Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální elektroinstalace. Jak na to!"

Transkript

1 Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga

2

3 Vážení elektromontéři, projektanti a všichni odborníci elektro, v ruce držíte publikaci, která doplňuje náš Katalog elektroinstalačního materiálu. Rádi bychom Vám nyní podali návod, jak naše elektronické přístroje použít, aby co nejlépe sloužily svému účelu, tj. ke spokojenosti investora a především konečného zákazníka. Věříme, že Vám v tom pomůže obsah následujících stránek. a nich se snažíme uvést technická řešení řady praktických situací, ve kterých je výhodné nebo dokonce nezbytné použít elektronické přístroje. Pokud zde naleznete odpovědi na otázky, se kterými se běžně setkáváte, potom tato publikace splnila svůj účel. Obsah Stmívače Úvod a princip funkce Přístroje do 000 W Popis 5 Příklady použití 8 Výkonové stmívače Popis 2 Příklady použití 5 Snímače pohybu Úvod a princip funkce 8 Automatické spínače Popis 20 Příklady použití 22 Domovní strážci Popis 26 Příklady použití 30 Snímač přítomnosti Popis 3 Příklady použití 2 Žaluziové spínače Popis 52 Příklady použití 60 3

4 Princip funkce stmívačů Přístroje pro řízení jasu svítidel stmívače jsou dnes zcela běžné jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Přinášejí možnost přizpůsobení světelných poměrů momentální náladě nebo potřebám uživatele a zároveň zvyšují komfort při osvětlování interiérů. Používání stmívačů navíc vede k výraznému snížení nákladů na provoz svítidel, protože se k nim přivádí pouze tolik elektrické energie, kolik je v dané chvíli potřebné nebo žádoucí. Kromě toho se prodlužuje doba života žárovek. S tím je spojen pokles nákladů na údržbu, jež zejména ve větších budovách nejsou zanedbatelnou položkou. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává široké spektrum stmívačů pro instalaci do interiérů. Díky přístrojům určeným pro řadovou montáž do rozváděčů lze regulovat i soustavy svítidel o velkých příkonech v řádu desítek kw/v. A. ároky na moderní řízení osvětlení jsou stále vyšší. Jednak jsou téměř veškeré druhy svítidel stmívatelné (klasické i halogenové žárovky na 230 V AC, malonapěťové halogenové žárovky napájené z transformátorů, zářivky se stmívatelnými předřadníky), a dále jsou pro stmívání požadovány také vysoké výkony i doplňkové funkce (tzv. měkký start, individuální nebo skupinové řízení, dálkové ovládání apod.). Přirozeně se také objevuje požadavek, aby bylo možné stmívače dodatečně začlenit do stávající elektroinstalace. u n, iz u s Zátěž P C t t u n... síťové napětí i z.... proud do zátěže u s... spínací napětí t.... čas.... úhel zadržení.... úhel otevření Diak Triak Stmívání žárovkových svítidel Pro změnu jasu (přesněji světelného toku) je nutné dosáhnout změny efektivní hodnoty proudu procházejícího světelným zdrojem. Ve stmívačích se využívá jednoduchého principu fázového řízení jasu. Efektivní hodnota proudu dodávaného do zátěže se mění tím způsobem, že polovodičový ventil (triak nebo výkonový tranzistor) je otevřený pouze po určitou část každé půlvlny sinusového průběhu viz obr. Tento děj se opakuje stokrát za sekundu, takže je pro lidské oko nepostřehnutelný a změna úhlu otevření ( ) je vnímána jako změna jasu svítidla. U otočných stmívačů jas odpovídá úhlu natočení ovládacího knoflíku. V případě stmívačů krátkocestných nebo dotykových je jas řízen elektronicky, v závislosti na době stisku ovládacího prvku. Podle toho, zda se při průchodu nulou výstup vypne nebo zapne, se rozlišují dva základní způsoby fázového řízení se spouštěním na náběžné nebo na sestupné hraně. a obr. je znázorněno spouštění na náběžné hraně, které je vhodné pro stmívání žárovek na 230 V anebo pro řízení klasických (vinutých) transformátorů, z nichž jsou napájeny malonapěťové halogenové žárovky. Pro regulaci modernějších elektronických transformátorů je naopak díky jejich kapacitnímu charakteru nutno použít spouštění na sestupné hraně. Při volbě stmívače je tedy nezbytné znát předem charakter regulované zátěže viz dále. Elektronický předřadník Stmívání zářivek Princip fázového řízení jasu nelze v případě trubicových zářivek využít. Aby bylo možno regulovat jas zářivek, musejí být vybaveny tzv. stmívatelným elektronickým předřadníkem. V případě digitálních předřadníků nejsou speciální přístroje potřebné řídí se obyčejným tlačítkovým ovládačem. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává stmívače v otočném i krátkocestném provedení, které jsou určeny pro ovládání analogových předřad- níků. Ty jsou vybaveny obvodem, který umožňuje řízení napětím 0/ - 0 V. Mezi stmívačem a předřadníkem musí proto být k dispozici kromě silových vodičů ještě další dva vodiče pro předávání řídicího napětí. Jeden stmívač může ovládat i celou řadu paralelně zapojených předřadníků. Je však nutno uvážit zatížení v řídicím i spínacím obvodu. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat více než 5 předřadníků. Jejich počet je možné zvýšit připojením omezovače zapínacího proudu nebo použitím přídavného relé či stykače. Tzv. úsporné zářivky stmívatelné nejsou, což ostatně uvádějí i jejich výrobci. Při provozu se sníženým napájecím napětím se totiž výrazně zkracuje jejich doba života. Stmívače

5 Způsoby ovládání Stmívače pro zapuštěnou montáž jsou řešeny jako modulové a skládají se vždy ze tří částí. Silová část se zabudovává do instalační krabice a připojují se k ní napájecí, výstupní a příp. ovládací vodiče. a ni se nasazuje kryt, který slouží k ručnímu ovládání, příp. je v něm integrován přijímač pro ovládání dálkové.poslední součástí je rámeček, který je spolu s krytem nositelem barvy a designu celého přístroje. Díky modulovým rozměrům lze stmívače kombinovat ve vícenásobném rámečku s jinými prvky elektroinstalace, jako jsou spínače, zásuvky apod., případně je možné do jednoho rámečku umístit několik stmívačů. Otočné ovládání U otočných stmívačů je jas definován natočením hřídelky potenciometru, jež je z přístroje vyvedena a uzpůsobena pro nasazení ovládacího knoflíku. Stmívače s otočným ovládáním jsou zpravidla vybaveny potenciometrem kombinovaným s tlačítkovým střída- vým přepínačem. Díky tomu je možné připojit klasický střídavý přepínač (řazení 6) a získat tak další ovládací místo viz obr. Použitím dalších křížových přepínačů (řazení 7) lze počet ovládacích míst ještě zvýšit. Jeden stmívač je možné snadno začlenit do stávajícího střídavého nebo i křížového zapojení. Svítidlo se zapíná a vypíná opakovaným stiskem ovládacího knoflíku stmívače, příp. překlápěním kolébky připojeného přepínače. Řízení jasu je možné pouze otáčením knoflíku stmívače. Pro lepší orientaci ve tmě nebo v tmavých prostorech může sloužit doutnavka, která se dodává s krytem. Krátkocestné ovládání Stmívače s tzv. krátkocestným ovládáním reagují na jemný stisk krytu. Krátký stisk pro stmívač znamená povel k zapnutí, resp. k vypnutí svítidla. Delším stiskem se nastavuje jeho jas. Tyto stmívače mívají často funkci paměti jasu (při vypnutí se nastavená hodnota uloží do paměti a při následném zapnutí krátkým stiskem se opět vyvolá). Počet ovládacích míst lze zvýšit instalací libovolného počtu tlačítek se zapínacím kontaktem (řazení /0). Ze všech těchto přídavných míst lze svítidlo také stmívat, což je zásadní rozdíl oproti řešení s otočným stmívačem. Krátkocestný stmívač je možné namontovat i dodatečně do instalace ve střídavém nebo křížovém zapojení. Přepínače je ovšem třeba nahradit tlačítky. Za šera nebo v místnostech s nedostatkem světla napomůže snazší orientaci doutnavka zabudovaná v krytu stmívače. Pokud je doutnavka požadována i na dalších ovládacích místech, je nutno použít tlačítka se svorkou. Doutnavka totiž nesmí přemosťovat kontakt tlačítka. ěkteré přístroje určené pro manuální krátkocestné ovládání mohou být ovládány i dálkově.podmínkou je použití krytu s vestavěným přijímačem řídicího signálu. Infračervené ovládání Pro infračervené dálkové ovládání je k dispozici speciální ruční vysílač pro nezávislé řízení až deseti různých spotřebičů ve dvou přepínatelných skupinách. Do každé skupiny lze kromě stmívačů zahrnout i žaluziové spínače. Před uvedením do provozu se musí na zadní straně každého krytu navolit komunikační kanál. Vysílač umožňuje uložení aktuálního stavu zmíněných přístrojů do dvojnásobné paměti a jeho pozdější vyvolání stiskem jediného tlačítka (tzv. světelné scény). Rádiové ovládání U jiných přístrojů lze uplatnit ovládání kódovaným vysokofrekvenčním signálem. Opět je možné kromě stmívačů ovládat i žaluziové spínače. Podmínkou provozu systému je nahrání ovládacího kódu příslušného vysílače do paměti přijímače. Přijímač je schopen pojmout nejvýše tři ovládací kódy. Generátorem povelů je např. ruční čtyřkanálový vysílač, který lze zavěsit na svazek klíčů. Jinou variantou je nástěnný vysílač (ve stejném designu jako kryt přijímače) uzpůsobený pro nalepení na podložku. Speciální ovladače U vybraných přístrojů je možné zvolit např. snímač pohybu (při pohybu osob se svítidlo zapne), snímač přítomnosti (kromě reakce na pohyb umožňuje také řízení konstantní osvětlenosti v místnosti) nebo časovací ovladač (pro automatické ovládání svítidel v závislosti na časovém programu zadaném v paměti). Způsoby ovládání uvedené v tomto odstavci mají své specifické vlastnosti. Je třeba se s nimi podrobněji seznámit v návodech k používání příslušných přístrojů. Stmívače do 000 W 5

