K R O N I K A o b c e Č E R V E N K A r o k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A o b c e Č E R V E N K A r o k 2 0 0 5"

Transkript

1 K R O N I K A o b c e Č E R V E N K A r o k

2 Jaký bude rok 2005? Vzpamatovává se z následků zemětřesení v Indickém oceánu u ostrova Sumatra a z vyvolaných vln tsunami, které zpustošily pobřeţí Sumatry, Thajska, Srí Lanky, Indie a dalších ostrovů a při kterém zahynulo přes 155 tisíc lidí. Bylo přitom zmařeno i mnoho ţivotů turistů, kteří zde trávili vánoční svátky. Jen z ČR jich tam zahynulo okolo 15. Celý svět organizoval pomoc. V USA se ujímá prezidentského úřadu jiţ podruhé George Bush. President vyhlásil celosvětový boj terorismu a pod tímto heslem Američané vojensky zasahují v Iráku, ovlivňují vztahy mezi Palestinci a Izraelem i jinde ve světě. Bude to také rok, kdy nás očekává další zdraţení všech druhů energie, ale také nárůst mezd od ministrů a poslanců přes státní zaměstnance po důchodce. Zvyšuje se minimální mzda, přídavky na děti, ţivotní minimum. Zvýhodňuje se zdanění manţelů, úlevy budou mít i podnikatelé tím, ţe si mohou do odpočtů daní započítat i cenu za nové auto aţ do ceny 1,5 mil.kč, při menším obratu nemusí vést podvojné účetnictví, zkracuje se doba odpisů. Mladí manţelé dostanou půjčky na pořízení bytu za výhodných podmínek. Jaký však bude rok 2005? To budeme moci zhodnotit aţ na jeho konci. Události letošního roku se uskuteční za prezidenta Prof. Ing. Václava Klause a předsedy vlády Stanislava Grosse (ČSSD). A jaký byl rok 2005 Hned začátek roku byl překvapivě teplý po celý leden. V únoru se ochladilo, nastaly sněhové kalamity a pak "sibiřské mrazy". Zima se nechtěla vzdát ani v březnu. Do toho všeho přišly problémy v koalici mezi KDU-ČSL a ČSSD ve věci "byt předsedy vlády Grosse a podnikání jeho manţelky". Pak došlo k odstoupení Grosse a k ustavení "staronové" vlády pod vedením Jiřího Paroubka. Gross zůstal předsedou ČSSD. Strana získala na popularitě. Počasí Leden Začátek byl abnormálně teplý a vlhký. Pršelo, vál západní vítr, teploty nad +5 0 C ve dne, ráno +4 0 C bylo dokonce C. 11. a celodenní silná mlha. Pak přechod stud.fronty. Občas sněţilo, ale při oteplení sníh zmizel. Od se postupně citelně ochladilo a ráno bylo C. V tomto týdnu silně sněţilo v Jeseníkách při silném SV větru (napadlo aţ 70cm) a na Šumpersku a Rýmařovsku vznikla kalamitní situace v dopravě. 2

3 Přírodní zajímavost 3.1. odpoledne přelétalo nad obcí hejno divokých husí, seřazené do typického šiku, směrem na sever. Husy severské přezimují o počtu několika tisíc na Novomlýnských přehradních jezerech. Ţe by předvěst jara? I rybíz a angrešt se nalévají. Únor Slabé oteplení, sněţilo (10cm) se nad Běloruskem vytvořila tlak.výše a u nás se vyjasnilo, mrzlo C, celodenní mráz i v další dny. Od JV vál ledový arkt.vítr. Mrazivé počasí pokračovalo i v dalším období s mrazy znovu do C a s občasným sněţením nastal obrat. Od JZ pronikla teplá fronta s deštěm nebo smíšenými přeháňkami a celkovým oteplením do +5 0 C. Začalo tání, voda do zmrzlé půdy nevsakovala a na lánu u "kláštera" vzniklo jezero. Do sklepů u bytovek na Vítězné vnikla voda, kterou čerpali hasiči. Povodně vznikly na jihozápadě Čech se nad Jadranem vytvořila hluboká níţe, kolem které k nám přišla od SV vichřice a silné sněţení. V Jeseníkách, Orlických horách, Krkonoších napadlo dalších 50cm a na Vysočině 35cm sněhu. Vznikla dopravní kalamita. Letiště Ruzyně na 10 hod. přerušilo provoz. U nás jsme byli ve stínu hor a vůbec nesněţilo, jen vál S vítr se nad sev.itálií znovu vytvořila níţe a od JV začalo sněţit, vznikly kalamity na silnicích (jiţ.čechy,vysočina, Šternbersko a další.) Teprve u nás sněţilo (7cm). Tlak.níţe se vyplnila a od S začal proudit arktický vzduch, prudce se ochladilo. Brkoslav severní Koncem ledna se na naší zahradě objevilo hejno asi 25 ptáků větších neţ vrabec. Asi velikosti špačků, se světle zbarveným peřím na hrudi a jakoby chocholkou na hlavě. Snaţil jsem se je zatřídit podle knihy Honzák-Bouchner-Hudec: Světem zvířat, díl II, ptáci 2 (1963) a nejpravděpodobněji se jedná o brkoslava severního. Ţivili se zejména ozobáváním jablek, která zůstala neočesána na stromě sousedů napadlo trochu sněhu a jako odezva mnoţství brkoslavů vzrostlo nejméně na 100 (bylo jich jako kobylek) se relativně oteplilo, začal vát vítr jiţních směrů a sníh s deštěm. Brkoslavové najednou zmizeli. Zůstalo zde asi 6 ptáků zmizeli i tito. Později jejich pobyt potvrdila ornitologická stanice v Přerově se znovu objevilo asi 10 ptáků. V naší obci zůstaly asi 3 páry brkoslavů. Březen Nad sev. Evropou se vytvořila tlak. výše. Jejím vlivem se vyjasnilo a ranní teploty klesly aţ na C (mezi 1.3 aţ 3.3.). Na Šumavě dokonce na C se nad sev.itálií vytvořila tlak.níţe a od JV začal proudit vlhký vzduch, 4.3. sněţí, -6 0 C. Tlak.níţe ustoupila 3

