Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. června 2009 NOVÉ SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO Dotace Středočeský kraj Kč Česká obec sokolská Kč Město Benátky nad Jizerou Kč Vlastní prostředky ve výši Kč Celková investice Kč z toho oplocení hřiště: Kč Zleva starosta České obce sokolské pan Jaroslav Bernard, starosta města Jaroslav Král a starosta TJ Sokol Benátky Ing. Jan Tichý. Foto poskytla TJ Sokol Benátky n. J. V tomto čísle najdete: Co nás zajímá str. 2 Základní školy str Mateřská školka str. 11 Policie str. 27 Sport str ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská Zhotovitel: VCES a.s. V měsíci květnu probíhala betonáž a zateplení podlah. V celém objektu pokračovala realizace rozvodů elektro a sanity. Dále pokračovala pokládka dlažeb a obkladů, montáž rozvodů vzduchotechniky a dokončena byla izolace podlahy v tělocvičně. V posledním týdnu měsíce byly zahájeny práce na úpravě zpevněných ploch kolem haly. Revitalizace Husova náměstí a přilehlých ulic Zhotovitel: firma H-Intes, s.r.o., Mladá Boleslav Ve Vágnerově ulici jsou položeny všechny přípojky a pokračuje se s pokládkou dlažby na komunikaci. Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s. se odmítla podílet na zainvestování uložení telefonních kabelů do země a proto Město od této akce upustilo. Na Husově náměstí pokračuje dláždění vozovek i chodníků. Na chodnících se pokládá dlažba Foto: emje z mozaiky z růžového sliveneckého mramoru a černého čediče v dobových zachovaných vzorech čtverců, hvězd nebo čtyřlístků, v některých místech jsou vloženy letopočty nebo nápisy. Na západní straně náměstí bude zachován novodobější vzor černých čedičových pruhů v bílé dlažbě z mramo- (Pokračování na str. 19) Přístavba tělocvičny k ZŠ Pražská v měsíci květnu probíhala příprava podlahy na pokládku palubovky v nové hale Foto: MěÚ Husovo náměstí na chodnících se pokládá dlažba z mozaiky z růžového sliveneckého mramoru a černého čediče Foto: MěÚ

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka CO NÁS ZAJÍMÁ Hasičské vozy směřovaly ke skládce... V úterní podvečer dne 26. května 2009 se neslo naším městem houkání vozů hasičských záchranných sborů, směřujících ke skládce odpadu firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Benátky nad Jizerou. V tento krásný májový měsíc to nebylo poprvé, ale poprvé se objevil na obloze nepřehlédnutelný černý hustý dým nesený větrem na část města. Byl nejen vidět, ale i cítit. Městský rozhlas vyzýval občany k zavření oken. Záběry z místa hořící skládky a rozhovor se starostou města vysílala televize Nova. Pominutí nebezpečí bylo městským rozhlasem vyhlášeno okolo 23. hodiny. Obdobnou situaci zaznamenali občané v Milovicích a okolních obcích při prvním májovém požáru na skládce vítr tehdy foukal opačným směrem. K ohni menšího rozsahu na téže skládce vyjížděly v měsíci květen hasičské sbory ještě jednou. Jaké nebezpečí sebou nese hořící skládka pro obyvatele našeho města i okolních obcí? Jaká byla příčina několika požárů ve velmi krátkém časovém úseku? Existuje předpoklad opakování těchto situací? S těmito otázkami se Zpravodaj Benátecka obrátil na starostu města pana Jaroslava Krále. J a r o s l a v K r á l, starosta města Dne 26. května došlo k požáru na části komunálních odpadů skládky PKO a PO společnosti AVE v Benátkách nad Jizerou. Starosta města byl informován pomocí SMS automatického inf. systému Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ve hodin. Téměř současně obdržel několik telefonátů od občanů Benátek. Po fyzickém zjištění závažnosti požáru, kdy jižní vítr v nepříznivých rozptylových podmínkách zanášel splodiny přímo do obydlené části Benátek a nejbližších obcí, se spojil s pracovištěm Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje a požadoval spojení s velitelem zásahu na skládce a přítomnost pracovníků pro měření toxicity splodin v ovzduší. Současně zajistil vyhlášení možného nebezpečí s opatřením uzavření oken a nevycházení v Benátkách a na Dražicích a informaci pro Rádio Jizera. Pracovnicí IZS byl ubezpečen, že varováni byli i starostové okolních obcí a že byli povoláni pracovníci laboratoře z Kamenice. Během cca 45 min. po rychlém zásahu 15 hasičských sborů došlo ke značnému omezení požáru a tím i úniku splodin do ovzduší. Po osobním sledování průběhu likvidace požáru s ředitelem pracoviště Benátky p. Antončíkem a vedoucím skládky p. Klementem, kdy došlo ke značné likvidaci ohniska požáru a vlivem změny počasí i ke změně směru větru bylo ve odvoláno varování pro občany Benátek. V byl vyrozuměn vedoucím skládky, že došlo k faktické likvidaci požáru. Dle informací vedoucího skládky došlo vlivem počasí (teploty přes 30 C) ke samovznícení v sekci komunálního odpadu, která nebyla v tomto čase zavážena. Tato verze musí být ještě potvrzena oficiální zprávou. V posledních 14 dnech došlo ke třem požárům (1 v průmyslové sekci, 2 v komunální). Krizový štáb města se bude touto situací zabývat po obdržení oficiální zprávy společnosti AVE a.s. Bude požadovat návrh razantních opatření proti opakování situace z posledních 14 dnů. Současně proběhne jednání s pracovníky IZS Středočeského kraje a Inspekce životního prostředí. O průběhu jednání a přijatých opatřeních budeme občany informovat. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Zahoření na tělese Řízené skládky odpadů v Benátkách nad Jizerou BENÁTKY NAD JIZEROU Dne 1. května v hodin zaznamenali zaměstnanci Řízené skládky odpadů v Benátkách nad Jizerou požár na tělese skládky v sekci průmyslových odpadů. Tato mimořádná událost byla okamžitě nahlášena všem příslušným bezpečnostním složkám tak, aby se neprodleně započalo s likvidací požáru a jeho následků. Hasební zásah trval přibližně do sedmé hodiny večerní, kdy byl požár na tělese skládky zcela uhašen a tím prohlášen za ukončený. Měření Hasičského záchranného sboru neprokázala nadlimitní únik škodlivin do ovzduší. Požár nezpůsobil žádnou újmu na zdraví zaměstnanců a ostatních osob ani na majetku společnosti. Příčina požáru se dosud vyšetřuje. Vedle úmyslného zapálení se prověřuje možnost samovznícení částí průmyslových odpadů, ke kterému může dojít i v případě dodržení správného skládkovacího postupu. V tělese skládky jsou totiž odpady ukládány a překrývány tak, aby v takovém případě nedošlo k rozšíření požáru na větší plochu nebo do hlubších vrstev odpadů. Negativní vliv v tomto případě měl velmi silný vítr, který požár velmi rychle rozšířil. Směr větru byl naštěstí od západu, takže kouřem nebylo město Benátky nad Jizerou zasaženo. BENÁTKY NAD JIZEROU Dne 25. května kolem 7.15 hodin zaznamenali zaměstnanci Řízené skládky odpadů v Benátkách nad Jizerou drobný, avšak viditelný bílý kouř na tělese skládky v sekci komunálních odpadů. Po odbagrování části vrstvy odpadu bylo zjištěno žhavé místo. Vzhledem k obavám vzniku požáru byla tato událost okamžitě nahlášena HZS (Hasičskému záchrannému sboru) Mladá Boleslav. Po příjezdu jednotky HZS prolévali odtěžované místo vodou tak, aby nedošlo ke vznícení odpadu. Tato událost nebyla, dle provozního řádu , hodin Benátky nad Jizerou II skládky a provozního řádu ovzduší, skutečnou havárií, přesto byla o této události informována oddělení ochrany ovzduší ČIŽP (České inspekce životního prostředí). V odpoledních hodinách, cca kolem hodiny, byla provedena ředitelem ÚO Mladá Boleslav HZS Středočeského kraje obhlídka celého areálu a potenciální ložisko požáru nebylo shledáno aktivním. V hodin byl na místě původního zjištění opět vidět bílý kouř a zjištěno zahoření vybagrovaného materiálu menšího rozsahu. Událost byla nahlášena oddílu HZS, který po příjezdu opět proléval odtěžované místo v sekci komunálních odpadů vodou. Tato menší událost nebyla opět dle provozního řádu skládky a ovzduší charakterizována jako skutečná havárie. Vzhledem k opakovanému výskytu žhavého ložiska bylo celé místo složiště komunálního odpadu nepřetržitě monitorováno zaměstnanci skládky, kamerovým systémem a také ostrahou objektu. Na druhý den 26. května probíhalo odtěžování materiálu v místě zahoření a nebyly již pozorovány žádné známky potencionálního nebezpečí dalšího zahoření. Přesto bylo místo zabezpečeno stálou ostrahou. Kolem hodiny ve stejné sekci propukl opět požár komunálního odpadu. Tato událost byla okamžitě nahlášena všem příslušným bezpečnostním složkám tak, aby se neprodleně započalo s likvidací požáru a jeho následků. Vzhledem k blížící se bouřce ze západní strany se otočil vítr směrem na západ, tj. přímo na Benátky nad Jizerou. Díky silnému větru a místu zahoření na návětrné straně se tento požár rozšířil extrémně rychle na velkou plochu. Hasební zásah trval přibližně do šesté hodiny ranní, kdy byl požár na tělese skládky v sekci komunálních odpadů zcela uhašen a tím prohlášen za ukončený. Tento požár má přímou souvislost s výskytem a následnou likvidací žhavých ložisek z předchozího dne. Jedná se tedy o jeden požár, který měl svůj počátek ve výskytu žhavých ložisek z předchozího dne s následným propuknutím požáru dne následujícího. Komunální odpad je obecně nejrizikovějším materiálem ukládaným na skládky. Jedná se o materiál, který je i po uložení, zhutnění a překrytí značně nekompaktní a rizikovou hmotou obsahující větší množství vzduchových kaveren, které mohou způsobit neviditelné vnitřní prohořívání a tím i opětovný výskyt možného ložiska požáru. Příčinou požáru bylo pravděpodobné samovznícení hořlavých částí komunálního odpadu, ke kterému může dojít i v případě dodržení správného skládkovacího postupu. Celou situaci navíc ještě v poslední době komplikuje velmi častý výskyt nebezpečných a silně hořlavých materiálů ve složkách komunálního odpadu, který v tomto druhu domovního odpadu nemá své místo. Je nutné, aby si občané uvědomili možné riziko následného zahoření skládky právě v souvislosti s vyhazováním hořlavých a nebezpečných odpadů do kontejnerů s komunálním odpadem (např. kyseliny, použité baterie, zbytky fermežových a jiných barev, zbytky chemikálií z domácnosti a podobně). Samovznícení komunálního odpadu totiž velmi často vzniká právě následkem náhodných reakcí mezi těmito složkami odpadů. K rychlému šíření požáru rovněž přispělo velké množství plastů obsažených v komunálních odpadech, hospodářská krize se evidentně projevila i v morálce třídění složek komunálního odpadu. Naše společnost nabízí pravidelný svoz nebezpečného odpadu, a proto prosíme občany, aby jej využívali a také nepřestávali odpad třídit (především plasty). Protože zaměstnanci skládky postupovali od začátku v souladu s provozním řádem skládky a havarijním plánem zařízení, požár nezpůsobil žádnou újmu na zdraví zaměstnanců a ostatních osob, škoda vzniklá shořením izolačních vrstev tělesa skládky je odhadována minimálně na 0,5 mil CZK. Celá událost kolem zahoření skládky se v současné chvíli stále ve spolupráci s HZS došetřuje a čeká se také na výsledky měření škodlivin. Jaroslav Nálevka, ředitel marketingu a PR

