Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální elektroinstalace. Jak na to!"

Transkript

1 Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga

2

3 Vážení elektromontéři, projektanti a všichni odborníci elektro, v ruce držíte publikaci, která doplňuje náš Katalog elektroinstalačního materiálu. Rádi bychom Vám nyní podali návod, jak naše elektronické přístroje použít, aby co nejlépe sloužily svému účelu, tj. ke spokojenosti investora a především konečného zákazníka. Věříme, že Vám v tom pomůže obsah následujících stránek. a nich se snažíme uvést technická řešení řady praktických situací, ve kterých je výhodné nebo dokonce nezbytné použít elektronické přístroje. Pokud zde naleznete odpovědi na otázky, se kterými se běžně setkáváte, potom tato publikace splnila svůj účel. Obsah Stmívače Úvod a princip funkce Přístroje do 000 W Popis 5 Příklady použití 8 Výkonové stmívače Popis 2 Příklady použití 5 Snímače pohybu Úvod a princip funkce 8 Automatické spínače Popis 20 Příklady použití 22 Domovní strážci Popis 26 Příklady použití 30 Snímač přítomnosti Popis 3 Příklady použití 2 Žaluziové spínače Popis 52 Příklady použití 60 3

4 Princip funkce stmívačů Přístroje pro řízení jasu svítidel stmívače jsou dnes zcela běžné jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Přinášejí možnost přizpůsobení světelných poměrů momentální náladě nebo potřebám uživatele a zároveň zvyšují komfort při osvětlování interiérů. Používání stmívačů navíc vede k výraznému snížení nákladů na provoz svítidel, protože se k nim přivádí pouze tolik elektrické energie, kolik je v dané chvíli potřebné nebo žádoucí. Kromě toho se prodlužuje doba života žárovek. S tím je spojen pokles nákladů na údržbu, jež zejména ve větších budovách nejsou zanedbatelnou položkou. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává široké spektrum stmívačů pro instalaci do interiérů. Díky přístrojům určeným pro řadovou montáž do rozváděčů lze regulovat i soustavy svítidel o velkých příkonech v řádu desítek kw/v. A. ároky na moderní řízení osvětlení jsou stále vyšší. Jednak jsou téměř veškeré druhy svítidel stmívatelné (klasické i halogenové žárovky na 230 V AC, malonapěťové halogenové žárovky napájené z transformátorů, zářivky se stmívatelnými předřadníky), a dále jsou pro stmívání požadovány také vysoké výkony i doplňkové funkce (tzv. měkký start, individuální nebo skupinové řízení, dálkové ovládání apod.). Přirozeně se také objevuje požadavek, aby bylo možné stmívače dodatečně začlenit do stávající elektroinstalace. u n, iz u s Zátěž P C t t u n... síťové napětí i z.... proud do zátěže u s... spínací napětí t.... čas.... úhel zadržení.... úhel otevření Diak Triak Stmívání žárovkových svítidel Pro změnu jasu (přesněji světelného toku) je nutné dosáhnout změny efektivní hodnoty proudu procházejícího světelným zdrojem. Ve stmívačích se využívá jednoduchého principu fázového řízení jasu. Efektivní hodnota proudu dodávaného do zátěže se mění tím způsobem, že polovodičový ventil (triak nebo výkonový tranzistor) je otevřený pouze po určitou část každé půlvlny sinusového průběhu viz obr. Tento děj se opakuje stokrát za sekundu, takže je pro lidské oko nepostřehnutelný a změna úhlu otevření ( ) je vnímána jako změna jasu svítidla. U otočných stmívačů jas odpovídá úhlu natočení ovládacího knoflíku. V případě stmívačů krátkocestných nebo dotykových je jas řízen elektronicky, v závislosti na době stisku ovládacího prvku. Podle toho, zda se při průchodu nulou výstup vypne nebo zapne, se rozlišují dva základní způsoby fázového řízení se spouštěním na náběžné nebo na sestupné hraně. a obr. je znázorněno spouštění na náběžné hraně, které je vhodné pro stmívání žárovek na 230 V anebo pro řízení klasických (vinutých) transformátorů, z nichž jsou napájeny malonapěťové halogenové žárovky. Pro regulaci modernějších elektronických transformátorů je naopak díky jejich kapacitnímu charakteru nutno použít spouštění na sestupné hraně. Při volbě stmívače je tedy nezbytné znát předem charakter regulované zátěže viz dále. Elektronický předřadník Stmívání zářivek Princip fázového řízení jasu nelze v případě trubicových zářivek využít. Aby bylo možno regulovat jas zářivek, musejí být vybaveny tzv. stmívatelným elektronickým předřadníkem. V případě digitálních předřadníků nejsou speciální přístroje potřebné řídí se obyčejným tlačítkovým ovládačem. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává stmívače v otočném i krátkocestném provedení, které jsou určeny pro ovládání analogových předřad- níků. Ty jsou vybaveny obvodem, který umožňuje řízení napětím 0/ - 0 V. Mezi stmívačem a předřadníkem musí proto být k dispozici kromě silových vodičů ještě další dva vodiče pro předávání řídicího napětí. Jeden stmívač může ovládat i celou řadu paralelně zapojených předřadníků. Je však nutno uvážit zatížení v řídicím i spínacím obvodu. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat více než 5 předřadníků. Jejich počet je možné zvýšit připojením omezovače zapínacího proudu nebo použitím přídavného relé či stykače. Tzv. úsporné zářivky stmívatelné nejsou, což ostatně uvádějí i jejich výrobci. Při provozu se sníženým napájecím napětím se totiž výrazně zkracuje jejich doba života. Stmívače

