Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014"

Transkript

1 Plán činnosti na měsíc září 2014 Úkoly : Zahájení školního roku Jednání vedení školy a ZSR Kontrola zajištění stavu LVK Pracovní porada Třídní schůzky Úkoly pro vyučující : Upřesnit seznamy žáků ve třídách tř. uč. Třídní výkazy - vyplnit do tř. uč. Třídní knihy - vyplnit do tř. uč. Rozvrhy do učeben tř. uč. Žádosti o osvobození dětí z daných předmětů (především Tv) tř. uč. Doplnění lékárniček pí uč. Kn Zpracování plánu výchovného poradenství pí uč. Vy Vnitřní řád školy klasifikační řád školy tř. uč. Fotografování žáků 1. tříd - zájemci tř. uč. 1.r Přihlášky do ŠD do pí uč. No, To, Py, La Jazyková přípravka - zjistit zájem žáků tř. uč. 1.,2.,.r Tématické plány Katalogové listy - žádosti tř.učitelé Nahlásit zájem o vedení zájm. kroužků vyuč. Doplnit dokumentaci o nových žácích (změny u stávajících) do PC tř. učitelé Ekologicko-seznamovací pobyt pro 6.roč. RUPRECHTOV 8.,9.,15.,16. tř. učitelé Plavání od tř. uč. Individuální plány do tř. uč. + vých. poradci Zajištění divadelních představení Zahájení celoroční TV soutěže o nejsport.třídu-ii.stupeň Výtvarné soutěže Sběr kaštanů DDM Den otevřených dveří Sběr papíru DDH 4.roč. Botanická zahrada 5. roč. Literární exkurze 7. roč. Exkurze na sever od Vyškova 8.roč. Boskovice a okolí 7. roč.. Zpívejfest Koncertní zájezd Německo Pk 1.-5.r. PkTv PkVv 1.-5.r. Šp Pk r. Hd tř. uč. Pk 4.-5.r. PkČj, D PkČj PkČj RvHv Motýlek 1

2 Plán činnosti na měsíc říjen 2014 Podzimní prázdniny 27.,29. Plenární zasedání ZSR ŘŠ+ZSR Zahájení inventarizace 1. správcové sbírek Ukončení inventarizace 31. správcové sbírek Doplnit karty problémových žáků 31. vých.poradce + tř.uč. Schůzka pro rodiče bud. 1. roč. 23. od 16:00 ŘŠ, ZŘŠ Prac. porada všichni Sběr kaštanů, pomerančové a citronové kůry Šp., Ps Tv soutěž zahájení, štafet. běh Pk 1.-3.r. Vv soutěže Pk Vítání zimy RvHv Pk Hv Přírodovědný Klokan 8.,9. roč. He, Ti, Bu Logická olympiáda nominační kolo PkM Divadelní představení pro rodiče s dětmi Pk 4. 5.r. KKD Pk 4. 5.r. ÚP 9. roč. Špp Lidské tělo, výstava Brno roč. Modrá PkD 7. roč. 2

3 Plán činnosti na měsíc listopad 2014 Čtvrtletní písemné práce 21. předs. Pk Čtvrtletní pedagogická rada hod 24. ped. prac. Třídní schůzka ,00 hod. 2. st. 16,00 hod. 1. st. Program : - výsledky kontrolní a hospitační činnosti - informace o problémových žácích - přehled o prospěchu a chování za I. čtvrtletí - různé Exkurze Tišnov - Drahé kameny - 9.roč.,zájemci Příprava Mikulášského jarmarku všichni ŘŠ + zást. ŘŠ Muzeum Vyškovska Pk 1.-3.r. Burza středních škol Vy Planeta PkZ KKD Pk 1. 3.r. Divadelní představení dle nabídky Pk 4. 5.r. DOD pro bud. prvňáky Pk Mobilizace a opevnění - přednáška 20. PkD 9. roč. Projekt. den Gymn. Jarošova Brno 4. PkM 9. A 3

4 Přehled činnosti na měsíc prosinec 2014 DOD hod. + Mikulášský jarmark 4. všichni Vánoční koncert hudebních tříd + sborů 14. Vánoční prázdniny Vánoční besídky zájemci KKD - Vánoce PKRv, Pk 1.-5.r. ŘŠ + Zást.ŘŠ Sudoku PkM Zpívání u vánočního stromku Filmová představení 17.,18. všichni Anthropos 9. roč. 17. Olympiáda ČJ šk. kolo PkČJ DOD pro bud. prvňáky ŠD Moravské zemské muzeum Brno 6.roč. Projekt. den Gymn. Jarošova Brno 2. PkM 8. A Předvánoční turnaj (florbal, tenis,správná trefa) PkTv Rumunsko Benátky Motýlek 4

