Katalog osiv podzim 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog osiv podzim 2012"

Transkript

1 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze

2 Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT a MïSDOUR Ochrana a výživa rostlin Přípravky na ochranu rostlin a hnojiva Výkup zemědělských komodit Sladovnický ječmen, obilniny, řepka, slunečnice, kukuřice, hrách aj. Technické poradenství Klub DIMNT, polní dny a pokusy Integrovaný systém řízení Jakost ISO 9001 a Správná obchodní praxe GTP Možnost dodání individuálních výsevních jednotek u obilnin. Upozornění uživatelům právně chráněných odrůd Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě. Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo, tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady. Odrůdy uvedené v tomto katalogu jsou právně chráněny dle zákona č. 408/2000 Sb. FIR PLY při využívání farmářských osiv Odrůda a osivo jsou základními intenzifikačními faktory v pěstování rostlin. Odrůda je výsledkem cíleného, dlouhodobého a náročného šlechtitelského procesu zaměřeného vždy na konkrétní požadavky pěstitelů a zpracovatelského průmyslu. Genetický potenciál nové odrůdy se však neuplatní, pokud je osivo této odrůdy nekvalitní. Jedinou zárukou použití kvalitního osiva pro pěstitele je využívání certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Jedině certifikovaný rozmnožovací materiál zaručí pěstiteli možnost maximálního využití potenciálu odrůdy, protože garantuje: odrůdovou pravost a čistotu, zdravotní stav, biologickou hodnotu osiva, kvalitní namoření účinným přípravkem. Více informací naleznete na: 2

3 ES Centurio Síla jistoty ES Saphir Krok k vyšší produktivitě porostů řepka ozimá hybridní odrůda hybridní odrůda ES CENTURIO je polopozdní až pozdní hybridní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem semen i oleje. Rostliny středně vysoké, větví převážně v horní polovině, vytváří kompaktní, vyrovnaný porost. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem, mrazuvzdorností a zejména odolností k poléhání a odolností vůči fómové hnilobě a hlízence. Díky rychlému vývoji na podzim je vhodná a jistá i pro pozdní setí. Ke clomazonu velmi tolerantní. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: hybridní, 00, středního vzrůstu středně rychlý až rychlý velmi dobrá středně rychlá, pomalejší než u ES SPHIR polopozdní až pozdní polopozdní až pozdní vysoký středně vysoká až vysoká nižší až střední Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: Olejnatost: HTS: Euralis Semences, F EU (Francie 2008) Vysoký výnos semen a oleje Nepoléhavost Velmi dobrý zdravotní stav Vhodná i pro pozdní setí Velmi dobrá odolnost vůči fómové hnilobě a hlízence, dobrá odolnost vůči verticiliové hnilobě Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladných oblastí s kratší vegetační dobou Doporučený výsevek 1 VJ/ha Doporučeno setí v druhé polovině agrotechnické lhůty (výsevek 50 semen/m 2 ), vhodná i pro pozdní setí (navýšit výsevek na 60 semen/m 2 ) Regulátor růstu na podzim je vhodný pro posílení větvení Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Vyžaduje časné přihnojení vyšší dávkou dusíku Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy ES SPHIR je hybridní, středně raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem při dobré olejnatosti. K jejím přednostem patří rychlá jarní regenerace, velmi vysoká větvící schopnost a velmi dobrý zdravotní stav. Ke clomazonu středně tolerantní. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: Olejnatost: HTS: hybridní, 00, středního vzrůstu středně rychlý dobrá i v těžších podmínkách velmi rychlá středně raná raná až středně raná velmi vysoký střední až vysoká střední Euralis Semences, F EU katalog (Dánsko 2003, Rakousko 2004, Polsko 2005, Bulharsko 2007) Výborná regenerační schopnost po zimě Dobrá mrazuvzdornost a přezimování Výborný zdravotní stav Velmi dobrá odolnost k poléhání Vysoká základní výnosová úroveň Velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO Doporučujeme včasné setí pro optimální vývoj před zimou a dle vývoje počasí na podzim zvažte aplikaci morforegulátorů či fungicidů s morforegulačním efektem Optimální hustota porostu rostlin/m 2 Vyžaduje velmi časnou aplikaci N hnojiv Doporučujeme pěstovat při vyšší intenzitě Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy 3

4 řepka ozimá Kapelli CS (CSZ 9192) Univerzální polopozdní výnosný hybrid Inspiration Třetí generace hybridu Hybridní odrůda Středně raná až polopozdní hybridní odrůda vyznačující se dobrou adaptabilitou, vysokým výnosem při vysoké olejnatosti. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu, dobře větvící. Vytváří kompaktní, vyrovnaný a mrazuvzdorný porost, který na podzim nepřerůstá. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem, zejména odolností k fomě. Podzimní vývoj má středně rychlý a vytváří přisedlé růžice listů. Ke clomazonu středně tolerantní. Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace: pozvolná, pomalejší než u ES SPHIR Ranost kvetení: polopozdní Ranost zrání: středně raná Výnos semen: vysoký Olejnatost: středně vysoká až vysoká HTS: vyšší Causade Semences, F EU 2012 Vysoký výnos semen a oleje Plasticita Velmi dobrý zdravotní stav Vhodná i pro pozdní setí Velmi dobrá odolnost vůči fómové hnilobě, dobrá odolnost proti hlízence a verticiliové hnilobě Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladných oblastí s kratší vegetační dobou Doporučený výsevek 1 VJ/ha Doporučeno setí v druhé polovině agrotechnické lhůty (výsevek 50 semen/m 2 ), vhodná i pro pozdní setí (navýšit výsevek na 60 semen/m 2 ) Regulátor růstu na podzim je vhodný Cílová hustota po přezimování rostlin/m 2 Vyžaduje středně časné přihnojení dusíkatými hnojivy Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy Hybridní odrůda INSPIRTION je novým hybridem registrovaným v ČR v roce Středně raný hybrid, středně vysoký, s větší délkou plodného patra a velmi dobrou odolností proti poléhání. Vůči všem významným chorobám řepky je jeho zdravotní stav vyrovnaný. Vyniká vysokým výnosem semen a oleje z hektaru a výbornou zimovzdorností a mrazuvzdorností (jedna z nejlepších po zimě 2011/2012). Vysoká plasticita hybridu se projevuje vyrovnaným výnosem semen v rámci všech oblastí pěstování. Hybrid vyniká výbornou reakcí na intenzifikační opatření v podobě výrazného prodloužení šešulového patra. Vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí. S ohledem na výnosový přírůstek při použití vyšších úrovní agrotechnik je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Podzimní a jarní ošetření regulátory růstu jsou vhodné. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: Olejnatost: hybridní, 00, středního vzrůstu rychlý velmi dobrá rychlá středně raná středně raná 108 % výnosu semen na průměr lin. odrůd (ÚKZÚZ ) vyšší, 109 % výnosu oleje na průměr lin. odrůd (ÚKZÚZ ) střední HTS: Deutsche Saatveredelung G, D ČR 2011 Vysoký výnos semen a oleje Velmi dobrý zdravotní stav Vhodná i pro pozdější setí Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování: KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladnějších oblastí Doporučený výsevek tis. semen/ha Doporučený termín setí: rané až středně pozdní Regulátor růstu na podzim je vhodný, hybrid na něj výnosově reaguje Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Vyžaduje včasné přihnojení vyšší dávkou N hnojiv Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy 4

