Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně"

Transkript

1 zdarma duben 2009 číslo 4, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně ~turecké přísloví~ Svozové termíny ' ' ' '09 zelené a oranžové pytle Žlutá sobota i v Jiříkově Varnsdorfská taneční skupina Stars se pokusí o vytvoření rekordu a zápis do knihy rekordů a kuriozit pelhřimovské agentury Dobrý den a Guinessovy knihy rekordů - tančit budou ve všech městech a obcích Šluknovského výběžku. V sobotu 18. dubna absolvují tanečníci v co nejkratším čase ale s plným nasazení, sedmnáct patnáctiminutových tanečních vystoupení ve všech městech a obcích šluknovského výběžku. Diváci je mohou podpořit tím, že se jejich vystoupení zúčastní oděni do žlutého. Program začíná v Jiříkově v půl desáté a přibližně pět minut před desátou hodinou přijede autobus. Zároveň s programem Žluté soboty budou probíhat trhy. Nájemné za pozemek roční nájemné za pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov bylo splatné jednorázově do každého roku, pokud jste nájemné dosud neuhradili, učiňte tak v nejbližší době Po d m í n k y p r o p r o d e j p o z e m k ů ZM na svém 29. zasedání schválilo usnesením č. 350/2009 směrnici č. 4/2009 Podmínky pro prodej pozemků na stavbu do m 2-1,- Kč/m 2 nad m 2-120,- Kč/m 2 pro podnikání od 120,- Kč/m 2 ostatní pozemky (na zřízení zahrádky, na rekreaci, pro výstavbu garáže) za 120,- Kč/m 2 více na stránkách města nebo úřední desce Ví t e, ž e v měsíci březnu se přistěhovalo 15 občanů, 3 občané se odstěhovali, 8 občánků se narodilo a 6 občanů zemřelo. Sběrný dvůr - nová otevírací doba pondělí středa pátek sobota Kontejner na velkoobjeměvý odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. Otevírací doba v zimním období St: 13,00-18,00 So: 10,00-14,00 Je d e n a u t o b u s - 9 h o d i n n a p ě t í - 17x v y s t o u p e n í Orientační program: na parkovišti na náměstí bubny (DD pí. Holečková), uvítání starostou města, 1. část mažoretky, zpěv (1.st. ZŠ pí. Škvorová), hlavní část programu (taneční vystoupení skupiny STARS Varnsdorf, zpěv, cheers vystoupení, přehlídka žlutých šatů, soutěž o nejhezčí, nejoriginálnější kostým, účes (to vše ve žluté barvě) a báseň se slovy : žlutá, sobota, město, hurá, autobus, slunce, láska, focení a sčítání s komisařem), ocenění občanů města starostou města, zpěv dětí MŠ(pí.Majáková), 2. část mažoretky, tanec a beatbox (DD pí.holečková), aerobic (pí.mrázková), zpěv (2.st. ZŠ pí.kubešová) Stars Varnsdorf Tato skupina existuje 7 let z toho se 5 let věnujeme cheerleadingu. Zakladatelkou skupiny je Libuše Vladařová, která je také hlavním trenérem. Asistentky trenéra jsou Hana Bali Šoltesová a Martina Hladíková. Skupina začínala s 18 členy skupiny, později se rozšířila a skupinou prošlo za 5 let cheerleadingu přesně 300 dívek k dnešnímu dni má skupina oficiálně 79 registrovaných členů. Náš tým v loňském roce udělal 6 různých vystoupení, které byli vidět v průběhu celého roku na různých akcích: maturitní plesy (7x), ples sportovců (2x), otevření stadiónu v Zákupech, poutě, pálení čarodějnic, předání Sportovce roku v Děčíně atd... Jednou za rok pořádáme Rekord se zápisem do knihy rekordů a kuriozit Např. 100 dívek oblečených v igelitových modelech a tančících na 3 minuty dlouhou skladbu, nebo 100 dívek oblečených jako havajanky a letos právě Žlutou sobotu Každý rok připravujeme kompletní program na pouť v Německu ( Sebnitz, Neustat atd ) Převzato a upraveno z webu Pálení čarodějnic Dne ve 20:00 hodin sraz u školy s lampióny Soutěž o nejhezčí čarodějnici a miss čarodějnici u hasičské zbrojnice je od 18:30 hodin, s vyhlášením výsledků v 19:30 hodin a následným odchodem nebo odvozem na start lampiónového průvodu ke škole. Vítání občánků Dne 25. dubna 2009 budou uvítáni nově narození občánci Alexandra Pačajová, Ladislav Borkovec, Vojtěch Keller, Anna Podzimková, Jakub Halamka, Veronika Balážová, Viktorie Stodolová, Viktorie Vilímová, Veronika Vladislava Jirásková, Lucie Klementová, Radek Ludvík Sivák, Marek Kováč, Veronika Divišová, Kristýna Pavlousková, Tomáš Divíšek, Michaela Uldrichová, Eliška Hobzová a Dominik Rychtařík v obřadní síni Města Jiříkov.

