JAPONSKO TĚLEM OD MINA TANAKY K POSVÁTNÝM STEZKÁM. Ondřej Landa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAPONSKO TĚLEM OD MINA TANAKY K POSVÁTNÝM STEZKÁM. Ondřej Landa"

Transkript

1 JAPONSKO TĚLEM OD MINA TANAKY K POSVÁTNÝM STEZKÁM Ondřej Landa

2 PŘEDMLUVA Každý mladý muž by se měl v patřičném věku vydat na svou Cestu. Každý Honza z pohádky (a mýtický rytíř či hrdina slavného románu) dělal totéž: vydal se do neznáma, aby poznal sám sebe. Jen málokdo má ale odvahu vydat se až na druhou půlku světa (ne za devatero, ale za padesátero hor a řek), do zcela jiné kultury. Naložit si víc, než je obvyklé. Posunout si, a navíc dobrovolně, pomyslnou laťku výš, než se od něho očekává. Přitom výhody takto extrémního přístupu jsou zřejmé: čím výš a dál mladý hledač vyskočí a dojde, tím lepší pozice (na celý další život) dosáhne. Samozřejmě, dobrodružný poznávací pobyt v divoké a neznámé přírodě, extrémní horolezecké či tělesné výkony jsou jen pro ty nejasketičtější. O to důležitější pak ale je, aby se takový nadšenec o své zkušenosti a pocity a objevy podělil. Jednak si utřídí myšlenky a zkušenosti (a pokusí oddělit podstatné od nepodstatného a pomíjivého), jednak při zpětném pohledu a nutnosti pečlivě formulovat odhalí detaily toho, co prožíval, a co bylo tak intenzivní, až oči přecházely (a tehdy si nevšimly). Aby, s odstupem v čase a prostoru, pochopil více souvislostí. A abychom si i my ostatní mohli přečíst a alespoň virtuálně se také asketicky a cílevědomě naladit na to, jaké to je, být extrémně a umanutě výkonný. A nejde jen o výkony a exotickou cizinu. Proces hledání a rafinace názorů (z počátku se každý hrdina musí vypořádat především se svými iluzorními představami o tom, co ho čeká a jak se mají chovat cizinci), měnící a vyvíjející se s každou další zkušeností, to je také to, oč tu běží. Další důležitým aspektem cest a hledání je pak pokora a z ní vyplývající zjištění, že i duchovnost je to, oč nejen tu běží. A že přes všechnu naivní odvahu mládí je důležité zjistit a přijmout fakt, že člověk nemá vše pod svou kontrolou. Že existuje náhoda, která ovšem přeje improvizaci. A že tělo může být (hudebním) nástrojem a je-li cvičeno, nástrojem mistrovským. A že jen díky tělu to vše abstraktní, smyslové a extatické můžeme zažít. I na Cestě za sebou samými. Vlastimil Marek ÚVOD V úvodu bych rád poukázal na jednu důležitou praktickou informaci. Kniha Japonsko tělem netvoří jednotný celek, jak by se mohlo na první pohled zdát s ohledem na časovou souslednost, nýbrž je tvořena ze dvou částí.

3 Přestože na sebe tyto části volně navazují, velmi se liší obsahem i stylem vyprávění. Není proto třeba číst od začátku, jak se, takříkajíc, sluší a patří. Kterou část si však vybrat či kterou začít, to už nechám na osobních prioritách čtenářových. První polovina knihy pojednává o šestitýdenním workshopu proslulého tanečníka a jevištního mistra Mina Tanaky na jeho farmě v horách nedaleko Tokia. Bližší informace o tomto pozoruhodném člověku, kterého mnozí nazývají mistrem Zenu, jsem rozvedl a přiložil na konci knížky jako samostatný dodatek. Já sám jsem se workshopu účastnil dvakrát. Jako