Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů značky Opel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů značky Opel"

Transkript

1 Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů značky Opel Standardy provozních postupů: Služby zákazníkům při opravě (P101-P106) Popis P101 P102 P103 P104 P105 P106 Služby zajišťující přebírání a předávání vozidel zákazníkům jsou zavedeny. Příjem a odtah havarovaných vozidel i mimo pracovní dobu (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Všichni zákazníci jsou předem informováni o očekávané výši úhrady opravy. Všichni zákazníci jsou seznámeni s termíny ukončení oprav, které opravce aktivně zákazníkům upřesňuje. Na všechny opravy vozidel značky Opel se poskytuje záruka 24 měsíců na použité náhradní díly a 12 měsíců na provedenou práci. Náhradní vozidlo je k dispozici za zvýhodněných podmínek proti běžné komerční sazbě opravce po dobu opravy vozidla. Provádí se průzkum spokojenosti zákazníků, a je tak zajištěna konstruktivní zpětná vazba od zákazníků Opel. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 1/14

2 Standardy provozních postupů: Cenová nabídka zákazníkům při opravě (P201-P204) Popis P201 P202 P203 P204 Vhodné přejímací prostory s odpovídajícím osvětlením a podle potřeby i zastřešením umožňující přejímacím technikům řádnou kontrolu vozidel jsou k dispozici. Všechny nabídky pro vozy Opel jsou k dispozici ve vhodné písemné formě a jsou opatřeny odhadem úplné ceny. Přejímací technici mají k dispozici časové normativy oprav vozů Opel předepsané výrobcem ( v systému TIS2WEB). Počáteční nabídky jsou sledovány podle průběhu prací a jsou postupně upřesňovány včetně sazeb za práce. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 2/14

3 Standardy provozních postupů: Kvalifikace a odpovědnost při opravě (P301-P306) P301 Popis Provozovna havarijních oprav má pracovníka zajišťujícího kontakty se společností Opel i s dealerem Opel nebo autorizovaným opravcem Opel. P302 P304 P305 P306 V opravně se plní soubor předepsaných školení výrobce Opel o havarijních opravách a pracovníci se jich účastní dle předpisu výrobce Opel. Mechanici zajišťují pouze práce, ke kterým mají odpovídající kvalifikaci i praxi. Všichni mechanici provádějící svářečské práce na vozidlech Opel mají odpovídající svářečské průkazy. Všichni mechanici provádějící lakýrnické práce se zúčastnili školení pořádaných výrobcem barev a laků, která jsou nezbytné pro správné provedení lakýrnických prací dle předpisu výrobce barev a laků. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 3/14

4 Standardy provozních postupů: Postup a technologie opravy (P401-P410) P401 Popis V opravně je zaveden systém pro řízení a sledování průběhu oprav usnadňující přesné určování jejich konečných termínů. P402 P403 P404 P405 P406 P407 P408 P409 P410 Provozovna má přístup do systému technických informací Opel (systém TIS) a podle potřeby i k příručkám pro opravy karosérií. Pokud zákazník nestanoví jinak, je k opravám vozidel Opel použito originálních dílů Opel nebo dílů shodné kvality (kvalitativní shodnost je doložená certifikátem kvalitativní shody od dodavatele shodných dílů). Společnost Opel i zákazník jsou na faktuře informováni o případech, ve kterých nebylo použito originálních dílů, při opravách vozidel Opel, na které se vztahuje zákonná záruka, prodloužená záruka, záruka na prorezivění karoserie nebo kulance Opel. Originální díly Opel jsou použity při všech záručních i všech ostatních opravách hrazených v rámci podmínek prodloužené záruky Opel společností CarGarantie. Veškeré záruční opravy Opel probíhají podle záruční politiky firmy Opel a jsou o nich vedeny záznamy v souladu s touto politikou (viz. servisní knížka vozidla). Při opravách všech vozidel Opel se dodržují výrobcem Opel doporučené technologické a nejlepší průmyslové postupy pro opravy (viz. servisní knížka vozidla a informace v systému TIS2WEB). V rámci oprav se zajišťují protikorozní úpravy v souladu s technickými specifikacemi firmy Opel (viz. servisní knížka vozidla a informace v systému TIS2WEB). Vozidla jsou při opravách přiměřeně chráněna proti poškozením způsobeným rozstřikem laků, odletujícími jiskrami nebo prachem. Všechna vozidla jsou před předáním zákazníkům pečlivě vyčištěna a jsou z nich odstraněny všechny stopy opravy. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 4/14