6 Parametry Aby mohly stmívače spolehlivě plnit svou funkci, je třeba dodržet několik podmínek. Tou nejsamozřejmější je dodržování jmenovitých hodnot základních veličin, které stanovuje výrobce. Pro správnou volbu vhodného stmívače jsou však potřebné další informace. Důležitý je výběr správného typu stmívače nejenom z hlediska příkonu svítidla a např. způsobu ovládání, ale zejména podle charakteru světelných zdrojů ve svítidle obsažených. e vždy lze plně využít jmenovitý výkon stmívače, zvláště v případě transformátorů užitých pro napájení halogenových žárovek. aopak, v některých případech lze výkon zvýšit. Jiná omezení mohou vyplynout ze způsobu instalace přístrojů apod. Jmenovité hodnoty Veškeré dodávané stmívače jsou určeny pro napájení střídavým napětím 230 V ( 0 %), 50 Hz. Základním parametrem stmívačů je jmenovitý výkon udávaný ve W nebo V. A (podle charakteru použitelné zátěže). U běžných přístrojů pro zapuštěnou montáž se pohybuje mezi 00 a 600 W/V. A, existuje ale i otočný stmívač s výkonem 000 W/V. A. Stmívače do rozváděčů dokáží regulovat mnohem větší zátěže. Tzv. univerzální stmívač kromě schopnosti rozpoznat druh zátěže umožňuje zvýšení jmenovitého výkonu připojením speciálního modulu. U stmívačů pro zářivky lze spínací schopnost posílit připojením pomocného relé. Dodatečné zvýšení zatí- žitelnosti s sebou vždy přináší zásah do elektroinstalace, proto je před vlastní realizací nutná důkladná rozvaha. Protože polovodičový výstupní prvek stmívače potřebuje pro sepnutí určitý minimální proud, udává se ještě nejmenší možná zátěž, kterou je možno k přístroji připojit. Podle druhu stmívače bývá od 20 do 60 W/V. A. Je-li zatížení pod touto hodnotou, nelze zaručit spolehlivou funkci stmívače. Zatížení [%] Teplota okolí [ C] Omezení zatížitelnosti Již při projektování je třeba počítat s tím, že při stmívání žárovkových svítidel existují určitá omezení, která je nutno respektovat. Udávaný jmenovitý výkon stmívače platí přibližně pro okolní teploty do 35 C. Pokud teplota tuto mez překročí, zatížitelnost stmívače s každým teplotním stupněm klesá cca o 3 % (viz obr.). Při průchodu proudu stmívačem se díky ztrátám na výkonovém prvku část elektrické energie přeměňuje ve ztrátové teplo, které je nutné odvádět. Je-li stmívač nainstalován do hluboké krabice zapuštěné např. do cihlové zdi, žádná zvláštní opatření není třeba provádět. Vpřípadě instalace do materiálu s horším odvodem tepla (sádrokarton) je však již třeba zatížení předem snížit cca o 20 %. Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje celkovou tepelnou bilanci, je instalace dvou nebo více stmívačů do násobného rámečku, zejména svislého nebo rastrového. Zátěž je opět nutné preventivně zredukovat alespoň o 20 % nebo provést kontrolní měření tepelných poměrů. Používání transformátorů Vpřípadě stmívání svítidel s malonapěťovými halogenovými žárovkami napájenými z transformátorů nelze plně využít jmenovitý výkon stmívače. Do celkového zatížení stmívače je nutné započítat nejenom vlastní příkon žárovek, ale rovněž ztráty vznikající na transformátorech. Ty činí v případě elektronických transformátorů přibližně 5 % jejich jmenovitého výkonu, v případě transformátorů konvenčních (vinutých) je třeba počítat se ztrátami cca 20 %. K jednomu stmívači se nesmějí současně připojovat elektronické a vinuté transformátory. Mají-li se halogenová svítidla v celém rozsahu nastavování jasu chovat stejně, je nutné použít transformátory se stejným sekundárním napětím a stejným výkonem. Vinuté transformátory musí být v bezpečnostním provedení. Jestliže stmívač pracuje delší dobu s konvenčním transformátorem s nezatíženým sekundárním vinutím, může dojít k poškození transformátoru nebo stmívače. Proto se doporučuje: k jednomu transformátoru připojit nejméně 2 žárovky; ke stmívači připojit nejméně dva transformátory; vadnou žárovku vyměnit co nejdříve za novou. Další vlastnosti stmívačů U konstrukčně starších stmívačů je ochrana před zkratem a nadproudy řešena rychlou tavnou trubičkovou pojistkou. Stmívače modernější koncepce jsou vybaveny nejenom elektronickou zkratovou a nadproudovou ochranou, ale také ochranou před tepelným přetížením. V případě krátkodobého zkratu (např. při přepálení vlákna žárovky) se zátěž na okamžik odpojí a normální funkce se obnoví automaticky. Při déle trvajícím zkratu se výstup vypne natrvalo (stmívač je nutno odpojit od napájení, odstranit příčinu zkratu a znovu připojit). Při přetížení zvýšeným proudem nebo teplem je výstupní polovodičový prvek chráněn automatickým poklesem jasu. ormální provoz se obnoví až po ochlazení na bezpečnou teplotu. 6 Stmívače do 000 W

7 Přehled přístrojů Charakter zátěže Symbol Druh regulace Klasické žárovky na 230 V Halogenové žárovky na 230 V Žárovky s vinutými transformátory Žárovky s elektronickými transformátory Zářivky s analogovým stmívatelným předřadníkem Fázová, se spouštěním na náběžné hraně Fázová, se spouštěním na sestupné hraně Analogová, napětím 0/ - 0 V Stmívatelná svítidla Pro bezchybnou funkci je rozhodující volba správného typu přístroje, který odpovídá charakteru připojené zátěže. Ten závisí na druhu světelných zdrojů použitých v konkrétním svítidle. Identifikační symboly uvedené v tabulce naleznete v katalogu nebo natištěné přímo na přístrojích. Vpřípadě svítidel osazených halogenovými žárovkami napájenými malým napětím je třeba rozlišovat druh použitých transformátorů, protože každý vyžaduje odlišný způsob regulace. Pokud není známo, jaký druh žárovkového svítidla bude instalován, je výhodné použití tzv. univerzálního stmívače. avíc je kdykoliv v budoucnu snadno proveditelná náhrada stávajícího svítidla jiným druhem bez nutnosti výměny stmívače. K jednomu stmívači se současně nesmějí připojovat elektronické a vinuté transformátory. Ostatní kombinace zátěží jsou povoleny. Speciální přístroje jsou vyžadovány pro svítidla strubicovými zářivkami, která ovšem musejí být vybavena analogovými stmívatelnými předřadníky se vstupem pro řídicí napětí 0/ - 0 V. Přehled stmívačů v sortimentu ABB s.r.o., Elektro-Praga Druh zátěže Výkon Pro design Otočné ovládání Krátkocestné ovládání Obj. č. Typ. č U W 00 W ) 2250 U 60 W 600 W ) 227 U 20 W/V. A 500 W/V. A ) 6520 U W/V. A 20 W/V. A ), 5) 657 U W/V. A 00 W/V. A ) 653 U W/V. A 000 W/V. A U V. A 7) ) 6560 U 20 W/V. A 500 W/V. A ) 6593 U W/V. A 20 W/V. A ) ) ) 659 U W/V. A 35 W/V. A ) 6550 U V. A 7) ) ) 3299A-A00 0 W 50 W 3299A-A300 0 W 50 W 2) 3299E-A00 0 W 50 W 3299E-A300 0 W 50 W 2) 2) min. max. Classic Tango Element Time Solo Alpha Impuls ) ) ) možnost bezdrátového ovládání infračerveným signálem 2) pro bezdrátové ovládání rádiovým signálem 3) s jedním stmívacím a jedním spínacím výstupem ) výkonový modul pro ) lze použít přepínače (řazení 6, 7) pro rozšíření počtu ovládacích míst 6) lze použít tlačítka (řazení /0) pro rozšíření počtu ovládacích míst 7) 3 A cos 0,5, A cos 0,9 Stmívače typů 3299A, 3299E se dodávají včetně ovládacího krytu. Ostatní přístroje je nutno kombinovat s krytem ve zvoleném designu. Stmívače do 000 W 7

8 Příklady použití: stmívání v obytných prostorech ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává celou řadu přístrojů, které mohou rozsahem svých parametrů a způsoby ovládání obsáhnout téměř veškeré požadavky na stmívání, které se v praxi vyskytují. Při volbě stmívačů je třeba vzít v úvahu nejen jejich jmenovité hodnoty, ale též případná omezení, která mohou vyplývat z druhu použitých svítidel, ze způsobu montáže apod. ožnice, dětský pokoj Místo odpočinku, příjemného snění i dění. Použití stmívače je ideální pro navození intimních chvil v ložnici rodičů, či pro klidný spánek jejich potomků v dětském pokoji. Vhodnou volbou je v těchto případech krátkocestný stmívač s přijímačem pro dálkové ovládání rádiovým signálem. Komfortní ovládání osvětlení přímo z lůžka nebo z kteréhokoliv jiného místa ocení děti, pán i paní domu. Komu se chce vstávat ke spínači? Kromě ručního jednokanálového vysílače (nebo i čtyřkanálového např. pro současné ovládání žaluzií) je možné používat i dvoj- či čtyřkanálové nástěnné vysílače dodávané ve stejných designech jako přijímače. Jsou napájeny z baterie alze je připevnit k podložce samolepicími terčíky. V případě potřeby, např. podle vzrůstu dětí, se vysílač jednoduše sejme a přilepí se na jiné místo, příp. je možno přidat vysílač nový. Uvedený způsob je ideální též pro náhradu stávajícího spínače se současným rozšířením počtu ovládacích míst. Obývací pokoj Místo, kde se setkává rodina, vítají se přátelé, sleduje se domácí kino. Těžko nalézt vhodnější místo k uplatnění stmívačů pro nastavení příhodné intenzity světla. Vzhledem k tomu, že pokoj mívá více vchodů, je výhodné použít krátkocestný stmívač s paralelně připojenými tlačítky, aby regulace osvětlení byla možná ze všech míst. Univerzální stmívač umožňuje použití krátkocestných krytů se zabudovaným infračerveným přijímačem. Pomocí speciálního desetikanálového ručního vysílače lze dosáhnout maximálního komfortu při ovládání světla. Vzhledem k současnému trendu využívání více světelných okruhů v obývacích zónách se pak ruční ovladač stává dokonalým nástrojem pro vytváření světelné pohody, zejména když uvážíme, že mezi dálkově ovládaná zařízení lze kromě stmívačů zahrnout např. i žaluzie v dané místnosti. Každý přijímač infračerveného záření má paměť, která umožňuje uložení dvou stavů ovládaných spotřebičů pro vytváření tzv. světelných scén. Jedna ze scén může být definována např. takto: jas lustru bude nastaven asi na polovinu, nástěnné svítidlo naplno, žaluzie zatažené. Jediným stiskem tlačítka na vysílači lze uloženou scénu opět vyvolat. Pouze univerzální stmívač dokáže zvolit správný typ fázové regulace s ohledem na charakter připojené zátěže. To je důležité, pokud není známo, jaký druh žárovkového svítidla bude instalován. Také to umožňuje náhradu svítidla jiným typem, aniž by bylo nutno měnit stmívač. Připojením výkonového modulu lze zvýšit výkon ze 20 W/V. A až na 735 W/V. A. Protože dodatečné zvýšení zatížitelnosti s sebou vždy přináší zásah do elektroinstalace, je nutno použití modulu předem dobře uvážit. 8 Stmívače do 000 W