5 dam Hybrid jak má být Minotaur Mytická síla řepka ozimá Hybridní odrůda liniová odrůda DM je středně raný hybrid registrovaný v ČR v roce Má střední vzrůst, velmi dobře větvící, velmi dobře odolávající poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav, dobře odolný vůči všem významným chorobám řepky. Vyniká plasticitou s vyrovnanými výsledky i při méně intenzivní agrotechnice. Má dobrou zimovzdornost a mrazuvzdornost. Vysoká plastičnost hybridu se projevuje vyrovnaným výnosem semen v rámci všech oblastí pěstování. Vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí. Podzimní a jarní ošetření regulátory růstu jsou vhodné. Typ odrůdy: Podzimní růst: Mrazuvzdornost: Jarní regenerace: Ranost kvetení: Ranost zrání: Výnos semen: hybridní, 00, středního vzrůstu rychlý dobrá rychlá středně raná středně raná 106 % teplá oblast, 111 % chladná oblast (ÚKZÚZ ). vysoká střední Olejnatost: HTS: Deutsche Saatveredelung G, D ČR 2010 Plasticita i při nižší úrovni agrotechniky Vysoký výnos semen a oleje Velmi dobrý zdravotní stav Doporučení: Vhodný do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Doporučený výsevek tis. semen/ha Doporučený termín setí: rané až středně pozdní Regulátor růstu na podzim je vhodný, hybrid na něj výnosově reaguje Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Vyžaduje včasné přihnojení vyšší dávkou N hnojiv Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy MINOTUR je středně raná až pozdní liniová odrůda nového šlechtění dosahující ve výnosových zkouškách vysokých výnosů při vysoké olejnatosti. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Rostliny středně vysoké, silné a stabilní, velmi dobře odolné k poléhání. Ke clomazonu středně tolerantní. Je vhodná pro setí v první polovině agrotechnické lhůty ve všech výrobních oblastech. Typ odrůdy: liniová, 00, středního vzrůstu, nového typu šlechtění Podzimní růst: středně rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace: středně rychlá Ranost kvetení: středně raná Ranost zrání: středně raná Výnos semen: střední Olejnatost: vysoká HTS: střední až vyšší MÏSDOUR SEMENCES Mick Pickford EU (Velká Británie 2007) Plasticita Vysoký výnos semen při vysoké olejnatosti Nepoléhavost Velmi dobrý zdravotní stav Doporučení: Vhodná do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO, BVO Vhodná i do chladných oblastí Doporučený výsevek 1 VJ/ha Setí v první polovině agrotechnické lhůty Regulátor je vhodný, odrůda na něj reaguje zvýšením výnosu Cílová hustota po přezimování je rostlin/m 2 Insekticidní a fungicidní ošetření kombinujte s listovými hnojivy FERTILEDER, RETFOS, CMPOFORT či FORTESTIM 5

6 řepka ozimá Mirage Řepka s forsáží Shakira Žlutá kráska pro Vaše pole Galileo přece se točí liniová odrůda liniová odrůda liniová odrůda Polopozdní liniová odrůda vhodná do všech oblastí. Skvělé výsledky v registr. pokusech ÚKZÚZ zvláště v teplé oblasti. Mrazuvzdorná, nemá výrazné sklony k přerůstání. Dosahuje nadprůměrné olejnatosti při vysokém výnosu semen. Velmi dobře větví a výnos tvoří především počtem semen. Vysoký výnos semen a oleje Plastická a odolná přísuškům Velmi dobrý zdravotní stav Velmi dobrá odolnost vůči fómové hnilobě, dobrá odolnost hlízence Saatzucht Hadmersleben GmbH, D ČR 2007 SW Gospel Božská řepka Středně raná liniová odrůda středního vzrůstu s kompaktním habitusem rostlin. Je vhodná pro minimalizační technologie. Vyniká pozvolnější regenerací, bohatým květenstvím, dobrou zimovzdorností a odolností k poléhání. Středně tolerantní ke clomazonu. Pozvolný nástup kvetení Bohaté květenství Výborná odolnost vůči poléhání Vysoká HTS v sortimentu liniových odrůd Lantmännen SW Seed GmbH, D EU katalog (Německo 2004) Chelsi Teď ji můžete koupit i Vy Středně raná liniová odrůda nového šlechtění s velmi vysokým výnosovým potenciálem při vysoké olejnatosti. Rostliny nízké, stabilní, velmi dobře odolné k poléhání. Ke clomazonu středně tolerantní. Je vhodná pro setí v první polovině agrotechnické lhůty ve všech výrob. oblastech. Vysoký výnos semen při vysoké olejnatosti Plasticita Nepoléhavost Velmi dobrý zdravotní stav (odolnost k fomové a vert. hnilobě velmi dobrá, k hlízence dobrá) Lantmännen SW Seed GmbH, D EU (Francie, Německo 2007) liniová odrůda Raná liniová odrůda středního vzrůstu. Velmi dobře snáší horší půdní podmínky. Vyniká velmi dobrou větvící schopností, kompaktním vzrůstem a vysokým výnosovým potenciálem i při nižších vstupech. Doporučována pro setí v první polovině agrotechnické lhůty do všech výrobních oblastí. Velmi dobrá plasticita Velmi dobrá mrazuvzdornost Malá náchylnost k poléhání Velmi dobrá olejnatost Lantmännen SW Seed GmbH, D EU (Německo 2004) liniová odrůda CHELSI je pozdní, liniová, velmi výkonná a spolehlivá odrůda středního až vyššího vzrůstu. Předností je vysoký obsah oleje, dobrý zdravotní stav, zejména odolnost vůči fomové hnilobě a cylindrosporioze. Díky pozdějšímu nástupu kvetení ji nepoškozují přízemní mrazíky na začátku jara. Výborný zdravotní stav Pozvolný vývoj před zimou Dobrá mrazuvzdornost a přezimování Odolnost vůči pozdním mrazíkům Caussade Semences, F EU (Francie 2001) 6

7 Přehled hybridů a odrůd řepky ozimé zastupovaných nebo preferovaných společností SOUFFLET GRO a.s. Typ odrůdy Hybridní Liniová Odrůda ES Saphir ES Centurio Kapelli CS (CSZ 9192) Novinka Inspiration Novinka dam Novinka Galileo SW Gospel Chelsi Shakira Mirage Minotaur řepka ozimá Charakteristika: Výnos semen teplá oblast [%] Výnos semen chladná oblast [%] Obsah oleje v sušině [%] (ÚKZÚZ) (ÚKZÚZ) stř. až vysoký stř. až vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký vysoký stř. až vysoký Obsah kyseliny erukové nízký nízký nízký nízký nízký min. min. min. min. nízký nízký Obsah GLS [umol/g] 11,7 11,6 10,2 12,2 nízký 12,0 11,2 13,5 12,9 11,2 11,1 HTS [g] vyšší vyšší střední střední 5,6 5,20 5,03 3,86 5,50 střední 4,8 až nižší gronomická data: Doporuč. setí v rámci L SR SR P SR SR SR P SR R R R SR R Rychlost podzimního růstu Náchylnost k přerůstání na podzim Rychlost jarní regenerace Ranost kvetení R SP PP SR SR R R P SR PP SR Ranost zrání SR PP P SR SR SR PP SR R SR PP SR PP SR PP Rovnoměrnost dozrávání Výška rostlin [cm] Odolnost: Fómové černání stonku Hlízenka obecná Čerň řepková Plíseň šedá Odolnost k poléhání Odolnost k přísuškům Rajonizace: Orientační rajonizace KŘOB KŘOBH KŘOBH KŘOBH ŘOBH KŘOB OBH KŘO OBH KŘOBH KŘOB Lehké půdy Střední půdy Těžké půdy Tolerance ke clomazonu Vhodnost pro min. techn. Intenzivní způsob pěstování Extenzita/Low-Input Poznámka Výnosný hybrid, pro vyšší intenzitu pěstování, vyžaduje včasné hnojení N. Plastický, výnosný hybrid, velmi dobře reagující na intenzivnější pěstování. Výnosný plastický hybrid, snáší horší půdní podmínky, výborná zimovzdornost Výnosný plastický hybrid, výborná zimovzdornost. Výnosný plastický hybrid, dobře reagující na intenzitu, snáší horší půdy a pozdní setí. Plasticita, kompaktní habitus rostlin, vysoký výnos, mrazuvzdornost. Plasticita, odolnost k horším půdním podmínkám, ranost. Vysoký obsah oleje, vynikající odolnost vůči fómě. Výnosový potenciál pozdní odrůdy. Plasticita, kompaktní habitus rostlin. Vysoký výnos v chladnějších oblastech. Výnosná liniová odrůda, odolná přísuškům, výborná zimovzdornost. Plastická odrůda s vysokou mrazuvzdorností a olejnatostí. Pro setí v první polovině L Hodnocení: = vynikající, = vysoká, = velmi dobrá, = dobrá, = dobrá až nízká (rizikový faktor). Ranost: R = raná, SR = středně raná, PP = polopozdní, SP = středně pozdní, P = pozdní. Zdroj: šlechtitelé a odrůdové pokusy SOUFFLET GRO a.s. v ČR. 7

