zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011"

Transkript

1 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v dnešním úvodníku bych rád čtenářům poskytl informace o stavu přípravy tzv. severního obchvatu města. Tato stavba státu je zásadním problémem našeho sídla. Není pochyb, že obchvat Slaného by přinesl zklidnění situace a zásadní zlepšení životního prostředí. Stavba se připravuje dlouhá léta, a ačkoliv se jedná o investici ČR, město se na její přípravě aktivně podílí. Iniciativami, přesvědčováním a lobbyistickým tlakem na poslance a vládní představitele a nezřídka i poskytnutím pracovních sil z městského úřadu. Za poslední roky byly učiněny hlavní přípravné práce k tomu, aby mohla být stavba zahájena. Pak se vše na téměř dva roky přerušilo z důvodu nedostatku financí ve státním rozpočtu. V té době chyběly jen poslední peníze na dokončení výkupů pozemků od soukromých vlastníků a pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Po komunálních volbách v loňském roce se zorganizovala akční skupinka starostů obcí, kterých se severní obchvat týká. Starostka Velvar, starosta Žižic a já jsme se dohodli na pravidelných schůzkách a krocích, které by mohly vést v určitém případě i k bojkotování dopravy na našem úseku silnice. A začali jsme intenzivně jednat a komunikovat s ministerstvem dopravy, poradcem ministra, pracovníky ŘSD a v neposlední řadě s novináři. Problémem bylo, že se během jednoho roku vystřídali tři ministři. A my jsme museli opakovaně vysvětlovat situaci nově ustavovaným představitelům. Naštěstí se úpornost akční skupince vyplatila a počátkem listopadu se dostavily i výsledky mnohaměsíční práce. Uskutečnila se schůzka na radnici ve Slaném, kam přijal pozvání na pracovní oběd ministr dopravy, jeho poradce, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (zde jsou potřebné finance na dopravní investice), ředitel Ředitelství silnic a dálnic (organizuje výstavbu státních komunikací), místopředseda rozpočtového výboru (projednává a doporučuje návrh státního rozpočtu sněmovně) a další lidé z ministerského doprovodu. Při obědě nám pan ministr sdělil vynikající zprávu. Do státního rozpočtu na rok 2012 bylo již vládou odsouhlaseno 47 miliónů korun na stavbu severního obchvatu města. Tato částka by měla postačovat na dokončení výše uvedených prací. Tím se stane z této stavby v rámci ČR stavba prioritní. Ministerstvo dopravy má totiž tři prioritní oblasti. První jsou projekty spolufinancované EU, druhou jsou stavby již zahájené a třetí jsou stavby připravené k zahájení. Naše stavba je v této skupině. Ministr a ŘSD potvrdili, že obchvat Slaného je nejlépe připravenou stavbou ve Středních Čechách a po roce 2012 se stane jednoznačnou jedničkou v nově zahajovaných stavbách. Pak bude záležet na vývoji hospodářské situace v ČR a eurozóně a na tom, kdy stát uvolní potřebnou miliardu a půl na provedení výstavby. Jsem optimista. Pokud se podaří v příštím roce dokončit výkupy a dokumentaci pro stavební řízení, jak představitelé státu ve Slaném slíbili, budeme cílu na dohled. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Vánoční strom se rozzářil, nechť ve Slaném začne vánoční čas Každý rok v tuto dobu vzniká mnoho článků do různých radničních či firemních novin a časopisů. Každý rok si redaktoři lámou hlavu nad tím, jak napsat o tom, co je každý rok prakticky stejné, ale každý rok to má obrovské kouzlo a sílu. Ano, je to začátek Vánoc, které nás ať chceme nebo ne, ovlivňuje. Každého, dle jeho nátury. A všichni si nakonec ty své Vánoce užijí. To, co již několik let umí zpříjemnit vánoční čas ve Slaném, je Slavnost světla, při které se na náměstí rozzáří krásný vánoční strom i celá výzdoba města. Opět si lámu hlavu nad tím, co napsat, aby to nebylo stejné jako loni, že byla úžasná atmosféra, že z davu u stromu zářily desítky párů dětských očí a že se na náměstí potkali skoro všichni Slaňáci. Rozhodla jsem se, že tentokrát to nebude reportáž z letošní Slavnosti světla, ale půjčím si slova pana Jana Wericha. Snad vás před Vánocemi potěší. -kuč- O Vánocích... (Jan Werich) Já bych chtěl být Ježíšek. Já myslím, že nikoho neurazím z věřících, to bych nechtěl, ale já bych chtěl být Ježíšek. Měl bych hezkou maminku, hodnýho tatínka, truhláře, no foto: Jiří Jaroch a pak by mi vrtalo hlavou, co to je impérium, co to je útlak, co to je drzost římská a co to je patolízalství, a tak bych proti tomu mluvil a lidi by mě poslouchali a někteří by nadávali a křičeli by na mě a házeli po mně kamením, já bych si toho nevšímal a říkal bych si, co si myslím, a dostal bych spoustu lidí na svou stranu, no a pak by mě museli ukřižovat. Silní vždycky musejí někoho ukřižovat. Poněvadž by nebyli silní, to je jednoduchá věc. To by byli lidi, jako jsme my. A copak my nekřižujeme jeden druhého, nekřižujeme denně jeden druhého? Copak my nemetáme los o svršky svoje? My si nenasazujeme trnové koruny? To je vlastně taková úvaha ne vánoční, spíš celoroční. O Vánocích aspoň na chvilku je pokoj. Víte, ono se nemá zabíjet, ono se nemá vraždit tyhle dva dny, protože to se narodil Syn člověka. Jak na něj volali Židé: Kdo je ten Syn člověka? No, divili se, poněvadž už tenkrát bylo málo synů člověka. Synové úředníků a funkcionářů a milionářů, ale málo synů člověka. A Vánoce mají jednu výhodu, že se chováme aspoň ty dva dny slušně... Text poskytl Ondřej Suchý

2 OSLAVY Slaný oslavilo Den vzniku samostatného československého státu 2 Společné foto oceněných občanů a skautů s představiteli města Slaného (foto Pavel Vychodil) Ve čtvrtek 27. října si město Slaný připomnělo 93. výročí vzniku samostatného Československa. Již od dopoledne na náměstí vyhrávala dechová hudba Dvořačka, čímž podtrhla slavnostní rámec oslav a zvala všechny na oslavy. Už ve středu 26. října se na některých pamětních místech na území města objevily kytice jako úcta hrdinům u památníku padlých z I. a II. světové války ve Kvíci, u pomníku legionářů v Želevčicích, u pomníku padlých za I. světové války v Dolíně na hřbitově a u pomníku legionářů v Dolíně pod kostelem. Přesně v 10 hodin vykročil průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce vojáci ze 152. ženijního praporu Rakovník a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města RNDr. Ivo Rubík, místostarostové: Jaroslav Hložek a Mgr. Martin Hrabánek, předseda svazu bojovníků za svobodu Ing. Jiří Shmied, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíli dokreslovalo i vyzvánění kostelních zvonů po vstupu průvodu na hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny věnce u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném na sklonku 1. světové války a u památníku legionářů. Čestnou stráž u památníků drželi vojáci 152. ženijního praporu a Českoslovenští úderníci v dobových uniformách (francouzské, ruské i italské legie). Starosta města přednesl slavnostní projev, ve kterém zvýraznil význam tohoto svátku a vzpomenul na zakládajícího člena skautského hnutí ve Slaném Antonína Rosenkranze. Po české státní hymně, průvod zavítal na pohřebiště 2. světové války, kde vedení města položilo kytici u příležitosti dokončení rekonstrukce uvedeného pohřebiště. Pak se celý průvod vrátil zpět na Masarykovo náměstí, kde starosta spolu s předsedou svazu bojovníků za svobodu položili kytici k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na závěr byli účastníci oslav pozváni do malé galerie Vlastivědného muzea na besedu s vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace zaměřená na oslavy státního svátku z let a vše bylo zakončeno malým pohoštěním a následnou diskusí. V podvečer v Městském divadle oslavy pokračovaly slavnostním zasedáním městského zastupitelstva. Již od roku 2004 se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen i s životem města, o jehož rozkvět se zasloužili. Letos se ZM rozhodlo poprvé udělit i čestné občanství. V prvních řadách divadla usedli ocenění občané, zastupitelé města a čestní hosté, kteří přijali pozvání starosty města. Slavnost v divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, ocenění občané z předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci ze Slánska, zástupci škol, ale i celá řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic našeho města. Slavnostní zasedání moderoval Mgr. Stanislav Berkovec. Na úvod zazněly fanfáry a následoval úvodní koncert Zámeckého saxofonového kvarteta. Vlastní zasedání zahájil starosta města RNDr. Ivo Rubik. Usnesení zastupitelstva o ocenění vybraných občanů a jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš a po vystoupení na jeviště na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních milníků života oceněného. Čestné občanství, pamětní list, kytičku oceněným předal starosta města společně s místostarosty. Poté každý oceněný měl možnost promluvit k zaplněnému hledišti a podepsat se do pamětní knihy města. Čestné občanství města Slaného obdržel pan PhDr. Václav Moucha, CSc. za celoživotní dílo při odhalování a popularizaci prehistorické minulosti města Slaného. Pamětní list za zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy byl předán paní Karle Kroufkové. Za zásluhy v oblasti kultury byl pamětní list udělen manželům Ing. Marcele Hruškové a Ing. Jiřímu Hruškovi. V oblasti školství byla oceněna pamětním listem paní Hermína Drdová. Pamětním listem v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí byla oceněna MUDr. Lenka Fechtnerová. Pan Vojtěch Kočka byl oceněn za přínos občanské společnosti. Dále zastupitelstvo města udělilo poprvé pamětní list in memoriam panu Antonínu Rosenkranzovi za přínos občanské společnosti. Ocenění za pana Rosenkranza si převzali zástupci místního Junáka. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a úplně na závěr zazněl opět koncert Zámeckého saxofonového kvarteta. Ing. Ľudovít Šikorský

