Katalog osiv podzim 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog osiv podzim 2012"

Transkript

1 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze

2 Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT a MïSDOUR Ochrana a výživa rostlin Přípravky na ochranu rostlin a hnojiva Výkup zemědělských komodit Sladovnický ječmen, obilniny, řepka, slunečnice, kukuřice, hrách aj. Technické poradenství Klub DIMNT, polní dny a pokusy Integrovaný systém řízení Jakost ISO 9001 a Správná obchodní praxe GTP Možnost dodání individuálních výsevních jednotek u obilnin. Upozornění uživatelům právně chráněných odrůd Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě. Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo, tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady. Odrůdy uvedené v tomto katalogu jsou právně chráněny dle zákona č. 408/2000 Sb. FIR PLY při využívání farmářských osiv Odrůda a osivo jsou základními intenzifikačními faktory v pěstování rostlin. Odrůda je výsledkem cíleného, dlouhodobého a náročného šlechtitelského procesu zaměřeného vždy na konkrétní požadavky pěstitelů a zpracovatelského průmyslu. Genetický potenciál nové odrůdy se však neuplatní, pokud je osivo této odrůdy nekvalitní. Jedinou zárukou použití kvalitního osiva pro pěstitele je využívání certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Jedině certifikovaný rozmnožovací materiál zaručí pěstiteli možnost maximálního využití potenciálu odrůdy, protože garantuje: odrůdovou pravost a čistotu, zdravotní stav, biologickou hodnotu osiva, kvalitní namoření účinným přípravkem. Více informací naleznete na: 2

3 ES Centurio Síla jistoty ES Saphir Krok k vyšší produktivitě porostů řepka ozimá hybridní odrůda hybridní odrůda ES CENTURIO je polopozdní až pozdní hybridní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem semen i oleje. Rostliny středně vysoké, větví převážně v horní polovině, vytváří kompaktní, vyrovnaný porost. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem, mrazuvzdorností a zejména odolností k poléhání a odolností vůči fómové hnilobě a hlízence. Díky rychlému vývoji na podzim je vhodná a jistá i pro pozdní setí. Ke clomazonu velmi tolerantní. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: hybridní, 00, středního vzrůstu středně rychlý až rychlý velmi dobrá středně rychlá, pomalejší než u ES SPHIR polopozdní až pozdní polopozdní až pozdní vysoký středně vysoká až vysoká nižší až střední Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: Olejnatost: HTS: Euralis Semences, F EU (Francie 2008) Vysoký výnos semen a oleje Nepoléhavost Velmi dobrý zdravotní stav Vhodná i pro pozdní setí Velmi dobrá odolnost vůči fómové hnilobě a hlízence, dobrá odolnost vůči verticiliové hnilobě Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladných oblastí s kratší vegetační dobou Doporučený výsevek 1 VJ/ha Doporučeno setí v druhé polovině agrotechnické lhůty (výsevek 50 semen/m 2 ), vhodná i pro pozdní setí (navýšit výsevek na 60 semen/m 2 ) Regulátor růstu na podzim je vhodný pro posílení větvení Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Vyžaduje časné přihnojení vyšší dávkou dusíku Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy ES SPHIR je hybridní, středně raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem při dobré olejnatosti. K jejím přednostem patří rychlá jarní regenerace, velmi vysoká větvící schopnost a velmi dobrý zdravotní stav. Ke clomazonu středně tolerantní. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: Olejnatost: HTS: hybridní, 00, středního vzrůstu středně rychlý dobrá i v těžších podmínkách velmi rychlá středně raná raná až středně raná velmi vysoký střední až vysoká střední Euralis Semences, F EU katalog (Dánsko 2003, Rakousko 2004, Polsko 2005, Bulharsko 2007) Výborná regenerační schopnost po zimě Dobrá mrazuvzdornost a přezimování Výborný zdravotní stav Velmi dobrá odolnost k poléhání Vysoká základní výnosová úroveň Velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO Doporučujeme včasné setí pro optimální vývoj před zimou a dle vývoje počasí na podzim zvažte aplikaci morforegulátorů či fungicidů s morforegulačním efektem Optimální hustota porostu rostlin/m 2 Vyžaduje velmi časnou aplikaci N hnojiv Doporučujeme pěstovat při vyšší intenzitě Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy 3