8 Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd řepky ozimé (Seznam doporučených odrůd SDO, výsledky z let ) Kategorie odrůd Předběžně doporučené (2 roky pokusů pro registraci + 1 rok pro SDO) Typy odrůd Hybridní Liniové Hybridní Typ hybridu PFH PFH Hybridní systém OGU/ INR MSL OGU/ INR OGU/ INR Průměr v t/ha DK Exfile Primus dam Xenon Dobrava Totem Sherlock rot ES legria DK Exquisite rtoga Rok registrace Výnos semene [%] v oblasti na průměr liniových odrůd: Teplá oblast 4, Chladná oblast 4, Výnos oleje [%] v oblasti na průměr liniových odrůd: Teplá oblast 2, Chladná oblast 2, gronomická charakteristika: Přezimování [%] Zralost (dny od ES legrie) Délka rostlin [cm] Poléhání [9 1] 7,3 8,6 8,5 8,7 8,1 8,0 7,4 8,5 8,1 8,0 8,1 Odolnost proti chorobám [9 1]: Sklerotiniová hniloba 5,5 6,3 6,1 5,7 5,7 5,9 6,2 6,5 5,9 5,8 6,3 Fomové černání stonku 6,1 7,0 6,5 6,2 6,5 6,1 6,2 6,6 7,1 6,9 6,4 Čerň řepková 6,3 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 6,1 6,5 6,6 6,4 6,4 Plíseň šedá 6,4 7,3 7,0 6,6 6,6 6,9 6,4 6,4 6,8 7,3 7,0 Kvalita semene v sušině: HTS při vlhkosti 12 % [g] 5,25 5,29 5,40 5,41 5,48 5,31 5,72 5,30 5,18 5,42 5,56 Obsah oleje [%] 47,23 47,90 47,79 48,39 46,40 47,45 47,19 47,76 48,16 48,00 47,32 Obsah glukosinolátů [umol/g] semene při 9% vlhkosti, standardizováno na 46% obsah oleje v sušině 16,6 13,4 11,8 15,7 15,2 14,6 13,0 15,2 11,7 14,8 13,7 Obsah dusíkatých látek [%] 20,5 20,6 20,0 20,8 21,3 20,9 20,5 20,7 21,2 20,7 20,7 Bodové hodnocení: 9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost, 1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost. PFH = Pylově fertilní hybrid. 8

9 Doporučené (min. 2 roky pokusů pro SDO) Ostatní (min. 2 roky pokusů pro SDO) Hybridní Liniové Hybridní Liniové PFH Polotrp. PFH MSL Safecross OGU/ INR OGU/ INR Safecross řepka ozimá PR46W26 Rohan NK Speed DK Secure NK Morse NK Diamond Mirage Ladoga SW (dříve Da Vinci) Sitro NK Linus NK Octans Chagall Labrador Goya ,6 8,2 8,1 8,4 8,2 8,2 7,9 8,0 7,8 7,5 8,4 7,7 7,7 7,0 8,1 6,2 5,3 5,8 5,9 6,2 6,4 6,6 6,1 5,6 5,9 6,1 6,1 5,6 6,2 6,5 6,5 6,3 6,5 6,4 6,5 6,8 6,8 6,2 6,2 6,4 6,5 6,6 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8 6,5 6,1 6,3 6,6 6,7 6,9 6,3 6,5 7,0 6,7 6,6 6,4 7,1 6,6 7,0 6,5 6,9 6,7 6,6 6,8 6,7 6,6 7,0 5,36 5,37 5,30 5,29 5,39 5,43 4,57 5,39 5,56 5,64 5,37 5,47 5,86 5,95 5,74 49,03 47,21 46,64 46,60 47,28 48,02 47,55 47,60 46,34 46,39 46,70 46,64 46,59 45,54 46,73 15,2 10,7 13,1 13,5 14,0 13,2 11,8 12,7 15,3 16,5 14,2 13,2 14,5 10,1 14,8 20,7 21,3 21,1 21,2 19,7 20,4 21,0 19,9 21,2 21,2 21,5 21,2 21,4 21,5 21,4 9

10 Ječmen ozimý Wintmalt První ozimý sladovnický ječmen v ČR KWS Meridian Poledník vašeho výnosu Sladovnická odrůda krmná odrůda Ječmen ozimý dvouřadý Z hlediska sladovnické kvality převyšuje odrůda WINTMLT výrazným způsobem všechny registrované odrůdy ozimého ječmene v České republice, u kterých byla sladovnická kvalita sledována. Zároveň poskytuje vysoký výnos a vykazuje velmi dobrý zdravotní stav. Proto je akceptována pivovary a vykupována sladovnami SOUFFLET v ČR. Typ: dvouřadý se sladovnickou kvalitou Ranost: polopozdní až pozdní odrůda Rostliny: středně vysoké až nízké Zrno: středně velké, vysoký podíl předního zrna (93%) HTZ: vysoká (48 g) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2009 Ječmen ozimý šestiřadý Novinka z dílny šlechtitelské společnosti KWS LOCHOW. KWS MERIDIN zaujme špičkovým výnosem tvořeným vysokým počtem produktivních stébel v kombinaci s vysokou HTZ, dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k poléhání. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Typ: šestiřadá, krmná odrůda Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké Zrno: středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (94%) HTZ: vysoká (48 g) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2011 Dobrá sladovnická kvalita (USJ 4,6) Vysoký výnos zrna na úrovni krmných odrůd Odolnost proti vyzimování dobrá Vysoká odolnost k lámavosti stébla Průměrná odolnost k poléhání před sklizní Velmi dobrý zdravotní stav bsolutně nejvyšší výnos zrna v rámci všech odrůd v SDO (125 % v ošetřené variantě a 104 % v neošetřené variantě) Velmi vysoký podíl předního zrna Výborná krmná kvalita Zdravotní stav: Rezistentní k BaYMV-1 (viru žluté mozaiky ječmene) Výborná odolnost k rhynchosporiové skvrnitosti (7) a vůči rzi ječné (6,5) Dobrá odolnost ke komplexu hnědých skvrnitostí (7) Střední odolnost k napadení padlím travním (6) Fuzária v klase (7,5) Zdravotní stav: Rezistentní k BaYMV-1 (viru žluté mozaiky ječmene) Odolná k napadení rzí ječnou Velmi dobrá odolnost proti ramulariové skvrnitosti ječmene Výborná odolnost k rhynchosporiové skvrnitosti Dobrá odolnost k poléhání a lámavosti stébla Dobrá odolnost k plísni sněžné a fuzariozám Velmi dobré přezimování Pěstitelská doporučení: Z důvodu vysokých výnosů a vyššího počtu klasů je doporučena regulace růstu v dávce 1 2 l/ha TERPL C ve fázi 32 BBCH a 0,5 l CERONE 480 SC ve fázi 43 BBCH. 10