3 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém sedmém řádném zasedání, které proběhlo 21. září Při slavnostním zasedání 27. října 2011 předalo ocenění těmto občanům. Čestné občanství města Slaného obdržel za celoživotní dílo při odhalování a popularizaci prehistorické minulosti města Slaného PhDr. Václav Moucha, CSc. (1933). Je rodákem ze Slaného, kde navštěvoval obecnou školu a maturoval v r na gymnáziu. Zájem o pravěké dějiny projevoval již v době středoškolských studií a jeho prvním učitelem archeologie se stal kustod slánského muzea ředitel František Fořtík. V letech studoval prehistorii na Filozofické fakultě UK v Praze, u akademika Jana Filipa a akademika Jana Eisnera a národopis u prof. Karla Chotka a doc. Drahomíry Stránské. Pracoval v Prehistorickém ústavu Karlovy univerzity a v Archeologickém ústavu, odkud v r odešel do důchodu. Zabývá se otázkami spojenými s koncem mladší doby kamenné a počátky starší doby bronzové. Některé z jeho prací se týkají problematiky doby laténské, je autorem více než stovky studií a článků a spolupodílel se na několika knižních publikacích. V době svého působení v Archeologickém ústavu provedl celou řadu záchranných výzkumů na Slánsku a Kladensku, které přispěly k lepšímu poznání pravěkého vývoje v této oblasti. Výsledky těchto výzkumů byly prezentovány jak na výstavách (v Kladně, ve Slaném a ve Velvarech), tak i publikačně v různých studiích. Významná je jeho dlouholetá spolupráce s Vlastivědným muzeem ve Slaném, kde v průběhu doby uskutečnil několik archeologických expozic (poslední byla instalována v roce 2010) a pro veřejnost měl řadu přednášek. V současné době se věnuje zpracování nálezů ze záchranných výzkumů, které na Slánsku provedl v minulých letech, jedná se o nálezy za Slánské hory, Stehelčevse, Dřetovic, Kvíce a dalších lokalit z regionu. Jeho vřelý vztah k rodnému kraji dokládají i příspěvky v ročence Slánský obzor, který vychází pod redakcí Společnosti pro ochranu kulturního dědictví Patria, které předsedá. Pamětní list obdrželi Karla Kroufková (1948) za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Ke sportu ji v Praze Podolí, kde se narodila, přivedl v šesti letech tatínek, nadšený sportovec. V sedmé třídě ZŠ byla vybrána do oddílu sportovní gymnastiky Sparty Praha, ale již za rok u ní byla objevena závažná srdeční vada a ve čtrnácti podstoupila operaci srdce. Ale ani to ji neodradilo od sportovních aktivit. V r maturovala na SVVŠ v Praze Michli, kde se také přihlásila do oddílu sportovní gymnastiky. I přes zákaz lékařů se nevzdala své milované gymnastiky a v sedmnácti přešla do Sokola Vyšehrad, kde si doplnila příslušnou odbornost cvičitele třetí třídy i trenéra sportovní gymnastiky třetí a druhé třídy. Studium na FTVS jí nebylo ze zdravotních důvodů povoleno. Ke sportování vedla i svou dceru Janu a měla velkou oporu ve svém manželovi. V roce 1977 se přestěhovala s rodinou do Slaného, kde záhy navázala spolupráci se Sokolem Slaný (tenkrát TJ ČKD Slaný). V té době cvičila mladší a starší žákyně a přivedla tam i svou dceru. Se svými svěřenkyněmi nechyběla na žádné spartakiádě a všesokolském sletu. Po sametové revoluci se zapojila do obnovy Sokola a pracovala i ve funkci zástupkyně župní náčelnice župy Budečské. V současnosti je náčelníci Sokola Slaný, vede mladší, starší žákyně a dorostenky. Nezapomíná ani na výchovu svých nástupců a za 34 let působení ve Slaném již vychovala nejednoho. Manželé Ing. Marcela Hrušková (1961) a Ing. Jiří Hruška (1951) za přínos v oblasti kultury. Marcela se narodila ve Slaném a Jiří v Praze. V roce 1994 otevřeli Galerii Ikaros ve Slaném. První autorské výstavy proběhly v roce 1995 a ročně uspořádají 8 10 výstav. Za dobu existence galérie bylo uspořádáno 145 výstav. Vystavují zde díla 80 autorů. Zaměřují se na obory: malířství, grafika, sochařství, sklo, keramika, umělecké kovářství. Věnují se i dobročinným akcím (najdete odkazy i na jejich www stránkách): první akce Nejste sami Čeští výtvarníci na pomoc životu po tsunami ; druhá akce Nejste sami Výtvarníci proti týrání žen a dětí, výdělky z obou akcí předány Českému červenému kříži (ČČK). V galerii mimo jiné vystavovali: J. Andrle, J. Liesler, O. Kulhánek, A. Born, K. Saudek, J. Suchý, sestry Válovy, E. Srncová, E. Hütnerová, Vl. Zábranský, O. Janeček a ze sochařů: O. Zoubek, B. Voldřichová, V. Adamec st.; na závěr letošního roku galerie připravuje díla J. Pešicové. Hermína Drdová (1937) za přínos v oblasti školství. Narodila se v Praze a rodina se postupně přestěhovala na Slánsko, kde jmenovaná v r maturovala na gymnáziu ve Slaném. Rozhodovala se mezi povoláním lékařky a učitelky, nakonec zvítězilo školství a láska k dětem. V období jejích začátků bylo učitelů málo, proto se dále vzdělávala při zaměstnání a vykonávala učitelské povolání. Učila 40 let a velice ráda vzpomíná na svá působiště: Háje ve Slaném, Zvoleněves, Řisuty, Kladno, Velvary a Komenského náměstí ve Slaném. Ráda potkává své bývalé žáky ve svém milovaném Slaném a vždy ji potěší, když se k ní hlásí a svěřují se svými osudy. Do důchodu odešla na vlastní žádost v r ze zdravotních důvodů. Jak sama uvádí, bylo to hořké rozhodnutí. I nadále se zajímá o dění ve městě a společnosti a několikrát týdně navštěvuje městskou knihovnu. MEDAILONKY Medailonky oceněných občanů MUDr. Lenka Fechtnerová (1959) za přínos v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Dětství prožila v Brandýsku, kde žije doposud. Po ukončení studia na 1. lékařské fakultě v Praze nastoupila v roce 1985 na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice ve Slaném. Od r provozuje soukromou gynekologickou ambulanci v Poliklinice ve Slaném, ale i nadále spolupracuje s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Slaný. Stála u zrodu (1995) Nadace MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala, obecně prospěšné společnosti, kde pracovala v předsednictvu, a od r je předsedkyni. Uvedená společnost vytvořená gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice ve Slaném si klade za cíl: Zkvalitňování pobytu klientek gynekologicko-porodnického oddělení. Pomoc při rozvoji odborných schopností kolegů formou přednášek a seminářů. Vojtěch Kočka (1942) za přínos občanské společnosti. Narodil se ve Slaném, přímo na náměstí, a je velkým slánským patriotem. Z politických důvodů mu nebylo doporučeno studium na 3. stupni, proto absolvoval učení na sazeče písma v Liberci a v Praze. Při zaměstnání absolvoval pětiletou večerní SPŠ grafickou v Praze. Pracoval jako cenař i vedoucí cenového odboru Tiskařských závodů Praha. Sametová revoluce jej zastihla v Lidové demokracii Nakladatelství Vyšehrad a v roce 1991 přešel do rodinné tiskárny Kočka na náměstí ve Slaném. V roce 2009 skončil v tiskárně Kočka Slaný a odešel do důchodu. Aktivně pracoval v komunální politice, kdy v letech pracoval jako zastupitel a radní (radní kromě let ) a celých 20 let fungoval i jako oddávající zastupitel a radní. Velkou měrou se zasloužil o postavení pomníku T. G.Masaryka na stejnojmenném náměstí ve Slaném, kdy v letech byl předsedou společnosti pro postavení pomníku až do jeho slavnostního odhalení. Antonín Rosenkranz (1916) in memoriam za přínos občanské společnosti. Je rodilým Slaňákem, kde absolvoval obecnou i měšťanskou školu. Stál u zrodu skautského oddílu a posléze Sboru vedení ve Slaném, zastával funkci tajemníka sboru a byl vedoucím Roverů (známý pod jménem Tóňa). Slánský junácký oddíl Roverů, pracoval pod vedením Antonína Rozenkranze od roku 1940 (po rozpuštění gestapem) až do konce války v ilegální organizaci em-ka (Modrý kruh). Organizace byla napojena na Zpravodajskou brigádu, která podávala hlášení o situaci v Německu do Anglie. V květnových dnech 1945 se Roweři pod jeho vedením zapojili do hlídání německých kasáren a posléze na výzvu o pomoc z pohraničí, odjeli k ochraně pořádku národního majetku, státních hranic a bezpečnosti. Zde působili až do příchodu čsl. armády a do Slaného se vrátili Po válce jeho členové byli vyznamenáni Junáckým křížem Za vlast Po roce 1948 byla skautská organizace zrušena a jmenovaný byl v padesátých létech na základě vykonstruovaných procesů vězněn. Zemřel v roce 1961 ve Slaném. 3