5 Standardy provozních postupů: Zajištění kvality opravy (P501-P504) P501 Popis Před zahájením opravy je zaznamenán stav vozidla i příslušenství a podle možností jsou pořízeny fotografie. P502 P503 P504 Při opravách, kdy vozidlo prochází několika technologickými úseky opravny, je zajištěna mezioperační kontrola kvality doposud provedených prací. Výstupní kontrolu kvality provedené opravy, obnovy interiéru i exteriéru vozidla a základní bezpečnostní kontrolu zajišťuje pověřená osoba, která má odpovídající kvalifikaci a zkušenosti pro tuto činnost. Výstupní kontrola je písemně zaznamenána do protokolu výstupní kontroly, který obsahuje všechna nezbytná data (Tj. kdo provedl kontrolu, kdy a co bylo kontrolováno s jakým výsledkem) Mechanici jsou seznámeni se svými pracovními náplněmi, které podrobně rozepisují standardy organizace na jednotlivé pracovní postupy. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 5/14

6 Standardy provozních postupů: Kontrola financování opravy (P601-P603) Popis P601 P602 P603 Na vyžádání auditu opravce předkládá údaje a dokumentaci o opravách vozidel Opel. Opravce má zavedený systém zaznamenávání pracovních časů jednotlivých mechaniků umožňující hodnocení jejich výkonnosti a efektivity. Servisní systém opravce umožňuje sledovat využití pracovní doby i použití dílů k opravám vozidel Opel. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 6/14

7 Standardy prostorů opraven: Vstup a příjem zákazníků (F101-F107) Popis standard F101 F102 F103 F104 F105 F106 F107 Pro zákazníky je k dispozici servisní příjem uvnitř budovy, který je v otvírací době stabilně obsazen kvalifikovaným pracovníkem. Exteriér budov je dobře udržován a působí důstojným dojmem. Servisní příjem je jasně označen. Prostory servisního příjmu zákazníků jsou čisté a uklizené, podlahy i nábytek jsou v nehavarijním stavu a odpovídají hygienickým normám. Koše na odpadky jsou mimo zorné pole zákazníků, případně jsou použity uzavřené kontejnery. Zákazníci mají k dispozici pohodlnou čekárnu a sociální zařízení, které odpovídá hygienickým normám. Zákazníci mají k dispozici řádně označené a dostatečně veliké parkoviště s dobrým povrchem. Které odpovídá zákonným normám. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 7/14

8 Standardy prostorů opraven: Dílenské prostory (F201-F207) F201 Popis Podlahy v dílnách jsou dostatečně těsné a rovné. Odpovídají normám bezpečnosti práce a normám pro ochranu životního prostředí. F202 F203 F204 F205 F206 F207 Všechny pracovní prostory jsou přiměřeně osvětlené, podle příslušných hygienických norem. Všechny pracovní prostory jsou vybaveny přiměřeným a stabilně instalovaným topením, podle příslušných hygienických norem. Všechny pracovní prostory jsou uklizené a bez nahromaděných odpadků Každý trvale zaměstnaný mechanik má k dispozici nejméně jedno pracoviště přiměřených rozměrů v daný čas při směnném provozu. Mezi pracovišti je dostatek volného prostoru. Dílny mají dostatečně prostory pro ukládání nástrojů a přípravků, vyměněných dílů, záručních dílů uschovaných pro další kontrolu i nových dílů, včetně uzavřených prostor (boxů) pro čalounění, výplně a ostatní demontované díly. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 8/14

9 Standardy prostorů opraven: Zajištění servisovaných vozidel (F301-F304) Popis F301 F302 F303 F304 Všechna vozidla zákazníků mimo budovy dílen jsou spolehlivě zajištěna a klíčky jsou uloženy na bezpečném místě. Vážně poškozená vozidla jsou uložena v zajištěných prostorách se zákazem vstupu a mimo dohled návštěvníků zařízení. Vážně poškozená vozidla uložená na nezastřešených plochách jsou chráněna před vnikáním srážkové vody. Opravna má uložené vozy Opel ve svých prostorách pojištěné proti vnějším vlivům, jejich odcizení nebo poškození. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 9/14