student pohybových umění, hledající jevištní přirozenost a silnou expresi. Jako antropolog zkoumající vztah mezi člověkem, jeho uměním a přírodou. Jako etnograf s předsevzetím, že cokoli zajímavého zažiji a vyzkoumám, přetlumočím do slov a předám lidem v Čechách. Ale zejména jsem do Japonska odjel jako člověk s velkým zájmem o sebe sama, o vlastní tělo a přírodu, toužící po někom, kdo by mi pomohl najít cestu k vnitřní svobodě. Po dvou letech vím jistě, že v Minu Tanakovi jsem toho někoho našel. Jeho učení je mi téměř denním průvodcem v životě i na jevišti, kteréžto se snažím spojit v jedno, a přestože jsem od něj letos odjížděl s pocitem, že už se k němu nechci vrátit, musím říci, že to co mi v rámci tréninků, skrze nespočet rozhovorů, které jsme spolu vedli v soukromí i v širším kolektivu, jakož i svým způsobem života úzce spjatým s přírodou i lidmi, předal, bylo tím nejcennějším věděním, jakého se mi zatím v životě od druhého člověka dostalo. Dal mi mnoho. Přesto jsem odjel a vrátit se nechci. Jeho nauka mi pomáhá nalézt svobodu a sebe sama, avšak síla jeho autority je pro mě nakonec zotročující. Být Já znamená být sám, hledání svobody je nikdy nekončící proces a k přírodě mi může pomoci najít cestu zas jen příroda. To mě naučil a s tím jsem ho opustil. A ještě něco mi ukázal: že ani sám guru není dokonalý, ba, že to může být úplně naopak, a já tak dodnes nevím, zdali jsem letos jeho farmu ve vesničce Homura skutečně sám opustil či jsem byl vypovězen. Ale to už je příběh pro jinou knihu. Druhá část, začínající kapitolou Ósaka, pojednává o mém déle než měsíčním putování napříč Kansají, nejvýznamnější kulturně historickou oblastí Japonska ve středozápadním Honšů. Na rozdíl od první části, v níž bylo prioritou co nejpřesněji zachytit a předat Tanakovo učení, zde převládá ryze subjektivní popis. Popis míst, které jsem navštívil, lidí, které jsem potkal, i mých vnitřních pochodů v neobvyklých situacích, do kterých jsem se náhodou dostal či jimž jsem se záměrně vystavil. Drtivou většinu času jsem cestoval sám, přičemž hlavním průvodcem a společníkem mi bylo moje vlastní tělo. Japonsko je úžasná země! A díky tělu jsem ho viděl zcela novýma očima. Málo peněz, cestování stopem a spaní pod širákem byly pak nástroje mé nezávislosti, která mi ukázaly cestu k zážitkům, o kterých jsem dříve jen četl v knihách s duchovní tematikou. Z tohoto pohledu pro mě byli byly nejdůležitější dva týdny strávené v posvátných horách národního parku Jošino- Kumano, hlavním centru sekty Shugendó, která je využívá ke svým asketickým praktikám. Bližší info o tomto náboženském hnutí rovněž přikládám na konci knihy. Řadu jeho členů jsem potkal, askezi si vyzkoušel a hodně se toho naučil. Od sebe sama i od přírody. Ta je v těchto horách obzvláště silná a vzpomínky na ní stále velmi živé, přestože teď stojí trošku v pozadí těch letošních. Tento rok jsem totiž navštívil ostrov Yakushima, překrásné místo v subtropech s jedněmi z nejstarších stromů na světě. Jejich až sedmi tisícová paměť mi ještě teď při vzpomínce vibruje celou bytostí. Ale i to už nechám na jindy Přeji příjemné sdílení Ondřej Landa