4 HISTORIE Historický sborník Slaný a Slánsko v letech právě vyšel Regionální historická konference Slaný a Slánsko ve 20. století se v našem městě poprvé konala na podzim roku Třetí ročník s názvem Slaný a Slánsko v letech proběhl v městském centru Grand v listopadu Období protektorátu a druhé světové války bylo v odborných publikacích již velmi podrobně popsáno. Přesto by sborník Slaný a Slánsko v letech již pátá publikace z ediční řady Historie Slánska ve XX. století neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i druhé světové války v českých zemích. Jednotlivé příspěvky přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o některých obyvatelích regionu, kteří přišli v letech války o život. A dlužno dodat, že zvláště u českých obětí z května 1945 jest otázkou, kolik z nich bylo zapříčiněno nerozvážností a touhou po dobrodružství. U mrtvých Němců se dlouhá léta používalo slovní spojení spravedlivá odplata, nicméně dnes je snad již jasné, že týrání žen, dětí a starých lidí a zabíjení neozbrojených osob jen kvůli jejich národnosti není tím, čím by se příslušníci civilizovaného národa mohli chlubit. Vždyť jako nebyli před rokem 1989 všichni Češi komunisty, či jejich přívrženci, tak není možné všechny Němce té doby považovat za nacisty či přívržence národního socialismu. Po téměř sedmi desetiletích, jež uplynula od konce války, je proto načase opustit mnohými hýčkané černobílé schéma oni a my tedy zlí Němci a hodní Češi. Ostatně téma Němců, kteří padli či zemřeli v květnu 1945 na Slánsku, je dosud neprobádanou kapitolou naší minulosti, neboť z několika set mrtvých má zde pouze jeden svůj symbolický hrob. Tímto mrtvým příslušníkem Wehrmachtu je Matthäus Ebenhofer z Horního Rakouska, zastřelený 12. května 1945 v Nabdíně, kde je na hřbitově na místě jeho původního hrobu na památku postaven dřevěný kříž. I slánský hřbitov největší hřbitov v regionu je místem, kde dosud zůstávají pohřbeni nejen mrtví němečtí vojáci, ale i civilisté. Pohřebiště padlých a zemřelých z druhé světové války, v letošním roce rekonstruované, kde jsou pohřbeni nejen vojáci Rudé armády, partyzáni a vojáci československé armády, kteří bojovali na východní i na západní frontě, se totiž nachází částečně i v místech, kde byl předtím německý vojenský hřbitov (první voják Wehrmachtu zde byl pohřben 18. listopadu 1944). Na tomto hřbitově byly též pohřbeny ostatky osmi amerických letců sestřelených u Slaného v bombardéru dne 2. března 1945, které byly po válce exhumovány a převezeny nejdříve do Francie a posléze do USA (pouze Kenneth J. Plantz zůstal jako jediný 4 člen posádky pohřben na Americkém vojenském hřbitově v lotrinském Saint Avold). Období let je počátkem destrukce demokratických, ale i obecně lidských hodnot, která se v osudu našeho národa později ještě znásobila. Neboť jestli první republika při adoraci legií opomínala vše, co souviselo s monarchií, pak po květnu 1945 byli důsledně opomíjeni všichni, ať již válku přežili, či nikoliv, kteří se nehodili do ideologické šablony Národní fronty, levicového nadšení a komunistického establishmentu. Při poválečné euforii byly preferovány především oběti z řad KSČ, která ač svoji protinacistickou aktivitu plně rozvinula až od roku 1941 byla vydávána za jedinou nositelku odbojových tradic. Tak bylo ve Slaném pojmenováno několik ulic po místních členech a funkcionářích KSČ zemřelých v koncentračním táboře či popravených (Chadalíkova, Kapalínova, K. Kernera, Maříkova, Pokorného) a ostatní oběti a to nejen po únoru 1948, ale již od května 1945 byly důsledně zamlčovány a na mnoho desetiletí upadly v zapomnění. Škoda, že dodnes žádná ulice ve Slaném nenese jméno JUDr. Mirko Hakena (narozen , starosta hasičského sboru a I. obvodu, činovník Sokola a význačný veřejný pracovník, byl popraven v Praze), Josefa Sušánka (narozen 1896 velitel hasičského sboru a O. H. J. č. 40 a zástupce krajského velitele, r byl umučen v Terezíně), či některého dalšího ze 78 mužů a 23 žen, jejichž jména jsou uvedena na památníku popravených a umučených z let na Hlaváčkově náměstí ve Slaném. Ve městě není nikde vzpomenut ani slánský rodák Felix Arnošt Heller, narozený 4. dubna 1924, četař z 311. perutě RAF, který se do Británie dostal jako jedno z tzv. Wintonových dětí a tragicky zahynul v 19 letech (nezvěstný z operačního letu bombardovacího letounu Liberator nad Biskajským zálivem dne 18. listopadu 1943). Na žádném z památníků nenalezneme ani jméno slánského rodáka německé národnosti a židovského původu univerzitního profesora neurologie a psychiatrie na pražské Německé universitě Oskara Fischera, psychiatra a neuropatologa, který se v našem městě narodil 12. dubna Na německé lékařské fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity promoval v roce 1900 a o sedm let později publikoval v Monatschrift der Psychiatrie und Neurologie popis 16 případů senilní demence, později nazvané Alzheimerova choroba. Známý český psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. o slánském rodákovi uvedl: Fischer se po potlačení německého elementu v nové republice v Praze přizpůsobil českému prostředí (mluvil výborně česky) a ve 30. letech vedl úspěšně se svým společníkem psychiatrické sanatorium ve Veleslavíně. Mezi jeho pacienty patřila např. i Charlotte Masaryková. Pár let jeho působení v české psychiatrické komunitě však skončilo příchodem nacismu a odvlečením Oskara Fischera do koncentračního tábora v Terezíně, kde v roce 1942 zemřel. Ani tato v podstatě mučednická smrt nepřiměla odbornou komunitu jeho odkaz spravedlivě docenit a plně rehabilitovat, protože jakožto příslušník německé univerzity byl odvržen i českou medicínskou historiografií. Historickou nespravedlnost, jež pražského psychiatra a neuropatologa židovského původu a německé národnosti postihla, hodnotí v jednom ze svých textů již zmíněný profesor Höschl takto: Příběh Oskara Fischera je symbolický. Je to příklad velikána, který upadl v zapomenutí, je to ukázka někdy velmi nespravedlivých cest osudu a světské slávy a zároveň ale i doklad toho, že někdy i za velmi dlouhou dobu pravda přece jenom vypluje na povrch. Smutné je, že pro toho, koho se křivda týká, je to již příliš pozdě. Nicméně navrhují-li zahraniční kolegové používat jako korektní název Alzheimerova- -Fischerova demence, stojí za zamyšlení, jestli by se aspoň v zemi působení Oskara Fischera nemělo o takové možnosti uvažovat. A mohu-li parafrázovat, tak stojí za zamyšlení, jestli by se aspoň v rodném městě Oskara Fischera nemělo uvažovat o vhodném připomenutí této osobnosti světové medicíny. Vydání sborníku Slaný a Slánsko v letech , jehož slavnostní prezentace proběhla v sobotu 5. listopadu 2011 v Městském centru Grand, považuji za významný regionální vydavatelský počin. Jako jeden z editorů jsem hrdý na to, že jsem napomohl jeho vzniku a přeji všem čtenářům, aby si mezi 13 příspěvky nalezli ty, které je obohatí o dosud neznámé informace a souvislosti. Pavel Bartoníček Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční Hej mistře! čtvrtek 29. prosince 2011 v 18 hodin děkanský chrám sv. Gotharda Smíšený pěvecký sbor SÚDOP Praha sbormistryně Dagmar Kohoutová varhany Jana Pavelková sólisté a členové místních a pražských orchestrů Vstupné dobrovolné