10 Standardy vybavení opraven: Všeobecné vybavení dílny (E101-E106) Popis E101 E102 E103 E104 E105 E106 Vzduchový kompresor s okružním rozvodem stlačeného vzduchu zajišťujícím dostatečný tlak vzduchu pro všechna pracoviště. Zařízení na odsávání prachu buďto zabudované, nebo mobilní jednotka. PC s DVD ROM a pevným nebo bezdrátovým připojením na internet umožňujícím připojení na technický informační systém Opel (systém TIS2WEB). Dvou nebo čtyř-sloupový zdvihák na vozidla v prostoru karosárny Čistič párou nebo tlakovou vodou Vysavač za vlhka a za sucha Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 10/14

11 Standardy vybavení opraven: Opravy a výměna panelů karosérie (E201-E206) Popis E201 E202 E203 E204 E205 E206 Rovnací rám na karosérie, vybavený konzolami a měřicím systémem. Vytahovací hydraulické zařízení. Svářecí zařízení MIG nebo MAG. Třífázová bodová svářečka invertor. Minimální požadavky výrobce Opel: Přítlak 6 barů, svařovací proud 32A, jmenovitý výkon při 100% DZ 25KVA, rozměry bodového sváru min. 4x10 mm Odstraňovač bodových svárů. Dostatečný rozsah ručního nářadí včetně panelových stojánků, rotačních brusek a pásových brusek. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 11/14

12 Standardy vybavení opraven: Obnova laku a barev (E301-E306) Popis E301 E302 E303 E304 E305 E306 E307 Dostatečně prostorné lakovací boxy s odpovídajícím prouděním vzduchu schopným zajistit prostředí o teplotě nejméně 60 C, splňující příslušné předpisy k ochraně životního prostředí. Při záručních opravách vozů Opel musí provozovna udržovat a používat mísící schéma barev jedné ze značek schválených výrobcem Opel. Uzavřená, odvětraná a dobře udržovaná mísírna barev. Počítačem řízený mísící systém nebo mísící váhy na barvy se čtečkou mikrofiší. Dostatečný rozsah stříkacích pistolí s příslušnými tryskami a jehlami. Měřidlo tloušťky lakového systému. Vhodné čistící zařízení na stříkací pistole. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 12/14

13 Standardy vybavení opraven: Demontáž a montáž (E401-E409) Popis E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 Regloskop pro seřizování světlometů. Stojánky pod nápravy. Pojízdný zvedák. Dostatečný rozsah ručního nářadí. (Vrtačky, brusky, šroubováky, klíče atd.) Sestava pro seřízení geometrie náprav. Zařízení pro vypouštění paliva s možností přechodného odděleného uložení různých druhů paliva. Zvedák motorů, montážní rám. Zařízení pro vyvažování kol. Zařízení pro testování tlumičů a brzd. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 13/14

14 Standardy vybavení opraven: Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí (E501-E510) Popis E501 E502 E503 E504 E505 E506 E507 E508 E509 E510 Jasně označené místo první pomoci. Obsah lékárničky v souladu s bezpečnostními předpisy. Hasicí přístroje rozmístěné v souladu s požárními předpisy. Prostor pro vyplachování očí v blízkosti lakovny. Svářečské brýle a masky v dostatečném počtu. Lakýrnické masky v dostatečném počtu. Svářečské zástěry a rukavice v dostatečném počtu. Masky filtrující vdechovaný vzduch v dostatečném počtu. Skladování odpadů v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí. Třídění odpadů v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí. Ekologická likvidace odpadů v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí - platná smlouva se společností autorizovanou pro tuto činnost. Soubor standardů pro certifikované opravce havarovaných vozů Opel Page 14/14

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Vymezení plnění veřejné zakázky

Vymezení plnění veřejné zakázky Zajištění vybraných činností facility managementu pro objekt budova Skalka Příloha č. 5 Popis předmětu plnění Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění organizace provozování

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Tato norma je základní normou z hlediska obsluhy a práce na elektrickém zařízení. Třídícím znakem této normy je ČSN 343100, což je norma,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA 1. PŘEDSTAVENÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA Plastový spalinový systém Almeva je moderní řešení přetlakového odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Základním materiálem tohoto systému je speciální

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více