Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální elektroinstalace. Jak na to!"

Transkript

1 Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga

2

3 Vážení elektromontéři, projektanti a všichni odborníci elektro, v ruce držíte publikaci, která doplňuje náš Katalog elektroinstalačního materiálu. Rádi bychom Vám nyní podali návod, jak naše elektronické přístroje použít, aby co nejlépe sloužily svému účelu, tj. ke spokojenosti investora a především konečného zákazníka. Věříme, že Vám v tom pomůže obsah následujících stránek. a nich se snažíme uvést technická řešení řady praktických situací, ve kterých je výhodné nebo dokonce nezbytné použít elektronické přístroje. Pokud zde naleznete odpovědi na otázky, se kterými se běžně setkáváte, potom tato publikace splnila svůj účel. Obsah Stmívače Úvod a princip funkce Přístroje do 000 W Popis 5 Příklady použití 8 Výkonové stmívače Popis 2 Příklady použití 5 Snímače pohybu Úvod a princip funkce 8 Automatické spínače Popis 20 Příklady použití 22 Domovní strážci Popis 26 Příklady použití 30 Snímač přítomnosti Popis 3 Příklady použití 2 Žaluziové spínače Popis 52 Příklady použití 60 3

4 Princip funkce stmívačů Přístroje pro řízení jasu svítidel stmívače jsou dnes zcela běžné jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Přinášejí možnost přizpůsobení světelných poměrů momentální náladě nebo potřebám uživatele a zároveň zvyšují komfort při osvětlování interiérů. Používání stmívačů navíc vede k výraznému snížení nákladů na provoz svítidel, protože se k nim přivádí pouze tolik elektrické energie, kolik je v dané chvíli potřebné nebo žádoucí. Kromě toho se prodlužuje doba života žárovek. S tím je spojen pokles nákladů na údržbu, jež zejména ve větších budovách nejsou zanedbatelnou položkou. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává široké spektrum stmívačů pro instalaci do interiérů. Díky přístrojům určeným pro řadovou montáž do rozváděčů lze regulovat i soustavy svítidel o velkých příkonech v řádu desítek kw/v. A. ároky na moderní řízení osvětlení jsou stále vyšší. Jednak jsou téměř veškeré druhy svítidel stmívatelné (klasické i halogenové žárovky na 230 V AC, malonapěťové halogenové žárovky napájené z transformátorů, zářivky se stmívatelnými předřadníky), a dále jsou pro stmívání požadovány také vysoké výkony i doplňkové funkce (tzv. měkký start, individuální nebo skupinové řízení, dálkové ovládání apod.). Přirozeně se také objevuje požadavek, aby bylo možné stmívače dodatečně začlenit do stávající elektroinstalace. u n, iz u s Zátěž P C t t u n... síťové napětí i z.... proud do zátěže u s... spínací napětí t.... čas.... úhel zadržení.... úhel otevření Diak Triak Stmívání žárovkových svítidel Pro změnu jasu (přesněji světelného toku) je nutné dosáhnout změny efektivní hodnoty proudu procházejícího světelným zdrojem. Ve stmívačích se využívá jednoduchého principu fázového řízení jasu. Efektivní hodnota proudu dodávaného do zátěže se mění tím způsobem, že polovodičový ventil (triak nebo výkonový tranzistor) je otevřený pouze po určitou část každé půlvlny sinusového průběhu viz obr. Tento děj se opakuje stokrát za sekundu, takže je pro lidské oko nepostřehnutelný a změna úhlu otevření ( ) je vnímána jako změna jasu svítidla. U otočných stmívačů jas odpovídá úhlu natočení ovládacího knoflíku. V případě stmívačů krátkocestných nebo dotykových je jas řízen elektronicky, v závislosti na době stisku ovládacího prvku. Podle toho, zda se při průchodu nulou výstup vypne nebo zapne, se rozlišují dva základní způsoby fázového řízení se spouštěním na náběžné nebo na sestupné hraně. a obr. je znázorněno spouštění na náběžné hraně, které je vhodné pro stmívání žárovek na 230 V anebo pro řízení klasických (vinutých) transformátorů, z nichž jsou napájeny malonapěťové halogenové žárovky. Pro regulaci modernějších elektronických transformátorů je naopak díky jejich kapacitnímu charakteru nutno použít spouštění na sestupné hraně. Při volbě stmívače je tedy nezbytné znát předem charakter regulované zátěže viz dále. Elektronický předřadník Stmívání zářivek Princip fázového řízení jasu nelze v případě trubicových zářivek využít. Aby bylo možno regulovat jas zářivek, musejí být vybaveny tzv. stmívatelným elektronickým předřadníkem. V případě digitálních předřadníků nejsou speciální přístroje potřebné řídí se obyčejným tlačítkovým ovládačem. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává stmívače v otočném i krátkocestném provedení, které jsou určeny pro ovládání analogových předřad- níků. Ty jsou vybaveny obvodem, který umožňuje řízení napětím 0/ - 0 V. Mezi stmívačem a předřadníkem musí proto být k dispozici kromě silových vodičů ještě další dva vodiče pro předávání řídicího napětí. Jeden stmívač může ovládat i celou řadu paralelně zapojených předřadníků. Je však nutno uvážit zatížení v řídicím i spínacím obvodu. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat více než 5 předřadníků. Jejich počet je možné zvýšit připojením omezovače zapínacího proudu nebo použitím přídavného relé či stykače. Tzv. úsporné zářivky stmívatelné nejsou, což ostatně uvádějí i jejich výrobci. Při provozu se sníženým napájecím napětím se totiž výrazně zkracuje jejich doba života. Stmívače