11 Semper Stabilní výnos a zisk Fridericus Zajištěný výnos Ječmen ozimý krmná odrůda krmná odrůda Ječmen ozimý šestiřadý SEMPER je nový krmný ječmen z dílny vynikající šlechtitelské společnosti KWS LOCHOW, která patří k nejlepším šlechtitelům v Evropě. Odrůda vyniká vysokým výnosem, podpořeným výbornou odolností k poléhání a dobrým zdravotním stavem. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Typ: šestiřadá, krmná odrůda Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké Zrno: středně velké, podíl předního zrna středně vysoký HTZ: vysoká (49%) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2009 Vysoký a stabilní výnos zrna Výborná odolnost k poléhání Vysoká HTZ Velmi dobrá odolnost k padlí a rhynchosporiové skvrnitosti Velmi dobré přezimování Zdravotní stav: Odolná proti napadení padlím travním na listu Středně odolná proti napadení rzí ječnou Středně odolná napadení komplexem hnědých skvrnitostí Středně odolná až odolná k napadení rhynchosporiovou skvrnitostí Ječmen ozimý šestiřadý Jedinečná kombinace vysokého výnosu zrna s vysokým podílem předního zrna, velmi dobrým zdravotním stavem a odolností k poléhání. Odrůda vhodná do všech poloh pěstování ozimého ječmene. Typ: šestiřadá, krmná odrůda Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké Zrno: středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (92%) HTZ: vysoká (49 g) KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2007 Vysoký výnos zrna Vysoký podíl předního zrna Velmi dobrý zdravotní stav Vynikající zimovzdornost a přezimování Zdravotní stav: Resistentní k BaYMV-1 (viru žluté mozaiky ječmene) Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a komplexem hnědých skvrnitostí Středně odolná až odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí Odolná proti napadení rzí ječnou Odolná proti poléhání Středně odolná až odolná proti lámání stébla Velmi dobrý stav po zimě Nejlepší zimovzdornost v celém sortimentu SDO

12 Ječmen ozimý Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého víceřadé odrůdy (ÚKZÚZ, ) Sortiment Víceřadé odrůdy Kategorie doporučení Doporučené Předběžně doporučené Víceřadé odrůdy Varianta pěstování Průměr standardních odrůd [t/ha] KWS Meridian Nero Souleyka Wendy Lester Semper Jup Laverda Sylva * Doreen * Henriette * Soufflet gro Fridericus ** Rok registrace Výnos: Výnos zrna [%] N 7, O 9, Výnos předního zrna N 6, nad 2,5 mm [%] O 8, gronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Počet produktivních stébel [ks/m 2 ] Délka rostlin [cm] Odolnost proti poléhání [9 1] 6,5 6,5 6,8 5,9 5,9 7,4 7,5 5,8 7,1 7,0 6,5 7 Odolnost proti chorobám: Padlí travní [9 1] 6,8 6,6 7,4 6,5 6,7 7,6 5,6 6,7 8,1 7,1 6,9 6,5 Rez ječná [9 1] 7,8 7,2 7,3 7,5 6,7 7,0 5,9 7,6 7,0 7,2 7,2 7 Hnědá skvrnitost [9 1] 5,8 4,9 6,6 6,0 5,6 5,5 5,4 6,0 7,2 6,2 6,6 6 Rhynchosporiová skvrnitost [9 1] 7,0 6,8 7,3 7,2 6,4 7,0 6,5 6,9 7,2 7,0 6,6 8 Fuzária v klase [9 1] 6,6 6,8 5,9 5,8 6,8 6,8 7,0 5,9 6,3 5,7 6,0 7 Nespecifické skvrnitosti [9 1] 7,0 6,3 7,2 6,7 5,9 6,7 6,1 6,8 7,7 6,1 7,0 Mrazuvzdornost S S S M S S O S S M S M S S S O Kvalita zrna: Podíl předního zrna [%] N Podíl předního zrna [%] O Obsah dusíkatých látek v sušině [%] 11,0 11,5 11,0 11,0 11,2 11,1 11,4 11,2 11,6 11,2 11,3 10,9 Obsah škrobu v sušině [%] 60,6 59,7 60,2 59,4 59,6 60,3 60,3 59,7 60,1 59,8 60,2 59 Objemová hmotnost [g/l] Hmotnost tisíce zrn [g] Sladovnická jakost [9 1] 12 * Menší počet dat (nová odrůda). ** Odrůda Fridericus byla zařazena v SDO v letech Publikovaná data vycházejí z firemních pokusů Soufflet gro. Výnos: Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (víceřadé odrůdy: Laverda, Semper; dvouřadé odrůdy: Breunskylie, Wintmalt) v neošetřené variantě pěstování. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy, morforegulátory použity. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější, 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti. Mrazuvzdornost: O = odolná, S = středně odolná, M = málo odolná, N = náchylná. Informace o jednotlivých odrůdách jsou převzaty se svolením ÚKZÚZ, Národního odrůdového úřadu Brno.

13 Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého dvouřadé odrůdy (ÚKZÚZ, ) Sortiment Dvouřadé odrůdy Kategorie doporučení Doporučené Předběžně doporučené slad. Dvouřadé odrůdy Varianta pěstování Průměr standardních odrůd [t/ha] Yatzy Casanova Breunskylie Wintmalt Sandra * Fabian * Ječmen ozimý Rok registrace Výnos: Výnos zrna [%] N 7, O 8, Výnos předního zrna N 6, nad 2,5 mm [%] O 8, gronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Jup ve dnech Počet produktivních stébel [ks/m 2 ] Délka rostlin [cm] Odolnost proti poléhání [9 1] 7,2 6,9 5,9 6,4 7,3 7,1 Odolnost proti chorobám: Padlí travní [9 1] 7,4 7,1 6,7 6,1 7,9 8,4 Rez ječná [9 1] 7,3 6,5 6,6 6,6 6,3 6,8 Hnědá skvrnitost [9 1] 5,6 6,2 5,7 6,8 6,5 6,9 Rhynchosporiová skvrnitost [9 1] 5,5 7,8 6,4 7,1 6,9 6,8 Fuzária v klase [9 1] 7,7 6,6 7,0 7,3 6,4 7,0 Nespecifické skvrnitosti [9 1] 7,0 6,6 6,9 7,1 7,4 7,7 Mrazuvzdornost S M S M S S M S M O Kvalita zrna: Podíl předního zrna [%] N Podíl předního zrna [%] O Obsah dusíkatých látek v sušině [%] 11,5 11,6 12,2 11,2 12,0 11,4 Obsah škrobu v sušině [%] 62,2 61,3 61,2 63,1 60,4 60,7 Objemová hmotnost [g/l] Hmotnost tisíce zrn [g] Sladovnická jakost [9 1] 4 13

14 pšenice ozimá SW Topper Důraz na kvalitu E Ranost: poloraná odrůda Rostliny: středně vysoké (96 cm) Zrno: střední HTZ: střední (44 g) Lantmännen SW Seed GmbH, D EU (Německo 2003), odrůda testována v ČR Elitní pekařská jakost Vynikající kvalita Dobrý a stabilní výnos Velmi dobrá odolnost poléhání Vynikající mrazuvzdornost Vysoký výnos v OVO, středně vysoký až vysoký výnos v ŘVO a KVO v kategorii elitních pšenic Elitní pekařská jakost (E) Středně raná odrůda s elitní pekařskou kvalitou (E), vhodná do všech oblastí, s excelentní mrazuvzdorností prověřenou zimou Nejlepších výsledků dosahuje v řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Velmi kvalitní potravinářská odrůda s výborným zdravotním stavem, výborným přezimováním a dobrou odolností k suchu. Nemá výrazná pěstitelská rizika. Výborná mrazuvzdornost v zimě Zdravotní stav: Velmi dobrá odolnost poléhání Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu Středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi Středně až méně odolná proti napadení braničnatkou plevovou Středně odolná až odolná proti napadení rzí pšeničnou Odolná proti napadení rzí plevovou Odolná až středně odolná proti napadení plísní sněžnou dobře přezimuje kteur E Bardotka E Federer E Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Pozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké až velké. Vhodná do všech oblastí. Odolnost proti napadení padlím travním, odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Deutsche Saatveredelung Lippstadt- Bremen GmbH, D ČR 2004 Elitní pekařská jakost (E) Poloraná odrůda středního vzrůstu s nižší odolností proti poléhání, velmi vysoká odolnost proti vyzimování. Vhodná především do teplejších a sušších oblastí, velmi dobře odolává stresu ze sucha. Velmi vysoká odolnost proti vyzimování, odolnost stresu ze sucha. Société RGT 2n, F EU (Slovensko 2004) Elitní pekařská jakost (E) Pozdní intenzivní odrůda se středně dlouhým stéblem. Střední odnoživost, hustota porostu střední. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vynikající potravinářská kvalita. Vysoký výnos zrna, výborná potravinářská kvalita. RGT Czech s.r.o. ČR