5 Způsoby ovládání Stmívače pro zapuštěnou montáž jsou řešeny jako modulové a skládají se vždy ze tří částí. Silová část se zabudovává do instalační krabice a připojují se k ní napájecí, výstupní a příp. ovládací vodiče. a ni se nasazuje kryt, který slouží k ručnímu ovládání, příp. je v něm integrován přijímač pro ovládání dálkové.poslední součástí je rámeček, který je spolu s krytem nositelem barvy a designu celého přístroje. Díky modulovým rozměrům lze stmívače kombinovat ve vícenásobném rámečku s jinými prvky elektroinstalace, jako jsou spínače, zásuvky apod., případně je možné do jednoho rámečku umístit několik stmívačů. Otočné ovládání U otočných stmívačů je jas definován natočením hřídelky potenciometru, jež je z přístroje vyvedena a uzpůsobena pro nasazení ovládacího knoflíku. Stmívače s otočným ovládáním jsou zpravidla vybaveny potenciometrem kombinovaným s tlačítkovým střída- vým přepínačem. Díky tomu je možné připojit klasický střídavý přepínač (řazení 6) a získat tak další ovládací místo viz obr. Použitím dalších křížových přepínačů (řazení 7) lze počet ovládacích míst ještě zvýšit. Jeden stmívač je možné snadno začlenit do stávajícího střídavého nebo i křížového zapojení. Svítidlo se zapíná a vypíná opakovaným stiskem ovládacího knoflíku stmívače, příp. překlápěním kolébky připojeného přepínače. Řízení jasu je možné pouze otáčením knoflíku stmívače. Pro lepší orientaci ve tmě nebo v tmavých prostorech může sloužit doutnavka, která se dodává s krytem. Krátkocestné ovládání Stmívače s tzv. krátkocestným ovládáním reagují na jemný stisk krytu. Krátký stisk pro stmívač znamená povel k zapnutí, resp. k vypnutí svítidla. Delším stiskem se nastavuje jeho jas. Tyto stmívače mívají často funkci paměti jasu (při vypnutí se nastavená hodnota uloží do paměti a při následném zapnutí krátkým stiskem se opět vyvolá). Počet ovládacích míst lze zvýšit instalací libovolného počtu tlačítek se zapínacím kontaktem (řazení /0). Ze všech těchto přídavných míst lze svítidlo také stmívat, což je zásadní rozdíl oproti řešení s otočným stmívačem. Krátkocestný stmívač je možné namontovat i dodatečně do instalace ve střídavém nebo křížovém zapojení. Přepínače je ovšem třeba nahradit tlačítky. Za šera nebo v místnostech s nedostatkem světla napomůže snazší orientaci doutnavka zabudovaná v krytu stmívače. Pokud je doutnavka požadována i na dalších ovládacích místech, je nutno použít tlačítka se svorkou. Doutnavka totiž nesmí přemosťovat kontakt tlačítka. ěkteré přístroje určené pro manuální krátkocestné ovládání mohou být ovládány i dálkově.podmínkou je použití krytu s vestavěným přijímačem řídicího signálu. Infračervené ovládání Pro infračervené dálkové ovládání je k dispozici speciální ruční vysílač pro nezávislé řízení až deseti různých spotřebičů ve dvou přepínatelných skupinách. Do každé skupiny lze kromě stmívačů zahrnout i žaluziové spínače. Před uvedením do provozu se musí na zadní straně každého krytu navolit komunikační kanál. Vysílač umožňuje uložení aktuálního stavu zmíněných přístrojů do dvojnásobné paměti a jeho pozdější vyvolání stiskem jediného tlačítka (tzv. světelné scény). Rádiové ovládání U jiných přístrojů lze uplatnit ovládání kódovaným vysokofrekvenčním signálem. Opět je možné kromě stmívačů ovládat i žaluziové spínače. Podmínkou provozu systému je nahrání ovládacího kódu příslušného vysílače do paměti přijímače. Přijímač je schopen pojmout nejvýše tři ovládací kódy. Generátorem povelů je např. ruční čtyřkanálový vysílač, který lze zavěsit na svazek klíčů. Jinou variantou je nástěnný vysílač (ve stejném designu jako kryt přijímače) uzpůsobený pro nalepení na podložku. Speciální ovladače U vybraných přístrojů je možné zvolit např. snímač pohybu (při pohybu osob se svítidlo zapne), snímač přítomnosti (kromě reakce na pohyb umožňuje také řízení konstantní osvětlenosti v místnosti) nebo časovací ovladač (pro automatické ovládání svítidel v závislosti na časovém programu zadaném v paměti). Způsoby ovládání uvedené v tomto odstavci mají své specifické vlastnosti. Je třeba se s nimi podrobněji seznámit v návodech k používání příslušných přístrojů. Stmívače do 000 W 5

6 Parametry Aby mohly stmívače spolehlivě plnit svou funkci, je třeba dodržet několik podmínek. Tou nejsamozřejmější je dodržování jmenovitých hodnot základních veličin, které stanovuje výrobce. Pro správnou volbu vhodného stmívače jsou však potřebné další informace. Důležitý je výběr správného typu stmívače nejenom z hlediska příkonu svítidla a např. způsobu ovládání, ale zejména podle charakteru světelných zdrojů ve svítidle obsažených. e vždy lze plně využít jmenovitý výkon stmívače, zvláště v případě transformátorů užitých pro napájení halogenových žárovek. aopak, v některých případech lze výkon zvýšit. Jiná omezení mohou vyplynout ze způsobu instalace přístrojů apod. Jmenovité hodnoty Veškeré dodávané stmívače jsou určeny pro napájení střídavým napětím 230 V ( 0 %), 50 Hz. Základním parametrem stmívačů je jmenovitý výkon udávaný ve W nebo V. A (podle charakteru použitelné zátěže). U běžných přístrojů pro zapuštěnou montáž se pohybuje mezi 00 a 600 W/V. A, existuje ale i otočný stmívač s výkonem 000 W/V. A. Stmívače do rozváděčů dokáží regulovat mnohem větší zátěže. Tzv. univerzální stmívač kromě schopnosti rozpoznat druh zátěže umožňuje zvýšení jmenovitého výkonu připojením speciálního modulu. U stmívačů pro zářivky lze spínací schopnost posílit připojením pomocného relé. Dodatečné zvýšení zatí- žitelnosti s sebou vždy přináší zásah do elektroinstalace, proto je před vlastní realizací nutná důkladná rozvaha. Protože polovodičový výstupní prvek stmívače potřebuje pro sepnutí určitý minimální proud, udává se ještě nejmenší možná zátěž, kterou je možno k přístroji připojit. Podle druhu stmívače bývá od 20 do 60 W/V. A. Je-li zatížení pod touto hodnotou, nelze zaručit spolehlivou funkci stmívače. Zatížení [%] Teplota okolí [ C] Omezení zatížitelnosti Již při projektování je třeba počítat s tím, že při stmívání žárovkových svítidel existují určitá omezení, která je nutno respektovat. Udávaný jmenovitý výkon stmívače platí přibližně pro okolní teploty do 35 C. Pokud teplota tuto mez překročí, zatížitelnost stmívače s každým teplotním stupněm klesá cca o 3 % (viz obr.). Při průchodu proudu stmívačem se díky ztrátám na výkonovém prvku část elektrické energie přeměňuje ve ztrátové teplo, které je nutné odvádět. Je-li stmívač nainstalován do hluboké krabice zapuštěné např. do cihlové zdi, žádná zvláštní opatření není třeba provádět. Vpřípadě instalace do materiálu s horším odvodem tepla (sádrokarton) je však již třeba zatížení předem snížit cca o 20 %. Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje celkovou tepelnou bilanci, je instalace dvou nebo více stmívačů do násobného rámečku, zejména svislého nebo rastrového. Zátěž je opět nutné preventivně zredukovat alespoň o 20 % nebo provést kontrolní měření tepelných poměrů. Používání transformátorů Vpřípadě stmívání svítidel s malonapěťovými halogenovými žárovkami napájenými z transformátorů nelze plně využít jmenovitý výkon stmívače. Do celkového zatížení stmívače je nutné započítat nejenom vlastní příkon žárovek, ale rovněž ztráty vznikající na transformátorech. Ty činí v případě elektronických transformátorů přibližně 5 % jejich jmenovitého výkonu, v případě transformátorů konvenčních (vinutých) je třeba počítat se ztrátami cca 20 %. K jednomu stmívači se nesmějí současně připojovat elektronické a vinuté transformátory. Mají-li se halogenová svítidla v celém rozsahu nastavování jasu chovat stejně, je nutné použít transformátory se stejným sekundárním napětím a stejným výkonem. Vinuté transformátory musí být v bezpečnostním provedení. Jestliže stmívač pracuje delší dobu s konvenčním transformátorem s nezatíženým sekundárním vinutím, může dojít k poškození transformátoru nebo stmívače. Proto se doporučuje: k jednomu transformátoru připojit nejméně 2 žárovky; ke stmívači připojit nejméně dva transformátory; vadnou žárovku vyměnit co nejdříve za novou. Další vlastnosti stmívačů U konstrukčně starších stmívačů je ochrana před zkratem a nadproudy řešena rychlou tavnou trubičkovou pojistkou. Stmívače modernější koncepce jsou vybaveny nejenom elektronickou zkratovou a nadproudovou ochranou, ale také ochranou před tepelným přetížením. V případě krátkodobého zkratu (např. při přepálení vlákna žárovky) se zátěž na okamžik odpojí a normální funkce se obnoví automaticky. Při déle trvajícím zkratu se výstup vypne natrvalo (stmívač je nutno odpojit od napájení, odstranit příčinu zkratu a znovu připojit). Při přetížení zvýšeným proudem nebo teplem je výstupní polovodičový prvek chráněn automatickým poklesem jasu. ormální provoz se obnoví až po ochlazení na bezpečnou teplotu. 6 Stmívače do 000 W

