zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011"

Transkript

1 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v dnešním úvodníku bych rád čtenářům poskytl informace o stavu přípravy tzv. severního obchvatu města. Tato stavba státu je zásadním problémem našeho sídla. Není pochyb, že obchvat Slaného by přinesl zklidnění situace a zásadní zlepšení životního prostředí. Stavba se připravuje dlouhá léta, a ačkoliv se jedná o investici ČR, město se na její přípravě aktivně podílí. Iniciativami, přesvědčováním a lobbyistickým tlakem na poslance a vládní představitele a nezřídka i poskytnutím pracovních sil z městského úřadu. Za poslední roky byly učiněny hlavní přípravné práce k tomu, aby mohla být stavba zahájena. Pak se vše na téměř dva roky přerušilo z důvodu nedostatku financí ve státním rozpočtu. V té době chyběly jen poslední peníze na dokončení výkupů pozemků od soukromých vlastníků a pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Po komunálních volbách v loňském roce se zorganizovala akční skupinka starostů obcí, kterých se severní obchvat týká. Starostka Velvar, starosta Žižic a já jsme se dohodli na pravidelných schůzkách a krocích, které by mohly vést v určitém případě i k bojkotování dopravy na našem úseku silnice. A začali jsme intenzivně jednat a komunikovat s ministerstvem dopravy, poradcem ministra, pracovníky ŘSD a v neposlední řadě s novináři. Problémem bylo, že se během jednoho roku vystřídali tři ministři. A my jsme museli opakovaně vysvětlovat situaci nově ustavovaným představitelům. Naštěstí se úpornost akční skupince vyplatila a počátkem listopadu se dostavily i výsledky mnohaměsíční práce. Uskutečnila se schůzka na radnici ve Slaném, kam přijal pozvání na pracovní oběd ministr dopravy, jeho poradce, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (zde jsou potřebné finance na dopravní investice), ředitel Ředitelství silnic a dálnic (organizuje výstavbu státních komunikací), místopředseda rozpočtového výboru (projednává a doporučuje návrh státního rozpočtu sněmovně) a další lidé z ministerského doprovodu. Při obědě nám pan ministr sdělil vynikající zprávu. Do státního rozpočtu na rok 2012 bylo již vládou odsouhlaseno 47 miliónů korun na stavbu severního obchvatu města. Tato částka by měla postačovat na dokončení výše uvedených prací. Tím se stane z této stavby v rámci ČR stavba prioritní. Ministerstvo dopravy má totiž tři prioritní oblasti. První jsou projekty spolufinancované EU, druhou jsou stavby již zahájené a třetí jsou stavby připravené k zahájení. Naše stavba je v této skupině. Ministr a ŘSD potvrdili, že obchvat Slaného je nejlépe připravenou stavbou ve Středních Čechách a po roce 2012 se stane jednoznačnou jedničkou v nově zahajovaných stavbách. Pak bude záležet na vývoji hospodářské situace v ČR a eurozóně a na tom, kdy stát uvolní potřebnou miliardu a půl na provedení výstavby. Jsem optimista. Pokud se podaří v příštím roce dokončit výkupy a dokumentaci pro stavební řízení, jak představitelé státu ve Slaném slíbili, budeme cílu na dohled. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Vánoční strom se rozzářil, nechť ve Slaném začne vánoční čas Každý rok v tuto dobu vzniká mnoho článků do různých radničních či firemních novin a časopisů. Každý rok si redaktoři lámou hlavu nad tím, jak napsat o tom, co je každý rok prakticky stejné, ale každý rok to má obrovské kouzlo a sílu. Ano, je to začátek Vánoc, které nás ať chceme nebo ne, ovlivňuje. Každého, dle jeho nátury. A všichni si nakonec ty své Vánoce užijí. To, co již několik let umí zpříjemnit vánoční čas ve Slaném, je Slavnost světla, při které se na náměstí rozzáří krásný vánoční strom i celá výzdoba města. Opět si lámu hlavu nad tím, co napsat, aby to nebylo stejné jako loni, že byla úžasná atmosféra, že z davu u stromu zářily desítky párů dětských očí a že se na náměstí potkali skoro všichni Slaňáci. Rozhodla jsem se, že tentokrát to nebude reportáž z letošní Slavnosti světla, ale půjčím si slova pana Jana Wericha. Snad vás před Vánocemi potěší. -kuč- O Vánocích... (Jan Werich) Já bych chtěl být Ježíšek. Já myslím, že nikoho neurazím z věřících, to bych nechtěl, ale já bych chtěl být Ježíšek. Měl bych hezkou maminku, hodnýho tatínka, truhláře, no foto: Jiří Jaroch a pak by mi vrtalo hlavou, co to je impérium, co to je útlak, co to je drzost římská a co to je patolízalství, a tak bych proti tomu mluvil a lidi by mě poslouchali a někteří by nadávali a křičeli by na mě a házeli po mně kamením, já bych si toho nevšímal a říkal bych si, co si myslím, a dostal bych spoustu lidí na svou stranu, no a pak by mě museli ukřižovat. Silní vždycky musejí někoho ukřižovat. Poněvadž by nebyli silní, to je jednoduchá věc. To by byli lidi, jako jsme my. A copak my nekřižujeme jeden druhého, nekřižujeme denně jeden druhého? Copak my nemetáme los o svršky svoje? My si nenasazujeme trnové koruny? To je vlastně taková úvaha ne vánoční, spíš celoroční. O Vánocích aspoň na chvilku je pokoj. Víte, ono se nemá zabíjet, ono se nemá vraždit tyhle dva dny, protože to se narodil Syn člověka. Jak na něj volali Židé: Kdo je ten Syn člověka? No, divili se, poněvadž už tenkrát bylo málo synů člověka. Synové úředníků a funkcionářů a milionářů, ale málo synů člověka. A Vánoce mají jednu výhodu, že se chováme aspoň ty dva dny slušně... Text poskytl Ondřej Suchý

2 OSLAVY Slaný oslavilo Den vzniku samostatného československého státu 2 Společné foto oceněných občanů a skautů s představiteli města Slaného (foto Pavel Vychodil) Ve čtvrtek 27. října si město Slaný připomnělo 93. výročí vzniku samostatného Československa. Již od dopoledne na náměstí vyhrávala dechová hudba Dvořačka, čímž podtrhla slavnostní rámec oslav a zvala všechny na oslavy. Už ve středu 26. října se na některých pamětních místech na území města objevily kytice jako úcta hrdinům u památníku padlých z I. a II. světové války ve Kvíci, u pomníku legionářů v Želevčicích, u pomníku padlých za I. světové války v Dolíně na hřbitově a u pomníku legionářů v Dolíně pod kostelem. Přesně v 10 hodin vykročil průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce vojáci ze 152. ženijního praporu Rakovník a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města RNDr. Ivo Rubík, místostarostové: Jaroslav Hložek a Mgr. Martin Hrabánek, předseda svazu bojovníků za svobodu Ing. Jiří Shmied, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíli dokreslovalo i vyzvánění kostelních zvonů po vstupu průvodu na hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny věnce u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném na sklonku 1. světové války a u památníku legionářů. Čestnou stráž u památníků drželi vojáci 152. ženijního praporu a Českoslovenští úderníci v dobových uniformách (francouzské, ruské i italské legie). Starosta města přednesl slavnostní projev, ve kterém zvýraznil význam tohoto svátku a vzpomenul na zakládajícího člena skautského hnutí ve Slaném Antonína Rosenkranze. Po české státní hymně, průvod zavítal na pohřebiště 2. světové války, kde vedení města položilo kytici u příležitosti dokončení rekonstrukce uvedeného pohřebiště. Pak se celý průvod vrátil zpět na Masarykovo náměstí, kde starosta spolu s předsedou svazu bojovníků za svobodu položili kytici k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na závěr byli účastníci oslav pozváni do malé galerie Vlastivědného muzea na besedu s vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace zaměřená na oslavy státního svátku z let a vše bylo zakončeno malým pohoštěním a následnou diskusí. V podvečer v Městském divadle oslavy pokračovaly slavnostním zasedáním městského zastupitelstva. Již od roku 2004 se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen i s životem města, o jehož rozkvět se zasloužili. Letos se ZM rozhodlo poprvé udělit i čestné občanství. V prvních řadách divadla usedli ocenění občané, zastupitelé města a čestní hosté, kteří přijali pozvání starosty města. Slavnost v divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, ocenění občané z předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci ze Slánska, zástupci škol, ale i celá řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic našeho města. Slavnostní zasedání moderoval Mgr. Stanislav Berkovec. Na úvod zazněly fanfáry a následoval úvodní koncert Zámeckého saxofonového kvarteta. Vlastní zasedání zahájil starosta města RNDr. Ivo Rubik. Usnesení zastupitelstva o ocenění vybraných občanů a jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš a po vystoupení na jeviště na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních milníků života oceněného. Čestné občanství, pamětní list, kytičku oceněným předal starosta města společně s místostarosty. Poté každý oceněný měl možnost promluvit k zaplněnému hledišti a podepsat se do pamětní knihy města. Čestné občanství města Slaného obdržel pan PhDr. Václav Moucha, CSc. za celoživotní dílo při odhalování a popularizaci prehistorické minulosti města Slaného. Pamětní list za zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy byl předán paní Karle Kroufkové. Za zásluhy v oblasti kultury byl pamětní list udělen manželům Ing. Marcele Hruškové a Ing. Jiřímu Hruškovi. V oblasti školství byla oceněna pamětním listem paní Hermína Drdová. Pamětním listem v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí byla oceněna MUDr. Lenka Fechtnerová. Pan Vojtěch Kočka byl oceněn za přínos občanské společnosti. Dále zastupitelstvo města udělilo poprvé pamětní list in memoriam panu Antonínu Rosenkranzovi za přínos občanské společnosti. Ocenění za pana Rosenkranza si převzali zástupci místního Junáka. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a úplně na závěr zazněl opět koncert Zámeckého saxofonového kvarteta. Ing. Ľudovít Šikorský