4 Část první: WORKSHOP MINA TANAKY Hakushu Právě sedím kdesi, odkud snad za hodinu najdu cestu. Přede mnou malé neobdělané políčko a z malého lesíka za mnou se ozývá cvrkání hmyzu a zpěv ptactva. Když trochu vzhlédnu, naskýtá se mi pohled na cele zalesněné japonské horstvo. Je to obrázek jako vystřižený z nějakého dokumentu National Geographic o horských gorilách. Není k tomu daleko. Včera, při své dopolední procházce, jsem totiž potkal stádo opic, pravděpodobně makaků. Bylo jich dobře přes padesát a právě obezřetně vylézaly z lesa a přecházely silnici. Když mě zmerčily, začaly pokřikovat a daly se na úprk přes staré domy u silnice. Na přilehlé plechové střeše to znělo jako při kroupové smršti. Pokusil jsem se je sledovat, ale byly příliš plaché. S člověkem tu nejsou zrovna kamarádi, protože zdejší zemědělci je mají zafixované jako jedny z nejnepříjemnějších škůdců. Snad se mi je ještě podaří vidět. Jejich trusu je v okrajových lesích habaděj.

5 Krom nich tu na svých polích farmáři neradi vidí také veliké havrany, jejichž krákání se velmi podobá lidským hlasům. Na místní kukuřici se umí pěkně vyřádit. Lákají mě hory a jejich neobydlené lesy, ale prý je tam dost nebezpečno. Medvědi a hadi. Občas prý sestoupí hladový medvěd i do údolí a napadne člověka. Krom toho tam asi velkým problémem bude počasí. Dnes je jasno a horko přes třicítku, v půl dvanácté mám slunce téměř kolmo nad hlavou, ale první dva dny byla stoprocentní vlhkost a přes hory se valily obrovské mraky, které se rozplývaly až v údolí. Pršelo hned první noc. Byl jsem zrovna na procházce a nasával sílu okolní zeleně. Bosky jsem se procházel na asfaltce mezi terasovitými rýžovými políčky a snažil se plně se soustředit na své kroky a cítit každou píď země pod sebou. Na chvíli jsem také zalezl do malého hájku místních cedrů a nasával okolní prostředí. Příroda tu má velkou moc. Cítím ji jako opravdovou živou bytost. Prostupuje tu vším. Po cestě vlakem z letiště Narita do Tokia jsem ji viděl jako rozprostírající se číhající zelenou plazmu na okraji rýžových polí. Její divoká existence se na těchhle hranicích zastavila, ale její duch se vznášel i nad poli a jemně pronikal do lidských stavení. Když pak měl možnost, při první příležitosti se zhmotnil a příroda začala zase bujet. Sápala se na železné konstrukce elektrických sloupů a obsazovala veškeré nezastavěné plochy. Tahle jednolitá zelená masa byla odražena až protitlakem jiné bytosti anorganickou krystalickou plazmou města. Tokio jsem viděl jen z vlaku. Vypadalo jako postavené z malých geometrických částeček poskládaných do sebe. Stejně jako příroda se i město drželo spíše při zemi a zaplňovalo celý prostor. Uličky mezi jednotlivými malými domky byly často sotva metr široké a když šla některá budova více do výšky, vypadala jako postavená z lega. Hezky kostička na kostičce. Opravdu to připomínalo jakousi pevnou krystalickou strukturu. Příroda si v tomhle království města na oplátku ani nevzdechla. Tady v Hakushu je to pak zas úplný opak. Zelená je jednoznačně dominující barva. Vody je tu nadmíru, ale obrovské koryto řeky je zaplněno sotva ze dvou procent. Říční voda je totiž rozváděna rozsáhlou betonovou sítí zavlažovacích kanálů, které vyživují četná rýžová pole, zeleninové záhony a sem tam i nějakou obilovinu. Domácích zvířat, kromě psů a koček, jsem zatím potkal poskromnu. Naše farma má ale obrovské množství slepic. Asi nejhojnější skupina živočichů je tu hmyz. Všudypřítomní mravenci, kterých na metru čtverečním země, plus na těle pozorovatele, lze najít velké množství druhů. Od nejmenších až po centimetrové obry. Před chvilkou mě v dutině stromu vyplašila podivná, asi pěticentimetrová verze jakéhosi cvrčka a cosi jako včela, akorát tak 4x většího, mi před minutou přistálo na košili. Hned potom mi přeběhl přes cestu asi osmicentimetrový brouk podobný střevlíkovi, který držel v kusadlech velikou housenku. No prostě všechny tyhle malý kreatůry jsou tu mnohem větší a hezčí než u nás. Ale on ten dojem krásy bude asi spíš způsobený exotičností a kouzlem nového. Vůbec nejhezčí jsou pak pavouci, kterých je tu taky požehnaně. Říkám si, že kdybych se tu při svých procházkách lesem neustále neometal, skončím dočista jak kokon. Jedna nevýhoda téhle vší krásy je ale v tom, že všechno to makromikro skáče. Takže občas mě nejeden takový mnohonožík dost vyleká. Jedovaté může být ledacos. Ptáci tu mají pronikavé hlasy. K večeru tu spolu se žábami a cvrčky tvoří dost psychedelickou zvukovou malbu. Spousta jich je velmi dobře pozorovatelná, protože vzhledem k hospodářským plodinám neustále číhají někde poblíž. Jsou tu vrány, pták podobný tetřevu, a ten podivný noční cvrčko-žába, co se schovává kdesi ve větvích. Toho jsem ještě neviděl, přestože ho tu musí být mraky. Podle místních se mám bát hadů, ale zatím jsem žádného nepotkal. Jen ještěrku s krásným neonovým ocasem. Ale nepřestávám dávat pozor. A ke zvířatům snad ještě to, že jsem byl včera na procházce se šíleným psem, který patří jednomu z našich hostitelských farmářů. Jmenuje se Ho a při výletu k řece se mi málem uškrtil na vodítku. Dost mě sral, byl to boj nervů, ale nakonec se mi ho snad podařilo trochu uklidnit. Třeba když jsem se na čas u řeky zastavil u takového podivného, snad uměleckého díla postaveného uprostřed kruhu z velkých kamenů. Bylo tvořeno vysokým železným sloupem s dlouhým ocelovým lanem, na jehož konci visel asi tunový balvan. Tam si dal Ho chvíli pokoj. Snad byl z těch balvanů a železného kůlu vypleskej stejně jako já. No ale dlouho mu to nevydrželo, a když jsme pak vlezli do lesa, zase si málem amputoval hlavu. Druhová rozmanitost vegetace je tu vskutku obdivuhodná. Lesy v údolí převážně smíšené s občasnými cedrovými háji. Lesy v horských oblastech, kam jsem se zatím nedostal, se pak zdálky podobají spíše džungli s vyplněním všech pater. Je to opravdu neprostupná zelená masa. Žádná začínající pleš muže po třicítce jako u nás. Z rostlinstva tu poznávám spoustu evropské flóry, ze které mě nejvíc překvapil jetel luční, jitrocel větší, řepík lékařský a neofytní květina dokonce v samotné Evropě - zlatobýl kanadský. Hojně je tu pak rostlin popínavých a