4 nad Bělorusko, na horách připadlo dalších aţ 35cm sněhu, v noci C. Nad Dánskem se vytvořila tlak.níţe, kolem které od západu proudí vlhký, teplý vzduch. Na horách napadlo za silného SZ větru aţ 30cm sněhu. Nesjízdnost silnic i na některých úsecích ţeleznice. Od 13.3.začal proudit od JZ teplý vzduch. U nás tálo a sníh mizí. Je jasno, slunečno, teplo aţ C. Na mnoha místech se rozvodnily řeky - Třebůvka, Oskava a další. Morava se začala rozlévat od Vísky směrem k Chořelicím. Jaro letos začalo ve hod. Morava se rozlila i směrem k Července. Na polích mezi Papcelem a tréninkovým hřištěm u Olší vznikla souvislá laguna zasahující aţ po "Hrázky". Voda pak přetékala Hrázky v místech, kde dříve bývaly dřevěné lávky. Údajně se jednalo 20tiletou povodeň (poslední obdobná povodeň byla , kdy byla postiţena jiţní část města, nepočítám povodeň 1997, která byla v létě). Od se vyjasnilo, noční mrazíky, přes den aţ 15 0 C. Platilo do konce měsíce. Přiletěli čápi a objevila se první osamocená vlaštovka. Duben Pokračuje ráz počasí z března. Nad střed.evropou se udrţovala tlak.výše, teploty C, ráno slabý mráz postoupila od Z stud.fronta, vydatně pršelo (18mm) a ochladilo se. V Jeseníkách napadlo 10cm nového sněhu polojasno, ledový J vítr, začaly kvést meruňky přišly ranní mrazíky -4 0 C. Koncem dubna přiletěly první vlaštovky. Byly spatřeny v ul.vítězná. Nad střed.evropou se vytvořila tlak.výše a nejprve vál SZ vítr a postoupilo několik front od západu a se oteplilo aţ na 20 0 C. Rozkvetly třešně, hrušky a pak jabloně. Květen Začal letními teplotami - odpoledne aţ 30 0 C - do 3.5. Pak se ochladilo po přechodu fronty od JZ večer první bouřka. Nad Polskem se vytvořila tlak.níţe a kolem ní k nám proudil od SZ chladný vítr a deště. 8. aţ bouřlivý ledový SZ vítr s přeháňkami, na horách 15cm nového sněhu, ráno -1 0 C. Ranní mrazíky aţ do Pak se oteplilo aţ na 28 0 C, aby se po přechodech front s bouřkami opět ochladilo. Tak aţ do konce měsíce. Červen Chladné, deštivé počasí s ledovým větrem od SZ trvalo aţ do Dne 9.6. ráno bylo jen 5 0 C a na Pradědu napadlo 5cm nového sněhu přecházela od JZ stud.fronta s mnohými bouřkami, krupobitím a přívalovými lijáky. Mnoho škody nadělaly bouřky v pásu Svitavy - Šumperk. U nás napršelo večer za 30 min. 18mm, bez větru. Od začal proudit od J-JZ horký vzduch, denní teploty vystoupily aţ 30 0 C. Nejtepleji bylo 25.6., a to C. 4

5 Pak přecházela od JZ stud.fronta s bouřkami (3hodiny) a bylo jen kolem 23 0 C. Zajímavé seskupení planet V 25. týdnu dochází k večeru nad SZ obzorem k zajímavé konstelaci planet - Merkuru, Venuše a Saturnu. Jsou špatně viditelné - jasný obzor nedovoluje dobře vidět planety. Červenec První den prázdnin začal deštivě. Pak se sice vyjasnilo, 4.7. horko aţ 30 0 C, ale jiţ 5.7. odpoledne se zamračilo, prudce ochladilo a večer začalo pršet, pršelo pak celou noc (20mm) odpoledne polojasno, chladno. V Čechách byly lijáky. Deštivo bylo do 10.7., celkem napršelo od 1. do mm. Pak polojasno, přeháňkové bouřky. 14. aţ horko aţ 30 0 C JZ vítr. Ještě větší vlna horka začala 26.7., kdy se "lámaly" teplotní rekordy v republice - trvaly do V noci na přecházela studená fronta s bouřkami a vichřicí, které nadělaly velké škody v Podkrušnohoří a pak v Jiţních Čechách. U nás jen byla noční bouřka. Srpen Začal hezky "ztepla" - do 3.8. aţ 30 0 C, ale večer přechod stud. fronty s lijákem (18mm) a následným ochlazením do 20 0 C a ranními teplotami 10 0 C (sv.anna přišla se zpoţděním) a ledovým SZ větrem. Pak bylo střídavě oblačno s přeháňkami a postupně s ochlazením na Sněţce sněţilo a v Tatrách napadlo 30cm sněhu. Pak vţdy několik dní hezkých a znovu přechod stud.fronty od SZ s deštěm od rána prší. Totéţ (19mm). Špačci i vlaštovky se houfují. Je jich najednou plno po předchozím oteplení (27 0 C) přišly od JV bouřky (21mm). Nad Alpami, Bavorskem aţ po Šumavu se vytvořila oblast se silnými dešti a následnými záplavami. Oblast od Švýcarska, Rakouska (zejména Štýrsko), oblast Garmisch-Pattenkirchen v Bavorsku, ale i Slovinska a následně na soutoku Dunaje a Innu (Pasov), Rumunska a Bulharska a v jiţních Čechách vznikly těţké povodně po dobu víc jak 1 týdne. Zahynulo asi 35 lidí a velké materiální škody. Pak se oblast přesunula ještě více na východ a okraj sráţkové oblasti zasáhla oblast Beskyd se zátopami na Těšínsku a Karvinsku (Lysá Hora hlásila 140mm sráţek). Naopak v Portugalsku i Španělsku je jiţ dlouhotrvající sucho za teplot 40 0 C. Vznikly mohutné lesní poţáry. Teprve začíná i u nás opět letní počasí. Nad Baltem se vytvořila tlak.výše a kolem ní nejprve od JV začal proudit horký vzduch. Teploty stoupaly aţ na 30 0 C. Takové počasí vydrţelo aţ na začátek září. Letošní ţně byly "mokré". U nás skončily aţ