5 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Silvestrovská GRAND PRIX na autodráze DDM Ostrov středisko volného času Slaný a automodelářský klub SRC Slaný pořádají Silvestrovskou GRAND PRIX. V sobotu 31. prosince 2011 od 9.30 hodin. Závod je vypsán nejen pro děti, ale i pro rodiče! Modely a ovladače zapůjčíme. Startovné činí 30 Kč za osobu. Vítězové budou odměněni. VOLNÝ ČAS Šultysova 518, Slaný telefon: mobil: fax: Program OSTROVA na prosinec OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Kde? V budově Ostrova. Od kolika? Od 14 hodin. Co to je ICM? Místo, kde vám rádi poradíme s čímkoli, co vás zajímá. Nabízíme zde různé služby, jako je internet, kopírování, bezplatné poskytování informací a mnohé další. Přijďte se sami přesvědčit. Informace: Tomáš Rudčenko MIKULÁŠSKÁ NA OSTROVĚ Od na Ostrově. Vzkazy Mikuláši můžete přinést předem. Vstupné 50 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé. Předpokládaný konec v Je třeba se přihlásit do 1. prosince na Ostrově. Informace: Jindra Jindřich FLORBAL IV. o pohár DDM OST- ROV SLANÝ 1000 emsportslany.cz AGENTPC.cz. Od 8.00 v hale BIOS. Informace: Jindra Jindřich SLÁNSKÝ DUS DANCE CUP ročník amatérské taneční celorepublikové soutěže jednotlivců, dvojic, trojic a čtveřic a pětičlenných skupin ve všech druzích tance a všech věkových skupin. Přihlášky do 5. prosince. Začátek v 9.30 v Sokolovně v Kvíčku. Vstupné pro veřejnost 40 Kč. Informace: Vlaďka Ranecká, DiS VÍKENDOVKA Chata ZAŽIJ TO! Víkend plný her, aktivního odpočinku, zábavy a mnoho dalšího v krásné chatě na Rakovnicku. Pro všechny od 12 let. Každý si zajišťuje jídlo a pití a dopravu sám (jídlo a pití se veze autem). V ceně ubytování, program, dozor. Cena 200 Kč. Pro členy Zažij to! 150 Kč. Přihlášky do 14. prosince. Informace: Jindra Jindřich SLÁNSKÁ CENA kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, Šultysova 518. Tréninkové jízdy od Start závodu v Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Informace: Alena Špiritová KURZ ARANŽOVÁNÍ V KLUBU KORÁLEK V ZŠ VE ZLONICÍCH Od si děti i maminky vyrobí vánoční svícny. Cena 90 Kč zahrnuje materiál pro děti a chvojí a podložku pro maminky. S sebou si přineste přízdobu a svíčky. Informace: Lenka Geringová VÁNOČNÍ PRÁZDNINY KURZ ARANŽOVÁNÍ VÁNOČ- NÍ SVÍCNY V ATELIÉRU HLINĚNKA Od 9.00 do V ceně 90 Kč chvojí, podložka a přízdoba. S sebou si přineste svíčky. Přihlášky do na Ostrově. Informace: Lenka Geringová VÁNOČNÍ TVOŘENÍ Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby z přírodních materiálů. Program: Cena: 50 Kč. Přihlášky do 20. prosince. Informace: Petra Libovická VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALE Turnaj družstev (1 + 4) v hale BIOS ve Slaném. Věk neomezen. Začátek v Počet týmů omezen!!! Startovné na družstvo 600 Kč. Přihlášky do 21. prosince. Informace: Jindra Jindřich TURNAJ V PLAYSTATIONU DANCE MAT Začátek v 9.00 v klubu Pavlač. Turnaj je určen pro děti do 15 let. Vstupné 30 Kč a členové klubu mají po předložení klubové karty 15% slevu. Informace: Monika Javoříková TURNAJ VE VOLEJBALE PRO VEŘEJNOST Od Startovné na družstvo 500 Kč. Počet teamů omezen. Přihlášky do 21. prosince na Ostrově. Informace: Jindra Jindřich VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA Přijďte nadělit zvířátkům na naší chovatelské stanici i zvířátkům volně žijícím v okolí Slaného. Od do 14.00, cena 90 Kč. V ceně občerstvení i mlsky pro zvířátka. Přihlášky do 21. prosince. Informace: Alena Špiritová BOWLINGOVÝ TURNAJ NEJEN PRO DĚTI Neseďte u televize a přijde změřit síly s ostatními. Program , cena: 220 Kč (zahrnuje registraci a občerstvení). Informace: Petra Libovická, Alena Špiritová CARCASSONE Začátek v Vstupné je 40 Kč. Vítěz si určitě odnese malou odměnu. Informace: Monika Javoříková ŠACHOVÝ TURNAJ ČERNÝ KŮŇ pro děti Turnaj pro děti narozené 1996 a mladší, od do Prezentace Startovné 30 Kč. Přihlášky předem. Více na Informace: Monika Javoříková ZIMNÍ RADOVÁNKY Pokud nám bude přát počasí, užijeme si společně sněhovou nadílku. Když nebude sníh, užijeme si to také! Program: od 13 do 17 hodin, cena: 60 Kč. Přihlášky do 22. prosince. Informace : Petra Libovická VÝTVARNÝ SEMINÁŘ V ATELI- ÉRU HLINĚNKA Od 8 do 10 výtvarné techniky, od 10 do 12 výroba šperků z korálků. Cena 100 Kč. Přihlášky do 20. prosince na Ostrově. Informace : Lenka Geringová SILVESTROVSKÁ GRANPRIX Přijďte se netradičně pobavit poslední den v roce. Závod je vypsán nejen pro děti, ale i pro rodiče! Modely a ovladače vám budou zapůjčeny, startovné 30 Kč za osobu. Vítězové budou odměněni. Přihlášky do 28. prosince. Informace: Alena Špiritová 5

6 6 KNIHOVNA, ŠKOLKA Co se děje v mateřské školce U Divadla Letošní školní rok se naše mateřská škola rozšířila o další dvě třídy, do kterých nastoupilo po 28 dětech. Abychom zůstali věrni tradici, že ve školce U Divadla jsou pojmenovány jednotlivé třídy podle dětem známých pohádkových bytostí, velmi jsme zvažovali, jak se nové třídy budou jmenovat. Nakonec zvítězil trpaslík a obr a tak ke stávajícím třídám do zelené barvy zařízené třídy U Vodníka, modré U Čaroděje, žlutě laděné třídy U Princezny a červené U Draka, přibyla oranžová třída U Trpaslíka a do fialova zařízená třída U Obra. Během krátké doby se děti, rodiče i zaměstnanci školy spolu sžili a v současné době máme již za sebou mnoho zajímavých třídních akcí, z nichž některé mají v naší MŠ již mnohaletou tradici, ale pořádáme i zbrusu nové, vyplývající z iniciativy učitelek tříd, nebo z aktivity rodičů, kterou vždy vítáme. Vúterý 15. listopadu 2011 od 17 hodin proběhl v přednáškové místnosti Knihovny Václava Štecha na Masarykově náměstí křest sborníku slánských amatérských básníků s názvem Sběr slánských básní. Útlý, ale o to významnější sborník pokřtil autor úvodního slova Básník Ticho, jinak autor několika knih a básnických sbírek, a Pavel Žalud, sestavitel sborníku. Honza Judl přednesené verše skvěle hudebně podbarvil. Na otázku, proč právě knihovna vydala tento sborník, nám odpověděla Míla Najmanová, která je hlavní organizátorkou : V roce 2008 knihovna poprvé vyhlásila akci pod názvem Básničkám šuplík nesluší. Autoři měli možnost přinést svoji tvorbu do knihovny a navzájem se s ní seznámit. Průběžně jejich Díky vstřícnosti rodičů se již letos mohly děti podívat pod pokličku mnoha různých profesí při exkurzích do zaměstnání rodičů, společně si děti, rodiče, prarodiče i učitelky zatvořili při Podzimníčkově odpolední dílně, prarodiče dětí si přišli do školky zatančit, pohrát a potěšit se svými vnoučaty při Dnu babiček a dědečků. Bývalí žáci naší školy se mohli pochlubit svými školními úspěchy a zavzpomínat na časy strávené ve školce při Srazu abiturientů. Každá třída si vybrala jedno listopadové odpoledne, které bylo věnováno tatínkům. Děti si tuto pánskou jízdu s tatínky perfektně užily a ještě dlouho na ni budou vzpomínat. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu, kde je kromě vstřícné paní knihovnice provedl i skřítek Knihovníček a děti pátraly po škodlivém strašidle Záložce a dozvěděly se o trampotách, které knížkám způsoboval zlý Knihomol. Velmi pěkná byla také výstava Den poezie a křest sborníčku básní v KnihovněVáclava Štecha ve Slaném verše vycházely ve Slánské radnici, aby potěšily slánskou veřejnost. Na loňském Dnu poezie samotné autory překvapilo množství nasbíraných básniček a tehdy padl nápad Marie Bóbové a Hanky Vranové na jejich seskupení do sborníku. Dobrou vůli a snahu podpořil Pavel Žalud, uměleckým jménem Al Jal-úd, který je autorem několika básnických sbírek a psal texty k písním známé skupiny Kujooni. Vybral a sestavil z osmi desítek básní od sedmi slánských amatérských básníků sborník. Úvodní slovo napsal básník Ticho, jenž v uplynulém roce v knihovně vedl úspěšný literární cyklus Potkali jste Karla Hynka Grafickou úpravu a přepis básní citlivě připravila Daniela Polatová. obrazů pro děti od Jaroslavy Brázdové v galerii Ikaros. Hlavně kluci se vždy těší na Den otevřených dveří v Hasičské záchranné stanici ve Slaném. I tento školní rok se dočkali. Velký úspěch měla prohlídka hasičské techniky i zkoušení přileb a zajímavé vyprávění hasičů. Díky příznivému počasí jsme v říjnu mohli podnikat častější vycházky do lesa a děti se prožitkem učily, jak vypadá podzim v lese a jak se příroda chystá na zimu. Vyvrcholením lesního dobrodružství pak bylo Zamykání lesa, kdy děti plnily různé úkoly, za což pak byly skřítkem Podzimníčkem odměněny nalezením lesního pokladu. I v následujících měsících plánujeme mnoho dalších akcí, při kterých se děti zábavnou formou naučí něco nového, ale hlavně si to užijí! Kolektiv MŠ U Divadla Překvapilo nás, že sborník je složen z básní jen sedmi autorů. Víme, že ve Slaném je daleko více amatérských básníků, ale možná nemají touhu své básně šířit dál, nebo jsou jen skromní, plaší, málo sebejistí, nebo o možnosti, jak proniknout na veřejnost, nevědí. Chceme je touto cestou povzbudit a pozvat mezi nás, řekla nám Míla Najmanová ze slánské knihovny, která již dnes připravuje další pokračování Básničkám šuplík nesluší. Podpora nových básníků zazněla i z pera básníka Ticha: Nikdy bychom neměli odsuzovat člověka za to, že napsal báseň.naopak, měli bychom soudit toho, kdo žádnou báseň nikdy ani nepřečetl. Naďa Rollová,

