Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně"

Transkript

1 zdarma duben 2009 číslo 4, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně ~turecké přísloví~ Svozové termíny ' ' ' '09 zelené a oranžové pytle Žlutá sobota i v Jiříkově Varnsdorfská taneční skupina Stars se pokusí o vytvoření rekordu a zápis do knihy rekordů a kuriozit pelhřimovské agentury Dobrý den a Guinessovy knihy rekordů - tančit budou ve všech městech a obcích Šluknovského výběžku. V sobotu 18. dubna absolvují tanečníci v co nejkratším čase ale s plným nasazení, sedmnáct patnáctiminutových tanečních vystoupení ve všech městech a obcích šluknovského výběžku. Diváci je mohou podpořit tím, že se jejich vystoupení zúčastní oděni do žlutého. Program začíná v Jiříkově v půl desáté a přibližně pět minut před desátou hodinou přijede autobus. Zároveň s programem Žluté soboty budou probíhat trhy. Nájemné za pozemek roční nájemné za pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov bylo splatné jednorázově do každého roku, pokud jste nájemné dosud neuhradili, učiňte tak v nejbližší době Po d m í n k y p r o p r o d e j p o z e m k ů ZM na svém 29. zasedání schválilo usnesením č. 350/2009 směrnici č. 4/2009 Podmínky pro prodej pozemků na stavbu do m 2-1,- Kč/m 2 nad m 2-120,- Kč/m 2 pro podnikání od 120,- Kč/m 2 ostatní pozemky (na zřízení zahrádky, na rekreaci, pro výstavbu garáže) za 120,- Kč/m 2 více na stránkách města nebo úřední desce Ví t e, ž e v měsíci březnu se přistěhovalo 15 občanů, 3 občané se odstěhovali, 8 občánků se narodilo a 6 občanů zemřelo. Sběrný dvůr - nová otevírací doba pondělí středa pátek sobota Kontejner na velkoobjeměvý odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. Otevírací doba v zimním období St: 13,00-18,00 So: 10,00-14,00 Je d e n a u t o b u s - 9 h o d i n n a p ě t í - 17x v y s t o u p e n í Orientační program: na parkovišti na náměstí bubny (DD pí. Holečková), uvítání starostou města, 1. část mažoretky, zpěv (1.st. ZŠ pí. Škvorová), hlavní část programu (taneční vystoupení skupiny STARS Varnsdorf, zpěv, cheers vystoupení, přehlídka žlutých šatů, soutěž o nejhezčí, nejoriginálnější kostým, účes (to vše ve žluté barvě) a báseň se slovy : žlutá, sobota, město, hurá, autobus, slunce, láska, focení a sčítání s komisařem), ocenění občanů města starostou města, zpěv dětí MŠ(pí.Majáková), 2. část mažoretky, tanec a beatbox (DD pí.holečková), aerobic (pí.mrázková), zpěv (2.st. ZŠ pí.kubešová) Stars Varnsdorf Tato skupina existuje 7 let z toho se 5 let věnujeme cheerleadingu. Zakladatelkou skupiny je Libuše Vladařová, která je také hlavním trenérem. Asistentky trenéra jsou Hana Bali Šoltesová a Martina Hladíková. Skupina začínala s 18 členy skupiny, později se rozšířila a skupinou prošlo za 5 let cheerleadingu přesně 300 dívek k dnešnímu dni má skupina oficiálně 79 registrovaných členů. Náš tým v loňském roce udělal 6 různých vystoupení, které byli vidět v průběhu celého roku na různých akcích: maturitní plesy (7x), ples sportovců (2x), otevření stadiónu v Zákupech, poutě, pálení čarodějnic, předání Sportovce roku v Děčíně atd... Jednou za rok pořádáme Rekord se zápisem do knihy rekordů a kuriozit Např. 100 dívek oblečených v igelitových modelech a tančících na 3 minuty dlouhou skladbu, nebo 100 dívek oblečených jako havajanky a letos právě Žlutou sobotu Každý rok připravujeme kompletní program na pouť v Německu ( Sebnitz, Neustat atd ) Převzato a upraveno z webu Pálení čarodějnic Dne ve 20:00 hodin sraz u školy s lampióny Soutěž o nejhezčí čarodějnici a miss čarodějnici u hasičské zbrojnice je od 18:30 hodin, s vyhlášením výsledků v 19:30 hodin a následným odchodem nebo odvozem na start lampiónového průvodu ke škole. Vítání občánků Dne 25. dubna 2009 budou uvítáni nově narození občánci Alexandra Pačajová, Ladislav Borkovec, Vojtěch Keller, Anna Podzimková, Jakub Halamka, Veronika Balážová, Viktorie Stodolová, Viktorie Vilímová, Veronika Vladislava Jirásková, Lucie Klementová, Radek Ludvík Sivák, Marek Kováč, Veronika Divišová, Kristýna Pavlousková, Tomáš Divíšek, Michaela Uldrichová, Eliška Hobzová a Dominik Rychtařík v obřadní síni Města Jiříkov.