5 Způsoby ovládání Stmívače pro zapuštěnou montáž jsou řešeny jako modulové a skládají se vždy ze tří částí. Silová část se zabudovává do instalační krabice a připojují se k ní napájecí, výstupní a příp. ovládací vodiče. a ni se nasazuje kryt, který slouží k ručnímu ovládání, příp. je v něm integrován přijímač pro ovládání dálkové.poslední součástí je rámeček, který je spolu s krytem nositelem barvy a designu celého přístroje. Díky modulovým rozměrům lze stmívače kombinovat ve vícenásobném rámečku s jinými prvky elektroinstalace, jako jsou spínače, zásuvky apod., případně je možné do jednoho rámečku umístit několik stmívačů. Otočné ovládání U otočných stmívačů je jas definován natočením hřídelky potenciometru, jež je z přístroje vyvedena a uzpůsobena pro nasazení ovládacího knoflíku. Stmívače s otočným ovládáním jsou zpravidla vybaveny potenciometrem kombinovaným s tlačítkovým střída- vým přepínačem. Díky tomu je možné připojit klasický střídavý přepínač (řazení 6) a získat tak další ovládací místo viz obr. Použitím dalších křížových přepínačů (řazení 7) lze počet ovládacích míst ještě zvýšit. Jeden stmívač je možné snadno začlenit do stávajícího střídavého nebo i křížového zapojení. Svítidlo se zapíná a vypíná opakovaným stiskem ovládacího knoflíku stmívače, příp. překlápěním kolébky připojeného přepínače. Řízení jasu je možné pouze otáčením knoflíku stmívače. Pro lepší orientaci ve tmě nebo v tmavých prostorech může sloužit doutnavka, která se dodává s krytem. Krátkocestné ovládání Stmívače s tzv. krátkocestným ovládáním reagují na jemný stisk krytu. Krátký stisk pro stmívač znamená povel k zapnutí, resp. k vypnutí svítidla. Delším stiskem se nastavuje jeho jas. Tyto stmívače mívají často funkci paměti jasu (při vypnutí se nastavená hodnota uloží do paměti a při následném zapnutí krátkým stiskem se opět vyvolá). Počet ovládacích míst lze zvýšit instalací libovolného počtu tlačítek se zapínacím kontaktem (řazení /0). Ze všech těchto přídavných míst lze svítidlo také stmívat, což je zásadní rozdíl oproti řešení s otočným stmívačem. Krátkocestný stmívač je možné namontovat i dodatečně do instalace ve střídavém nebo křížovém zapojení. Přepínače je ovšem třeba nahradit tlačítky. Za šera nebo v místnostech s nedostatkem světla napomůže snazší orientaci doutnavka zabudovaná v krytu stmívače. Pokud je doutnavka požadována i na dalších ovládacích místech, je nutno použít tlačítka se svorkou. Doutnavka totiž nesmí přemosťovat kontakt tlačítka. ěkteré přístroje určené pro manuální krátkocestné ovládání mohou být ovládány i dálkově.podmínkou je použití krytu s vestavěným přijímačem řídicího signálu. Infračervené ovládání Pro infračervené dálkové ovládání je k dispozici speciální ruční vysílač pro nezávislé řízení až deseti různých spotřebičů ve dvou přepínatelných skupinách. Do každé skupiny lze kromě stmívačů zahrnout i žaluziové spínače. Před uvedením do provozu se musí na zadní straně každého krytu navolit komunikační kanál. Vysílač umožňuje uložení aktuálního stavu zmíněných přístrojů do dvojnásobné paměti a jeho pozdější vyvolání stiskem jediného tlačítka (tzv. světelné scény). Rádiové ovládání U jiných přístrojů lze uplatnit ovládání kódovaným vysokofrekvenčním signálem. Opět je možné kromě stmívačů ovládat i žaluziové spínače. Podmínkou provozu systému je nahrání ovládacího kódu příslušného vysílače do paměti přijímače. Přijímač je schopen pojmout nejvýše tři ovládací kódy. Generátorem povelů je např. ruční čtyřkanálový vysílač, který lze zavěsit na svazek klíčů. Jinou variantou je nástěnný vysílač (ve stejném designu jako kryt přijímače) uzpůsobený pro nalepení na podložku. Speciální ovladače U vybraných přístrojů je možné zvolit např. snímač pohybu (při pohybu osob se svítidlo zapne), snímač přítomnosti (kromě reakce na pohyb umožňuje také řízení konstantní osvětlenosti v místnosti) nebo časovací ovladač (pro automatické ovládání svítidel v závislosti na časovém programu zadaném v paměti). Způsoby ovládání uvedené v tomto odstavci mají své specifické vlastnosti. Je třeba se s nimi podrobněji seznámit v návodech k používání příslušných přístrojů. Stmívače do 000 W 5

6 Parametry Aby mohly stmívače spolehlivě plnit svou funkci, je třeba dodržet několik podmínek. Tou nejsamozřejmější je dodržování jmenovitých hodnot základních veličin, které stanovuje výrobce. Pro správnou volbu vhodného stmívače jsou však potřebné další informace. Důležitý je výběr správného typu stmívače nejenom z hlediska příkonu svítidla a např. způsobu ovládání, ale zejména podle charakteru světelných zdrojů ve svítidle obsažených. e vždy lze plně využít jmenovitý výkon stmívače, zvláště v případě transformátorů užitých pro napájení halogenových žárovek. aopak, v některých případech lze výkon zvýšit. Jiná omezení mohou vyplynout ze způsobu instalace přístrojů apod. Jmenovité hodnoty Veškeré dodávané stmívače jsou určeny pro napájení střídavým napětím 230 V ( 0 %), 50 Hz. Základním parametrem stmívačů je jmenovitý výkon udávaný ve W nebo V. A (podle charakteru použitelné zátěže). U běžných přístrojů pro zapuštěnou montáž se pohybuje mezi 00 a 600 W/V. A, existuje ale i otočný stmívač s výkonem 000 W/V. A. Stmívače do rozváděčů dokáží regulovat mnohem větší zátěže. Tzv. univerzální stmívač kromě schopnosti rozpoznat druh zátěže umožňuje zvýšení jmenovitého výkonu připojením speciálního modulu. U stmívačů pro zářivky lze spínací schopnost posílit připojením pomocného relé. Dodatečné zvýšení zatí- žitelnosti s sebou vždy přináší zásah do elektroinstalace, proto je před vlastní realizací nutná důkladná rozvaha. Protože polovodičový výstupní prvek stmívače potřebuje pro sepnutí určitý minimální proud, udává se ještě nejmenší možná zátěž, kterou je možno k přístroji připojit. Podle druhu stmívače bývá od 20 do 60 W/V. A. Je-li zatížení pod touto hodnotou, nelze zaručit spolehlivou funkci stmívače. Zatížení [%] Teplota okolí [ C] Omezení zatížitelnosti Již při projektování je třeba počítat s tím, že při stmívání žárovkových svítidel existují určitá omezení, která je nutno respektovat. Udávaný jmenovitý výkon stmívače platí přibližně pro okolní teploty do 35 C. Pokud teplota tuto mez překročí, zatížitelnost stmívače s každým teplotním stupněm klesá cca o 3 % (viz obr.). Při průchodu proudu stmívačem se díky ztrátám na výkonovém prvku část elektrické energie přeměňuje ve ztrátové teplo, které je nutné odvádět. Je-li stmívač nainstalován do hluboké krabice zapuštěné např. do cihlové zdi, žádná zvláštní opatření není třeba provádět. Vpřípadě instalace do materiálu s horším odvodem tepla (sádrokarton) je však již třeba zatížení předem snížit cca o 20 %. Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje celkovou tepelnou bilanci, je instalace dvou nebo více stmívačů do násobného rámečku, zejména svislého nebo rastrového. Zátěž je opět nutné preventivně zredukovat alespoň o 20 % nebo provést kontrolní měření tepelných poměrů. Používání transformátorů Vpřípadě stmívání svítidel s malonapěťovými halogenovými žárovkami napájenými z transformátorů nelze plně využít jmenovitý výkon stmívače. Do celkového zatížení stmívače je nutné započítat nejenom vlastní příkon žárovek, ale rovněž ztráty vznikající na transformátorech. Ty činí v případě elektronických transformátorů přibližně 5 % jejich jmenovitého výkonu, v případě transformátorů konvenčních (vinutých) je třeba počítat se ztrátami cca 20 %. K jednomu stmívači se nesmějí současně připojovat elektronické a vinuté transformátory. Mají-li se halogenová svítidla v celém rozsahu nastavování jasu chovat stejně, je nutné použít transformátory se stejným sekundárním napětím a stejným výkonem. Vinuté transformátory musí být v bezpečnostním provedení. Jestliže stmívač pracuje delší dobu s konvenčním transformátorem s nezatíženým sekundárním vinutím, může dojít k poškození transformátoru nebo stmívače. Proto se doporučuje: k jednomu transformátoru připojit nejméně 2 žárovky; ke stmívači připojit nejméně dva transformátory; vadnou žárovku vyměnit co nejdříve za novou. Další vlastnosti stmívačů U konstrukčně starších stmívačů je ochrana před zkratem a nadproudy řešena rychlou tavnou trubičkovou pojistkou. Stmívače modernější koncepce jsou vybaveny nejenom elektronickou zkratovou a nadproudovou ochranou, ale také ochranou před tepelným přetížením. V případě krátkodobého zkratu (např. při přepálení vlákna žárovky) se zátěž na okamžik odpojí a normální funkce se obnoví automaticky. Při déle trvajícím zkratu se výstup vypne natrvalo (stmívač je nutno odpojit od napájení, odstranit příčinu zkratu a znovu připojit). Při přetížení zvýšeným proudem nebo teplem je výstupní polovodičový prvek chráněn automatickým poklesem jasu. ormální provoz se obnoví až po ochlazení na bezpečnou teplotu. 6 Stmívače do 000 W