6 plazivých. Někteří takoví popínaví parazité vinoucí se kolem stromů mají dřevnatý stonek tlustý až deset centimetrů. Podobají se spíše liánám a nejednou usmrtí i velmi silného hostitele. Popínavky s omamnou vůní a trojčetným listem jsou jedovaté a dokáží velmi silně podráždit pokožku. A teď k tomu, jak jsem se sem vlastně dostal. V Moskvě mělo letadlo zpoždění, a tak jsem čas vyplnil meditací a koukáním po ženských. A pak už hurá do velikého Boeingu a asi deset hodin si to frčet přes Rusko a Jižní Koreu až do Tokia. V letadle jsme dostali dotazník určený k potřebám celníků, kde mě docela pobavila otázka, která se tam asi zapomněla ze samurajských časů: Prý jestli nevezu nějaký meč Na celnici jsem narazil na mladší úřednici, která se mě ptala na několik základních otázek, typu: Co jedete do Japonska dělat?, Jak se jmenuje přítel, kterého jedete navštívit? atd. Nic extra. Řekl jsem, že jedu turistovat, a tuhle krásnou lež jsem jim otiskl do daktyloskopického snímače a vysmál do foťáku. Na radu Minova týmu jsme totiž radši neměli říkat, že jedeme tancovat, protože když se v Japonsku řekne DANCE, vyvolává to spíše představu night klubů a ilegálních přistěhovalců z chudších asijských zemí a z Ruska. Takovéhle DANCE osoby pak Japonci na místě deportují zpět. V minulosti už tenhle případ nastal i mezi účastníky workshopu. U brány mě čekala Moni alias Monica Garida de la Fuente, asi třicetiletá Španělka, se kterou jsme se už dříve em dohodli, že do Hakushu pojedeme spolu. Moni je nízkého vzrůstu, velikého obličeje. Žena s hrubou kůží a povadlými ňadry. Při vyslovování sykavek jemně prská. Je performerkou a v současnosti se živí jako servírka v Mallorských horách.veganka, velmi empatická s citem pro nálady druhých a pro to, co takzvaně visí ve vzduchu. Trošku čarodějka, bohudík nehezká, což nahrává mému předjaponskému předsevzetí pohlavní askeze. Když Moni konverzuje, otevře oči do široka, čočky se jí roztáhnou a nabídne člověku široký duševní prostor, v němž si může ztracen zaplavat. Jsou to velmi podivné pohledy a nemohu říci, že bych je vnímal zrovna pozitivně. Jako by ten její hluboký éterický bazén byl jen jakousi iluzí, pastičkou na zbloudilou dušičku, která by jí snad dala moc důvěry. Nikdy neplavu příliš dlouho, ani příliš daleko.. Vyrazili jsme spolu na vlak rovnou do Hakushu. Ale ouha, zapomněl jsem na pultíku na celnici doklady, pojištění a zpáteční letenku. No, dobrý Ale nestresoval jsem se - četl jsem cosi o japonské slušnosti a poctivosti a skrze ustarané slečny na informacích a usměvavého celníka, který mi záhy poníženě přinášel mé tiskoviny, jsem si tuhle skutečnost i poprvé v praxi ověřil. Cesta do Hakushu trvala asi šest hodin. Míjeli jsme rýžová pole, bambusové háje a sídliště v krajině, která na mě zanechala velmi silný dojem již zmíněnou vitalitou přírody. Na zastávkách pak mou pozornost přitahovaly zejména středoškolačky v sexy školních uniformách. Vlaky jsou v Japonsku velmi pohodlné a cesta byla hladká. Jen v posledním motoráčku jsme trošku trpěli pachem toalet, jejichž splachovací technologie stála v principu spláchni tím, co vyčůráš. Spočívalo to v tom, že jakmile člověk zmáčkl příslušné tlačítko na spláchnutí, kontejner se septikem začal vířit a jeho obsah několikrát obkroužil vnitřek záchodu a umyl ho do čista. Taková trošku hardcore ekologie! Dorazili jsme do malé vesničky Hinoharu, odkud jsme do Hakushu chtěli pokračovat autobusem, kdyby nás ovšem nezastavil výpravčí s tím, že jsme cestovali na špatnou jízdenku. Dlouho to trvalo, než se mu podařilo nás přesvědčit, že bez menšího příplatku nás prostě ven z nádraží pustit nemůže. Jak jsem četl, Japonci velmi neradi využívají v konverzacích záporné výroky. A tak chudák průvodčí! Za těch deset minut slyšel od nás ne asi víckrát, než za celý svůj život. Na autobusové zastávce, hned vedle pomníku slavného samuraje, se k nám přidala Midori, mlaďounká, pevně stavěná Japonka, která zrovna vyšla střední školu. Když jsem se jí ptal, proč jde na workshop k Minu Tanakovi, odpověděla, že ji zajímá zemědělství. Autobus nám zastavil hned vedle malého obchůdku jménem Miošija. Bylo zrovna pět hodin v podvečer a z místního rozhlasu vyhrával úryvek z melodie písně Yesterday od Beatles. V obchodě se stačilo zeptat na farmu Mina Tanaky a už jsme si to štůrovali po silnici vinoucí se mezi rýžovými terasami a políčky se zeleninou. Ale ušli jsme sotva pár stovek metrů, když u nás zastavila bílá dodávka, z níž vylezl malý, hubený, asi čtyřicetiletý snědý chlapík v gumácích, a měkkým hlasem a špatnou angličtinou nás vyzval, abychom si vylezli na dodávku, že nás sveze. Byl celý v bílém, ale tahle barva přes farmářskou špínu prosvítala už jen stěží. Poznal jsem v něm Tamaie, tanečníka, který v zimě vystupoval v Huse na provázku s Vladimírem Javorským v inscenaci Don Quichote z Hakushu. Body weather farm byla nedaleko. Jde o velmi chudé stavení s jedním patrem, různě vyspravované, se špinavými stěnami. Na malém dvorku s hliněným povrchem je veranda na sušení prádla a suchý záchod, což je de facto jen bouda s dírou v zemi a s vedle stojícím groteskním dřevěným pisoárem. V levé části dvorku se nachází jakýsi otevřený kumbál s pultem na třídění zeleniny a spoustou farmářského náčiní. Vedle záchodu pak stojí betonový lavor s umyvadlem a dvě pračky.