3 8. června 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Činnost orgánů města 1. část Postavení a působnost městského úřadu Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích a zvláštní zákony. Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Jeho vztahy k orgánům upravuje zákon o obcích. Městský úřad je orgánem Města Benátky nad Jizerou a plní tyto úkoly: A) Samospráva samostatná působnost Do samostatné působnosti obce přísluší spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, obec pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku obce. Povinnosti obce jsou zajišťovány cílevědomým a odpovědným rozhodováním zastupitelstva a rady města, podporované činností komisí rady a výborů zastupitelstva. Naplnění schválených záměrů volených orgánů zajišťují výkonné orgány města městský úřad, příspěvkové organizace (právnické osoby, které nevytvářejí zisk) a organizační složky města (bez právní subjektivity). Příspěvkové organizace a organizační složky zřizují územní správní celky k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností. B) Státní správa přenesená působnost, pověřený úřad Městský úřad Benátky nad Jizerou je pověřeným obecním úřadem. Pověřený obecní úřad je ten úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Při své činnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, v základním rozsahu podle 61 odst.1 písm. a) zákona o obcích, ve správním obvodu, který je vymezen územím města Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou I, II, III, Kbel, Dražice vykonává funkci matričního úřadu podle zvláštních právních předpisů ve správním obvodu, který je vymezen územím těchto obcí: Benátky nad Jizerou, Kochánky, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Horní Slivno, Dolní Slivno, Sedlec, Zdětín, Sojovice, Skorkov vykonává funkci stavebního úřadu podle zvláštních právních předpisů ve správním obvodu, který je vymezen územím těchto obcí: Benátky nad Jizerou, Sedlec, Zdětín, Kochánky, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Hlavenec, Dolní Slivno, Horní Slivno, Chotětov, Hřivno, Skorkov, Sojovice, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Mečeříž vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní právní předpisy v oblasti dávek sociální péče ve správním obvodu, který je vymezen územím těchto obcí: Benátky nad Jizerou, Zdětín, Horní Slivno, Dolní Slivno, Mečeříž, Sedlec, Kochánky, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Skorkov, Sojovice vykonává přenesenou působnost ve věcech, který stanoví přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv: Dolní Slivno, Horní Slivno, Kochánky, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skorkov, Sojovice, Tuřice, Zdětín Počet obcí ve správním obvodu našeho pověřeného úřadu je celkem 14 a 6 jejich místních částí mimo Benátky nad Jizerou. Na výkon přenesené působnosti ve správní oblasti pověřeného úřadu Benátky nad Jizerou poskytuje stát příspěvek, to znamená, že stát nehradí v plné výši výdaje spojené s výkonem činnosti pověřeného úřadu. PŘEHLED VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU ZA POSLEDNÍCH 5 LET v Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok Sociální zabezpečení a sociální služby 2. d í l Městský úřad Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou je zařazeno mezi obce s přenesenou působností, z čehož vyplývají i jeho kompetence. Co se týká sociální oblasti, patří mezi ně výplata dávek hmotné nouze a činnost s ní spojená. Tyto dávky se vyplácejí osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, tzn. osoba se dostává do hmotné nouze tehdy, kdy její příjem nebo příjmy v okruhu společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují částky živobytí. Částka živobytí se odvozuje od částek životního a existenčního minima, ale i dalších podmínek (dieta, aktivita při hledání zaměstnání, využití majetku, apod.). Hlavní zákonnou úpravou je zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, dále zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění; Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Dávky hmotné nouze jsou financovány státem, a to formou krajských dotací orgánům pomoci v hmotné nouzi. Částky životního a existenčního minima: Životní minimum jednotlivce: Kč Životní minimum pro společně posuzované osoby: První v pořadí (nejstarší) Kč Další v pořadí Kč (od 15 let pokud není nezaopatřeným dítětem) Kč (15 26 let pro nezaopatřené dítě) Kč (děti 6 15 let) Kč (do 6 let) Existenční minimum: Kč Dávky hmotné nouze: Příspěvek na živobytí: je základní dávkou hmotné nouze, která je určena osobám s nedostatečnými příjmy. Pro stanovení výše dávky se hodnotí příjmy za tři měsíce zpětně od data podání žádosti a přiměřené náklady na bydlení. Doplatek na bydlení: dávka je určena pro situace, kdy osoba či její rodina nemá dostatečné příjmy pro uhrazení nákladů na bydlení, podmínkou pro nárok na tuto dávku je příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory, který se započítává do příjmů při výpočtu doplatku na bydlení. Ve výjimečných situacích se může dávka poskytnout i při nesplnění dvou výše uvedených podmínek. Mimořádná okamžitá pomoc: tyto dávky jsou určeny osobám, které se náhle ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou musí bezodkladně řešit. Jedná se o tyto druhy dávek: Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví (př. osoba nesplňuje podmínky pro hmotnou nouzi, ale hrozí vážná újma na zdraví z důvodu nedostatku potravin). Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů (při nedostatku prostředků na zakoupení nebo opravu předmětů dlouhodobé spotřeby). Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (př. při ztrátě finančních prostředků, úhrada nákladů na vystavení duplikátu osobních dokladů). Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí (větrná pohroma, požár, apod.). Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením (při propuštění z výkonu trestu, opuštění dětského domova, apod.; poskytuje Magistrát města Mladá Boleslav). Příště 3. díl

4 strana 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Zpravodaj Benátecka Den Země Na celé Zemi se slaví den Země, i naše škola tento den neměla jako každý jiný. Žáci předem věděli, co je čeká a jak se na tento den připravit. Všichni jsme chtěli Zemi alespoň trochu ulevit od odpadků, zvýšit podíl zeleně kolem nás nebo se alespoň něco dozvědět o zajímavých tématech jako ekologická stopa, co jsou to fair trade výrobky, bio výrobky a co znamenají éčka na potravinách, jak jsou na tom lidé žijící v Africe a spoustu dalších zajímavých témat. Deváťáci vymysleli pro první stupeň trasu zámeckým parkem, kde naši nejmenší plnili úkoly týkající se přírody. Šestý ročník vyjel na kolech do lesa vysázet stromky, aby se nám lépe dýchalo. Sedmý ročník vysázel stromy kolem školního hřiště a uklízeli zámecký park, uvědomili si, že nějaký ten papírek odhodili sami a nad příštím vyhozením se jistě zamyslí. Osmý ročník se šel podívat, jak se čistí odpadní vody z Benátek, neprodukujeme jí příliš? Určitě by stálo za to, aby se všichni nad svým chováním k přírodě zamýšleli častěji než jednou za rok. Pokusy na zvířatech Jana Nováková Dne se konal Den Země. Naše skupina se zabývala pokusy na zvířatech. Připravili jsme si pro našich 10 svěřenců video, objasňující problémy ve velkochovech a pár obrázků o týrání zvířat. Po zhlédnutí videa bylo vidět, jak se přítomným objevil na tváři výraz zděšení. Všichni obdrželi papír a tipovali si spotřebu zvířat na jeden kožich, výsledky byly brutální... Ke konci jsme vytvořili plakát, který byl vyvěšen na chodbě a následně prezentován ostatním dětem. Malý bonus na závěr byla možnost, vcítit se do života zvířat chovaných ve velkochovu a dostat se do malého prostoru a živit se pouze granulovanou potravou. V našem případě nahrazoval klec malý prostor pod lavicí a umělou potravu rozpuštěný aspirin. Myslíme si, že to byl pěkně strávený den, i když jsme měli tak kruté, ale zároveň zajímavé téma. Soňa Kolářová, Sandra Sedláková, 8. A Den Země Fair Trade Sedmé a osmé třídy byly spojené a rozdělené do skupin. Já jsem pracovala ve skupině, která měla za úkol vysvětlit co je to Fair-Trade. Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ve skupině jsme dělali projekty až do Potom pro- Nastoupená pracovní četa Při úklidu zámeckého parku si žáci uvědomili, že i oni sami odhodili nějaký ten papírek Příprava prezentace byla skupinová činnost běhla prezentace výsledků naší práce. Pak jsme se rozdělili do tří skupin. Jedna skupina sázela s panem ředitelem Radkem Dostálem stromky u školního hřiště. Zbytek měl uklízet v parku. U brány parku jsme se měli rozdělit do trojic. Každá trojice dostala černý pytel a šli jsme sbírat odpadky. Za chvíli už pytle byly plné a museli jsme je jít vyhodit do kontejneru, který stál u Slepé koleje. A šli jsme si pro další. Asi za hodinu jsme měli sraz u škvárového hřiště. Potom jsme šli společně ke škole, kde jsme si mohli opéct buřty. Takový den by mohl být častěji. Iveta Žamberová, 7. A Den Země V pátek si ke Dni Země 9. třída připravila pro žáčky 1. stupně v zámeckém parku soutěž o ceny. Každá třída se rozdělila do skupin po 4 až 5 členech. Na závodníky čekala zajímavá stanoviště, např.: skákání v pytlích, poznávání květin atd. První skupina 1. třídy se svým průvodcem vyrazila v 8.30 od Chlapci z 5. A zámecké brány. Po cestě byly rozmístěny obrázky zvířat, které si děti musely zapamatovat. Všechny skupiny musely obejít všechna stanoviště, aby získaly co nejvíce bodů. V cíli musela každá skupina nakreslit na čtvrtku nějakého vymyšleného živočicha. Když všechny skupinky dorazily do cíle, následoval přepočet bodů a odchod domů. Děkujeme všem deváťákům za uspořádání této akce a doufáme, že se za rok opět podaří vymyslet něco podobného a stejně zajímavého letošním osmákům. Jiří Kubát, Martin Kapoun, 7. B Den Země Úprava okolí školy Sázení stromků Naše škola jako každý rok pořádá Den Země. Žáci naší třídy 6. A jeli sázet stromky do lesa Okrouhlíku. Měli jsme sraz na parkovišti u paneláků a pak jsme odjeli na kolech s paní učitelkou Vyhnánkovou a panem učitelem Němečkem, Žáci 6. A sázeli stromky v lese Okrouhlík který dorazil jako poslední, ale přesně na čas. Když jsme přijeli do Okrouhlíku, hned jsme dostali pár užitečných rad, jak sázet stromky. Už můžeme jít NE! Musíme vás rozdělit do skupin! Vyměnili jsme si pohledy a rázem jsme byli ve třech skupinách. Popadli jsme stromky a vydali jsme se na svá stanoviště (vypadali jsme jak chodící prales ). Vysázeli jsme jeřabiny, buky, lípy a javory. Cestou jsme nacházeli různé poklady, např.: sklo, láhve, kryt od pneumatiky a také staré železo. Všechno jsme vysbírali a šli jsme nazpátek, abychom si stihli opéci vuřty. Všichni si opekli alespoň jeden. Měli tam pro nás zajištěno i pití. Když jsme se najedli, museli jsme už jet domů. Po cestě jsme ještě ztratili batoh, ale paní učitelka jela za námi, tak jsme měli štěstí. Anna Špalková, 6. A