7 Přehled přístrojů Charakter zátěže Symbol Druh regulace Klasické žárovky na 230 V Halogenové žárovky na 230 V Žárovky s vinutými transformátory Žárovky s elektronickými transformátory Zářivky s analogovým stmívatelným předřadníkem Fázová, se spouštěním na náběžné hraně Fázová, se spouštěním na sestupné hraně Analogová, napětím 0/ - 0 V Stmívatelná svítidla Pro bezchybnou funkci je rozhodující volba správného typu přístroje, který odpovídá charakteru připojené zátěže. Ten závisí na druhu světelných zdrojů použitých v konkrétním svítidle. Identifikační symboly uvedené v tabulce naleznete v katalogu nebo natištěné přímo na přístrojích. Vpřípadě svítidel osazených halogenovými žárovkami napájenými malým napětím je třeba rozlišovat druh použitých transformátorů, protože každý vyžaduje odlišný způsob regulace. Pokud není známo, jaký druh žárovkového svítidla bude instalován, je výhodné použití tzv. univerzálního stmívače. avíc je kdykoliv v budoucnu snadno proveditelná náhrada stávajícího svítidla jiným druhem bez nutnosti výměny stmívače. K jednomu stmívači se současně nesmějí připojovat elektronické a vinuté transformátory. Ostatní kombinace zátěží jsou povoleny. Speciální přístroje jsou vyžadovány pro svítidla strubicovými zářivkami, která ovšem musejí být vybavena analogovými stmívatelnými předřadníky se vstupem pro řídicí napětí 0/ - 0 V. Přehled stmívačů v sortimentu ABB s.r.o., Elektro-Praga Druh zátěže Výkon Pro design Otočné ovládání Krátkocestné ovládání Obj. č. Typ. č U W 00 W ) 2250 U 60 W 600 W ) 227 U 20 W/V. A 500 W/V. A ) 6520 U W/V. A 20 W/V. A ), 5) 657 U W/V. A 00 W/V. A ) 653 U W/V. A 000 W/V. A U V. A 7) ) 6560 U 20 W/V. A 500 W/V. A ) 6593 U W/V. A 20 W/V. A ) ) ) 659 U W/V. A 35 W/V. A ) 6550 U V. A 7) ) ) 3299A-A00 0 W 50 W 3299A-A300 0 W 50 W 2) 3299E-A00 0 W 50 W 3299E-A300 0 W 50 W 2) 2) min. max. Classic Tango Element Time Solo Alpha Impuls ) ) ) možnost bezdrátového ovládání infračerveným signálem 2) pro bezdrátové ovládání rádiovým signálem 3) s jedním stmívacím a jedním spínacím výstupem ) výkonový modul pro ) lze použít přepínače (řazení 6, 7) pro rozšíření počtu ovládacích míst 6) lze použít tlačítka (řazení /0) pro rozšíření počtu ovládacích míst 7) 3 A cos 0,5, A cos 0,9 Stmívače typů 3299A, 3299E se dodávají včetně ovládacího krytu. Ostatní přístroje je nutno kombinovat s krytem ve zvoleném designu. Stmívače do 000 W 7

8 Příklady použití: stmívání v obytných prostorech ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává celou řadu přístrojů, které mohou rozsahem svých parametrů a způsoby ovládání obsáhnout téměř veškeré požadavky na stmívání, které se v praxi vyskytují. Při volbě stmívačů je třeba vzít v úvahu nejen jejich jmenovité hodnoty, ale též případná omezení, která mohou vyplývat z druhu použitých svítidel, ze způsobu montáže apod. ožnice, dětský pokoj Místo odpočinku, příjemného snění i dění. Použití stmívače je ideální pro navození intimních chvil v ložnici rodičů, či pro klidný spánek jejich potomků v dětském pokoji. Vhodnou volbou je v těchto případech krátkocestný stmívač s přijímačem pro dálkové ovládání rádiovým signálem. Komfortní ovládání osvětlení přímo z lůžka nebo z kteréhokoliv jiného místa ocení děti, pán i paní domu. Komu se chce vstávat ke spínači? Kromě ručního jednokanálového vysílače (nebo i čtyřkanálového např. pro současné ovládání žaluzií) je možné používat i dvoj- či čtyřkanálové nástěnné vysílače dodávané ve stejných designech jako přijímače. Jsou napájeny z baterie alze je připevnit k podložce samolepicími terčíky. V případě potřeby, např. podle vzrůstu dětí, se vysílač jednoduše sejme a přilepí se na jiné místo, příp. je možno přidat vysílač nový. Uvedený způsob je ideální též pro náhradu stávajícího spínače se současným rozšířením počtu ovládacích míst. Obývací pokoj Místo, kde se setkává rodina, vítají se přátelé, sleduje se domácí kino. Těžko nalézt vhodnější místo k uplatnění stmívačů pro nastavení příhodné intenzity světla. Vzhledem k tomu, že pokoj mívá více vchodů, je výhodné použít krátkocestný stmívač s paralelně připojenými tlačítky, aby regulace osvětlení byla možná ze všech míst. Univerzální stmívač umožňuje použití krátkocestných krytů se zabudovaným infračerveným přijímačem. Pomocí speciálního desetikanálového ručního vysílače lze dosáhnout maximálního komfortu při ovládání světla. Vzhledem k současnému trendu využívání více světelných okruhů v obývacích zónách se pak ruční ovladač stává dokonalým nástrojem pro vytváření světelné pohody, zejména když uvážíme, že mezi dálkově ovládaná zařízení lze kromě stmívačů zahrnout např. i žaluzie v dané místnosti. Každý přijímač infračerveného záření má paměť, která umožňuje uložení dvou stavů ovládaných spotřebičů pro vytváření tzv. světelných scén. Jedna ze scén může být definována např. takto: jas lustru bude nastaven asi na polovinu, nástěnné svítidlo naplno, žaluzie zatažené. Jediným stiskem tlačítka na vysílači lze uloženou scénu opět vyvolat. Pouze univerzální stmívač dokáže zvolit správný typ fázové regulace s ohledem na charakter připojené zátěže. To je důležité, pokud není známo, jaký druh žárovkového svítidla bude instalován. Také to umožňuje náhradu svítidla jiným typem, aniž by bylo nutno měnit stmívač. Připojením výkonového modulu lze zvýšit výkon ze 20 W/V. A až na 735 W/V. A. Protože dodatečné zvýšení zatížitelnosti s sebou vždy přináší zásah do elektroinstalace, je nutno použití modulu předem dobře uvážit. 8 Stmívače do 000 W

9 Vysílače neumísťujte na kovové podložky nebo v blízkosti kovových předmětů. Stmívač pro krátkocestné ovládání, s přijímačem rádiového signálu *) : 0-50 W ( ) 3299A-A300 x 0-50 W ( ) 3299E-A300 xx Přístroje se dodávají spolu s krytem. Ruční vysílače pro dálkové ovládání: jednokanálový čtyřkanálový čtyřkanálový, s křížovým ovladačem ástěnné vysílače pro dálkové ovládání *) : čtyřkanálový 3299A-900 x dvojkanálový 3299E-A2900 xx čtyřkanálový 3299E-A900 xx Přístroje se dodávají spolu s krytem. x (xx) jsou kódy barev pro jednotlivé designové řady.. Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí doutnavka přemosťovat jejich kontakt.. varianta Přístroj stmívače: W/V. A (, ) Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem Podružné ovládání (pro spínání i stmívání): tlačítkový ovládač se svorkou *) 3559-A935 (řazení /0) orientační doutnavka varianta Přístroj univerzálního stmívače pro krátkocestné a příp. infračervené ovládání: W/V. A (,, ) Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem s přijímačem infračerveného signálu Přístroj výkonového modulu (volitelné) *) : W/V. A (,, ) Podružné ovládání (pro spínání i stmívání) *) : běžný tlačítkový ovládač (řazení /0) 3559-A935 Dálkové ovládání: ruční vysílač infračerveného signálu *)... Objednací čísla blíže nespecifikovaných přístrojů a krytů v různých designech naleznete v Katalogu domovních elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga nebo na Stmívače do 000 W 9