7 V malé předsíni nás přivítali členové Minova týmu i místní farmáři. První byla Minova profesní i životní partnerka Shiho Ishihara. Velmi sympatická usměvavá mladá tanečnice s dětským pohledem. Asi nejmilejší člověk, jakého jsem v Japonsku poznal a zároveň jediná žena, po jejíž blízkosti jsem opravdu vnitřně zatoužil. Když jsem se pak dozvěděl, že je to žena samotného mistra, trošku mě to zaskočilo. Ale vůbec se nedivím. Je úžasná! Kdykoli se na sebe se Shiho podíváme, musíme se smát. Je to zvláštní, jako bychom se už dávno znali. Ale její pohled a vnitřní radost jsou mnohem vyspělejší než mé. Dále Naoko Moeshiba, manažerka workshopu. Řekl bych také mladá, ale i jí už táhne ke čtyřicítce, stejně jako Shiho. Japonci vypadají většinou mladší, než opravdu jsou. Naoko učí kdesi ve Státech na divadelní škole herectví a na Minově workshopu už byla několikrát. Teď je jeho hlavní asistentkou přes administrativu a místní organizaci. Přísná žena, která vypadá trošku jako mimozemšťan. Stálé farmářské osazenstvo pak tvoří, spolu s Minem a jeho syny (kteří však farmaří na jeho farmě v horách, několik kilometrů vzdálené od Hakushu) tři farmáři: Tamai, Kazu a Suzuki. Všichni tři jsou to velmi milí a ochotní lidé. Tamai i Kazu se sem dostali skrze Minův workshop, jen Suzuki si chtěl po studiu architektury vyzkoušet farmářský život rovnou. Teď už je tu přes deset let. Sedmnáct let je tu Kazu, malý muskulaturní človíček s hebkým hlasem, který mi vzezřením i postavou silně připomíná mého kutilského gymnastického bratra. Na tyhle typy mám ve spojení s přírodou a těžkou prací štěstí. Kazu totiž jakoby vypadl ze stejného vejce s Marcem, mým kolegou zahradníkem z Anglie, ale i s jiným Marcem, mým kamarádem žonglérem z Argentiny. Automaticky k takovým lidem zaujímám pozitivní postoj. Snad to dělá ten bratrův vzor. Na farmu jsme s Moni dorazili jako druhá vlna účastníků workshopu. Předstihla nás Elina, mladá Řekyně z Kréty. Pěkný kus ženské! Možná trošku dětinská a hádavá, ale veskrze příjemná společnice. Má trošku kozí oči, ovšem oplývá nádherným zvonivým smíchem. Farmáři mě ubytovali v malém obýváku s podlahou z rohoží, zatímco Moni poslali o patro výš do místnosti s verandou určenou pro ženy. Samozřejmě nás nezapomněli upozornit na sundávání bot před každým vstupem do místností. Na to jsou Japonci hákliví. Rozložil jsem si lože na podlaze a šel obhlédnout zbytek stavení. Hned za předsíní se nachází začernalá kuchyně, plná různých koření a pochutin z celého světa, které tam různě zůstaly po workshopácích z minulých let. Na stěnách visí obrovské zakouřené hrnce a pánve a v jedné skříni se v různě velkých sklenicích převalují podivné lektvary plné ještě podivnějších rostlin a plodů. Tahle čarodějná vitrínka není nic jiného než Kazuův zásobník domácího saké. Z kuchyně se pak vchází do chodby s pracovnou, jež přímo sousedí se zastřešenou verandou s výhledem na přilehlé rýžové pole. Slouží jako jídelna. Přestože jsme byli později rozděleni do ubytovacích skupin a rozesláni do různých koutů Hakushu, sem jsme se vždy vraceli ke společnému stravování a besedám. A tady jsem si sednul, aklimatizoval se a vyhlížel další přijíždějící workshopáky. Ten den přijel ještě Joachym z Dánska a Caspar z Holandska. Oba vysocí, statní a přátelští hoši. Jen Joachym je bílý jako stěna, zatímco Caspar, jako potomek surinamské matky, je laděn spíše do černa. Od prvního okamžiku jsme si rozuměli a brzy se skamarádili. Oběma je kolem pětatřiceti. Joachym studuje herectví, Caspar je dobrodruh na volné noze, který po Japonsku pokračuje do Číny za studiem Kung-fu. Dnes ráno jsme po sytém spánku a lahodné zeleninové snídani hned vyrazili do práce. Na farmě se nezahálí. Vrhli jsme se na pletí pole se sójou a ve mně začala postupně klíčit radost ze vzpomínek na doby, kdy jsem doma víc než hlavou makal rukama. Bylo vedro a chtěl jsem se svléknout do půl těla. Ale předtím jsem se radši zeptal Tamaie, jestli je to v těchhle končinách akceptovatelné. Řekl, že pro mě v pohodě, ale že kdyby se svlékl on, okolní farmáři by mysleli, že se zbláznil. Po práci jsem vyrazil na okružní výlet kolem zahrad ikebany až k úpatí hor. Když jsem se vrátil, naložil jsem si nohy do jednoho z betonových kanálů a odtud vítal další účastníky workshopu, kteří přijížděli taxíkem i přicházeli pěšky. Jedno vítání bylo obzvlášť zajímavé. Otevřely se dveře taxíku a vylezl zavalitý, asi padesátiletý zpocený chlápek ve slunečních brýlích, který se chechtal na celé kolo. Přišel ke mně a s prezidentským úsměvem ve tváři se mi představil: Hi, I am David from America. Typickej amík! Díval jsem se za ním, jak se jde ubytovat, a říkal jsem si: No, potěš koště. Co tohle bude za workshop? Nakonec se ale pro mě David stal překvapivě jedním z nejbližších lidí workshopu. Žije už několik let v Tokiu a jako překladatel z Japonštiny a historik byl pro mě zdrojem cenných informací a velmi příjemným konverzačním partnerem. Kdysi strávil půl roku jako mnich v zenovém klášteře a často podniká sólové výlety do hor, což byly