5 8. června 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ strana 5 Návštěva zahrady DDM ve odjížděl autobus do Ml. Boleslavi a s ním i my, žáci chodící na ekologii s paní učitelkou Zadákovou. Jeli jsme do zahrady DDM. Když jsme tam dorazili, začali jsme si prohlížet různá zvířata v klecích a zkoušeli odpovídat na otázky, zaměřené na pokusy na zvířatech, šetrnost výrobků k životnímu prostředí, dále jsme poznávali zvířata, nebo dokonce pouze jejich části. Zajímavá byla možnost vcítit se do života slepice, chované ve velkochovu a vlézt si do malé klece pro 5 lidí. Kromě zvířat jsme měli možnost vidět několik skleníků s mnoha rostlinami. Po prohlídce každý zpracovával získané informace formou svačinky v podobě zmrzliny. O něco chytřejší jsme potom kolem opouštěli Mladou Boleslav. Byl to příjemný den. Soňa Kolářová, Sandra Sedláková, 8. B Volejbal Dne jsme byli v Mladé Boleslavi na okresním kole ve volejbale. Ráno jsme se sešli před školou a šlo se na autobus. Když jsme přišli na místo, převlékli se a rozcvičili, začali jsme hrát. První zápas, se školou MB Kosmonosy, jsme vyhráli. Další zápas, se školou Mnichovo Hradiště, jsme opět vyhráli. Tím jsme se dostali do finále. Zde na nás čekalo Gymnásium J. Pekaře. Souboj o první místo jsme bohužel prohráli. Po vyhlášení výsledků jsme se vydali na autobus a zpět domů. Karolina Winterlingová a Terezie Tůmová, 9. A Čarodějnický den V letošním roce připadl na páťáky nelehký úkol vymyslet pro ostatní děti z 1. stupně čarodějnickou cestu. O úkolech jsme přemýšleli celý týden. Někdo vymýšlel úkoly praktické, někdo otázky. 30. dubna jsme se ráno sešli ve škole, vzali jsme si připravené pomůcky a odešli na svá stanoviště. Ostatní děti mezitím na zahradě u školní družiny spálily čarodějnici. Jako první šli na trasu prvňáci, pak následovali ostatní. Byli jsme překvapeni, jaké měli naši spolužáci pohádkové kostýmy. Všichni se snažili Čekání na start Naše čarodějky a čarodějové Plníme čarodějnické úkoly a byli při plnění úkolů šikovní. Taky se téměř všem podařilo vyluštit naši tajenku. Myslíme si, že se nám úkol podařil a že to pro nás bylo příjemné rozloučení s prvním stupněm. Přejeme dalším páťákům, aby se jim čarodějnický den příští rok vydařil alespoň jako nám a aby noví prvňáci měli hezký zážitek. Páťáci Štěstí Abdu l-bahá Přeji si, abyste byli šťastni...abyste se smáli, zářili a radovali se tak, aby jiní byli skrze vás šťastni... Co je tedy podstatou štěstí? To si každý přestavujeme jinak. Jisté je snad jen to, že se štěstím zabývají básníci po celém světě, různých pohlaví, národností i barev pleti. Tento citát je třeba o tom, že šťasten může být ten, kdo čerpá radost z druhého. Takže když vy budete šťastni, budou šťastní i lidé okolo vás. To není tak špatná úvaha, ale musím uznat, že člověk, který má práci, rodinu, peníze, veliký dům s obrovským pozemkem a služebnictvem, je asi víc šťasten než ten, koho vyhodí z práce, ztratí rodinu, přijde o byt a kvůli dluhům má problémy. Štěstí je prý jako láska, nemá rádo, když se za ním běhá... Takže co tedy máme dělat? Sedět doma a čekat, až nám štěstí zaklepe u dveří? Ale to snad ne, přeci se říká; pečení holubi do huby nelítají. Takže máme přeci jen štěstí hledat? Co když nás ale štěstí opravdu potká a řekne, S dovolením! a půjde dál, za tím, kdo čeká doma? Jestli jste si ještě nevšimli, přečtěte si to znovu a poznáte, že to jsou také citáty, které se ovšem v lecčem rozcházejí... Já si tedy myslím, že citát od Bahá je docela smysluplný. Protože pesimista, který se pořád jenom mračí, ani se neusměje a vůbec je takový kyselý a přešlý, dokáže svou náladu předat i tomu největšímu optimistovi. Takže, všichni si uvědomte, že žijeme jenom jednou a musíme si to patřičně užít. Také smích prý prodlužuje život, i když přidává vrásky... Užívejte si každou vteřinu, kterou trávíte se svými přáteli, se svou rodinou, protože nikdy nevíte... Koneckonců nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv! Klára Urbanová, 9. A Dívčí vybíjená Dne 6. května jsme ráno vyrazily do Mladé Boleslavi reprezentovat naši školu ve vybíjené. Cestování bylo trošku složitější, protože jsme se musely dostat až do školy Pastelka - takže linkou a pak autobusem MHD. Škola se nám líbila, byla velká a barevná. Rychle jsme se převlékly a byl nástup, kde nám všem připomněli pravidla vybíjené. Bylo 5 družstev z různých škol a hrály jsme s každým družstvem. Ze začátku jsme byly trošku nervózní, ale jak se hra rozjela, hrály jsme jak o život. Vyhrály jsme všechny zápasy a umístily se na 1. místě. Vezly jsme si domů velký diplom, pěkné ceny, ale i postup do krajského kola v Benešově. Měly jsme obrovskou radost. Za týden 13. května jsme cestovaly do Benešova. Cesta byla delší a ještě jsme trošičku bloudily. Na krajském kole se nás sešlo 9 družstev z různých okresů. Také zde jsme hrály se všemi děvčaty, 8 zápasů bylo opravdu hodně. Snažily jsme se, zahrály jsme si, ale tentokrát jsme neměly velkou šanci, ostatní družstva byla lepší. Trošku nás to mrzelo, ale na příští rok budeme pilně trénovat. Dívky 4. a 5. třídy Panenky pro UNICEF Znáte projekt Českého výboru pro UNICEF Panenka ( Adoptuj panenku a zachráníš dítě )? Tento projekt je zaměřen na podporu očkovacích programů UNICEF. Jejich zásluhou se každoročně podaří v rozvojových zemích zachránit před smrtí z důvodu dětských smrtelných nemocí téměř 3 miliony dětí do 5 let věku. Také naši žáci se do tohoto projektu zapojili. Děvčata z osmých tříd ušila v hodinách pracovních činností celkem 14 panenek podle střihu, který můžete najít na stránkách UNICEF. Když byly všechny panenky ušité, oblečené a řádně vyzdobené, dostala každá své jméno a rodný list, ve kterém je její fotografie a je zde zapsáno její občanství, datum narození, výška a barva vlasů a očí. Jsou tam také údaje o tvůrci panenky jeho jméno a adresa. Všechny panenky, které se mimochodem velmi povedly, byly vysta-

6 strana 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Zpravodaj Benátecka veny na chodbě školy a žáci I. i II. stupně vybírali tu nejlepší. Proběhlo tajné hlasování a vyhrála panenka číslo 2 Natálie Růžovlasá, kterou ušila Denisa Farkasová z 8. A. Tuto panenku jsme adoptovali a to tak, že jsme poslali na konto UNICEF 600,-. Tyto peníze zbyly z podzimní sbírky na adopci indického chlapce Antonyho, kterého podporujeme v jeho studiu již čtvrtým rokem. Adopci panenky z těchto peněz odsouhlasil školní parlament. Naše panenka Natálie je nyní vystavena v knihovně v I. patře. Ostatní panenky byly odeslány do centrály UNICEF, kde budou nabídnuty k adopci. Jsme zvědaví, kdo si tyto panenky koupí. Pokud se i vy chcete zapojit do Projekt Českého výboru UNICEF "Panenka" je zaměřen na podporu očkovacích programů projektu, ve kterém za 600,- zajistíte očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti šesti smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna), stačí se podívat na Najdete zde e-shop s nabídkou panenek. Ing. P. Zadáková Návštěva v hasičské zbrojnici Ve středu 6. května byly děti ze ŠD Husovo náměstí pozvány na exkurzi do místní hasičské stanice. Děti si poslechly krátké vyprávění o zásazích hasičů a jejich vybavení. Také si mohly prohlédnout požární auta. Na závěr nám pustili požární houkačku. Děti si odnášely zajímavé zážitky. Exkurze do Terezína Dne jeli žáci 7. B a 7. A na exkurzi do Terezína. V 8.00 hod. pro nás přijel pan Straka s autobusem. Dovezl nás až k Malé pevnosti v Terezíně. Když jsme tam přijeli, tak se nás ujal pan průvodce. Vyprávěl nám, jak se v Terezíně žilo židovským i ostatním vězňům. Ukázal nám např. samotky, sprchy, postele atd. Pobyt v samotce bez oken si několik z nás na chvíli vyzkoušelo. Taky jsme šli do místního kina a tam nám pustili film, který o životě v Terezíně natočili Němci. Hodně se lišil od toho, co se v pevnosti skutečně dělo. Když už byla exkurze u konce, tak jsme měli na malém parkovišti asi půl hodiny čas na to, abychom si mohli něco koupit. Pak jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme na horu Říp. Zahráli jsme si na praotce Čecha a vylezli na Říp, zde jsme si prohlédli rotundu a koupili jsme si něco dobrého. Ale pak už jsme museli sejít kopcem dolů, kde na nás čekal pan Straka. Myslíme si, že díky této exkurzi jsme si udělali obrázek o tom, jak to za druhé světové války v Terezíně vypadalo. Exkurze byla zajímavá a všem se program líbil. Veronika Brachtírová, Pavlína Dudy-Koťová, 7. B Vychovatelky tímto děkují panu Mokráčkovi a panu Ulmanovi za umožnění této akce. Jana Černá, vedoucí vychovatelka ŠD Společné foto sedmých tříd Vystoupení cimbálové skupiny Réva Dne jsme byli v Záložně na představení lidových hudebních nástrojů. Cimbálová skupina Réva nás seznámila s těmito nástroji: cimbál, viola, housle, basa, saxofon (který ovšem nepatří do lidových nástrojů) a klarinet. Zahráli nám několik ukázek jako je např. Malá noční hudba od W. A. Mozarta, kterou hráli tři muži na jedny housle, ale zabrousili i do známějších okruhů. Slyšeli jsme Malou dámu od Kabátů, Mládkova Jožina z bažin a v neposlední řadě i filmovou hudbu Vinetoua. The Beatles ovšem také Dne jsme byli v Záložně na představení lidových hudebních nástrojů nevynechali. V průběhu představení jsme zodpověděli i pár otázek, za správné odpovědi jsme byli odměňováni žvýkačkami. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další. Karolina Winterlingová,Karolina Kolonová, 9. A Fota na straně 4 až 6 poskytla ZŠ Husovo náměstí

7 8. června 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ strana 7 Čarodějnice v družině Čarodějnice Eko odpoledne Ozvěny EKOFILMU U příležitosti oslav Dne Země uspořádala ZŠ Pražská dne promítání vybraných filmů z každoroční přehlídky EKOFILM. Ministerstvo životního prostředí nám zapůjčilo 8 zajímavých dokumentárních filmů s ekologickou tématikou, žákyně 7. ročníku připravily v rámci pracovních činností zdravé občerstvení, informace o akci jsme uveřejnili na webových stránkách školy, města, nechali vyhlásit městským rozhlasem a výsledek? 15 obsazených židlí v poloprázdné třídě 6 učitelů a 8 žáků naší školy. Ačkoliv každý žák školy dostal pozvánku pro rodiče, tak se dostavil rodič jediný paní Zuzana Jakubčová, které tímto děkujeme. Mrzí nás, že ani rodiče dětí, které chystaly občerstvení, si nenašli čas přijít ochutnat výsledky jejich práce. Je smutné, že o problematiku, která se týká nás všech, projevilo zájem tak málo lidí. Snad někdy příště. Mgr. Lucie Brzková Promítání vybraných filmů z každoroční přehlídky EKOFILM Návštěva Národního muzea V pondělí, 4. května, vyrazily třídy 6. A a 6. B do Prahy. Cílem bylo Národní muzeum v Praze na Václavském náměstí a prohlídka několika známých památek v blízkém okolí. Autobus nás vysadil u Masarykova nádraží a mohli jsme se vydat za památkami. První zastávkou cestou do muzea byl obchodní dům Bílá Labuť. Dále cesta vedla k Obecnímu domu, kde se pořádají slavné plesy. Naproti je Palác u Hybernů, kde se nyní hraje obnovená premiéra slavného muzikálu Drákula. Prašnou bránou jsme se vydali Královskou cestou na Staroměstské náměstí k soše Mistra Jana Husa. U každé památky nám o ní některý žák řekl svůj připravený referát. Pak už jsme spěchali na Václavské náměstí, kde jsme dostali rozchod. Protože nám vyhládlo, většina dětí šla do Mc Donaldu, nebo do KFC. Po obědě jsme vstoupili do Národního muzea, kde jsme se rozdělili do skupin a vydali se na prohlídku. Prohlédli jsme si mineralogickou a antropologickou expozici, výstavu řádů a vyznamenání, výstavu dětských obrázků a nejvíc se nám líbilo v zoologické expozici. V půl jedné jsme se všichni sešli u východu a odjeli zpátky do Benátek. Výlet byl moc pěkný, nikdo se neztratil, jen počasí nám nepřálo, celý den pršelo. Simona Jelínková, 6. A Pohár Rozhlasu V úterý 19. května a 20. května se konal Pohár rozhlasu nejprve starších a potom mladších kategorií. V úterý, kdy závodili starší žákyně a žáci, už od rána pěkně lilo. Naši závodníci: Kateřina Košáková, Kateřina Hejdrychová, Eva Dědková, Linda Kubová, Lenka Drahozalová, Klára