6 Září Pokračuje slunečné počasí, ale chladná rána (8 aţ 10 0 C). 5. aţ 8.9. foukal teplý vítr od J-JV. Následovala řada přechodů stud.front přineslo bouřky v okolí a přívalovou přeháňku - za 15min. napršelo 9mm pak skoro celodenní déšť (19mm). Dosti se ochladilo i v další dny opět prší. Citelně se ochladilo - v poledne jen 14 0 C, studený S vítr. Od sice chladná rána, ale odpoledne teploučko aţ 21 0 C při JV vánku. Podzim začíná v 0.23hod. Ochladilo se. Ráno dokonce byly jen +4 0 C. Pak se zamračilo, sychravo. Odlet vlaštovek Kdyţ se koncem dubna objevily první vlaštovky, nebylo jich mnoho. Kdyţ se po 15.srpnu v naší ulici (Mánesova) najednou začaly vlaštovky houfovat, tak jsem se divil, odkud se jich tolik vzalo. Koncem srpna a začátkem září bylo velmi teplo a tu se najednou vlaštovek v ulici objevilo ještě víc. Jejich švitoření bylo budíčkem před otevřeným oknem loţnice. Vlaštovky proletovaly v prostoru kolem ulice, seděly na elekt.drátech, na okapech. Kdyţ pak přišlo 15.září, bylo jich, jako kdyţ se rojí včely. Dobrých V noci na 16.září přecházela od západu studená fronta a ráno pak vytrvale pršelo. Najednou byl všude klid. Jen občas proletěl vrabec nebo hrdlička. Vlaštovky byly najednou pryč. Tak to se den předtím asi loučily. Značně se ochladilo se pak ještě objevilo asi 30 vlaštovek, ale i ty se odpoledne ztratily ráno se opět objevily, ale ne tolik, co Pak jiţ zmizely všechny. Jen hejna špačků několikráte zakrouţila nad obcí. Další dny bylo zamračeno. Říjen Nad Alpami a sev.itálií se vytvořila tlak.níţe a nad Anglií tlak.výše. Ta se postupně stěhovala přes sev.německo nad Balt aţ nad Rusko. Říjen začal ranním chladnem, polojasno mělo od 10 hod. nastat částečné zatmění slunce (z 53%) s ukončením po 12.hod. Pro nepříznivé počasí však nebylo moţno u nás pozorovat. U Islandu se vytvořila hluboká níţe. U nás tak bylo "babí léto". Vyjasnilo se, odpoledne aţ 23 0 C, později od JV vítr. Rána byla chladná. Tento ráz počasí vydrţel aţ do Na Rokli se objevil párek labutí a 6 divokých kachen se nad Sev.mořem vytvořila tlak.výše a od S začal k nám proudit ledový vzduch. Na Pradědu dokonce napadl první sníh se nad Běloruskem vytvořila tlak.výše a u Irska hluboká níţe. Vyjasnilo se. Od jihu začal proudit teplý vzduch, ráno mlha nebo inverze, pak jasno odpoledne aţ 20 0 C. 6

7 Problém špačků Špaček obecný býval kdysi běţným ptákem v klecích našich pradědečků. Dnes uţ svým zpěvem lidem radost nedělá. Naopak, špačků je nyní tolik, ţe na vinohradech jiţní Moravy nadělají milionové škody. Po náletu tisíců špačků zůstanou jen ozobané hrozny. Plašení nestačí. Vinaři ţádají o souhlas k jejich občasnému odstřelu. Špačkovití mají delší přímý zobák, špičatá křídla a krátký rovný ocas. Peří mívá aţ kovový vzhled. U nás špačci před odletem ozobávají bobule černého bezu, který v tuto dobu dozrává. Dnes chovatelé mají v klecích jejich příbuzné - majnu obecnou ze střední Asie, nebo dokonce loskutáka posvátného z jihovýchodní Asie, který patří k nejlepším imitátorům lidské řeči. Dokonce umí vyslovit celé věty a pískat různé naučené melodie. Listopad Nejprve se vytvořila západně od Irska hluboká tlak.níţe, která se pak odsouvala k Islandu, a nad západ.ruskem tlak.výše. Mezi nimi proudil studený vzduch od SZ k Evropě a od JZ k SV nad Evropu. Chladný vzduch zalil Evropu aţ od Španělska. Nad námi se vytvořily podmínky pro inverzi - bylo zamračeno, mlhavo, stud.jiţní vánek. Takové bylo počasí od počátku měsíce do , kdy od SZ přecházela stud.fronta s přeháňkami po přechodu druhé fronty ochlazení, sníh s deštěm. Ze severu začal do Evropy proudit arktický vzduch u nás poprvé začalo slabě sněţit. V Jeseníkách od Šeráku po Praděd napadlo 15cm sněhu. Od Pradědu přes Skřítek aţ po Paseky souvislá sněhová pokrývka. V noci na napadlo i u nás asi 5cm sněhu. V noci z 26. na padal sníh s deštěm a také celé dopoledne, pak sněţilo aţ do večera (10cm). Prosinec Nad střed.evropou se vytvořila tlak.výše, zčásti se vyjasnilo, zčásti inverzně zamračeno. Teploty v noci klesly aţ na C (2.12.). Nad Anglií se pak vytvořila hluboká tlak.níţe, která přivedla k nám oteplení, déšť se sněhem (4.12.). S deštěm u nás zcela zmizel sníh, ale v Jeseníkách a Beskydech napadlo aţ 40cm mokrého těţkého sněhu. Došlo ke kalamitě v dopravě a na Vsetínsku a Karvinsku k přerušení elek.proudu (aţ na 3 dny) přecházela přes ČR tlak.výše, polojasno, SV vítr, ochlazení, pak mlhavo aţ mţení. Na silnicích náledí a hromadné karamboly je nejkratší den: 7.51hod hod. Astronomická zima začala cca v 19.30hod opět hustě sněţilo, mokrý těţký sníh. Pak se relativně oteplilo a sníh skoro všechen zmizel. Na Štědrý den mţilo, +7 0 C. Nad střední Evropou se vytvořila mělká tlak.níţe, kolem které začal proudit studený vzduch od S-SV, zamračilo se, ochladilo se a začal od JV padat sníh (27. a v noci celkem 20cm). 28. a skoro jasno, mrazivo. K večeru a pak celý den sněţilo, vál S vítr, 20cm sněhu. Kalamita na Ostravsku, záp.slovensku a Maďarsku, ale i Rakousku,Itálii na silnicích i ţeleznici opět sněţí. 7