8 naše důležité spojovací můstky. Krom toho je podobné povahy jako já. Později se mi mezi řečí svěřil, že když Min obdržel jeho fotku, na níž stojí David rozesmátý s lahví Coca-coly před zenovým klášterem v Kalifornii, řekl si: No co tenhle tu chce dělat?, a přijal ho jen ze zvědavosti Ztrácím přehled o čase, zapomínám datum, nevím den v týdnu Ale mám výbornou náladu. Na rozdíl od včerejšího rána je to luxus. Asi to jsou ty moje náladové vlny. K tomu nové prostředí, nová kultura, noví lidé. Cítil jsem se včera hrozně povrchně a řešil neustále sám sebe, své ego. Přišel jsem si jako nějakej rozmazlenej fracek. Jak v chování, tak v jednání s ostatními i v myšlenkách. Pro tentokrát je to pryč, tak doufám, že se to nebude příliš vracet. Včera také přijela nádherná dívka, Catherine z Anglie, která studuje v New Yorku činoherní režii. Krásná Angličanka se hned tak nevidí, tak proč musela jedna taková přijet zrovna do Japonska?! Snad se mi s ní podaří najít jen nezávazný kamarádský vztah. Zaměřím se na hledání jejích nedokonalostí a uvidíme, jak to bude fungovat. Začněme třeba u toho, že má přítele. Ráno jsem pomáhal přivazovat Kazuovi rajčata. Kazu studoval kresbu a do Hakushu přišel, aby zjistil, co je to tanec. Teď už je tady 17 let a pořád hledá. Důležitá je prý v tomhle procesu péče o rostliny. Zeptal jsem se ho, proč si to myslí. Odpověděl mi vřelým a klidným hlasem: Každá rostlina otevírá své květy odlišným způsobem. Ten pohyb můžeš vidět. Stejné je to se zvířaty. Když se o ně staráš, když s nimi trávíš svůj čas, cítíš je skrze své tělo. Když jsem se mu pak vprostřed konverzace zmínil o našich dvou malých hospodářstvích v Čechách s tím, že mi není cizí život farmáře, nadšeně prohlásil: Ó, takže máš velmi dobrou zvířecí paměť!. Myslel tím, že mé lidské tělo si díky kontaktu se zvířaty lépe vzpomíná na svou vlastní zvířecí minulost. Stále nad tím přemýšlím Teď jsem v šintoistické svatyni s velkými cedry, zhruba vprostřed vesnice. Za posvátnou bránou torii stojí dřevěná budova se zvonem na přivolání kami místních božstev, a vedle ní je spousta malých kamenných svatyněk na zídce, která vede až k jakémusi plochému kamennému pomníku s nápisy v čínských znacích. Cedry jsou ovázány provázky, za nimiž jsou zastrčené větvičky zabalené v novinovém papíru. Některé mají na useknutém konci náplast. Položil jsem ruce na jeden ze dvou starších cedrů a v konečcích prstů pravé ruky jsem ucítil tep svého srdce silněji než kdy předtím. Navštívil jsem také druhou místní šintoistickou svatyni ležící u úpatí hor. Je podstatně rozsáhlejší a krásnější. Tvoří jí tři budovy a řada malých svatyněk ve stráni. Před vchodem stojí tradiční umyvadlo s kalíšky na umytí dlaní a vypláchnutí úst, a hned za ním je posvátná brána. Vstup do hlavní svatyně pak stráží kamenní lvi se psími hlavami. Procházel jsem tím klidným místem, prohlížel si symboly a napadala mě řada otázek: Kdo jsou ti muži s andělskými křídly vyobrazení na průčelí svatyně? A co znamená meč tvarem silně připomínající falus, který je tu vůbec nejčastějším symbolem? Co je to za boha se třemi hlavami a šesti rukama, v nichž svírá rozličné zbraně? A proč je ten nejstarší strom zrovna na pravé straně od hlavního stavení a je ovázán provazem s pověšenými bílými papíry ve tvaru blesku? Snad najdu v blízké době někoho, kdo mi dá odpovědi. Napadá mě David U onoho nejstaršího stromu, velikého cedru o dvou spojených kmenech, jsem zkoušel meditovat se zemí, ale moc mi to nešlo. Mám teď hlavu plnou různých myšlenek. Plnou pochybností. O sobě a své životní cestě, o zen buddhismu, o všem. Jsem prostě plný myšlenek a chci s nimi ven. Ale nevím, jak na to. Inu, zkusím prostě udržovat mysl nevím a uvidím, co přijde. Na svém chování mezi ostatními mě teď nejvíc štve, že v něm vidím Nelu, mojí postpubertální spolužačku z JAMU, a to mě hrozně děsí. Ale snad, když se takový přijmu... Odpoledne nás čekala další práce - pletí cibule. Dělám a dělám. Při stoprocentním nasazení je to po těžkém začátku velmi naplňující činnost. Pracoval jsem dvakrát tolik co ostatní: Chrání mě to před myšlením., reagoval jsem na poznámky o mé rychlosti od ostatních workshopáků. Pracuju tak rychle, jak rychle pracuje moje mysl. Přítomnost! Jen občasné ohlédnutí na řádek za sebou, poučit se či pochválit, a pak se podívat vpřed, co mi ještě zbývá. Ale jen krátce!