8 strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka Okresní kolo Pythagoriády Koncem dubna proběhlo na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Z naší školy, tedy ze ZŠ Pražská, postoupilo ze školního kola celkem 6 úspěšných řešitelů. Dva žáci ze 6. ročníku (Jakub Tichý ze 6. B a Mirek Herclík ze 6. A) a 4 žáci ze 7. ročníku (Vítek Souček, Pavlína Hojná a Michaela Dingová ze 7. B a Jan Tejkl ze 7. A). Na okresní kolo jsme se pilně připravovali. Řešili jsme příklady, které se v soutěži objevily v minulých ročnících, a vždy jednou za týden jsme své výsledky společně konzultovali a práci si kontrolovali. Naše píle se zúročila. Výsledky byly vynikající. Honza Tejkl se v silné konkurenci umístil na 2. místě v okrese. Ani ostatní nezůstali pozadu, i když jejich výsledky už nestačily na stupně vítězů. Všichni ale skončili v té lepší polovině soutěžního pole. Všem žákům matematikům patří poděkování za reprezentaci školy. Věříme, že stejně úspěšné budou i příští ročníky. Věra Čížková, učitelka matematiky Gábina Judová, 1. A Kos běhá bos, natloukl si nos. Okresní kolo Pythagoriády V. Souček, M. Dingová, J. Tejkl, M. Herclík, P. Hojná, J. Tichý Rýmy Ondřej Bendl, 1. A Černý mrak plul jen tak, byl z něj drak. Štěpán Krýda výborně zaběhl 60 metrů a vytvořil nový školní rekord Pes běží přes les, v tlamě něco nes. Mrak, který vypadá jak drak, koupil si nový frak. Náš pes kost si nes, do boudy vlez, pak vyšel bez. Starý kos chodil bos a měl žlutý nos. Ten náš Alík, to je pes, nejradši by všude vlez. Libor Čapek, 1. A Vtom se přihnal černý mrak, vypadal jak hrozný drak. Skok Lukáše Jíry Chvalkovská, Markéta Chvalkovská, Petra Herclíková, Tereza Jelínková, Klára Červenková a Petra Procházková. Kluci: Lukáš Jíra, Evžen Bašus, Mirek Mišutka, Pavel Vraník, Daniel Brož, Jiří Fousek, Michal Čurda, Pavel Chytrý, Zdeněk Gergely a Jan Zettel. Přes to ošklivé počasí se musely začít běhat štafety. Naše nejlepší dívčí štafeta ve složení: Petra Herclíková, Eva Dědková, Markéta Chvalkovská a Kateřina Košáková doběhla na 1. místě v pěkném čase 31,4 s, což je nový rekord školy. Dále byl běh na 60 m a skok do dálky dívek. Všechny dívky na 60 m dosáhly času pod 9 vteřin. Na dálce skočila Eva Dědková 486 cm a Kateřina Košáková 433 cm. Na výšce z chlapců nejlépe uspěl Lukáš Jíra, který skočil nádherných 176 cm, což je také nový rekord školy. Běh na 800 m běžela velice pěkně Linda Kubová, která doběhla 1., ale při startu se zranila a když doběhla, tak byla odvezena na pohotovost, ještě běžely Lenka Drahozalová a Klára Chvalkovská. Starší děvčata Pohár rozhlasu vyhrála, zajistila si tak postup na kolo krajské a starší kluci byli na 5. místě. Ve středu 20. května jely do Mladé Boleslavi závodit mladší kategorie ve složení: Denisa Šikalová, Karolína Nešněrová, Žaneta Ptáčníková, Tereza Bednářová, Denisa Nešněrová, Petra Hrušková, Michaela Dingová a Kristýna Šestáková. Kluci: Štepán Krýda, František Capouch, Fanda Petráš, Martin Tott, Michal Husák, Tomáš Bayer, Lukáš Šípek, Petr Schönfeld, Jakub Tichý, Jirka Herclík, Martin Keller a Lukáš Hradecký. Měli již krásné slunečné počasí, ale odpoledne už začalo být nesnesitelné teplo. Opět se začínalo štafetami a naše štafety se umístily na 1. a 3. místě. Výborně zaběhl Štěpán Krýda 60 m za 7,5 s., čímž vytvořil nový školní rekord. Mladší dívky se nakonec umístily na 3. místě a chlapci skončili na 2. místě ze 20 zúčasněných škol. Za připomínku stojí běh na 600 metrů, který s přehledem vyhrála Míša Dingová, když jediná ze všech zaběhla čas pod dvě minuty. Jako doprovod s námi jela Kateřina Nejedlá, paní učitelka Jana Nejedlá, pan učitel Vladislav Nejedlý a pan ředitel Jiří Novotný. Všem Gratulujeme a přejeme spoustu dalších dobrých výkonů a děkujeme za reprezentaci školy. Eva Dědková, 8. B Z výšky na něj kouká kos, jak si právě natlouk nos. A já běhám venku bos, dělám na něj dlouhý nos. IQ centrum Babylon Liberec Ve středu venku pršelo. Nám to ale nevadilo. Neměli jsme totiž tělocvik jako jindy, ale naplánovaný výlet s našimi kamarády z 9. A. V 8.00 hodin jsme společně nastoupili do autobusu a už se jelo. Směr Liberec - poznávací a zábavný park IQ centrum Babylon. Dopoledne plné optických klamů, labyrintů, vodních, větrných, zvukových atd. pokusů se, myslím, všem líbilo. Kromě zábavy si především ti starší mohli leccos zopakovat a vyzkoušet, převážně z hodin fyziky. Nám, prvňákům, se výlet moc líbil. Děkujeme našim kamarádům, že se o nás celé dopoledne vzorně starali. Za 1. A Mgr. Michaela Teplá VÝLET DO IQ CENTRA Jak již mnozí ví či neví, my deváťáci ze ZŠ Pražská máme na starost nejen sami sebe, ale i naše mladší kamarády z 1. třídy pod vedením pí. uč. Teplé. Podnikáme společně různé výpravy a výlety, na kterých si užíváme mnoho legrace a poznání. O jednom výletu Vám nyní budeme vyprávět.

9 8. června 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ strana 9 Dne jsme se v 8 hodin ráno sešli před školou, abychom vyrazili autobusem směr Liberec. Poté, co jsme dorazili na místo, jsme se vydali na průzkum nákupního městečka v centru Babylon. Ale k naší smůle byly obchůdky včetně IQ centra zavřené, a tak si prvňáci i pár jedinců z 9. třídy vyhráli na různých atrakcích např.: autíčkách, kolotočích s koníky, atd. V 10 hodin, kdy už bylo otevřené IQ centrum, jsme se usadili a průvodce nám vysvětlil pravidla chování a popsal, kde a co můžeme nalézt a pustili se do prohlídky. Viděli jsme různé optické klamy, pokusy se světlem, navštívili jsme vodní koutek, kde jsme viděli bazénky a pumpy, také jsme prošli zrcadlovým bludištěm, kde se i někdo zamotal a narazil si nos. =) Poté přišel na řadu rotující tunel. Mohli jsme řešit různé hry a hlavolamy, zkusit vyrobit elektřinu pohybem vlastního těla a jízdu na invalidním vozíku. Vyčerpaní a s hlavami plných zajímavých informací jsme se vydali zpět domů. Před školou jsme se rozloučili a naše malé kamarády předali rodičům. Výlet se nám líbil a už se nemůžeme dočkat na další..=) Po odborné hromadné konzultaci vypracovali: Pavlína Lovašová, Lucie Pavelková, Daniel Brož, 9. A Babylon 9. A, 1. A Mladý vodník, jménem Tomík, na klobouku plno květů vládne říčnímu světu. Byl ještě mladý, nebavilo ho králem být. Nevážil si vůbec vlády, naplno chtěl ještě žít. Každou věc stavit chtěl, rozkvět květů, narození ryb. Na nic víc už nemyslel, nedodržel žádný slib. Žil jednou jeden vodník, říkali mu Toník. Dušičky si lovil rád, chtěl si s nimi povídat. Bydlel v rybníku u staré vrby, neplavaly v něm žádné ryby. Byl by rád, kdyby připlul kamarád. Polepšený vodník Vodník Toník Neposlechl rady králů, kteří zkušeností mají víc, nechtěl slyšet vůbec nic, i když jsou to vládci oceánů. Shodli se tak vládci moří, kteří vládli všem a všemu. Pokud se král nepolepší, bude to chtít změnu. Pod výhružkou ztráty moci, začal se mladý král bát. Zlepšil se sám bez pomoci. Miloval ho celý vodní hrad. Kateřina Hejdrychová, 9. A Mohli by se spolu smát a také si povídat. Rybník byl však stále prázdný, kapr v něm nebydlel žádný. A tak rozhodl se Toník, že si najde nový rybník. Lucie Pavelková, 9. A Vodník Zelenáč ve světě lidí Žil byl jednou jeden stařeček vodník, kterému nikdo neřekl jinak než Zelenáč. Asi proto, že byl oblečen do zelených šatů, ba i vlasy měl zelené a dlouhé. Zelenáč byl už starý, zato velice moudrý a světaznalý. Přesto všechno Zelenáč nebyl šťastný. V rybníčku neměl žádného kamaráda jen sumečka Vouse. To ale Zelenáčovi nestačilo. Celé dny jen unuděně vzdychal, stěžoval si nebo na břehu pozoroval lidi ve městě. Jednou tak Zelenáč seděl na břehu a díval se, jak lidé horlivě nakupují. Bylo totiž jaro, a to byl vždy čas trhů a veselek. Chudí lidé kupovali jen nutné věci, protože neměli moc peněz, ale bohaté paničky a jejich rozmazlené dcerušky utrácely, co mohly. Tu koupily látky na šaty, jinde zase šperky na plesy. Jak tak všechen ten dav Zelenáč pozoroval, uvědomil si, že oni se určitě nenudí. Alespoň ne tak, jako on v rybníce. Vtom dostal nápad. Mohl by přece zkusit žít na souši obyčejný lidský život. Jak řekl, tak to udělal. Marně se sumeček Vous snažil Zelenáče přemluvit, aby si to rozmyslel. Zelenáč si okamžitě sbalil pár věcí s sebou, vylezl na souš a šel se zapojit do davu na trhu. Zpočátku si myslel, že se bude jen dívat, co v jakém stánku prodávají. Později ho to však nebavilo, a tak chtěl něco koupit, ale uvědomil si, že nemá žádné peníze. Nevěděl, kde je sehnat, a tak se zeptal jedné staré paní. Ta mu poradila, že si je musí vydělat, že musí chodit do práce. Jakmile stařenka vyslovila slovo práce, Zelenáčovi se naježily všechny chlupy na těle. On a pracovat? Nato byl moc líný. Poděkoval stařence za radu a šel hledat něco, co by mohl sníst a nemusil by za to zaplatit. Zkoušel poprosit pár lidí z vesnice, ale každý ho nazval žebrákem a vyhnal ho od svých dveří. Byla půlnoc a Zelenáč měl pořádný hlad. Pomyslel si, že není tak lehké žít jako člověk, jak si původně myslel. Pomalu začínal litovat, že tento nápad vůbec dostal, ale nechtěl to vzdávat. Do ráda přespal na louce nedaleko vesnice. Brzo ráno ho probudil zpěv ptáků a křik dětí, které si na louce hrály. Měl nejen hlad, ale také toužil po vodě. Zahlídl malý potok, a tak tam hned hupsnul. Užíval si krásně osvěžující vody, když vtom něco zaslechl. Kdo mi to leze do potoka? rozkřikla se vodnice, jakmile vykoukla z vody. Vodník Zelenáč se okamžitě omluvil. Vodnice se představila jako Žvanilka, Zelenáč se jí samozřejmě také představil. Začal jí vyprávět svůj příběh, jak dostal nápad žít na souši. Žvanilka se mu smála, ale Zelenáč se neurazil, smál se také. Stali se z nich velcí přátelé. Žvanilka a Zelenáč se často scházeli, až jednou Zelenáč Žvanilce vyznal lásku. Ona mu ji opětovala a byla svatba. Asi ta nejkrásnější svatba, kterou kdy kdo viděl. Žvanilka se přestěhovala k Zelenáčovi do rybníka, kde spolu žili šťastně až do smrti. Veronika Urbanová, 9. A Povedený výlet do liberecké ZOO Dne jsme s prvňáky navštívili Zoologickou zahradu v Liberci. V půl osmé jsme se sešli před školou, našli si svého prvňáka a šli jsme na Burzu. Nervozita hlavně dětí vzrůstala, protože jsme na autobus čekali asi půl hodiny. Když náš autobus konečně dorazil, nasedli jsme a jeli za dobrodružstvím, protože někteří prvňáci nikdy v Zoo Liberec nebyli. Hned na úvod jsme viděli zebry, žirafy a většina byla přítomna při koupání slonů, od toho se nenechali odtrhnout i někteří zástupci 8. B. Po půl hodince strávené u slonů, jsme vytáhli svačiny a šli dál. V jedenáct jsme měli sraz, což byl spíš rozchod u stánků s občerstvením, ale byla tam také spousta zvířat, např. šelmy, plameňáci, šimpanzi, kozy nebo tropická zvířata. Někdy po dvanácté hodině jsme nasedli do autobusu a jeli domů. V autobuse se projevila únava nejen prvňáků, ale také některých osmáků, ale třeba můj prvňák Pepa měl ještě energie na rozdávání. Od autobusu jsme ještě někteří doprovodili prváky ke škole a odcházeli domů. Byl to opravdu povedený výlet. Tereza Jelínková, 8. B Žákyně 8. B na výletě s prvňáky v liberecké ZOO