3 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém sedmém řádném zasedání, které proběhlo 21. září Při slavnostním zasedání 27. října 2011 předalo ocenění těmto občanům. Čestné občanství města Slaného obdržel za celoživotní dílo při odhalování a popularizaci prehistorické minulosti města Slaného PhDr. Václav Moucha, CSc. (1933). Je rodákem ze Slaného, kde navštěvoval obecnou školu a maturoval v r na gymnáziu. Zájem o pravěké dějiny projevoval již v době středoškolských studií a jeho prvním učitelem archeologie se stal kustod slánského muzea ředitel František Fořtík. V letech studoval prehistorii na Filozofické fakultě UK v Praze, u akademika Jana Filipa a akademika Jana Eisnera a národopis u prof. Karla Chotka a doc. Drahomíry Stránské. Pracoval v Prehistorickém ústavu Karlovy univerzity a v Archeologickém ústavu, odkud v r odešel do důchodu. Zabývá se otázkami spojenými s koncem mladší doby kamenné a počátky starší doby bronzové. Některé z jeho prací se týkají problematiky doby laténské, je autorem více než stovky studií a článků a spolupodílel se na několika knižních publikacích. V době svého působení v Archeologickém ústavu provedl celou řadu záchranných výzkumů na Slánsku a Kladensku, které přispěly k lepšímu poznání pravěkého vývoje v této oblasti. Výsledky těchto výzkumů byly prezentovány jak na výstavách (v Kladně, ve Slaném a ve Velvarech), tak i publikačně v různých studiích. Významná je jeho dlouholetá spolupráce s Vlastivědným muzeem ve Slaném, kde v průběhu doby uskutečnil několik archeologických expozic (poslední byla instalována v roce 2010) a pro veřejnost měl řadu přednášek. V současné době se věnuje zpracování nálezů ze záchranných výzkumů, které na Slánsku provedl v minulých letech, jedná se o nálezy za Slánské hory, Stehelčevse, Dřetovic, Kvíce a dalších lokalit z regionu. Jeho vřelý vztah k rodnému kraji dokládají i příspěvky v ročence Slánský obzor, který vychází pod redakcí Společnosti pro ochranu kulturního dědictví Patria, které předsedá. Pamětní list obdrželi Karla Kroufková (1948) za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Ke sportu ji v Praze Podolí, kde se narodila, přivedl v šesti letech tatínek, nadšený sportovec. V sedmé třídě ZŠ byla vybrána do oddílu sportovní gymnastiky Sparty Praha, ale již za rok u ní byla objevena závažná srdeční vada a ve čtrnácti podstoupila operaci srdce. Ale ani to ji neodradilo od sportovních aktivit. V r maturovala na SVVŠ v Praze Michli, kde se také přihlásila do oddílu sportovní gymnastiky. I přes zákaz lékařů se nevzdala své milované gymnastiky a v sedmnácti přešla do Sokola Vyšehrad, kde si doplnila příslušnou odbornost cvičitele třetí třídy i trenéra sportovní gymnastiky třetí a druhé třídy. Studium na FTVS jí nebylo ze zdravotních důvodů povoleno. Ke sportování vedla i svou dceru Janu a měla velkou oporu ve svém manželovi. V roce 1977 se přestěhovala s rodinou do Slaného, kde záhy navázala spolupráci se Sokolem Slaný (tenkrát TJ ČKD Slaný). V té době cvičila mladší a starší žákyně a přivedla tam i svou dceru. Se svými svěřenkyněmi nechyběla na žádné spartakiádě a všesokolském sletu. Po sametové revoluci se zapojila do obnovy Sokola a pracovala i ve funkci zástupkyně župní náčelnice župy Budečské. V současnosti je náčelníci Sokola Slaný, vede mladší, starší žákyně a dorostenky. Nezapomíná ani na výchovu svých nástupců a za 34 let působení ve Slaném již vychovala nejednoho. Manželé Ing. Marcela Hrušková (1961) a Ing. Jiří Hruška (1951) za přínos v oblasti kultury. Marcela se narodila ve Slaném a Jiří v Praze. V roce 1994 otevřeli Galerii Ikaros ve Slaném. První autorské výstavy proběhly v roce 1995 a ročně uspořádají 8 10 výstav. Za dobu existence galérie bylo uspořádáno 145 výstav. Vystavují zde díla 80 autorů. Zaměřují se na obory: malířství, grafika, sochařství, sklo, keramika, umělecké kovářství. Věnují se i dobročinným akcím (najdete odkazy i na jejich www stránkách): první akce Nejste sami Čeští výtvarníci na pomoc životu po tsunami ; druhá akce Nejste sami Výtvarníci proti týrání žen a dětí, výdělky z obou akcí předány Českému červenému kříži (ČČK). V galerii mimo jiné vystavovali: J. Andrle, J. Liesler, O. Kulhánek, A. Born, K. Saudek, J. Suchý, sestry Válovy, E. Srncová, E. Hütnerová, Vl. Zábranský, O. Janeček a ze sochařů: O. Zoubek, B. Voldřichová, V. Adamec st.; na závěr letošního roku galerie připravuje díla J. Pešicové. Hermína Drdová (1937) za přínos v oblasti školství. Narodila se v Praze a rodina se postupně přestěhovala na Slánsko, kde jmenovaná v r maturovala na gymnáziu ve Slaném. Rozhodovala se mezi povoláním lékařky a učitelky, nakonec zvítězilo školství a láska k dětem. V období jejích začátků bylo učitelů málo, proto se dále vzdělávala při zaměstnání a vykonávala učitelské povolání. Učila 40 let a velice ráda vzpomíná na svá působiště: Háje ve Slaném, Zvoleněves, Řisuty, Kladno, Velvary a Komenského náměstí ve Slaném. Ráda potkává své bývalé žáky ve svém milovaném Slaném a vždy ji potěší, když se k ní hlásí a svěřují se svými osudy. Do důchodu odešla na vlastní žádost v r ze zdravotních důvodů. Jak sama uvádí, bylo to hořké rozhodnutí. I nadále se zajímá o dění ve městě a společnosti a několikrát týdně navštěvuje městskou knihovnu. MEDAILONKY Medailonky oceněných občanů MUDr. Lenka Fechtnerová (1959) za přínos v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Dětství prožila v Brandýsku, kde žije doposud. Po ukončení studia na 1. lékařské fakultě v Praze nastoupila v roce 1985 na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice ve Slaném. Od r provozuje soukromou gynekologickou ambulanci v Poliklinice ve Slaném, ale i nadále spolupracuje s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Slaný. Stála u zrodu (1995) Nadace MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala, obecně prospěšné společnosti, kde pracovala v předsednictvu, a od r je předsedkyni. Uvedená společnost vytvořená gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice ve Slaném si klade za cíl: Zkvalitňování pobytu klientek gynekologicko-porodnického oddělení. Pomoc při rozvoji odborných schopností kolegů formou přednášek a seminářů. Vojtěch Kočka (1942) za přínos občanské společnosti. Narodil se ve Slaném, přímo na náměstí, a je velkým slánským patriotem. Z politických důvodů mu nebylo doporučeno studium na 3. stupni, proto absolvoval učení na sazeče písma v Liberci a v Praze. Při zaměstnání absolvoval pětiletou večerní SPŠ grafickou v Praze. Pracoval jako cenař i vedoucí cenového odboru Tiskařských závodů Praha. Sametová revoluce jej zastihla v Lidové demokracii Nakladatelství Vyšehrad a v roce 1991 přešel do rodinné tiskárny Kočka na náměstí ve Slaném. V roce 2009 skončil v tiskárně Kočka Slaný a odešel do důchodu. Aktivně pracoval v komunální politice, kdy v letech pracoval jako zastupitel a radní (radní kromě let ) a celých 20 let fungoval i jako oddávající zastupitel a radní. Velkou měrou se zasloužil o postavení pomníku T. G.Masaryka na stejnojmenném náměstí ve Slaném, kdy v letech byl předsedou společnosti pro postavení pomníku až do jeho slavnostního odhalení. Antonín Rosenkranz (1916) in memoriam za přínos občanské společnosti. Je rodilým Slaňákem, kde absolvoval obecnou i měšťanskou školu. Stál u zrodu skautského oddílu a posléze Sboru vedení ve Slaném, zastával funkci tajemníka sboru a byl vedoucím Roverů (známý pod jménem Tóňa). Slánský junácký oddíl Roverů, pracoval pod vedením Antonína Rozenkranze od roku 1940 (po rozpuštění gestapem) až do konce války v ilegální organizaci em-ka (Modrý kruh). Organizace byla napojena na Zpravodajskou brigádu, která podávala hlášení o situaci v Německu do Anglie. V květnových dnech 1945 se Roweři pod jeho vedením zapojili do hlídání německých kasáren a posléze na výzvu o pomoc z pohraničí, odjeli k ochraně pořádku národního majetku, státních hranic a bezpečnosti. Zde působili až do příchodu čsl. armády a do Slaného se vrátili Po válce jeho členové byli vyznamenáni Junáckým křížem Za vlast Po roce 1948 byla skautská organizace zrušena a jmenovaný byl v padesátých létech na základě vykonstruovaných procesů vězněn. Zemřel v roce 1961 ve Slaném. 3

