Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI"

Transkript

1 Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

2 SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zemědělství ČR ÚKZÚZ SVS S Z P I Zákon č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů jiné

3 SZPI Organizační členění Inspektorát v Praze Inspektorát v Táboře Inspektorát v Plzni Inspektorát v Ústí n. Labem Ústřední inspektorát Inspektorát v Hradci Králové Inspektorát v Brně Inspektorát v Olomouci

4 SZPI Územní působnost jednotlivých inspektorátů Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů

5 SZPI Zaměření: bezpečnost potravin hygienické požadavky kvalita potravin falšování potravin klamání spotřebitele Působnost: Výroba Dovoz Skladování Velkoobchod Přeprava Maloobchod Společné stravování

6 SZPI Předmět činnosti SZPI Kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí do oběhu: zemědělské výrobky suroviny k výrobě potravin potraviny (pokrmy) tabákové výrobky

7 SZPI vydává: osvědčení pro zápis chráněných zeměpisných označení, chráněných označení původu a zaručených tradičních specialit (CZO/CHPO,TS) osvědčení pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory certifikáty pro víno SZPI provádí zatříďování vín podle zákona č. 321/2004 o vinohradnictví a vinařství SZPI

8 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) SZPI národní kontaktní místo přenos informací o nebezpečných potravinách a krmivech vzájemně propojená síť, která spojuje členské země EU, EK a EFSA zabránit ohrožení spotřebitele zdravotně závadnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy SZPI

9 SZPI

10 SZPI Poskytnout spotřebiteli informace o nevyhovujících vzorcích zjištěných úřední kontrolou Ochrana zájmů spotřebitele podle článku 8 nařízení ES č.178/2002. Zlepšit pozici spotřebitele na trhu potravin

11 novela zákona o potravinách úřední dozor v oblasti společného stravování rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování nová povinnost - poskytovat informace o alergenech v pokrmech nařízení (EU) č. 1169/2011 výživové značení výsledky kontroly hygienických požadavků Obsah 11

12 Novela zákona o potravinách zákon č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrocích (publikován ve Sbírce zákonů ) účinnost od 1. ledna 2015 Zásadní změna v organizaci úředního dozoru v oblasti společného stravování do : dozor ve společném stravování výlučně v působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) nyní jsou kompetentními orgány rovněž : Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Státní veterinární správa (SVS) 12

13 Novela zákona o potravinách posílení dozoru ve společném stravování kontrola hygienických požadavků, bezpečnosti, kvality pokrmů větší důraz na případy falšování potravin, klamání spotřebitele zaměření na původ surovin (např. zvěřina, víno, lihoviny apod.) 13

14 Kompetence 16 zákona o potravinách SVS: vykonává dozor nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb SZPI: vykonává dozor při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb OOVZ : vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb, - státní dozor ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, Povinnost provozovatele zařízení společného stravování oznámit zahájení, ukončení či podstatnou měnu činnosti OOVZ zachována!!! 14

15 Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování Mezirezortní jednání (MZE x MZD): - OOVZ: působnost zejména ve společném stravování uzavřeného typu - SZPI: široké spektrum zařízení společného stravování otevřeného typu Kompetenční dohody na regionální úrovni: jednání : inspektoráty SZPI x krajské hygienické stanice 15

16 SZPI OOVZ (KHS) pivnice, vinárny, vinotéky, výčepy, čajovny, školní stravování, stravování v rámci dětské herny, bary, diskotéky, automaty na letní rekreace, MENZY veřejných místech krabičkové diety, nabídka on-line zdravotnická zařízení, sociální služby, objednávky rozvozu pokrmů lázeňská péče, závodní stravování společné stravování v rámci maloobchodu stravování v rámci ubytovacích služeb čerpací stanice cukrárny Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování kavárny "kamenné" provozovny rychlého řetězce rychlého občerstvení, cateringové občerstvení firmy stánky s občerstvením v rámci farmářských všechny typy stánků s občerstvením trhů RESTAURACE, HOSPODY- sdílená působnost SZPI a OOVZ ( 2/3 provozovatelů SZPI, 1/3 - OOVZ) 16