15 Genius E Magister E Forhand E pšenice ozimá Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Středně raná odrůda se středně dlouhým stéblem s velmi dobrou zimovzdorností. Výborná odolnost proti fuzáriím, padlí travnímu a rzi plevové. Vyžaduje střední hustotu porostu klasů/m 2. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vysoký výnos, velmi dobrý zdravotní stav. NORDST Saatzucht GmbH, D EU (Německo 2010) Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Polopozdní odrůda se středně dlouhým stéblem. Dobrá odnoživost, hustota porostu střední, vysoká HTZ. Vhodná do všech výrobních oblastí, možnost pěstování i po obilnině. Vynikající potravinářská kvalita. Vysoký výnos zrna, vysoká odolnost vůči vyzimování, vysoká odolnost k fuzáriím v klase. Citlivější na padlí travní. Saatzucht Bauer GmbH, D ČR 2009 Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Odrůda vznikla křížením dvou známých a velmi dobrých odrůd Banquet a Ludwig. Po těchto rodičích získala elitní potravinářskou kvalitu. K dalším přednostem patří plasticita k pěst. podmínkám, dobrá mrazuvzdornost a také vhodnost pro střední intenzitu pěstování. Velmi dobrá potravinářská kvalita. Střední odolnost k poléhání. RGT Czech s.r.o. EU (Slovensko 2011) Evina E Cimrmanova raná E připravujeme Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Středně raná odrůda prémiové kvality E s dobrou odnožovací schopností. Vhodná do všech oblastí pěstování. Mimořádně vysoký výnos v neošetřené variantě pěstování. Špičkový zdravotní stav, vysoká odolnost vůči fuzariózám v klasu. Patří mezi nejodolnější odrůdy vůči rzi pšeničné. Kvalita E. Limagrain GmbH, D ČR 2012 Elitní pekařská jakost Elitní pekařská jakost (E) Raná odrůda s potravinářskou kvalitou E. Vyniká vysokou objemovou hmotností. Na velmi vysoké úrovni má také obsah NL, sediment a hodnotu čísla poklesu. Předností je velmi dobrá odolnost fuzáriím v klase a výborná mrazuvzdornost. Velmi dobrá potravinářská kvalita. RGT Czech s.r.o. ČR

16 pšenice ozimá Cubus Jistá výhra Sailor Výnos na obzoru () Výnosově jistá, prověřená odrůda, doporučená pro pěstování ve všech oblastech, se stabilní kvalitní () jakostí. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Díky vysokému obsahu škrobu vhodná i pro využití na bioetanol. Velmi dobrý zdravotní stav. Ranost: polopozdní odrůda Rostliny: nižšího vzrůstu Zrno: středně velké KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2004 Vynikající výnos zrna ve všech oblastech Stabilní kvalitní () jakost Odolnost k poléhání střední, zimovzdornost na velmi dobré úrovni Velmi dobrý zdravotní stav Pekařská kvalita: Objem pečiva středně vysoký Obsah N-látek nízký, vyžaduje pozdní kvalitativní N-hnojení Vaznost mouky velmi vysoká Hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká Cubus výnos zrna na průměr kontrol Zdroj: ÚKZÚZ, zkoušky užitné hodnoty 2008, 2009 a 2011, základní sortiment, ošetřená varianta () Odrůda SILOR je novinkou v portfoliu pekařských odrůd registrovanou v roce Velmi vysokých výnosů dosahuje především v neošetřené variantě. Odrůda se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem a to hlavně v odolnosti k braničnatce plevové v klasu. Odolnost k napadení padlím je na velice dobré úrovni. Pekařská kvalita je dána především vynikající hodnotou objemové hmotnosti. Velmi vysoké hodnoty dosahuje ve vaznosti mouky a objemu pečiva. Ranost: středně raná Rostliny: středně vysoké až vysoké Zrno: středně velké až velké HTZ: vyšší SECOBR Saatzucht GmbH, D ČR 2011 Vysoký výnos zrna Velmi dobrý zdravotní stav Vysoká objemová hmotnost Velmi dobrá mrazuvzdornost Výborná mrazuvzdornost v zimě Zdravotní stav: Odolná proti napadení padlím travním na listu a středně odolná až odolná padlí v klase Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klase Středně odolná rzi pšeničné a plevové i fuzariózám v klase Středně odolná k poléhání (nutné ošetření morforegulátory) Sailor výnos zrna na průměr kontrol Zdroj: ÚKZÚZ, zkoušky užitné hodnoty , základní sortiment, ošetřená varianta 16

17 Manager Manažer na svém místě Ranost: polopozdní až pozdní odrůda Rostliny: středně vysoké Zrno: menší HTZ: nižší Saatzucht Schweiger GbR, D ČR 2007 pšenice ozimá () Středně vysoký až vysoký výnos ve všech oblastech, vynikající odolnost proti poléhání a jedinečný gen resistence k stéblolamu. Vhodná do všech poloh, zejména ŘVO, OVO a BVO. Využití pro mlynárenské účely vykazuje zejména stabilní vysokou objemovou hmotnost. Vyrovnaný výnos ve všech výrobních oblastech Stabilní a jistá kvalitní pekařská jakost () Vynikající odolnost poléhání a jedinečný gen rezistence k Cercosporelle Odolnost k chorobám pat stébel možné setí po obilnině Dlouhý klas s velkým počtem zrn v klasu spolu s velkým počtem plodných stébel na m 2 (dobře odnožuje) zajišťuje vysoký výnos Zdravotní stav: Vynikající odolnost vůči poléhání Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu, braničnatkou plevovou v klasu Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou i travní Středně až méně odolná proti napadení plísní sněžnou Méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi Bodyček Bohemia Dagmar () Velmi raná bezosinná odrůda nižšího vzrůstu, méně odolná proti poléhání, odolná proti vyzimování, s vyšší odnožovací schopností. Ranost, kvalita. Nižší odolnost k poléhání. RGT Czech s.r.o. ČR 2010 () Raná odrůda s delším stéblem, se střední intenzitou odnožování, s vysokou mrazuvzdorností a velmi dobrým zdrav. stavem. Vykazuje dobrou odezvu na vyšší intenzitu pěstování, nadprů měrného výnosu dosahuje i při střední úrovni agrotechniky. Vysoký výnos, výborná mrazuvzdornost. Nižší odolnost poléhání. () Velmi raná česká odrůda kvality s dobrou odnoživostí. Je vhodná do všech oblastí pěstování. Dosahuje velmi vysokého výnosu i v teplejších a sušších oblastech. Odrůda má vysokou odolnost vůči fuzariózám v klasu a běloklasosti. DGMR je zimovzdorná a má vysokou odolnost vůči poléhání. Mrazuvzdornost. SELGEN, a.s., ČR ČR 2007 Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR ČR