4 HISTORIE Historický sborník Slaný a Slánsko v letech právě vyšel Regionální historická konference Slaný a Slánsko ve 20. století se v našem městě poprvé konala na podzim roku Třetí ročník s názvem Slaný a Slánsko v letech proběhl v městském centru Grand v listopadu Období protektorátu a druhé světové války bylo v odborných publikacích již velmi podrobně popsáno. Přesto by sborník Slaný a Slánsko v letech již pátá publikace z ediční řady Historie Slánska ve XX. století neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i druhé světové války v českých zemích. Jednotlivé příspěvky přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o některých obyvatelích regionu, kteří přišli v letech války o život. A dlužno dodat, že zvláště u českých obětí z května 1945 jest otázkou, kolik z nich bylo zapříčiněno nerozvážností a touhou po dobrodružství. U mrtvých Němců se dlouhá léta používalo slovní spojení spravedlivá odplata, nicméně dnes je snad již jasné, že týrání žen, dětí a starých lidí a zabíjení neozbrojených osob jen kvůli jejich národnosti není tím, čím by se příslušníci civilizovaného národa mohli chlubit. Vždyť jako nebyli před rokem 1989 všichni Češi komunisty, či jejich přívrženci, tak není možné všechny Němce té doby považovat za nacisty či přívržence národního socialismu. Po téměř sedmi desetiletích, jež uplynula od konce války, je proto načase opustit mnohými hýčkané černobílé schéma oni a my tedy zlí Němci a hodní Češi. Ostatně téma Němců, kteří padli či zemřeli v květnu 1945 na Slánsku, je dosud neprobádanou kapitolou naší minulosti, neboť z několika set mrtvých má zde pouze jeden svůj symbolický hrob. Tímto mrtvým příslušníkem Wehrmachtu je Matthäus Ebenhofer z Horního Rakouska, zastřelený 12. května 1945 v Nabdíně, kde je na hřbitově na místě jeho původního hrobu na památku postaven dřevěný kříž. I slánský hřbitov největší hřbitov v regionu je místem, kde dosud zůstávají pohřbeni nejen mrtví němečtí vojáci, ale i civilisté. Pohřebiště padlých a zemřelých z druhé světové války, v letošním roce rekonstruované, kde jsou pohřbeni nejen vojáci Rudé armády, partyzáni a vojáci československé armády, kteří bojovali na východní i na západní frontě, se totiž nachází částečně i v místech, kde byl předtím německý vojenský hřbitov (první voják Wehrmachtu zde byl pohřben 18. listopadu 1944). Na tomto hřbitově byly též pohřbeny ostatky osmi amerických letců sestřelených u Slaného v bombardéru dne 2. března 1945, které byly po válce exhumovány a převezeny nejdříve do Francie a posléze do USA (pouze Kenneth J. Plantz zůstal jako jediný 4 člen posádky pohřben na Americkém vojenském hřbitově v lotrinském Saint Avold). Období let je počátkem destrukce demokratických, ale i obecně lidských hodnot, která se v osudu našeho národa později ještě znásobila. Neboť jestli první republika při adoraci legií opomínala vše, co souviselo s monarchií, pak po květnu 1945 byli důsledně opomíjeni všichni, ať již válku přežili, či nikoliv, kteří se nehodili do ideologické šablony Národní fronty, levicového nadšení a komunistického establishmentu. Při poválečné euforii byly preferovány především oběti z řad KSČ, která ač svoji protinacistickou aktivitu plně rozvinula až od roku 1941 byla vydávána za jedinou nositelku odbojových tradic. Tak bylo ve Slaném pojmenováno několik ulic po místních členech a funkcionářích KSČ zemřelých v koncentračním táboře či popravených (Chadalíkova, Kapalínova, K. Kernera, Maříkova, Pokorného) a ostatní oběti a to nejen po únoru 1948, ale již od května 1945 byly důsledně zamlčovány a na mnoho desetiletí upadly v zapomnění. Škoda, že dodnes žádná ulice ve Slaném nenese jméno JUDr. Mirko Hakena (narozen , starosta hasičského sboru a I. obvodu, činovník Sokola a význačný veřejný pracovník, byl popraven v Praze), Josefa Sušánka (narozen 1896 velitel hasičského sboru a O. H. J. č. 40 a zástupce krajského velitele, r byl umučen v Terezíně), či některého dalšího ze 78 mužů a 23 žen, jejichž jména jsou uvedena na památníku popravených a umučených z let na Hlaváčkově náměstí ve Slaném. Ve městě není nikde vzpomenut ani slánský rodák Felix Arnošt Heller, narozený 4. dubna 1924, četař z 311. perutě RAF, který se do Británie dostal jako jedno z tzv. Wintonových dětí a tragicky zahynul v 19 letech (nezvěstný z operačního letu bombardovacího letounu Liberator nad Biskajským zálivem dne 18. listopadu 1943). Na žádném z památníků nenalezneme ani jméno slánského rodáka německé národnosti a židovského původu univerzitního profesora neurologie a psychiatrie na pražské Německé universitě Oskara Fischera, psychiatra a neuropatologa, který se v našem městě narodil 12. dubna Na německé lékařské fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity promoval v roce 1900 a o sedm let později publikoval v Monatschrift der Psychiatrie und Neurologie popis 16 případů senilní demence, později nazvané Alzheimerova choroba. Známý český psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. o slánském rodákovi uvedl: Fischer se po potlačení německého elementu v nové republice v Praze přizpůsobil českému prostředí (mluvil výborně česky) a ve 30. letech vedl úspěšně se svým společníkem psychiatrické sanatorium ve Veleslavíně. Mezi jeho pacienty patřila např. i Charlotte Masaryková. Pár let jeho působení v české psychiatrické komunitě však skončilo příchodem nacismu a odvlečením Oskara Fischera do koncentračního tábora v Terezíně, kde v roce 1942 zemřel. Ani tato v podstatě mučednická smrt nepřiměla odbornou komunitu jeho odkaz spravedlivě docenit a plně rehabilitovat, protože jakožto příslušník německé univerzity byl odvržen i českou medicínskou historiografií. Historickou nespravedlnost, jež pražského psychiatra a neuropatologa židovského původu a německé národnosti postihla, hodnotí v jednom ze svých textů již zmíněný profesor Höschl takto: Příběh Oskara Fischera je symbolický. Je to příklad velikána, který upadl v zapomenutí, je to ukázka někdy velmi nespravedlivých cest osudu a světské slávy a zároveň ale i doklad toho, že někdy i za velmi dlouhou dobu pravda přece jenom vypluje na povrch. Smutné je, že pro toho, koho se křivda týká, je to již příliš pozdě. Nicméně navrhují-li zahraniční kolegové používat jako korektní název Alzheimerova- -Fischerova demence, stojí za zamyšlení, jestli by se aspoň v zemi působení Oskara Fischera nemělo o takové možnosti uvažovat. A mohu-li parafrázovat, tak stojí za zamyšlení, jestli by se aspoň v rodném městě Oskara Fischera nemělo uvažovat o vhodném připomenutí této osobnosti světové medicíny. Vydání sborníku Slaný a Slánsko v letech , jehož slavnostní prezentace proběhla v sobotu 5. listopadu 2011 v Městském centru Grand, považuji za významný regionální vydavatelský počin. Jako jeden z editorů jsem hrdý na to, že jsem napomohl jeho vzniku a přeji všem čtenářům, aby si mezi 13 příspěvky nalezli ty, které je obohatí o dosud neznámé informace a souvislosti. Pavel Bartoníček Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční Hej mistře! čtvrtek 29. prosince 2011 v 18 hodin děkanský chrám sv. Gotharda Smíšený pěvecký sbor SÚDOP Praha sbormistryně Dagmar Kohoutová varhany Jana Pavelková sólisté a členové místních a pražských orchestrů Vstupné dobrovolné