2 Vý b ě r z 28. z a s e d á n í Zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 24. února 2009 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Na 25. zasedání ZM byl vznesen požadavek o zajištění provozovatele kabelové televize na zasedání ZM ohledně nespokojenosti občanů, týkající se poruchovosti (vypadávání programů) a skladbě programů. Na základě toho byl pozván pan Říha, zástupce firmy Makro Cvikov. V úvodu sdělil, že provozování kabelové televize vyplývá ze zákona, poskytují programy, na které mají uzavřeny smlouvy. Upozornil na skutečnost, že současné domovní rozvody v panelových domech v Jiříkově v Březinově ulici jsou nevyhovující. Pokud budou nové rozvody, je možnost napojit každou zásuvku zvlášť a každý občan bude mít možnost výběru z programové nabídky (i placené). Proběhla kratší diskuze, kdy pan Říha na dotazy zastupitelů odpovídal a v závěru přislíbil, že předloží nabídku programů včetně cen. 3. Dotazy a připomínky občanů Pan Kolompár vznesl připomínku k projednávání pozemků ve vlastnictví jeho synů, které budou dotčeny plánovanou rekonstrukcí Základní školy. Považuje přístup města a přístup vedoucího odboru výstavby a ŽP za nepřípustný. Dle vyjádření starosty města a vedoucího odboru výstavby a ŽP se zpracovává projekt na rekonstrukci Základní školy (přesun školních dílen a školní jídelny, výstavba sportovní haly a sportovního hřiště). Projektant požádal o projednání případného odkupu nebo směny pozemku od synů pana Kolompára, kdy se jedná o několik málo metrů pozemku z důvodu protipožární ochrany. Se syny pana Kolompára bylo jednáno, obdrželi nákresy k prostudování domů. Na nabídku města pánové nepřistoupili a jejich stanovisko bylo postoupeno projektantovi. Hotový projekt bude předložen zastupitelům k projednání, proběhne další jednání se syny pana Kolompára a majitelkou okolních pozemků, které v současné době jsou neudržované. Panu Kolompárovi se nelíbí, že by měla Základní škola suplovat prostory, které by měly být v jiných budovách města a nevěří, že by plánovaná sportovní hala Základní školy byla plně využita. Na toto reagoval místostarosta Ing. Hase, který sdělil, že současná školní tělocvična je plně využita a prostory jsou malé. Rekonstrukce ZŠ (výstavba sportovní haly a sportovního hřiště) bude mít uplatnění. Dále pan Kolompár upozornil na historické domy ve středu města (Beseda, Kino), které se prodali a jsou v takovém stavu v jakém jsou. Podotknul, že okolní města podobné domy udržují. Krátce se k uvedenému diskutovalo. Paní Reitschmiedová sdělila, že mají v pronájmu pozemek, na který podali žádost o koupi, nyní je rozhodnuto, že budou uvedené pozemky dotčeny výstavbou sportovního hřiště, kdy budou muset být pokáceny ovocné stromy. Dle vedoucího odboru výstavby a ŽP je potřeba zvětšit prostor, je jednáno s projektantem. a dal na zvážení o oslovení jiných firem. Pan Bajan a pan Hodonský se vrátili k hernám, kdy by ze strany města a MP měli být majitelé heren důrazně upozorněni na zákaz hraní VHP mladistvých. Pan Wittgruber tlumočil všem, kteří se podíleli na zimní údržbě města pochvalu a to i od rumburských občanů pracujících v Jiříkově, bylo zvládnuto na jedničku. Pan Hodonský upozornil na opuštěné domy, které jsou rozebírány měla by dohlížet MP! Vznesl požadavek o doložení, kolik podnětů MP řešila. Dále upozornil na stojící automobily v komunikaci v Dolním Jiříkově u objektu pánů Marešů, kdy je zkomplikovaná údržba komunikace v rámci zimní údržby. Dle starosty města budou na příštím zasedání ZM strážníci MP přítomni. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. Úspěšní senioři z DD Filipov Dne odjeli naši senioři p. Vymetálková a p. Hlaváč na 3. mezinárodní soutěž ve výrobě velikonočních vajíček do německého Oberlandu. Konkurence byla veliká, soutěžilo 7 družstev a každé družstvo vyrábělo 8 vajíček libovolnou technikou s libovolným materiálem. Hodnotilo se každé vajíčko samostatně a potom se body sčítaly. Atmosféra soutěže byla velmi soutěživá a všichni senioři jí brali zodpovědně. O to větší byla radost, když nás vyhlásila porota soutěže na druhé místo. Od prvního místa nás dělily pouze 3 body. Považujeme to za veliký úspěch a již plánujeme nové techniky na příští rok. 8. Různé - diskuze V diskuzi zastupitelů měl pan Skramužský několik dotazů a připomínek: 1) Kontroluje Městská policie herny? 2) Nehrozí sankce za pozdější dokončení kanalizace v Jiříkově? 3) Kdo určuje úřední hodiny na MěÚ Rumburk? 4) Upozornil na to, že ještě neproběhla platba za odkup pozemku (komunikace) v Čapkově ulici v rámci vybudování chodníku. 5) Na krajského zastupitele pana Bernase měl dotaz jak se krajské zastupitelstvo staví k zdravotním poplatkům? Odpovědi: 1) Městská policie herny kontroluje, žádné výherní hrací automaty nejsou na černo. 2) Hrozit by neměla, zavázal se stát EU. 3) Je věcí Města Rumburk bude vznesen dotaz. 4) Platba za komunikaci - bude prověřeno. 5) Dle pana Bernase jsou poplatky v krajských zdravotních zařízeních zrušeny, v Rumburku se poplatky vybírat budou i nadále (na základě starosty Rumburka). Pan Bernas navázal na zvýšení ceny za služby ProEKO Varnsdorf Ivana Vyskočilová Jiříkovské noviny 4/2009