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka Malý koncert Výlet třeťáků Podnebné pásy zvířata Voda ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ ZVE NA Š K O L N Í S L A V N O S T, která se bude konat ve čtvrtek 25. června 2009 od 16 hodin v areálu Základní školy Pražská Naše třída 5. A zpracovávala projekt Voda Fota na str. 7 až 10 poskytla ZŠ Pražská

11 8. června 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 Rozloučení dětí ze třídy Dráčků s MŠ Poupátko Dobrý den, milí spoluobčané, dobrý den, milé děti, školní rok ten strašně letí.. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, líbí se Vám celý svět. Měli jsme se tady rádi, byli jsme tu kamarádi. Teď se spolu rozloučíme, ve škole se uvidíme že by již loučení? Ano, pomalu se blíží konec naší docházky do MŠ a po prázdninách hurá do školy! Ale než to přijde, pojďte společně s námi nahlédnout do naší třídy. Byly jsme jedna velká rodina Dráčků, ve které nechyběla hra, práce, učení, ale také cit, zázemí, pomoc i starost paní učitelky o nás děti, abychom vše úspěšně a s radostí zvládly, aby z nás byly děti, na které naši rodiče budou hrdí. Školka byla náš jeden veliký pokoj s barevným světem s přírodou všude kolem nás, pokoj, ve kterém jsme měly každý své místečko a vše nám patřilo. Stačily šikovné ruce, chytré hlavičky, trochu kreativity, vzájemné lásky, ochoty porozumění a náš pokoj byl stále jiný, pohádkový Samozřejmě, že v naší velké rodině jsme také občas musely řešit situace, které nebyly až tak radostné, ale vždy jsme je vyřešily společně s vědomím, že se máme stále rádi (asi tak jako v pravé rodině) a s vytvořením nového ponaučení do života Po celou dobu naší docházky do třídy Dráčků jsme byly věčnými kamarády s naší jedinečnou přírodou, která nás denně při pobytech venku naplňovala novými zážitky, prožitky a vědomostmi Díky, přírodo, za tvoji krásu, dary, kterými nás obklopuješ a slibujeme, že naše společné pouto nikdy nepřetrháme. A s čím budeme odcházet z MŠ do 1. třídy ZŠ? správně a samostatně hovořím, vystupuji před kolektivem dokáži být soustředěný, ukázněný, samostatný dokáži dokončovat pracovní a hravé činnosti dodržuji pravidla hry jsem tvořivý, ohebný, se zájmy o pohybové aktivity mám osvojeny veškeré pracovní a sebeobslužné dovednosti, návyky skládám z částí správně držím tužku a štětec společně s kamarády řeším konflikty mezi dětmi, dokáži vyjádřit vlastní názor na situaci aktivně se zapojuji do všech činností (samostatných i řízených p. uč.) Stačí? To ostatní předvedeme až na ZŠ. Ještě nás čeká loučení s kamarády a se všemi pracovnicemi z MŠ, které se uskuteční Loučíme se s Vámi a děkujeme Všem, které se o nás po celou dobu docházky do MŠ staraly - p. učitelkám, kuchařkám, uklizečkám, děkujeme naší paní učitelce za její lásku, péči, kamarádství a posíláme jí dáreček (obr.1). A Vám všem posíláme básničku. Co mi povíš o ptáčkovi, že tak pěkně lítá? Je to proto, že je krásně a že jaro vítá. Co mi povíš o květince, že tak krásně kvete? Je to proto, že je krásně na tom našem světě. Co mi povíš o zvířátkách, na tom našem dvoře? Že je jim tam všem moc dobře, když sluníčko hřeje. Co mi povíš o mamince, když tě spát ukládá? Že je ze všech nejkrásnější a že mě má ráda. Co mi povíš o tátovi, když je ještě v práci? Že se těším až se potom domů ke mně vrací. Co mi povíš o sluníčku, že nás teplem hladí? Je to proto, že si přeje, ať se máme rádi. Ať Vás slunce hladí, ať se máte rádi, to Vám přejí Dráčci s paní učitelkou Martincovou. Obrázek 1 pro paní učitelku Třída Dráčků MŠ Poupátko Foto poskytla MŠ Boleslav, Boleslav, překrásné město se zpívá v jedné lidové písni a právě Mladá Boleslav byla ve dnech 14. a 15. května 2009 dostaveníčkem již III. ročníku Festivalu základních uměleckých škol Středočeského kraje. Vše začalo v roce 2007, kdy se ve dnech 11., 12. a 13. května z podnětu tehdejší náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnkové, slétly múzy umění do Poděbrad, kde se v rámci I. ročníku festivalu představili žáci všech čtyř oborů základních uměleckých škol Středočeského kraje. V Poděbradech vystoupilo celkem žáků ZUŠ. Pomyslnou štafetu pro II. ročník převzalo město Kladno, které hostilo festival ve dnech 16. a 17. května V obou ročnících jsme měli možnost přivítat významné hosty ze světa umění jako např: herečku Valerii Zawadskou, pana profesora Eduarda Klezlu, hudebního skladatele Daniela Dobiáše, klavíristu Lukáše Klánského, akordeonistu Ladislava Horáka, herečku Adélu Kačerovou, herce Otakara Brouska ml. a další ZUŠ J. A. BENDY III. ročník Festivalu ZUŠ Středočeského kraje významné osobnosti. Organizaci a finanční zajištění vzalo na svá bedra oddělení mládeže a sportu OŠMS Středočeského kraje v čele s vedoucí Mgr. Danuší Netolickou a dalšími pracovníky tohoto oddělení. V letošním roce převzala štafetový kolík Mladá Boleslav, kde se ve dnech 14. a 15. května 2009 uskutečnil III. ročník festivalu. Na organizaci se výraznou měrou podílí skupina organizátorů festivalu z řad ředitelů ZUŠ a opět oddělení sportu (dříve mládeže a sportu) OŠS (dříve OŠMS) Středočeského kraje. V programech jednotlivých koncertů vystoupili žáci středočeských ZUŠ, vítězové krajských kol soutěže ZUŠ, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT. Letos to byly dechové nástroje, sólový a komorní zpěv, smyčcové, symfonické a lidové orchestry, bicí nástroje a taneční obor. Opět jsme přivítali významné hosty z uměleckého světa, profesionální zástupce oborů, ve kterých žáci ZUŠ soutěžili. Byl to pan Miloš Horák sólista Státní opery Praha, pan Kamil Pavelka člen baletu Státní opery ve Vídni, soubor starých lidových nástrojů Karmína s umělec-

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka kým vedoucím Miroslavem Sekáčem, dechové Trio Amadeus, Kamil Pavelka, člen baletu Státní opery ve Vídni, bývalý žák ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou Foto: František Stýblo Matěj Kotrba, ZUŠ Benátky nad Jizerou orchestr Giovanni Archi di Praga komorní smyčcový orchestr Hudební školy hlavního města Prahy a Renata Drössler herečka a zpěvačka, kterou můžeme vidět v Divadle Pod Palmovkou v představení Edit a Marlen. Festivalu se zúčastnilo přes 200 účinkujících, z 25 ZUŠ Středočeského kraje. Hlediště všech koncertů bylo naplněno velmi pozorným publikem. Dopolední a odpolední koncerty navštívili převážně žáci základních a středních škol. Závěrečného koncertu pak byli přítomni i významní hosté z řad představitelů Krajského úřadu Středočeského kraje, PaedDr. Milan Němec, radní pro oblast školství a tělovýchovy, poslanec za KSČM JUDr. Stanislav Grospič, Mgr. Václav Kalát, vedoucí odboru školství a kultury v Mladé Boleslavi a starostové měst a obcí Středočeského kraje. Všichni účinkující žáci předvedli obdivuhodné výkony, mnohdy na profesionální úrovni. Nejvíce diváků přilákal svým programem závěrečný Gala koncert. Jeho první část patřila žákům základních uměleckých škol. Tu zahájil taneční obor ZUŠ Černošice. Vynikající výkon podala flétnistka Martina Mihulková ze ZUŠ Říčany. Pak rozezvučela lesní roh Martina Mejzrová ze ZUŠ Poděbrady. Zcela profesionálně si počínalo pěvecké trio Pavla Hybešová, Kateřina Pechová a Magdalena Zadáková ze ZUŠ Český Brod. Bonbónkem pro diváky byly nejmladší účastnice festivalu (5-7 let), žákyně tanečního oboru ZUŠ Benátky nad Jizerou v choreografii Pavla Czikraie s názvem Jedna, dvě. Neméně zaujal taneční soubor ZUŠ Mělník s tancem Písničky o Káčách, který báječně doprovodila živá lidová muzika. Žákovskou část koncertu uzavřel Smyčcový orchestr Archi pod vedením Jiřího Čmugra ze ZUŠ Kolín, který upoutal krásným kompaktním zvukem. Ve druhé části večera vystoupili hosté festivalu. Jako první to byl Komorní smyčcový orchestr Giovanni Archi di Praga Hudební školy hlavního města Prahy s dirigentkou Evou Bublovou a jeho nádherné provedení Idylly L. Janáčka. Excelentní výkon podali oba sólisté Kamil Pavelka, člen baletu Státní opery ve Vídni (bývalý žák ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou) a Miloš Horák, sólista Státní opery Praha (bývalý žák ZUŠ Mladá Boleslav). Zcela oslnivé a velmi vtipné bylo vystoupení Tria Amadeus. Celý večer pak ukončil svěžím vystoupením sou- bor starých lidových nástrojů Karmína. Přestože byl koncert poměrně dlouhý a bez přestávky, bylo publikum pozorné, zaujaté a velmi dobře se bavilo. Celý večer noblesně a fundovaně uváděl pan Pavel Ryjáček z Českého roz-hlasu. III. ročník festivalu ZUŠ skončil a už teď se můžeme těšit na IV. ročník, který se pravděpodobně bude konat v Rakovníku. Za organizátory festivalu: Bc. Věra Janišová, ředitelka ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk Jana Czikraiová, ředitelka ZUŠ J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou MěCKP Získali jsme zlato Dne se konal jubilejní 10. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení na Výstavišti v Lysé nad Labem. Připravena byla různá překvapení, setkání s významnými hosty a gratulanty, vystoupila Cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem, k tanci byl připraven taneční parket. Ti, kteří pravidelně navštěvují výstavu prací seniorů v Lysé nad Labem si jistě povšimli zvyšující se kvality zpracování soutěžních prací, nových nápadů soutěžících, vzrůstajícího počtu vystavovaných výrobků, soutěžní práce přicházejí z celé republiky. Letošní výstava byla rozšířena o soutěžní kategorie literární práce a počítačové prezentace. Žijeme v době, kdy je starý člověk v očích některých lidí odepsaný a myslí si to o sobě i třeba on sám. Tato výstava dokazuje, jak je důležité, že staří lidé jsou tu s námi, kolik dokáží vytvořit krásných věcí a že se máme od nich stále co učit. Ukazuje také, jak je důležité mít po celý život koníčka, záliby ve stáří to platí dvojnásob. Každoročně se účastní svými pracemi výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení i naši klienti z městského Domova pro seniory. Vystavovali jsme práce z keramické hlíny a zúčastnili jsme se i nové kategorie literární práce. Ani letos nechyběly práce paní Kalkušové Z., p. Kuneše V., paní Wernerové M., p. Melzerové E., p. Bradáčové Z. Výstavu našich soutěžních prací vždy spojujeme s prezentací Městského centra komplexní péče, Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, kde poskytujeme klientům zdravotnické a sociální služby, pobytové, ambulantní i terénní. P. Balík O., p. Bílková M., p. Ferdová B., p. Kalkušová Z., p. Čížková M., p. Plíhalová J., p. Kuneš V. Důkazem toho, že se nám daří je, že jsme získali zlatou plaketu Zvláštní ocenění náměstka hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery. Radost ze získání zachytily doprovodné fotografie. Poděkování patří všem organizátorům výstavy, sponzorům, ale hlavně soutěžícím, těm přejeme zdraví, elán a hodně tvůrčích nápadů. Hlaváčková J., ředitelka MěCKP Nejmladší účastnice festivalu - Přípravný ročník ze ZUŠ Benátky nad Jizerou Fota: Lenka Hýblová P. Kuneš V. a pí Wernerová M. Fota poskytlo MěCKP