7 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 KNIHOVNA Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti Hurvínkova cesta do Tramtárie Denisa Kirschnerová, Martin Klásek Hurvínek patří k nesmrtelným pohádkovým postavám. Ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka nyní připravilo nakladatelství Fragment pro děti knižní podobu jedné z her, Hurvínkovy cesty do Tramtárie. Když je pěkné počasí Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř Zažít nudu? To vadí! Proto je tady zbrusu nová knížka písniček, které napsala osvědčená dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. V knize jsou zařazeny i dvě dětské miniopery z populárního projektu tandemu Svěrák - Uhlíř. Křišťály moci Věž zkázy Třetí díl navazuje na předchozí Křišťály moci Hněv pána ohně a Křištály moci Zrada temného elfa. Ochráncem dalšího Křišťálu moci je poslední Pán ohně! Neilin od něho potřebuje křišťál získat. Proto se společně se svými přáteli vydává do nebezpečí Nar doxu přímo do spárů Isgraëla, který touží po její smrti. Beletrie Pentagram Jo Nesbo Harry Hole dostává svůj poslední případ. Brzy se ukáže, že policie má co do činění se sériovým vrahem. Dokáže Harry rozluštit vzkazy a symboly, které vrah zanechává na místech činu, a dokáže zabránit dalším vraždám? Pražský hřbitov Umberto Eco Román Pražský hřbitov vynesl v srpnu 2011 italskému spisovateli prestižní Paveseho cenu. Děj se odehrává převážně ve Francii, Itálii a Praze. Eco se při psaní románu inspiroval pouze opravdovými historickými postavami a událostmi. Marta v roce vetřelce Petra Soukupová Nová kniha nejúspěšnější současné české prozaičky Petry Soukupové je stylizovaná jako deník dospívající dívky, náhle vržené do dospělosti. Soukupová opět dokazuje, že síla jejího vypravěčství spočívá v nečekaném nasvícení existenciálních situací. Naučné Jaroslav Seifert laskavě neústupný pěvec František Cinger Autor představuje světově proslulého básníka, nositele Nobelovy ceny, jako složitou osobnost, která musela v různých dobách čelit mnoha tlakům, aniž by díky svému charakteru ztratila nesporné lidské kvality. Kniha o mužství Steve Biddulph Známý psycholog tvrdí, že v posledních desetiletích dochází k radikální proměně mužské mentality a že po dlouhém období emancipace ženství v podobě feminismu je třeba věnovat naopak velkou energii na záchranu opravdového mužství ve všech sférách společnosti. Francouzky netloustnou kuchařka Mireille Guilianová Autorka na vlastní zkušenosti odkrývá tajemství francouzského paradoxu, který spočívá v tom, že právě Francouzky, jež si málokdy odepřou potěšení z pečiva, čokolády a šampaňského, zůstávají až do vysokého věku štíhlé a vitální. Vánoční otevírací doba TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Z KNIHOVNY VÁNOČNÍ AKCE Dárkový poukaz na zápisné do knihovny Václava Štecha ve Slaném a na výuku pro úplné začátečníky v práci na počítači v programech Microsoft Word, Excel, Internet, . KNIHY Jindřich Hulínský, Legendy ze Slaného i ze Slánska I. a II. díl za 180 Kč Václav Štech, Paměti českého tvrdohlavce za 150 Kč zavřeno zavřeno zavřeno studovna + dospělé oddělení dětské oddělení studovna + dospělé oddělení dětské oddělení studovna + dospělé oddělení dětské oddělení studovna + dospělé oddělení dětské oddělení zavřeno zavřeno Milí čtenáři, děkujeme vám za přízeň v letošním roce a do nového roku vám přejeme mnoho zdraví a štěstí. Darujte svým blízkým praktický dárek, který umožní denně číst noviny i časopisy, zpřístupní internet a umožní přečíst si mnoho knih, jak odpočinkových tak odborných. A to vše v příjemném prostředí naší knihovny. 7

8 Výstavy KULTURA Prosinec ve Vlastivědném muzeu Výstavní síň Vlastivědného muzea PRAŽSKÁ BRÁNA v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Základní umělecká škola (kaple Zasnoubení Panny Marie) Otevřeno úterý sobota 9 16 hodin neděle a svátky 9 12 hodin Galerie Vlastivědného muzea IKONA VE SLANÉM (obě výstavy potrvají do konce roku 2011) Malá galerie Vlastivědného muzea ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA (výstava je otevřena od do ) Koncerty v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Základní umělecká škola (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT slánské písničkařky a vokální kapely Pětník (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT KPH Vánoce s Karmínou (kaple Zasnoubení Panny Marie) ve 14 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Consortium Camerale Slanense (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Consortium Camerale Slanense (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 3. ZŠ soubor Světlušky (kaple Zasnoubení Panny Marie) v 18 hodin JAKUB JUDL S PŘÁTELI Vánoční koncert (kaple Zasnoubení Panny Marie) Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub Občanské sdružení Wotrubia, které již téměř deset let organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby, má na kontě celou řadu akcí. Kulturně-sportovní odpoledne, jehož součástí je i turnaj v pétanque, se letos konalo již podeváté; v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub se dosud podařilo připravit pro veřejnost 44 koncertů. Koncertem, který letošní na hudební vystoupení zatím nejbohatší sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert, jehož výtěžek bude opět věnován na obnovu místního S velkým úspěchem se setkala soutěž pro děti Postav si svou Pražskou bránu, která ve slánském muzeu doprovázela výstavu Pražská brána. Děti kolem věku 10 let stavěly nejrůznější varianty brány. Pro inspiraci byl vystaven starý model brány. Některé nám připomínají spíše soudobé stavitelství, jiné bychom zařadili nejspíše do říše science - fiction. Soutěže se zúčastnilo celkem 150 dětí ze všech slánských základních škol, dětského domova a okolních i vzdálenějších obcí (Zlonice, Smečno, Beřovice, Klobuky, Kladno, Jedomělice, Peruc, Nižbor i Praha a dokonce též Havířov). Zapojil se také malý zahraniční tvůrce čtyřletý Arthur Jouve z Francie. Bylo vystavěno přesně 83 Pražských bran. Některým dětem pomáhali rodiče, hlavně tatínkové; takové práce stojí pro dodržení pravidel fair play mimo vlastní soutěž. Výsledky soutěže naleznete v průběhu prosince na webu muzea. Ocenění malí architekti obdrží po zásluze stavebnice Lego. Pro názornost uvádíme několik ukázek ze soutěže. Všechny stavby tedy kromě těch, které se již samovolně rozpadly můžete zhlédnout v expozici muzea. 8 kostela a hřbitova (pro příští rok se uvažuje o opravě vstupních dveří do kostela). Vánoční vystoupení slánského pěveckého sdružení Jakub Judl & spol. se v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v sobotu 17. prosince od 16 hodin. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Je to poslední z devíti koncertů, které letos občanské sdružení Wotrubia uspořádalo. Již pošesté v podání tohoto pěveckého sdružení ve složení Z. Schneiderová, H. Srbková, M. Boučková, K. Huliciusová, D. Janovský, Lego přilákalo mnoho malých stavitelů Pražská brána, kterou postavili Vojtěcha Peka a Martin Hadrava (4. C, 3. ZŠ Slaný) J. Judl a Vl. Třebický, zazní v kostelíku méně známé koledy a staré vánoční písně. I když jsou v předvánočním čase pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel osvětlený svíčkami má neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v posledním sobotním odpoledni před Štědrým dnem poznačit do svých kalendářů. Pavel Bartoníček Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: meuslany.cz nebo Prosinec 2011 Státní vyznamenání slánského podnikatele Otevření výstavy Po stopách husitů Zabezpečení slánského hřbitova Návštěva ministra dopravy Slánský cestovate Slánská brusle Slánské jazzové dny Slavnost světla videomagazín najdete na

9 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Výměna zvláštního označení do vozidla pro parkování O1 Zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 je dle současně platné legislativy vydáváno občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Platnost tohoto označení je do 31. prosince Do té doby je nutné provést výměnu stávajícího označení za označení O7. INFORMACE, KULTURA Máte-li již nyní zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou fotografii o rozměru mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 a dostavte se na Městský úřad Slaný, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Průkaz vám bude na počkání vyměněn. Pro orientaci, zda máte či nemáte staré nebo nové označení, přikládáme i názorné vzory starého a nového označení. Staré zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 Nové zvláštní označení do vozidla pro parkování O7 Poděkování a pozvánka na štědrovečerní bohoslužbu Za každou darovanou věc se sluší poděkovat. Proto jsme na 6. prosince pozvali na faru Církve československé husitské představitele města a pana Zdeňka Beneše, jehož stavební firma nám opravila fasádu. Postupně se podařilo opravit střechu a ztrouchnivělé krovy, čelní, boční a zadní fasádu naší budovy v Šultysově ulici vedle městského tržiště tak, aby se opět stala ozdobou historického jádra Slaného. Právě příspěvek města ze zdrojů na obnovu domů byl důležitým podnětem k uskutečnění všech zmíněných oprav a velmi za něj děkujeme. Každá ozdoba bez vlastního života by však zůstala prázdnou, nenaplněnou. Na naší faře se kromě nás, husitů, scházejí ještě další dva křesťanské sbory. A dveře jsou tu otevřené samozřejmě i pro vás. Přijměte srdečné pozvání na štědrovečerní bohoslužbu, kterou budeme slavit 24. prosince od 22 hodin, nebo přijďte na některou z adventních bohoslužeb, které se konají každou prosincovou neděli od dvou hodin odpoledne. Za slánský sbor Církve československé husitské přeji všem čtenářům Slánské radnice pěkné vánoční svátky plné lásky, pokoje a radosti. Ing. Pavel Pánek, předseda rady starších Sňatky ve Slaném Své ano si řekli: 11. listopadu 2011 Jakub Vykouk, Slaný a Martina Pokludová, Slaný 12. listopadu 2011 Jan Vrána, Slaný a Veronika Edrová, Slaný náboženské obce CČSH Oldřich Vosecký, Drnov a Petra Léblová, Kralupy nad Vltavou Novomanželům přejeme hodně štěstí! VÁNOČNÍ JABLKONĚNÍ sváteční koncert skupiny Jablkoň čtvrtek 22. prosince v restauraci Na Zimním stadionu od 20 hodin Uslyšíte nejen folkové písničky nebo složitější skladby, ale i vlastní koledy Jako překvapení večera vystoupí tajný host 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Slaný vstupní brána do města Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. listopadu 2011 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno. TAJEMNÁ ZIMNÍ NOČNÍ VY- CHÁZKA S PŘEKVAPENÍM Sobota ve 20 hodin. Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65 Kč) Klasická noční vycházka, tentokrát netradičně v zimním, vánočně laděném hávu. Nebojte se zimy, v Infocentru Pod Velvarskou branou se zahřejete! NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY V PRODEJI Ve slánském Infocentrum Pod Velvarskou bránou si můžete koupit nové pohlednice Slaného nebo si vyrazit na památku minci. AKCE NORDIC WALKING Nedělní vycházky v prosinci od 14 hodin. Sraz před recepcí Zimního stadionu ve Slaném termíny 4. a Pro Betlémské světlo do Infocentra To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1,5) Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti v pátek 23. prosince 2011 ve slánském Infocentru Pod Velvarskou bránou (Velvarská 136/1) od 13 do 18 hodin. Slánští skauti přejí všem klidné, krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce Skaut Slaný: Infocentrum Slaný: Přejeme všem pěkné Vánoce a dobrý rok Zoja Kučerová a Jakub Hložek Infocentrum Pod Velvarskou branou PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2012 KČT Slaný a IC Slaný vás zvou v sobotu 7. ledna 2012 na Tříkrálový pochod na Řipec. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Infocentrum Pod Velvarskou branou a Nadační fond Barbora vás zvou na předvánoční prodejní výstavu výrobků klientů kladenské Zahrady poskytovatele sociálních služeb. Založením nadačního fondu Barbora se zakladatelé rozhodli podporovat fyzické osoby všech věkových kategorií i osob právnických, které jsou zdravotně či sociálně znevýhodněni, dále pak podporuje ohrožená zvířata. Zakoupením některého z vystavených výrobků (keramika, šité hračky, tašky, košíčky, šperky atp.) přispějete na zkvalitnění životních podmínek desetiletého Jakuba Špundy, ke kterému osud nebyl příliš štědrý. Pomáhejte s námi, děkujeme! Výstava začíná 1. prosince a končí 22. prosince