3 Up o z o r n ě n í MěÚ Ru m b u r k Vážení občané, v souvislosti s celostátně připravovanou modernizací a centralizací informačních systémů správních evidencí a registrů silničních vozidel dojde k výluce informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel ve dnech 1. května až 10. května V této době budou níže uvedená pracoviště Městského úřadu Rumburk uzavřena a nebude možné provádět změny v těchto evidencích. Jedná se o tyto činnosti: registr vozidel, občanské průkazy, cestovní doklady. Systém bude opět zcela funkční od 11. května Z tohoto důvodu vás žádám, abyste si své záležitosti vyřídili do 29. dubna 2009, neboť do 10. května 2009 nebude možné zažádat o vydání cestovního dokladu, o změnu v registru vozidel a vydání občanského průkazu. Současně nebude ani možné vydat již vyhotovené občanské průkazy, cestovní doklady ani pasy bez biometrických údajů. Úprava dopravního značení na sídlišti Z důvodu nevyhovující šíře komunikací na sídlišti Svobodova bylo přistoupeno k osazení dopravního značení, kde dojde k zjednosměrnění určitých komunikací a omezení stání. Na komunikaci u domu č.p a 1074 bude jednosměrná komunikace od domu č.p. 485 směrem ke garážím a komunikace mezi č.p a 1061 bude jednosměrná směrem k lékárně. U domu č.p a 1071 zůstává jednosměrné značení stávající. Toto dopravní značení bude osazeno tak, aby vstoupilo v platnost dnem Děkujeme za pochopení. Alena Jánská vedoucí OCDS MěÚ Rumburk Up o z o r n ě n í Sportovně střelecký klub 0067 v Jiříkov upozorňuje spoluobčany a příznivce sportovní střelby, že z důvodu dosud nevyjasněných vlastnických vztahů k pozemkům kolem střelnice, kdy není umožněn přístup ani vjezd k malorážkové střelnici, se 31. ročník veřejné střelecké soutěže O přeborníka města Jiříkova dne 8. května 2009 NEKONÁ. Děkujeme za pochopení! Pavel Kastl Český střelecký svaz SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB Jiříkov Navýšení poplatku pro neplatiče! Použité dopravní značení: B 2,,zákaz vjezdu všech vozidel B 24a,,zákaz odbočení vpravo B 24b,,zákaz odbočení vlevo B 29,,zákaz stání C 3a,,přikázaný směr jízdy zde vpravo IP 4b,, jednosměrný provoz Petr Stredák vedoucí odboru MH a BH MěÚ Jiříkov Poplatek za psa Městský úřad Jiříkov přistupuje v letošním roce 2009 u neplatičů k navýšení místního poplatku za komunální odpad. Toto navýšení může činit trojnásobek dlužné částky. Upozorňujeme dlužníky, kteří nemají uhrazen mísní poplatek za komunální odpad v období roku , že jejich dlužná částka může být navýšena až na trojnásobek. Příklad: Dlužná částka, která nebyla uhrazena např. za rok 2008 ve výši 500,-Kč, může po navýšení činit až 1500,-Kč. Městský úřad Jiříkov dává šanci dlužníkům, kteří dosud nezaplatili, aby mohli tento stav napravit a to nejpozději do konce června roku V případě, že dlužné částky budou do zaplaceny, nebude se jich navýšení poplatku týkat. Pokud nebudou dlužné částky zaplaceny přistoupí Městský úřad k jejich navýšení a to od Pokud nebudou v daném termínu nedoplatky uhrazeny, přistoupí Městský úřad Jiříkov k vymáhání dlužných částek exekučním řízením a v některých případech i za pomoci soukromé exekutorské firmy. V případě vymáhání nedoplatků exekutorskou firmou budou dlužné částky několikanásobně vyšší. Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad má fyzická osoba, která má v obci Jiříkov trvalý pobyt, ale itrvale hlášená osoba, která se na území města již několik let fyzicky nezdržuje. správce místního poplatku za komunální odpad Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, 1. byla splatná do 31.března, pokud jste poplatek dosud neuhradili, učiňte tak v nejbližší době. Poplatek činí: 500,- Kč za jednoho psa v družstevních, městských, podnikových a soukromých bytech v bytových domech činí poplatek, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 700,- Kč 300,- Kč za jednoho psa v rodinných domech na území ohraničeném ulicemi 9. května od budovy č.p. 900 ke křižovatce s ulicí Svobodova, ul. Svobodova, ul. Moskevská, ul. Oldřichova ke starému hřbitovu, ul. Petrova, přes louku do ul. Karlova směrem k budově Policie ČR a zpět ul. Mánesova k budově č.p. 900 činí poplatek, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 400,- Kč 200,- Kč za jednoho psa,v rodinných domech na ostatním katastrálním území města Jiříkova a katastrálním území Filipova činí poplatek za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250,- Kč Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek 100,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč. ekonomický odbor MěÚ Jiříkov Ví t e ž e náš Jiříkov není v České republice jediný? Stejně se jmenující obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál. Počet obyvatel není ani desetina našeho Jiříkova trvale žijících obyvatel, ale katastrální výměra je téměř třikrát větší. Dále se stejně jmenují osada u Dolního Újezda (Pardubický kraj, okres Svitavy) a osada u obce Kámen (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina). Jiříkovské noviny 4/