8 Opět je tu brkoslav severní Kolem Vánoc se zde opět objevilo hejno asi 30 ptáků brkoslava severního. Letos na ovocných stromech zůstalo jen nepatrně ovoce a tak zatím pod slabou vrstvou sněhu hledali jen spadaná jablka. Demografický vývoj obyvatelstva Narozené děti našich občanů Prášilík Lukáš Chrudinová Lucie Hacarová Viktorie Dostál Jan Holubová Monika Lakomá Eliška Bureš Zdeněk Antonín a Kamila Prášilíkovi Pavel a Jana Chrudinovi Lubomír a Jana Hacarovi Luděk a Hana Dostálovi Lucie Holubová Petr a Magda Lakomí s rodiči se odstěhoval Celkem se narodilo 7 dětí, z toho 4 děvčata a 3 chlapci Svatby v obci Axman Jiří a Ďulíková Helena Krejčí Tomáš a Nováková Helena Studený Jaroslav a Urbanová Nikola Dostál Zbyněk a Juříčková Kareřina Mariánek Vladimír a Poulíčková Monika Jarolím Luděk a Remsová Markéta Smékal Ladislav a Kaprálová Jana Uličný Josef (DD) a Uličná Marie Štolba Milan a Kozmínová Lenka Celkem se v roce 2005 konalo 9 sňatků. Úmrtí občanů 6.1. zemřela na pooperační embolii pí Jaroslava Havlíčková, roz. Kubíčková, ve věku 62 let. Jmenovaná vyučovala češtinu a matematiku na SOU a zákl.škole v Uničově. Bydlila v ul.komenského. 8

9 26.2. zemřela pí Marie Ţváčková ve věku 77 let. Jmenovaná byla členkou JZD. Byla po dlouhé roky váţně nemocná (astma, skleróza) zemřel ve věku nedoţitých 91 let p.karel Zezula, zdejší rodák, bytem v Litovli zemřel ve věku 93 let p.jan Vedra, zdejší rodák, bytem v Litovli zemřel ve věku 62 let p.laďa Vaněk, zdejší rodák, bytem ve Štěpánově, zaměstnanec ČD zemřela ve věku 84 let pí Anna Straková, učitelka v.v., z Mánesovy ul. Jmenovaná poslední 3 roky ţila u své dcery v Hranicích zemřela ve věku 88 let po delší nemoci pí Grešáková, ul. Třídvorská. Jmenovaná pracovala nejprve v mlékárně, pak slouţila i s manţelem u Kouřilů zemřel ve věku 57 let p.petr Čechák, strojvedoucí ČD, bytem v Nádraţní ulici. Jmenovaný zemřel po krátké, těţké nemoci zemřel v nemocnici ve Šternberku p.mojmír Lakomý ve věku 75 let. Jmenovaný pracoval nejprve na stát.statku, později na farmě Nový Dvůr. Obec jej na stáří umístila do bytu v Nádraţní č.111. Před lety jmenovaný hrával kopanou za SK Červenka, později působil i jako rozhodčí kopané. Zemřel bezdětný zemřel ve věku 51 let p.ladislav Trojan z ul.wolkerovy. Jmenovaný bydlel v obci 2 roky, kdyţ koupil dům od manţelů Bosákových. Podnikal v síti prodejen s potravinami (býv.jednota). Zemřel po krátké těţké nemoci zemřel Drahoš Škovroň, ve věku 66 let. Jmenovaný ţil po mnoho let ve zdejším domově důchodců. Přisluhoval v kostele jako kostelník. Zemřel na infarkt. Celkem zemřelo 7 našich občanů (bez domova důchodců). Nejstarší občané obce V letošním roce se doţije 85 a více let 48 občanů, z toho v domově důchodců 34. Nejstarší občankou je pí Sokolíčková Boţena, která se doţije 103 let a pí Koblíţková Jindřiška ( let). Z muţů se doţije 98 let p.derych Bohumil. Bohuţel ani jeden z těchto občanů se svého výročí nedoţili. 9

10 Z místních občanů je nejstarším muţem p.frant.spurný - 86 let, z ţen pí Veronika Chytilová - 92 let, pí Julie Kargerová - 91 let, pí Marie Franková - 90 let. Nejstarším občanem - muţem - v Olomouckém kraji i ČR je Vojtěch Dvorský ze Štarnova, doţívající se letos v listopadu 106 let. Zemřel 3 dny před svými narozeninami. V kraji je 21 stoletých. Česko v číslech: počet obyvatel za rok přibylo lidí zejména cizinců (Ukrajinci, Slováci) narozených dětí zemřelo Podobný jev je v celé Evropě - přibývají Alţířané, Turci, Indové, atd. Olomoucký kraj se vylidňuje V roce 2004 došlo podle statistických údajů k těmto pohybům obyvatelstva: narození 5916 přistěhovalí 3460 zemřelí 6357 vystěhovalí 4011 potraty 1575 rozdíl celkem V tomto výčtu není zahrnuta změna přistoupením 3 obcí ze severomoravského kraje Moravský Beroun, atd. V kraji se za uplynulý rok uskutečnily 2372 sňatky, 1447 rozvodů. Rodičům se nejvíce v olomouckém kraji líbila jména: Tomáš 57 Eliška 42 Martin 54 Kateřina 39 Jan 52 Tereza 37 Jména Petr, Jiří, Pavel a Michaela nebo exotická jména Quintin, Kevin, Amanda, atp. jsou zcela výjimečná. Celostátně v lednu jsou nejčastější tato jména: Jan 266 Martin 169 Tereza 219 Karolína 141 Jakub 238 Filip 165 Eliška 176 Kristýna 128 Tomáš 219 Lukáš 163 Adéla 174 Aneta 127 Adam 180 Vojtěch 139 Natálie 157 Nikola 126 Ondřej 173 Matěj 133 Anna 156 Kateřina 124 Celostátně však celkově vedou Jirkové a Marie. Mezi příjmeními pak Novákové, Svobodové, Novotní, Dvořákové a Černí. V červenci najednou porodnice hlásí zvýšený počet porodů (aţ o 30 %). 10