2 Vý b ě r z 28. z a s e d á n í Zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 24. února 2009 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Na 25. zasedání ZM byl vznesen požadavek o zajištění provozovatele kabelové televize na zasedání ZM ohledně nespokojenosti občanů, týkající se poruchovosti (vypadávání programů) a skladbě programů. Na základě toho byl pozván pan Říha, zástupce firmy Makro Cvikov. V úvodu sdělil, že provozování kabelové televize vyplývá ze zákona, poskytují programy, na které mají uzavřeny smlouvy. Upozornil na skutečnost, že současné domovní rozvody v panelových domech v Jiříkově v Březinově ulici jsou nevyhovující. Pokud budou nové rozvody, je možnost napojit každou zásuvku zvlášť a každý občan bude mít možnost výběru z programové nabídky (i placené). Proběhla kratší diskuze, kdy pan Říha na dotazy zastupitelů odpovídal a v závěru přislíbil, že předloží nabídku programů včetně cen. 3. Dotazy a připomínky občanů Pan Kolompár vznesl připomínku k projednávání pozemků ve vlastnictví jeho synů, které budou dotčeny plánovanou rekonstrukcí Základní školy. Považuje přístup města a přístup vedoucího odboru výstavby a ŽP za nepřípustný. Dle vyjádření starosty města a vedoucího odboru výstavby a ŽP se zpracovává projekt na rekonstrukci Základní školy (přesun školních dílen a školní jídelny, výstavba sportovní haly a sportovního hřiště). Projektant požádal o projednání případného odkupu nebo směny pozemku od synů pana Kolompára, kdy se jedná o několik málo metrů pozemku z důvodu protipožární ochrany. Se syny pana Kolompára bylo jednáno, obdrželi nákresy k prostudování domů. Na nabídku města pánové nepřistoupili a jejich stanovisko bylo postoupeno projektantovi. Hotový projekt bude předložen zastupitelům k projednání, proběhne další jednání se syny pana Kolompára a majitelkou okolních pozemků, které v současné době jsou neudržované. Panu Kolompárovi se nelíbí, že by měla Základní škola suplovat prostory, které by měly být v jiných budovách města a nevěří, že by plánovaná sportovní hala Základní školy byla plně využita. Na toto reagoval místostarosta Ing. Hase, který sdělil, že současná školní tělocvična je plně využita a prostory jsou malé. Rekonstrukce ZŠ (výstavba sportovní haly a sportovního hřiště) bude mít uplatnění. Dále pan Kolompár upozornil na historické domy ve středu města (Beseda, Kino), které se prodali a jsou v takovém stavu v jakém jsou. Podotknul, že okolní města podobné domy udržují. Krátce se k uvedenému diskutovalo. Paní Reitschmiedová sdělila, že mají v pronájmu pozemek, na který podali žádost o koupi, nyní je rozhodnuto, že budou uvedené pozemky dotčeny výstavbou sportovního hřiště, kdy budou muset být pokáceny ovocné stromy. Dle vedoucího odboru výstavby a ŽP je potřeba zvětšit prostor, je jednáno s projektantem. a dal na zvážení o oslovení jiných firem. Pan Bajan a pan Hodonský se vrátili k hernám, kdy by ze strany města a MP měli být majitelé heren důrazně upozorněni na zákaz hraní VHP mladistvých. Pan Wittgruber tlumočil všem, kteří se podíleli na zimní údržbě města pochvalu a to i od rumburských občanů pracujících v Jiříkově, bylo zvládnuto na jedničku. Pan Hodonský upozornil na opuštěné domy, které jsou rozebírány měla by dohlížet MP! Vznesl požadavek o doložení, kolik podnětů MP řešila. Dále upozornil na stojící automobily v komunikaci v Dolním Jiříkově u objektu pánů Marešů, kdy je zkomplikovaná údržba komunikace v rámci zimní údržby. Dle starosty města budou na příštím zasedání ZM strážníci MP přítomni. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. Úspěšní senioři z DD Filipov Dne odjeli naši senioři p. Vymetálková a p. Hlaváč na 3. mezinárodní soutěž ve výrobě velikonočních vajíček do německého Oberlandu. Konkurence byla veliká, soutěžilo 7 družstev a každé družstvo vyrábělo 8 vajíček libovolnou technikou s libovolným materiálem. Hodnotilo se každé vajíčko samostatně a potom se body sčítaly. Atmosféra soutěže byla velmi soutěživá a všichni senioři jí brali zodpovědně. O to větší byla radost, když nás vyhlásila porota soutěže na druhé místo. Od prvního místa nás dělily pouze 3 body. Považujeme to za veliký úspěch a již plánujeme nové techniky na příští rok. 8. Různé - diskuze V diskuzi zastupitelů měl pan Skramužský několik dotazů a připomínek: 1) Kontroluje Městská policie herny? 2) Nehrozí sankce za pozdější dokončení kanalizace v Jiříkově? 3) Kdo určuje úřední hodiny na MěÚ Rumburk? 4) Upozornil na to, že ještě neproběhla platba za odkup pozemku (komunikace) v Čapkově ulici v rámci vybudování chodníku. 5) Na krajského zastupitele pana Bernase měl dotaz jak se krajské zastupitelstvo staví k zdravotním poplatkům? Odpovědi: 1) Městská policie herny kontroluje, žádné výherní hrací automaty nejsou na černo. 2) Hrozit by neměla, zavázal se stát EU. 3) Je věcí Města Rumburk bude vznesen dotaz. 4) Platba za komunikaci - bude prověřeno. 5) Dle pana Bernase jsou poplatky v krajských zdravotních zařízeních zrušeny, v Rumburku se poplatky vybírat budou i nadále (na základě starosty Rumburka). Pan Bernas navázal na zvýšení ceny za služby ProEKO Varnsdorf Ivana Vyskočilová Jiříkovské noviny 4/2009