10 Příklady použití: stmívání ve veřejném sektoru Stmívače se uplatňují všude tam, kde je třeba přizpůsobovat úroveň osvětlení. ení to samozřejmě pouze v bytech, ale také ve veřejně přístupných budovách, v administrativních objektech apod. Zvláštní možnosti poskytuje kombinace stmívače se snímačem přítomnosti, kterému je věnována samostatná kapitola. Restaurace, vinárna Klidné místo pro sklenku vína a trochu dobrého jídla. K tomu je vhodné přiměřené osvětlení, které vytváří personál či sám zákazník. Pokud obsluha nevidí místo, kde se stmívá, je výhodné použít otočný stmívač (rozsah může být až 000 W), kde lze určité úrovně osvětlení označit. Také pro individuální ovládání osvětlení u jednotlivých stolů je vhodnější zvolit otočný stmívač, neboť jeho funkce je pro hosta snáze pochopitelná. ěkdy může být vhodné ke stmívači připojit střídavý přepínač, příp. sérii jednoho střídavého a několika křížových přepínačů. Pomocí nich lze svítidlo pouze zapnout nebo vypnout (regulace jasu je možná jen na stmívači). To však právě v určitých případech může být žádoucí. Možná je i montáž do stávající střídavé nebo křížové instalace. Orientaci za šera napomůže osvětlení knoflíku stmívače doutnavkou, kterou mohou být vybaveny i použité přepínače. Vždy je nutno zvolit správný typ stmívače vzhledem k použitému druhu světelného zdroje. Prezentační místnost ve firmě, v hotelu Zde se většinou setkáváme se zářivkovým osvětlením a zpravidla také s požadavkem na stmívání s ohledem na možné promítání. V tomto případě lze použít jednoduchý otočný potenciometr. Přínosnější variantou je u některých aplikací krátkocestný stmívač, u něhož lze paralelním připojením tlačítek zřídit další ovládací místa (např. u ovládacího pultu, u promítacího plátna apod.). Použitím krytu s infračerveným přijímačem lze dosáhnout nejvyšší míry komfortu. Uživatel tak díky ručnímu vysílači může nejenom ovládat osvětlení z libovolného místa, ale též např. řídit pohyb žaluzií. Každý přijímač má navíc paměť, která umožňuje uložení dvou stavů ovládaných spotřebičů (tzv. světelných scén). Jediným stiskem tlačítka M nebo M2 na vysílači lze tyto uložené scény opět vyvolat. Stmívání zářivek je možné pouze v případě, jsou-li vybaveny elektronickým analogovým stmívatelným předřadníkem pro řízení napětím 0/ - 0 V. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat paralelně více než 5 předřadníků. Jejich počet je ale možné zvýšit použitím přídavného relé či stykače, jejichž cívka se zapojí mezi výstup a střední vodič. ejvyšší použitelný počet předřadníků vyplývá z maximálního přípustného řídicího proudu stmívače (50 ma) a z proudové spotřeby jednoho předřadníku, kterou udává jeho výrobce (bývá zpravidla menší než ma). 0 Stmívače do 000 W

11 Přístroj stmívače pro otočné ovládání: W ( ) W/V. A (, ) W/V. A (, ) W/V. A (, ) Možné druhy krytů *) : s otočným ovladačem (doutnavka je součástí krytu nebo je volitelná) Podružné ovládání *) (pouze pro spínání): střídavý přepínač (řazení 6) 3559-A0635 křížový přepínač (řazení 7) 3559-A0735 orientační doutnavka varianta Přístroj stmívače pro otočné ovládání: 700 W/V. A, 3 A cos 0,5 ( ) Možné druhy krytů *) : s otočným ovladačem (orientační doutnavku nelze použít) Elektronické předřadníky 2. Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí doutnavka přemosťovat jejich kontakt. 2. varianta Přístroj stmívače pro krátkocestné a příp. infračervené ovládání: 700 W/V. A, 3 A cos 0,5 ( ) Možné druhy krytů *) : s krátkocestným ovladačem (orientační doutnavku nelze použít) s přijímačem infračerveného signálu Podružné ovládání (spínání i stmívání) *) : tlačítkový ovládač (řazení /0) 3559-A935 Elektronické předřadníky Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Dálkové ovládání: ruční vysílač infračerveného signálu *)... Objednací čísla blíže nespecifikovaných přístrojů a krytů v různých designech naleznete v Katalogu domovních elektroinstalačních přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga nebo na Stmívače do 000 W

12 Přístroje pro výkonové stmívání Základním prvkem systému pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač 500 W/V. Apro ovládání tlačítkem. Připojením výkonových modulů lze jeho základní výkon zvýšit až na 3 kw/kv. A bez nutnosti dělení zátěže na menší části. Běžně se tyto přístroje ovládají tlačítkem. Je ale možné realizovat i krátkocestné ovládání kombinované s dálkovým infračerveným. Univerzální centrální stmívač Tento základní přístroj pro výkonové stmívání s obj. číslem (typ ) je schopen regulovat zátěže od 60 do 500 W/V. A. Ke stmívači lze připojit jak klasické či halogenové žárovky na 230 V, tak halogenové žárovky na malé napětí napájené z transformátorů. a výstup jednoho stmívače se nesmí současně připojit vinuté a elektronické transformátory. Všechny ostatní kombinace zátěží jsou povoleny. Automatické rozpoznání druhu připojené zátěže Díky vestavěnému mikroprocesoru stmívač po připojení k napájení automaticky provede test, jímž zjistí druh připojené zátěže. a základě toho zvolí vhodný způsob fázového řízení: spouštění na náběžné hraně (pro žárovky na 230 V a vinuté transformátory), nebo spouštění na sestupné hraně (pro elektronické transformátory). V tom spočívá univerzálnost stmívače, která je důležitá zejména pro případné budoucí změny druhu zátěží nebo v případech, kdy v době instalace není ještě pevně rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit. Při provozování transformátorů je nutno započítat jejich ztrátový výkon do celkového zatížení stmívače viz strana 6. Ovládání Stmívač se ovládá zapínacím kontaktem tlačítkového ovládače (zapínacím tlačítkem), který se připojuje mezi řídicí vstup a vodič (příp. ) viz příklady na straně 5. Řízení svítidel je analogické jako u krátkocestných stmívačů. Krátkým stiskem se svítidlo spíná, delším stiskem se nastavuje jeho jas. Po zapnutí krátkým stiskem se jas připojeného svítidla nastaví na hodnotu, která byla použita před vypnutím (paměť naposledy nastavené hodnoty jasu). Je-li požadováno orientační osvětlení tlačítek, nesmí být doutnavka připojena paralelně ke kontaktu tlačítka (je nutno použít tlačítka se samostatnou svorkou ). Ochranné funkce Přístroj je vybaven elektronickou ochranou před přetížením, přehřátím a zkratem. Kromě toho přístroj obsahuje omezovač zapínacího proudu a tepelnou pojistku. Vpřípadě přetížení nebo nadměrného zahřátí se automaticky sníží jas. Po ochlazení se jas vrátí opět na původní hodnotu. ejčastější příčinou zkratu je přepálení vlákna žárovky, kdy dochází k mžikovému zkratování výstupu stmívače. V tomto případě se výstup na okamžik vypne a poté se jas nastaví na předchozí hodnotu výměna pojistek tedy odpadá. Případné poruchové stavy jsou indikovány svítivou diodou ED na přístroji. Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Jmenovitý proud: 2,7 A Jmenovitý výkon: 500 W/V. A Minimální zatížení: 60 W/V. A Ovládací vstupy: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz (spínat lze proti i ) Délka ovládacího vodiče: max. 00 m Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) Pomocí programovacího tlačítka na přístroji je možné změnit hodnotu minimálního jasu, příp. nastavit funkci plynulého poklesu jasu při vypnutí. Výkonový modul Výkonové moduly dodávané pod obj. č (typ ) slouží ke zvýšení zatížitelnosti univerzálního centrálního stmívače, k němuž je možno připojit jeden až šest těchto modulů. Každý z nich představuje nárůst výkonu o 20 W/V. A. Protože výstupy stmívače a jednotlivých modulů se vzájemně propojují, lze takto regulovat celistvé zátěže až do 3 kw/kv. A. Je-li třeba regulovat soustavy svítidel s ještě většími příkony, je možné použít až 9 centrálních stmívačů s výkonovými moduly. ze tak dosáhnout výkonu 27 kw/kv. A. Jednotlivé stmívače mohou přitom být napájeny z různých fází trojfázové soustavy. Pokud je požadováno ovládání z více míst, tlačítka se připojují paralelně. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení stmívače. Instalace Vodiče propojující svorky S, G (D) by měly být kratší než 30 cm a jejich celková délka by neměla přesáhnout 2 m. Mezi jednotlivými přístroji je nezbytné ponechat dostatečné vzduchové mezery (odpovídající přibližně šíři jednoho přístroje). Pokud by toto opatření nebylo dostatečné, je třeba zajistit nucený odvod tepla z rozváděčové skříně nainstalováním ventilátoru. V každém případě by vlastní instalaci měl předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů a poté výběr vhodné rozváděčové skříně na základě údajů výrobce. Výkonové moduly jsou vybaveny svítivou diodou pro indikaci poruchových stavů. Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Jmenovitý proud:,83 A Jmenovitý výkon: 20 W/V. A Minimální zatížení: 200 W/V. A(vkombinaci s ) Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) 2 Výkonové stmívače