4 řepka ozimá Kapelli CS (CSZ 9192) Univerzální polopozdní výnosný hybrid Inspiration Třetí generace hybridu Hybridní odrůda Středně raná až polopozdní hybridní odrůda vyznačující se dobrou adaptabilitou, vysokým výnosem při vysoké olejnatosti. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu, dobře větvící. Vytváří kompaktní, vyrovnaný a mrazuvzdorný porost, který na podzim nepřerůstá. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem, zejména odolností k fomě. Podzimní vývoj má středně rychlý a vytváří přisedlé růžice listů. Ke clomazonu středně tolerantní. Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace: pozvolná, pomalejší než u ES SPHIR Ranost kvetení: polopozdní Ranost zrání: středně raná Výnos semen: vysoký Olejnatost: středně vysoká až vysoká HTS: vyšší Causade Semences, F EU 2012 Vysoký výnos semen a oleje Plasticita Velmi dobrý zdravotní stav Vhodná i pro pozdní setí Velmi dobrá odolnost vůči fómové hnilobě, dobrá odolnost proti hlízence a verticiliové hnilobě Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladných oblastí s kratší vegetační dobou Doporučený výsevek 1 VJ/ha Doporučeno setí v druhé polovině agrotechnické lhůty (výsevek 50 semen/m 2 ), vhodná i pro pozdní setí (navýšit výsevek na 60 semen/m 2 ) Regulátor růstu na podzim je vhodný Cílová hustota po přezimování rostlin/m 2 Vyžaduje středně časné přihnojení dusíkatými hnojivy Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy Hybridní odrůda INSPIRTION je novým hybridem registrovaným v ČR v roce Středně raný hybrid, středně vysoký, s větší délkou plodného patra a velmi dobrou odolností proti poléhání. Vůči všem významným chorobám řepky je jeho zdravotní stav vyrovnaný. Vyniká vysokým výnosem semen a oleje z hektaru a výbornou zimovzdorností a mrazuvzdorností (jedna z nejlepších po zimě 2011/2012). Vysoká plasticita hybridu se projevuje vyrovnaným výnosem semen v rámci všech oblastí pěstování. Hybrid vyniká výbornou reakcí na intenzifikační opatření v podobě výrazného prodloužení šešulového patra. Vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí. S ohledem na výnosový přírůstek při použití vyšších úrovní agrotechnik je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Podzimní a jarní ošetření regulátory růstu jsou vhodné. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: Olejnatost: hybridní, 00, středního vzrůstu rychlý velmi dobrá rychlá středně raná středně raná 108 % výnosu semen na průměr lin. odrůd (ÚKZÚZ ) vyšší, 109 % výnosu oleje na průměr lin. odrůd (ÚKZÚZ ) střední HTS: Deutsche Saatveredelung G, D ČR 2011 Vysoký výnos semen a oleje Velmi dobrý zdravotní stav Vhodná i pro pozdější setí Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování: KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladnějších oblastí Doporučený výsevek tis. semen/ha Doporučený termín setí: rané až středně pozdní Regulátor růstu na podzim je vhodný, hybrid na něj výnosově reaguje Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Vyžaduje včasné přihnojení vyšší dávkou N hnojiv Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy 4

5 dam Hybrid jak má být Minotaur Mytická síla řepka ozimá Hybridní odrůda liniová odrůda DM je středně raný hybrid registrovaný v ČR v roce Má střední vzrůst, velmi dobře větvící, velmi dobře odolávající poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav, dobře odolný vůči všem významným chorobám řepky. Vyniká plasticitou s vyrovnanými výsledky i při méně intenzivní agrotechnice. Má dobrou zimovzdornost a mrazuvzdornost. Vysoká plastičnost hybridu se projevuje vyrovnaným výnosem semen v rámci všech oblastí pěstování. Vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí. Podzimní a jarní ošetření regulátory růstu jsou vhodné. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: hybridní, 00, středního vzrůstu rychlý dobrá rychlá středně raná středně raná 106 % teplá oblast, 111 % chladná oblast (ÚKZÚZ ). vysoká střední Olejnatost: HTS: Deutsche Saatveredelung G, D ČR 2010 Plasticita i při nižší úrovni agrotechniky Vysoký výnos semen a oleje Velmi dobrý zdravotní stav Doporučení: Vhodný do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Doporučený výsevek tis. semen/ha Doporučený termín setí: rané až středně pozdní Regulátor růstu na podzim je vhodný, hybrid na něj výnosově reaguje Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Vyžaduje včasné přihnojení vyšší dávkou N hnojiv Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy MINOTUR je středně raná až pozdní liniová odrůda nového šlechtění dosahující ve výnosových zkouškách vysokých výnosů při vysoké olejnatosti. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Rostliny středně vysoké, silné a stabilní, velmi dobře odolné k poléhání. Ke clomazonu středně tolerantní. Je vhodná pro setí v první polovině agrotechnické lhůty ve všech výrobních oblastech. Typ odrůdy: liniová, 00, středního vzrůstu, nového typu šlechtění Podzimní růst: středně rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace: středně rychlá Ranost kvetení: středně raná Ranost zrání: středně raná Výnos semen: střední Olejnatost: vysoká HTS: střední až vyšší MÏSDOUR SEMENCES Mick Pickford EU (Velká Británie 2007) Plasticita Vysoký výnos semen při vysoké olejnatosti Nepoléhavost Velmi dobrý zdravotní stav Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladných oblastí Doporučený výsevek 1 VJ/ha Setí v první polovině agrotechnické lhůty Regulátor je vhodný, odrůda na něj reaguje zvýšením výnosu Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy FERTILEDER, RETFOS, CMPOFORT či FORTESTIM 5