11 Zvýšená porodnost v 1.pololetí 2005 V prvním pololetí 2005 dochází celostátně ke zvýšené porodnosti. Podle statistiky se narodilo ve: Šternberku 426 dětí Šumperku 514 Olomouci 886 Přerově 537 Prostějově 466 Jeseníku 172 Politický a veřejný život v obci Občasník obecního úřadu Počátkem února vydal obecní úřad "Občasník", kterým informoval občany o činnosti za období od 15.zasedání a o provedené petici, o poplatcích za odběr vody a stočného, o provádění sběru odpadků a nákladů za odvoz odpadků a o činnosti v kultuře. 15.veřejné zasedání zastupitelstva Konalo se 7.2. za účasti všech zastupitelů a hostů: místostarosta Uničova p.horák, který omluvil nepřítomnost hejtmana, místostarosta Litovle p.šrůtek a zástupce ČD ing.daňhel a ve zcela zaplněné zasedačce (cca 80 občanů). Zasedání bylo svoláno na ţádost 4 zastupitelů k řešení problému "obchvatu obce". Po zahájení došlo k prvnímu sporu o programu schůze. Protinávrh p.duška byl zamítnut. l) zpráva o činnosti obce od posledního zasedání - viz Občasník, který bylo nutno celý přednést. 2) schválena veřejnoprávní smlouva s městem Litovel o přestupkovém řízení. Za projednání 1 případu poplatek městu 500 Kč. Platí do ) Projednána petice 523 občanů, kteří podporují provedení "západní přeloţky". Starosta zjistil v petici některé nedostatky (2x tytéţ osoby, některé podpisy psány stejnou rukou, atd.). K tomu se rozvinula neorganizovaná diskuze. Vystoupil p.horák, který trval na variantě podle schváleného územ.plánu obce - západní obchvat a ţe navrţená změna územ.plánu nebude krajem přijata, p.šrůtek potvrdil, ţe Litovel dosud nemá schválený územ.plán, ale poţaduje západní obchvat města s tím, ţe pokud obec prosadí východní variantu a vyuţije severní variantu Litovle - přeloţka ul.ţerotínovy - nemají námitek. Zástupce ČD potvrdil, ţe práce na koridoru začínají od Zábřeha a skončí 2006 v Července, přitom zajistí rekonstrukci nadjezdu, provedení podjezdu (stávajícího) a další práce podle schváleného územ.plánu obce 11

12 (pokud bude západní varianta), situace je velmi aktuální. V další diskusi vystoupil p.gál, MVDr. Osička, p.skopal, p.kráčmar, ing.lilek, ing.ďulík, p.harszlak, p.cinegrová a další. Při schvalování usnesení k tomuto bodu byly projednány 2 různé návrhy, ale ţádný nebyl schválen. (Pro hlasovali vţdy jen 4 zastupitelé.) 4) Schváleny platové odměny místostarostů (4000Kč), předsedů výborů (1000Kč) a zastupitelů (400Kč) 5) Schválena změna rozpočtu a dodatek č.3 ke smlouvě s Ţivot.prostředím. Na závěr schváleno celkové usnesení zasedání s tím, ţe starosta svolá za 3 týdny nové zasedání zastupitelstva k řešení stanoviska obchvatu. Schůze trvala od do Hosté mezitím odešli. 16.zasedání zastupitelstva Konalo se za účasti řady hostů z krajského zastupitelstva - starostky Uničova ing.kaprálové, místostarosty Uničova p.horáka, pracovníků kraje ing. Gremlici a dalších, a to vše k vůli obchvatu obce - západní nebo východní? Po rušné diskusi trvající skoro 3 hodiny zastupitelé rozhodli "nesouhlasíme se západní variantou". Co bude následovat? 17.zasedání zastupitelstva Konalo se za účasti 8 zastupitelů. Podle schváleného programu bylo projednáno: 1) připomínky p.duška k zápisu z jednání 7.2. Připomínka byla postoupena k vyjádření přísluš.odboru kraje a jejich odpověď byla přečtena. 2) zprávy o činnosti: - zpráva policie o trestní činnosti za rok 2004, z toho případy týkající se naší obce (7 krádeţí, 33 přestupků, 2 doprav.přestupky) - zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách - zpráva kontrol.výboru o čerpání finančních příspěvků - SK Červenka, zákl.škole, mateř.školce, Charitě, Redemptoristům, hasičům. - informace soudu o přesunu projednávání případu p.duška na zpráva o provedené kontrole kontrol.odboru kraje za rok o podané ţádosti na hejtmana ve věci změny územ.plánu obce 3) Návrh na odvolání kontrol.výboru a volbě nového (p.gál, Kuzikowská.) Po rozsáhlé diskusi i občanů, zastupitelstvo návrh zamítlo. 4) Rozpočet na rok 2005 Proti předem vyhlášeného návrhu došlo po změnách v příjmové části - výše daní, které obdrţí obec - a následné široké diskuzi byl rozpočet schválen : příjmy Kč, vydání 12