9 Zabydlení Odpoledne jsme sekali trávu kolem tzv. Forest stage - jeviště uprostřed lesa, které je prorostlé stromy. Ó bože, toho krásného hmyzu! Velcí roháči a obrovský kovařík, který měl kolem deseti centimetrů! A krásné štíhlé minivosy, co mě jedna ďobla do brady, když jsem sekal příliš blízko jejich minihnízda na listu! A kvantum suchých schránek od larev cikád! A obrovský housenky na kaštanech! A žabičky! No krásné Pracujeme vždy zhruba 4 hodiny a forest stage jsme uklízeli jako tréninkové místo, na němž bude probíhat většina workshopu. Asi po dvou hodinách práce se mezi námi zjevil jakýsi rozcuchaný stařec svalnaté a pevné postavy. V ruce držel síťovku a vypadal velmi unaveně a nevrle, jako by právě vstal po nevydařeném spánku. Těžkopádně, jako přestárlý opičák, se bosky dobelhal k dřevěné lavičce, posadil se a zapálil si cigárko. Pomalu nasával kouř a svůj klidný, ale přísný pohled upíral na dřevěnou podlahu forest stage. Občas po nás hodil očkem jako lev samotář pozorující svou potencionální smečku. Pak vstal, prohodil pár slov ke Kazuovi, pomalu došel ke svému malému bílému autíčku a odjel. Min Tanaka. Představil se nám jako na nějaké němé módní přehlídce a naplnil nás očekáváním zítřka, prvního dne workshopu. Po práci jsme se vrhli na přípravu večeře. Vaříme si ze zeleniny, co sami vypěstujeme. Ujímám se tady dychtivě a často vařečky, protože vařit z produktů v absolutní biokvalitě je prostě radost. Dneska jsem zrovna dělal kari a pak pálivé cosi, co měl na svědomí náš SPICY TEAM, který tvořím já a Catherine. Mě pálivé nevadí a Catherine se nedávno vrátila z delší divadelní poutě po Indii, takže si kořeněné přímo užívá. Jen chudáci místní farmáři skoro nemohli mluvit, jak otevírali pusy dokořán, aby si vychladili jazyky. Ke snídani děláme tzv. oněgiri alias rýžové koule. To znamená rýže promíchaná s kořenící směsí a zabalená v řase nori do tvaru trojúhelníčku či kuličky. Stačí zakapat sojovkou a výborná svačinka je na světě. Beatles tu po večerech už vyhrávat přestali. Místo toho tu teď mívám svou každodenní melancholickou českou chvilku: Z vesnického rozhlasu zaznívá den co den úryvek z Dvořákovi Novosvětské. Po večeři se už farma zaplnila účastníky z celého světa a ožila různorodým jazykovým štěbetáním. Jsou tu lidé ze všech koutů Evropy, z Ruska, Ameriky, Mexika, Indie, Indonésie, Nového Zélandu, snad jediný obydlený kontinent, který tu nemá své zastoupení, je Afrika. Ve všeobecném ruchu nás začala Naoko organizovat do ubytovacích skupin a kuchyňských týmů. Celkově je nás tu zhruba třicet a do skupin čítajících 4-6 osob jsme namícháni různě. Já jsem byl v ubytování převelen do takového nízkého papírového bungalovu na podstavcích poblíž obchůdku Miošija, co vypadá trošku jako přerostlá maringotka. Stačí v něm lehce zadupat a celý se zatřese. Tenhle prostor sdílím s Casparem a dále s mladým Američanem Asherem, Hektorem z Mexika a Španělem Manuem z Barcelony. Je to zajímavá skvadra. Caspar, Asher a Manu jsou tři nejvyšší lidé z workshopu a mají co dělat, aby si v japonských obytných rozměrech co chvíli nenatloukli lebky. Asherovi je dvaadvacet a je to kompletně zarostlý blondýn. Vypadá trošku jako nějaký drsný dřevorubec z Vermontu, odkud pochází. Tenhle kraj je proslulý tvrdšími podmínkami k životu i drsnějšími povahami místních obyvatel. Ale v Asherových očích vidím něco jiného: Jsem milej klučina, a neublížil bych mouše., říkají mi. Asher je buddhista, každé ráno sedí zazen a na jedné alternativní univerzitě ve Státech studuje tanec a filozofii. Manu je naopak absolutní brunet, trošku hromotluk, co by mohl jít z fleku dělat maskota raperské skupině z rumunského venkova. Vystupuje velmi sebevědomě, má velmi hrubý, až nemotorný akcent a prezentuje se trošku jako kápo světa. Ale když se mu zadívám do očí, cítím často jeho nejistotu a snad i strach. Jsem s ním i v kuchyňském týmu, a když přišel na naši první společnou schůzku a suverénně se prohlásil za vedoucího kuchaře, začal jsem tušit, že s ním bude mít moje ego trošku problém. Posledním v domě je Hektor z Mexico City. Drobátko roztržitý kluk snědé pleti a tichého vystupování. Trošku smažka. Je mu čtyřiadvacet a už vyzkoušel snad všechny drogy dostupné na latinskoamerickém trhu. Neustále posmrkává. Že by vzpomínka na kokainové období? Ale co se jinak jeho těla týče, je velmi vitální, hbitý a pružný. Hned po první konverzaci jsme si padli do oka, i když nutno říci, že já jemu asi víc než on mně. Jsem vždycky trošku opatrný na lidi, kteří mě hned po prvním dnu nazývají very good friend. Ale máme k sobě generačně blízko, sdílíme dům, a máme se vždycky o čem bavit, takže pohoda.

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat Ondřej Kano Landa Pomalu s miminkem a s koněm v páteři Karpat 1 Copyright Ondřej Kano Landa, 2015 Illustrations Fukiko Kano, 2015 Vydané vlastním nákladem autora ve vydavatelství CAD PRESS Ľuda Zúbka 23

Více

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet Únos na planetu Thiaoouba Michel Desmarquet Může zdát jako pohádka, ale přečtěte si všechno a poznáte spoustu moudrosti. Pokud by to bylo všechno jen vymyšlený příběh, je naplněn pozoruhodným starobylým

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví)

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) JAMES REDFIELD Tuto knihu věnuji Megan d Ielly, jejichž generace se musí rozvíjet vědomě. PODĚKOVÁNÍ V historii evoluce duchovního vědomí se setkáváme

Více

Dům otevřených dveří Srí Lanka. Martina Lupačová Švarcová

Dům otevřených dveří Srí Lanka. Martina Lupačová Švarcová Dům otevřených dveří Srí Lanka Martina Lupačová Švarcová Poděkování Děkuji své mamince, která mi pomohla s textem a stále je má velká učitelka.. Děkuji všem aktérům této hry zvané život. Děkuji, že jste.