7 Přehled přístrojů Charakter zátěže Symbol Druh regulace Klasické žárovky na 230 V Halogenové žárovky na 230 V Žárovky s vinutými transformátory Žárovky s elektronickými transformátory Zářivky s analogovým stmívatelným předřadníkem Fázová, se spouštěním na náběžné hraně Fázová, se spouštěním na sestupné hraně Analogová, napětím 0/ - 0 V Stmívatelná svítidla Pro bezchybnou funkci je rozhodující volba správného typu přístroje, který odpovídá charakteru připojené zátěže. Ten závisí na druhu světelných zdrojů použitých v konkrétním svítidle. Identifikační symboly uvedené v tabulce naleznete v katalogu nebo natištěné přímo na přístrojích. Vpřípadě svítidel osazených halogenovými žárovkami napájenými malým napětím je třeba rozlišovat druh použitých transformátorů, protože každý vyžaduje odlišný způsob regulace. Pokud není známo, jaký druh žárovkového svítidla bude instalován, je výhodné použití tzv. univerzálního stmívače. avíc je kdykoliv v budoucnu snadno proveditelná náhrada stávajícího svítidla jiným druhem bez nutnosti výměny stmívače. K jednomu stmívači se současně nesmějí připojovat elektronické a vinuté transformátory. Ostatní kombinace zátěží jsou povoleny. Speciální přístroje jsou vyžadovány pro svítidla strubicovými zářivkami, která ovšem musejí být vybavena analogovými stmívatelnými předřadníky se vstupem pro řídicí napětí 0/ - 0 V. Přehled stmívačů v sortimentu ABB s.r.o., Elektro-Praga Druh zátěže Výkon Pro design Otočné ovládání Krátkocestné ovládání Obj. č. Typ. č U W 00 W ) 2250 U 60 W 600 W ) 227 U 20 W/V. A 500 W/V. A ) 6520 U W/V. A 20 W/V. A ), 5) 657 U W/V. A 00 W/V. A ) 653 U W/V. A 000 W/V. A U V. A 7) ) 6560 U 20 W/V. A 500 W/V. A ) 6593 U W/V. A 20 W/V. A ) ) ) 659 U W/V. A 35 W/V. A ) 6550 U V. A 7) ) ) 3299A-A00 0 W 50 W 3299A-A300 0 W 50 W 2) 3299E-A00 0 W 50 W 3299E-A300 0 W 50 W 2) 2) min. max. Classic Tango Element Time Solo Alpha Impuls ) ) ) možnost bezdrátového ovládání infračerveným signálem 2) pro bezdrátové ovládání rádiovým signálem 3) s jedním stmívacím a jedním spínacím výstupem ) výkonový modul pro ) lze použít přepínače (řazení 6, 7) pro rozšíření počtu ovládacích míst 6) lze použít tlačítka (řazení /0) pro rozšíření počtu ovládacích míst 7) 3 A cos 0,5, A cos 0,9 Stmívače typů 3299A, 3299E se dodávají včetně ovládacího krytu. Ostatní přístroje je nutno kombinovat s krytem ve zvoleném designu. Stmívače do 000 W 7

8 Příklady použití: stmívání v obytných prostorech ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává celou řadu přístrojů, které mohou rozsahem svých parametrů a způsoby ovládání obsáhnout téměř veškeré požadavky na stmívání, které se v praxi vyskytují. Při volbě stmívačů je třeba vzít v úvahu nejen jejich jmenovité hodnoty, ale též případná omezení, která mohou vyplývat z druhu použitých svítidel, ze způsobu montáže apod. ožnice, dětský pokoj Místo odpočinku, příjemného snění i dění. Použití stmívače je ideální pro navození intimních chvil v ložnici rodičů, či pro klidný spánek jejich potomků v dětském pokoji. Vhodnou volbou je v těchto případech krátkocestný stmívač s přijímačem pro dálkové ovládání rádiovým signálem. Komfortní ovládání osvětlení přímo z lůžka nebo z kteréhokoliv jiného místa ocení děti, pán i paní domu. Komu se chce vstávat ke spínači? Kromě ručního jednokanálového vysílače (nebo i čtyřkanálového např. pro současné ovládání žaluzií) je možné používat i dvoj- či čtyřkanálové nástěnné vysílače dodávané ve stejných designech jako přijímače. Jsou napájeny z baterie alze je připevnit k podložce samolepicími terčíky. V případě potřeby, např. podle vzrůstu dětí, se vysílač jednoduše sejme a přilepí se na jiné místo, příp. je možno přidat vysílač nový. Uvedený způsob je ideální též pro náhradu stávajícího spínače se současným rozšířením počtu ovládacích míst. Obývací pokoj Místo, kde se setkává rodina, vítají se přátelé, sleduje se domácí kino. Těžko nalézt vhodnější místo k uplatnění stmívačů pro nastavení příhodné intenzity světla. Vzhledem k tomu, že pokoj mívá více vchodů, je výhodné použít krátkocestný stmívač s paralelně připojenými tlačítky, aby regulace osvětlení byla možná ze všech míst. Univerzální stmívač umožňuje použití krátkocestných krytů se zabudovaným infračerveným přijímačem. Pomocí speciálního desetikanálového ručního vysílače lze dosáhnout maximálního komfortu při ovládání světla. Vzhledem k současnému trendu využívání více světelných okruhů v obývacích zónách se pak ruční ovladač stává dokonalým nástrojem pro vytváření světelné pohody, zejména když uvážíme, že mezi dálkově ovládaná zařízení lze kromě stmívačů zahrnout např. i žaluzie v dané místnosti. Každý přijímač infračerveného záření má paměť, která umožňuje uložení dvou stavů ovládaných spotřebičů pro vytváření tzv. světelných scén. Jedna ze scén může být definována např. takto: jas lustru bude nastaven asi na polovinu, nástěnné svítidlo naplno, žaluzie zatažené. Jediným stiskem tlačítka na vysílači lze uloženou scénu opět vyvolat. Pouze univerzální stmívač dokáže zvolit správný typ fázové regulace s ohledem na charakter připojené zátěže. To je důležité, pokud není známo, jaký druh žárovkového svítidla bude instalován. Také to umožňuje náhradu svítidla jiným typem, aniž by bylo nutno měnit stmívač. Připojením výkonového modulu lze zvýšit výkon ze 20 W/V. A až na 735 W/V. A. Protože dodatečné zvýšení zatížitelnosti s sebou vždy přináší zásah do elektroinstalace, je nutno použití modulu předem dobře uvážit. 8 Stmívače do 000 W