13 8. června 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 Poděkování Kolektiv klientů městského domova pro seniory děkuje za hezké chvilky, které mohli prožívat při návštěvě Muzea hraček v Benátkách nad Jizerou I. Úsměv na tvářích, vzpomínky na vlastní dětství, slova obdivu a poděkování patří p. Fialovi J. Hlaváčková Jaroslava, ředitelka MěCKP V Muzeu hraček se nám moc líbilo Foto poskytlo MěCKP KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Vodnická stezka nabídla dětem poučení i zábavu V neděli 24. května uspořádal KDM další zajímavou akci pro děti Vodnickou stezku. Na trase od Olšin až k restauraci Šťastný hroch na ně čekali vodníci, víly, bludičky a další pohádkové bytosti. Každá z nich měla připravenu zajímavou soutěž nebo hru. Děti se na obrázcích seznamovaly s vodními živočichy, lovily rybičky, kreslily na cestu obrázky barevnými křídami, se zavázanýma očima poznávaly hmatem různé předměty a plnily řadu dalších drobných úkolů. Snad největší zájem byl ale o projížďku na loďce, za jejímiž vesly seděl dobrosrdečný vodník. Všichni, kteří došli až do cíle, si pak mohli v předzahrádce restaurace Šťastný hroch namalovat hrníček, vyrobit malý náhrdelník nebo náramek, navštívit stánek paní mlynářky a proniknout do tajů pekařského řemesla, případně si vyzkoušet svou šikovnost při hodu míčkem na cíl. Definitivní tečkou za mimořádně bohatým programem bylo uvedení pohádky Vodníkova Hanička, kterou dětem zahrálo loutkové divadlo Kamarád z DDM Třemešná. Vodnická stezka byla jednou z posledních velkých akcí pro veřejnost pořádanou Klubem dětí a mládeže v tomto školním roce. Za krásného počasí ji během dvou hodin absolvovalo více než sto dětí a bezpočet dospělých. 12. června se ještě v KDM uskuteční Akademie Klubu s doprovodným programem, ve kterém vystoupí děti z některých zájmových útvarů. Chybět nebudou ukázky bojových umění žáků R. Krabse, vystoupení hudební skupiny J. Marka a předvádění dravých ptáků z Ekocentra Zahrada DDM z Mladé Boleslavi. Děti si na akci budou také moci zdarma vyrobit ozdobný květináč nebo pomalovat skleničku. Vratislav Houštecký Fota poskytl KDM KVĚTEN V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE KDM Benátky nad Jizerou, Akademie klubu s doprovodným programem Akademie klubu s doprovodným programem vystoupení dětí z našich ZÚ, ukázka dravců, ukázka bojového umění R. Krabse, výroba ozdobných předmětů, stánek s občerstvením, vystoupení hudební skupiny pana J. Marka. Akce je pořádána s finanční podporou Města Benátky nad Jizerou. Vstup zdarma Info: Pavlína Smutná, tel Keramická dílna pro veřejnost Pro účastníky keramické dílny. Vstup zdarma Info: Milada Trnková, DiS., tel

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Nabídka letních táborů KDM Benátky nad Jizerou KDM Benátky n. J. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V KDM BENÁTKY n. J. Tábor je všestranně zaměřen. Budeme sportovat, soutěžit, chodit na výlety, hrát deskové hry. Chybět nebude ani výtvarná činnost, keramická dílna, malování na sklo a další aktivity. V ceně tábora je zahrnut oběd, svačina a pitný režim. Tábor je určen dětem od 6 do 9 let. Cena: 360 Kč Přihlášky a informace: Milada Trnková, DiS, tel , mobil KDM Benátky nad Jizerou PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V KDM BENÁTKY n. J. Tábor je všestranně zaměřen. Budeme sportovat, soutěžit, chodit na výlety, hrát deskové hry. Chybět nebude ani výtvarná činnost, keramická dílna, malování na sklo a další aktivity. V ceně tábora je zahrnut oběd, svačina a pitný režim. Tábor je určen dětem od 6 do 9 let. Cena: 480 Kč Přihlášky a informace: Milada Trnková, DiS, tel , mobil TZ Bezdědice MIČUDA Sportovní tábor pro děti do 12 let, během kterého se budeme věnovat nejrůznějším sportovním disciplinám. Například kolektivním míčovým sportům, turistice, orientačnímu běhu a mnoha dalším. Každý den se zaměříme na jeden druh sportu, o kterém se dozvíme spoustu zajímavých informací. Chybět nebude ani tanec a soutěže. Bez dopravy! Cena: 1770 Kč Přihlášky a informace: Pavlína Smutná, tel , mobil Informace o všech táborech najdete i na našich webových stránkách: kde je ke stažení i formulář přihlášky v PDF formátu. střelbu z paintballové pistole, překonání údolí na provazové lanovce nebo třeba jízdu na kole přes překážky. Chlapecká družina Vlků vybojovala 5. místo a dívčí družina Fialek obsadila bronzový stupeň, čímž si vysloužila postup do krajského kola. Text a foto Milan Kolář ČRS - Místní organizace Benátky n. J. ZLATÁ UDICE 2009 okresní kolo soutěže mladých rybářů V neděli 3. května 2009 proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo soutěže mladých rybářů. Z benátecké organizace se soutěže zúčastnilo devět členů a vedli si velmi dobře. Zdeněk Meglič se umístil na prvním místě a bude soutěžit v územním kole Zlaté udice První místo obsadila i Pavlína Hojná a benátecké družstvo se umístilo na druhém místě. Dětský den po rybářsku Tradiční akcí benáteckých rybářů ke Dni dětí je uspořádání Veřejných dětských rybářských závodů. Nejinak tomu bylo i v sobotu 30. května Přes nevlídné, chladné a deštivé počasí si přišlo vyzkoušet na Křemenskou tůň svoje rybářské umění dvacet závodníků ve věku do 15 let. Závody byly zahájeny v 7 hodin. Po prvním kole, které končilo v 9 hodin, bylo pro závodníky připraveno občerstvení, které zvláště v tomto počasí přišlo všem vhod. Podle vyjádření Jany Adámkové děti bojovaly o hodnotné ceny a bylo opravdu na co koukat, neboť ryb se chytlo opravdu hodně a o konečném výsledku rozhodovala každá malá rybka. Rozhodovala především trpělivost i občasná pomoc rodičů, ale nakonec to všechny děti zvládly. A kdo si počínal v rybářském umění nejlépe? Na prvním místě se umístil a obhájil svoje prvenství z loňského roku J a r o- s l a v P a l á n jeho ulovený kapr měřil 47 cm a celkový úlovek činil 392 cm. Druhé místo obsadila R o z á l i e P a v e l k o v á a třetí místo patřilo pětiletému J a n o v i A d á m k o v i. emje JUNÁK - Středisko POVODEŇ Benátky n. J. Skauti reprezentovali na okresním kole Svojsíkova závodu V sobotu 23. května vyrazili skauti a skautky do Kolína, kde změřili své síly, zdatnost a znalosti se spřátelenými oddíly. Skaut má ve svém hesle Buď připraven. Jak dalece jsme schopní toto heslo naplnit, se ukázalo při plnění 13 disciplín, mezi nimiž byla např. zdravověda, znalost květin, stavba stanu či orientace podle buzoly. Při závodě platilo také Všichni za jednoho a jeden za všechny. Některé úkoly plnila družina celá, jiné pak pouze jednotlivci. Děti si také na náročné trati vyzkoušely Vlevo Jan Adámek, vpravo Jaroslav Palán Fota: Jaroslav Jiroušek Benátecká družina Vlků - Shift, von Soda, Mirek, Michal, Jirka, Pavel a Bidlo. Nepřízeň počasí v sobotu 30. května mladé rybáře a jejich doprovod neodradila od účasti na rybářských závodech na Křemenské tůni Foto: emje

15 8. června 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 MĚSTSKÁ KNIHOVNA KNIŽNÍ NOVINKY Vážení čtenáři, také v měsíci červnu bychom vám chtěli nabídnout nové knihy z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou. Jedná se např. o titul Smetánka z Provence. Autorem je oblíbený anglický spisovatel Peter Mayle (nar. 1939). Děj knížky je zasazen do francouzské Provence a příjemně nás naladí na období prázdnin a dovolených. Hlavní hrdina Bennett, Angličan žijící dlouhodobě ve Francii, dostává lukrativní pracovní nabídku žít a užívat si v luxusním bytě v Monaku. Neraduje se však dlouho, protože zjistí, že se zapletl mezi gangstery S novou přítelkyní Annou tak prožívá velmi napínavé dobrodružství, ale ani v největším nebezpečí neztrácí smysl pro humor. Od tohoto autora máme ve fondu i další knihy: Honba za Cézannem, Navždy Provence, Hotel Pastis atd. Z dalších knižních novinek uvádíme např.: Škoda lásky (Petr Šabach), Královnin nápadník (Hana Whitton), Vražedná posedlost (Stephen J. Cannell), Každý kopec má své nej (Milan Silný). Přejeme příjemný začátek léta nad knihami. IH Krteček a Ferda mravenec Vědět, kdo je to Krteček a Ferda mravenec už patří ke všeobecnému vzdělání. Jsou to sice pohádkové postavičky pro děti, ale přiznejme si, že se na ně rádi podíváme i my dospělí. Můžeme si vybrat knížku nebo raději film? Obojí má své přednosti. Autorská práva na Ferdu mravence sice dědicové prodali do zahraničí, ale Krteček má stále svůj domov v Čechách. Děti ho milují a znají všechny jeho příběhy: Jak krtek ke kalhotkám přišel, Krtek a hvězda, Krtek ve městě, Krtek a zajíček, Krtek a myška V současné době je přibližně padesát dílů o malém Krtečkovi. Povězme si něco o jeho stvořiteli, Zdeňku Milerovi: Zdeněk Miler (* 21. února 1921, Kladno) je český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti. Svoji činnost začal ve zlínských filmových atelierech a v roce 1945 začal pracovat v barrandovském studiu Bratři v triku, pod vedením Jiřího Trnky. Proslavil se nejvíce jak v naší republice, tak i v zahraničí, seriálem o Krtkovi, který získal velikou oblibu. Zajímavostí je, že seriál o Krtečkovi není mluvený. Krteček a jeho malí kamarádi vydávají pouze zvuky, což jsou vlastně hlasové záznamy jeho dvou malých dcer Kateřinky a Barborky. V roce 1956 získal ocenění Benátského lva na filmovém festivalu pro děti, cenu festivalu Montevideo, 28. října 2006 Medaili Za zásluhy 1. stupně. Vyhrál soutěž na firemní logo studia Bratři v triku, když namaloval tři kudrnaté kluky v námořnických tričkách. O tom a jiných věcech jsme si v knihovně povídali s dětmi 2. tř. ZŠ Pražská v úterý Děti shlédly prezentaci na dané téma. Podívejte se na krásné obrázky, které nám přinesly přikládám je jako přílohu. BŠ Inzerujte ve Zpravodaji Benátecka Základní formát A4, po slevě po slevě černobílé provedení 5% 20% Základní inzertní strana Kč Kč Kč Redakční strana Kč Kč Kč První a poslední strana Kč Kč Kč Řádková inzerce 1,00 Kč za 1 úhoz, při zvýraznění 100% příplatek Žáci 2. B ZŠ Pražská při květnové návštěvě knihovny Fota : Městská knihovna Při dlouhodobé inzerci sleva Za každé 3 měsíce sleva 5% Rozměry inzerce: 1/8 str. = 92,5x63 mm, 1/4 str. = 92x130 mm, 1/2 str. = 190x130 mm, 1/1 str. = 190x264 mm Pozn.: Inzertní stranu lze rozdělit až na 1/8. Z toho se vypočítává i cena. Např. inzerce na 1/8 základní inzertní strany činí 375,- Kč. Redakční stranou se rozumí vše ostatní mimo základní inzertní stranu a první a poslední stranu. Zmíněná sleva se týká i řádkové inzerce. Objednávky na adrese : Městská knihovna, Lidická 43, Benátky nad Jizerou II Telefon: ,