11 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Kino prosinec sobota neděle hrajeme pouze v 17 hodin SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Pokračování úspěšné české pohádkové komedie. Dej si pozor, s čím si hraješ. Režie: Václav Vorlíček Přístupno pondělí úterý hrajeme pouze v hodin STROM ŽIVOTA Premiéra. Americké drama s titulky. Příběh o hledání smyslu života. Vítězný snímek letošního festivalu v Cannes. V hlavní roli Brad Pitt. Režie: Terrence Malick Přístupno středa sobota hrajeme v 17 a hodin MOJE KRÁSNÁ UČITELKA Premiéra americké romantické komedie s titulky. I když jste na dně, můžete potkat pravou lásku. V hlavních rolích Julia Roberts a Tom Hanks. Režie: Tom Hanks Přístupno neděle pondělí hrajeme pouze v 17 hodin MÁMA MEZI MARŤANY Premiéra americké animované komedie v českém znění. Nikdy nepodceňujte důležitost maminek Režie: S. Wells Přístupno 13. úterý filmový klub hrajeme pouze v hodin ALOIS NEBEL Premiéra adaptace kultovního komiksu přináší temný příběh, kde režisér poprvé v české kinematografii použil technologii kombinující kreslený a hraný film. Režie: Tomáš Luňák Přístupno 14. středa hrajeme pouze v hodin ALOIS NEBEL Premiéra adaptace kultovního komiksu přináší temný příběh, kde režisér poprvé v české kinematografii použil technologii kombinující kreslený a hraný film. Režie: Tomáš Luňák Přístupno čtvrtek pátek hrajeme pouze v hodin DLUH Premiéra amerického thrilleru s titulky. Tři elitní agenty dostihne pravda. Režie: John Madden Přístupno sobota neděle hrajeme pouze v hodin MELANCHOLIA Premiéra. Koprodukční drama Dánska, Švédska a Francie s titulky. Je užitečné občas si připomenout, že tu opravdu nebudeme věčně Režie: Lars von Trier Přístupno pondělí úterý hrajeme pouze v hodin DŮM Premiéra česko-slovenského filmu vypráví příběh nedokonalého muže, snícího o dokonalé rodině. Hrají: M. Krobot, T. Medvecká, E. Geislerová a další. Režie: Zuzana Liová Nepřístupno středa pátek hrajeme pouze v 17 hodin TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ Premiéra americké animované komedie v českém znění. Neohrožený novinář se vydá na cestu, z níž se lze vrátit třeba v rakvi nebo po částech. Režie: Steven Spielberg Přístupno sobota pondělí NEPROMÍTÁ SE úterý čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin OCELOVÁ PĚST Premiéra amerického sci-fi filmu. Boxerským ringům budoucnosti budou vládnout roboti. Režie: Shawn Levy Přístupno pátek sobota NEPROMÍTÁ SE PROGRAM Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od do hodin včetně sobot a nedělí. Městské divadlo PROSINEC 2011 Neděle 4. prosince 2011 v hodin ALBUM A. P. ČECHOVA Premiéra nové divadelní hry souboru Slánská scéna. Dramatizace Čechovových povídek v režii Miroslava Večerky. Hrají: T. Vott, M. Zápotocký, J. Fanta, L. Dobner, H. Kunertová, V. Maliňák, M. Jakeš, M. Chrapová, J. Řeháková, V. Fantová, A. Šittová, M. Musch, Š. Tesař K. VidImský, J. Chodora, K. Beránková, Volný prodej kterou uvádí Divadlo pod Palmovkou, je především brilantně napsanou tragikomedií plnou nejrůznějších paradoxů. S neobyčejnou rafinovaností přivádí na jeviště vše, co činí divadlo divácky působivým a lákavým. Představuje Svatou Janu a její příběh ve zcela jiném světle, než jak to učinila různá romantizující a sentimentální díla. V hlavní roli Tereza Kostková. Hraje Divadlo pod Palmovkou Praha. Divadelní předplatné. Středa 7. prosince 2011 v 10, 13 a 15 hodin TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE Pohádka pod vánoční stromečky složená z pohádek O chytré princezně, Kterak líná Karolína ke štěstí přišla a čerpajících z námětů vánočního příběhu Půjdem spolu do Betléma. Hraje Divadlo Pohádka Praha. Dětské divadelní předplatné Pondělí 12. prosince 2011 v hodin SVATÁ JANA Hra Svatá Jana z pera jednoho z největších dramatiků dvacátého století G. B. Shawa, Pátek 16. prosince 2011 v hodin TOTÁLNÍ NASAZENÍ & HOSTÉ Akustický vánoční koncert. TOTÁLNÍ NASAZENÍ UNPLUGGED DERATIZÉŘI UNPLUGGED LENKA BRTÍNSKÁ & STÍNY Volný prodej Neděle 18. prosince 2011 v 15 hodin TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY Veselá pohádka pro nejmenší diváky v podání Divadla AHA Praha. Volný prodej Totální nasazení (foto Jiří Jaroch) 11

12 PRANOSTIKA, VAŘENÍ, KŘÍŽOVKA Pranostika na prosinec Sv. Lucie ( ) noci upije, dne nepřidá. Není-li prosinec studený, bývá příští rok hubený. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok tu jistě běží. Zelené Vánoce bílé Velikonoce. Světlé (zasněžené) Vánoce ponesou slepice. Světlá (zasněžená) koleda, tmavá (plná) stodola. Kapr na lososu a kapr na sardeli Připravíme si: polovinu kapra (filet) v kuchyňské úpravě (bez šupin a bez dlouhých kostí), 1 balení uzeného lososa, 2 citróny, sardelovou pastu, 1/16 másla. Filet nakrájíme na 5 6 cm široké díly. Porce, které budeme připravovat na lososu, nařízneme po délce třemi hlubokými zářezy. Do prostředního zářezu vtlačíme dílek důkladně omytého citrónu. Do zářezů vedle citrónu nacpeme kousky uzeného lososa. Do porcí, které budeme připravovat na sardeli, uděláme pouze jeden řez uprostřed (mohou tedy být užší, než ty předešlé). Potřeme je sardelovou pastou způsobem cik cak a do zářezu opět zatlačíme dílek citrónu. Trochu pasty se tak dostane i dovnitř. Druhý citrón důkladně vymačkáme a porce kapra naskládané v pečící nádobě bohatě zalijeme citrónovou šťávou. Žádnou z porcí kapra není třeba solit! Pak rozehřejeme a přepustíme celé množství másla a lžičkou porce v pekáči po celém povrchu zalijeme. Máslo tak svým způsobem chutě a vůně v kapřím mase konzervuje. Pekáč uchováme v lednici nejlépe do druhého dne. Pak už ho jen vložíme do předehřáté trouby a zprudka pečeme na 180 stupňů do tuku. Přeji Vám dobrou chuť i v roce 2012! Autorka receptů: Pavlína Vosyková Další recepty na Ze zaniklých zvyků: V předvečer sv. Lucie se na statcích nepředlo, ale zato chodila Lucinka v bílém rouše a prohlížela přízi a nadělovala dětem suché švestky a křížaly. A jak bylo v Slaném v říjnu v roce 1941, tedy před sedmdesáti lety? Kronikář Václav Slunečko v Slánském obzoru (ročník 59 za rok 1941, str. 31) zapsal: Prosinec byl v počasí hodně náladový. Počal mrazy až minus 10 C, sněhem, krátkou oblevou (dne 5. a 6.), slabým mrazem, silnými větry a od 9. byl bez mrazu až do 21. XII. Pak trochu sněhu, bláta, větru a teprv na Štěpána ( ) napadlo sněhu při minus 8 C. Mráz a sníh panoval až do konce měsíce, mráz byl však stále menší, až na Silvestra ráno bylo pouze minus 2 C. I. Hušáková. 12 Kočka s myší nikdy nediskutuje.