3 Up o z o r n ě n í MěÚ Ru m b u r k Vážení občané, v souvislosti s celostátně připravovanou modernizací a centralizací informačních systémů správních evidencí a registrů silničních vozidel dojde k výluce informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel ve dnech 1. května až 10. května V této době budou níže uvedená pracoviště Městského úřadu Rumburk uzavřena a nebude možné provádět změny v těchto evidencích. Jedná se o tyto činnosti: registr vozidel, občanské průkazy, cestovní doklady. Systém bude opět zcela funkční od 11. května Z tohoto důvodu vás žádám, abyste si své záležitosti vyřídili do 29. dubna 2009, neboť do 10. května 2009 nebude možné zažádat o vydání cestovního dokladu, o změnu v registru vozidel a vydání občanského průkazu. Současně nebude ani možné vydat již vyhotovené občanské průkazy, cestovní doklady ani pasy bez biometrických údajů. Úprava dopravního značení na sídlišti Z důvodu nevyhovující šíře komunikací na sídlišti Svobodova bylo přistoupeno k osazení dopravního značení, kde dojde k zjednosměrnění určitých komunikací a omezení stání. Na komunikaci u domu č.p a 1074 bude jednosměrná komunikace od domu č.p. 485 směrem ke garážím a komunikace mezi č.p a 1061 bude jednosměrná směrem k lékárně. U domu č.p a 1071 zůstává jednosměrné značení stávající. Toto dopravní značení bude osazeno tak, aby vstoupilo v platnost dnem Děkujeme za pochopení. Alena Jánská vedoucí OCDS MěÚ Rumburk Up o z o r n ě n í Sportovně střelecký klub 0067 v Jiříkov upozorňuje spoluobčany a příznivce sportovní střelby, že z důvodu dosud nevyjasněných vlastnických vztahů k pozemkům kolem střelnice, kdy není umožněn přístup ani vjezd k malorážkové střelnici, se 31. ročník veřejné střelecké soutěže O přeborníka města Jiříkova dne 8. května 2009 NEKONÁ. Děkujeme za pochopení! Pavel Kastl Český střelecký svaz SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB Jiříkov Navýšení poplatku pro neplatiče! Použité dopravní značení: B 2,,zákaz vjezdu všech vozidel B 24a,,zákaz odbočení vpravo B 24b,,zákaz odbočení vlevo B 29,,zákaz stání C 3a,,přikázaný směr jízdy zde vpravo IP 4b,, jednosměrný provoz Petr Stredák vedoucí odboru MH a BH MěÚ Jiříkov Poplatek za psa Městský úřad Jiříkov přistupuje v letošním roce 2009 u neplatičů k navýšení místního poplatku za komunální odpad. Toto navýšení může činit trojnásobek dlužné částky. Upozorňujeme dlužníky, kteří nemají uhrazen mísní poplatek za komunální odpad v období roku , že jejich dlužná částka může být navýšena až na trojnásobek. Příklad: Dlužná částka, která nebyla uhrazena např. za rok 2008 ve výši 500,-Kč, může po navýšení činit až 1500,-Kč. Městský úřad Jiříkov dává šanci dlužníkům, kteří dosud nezaplatili, aby mohli tento stav napravit a to nejpozději do konce června roku V případě, že dlužné částky budou do zaplaceny, nebude se jich navýšení poplatku týkat. Pokud nebudou dlužné částky zaplaceny přistoupí Městský úřad k jejich navýšení a to od Pokud nebudou v daném termínu nedoplatky uhrazeny, přistoupí Městský úřad Jiříkov k vymáhání dlužných částek exekučním řízením a v některých případech i za pomoci soukromé exekutorské firmy. V případě vymáhání nedoplatků exekutorskou firmou budou dlužné částky několikanásobně vyšší. Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad má fyzická osoba, která má v obci Jiříkov trvalý pobyt, ale itrvale hlášená osoba, která se na území města již několik let fyzicky nezdržuje. správce místního poplatku za komunální odpad Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, 1. byla splatná do 31.března, pokud jste poplatek dosud neuhradili, učiňte tak v nejbližší době. Poplatek činí: 500,- Kč za jednoho psa v družstevních, městských, podnikových a soukromých bytech v bytových domech činí poplatek, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 700,- Kč 300,- Kč za jednoho psa v rodinných domech na území ohraničeném ulicemi 9. května od budovy č.p. 900 ke křižovatce s ulicí Svobodova, ul. Svobodova, ul. Moskevská, ul. Oldřichova ke starému hřbitovu, ul. Petrova, přes louku do ul. Karlova směrem k budově Policie ČR a zpět ul. Mánesova k budově č.p. 900 činí poplatek, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 400,- Kč 200,- Kč za jednoho psa,v rodinných domech na ostatním katastrálním území města Jiříkova a katastrálním území Filipova činí poplatek za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250,- Kč Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek 100,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč. ekonomický odbor MěÚ Jiříkov Ví t e ž e náš Jiříkov není v České republice jediný? Stejně se jmenující obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál. Počet obyvatel není ani desetina našeho Jiříkova trvale žijících obyvatel, ale katastrální výměra je téměř třikrát větší. Dále se stejně jmenují osada u Dolního Újezda (Pardubický kraj, okres Svitavy) a osada u obce Kámen (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina). Jiříkovské noviny 4/