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka KLUB PRO SENIORY KVĚTEN V KLUBU SENIORŮ Cvičení má již v programu Klubu seniorů své stálé místo i v květnu tedy patřily úterky pohybu. Své místo si našly i ruční práce pod vedením paní Růženy Dibitanzlové. Seniorky si při nich procvičí ruce a vyrobí si něco pěkného i užitečného. Mnozí jejich příbuzní a známí ani nechtějí uvěřit, že jsou to vlastnoruční výrobky. Zvlášť dobře se jejich práce daří, když je doprovází mistrně podaná vyprávění paní Marie Rejchrtové. Z vlastních bohatých životních prožitků a zkušeností čerpá pro svá vyprávění paní Zdeňka Bradáčová. Tentokrát bylo téma zaměřeno na druhou světovou válku, tento čas prožila jako studentka se svými rodiči v Praze. Se svými vzpomínkami se přidali i ostatní přítomní např. vzpomínky na studentská léta, když byli jako studenti nasazeni na práci do výrobny zelí Ve čtvrtek 7. května poskytli manželé Olsenovi seniorům možnost nahlédnout do života Američanů žijících v našem městě Program Klubu pro seniory červen 2009 První týden zavřeno z důvodu voleb úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Beseda s RNDr. Pavlem Štifterem místostarostou města Benátky nad Jizerou úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Přátelské posezení v Záložně úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Výlet na zámek KAČINA Odjezd v 8.30 hodin od prodejny Jist v ulici Dražická, další zastávky na obvyklých místech v Obodři a Na Burse Informace na tel. č , p. Lída Mikešová Svoz na cvičení a čtvrteční program d e n p ř e d e m do hodin na telefonním čísle podatelna Městského úřadu Benátky nad Jizerou. V červenci a srpnu bude Klub pro seniory uzavřen. Činnost bude zahájena ve hodin cvičením pro seniory. Do Muzea Benátky zavítali senioři prostřednictvím průvodcovského výkladu paní Miloslavy Minaříkové, který doprovázela promítáním doprovodných fotografií paní Blažena Šonská. A tak i ti, kterým by jejich zdravotní stav nedovolil osobní návštěvu současných expozic Muzea Benátky, tyto expozice navštívili. Manželé Julie a Stephen Olsenovi, kteří v našem městě žijí téměř dvacet let, svým životním příběhem přiblížili seniorům jejich život v Americe, objasnili důvody, které je přivedly do naší země a ukázali život u nás z jejich pohledu. V květnu se také uskutečnila první část besedy o drogové problematice s terénními pracovníky Centra terénních programů, Semiramis, o.s. Druhá část bude zařazena do programu Klubu seniorů, podle předběžné informace, v podzimních měsících, přesný termín bude včas zveřejněn. Kolik z nás ví, co se děje v dané oblasti v našem městě nebo i v našem nejbližším okolí? Uměli bychom poznat, že někdo z našich blízkých užívá nějakou drogu? Víme, jakým nebezpečím, zvláště pro děti, jsou použité odhozené injekční stříkačky? A víme, kam se případně obrátit o pomoc? Víme, jaké jsou současné možnosti léčení? Víme nebo chceme vůbec vědět, jaké riziko představuje užívání drog? (Poznámka redakce: V tomto čísle Zpravodaje Benátecka si na str. 24 můžete přečíst příběh jedné klientky CTP, Semiramis, o.s.) Činnost Klubu seniorů v měsíci květnu byla ukončena opékáním buřtů, při kterém se dobře rozmlouvá se známými, probírají události rodinné, městské i státní a světové, dobře se vzpomíná, při kterém prostě tak příjemně plyne čas. Text a fota: emje Nabídka Klubu seniorů je zajímavá i pro muže Odpoledne s vyprávěním paní Zdeňky Bradáčové jsou seniory velmi oblíbená K životnímu jubileu popřáli 14. května senioři paní Václavě Mockové

17 8. června 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 OSOBNOSTI FRANTIŠEK HON, VIRTUÓZ NA FAGOT Jedním z významných benáteckých rodáků, jehož výročí si v letošním roce připomínáme, byl virtuóz na fagot František Hon. Narodil se 4. srpna 1876 v tehdy ještě samostatné osadě Podolci, jež je dnes již nedílnou součástí Benátek nad Jizerou. Od dětství zpíval na zdejším kůru a zároveň se učil hře na housle u kapelníka Součka. V roce 1892 byl přijat na pražskou konzervatoř do třídy hry na fagot u profesora Ludvíka Mildeho, po dvou letech přestoupil do oddělení pokročilých k profesoru Františku Dolejšovi, u něhož také v roce 1898 absolvoval. Po roční vojenské službě získal místo druhého fagotisty ve vznikající České filharmonii, brzy však odešel do Lvova za kapelníkem Ludvíkem Čelanským. Na ruské půdě zůstal i po rozpadu lvovské filharmonie, nepodařilo se mu však zajistit si stálé zaměstnání ani dostatečné příjmy, a tak se vrátil do vlasti. Opět byl přijat do České filharmonie, tentokrát už jako první fagotista a později i jako sólový hráč. Neklidná krev jej nicméně opět vyhnala do ciziny. Na své další pouti po Evropě zakotvil krátce v Oděse, v Londýně i v Helsinkách, aby se posléze definitivně usadil ve švédském Göteborgu. Zde účinkoval jak v městské filharmonii, tak i v komorních souborech a často vystupoval i sólově. Za zásluhy o rozvoj hudebního života mu švédský král udělil vysoké vyznamenání. Po celé období svého působení na severu Evropy František Hon často zajížděl do Čech, natrvalo se však již nevrátil, a to ani po odchodu na odpočinek v roce Na švédské půdě, ve Sjäviku, také 18. června 1939 zemřel. PhDr. Luděk Beneš Foto poskytlo Muzeum Benátky MATEŘSKÉ CENTRUM Mateřské centrum v květnu Přesnější informace a případné změny v programech naleznete na Pokud si přejete být pravidelně informováni o našich aktivitách, napište svou žádost na ovou adresu: Další kontakty: Mateřské centrum Benátky Děti si mohly na zámku pohrát nám. 17. listopadu 493, i s novými kamarády Benátky nad Jizerou mobil: KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ Sarabanda uzavře na zámku koncertní sezonu S letošní koncertní sezonou se rozloučí benátečtí posluchači krásné hudby koncertem v chodbě musea na novobenáteckém zámku 23. června a hrát bude soubor zobcových fléten z Rychnova nad Kněžnou Sarabanda. Zakladatel a umělecký vedoucí Martin Šeda, učitel rychnovské ZUŠ, soubor založil před dvanácti lety a za tu dobu se těleso vypracovalo mezi špičková hudební tělesa své kategorie, vždyť Sarabanda je mnohonásobným vítězem rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. Hraje hudbu od renesance po dvacáté století a s tou přijede i do Benátek, aby nás potěšila. V první části uslyšíme skladby převážně z 17. a 18. století. Jejími autory jsou Adam Václav Michna z Otradovic, od něhož uslyšíme čtyři velmi známé písně, ale také Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel a další barokní autoři. Střední část zaplní úpravy písní ze Slezska, Moravy i Čech upravené Martinem Šedou pro tento unikátní instrumentální soubor. Na závěr se s námi Sarabanda rozloučí jednou z vět Mozartovy Malé noční hudby. Již teď můžete hádat, kterou. Koncert začíná v úterý 23. června v hod. v chodbě musea na zámku v Nových Benátkách. Lubomír Filipec V uplynulém roce jsme pokračovaly v celonárodní akci Celé Česko čte dětem, tentokrát přišla dětem přečíst Čapkovu pohádku MUDr. Lojdová. Následovala série přednášek a diskuzí pro nastávající rodiče o kojení a porodní přípravě. Zdravotní štafetu pak zakončila MUDr. Volfová přednáškou o homeopatii pro děti, která se loni setkala s obrovským ohlasem. MC Benátky bylo požádáno Městem, aby se zúčastnilo městských slavností Dne dětí. Kvůli nepříznivému počasí byly připraveny prostory zámecké krčmy, kde probíhal drobný doprovodný program centra. V květnu jsme také obnovili V pátek se Mateřské činnost Bazárku, který funguje centrum Benátky zúčastnilo Dětského dne na zámku vždy v úterý a v pátek na pravidelných programech. Prodat i koupit lze v podstatě cokoliv, šatstvo vystavujeme na místě, objemnější předměty (autosedačky, lehátka apod.) vyvěšujeme na našich webových stránkách a na fotografiích v prostorách MC. Daniela Chaloupková Program na červen: v 16 hodin: Období vzdoru přednáška Valná hromada v 16 hodin: Konec školního roku oslava s atrakcemi a opékáním

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka 8. 6., 16:00, Mateřské centrum, masáže miminek - kurz masáží kojenců a batolat s Lonikou (více informací na pořádá: Mateřské centrum , 17:00, sál Záložna, Školní akademie, pořádá: ZŠ Husovo náměstí , 15:30, Klub dětí a mládeže, Akademie klubu s doprovodným programem (vstupné zdarma), pořádá: Klub dětí a mládeže , 18:00, sál Záložna, Družební koncert ZUŠ Benátky nad Jizerou a Modra, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy , 15:00, Keramický ateliér U Matouše, Slavnostní zakončení keramického roku, pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Gaia Mesiah, Killerdoll (NL) vstupné Kč 180,-, pořádá: Loděnice na Urbanovce , 16:00, Mateřské cen- SPOLEČENSKÁ NABÍDKA trum Benátky, Přednáška na téma Období vzdoru dítěte s terapeutem Ing. Daňkem (více na pořádá: Mateřské centrum Benátky , 14:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže , 18:00, velká zasedací místnost MěÚ BnJ (1. patro zámku), veřejné zasedání zastupitelstva, pořádá: Město Benátky , 15:00, sál Záložna, Přátelské posezení se seniory, pořádá: Město Benátky , 14:00, Restaurace Na Vyhlídce, Taneční odpoledne (K tanci i poslechu zahraje kapela pana Josefa Sojovského, vstupné Kč 60,-), pořádá: Restaurace Na Vyhlídce , 14:00 18:00, dráha kolečkového bruslení v sídlišti, Czech In-line Open Mezinárodní Mistrovství ČR v in-line bruslení, pořádá: Klub sportovního bruslení , 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Skyline, HDS Team (vstupné Kč 180,-), pořádá: Loděnice na Urbanovce , 9:00 14:00, dráha kolečkového bruslení v sídlišti, Czech Inline Open Mezinárodní Mistrovství ČR v inline bruslení, pořádá: Klub sportovního bruslení , 18:00, sál Záložna, Koncert Milana Koláře, učitelů a žáků ZUŠ J. A. Bendy, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy , 19:30, Muzeum Benátky, Koncert souboru zobcových fléten z Rychnova nad Kněžnou, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky , 16:00, areál ZŠ Pražská, Slavnostní ukončení školního roku, pořádá: ZŠ Pražská , 17:00, nádvoří zámku, Slavnostní ukončení školního roku, pořádá: ZŠ Husovo náměstí , 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Hitfakers, Funk Corporation (vstupné Kč 150,-), pořádá: Loděnice na Urbanovce , 16:00, Mateřské centrum, Rozloučení se školním rokem (více informací na pořádá: Mateřské centrum 4. 7., 9:00, kynologické cvičiště, Krajská výstava psů plemen ČKS, pořádá: Kynologický svaz 4. 7., 13:00, start U Čapků, JAWA odpoledne odpolední jízda na motocyklech do roku výroby 1984, pořádá: Veteran car club 4. 7., 21.00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Tleskač, Praque SKA Conspiracy (vstupné Kč 150,-), pořádá: Loděnice na Urbanovce , 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: E!E, Znouzecnost (vstupné Kč 180,-), pořádá: Loděnice na Urbanovce Připravila Monika Gürtlerová více na nabídka Dětský den s Majdou Reifovou Město Benátky naplánovalo letošní dětský den na pátek 29. května od hodin a to tentokrát na nádvoří zámku. Jelikož nás překvapilo velmi deštivé počasí, bylo nutné akci přesunout jinam. Organizátoři akce přemýšleli o společenském sále Záložna, ale díky tomu, že své oslavy dětského dne zrušilo např. Mateřské centrum Benátky a spojilo je s tím naším, nebyla by Záložna vhodná, protože by děti neměly dostatečné zázemí. Rozhodlo se tedy pro zámecké sklepní prostory. Mateřské centrum získalo prostor zámecké krčmy na nádvoří zámku, Skautské středisko Povodeň pak pravou část sklepení. Skauti měli opět připravena lákadla v podobě oblíbené lanové dráhy apod., ale díky počasí to nebylo možné uskutečnit, proto pro děti připravili alespoň chůzi na chůdách, lov na udici, zatloukání hřebíků apod. V levé části sklepení měla svůj program Majda Reifová, které byly děti naprosto oddáni. Škoda jen, že někteří rodiče nedbali proseb a neposunuli se více dovnitř. Na spoustách lavic byla místa. Kvůli tomu se jistě mnoho dětí na akci nedostalo. Majda se nechala dětmi obklopit na pomyslném pódiu, takže některé lavice zely prázdnotou V podloubí zámku se alespoň symbolicky nafouklo skákadlo, přestože jich bylo připraveno mnoho Poníci z Jezdeckého klubu pana Hlaváče bohužel také díky vydatnému dešti nemohli přijet, cukrová Zámecká krčma se v pátečním odpoledni stala mateřským centrem. Maminky připravily pro děti spoustu vyžití. Zpívalo se, tančilo a skákalo Také se mohl každý s Majdou vyfotografovat vata se také neprodávala. K její výrobě je totiž třeba suché slunné počasí, jinak ji není možné na špejle nabalit. Věříme, že se i přes velmi nepříznivé počasí akce dětem líbila a s Majdou si to užily. Rádi bychom poděkovali Mateřskému centru z Benátek a Skautskému středisku Povodeň, kteří byli ochotni se oslav zúčastnit a připravili pro děti pěkné hry. Text a fota: Monika Gürtlerová Při jedné strašidelné písničce se dokonce zhaslo a rozsvítila se jen baterka. Chůze na chůdách za asistence benáteckých skautek NOV Á PUBLIKACE Město Benátky nad Jizerou ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel města a se souhlasem dědiců vydalo tuto půvabnou knihu vzpomínek pana Jana Durdíka, který v ní popisuje svá klukovská léta, která prožil v historické části dnešních Benátek nad Jizerou. V knize ožívá malé město Nové Benátky z přelomu 19. a 20. století se svými obyvateli, honorací, živnostníky, řemeslníky a nejrůznějšími postavičkami. Jsou v ní zachyceny i nejrůznější události společenského a kulturního života a také řada zajímavých detailů slavení Vánoc, Velikonoc. Kniha je napsána čtivým a hutným jazykem a je doplněna dobovými fotografiemi míst, osob a událostí, které Jan Durdík popisuje. Prodej: Informační centrum, Zámek 50, Benátky nad Jizerou Cena: Kč 30,-