4 Severní stopou Dne bude tradičně vypraven historický vlak pro návoz účastníků pochodu Severní stopou. Letos bohužel nebude vyjíždět a končit v Jiříkově, ale nově je veden v trase Děčín Rumburk Dolní Poustevna a zpět. Odjezd z Rumburka je předběžně naplánován na 8:50 hod. a návrat po skončení pochodu bude z Dolní Poustevny kolem 16:00 hod. Pro turisty z Jiříkova je však zajištěn přípoj od vlaku, který jede ze zastávky Jiříkov Filipov v 8:20 hod. Pořadatelem jízdy je Společnost železniční výtopna Jaroměř. In t e r n e t o v á t e l e v i z e Bo h e m i a No r d TV Vážení přátelé, právě byla uvedena do provozu nová internetová televize BOHEMIA NORD TV (dále jen BNTV). Tento projekt si klade za cíl, prostřednictvím internetu, prezentovat náš Šluknovský výběžek. Formou reportáží a krátkých videosekvencí, chceme ukázat život občanů v této krásné a často opomíjené krajině. Plánujeme z každého města a obce natočit krátkou prezentační videosekvenci. Protože celý projekt je provozován pouze několika nadšenci, je zcela neziskový. Uvítáme každou Vaši připomínku, námět na reportáž či nabídku ke spolupráci. Petr Černý / Řidiči, d o m l u v t e s e! informační letáček Policie ČR U všech n e h o d b ý t n e m u s í m e, c h c e m e b ý t t a m, k d e j d e o ž i v o t y a z d r a v í. Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od ) pro řidiče? Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud 1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje ,- Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad) 2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby 3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod. - pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.) Policii ČR volejte, pokud a) není splněna některá z výše uvedených podmínek b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci. Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol. Ne z a p o m e ň t e! Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázáni totožnosti (předloženi občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sděleni údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčeni o technickém průkazu). Pro sepsáni tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzeni míry zaviněni bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Kl u b č e s k ý c h t u r i s t ů Ru m b u r k pořádá v sobotu dne 2. května 2009 XXX. ročník stezky odvahy Pěší turistická akce pro rodiče s dětmi v délce 8 km v CHKO Labské Pískovce a opět část trasy po národním parku České Švýcarsko (trasa označena vlastním značením - fáborkami). Start - nádraží ČD - Panský od 9:45-11:00 hod. Cíl - osada Kopec turistická základna vedle restaurace "u Vyskočilů" Odjezdy vlaků na start v Panském: Děčín hl. n Česká Lípa 8:28 Mikulášovice dol. n. 9:05 Rumburk 9:44 - přes K. Lípu a Zahrady 9:24 V cíli pro děti sportovní soutěže s cenami a medaile s diplomem za účast! Táborák na turistické louce s možností opékáni uzenin. Trampské písničky hraje skupina "Ruksak". Jednotné startovné15 Kč Účast na vlastní nebezpečí! Na trase kontroly s razítky! Zv e m e v š e c h n y d ě t i z Ru m b u r k a a o k o l í n a n a š i STEZKU ODVAHY! Bližší informace Vám podají: Rudolf Prokopec, Jiříkovská 1469/5, Rumburk tei.: Václav Provazník, č.p. 907, Mikulášovice, tel.: JIM TEXTIL (naproti prodejně AXA u žel. zastávky Jiříkov-Filipov) OTEVŘENO Po Pá 13:30-17:00 hod. So 08:30-11:00 hod. Na vědomost se všem dává, že v sobotu na pláži u rybníka Mexiko se koná jubilejní 10. POHÁDKOVÝ LES Skvělá zábava pro děti i dospělé. Les plný pohádkových postaviček. Sladké odměny pro malé. Mnoho atrakcí na pláži, nově Aquazorbing člověk v kouli. Letos, až do večerních hodin, hraje NOVAMIX. Zdarma doprava pohádkovým autobusem ČSAD Semily do zastávky Jiříkov Pohádkový les. Př i j ď t e p r o ž í t k r á s n ý d e n! Pořádá Salesiánský klub mládeže za velké podpory Města Jiříkov, podnikatelů a spousty dobrovolníků. Tel Jiříkovské noviny 4/2009