9 Vysílače neumísťujte na kovové podložky nebo v blízkosti kovových předmětů. Stmívač pro krátkocestné ovládání, s přijímačem rádiového signálu *) : 0-50 W ( ) 3299A-A300 x 0-50 W ( ) 3299E-A300 xx Přístroje se dodávají spolu s krytem. Ruční vysílače pro dálkové ovládání: jednokanálový čtyřkanálový čtyřkanálový, s křížovým ovladačem ástěnné vysílače pro dálkové ovládání *) : čtyřkanálový 3299A-900 x dvojkanálový 3299E-A2900 xx čtyřkanálový 3299E-A900 xx Přístroje se dodávají spolu s krytem. x (xx) jsou kódy barev pro jednotlivé designové řady.. Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí doutnavka přemosťovat jejich kontakt.. varianta Přístroj stmívače: W/V. A (, ) Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem Podružné ovládání (pro spínání i stmívání): tlačítkový ovládač se svorkou *) 3559-A935 (řazení /0) orientační doutnavka varianta Přístroj univerzálního stmívače pro krátkocestné a příp. infračervené ovládání: W/V. A (,, ) Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem s přijímačem infračerveného signálu Přístroj výkonového modulu (volitelné) *) : W/V. A (,, ) Podružné ovládání (pro spínání i stmívání) *) : běžný tlačítkový ovládač (řazení /0) 3559-A935 Dálkové ovládání: ruční vysílač infračerveného signálu *)... Objednací čísla blíže nespecifikovaných přístrojů a krytů v různých designech naleznete v Katalogu domovních elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga nebo na Stmívače do 000 W 9

10 Příklady použití: stmívání ve veřejném sektoru Stmívače se uplatňují všude tam, kde je třeba přizpůsobovat úroveň osvětlení. ení to samozřejmě pouze v bytech, ale také ve veřejně přístupných budovách, v administrativních objektech apod. Zvláštní možnosti poskytuje kombinace stmívače se snímačem přítomnosti, kterému je věnována samostatná kapitola. Restaurace, vinárna Klidné místo pro sklenku vína a trochu dobrého jídla. K tomu je vhodné přiměřené osvětlení, které vytváří personál či sám zákazník. Pokud obsluha nevidí místo, kde se stmívá, je výhodné použít otočný stmívač (rozsah může být až 000 W), kde lze určité úrovně osvětlení označit. Také pro individuální ovládání osvětlení u jednotlivých stolů je vhodnější zvolit otočný stmívač, neboť jeho funkce je pro hosta snáze pochopitelná. ěkdy může být vhodné ke stmívači připojit střídavý přepínač, příp. sérii jednoho střídavého a několika křížových přepínačů. Pomocí nich lze svítidlo pouze zapnout nebo vypnout (regulace jasu je možná jen na stmívači). To však právě v určitých případech může být žádoucí. Možná je i montáž do stávající střídavé nebo křížové instalace. Orientaci za šera napomůže osvětlení knoflíku stmívače doutnavkou, kterou mohou být vybaveny i použité přepínače. Vždy je nutno zvolit správný typ stmívače vzhledem k použitému druhu světelného zdroje. Prezentační místnost ve firmě, v hotelu Zde se většinou setkáváme se zářivkovým osvětlením a zpravidla také s požadavkem na stmívání s ohledem na možné promítání. V tomto případě lze použít jednoduchý otočný potenciometr. Přínosnější variantou je u některých aplikací krátkocestný stmívač, u něhož lze paralelním připojením tlačítek zřídit další ovládací místa (např. u ovládacího pultu, u promítacího plátna apod.). Použitím krytu s infračerveným přijímačem lze dosáhnout nejvyšší míry komfortu. Uživatel tak díky ručnímu vysílači může nejenom ovládat osvětlení z libovolného místa, ale též např. řídit pohyb žaluzií. Každý přijímač má navíc paměť, která umožňuje uložení dvou stavů ovládaných spotřebičů (tzv. světelných scén). Jediným stiskem tlačítka M nebo M2 na vysílači lze tyto uložené scény opět vyvolat. Stmívání zářivek je možné pouze v případě, jsou-li vybaveny elektronickým analogovým stmívatelným předřadníkem pro řízení napětím 0/ - 0 V. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat paralelně více než 5 předřadníků. Jejich počet je ale možné zvýšit použitím přídavného relé či stykače, jejichž cívka se zapojí mezi výstup a střední vodič. ejvyšší použitelný počet předřadníků vyplývá z maximálního přípustného řídicího proudu stmívače (50 ma) a z proudové spotřeby jednoho předřadníku, kterou udává jeho výrobce (bývá zpravidla menší než ma). 0 Stmívače do 000 W

11 Přístroj stmívače pro otočné ovládání: W ( ) W/V. A (, ) W/V. A (, ) W/V. A (, ) Možné druhy krytů *) : s otočným ovladačem (doutnavka je součástí krytu nebo je volitelná) Podružné ovládání *) (pouze pro spínání): střídavý přepínač (řazení 6) 3559-A0635 křížový přepínač (řazení 7) 3559-A0735 orientační doutnavka varianta Přístroj stmívače pro otočné ovládání: 700 W/V. A, 3 A cos 0,5 ( ) Možné druhy krytů *) : s otočným ovladačem (orientační doutnavku nelze použít) Elektronické předřadníky 2. Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí doutnavka přemosťovat jejich kontakt. 2. varianta Přístroj stmívače pro krátkocestné a příp. infračervené ovládání: 700 W/V. A, 3 A cos 0,5 ( ) Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem (orientační doutnavku nelze použít) s přijímačem infračerveného signálu Podružné ovládání (spínání i stmívání) *) : tlačítkový ovládač (řazení /0) 3559-A935 Elektronické předřadníky Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Dálkové ovládání: ruční vysílač infračerveného signálu *)... Objednací čísla blíže nespecifikovaných přístrojů a krytů v různých designech naleznete v Katalogu domovních elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga nebo na Stmívače do 000 W

