Specifikace kvality produktu pro VOP - Smurfit Kappa Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace kvality produktu pro VOP - Smurfit Kappa Olomouc"

Transkript

1 Strana1 z 6 A5. Informace o kvalitě A5.1 Atest --- Dle specifikace kvality dohodnuté se zákazníkem Používá se u objednávek dle přání zákazníka B1. Specifikace tisku B1.1 Správnost tištěného motivu B1.2 Umístění motivu na výsekovém návrhu Specifikace motivu se musí zcela podřídit požadavkům zákazníka Souhlas zákazníka: v tištěném archu, motivu, vzorku barvy, cromalinu, HP plotr, PDF (ne pro odsouhlasení barevnosti) Montáž v závislosti na nástrojovém výkresu Tolerance +/- 1 mm Umístění tiskové montáže v závislosti na tištěném archu B1.3 Přetisk Přetisk dvou sousedních barev 0.15 mm V grafických --- programech B1.4 Umístění barevné škály mm za poslední výsekovou sadou Vizualní --- B1.5 Umístění a vyznačení datumovky B1.6 Umístění textu a čárového kódu v tištěném motivu Specifikace kvality produktu pro VOP - Smurfit Kappa Olomouc Umístění datumovky mimo viditelnou část po složení produktu Umístění textu od hrany nebo rylu na výseku B2. TYPOgrafická kvalita B2.1 Ostrost motivu Dle odchylky v umístění nebo zdvojení může být negativně ovlivněna ostrost motivu Reference se vrátí do KPO co nejdříve po jejím odsouhlasení Na každém motivu Pro zajištění zpětné vysledovatelnosti min. 3 mm Pravítko, posuvné měřítko B2.2 Soutisk tištěného obrazu Rozdíly v soutisku mezi jednotlivými barvami Max. 0,1 mm Kalibrovaná lupa, měřící zařízení B2.3 Mrakovitost / Tistěný obraz může vykazovat Nemusí negativně ovlivnit rovnoměrnost nerovnostnebo efekt mraků konečný produkt --- V případě nedodržení vzdálenosti může být text nečitelný Nemusí se příhodit / Lupa Kvalita dostupnych litografií a digitálních souborů má velký vliv Kvalita lepenky ovlivňuje výsledek potisku

2 Strana2 z 6 B2.4 A5. Informace Opakování o kvalitě / množení Opakování, množení je vizuální opakování Nemusí negativně ovlivnit Velmi záleží na tištěném tištěného obrazu uvnitř nebo v blízkosti plně konečný produkt barevného povrchu (tzv. duchy) obrazu a barvě. Nemůže být vždy zabráněno s ohledem na dnes dostupnou technologii. B2.5 Uvolňování barvy Negativní efekt z důvodu zpracování tištěného obrazu -stírání barvy, mazání Nemusí se objevit B3. Barva B3.1 Barevnost zakázky Správnost tisku výtažkových barev (CMYK) se posuzuje vizuálně podle certifikovaného nátisku při normovaném osvětlení (5000 K). B3.2 Správnost barev Barevné rozdíly v zakázce od referenčního vzoru (OK sheet). B3.3 Správnost přímých Pantone barev B3.4 Správnost speciálních barev B3.5 Rozdíl v barevném odstínu Správnost Pantone barev se posuzuje vizuálně podle vzorníku barev Pantone Formula Guide Solid (4th Edition, 5th Správnost Printing). speciálních barev se posuzuje vizuálně podle zákazníkem schváleného "Nátisku offset barvy". Barevné rozdíly od referenční barvy Standard dle certif. nátisku. Povolené odchylky dle výřezů (vzorů) předchozích zakázek. Úroveň tolerance v densitě jednotlivých barev +/- 0,2 D v rámci zakázky. Úroveň tolerance do de2000=4 (delta E odchylka barev) Úroveň tolerance do de2000=4 (delta E odchylka barev) Úroveň tolerance do de2000=4 (delta E odchylka barev) Vizuálně Kalibrovaný denzitometr. Spektrofotometr. Spektrofotometr. Spektrofotometr. Vizuálně podle certif. nátisku dle ISO Fogra 39L při normovaném osvětlení. B4. Text B4.1 Text Správná věcnost a čitelnost Text musí být věcně správný, dobře čitelný a dle odsouhlasených ref. materiálů. Texty nemohou být menší než 6 pt. B6. Konečná povrchová úprava B6.1 Úroveň lesku Záleží na druhu použitého laku - tiskový, disperzní, UV B6.2 Oblasti bez laku Nezbytné pro lepení/přidělání (technických) nebo jiných předmětů (cenové štítky) Min. 35 bodů světlosti při užití zářivého laku Oblasti bez laku dle nákresů pro výsek. Jak naznačeno na tištěném obrazu., externě / externě přístroj pro test. lesku Microgloss Vizuálně dle Lak musí přesáhnout tištěný obraz o 2 mm. Výjim- konstrukčního výkresu ky pro některá malá místa (např. spotřebujte do data)