5 Ju b i l e a v m ě s í c i d u b n u o s l a v í s v é j u b i l e u m pan Jaroslav Ehl, pan Miroslav Karban, paní Blažena Kašparová, paní Zdeňka Kovářová, paní Zdena Kubíčková, paní Emilie Kučerová, paní Helga Kučerová, paní Renata Molnárová, pan Miroslav Navrátil, paní Olga Procházková, pan Jaroslav Řeháček, pan Jiří Špička, paní Blažena Tůmová, pan Ján Turánský, paní Jaroslava Zimmerhanslová Ju b i l a n t ů m b l a h o p ř e j e Ko m i s e o b č a n s k ý c h z á l e ž i t o s t í, r e d a k c e i město Jiříkov Roz l o u č i l i j s m e s e s panem Jindřichem Švecem s panem Jozefem Dudy s panem Bohumilem Hradeckým s paní Dagmar Svobodovou s panem Antonínem Bezděkem s paní Jarmilou Týczinskou s paní Emmou Mrázkovou s paní Andělou Vokatou s panem Josefem Kratochvílem s paní Bohumilou Novou s paní Helenou Čapkovou In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Vz p o m í n k a S velkou bolestí v srdci Vám oznamujeme, že tomu jsou 3 roky, co nás navždy opustila naše milovaná dceruška Zdenička Wünschová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte si. rodina Wünschová Vz p o m í n k a Dne tomu bude již rok, co nás navždy opustila Anna Strelecká, kdo jste ji znal vzpomeňte s námi rodina Mikešová a manžel Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk :00, Che Guevara - revoluce * Tento film zachycuje vzestup Che během kubánské revoluce, od doktora - přes velitele k hrdinovi revoluce. * USA/FRAN./ŠPAN. * 131minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 65 Kč :00, Kurýr 3 * Pravidla zůstávají stejná. Muž s nohou na plynu je zpět a v nejlepší formě. * FRANCIE * 100 minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let * 65 Kč :00, Drsný sever aneb 7 dní života * PREMIÉRA AMATÉRSKÉHO FILMU, natočen tvůrci z Rumburka podle skutečného příběhu, jen postavy a některé scény jsou smyšlené. * 90 minut * 40 Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :30, PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI * Dobrodružný animovaný příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky. * Ml. přístupno. * ČESKÁ VERZE. * 94 min. * 50 Kč :00, VALKÝRA * Tom Cruis jako německý plukovník organizující atentát na Adolfa Hitlera. * Ml. přístupno od 12ti let * 120 min. * 60 Kč :00, LÍBÁŠ JAKO BŮH * Romantická komedie Marie Poledňákové o propletencích lidských vztahů okořeněných humorem. * 110 min. * Ml.přístupno. * 60 Kč :30, MILIONÁŘ Z CHATRČE * Čerstvý nositel Oscara vypráví příběh indického chlapce, který vyhrál v milionářské soutěži. * 120 min. * Ml.přístupno od 12ti let. * 60 Kč Kino Dukla Šluknov :00, PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK * pásmo pohádek pro děti * děti 9+1Kč, dospělí 16+1Kč :30, CINKA PANNA * Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě. * hudební SK/MAĎ. * do 15 let nevhodný * 123 minut * 49+1Kč :00, BOLD - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD * Hrdina hollywoodského hitového televizního seriálu Bolt zjišťuje, že k tomu, aby se stal