6 řepka ozimá Mirage Řepka s forsáží Shakira Žlutá kráska pro Vaše pole Galileo přece se točí liniová odrůda liniová odrůda liniová odrůda Polopozdní liniová odrůda vhodná do všech oblastí. Skvělé výsledky v registr. pokusech ÚKZÚZ zvláště v teplé oblasti. Mrazuvzdorná, nemá výrazné sklony k přerůstání. Dosahuje nadprůměrné olejnatosti při vysokém výnosu semen. Velmi dobře větví a výnos tvoří především počtem semen. Vysoký výnos semen a oleje Plastická a odolná přísuškům Velmi dobrý zdravotní stav Velmi dobrá odolnost vůči fómové hnilobě, dobrá odolnost hlízence Saatzucht Hadmersleben GmbH, D ČR 2007 SW Gospel Božská řepka Středně raná liniová odrůda středního vzrůstu s kompaktním habitusem rostlin. Je vhodná pro minimalizační technologie. Vyniká pozvolnější regenerací, bohatým květenstvím, dobrou zimovzdorností a odolností k poléhání. Středně tolerantní ke clomazonu. Pozvolný nástup kvetení Bohaté květenství Výborná odolnost vůči poléhání Vysoká HTS v sortimentu liniových odrůd Lantmännen SW Seed GmbH, D EU katalog (Německo 2004) Chelsi Teď ji můžete koupit i Vy Středně raná liniová odrůda nového šlechtění s velmi vysokým výnosovým potenciálem při vysoké olejnatosti. Rostliny nízké, stabilní, velmi dobře odolné k poléhání. Ke clomazonu středně tolerantní. Je vhodná pro setí v první polovině agrotechnické lhůty ve všech výrob. oblastech. Vysoký výnos semen při vysoké olejnatosti Plasticita Nepoléhavost Velmi dobrý zdravotní stav (odolnost k fomové a vert. hnilobě velmi dobrá, k hlízence dobrá) Lantmännen SW Seed GmbH, D EU (Francie, Německo 2007) liniová odrůda Raná liniová odrůda středního vzrůstu. Velmi dobře snáší horší půdní podmínky. Vyniká velmi dobrou větvící schopností, kompaktním vzrůstem a vysokým výnosovým potenciálem i při nižších vstupech. Doporučována pro setí v první polovině agrotechnické lhůty do všech výrobních oblastí. Velmi dobrá plasticita Velmi dobrá mrazuvzdornost Malá náchylnost k poléhání Velmi dobrá olejnatost Lantmännen SW Seed GmbH, D EU (Německo 2004) liniová odrůda CHELSI je pozdní, liniová, velmi výkonná a spolehlivá odrůda středního až vyššího vzrůstu. Předností je vysoký obsah oleje, dobrý zdravotní stav, zejména odolnost vůči fomové hnilobě a cylindrosporioze. Díky pozdějšímu nástupu kvetení ji nepoškozují přízemní mrazíky na začátku jara. Výborný zdravotní stav Pozvolný vývoj před zimou Dobrá mrazuvzdornost a přezimování Odolnost vůči pozdním mrazíkům Caussade Semences, F EU (Francie 2001) 6

7 Přehled hybridů a odrůd řepky ozimé zastupovaných nebo preferovaných společností SOUFFLET GRO a.s. Typ odrůdy Hybridní Liniová Odrůda ES Saphir ES Centurio Kapelli CS (CSZ 9192) Novinka Inspiration Novinka dam Novinka Galileo SW Gospel Chelsi Shakira Mirage Minotaur řepka ozimá Charakteristika: Výnos semen teplá oblast [%] Výnos semen chladná oblast [%] Obsah oleje v sušině [%] (ÚKZÚZ) (ÚKZÚZ) stř. až vysoký stř. až vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký stř. až vysoký Obsah kyseliny erukové nízký nízký nízký nízký nízký min. min. min. min. nízký nízký Obsah GLS [umol/g] 11,7 11,6 10,2 12,2 nízký 12,0 11,2 13,5 12,9 11,2 11,1 HTS [g] vyšší vyšší střední střední 5,6 5,20 5,03 3,86 5,50 střední 4,8 až nižší gronomická data: Doporuč. setí v rámci L SR SR P SR SR SR P SR R R R SR R Rychlost podzimního růstu Náchylnost k přerůstání na podzim Rychlost jarní regenerace Ranost kvetení R SP PP SR SR R R P SR PP SR Ranost zrání SR PP P SR SR SR PP SR R SR PP SR PP SR PP Rovnoměrnost dozrávání Výška rostlin [cm] Odolnost: Fómové černání stonku Hlízenka obecná Čerň řepková Plíseň šedá Odolnost k poléhání Odolnost k přísuškům Rajonizace: Orientační rajonizace KŘOB KŘOBH KŘOBH KŘOBH ŘOBH KŘOB OBH KŘO OBH KŘOBH KŘOB Lehké půdy Střední půdy Těžké půdy Tolerance ke clomazonu Vhodnost pro min. techn. Intenzivní způsob pěstování Extenzita/Low-Input Poznámka Výnosný hybrid, pro vyšší intenzitu pěstování, vyžaduje včasné hnojení N. Plastický, výnosný hybrid, velmi dobře reagující na intenzivnější pěstování. Výnosný plastický hybrid, snáší horší půdní podmínky, výborná zimovzdornost Výnosný plastický hybrid, výborná zimovzdornost. Výnosný plastický hybrid, dobře reagující na intenzitu, snáší horší půdy a pozdní setí. Plasticita, kompaktní habitus rostlin, vysoký výnos, mrazuvzdornost. Plasticita, odolnost k horším půdním podmínkám, ranost. Vysoký obsah oleje, vynikající odolnost vůči fómě. Výnosový potenciál pozdní odrůdy. Plasticita, kompaktní habitus rostlin. Vysoký výnos v chladnějších oblastech. Výnosná liniová odrůda, odolná přísuškům, výborná zimovzdornost. Plastická odrůda s vysokou mrazuvzdorností a olejnatostí. Pro setí v první polovině L Hodnocení: = vynikající, = vysoká, = velmi dobrá, = dobrá, = dobrá až nízká (rizikový faktor). Ranost: R = raná, SR = středně raná, PP = polopozdní, SP = středně pozdní, P = pozdní. Zdroj: šlechtitelé a odrůdové pokusy SOUFFLET GRO a.s. v ČR. 7