9 Vysílače neumísťujte na kovové podložky nebo v blízkosti kovových předmětů. Stmívač pro krátkocestné ovládání, s přijímačem rádiového signálu *) : 0-50 W ( ) 3299A-A300 x 0-50 W ( ) 3299E-A300 xx Přístroje se dodávají spolu s krytem. Ruční vysílače pro dálkové ovládání: jednokanálový čtyřkanálový čtyřkanálový, s křížovým ovladačem ástěnné vysílače pro dálkové ovládání *) : čtyřkanálový 3299A-900 x dvojkanálový 3299E-A2900 xx čtyřkanálový 3299E-A900 xx Přístroje se dodávají spolu s krytem. x (xx) jsou kódy barev pro jednotlivé designové řady.. Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí doutnavka přemosťovat jejich kontakt.. varianta Přístroj stmívače: W/V. A (, ) Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem Podružné ovládání (pro spínání i stmívání): tlačítkový ovládač se svorkou *) 3559-A935 (řazení /0) orientační doutnavka varianta Přístroj univerzálního stmívače pro krátkocestné a příp. infračervené ovládání: W/V. A (,, ) Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem s přijímačem infračerveného signálu Přístroj výkonového modulu (volitelné) *) : W/V. A (,, ) Podružné ovládání (pro spínání i stmívání) *) : běžný tlačítkový ovládač (řazení /0) 3559-A935 Dálkové ovládání: ruční vysílač infračerveného signálu *)... Objednací čísla blíže nespecifikovaných přístrojů a krytů v různých designech naleznete v Katalogu domovních elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga nebo na Stmívače do 000 W 9

10 Příklady použití: stmívání ve veřejném sektoru Stmívače se uplatňují všude tam, kde je třeba přizpůsobovat úroveň osvětlení. ení to samozřejmě pouze v bytech, ale také ve veřejně přístupných budovách, v administrativních objektech apod. Zvláštní možnosti poskytuje kombinace stmívače se snímačem přítomnosti, kterému je věnována samostatná kapitola. Restaurace, vinárna Klidné místo pro sklenku vína a trochu dobrého jídla. K tomu je vhodné přiměřené osvětlení, které vytváří personál či sám zákazník. Pokud obsluha nevidí místo, kde se stmívá, je výhodné použít otočný stmívač (rozsah může být až 000 W), kde lze určité úrovně osvětlení označit. Také pro individuální ovládání osvětlení u jednotlivých stolů je vhodnější zvolit otočný stmívač, neboť jeho funkce je pro hosta snáze pochopitelná. ěkdy může být vhodné ke stmívači připojit střídavý přepínač, příp. sérii jednoho střídavého a několika křížových přepínačů. Pomocí nich lze svítidlo pouze zapnout nebo vypnout (regulace jasu je možná jen na stmívači). To však právě v určitých případech může být žádoucí. Možná je i montáž do stávající střídavé nebo křížové instalace. Orientaci za šera napomůže osvětlení knoflíku stmívače doutnavkou, kterou mohou být vybaveny i použité přepínače. Vždy je nutno zvolit správný typ stmívače vzhledem k použitému druhu světelného zdroje. Prezentační místnost ve firmě, v hotelu Zde se většinou setkáváme se zářivkovým osvětlením a zpravidla také s požadavkem na stmívání s ohledem na možné promítání. V tomto případě lze použít jednoduchý otočný potenciometr. Přínosnější variantou je u některých aplikací krátkocestný stmívač, u něhož lze paralelním připojením tlačítek zřídit další ovládací místa (např. u ovládacího pultu, u promítacího plátna apod.). Použitím krytu s infračerveným přijímačem lze dosáhnout nejvyšší míry komfortu. Uživatel tak díky ručnímu vysílači může nejenom ovládat osvětlení z libovolného místa, ale též např. řídit pohyb žaluzií. Každý přijímač má navíc paměť, která umožňuje uložení dvou stavů ovládaných spotřebičů (tzv. světelných scén). Jediným stiskem tlačítka M nebo M2 na vysílači lze tyto uložené scény opět vyvolat. Stmívání zářivek je možné pouze v případě, jsou-li vybaveny elektronickým analogovým stmívatelným předřadníkem pro řízení napětím 0/ - 0 V. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat paralelně více než 5 předřadníků. Jejich počet je ale možné zvýšit použitím přídavného relé či stykače, jejichž cívka se zapojí mezi výstup a střední vodič. ejvyšší použitelný počet předřadníků vyplývá z maximálního přípustného řídicího proudu stmívače (50 ma) a z proudové spotřeby jednoho předřadníku, kterou udává jeho výrobce (bývá zpravidla menší než ma). 0 Stmívače do 000 W

11 Přístroj stmívače pro otočné ovládání: W ( ) W/V. A (, ) W/V. A (, ) W/V. A (, ) Možné druhy krytů *) : s otočným ovladačem (doutnavka je součástí krytu nebo je volitelná) Podružné ovládání *) (pouze pro spínání): střídavý přepínač (řazení 6) 3559-A0635 křížový přepínač (řazení 7) 3559-A0735 orientační doutnavka varianta Přístroj stmívače pro otočné ovládání: 700 W/V. A, 3 A cos 0,5 ( ) Možné druhy krytů *) : s otočným ovladačem (orientační doutnavku nelze použít) Elektronické předřadníky 2. Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí doutnavka přemosťovat jejich kontakt. 2. varianta Přístroj stmívače pro krátkocestné a příp. infračervené ovládání: 700 W/V. A, 3 A cos 0,5 ( ) Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem (orientační doutnavku nelze použít) s přijímačem infračerveného signálu Podružné ovládání (spínání i stmívání) *) : tlačítkový ovládač (řazení /0) 3559-A935 Elektronické předřadníky Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Dálkové ovládání: ruční vysílač infračerveného signálu *)... Objednací čísla blíže nespecifikovaných přístrojů a krytů v různých designech naleznete v Katalogu domovních elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga nebo na Stmívače do 000 W

12 Přístroje pro výkonové stmívání Základním prvkem systému pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač 500 W/V. Apro ovládání tlačítkem. Připojením výkonových modulů lze jeho základní výkon zvýšit až na 3 kw/kv. A bez nutnosti dělení zátěže na menší části. Běžně se tyto přístroje ovládají tlačítkem. Je ale možné realizovat i krátkocestné ovládání kombinované s dálkovým infračerveným. Univerzální centrální stmívač Tento základní přístroj pro výkonové stmívání s obj. číslem (typ ) je schopen regulovat zátěže od 60 do 500 W/V. A. Ke stmívači lze připojit jak klasické či halogenové žárovky na 230 V, tak halogenové žárovky na malé napětí napájené z transformátorů. a výstup jednoho stmívače se nesmí současně připojit vinuté a elektronické transformátory. Všechny ostatní kombinace zátěží jsou povoleny. Automatické rozpoznání druhu připojené zátěže Díky vestavěnému mikroprocesoru stmívač po připojení k napájení automaticky provede test, jímž zjistí druh připojené zátěže. a základě toho zvolí vhodný způsob fázového řízení: spouštění na náběžné hraně (pro žárovky na 230 V a vinuté transformátory), nebo spouštění na sestupné hraně (pro elektronické transformátory). V tom spočívá univerzálnost stmívače, která je důležitá zejména pro případné budoucí změny druhu zátěží nebo v případech, kdy v době instalace není ještě pevně rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit. Při provozování transformátorů je nutno započítat jejich ztrátový výkon do celkového zatížení stmívače viz strana 6. Ovládání Stmívač se ovládá zapínacím kontaktem tlačítkového ovládače (zapínacím tlačítkem), který se připojuje mezi řídicí vstup a vodič (příp. ) viz příklady na straně 5. Řízení svítidel je analogické jako u krátkocestných stmívačů. Krátkým stiskem se svítidlo spíná, delším stiskem se nastavuje jeho jas. Po zapnutí krátkým stiskem se jas připojeného svítidla nastaví na hodnotu, která byla použita před vypnutím (paměť naposledy nastavené hodnoty jasu). Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí být doutnavka připojena paralelně ke kontaktu tlačítka (je nutno použít tlačítka se samostatnou svorkou ). Ochranné funkce Přístroj je vybaven elektronickou ochranou před přetížením, přehřátím a zkratem. Kromě toho přístroj obsahuje omezovač zapínacího proudu a tepelnou pojistku. Vpřípadě přetížení nebo nadměrného zahřátí se automaticky sníží jas. Po ochlazení se jas vrátí opět na původní hodnotu. ejčastější příčinou zkratu je přepálení vlákna žárovky, kdy dochází k mžikovému zkratování výstupu stmívače. V tomto případě se výstup na okamžik vypne a poté se jas nastaví na předchozí hodnotu výměna pojistek tedy odpadá. Případné poruchové stavy jsou indikovány svítivou diodou ED na přístroji. Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Jmenovitý proud: 2,7 A Jmenovitý výkon: 500 W/V. A Minimální zatížení: 60 W/V. A Ovládací vstupy: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz (spínat lze proti i ) Délka ovládacího vodiče: max. 00 m Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) Pomocí programovacího tlačítka na přístroji je možné změnit hodnotu minimálního jasu, příp. nastavit funkci plynulého poklesu jasu při vypnutí. Výkonový modul Výkonové moduly dodávané pod obj. č (typ ) slouží ke zvýšení zatížitelnosti univerzálního centrálního stmívače, k němuž je možno připojit jeden až šest těchto modulů. Každý z nich představuje nárůst výkonu o 20 W/V. A. Protože výstupy stmívače a jednotlivých modulů se vzájemně propojují, lze takto regulovat celistvé zátěže až do 3 kw/kv. A. Je-li třeba regulovat soustavy svítidel s ještě většími příkony, je možné použít až 9 centrálních stmívačů s výkonovými moduly. ze tak dosáhnout výkonu 27 kw/kv. A. Jednotlivé stmívače mohou přitom být napájeny z různých fází trojfázové soustavy. Pokud je požadováno ovládání z více míst, tlačítka se připojují paralelně. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení stmívače. Instalace Vodiče propojující svorky S, G (D) by měly být kratší než 30 cm a jejich celková délka by neměla přesáhnout 2 m. Mezi jednotlivými přístroji je nezbytné ponechat dostatečné vzduchové mezery (odpovídající přibližně šíři jednoho přístroje). Pokud by toto opatření nebylo dostatečné, je třeba zajistit nucený odvod tepla z rozváděčové skříně nainstalováním ventilátoru. V každém případě by vlastní instalaci měl předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů a poté výběr vhodné rozváděčové skříně na základě údajů výrobce. Výkonové moduly jsou vybaveny svítivou diodou pro indikaci poruchových stavů. Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Jmenovitý proud:,83 A Jmenovitý výkon: 20 W/V. A Minimální zatížení: 200 W/V. A(vkombinaci s ) Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) 2 Výkonové stmívače