13 Řídicí modul Řídicí modul má mnoho možností nastavení, díky kterým lze chování celé regulované soustavy přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Vzájemným propojením několika řídicích modulů lze dosáhnout ještě vyššího výkonu, než dovolují samotné centrální stmívače. Použití řídicího modulu umožňuje realizovat také otočné ovládání, příp. ovládání krátkocestné doplněné o bezdrátové ovládání infračerveným signálem. Řídicí modul Přístroj s obj. č (typ ) je nadřízeným prvkem pro ovládání centrálních univerzálních stmívačů. Díky tomu je možné řídit provoz několika skupin svítidel. Ke každému jeho řídicímu výstupu (D, D2) je možno připojit jednu skupinu přístrojů, která se může skládat až z 9 podskupin tvořených jedním centrálním univerzálním stmívačem a max. 6 výkonovými moduly (tj. až 2x 27 kw/kv. A). Jednotlivé podskupiny mohou být přitom připojeny na různé fáze trojfázové soustavy. W P D Ovládání Řídicí výstupy D (D2) se ovládají nezávisle pomocí tlačítek se zapínacím kontaktem připojených ke vstupům T (T2). Pokud je na vstup W přivedeno přídavným spínačem fázové napětí, oba řídicí výstupy D, D2 budou ovládány najednou. Ovládací tlačítka připojená ke svorkám T, T2 jsou si potom rovnocenná každým z nich se ovládají obě skupiny přístrojů (svítidel) najednou. Dalším spínačem připojeným ke vstupu P se jas přepne na jednu ze dvou přednastavených hodnot (např. osvětlení pro úklid, promítání apod.). Řídicí modul lze ovládat také analogovým signálem 0-0 V DC nebo 0-20 ma přivedeným na vstupy a. Oba výstupy D, D2 jsou v tomto případě řízeny synchronně. 2 synchronizace až 6 modulů řídicí vstup 0-0 V / 0-20 ma (např , ) Skupinové ovládání Pro synchronní ovládání velkých osvětlovacích těles lze pomocí datové linky vzájemně propojit až 6 řídicích modulů (svorky D a ). Režim skupinového ovládání aktivovaný spínačem na vstupu W platí jak pro samostatný řídicí modul, tak pro několik modulů navzájem propojených datovou linkou. Řídicí modul, na kterém byl skupinový režim aktivován jako první, se automaticky stává nadřízeným (master). Ostatní přístroje jsou podřízené (slave). Jejich výstupy se chovají stejně jako výstupy nadřízeného přístroje a přebírají rovněž jeho uživatelská nastavení a navolené provozní režimy viz dále. Ovládání je možné jak tlačítky připojenými k nadřízenému modulu, tak tlačítky připojenými k modulům podřízeným. Možnosti nastavení a přístroji je devět miniaturních přepínačů, kterými se zapínají nebo vypínají následující funkce: Soft O Plynulý nárůst jasu svítidel při zapnutí během cca 5 s (ochrana před oslněním) Soft OFF Plynulý pokles jasu svítidel při vypnutí během cca 5 s Schodišťové osvětlení Po 3 minutách od stisku tlačítka se jas začne plynule snižovat až do úplného vypnutí Dovolená Simulace přítomnosti osob (přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané za posledních 2 hodin) Úklidové osvětlení Volba jedné ze dvou přednastavených hodnot jasu Analogový režim s odděleným spínáním V případě analogového řízení jasu se svítidlo zapíná/vypíná spínačem připojeným ke vstupu T (T2) Autotest Kontrola funkce připojených centrálních stmívačů Reset astavení na hodnoty dané výrobcem Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V AC ( 0 %), 50 Hz Příkon:,5 W Ovládací vstupy (T, T2): 230 V AC ( 0 %), 50 Hz (pouze proti vodiči ) Délka ovládacích vodičů: max. 00 m Řídicí výstupy (D, D2): 2 V DC proti (PWM) Datová linka (D): 5 V SEV proti Délka propojovacích vodičů (D, D2; D): max. 2 m Počet navzájem propojitelných řídicích modulů: max. 6 ks Zatížení: max. 9x centrální stmívač pro každý výstup D (D2) Šířka přístroje: 2 moduly (cca 35 mm) D D2 T T2... skupinové ovládání 2... úklidové osvětlení vstup pro řízení výstupu D2 vstup pro řízení výstupu D řídicí výstup D2 řídicí výstup D Druh analogového řízení Volba napěťového nebo proudového řízení Výkonové stmívače 3

14 Pomůcka pro projektování Přehled připojovacích svorek a nastavení miniaturních přepínačů na řídicím modulu Číslo Svorka / Přepínač DI Funkce, Připojení síťového napájení 2 D, D2 Řídicí výstupy na každý z nich lze připojit až 9 skupin tvořených jedním centrálním stmívačem a až 6 výkonovými moduly 3 T, T2 ezávislá regulace skupin svítidel připojených k výstupům D, D2 (krátký stisk = zap/vyp, delší stisk = zvýšení/snížení jasu) Spínač na vstupu W vyp ezávislé ovládání výstupů D, D2 tlačítky připojenými k T, T2 zap Společné ovládání obou výstupů (tlačítka na vstupech T, T2 jsou si rovnocenná) 5 Spínač na vstupu P zap Úklidové osvětlení Přepínač DI 5 vyp ižší hodnota jasu pro úklidové osvětlení (0 %) zap Vyšší hodnota jasu pro úklidové osvětlení (80 %) Spínač na vstupu P vyp Bez funkce 6 D Datová linka synchronizace až 6 řídicích modulů 7 +, Použití analogové řídicí veličiny (0-0 V / 0-20 ma) Přepínač DI 6 vyp Bez funkce zap T = spínačový vstup (např. spínací hodiny) Přepínač DI vyp 0-0 V zap 0-20 ma 8 Přepínač DI vyp Při stisku tlačítka se svítidlo okamžitě zapne (viz bod 3) (plynulé zapnutí) zap Po stisku tlačítka se svítidlo plynule rozsvěcí až na maximální jas (ochrana před oslněním) 9 Přepínač DI 2 vyp Při stisku tlačítka se svítidlo okamžitě vypne (viz bod 3) (plynulé vypnutí) zap Po stisku tlačítka se svítidlo plynule zhasíná až do úplného vypnutí 0 Přepínač DI 3 vyp Bez funkce (schodišťové osvětlení) zap Po stisku tlačítka se svítidlo zapne na maximální jas; po 3 min se začne plynule zhasínat Přepínač DI vyp Bez funkce (dovolená) zap Přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané během posledních 2 hodin (simulace přítomnosti) 2 Přepínač DI 7 vyp Bez funkce (autotest) zap Svítidla připojená k výstupu D se plynule rozsvítí a po chvíli plynule zhasnou; totéž pro výstup D2 3 Přepínač DI 8 vyp Bez funkce (reset) zap Všechny uložené hodnoty v paměti se vymažou, nastavené funkce se deaktivují Přístroje pro ovládání řídicího modulu Označení přístroje Obj. č. Technické údaje Oblast použití / funkce Viz příklad (Typ. č.) použití č. Otočný stmívač pro výstup 0-0 V DC, řídicí proud max. otočné ovládání řídicího modulu 7 zářivky (potenciometr) (22 U-0) 50 ma DC, spínací výstup 700 W/V. A Krátkocestný stmívač výstup 0-0 V DC, řídicí proud max. krátkocestné a infračervené dálkové 8 pro zářivky (6550 U-0) 50 ma DC, spínací výstup 700 W/V. A ovládání řídicího modulu Snímač osvětlení výstup - 0 V DC, řídicí proud max. udržování konstantní úrovně osvětlení 9 (6598) 0 ma, rozsah lx (úroveň se volí pomocí šroubováku) Výkonové stmívače