13 stejné, takţe je rozpočet vyrovnaný. 5) Smlouva s kongregací redemptoristů o smlouvě budoucí ve věci pozemků, na kterých je postavena mateř.školka. Tím jsou splněny teprve nyní podmínky pro kolaudaci stavby. 6) Směna pozemků obce s manţely Křivákovými do prostoru vedle Madonny s tím, ţe realizace stavby musí být dokončena do konce roku Ke směně muselo dojít proto, ţe stávající pozemky manţ.křivákových neodpovídají pietní vzdálenosti od hřbitova. 7) Převody pozemků mezi krajem a obcí 8) Příspěvek obce na autobus.dopravu Litovel - Uničov - odmítnuto. Zemřel papeţ Jan Pavel II večer v hod. zemřel po delší těţké nemoci papeţ Jan Pavel II. Narodil se ve Wadowicích v Polsku. Před zvolením papeţem byl arcibiskupem-kardinálem v Krakově. Jeho občanské jméno bylo Karol Wojtyla. Papeţem se stal po smrti papeţe Pavla II. v roce Byl to první papeţ neitalského původu byl po skončení studií na filozof.fakultě Jagellonské univerzity vysvěcen na kněze se stal arcibiskupem krakovským a 1967 kardinálem byl zvolen papeţem a intronizován jako 264. papeţ. Měl 58 let. Za svého pontifikátu navštívil přes 100 států světa. V roce 1990 navštívil tehdejší ČSR. Pak naši republiku navštívil ještě 2x. Obdobně také Slovensko. Volba papeţe Benedikta XVI. Konkláve kardinálů zvolilo 19.4., jiţ v druhý den zasedání, nového papeţe. Stal se jím 78 letý kardinál Joseph Ratzinger, arcibiskup mnichovský. Zvolil si církevní jméno Benedikt XVI. Je 265.papeţem a také historicky nejstarším nově ustanoveným papeţem. Narodil se v Bavorsku v Marktl am Inn. Ustavení nové vlády Na základě dohody koaličních stran byla ustavena nová vláda ČR. Předsedou vlády se stal Jiří Paroubek (ČSSD). 18.zasedání zastupitelstva obce Konalo se za malé účasti občanů (12). Projednáváno: 1) Zpráva o činnosti od posledního zasedání: 13

14 - vysazování stromů a okrasných keřů - prováděno jen zčásti pro nedostatek sazenic, pokračuje se na podzim. - informace o revitalizaci Čerlinky - čištění koryta potoka - zadání celoobecního projektu na odkanalizování s etapovou realizací jako podklad pro ţádost o dotaci. - umístění zrcadla na křiţovatku Tyršova-Nádraţní - oprava vodovodu v ul.tyršova - je z roku a budování chodníku 2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2004 Diskuze kolem schodku v hospodaření vzniklého od roku ) Rozpočtové opatření za duben-květen ) Hospodaření s odpadními vodami - náklady za čištění kanalizace v ul.vítězná a Mánesova 5) Pověření starosty obce účastnit se konkurs.prodeje obj.č.16. Vyvolávací cena je 1,5 mil.kč. Zastupitelstvo schválilo účast do ceny 3,0 mil.kč. 6) - prodej pozemku u býv.sodovkárny manţ.zahradníčkovým - staveb.parcela v ul.příčná manţ.kadláčkovým - směna pozemků s firmou RIKEA - neodsouhlaseno - koupě pozemků pod cestou v ul.jiráskova (býv.dům rod.navrátilových) 7) Obec obdrţela projekt na II.etapu přeloţky obchvatu - úsek Třebízského - PENTO. Po projednání zastupitelstvo trvá na východním obchvatu. 8) Oprava vodovodu a chodníků v ul.tyršova schváleno 9) Souhlas s pronájmem byt.jedn. p.zd.koupila v ul.vítězná 10) Diskuze: - oprava chodníku na "Hrázkách" po výstavbě plynovodu. Koupě objektu č.p.16 V termínu k správce konkurzní podstaty býv.jzd Červenka uzavřel prodej objektu č.16 - bývalé správní středisko JZD - za nejniţší podací cenu 1,5 mil.kč. Prodej se uskutečnil obálkovou metodou. Obec nabídla cenu 1,73 mil.kč a jak se ukázalo za tuto cenu objekt získala. Kolik bylo celkem zájemců, nebylo zveřejněno. 19.zasedání zastupitelstva Konalo se 1.9. v zasedačce za účasti všech zastupitelů a asi 20 občanů. Bylo svoláno na základě ţádosti 3 zastupitelů (Dušek, Kuzikowská, Gál) k projednání petice 122 občanů, kteří si stěţují na provoz firmy HOPAX. Starosta Vlk rozšířil program zasedání o další body. 14

15 Proti tomu protestoval p.dušek. Zastupitelstvo však rozšířený program schválilo. Na zasedání byl přizván zástupce fy HOPAX a staveb.úřad Litovel (omluven). Firma HOPAX si v zasedačce ještě před zasedáním instalovala videokameru, aby zasedání zaznamenalo. Také k tomu byla obšírná diskuse ze strany p.gála. Nakonec natáčení schváleno. l) Petice občanů si stěţuje na zhoršení ţivotního prostředí, svařování a zřízení lakovny. Dále na zatíţení dopravy v ul.komenského provozem těţkých nákladních aut. Ke všem bodům se vedla rozsáhlá diskuse (přes 3 hodiny, místy velmi nechutná, s nedostatečnými argumenty, osobním napadáním, atd.). Problém je v tom, ţe HOPAX původně postavil skladovací haly a pak v nich zřídil výrobu ţel.konstrukcí. To vše před rokem 2001 se souhlasem tehdejšího starosty p.duška a před termínem schválení územ.plánu (2001). Územní plán pak byl schválen "pro provoz drobných dílen" a nikoliv jako průmyslová zóna. Další instalace dílen jako svařovna, lakovna, otryskání - všechny mají odsávání s filtrací a vypouštěním odsátého vzduchu do vnějšího prostoru vše doloţeno protokoly o nezávadnosti. V provoze je nyní zaměstnáno cca 100 pracovníků, z toho cca 20 občanů z obce. V diskusi se dále předmět stíţnosti rozšířil, ţe domy v Jiráskově ulici (vzdálené cca 200m) jsou ohroţovány otřesy - praskání zdiva - a hlučností v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Ze strany HOPAX byla snaha zajistit kontrolní měření hlučnosti, ale nebyli vpuštěni na pozemky stěţovatelů. Na závěr diskuse, které se účastnili i občané, zastupitelstvo hlasovalo o usnesení (rozdělené do 4 dílčích bodů, 3 neschválili a 1 schválili - zadat oficiálně kontrolní měření na nezávadnost ohroţení ţivotního prostředí). Na nákladech na měření přislíbil p.pavlík za HOPAX spoluúčast. Po hlasování p.dušek opustil zasedání zastupitelstva, které pokračovalo v počtu 8 zastupitelů. 2) Starosta obce podal zprávu o činnosti od 18.zasedání: - dokončení rekonstrukce silnice v ul.tyršova a Nádraţní (chodníky) - kolaudace mateřské školky - problém výsadby zeleně z prostředků ČD - jednání s odborem dopravy o sníţení rychlosti v ul.vítězná bylo neúspěšné - zůstává rychlost 50km/hod, která však není dodrţována. 3) Schváleny dodatky ke zřizovacím listinám základ.školy a mateř.školky včetně zvýšení neinvestičních prostředků. 4) Prodej pozemku v zastav.obvodu manţ.trnkovým na stavbu rod.domu. 5) Projednány nabídky pozemků p.ing.krause a sestry Spurné do vlastnictví obce. Obdobně p.riflera, Dokoupilové, Doleţelové za úřed.cenu. 6) Směna pozemků pí.hubáčkové (ul.jiráskova) a pí.vitoulové. 7) Schváleno rozpočtové opatření za měsíce červen a červenec. 8) Schváleny interní směrnice OÚ (celkem 12 směrnic). 9) Schválen název ulice od kaple v ul.svatoplukova směrem na "Hrázky", ulice bude se jmenovat "Sovova", coţ bylo historické pojmenování. 15