4 Severní stopou Dne bude tradičně vypraven historický vlak pro návoz účastníků pochodu Severní stopou. Letos bohužel nebude vyjíždět a končit v Jiříkově, ale nově je veden v trase Děčín Rumburk Dolní Poustevna a zpět. Odjezd z Rumburka je předběžně naplánován na 8:50 hod. a návrat po skončení pochodu bude z Dolní Poustevny kolem 16:00 hod. Pro turisty z Jiříkova je však zajištěn přípoj od vlaku, který jede ze zastávky Jiříkov Filipov v 8:20 hod. Pořadatelem jízdy je Společnost železniční výtopna Jaroměř. In t e r n e t o v á t e l e v i z e Bo h e m i a No r d TV Vážení přátelé, právě byla uvedena do provozu nová internetová televize BOHEMIA NORD TV (dále jen BNTV). Tento projekt si klade za cíl, prostřednictvím internetu, prezentovat náš Šluknovský výběžek. Formou reportáží a krátkých videosekvencí, chceme ukázat život občanů v této krásné a často opomíjené krajině. Plánujeme z každého města a obce natočit krátkou prezentační videosekvenci. Protože celý projekt je provozován pouze několika nadšenci, je zcela neziskový. Uvítáme každou Vaši připomínku, námět na reportáž či nabídku ke spolupráci. Petr Černý / Řidiči, d o m l u v t e s e! informační letáček Policie ČR U všech n e h o d b ý t n e m u s í m e, c h c e m e b ý t t a m, k d e j d e o ž i v o t y a z d r a v í. Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od ) pro řidiče? Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud 1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje ,- Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad) 2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby 3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod. - pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.) Policii ČR volejte, pokud a) není splněna některá z výše uvedených podmínek b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci. Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol. Ne z a p o m e ň t e! Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázáni totožnosti (předloženi občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sděleni údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčeni o technickém průkazu). Pro sepsáni tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzeni míry zaviněni bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Kl u b č e s k ý c h t u r i s t ů Ru m b u r k pořádá v sobotu dne 2. května 2009 XXX. ročník stezky odvahy Pěší turistická akce pro rodiče s dětmi v délce 8 km v CHKO Labské Pískovce a opět část trasy po národním parku České Švýcarsko (trasa označena vlastním značením - fáborkami). Start - nádraží ČD - Panský od 9:45-11:00 hod. Cíl - osada Kopec turistická základna vedle restaurace "u Vyskočilů" Odjezdy vlaků na start v Panském: Děčín hl. n Česká Lípa 8:28 Mikulášovice dol. n. 9:05 Rumburk 9:44 - přes K. Lípu a Zahrady 9:24 V cíli pro děti sportovní soutěže s cenami a medaile s diplomem za účast! Táborák na turistické louce s možností opékáni uzenin. Trampské písničky hraje skupina "Ruksak". Jednotné startovné15 Kč Účast na vlastní nebezpečí! Na trase kontroly s razítky! Zv e m e v š e c h n y d ě t i z Ru m b u r k a a o k o l í n a n a š i STEZKU ODVAHY! Bližší informace Vám podají: Rudolf Prokopec, Jiříkovská 1469/5, Rumburk tei.: Václav Provazník, č.p. 907, Mikulášovice, tel.: JIM TEXTIL (naproti prodejně AXA u žel. zastávky Jiříkov-Filipov) OTEVŘENO Po Pá 13:30-17:00 hod. So 08:30-11:00 hod. Na vědomost se všem dává, že v sobotu na pláži u rybníka Mexiko se koná jubilejní 10. POHÁDKOVÝ LES Skvělá zábava pro děti i dospělé. Les plný pohádkových postaviček. Sladké odměny pro malé. Mnoho atrakcí na pláži, nově Aquazorbing člověk v kouli. Letos, až do večerních hodin, hraje NOVAMIX. Zdarma doprava pohádkovým autobusem ČSAD Semily do zastávky Jiříkov Pohádkový les. Př i j ď t e p r o ž í t k r á s n ý d e n! Pořádá Salesiánský klub mládeže za velké podpory Města Jiříkov, podnikatelů a spousty dobrovolníků. Tel Jiříkovské noviny 4/2009