3 Strana3 z 6 B6.3 A5. Informace Rovnoměrnost o kvalitě Rovnoměrnost lesku po celé ploše Rovnoměrnost nemusí mít negativní výsledek na tištěný obraz. B6.4 Trhlinky v laku Trhlinky v laku vzniklé z důvodu tenze v ohybových křivkách. B7. Optické nedostatky B7.1 Nedostatky v tištěném motivu B7.2 Poškození základního materiálu Šmouhy, skvrny, prach, díry, vlasy, proražení, pruhy od upravovacího nože Strojové vtisky, trhliny, atd. Trhlinky v laku nemusí mít negativní výsledek na tištěný obraz. Nemusí mít negativní výsledek na tištěný motiv Nemusí mít negativní výsledek na konečný produkt B7.3 Otřepené hrany Lehce roztřepený okraj na sekané hraně Nemusí mít negativní výsledek na konečný produkt C1. Materiálové složení C1.1 Složení Použití základního materiálu (zanáška) - dle platného seznamu zanášek SKO Dle specifikace produktu a potvrzené objednávky Jemné trhlinky jsou okamžitě viditelné na tmavých barvách. Předcházet těmto nedostatkům nelze na 100% z mnoha důvodů. Vtiskům přepravního pásu nemůže být vždy zabráněno na 100%. Dle použitého materiálu tenze v průběhu výseku je způsobena sekacím nožem a měření plošné hmotnosti (g/m2) Záměny ve složení jsou možné u všech druhů standardních materiálů, jen pokud nestanoví potvrzená objednávka výhradně jinak C1.2 Kvalita slepení vrstev lepenky Míra s jakou druhy materiálů přilnou jeden k druhému Vlákna se musí trhat v případě ručního rozvrstvení (roztržení) Manuální rozvrstvení s vizuální kontrolou při oddělení vláken C1.3 Zakřivenost Zakřivení vyjádřené jako procento z délky Max. 4 % Metr Pouze je-li podmínkou - výrobky musí být měřeny C1.4 Kopírovaní vlny Povrch produktu má zvýrazňující vrásčitý profil Vrásčitý povrch nemusí negativně ovlivnit vizuální kvalitu Druh vlny a kvalita krycí vrstvy může zviditelnit či skrýt kopírování vlny C1.5 Doba uskladnění základního materiálu Dlouhodobé skladování může mít negativní vliv na zpracování materiálu a konečný výsledek. Max. 1 rok skladování po datu výroby Datum výroby Užívejte FIFO způsob skladování základních materiálů

4 Strana4 z 6 A5. C2. Informace Technické o parametry kvalitě produktu C2.1 Rozměrová tolerance Rovné, nelepené Konstrukční výkres, odsouhlasená konstrukce +/- 2 - pravítko Kontrola dimenzí v daných podmínkách mm C2.2 Směr vlny --- Konstrukční výkres, odsouhlasený model Kontrola v daných podmínkách C2.3 Základní typy vlnitých lepenek Vlna: B - F - E -C-BE-BC (standard) Potvrzení objednávky specifikace produktu Vizualní Kontrola dimenzí v daných podmínkách C2.4 Pevnostní vlastnosti Pevnost v souladu s garantovanými parametry (ECT, BCT a průtlak) C2.5 Nevyloupaný odpad ve tvarovém výseku Standardní kompresní úroveň, pevnost v reálných podmínkách minimálně na garantovaných hodnotách Na přání zákazníka vystavení atestu Zhodnocení dle standardních podmínek u zkompletovaného produktu --- Čistý produkt Odpad různeho tvaru < 5 mm nemůže být vždy odstraněn, větší nevyloupaný odpad musí být smluvně potvrzen zákazníkem C2.6 Technika výseku Sekaní do rubu je standard, na přání zakazníka lze vyrábět obal i sekaný do tisku C2.7 Tisk/výsek z archu Nedostatky v umístění motivu tisku v závislosti na výseku a rylech C2.8 Kvalita výseku Správně zvolené rylování, čitelné provedeni jehličkových kódů C2.9 Životnost hotového Dlouhodobé skladování může mít negativní produktu vliv na zpracovani obalu u zákazníka Odsouhlasený model nebo zákazníkova specifikace Záleží na tloušťce materiálu: vlna F = 0 +/- 1,5 mm vlna E = 0 +/- 1,5 mm vlna B = 0 +/- 3 mm vlna C = 0 +/- 3 mm vlna BE, BC = 0 +/- 3 mm Konstrukční výkres nebo zákazníkova specifikace Max. 6 měsíců skladovací životnost (při teplotě 5-45 C a relativní vlhkosti 30-70%) Pravítko, posuvné měřítko Datum výroby Vzorek z plotru není referencí pro sekani do rubu/tisku Toto se musí brát v potaz při tvorbě designu (umístění motivu tisku a archová montáž) Kvalita rylování může zmizet z materiálu, praskání u rylu