12 Přístroje pro výkonové stmívání Základním prvkem systému pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač 500 W/V. Apro ovládání tlačítkem. Připojením výkonových modulů lze jeho základní výkon zvýšit až na 3 kw/kv. A bez nutnosti dělení zátěže na menší části. Běžně se tyto přístroje ovládají tlačítkem. Je ale možné realizovat i krátkocestné ovládání kombinované s dálkovým infračerveným. Univerzální centrální stmívač Tento základní přístroj pro výkonové stmívání s obj. číslem (typ ) je schopen regulovat zátěže od 60 do 500 W/V. A. Ke stmívači lze připojit jak klasické či halogenové žárovky na 230 V, tak halogenové žárovky na malé napětí napájené z transformátorů. a výstup jednoho stmívače se nesmí současně připojit vinuté a elektronické transformátory. Všechny ostatní kombinace zátěží jsou povoleny. Automatické rozpoznání druhu připojené zátěže Díky vestavěnému mikroprocesoru stmívač po připojení k napájení automaticky provede test, jímž zjistí druh připojené zátěže. a základě toho zvolí vhodný způsob fázového řízení: spouštění na náběžné hraně (pro žárovky na 230 V a vinuté transformátory), nebo spouštění na sestupné hraně (pro elektronické transformátory). V tom spočívá univerzálnost stmívače, která je důležitá zejména pro případné budoucí změny druhu zátěží nebo v případech, kdy v době instalace není ještě pevně rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit. Při provozování transformátorů je nutno započítat jejich ztrátový výkon do celkového zatížení stmívače viz strana 6. Ovládání Stmívač se ovládá zapínacím kontaktem tlačítkového ovládače (zapínacím tlačítkem), který se připojuje mezi řídicí vstup a vodič (příp. ) viz příklady na straně 5. Řízení svítidel je analogické jako u krátkocestných stmívačů. Krátkým stiskem se svítidlo spíná, delším stiskem se nastavuje jeho jas. Po zapnutí krátkým stiskem se jas připojeného svítidla nastaví na hodnotu, která byla použita před vypnutím (paměť naposledy nastavené hodnoty jasu). Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí být doutnavka připojena paralelně ke kontaktu tlačítka (je nutno použít tlačítka se samostatnou svorkou ). Ochranné funkce Přístroj je vybaven elektronickou ochranou před přetížením, přehřátím a zkratem. Kromě toho přístroj obsahuje omezovač zapínacího proudu a tepelnou pojistku. Vpřípadě přetížení nebo nadměrného zahřátí se automaticky sníží jas. Po ochlazení se jas vrátí opět na původní hodnotu. ejčastější příčinou zkratu je přepálení vlákna žárovky, kdy dochází k mžikovému zkratování výstupu stmívače. V tomto případě se výstup na okamžik vypne a poté se jas nastaví na předchozí hodnotu výměna pojistek tedy odpadá. Případné poruchové stavy jsou indikovány svítivou diodou ED na přístroji. Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Jmenovitý proud: 2,7 A Jmenovitý výkon: 500 W/V. A Minimální zatížení: 60 W/V. A Ovládací vstupy: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz (spínat lze proti i ) Délka ovládacího vodiče: max. 00 m Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) Pomocí programovacího tlačítka na přístroji je možné změnit hodnotu minimálního jasu, příp. nastavit funkci plynulého poklesu jasu při vypnutí. Výkonový modul Výkonové moduly dodávané pod obj. č (typ ) slouží ke zvýšení zatížitelnosti univerzálního centrálního stmívače, k němuž je možno připojit jeden až šest těchto modulů. Každý z nich představuje nárůst výkonu o 20 W/V. A. Protože výstupy stmívače a jednotlivých modulů se vzájemně propojují, lze takto regulovat celistvé zátěže až do 3 kw/kv. A. Je-li třeba regulovat soustavy svítidel s ještě většími příkony, je možné použít až 9 centrálních stmívačů s výkonovými moduly. ze tak dosáhnout výkonu 27 kw/kv. A. Jednotlivé stmívače mohou přitom být napájeny z různých fází trojfázové soustavy. Pokud je požadováno ovládání z více míst, tlačítka se připojují paralelně. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení stmívače. Instalace Vodiče propojující svorky S, G (D) by měly být kratší než 30 cm a jejich celková délka by neměla přesáhnout 2 m. Mezi jednotlivými přístroji je nezbytné ponechat dostatečné vzduchové mezery (odpovídající přibližně šíři jednoho přístroje). Pokud by toto opatření nebylo dostatečné, je třeba zajistit nucený odvod tepla z rozváděčové skříně nainstalováním ventilátoru. V každém případě by vlastní instalaci měl předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů a poté výběr vhodné rozváděčové skříně na základě údajů výrobce. Výkonové moduly jsou vybaveny svítivou diodou pro indikaci poruchových stavů. Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Jmenovitý proud:,83 A Jmenovitý výkon: 20 W/V. A Minimální zatížení: 200 W/V. A(vkombinaci s ) Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) 2 Výkonové stmívače

13 Řídicí modul Řídicí modul má mnoho možností nastavení, díky kterým lze chování celé regulované soustavy přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Vzájemným propojením několika řídicích modulů lze dosáhnout ještě vyššího výkonu, než dovolují samotné centrální stmívače. Použití řídicího modulu umožňuje realizovat také otočné ovládání, příp. ovládání krátkocestné doplněné o bezdrátové ovládání infračerveným signálem. Řídicí modul Přístroj s obj. č (typ ) je nadřízeným prvkem pro ovládání centrálních univerzálních stmívačů. Díky tomu je možné řídit provoz několika skupin svítidel. Ke každému jeho řídicímu výstupu (D, D2) je možno připojit jednu skupinu přístrojů, která se může skládat až z 9 podskupin tvořených jedním centrálním univerzálním stmívačem a max. 6 výkonovými moduly (tj. až 2x 27 kw/kv. A). Jednotlivé podskupiny mohou být přitom připojeny na různé fáze trojfázové soustavy. W P D Ovládání Řídicí výstupy D (D2) se ovládají nezávisle pomocí tlačítek se zapínacím kontaktem připojených ke vstupům T (T2). Pokud je na vstup W přivedeno přídavným spínačem fázové napětí, oba řídicí výstupy D, D2 budou ovládány najednou. Ovládací tlačítka připojená ke svorkám T, T2 jsou si potom rovnocenná každým z nich se ovládají obě skupiny přístrojů (svítidel) najednou. Dalším spínačem připojeným ke vstupu P se jas přepne na jednu ze dvou přednastavených hodnot (např. osvětlení pro úklid, promítání apod.). Řídicí modul lze ovládat také analogovým signálem 0-0 V DC nebo 0-20 ma přivedeným na vstupy a. Oba výstupy D, D2 jsou v tomto případě řízeny synchronně. 2 synchronizace až 6 modulů řídicí vstup 0-0 V / 0-20 ma (např , ) Skupinové ovládání Pro synchronní ovládání velkých osvětlovacích těles lze pomocí datové linky vzájemně propojit až 6 řídicích modulů (svorky D a ). Režim skupinového ovládání aktivovaný spínačem na vstupu W platí jak pro samostatný řídicí modul, tak pro několik modulů navzájem propojených datovou linkou. Řídicí modul, na kterém byl skupinový režim aktivován jako první, se automaticky stává nadřízeným (master). Ostatní přístroje jsou podřízené (slave). Jejich výstupy se chovají stejně jako výstupy nadřízeného přístroje a přebírají rovněž jeho uživatelská nastavení a navolené provozní režimy viz dále. Ovládání je možné jak tlačítky připojenými k nadřízenému modulu, tak tlačítky připojenými k modulům podřízeným. Možnosti nastavení a přístroji je devět miniaturních přepínačů, kterými se zapínají nebo vypínají následující funkce: Soft O Plynulý nárůst jasu svítidel při zapnutí během cca 5 s (ochrana před oslněním) Soft OFF Plynulý pokles jasu svítidel při vypnutí během cca 5 s Schodišťové osvětlení Po 3 minutách od stisku tlačítka se jas začne plynule snižovat až do úplného vypnutí Dovolená Simulace přítomnosti osob (přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané za posledních 2 hodin) Úklidové osvětlení Volba jedné ze dvou přednastavených hodnot jasu Analogový režim s odděleným spínáním V případě analogového řízení jasu se svítidlo zapíná/vypíná spínačem připojeným ke vstupu T (T2) Autotest Kontrola funkce připojených centrálních stmívačů Reset astavení na hodnoty dané výrobcem Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Příkon:,5 W Ovládací vstupy (T, T2): 230 V AC ( 0 %), 50 Hz (pouze proti vodiči ) Délka ovládacích vodičů: max. 00 m Řídicí výstupy (D, D2): 2 V DC proti (PWM) Datová linka (D): 5 V SEV proti Délka propojovacích vodičů (D, D2; D): max. 2 m Počet navzájem propojitelných řídicích modulů: max. 6 ks Zatížení: max. 9x centrální stmívač pro každý výstup D (D2) Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) D D2 T T2... skupinové ovládání 2... úklidové osvětlení vstup pro řízení výstupu D2 vstup pro řízení výstupu D řídicí výstup D2 řídicí výstup D Druh analogového řízení Volba napěťového nebo proudového řízení Výkonové stmívače 3