5 Ju b i l e a v m ě s í c i d u b n u o s l a v í s v é j u b i l e u m pan Jaroslav Ehl, pan Miroslav Karban, paní Blažena Kašparová, paní Zdeňka Kovářová, paní Zdena Kubíčková, paní Emilie Kučerová, paní Helga Kučerová, paní Renata Molnárová, pan Miroslav Navrátil, paní Olga Procházková, pan Jaroslav Řeháček, pan Jiří Špička, paní Blažena Tůmová, pan Ján Turánský, paní Jaroslava Zimmerhanslová Ju b i l a n t ů m b l a h o p ř e j e Ko m i s e o b č a n s k ý c h z á l e ž i t o s t í, r e d a k c e i město Jiříkov Roz l o u č i l i j s m e s e s panem Jindřichem Švecem s panem Jozefem Dudy s panem Bohumilem Hradeckým s paní Dagmar Svobodovou s panem Antonínem Bezděkem s paní Jarmilou Týczinskou s paní Emmou Mrázkovou s paní Andělou Vokatou s panem Josefem Kratochvílem s paní Bohumilou Novou s paní Helenou Čapkovou In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Vz p o m í n k a S velkou bolestí v srdci Vám oznamujeme, že tomu jsou 3 roky, co nás navždy opustila naše milovaná dceruška Zdenička Wünschová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte si. rodina Wünschová Vz p o m í n k a Dne tomu bude již rok, co nás navždy opustila Anna Strelecká, kdo jste ji znal vzpomeňte s námi rodina Mikešová a manžel Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk :00, Che Guevara - revoluce * Tento film zachycuje vzestup Che během kubánské revoluce, od doktora - přes velitele k hrdinovi revoluce. * USA/FRAN./ŠPAN. * 131minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 65 Kč :00, Kurýr 3 * Pravidla zůstávají stejná. Muž s nohou na plynu je zpět a v nejlepší formě. * FRANCIE * 100 minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let * 65 Kč :00, Drsný sever aneb 7 dní života * PREMIÉRA AMATÉRSKÉHO FILMU, natočen tvůrci z Rumburka podle skutečného příběhu, jen postavy a některé scény jsou smyšlené. * 90 minut * 40 Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :30, PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI * Dobrodružný animovaný příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky. * Ml. přístupno. * ČESKÁ VERZE. * 94 min. * 50 Kč :00, VALKÝRA * Tom Cruis jako německý plukovník organizující atentát na Adolfa Hitlera. * Ml. přístupno od 12ti let * 120 min. * 60 Kč :00, LÍBÁŠ JAKO BŮH * Romantická komedie Marie Poledňákové o propletencích lidských vztahů okořeněných humorem. * 110 min. * Ml.přístupno. * 60 Kč :30, MILIONÁŘ Z CHATRČE * Čerstvý nositel Oscara vypráví příběh indického chlapce, který vyhrál v milionářské soutěži. * 120 min. * Ml.přístupno od 12ti let. * 60 Kč Kino Dukla Šluknov :00, PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK * pásmo pohádek pro děti * děti 9+1Kč, dospělí 16+1Kč :30, CINKA PANNA * Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě. * hudební SK/MAĎ. * do 15 let nevhodný * 123 minut * 49+1Kč :00, BOLD - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD * Hrdina hollywoodského hitového televizního seriálu Bolt zjišťuje, že k tomu, aby se stal