17 Povinnost označovat alergeny byla do potravinového práva zavedena již v roce 2003 (směrnicí 2003/89/ES). Až do vydání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se však tato povinnost vztahovala pouze na balené potraviny. Nařízení (EU) č. 1169/2011 požadavek na označování alergenů rozšiřuje i na nebalené potraviny tedy i pokrmy - (článek 44) Podle nové právní úpravy tak budou všichni provozovatelé zařízení společného stravování (restaurace, kavárny, bary, cukrárny rychlá občerstvení, jídelny, menzy atd.) povinni spotřebiteli poskytnout informace o výskytu alergenních látek a produktů použitých při přípravě pokrmu. 17

18 Příloha II nařízení (EU) č. 1169/ skupin potravinových alergenů 1. obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 8. skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) 9. celer 10.hořčice 11.sezamová semena 12.oxid siřičitý 13.vlčí bob 14.měkkýši. 18

19 Příloha II - výjimky Konkrétní produkty, u kterých bylo prokázáno, že v důsledku použité technologie výroby již výsledná potravina neobsahuje rezidua alergenních látek původně obsažených v surovině Na tyto produkty se nevztahuje informační povinnost Jedná se například o: obiloviny použité k výrobě alkoholických destilátů zcela rafinovaný sójový olej ořechy použitých k výrobě alkoholických destilátů apod. 19

20 Příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 upravující poskytování informací o alergenních látkách se použijí od 13. prosince Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanovuje v čl. 44 obecnou povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin tedy i pokrmů, avšak zároveň dává členským státům možnost upravit si na národní úrovni vlastní způsob poskytování těchto údajů, způsob jejich vyjadřování a uvádění. Právní předpisy ČR Povinnost poskytnout informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je blíže upřesněna zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., konkrétně ustanovení ( 9a) V první polovině roku 2015 bude vydána prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin, která bude podrobněji upravovat způsob poskytování údajů o alergenních látkách, způsob jejich vyjadřování a uvádění. 20

21 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. 21

22 Jak informovat o alergenech? 1. Písemná obecná informace o výskytu alergenů, která spotřebitele upozorní na možnost vyžádat si informace o konkrétních alergenních látkách a zároveň spotřebitele informuje, jakým způsobem mu budou tyto povinné informace sděleny. (Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být spotřebiteli následně sděleny pouze ústně). 1. Provozovatel uvede v nabídce pokrmu písemnou informaci o použití konkrétních alergenní látek v jednotlivých pokrmech jedním ze způsobů stanovených v článku 21 nařízení (EU) č. 1169/

23 Jak uvádět alergeny obsažené v pokrmech? Možné způsoby deklarace konkrétních alergenů - článek 21 nařízení (EU) č. 1169/2011: 1. Výčet použitých alergenních látek se uvede za slovem obsahuje 2. Konkrétní alergenní látky se uvedou v seznamu složek. Seznam složek není u pokrmů povinným údajem. Pokud se však provozovatel dobrovolně rozhodne deklarovat přítomné alergenní látky v pokrmu v seznamu složek, musí odkaz na alergenní látku uveden v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011, tzn. název alergenní látky musí být ve složení zvýrazněn tak, aby byl jednoznačně odlišen od ostatních složek (např. typem či stylem písma, barvou pozadí apod.). 3. Konkrétní alergenní látky se uvedou v názvu pokrmu. V případech, kdy název pokrmu jasně odkazuje na danou alergenní látku nebo produkt, nevyžaduje se uvedení alergenní látky ani ve složení ani za slovem obsahuje. 23

24 1. Výčet alergenních látek Menu 3: Zapečený bulgur se zeleninou a sýrem, obloha Obsahuje alergeny: vejce, mléko a výrobky z něj 2. Deklarace ve složení Hovězí guláš Složení: hovězí maso, voda, cibule, pšeničná mouka, vepřové sádlo, rajčatový protlak, paprika, sůl, cukr, česnek, sušená zelenina v různém poměru (mrkev, petržel, celer), kmín, pepř, majoránka. 3. Uvedení alergenu v názvu Rybí polévka, Ořechový koláč apod.!!!! Pokud pokrm nazvaný Rybí polévka obsahuje zároveň i jinou alergenní látku než rybu (např. celer, mouku), musí být tyto další alergenní složky uvedeny za slovem obsahuje. 24