19 8. června 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 Loutkové divadlo v Benátkách nad Jizerou SLAVÍ v letošním roce 85 LET SVÉHO VZNIKU! V letošním roce uplyne 85 let od založení loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou. O jeho historii se již několikrát psalo. Současný pokračovatel Loutkového divadla Rolnička však může doložit pouze svých 35 let účinkování. Jarní loutkářské přehlídky se staly tradicí. Dokud byl soubor v lázních, což pamatuje část rodičů ale i prarodičů, bylo setkání loutkářských souborů od Prahy až po Liberec každoroční. Po zásahu přírodních živlů, částečně majetkových, došlo k přerušení. Letošní přehlídka měla 4 představení. Loutkové divadlo Martínek Libáň u nás hostovalo téměř po 25 letech. Sehrálo pohádku Začarovaný les. Klasická pohádka s Kašpárkem, Honzou, čarodějem, drakem, princeznou. Soubory k nám jezdí pravidelně (i my jsme u nich kdysi hostovali). Loutkový soubor Ještěd Český Dub s pohádkou O Bubáčkovi, Loutkové divadlo Na Židli Turnov s Perníkovou chaloupkou a Loutkové divadlo Spojáček Liberec Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Pohádky byly nádherné, své si našli, myslím, i dospělí. Soubory chválily děti za jejich spolupráci a ukázněnost. Pohádky byly veselé, poučné i vážné, každý soubor měl své dokonalé provedení (škoda, že byla malá účast). Poděkovali jsme souborům keramickými plastikami od PaedDr. Jany Rejzlové (známé benátecké keramičky) a několika drobnými upomínkovými předměty ze Škoda Auto, které zajistila Petra Vojtěchová. Celý průběh zajistili členové souboru Loutkového divadla Rolnička. Město Benátky nad Jizerou dalo na celé dva dny k dispozici sál Záložny. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli k uskutečnění přehlídky zejména manželům Brichovým, kteří už několik let věnují pohoštění všem souborům, které hrají pouze za cestovné. Také děkujeme všem divákům, kteří přispěli na představení (někteří na všechna 4, někteří na 3, 2, 1). Kdo nepřispěl, může litovat, pohádky byly opravdu pěkné. Nakonec děkujeme panu Martinu Polákovi, zaměstnanci Technických služeb, který s námi strávil celý víkend (jako již v loňském roce) jako dozor a pohotovost přes elektricko-technická zařízení. Děkujeme všem! za Loutkový soubor Rolnička JH Foto: Eva Koutová Malí i velcí sledují pozorně pohádky společenský sál Záložna ve dnech dubna 2009 Loutkové divadlo Spojáček Liberec Dalšími sponzory byli: Družstevní závody Dražice s.r.o., Horákova benátecká sodovkárna, PC Trade Michal Verner, Pneu servis Jaroslav Kašťák, Tiskárna EX 05, SBD Benátky nad Jizerou a Martin Verner. (Pokračování ze str. 1) rové mozaiky. Komunikace budou dlážděny kroužkovou dlažbou ze žulových kostek, barevně budou odlišeny plochy pro parkování a pro zásobování. U přechodů pro chodce budou položeny varovné a signální pásy. Rekonstrukce a přístavba domu čp. 432 Žižkova ulice Zhotovitel: firma CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa Stavba školky pokračuje vyzdíváním svislých konstrukcí přístavby ve druhém nadzemním podlaží a připravuje se stavba střechy. Ve stávající budově se vybetonovala podlaha v patře a bude se odstraňovat střešní krytina, aby se pod ni mohla položit hydroizolace. Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod Benátky nad Jizerou, Dražice dostavba kanalizace Zhotovitel: sdružení společností VCES SKANSKA: MLADO- BOLESLAVSKO Správce stavby: sdružení VOD-KA a VRV V měsíci květnu probíhala přejímka díla (kontrola čerpacích stanic, jednotlivých šachet, kamerové prohlídky hlavního řadu a pozemků) v částech dotčených stavbou (Dražice, Benátky nad Jizerou ulice Pickova, Pod Remízkem, Raabova ulice) za účasti zhotovitele VOKA Č. Lípa, SKANSKA a.s., správce stavby sdružení VOD-KA VRV a objednatele VaK Ml. Boleslav a.s. Veřejné toalety v areálu zámku budova školní družiny Zhotovitel: firma GEO-ING Jihlava, spol. s r.o. Stavba veřejných toalet je dokončena, předána a toalety jsou otevřeny pro veřejnost. Toalety pro tělesně postižené jsou prozatím uzavřeny. V průběhu prázdnin bude v rámci opravy fasády družiny odstraněn odtokový žlábek před vchodem a dešťová voda bude svedena do kanalizace. Tím bude umožněn bezbariérový přístup na tyto toalety. Nátěr mostu přes Jizeru Zhotovitel: BONAS Mladá Boleslav Investor: Město Benátky nad Jizerou, VaK a.s. Mladá Boleslav V průběhu května bylo provedeno očištění a nátěr nejprve byl nanesen základní nátěr ve dvou vrstvách a poté byl proveden vrchní nátěr v odstínu RAL 6001 (zelená) bočních částí mostu včetně zábradlí. Zateplení polikliniky Koncem měsíce května bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Stavba zahrnuje výměnu fasádních výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a rekonstrukci střešního pláště budovy polikliniky v Benátkách nad Jizerou.

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka 5. ročník Ochutnávek vín 160 vzorků vín a vítězství pro Benátky nad Jizerou! V sobotu 16. května se od 18:00 hodin konal v zámeckých sklepeních již 5. ročník Ochutnávek vín. Každým rokem se počet soutěžních vzorků zvyšuje, až se v letošním roce dostal k číslu 160. Ukázalo se, že i přesto si s tím dokázali hosté velmi dobře poradit. V 1 hodinu ráno již na pultu nezbyla jediná láhev vína. Jistě k tomu přispěla i příjemně navozená atmosféra ve sklepeních, kterou vytvořila oblíbená benátecká skupina Trampskej děs. Těm, kteří se chtěli malinko ohřát, jelikož teploměr ve sklepích ukazuje po celý rok konstantní teplotu 11 stupňů Celsia, hrála na Ing. Jiří Winter a Renata Worek-Drössler, jedni z členů 3. degustační komise, hodnotí čirost a barvu příslušného vzorku nádvoří zámku skupina TOX z nedalekých Choťánek. Náš velký dík patří studentům SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, kteří po celou dobu ochotně asistovali návštěvníkům sobotní akce, ale i členům komisí v přípravných dnech, ve kterých se odehrávají nelehká třídění vín, degustace soutěžních vzorků apod. Samozřejmě děkujeme opět Ing. M. Dudovi, vinaři a vinohradníkovi z partnerského města Modra (SR), který nám s realizací akce se svojí modranskou delegací velmi pomohl. I jako předseda třech degustačních komisí si vedl jako vždy znamenitě a letos dovedl výsledky k naší velké radosti. Šampiónem soutěže v kategorii bílých vín se totiž stal ryzlink rýnský (ročník 2004) Zámecké vinice Jiřího Urbana z Benátek nad Jizerou. Dalším překvapením bylo vítězství Merlotu (ročník 2003) vinařství Fiegl z oblasti Oslavia - Gorizia z Itálie. Překvapení proto, jelikož byl jeho zprostředkovatelem pan Jaroslav Sedláček, B.Th. majitel vinotéky a baru U Vinice na Husově náměstí. Takže druhé vítězství putuje také tak trochu do Benátek nad Jizerou. A z jakých zemí jste mohli víno ochutnat? Samozřejmě z České republiky (včetně Moravy), ze Slovenska, z Německa, Francie, Slovinska a Itálie Rozhovor s panem Jiřím Urbanem: Jirko, Tvá vinice již neodmyslitelně patří k našemu městu. Mohl bys nám, prosím, připomenout, od kterého roku se vínu věnuješ? Vinařství se věnuji již od roku 1981, ihned po ukončení kariéry automobilového závodníka. Po absolvování poslední rallye a to Rallye Škoda v Mladé Boleslavi. První vinici jsem zakládal v Agátovém údolí v Pojizeří a jezdil jsem si pro inspiraci do Německa. Pozemek pro současnou vinici pod zámeckým parkem jsem si od města pronajal v roce Jsi také členem Cechu českých vinařů. Jak se jím vlastně může vinař stát? Do cechu může být vinař přijat až po výsadbě vinohradu o určité rozloze nebo po výrobě daného množství vína. Já jsem podmínky k přijetí splnil výsadbou vinice v roce 1991 a byl v daném roce na člena Cechu českých vinařů pasován Karlem IV. s jeho družinou při tradičním slavnostním rituálu. Ing. Miro Dudo, vinař a vinohradník, předseda všech degustačních komisí, jeden z členů delegace z partnerského města Modra Málo kdo asi ví, že je vinice pouze Tvým koníčkem. Stále chodíš do zaměstnání, takže na ni nezbývá jistě tolik času, kolik by sis přál Přiznám se, že se těším na odchod do důchodu, jelikož vinice potřebuje hodiny a hodiny práce. Šampión soutěže v kategorii bílých vín - Benátky nad Jizerou Přestože patří Tvá vinice mezi ty menší, než vlastní jiní vinaři právě třeba z partnerského města Modra či z Hustopečí, do jejichž Burčákové unie již patříme, dokáže překvapit. Co Ty na to? Výsledek mě překvapil a zároveň velmi potěšil. Nejdříve zakoupit skleničku a kupóny a poté hurá do sklepení Rozstřel, vlevo předseda 1. degustační komise, benátecký vinař pan Jiří Urban, člen Cechu českých vinařů Po celou dobu degustací jsi byl předsedou degustační komise číslo 1, neměl jsi tedy hlasovací právo, pouze jsi dohlížel na své svěřence, sčítal bodové ohodnocení apod. Všem členům včetně předsedů komisí jsou předkládány utajené seznamy soutěžních vzorků. Znáte pouze pořadové

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V.

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V. Kukátko vydání č.13 červen 2013 Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013 Botanicus v Ostré Dne 12.6.2013 jsme se sešli se třídou V.A. na autobusovém nádraží, měli jsme namířeno do Botanicus v Ostré.

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Zleva Hugo Dokládal, 1. třída, Lucie Vávrová, 6. třída, Anna Bentaous, 7. třída, žáci ČŠBH Paříž. Kategorie (6 10 let)

Zleva Hugo Dokládal, 1. třída, Lucie Vávrová, 6. třída, Anna Bentaous, 7. třída, žáci ČŠBH Paříž. Kategorie (6 10 let) Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013.. Číslo 5 Červen 2015 Seznamte se s laureáty ceny Josefa Palivce! V tomto čísle:!! Překladatelé mezi námi Prvňákem na konci

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více