5 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Silvestrovská GRAND PRIX na autodráze DDM Ostrov středisko volného času Slaný a automodelářský klub SRC Slaný pořádají Silvestrovskou GRAND PRIX. V sobotu 31. prosince 2011 od 9.30 hodin. Závod je vypsán nejen pro děti, ale i pro rodiče! Modely a ovladače zapůjčíme. Startovné činí 30 Kč za osobu. Vítězové budou odměněni. VOLNÝ ČAS Šultysova 518, Slaný telefon: mobil: fax: Program OSTROVA na prosinec OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Kde? V budově Ostrova. Od kolika? Od 14 hodin. Co to je ICM? Místo, kde vám rádi poradíme s čímkoli, co vás zajímá. Nabízíme zde různé služby, jako je internet, kopírování, bezplatné poskytování informací a mnohé další. Přijďte se sami přesvědčit. Informace: Tomáš Rudčenko MIKULÁŠSKÁ NA OSTROVĚ Od na Ostrově. Vzkazy Mikuláši můžete přinést předem. Vstupné 50 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé. Předpokládaný konec v Je třeba se přihlásit do 1. prosince na Ostrově. Informace: Jindra Jindřich FLORBAL IV. o pohár DDM OST- ROV SLANÝ 1000 emsportslany.cz AGENTPC.cz. Od 8.00 v hale BIOS. Informace: Jindra Jindřich SLÁNSKÝ DUS DANCE CUP ročník amatérské taneční celorepublikové soutěže jednotlivců, dvojic, trojic a čtveřic a pětičlenných skupin ve všech druzích tance a všech věkových skupin. Přihlášky do 5. prosince. Začátek v 9.30 v Sokolovně v Kvíčku. Vstupné pro veřejnost 40 Kč. Informace: Vlaďka Ranecká, DiS VÍKENDOVKA Chata ZAŽIJ TO! Víkend plný her, aktivního odpočinku, zábavy a mnoho dalšího v krásné chatě na Rakovnicku. Pro všechny od 12 let. Každý si zajišťuje jídlo a pití a dopravu sám (jídlo a pití se veze autem). V ceně ubytování, program, dozor. Cena 200 Kč. Pro členy Zažij to! 150 Kč. Přihlášky do 14. prosince. Informace: Jindra Jindřich SLÁNSKÁ CENA kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, Šultysova 518. Tréninkové jízdy od Start závodu v Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Informace: Alena Špiritová KURZ ARANŽOVÁNÍ V KLUBU KORÁLEK V ZŠ VE ZLONICÍCH Od si děti i maminky vyrobí vánoční svícny. Cena 90 Kč zahrnuje materiál pro děti a chvojí a podložku pro maminky. S sebou si přineste přízdobu a svíčky. Informace: Lenka Geringová VÁNOČNÍ PRÁZDNINY KURZ ARANŽOVÁNÍ VÁNOČ- NÍ SVÍCNY V ATELIÉRU HLINĚNKA Od 9.00 do V ceně 90 Kč chvojí, podložka a přízdoba. S sebou si přineste svíčky. Přihlášky do na Ostrově. Informace: Lenka Geringová VÁNOČNÍ TVOŘENÍ Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby z přírodních materiálů. Program: Cena: 50 Kč. Přihlášky do 20. prosince. Informace: Petra Libovická VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALE Turnaj družstev (1 + 4) v hale BIOS ve Slaném. Věk neomezen. Začátek v Počet týmů omezen!!! Startovné na družstvo 600 Kč. Přihlášky do 21. prosince. Informace: Jindra Jindřich TURNAJ V PLAYSTATIONU DANCE MAT Začátek v 9.00 v klubu Pavlač. Turnaj je určen pro děti do 15 let. Vstupné 30 Kč a členové klubu mají po předložení klubové karty 15% slevu. Informace: Monika Javoříková TURNAJ VE VOLEJBALE PRO VEŘEJNOST Od Startovné na družstvo 500 Kč. Počet teamů omezen. Přihlášky do 21. prosince na Ostrově. Informace: Jindra Jindřich VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA Přijďte nadělit zvířátkům na naší chovatelské stanici i zvířátkům volně žijícím v okolí Slaného. Od do 14.00, cena 90 Kč. V ceně občerstvení i mlsky pro zvířátka. Přihlášky do 21. prosince. Informace: Alena Špiritová BOWLINGOVÝ TURNAJ NEJEN PRO DĚTI Neseďte u televize a přijde změřit síly s ostatními. Program , cena: 220 Kč (zahrnuje registraci a občerstvení). Informace: Petra Libovická, Alena Špiritová CARCASSONE Začátek v Vstupné je 40 Kč. Vítěz si určitě odnese malou odměnu. Informace: Monika Javoříková ŠACHOVÝ TURNAJ ČERNÝ KŮŇ pro děti Turnaj pro děti narozené 1996 a mladší, od do Prezentace Startovné 30 Kč. Přihlášky předem. Více na Informace: Monika Javoříková ZIMNÍ RADOVÁNKY Pokud nám bude přát počasí, užijeme si společně sněhovou nadílku. Když nebude sníh, užijeme si to také! Program: od 13 do 17 hodin, cena: 60 Kč. Přihlášky do 22. prosince. Informace : Petra Libovická VÝTVARNÝ SEMINÁŘ V ATELI- ÉRU HLINĚNKA Od 8 do 10 výtvarné techniky, od 10 do 12 výroba šperků z korálků. Cena 100 Kč. Přihlášky do 20. prosince na Ostrově. Informace : Lenka Geringová SILVESTROVSKÁ GRANPRIX Přijďte se netradičně pobavit poslední den v roce. Závod je vypsán nejen pro děti, ale i pro rodiče! Modely a ovladače vám budou zapůjčeny, startovné 30 Kč za osobu. Vítězové budou odměněni. Přihlášky do 28. prosince. Informace: Alena Špiritová 5

6 6 KNIHOVNA, ŠKOLKA Co se děje v mateřské školce U Divadla Letošní školní rok se naše mateřská škola rozšířila o další dvě třídy, do kterých nastoupilo po 28 dětech. Abychom zůstali věrni tradici, že ve školce U Divadla jsou pojmenovány jednotlivé třídy podle dětem známých pohádkových bytostí, velmi jsme zvažovali, jak se nové třídy budou jmenovat. Nakonec zvítězil trpaslík a obr a tak ke stávajícím třídám do zelené barvy zařízené třídy U Vodníka, modré U Čaroděje, žlutě laděné třídy U Princezny a červené U Draka, přibyla oranžová třída U Trpaslíka a do fialova zařízená třída U Obra. Během krátké doby se děti, rodiče i zaměstnanci školy spolu sžili a v současné době máme již za sebou mnoho zajímavých třídních akcí, z nichž některé mají v naší MŠ již mnohaletou tradici, ale pořádáme i zbrusu nové, vyplývající z iniciativy učitelek tříd, nebo z aktivity rodičů, kterou vždy vítáme. Vúterý 15. listopadu 2011 od 17 hodin proběhl v přednáškové místnosti Knihovny Václava Štecha na Masarykově náměstí křest sborníku slánských amatérských básníků s názvem Sběr slánských básní. Útlý, ale o to významnější sborník pokřtil autor úvodního slova Básník Ticho, jinak autor několika knih a básnických sbírek, a Pavel Žalud, sestavitel sborníku. Honza Judl přednesené verše skvěle hudebně podbarvil. Na otázku, proč právě knihovna vydala tento sborník, nám odpověděla Míla Najmanová, která je hlavní organizátorkou : V roce 2008 knihovna poprvé vyhlásila akci pod názvem Básničkám šuplík nesluší. Autoři měli možnost přinést svoji tvorbu do knihovny a navzájem se s ní seznámit. Průběžně jejich Díky vstřícnosti rodičů se již letos mohly děti podívat pod pokličku mnoha různých profesí při exkurzích do zaměstnání rodičů, společně si děti, rodiče, prarodiče i učitelky zatvořili při Podzimníčkově odpolední dílně, prarodiče dětí si přišli do školky zatančit, pohrát a potěšit se svými vnoučaty při Dnu babiček a dědečků. Bývalí žáci naší školy se mohli pochlubit svými školními úspěchy a zavzpomínat na časy strávené ve školce při Srazu abiturientů. Každá třída si vybrala jedno listopadové odpoledne, které bylo věnováno tatínkům. Děti si tuto pánskou jízdu s tatínky perfektně užily a ještě dlouho na ni budou vzpomínat. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu, kde je kromě vstřícné paní knihovnice provedl i skřítek Knihovníček a děti pátraly po škodlivém strašidle Záložce a dozvěděly se o trampotách, které knížkám způsoboval zlý Knihomol. Velmi pěkná byla také výstava Den poezie a křest sborníčku básní v KnihovněVáclava Štecha ve Slaném verše vycházely ve Slánské radnici, aby potěšily slánskou veřejnost. Na loňském Dnu poezie samotné autory překvapilo množství nasbíraných básniček a tehdy padl nápad Marie Bóbové a Hanky Vranové na jejich seskupení do sborníku. Dobrou vůli a snahu podpořil Pavel Žalud, uměleckým jménem Al Jal-úd, který je autorem několika básnických sbírek a psal texty k písním známé skupiny Kujooni. Vybral a sestavil z osmi desítek básní od sedmi slánských amatérských básníků sborník. Úvodní slovo napsal básník Ticho, jenž v uplynulém roce v knihovně vedl úspěšný literární cyklus Potkali jste Karla Hynka Grafickou úpravu a přepis básní citlivě připravila Daniela Polatová. obrazů pro děti od Jaroslavy Brázdové v galerii Ikaros. Hlavně kluci se vždy těší na Den otevřených dveří v Hasičské záchranné stanici ve Slaném. I tento školní rok se dočkali. Velký úspěch měla prohlídka hasičské techniky i zkoušení přileb a zajímavé vyprávění hasičů. Díky příznivému počasí jsme v říjnu mohli podnikat častější vycházky do lesa a děti se prožitkem učily, jak vypadá podzim v lese a jak se příroda chystá na zimu. Vyvrcholením lesního dobrodružství pak bylo Zamykání lesa, kdy děti plnily různé úkoly, za což pak byly skřítkem Podzimníčkem odměněny nalezením lesního pokladu. I v následujících měsících plánujeme mnoho dalších akcí, při kterých se děti zábavnou formou naučí něco nového, ale hlavně si to užijí! Kolektiv MŠ U Divadla Překvapilo nás, že sborník je složen z básní jen sedmi autorů. Víme, že ve Slaném je daleko více amatérských básníků, ale možná nemají touhu své básně šířit dál, nebo jsou jen skromní, plaší, málo sebejistí, nebo o možnosti, jak proniknout na veřejnost, nevědí. Chceme je touto cestou povzbudit a pozvat mezi nás, řekla nám Míla Najmanová ze slánské knihovny, která již dnes připravuje další pokračování Básničkám šuplík nesluší. Podpora nových básníků zazněla i z pera básníka Ticha: Nikdy bychom neměli odsuzovat člověka za to, že napsal báseň.naopak, měli bychom soudit toho, kdo žádnou báseň nikdy ani nepřečetl. Naďa Rollová,