hrdinou, nepotřebuje superschopnosti. * animovaná pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ * 103 minut * děti 59+1Kč, dosp. 69+1Kč :00, LOVECKÁ SEZÓNA 2 * Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog stále tvoří tu správnou dvojku. Tentokrát nastane boj mezi domácími a lesními zvířátky. * animovaná komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ * 76 minut * děti 49+1Kč, dosp. 59+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf a :00, MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY * Pokračování úspěšné animované pohádkové komedie. * USA * 60,-Kč, mládeži přístupno, dabing, 90 min až :30 a 20:30, NOUZOVÝ VÝCHOD * Adaptace stejnojmenného slavného románu Richarda Yatese. V hlavních rolích se spolu po delší době opět setkali Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. * VB/USA * 75,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupno, české titulky, 119 min až :30, POCHYBY * Ocitáme se v šedesátých letech v katolické škole poblíž Bronxu. Hlavní hrdinkou se stává jeptiška * USA * 70,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 104 min až a 20:30, MARLEY A JÁ * Zvířecí hrdina labrador Marley má k ideálnímu domácímu miláčkovi daleko. Přestože kosí ocasem sklenice a zarámované fotografie funí, slintá a očurává kdeco a kdekoho, nedají na něj jeho pánečkové John s Jenny dopustit... * USA * 80,-Kč, mládeži přístupno,české titulky 111 min a :30, RYCHLÍ A ZBĚSILÍ * Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. * USA * 75,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 99 min až :30 a 20:30, AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE * Filmová adaptace knižního besteselleru Grega Behrendta a Liz Tuccillo o věčném tématu odlišností mužského a ženského pohlaví * USA * 80,-Kč, mládeži do 12 let nepřístupný, české titulky, 130 min. NOČNÍ ČARODĚJNICKÉ PŘEDSTAVENÍ * :00, UNDERWORLD 3: Vzpoura Lycanů * Mladý Lycan Lucian (Michael Sheen) se ujme role mocného vůdce a sjednotí vlkodlaky v boji proti Viktorovi (Bill Nighy), démonickému králi upírů, který je po stovky let pronásleduje. * 20,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupno, 92 min, české titulky Bio Luž Dolní Podluží :00 a 20:00, Pohádky na dobrou noc * Americká pohádková komedie pro všechny generace Večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství - Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 95 minut :00 a 20:00, Underworld 3: Vzpoura Lycanů * Americký filmový horor Každá válka má svůj začátek - Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 90 minut :00 a 20:00, Sex drive * Americká filmová komedie Najdi babu, šlohni káru a přirážej - Mládeži přístupno Vstupné 65 Kč 105 minut :00 a 20:00, Bolt - pes pro každý případ * Americký kreslený film pro celou rodinu v českém znění - Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah - přinejmenším tehdy, pokud běží kamery. Když se hrdina... - Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut Jiříkovské noviny 4/