8 Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd řepky ozimé (Seznam doporučených odrůd SDO, výsledky z let ) Kategorie odrůd Předběžně doporučené (2 roky pokusů pro registraci + 1 rok pro SDO) Typy odrůd Hybridní Liniové Hybridní Typ hybridu PFH PFH Hybridní systém OGU/ INR MSL OGU/ INR OGU/ INR Průměr v t/ha DK Exfile Primus dam Xenon Dobrava Totem Sherlock rot ES legria DK Exquisite rtoga Rok registrace Výnos semene [%] v oblasti na průměr liniových odrůd: Teplá oblast 4, Chladná oblast 4, Výnos oleje [%] v oblasti na průměr liniových odrůd: Teplá oblast 2, Chladná oblast 2, gronomická charakteristika: Přezimování [%] Zralost (dny od ES legrie) Délka rostlin [cm] Poléhání [9 1] 7,3 8,6 8,5 8,7 8,1 8,0 7,4 8,5 8,1 8,0 8,1 Odolnost proti chorobám [9 1]: Sklerotiniová hniloba 5,5 6,3 6,1 5,7 5,7 5,9 6,2 6,5 5,9 5,8 6,3 Fomové černání stonku 6,1 7,0 6,5 6,2 6,5 6,1 6,2 6,6 7,1 6,9 6,4 Čerň řepková 6,3 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 6,1 6,5 6,6 6,4 6,4 Plíseň šedá 6,4 7,3 7,0 6,6 6,6 6,9 6,4 6,4 6,8 7,3 7,0 Kvalita semene v sušině: HTS při vlhkosti 12 % [g] 5,25 5,29 5,40 5,41 5,48 5,31 5,72 5,30 5,18 5,42 5,56 Obsah oleje [%] 47,23 47,90 47,79 48,39 46,40 47,45 47,19 47,76 48,16 48,00 47,32 Obsah glukosinolátů [umol/g] semene při 9% vlhkosti, standardizováno na 46% obsah oleje v sušině 16,6 13,4 11,8 15,7 15,2 14,6 13,0 15,2 11,7 14,8 13,7 Obsah dusíkatých látek [%] 20,5 20,6 20,0 20,8 21,3 20,9 20,5 20,7 21,2 20,7 20,7 Bodové hodnocení: 9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost, 1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost. PFH = Pylově fertilní hybrid. 8

9 Doporučené (min. 2 roky pokusů pro SDO) Ostatní (min. 2 roky pokusů pro SDO) Hybridní Liniové Hybridní Liniové PFH Polotrp. PFH MSL Safecross OGU/ INR OGU/ INR Safecross řepka ozimá PR46W26 Rohan NK Speed DK Secure NK Morse NK Diamond Mirage Ladoga SW (dříve Da Vinci) Sitro NK Linus NK Octans Chagall Labrador Goya ,6 8,2 8,1 8,4 8,2 8,2 7,9 8,0 7,8 7,5 8,4 7,7 7,7 7,0 8,1 6,2 5,3 5,8 5,9 6,2 6,4 6,6 6,1 5,6 5,9 6,1 6,1 5,6 6,2 6,5 6,5 6,3 6,5 6,4 6,5 6,8 6,8 6,2 6,2 6,4 6,5 6,6 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8 6,5 6,1 6,3 6,6 6,7 6,9 6,3 6,5 7,0 6,7 6,6 6,4 7,1 6,6 7,0 6,5 6,9 6,7 6,6 6,8 6,7 6,6 7,0 5,36 5,37 5,30 5,29 5,39 5,43 4,57 5,39 5,56 5,64 5,37 5,47 5,86 5,95 5,74 49,03 47,21 46,64 46,60 47,28 48,02 47,55 47,60 46,34 46,39 46,70 46,64 46,59 45,54 46,73 15,2 10,7 13,1 13,5 14,0 13,2 11,8 12,7 15,3 16,5 14,2 13,2 14,5 10,1 14,8 20,7 21,3 21,1 21,2 19,7 20,4 21,0 19,9 21,2 21,2 21,5 21,2 21,4 21,5 21,4 9

10 Ječmen ozimý Wintmalt První ozimý sladovnický ječmen v ČR KWS Meridian Poledník vašeho výnosu Sladovnická odrůda krmná odrůda Ječmen ozimý dvouřadý Z hlediska sladovnické kvality převyšuje odrůda WINTMLT výrazným způsobem všechny registrované odrůdy ozimého ječmene v České republice, u kterých byla sladovnická kvalita sledována. Zároveň poskytuje vysoký výnos a vykazuje velmi dobrý zdravotní stav. Proto je akceptována pivovary a vykupována sladovnami SOUFFLET v ČR. Typ: dvouřadý se sladovnickou kvalitou Ranost: polopozdní až pozdní odrůda Rostliny: středně vysoké až nízké Zrno: středně velké, vysoký podíl předního zrna (93%) HTZ: vysoká (48 g) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2009 Ječmen ozimý šestiřadý Novinka z dílny šlechtitelské společnosti KWS LOCHOW. KWS MERIDIN zaujme špičkovým výnosem tvořeným vysokým počtem produktivních stébel v kombinaci s vysokou HTZ, dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k poléhání. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Typ: šestiřadá, krmná odrůda Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké Zrno: středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (94%) HTZ: vysoká (48 g) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2011 Dobrá sladovnická kvalita (USJ 4,6) Vysoký výnos zrna na úrovni krmných odrůd Odolnost proti vyzimování dobrá Vysoká odolnost k lámavosti stébla Průměrná odolnost k poléhání před sklizní Velmi dobrý zdravotní stav bsolutně nejvyšší výnos zrna v rámci všech odrůd v SDO (125 % v ošetřené variantě a 104 % v neošetřené variantě) Velmi vysoký podíl předního zrna Výborná krmná kvalita Zdravotní stav: Rezistentní k BaYMV-1 (viru žluté mozaiky ječmene) Výborná odolnost k rhynchosporiové skvrnitosti (7) a vůči rzi ječné (6,5) Dobrá odolnost ke komplexu hnědých skvrnitostí (7) Střední odolnost k napadení padlím travním (6) Fuzária v klase (7,5) Zdravotní stav: Rezistentní k BaYMV-1 (viru žluté mozaiky ječmene) Odolná k napadení rzí ječnou Velmi dobrá odolnost proti ramulariové skvrnitosti ječmene Výborná odolnost k rhynchosporiové skvrnitosti Dobrá odolnost k poléhání a lámavosti stébla Dobrá odolnost k plísni sněžné a fuzariozám Velmi dobré přezimování Pěstitelská doporučení: Z důvodu vysokých výnosů a vyššího počtu klasů je doporučena regulace růstu v dávce 1 2 l/ha TERPL C ve fázi 32 BBCH a 0,5 l CERONE 480 SC ve fázi 43 BBCH. 10