7 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 KNIHOVNA Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti Hurvínkova cesta do Tramtárie Denisa Kirschnerová, Martin Klásek Hurvínek patří k nesmrtelným pohádkovým postavám. Ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka nyní připravilo nakladatelství Fragment pro děti knižní podobu jedné z her, Hurvínkovy cesty do Tramtárie. Když je pěkné počasí Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř Zažít nudu? To vadí! Proto je tady zbrusu nová knížka písniček, které napsala osvědčená dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. V knize jsou zařazeny i dvě dětské miniopery z populárního projektu tandemu Svěrák - Uhlíř. Křišťály moci Věž zkázy Třetí díl navazuje na předchozí Křišťály moci Hněv pána ohně a Křištály moci Zrada temného elfa. Ochráncem dalšího Křišťálu moci je poslední Pán ohně! Neilin od něho potřebuje křišťál získat. Proto se společně se svými přáteli vydává do nebezpečí Nar doxu přímo do spárů Isgraëla, který touží po její smrti. Beletrie Pentagram Jo Nesbo Harry Hole dostává svůj poslední případ. Brzy se ukáže, že policie má co do činění se sériovým vrahem. Dokáže Harry rozluštit vzkazy a symboly, které vrah zanechává na místech činu, a dokáže zabránit dalším vraždám? Pražský hřbitov Umberto Eco Román Pražský hřbitov vynesl v srpnu 2011 italskému spisovateli prestižní Paveseho cenu. Děj se odehrává převážně ve Francii, Itálii a Praze. Eco se při psaní románu inspiroval pouze opravdovými historickými postavami a událostmi. Marta v roce vetřelce Petra Soukupová Nová kniha nejúspěšnější současné české prozaičky Petry Soukupové je stylizovaná jako deník dospívající dívky, náhle vržené do dospělosti. Soukupová opět dokazuje, že síla jejího vypravěčství spočívá v nečekaném nasvícení existenciálních situací. Naučné Jaroslav Seifert laskavě neústupný pěvec František Cinger Autor představuje světově proslulého básníka, nositele Nobelovy ceny, jako složitou osobnost, která musela v různých dobách čelit mnoha tlakům, aniž by díky svému charakteru ztratila nesporné lidské kvality. Kniha o mužství Steve Biddulph Známý psycholog tvrdí, že v posledních desetiletích dochází k radikální proměně mužské mentality a že po dlouhém období emancipace ženství v podobě feminismu je třeba věnovat naopak velkou energii na záchranu opravdového mužství ve všech sférách společnosti. Francouzky netloustnou kuchařka Mireille Guilianová Autorka na vlastní zkušenosti odkrývá tajemství francouzského paradoxu, který spočívá v tom, že právě Francouzky, jež si málokdy odepřou potěšení z pečiva, čokolády a šampaňského, zůstávají až do vysokého věku štíhlé a vitální. Vánoční otevírací doba TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Z KNIHOVNY VÁNOČNÍ AKCE Dárkový poukaz na zápisné do knihovny Václava Štecha ve Slaném a na výuku pro úplné začátečníky v práci na počítači v programech Microsoft Word, Excel, Internet, . KNIHY Jindřich Hulínský, Legendy ze Slaného i ze Slánska I. a II. díl za 180 Kč Václav Štech, Paměti českého tvrdohlavce za 150 Kč zavřeno zavřeno zavřeno studovna + dospělé oddělení dětské oddělení studovna + dospělé oddělení dětské oddělení studovna + dospělé oddělení dětské oddělení studovna + dospělé oddělení dětské oddělení zavřeno zavřeno Milí čtenáři, děkujeme vám za přízeň v letošním roce a do nového roku vám přejeme mnoho zdraví a štěstí. Darujte svým blízkým praktický dárek, který umožní denně číst noviny i časopisy, zpřístupní internet a umožní přečíst si mnoho knih, jak odpočinkových tak odborných. A to vše v příjemném prostředí naší knihovny. 7

8 Výstavy KULTURA Prosinec ve Vlastivědném muzeu Výstavní síň Vlastivědného muzea PRAŽSKÁ BRÁNA v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Základní umělecká škola (kaple Zasnoubení Panny Marie) Otevřeno úterý sobota 9 16 hodin neděle a svátky 9 12 hodin Galerie Vlastivědného muzea IKONA VE SLANÉM (obě výstavy potrvají do konce roku 2011) Malá galerie Vlastivědného muzea ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA (výstava je otevřena od do ) Koncerty v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Základní umělecká škola (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT slánské písničkařky a vokální kapely Pětník (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT KPH Vánoce s Karmínou (kaple Zasnoubení Panny Marie) ve 14 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Consortium Camerale Slanense (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Consortium Camerale Slanense (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 3. ZŠ soubor Světlušky (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 18 hodin JAKUB JUDL S PŘÁTELI Vánoční koncert (kaple Zasnoubení Panny Marie) Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub Občanské sdružení Wotrubia, které již téměř deset let organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby, má na kontě celou řadu akcí. Kulturně-sportovní odpoledne, jehož součástí je i turnaj v pétanque, se letos konalo již podeváté; v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub se dosud podařilo připravit pro veřejnost 44 koncertů. Koncertem, který letošní na hudební vystoupení zatím nejbohatší sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert, jehož výtěžek bude opět věnován na obnovu místního S velkým úspěchem se setkala soutěž pro děti Postav si svou Pražskou bránu, která ve slánském muzeu doprovázela výstavu Pražská brána. Děti kolem věku 10 let stavěly nejrůznější varianty brány. Pro inspiraci byl vystaven starý model brány. Některé nám připomínají spíše soudobé stavitelství, jiné bychom zařadili nejspíše do říše science - fiction. Soutěže se zúčastnilo celkem 150 dětí ze všech slánských základních škol, dětského domova a okolních i vzdálenějších obcí (Zlonice, Smečno, Beřovice, Klobuky, Kladno, Jedomělice, Peruc, Nižbor i Praha a dokonce též Havířov). Zapojil se také malý zahraniční tvůrce čtyřletý Arthur Jouve z Francie. Bylo vystavěno přesně 83 Pražských bran. Některým dětem pomáhali rodiče, hlavně tatínkové; takové práce stojí pro dodržení pravidel fair play mimo vlastní soutěž. Výsledky soutěže naleznete v průběhu prosince na webu muzea. Ocenění malí architekti obdrží po zásluze stavebnice Lego. Pro názornost uvádíme několik ukázek ze soutěže. Všechny stavby tedy kromě těch, které se již samovolně rozpadly můžete zhlédnout v expozici muzea. 8 kostela a hřbitova (pro příští rok se uvažuje o opravě vstupních dveří do kostela). Vánoční vystoupení slánského pěveckého sdružení Jakub Judl & spol. se v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v sobotu 17. prosince od 16 hodin. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Je to poslední z devíti koncertů, které letos občanské sdružení Wotrubia uspořádalo. Již pošesté v podání tohoto pěveckého sdružení ve složení Z. Schneiderová, H. Srbková, M. Boučková, K. Huliciusová, D. Janovský, Lego přilákalo mnoho malých stavitelů Pražská brána, kterou postavili Vojtěcha Peka a Martin Hadrava (4. C, 3. ZŠ Slaný) J. Judl a Vl. Třebický, zazní v kostelíku méně známé koledy a staré vánoční písně. I když jsou v předvánočním čase pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel osvětlený svíčkami má neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v posledním sobotním odpoledni před Štědrým dnem poznačit do svých kalendářů. Pavel Bartoníček Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: meuslany.cz nebo Prosinec 2011 Státní vyznamenání slánského podnikatele Otevření výstavy Po stopách husitů Zabezpečení slánského hřbitova Návštěva ministra dopravy Slánský cestovate Slánská brusle Slánské jazzové dny Slavnost světla videomagazín najdete na

9 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Výměna zvláštního označení do vozidla pro parkování O1 Zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 je dle současně platné legislativy vydáváno občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Platnost tohoto označení je do 31. prosince Do té doby je nutné provést výměnu stávajícího označení za označení O7. INFORMACE, KULTURA Máte-li již nyní zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou fotografii o rozměru mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 a dostavte se na Městský úřad Slaný, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Průkaz vám bude na počkání vyměněn. Pro orientaci, zda máte či nemáte staré nebo nové označení, přikládáme i názorné vzory starého a nového označení. Staré zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 Nové zvláštní označení do vozidla pro parkování O7 Poděkování a pozvánka na štědrovečerní bohoslužbu Za každou darovanou věc se sluší poděkovat. Proto jsme na 6. prosince pozvali na faru Církve československé husitské představitele města a pana Zdeňka Beneše, jehož stavební firma nám opravila fasádu. Postupně se podařilo opravit střechu a ztrouchnivělé krovy, čelní, boční a zadní fasádu naší budovy v Šultysově ulici vedle městského tržiště tak, aby se opět stala ozdobou historického jádra Slaného. Právě příspěvek města ze zdrojů na obnovu domů byl důležitým podnětem k uskutečnění všech zmíněných oprav a velmi za něj děkujeme. Každá ozdoba bez vlastního života by však zůstala prázdnou, nenaplněnou. Na naší faře se kromě nás, husitů, scházejí ještě další dva křesťanské sbory. A dveře jsou tu otevřené samozřejmě i pro vás. Přijměte srdečné pozvání na štědrovečerní bohoslužbu, kterou budeme slavit 24. prosince od 22 hodin, nebo přijďte na některou z adventních bohoslužeb, které se konají každou prosincovou neděli od dvou hodin odpoledne. Za slánský sbor Církve československé husitské přeji všem čtenářům Slánské radnice pěkné vánoční svátky plné lásky, pokoje a radosti. Ing. Pavel Pánek, předseda rady starších Sňatky ve Slaném Své ano si řekli: 11. listopadu 2011 Jakub Vykouk, Slaný a Martina Pokludová, Slaný 12. listopadu 2011 Jan Vrána, Slaný a Veronika Edrová, Slaný náboženské obce CČSH Oldřich Vosecký, Drnov a Petra Léblová, Kralupy nad Vltavou Novomanželům přejeme hodně štěstí! VÁNOČNÍ JABLKONĚNÍ sváteční koncert skupiny Jablkoň čtvrtek 22. prosince v restauraci Na Zimním stadionu od 20 hodin Uslyšíte nejen folkové písničky nebo složitější skladby, ale i vlastní koledy Jako překvapení večera vystoupí tajný host 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Slaný vstupní brána do města Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. listopadu 2011 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno. TAJEMNÁ ZIMNÍ NOČNÍ VY- CHÁZKA S PŘEKVAPENÍM Sobota ve 20 hodin. Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65 Kč) Klasická noční vycházka, tentokrát netradičně v zimním, vánočně laděném hávu. Nebojte se zimy, v Infocentru Pod Velvarskou branou se zahřejete! NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY V PRODEJI Ve slánském Infocentrum Pod Velvarskou bránou si můžete koupit nové pohlednice Slaného nebo si vyrazit na památku minci. AKCE NORDIC WALKING Nedělní vycházky v prosinci od 14 hodin. Sraz před recepcí Zimního stadionu ve Slaném termíny 4. a Pro Betlémské světlo do Infocentra To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1,5) Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti v pátek 23. prosince 2011 ve slánském Infocentru Pod Velvarskou bránou (Velvarská 136/1) od 13 do 18 hodin. Slánští skauti přejí všem klidné, krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce Skaut Slaný: Infocentrum Slaný: Přejeme všem pěkné Vánoce a dobrý rok Zoja Kučerová a Jakub Hložek Infocentrum Pod Velvarskou branou PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2012 KČT Slaný a IC Slaný vás zvou v sobotu 7. ledna 2012 na Tříkrálový pochod na Řipec. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Infocentrum Pod Velvarskou branou a Nadační fond Barbora vás zvou na předvánoční prodejní výstavu výrobků klientů kladenské Zahrady poskytovatele sociálních služeb. Založením nadačního fondu Barbora se zakladatelé rozhodli podporovat fyzické osoby všech věkových kategorií i osob právnických, které jsou zdravotně či sociálně znevýhodněni, dále pak podporuje ohrožená zvířata. Zakoupením některého z vystavených výrobků (keramika, šité hračky, tašky, košíčky, šperky atp.) přispějete na zkvalitnění životních podmínek desetiletého Jakuba Špundy, ke kterému osud nebyl příliš štědrý. Pomáhejte s námi, děkujeme! Výstava začíná 1. prosince a končí 22. prosince