16 10) Schválen navrţený znak obce. 11) Informace o draţebním prodeji byt.domu č.p.106 v ul.nádraţní. Obec se účastní draţby do ceny objektu 600 tis.kč. Koupě bytovky č.p.106 v ul.nádraţní V rámci dalšího rozprodeje majetku býv.jzd 9.květen, proběhl v rámci konkurzního řízení prodej bytovky č.p.106 se 4 byt.jednotkami. Objekt nakonec koupila obec za cenu 560 tis.kč. 20.zasedání zastupitelstva Konalo se v v zasedačce za účasti všech zastupitelů a asi 15 občanů. Bylo projednáváno: 1) Zpráva kontrolního výboru - p.šimčisko 2) Zpráva starosty o činnosti, ze které vyjímám: - prodej pozemku na stavbu rod.domků manţ. Kadláčkovým a Truksovým s tím, ţe obec vykoupí část parcely od pí Kantové a část od ing.matouška, Bratislava. - provede se směna parcel za účelem zajištění přístupu ke kanalizaci, v případě nutné opravy. - návrh smlouvy o odvozu komunál.odpadu - informace ze zasedání správy Čerlinky - informace ze zasedání mikroregionu Litovelsko - o pracích na vybudování bezbariérového přístupu k obec.úřadu (objekt č.p.16) 3) Zpráva finanční komise - úprava rozpočtu za září - listopad. 4) Návrh na úpravu územního plánu pro fu HOPAX - nepřijato Kolem tohoto návrhu byla dlouhá, bouřlivá diskuse plná uráţek. 5) Projednání návrhu obecního praporu nepřijato. 6) Projednán návrh rozpočtového provizoria na leden a únor 2006 ve výši 1/12 měsíčního rozpočtu ) Ustavení školské rady - podle nového školského zákona zřizuje se tzv. školská rada, do které jmenuje zřizovatel obec - 2 členy, 2 členy volí rodiče ţáků a 2 členy pedagogický sbor. 16

17 21.zasedání zastupitelstva Konalo se aţ v 18 hod.v zasedačce obec.úřadu. Ekonomika Ceny cigaret stoupají Podle schváleného zákona o tabákových výrobcích se zvyšuje daň o 20%. současné od od Petra King Size 44 Kč 50 Kč 57 Kč Sparta King Size Marllboro Camel West King Size Start Zákaz kouření ve veřejných místnostech, atd., nebyl parlamentem schválen. Kurzy valut v únoru 2005 EUR 30,75Kč USD 23,40Kč 100 SK 80,70 GBP 44,50 CHF 19,80 Ceny některých mobilů T-Mobile Eurotel Oskar MOTOROLA E Kč Nokia Siemens S SONY Ericsson K Nokia Platy v ČR za rok 2004 Podle statist.úřadu byl průměrný plat Kč. Tohoto platu však nedosahuje 60% občanů. Podle skupin byly platy následující: 17

18 zemědělství, lesnictví, myslivost Kč rybolov, chov ryb těţba nerost.surovin stavebnictví obchod a opravárenství stravování, ubytování finance zdrav.a sociální péče, veterinářství Dále je velký rozdíl v jednotlivých skupinách podle krajů. Největší platy jsou v Praze. Ekonomika rostla o 4%, nejrychleji za posledních 8 roků, zásluhou investic a zahraničního obchodu. V Olomouckém kraji jsou průměrné platy následující: okr. Jeseník Kč Šumperk Kč Přerov Kč Olomouc Kč Prostějov Kč průměr kraje Kč Nejlepší plat.podmínky byly ve stavebnictví. Nejhorší podmínky jsou na Jesenicku, kde proti platům v Praze jsou niţší o Kč. V jednotlivých odvětvích souhlasí s odstupňováním celostátním. Mzdy ţen přitom dosahují jen asi 74,9% platů muţů. Náklady na energie Letošní dlouhá zima podstatně zvýšila náklady na otop. Náklady v Olomouckém kraji činily podle odhadů více jak 20 tis.kč ročně. Cena plynu se sniţuje od 1.4. o 5%, ale v celém roce to bude zanedbatelné. Od 1.7. se ceny plynu pro domácnosti zvyšují o 4,3%. K se ceny za plyn dále zvyšují o 17,3%. Ceny pohonných hmot K byly u čerp.stanice PENTO následující ceny pohonných hmot: benzin Natural 95 27,30 Kč/litr benzin Special 27,10 " nafta 26,90 " K 5.9. ceny prudce stouply vlivem hurikánu Katrina v Mexickém zálivu, který poškodil vrtné plošiny a přerušil práce na těţbě ropy. Cena stoupla všeobecně o 3 aţ 5Kč/litr. Čerpadláři si tak zlepšili zisk, surovina v nádrţi se zatím nezměnila. 18