18 pšenice ozimá Elan Elly Chevalier () Polopozdní intenzivní odrůda se středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností k poléhání, s vysoce produktivním klasem. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vynikající potravinářská kvalita. Vysoký výnos zrna, velmi dobrý zdravotní stav. Société RGT 2n, F ČR 2011 () Poloraná odrůda středního vzrůstu se střední odnožovací schopností a nižší odolností proti poléhání. Zdravotní stav na střední úrovni. Velmi vysoká objemová hmotnost a vysoký výnos zrna. SELGEN, a.s. ČR 2010 () Poloraná odrůda se středně dlouhým stéblem, s velmi dobrou odolností k poléhání a vysokou odnoživostí. Odrůda vhodná především na intenzivně obhospodařované plochy řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Vysoká odolnost ke klasovým fuzáriím, rzi travní a padlí travnímu. Deutsche Saatveredulung G, D ČR 2011 JB sano Jindra Meister () Polopozdní odrůda s pekařskou jakostí (). Dosahuje velmi dobrých výsledků ve všech výrobních oblastech. Rostliny jsou středně vysoké a středně odnožují. Odrůda je středně až dobře odolná většině významných chorob. Doporučuje se minimálně jedno ošetření fungicidy. Termín setí v počátku až polovině L. Možnost setí po kukuřici. Střední mrazuvzdornost. Saatzucht J. Breun GdbR, D ČR 2012 () Velmi raná odrůda se střední délkou stébla, s dobrou odolností vůči poléhání a se střední mrazuvzdorností. Plastická odrůda, vhodná do všech oblastí. Ranost, vynikající a stabilní potravinářská kvalita, vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR ČR 2010 () MEISTER byl registrován v roce 2010 v Německu s potravinářskou jakostí. Odrůda spojuje špičkový výnos a velmi dobrý zdravotní stav při potravinářské kvalitě. Z potravinářských parametrů vyniká zejména velmi stabilním číslem poklesu. Má výbornou odolnost poléhání a velmi dobrý zdravotní stav listu. Možnost setí po kukuřici. Střední až nižší odolnost ke rzi. RGT DE EU (Německo 2010) 18

19 Mulan Potenzial Preciosa pšenice ozimá () Polopozdní odrůda, středně odolná proti vyzimování a středně odolná proti poléhání. Rostliny jsou středně vysoké, zrno středně velké. Výnos zrna velmi vysoký ve všech oblastech pěstování. Velmi vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. NORDST Saatzucht GmbH, D ČR 2007 () Středně raná odrůda nízkého až středního vzrůstu s vysokou odnožovací schopností a velmi dobrou odolností proti poléhání. Plastická a nenáročná na půdně-klimatické podmínky. Možnost setí i po obilnině. Velmi vysoký výnos zrna, velmi dobrá odolnost proti chorobám pat stébel a fuzáriím v klase. Deutsche Saatveredelung, Lippstadt, D ČR 2012 () Polopozdní odrůda středního vzrůstu se střední odolností k poléhání, se středně vysokou HTZ. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem N-látek. Vynikající a stabilní kvalita (), možnost pěstování po obilnině, vysoká odolnost k fuzáriím v klase. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., ČR ČR 2009 Sultan Baletka B Premio B () Poloraná odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Není citlivá na termín setí a dobře snáší i pozdní výsevy. Vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem N-látek. Vynikající zdravotní stav. SELGEN, a.s., ČR ČR 2008 Chlebová pekařská jakost Chlebová pekařská jakost (B) Raná odrůda se středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností vůči poléhání a velmi dobrým zdravotním stavem. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, snáší pěstování po obilnině. Velmi vysoký výnos zrna, velmi dobrá odolnost k fuzariozám. RGT Czech s.r.o., ČR ČR 2008 Chlebová pekařská jakost Chlebová pekařská jakost (B) Raná, osinatá odrůda nízkého vzrůstu s vyšší odolností proti poléhání. Vhodná do všech oblastí, ne však na lehčí půdy. Mrazuvzdornost spíše nižší. Velmi vysoký výnos, velmi dobrý zdravotní stav. Société RGT 2n, F EU (Francie 2007) 19

20 pšenice ozimá Kodex Krmná pšenice jak má být C Ranost: polopozdní až pozdní odrůda Rostliny: nízké Zrno: středně velké KWS LOCHOW GmbH, D ČR 2008 Velmi vysoký výnos v obilnářské výrobní oblasti Velmi dobrá odolnost k poléhání díky krátkému stéblu Velmi dobrý zdravotní stav Nevhodná pekařská jakost Nevhodná pekařská jakost (C) Velmi vysoký výnos zrna v obilnářské výrobní oblasti a vysoký v bramborářské výrobní oblasti v kombinaci s velmi dobrým zdravotním stavem a odolností vůči poléhání. Odrůda je vhodná jak do obilnářské výrobní oblasti, kde dosahuje dle hodnocení ÚKZÚZ velmi vysokých výnosů, tak i do oblasti bramborářské a řepařské, kde je výnos zrna vysoký. Zdravotní stav: Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovovou v klasu, proti napadení rzí pšeničnou a plísní sněžnou Středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi Velmi dobrý stav po zimě Velmi dobrá odolnost proti poléhání Bagou C Dromos C Etela C Nevhodná pek. jakost Nevhodná pek. jakost Nevhodná pek. jakost Nevhodná pekařská jakost (C) Raná odrůda nízkého vzrůstu se střední až vyšší odolností proti poléhání. Vhodná do všech oblastí i na lehčí půdy. Odrůda je určena jak pro krmné účely, tak i pro pečení oplatků a sušenek. Velmi vysoký a stabilní výnos, velmi dobrý zdravotní stav. Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen, D ČR 2009 Nevhodná pekařská jakost (C) Středně pozdní odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odnožovací schopností a při optimální hustotě i s dobrou odolností k poléhání. Odrůda vykazuje dobrý až velmi dobrý zdravotní stav. Stabilně výnosná odrůda, vhodná i do přísuškových poloh. Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen, D ČR 2006 Nevhodná pekařská jakost (C) Polopozdní až pozdní odrůda s velmi vysokým výnosem ve všech oblastech. Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání. Vysoký výnos, vysoká HTZ. PLNT SELECT, spol. s r. o. ČR

Katalog osiv. Podzim Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu.

Katalog osiv. Podzim Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu. Katalog osiv Podzim 2011 Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu www.soufflet-agro.cz Soufflet Agro Možnost dodání individuálních výsevních jednotek u obilnin. Výroba a prodej certifikovaných

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv Podzim 2010 www.soufflet-agro.cz Hybridní odrůdy Řepka ozimá Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý až rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace:

Více

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá 1 / 9 Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá Balitus Balitus je pekařská poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná až odolná

Více

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá Athlon Athlon je pekařská poloraná

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

Øepka ozimá. KataloG osiv podzim zde najdete VÁš chybìjící dílek.