hrdinou, nepotřebuje superschopnosti. * animovaná pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ * 103 minut * děti 59+1Kč, dosp. 69+1Kč :00, LOVECKÁ SEZÓNA 2 * Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog stále tvoří tu správnou dvojku. Tentokrát nastane boj mezi domácími a lesními zvířátky. * animovaná komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ * 76 minut * děti 49+1Kč, dosp. 59+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf a :00, MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY * Pokračování úspěšné animované pohádkové komedie. * USA * 60,-Kč, mládeži přístupno, dabing, 90 min až :30 a 20:30, NOUZOVÝ VÝCHOD * Adaptace stejnojmenného slavného románu Richarda Yatese. V hlavních rolích se spolu po delší době opět setkali Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. * VB/USA * 75,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupno, české titulky, 119 min až :30, POCHYBY * Ocitáme se v šedesátých letech v katolické škole poblíž Bronxu. Hlavní hrdinkou se stává jeptiška * USA * 70,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 104 min až a 20:30, MARLEY A JÁ * Zvířecí hrdina labrador Marley má k ideálnímu domácímu miláčkovi daleko. Přestože kosí ocasem sklenice a zarámované fotografie funí, slintá a očurává kdeco a kdekoho, nedají na něj jeho pánečkové John s Jenny dopustit... * USA * 80,-Kč, mládeži přístupno,české titulky 111 min a :30, RYCHLÍ A ZBĚSILÍ * Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. * USA * 75,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 99 min až :30 a 20:30, AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE * Filmová adaptace knižního besteselleru Grega Behrendta a Liz Tuccillo o věčném tématu odlišností mužského a ženského pohlaví * USA * 80,-Kč, mládeži do 12 let nepřístupný, české titulky, 130 min. NOČNÍ ČARODĚJNICKÉ PŘEDSTAVENÍ * :00, UNDERWORLD 3: Vzpoura Lycanů * Mladý Lycan Lucian (Michael Sheen) se ujme role mocného vůdce a sjednotí vlkodlaky v boji proti Viktorovi (Bill Nighy), démonickému králi upírů, který je po stovky let pronásleduje. * 20,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupno, 92 min, české titulky Bio Luž Dolní Podluží :00 a 20:00, Pohádky na dobrou noc * Americká pohádková komedie pro všechny generace Večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství - Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 95 minut :00 a 20:00, Underworld 3: Vzpoura Lycanů * Americký filmový horor Každá válka má svůj začátek - Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 90 minut :00 a 20:00, Sex drive * Americká filmová komedie Najdi babu, šlohni káru a přirážej - Mládeži přístupno Vstupné 65 Kč 105 minut :00 a 20:00, Bolt - pes pro každý případ * Americký kreslený film pro celou rodinu v českém znění - Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah - přinejmenším tehdy, pokud běží kamery. Když se hrdina... - Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut Jiříkovské noviny 4/