11 Semper Stabilní výnos a zisk Fridericus Zajištěný výnos Ječmen ozimý krmná odrůda krmná odrůda Ječmen ozimý šestiřadý SEMPER je nový krmný ječmen z dílny vynikající šlechtitelské společnosti KWS LOCHOW, která patří k nejlepším šlechtitelům v Evropě. Odrůda vyniká vysokým výnosem, podpořeným výbornou odolností k poléhání a dobrým zdravotním stavem. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Typ: šestiřadá, krmná odrůda Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké Zrno: středně velké, podíl předního zrna středně vysoký HTZ: vysoká (49%) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2009 Vysoký a stabilní výnos zrna Výborná odolnost k poléhání Vysoká HTZ Velmi dobrá odolnost k padlí a rhynchosporiové skvrnitosti Velmi dobré přezimování Zdravotní stav: Odolná proti napadení padlím travním na listu Středně odolná proti napadení rzí ječnou Středně odolná napadení komplexem hnědých skvrnitostí Středně odolná až odolná k napadení rhynchosporiovou skvrnitostí Ječmen ozimý šestiřadý Jedinečná kombinace vysokého výnosu zrna s vysokým podílem předního zrna, velmi dobrým zdravotním stavem a odolností k poléhání. Odrůda vhodná do všech poloh pěstování ozimého ječmene. Typ: šestiřadá, krmná odrůda Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké Zrno: středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (92%) HTZ: vysoká (49 g) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2007 Vysoký výnos zrna Vysoký podíl předního zrna Velmi dobrý zdravotní stav Vynikající zimovzdornost a přezimování Zdravotní stav: Resistentní k BaYMV-1 (viru žluté mozaiky ječmene) Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a komplexem hnědých skvrnitostí Středně odolná až odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí Odolná proti napadení rzí ječnou Odolná proti poléhání Středně odolná až odolná proti lámání stébla Velmi dobrý stav po zimě Nejlepší zimovzdornost v celém sortimentu SDO

12 Ječmen ozimý Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého víceřadé odrůdy (ÚKZÚZ, ) Sortiment Víceřadé odrůdy Kategorie doporučení Doporučené Předběžně doporučené Víceřadé odrůdy Varianta pěstování Průměr standardních odrůd [t/ha] KWS Meridian Nero Souleyka Wendy Lester Semper Jup Laverda Sylva * Doreen * Henriette * Soufflet gro Fridericus ** Rok registrace Výnos: Výnos zrna [%] N 7, O 9, Výnos předního zrna N 6, nad 2,5 mm [%] O 8, gronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Počet produktivních stébel [ks/m 2 ] Délka rostlin [cm] Odolnost proti poléhání [9 1] 6,5 6,5 6,8 5,9 5,9 7,4 7,5 5,8 7,1 7,0 6,5 7 Odolnost proti chorobám: Padlí travní [9 1] 6,8 6,6 7,4 6,5 6,7 7,6 5,6 6,7 8,1 7,1 6,9 6,5 Rez ječná [9 1] 7,8 7,2 7,3 7,5 6,7 7,0 5,9 7,6 7,0 7,2 7,2 7 Hnědá skvrnitost [9 1] 5,8 4,9 6,6 6,0 5,6 5,5 5,4 6,0 7,2 6,2 6,6 6 Rhynchosporiová skvrnitost [9 1] 7,0 6,8 7,3 7,2 6,4 7,0 6,5 6,9 7,2 7,0 6,6 8 Fuzária v klase [9 1] 6,6 6,8 5,9 5,8 6,8 6,8 7,0 5,9 6,3 5,7 6,0 7 Nespecifické skvrnitosti [9 1] 7,0 6,3 7,2 6,7 5,9 6,7 6,1 6,8 7,7 6,1 7,0 Mrazuvzdornost S S S M S S O S S M S M S S S O Kvalita zrna: Podíl předního zrna [%] N Podíl předního zrna [%] O Obsah dusíkatých látek v sušině [%] 11,0 11,5 11,0 11,0 11,2 11,1 11,4 11,2 11,6 11,2 11,3 10,9 Obsah škrobu v sušině [%] 60,6 59,7 60,2 59,4 59,6 60,3 60,3 59,7 60,1 59,8 60,2 59 Objemová hmotnost [g/l] Hmotnost tisíce zrn [g] Sladovnická jakost [9 1] 12 * Menší počet dat (nová odrůda). ** Odrůda Fridericus byla zařazena v SDO v letech Publikovaná data vycházejí z firemních pokusů Soufflet gro. Výnos: Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (víceřadé odrůdy: Laverda, Semper; dvouřadé odrůdy: Breunskylie, Wintmalt) v neošetřené variantě pěstování. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy, morforegulátory použity. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější, 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti. Mrazuvzdornost: O = odolná, S = středně odolná, M = málo odolná, N = náchylná. Informace o jednotlivých odrůdách jsou převzaty se svolením ÚKZÚZ, Národního odrůdového úřadu Brno.