5 Přehled činnosti na měsíc leden 2015 Ples školy 16. Příprava zápisu do 1. tříd dle termínu zápisu ŘŠ, ZŘŠ Čtvrtletní písemné práce napsání do 22. předs. Pk Ukončení 1. pololetí školního roku 29. ŘŠ, ZŘŠ, Tv Pololetní prázdniny 30. Pokyny k ukončení 1. pololetí : Uzavřít klasifikaci do hod. 22. vyuč. Návrhy výchovných opatření 22. Pololetní pedagogická rada ve hod. 26.(čtvrtek) ŘŠ, ZŘŠ, vyuč. Uzavřít docházku 22. tř.uč. Vysvědčení k podpisu od tř.uč. Informace o výchovných opatřeních pro rodiče do 27. do14,00 hod. tř.uč. Vydání vysvědčení 29. tř.uč. Jednání předmětových komisí zápis do 29. Pk Soutěž - Hv - Zazpívej slavíčku Pk r. - třídní kolo Pk 4.-5.r. - školní kolo 1.-5.r. - návaznost na Bučovice Výrobky k zápisu Pk 1.-5., Pk, Vv Besedy na MŠ TU budoucích 1.ročníků Matematická olympiáda 9. roč. PkM Talentové zkoušky na SŠ Vv soutěž Pk r. Piškvorky PkM Biologická olympiáda šk. kolo Moravské zemské muzeum Brno 6. roč. Anthropos Brno roč. Vyškovský cedník 15. PkČj Komenský a my 31. PkČj 5

6 Přehled činnosti na měsíc únor 2015 Vrátit vysvědčení v obalech - děti do 4. tř. uč. Zápis do 1. tříd + hudební třídy dle term.zápisu Jarní prázdniny Náhradní zápis Literární soutěž - třídní kolo Pk 1.-3.r., 4.-5.r. - školní kolo Pk 4.-5.r. - DDM Pk 4.-5.r. Recitační soutěž - třídní kolo 1.-5.r. Pk r. - školní kolo - DDM LVK Filipovice PkTv Žákovský ples 6. Lo Zeměpisná olympiáda PkZ Olympiáda Aj PkAj Biologická olympiáda šk. kolo Čas proměn 6., 7. roč. dívky PkRv Tv soutěž Pk Muzeum Vyškovska Pk Divadlo Pk

7 Plán činnosti na měsíc březen 2015 Den učitelů blahopřání ZSR 27. Schůzka pro rodiče 6.roč. RvMPř 26. He, ŘŠ, ZŘŠ Klokan 20. PkM Biologická olympiáda okr. kolo Olympiáda Zeměpis okr. kolo 4. PkZ Škola naruby 26. Matematická olympiáda škol. kolo PkM Projekt. den Gymn. Jarošova Brno 3. PkM 7. A Projekt. den Gymn. Jarošova Brno 31. PkM 6. A Soustředění sbory Pythagoriáda KKD - výstava Pk Z pohádky do pohádky soutěž PkČj Divadlo Pk Anthropos Pk

8 Přehled činnosti na měsíc duben 2015 Přijímací zkoušky - RVM hod. 14. Pk, M + ŘŠ Prověrka BOZP do 30. ŘŠ, ZOOS Čtvrtletní písemné práce - napsané do 17. předs. Pk Návrhy výchovných opatření vyhodnocené do 17. tř. uč. Pedagogická rada 20. ve hod. ŘŠ program: - přehled o prospěchu a chování za III. čtvrtletí tř. uč. - výsledky olympiád a soutěží předs. Pk - úvaha o organizaci školy v následujícím školním roce ŘŠ - různé Třídní schůzky :00 inform. 16:00 klasické Přijímací zkoušky na SŠ 9.r. ZSR plenární zasedání Fotografování tříd Matematická olympiáda roč. 8. PkM Slavkov 8.roč. PkD Zeměpisná olympiáda krajské kolo PkZ Planetárium Brno Pk 1.-3.r., r. Komenský 8. roč. PkČj Vv soutěž Pk 1. 3.r., r. TU 8.roč. seznámení žáků s pravidly roč. prací Staré pověsti české soutěž PkČj B. Němcová soutěž PkČj Exkurze Praha Pk Starověké státy pro 6. roč. - soutěž PkD Putování středověkem pro 7. roč. soutěž PkD Terezín 9. roč. 30. PkD Vítání jara Výuk. program Krásensko 9. roč. Terénní exkurze 8

