Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014"

Transkript

1 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí. starostka v 17:25 hod. Program: 1. Schválení programu 2. Ověřovatelé zápisu 3. Pronájem obchodu pověření k podpisu nájemní smlouvy 4. Uvolnění bytu nad hasičskou zbrojnicí 5. Závěrečný účet obce Ktová za rok Žádost o příspěvek 7. Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci VO + rozhlasu 8. Pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na rekonstrukci VO + rozhlasu 9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Ktová pro volební období Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr Úvod Paní starostka přivítala přítomné zastupitele obce a hosty. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatel: Jiřina Bobková 1. Ověřovatelé zápisu Ověřovateli zápisu: Jaroslav Šperling, Jana Boučková Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 2. Schválení programu Pí starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Navrhuje vyřazení bodu č. 3 z důvodu nemoci pana Šmirause. Dále navrhuje zařadit tyto body schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci VO + rozhlasu, pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na rekonstrukci VO + rozhlasu, stanovení počtu členů zastupitelstva obce Ktová pro volební období Zastupitelstvo obce schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva obce Ktová s navrženými změnami.

2 3. Pronájem obchodu pověření podpisem nájemní smlouvy Do výběrového řízení na pronájem obchodu se přihlásil jeden zájemce: Anh Dang Ha z Rovenska pod Troskami. Paní starostka navrhuje mu obchod pronajmout a vyzívá zastupitelstvo, aby ji pověřilo podpisem nájemní smlouvy, která byla vyvěšena společně se zadávacími podmínkami výběrového řízení. Pan Šperling doporučil do smlouvy doplnit, že musí být obchod otevřen minimálně 3 dny v běžném týdnu. Paní starostka slíbila toto doplnění do smlouvy. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obchodu panu Anh Dang Ha a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy. 4. Uvolnění bytu nad hasičskou zbrojnicí K se pan Morávek Jiří stěhuje z bytu nad hasičskou zbrojnicí. Pan Vrána, Hýbl a Morávek vznesli požadavek, aby byt nebyl nadále pronajímán, ale byl ponechán jako klubovna pro místní spolky a popř. pro obec. Upozornili na problém, kterým je hodnotný majetek v hasičárně, že tam není toaleta /chodí se do bytu) a také voda se nosí z bytu. Hasiči uvedli, že předběžná cena za úpravy bytu by byly přibližně Kč jednorázově. Chtěli by vybourat příčky, z koupelny udělat druhý záchod a novou podlahovou krytinu. Paní starostka upozornila na to, že náklady na provoz a nájemné, o které obec přijde, budou cca Kč ročně. Pan Šperling upozornil na to, že je požádáno o dotaci na zateplení, o kterou bychom mohli přijít, kdyby se nedodrželi původní uvedené skutečnosti v žádosti a to, že je tam byt. To paní starostka nevyvrátila ani nepotvrdila. Musí to zjistit u firmy, která žádost o dotaci podávala. Také uvedl, že je špatné likvidovat to, co lze provozovat i nadále bez velkých problémů a nadměrných finančních nákladů. Paní starostka upozornila na to, že obec již tak velmi bojuje s nedostatkem finančních prostředků na důležité zabezpečení např. chodníků a není tedy úplně správné připravovat obec o další peníze. Paní starostka dále bude zjišťovat, jak se finančně podílí hasiči a jiné spolky v jiných obcích na takovýchto zařízeních. Ještě bylo ze strany hasičů uvedeno, že pan Sedláček ve škole také neplatí nájemné, ale tento argument nebyl zcela na místě. Jelikož v posledních letech pan Sedláček nainvestoval do školy cca za nové dveře a nechal udělat novou elektriku. Takže sice nájemné neplatí, ale investice do školy jsou prokazatelné. Na vše jsou účetní doklady. Dále navrhuje ponechat konečné rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva obce, kde budou přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání rozhodnutí využití bytu nad hasičskou zbrojnicí na příští zasedání zastupitelstva obce.