5 Strana5 z 6 A5. C3. Informace Kvalita lepení o kvalitě C3.1 Rozlepování a správnost Spojování obalu se provádí lepením v místě Měřítko, měřit na dvou lepených spojů záložky krajních koncích spoje C3.2 Správnost ostatních lepených bodů Úroveň, do kterého skládané spoje ohýbáme, musí splňovat funkčnost D3. Množství na balenou jednotku D3.1 Množství na balenou jednotku D3.2 Množství dodaných kusů nesplňujících specifikaci kvality produktu Počet ks ve svazku nebo v univerzálních balících krabicích Záložka: SLN: standardně ±0.8 mm, max ±1.5 mm 3VL: standardně ±1.5 mm, max ±2 mm 5VL: standardně ±2 mm, max ±3 mm Tolerance skládaného (lepeného) úhlu ±3 Dle potvrzené objednávky / specifikace produktu Povolená množstevní tolerance +/- 10% v balené jednotce, průměr v celé dodávce +/- 0,5% Úhloměrem od centra lepeného spoje Součet Délka slepu: do 150 mm - lepidlo musí být max 10 mm od kraje 150 až 300mm - 20 mm nad 300mm - max 30mm od okraje Měření po sestavení produkt musí být balen tak, aby nebyl poškozen. Tolerance se může vyskytnout vzhledem k rozdílné tloušťce základního materiálu. Počet ks v dodávce. Max. v celé dodávce 0,5% Součet Odchylky v kvalitě se mohou vyskytnout vzhledem k technologii výroby.

6 Strana6 z 6 A5. S1. Bezpečnost Informace o produktu kvalitě - pouze pro produkty pro přímý kontakt s potravinami, které jsou takto označené v průvodní dokumentaci S1.1 Shoda s legislativou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, Vyhláška ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška MZd č. 38/2001 Sb S1.2. Omezení použití Nevhodné/extrémní podmínky použití mohou mít negativní vliv na bariérové vlastnosti, funkčnost, bezpečnost obalu. Použítí při teplotě 5-45 C a relativní vlhkosti 30-70% pro suché a nemastné potraviny. Atest teploměr, vlhkoměr Používá se atest dodavatelů materiálů a ověření zkouškami v akreditované laboratoři. Pevnost materiálu, kvalita slepu, bariérové vlastnosti a migrace látek z barev může být zhoršena. S1.3. Alergeny Při výrobě se používá škrobové lepidlo a papíry, které obsahují/mohou obsahovat lepek. S1.4. Obsah recyklátu. Pro výrobu jsou použity papírové materiály s obsahem recyklovaného podílu. Produkty mohou obsahovat lepek % dle druhu board grade. Analýza. výpočet. Používá se atest dodavatelů materiálů a ověření zkouškami v akreditované laboratoři. Dle specifikací dodavatelů papíru. Všechna měření a vyhodnocení budou prováděna měřidly, která odpovídají platným normám z oblasti metrologie. Zpracovala: Eva Dostálová Schválil: Petr Kubenka

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství Strana 2 Vydavatelství RINGIER ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: 003-40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG VÝROBNÍ POSTUPY: TISK NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO VÝROBU UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG

Více

41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken

41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken 41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 1. ledna 2013 OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 13. listopadu OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis Katalog 0 Antalis Packaging y Systémy Řešení Servis Nákup na jednom místě Obalové materiály Dodávky po celé Evropě Certiflikace DIN ISO 00 Víme, co od nás, jako vašeho partnera pro technicky inovativní

Více

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev Print Media Academy Profi Tip Správa barev Úvod BerndS chopp, Ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, zářivé barvy věrné originálu na kvalitním papíru - to je to co odlišuje vysoce kvalitní tiskový

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA 1. PŘEDSTAVENÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA Plastový spalinový systém Almeva je moderní řešení přetlakového odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Základním materiálem tohoto systému je speciální

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD Číslo dokumentu Číslo listu 1/12 Číslo revize 2 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO SPECIFICKÉ ČINNOSTI V NDT A OBORECH SOUVISEJÍCÍCH DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO/IEC 17024 Účel Tento standard

Více

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU I. vydání 7 8/2015 www.packagingherald.cz TRENDY V EXPORTNÍM BALENÍ GS1 DATABAR STŘEDEM POZORNOSTI ICC PROFILY A JEJICH UŽITÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů 11. 11. 2005 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na

Více