13 Řídicí modul Řídicí modul má mnoho možností nastavení, díky kterým lze chování celé regulované soustavy přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Vzájemným propojením několika řídicích modulů lze dosáhnout ještě vyššího výkonu, než dovolují samotné centrální stmívače. Použití řídicího modulu umožňuje realizovat také otočné ovládání, příp. ovládání krátkocestné doplněné o bezdrátové ovládání infračerveným signálem. Řídicí modul Přístroj s obj. č (typ ) je nadřízeným prvkem pro ovládání centrálních univerzálních stmívačů. Díky tomu je možné řídit provoz několika skupin svítidel. Ke každému jeho řídicímu výstupu (D, D2) je možno připojit jednu skupinu přístrojů, která se může skládat až z 9 podskupin tvořených jedním centrálním univerzálním stmívačem a max. 6 výkonovými moduly (tj. až 2x 27 kw/kv. A). Jednotlivé podskupiny mohou být přitom připojeny na různé fáze trojfázové soustavy. W P D Ovládání Řídicí výstupy D (D2) se ovládají nezávisle pomocí tlačítek se zapínacím kontaktem připojených ke vstupům T (T2). Pokud je na vstup W přivedeno přídavným spínačem fázové napětí, oba řídicí výstupy D, D2 budou ovládány najednou. Ovládací tlačítka připojená ke svorkám T, T2 jsou si potom rovnocenná každým z nich se ovládají obě skupiny přístrojů (svítidel) najednou. Dalším spínačem připojeným ke vstupu P se jas přepne na jednu ze dvou přednastavených hodnot (např. osvětlení pro úklid, promítání apod.). Řídicí modul lze ovládat také analogovým signálem 0-0 V DC nebo 0-20 ma přivedeným na vstupy a. Oba výstupy D, D2 jsou v tomto případě řízeny synchronně. 2 synchronizace až 6 modulů řídicí vstup 0-0 V / 0-20 ma (např , ) Skupinové ovládání Pro synchronní ovládání velkých osvětlovacích těles lze pomocí datové linky vzájemně propojit až 6 řídicích modulů (svorky D a ). Režim skupinového ovládání aktivovaný spínačem na vstupu W platí jak pro samostatný řídicí modul, tak pro několik modulů navzájem propojených datovou linkou. Řídicí modul, na kterém byl skupinový režim aktivován jako první, se automaticky stává nadřízeným (master). Ostatní přístroje jsou podřízené (slave). Jejich výstupy se chovají stejně jako výstupy nadřízeného přístroje a přebírají rovněž jeho uživatelská nastavení a navolené provozní režimy viz dále. Ovládání je možné jak tlačítky připojenými k nadřízenému modulu, tak tlačítky připojenými k modulům podřízeným. Možnosti nastavení a přístroji je devět miniaturních přepínačů, kterými se zapínají nebo vypínají následující funkce: Soft O Plynulý nárůst jasu svítidel při zapnutí během cca 5 s (ochrana před oslněním) Soft OFF Plynulý pokles jasu svítidel při vypnutí během cca 5 s Schodišťové osvětlení Po 3 minutách od stisku tlačítka se jas začne plynule snižovat až do úplného vypnutí Dovolená Simulace přítomnosti osob (přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané za posledních 2 hodin) Úklidové osvětlení Volba jedné ze dvou přednastavených hodnot jasu Analogový režim s odděleným spínáním V případě analogového řízení jasu se svítidlo zapíná/vypíná spínačem připojeným ke vstupu T (T2) Autotest Kontrola funkce připojených centrálních stmívačů Reset astavení na hodnoty dané výrobcem Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Příkon:,5 W Ovládací vstupy (T, T2): 230 V AC ( 0 %), 50 Hz (pouze proti vodiči ) Délka ovládacích vodičů: max. 00 m Řídicí výstupy (D, D2): 2 V DC proti (PWM) Datová linka (D): 5 V SEV proti Délka propojovacích vodičů (D, D2; D): max. 2 m Počet navzájem propojitelných řídicích modulů: max. 6 ks Zatížení: max. 9x centrální stmívač pro každý výstup D (D2) Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) D D2 T T2... skupinové ovládání 2... úklidové osvětlení vstup pro řízení výstupu D2 vstup pro řízení výstupu D řídicí výstup D2 řídicí výstup D Druh analogového řízení Volba napěťového nebo proudového řízení Výkonové stmívače 3

14 Pomůcka pro projektování Přehled připojovacích svorek a nastavení miniaturních přepínačů na řídicím modulu Číslo Svorka / Přepínač DI Funkce, Připojení síťového napájení 2 D, D2 Řídicí výstupy na každý z nich lze připojit až 9 skupin tvořených jedním centrálním stmívačem a až 6 výkonovými moduly 3 T, T2 ezávislá regulace skupin svítidel připojených k výstupům D, D2 (krátký stisk = zap/vyp, delší stisk = zvýšení/snížení jasu) Spínač na vstupu W vyp ezávislé ovládání výstupů D, D2 tlačítky připojenými k T, T2 zap Společné ovládání obou výstupů (tlačítka na vstupech T, T2 jsou si rovnocenná) 5 Spínač na vstupu P zap Úklidové osvětlení Přepínač DI 5 vyp ižší hodnota jasu pro úklidové osvětlení (0 %) zap Vyšší hodnota jasu pro úklidové osvětlení (80 %) Spínač na vstupu P vyp Bez funkce 6 D Datová linka synchronizace až 6 řídicích modulů 7 +, Použití analogové řídicí veličiny (0-0 V / 0-20 ma) Přepínač DI 6 vyp Bez funkce zap T = spínačový vstup (např. spínací hodiny) Přepínač DI vyp 0-0 V zap 0-20 ma 8 Přepínač DI vyp Při stisku tlačítka se svítidlo okamžitě zapne (viz bod 3) (plynulé zapnutí) zap Po stisku tlačítka se svítidlo plynule rozsvěcí až na maximální jas (ochrana před oslněním) 9 Přepínač DI 2 vyp Při stisku tlačítka se svítidlo okamžitě vypne (viz bod 3) (plynulé vypnutí) zap Po stisku tlačítka se svítidlo plynule zhasíná až do úplného vypnutí 0 Přepínač DI 3 vyp Bez funkce (schodišťové osvětlení) zap Po stisku tlačítka se svítidlo zapne na maximální jas; po 3 min se začne plynule zhasínat Přepínač DI vyp Bez funkce (dovolená) zap Přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané během posledních 2 hodin (simulace přítomnosti) 2 Přepínač DI 7 vyp Bez funkce (autotest) zap Svítidla připojená k výstupu D se plynule rozsvítí a po chvíli plynule zhasnou; totéž pro výstup D2 3 Přepínač DI 8 vyp Bez funkce (reset) zap Všechny uložené hodnoty v paměti se vymažou, nastavené funkce se deaktivují Přístroje pro ovládání řídicího modulu Označení přístroje Obj. č. Technické údaje Oblast použití / funkce Viz příklad (Typ. č.) použití č. Otočný stmívač pro výstup 0-0 V DC, řídicí proud max. otočné ovládání řídicího modulu 7 zářivky (potenciometr) (22 U-0) 50 ma DC, spínací výstup 700 W/V. A Krátkocestný stmívač výstup 0-0 V DC, řídicí proud max. krátkocestné a infračervené dálkové 8 pro zářivky (6550 U-0) 50 ma DC, spínací výstup 700 W/V. A ovládání řídicího modulu Snímač osvětlení výstup - 0 V DC, řídicí proud max. udržování konstantní úrovně osvětlení 9 (6598) 0 ma, rozsah lx (úroveň se volí pomocí šroubováku) Výkonové stmívače