13 Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého dvouřadé odrůdy (ÚKZÚZ, ) Sortiment Dvouřadé odrůdy Kategorie doporučení Doporučené Předběžně doporučené slad. Dvouřadé odrůdy Varianta pěstování Průměr standardních odrůd [t/ha] Yatzy Casanova Breunskylie Wintmalt Sandra * Fabian * Ječmen ozimý Rok registrace Výnos: Výnos zrna [%] N 7, O 8, Výnos předního zrna N 6, nad 2,5 mm [%] O 8, gronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Počet produktivních stébel [ks/m 2 ] Délka rostlin [cm] Odolnost proti poléhání [9 1] 7,2 6,9 5,9 6,4 7,3 7,1 Odolnost proti chorobám: Padlí travní [9 1] 7,4 7,1 6,7 6,1 7,9 8,4 Rez ječná [9 1] 7,3 6,5 6,6 6,6 6,3 6,8 Hnědá skvrnitost [9 1] 5,6 6,2 5,7 6,8 6,5 6,9 Rhynchosporiová skvrnitost [9 1] 5,5 7,8 6,4 7,1 6,9 6,8 Fuzária v klase [9 1] 7,7 6,6 7,0 7,3 6,4 7,0 Nespecifické skvrnitosti [9 1] 7,0 6,6 6,9 7,1 7,4 7,7 Mrazuvzdornost S M S M S S M S M O Kvalita zrna: Podíl předního zrna [%] N Podíl předního zrna [%] O Obsah dusíkatých látek v sušině [%] 11,5 11,6 12,2 11,2 12,0 11,4 Obsah škrobu v sušině [%] 62,2 61,3 61,2 63,1 60,4 60,7 Objemová hmotnost [g/l] Hmotnost tisíce zrn [g] Sladovnická jakost [9 1] 4 13

14 pšenice ozimá SW Topper Důraz na kvalitu E Ranost: poloraná odrůda Rostliny: středně vysoké (96 cm) Zrno: střední HTZ: střední (44 g) Lantmännen SW Seed GmbH, D EU (Německo 2003), odrůda testována v ČR Elitní pekařská jakost Vynikající kvalita Dobrý a stabilní výnos Velmi dobrá odolnost poléhání Vynikající mrazuvzdornost Vysoký výnos v OVO, středně vysoký až vysoký výnos v ŘVO a KVO v kategorii elitních pšenic Elitní pekařská jakost (E) Středně raná odrůda s elitní pekařskou kvalitou (E), vhodná do všech oblastí, s excelentní mrazuvzdorností prověřenou zimou Nejlepších výsledků dosahuje v řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Velmi kvalitní potravinářská odrůda s výborným zdravotním stavem, výborným přezimováním a dobrou odolností k suchu. Nemá výrazná pěstitelská rizika. Výborná mrazuvzdornost v zimě Zdravotní stav: Velmi dobrá odolnost poléhání Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu Středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi Středně až méně odolná proti napadení braničnatkou plevovou Středně odolná až odolná proti napadení rzí pšeničnou Odolná proti napadení rzí plevovou Odolná až středně odolná proti napadení plísní sněžnou dobře přezimuje kteur E Bardotka E Federer E Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Pozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké až velké. Vhodná do všech oblastí. Odolnost proti napadení padlím travním, odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Deutsche Saatveredelung Lippstadt- Bremen GmbH, D ČR 2004 Elitní pekařská jakost (E) Poloraná odrůda středního vzrůstu s nižší odolností proti poléhání, velmi vysoká odolnost proti vyzimování. Vhodná především do teplejších a sušších oblastí, velmi dobře odolává stresu ze sucha. Velmi vysoká odolnost proti vyzimování, odolnost stresu ze sucha. Société RGT 2n, F EU (Slovensko 2004) Elitní pekařská jakost (E) Pozdní intenzivní odrůda se středně dlouhým stéblem. Střední odnoživost, hustota porostu střední. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vynikající potravinářská kvalita. Vysoký výnos zrna, výborná potravinářská kvalita. RGT Czech s.r.o. ČR

15 Genius E Magister E Forhand E pšenice ozimá Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Středně raná odrůda se středně dlouhým stéblem s velmi dobrou zimovzdorností. Výborná odolnost proti fuzáriím, padlí travnímu a rzi plevové. Vyžaduje střední hustotu porostu klasů/m 2. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vysoký výnos, velmi dobrý zdravotní stav. NORDST Saatzucht GmbH, D EU (Německo 2010) Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Polopozdní odrůda se středně dlouhým stéblem. Dobrá odnoživost, hustota porostu střední, vysoká HTZ. Vhodná do všech výrobních oblastí, možnost pěstování i po obilnině. Vynikající potravinářská kvalita. Vysoký výnos zrna, vysoká odolnost vůči vyzimování, vysoká odolnost k fuzáriím v klase. Citlivější na padlí travní. Saatzucht Bauer GmbH, D ČR 2009 Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Odrůda vznikla křížením dvou známých a velmi dobrých odrůd Banquet a Ludwig. Po těchto rodičích získala elitní potravinářskou kvalitu. K dalším přednostem patří plasticita k pěst. podmínkám, dobrá mrazuvzdornost a také vhodnost pro střední intenzitu pěstování. Velmi dobrá potravinářská kvalita. Střední odolnost k poléhání. RGT Czech s.r.o. EU (Slovensko 2011) Evina E Cimrmanova raná E připravujeme Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Středně raná odrůda prémiové kvality E s dobrou odnožovací schopností. Vhodná do všech oblastí pěstování. Mimořádně vysoký výnos v neošetřené variantě pěstování. Špičkový zdravotní stav, vysoká odolnost vůči fuzariózám v klasu. Patří mezi nejodolnější odrůdy vůči rzi pšeničné. Kvalita E. Limagrain GmbH, D ČR 2012 Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Raná odrůda s potravinářskou kvalitou E. Vyniká vysokou objemovou hmotností. Na velmi vysoké úrovni má také obsah NL, sediment a hodnotu čísla poklesu. Předností je velmi dobrá odolnost fuzáriím v klase a výborná mrazuvzdornost. Velmi dobrá potravinářská kvalita. RGT Czech s.r.o. ČR