14 Pomůcka pro projektování Přehled připojovacích svorek a nastavení miniaturních přepínačů na řídicím modulu Číslo Svorka / Přepínač DI Funkce, Připojení síťového napájení 2 D, D2 Řídicí výstupy na každý z nich lze připojit až 9 skupin tvořených jedním centrálním stmívačem a až 6 výkonovými moduly 3 T, T2 ezávislá regulace skupin svítidel připojených k výstupům D, D2 (krátký stisk = zap/vyp, delší stisk = zvýšení/snížení jasu) Spínač na vstupu W vyp ezávislé ovládání výstupů D, D2 tlačítky připojenými k T, T2 zap Společné ovládání obou výstupů (tlačítka na vstupech T, T2 jsou si rovnocenná) 5 Spínač na vstupu P zap Úklidové osvětlení Přepínač DI 5 vyp ižší hodnota jasu pro úklidové osvětlení (0 %) zap Vyšší hodnota jasu pro úklidové osvětlení (80 %) Spínač na vstupu P vyp Bez funkce 6 D Datová linka synchronizace až 6 řídicích modulů 7 +, Použití analogové řídicí veličiny (0-0 V / 0-20 ma) Přepínač DI 6 vyp Bez funkce zap T = spínačový vstup (např. spínací hodiny) Přepínač DI vyp 0-0 V zap 0-20 ma 8 Přepínač DI vyp Při stisku tlačítka se svítidlo okamžitě zapne (viz bod 3) (plynulé zapnutí) zap Po stisku tlačítka se svítidlo plynule rozsvěcí až na maximální jas (ochrana před oslněním) 9 Přepínač DI 2 vyp Při stisku tlačítka se svítidlo okamžitě vypne (viz bod 3) (plynulé vypnutí) zap Po stisku tlačítka se svítidlo plynule zhasíná až do úplného vypnutí 0 Přepínač DI 3 vyp Bez funkce (schodišťové osvětlení) zap Po stisku tlačítka se svítidlo zapne na maximální jas; po 3 min se začne plynule zhasínat Přepínač DI vyp Bez funkce (dovolená) zap Přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané během posledních 2 hodin (simulace přítomnosti) 2 Přepínač DI 7 vyp Bez funkce (autotest) zap Svítidla připojená k výstupu D se plynule rozsvítí a po chvíli plynule zhasnou; totéž pro výstup D2 3 Přepínač DI 8 vyp Bez funkce (reset) zap Všechny uložené hodnoty v paměti se vymažou, nastavené funkce se deaktivují Přístroje pro ovládání řídicího modulu Označení přístroje Obj. č. Technické údaje Oblast použití / funkce Viz příklad (Typ. č.) použití č. Otočný stmívač pro výstup 0-0 V DC, řídicí proud max. otočné ovládání řídicího modulu 7 zářivky (potenciometr) (22 U-0) 50 ma DC, spínací výstup 700 W/V. A Krátkocestný stmívač výstup 0-0 V DC, řídicí proud max. krátkocestné a infračervené dálkové 8 pro zářivky (6550 U-0) 50 ma DC, spínací výstup 700 W/V. A ovládání řídicího modulu Snímač osvětlení výstup - 0 V DC, řídicí proud max. udržování konstantní úrovně osvětlení 9 (6598) 0 ma, rozsah lx (úroveň se volí pomocí šroubováku) Výkonové stmívače

15 Příklady použití Příklad použití : Stmívání jednoho svítidla o příkonu do 3 kw/v. A Příklad použití 2: Regulace jasu skupiny svítidel do 27 kw/v. A 2 3 ~ S G D ~ S G Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. ~ S G D S G ~ D K centrálnímu stmívači se připojí takový počet výkonových modulů, aby celková hodnota výkonu s rezervou odpovídala příkonu svítidel. Při používání svítidel s transformátory je nutno do výpočtu zahrnout i jejich výkonové ztráty viz strana 6. Soustava přístrojů se ovládá tlačítkem, kterým se řídicí vstup stmívače připojuje k vodiči (příp. ). Opakovaným krátkým stiskem se výstup střídavě zapíná a vypíná, delším stiskem se nastavuje požadovaný jas. Další ovládací místa lze realizovat paralelním připojením tlačítek. Přístroj lze ovládat i krátkocestně nebo infračerveným signálem. Využije se stmívač , jehož výstup se při poloze přepínače II chová jako tlačítko je sepnutý pouze po dobu stisku ovládače stmívače nebo tlačítka vysílače. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. Pro dosažení výkonu vyššího než 3 kw/v. A se využije vzájemného propojení centrálních stmívačů prostřednictvím jejich svorek D (max. 9 přístrojů). Soustava svítidel se opět ovládá S G ~ krátkým nebo delším stiskem tlačítka připojeného k řídicímu vstupu. Jednotlivé stmívače pracují synchronně. Pro snazší orientaci za šera nebo ve tmě je vhodné ~ S G osvětlení tlačítka doutnavkou. V tom případě je ovšem nutné použít tlačítko se samostatnou svorkou (), protože doutnavka nesmí být připojena paralelně ke kontaktu tlačítka. Příklad použití 3: Udržování konstantní úrovně osvětlení v místnosti 2 3 W P D D D T T2 ~ SG D ~ S G Jedním ze způsobů využití analogového vstupu řídicího modulu je připojení snímače osvětlení dodávaného pod obj. číslem (typ 6598). apětí na svorkách / je úměrné intenzitě dopadajícího světla. Požadovaná úroveň osvětlení v místnosti se nastavuje šroubovákem přímo na snímači otáčením se totiž mění odkrytá plocha snímacího prvku. Tím je umožněna regulace v rozmezí cca lux. Svítidlo se zapíná a vypíná spínačem připojeným ke vstupu T přepínač č. 6 na řídicím modulu musí být v poloze on. Podle počtu použitých centrálních stmívačů lze dosáhnout značných výkonů viz další příklady. Výkonové stmívače 5

16 Příklady použití Příklad použití : Ovládání jedné skupiny stmívačů tlačítkem 2 3 Příklad použití 5: Kromě ovládání jasu svítidel tlačítkem je požadována ještě možnost centrálního vypnutí 2 3 W P D D D T T2 ~ S G D Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. W P D D D T T2 ~ SG D ~ S G ~ S G Centrální stmívač připojený k výstupu D je řízen tlačítkem na vstupu T. Pro zvýšení výkonu je možno použít až 6 výkonových modulů (max W/V. A). V případě potřeby lze k jednomu řídicímu výstupu připojit až 8 dalších centrálních stmívačů doplněných případně o výkonové moduly a dosáhnout tak výkonu až 27 kw/kv. A. Tlačítkem připojeným ke vstupu T se reguluje jas svítidel. Centrálním tlačítkem se ovládá impulzní relé, kterým se všechna svítidla vypnou (svorka D stmívače připojena na ) nebo se zapnou na naposledy nastavenou hodnotu jasu (svorka D propojena s D). Použití relé je nutné z důvodu relativně malé dovolené délky datové linky (D-D). Příklad použití 6: Ovládání několika skupin stmívačů připojených k oběma řídicím výstupům Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. 2 3 S G D ~ W P D D D2 T T2 ~ S G D S G ~ D Skupina připojená k výstupu D (vlevo) je řízena tlačítkem na vstupu T, skupina vpravo tlačítkem na vstupu T2. Jsou-li oba řídicí výstupy plně obsazeny (devět centrálních stmívačů, každý z nich se šesti výkonovými moduly), lze regulovat zátěže o příkonu až 2x 27 kw/kv. A. Ovládací vstupy () jednotlivých centrálních stmívačů jsou neaktivní skupinu lze ovládat pouze jako celek. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. ~ S G S G ~ ~ S G Je-li pro osvětlení tlačítka použita doutnavka, nesmí přemosťovat jeho zapínací kontakt (v takovém případě musí mít tlačítko samostatnou svorku ). 6 Výkonové stmívače