15 Příklady použití Příklad použití : Stmívání jednoho svítidla o příkonu do 3 kw/v. A Příklad použití 2: Regulace jasu skupiny svítidel do 27 kw/v. A 2 3 ~ S G D ~ S G Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. ~ S G D S G ~ D K centrálnímu stmívači se připojí takový počet výkonových modulů, aby celková hodnota výkonu s rezervou odpovídala příkonu svítidel. Při používání svítidel s transformátory je nutno do výpočtu zahrnout i jejich výkonové ztráty viz strana 6. Soustava přístrojů se ovládá tlačítkem, kterým se řídicí vstup stmívače připojuje k vodiči (příp. ). Opakovaným krátkým stiskem se výstup střídavě zapíná a vypíná, delším stiskem se nastavuje požadovaný jas. Další ovládací místa lze realizovat paralelním připojením tlačítek. Přístroj lze ovládat i krátkocestně nebo infračerveným signálem. Využije se stmívač , jehož výstup se při poloze přepínače II chová jako tlačítko je sepnutý pouze po dobu stisku ovládače stmívače nebo tlačítka vysílače. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. Pro dosažení výkonu vyššího než 3 kw/v. A se využije vzájemného propojení centrálních stmívačů prostřednictvím jejich svorek D (max. 9 přístrojů). Soustava svítidel se opět ovládá S G ~ krátkým nebo delším stiskem tlačítka připojeného k řídicímu vstupu. Jednotlivé stmívače pracují synchronně. Pro snazší orientaci za šera nebo ve tmě je vhodné ~ S G osvětlení tlačítka doutnavkou. V tom případě je ovšem nutné použít tlačítko se samostatnou svorkou (), protože doutnavka nesmí být připojena paralelně ke kontaktu tlačítka. Příklad použití 3: Udržování konstantní úrovně osvětlení v místnosti 2 3 W P D D D T T2 ~ SG D ~ S G Jedním ze způsobů využití analogového vstupu řídicího modulu je připojení snímače osvětlení dodávaného pod obj. číslem (typ 6598). apětí na svorkách / je úměrné intenzitě dopadajícího světla. Požadovaná úroveň osvětlení v místnosti se nastavuje šroubovákem přímo na snímači otáčením se totiž mění odkrytá plocha snímacího prvku. Tím je umožněna regulace v rozmezí cca lux. Svítidlo se zapíná a vypíná spínačem připojeným ke vstupu T přepínač č. 6 na řídicím modulu musí být v poloze on. Podle počtu použitých centrálních stmívačů lze dosáhnout značných výkonů viz další příklady. Výkonové stmívače 5

16 Příklady použití Příklad použití : Ovládání jedné skupiny stmívačů tlačítkem 2 3 Příklad použití 5: Kromě ovládání jasu svítidel tlačítkem je požadována ještě možnost centrálního vypnutí 2 3 W P D D D T T2 ~ S G D Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. W P D D D T T2 ~ SG D ~ S G ~ S G Centrální stmívač připojený k výstupu D je řízen tlačítkem na vstupu T. Pro zvýšení výkonu je možno použít až 6 výkonových modulů (max W/V. A). V případě potřeby lze k jednomu řídicímu výstupu připojit až 8 dalších centrálních stmívačů doplněných případně o výkonové moduly a dosáhnout tak výkonu až 27 kw/kv. A. Tlačítkem připojeným ke vstupu T se reguluje jas svítidel. Centrálním tlačítkem se ovládá impulzní relé, kterým se všechna svítidla vypnou (svorka D stmívače připojena na ) nebo se zapnou na naposledy nastavenou hodnotu jasu (svorka D propojena s D). Použití relé je nutné z důvodu relativně malé dovolené délky datové linky (D-D). Příklad použití 6: Ovládání několika skupin stmívačů připojených k oběma řídicím výstupům Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. 2 3 S G D ~ W P D D D2 T T2 ~ S G D S G ~ D Skupina připojená k výstupu D (vlevo) je řízena tlačítkem na vstupu T, skupina vpravo tlačítkem na vstupu T2. Jsou-li oba řídicí výstupy plně obsazeny (devět centrálních stmívačů, každý z nich se šesti výkonovými moduly), lze regulovat zátěže o příkonu až 2x 27 kw/kv. A. Ovládací vstupy () jednotlivých centrálních stmívačů jsou neaktivní skupinu lze ovládat pouze jako celek. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. ~ S G S G ~ ~ S G Je-li pro osvětlení tlačítka použita doutnavka, nesmí přemosťovat jeho zapínací kontakt (v takovém případě musí mít tlačítko samostatnou svorku ). 6 Výkonové stmívače

17 Příklady použití Příklad použití 7: Otočné ovládání jasu a nezávislé zapnutí/vypnutí Příklad použití 8: Krátkocestné řízení jasu s možností infračerveného dálkového ovládání W P D DI6 = O D D2 T T2 ~ S G D W P D D D DI6 = on T T2 ~ SG D a vstupy +/ lze přivést řídicí napětí 0-0 V, jehož aktuální hodnota určuje úroveň jasu všech připojených svítidel. ezávislé centrální spínání svítidel je realizováno spínačem zapojeným mezi vstup T a fázový vodič. Tento provozní režim je nutno povolit přesunutím miniaturního přepínače č. 6 do polohy on. Úroveň jasu ~ S G se tedy nastavuje pootočením potenciometru, vypnutí a opětovné zapnutí na nastavenou hodnotu se provádí spínačem. V tomto případě se používá krátkocestný stmívač s pamětí jasu, který je jinak určen pro stmívání zářivek. a přístroji stmívače je nasazen kryt, který umožňuje manuální nebo dálkové ovládání pomocí vysílače ~ S G infračerveného záření (typ ), ato až na vzdálenost 5 m. Pro řízení vstupu T se využívá přímo kontakt stmívače, takže krátkým stiskem se svítidlo spíná a delším stiskem se nastavuje jeho jas. Miniaturní přepínač č. 6 musí být opět v poloze on. Příklad použití 9: Další možnosti ovládání řídicího modulu S G D ~ W P D - + ~ ~ ~ D D2 T T S G D S G D S G S G S G ~ ~ Alternativa : Přednáškovou místnost lze podle konané akce rozdělit na dvě části pohyblivou stěnou. Obě skupiny svítidel musí být možno ovládat samostatně i najednou. Alternativa 2: Pro úklidové práce má být nastavitelná speciální úroveň jasu, aby nebylo nutno svítit vždy na plný výkon. Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. ad : Mezi fázový vodič a vstup W se zapojí spínač (řazení ). Je-li kontakt spínače rozpojen, lze jednotlivé řídicí výstupy D, D2 ovládat samostatně příslušnými tlačítky připojenými ke vstupům T, T2. Pokud je spínač sepnutý, nastaví se režim současného ovládání obou řídicích výstupů. Obě tlačítka na vstupech T, T2 mají potom stejnou funkci každým z nich se ovládají všechna připojená svítidla. ad 2: Zapnutím spínače zapojeného mezi fázi a vstup P se nastaví tzv. úklidová úroveň jasu. Přitom je možno volit ze dvou přednastavených hodnot, které jsou dány polohou miniaturního přepínače č. 5 na řídicím modulu. Výkonové stmívače 7

18 Přístroje pro snímání pohybu Snímače pohybu jsou elektronická zařízení pracující na principu vyhodnocování změn v infračervené (neviditelné) části světelného spektra. Jsou doplněny spínací částí, která umožňuje v případě zaznamenání pohybu zapnout připojený elektrický spotřebič, kterým nejčastěji bývá svítidlo. V sortimentu společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga, naleznete celou řadu těchto přístrojů. Automatické spínače jsou určeny pro montáž v interiérech, zatímco domovní strážci se instalují ve venkovním prostředí. Snímač přítomnosti nabízí takové možnosti využití, které jsou u obvyklých snímačů nemyslitelné. Automatické spínače Pro všechny designy, které firma ABB s.r.o., Elektro- Praga, dodává na trh, je možné nalézt hned několik druhů snímačů pohybu pro instalaci do interiérů. Spojení vlastního snímače pohybu se spínací částí určené pro interiérové instalace se označuje termínem automatický spínač. Tyto přístroje jsou určeny pro vnitřní použití, pro montáž do instalačních krabic zabudovaných ve zdi, příp. ve stropě. Automatické spínače přinášejí do bytu pohodlí i bezpečí. Jakmile zaznamenají pohyb, připojené svítidlo se automaticky zapne. K rozsvícení není třeba pohybu rukou, jako je tomu u spínače klasického. V domě totiž máte často obě ruce plné a nemáte jak si rozsvítit. Významné mohou být také úspory energie již se nestane, že by světlo někde zůstalo zapnuté celou noc. Automatické spínače naleznou uplatnění i ve veřejném nebo průmyslovém sektoru, v administrativních budo- vách, v šatnách sportovních zařízení, na WC v restauracích všude tam, kde dochází k častému spínání, kde jsou zvýšené hygienické nároky apod. Všechny přístroje mají několik nastavovacích prvků, které umožňují sladění jejich chování s požadavky uživatele. avíc je lze ovládat iručně nebo z jiných míst, s využitím spínačů či tlačítek. Automatickým spínačem je možno často nahradit běžný mechanický spínač a získat tak výhody bezdotykového ovládání. Domovní strážci Pojem domovní strážce zahrnuje všestranné kompaktní přístroje určené pro instalaci do venkovního prostředí. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a dokážou spínat veliké zátěže. Uplatnění nacházejí jak při osvětlování okolí domů, tak v podzemních garážích, ve skladech apod. ezvaný návštěvník je rozsvícením světla okamžitě upozorněn, že jeho pohyb je sledován. Pro obyvatele domu nebo pro očekávané hosty je naopak příjemné, když je přístupová cesta osvětlena. Mikroprocesorové řízení a propracovaný optický systém zaručují celistvé pokrytí oblasti zachycení bez hluchých míst. Snímače sledují dokonce i prostor pod sebou. ikdo se nemůže přiblížit nepozorovaně. Snímací charakteristiku domovního strážce lze navíc dokonale přizpůsobit náklonem ramena nebo pootočením snímací části. V případě potřeby je možno ji omezit nalepením speciální clonky přímo na čočku. Provedení Alarmtech má přídavný výstup, který spíná při zaznamenání pohybu v bezpečnostní zóně. Dokáže tak včas informovat o pohybu nežádoucích osob. Pomocí otočných nastavovacích prvků lze volit provozní režimy a základní parametry přístroje. Snímač přítomnosti Technicky dokonalý a vysoce citlivý snímač přítomnosti je schopen řídit nejenom osvětlovací systémy, ale také zařízení pro ovládání vytápění, klimatizace nebo ventilace to vše inteligentně na základě pohybu osob, s minimalizací spotřeby energie. Připojené spotřebiče jsou tak připraveny vždy, když je to třeba. Snímač přítomnosti dokáže zaznamenat velice drobné pohyby, takže je vhodný pro instalaci v kancelářích nad jednotlivými pracovními stoly, na toaletách apod. Funkce snímače závisí na druhu spínací části, s níž je spojen. Sériový spínač se dvěma výstupy umožňuje současné inteligentní ovládání osvětlení a např. vytápění nebo klimatizace. Kombinace s univerzálním stmívačem nebo s krátkocestným stmívačem pro zářivky přináší možnost řízení konstantní úrovně osvětlení v místnosti. Zpoždění vypnutí i prahovou úroveň vnějšího osvětlení lze nastavovat infračerveným ovladačem. 8 Snímače pohybu