6 Nabídka knihovny Filipov otevírací doba od 15,45-18,00 hod; vždy v úterý a čtvrtek J.A. Owen - lndigový drak Je to právě-indigový drak, který vám otevře bránu do Souostroví snů. Společně s Johnem a jeho dvěma přáteli se přenesete do imaginárního světa, kde ožívají draci a antické legendy. C.H. Clarková - Krajka Mladí manželé si vybrali svatební cestu do Irska, hrad Hennessy. Dalo by se čekat, že v romantické krajině je nemůže nic děsivého potkat. Na starém hřbitůvku jim první pohled padne na náhrobek s jejich příjmením. S. Turka - Pochybení Rommy je zlodějíček, bezdomovec a navíc i trojnásobný vrah. Před deseti lety byl za vraždu odsouzen k trestu smrti, krátce před svou popravou začne tvrdit, že je nevinen. Je možné dobrat se pravdy? T. Maugenest - Záhadný rukopis V nemocnici leží muž. Oči má doširoka otevřené, nevnímá, nereaguje, ale mrtvý není. Není však ani živý. Podobných případů bylo zaznamenáno víc. Co tyto pacienty spojuje a co je příčinou jejich podivného kómatu? S. Brown - Adamův pád Lisa věnuje veškerou energii své profesi a vypracovala se na vynikající fyzioterapeutku, která neztrácí soucit s pacienty. Ještě nikdy neměla tak umíněného pacienta jako je Adam, který ji na každém kroku provokuje i uráží. F. Uher - Dlouhá nepřítomnost Další z řady původních českých detektivek. Na počátku byla mrtvá dívka, nalezená u železničního náspu. Vypadla z vlaku? Vyskočila? Pomohl jí někdo? Každý krok kriminalistů odkrývá další uzly a čím dál spletitější sítě různých vztahů. Výtvarná soutěž Starosta města vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže základních a mateřských škol v Jiříkově Témata: 1. Jsme součástí vesmíru 2. Volné téma Soutěž ve třech věkových kategoriích: 1.kat.: MŠ + 1. a 2. třídy 2.kat.: 3. 5.třídy 3.kat.: třídy Způsob tvorby: kresba, malba, malý prostorový výrobek Soutěže se mohou zúčastnit žáci mateřských, základních škol a výtvarných kroužků (mimo ZUŠ). Uzávěrka soutěže je Vítězné práce se dočkají odměny. Zveme Vás na fotbal... všechny uvedené zápasy se odehrají na hřišti TJ Spartak Jiříkov mladší žáci TJ Spartak Jiříkov SK STAP Vilémov od 10:00 starší žáci TJ Spartak Jiříkov SK Markvartice od 11:00 TJ Spartak Jiříkov FK Česká Kamenice od 11:00 Ma t e ř s k á š k o l a, Filipovská 686, Jiříkov vyhlašuje v souladu se zněním 34, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zápis do mateřské školy ul. Filipovská a ul. Hradecká školní rok 2009/2010 dne 14. května 2009 od 15,30 17,00 hod. v budově mateřské školy ul. Filipovská Kritéria pro zařazení dítěte do MŠ : 1. Počet dětí v mateřské škole nepřesáhne limit daný ustanovením 2, odst. 2) vyhlášky O předškolním vzděláváním, tj, 24 dětí na jednu třídu s možností udělení výjimky zřizovatelem dle 23 odst. 1) a 3) Školského zákona. 2. Maximální kapacita mateřské školy je 104 dětí (ul. Filipovská 56 dětí, ul. Hradecká 48 dětí ) viz. výše ustanovení o výjimce. 