3 5. Závěrečný účet obce Ktová za rok 2013 Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy z přezkoumání. Zastupitelstvo obce Ktová odsouhlasilo závěrečný účet včetně závěrečné zprávy bez výhrad. 6. Žádost o příspěvek Paní starostka informovala zastupitele o přijaté žádosti Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. z Rovenska pod troskami o příspěvek na činnost. Jelikož jejich zájezdů a akcí se účastní také naši důchodci, bylo by dobré nějaký příspěvek poskytnout. Paní Drašnarová navrhuje 1000 Kč. Pan Šperling uvedl, že jelikož jsme od roku 2010 ještě příspěvek nedávali souhlasí s návrhem. Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek ve výši Ke pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. z Rovenska pod troskami. 7. Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci VO + rozhlasu Paní starostka informovala o výběrovém řízení, které. Dne byly obeslány 4 firmy se žádostí o podání nabídky na rekonstrukci VO + rozhlasu. Z těchto 4 firem podali nabíku 3 firmy. Výběrová komise posoudila nabídky a nejlevnější nabídku podala firma VČE - montáže,, a. s. a to za cenu Kč bez DPH. Paní starostka informovala, že firma je ochotná rozložit platbu do dvou let. Jelikož se jedná o částku vysokou a stavbu na několik desetiletí, budeme nuceni vzít si na tuto akci úvěr. V jaké výši a s jakými podmínkami, bude bod některého z příštích zasedání. Dále paní starostka navrhuje, aby byla pověřena podpisem smlouvy na tuto akci. Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové řízení na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 8. Pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Paní starostka navrhuje, aby byla pověřena podpisem smlouvy na tuto akci. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

4 9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Ktová pro volební období Na podzim 2014 budou volby do obecního zastupitelstva. Pro tyto volby je třeba schválit počet členů zastupitelstva obce pro další volební období Po krátké debatě doporučuje ZO počet členů ponechat na 7. Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat počet členů ZO pro volební období na počtu sedmi. 10. Diskuse Paní starostka informovala o tom, že proběhne na návsi asfaltování, které měla v podmínkách opravy vodovodu VHS Turnov. Z tohoto důvodu jsme nechali osadit na návsi obrubníky. Na tomto postupu jsme se domlouvali již v minulosti, když jsme chtěli dělat úpravy návsi. VSH Turnov nabízí, že při asfaltování návsi mohou požádat občané a asfaltování vlastních cest, dvorů atd. Za částku, kterou si dohodnou s firmou jim práci odvedou. Začíná instalace úsekového radaru, takže v nejbližší době, by konečně mohl radar korigovat dopravu ve Ktové. Pan Vrána ještě požádal, zda bychom mohli nechat odvézt hromadu hlíny, která je u hasičárny, Překáží výjezdu hasičského auta. Paní starostka slíbila toto zařídit. Zapsal: Jiřina Bobková ověřovatel č. 1: Jaroslav Šperling ověřovatel č. 2: Jana Boučková

5 Usnesení č. 22/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ktová konaného v úterý dne 27. května 2014 v 17:25 hod. zastupitelstvo obce schvaluje: - ověřovatelé zápisu - pronájem obchodu pověření k podpisu nájemní smlouvy - ponechání rozhodnutí využití bytu nad hasičskou zbrojnicí na příští zasedání zastupitelstva obce. - závěrečný účet obce Ktová za rok žádost o příspěvek - schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci VO + rozhlasu - pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na rekonstrukci VO + rozhlasu - stanovení počtu členů zastupitelstva obce Ktová pro volební období Jiřina Bobková starostka obce Marie Drašnarová místostarostka obce Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hod. Vyvěšeno dne: Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce obce

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ Zápis z 10. zasedání konaného dne 2. 7. 2015 Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:00. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013 Zahájení: 19:00 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 7/2012 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova bývalé školy, dne 26. 10. 2012, 19:00 až 23:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, V. Novák,

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 42. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 26.06.2014 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:06 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 07.06.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 27. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 20.12.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis č. 9/26/2008. - člen Mgr. Věra Žižková - člen

Zápis č. 9/26/2008. - člen Mgr. Věra Žižková - člen Zápis č. 9/26/2008 z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 4. srpna 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více