Více

JAPONSKO ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY MAREK ČTRNÁCT KAREL MELKA, TOMÁŠ JIRKA, HANA ČTRNÁCTOVÁ

JAPONSKO ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY MAREK ČTRNÁCT KAREL MELKA, TOMÁŠ JIRKA, HANA ČTRNÁCTOVÁ JAPONSKO ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY MAREK ČTRNÁCT KAREL MELKA, TOMÁŠ JIRKA, HANA ČTRNÁCTOVÁ 1 CESTA KOLEM JAPONSKA ZA TŘI TÝDNY Mekkou každého otaku je dozajista návštěva naší země zaslíbené tedy Japonska.

Více

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient vidí do duše víc, než je zdrávo! První kapitola Konečně

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

OBSAH. číslo 36. B-komplex. strana 2. Na recepci 3. Počtvrté poprvé 4

OBSAH. číslo 36. B-komplex. strana 2. Na recepci 3. Počtvrté poprvé 4 č. 36 číslo 36 B-komplex OBSAH Na recepci 3 Počtvrté poprvé 4 Krušno 4 Blíží se roční období, které jsem si oblíbil ze všech nejméně, totiž jaro. Podzim je mi sympatický pro své nevlídné a pošmourné počasí,

Více

The World of Darknes

The World of Darknes Svět temnoty The World of Darknes Storytelling system rulebook verze 2. Toto jsou česká pravidla Systému vyprávění Světa temnoty sepsané na základě knihy The World of Darknes vydané společností White Wolf.

Více

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Pro Sarah Virginii Redfieldovou JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. a ty, Danieli,

Více

Vycházející hvězda. Cayla Hael. V. Němcová- K.Buchtová

Vycházející hvězda. Cayla Hael. V. Němcová- K.Buchtová Vycházející hvězda Cayla Hael V. Němcová- K.Buchtová 1 2 1. část Začátky 3 1. Nový domov Cayla Zabočte tady, zavelela máma, ukázala doprava a já se unaveně podívala z okna. Taxík míjel hustý les plný starých

Více

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina POSEL SMRTI VI Zúčtování Lukáš Konvalina Není důležité, jak dlouhý život vedeme, ale jak ho prožijeme, neboť k čemu je žít navěky, když nevnímáme krásy života a nejsme šťastni? Obsah I Vrať se mi!...4

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

č. 76 červen2015 očník XIX.

č. 76 červen2015 očník XIX. č. 76 červen2015 očník XIX. K čemu je literatura? Jdu si číst! Věta, kterou v dnešní době internetu a jiných technických vymožeností řekne jen zlomek mých vrstevníků a mladších dětí ještě méně, a přece

Více

Děkuji za budík, který mě ráno budí, protože to znamená, že jsem stále na živu.

Děkuji za budík, který mě ráno budí, protože to znamená, že jsem stále na živu. Winter 2007 Děkuji za budík, který mě ráno budí, protože to znamená, že jsem stále na živu. Děkuji, že si musím uklízet v pokoji, protože to znamená, že mám kde bydlet. Děkuji za oblečení, které je mi

Více

Nikolaj Levašov. Zrcadlo mé duše

Nikolaj Levašov. Zrcadlo mé duše Nikolaj Levašov Zrcadlo mé duše část 2 - v americké zemi dobře žít... Překlad Leva-net (http://leva-net.webnode.cz), všechna práva vyhrazena. pracovní verze textu, neprošla korekturou Originál knihy (rusky,

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS WIST 2000 LSCS 165 B Damaronové: MILENCI Original title THE DA MA RON MARK: THE LOVERS Loveswept #908 Copyright Fayrene Preston, 1998 Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday

Více

Výzva čtenářům...21 Info o původní knížce...21. Jiní se bouří, já zůstávám nepohnutý Druzí hnáni jsou žádostivostí

Výzva čtenářům...21 Info o původní knížce...21. Jiní se bouří, já zůstávám nepohnutý Druzí hnáni jsou žádostivostí Obsah Úvod...2 Být jako tygr připravený ke skoku...3 Nic a NIC...3 Smrt - tajemný rádce...4 Magické rostliny...5 Cesta čaroděje...8 Snění a toulky...10 Kočky...16 Kráčet po cestě, jež má srdce...17 NIC...19

Více

Strašná bázeň, bolest silná až se zrádce k činu přizná, pak odplata bude hrozná

Strašná bázeň, bolest silná až se zrádce k činu přizná, pak odplata bude hrozná II Není cesty zpět Strašná bázeň, bolest silná až se zrádce k činu přizná, pak odplata bude hrozná 28. 11. 1998 Tři lidé muž a dvě ženy, stáli před hlavním vchodem do zámku Black Mirror a prohlíželi si

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

SARAH MORGANOVÁ V BRAZILSKÉ DŽUNGLI PŘEKLAD HELENA ŠOLCOVÁ

SARAH MORGANOVÁ V BRAZILSKÉ DŽUNGLI PŘEKLAD HELENA ŠOLCOVÁ SARAH MORGANOVÁ V BRAZILSKÉ DŽUNGLI PŘEKLAD HELENA ŠOLCOVÁ Milá čtenářko, je to stará známá věc: bez stínů by nebylo světla. A všichni ti mí úžasní hrdinové a nádherné hrdinky by netušili, jak sladký život

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT. Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY

Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT. Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY

Více