19 Princip funkce Každý objekt vysílá charakteristické infračervené záření (o vlnové délce 0,7 m až 0, cm) v závislosti na své specifické teplotě, proto se též označuje jako tepelné. Snímače pohybu obsahují miniaturní snímací prvek, který přeměňuje dopadající infračervené záření na elektrický signál. Snímače záření pouze přijímají (žádný vlastní signál nevysílají), proto se nazývají infrapasivní. Přístroje pro snímání pohybu jsou konstruovány tak, aby reagovaly pouze na relativně rychlé změny tepelného záření. apř. vytápěná místnost mění své tepelné vyzařování velice pomalu. V porovnání s tím je pohyb člověka v místnosti doprovázen daleko rychlejšími změnami infračerveného záření, takže jeho pohyb lze na pozadí rozpoznat. Při neměnném tepelném obrazu snímač nereaguje. Oblast zachycení Oblast zachycení Snímače pohybu neustále přijímají infračervené záření z určité části prostoru, která se nazývá oblast zachycení. Může mít různý tvar jedna rovina, příp. několik rovin vertikálně skloněných pod různými úhly, kužel apod. viz příklad na obr. Oblast zachycení je orientačně dána dosahem a úhlem zachycení; jedná se buď o úhel rovinný, nebo prostorový. utno poznamenat, že tyto údaje jsou pouze informativní, protože skutečný tvar oblasti zachycení bývá nepravidelný a závisí nejen na parametrech pohybu snímaného objektu (rychlost, směr, teplota), ale též na dalších vnějších vlivech. pohyb zpoždění vypnutí zapnuto čas Zpoždění vypnutí ení žádoucí, aby se připojené svítidlo zapínalo přesně na dobu, kdy je registrován pohyb. apř. na chodbě, kde je osvětlení řízeno snímačem pohybu, by i chvilkové přerušení chůze vedlo ke zhasnutí světla. Pokud je navíc chodba frekventovaná, svítidla by se neustále zapínala a vypínala. Proto snímače pohybu obsahují časovací obvod, který zajistí, že se svítidlo nevypne v okamžiku, kdy pohyb v oblasti zachycení ustane, ale zůstane zapnuté ještě o něco déle. Tato doba přesahu, která bývá v určitém rozsahu nastavitelná, se nazývá zpoždění vypnutí). Volitelné hodnoty se obvykle pohybují od několika sekund do desítek minut. Je třeba si uvědomit, že zpoždění vypnutí se začne odpočítávat od okamžiku ukončení registrace pohybu snímačem. Pokud nastavená doba ještě nestačila uplynout a v oblasti zachycení dojde k novému pohybu, připojené svítidlo zůstane zapnuté a nové odpočítávání začne, až tento nový pohyb ustane viz obr. úroveň osvětlení normální činnost měřená hodnota nastavená hodnota snímač deaktivován čas Soumrakový snímač Bez soumrakového snímače by k zapínání svítidla docházelo ivpřípadě, kdy je úroveň okolního osvětlení dostatečná a použití umělého světla je zbytečné. Soumrakový snímač porovnává úroveň okolního osvětlení s určitou prahovou hodnotou. a obr. je příklad průběhu intenzity osvětlení během dne v porovnání s nastavenou prahovou hodnotou. Pokud je snímaná intenzita osvětlení vyšší než prahová hodnota (např. ve dne, kdy je v místnosti hodně světla), povel k zapnutí svítidla nebude vydán přístroj je v tomto případě deaktivován. Poklesne-li úroveň okolního osvětlení pod tuto prahovou hodnotu, přístroj bude opět aktivní v případě detekce pohybu se připojené svítidlo zapne. Zmíněnou prahovou hodnotu je možno zpravidla nastavit v poměrně širokém rozsahu, od jednotek do tisíců luxů. Při praktickém nastavování prahové úrovně osvětlení je třeba mít na paměti, že snímač měří úroveň osvětlení v místě instalace. Uplatňuje se tedy nejenom přímé světlo, ale i světlo odražené od lesklých ploch. Místo instalace U každého přístroje je předepsáno, zda se instaluje na stěnu nebo na strop a v jaké výšce. Při volbě místa instalace je ale třeba dodržet další pravidla. Protože mezi snímačem pohybu a sledovaným objektem musí být zaručena optická viditelnost, nesmí být snímač zakryt pevnými ani pohyblivými předměty. Pro zajištění optimální funkce je třeba snímač nainstalovat pokud možno tečně k nejčastějšímu směru chůze (viz obr.). V případě pohybu ve směru spojnice mezi snímačem a sledovanou osobou se totiž značně zmenšuje citlivost detekce. Dále je nutno dodržet určitou minimální vzdálenost od spínaného svítidla (cca,5 m), aby se předešlo nežádoucímu samočinnému spínání při zhasnutí světla. Snímač také není vhodné umísťovat poblíž otopných těles, ventilátorů nebo jiných zdrojů tepla. Snímače pohybu 9

20 Oblasti zachycení automatických spínačů Tvar snímací charakteristiky je dán především vlastnostmi Fresnelovy čočky a systémem pomocných zrcátek. Oblast zachycení je tak pomyslně rozdělena do snímacích segmentů, uspořádaných prostorově nebo plošně. Snímač zaznamenává a vyhodnocuje změny infračerveného signálu mezi sousedními segmenty. Protože se segmenty směrem od snímače rozšiřují, jejich hustota se vzdáleností klesá a citlivost snímání se snižuje. Je také zřejmé, že ve stejné vzdálenosti od snímače vyvolá tečný pohyb větší změny signálu než pohyb směrem ke snímači. Proto se doporučuje automatické spínače umísťovat tak, aby nejčastější pohyby probíhaly bočně vzhledem ke snímači. 2 Kuželová charakteristika Pro designové řady Classic a Tango jsou k dispozici automatické spínače s charakteristikami podle obr., 2. Díky přibližně kuželové oblasti zachycení jsou vhodné ipro montáž na strop. U provedení Tango je kromě dvou běžných nastavovacích prvků (zpoždění vypnutí a světelný práh) k dispozici ještě regulátor citlivosti snímání. Užitečným prvkem je tlačítko umístěné pod čočkou, které slouží pro ručně ovládané sepnutí výstupu. Jedním až čtyřmi stisky se připojené svítidlo zapne na 5 až 60 minut. Po uplynutí navolené doby se přístroj vrátí do normálního režimu snímání. Delším stiskem tlačítka lze nastavenou dobu vynulovat. 3 Rovinná charakteristika Snímače pohybu v designech Element atime pracují s jednou vodorovnou rovinou a jsou schopny zaznamenat pohyb v úhlu 80. Pohyb malých domácích zvířat registrován nebude. Přístroje mají tři nastavovací prvky se stejnou funkcí jako u designu Tango. Jsou však umístěny vpředu pod krytkou, takže při změně parametrů není třeba ovládací část snímat. Zpoždění vypnutí lze regulovat od 5 s do 0 min., prahovou hladinu okolního osvětlení v rozmezí asi lux. Regulace citlivosti snímání slouží k nastavení optimál- ního dosahu např. v případě, kdy dochází k nežádoucímu spínání působením rušivých vlivů. Pod krytkou se nachází i tlačítko pro ruční sepnutí až na hodinu. Ovládá se stiskem krytky v naznačeném místě (krytku není třeba snímat). Více snímacích rovin U designů solo, alpha nea, alpha exclusive, impuls a Reflex SI existuje kromě provedení s jednou rovinou a b 5 také varianta se 2 rovinami (obr. b) např. pro snímání pohybu na schodišti. a spodních obrázcích je orientačně uveden dosah při výšce instalace,2/2/2,5 m. Snímací části jsou opatřeny trojpolohovým posuvným přepínačem pro trvalé zapnutí nebo vypnutí světla; ve střední poloze (normální provoz) lze přepínač zajistit proti nežádoucí manipulaci. Se snímači se dodává speciální clonka nalepením na část čočky se odpovídající úhel nebo celá rovina zaslepí. Oblast zachycení tak lze přizpůsobit místním podmínkám. Pro ovládání schodišťových spínačů lze navolit impulzní provoz (výstup zapíná pouze na s). Snímač Allwetter (obr. 5) má stupeň krytí IP a ve spojení se vhodnou spínací částí může být provozován i ve venkovním prostředí při teplotách 25 až +55 C. 20 Automatické spínače

Meditace letního soumraku

Meditace letního soumraku Meditace letního soumraku Očekávání příchodu tajemné noci, svěží pocit ranního rozbřesku nebo den plný slunce, i když svítí měsíc. Noc je teplá a přemýšlím, co si vyberu druhý den. Mohu mít vše, kdykoliv

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

bílá / ledová bílá bílá / ledová oranžová bílá / ledová zelená bílá / ledová modrá bílá / bílá bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá

bílá / ledová bílá bílá / ledová oranžová bílá / ledová zelená bílá / ledová modrá bílá / bílá bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá V mnoha ohledech netradiční design, který vyniká především přepínáním v podobě úzké páčky s podsvětlením. Chtějí se Vaši zákazníci odlišit? Pak s novou dimenzí přepínání. bílá / ledová bílá bílá / ledová

Více

Jak na stmívání svítidel

Jak na stmívání svítidel Jak na stmívání svítidel Zařízení pro řízen jasu svítidel (snímače) jsou dnes zcela běžné jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Přinášení možnost přizpůsobení světelných poměrů momentální náladě nebo

Více

Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem.

Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem. Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem. automatický spínač snímač pohybu do stropu snímač přítomnosti domovní

Více

Domovní strážci Elektro-Praga Ostražitost, výkon, úspornost Vzhůru ve dne v noci

Domovní strážci Elektro-Praga Ostražitost, výkon, úspornost Vzhůru ve dne v noci Domovní strážci Elektro-Praga Ostražitost, výkon, úspornost Vzhůru ve dne v noci Vzhůru ve dne v noci Domovní strážci Inovativní a technicky dokonalé snímače pohybu do venkovního prostředí. Ostražitost,

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Stmívače a časové spínače

Stmívače a časové spínače Stmívače a časové spínače Ta pravá světelná atmosféra ve správný čas. Nejsou to jediné výhody stmívačů. Přináší uživatelům i příjemné úspory energie. Time Arbo carat impuls alpha exclusive 190 Stmívače

Více

Světlo dává mému pohybu život.

Světlo dává mému pohybu život. Světlo dává mému pohybu život. tango time impuls Busch-Wächter Allwetter 44 solo Busch-Wächter Präsenz tech Busch-Wächter ProfessionalLINE Snímače pohybu 203 Automatické spínače Classic Spínací prvek:

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

studio bílá / studio bílá korálová červená metalická šedá / chromová lesklá 120 solo, solo carat ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

studio bílá / studio bílá korálová červená metalická šedá / chromová lesklá 120 solo, solo carat ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci. studio bílá / studio bílá

Více

Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. spínače trojpólový spínač doutnavky elektronické přístroje Dostupné pro

Více

Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení

Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení Stmívače Hager umožňují komfortní řízení osvětlení, které spočívá v možnosti plynulé regulace jeho intenzity a vyvolávání přednastavených světelných scén.

Více

Jsou chvíle, kdy mě poslouchají úplně všichni.

Jsou chvíle, kdy mě poslouchají úplně všichni. solo alpha exclusive Jsou chvíle, kdy mě poslouchají úplně všichni. impuls 214 element time future linear 215 Dálkové ovládání Ovládání radiofrekvenčním 3299.-A13100. Vysílač RF šestnáctikanálový, ruční

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová studio bílá / chromová metalická šedá / chromová lesklá žlutá / chromová

studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová studio bílá / chromová metalická šedá / chromová lesklá žlutá / chromová Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci. studio bílá / studio bílá

Více

světle šedá hliníková stříbrná antracitová ušlechtilá ocel 112 future linear ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

světle šedá hliníková stříbrná antracitová ušlechtilá ocel 112 future linear ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál Precizní zpracování. Nic zbytečného navíc. Designová řada, která bude i za mnoho let působit zcela svěžím dojmem. Nadčasovost je budoucnost s věčností oceli. studio bílá slonová kost světle šedá hliníková

Více

Pátravé pohledy strážců

Pátravé pohledy strážců Pátravé pohledy strážců Oči stvořené do tmy. Nic jim neunikne. Prozradí se každý, kdo vstoupí na jejich území. Každý příchozí bude odhalen ostražitým domovním strážcem. classic tango solo alpha exclusive

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog 2010

Více

Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem.

Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem. Oči moderní elektroinstalace. storové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem. Busch-Wächter Allwetter 44 Busch-Wächter fessionalline Busch-Wächter

Více

Řada 15 - Stmívač elektronicky

Řada 15 - Stmívač elektronicky Řada 15 - Stmívač elektronicky Řada 15 elektronicky stmívač pro ovládání úrovně osvětlení s paměťovou funkcí vhodný pro zářivky a halogenové žárovky (s transformátorem nebo bez) kompatibilní se stmívacími

Více

Přístroje spínačů. Buněčná jádra. Jádro, vyživující buňku, základ a stavební prvek každého organizmu v přírodě.

Přístroje spínačů. Buněčná jádra. Jádro, vyživující buňku, základ a stavební prvek každého organizmu v přírodě. Buněčná jádra Jádro, vyživující buňku, základ a stavební prvek každého organizmu v přírodě. 14 Přístroje spínačů Classic alpha exclusive impuls 15 Spínače Řazení Název Objednací číslo Jednot. bal. ks 1,

Více

Světlo dává mému pohybu život.

Světlo dává mému pohybu život. Busch-Wächter fessionalline Busch-Wächter Präsenz tech Světlo dává mému pohybu život. 196 Busch-Wächter Allwetter 44 solo carat swing L solo alpha exclusive Snímače pohybu 197 Automatické spínače Spínací

Více

RF 868 MHz Elektro-Praga Systém bezdrátového ovládání Flexibilita, komfort a životní pohoda

RF 868 MHz Elektro-Praga Systém bezdrátového ovládání Flexibilita, komfort a životní pohoda RF 868 MHz Elektro-Praga Systém bezdrátového ovládání Flexibilita, komfort a životní pohoda RF 868 MHz Systém bezdrátového dálkového ovládání Flexibilita, komfort a životní pohoda. Řešení rozvodů elektroinstalace

Více

Chtěli bychom něco exkluzivního! Je třeba říkat více? Ne. Výjimečnost i přátelská pohoda a linie.

Chtěli bychom něco exkluzivního! Je třeba říkat více? Ne. Výjimečnost i přátelská pohoda a linie. Chtěli bychom něco exkluzivního! Je třeba říkat více? Ne. Výjimečnost i přátelská pohoda a linie. alabastrová alabastrová / chromová slonová kost palladium titanová titanová / chromová 146 alpha exclusive

Více

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 44, L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Inspirace v barvách listí a hub, které s jednoduchostí nachystal v lese podzim. V korunách i na zemi. Stejně tak jednoduchá je příprava lahodného

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Stmívací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání Výborné řešení rozvodů elektroinstalace v místech, kde kabely nevedou. Můžete umístit spínač kamkoliv, kde jej zákazník vyžaduje. Pohodlí domova s dálkovými ovladači. ruční vysílač Time Arbo impuls future

Více

studio bílá slonová kost

studio bílá slonová kost studio bílá slonová kost Future linear NOVINKA Myslíme na budoucnost, chceme nadčasovost. světle šedá hliníková stříbrná antracitová ušlechtilá ocel 101 Pro přístroje Název Barva Objednací číslo Jednot.

Více

Dodatek Katalogu 2009

Dodatek Katalogu 2009 Dodatek Katalogu 2009 ABB s.r.o. Elektro-Praga bílá / ledová bílá bílá / ledová oranžová bílá / ledová zelená Nová dimenze přepínání bílá / ledová modrá Na 10. mezinárodním veletrhu technických zařízení

Více

Kvalitní ingredience jsou základem každého kousku.

Kvalitní ingredience jsou základem každého kousku. Kvalitní ingredience jsou základem každého kousku. Přístroje 19 Spínače Řazení Název Objednací číslo Jednot. bal. ks 1, 1So Přístroj spínače jednopólového 1) 2) 3559-A01345 20, carat Bezšroubové připojení

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

Kvalitní ingredience jsou základem každého kousku.

Kvalitní ingredience jsou základem každého kousku. 16 Kvalitní ingredience jsou základem každého kousku. Přístroje 17 Spínače Řazení Název Objednací číslo Jednot. bal. ks 1, 1So Přístroj spínače jednopólového 1) 2) 3559-A01345 20, carat Bezšroubové připojení

Více

136 future linear ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

136 future linear ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 136 ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Tvrdý trénink, propracovaný plán přípravy a kvalitní materiály. Základ pro budoucí úspěch při zdolávání ostrých vrcholů velehor, které tu budou věčně.

Více

Každé stisknutí spínače a pohled na jeho záři prozrazuje, jak moc je tato designová řada výjimečná.

Každé stisknutí spínače a pohled na jeho záři prozrazuje, jak moc je tato designová řada výjimečná. Každé stisknutí spínače a pohled na jeho záři prozrazuje, jak moc je tato designová řada výjimečná. alpská bílá slonová kost šampaňská metalíza saténová stříbrná / chromová alpská bílá / zlatá mechová

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

Především večer lidé ocení mou práci.

Především večer lidé ocení mou práci. alpha exclusive solo carat Především večer lidé ocení mou práci. solo 176 time arbo swing L element a časové spínače 177 Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks Přístroj stmívače pro otočné

Více

Spínání světel. Stmívání světel. Ventilátory a střešní okna. Žaluzie, rolety, markýzy. Dveře a garážová vrata. Domovní brány a závory

Spínání světel. Stmívání světel. Ventilátory a střešní okna. Žaluzie, rolety, markýzy. Dveře a garážová vrata. Domovní brány a závory 20 Více pohodlí RF HOME rozšiřuje výrobkovou řadu ELEGANT a VARIANT o nové prvky, využívající ke vzájemné komunikaci bezdrátové radiofrekvenční technologie 868.3 MHz. Bezdrátové ovládání Spínání světel

Více

Domácí automatizace. Bezdrátově ovládané systémy

Domácí automatizace. Bezdrátově ovládané systémy Domácí automatizace Bezdrátově ovládané systémy Systémy s bezdrátovým ovládáním Domácí automatizace nabízí řešení zjednodušeného ovládání a automatizaci elektrických spotřebičů přináší pohodlí, bezpečnost

Více

Stmívače a časové spínače

Stmívače a časové spínače Ta pravá světelná atmosféra ve správný čas. Nejsou to jediné výhody stmívačů. Přináší uživatelům i příjemné úspory energie. stmívač s otočným ovládáním časovač s otočným ovládáním krátkocestný stmívač

Více

Především večer lidé ocení mou práci.

Především večer lidé ocení mou práci. Především večer lidé ocení mou práci. impuls alpha exclusive solo swing future linear tango Stmívače 179 Stmívače Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks Přístroj stmívače pro otočné ovládání

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (8) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (8) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (8) Ing. Josef Kunc Chceme-li vyřešit jakoukoli KNX systémovou elektrickou instalaci, musíme se nejdříve zabývat řízením funkčních oblastí

Více

studio bílá / studio bílá

studio bílá / studio bílá studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá Solo, Solo carat Toužíme se odlišit. světle zelená korálová červená holubí modrá grafitová 109 sklo bronz Solo carat Fascinují nás exkluzivní materiály.