16 pšenice ozimá Cubus Jistá výhra Sailor Výnos na obzoru () Výnosově jistá, prověřená odrůda, doporučená pro pěstování ve všech oblastech, se stabilní kvalitní () jakostí. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Díky vysokému obsahu škrobu vhodná i pro využití na bioetanol. Velmi dobrý zdravotní stav. Ranost: polopozdní odrůda Rostliny: nižšího vzrůstu Zrno: středně velké KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2004 Vynikající výnos zrna ve všech oblastech Stabilní kvalitní () jakost Odolnost k poléhání střední, zimovzdornost na velmi dobré úrovni Velmi dobrý zdravotní stav Pekařská kvalita: Objem pečiva středně vysoký Obsah N-látek nízký, vyžaduje pozdní kvalitativní N-hnojení Vaznost mouky velmi vysoká Hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká Cubus výnos zrna na průměr kontrol Zdroj: ÚKZÚZ, zkoušky užitné hodnoty 2008, 2009 a 2011, základní sortiment, ošetřená varianta () Odrůda SILOR je novinkou v portfoliu pekařských odrůd registrovanou v roce Velmi vysokých výnosů dosahuje především v neošetřené variantě. Odrůda se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem a to hlavně v odolnosti k braničnatce plevové v klasu. Odolnost k napadení padlím je na velice dobré úrovni. Pekařská kvalita je dána především vynikající hodnotou objemové hmotnosti. Velmi vysoké hodnoty dosahuje ve vaznosti mouky a objemu pečiva. Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké až vysoké Zrno: středně velké až velké HTZ: vyšší SECOBR Saatzucht GmbH, D ČR 2011 Vysoký výnos zrna Velmi dobrý zdravotní stav Vysoká objemová hmotnost Velmi dobrá mrazuvzdornost Výborná mrazuvzdornost v zimě Zdravotní stav: Odolná proti napadení padlím travním na listu a středně odolná až odolná padlí v klase Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klase Středně odolná rzi pšeničné a plevové i fuzariózám v klase Středně odolná k poléhání (nutné ošetření morforegulátory) Sailor výnos zrna na průměr kontrol Zdroj: ÚKZÚZ, zkoušky užitné hodnoty , základní sortiment, ošetřená varianta 16

17 Manager Manažer na svém místě Ranost: polopozdní až pozdní odrůda Rostliny: středně vysoké Zrno: menší HTZ: nižší Saatzucht Schweiger GbR, D ČR 2007 pšenice ozimá () Středně vysoký až vysoký výnos ve všech oblastech, vynikající odolnost proti poléhání a jedinečný gen resistence k stéblolamu. Vhodná do všech poloh, zejména ŘVO, OVO a BVO. Využití pro mlynárenské účely vykazuje zejména stabilní vysokou objemovou hmotnost. Vyrovnaný výnos ve všech výrobních oblastech Stabilní a jistá kvalitní pekařská jakost () Vynikající odolnost poléhání a jedinečný gen rezistence k Cercosporelle Odolnost k chorobám pat stébel možné setí po obilnině Dlouhý klas s velkým počtem zrn v klasu spolu s velkým počtem plodných stébel na m 2 (dobře odnožuje) zajišťuje vysoký výnos Zdravotní stav: Vynikající odolnost vůči poléhání Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu, braničnatkou plevovou v klasu Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou i travní Středně až méně odolná proti napadení plísní sněžnou Méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi Bodyček Bohemia Dagmar () Velmi raná bezosinná odrůda nižšího vzrůstu, méně odolná proti poléhání, odolná proti vyzimování, s vyšší odnožovací schopností. Ranost, kvalita. Nižší odolnost k poléhání. RGT Czech s.r.o. ČR 2010 () Raná odrůda s delším stéblem, se střední intenzitou odnožování, s vysokou mrazuvzdorností a velmi dobrým zdrav. stavem. Vykazuje dobrou odezvu na vyšší intenzitu pěstování, nadprů měrného výnosu dosahuje i při střední úrovni agrotechniky. Vysoký výnos, výborná mrazuvzdornost. Nižší odolnost poléhání. () Velmi raná česká odrůda kvality s dobrou odnoživostí. Je vhodná do všech oblastí pěstování. Dosahuje velmi vysokého výnosu i v teplejších a sušších oblastech. Odrůda má vysokou odolnost vůči fuzariózám v klasu a běloklasosti. DGMR je zimovzdorná a má vysokou odolnost vůči poléhání. Mrazuvzdornost. SELGEN, a.s., ČR ČR 2007 Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR ČR