11 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Kino prosinec sobota neděle hrajeme pouze v 17 hodin SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Pokračování úspěšné české pohádkové komedie. Dej si pozor, s čím si hraješ. Režie: Václav Vorlíček Přístupno pondělí úterý hrajeme pouze v hodin STROM ŽIVOTA Premiéra. Americké drama s titulky. Příběh o hledání smyslu života. Vítězný snímek letošního festivalu v Cannes. V hlavní roli Brad Pitt. Režie: Terrence Malick Přístupno středa sobota hrajeme v 17 a hodin MOJE KRÁSNÁ UČITELKA Premiéra americké romantické komedie s titulky. I když jste na dně, můžete potkat pravou lásku. V hlavních rolích Julia Roberts a Tom Hanks. Režie: Tom Hanks Přístupno neděle pondělí hrajeme pouze v 17 hodin MÁMA MEZI MARŤANY Premiéra americké animované komedie v českém znění. Nikdy nepodceňujte důležitost maminek Režie: S. Wells Přístupno 13. úterý filmový klub hrajeme pouze v hodin ALOIS NEBEL Premiéra adaptace kultovního komiksu přináší temný příběh, kde režisér poprvé v české kinematografii použil technologii kombinující kreslený a hraný film. Režie: Tomáš Luňák Přístupno 14. středa hrajeme pouze v hodin ALOIS NEBEL Premiéra adaptace kultovního komiksu přináší temný příběh, kde režisér poprvé v české kinematografii použil technologii kombinující kreslený a hraný film. Režie: Tomáš Luňák Přístupno čtvrtek pátek hrajeme pouze v hodin DLUH Premiéra amerického thrilleru s titulky. Tři elitní agenty dostihne pravda. Režie: John Madden Přístupno sobota neděle hrajeme pouze v hodin MELANCHOLIA Premiéra. Koprodukční drama Dánska, Švédska a Francie s titulky. Je užitečné občas si připomenout, že tu opravdu nebudeme věčně Režie: Lars von Trier Přístupno pondělí úterý hrajeme pouze v hodin DŮM Premiéra česko-slovenského filmu vypráví příběh nedokonalého muže, snícího o dokonalé rodině. Hrají: M. Krobot, T. Medvecká, E. Geislerová a další. Režie: Zuzana Liová Nepřístupno středa pátek hrajeme pouze v 17 hodin TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ Premiéra americké animované komedie v českém znění. Neohrožený novinář se vydá na cestu, z níž se lze vrátit třeba v rakvi nebo po částech. Režie: Steven Spielberg Přístupno sobota pondělí NEPROMÍTÁ SE úterý čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin OCELOVÁ PĚST Premiéra amerického sci-fi filmu. Boxerským ringům budoucnosti budou vládnout roboti. Režie: Shawn Levy Přístupno pátek sobota NEPROMÍTÁ SE PROGRAM Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od do hodin včetně sobot a nedělí. Městské divadlo PROSINEC 2011 Neděle 4. prosince 2011 v hodin ALBUM A. P. ČECHOVA Premiéra nové divadelní hry souboru Slánská scéna. Dramatizace Čechovových povídek v režii Miroslava Večerky. Hrají: T. Vott, M. Zápotocký, J. Fanta, L. Dobner, H. Kunertová, V. Maliňák, M. Jakeš, M. Chrapová, J. Řeháková, V. Fantová, A. Šittová, M. Musch, Š. Tesař K. VidImský, J. Chodora, K. Beránková, Volný prodej kterou uvádí Divadlo pod Palmovkou, je především brilantně napsanou tragikomedií plnou nejrůznějších paradoxů. S neobyčejnou rafinovaností přivádí na jeviště vše, co činí divadlo divácky působivým a lákavým. Představuje Svatou Janu a její příběh ve zcela jiném světle, než jak to učinila různá romantizující a sentimentální díla. V hlavní roli Tereza Kostková. Hraje Divadlo pod Palmovkou Praha. Divadelní předplatné. Středa 7. prosince 2011 v 10, 13 a 15 hodin TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE Pohádka pod vánoční stromečky složená z pohádek O chytré princezně, Kterak líná Karolína ke štěstí přišla a čerpajících z námětů vánočního příběhu Půjdem spolu do Betléma. Hraje Divadlo Pohádka Praha. Dětské divadelní předplatné Pondělí 12. prosince 2011 v hodin SVATÁ JANA Hra Svatá Jana z pera jednoho z největších dramatiků dvacátého století G. B. Shawa, Pátek 16. prosince 2011 v hodin TOTÁLNÍ NASAZENÍ & HOSTÉ Akustický vánoční koncert. TOTÁLNÍ NASAZENÍ UNPLUGGED DERATIZÉŘI UNPLUGGED LENKA BRTÍNSKÁ & STÍNY Volný prodej Neděle 18. prosince 2011 v 15 hodin TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY Veselá pohádka pro nejmenší diváky v podání Divadla AHA Praha. Volný prodej Totální nasazení (foto Jiří Jaroch) 11

12 PRANOSTIKA, VAŘENÍ, KŘÍŽOVKA Pranostika na prosinec Sv. Lucie ( ) noci upije, dne nepřidá. Není-li prosinec studený, bývá příští rok hubený. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok tu jistě běží. Zelené Vánoce bílé Velikonoce. Světlé (zasněžené) Vánoce ponesou slepice. Světlá (zasněžená) koleda, tmavá (plná) stodola. Kapr na lososu a kapr na sardeli Připravíme si: polovinu kapra (filet) v kuchyňské úpravě (bez šupin a bez dlouhých kostí), 1 balení uzeného lososa, 2 citróny, sardelovou pastu, 1/16 másla. Filet nakrájíme na 5 6 cm široké díly. Porce, které budeme připravovat na lososu, nařízneme po délce třemi hlubokými zářezy. Do prostředního zářezu vtlačíme dílek důkladně omytého citrónu. Do zářezů vedle citrónu nacpeme kousky uzeného lososa. Do porcí, které budeme připravovat na sardeli, uděláme pouze jeden řez uprostřed (mohou tedy být užší, než ty předešlé). Potřeme je sardelovou pastou způsobem cik cak a do zářezu opět zatlačíme dílek citrónu. Trochu pasty se tak dostane i dovnitř. Druhý citrón důkladně vymačkáme a porce kapra naskládané v pečící nádobě bohatě zalijeme citrónovou šťávou. Žádnou z porcí kapra není třeba solit! Pak rozehřejeme a přepustíme celé množství másla a lžičkou porce v pekáči po celém povrchu zalijeme. Máslo tak svým způsobem chutě a vůně v kapřím mase konzervuje. Pekáč uchováme v lednici nejlépe do druhého dne. Pak už ho jen vložíme do předehřáté trouby a zprudka pečeme na 180 stupňů do tuku. Přeji Vám dobrou chuť i v roce 2012! Autorka receptů: Pavlína Vosyková Další recepty na Ze zaniklých zvyků: V předvečer sv. Lucie se na statcích nepředlo, ale zato chodila Lucinka v bílém rouše a prohlížela přízi a nadělovala dětem suché švestky a křížaly. A jak bylo v Slaném v říjnu v roce 1941, tedy před sedmdesáti lety? Kronikář Václav Slunečko v Slánském obzoru (ročník 59 za rok 1941, str. 31) zapsal: Prosinec byl v počasí hodně náladový. Počal mrazy až minus 10 C, sněhem, krátkou oblevou (dne 5. a 6.), slabým mrazem, silnými větry a od 9. byl bez mrazu až do 21. XII. Pak trochu sněhu, bláta, větru a teprv na Štěpána ( ) napadlo sněhu při minus 8 C. Mráz a sníh panoval až do konce měsíce, mráz byl však stále menší, až na Silvestra ráno bylo pouze minus 2 C. I. Hušáková. 12 Kočka s myší nikdy nediskutuje.