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

brilantní černá slonová kost alpská bílá

brilantní černá slonová kost alpská bílá brilantní černá slonová kost alpská bílá Šarm nás okouzluje vždy a všude. Impuls šampaňská metalíza saténová stříbrná / chromová alpská bílá / zlatá brilantní černá / chromová 137 Pro přístroje Název Barva

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus spínací jednotka PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

144 solo, solo carat ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

144 solo, solo carat ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 144, carat ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Kdo věří stálosti partnerství, očekává čisté city a emoce, vybere si. Luxusní, jako šaty nevěsty. Čistý střih, jako frak ženicha. Dokonalá

Více

Swing, Swing L. Nebojíme se rekonstrukce. světle šedá krémová béžová hnědá

Swing, Swing L. Nebojíme se rekonstrukce. světle šedá krémová béžová hnědá jasně bílá Swing, Swing L Nebojíme se rekonstrukce. světle šedá krémová béžová hnědá 39 jasně bílá Swing L Rychle a jednoduše, to je náš styl. světle šedá krémová béžová hnědá 41 Přístroje stavebnicové

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání Výborné řešení rozvodů elektroinstalace v místech, kde kabely nevedou. Můžete umístit spínač kamkoliv, kde jej zákazník vyžaduje. Pohodlí domova s dálkovými ovladači. ruční vysílač Time Arbo impuls future

Více

studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá

studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá 112 Toužíme se odlišit. Solo, Solo carat korálová červená grafitová žlutá metalická šedá / chromová lesklá 113 sklo bronz ušlechtilá ocel 114 Solo carat

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání Výborné řešení rozvodů elektroinstalace v místech, kde kabely nevedou. Můžete umístit spínač kamkoliv, kde ho zákazník vyžaduje. Pohodlí domova s dálkovými ovladači. RF vysílač pro RF vysílač se čtyřmi

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

slonová kost béžová bordó

slonová kost béžová bordó šedá bílá slonová kost béžová bordó Tango Potěší nás výrazné a syté odstíny. černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená 53 3559-A01345 Kryt jednoduchý 3559-A06345 pro spínače řazení 1, 6, 7 bílá 3558A-A651

Více

REGULÁTOR OSVĚTLENÍ PRO LED ŽÁROVKY A ÚSPORNÉ ŽÁROVKY» PLYNULÁ REGULACE OSVĚTLENÍ» URČENO PRO STMÍVATELNÁ SVÍTIDLA

REGULÁTOR OSVĚTLENÍ PRO LED ŽÁROVKY A ÚSPORNÉ ŽÁROVKY» PLYNULÁ REGULACE OSVĚTLENÍ» URČENO PRO STMÍVATELNÁ SVÍTIDLA DR4LEDS REGULÁTOR OSVĚTLENÍ PRO LED ŽÁROVKY A ÚSPORNÉ ŽÁROVKY» PLYNULÁ REGULACE OSVĚTLENÍ» URČENO PRO STMÍVATELNÁ SVÍTIDLA Prodlužuje životnost žárovek, šetří elektrickou energii. Zkonstruováno a vyrobeno

Více

Pohybová a prezenční čidla, 10 A

Pohybová a prezenční čidla, 10 A ŘADA ŘADA pohybová a prezenční čidla Pohybová čidla identifikují pohyb osob a zvířat, prezenční čidla identifikují činnosti sedících osob (.31-0031,.51). zabudované nastavení prahu osvětlení, časového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 Přístroje ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog

Více

ESII Roletová jednotka

ESII Roletová jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (2. část) (Pokračování z č. 4, 2005) Ing. Josef Kunc

Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (2. část) (Pokračování z č. 4, 2005) Ing. Josef Kunc Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (2. část) (Pokračování z č. 4, 2005) Ing. Josef Kunc Nejdříve oprava: v ETM č. 4, 2005 na str. 45 se vloudila chybička jsou zaměněny texty

Více

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu 2 2 310 321 01 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx min

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 Venkovní osvětlení LiftBoy TECHNIC s detektorem pohybů (technika PIR) s úhlem záběru 270

Více

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG Minia MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 4 V a AC

Více

Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení

Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení Instalační a uživatelský manuál Technické parametry a informace Univerzální kruhové světelné moduly řady UMC jsou určeny k instalaci

Více

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem:

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem: Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem: 1) Před započetím každé nové práce požádej pedagogický dozor o pokyny, jak bezpečně a správně pracovat. Při jakýchkoli nejasnostech žádej vysvětlení a pomoc. 2)

Více

řízení osvětlení řídící členy

řízení osvětlení řídící členy řízení osvětlení řídící členy řídící členy s montáží do podhledu + DALI 1 DALI 2 0 488 23 (otočná hlava) 0 488 51 0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30 Technické charakteristiky (str. 142) Tabulka zátěží

Více

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. jasně bílá béžová hnědá 30 ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog 2010 Domovní

Více

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé Cíl úlohy: 2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s ovládáním umělého osvětlení pomocí impulzního relé. Studenti v laboratorní úloze budou ovládat

Více

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Půdorysná schémata 1. NP SAUNA GARÁŽ BAZÉNOVÁ HALA WC VSTUPNÍ HALA CHODBA CHODBA KOUPEL. OBYTNÁ HALA KUCHYNĚ JÍDELNA OBÝVACÍ POKOJ

Více

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. bílá šedá slonová kost béžová hnědá černá světle modrá

Více

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 multifunkční schodišťovy automat šířka 17,5 mm časovy rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínání při průchodu napětí nulou funkce varování před vypnutím u typu 14.01

Více

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý. bílá šedá slonová kost béžová bordó černá světle modrá

Více

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. jasně bílá béžová hnědá 32 ABB Katalog 2011 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog 2011 Domovní

Více

slonová kost studio bílá grafitová světle zelená

slonová kost studio bílá grafitová světle zelená slonová kost studio bílá grafitová světle zelená Osamění génia Stejně tak jako ranní opar, rozehnaný vánkem ohýbajícím stvoly travin, odhalil decentní krásu nenápadně zasazenou do svého prostředí. Solo,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Žaluziové spínače. Komfortní ovládání žaluzií umožňuje jejich řízení i podle slunečního svitu. Vědí Vaši zákazníci, že obíhat okna není moderní?

Žaluziové spínače. Komfortní ovládání žaluzií umožňuje jejich řízení i podle slunečního svitu. Vědí Vaši zákazníci, že obíhat okna není moderní? Komfortní ovládání žaluzií umožňuje jejich řízení i podle slunečního svitu. Vědí Vaši zákazníci, že obíhat okna není moderní? Time Swing Tango carat Neo alpha exclusive 244 ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Kolem sebe potřebuji sehraný tým.

Kolem sebe potřebuji sehraný tým. Kolem sebe potřebuji sehraný tým. reflex SI reflex SI panel dálkové signalizace tango Přístroje pro zdravot nictví 337 Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks s ochranným kolíkem alpská bílá

Více

bílá šedá slonová kost béžová bordó

bílá šedá slonová kost béžová bordó bílá šedá slonová kost béžová bordó 50 Tango Potěší nás výrazné a syté odstíny. černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená 51 3559-A01345 Kryt jednoduchý 3559-A06345 pro spínače řazení 1, 6, 7 bílá

Více

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Půdorysná schémata 1. NP 2. NP 2 Půdorysná schémata ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Úvod

Více

Kolem sebe potřebuji sehraný tým.

Kolem sebe potřebuji sehraný tým. přístroj zásuvky s bezšroubovými svorkami reflex SI Kolem sebe potřebuji sehraný tým. 338 tango reflex SI panel dálkové signalizace Přístroje pro zdravot nictví 339 Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot.

Více

Classic. Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá

Classic. Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá 30 Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá 31 Přístroje kompletní Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks 1 Spínač jednopólový 17) 2 Spínač dvojpólový 17) 6 Přepínač střídavý

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Osvětlení modelového kolejiště Analog A V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých světel.

Více

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731 2 310380 01 Tempus Lux Soumrakový spínač BZT27731 CZ 0 6 12 18 24 Návod na montáž a obsluhu MENU OK 2 Lux 2000 BTZ27731 1 D GB CZ PL HR 1-2 2600 W 1-2-3 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 1 2 3 8mm 230-240V~

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

Univerzální spínač RZ8602 s možností dálkového ovládání

Univerzální spínač RZ8602 s možností dálkového ovládání Univerzální spínač RZ8602 s možností dálkového ovládání Instalační a uživatelský manuál Technické parametry a rozměry Jedná se o univerzální spínač v panelovém provedení s dotykovým ovládáním, určený k

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 24 V a AC 23

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

LMS ENERGIS. DALI regulace

LMS ENERGIS. DALI regulace LMS ENERGIS DALI regulace 1. Co je DALI regulace? 2. Základní technické podmínky 3. Druhy DALI regulace 4. Komponenty LMS ENERGIS 5. Návrh DALI regulace případová studie 6. Schema zapojení, značky Další

Více

Highlights. Snadná automatizace domácnosti SMARTHOME 2012/1. www.beg-luxomat.com. Pohybové a přítomnostní detektory. Svítidla a soumrakové spínače

Highlights. Snadná automatizace domácnosti SMARTHOME 2012/1. www.beg-luxomat.com. Pohybové a přítomnostní detektory. Svítidla a soumrakové spínače Highlights 2012/1 www.beg-luxomat.com Pohybové a přítomnostní detektory Snadná automatizace domácnosti SMARTHOME Svítidla a soumrakové spínače V-boxy SMARTHOME KNX Spínací hodiny SAFETYLUX Strana 4-5 Pohodlně

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Koridorové řešení stmívání 1-10V (RF bezdrátové)

Koridorové řešení stmívání 1-10V (RF bezdrátové) Koridorové řešení stmívání -0V (RF bezdrátové) Modely: HC0V/RF+HC0RF Nastavení dosahu Hold-time Nastavení intenzity RF anténa LED indikace Snímač osvětlení RF anténa Otočný switch volby kanálu Nastavení

Více

Obr. 2 - Schéma zapojení 3

Obr. 2 - Schéma zapojení 3 295 - ABB man 6045 14.4.2000 12:21 Str nka 2 Obr. 1 - Přijímací charakteristika čidla 2 Obr. 2 - Schéma zapojení 3 Platí symetricky kolem podélné osy čidla + žlutá zelená červená černá IČ čidlo Elektronický

Více

IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ

IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ Elektrická relé a spínací hodiny IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ AC5a 230V/2A Ke spínání elektrických obvodů do 16 A impulzním povelem Především však k ovládání obvodů osvětlení z více míst na chodbě, schodišti,

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více