13 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 POZVÁNKA 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném na prosinec 2011 Městská hvězdárna je pro veřejnost v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. V období vánočních a novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: , , a je zavřeno, , , a je otevřeno od 19 do 21 hodin, je otevřeno od 13 do 15 hodin. Tip na pozorování: Jupiter na prosincové večerní obloze se nachází jediná, zato největší, planeta sluneční soustavy Jupiter, která je krátce po opozici se Sluncem, a bude tedy na obloze po celou noc. V sobotu nastane úplné zatmění Měsíce, které bude u nás pozorovatelné v podstatě jen jako částečné, protože Měsíc vychází těsně po konci úplného zatmění. Větší šanci ke spatření úplného zatmění mají v rámci sousedních států na Slovensku a v Polsku. Na obloze v době východu ztemnělého Měsíce najdeme na západě planetu Venuši a na východě Jupiter. Samotný Měsíc bude ležet ve fotogenické oblasti souhvězdí Býka mezi otevřenými hvězdokupami Hyády, Plejády a M35 v souhvězdí Blíženců. Hvězdárna bude otevřena 10. prosince pro veřejnost od 16 do 18 hodin. telefon: , Jaroslav Trnka z Městské hvězdárny ve Slaném získal cenu Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2011 Česká astronomická společnost a její odborná sekce Proměnných hvězd a exoplanet uděluje každoročně cenu Jindřicha Šilhána Proměnář roku. Ocenění se uděluje za vynikající pozorovatelské výsledky, objevy nových proměnných hvězd, vývoj nových metod výzkumu proměnných hvězd, publikaci výsledků pozorovatelské, ale i teoretické práce v oblasti proměnných hvězd, případné zvláště významné další činnosti v oblasti výzkumu proměnných hvězd. V roce 2011 obdržel cenu Jaroslav Trnka z Městské hvězdárny ve Slaném za svou odbornou činnost v oboru pozorování proměnných hvězd a extrasolárních planet. Jeho aktivita i dosažené výsledky považuje vedení Sekce PHE ČAS za příkladné a dokazují, že je možné dosahovat vynikajících výsledků v tomto oboru výzkumu. Fotometrická pozorování učiněná Jaroslavem Trnkou dosahují vysoké přesnosti nutné k pozorování tak nepatrných dějů, jako je tranzit extrasolární planety přes disk mateřské hvězdy. Ocenění převzal laureát 5. listopadu 2011 na semináři ve Valašském Meziříčí, kde coby školitel přednášel právě o fotometrii. Sekce Proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti gratuluje Jaroslavu Trnkovi a přeje mnoho dalších úspěšných let činnosti ve slánské hvězdárně. Bc. Luboš Brát předseda Sekce PHE ČAS Filmový večer pro dospělé Pondělí 26. prosince v hodin MĚSÍC SEN A SKUTEČNOST Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk. (25 minut) Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč Astronomická přednáška Čtvrtek 29. prosince v hodin PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Pořady pro děti Neděle 1. ledna 2012 v 16 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. (25 minut) DO NITRA VESMÍRU Formou multimediální hry s původními animacemi se pořad zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích i o stavbě celého vesmíru. (30 minut) Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč 14 Kolem Slunce obíhá 8 planet s více než 160 měsíci. Nabízíme jejich podrobnou charakteristiku s fotografiemi a kresbami. (120 minut) stupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč, posluchači astronomického kurzu ZDARMA

15 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Patron nejen ztracených věcí V rámci projektu revitalizace historického jádra města Slaného navrhl prof. ing. arch. Jaroslav Sýkora oživit vstup do města v místech zaniklé Pražské brány sochařskou výzdobou, která by doplňovala nově obnovený most. Jako nejvhodnějším a svým způsobem nejdostupnějším řešením se nakonec ukázalo vztyčit při patě mostu sochu františkánského světce sv. Antonína Paduánského, která stála dlouhou dobu opomenuta v areálu karmelitánského kláštera. Památka byla sice poškozená, chyběla jí hlava, ale ve hmotě a sochařském výrazu to bylo dílo kompaktní, pro diváka srozumitelné a svým rozměrem přiměřené k okolnímu prostředí. Hlavu skulptury se nakonec podařilo nalézt a tak mohlo být zahájeno jednání o jejím přesunu a opravě. VLADIMÍR PŘIBYL Kopie barokní sochy Návštěvníka Slaného překvapí, že město oproti jiným obcím postrádá barokní kamenné skulptury. Ta nejstarší, mohutný trojiční a mariánský sloup z roku 1680, byla stržena v roce 1920 a pilíř se sochou Panny Marie z roku 1697, který býval na Pražském předměstí, v roce 1923 přenesli na IV. slánský hřbitov. Málokdo však ví, že v době baroka slánští františkáni obohatili město o celou sochařskou kolekci, která stála v aleji před klášterem. Jednalo se o sochy Panny Marie Bolestné, sv. Františka, sv. Antonína, Spasitele, sv. Bonaventury a sv. Petra z Alkantary. Tato barokní galerie zdobila alej až do roku 1891, kdy ji františkáni přemístili do areálu kláštera. Tehdy patrně zanikl sv. Petr z Alkantary; socha Spasitele vzala za své po roce Dvě z nich sv. František a sv. Antonín byly natolik špatné, že je tehdy musely nahradit kopie od slánského sochaře A. Havla. V areálu dodnes zůstaly dva originály Bolestná Panna Maria a sv. Bonaventura, obě barokní práce jsou však značně poškozeny. Sv. Antonín Paduánský, pomocník v nouzi Sv. Antonín je po sv. Františkovi z Assisi druhý nejznámější františkánský světec. Narodil se v Lisabonu a někdy kolem roku 1195, ještě jako mladý, odešel hlásat evangelium do Afriky, brzy však onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu na Sicílii se setkal se zakladatelem řádu menších bratří sv. Františkem. Antonín proslul jako kazatel, na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Tradičně je zobrazován v řeholním rouchu s knihou Písma svatého a lilií (symbol řeholní čistoty) v jedné ruce; na druhé pak drží malé dítě. To proto, že podle legendy se Antonínovi, a to v samém závěru jeho pozemského života, dostalo velké milosti. Jedné noci sice sužovaný nemocemi, ale stále vytrvale rozjímající nad Písmem svatým ozářilo klášterní celu velké světlo, které se posléze proměnilo v malého chlapce Ježíše. Usmívající se malý Ježíšek přistoupil k němu a objal ho. Tento okamžik můžeme sledovat na většině vyobrazení sv. Antonína; přímo ve slánském klášteře na oltářním obraze od A. Heintsche a dále na oválném plátně od J. V. Spitzera, které viselo v refektáři (dnes ve slánském muzeu). Na slánské soše světec již odložil knihu a výtvarný důraz je položen právě na líbezném vztahu františkána a malého Spasitele. Antonín Paduánský zemřel ve svém klášteře u italské Padovy. Svatořečen byl již roku 1232 a jeho svátek se slaví v den jeho úmrtí 13. června. Podle tradice není sv. Antonín patronem jen nás, kteří stále něco ztrácíme a zapomínáme, ale přimlouvá se také za rodiny, děti a ženy; je patronem milenců, chudých, pekařů, keramiků a cestujících, tedy mnohých těch, kteří do Slaného po mostě přicházejí. Oroduje za šťastné porody a staví se proti mužské surovosti. Myslíme na něho při horečkách a pro zemědělce reprezentuje také ochránce dobytka a koní; zdůrazňuje se, že vyslyší prosebníky ve všech potřebách. Takže není jen křestním patronem asi stovky Slaňáků (prý jich je 102), kteří nesou jeho jméno, ale i dalších, kteří se k němu s modlitbou utíkají. Kopie, kterou zhotovil A. Havel, sice svými rozměry odpovídá baroknímu originálu, ale reprezentuje již umělecký styl konce 19. století. Asi ani původní socha nebrala na vědomí to, že sv. Antonín nebyl až tak štíhlým světcem, nicméně na kopii zmizelo barokní Socha sv. Antonína Paduánského v ateliéru restaurátora HISTORIE Socha sv. Antonína Paduánského před zahájením opravy pojetí draperie a Antonínovu hlavu realizoval A. Havel podle vzoru antických předloh. Máme tak před sebou originální dílo slánského kamenosochaře, památku výtvarně nikoliv výjimečnou, ale poctivou sochařskou práci naznačující slušnou úroveň sochařství mimo pražské centrum na samém konci 19. věku. A v tom tkví také její význam. Podzimní restaurování památky Ihned po souhlasu krajského úřadu přemístit sochu zahájil v září akad. soch. Jan Turský restaurátorské práce. Vedle opravy vlastní skulptury navrhl a dal zhotovit nový sokl z božanovského pískovce, a to v barokním střihu. Dále bylo potřeba upevnit nalezenou hlavu, doplnit drobné detaily, aby socha byla v rozvržení a průběhu draperie pro příchozího dobře čitelná. Otázkou byla také retuš a vlastní barevnost kamene, a protože původní materiál pískovec z lomu u Mšených Lázní lety zčernal, bylo třeba povrch zesvětlit. Jak čtenář z textu vyrozumí, bylo toho mnoho, co muselo být v krátkém čase provedeno, aby mohla být socha v době adventní vztyčena před mostem. Při pohledu na sv. Antonína s malým Ježíškem v náručí si můžeme i připomenout vztah františkánů k vánočním svátkům, k Betlému, který byl u nich o poznání výraznější, než tomu bylo u jiných řádů. Takže v tomto smyslu můžeme vnímat skulpturu i trochu vánočně požehnané Vánoce všem lidem dobré vůle. 15