13 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 POZVÁNKA 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném na prosinec 2011 Městská hvězdárna je pro veřejnost v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. V období vánočních a novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: , , a je zavřeno, , , a je otevřeno od 19 do 21 hodin, je otevřeno od 13 do 15 hodin. Tip na pozorování: Jupiter na prosincové večerní obloze se nachází jediná, zato největší, planeta sluneční soustavy Jupiter, která je krátce po opozici se Sluncem, a bude tedy na obloze po celou noc. V sobotu nastane úplné zatmění Měsíce, které bude u nás pozorovatelné v podstatě jen jako částečné, protože Měsíc vychází těsně po konci úplného zatmění. Větší šanci ke spatření úplného zatmění mají v rámci sousedních států na Slovensku a v Polsku. Na obloze v době východu ztemnělého Měsíce najdeme na západě planetu Venuši a na východě Jupiter. Samotný Měsíc bude ležet ve fotogenické oblasti souhvězdí Býka mezi otevřenými hvězdokupami Hyády, Plejády a M35 v souhvězdí Blíženců. Hvězdárna bude otevřena 10. prosince pro veřejnost od 16 do 18 hodin. telefon: , Jaroslav Trnka z Městské hvězdárny ve Slaném získal cenu Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2011 Česká astronomická společnost a její odborná sekce Proměnných hvězd a exoplanet uděluje každoročně cenu Jindřicha Šilhána Proměnář roku. Ocenění se uděluje za vynikající pozorovatelské výsledky, objevy nových proměnných hvězd, vývoj nových metod výzkumu proměnných hvězd, publikaci výsledků pozorovatelské, ale i teoretické práce v oblasti proměnných hvězd, případné zvláště významné další činnosti v oblasti výzkumu proměnných hvězd. V roce 2011 obdržel cenu Jaroslav Trnka z Městské hvězdárny ve Slaném za svou odbornou činnost v oboru pozorování proměnných hvězd a extrasolárních planet. Jeho aktivita i dosažené výsledky považuje vedení Sekce PHE ČAS za příkladné a dokazují, že je možné dosahovat vynikajících výsledků v tomto oboru výzkumu. Fotometrická pozorování učiněná Jaroslavem Trnkou dosahují vysoké přesnosti nutné k pozorování tak nepatrných dějů, jako je tranzit extrasolární planety přes disk mateřské hvězdy. Ocenění převzal laureát 5. listopadu 2011 na semináři ve Valašském Meziříčí, kde coby školitel přednášel právě o fotometrii. Sekce Proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti gratuluje Jaroslavu Trnkovi a přeje mnoho dalších úspěšných let činnosti ve slánské hvězdárně. Bc. Luboš Brát předseda Sekce PHE ČAS Filmový večer pro dospělé Pondělí 26. prosince v hodin MĚSÍC SEN A SKUTEČNOST Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk. (25 minut) Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč Astronomická přednáška Čtvrtek 29. prosince v hodin PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Pořady pro děti Neděle 1. ledna 2012 v 16 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. (25 minut) DO NITRA VESMÍRU Formou multimediální hry s původními animacemi se pořad zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích i o stavbě celého vesmíru. (30 minut) Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč 14 Kolem Slunce obíhá 8 planet s více než 160 měsíci. Nabízíme jejich podrobnou charakteristiku s fotografiemi a kresbami. (120 minut) stupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč, posluchači astronomického kurzu ZDARMA

15 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Patron nejen ztracených věcí V rámci projektu revitalizace historického jádra města Slaného navrhl prof. ing. arch. Jaroslav Sýkora oživit vstup do města v místech zaniklé Pražské brány sochařskou výzdobou, která by doplňovala nově obnovený most. Jako nejvhodnějším a svým způsobem nejdostupnějším řešením se nakonec ukázalo vztyčit při patě mostu sochu františkánského světce sv. Antonína Paduánského, která stála dlouhou dobu opomenuta v areálu karmelitánského kláštera. Památka byla sice poškozená, chyběla jí hlava, ale ve hmotě a sochařském výrazu to bylo dílo kompaktní, pro diváka srozumitelné a svým rozměrem přiměřené k okolnímu prostředí. Hlavu skulptury se nakonec podařilo nalézt a tak mohlo být zahájeno jednání o jejím přesunu a opravě. VLADIMÍR PŘIBYL Kopie barokní sochy Návštěvníka Slaného překvapí, že město oproti jiným obcím postrádá barokní kamenné skulptury. Ta nejstarší, mohutný trojiční a mariánský sloup z roku 1680, byla stržena v roce 1920 a pilíř se sochou Panny Marie z roku 1697, který býval na Pražském předměstí, v roce 1923 přenesli na IV. slánský hřbitov. Málokdo však ví, že v době baroka slánští františkáni obohatili město o celou sochařskou kolekci, která stála v aleji před klášterem. Jednalo se o sochy Panny Marie Bolestné, sv. Františka, sv. Antonína, Spasitele, sv. Bonaventury a sv. Petra z Alkantary. Tato barokní galerie zdobila alej až do roku 1891, kdy ji františkáni přemístili do areálu kláštera. Tehdy patrně zanikl sv. Petr z Alkantary; socha Spasitele vzala za své po roce Dvě z nich sv. František a sv. Antonín byly natolik špatné, že je tehdy musely nahradit kopie od slánského sochaře A. Havla. V areálu dodnes zůstaly dva originály Bolestná Panna Maria a sv. Bonaventura, obě barokní práce jsou však značně poškozeny. Sv. Antonín Paduánský, pomocník v nouzi Sv. Antonín je po sv. Františkovi z Assisi druhý nejznámější františkánský světec. Narodil se v Lisabonu a někdy kolem roku 1195, ještě jako mladý, odešel hlásat evangelium do Afriky, brzy však onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu na Sicílii se setkal se zakladatelem řádu menších bratří sv. Františkem. Antonín proslul jako kazatel, na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Tradičně je zobrazován v řeholním rouchu s knihou Písma svatého a lilií (symbol řeholní čistoty) v jedné ruce; na druhé pak drží malé dítě. To proto, že podle legendy se Antonínovi, a to v samém závěru jeho pozemského života, dostalo velké milosti. Jedné noci sice sužovaný nemocemi, ale stále vytrvale rozjímající nad Písmem svatým ozářilo klášterní celu velké světlo, které se posléze proměnilo v malého chlapce Ježíše. Usmívající se malý Ježíšek přistoupil k němu a objal ho. Tento okamžik můžeme sledovat na většině vyobrazení sv. Antonína; přímo ve slánském klášteře na oltářním obraze od A. Heintsche a dále na oválném plátně od J. V. Spitzera, které viselo v refektáři (dnes ve slánském muzeu). Na slánské soše světec již odložil knihu a výtvarný důraz je položen právě na líbezném vztahu františkána a malého Spasitele. Antonín Paduánský zemřel ve svém klášteře u italské Padovy. Svatořečen byl již roku 1232 a jeho svátek se slaví v den jeho úmrtí 13. června. Podle tradice není sv. Antonín patronem jen nás, kteří stále něco ztrácíme a zapomínáme, ale přimlouvá se také za rodiny, děti a ženy; je patronem milenců, chudých, pekařů, keramiků a cestujících, tedy mnohých těch, kteří do Slaného po mostě přicházejí. Oroduje za šťastné porody a staví se proti mužské surovosti. Myslíme na něho při horečkách a pro zemědělce reprezentuje také ochránce dobytka a koní; zdůrazňuje se, že vyslyší prosebníky ve všech potřebách. Takže není jen křestním patronem asi stovky Slaňáků (prý jich je 102), kteří nesou jeho jméno, ale i dalších, kteří se k němu s modlitbou utíkají. Kopie, kterou zhotovil A. Havel, sice svými rozměry odpovídá baroknímu originálu, ale reprezentuje již umělecký styl konce 19. století. Asi ani původní socha nebrala na vědomí to, že sv. Antonín nebyl až tak štíhlým světcem, nicméně na kopii zmizelo barokní Socha sv. Antonína Paduánského v ateliéru restaurátora HISTORIE Socha sv. Antonína Paduánského před zahájením opravy pojetí draperie a Antonínovu hlavu realizoval A. Havel podle vzoru antických předloh. Máme tak před sebou originální dílo slánského kamenosochaře, památku výtvarně nikoliv výjimečnou, ale poctivou sochařskou práci naznačující slušnou úroveň sochařství mimo pražské centrum na samém konci 19. věku. A v tom tkví také její význam. Podzimní restaurování památky Ihned po souhlasu krajského úřadu přemístit sochu zahájil v září akad. soch. Jan Turský restaurátorské práce. Vedle opravy vlastní skulptury navrhl a dal zhotovit nový sokl z božanovského pískovce, a to v barokním střihu. Dále bylo potřeba upevnit nalezenou hlavu, doplnit drobné detaily, aby socha byla v rozvržení a průběhu draperie pro příchozího dobře čitelná. Otázkou byla také retuš a vlastní barevnost kamene, a protože původní materiál pískovec z lomu u Mšených Lázní lety zčernal, bylo třeba povrch zesvětlit. Jak čtenář z textu vyrozumí, bylo toho mnoho, co muselo být v krátkém čase provedeno, aby mohla být socha v době adventní vztyčena před mostem. Při pohledu na sv. Antonína s malým Ježíškem v náručí si můžeme i připomenout vztah františkánů k vánočním svátkům, k Betlému, který byl u nich o poznání výraznější, než tomu bylo u jiných řádů. Takže v tomto smyslu můžeme vnímat skulpturu i trochu vánočně požehnané Vánoce všem lidem dobré vůle. 15