3. Do mateřské školy se děti zařazují podle těchto kritérií: a) přednostně se přijímají děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky b) děti s celodenní docházkou zaměstnaných matek c) děti s celodenní docházkou nezaměstnaných matek d) ostatní 4. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 5. V případě omezení provozu mateřské školy (organizační a technické důvody) lze dočasně omezit docházku dětí do mateřské školy. 6. Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu roku pokud tomu dovolí kapacita školy 7. Za dodržování výše uvedených kritérií a posuzování míry naléhavosti při zařazování dítěte do mateřské školy zodpovídá statutární zástupkyně mateřské školy. Drobné opravy v bytě Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná, a plynný paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. Za drobné součásti předmětů vybavení bytu nebude možné považovat podstatné součásti, jako např. výměnu topného tělesa u karmy, pečící trouby u kuchyňského sporáku, pracovní desky a dřezu u kuchyňské linky či trojcestného ventilu u etážového topení. Přesné vymezení drobných součástí nebylo možné provést, protože je v praxi příliš mnoho druhů a rozdílného provedení předmětů vnitřního vybavení bytu a jejich součástí. V případě sporu, zda se jedná o drobnou opravu či drobnou součást nebo ne, bude nutné vycházet z konkrétních podmínek. Spor je oprávněn rozhodnout pouze soud....pokračování příště Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, příspěvky do novin lze podat em, na disketě nebo na CD (DVD).

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~ zdarma červen 2009 číslo 5, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~ Svozové termíny 15. 06. '09 29. 06. '09 07.07.

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK Jílovská KVĚTEN 2014 Číslo 5 Ročník XXIII Vyšlo dne: 16. 5. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Od nového měsíce pro cestující, kteří jezdí autobusem do Jílového a do Bynova, nastaly změny.

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 7 6. DUBEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ZA VĚTŠINOU PROBLÉMŮ NA ŠLUKNOVSKU STOJÍ NEZAMĚSTNANOST Většina lidí na Šluknovsku si myslí, že příčinou nespokojenosti

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

1/2 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. MASOPUSTNÍ VESELICE Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

1/2 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. MASOPUSTNÍ VESELICE Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 1/2 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MASOPUSTNÍ VESELICE Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2011 Vážení spoluobčané, v prvních měsících roku 2011 se vedení naší městské

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 březen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Nové nádraží Informace z radnice Poplatky za psa Okénko zastupitelů Kronika Březnová výročí Školy Pozvánky Inzerce Komorní hudba

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více