19 Změna dodavatele plynu Od dosavadní dodavatel plynu Severomoravská plynárenská byl začleněn do mezinárodní společnosti RWE Transgas, a.s. společně s Východočeskou, Západočeskou a Středočeskou plynárenskou. Provozovna Madonna se zavírá Podle zpráv z tisku bude od 1.6. uzavřena provozovna Madonny (u hřbitova). Vlivem dovozu textil.výrobků do Evropy ztratila provozovna odbyt výrobků - dětská konfekce. O práci tak přijde 30 pracovnic. Objekt koupila firma PRO-LOGIC, s.r.o., Sad Míru, Uničov. Objekt bude vyuţíván jako konsignační sklad náhradních dílů. Pro tento provoz se jiţ postavily 4 garáţe. Nový majitel rovněţ oplotil celý areál. Platy za 1.Q.2005 v bankovnictví Kč rozvod energetiky Kč veřejná správa nemovitosti, pronájem těţba surovin doprava,spoje opravy motor.vozidel stavebnictví průmysl zdrav.a soc.péče školství ostat.veř.sluţby rybolov ubytování, stravování zemědělství Největší výdělky jsou v Praze Kč, nejmenší na Vysočině, Olomoucký kraj Kč, průměrný výdělek ČR Kč. Projekt provozovny RIKEA RIKEA projektuje zavedení pěstování nové kořenové zeleniny "jakon". Jedná se o zeleninu dovezenou v roce 1993 z N.Zélandu. Je to zelenina citlivá na mráz a vyţaduje celoroční zavlaţování. Rostlina je asi 2m vysoká. Kořen se skládá ze dvou částí pod povrchem jsou kadexy, určené k rozmnoţování rostlin, a hlouběji jsou zásobníkové hlízy, vhodné do salátů, kompotů, zejména pro diabetiky. RIKEA zaţádala obec o směnu pozemků k jejímu pěstování. Směna zatím nebyla schválena (27.6.). Hospodářské výsledky ZP Červenka 7.7. se konala v sokolovně výroční schůze akcionářů ZP Červenka k projednání 19

20 hospodářských výsledků za rok Ze zprávy vyjímám: Počet akcionářů k je 277 s upsaným jměním Kč. 26% akcií drţí bývalé Rolnické druţstvo. ZP hospodaří na 696 ha zemědělské půdy na základě nájemních smluv. Průměrný počet zaměstnanců činil 39 pracovníků, kterým bylo vyplaceno Kč na mzdách. v roce 2004 byly pořízeny tyto investice: krmný vůz LABRADOR pozemky základní stádo: krávy převodem z jalovic prasnice převodem z mladého dobytka celkem 827 tis.kč 621 tis.kč tis.kč 496 tis.kč tis.kč Rostlinná výroba: Přehled výměr a výnosů: pšenice ozimá 198 ha 72,69 q/ha ječmen jarní ,68 kukuřice na zrno 84 80,00 řepka 95 40,50 pícniny pro ŢV 169 Živočišná výroba: Skot: dojivost na ks/den výroba mléka prodej mléka průměrná trţba za 1 lt mléka Vepřový dobytek: počet odchovaných selat celk natalita na 1 prasnici průměr.přírůstek prasat trţba za 1 kg - ţír 17,33 lt lt lt 8,06 Kč ks 11,60 ks 0,633 kg 31,16 Kč Přehled zisků a ztrát: rostliná výroba zisk tis Kč chov skotu ztráta 164 tis Kč chov prasat " tis Kč granulačka - míchárna krmiv zisk 0 mechanizace a autodoprava ztráta 96 tis Kč kompostárna " 27 tis.kč nájmy: KOVO + energetika zisk 72 tis.kč reţie, daně ztráta 452 tis.kč zisk 750 tis.kč Úvěry u bank tis.kč 20

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Str. 32 34 : 32 16. Veřejný pořádek Str. 34 17. Péče o životní prostředí - Památný strom

Str. 32 34 : 32 16. Veřejný pořádek Str. 34 17. Péče o životní prostředí - Památný strom ROK 2004 1. OBSAH: 2. Údaje o kronice a kronikáři Str. 2 3. Informace o vesnici Str. 2 4. Události A) ve světě 2004 B) v České republice a kraji - změny v DPH po vstupu do Evropské unie - konec povinné

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

Průběh vybraných událostí roku 2004.

Průběh vybraných událostí roku 2004. 1 R O K 2 0 0 4 2 Průběh vybraných událostí roku 2004. L E D E N 24. 1 - byla naměřena nejniţší teplota v roce/ -28,1 C/ 28. 1 - zápis ţáků do 1.třídy ZŠ / zapsáno 7 ţáčků / Ú N O R - zastupitelstvo obce

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Kronika 2013. L e d e n

Kronika 2013. L e d e n Kronika 2013 L e d e n Lidstvo se opět chystalo na konec světa. Ten měl nastat v den zimního slunovratu 21. 12. 2012. Ale zánik lidské společnosti se opět nekonal. Ani my jsme nepanikařili, zachovali jsme

Více

Kronika městyse Chudenice

Kronika městyse Chudenice Kronika městyse Chudenice 2006 Kapitoly kroniky 1. Obecní úřad 2. Průběh roku, počasí 3. Zemědělství 4. Průmysl a obchod 5. Úprava obce 6. Veřejný život 7. Politický a kulturní život, rozvoj školství 8.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Obec Ţernovník historie a současnost 1351-2001. vydáno k výročí 650 let od první písemné zmínky

Obec Ţernovník historie a současnost 1351-2001. vydáno k výročí 650 let od první písemné zmínky Obec Ţernovník historie a současnost 1351-2001 vydáno k výročí 650 let od první písemné zmínky Úvod Váţení spoluobčané, rodáci a příznivci naší obce tato broţura vydaná v roce 2001 u příleţitosti 650 let

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více