16 INFORMACE Závěrečná konference partnerských obchodních akademií Středočeského kraje Ve dnech se konala ve školicím středisku v Nesuchyni u Rakovníka závěrečná konference sedmi partnerských obchodních akademií Středočeského kraje, které se zúčastnily projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění. Na tomto projektu se podílely tyto školy: Obchodní akademie Beroun, Obchodní akademie Kolín, Obchodní akademie Lysá nad Labem, Obchodní akademie Mladá Boleslav, Obchodní akademie Příbram, Masarykova obchodní akademie Rakovník a Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný. Projekt byl realizován v období od května 2009 do září Cílem projektu byla implementace, evaluace a inovace školních vzdělávacích programů (ŠVP), které od roku 2009 na středních školách v České republice nahradily dosavadní povinné školní osnovy. V průběhu třídenního jednání se všichni účastníci konference shodli, že realizace tohoto projektu byla velmi přínosná z hlediska zlepšení vyučovacího procesu, rovněž tak i po stránce materiálně-technického vybavení škol. Tento projekt podpořil vzdělávání 3574 studentů a pedagogickou činnost 229 učitelů. Jednání se zúčastnili ředitelé jednotlivých škol společně s koordinátory tvorby ŠVP. Na konferenci se svými příspěvky rovněž vystoupili pozvaní hosté - radní pro oblast školství Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec a zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Mgr. Marcela Mertinová a Ing. Věra Chobotová. Účastníky konference pozdravila také paní Dorothea Muller, učitelka z partnerské školy Maria Ward Gymnasium v Bambergu ze Spolkové republiky Německo. Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném na tomto jednání zastupovali ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková a školní koordinátor projektu Mgr. Zdeněk Víšek. Poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu patří všem školním týmům, především pak realizačnímu týmu OA v Lysé nad Labem v čele s ředitelkou školy RNDr. Ivanou Dvořákovou. Mgr. Zdeněk Víšek. OA Slaný Podzimní zahradní slavnost ve škole Na Hájích ve znamení barev a školních erbů Děti, rodiče a další hosté zaplnili 25. října dvůr a zahradu ve škole Na Hájích. Letošní rok byl na milé hosty opravdu bohatý. Na každém kroku jsme potkávali loňské absolventy, kteří přišli zavzpomínat, pobavit se a pochlubit se svým učitelům, jak dobře si vedou v dalším studiu. Naše pozvání přijali i starosta Ivo Rubík a místostarosta Jaroslav Hložek. Nikdo se nemusí obávat, že podzimní zahradní slavnost by mohly ohrozit takové drobnosti jako nepřízeň počasí nebo nedostatek nápadů. Večerní chlad je vždy hravě rozptýlen množstvím svítících dekorací, dobrou náladou, vůní pečených brambor a nakažlivou hravostí při různých aktivitách. Nutno podotknout, že svítící dýně a brambory pečené v ohni jsou produkty školní zahrady, na které jsou žáci pod vedením pana učitele ing. Vladimíra Haunera patřičně hrdi. První tóny, které oznámily začátek vystoupení, patřily pěveckému sboru naší školy pod 16 vedením paní učitelky Mgr. Jany Pospíšilové a pana Karola Hevessyho. A pak už se večer prozářil paletou barev v podobě krátkých vystoupení nebo živých obrazů žáků. Hosté byli příjemně překvapeni barevností dětských variací podzimu, motýlů, housenky, chobotnice, pyramidy, krve, vody nebo ohně. Potom už začal shon. Rodiče měli za úkol sestavit rozstříhané třídní erby. Třídy si pod vedením školní psycholožky PhDr. Daniely Krausové vytvořily před slavností vlastní erby, které odrážejí identitu a jedinečnost každého kolektivu. Rozpoutalo se napínavé derby a za pár okamžiků dorazila k moderátorce večera, Mgr. Marii Čečrdlové, 1. skupinka rodičů, která byla nejrychlejší. Ostatní na sebe nenechali dlouho čekat. A každý byl na svůj třídní erb patřičně hrdý. Spolupráce rodičů za spontánní podpory žáků byla skvělá, všichni se náramně bavili. Závěr večera patřil slavnostnímu vyhlášení nejúspěšnější barevné variace, kterého se ujal pan starosta. Chvilka napětí... a vítěznou cenu s gratulací předal vrtící se zelené housence, jejíž jednotlivé články sestávaly z žáků 3. tříd. A to už byl opravdový konec. Zahradu zalila tma, která tu a tam ustoupila dohasínajícímu ohni a svítícím dýním. 1. základní škola Na Nájích

17 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Vážení přátelé, Přemyslovské střední Čechy mají za sebou další již téměř celý, a zatím dobrý rok. Změnili jsme se na obecně prospěšnou společnost, rozdělili jsme dalších téměř 10 milionů korun na 28 vybraných projektů a aktualizovali Strategický plán LEADER na roky V hodnocení místních akčních skupin jsme se zařadili opět do elitní skupiny. Toto hodnocení by vás asi nemuselo ani tak zajímat, má ale jeden důležitý praktický důsledek. I v roce 2012 budeme rozdělovat zhruba 10 miliónů na projekty, které vyjdou jako nejlepší v hodnocení výběrové komise. První příležitost podávat žádosti budete mít v lednu, druhou v květnu. Pět oblastí, do nichž můžete podávat žádosti, se nezměnilo: 1. Obnova a rozvoj vesnic 2. Občanské vybavení a služby 3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 4. Podpora cestovního ruchu 5. Podpora cestovního ruchu turistika INFORMACE Přemyslovské střední Čechy informují Nezměnila se ani výše podpory je to opět 90 % pro neziskové organizace a obce, jimž se ovšem neuznává DPH, a 40 % 60 % pro podnikatele podle velikosti firmy. Všechny potřebné informace se dozvíte na našich internetových stránkách cz, a samozřejmě i v naší kanceláři ve Wilsonově ulici 599 ve Slaném. A dozvíte se tam i o jiných činnostech naší společnosti a o tom, jak vám můžeme pomoci s jinými dotacemi, se strategickými plány, výběrovými řízeními i v čem poskytnout užitečné rady a informace. Přejeme Vám, abyste v roce 2012 byli ještě úspěšnější než v tom letošním a nejen v našem programu LEADER. Příjemné prožití vánočních svátků! Jarka Saifrtová a Jarda Huk Pomozte Neprobylicím s kronikou Od roku 2010 jsem kronikářkou Neprobylic. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zaznamenávám významné události obce, každodenní život nás všech, společné prožívání starostí i radostí. Narodili se tady naši předci, my se sem vracíme a doufáme, že i naše děti budou mít dobrý důvod, proč tady zůstat. Pro budoucí generace bych ráda stávající kroniku naší hezké vesničky zpestřila a doplnila o obrazový materiál, který by dokumentoval její historii, události a život v ní. Chtěla bych zmapovat, jak se obec rozvíjela. Vím, že to nebude jednoduchá práce. Naopak. Součástí tohoto projektu se můžete stát i vy. Proto vás prosím nenechte zapomenout na dobu minulou a uchovejte pro další generace vzpomínky na její obyvatele, domy, stromy. Pokud vlastníte nějakou fotografii, pohlednici, článek z novin či jinou dokumentaci a budete ochotni nám ji poskytnout k oskenování, kontaktujte kronikářku obce osobně nebo na tel. č či em Děkuji za pochopení a ochotu. Lenka Svobodová, kronikářka obce Pozvánka na sportovní akci a poděkování za finanční podporu Sportovní klub orientačního běhu Slaný vás zve na 19. ročník tradičního běžeckého závodu Slánské běhy. Závod se koná v sobotu 10. prosince 2011 od 10 hodin. Jsou připraveny běhy od 0,5 km pro nejmenší přes 1,5 a 3 km až po 12 km pro zdatné borce. Bližší informace naleznete na webových stránkách: unas.cz. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat Královskému městu Slaný za finanční podporu naší mládeže. Z finančních příspěvků jsme mohli částečně pokrýt mládeži náklady na startovné a dopravu na závody, zakoupit spotřební materiál pro tréninky a zároveň přispět na ubytování na soustředěních, které pro ni klub uspořádal. I díky této podpoře vybojovala mládež v krajské soutěži v žákovských kategoriích již čtvrtý rok po sobě 1. místo, v dorosteneckých kategoriích se umístila na 2. místě, 7 závodníků obhájilo licenci B a jeden závodník licenci A. Mládeži blahopřejeme k dosaženým výborným výsledkům a všem přejeme krásné Vánoce a mnoho sportovních úspěchů v novém roce. SKOB Slaný 17

18 INZERCE V RESTAURACI ATRIUM OCHUTNEJTE : TRADIČNÍ ZIMNÍ POCHOUTKY A NĚCO PRO ZAHŘÁTÍ Vepřová kotleta plněná kysaným zelím a slaninou se sýrovou bramborovou kaší a omáčkou demi glas PROSINEC 2011 PROSINCOVÝ PUNČ (ananasový a pomerančový džus, rum, víno, třtinový cukr) Masarykovo nám. 110, Slaný tel: , 120, 130 více info radnice_11_11a.indd :52:42 CUKRÁRNA VERONIKA Na Sadech 174 naproti dětskému hřišti Kocour Prodej a výroba cukrářských výrobků (dorty všeho druhu na přání), zákusky, cukrovinky, chlebíčky, bagety, poháry, káva, čaj, příjemné vnitřní posezení v létě venkovní. Možnost objednání vánočního cukroví otevřeno pondělí pátek 7 17:00 sobota 9 11 a14 17 neděle Veronika Frycová MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Šest garážových stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytový prostor (kancelář o 1 místnosti) ve 2. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 16,38 m Nebytový prostor (2 kanceláře) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 57,50 m 2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom tímto poděkovat paní Navrátilové z květinářství LEVANDULE za uvázání nádherné svatební kytice a celkovou svatební výzdobu. Její přístup byl naprosto profesionální a vše domyslela do posledního detailu. Květiny jsou zaručeně čerstvé a jen tak neuvadnou. Přejeme hodně pracovních úspěchů! Novomanželé Novákovi Navštivte webové stránky vašeho města Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice. 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný nebo kolackovskymeuslany.cz Telefon: Šéfredaktorka: Petra Kučerová Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Uzávěrka dalšího čísla 20. prosince 2011

19 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 FOTOREPORTÁŽ Slavnost světla rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města, Masarykovo náměstí ve Slaném, Zcela zaplněné Masarykovo náměstí ve Slaném Pěvecký sbor 3. ZŠ ve Slaném Vánoční pohádka Pěvecký sbor 1. ZŠ ve Slaném Děti a maminky z Mateřského centra Rybička ve Slaném Společné vystoupení sborů z 1. a 3. ZŠ ve Slaném Slavnost světla zahájil místostarosta Martin Hrabánek Slánský žesťový soubor foto: Jiří Jaroch 19

20

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 strana 2 Rozhovor Almanach žákovské poezie na Ostrčilce Lucie Peterková V e čtvrtek 26. 9.2013 jsem se zúčastnila

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2016 Vážení přátelé slánského muzea, program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více