25 Kde? Jak? Zákon o potravinách ( 9a) ani v návrh vyhlášky nespecifikuje požadavky na umístění a velikost písma pro deklaraci údajů o výskytu alergenních látek v pokrmech. Při deklaraci údajů o alergenech v pokrmech však musí být splněny obecné požadavky dle č. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011. Povinné informace o potravině se vyznačí: na viditelném místě dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné Informace o výskytu alergenních látek v pokrmech může být uvedena např. v jídelníčku, nabídkové tabuli, v těsné blízkosti nabídky pokrmu apod. 25

26 Čísla, písmena, piktogramy? Název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 Bramborová polévka, Obsahuje: pšeničná mouka, máslo, celer Pomocí číselných nebo písmenných kódů? ANO, ale: Spotřebitel na viditelném místě obdrží informaci, že konkrétní alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech jsou na jídelním lístku označeny formou číselných, písmenných kódů V rámci jídelníčku či jiné nabídky budou tyto číselné kódy vysvětleny a v označování bude zřejmá, srozumitelná a jednoznačná provázanost mezi číselným nebo písemným kódem a názvem alergenní látky. Piktogramy? ANO, ale: Není sice možné označit přítomný alergen pouze piktogramem Spolu s piktogramem musí být uveden i slovní popis piktogramu dle přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 pro jednotlivé piktogramy 26

27 Jídelní lístek Předkrmy 75g Carpaccio z hovězí svíčkové s parmazánem a plátky žampionů (7) Grilovaná zelenina s parmazánem (7) Číselné kódy nejsou vysvětleny, v jídelníčku není uvedena možnost požádat o seznam alergenů PASTA FRESCA/ČERSTVÉ DOMÁCÍ TĚSTOVINY Insalata Caprese (7 ) Kódy alergenů dle směrnice 1169/11 jsou uvedeny v závorkách. Opět chybí konkrétní vysvětlení, který konkrétní alergen číslo vyznačuje. Špízy 200 g Holandský špíz - alergeny 1, 7 ( kuřecí prsa, vepř. panenka, slanina, eidam, paprika, cibule ) 200 g Rožněný kuřecí špíz na lávovém kameni - alergeny 1 (na víně restovanými steakovými žampiony, špalkem loveckého salámu, barevná paprika a cibulka, přírodní omáčka provoněná česnek ) Informace o alergenech jsou označeny v jídelním lístku formou číselných kódů. 1. obiloviny obsahující lepek 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 27

28 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 3) Vejce a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj patří mezi potraviny ohrožující život Vysvětlující" informace uvedené u některých skupin alergenů jsou součásti informací o poskytovaných jídel a nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Alergenní látky a produkty uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou škodlivé pouze pro určitou skupinu spotřebitelů, kteří trpí potravinovou alergií nebo intolerancí na určitý alergen. Nelze rovněž selektovat a tvrdit, že některé skupiny alergenů jsou více škodlivé než jiné, neboť je to značně individuální záležitost. 28

29 PŘÍLOHA II LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich 29

30 Na co si dát pozor? V případě obilovin obsahujících lepek je nutné vždy uvést odkaz na konkrétní alergenní látku nebo produkt tj. konkrétní obilovinu (např. odkaz na pšeničnou mouku), nestačí uvést pouze obecný odkaz na obiloviny obsahující lepek - bez specifikace konkrétního druhu obiloviny. Podobně v případě skořápkových plodů není dostačující deklarovat jejich přítomnost v pokrmu obecně, ale musí být uveden konkrétní druh skořápkových plodů (např. vlašské ořechy). 30

31 Pondělí 2.3. Polévka: Houbová (obsahuje: 1, 9) Hl. jídlo I.: Čevabčiči (obsahuje: 1, 3), brambory (obsahuje: 7) Hl. jídlo II.: Těstoviny s cukrem, máslem a ořechovým griliášem (obsahuje: 1, 3, 5, 8) Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmech naleznete formou číselných kódů v jídelním lístku 1. obiloviny obsahující lepek 2. vejce. 7. mléko 8. skořápkové plody 9. celer Jídelní lístek od Pondělí polévka se špaldovými noky /1.1,1.5; 3,9/ masová koule, rajská omáčka, na výběr těstoviny/houskový knedlík, čaj, džus /1.1; 3,7/ Jídelní lístek obsahuje alergeny v závorkách: obiloviny obsahující lepek:1.1-pšenice, 1.5-špalda; 3-vejce, 4- ryby, 7-mléko, 9-celer, 10-hořčice, 11- sezamová semena. Jídelníček chléb, pomazánka z krůtího masa, ovocný čaj, jablko 1AB,7,10 polévka z míchaných luštěnin 1AD květák na mozeček, brambory, šťáva 3 rohlík, sýrová pomazánka s ementálem, mléko 1A,7 Seznam alergenů: 1. Obiloviny obsahující lepek / pšenice A, žito B, ječmen C, oves D, špalda E, kamut F/ 31