15 Příklady použití Příklad použití : Stmívání jednoho svítidla o příkonu do 3 kw/v. A Příklad použití 2: Regulace jasu skupiny svítidel do 27 kw/v. A 2 3 ~ S G D ~ S G Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. ~ S G D S G ~ D K centrálnímu stmívači se připojí takový počet výkonových modulů, aby celková hodnota výkonu s rezervou odpovídala příkonu svítidel. Při používání svítidel s transformátory je nutno do výpočtu zahrnout i jejich výkonové ztráty viz strana 6. Soustava přístrojů se ovládá tlačítkem, kterým se řídicí vstup stmívače připojuje k vodiči (příp. ). Opakovaným krátkým stiskem se výstup střídavě zapíná a vypíná, delším stiskem se nastavuje požadovaný jas. Další ovládací místa lze realizovat paralelním připojením tlačítek. Přístroj lze ovládat i krátkocestně nebo infračerveným signálem. Využije se stmívač , jehož výstup se při poloze přepínače II chová jako tlačítko je sepnutý pouze po dobu stisku ovládače stmívače nebo tlačítka vysílače. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. Pro dosažení výkonu vyššího než 3 kw/v. A se využije vzájemného propojení centrálních stmívačů prostřednictvím jejich svorek D (max. 9 přístrojů). Soustava svítidel se opět ovládá S G ~ krátkým nebo delším stiskem tlačítka připojeného k řídicímu vstupu. Jednotlivé stmívače pracují synchronně. Pro snazší orientaci za šera nebo ve tmě je vhodné ~ S G osvětlení tlačítka doutnavkou. V tom případě je ovšem nutné použít tlačítko se samostatnou svorkou (), protože doutnavka nesmí být připojena paralelně ke kontaktu tlačítka. Příklad použití 3: Udržování konstantní úrovně osvětlení v místnosti 2 3 W P D D D T T2 ~ SG D ~ S G Jedním ze způsobů využití analogového vstupu řídicího modulu je připojení snímače osvětlení dodávaného pod obj. číslem (typ 6598). apětí na svorkách / je úměrné intenzitě dopadajícího světla. Požadovaná úroveň osvětlení v místnosti se nastavuje šroubovákem přímo na snímači otáčením se totiž mění odkrytá plocha snímacího prvku. Tím je umožněna regulace v rozmezí cca lux. Svítidlo se zapíná a vypíná spínačem připojeným ke vstupu T přepínač č. 6 na řídicím modulu musí být v poloze on. Podle počtu použitých centrálních stmívačů lze dosáhnout značných výkonů viz další příklady. Výkonové stmívače 5

16 Příklady použití Příklad použití : Ovládání jedné skupiny stmívačů tlačítkem 2 3 Příklad použití 5: Kromě ovládání jasu svítidel tlačítkem je požadována ještě možnost centrálního vypnutí 2 3 W P D D D T T2 ~ S G D Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. W P D D D T T2 ~ SG D ~ S G ~ S G Centrální stmívač připojený k výstupu D je řízen tlačítkem na vstupu T. Pro zvýšení výkonu je možno použít až 6 výkonových modulů (max W/V. A). V případě potřeby lze k jednomu řídicímu výstupu připojit až 8 dalších centrálních stmívačů doplněných případně o výkonové moduly a dosáhnout tak výkonu až 27 kw/kv. A. Tlačítkem připojeným ke vstupu T se reguluje jas svítidel. Centrálním tlačítkem se ovládá impulzní relé, kterým se všechna svítidla vypnou (svorka D stmívače připojena na ) nebo se zapnou na naposledy nastavenou hodnotu jasu (svorka D propojena s D). Použití relé je nutné z důvodu relativně malé dovolené délky datové linky (D-D). Příklad použití 6: Ovládání několika skupin stmívačů připojených k oběma řídicím výstupům Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. 2 3 S G D ~ W P D D D2 T T2 ~ S G D S G ~ D Skupina připojená k výstupu D (vlevo) je řízena tlačítkem na vstupu T, skupina vpravo tlačítkem na vstupu T2. Jsou-li oba řídicí výstupy plně obsazeny (devět centrálních stmívačů, každý z nich se šesti výkonovými moduly), lze regulovat zátěže o příkonu až 2x 27 kw/kv. A. Ovládací vstupy () jednotlivých centrálních stmívačů jsou neaktivní skupinu lze ovládat pouze jako celek. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. ~ S G S G ~ ~ S G Je-li pro osvětlení tlačítka použita doutnavka, nesmí přemosťovat jeho zapínací kontakt (v takovém případě musí mít tlačítko samostatnou svorku ). 6 Výkonové stmívače

17 Příklady použití Příklad použití 7: Otočné ovládání jasu a nezávislé zapnutí/vypnutí Příklad použití 8: Krátkocestné řízení jasu s možností infračerveného dálkového ovládání W P D DI6 = O D D2 T T2 ~ S G D W P D D D DI6 = on T T2 ~ SG D a vstupy +/ lze přivést řídicí napětí 0-0 V, jehož aktuální hodnota určuje úroveň jasu všech připojených svítidel. ezávislé centrální spínání svítidel je realizováno spínačem zapojeným mezi vstup T a fázový vodič. Tento provozní režim je nutno povolit přesunutím miniaturního přepínače č. 6 do polohy on. Úroveň jasu ~ S G se tedy nastavuje pootočením potenciometru, vypnutí a opětovné zapnutí na nastavenou hodnotu se provádí spínačem. V tomto případě se používá krátkocestný stmívač s pamětí jasu, který je jinak určen pro stmívání zářivek. a přístroji stmívače je nasazen kryt, který umožňuje manuální nebo dálkové ovládání pomocí vysílače ~ S G infračerveného záření (typ ), ato až na vzdálenost 5 m. Pro řízení vstupu T se využívá přímo kontakt stmívače, takže krátkým stiskem se svítidlo spíná a delším stiskem se nastavuje jeho jas. Miniaturní přepínač č. 6 musí být opět v poloze on. Příklad použití 9: Další možnosti ovládání řídicího modulu S G D ~ W P D - + ~ ~ ~ D D2 T T S G D S G D S G S G S G ~ ~ Alternativa : Přednáškovou místnost lze podle konané akce rozdělit na dvě části pohyblivou stěnou. Obě skupiny svítidel musí být možno ovládat samostatně i najednou. Alternativa 2: Pro úklidové práce má být nastavitelná speciální úroveň jasu, aby nebylo nutno svítit vždy na plný výkon. Ovládací vodiče od tlačítek by měly být vzdáleny min. 5 cm od vodičů výkonových. Fáze napětí spínaného tlačítky musí být stejná jako fáze napětí použitá k napájení ovládaného přístroje. ad : Mezi fázový vodič a vstup W se zapojí spínač (řazení ). Je-li kontakt spínače rozpojen, lze jednotlivé řídicí výstupy D, D2 ovládat samostatně příslušnými tlačítky připojenými ke vstupům T, T2. Pokud je spínač sepnutý, nastaví se režim současného ovládání obou řídicích výstupů. Obě tlačítka na vstupech T, T2 mají potom stejnou funkci každým z nich se ovládají všechna připojená svítidla. ad 2: Zapnutím spínače zapojeného mezi fázi a vstup P se nastaví tzv. úklidová úroveň jasu. Přitom je možno volit ze dvou přednastavených hodnot, které jsou dány polohou miniaturního přepínače č. 5 na řídicím modulu. Výkonové stmívače 7