18 pšenice ozimá Elan Elly Chevalier () Polopozdní intenzivní odrůda se středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností k poléhání, s vysoce produktivním klasem. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vynikající potravinářská kvalita. Vysoký výnos zrna, velmi dobrý zdravotní stav. Société RGT 2n, F ČR 2011 () Poloraná odrůda středního vzrůstu se střední odnožovací schopností a nižší odolností proti poléhání. Zdravotní stav na střední úrovni. Velmi vysoká objemová hmotnost a vysoký výnos zrna. SELGEN, a.s. ČR 2010 () Poloraná odrůda se středně dlouhým stéblem, s velmi dobrou odolností k poléhání a vysokou odnoživostí. Odrůda vhodná především na intenzivně obhospodařované plochy řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Vysoká odolnost ke klasovým fuzáriím, rzi travní a padlí travnímu. Deutsche Saatveredulung G, D ČR 2011 JB sano Jindra Meister () Polopozdní odrůda s pekařskou jakostí (). Dosahuje velmi dobrých výsledků ve všech výrobních oblastech. Rostliny jsou středně vysoké a středně odnožují. Odrůda je středně až dobře odolná většině významných chorob. Doporučuje se minimálně jedno ošetření fungicidy. Termín setí v počátku až polovině L. Možnost setí po kukuřici. Střední mrazuvzdornost. Saatzucht J. Breun GdbR, D ČR 2012 () Velmi raná odrůda se střední délkou stébla, s dobrou odolností vůči poléhání a se střední mrazuvzdorností. Plastická odrůda, vhodná do všech oblastí. Ranost, vynikající a stabilní potravinářská kvalita, vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR ČR 2010 () MEISTER byl registrován v roce 2010 v Německu s potravinářskou jakostí. Odrůda spojuje špičkový výnos a velmi dobrý zdravotní stav při potravinářské kvalitě. Z potravinářských parametrů vyniká zejména velmi stabilním číslem poklesu. Má výbornou odolnost poléhání a velmi dobrý zdravotní stav listu. Možnost setí po kukuřici. Střední až nižší odolnost ke rzi. RGT DE EU (Německo 2010) 18

19 Mulan Potenzial Preciosa pšenice ozimá () Polopozdní odrůda, středně odolná proti vyzimování a středně odolná proti poléhání. Rostliny jsou středně vysoké, zrno středně velké. Výnos zrna velmi vysoký ve všech oblastech pěstování. Velmi vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. NORDST Saatzucht GmbH, D ČR 2007 () Středně raná odrůda nízkého až středního vzrůstu s vysokou odnožovací schopností a velmi dobrou odolností proti poléhání. Plastická a nenáročná na půdně-klimatické podmínky. Možnost setí i po obilnině. Velmi vysoký výnos zrna, velmi dobrá odolnost proti chorobám pat stébel a fuzáriím v klase. Deutsche Saatveredelung, Lippstadt, D ČR 2012 () Polopozdní odrůda středního vzrůstu se střední odolností k poléhání, se středně vysokou HTZ. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem N-látek. Vynikající a stabilní kvalita (), možnost pěstování po obilnině, vysoká odolnost k fuzáriím v klase. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR ČR 2009 Sultan Baletka B Premio B () Poloraná odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Není citlivá na termín setí a dobře snáší i pozdní výsevy. Vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem N-látek. Vynikající zdravotní stav. SELGEN, a.s., ČR ČR 2008 Chlebová pekařská jakost Chlebová pekařská jakost (B) Raná odrůda se středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností vůči poléhání a velmi dobrým zdravotním stavem. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, snáší pěstování po obilnině. Velmi vysoký výnos zrna, velmi dobrá odolnost k fuzariozám. RGT Czech s.r.o., ČR ČR 2008 Chlebová pekařská jakost Chlebová pekařská jakost (B) Raná, osinatá odrůda nízkého vzrůstu s vyšší odolností proti poléhání. Vhodná do všech oblastí, ne však na lehčí půdy. Mrazuvzdornost spíše nižší. Velmi vysoký výnos, velmi dobrý zdravotní stav. Société RGT 2n, F EU (Francie 2007) 19

20 pšenice ozimá Kodex Krmná pšenice jak má být C Ranost: polopozdní až pozdní odrůda Rostliny: nízké Zrno: středně velké KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2008 Velmi vysoký výnos v obilnářské výrobní oblasti Velmi dobrá odolnost k poléhání díky krátkému stéblu Velmi dobrý zdravotní stav Nevhodná pekařská jakost Nevhodná pekařská jakost (C) Velmi vysoký výnos zrna v obilnářské výrobní oblasti a vysoký v bramborářské výrobní oblasti v kombinaci s velmi dobrým zdravotním stavem a odolností vůči poléhání. Odrůda je vhodná jak do obilnářské výrobní oblasti, kde dosahuje dle hodnocení ÚKZÚZ velmi vysokých výnosů, tak i do oblasti bramborářské a řepařské, kde je výnos zrna vysoký. Zdravotní stav: Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovovou v klasu, proti napadení rzí pšeničnou a plísní sněžnou Středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi Velmi dobrý stav po zimě Velmi dobrá odolnost proti poléhání Bagou C Dromos C Etela C Nevhodná pek. jakost Nevhodná pek. jakost Nevhodná pek. jakost Nevhodná pekařská jakost (C) Raná odrůda nízkého vzrůstu se střední až vyšší odolností proti poléhání. Vhodná do všech oblastí i na lehčí půdy. Odrůda je určena jak pro krmné účely, tak i pro pečení oplatků a sušenek. Velmi vysoký a stabilní výnos, velmi dobrý zdravotní stav. Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen, D ČR 2009 Nevhodná pekařská jakost (C) Středně pozdní odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odnožovací schopností a při optimální hustotě i s dobrou odolností k poléhání. Odrůda vykazuje dobrý až velmi dobrý zdravotní stav. Stabilně výnosná odrůda, vhodná i do přísuškových poloh. Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen, D ČR 2006 Nevhodná pekařská jakost (C) Polopozdní až pozdní odrůda s velmi vysokým výnosem ve všech oblastech. Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání. Vysoký výnos, vysoká HTZ. PLNT SELECT, spol. s r. o. ČR

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více