6 Nabídka knihovny Filipov otevírací doba od 15,45-18,00 hod; vždy v úterý a čtvrtek J.A. Owen - lndigový drak Je to právě-indigový drak, který vám otevře bránu do Souostroví snů. Společně s Johnem a jeho dvěma přáteli se přenesete do imaginárního světa, kde ožívají draci a antické legendy. C.H. Clarková - Krajka Mladí manželé si vybrali svatební cestu do Irska, hrad Hennessy. Dalo by se čekat, že v romantické krajině je nemůže nic děsivého potkat. Na starém hřbitůvku jim první pohled padne na náhrobek s jejich příjmením. S. Turka - Pochybení Rommy je zlodějíček, bezdomovec a navíc i trojnásobný vrah. Před deseti lety byl za vraždu odsouzen k trestu smrti, krátce před svou popravou začne tvrdit, že je nevinen. Je možné dobrat se pravdy? T. Maugenest - Záhadný rukopis V nemocnici leží muž. Oči má doširoka otevřené, nevnímá, nereaguje, ale mrtvý není. Není však ani živý. Podobných případů bylo zaznamenáno víc. Co tyto pacienty spojuje a co je příčinou jejich podivného kómatu? S. Brown - Adamův pád Lisa věnuje veškerou energii své profesi a vypracovala se na vynikající fyzioterapeutku, která neztrácí soucit s pacienty. Ještě nikdy neměla tak umíněného pacienta jako je Adam, který ji na každém kroku provokuje i uráží. F. Uher - Dlouhá nepřítomnost Další z řady původních českých detektivek. Na počátku byla mrtvá dívka, nalezená u železničního náspu. Vypadla z vlaku? Vyskočila? Pomohl jí někdo? Každý krok kriminalistů odkrývá další uzly a čím dál spletitější sítě různých vztahů. Výtvarná soutěž Starosta města vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže základních a mateřských škol v Jiříkově Témata: 1. Jsme součástí vesmíru 2. Volné téma Soutěž ve třech věkových kategoriích: 1.kat.: MŠ + 1. a 2. třídy 2.kat.: 3. 5.třídy 3.kat.: třídy Způsob tvorby: kresba, malba, malý prostorový výrobek Soutěže se mohou zúčastnit žáci mateřských, základních škol a výtvarných kroužků (mimo ZUŠ). Uzávěrka soutěže je Vítězné práce se dočkají odměny. Zveme Vás na fotbal... všechny uvedené zápasy se odehrají na hřišti TJ Spartak Jiříkov mladší žáci TJ Spartak Jiříkov SK STAP Vilémov od 10:00 starší žáci TJ Spartak Jiříkov SK Markvartice od 11:00 TJ Spartak Jiříkov FK Česká Kamenice od 11:00 Ma t e ř s k á š k o l a, Filipovská 686, Jiříkov vyhlašuje v souladu se zněním 34, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zápis do mateřské školy ul. Filipovská a ul. Hradecká školní rok 2009/2010 dne 14. května 2009 od 15,30 17,00 hod. v budově mateřské školy ul. Filipovská Kritéria pro zařazení dítěte do MŠ : 1. Počet dětí v mateřské škole nepřesáhne limit daný ustanovením 2, odst. 2) vyhlášky O předškolním vzděláváním, tj, 24 dětí na jednu třídu s možností udělení výjimky zřizovatelem dle 23 odst. 1) a 3) Školského zákona. 2. Maximální kapacita mateřské školy je 104 dětí (ul. Filipovská 56 dětí, ul. Hradecká 48 dětí ) viz. výše ustanovení o výjimce. 3. Do mateřské školy se děti zařazují podle těchto kritérií: a) přednostně se přijímají děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky b) děti s celodenní docházkou zaměstnaných matek c) děti s celodenní docházkou nezaměstnaných matek d) ostatní 4. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 5. V případě omezení provozu mateřské školy (organizační a technické důvody) lze dočasně omezit docházku dětí do mateřské školy. 6. Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu roku pokud tomu dovolí kapacita školy 7. Za dodržování výše uvedených kritérií a posuzování míry naléhavosti při zařazování dítěte do mateřské školy zodpovídá statutární zástupkyně mateřské školy. Drobné opravy v bytě Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná, a plynný paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. Za drobné součásti předmětů vybavení bytu nebude možné považovat podstatné součásti, jako např. výměnu topného tělesa u karmy, pečící trouby u kuchyňského sporáku, pracovní desky a dřezu u kuchyňské linky či trojcestného ventilu u etážového topení. Přesné vymezení drobných součástí nebylo možné provést, protože je v praxi příliš mnoho druhů a rozdílného provedení předmětů vnitřního vybavení bytu a jejich součástí. V případě sporu, zda se jedná o drobnou opravu či drobnou součást nebo ne, bude nutné vycházet z konkrétních podmínek. Spor je oprávněn rozhodnout pouze soud....pokračování příště Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, příspěvky do novin lze podat em, na disketě nebo na CD (DVD).