17 Příklady použití Příklad použití 7: Otočné ovládání jasu a nezávislé zapnutí/vypnutí Příklad použití 8: Krátkocestné řízení jasu s možností infračerveného dálkového ovládání W P D DI6 = O D D2 T T2 ~ S G D W P D D D DI6 = on T T2 ~ SG D a vstupy +/ lze přivést řídicí napětí 0-0 V, jehož aktuální hodnota určuje úroveň jasu všech připojených svítidel. ezávislé centrální spínání svítidel je realizováno spínačem zapojeným mezi vstup T a fázový vodič. Tento provozní režim je nutno povolit přesunutím miniaturního přepínače č. 6 do polohy on. Úroveň jasu ~ S G se tedy nastavuje pootočením potenciometru, vypnutí a opětovné zapnutí na nastavenou hodnotu se provádí spínačem. V tomto případě se používá krátkocestný stmívač s pamětí jasu, který je jinak určen pro stmívání zářivek. a přístroji stmívače je nasazen kryt, který umožňuje manuální nebo dálkové ovládání pomocí vysílače ~ S G infračerveného záření (typ ), ato až na vzdálenost 5 m. Pro řízení vstupu T se využívá přímo kontakt stmívače, takže krátkým stiskem se svítidlo spíná a delším stiskem se nastavuje jeho jas. Miniaturní přepínač č. 6 musí být opět v poloze on. Příklad použití 9: Další možnosti ovládání řídicího modulu S G D ~ W P D - + ~ ~ ~ D D2 T T S G D S G D S G S G S G ~ ~ Alternativa : Přednáškovou místnost lze podle konané akce rozdělit na dvě části pohyblivou stěnou. Obě skupiny svítidel musí být možno ovládat samostatně i najednou. Alternativa 2: Pro úklidové práce má být nastavitelná speciální úroveň jasu, aby nebylo nutno svítit vždy na plný výkon. Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. ad : Mezi fázový vodič a vstup W se zapojí spínač (řazení ). Je-li kontakt spínače rozpojen, lze jednotlivé řídicí výstupy D, D2 ovládat samostatně příslušnými tlačítky připojenými ke vstupům T, T2. Pokud je spínač sepnutý, nastaví se režim současného ovládání obou řídicích výstupů. Obě tlačítka na vstupech T, T2 mají potom stejnou funkci každým z nich se ovládají všechna připojená svítidla. ad 2: Zapnutím spínače zapojeného mezi fázi a vstup P se nastaví tzv. úklidová úroveň jasu. Přitom je možno volit ze dvou přednastavených hodnot, které jsou dány polohou miniaturního přepínače č. 5 na řídicím modulu. Výkonové stmívače 7

18 Přístroje pro snímání pohybu Snímače pohybu jsou elektronická zařízení pracující na principu vyhodnocování změn v infračervené (neviditelné) části světelného spektra. Jsou doplněny spínací částí, která umožňuje v případě zaznamenání pohybu zapnout připojený elektrický spotřebič, kterým nejčastěji bývá svítidlo. V sortimentu společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga, naleznete celou řadu těchto přístrojů. Automatické spínače jsou určeny pro montáž v interiérech, zatímco domovní strážci se instalují ve venkovním prostředí. Snímač přítomnosti nabízí takové možnosti využití, které jsou u obvyklých snímačů nemyslitelné. Automatické spínače Pro všechny designy, které firma ABB s.r.o., Elektro- Praga, dodává na trh, je možné nalézt hned několik druhů snímačů pohybu pro instalaci do interiérů. Spojení vlastního snímače pohybu se spínací částí určené pro interiérové instalace se označuje termínem automatický spínač. Tyto přístroje jsou určeny pro vnitřní použití, pro montáž do instalačních krabic zabudovaných ve zdi, příp. ve stropě. Automatické spínače přinášejí do bytu pohodlí i bezpečí. Jakmile zaznamenají pohyb, připojené svítidlo se automaticky zapne. K rozsvícení není třeba pohybu rukou, jako je tomu u spínače klasického. V domě totiž máte často obě ruce plné a nemáte jak si rozsvítit. Významné mohou být také úspory energie již se nestane, že by světlo někde zůstalo zapnuté celou noc. Automatické spínače naleznou uplatnění i ve veřejném nebo průmyslovém sektoru, v administrativních budo- vách, v šatnách sportovních zařízení, na WC v restauracích všude tam, kde dochází k častému spínání, kde jsou zvýšené hygienické nároky apod. Všechny přístroje mají několik nastavovacích prvků, které umožňují sladění jejich chování s požadavky uživatele. avíc je lze ovládat iručně nebo z jiných míst, s využitím spínačů či tlačítek. Automatickým spínačem je možno často nahradit běžný mechanický spínač a získat tak výhody bezdotykového ovládání. Domovní strážci Pojem domovní strážce zahrnuje všestranné kompaktní přístroje určené pro instalaci do venkovního prostředí. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a dokážou spínat veliké zátěže. Uplatnění nacházejí jak při osvětlování okolí domů, tak v podzemních garážích, ve skladech apod. ezvaný návštěvník je rozsvícením světla okamžitě upozorněn, že jeho pohyb je sledován. Pro obyvatele domu nebo pro očekávané hosty je naopak příjemné, když je přístupová cesta osvětlena. Mikroprocesorové řízení a propracovaný optický systém zaručují celistvé pokrytí oblasti zachycení bez hluchých míst. Snímače sledují dokonce i prostor pod sebou. ikdo se nemůže přiblížit nepozorovaně. Snímací charakteristiku domovního strážce lze navíc dokonale přizpůsobit náklonem ramena nebo pootočením snímací části. V případě potřeby je možno ji omezit nalepením speciální clonky přímo na čočku. Provedení Alarmtech má přídavný výstup, který spíná při zaznamenání pohybu v bezpečnostní zóně. Dokáže tak včas informovat o pohybu nežádoucích osob. Pomocí otočných nastavovacích prvků lze volit provozní režimy a základní parametry přístroje. Snímač přítomnosti Technicky dokonalý a vysoce citlivý snímač přítomnosti je schopen řídit nejenom osvětlovací systémy, ale také zařízení pro ovládání vytápění, klimatizace nebo ventilace to vše inteligentně na základě pohybu osob, s minimalizací spotřeby energie. Připojené spotřebiče jsou tak připraveny vždy, když je to třeba. Snímač přítomnosti dokáže zaznamenat velice drobné pohyby, takže je vhodný pro instalaci v kancelářích nad jednotlivými pracovními stoly, na toaletách apod. Funkce snímače závisí na druhu spínací části, s níž je spojen. Sériový spínač se dvěma výstupy umožňuje současné inteligentní ovládání osvětlení a např. vytápění nebo klimatizace. Kombinace s univerzálním stmívačem nebo s krátkocestným stmívačem pro zářivky přináší možnost řízení konstantní úrovně osvětlení v místnosti. Zpoždění vypnutí i prahovou úroveň vnějšího osvětlení lze nastavovat infračerveným ovladačem. 8 Snímače pohybu