18 Přístroje pro snímání pohybu Snímače pohybu jsou elektronická zařízení pracující na principu vyhodnocování změn v infračervené (neviditelné) části světelného spektra. Jsou doplněny spínací částí, která umožňuje v případě zaznamenání pohybu zapnout připojený elektrický spotřebič, kterým nejčastěji bývá svítidlo. V sortimentu společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga, naleznete celou řadu těchto přístrojů. Automatické spínače jsou určeny pro montáž v interiérech, zatímco domovní strážci se instalují ve venkovním prostředí. Snímač přítomnosti nabízí takové možnosti využití, které jsou u obvyklých snímačů nemyslitelné. Automatické spínače Pro všechny designy, které firma ABB s.r.o., Elektro- Praga, dodává na trh, je možné nalézt hned několik druhů snímačů pohybu pro instalaci do interiérů. Spojení vlastního snímače pohybu se spínací částí určené pro interiérové instalace se označuje termínem automatický spínač. Tyto přístroje jsou určeny pro vnitřní použití, pro montáž do instalačních krabic zabudovaných ve zdi, příp. ve stropě. Automatické spínače přinášejí do bytu pohodlí i bezpečí. Jakmile zaznamenají pohyb, připojené svítidlo se automaticky zapne. K rozsvícení není třeba pohybu rukou, jako je tomu u spínače klasického. V domě totiž máte často obě ruce plné a nemáte jak si rozsvítit. Významné mohou být také úspory energie již se nestane, že by světlo někde zůstalo zapnuté celou noc. Automatické spínače naleznou uplatnění i ve veřejném nebo průmyslovém sektoru, v administrativních budo- vách, v šatnách sportovních zařízení, na WC v restauracích všude tam, kde dochází k častému spínání, kde jsou zvýšené hygienické nároky apod. Všechny přístroje mají několik nastavovacích prvků, které umožňují sladění jejich chování s požadavky uživatele. avíc je lze ovládat iručně nebo z jiných míst, s využitím spínačů či tlačítek. Automatickým spínačem je možno často nahradit běžný mechanický spínač a získat tak výhody bezdotykového ovládání. Domovní strážci Pojem domovní strážce zahrnuje všestranné kompaktní přístroje určené pro instalaci do venkovního prostředí. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a dokážou spínat veliké zátěže. Uplatnění nacházejí jak při osvětlování okolí domů, tak v podzemních garážích, ve skladech apod. ezvaný návštěvník je rozsvícením světla okamžitě upozorněn, že jeho pohyb je sledován. Pro obyvatele domu nebo pro očekávané hosty je naopak příjemné, když je přístupová cesta osvětlena. Mikroprocesorové řízení a propracovaný optický systém zaručují celistvé pokrytí oblasti zachycení bez hluchých míst. Snímače sledují dokonce i prostor pod sebou. ikdo se nemůže přiblížit nepozorovaně. Snímací charakteristiku domovního strážce lze navíc dokonale přizpůsobit náklonem ramena nebo pootočením snímací části. V případě potřeby je možno ji omezit nalepením speciální clonky přímo na čočku. Provedení Alarmtech má přídavný výstup, který spíná při zaznamenání pohybu v bezpečnostní zóně. Dokáže tak včas informovat o pohybu nežádoucích osob. Pomocí otočných nastavovacích prvků lze volit provozní režimy a základní parametry přístroje. Snímač přítomnosti Technicky dokonalý a vysoce citlivý snímač přítomnosti je schopen řídit nejenom osvětlovací systémy, ale také zařízení pro ovládání vytápění, klimatizace nebo ventilace to vše inteligentně na základě pohybu osob, s minimalizací spotřeby energie. Připojené spotřebiče jsou tak připraveny vždy, když je to třeba. Snímač přítomnosti dokáže zaznamenat velice drobné pohyby, takže je vhodný pro instalaci v kancelářích nad jednotlivými pracovními stoly, na toaletách apod. Funkce snímače závisí na druhu spínací části, s níž je spojen. Sériový spínač se dvěma výstupy umožňuje současné inteligentní ovládání osvětlení a např. vytápění nebo klimatizace. Kombinace s univerzálním stmívačem nebo s krátkocestným stmívačem pro zářivky přináší možnost řízení konstantní úrovně osvětlení v místnosti. Zpoždění vypnutí i prahovou úroveň vnějšího osvětlení lze nastavovat infračerveným ovladačem. 8 Snímače pohybu

19 Princip funkce Každý objekt vysílá charakteristické infračervené záření (o vlnové délce 0,7 m až 0, cm) v závislosti na své specifické teplotě, proto se též označuje jako tepelné. Snímače pohybu obsahují miniaturní snímací prvek, který přeměňuje dopadající infračervené záření na elektrický signál. Snímače záření pouze přijímají (žádný vlastní signál nevysílají), proto se nazývají infrapasivní. Přístroje pro snímání pohybu jsou konstruovány tak, aby reagovaly pouze na relativně rychlé změny tepelného záření. apř. vytápěná místnost mění své tepelné vyzařování velice pomalu. V porovnání s tím je pohyb člověka v místnosti doprovázen daleko rychlejšími změnami infračerveného záření, takže jeho pohyb lze na pozadí rozpoznat. Při neměnném tepelném obrazu snímač nereaguje. Oblast zachycení Oblast zachycení Snímače pohybu neustále přijímají infračervené záření z určité části prostoru, která se nazývá oblast zachycení. Může mít různý tvar jedna rovina, příp. několik rovin vertikálně skloněných pod různými úhly, kužel apod. viz příklad na obr. Oblast zachycení je orientačně dána dosahem a úhlem zachycení; jedná se buď o úhel rovinný, nebo prostorový. utno poznamenat, že tyto údaje jsou pouze informativní, protože skutečný tvar oblasti zachycení bývá nepravidelný a závisí nejen na parametrech pohybu snímaného objektu (rychlost, směr, teplota), ale též na dalších vnějších vlivech. pohyb zpoždění vypnutí zapnuto čas Zpoždění vypnutí ení žádoucí, aby se připojené svítidlo zapínalo přesně na dobu, kdy je registrován pohyb. apř. na chodbě, kde je osvětlení řízeno snímačem pohybu, by i chvilkové přerušení chůze vedlo ke zhasnutí světla. Pokud je navíc chodba frekventovaná, svítidla by se neustále zapínala a vypínala. Proto snímače pohybu obsahují časovací obvod, který zajistí, že se svítidlo nevypne v okamžiku, kdy pohyb v oblasti zachycení ustane, ale zůstane zapnuté ještě o něco déle. Tato doba přesahu, která bývá v určitém rozsahu nastavitelná, se nazývá zpoždění vypnutí). Volitelné hodnoty se obvykle pohybují od několika sekund do desítek minut. Je třeba si uvědomit, že zpoždění vypnutí se začne odpočítávat od okamžiku ukončení registrace pohybu snímačem. Pokud nastavená doba ještě nestačila uplynout a v oblasti zachycení dojde k novému pohybu, připojené svítidlo zůstane zapnuté a nové odpočítávání začne, až tento nový pohyb ustane viz obr. úroveň osvětlení normální činnost měřená hodnota nastavená hodnota snímač deaktivován čas Soumrakový snímač Bez soumrakového snímače by k zapínání svítidla docházelo ivpřípadě, kdy je úroveň okolního osvětlení dostatečná a použití umělého světla je zbytečné. Soumrakový snímač porovnává úroveň okolního osvětlení s určitou prahovou hodnotou. a obr. je příklad průběhu intenzity osvětlení během dne v porovnání s nastavenou prahovou hodnotou. Pokud je snímaná intenzita osvětlení vyšší než prahová hodnota (např. ve dne, kdy je v místnosti hodně světla), povel k zapnutí svítidla nebude vydán přístroj je v tomto případě deaktivován. Poklesne-li úroveň okolního osvětlení pod tuto prahovou hodnotu, přístroj bude opět aktivní v případě detekce pohybu se připojené svítidlo zapne. Zmíněnou prahovou hodnotu je možno zpravidla nastavit v poměrně širokém rozsahu, od jednotek do tisíců luxů. Při praktickém nastavování prahové úrovně osvětlení je třeba mít na paměti, že snímač měří úroveň osvětlení v místě instalace. Uplatňuje se tedy nejenom přímé světlo, ale i světlo odražené od lesklých ploch. Místo instalace U každého přístroje je předepsáno, zda se instaluje na stěnu nebo na strop a v jaké výšce. Při volbě místa instalace je ale třeba dodržet další pravidla. Protože mezi snímačem pohybu a sledovaným objektem musí být zaručena optická viditelnost, nesmí být snímač zakryt pevnými ani pohyblivými předměty. Pro zajištění optimální funkce je třeba snímač nainstalovat pokud možno tečně k nejčastějšímu směru chůze (viz obr.). V případě pohybu ve směru spojnice mezi snímačem a sledovanou osobou se totiž značně zmenšuje citlivost detekce. Dále je nutno dodržet určitou minimální vzdálenost od spínaného svítidla (cca,5 m), aby se předešlo nežádoucímu samočinnému spínání při zhasnutí světla. Snímač také není vhodné umísťovat poblíž otopných těles, ventilátorů nebo jiných zdrojů tepla. Snímače pohybu 9