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava 1. Postup při provádění a financování drobných oprav zařízení v byt. jednotkách LBD Těmito

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 5. zasedání konaném dne 26. března 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 48. schůze dne 12.06.2014 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA PRAHA RADOTÍN

3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA PRAHA RADOTÍN 3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA 11.11.2017- PRAHA RADOTÍN Partneři: Mediální partner: Pořadatel: SK KAMIWAZA KARATE

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU SMLOUVA O NÁJMU BYTU Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1.) Jméno příjmení Narozen Bydliště Telefon Mail a (dále jen pronajímatel ) 2.) Jméno, příjmení: datum narození: trvale bytem: Číslo OP:

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne ,

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne , Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 24. února 2015 v 18:00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Bolatice OUBOL/438/2015 6/3 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.hospozín se na svém zasedání dne 29.11.2010.. "... usnesením č.9... usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.76 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.76 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE Anonymizováno dle zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.76 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE 05.02.201 Usnesení RM76/2014/01 Rada města schválila program jednání

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

OBEC PETROV NAD DESNOU

OBEC PETROV NAD DESNOU OBEC PETROV NAD DESNOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou v souladu s ustanoveními 2 a 14, odst. 2, zákona ČNR č.565/1990sb., o místních poplatcích,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z á p i s č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 27. 10. 2015. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více