16 INFORMACE Závěrečná konference partnerských obchodních akademií Středočeského kraje Ve dnech se konala ve školicím středisku v Nesuchyni u Rakovníka závěrečná konference sedmi partnerských obchodních akademií Středočeského kraje, které se zúčastnily projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění. Na tomto projektu se podílely tyto školy: Obchodní akademie Beroun, Obchodní akademie Kolín, Obchodní akademie Lysá nad Labem, Obchodní akademie Mladá Boleslav, Obchodní akademie Příbram, Masarykova obchodní akademie Rakovník a Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný. Projekt byl realizován v období od května 2009 do září Cílem projektu byla implementace, evaluace a inovace školních vzdělávacích programů (ŠVP), které od roku 2009 na středních školách v České republice nahradily dosavadní povinné školní osnovy. V průběhu třídenního jednání se všichni účastníci konference shodli, že realizace tohoto projektu byla velmi přínosná z hlediska zlepšení vyučovacího procesu, rovněž tak i po stránce materiálně-technického vybavení škol. Tento projekt podpořil vzdělávání 3574 studentů a pedagogickou činnost 229 učitelů. Jednání se zúčastnili ředitelé jednotlivých škol společně s koordinátory tvorby ŠVP. Na konferenci se svými příspěvky rovněž vystoupili pozvaní hosté - radní pro oblast školství Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec a zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Mgr. Marcela Mertinová a Ing. Věra Chobotová. Účastníky konference pozdravila také paní Dorothea Muller, učitelka z partnerské školy Maria Ward Gymnasium v Bambergu ze Spolkové republiky Německo. Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném na tomto jednání zastupovali ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková a školní koordinátor projektu Mgr. Zdeněk Víšek. Poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu patří všem školním týmům, především pak realizačnímu týmu OA v Lysé nad Labem v čele s ředitelkou školy RNDr. Ivanou Dvořákovou. Mgr. Zdeněk Víšek. OA Slaný Podzimní zahradní slavnost ve škole Na Hájích ve znamení barev a školních erbů Děti, rodiče a další hosté zaplnili 25. října dvůr a zahradu ve škole Na Hájích. Letošní rok byl na milé hosty opravdu bohatý. Na každém kroku jsme potkávali loňské absolventy, kteří přišli zavzpomínat, pobavit se a pochlubit se svým učitelům, jak dobře si vedou v dalším studiu. Naše pozvání přijali i starosta Ivo Rubík a místostarosta Jaroslav Hložek. Nikdo se nemusí obávat, že podzimní zahradní slavnost by mohly ohrozit takové drobnosti jako nepřízeň počasí nebo nedostatek nápadů. Večerní chlad je vždy hravě rozptýlen množstvím svítících dekorací, dobrou náladou, vůní pečených brambor a nakažlivou hravostí při různých aktivitách. Nutno podotknout, že svítící dýně a brambory pečené v ohni jsou produkty školní zahrady, na které jsou žáci pod vedením pana učitele ing. Vladimíra Haunera patřičně hrdi. První tóny, které oznámily začátek vystoupení, patřily pěveckému sboru naší školy pod 16 vedením paní učitelky Mgr. Jany Pospíšilové a pana Karola Hevessyho. A pak už se večer prozářil paletou barev v podobě krátkých vystoupení nebo živých obrazů žáků. Hosté byli příjemně překvapeni barevností dětských variací podzimu, motýlů, housenky, chobotnice, pyramidy, krve, vody nebo ohně. Potom už začal shon. Rodiče měli za úkol sestavit rozstříhané třídní erby. Třídy si pod vedením školní psycholožky PhDr. Daniely Krausové vytvořily před slavností vlastní erby, které odrážejí identitu a jedinečnost každého kolektivu. Rozpoutalo se napínavé derby a za pár okamžiků dorazila k moderátorce večera, Mgr. Marii Čečrdlové, 1. skupinka rodičů, která byla nejrychlejší. Ostatní na sebe nenechali dlouho čekat. A každý byl na svůj třídní erb patřičně hrdý. Spolupráce rodičů za spontánní podpory žáků byla skvělá, všichni se náramně bavili. Závěr večera patřil slavnostnímu vyhlášení nejúspěšnější barevné variace, kterého se ujal pan starosta. Chvilka napětí... a vítěznou cenu s gratulací předal vrtící se zelené housence, jejíž jednotlivé články sestávaly z žáků 3. tříd. A to už byl opravdový konec. Zahradu zalila tma, která tu a tam ustoupila dohasínajícímu ohni a svítícím dýním. 1. základní škola Na Nájích

17 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 Vážení přátelé, Přemyslovské střední Čechy mají za sebou další již téměř celý, a zatím dobrý rok. Změnili jsme se na obecně prospěšnou společnost, rozdělili jsme dalších téměř 10 milionů korun na 28 vybraných projektů a aktualizovali Strategický plán LEADER na roky V hodnocení místních akčních skupin jsme se zařadili opět do elitní skupiny. Toto hodnocení by vás asi nemuselo ani tak zajímat, má ale jeden důležitý praktický důsledek. I v roce 2012 budeme rozdělovat zhruba 10 miliónů na projekty, které vyjdou jako nejlepší v hodnocení výběrové komise. První příležitost podávat žádosti budete mít v lednu, druhou v květnu. Pět oblastí, do nichž můžete podávat žádosti, se nezměnilo: 1. Obnova a rozvoj vesnic 2. Občanské vybavení a služby 3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 4. Podpora cestovního ruchu 5. Podpora cestovního ruchu turistika INFORMACE Přemyslovské střední Čechy informují Nezměnila se ani výše podpory je to opět 90 % pro neziskové organizace a obce, jimž se ovšem neuznává DPH, a 40 % 60 % pro podnikatele podle velikosti firmy. Všechny potřebné informace se dozvíte na našich internetových stránkách cz, a samozřejmě i v naší kanceláři ve Wilsonově ulici 599 ve Slaném. A dozvíte se tam i o jiných činnostech naší společnosti a o tom, jak vám můžeme pomoci s jinými dotacemi, se strategickými plány, výběrovými řízeními i v čem poskytnout užitečné rady a informace. Přejeme Vám, abyste v roce 2012 byli ještě úspěšnější než v tom letošním a nejen v našem programu LEADER. Příjemné prožití vánočních svátků! Jarka Saifrtová a Jarda Huk Pomozte Neprobylicím s kronikou Od roku 2010 jsem kronikářkou Neprobylic. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zaznamenávám významné události obce, každodenní život nás všech, společné prožívání starostí i radostí. Narodili se tady naši předci, my se sem vracíme a doufáme, že i naše děti budou mít dobrý důvod, proč tady zůstat. Pro budoucí generace bych ráda stávající kroniku naší hezké vesničky zpestřila a doplnila o obrazový materiál, který by dokumentoval její historii, události a život v ní. Chtěla bych zmapovat, jak se obec rozvíjela. Vím, že to nebude jednoduchá práce. Naopak. Součástí tohoto projektu se můžete stát i vy. Proto vás prosím nenechte zapomenout na dobu minulou a uchovejte pro další generace vzpomínky na její obyvatele, domy, stromy. Pokud vlastníte nějakou fotografii, pohlednici, článek z novin či jinou dokumentaci a budete ochotni nám ji poskytnout k oskenování, kontaktujte kronikářku obce osobně nebo na tel. č či em Děkuji za pochopení a ochotu. Lenka Svobodová, kronikářka obce Pozvánka na sportovní akci a poděkování za finanční podporu Sportovní klub orientačního běhu Slaný vás zve na 19. ročník tradičního běžeckého závodu Slánské běhy. Závod se koná v sobotu 10. prosince 2011 od 10 hodin. Jsou připraveny běhy od 0,5 km pro nejmenší přes 1,5 a 3 km až po 12 km pro zdatné borce. Bližší informace naleznete na webových stránkách: unas.cz. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat Královskému městu Slaný za finanční podporu naší mládeže. Z finančních příspěvků jsme mohli částečně pokrýt mládeži náklady na startovné a dopravu na závody, zakoupit spotřební materiál pro tréninky a zároveň přispět na ubytování na soustředěních, které pro ni klub uspořádal. I díky této podpoře vybojovala mládež v krajské soutěži v žákovských kategoriích již čtvrtý rok po sobě 1. místo, v dorosteneckých kategoriích se umístila na 2. místě, 7 závodníků obhájilo licenci B a jeden závodník licenci A. Mládeži blahopřejeme k dosaženým výborným výsledkům a všem přejeme krásné Vánoce a mnoho sportovních úspěchů v novém roce. SKOB Slaný 17

18 INZERCE V RESTAURACI ATRIUM OCHUTNEJTE : TRADIČNÍ ZIMNÍ POCHOUTKY A NĚCO PRO ZAHŘÁTÍ Vepřová kotleta plněná kysaným zelím a slaninou se sýrovou bramborovou kaší a omáčkou demi glas PROSINEC 2011 PROSINCOVÝ PUNČ (ananasový a pomerančový džus, rum, víno, třtinový cukr) Masarykovo nám. 110, Slaný tel: , 120, 130 více info radnice_11_11a.indd :52:42 CUKRÁRNA VERONIKA Na Sadech 174 naproti dětskému hřišti Kocour Prodej a výroba cukrářských výrobků (dorty všeho druhu na přání), zákusky, cukrovinky, chlebíčky, bagety, poháry, káva, čaj, příjemné vnitřní posezení v létě venkovní. Možnost objednání vánočního cukroví otevřeno pondělí pátek 7 17:00 sobota 9 11 a14 17 neděle Veronika Frycová MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Šest garážových stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytový prostor (kancelář o 1 místnosti) ve 2. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 16,38 m Nebytový prostor (2 kanceláře) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 57,50 m 2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom tímto poděkovat paní Navrátilové z květinářství LEVANDULE za uvázání nádherné svatební kytice a celkovou svatební výzdobu. Její přístup byl naprosto profesionální a vše domyslela do posledního detailu. Květiny jsou zaručeně čerstvé a jen tak neuvadnou. Přejeme hodně pracovních úspěchů! Novomanželé Novákovi Navštivte webové stránky vašeho města Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice. 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný nebo kolackovskymeuslany.cz Telefon: Šéfredaktorka: Petra Kučerová Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Uzávěrka dalšího čísla 20. prosince 2011

19 Slánská radnice č.12, prosinec 2011 FOTOREPORTÁŽ Slavnost světla rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města, Masarykovo náměstí ve Slaném, Zcela zaplněné Masarykovo náměstí ve Slaném Pěvecký sbor 3. ZŠ ve Slaném Vánoční pohádka Pěvecký sbor 1. ZŠ ve Slaném Děti a maminky z Mateřského centra Rybička ve Slaném Společné vystoupení sborů z 1. a 3. ZŠ ve Slaném Slavnost světla zahájil místostarosta Martin Hrabánek Slánský žesťový soubor foto: Jiří Jaroch 19

20

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E. Výroční zpráva za rok 2003

P A M Á T N Í K L I D I C E. Výroční zpráva za rok 2003 P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Památník Lidice a jeho činnost 3. Hospodářská činnost, dary a příspěvky 4. Technická a stavební činnost 5. Výhled na rok

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více