9 Přehled činnosti na měsíc květen 2015 Požadavky na odměny žákům na závěr škol. roku tř.uč., Va Přijímací zkoušky do 6. Roč. RvHv 12. Výlety respektovat sportovní + hudební akce Školy v přírodě 1.st Pk MC DONALD CUP Pk 1.st. Fotografování tříd náhradní Exkurze dobrovolní hasiči Pk tř. Pohár rozhlasu-starší žáci, žákyně 13. PkTv Pohár rozhlasu-mladší žáci, žákyně 15. PkTv Vybíjená dívky Pk 1.st. Vybíjená chlapci Pk 1.st. Dukovany, Dalešice 9. A,B PkCh,Z ZOO Pk Pasování na čtenáře 1. ročník KKD tř. uč. Anglie PkAj TU 9.roč. Přípomenutí pravidel roč. prací - odevzdání MDD volný program 29. Štramberk a okolí Čj + D 6.roč. PkČj,D Pythagoriáda PkM Jarní koncert ZOOkoutek Pk 1. 3., Tv soutěže Pk Vv soutěže Pk Hvězdárna Vyškov Pk Výuk. program Krásensko 9. roč. Terénní exkurze 9. roč. 9

10 Přehled činnosti na měsíc červen 2015 Závěrečné písemné práce do 22. předs. Pk Opatření s ukončením školního roku 2011/ návrhy výchovných opatření 23. tř. uč. - uzavřít klasifikace do hod. 23. vyuč. - pedagogická rada hod. 24. ŘŠ, ZŘŠ, vyuč. Ročníkové práce 18.,-19. Předávání certifikátu 23. Branný den Vy.,Lo. Program: - hodnocení prospěchu a chování za II. pololetí - uzavřít docházku 23. tř.uč. - zaslat rodičům výchovná opatření 25. tř.uč. - vysvědčení k podpisu do hod tř.uč.,řš - kontrola učebnic vyučující - odevzdání a výdej učebnic-dle org.pokynů tř.uč.,tajem. - slavnostní shromáždění žáků 1.st. v 8.30 hod. 29. tř.uč.,ved.šk. 2.st. v 9.30 hod. 29. tř.uč.,ved.šk. - rozloučení s žáky 9. tříd ve hod., Hřbitovní kaple 29. ukončení školního roku 27. Odevzdat didaktickou techniku k opravě Výlety max. do (návrat) Návštěva dětí z MŠ seznámení s prostředím ŠVP max. do (návrat) Jednání PK zápis odevzdat do 30. Zahraniční výjezd (Motýlek) Itálie Tv soutěž uzavření (fotbal, florbal, štafeta) Terénní exkurze 9. roč. Výuk. programy Rychta 9. roč. vyuč., Mo PPK PkTv 10

11 RŮZNÉ AKCE - VĚTŠINOU PRŮBĚŽNĚ Sběr papíru Sběr kaštanů Sběr pomerančové kůry Účast v olympiádách a soutěžích organizovaných MŠMT, DDM Příprava koncertů Sluníčko, Motýlek, Notička, TU + sbormistři Návštěva - ZOO parku - Muzea Vyškovska - Muzea v Brně - DDM - KKD - DDH - DOD radnice Vyškov - ekolog. Střediska Divadlo Prostějov dle nabídky Návštěva dětí z MŠ (Palánek, Havlíčkova) Besedy na schůzkách s rodiči v MŠ Beseda s rodiči budoucích prvňáků + rodičů žáků budoucí 6.A Návštěva gynekologa, beseda k AIDS, mentální anorexie, bulimie Procházka Vyškovem O romském životě a tradicích Vyškovský cedník Komenský a my Hd Šp Ps Pk, Rv Pk, Rv Pk, Rv Pk Čj Pk Čj Příloha: 1. Plán kulturních akcí - zajišťuje ZŘŠ 2. Plán akcí organizovaných Pedagogickým centrem Brno (p.slezák) 3. Plán akcí klubu Tv 4. Kalendář okresních soutěží AŠSK Vy- šk.r. 2013/14 Víkendovky Vítání jara a zimy 11

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více