19 Princip funkce Každý objekt vysílá charakteristické infračervené záření (o vlnové délce 0,7 m až 0, cm) v závislosti na své specifické teplotě, proto se též označuje jako tepelné. Snímače pohybu obsahují miniaturní snímací prvek, který přeměňuje dopadající infračervené záření na elektrický signál. Snímače záření pouze přijímají (žádný vlastní signál nevysílají), proto se nazývají infrapasivní. Přístroje pro snímání pohybu jsou konstruovány tak, aby reagovaly pouze na relativně rychlé změny tepelného záření. apř. vytápěná místnost mění své tepelné vyzařování velice pomalu. V porovnání s tím je pohyb člověka v místnosti doprovázen daleko rychlejšími změnami infračerveného záření, takže jeho pohyb lze na pozadí rozpoznat. Při neměnném tepelném obrazu snímač nereaguje. Oblast zachycení Oblast zachycení Snímače pohybu neustále přijímají infračervené záření z určité části prostoru, která se nazývá oblast zachycení. Může mít různý tvar jedna rovina, příp. několik rovin vertikálně skloněných pod různými úhly, kužel apod. viz příklad na obr. Oblast zachycení je orientačně dána dosahem a úhlem zachycení; jedná se buď o úhel rovinný, nebo prostorový. utno poznamenat, že tyto údaje jsou pouze informativní, protože skutečný tvar oblasti zachycení bývá nepravidelný a závisí nejen na parametrech pohybu snímaného objektu (rychlost, směr, teplota), ale též na dalších vnějších vlivech. pohyb zpoždění vypnutí zapnuto čas Zpoždění vypnutí ení žádoucí, aby se připojené svítidlo zapínalo přesně na dobu, kdy je registrován pohyb. apř. na chodbě, kde je osvětlení řízeno snímačem pohybu, by i chvilkové přerušení chůze vedlo ke zhasnutí světla. Pokud je navíc chodba frekventovaná, svítidla by se neustále zapínala a vypínala. Proto snímače pohybu obsahují časovací obvod, který zajistí, že se svítidlo nevypne v okamžiku, kdy pohyb v oblasti zachycení ustane, ale zůstane zapnuté ještě o něco déle. Tato doba přesahu, která bývá v určitém rozsahu nastavitelná, se nazývá zpoždění vypnutí). Volitelné hodnoty se obvykle pohybují od několika sekund do desítek minut. Je třeba si uvědomit, že zpoždění vypnutí se začne odpočítávat od okamžiku ukončení registrace pohybu snímačem. Pokud nastavená doba ještě nestačila uplynout a v oblasti zachycení dojde k novému pohybu, připojené svítidlo zůstane zapnuté a nové odpočítávání začne, až tento nový pohyb ustane viz obr. úroveň osvětlení normální činnost měřená hodnota nastavená hodnota snímač deaktivován čas Soumrakový snímač Bez soumrakového snímače by k zapínání svítidla docházelo ivpřípadě, kdy je úroveň okolního osvětlení dostatečná a použití umělého světla je zbytečné. Soumrakový snímač porovnává úroveň okolního osvětlení s určitou prahovou hodnotou. a obr. je příklad průběhu intenzity osvětlení během dne v porovnání s nastavenou prahovou hodnotou. Pokud je snímaná intenzita osvětlení vyšší než prahová hodnota (např. ve dne, kdy je v místnosti hodně světla), povel k zapnutí svítidla nebude vydán přístroj je v tomto případě deaktivován. Poklesne-li úroveň okolního osvětlení pod tuto prahovou hodnotu, přístroj bude opět aktivní v případě detekce pohybu se připojené svítidlo zapne. Zmíněnou prahovou hodnotu je možno zpravidla nastavit v poměrně širokém rozsahu, od jednotek do tisíců luxů. Při praktickém nastavování prahové úrovně osvětlení je třeba mít na paměti, že snímač měří úroveň osvětlení v místě instalace. Uplatňuje se tedy nejenom přímé světlo, ale i světlo odražené od lesklých ploch. Místo instalace U každého přístroje je předepsáno, zda se instaluje na stěnu nebo na strop a v jaké výšce. Při volbě místa instalace je ale třeba dodržet další pravidla. Protože mezi snímačem pohybu a sledovaným objektem musí být zaručena optická viditelnost, nesmí být snímač zakryt pevnými ani pohyblivými předměty. Pro zajištění optimální funkce je třeba snímač nainstalovat pokud možno tečně k nejčastějšímu směru chůze (viz obr.). V případě pohybu ve směru spojnice mezi snímačem a sledovanou osobou se totiž značně zmenšuje citlivost detekce. Dále je nutno dodržet určitou minimální vzdálenost od spínaného svítidla (cca,5 m), aby se předešlo nežádoucímu samočinnému spínání při zhasnutí světla. Snímač také není vhodné umísťovat poblíž otopných těles, ventilátorů nebo jiných zdrojů tepla. Snímače pohybu 9

20 Oblasti zachycení automatických spínačů Tvar snímací charakteristiky je dán především vlastnostmi Fresnelovy čočky a systémem pomocných zrcátek. Oblast zachycení je tak pomyslně rozdělena do snímacích segmentů, uspořádaných prostorově nebo plošně. Snímač zaznamenává a vyhodnocuje změny infračerveného signálu mezi sousedními segmenty. Protože se segmenty směrem od snímače rozšiřují, jejich hustota se vzdáleností klesá a citlivost snímání se snižuje. Je také zřejmé, že ve stejné vzdálenosti od snímače vyvolá tečný pohyb větší změny signálu než pohyb směrem ke snímači. Proto se doporučuje automatické spínače umísťovat tak, aby nejčastější pohyby probíhaly bočně vzhledem ke snímači. 2 Kuželová charakteristika Pro designové řady Classic a Tango jsou k dispozici automatické spínače s charakteristikami podle obr., 2. Díky přibližně kuželové oblasti zachycení jsou vhodné ipro montáž na strop. U provedení Tango je kromě dvou běžných nastavovacích prvků (zpoždění vypnutí a světelný práh) k dispozici ještě regulátor citlivosti snímání. Užitečným prvkem je tlačítko umístěné pod čočkou, které slouží pro ručně ovládané sepnutí výstupu. Jedním až čtyřmi stisky se připojené svítidlo zapne na 5 až 60 minut. Po uplynutí navolené doby se přístroj vrátí do normálního režimu snímání. Delším stiskem tlačítka lze nastavenou dobu vynulovat. 3 Rovinná charakteristika Snímače pohybu v designech Element atime pracují s jednou vodorovnou rovinou a jsou schopny zaznamenat pohyb v úhlu 80. Pohyb malých domácích zvířat registrován nebude. Přístroje mají tři nastavovací prvky se stejnou funkcí jako u designu Tango. Jsou však umístěny vpředu pod krytkou, takže při změně parametrů není třeba ovládací část snímat. Zpoždění vypnutí lze regulovat od 5 s do 0 min., prahovou hladinu okolního osvětlení v rozmezí asi lux. Regulace citlivosti snímání slouží k nastavení optimál- ního dosahu např. v případě, kdy dochází k nežádoucímu spínání působením rušivých vlivů. Pod krytkou se nachází i tlačítko pro ruční sepnutí až na hodinu. Ovládá se stiskem krytky v naznačeném místě (krytku není třeba snímat). Více snímacích rovin U designů solo, alpha nea, alpha exclusive, impuls a Reflex SI existuje kromě provedení s jednou rovinou a b 5 také varianta se 2 rovinami (obr. b) např. pro snímání pohybu na schodišti. a spodních obrázcích je orientačně uveden dosah při výšce instalace,2/2/2,5 m. Snímací části jsou opatřeny trojpolohovým posuvným přepínačem pro trvalé zapnutí nebo vypnutí světla; ve střední poloze (normální provoz) lze přepínač zajistit proti nežádoucí manipulaci. Se snímači se dodává speciální clonka nalepením na část čočky se odpovídající úhel nebo celá rovina zaslepí. Oblast zachycení tak lze přizpůsobit místním podmínkám. Pro ovládání schodišťových spínačů lze navolit impulzní provoz (výstup zapíná pouze na s). Snímač Allwetter (obr. 5) má stupeň krytí IP a ve spojení se vhodnou spínací částí může být provozován i ve venkovním prostředí při teplotách 25 až +55 C. 20 Automatické spínače

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení www.rexel.cz www.elvo.cz Vždy ve správné poloze Polohové

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více