20 Oblasti zachycení automatických spínačů Tvar snímací charakteristiky je dán především vlastnostmi Fresnelovy čočky a systémem pomocných zrcátek. Oblast zachycení je tak pomyslně rozdělena do snímacích segmentů, uspořádaných prostorově nebo plošně. Snímač zaznamenává a vyhodnocuje změny infračerveného signálu mezi sousedními segmenty. Protože se segmenty směrem od snímače rozšiřují, jejich hustota se vzdáleností klesá a citlivost snímání se snižuje. Je také zřejmé, že ve stejné vzdálenosti od snímače vyvolá tečný pohyb větší změny signálu než pohyb směrem ke snímači. Proto se doporučuje automatické spínače umísťovat tak, aby nejčastější pohyby probíhaly bočně vzhledem ke snímači. 2 Kuželová charakteristika Pro designové řady Classic a Tango jsou k dispozici automatické spínače s charakteristikami podle obr., 2. Díky přibližně kuželové oblasti zachycení jsou vhodné ipro montáž na strop. U provedení Tango je kromě dvou běžných nastavovacích prvků (zpoždění vypnutí a světelný práh) k dispozici ještě regulátor citlivosti snímání. Užitečným prvkem je tlačítko umístěné pod čočkou, které slouží pro ručně ovládané sepnutí výstupu. Jedním až čtyřmi stisky se připojené svítidlo zapne na 5 až 60 minut. Po uplynutí navolené doby se přístroj vrátí do normálního režimu snímání. Delším stiskem tlačítka lze nastavenou dobu vynulovat. 3 Rovinná charakteristika Snímače pohybu v designech Element atime pracují s jednou vodorovnou rovinou a jsou schopny zaznamenat pohyb v úhlu 80. Pohyb malých domácích zvířat registrován nebude. Přístroje mají tři nastavovací prvky se stejnou funkcí jako u designu Tango. Jsou však umístěny vpředu pod krytkou, takže při změně parametrů není třeba ovládací část snímat. Zpoždění vypnutí lze regulovat od 5 s do 0 min., prahovou hladinu okolního osvětlení v rozmezí asi lux. Regulace citlivosti snímání slouží k nastavení optimál- ního dosahu např. v případě, kdy dochází k nežádoucímu spínání působením rušivých vlivů. Pod krytkou se nachází i tlačítko pro ruční sepnutí až na hodinu. Ovládá se stiskem krytky v naznačeném místě (krytku není třeba snímat). Více snímacích rovin U designů solo, alpha nea, alpha exclusive, impuls a Reflex SI existuje kromě provedení s jednou rovinou a b 5 také varianta se 2 rovinami (obr. b) např. pro snímání pohybu na schodišti. a spodních obrázcích je orientačně uveden dosah při výšce instalace,2/2/2,5 m. Snímací části jsou opatřeny trojpolohovým posuvným přepínačem pro trvalé zapnutí nebo vypnutí světla; ve střední poloze (normální provoz) lze přepínač zajistit proti nežádoucí manipulaci. Se snímači se dodává speciální clonka nalepením na část čočky se odpovídající úhel nebo celá rovina zaslepí. Oblast zachycení tak lze přizpůsobit místním podmínkám. Pro ovládání schodišťových spínačů lze navolit impulzní provoz (výstup zapíná pouze na s). Snímač Allwetter (obr. 5) má stupeň krytí IP a ve spojení se vhodnou spínací částí může být provozován i ve venkovním prostředí při teplotách 25 až +55 C. 20 Automatické spínače

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc Digitální systémy pro stmívání zářivek Existuje několik systémů pro digitální regulaci intenzity osvětlení. Jejich společnou

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

ABB i-bus KNX Více voleb pro Váš dům LEAN a SMART dotykové panely

ABB i-bus KNX Více voleb pro Váš dům LEAN a SMART dotykové panely ABB i-bus KNX Více voleb pro Váš dům LEAN a SMART dotykové panely Jeden systém, široká škála možností. Propojení stmívačů, zásuvek, spínačů, žaluziových ovladačů, termostatů a mnohých dalších prvků: to

Více

Levit Pestrý design pro pestrý život Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga Každý den s Vámi

Levit Pestrý design pro pestrý život Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga Každý den s Vámi Levit Pestrý design pro pestrý život Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga Každý den s Vámi 02 úvod Levit Levit má mnoho tváří. Může být jak elegantní, nadčasový, tak i hravý a individualistický. Levit

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby

Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby Swing, Swing L Ideální pro rekonstrukce i novostavby ABB s.r.o. Elektro-Praga 03 ABB prospekt Swing, Swing L Swing L. Ideální spínače a zásuvky pro mou ideální ženu. Konečně jsme získali byt. Sice v něm

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

2013/14. Energeticky účinné 2013/14

2013/14. Energeticky účinné 2013/14 2013/14 2013/14 Energeticky účinné Česká republika N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. Jáchymovská 1370 363 01 Ostrov Tel.: +420 353 614 280 info@ngelektro.cz www.ngelektro.cz Slovenská republika N.G. ELEKTRO, s.r.o.

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Přístroje pro standardní programy a programy vyšší střední třídy

Přístroje pro standardní programy a programy vyšší střední třídy 26 DOMÁCÍ ELektronikA Přístroje pro standardní programy a programy vyšší střední třídy Elektronika otevírá nové možnosti pro moderní stavební instalace. Díky tomu jsou vysoce jakostní elektronické přístroje

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů dotykové panely, rozhraní a příslušenství 672 82 (Corian Pompeii red) 672 83 (Kaolínové sklo) 672 85 (Titanové sklo) Bal. Obj. č. Dotykové panely,2 dotykový panel.2 dotykové

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Spořte energii. Detektory pohybu a přítomnosti Argus

Spořte energii. Detektory pohybu a přítomnosti Argus Spořte energii Detektory pohybu a přítomnosti Argus 166 Výhody Výhody detektorů přítomnosti Argus Kompaktní vzhled a maximální citlivost detekce Díky tomu, že je plochý, kompaktní a dobře vypadá, se detektor

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více