Øepka ozimá. KataloG osiv podzim zde najdete VÁš chybìjící dílek. KataloG osiv podzim 2013 Øepka ozimá... zde najdete VÁš chybìjící dílek www.soufflet-agro.cz VÁžení pìstitelé Letos je tomu již deset let co stojíme po Vašem boku jako spolehlivý partner poskytující komplexní

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Obiloviny podzim 2011 Vážení obchodní přátelé, tak jsme opět o rok starší, o trochu zkušenější, ale v žádném případě ne moudří z toho, jak se zachovají trh a rozmary počasí. Březnové mrazy a dubnové a

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv podzim 2010 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas vydání našeho katalogu, a proto se v tomto úvodníku pokusím popsat situaci, ve které se společně nacházíme. Přes obtíže s odbytem obilovin

Více

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu novinka pšenice ozimá Dagmar Velmi raná pekařská kvalita A Registrace: ČR 2012, SR 2012 Zima, ranost, kvalita, Dagmar, to je jistota Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval OBILOVINY / 1 OLEJNINY / 27 BRAMBORY / 41 Vážení obchodní partneři, do rukou se Vám dostává naše nová

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad Agrární komora Èeské republiky Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a.s. Zkušební

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

podzim 2014 Obiloviny

podzim 2014 Obiloviny podzim 2014 Obiloviny je to vesměs hezké podívání na porosty a nadějné očekávání budoucí úrody. Ale jak jsme již všichni zažili, velmi rychle může přijít z natěšenosti zklamání. Nepotvrdil se naštěstí

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 2017 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Premiant Ponticus Reform Matchball Důležité Suverénní výkon za každého počasí! Spolehlivě vysoký výnos ve všech výrobních

Více

PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY

PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY Kvalitní osivo a sadba od nás záruka Vašeho úspěchu OBILOVINY / 1 OLejNINY / 29 BrAmBOrY / 43 Vážení obchodní přátelé, stejně jako každým rokem toutou dobou, dostává se

Více

zhodnocujeme potenciál naší zemì

zhodnocujeme potenciál naší zemì zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz OBSAH UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD Řepka ozimá 3 Ječmen ozimý 9 Pšenice ozimá 15 Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo

Více

Obiloviny podzim 2016

Obiloviny podzim 2016 Obiloviny podzim 2016 OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná osiva

Více

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce rostlinné výroby Národní odrůdový úřad Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Vladimíra Horáková SASOV, 15.9.2015 Národní odrůdový úřad - obecně Seznamy

Více

ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito

ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito Vážení obchodní partneři, rok se s rokem sešel a osiváři skupiny AGROFERT Vám předkládají katalog ozimých

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2012 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 9 FRIDERICUS KAPITAN CANDO ALTIGO NERO HORTENSO BALATON SYLVA TULUS BODYČEK YATZY BOHEMIA EVINA

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost OZIMÉ OBILOVINY

S polehlivost D ůvěra B udoucnost OZIMÉ OBILOVINY S polehlivost D ůvěra B udoucnost OZIMÉ OBILOVINY 2 0 1 3 odrůdy pro Vaše pole: Pšenice ozimá ARKTIS ENERGO ESTEVAN JB ASANO ETANA ZEPPELIN PRINCEPS KERUBINO EUROFIT HEWITT CARROLL GORDIAN připravujeme

Více

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY ŘEPKA OZIMÁ MEZIPLODINY VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, ani se nechce věřit, že na tomto místě v loňském roce padala euforická slova o cenách produkce, zájmu o zboží a lepších

Více

Evina. Královna kvality. I nadále převyšuje ostatní. Odrůda roku 2014 na okrese Prostějov. Elitní potravinářská kvalita

Evina. Královna kvality. I nadále převyšuje ostatní. Odrůda roku 2014 na okrese Prostějov. Elitní potravinářská kvalita novinka pšenice ozimá Evina Královna kvality Středně raná pekařská kvalita elitní Registrace: ČR 2012, SR 2014 I nadále převyšuje ostatní Nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

PODZIM 2015. Katalog osiv. zhodnocujeme potenciál naší zemì. www.soufflet-agro.cz

PODZIM 2015. Katalog osiv. zhodnocujeme potenciál naší zemì. www.soufflet-agro.cz PODZIM 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠE OBILNINY VE SPOLUPRÁCI S PŘEDNÍMI ŠLECHTITELI VYBÍRÁME VÝKONNÉ ODRŮDY PRO VAŠE ÚSPĚŠNÉ PĚSTOVÁNÍ

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

obsah řepka ozimá 2 aplaus, asgard, benefit, es nectar řepka ozimá 4 goya, jesper, ladoga, ontario

obsah řepka ozimá 2 aplaus, asgard, benefit, es nectar řepka ozimá 4 goya, jesper, ladoga, ontario obsah obsah řepka ozimá 2 aplaus, asgard, benefit, es nectar řepka ozimá 4 goya, jesper, ladoga, ontario řepka ozimá 7 artoga, dk exquisitte, es neptune, nk linus, rohan ječmen ozimý dvouřadý 13 campanille,

Více

PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny. Slad na dobrý ležák!

PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny. Slad na dobrý ležák! PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016 obiloviny Slad na dobrý ležák! ozimé obiloviny / podzim 2016 SEITE 2 saatbau česká republika s.r.o. spolehlivý partner pro pěstitele ozimých obilovin Společnost

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY 2 0 14 odrůdy pro Vaše pole: Pšenice ozimá ARKTIS ENERGO ESTEVAN BERNSTEIN JB ASANO ETANA ZEPPELIN PRINCEPS KERUBINO EUROFIT GORDIAN HEWITT Ječmen ozimý

Více

Katalog odrůd. pšenice ozimé. Prémiová osinatka na trhu: PREMIO Když Samanta metá, BODYČEK na žně čeká Nová česká superstar FEDERER

Katalog odrůd. pšenice ozimé. Prémiová osinatka na trhu: PREMIO Když Samanta metá, BODYČEK na žně čeká Nová česká superstar FEDERER Katalog odrůd pšenice ozimé 2010 Prémiová osinatka na trhu: PRMIO Když Samanta metá, BODYČK na žně čeká Nová česká superstar FDRR FDRR novinka (Hana x lana) x Drifter jistá potravinářská kvalita vysoký

Více

Nechte se inspirovat...

Nechte se inspirovat... Řepka ozimá Nechte se inspirovat... Katalog odrůd řepky ozimé 2010 Sejeme budoucnost od roku 1856 DIGGER Rok registrace v ČR: 2006 Proč hledat poklad pod zemí? Pravé zlato roste na poli. Vynikající výsledky

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON Trio-D spol. s r.o. obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str. 7 12 FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON JUP BODYČEK MARISA BOHEMIA NERO BORA SYLVA CIMRMANOVA

Více

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie je pekařská středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Středně odolná proti napadení

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 201 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Bodyček Golem Reform Novinka Rekordní výnos ve všech výrobních oblastech (výjimečné hodnocení BS Německo 8/8) super stabilní

Více

Ozimy Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Číslo 12 Datum vydání:

Ozimy Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Číslo 12 Datum vydání: Číslo 12 Datum vydání: 12. 6. 2012 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Ozimy 2012 Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Vážení zemědělci, dvanácté číslo našeho

Více

Ozimy Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Číslo 20 Datum vydání:

Ozimy Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s.  Číslo 20 Datum vydání: Číslo 20 Datum vydání: 12. 6. 2014 Ozimy 2014 Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. KWS ARIANE je nástupcem známé odrůdy Wintmalt SY TEPEE patří k nadějným odrůdám mezi sladovnickými

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

podzim 2013 KATALOG OSIV AGROKOP Vstupte do světa osiv AGROKOP

podzim 2013 KATALOG OSIV AGROKOP Vstupte do světa osiv AGROKOP podzim 2013 KATALOG OSIV AGROKOP Vstupte do světa osiv AGROKOP Zasejte úspěch! Výběr odrůdy Expedice zákazníkovi Výběr správného pozemku Spolupracujte s profesionály při výrobě osiva. Tak jako profesionálové

Více

PODZIM 2017 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny DOPORUČUJE

PODZIM 2017 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny DOPORUČUJE PODZIM 2017 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2017 obiloviny DOPORUČUJE ozimé obiloviny / podzim 2017 SEITE 2 saatbau česká republika s.r.o. spolehlivý partner pro pěstitele ozimých obilovin Dobrý hospodář se celý

Více

Ing. Jan Krouský obchodní ředitel

Ing. Jan Krouský obchodní ředitel Vážení pěstitelé, společnost SELGEN, a. s. patří již více než dvě desítky let k nejvýznamnějším donátorům odrůd polních plodin na domácím trhu. To je dáno hned několika skutečnostmi. Vlastní síť šlechtitelských

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Tritikale ozimé Řepka ozimá Brambory Peluška ozimá Meziplodiny. podzimnabídka OSIV A SADBY

Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Tritikale ozimé Řepka ozimá Brambory Peluška ozimá Meziplodiny. podzimnabídka OSIV A SADBY Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Tritikale ozimé Řepka ozimá Brambory Peluška ozimá Meziplodiny 2015 podzimnabídka OSIV A SADBY R Slovo reditele Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři. Je mým

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice Tosca Dedikace Ověřená technologie vznikla za finanční podpory projektu MZe ČR NAZV QJ 1210. Metodika je určena pro zemědělskou praxi. O uplatnění

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2016 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Silver Rescator Diego Dovede vás až na vrchol! NOVINKA Silver NOVINKA Supervýkonný hybrid ve všech oblastech pěstování mimořádná odolnost poléhání výborný

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

Katalog osiv. podzim 2016

Katalog osiv. podzim 2016 Katalog osiv podzim 2016 achp vysočina ᆘ obsah ŘEPKA OZIMÁ OBILOVINY odrůdy Limagrain 4 odrůdy Rapool 7 odrůdy Dekalb 11 odrůdy dalších firem 12 ječmen ozimý 14 pšenice ozimá 17 žito ozimé 33 tritikale

Více

SPOLEHLIVOST DŮVĚRA BUDOUCNOST ŘEPKA OZIMÁ

SPOLEHLIVOST DŮVĚRA BUDOUCNOST ŘEPKA OZIMÁ SPOLEHLIVOST DŮVĚRA BUDOUCNOST ŘEPKA OZIMÁ 2016 SY ALISSA H - nový raný hybrid se spolehlivými výnosy - pevný stonek, výborná zimovzdornost - vhodný pro pozdní termíny setí - odrůda uvedená v SDO ÚKZÚZ

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Výnosy dělají přátele.

Výnosy dělají přátele. Hybridní žito 2016 Výnosy dělají přátele. www.saaten-union.cz Nová generace turbohybridů SAATEN-UNION U žita je výnosový potenciál stanoviště omezen a ceny kolísají více než u jiných obilnin, náklady na

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2015 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Rescator Bonanza Bonzzai Diego Dozzen Vzpoura linií! Rescator Linie Skvělý poměr cena x výkon! Jasná jednička v prodejích VP AGRA, více než 10 000 ha pěstebních

Více

Nově registrované odrůdy (2015)

Nově registrované odrůdy (2015) ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2015) Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus

Více

PODZIM2014 NABÍDKA OSIV A SADBY

PODZIM2014 NABÍDKA OSIV A SADBY PODZIM2014 NABÍDKA OSIV A SADBY úvodníslovo R Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři. Do rukou se Vám dostává nový katalog pro sezónu podzim 2014. Jeho cílem je umožnit Vám přehlednou orientaci v naší

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

Katalog osiv podzim 2014

Katalog osiv podzim 2014 www.agrokop.com www.agrokop.cz CERTIFIKOVANÉ OSIVO Výhody pro Vás! odrůdová pravost zaručená čistota a klíčivost přesná kalibrace a třídění osiva kvalitní namoření účinnou látkou v registrované dávce velmi

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A PODZIM2016 OSIVA A SADBA R OBCHODNÍ ČINNOST NABÍDKA HNOJIV OBCHOD S KOMODITAMI ELITA semenářská, a.s. Vám nabízí, podobně jako v minulých sezónách, zobchodování Vašich zemědělských komodit Příznivé ceny

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XIV Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 4 Vydáno: 15. července 2015 Cena: 42,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Demonstrační pokus 2014

Demonstrační pokus 2014 1 Demonstrační pokus 2014 Hradec Králové dálnice D11 Praha OBSAH ŘPKA OZIMÁ M I L W O S B A ST I A N YTTI O L Y M P I C B O J O S M A L Z JARNÍ PLODINY G R A N N Y T R C I S N S A S ANNI M I L W O LINIOVÉ

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2017 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Dozzen Silver Diego Allison Rescator Bonanza Bonzzai Dovede vás až na vrchol! Dozzen Supervýkonný hybrid ve všech oblastech pěstování mimořádná odolnost

Více

BODYČEK šokoval raností a výnosem str. 5. Nejvýnosnější áčková pšenice na trhu: ELAN str. 6....a žito, které nelehne str. 18 19

BODYČEK šokoval raností a výnosem str. 5. Nejvýnosnější áčková pšenice na trhu: ELAN str. 6....a žito, které nelehne str. 18 19 Katalog ozimých obilnin 2011 FEDERER nejúspěšnější česká elita str. 3 4 BODYČEK šokoval raností a výnosem str. 5 Nejvýnosnější áčková pšenice na trhu: ELAN str. 6...a žito, které nelehne str. 18 19 Byl

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy

a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy Úvod Kombinace vysoké úrovně významných znaků a vlastností je důvodem pro registraci odrůdy. Z hlediska pěstitelů pšenice je vedle vysokého výnosu

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ: UKZUZ 039430/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Katalog osiv. jaro

Katalog osiv. jaro Katalog osiv jaro 2011 www.soufflet-agro.cz Ječmen jarní sladovnický Bojos Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

Optimus. A všechno stojí

Optimus. A všechno stojí Účinná látka: trinexapak-ethyl 175 g/l (15-19 % w/w) Evidenční číslo přípravku: 4827- Držitel rozhodnutí o povolení: Výrobce: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice ADAMA AGAN Ltd., Northern

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

Pednosti Plasticita, vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. Nepoléhavost. Velmi dobrý zdravotní stav. Pstitelská doporuení Vhodná do všech oblastí

Pednosti Plasticita, vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. Nepoléhavost. Velmi dobrý zdravotní stav. Pstitelská doporuení Vhodná do všech oblastí a pece se toí Stedn raná liniová odrda nového šlechtní s velmi vysokým výnosovým potenciálem, kterým dosahuje vysokých výnos pi vysoké olejnatosti. Rostliny jsou stabilní s výbornou odolností proti fómové

Více

Jindřiška Doležalová Marian Daňhel Ing. Zoja Fialová Ing. Leoš Tejkl Ing. Jan Jaroš Iva Fauová

Jindřiška Doležalová Marian Daňhel Ing. Zoja Fialová Ing. Leoš Tejkl Ing. Jan Jaroš Iva Fauová Solarské odrůdy R R Obsah IS Spirella... 1 IS Laudis... 2 IS Carnea... 3 IS Escoria... 4 IS Agape... 5 IS Gordius... 6 IS Conditor... 7 Vysvětlivky tvrdá Pšenice jarní IS Karmadur... 8 IS Jarissa... 9

Více

Hybridní žito Výnosy dělají přátele.

Hybridní žito Výnosy dělají přátele. Hybridní žito 2015 Výnosy dělají přátele. www.saaten-union.cz ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ Nová generace turbohybridů SAATEN-UNION U žita je výnosový potenciál stanoviště omezen a ceny kolísají

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2016 Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar.

Více

PODZIM 2017 OSIVA A SADBA. 25 let s vámi

PODZIM 2017 OSIVA A SADBA. 25 let s vámi PODZIM 2017 OSIVA A SADBA 25 let s vámi 25 s let vámi R Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři. V letošním roce uplynulo 25 let od založení ELITY jako obchodního šlechtitelsko-semenářského družstva.

Více

S E LG E N P O DZ I M2017 O D R Ů D O V Ý

S E LG E N P O DZ I M2017 O D R Ů D O V Ý S E LG E N P O DZ I M2017 O D R Ů D O V Ý K ATA L O G OBSAH KATALOGU zveme vás 4 PŠENICE OZIMÁ 18 TRITIKÁLE OZIMÉ 18 ŽITO OZIMÉ 18 JEČMEN OZIMÝ 20 ŘEPKA OZIMÁ 22 HRÁCH POLNÍ OZIMÝ 23 PELUŠKA OZIMá 23 JETEL

Více