32 Informace o konkrétních alergenech na vyžádání 9a zákona o potravinách: viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o výskytu alergenní látky (obecná informace, upozornění pro spotřebitele) informaci o konkrétní látce je provozovatel povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit návrh vyhlášky, MZE o způsobech označování potravin písemným způsobem slovy Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být následně poskytnuty pouze ústním sdělením 32

33 Ověřitelné informace Provozovatel měl být při kontrole schopen doložit, z jakých informací odpovědný personál při poskytování informací o konkrétních alergenech v jednotlivých pokrmech vychází písemný nebo elektronický záznam, používané receptury, normy, používaný software, přehled alergenů vypracovaný pro obsluhu Provozovatel by měl stanovil osoby, které budou proškoleny a budou za poskytování informací odpovědné a rovněž zajistit jejich přítomnost po celou dobu, kdy jsou v provozovně nabízeny spotřebiteli pokrmy Nestandartní postupy: Obsluha musí být včas informována o všech změnách surovin použitých k přípravě pokrmů, které jsou podstatné z hlediska informací o alergenech (nahrazení kořenící směsí stanovené v receptuře jinou obsahující hořčičné semínko, zaprášení pokrmu moukou po regeneraci apod.) 33

34 Co se skrývá pod pokličkou? Naše jídla obsahují všechny alergeny (viz. tabulka alergenů). Naše nápoje obsahují všechny alergeny a jejich stopy (viz tabulka alergenů). Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU. Chybí přehled konkrétních alergenů použitých při přípravě jednotlivých pokrmů nebo informace možnosti vyžádat si tyto informace u personálu. 34

35 ???? Dezerty 3 kopečky zmrzliny... 59,- Kč Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou... 59,- Kč 2 ks Palačinky s jahůdkovou marmeládou, šlehačkou a čokolá- dou... 59,- Kč 3 ks Povidlové taštičky s mákem, cukrem a máslem... 35,- Kč (dezerty obsahují tyto alergeny (1,3,5,6,7,8,9,10,11,12) Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj 8) Skořápkové plody a výrobky z nich 9) Celer avýrobky z něj 10) Horčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, 1, vyjádřeno SO2 13) Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich 35

36 Jasná a srozumitelná informace? Z názvu pokrmu vyplývá, že pokrm obsahuje: Pizza Margharita Puzzle Mozarella, rajčatová omáčka + 2 ingredience zdarma může obsahovat alergen 1, 3, 7, 11 Pizza Tuňák & cibule Tuňák, cibule, mozarella, rajčatová omáčka může obsahovat alergen 1, 3, 4, 7, 11 36

37 Informace pro bezpečný výběr pokrmu Nelze uvádět souhrnnou informaci o všech alergenech, které byly jako složka použita při přípravě všech pokrmů uvedených v jídelníčku Provozovatel má povinnost zpřístupnit informace o konkrétní alergenní složce nebo produktu použité při přípravě konkrétního pokrmu. OBSAHUJE MŮŽE OBSAHOVAT 37

38 OBSAHUJE Nařízení (EU) č. 1169/2011, článek 9, odst. 1 písm. c): povinná informace o alergenních složkách, které byly použity při výrobě nebo přípravě potraviny (pokrmu) nelze uvádět informaci o složce, která nebyla v souladu s použitou recepturou, normou, aktuálním výrobním postupem, záznamem apod. použita jako ingredience při přípravě pokrmu nejedná se o dobrovolnou informaci o nezáměrném výskytu alergenních látek v důsledku kontaminace (např. může obsahovat stopy alergenů. ) Zavádějící informace pro spotřebitele!!! Spotřebitel má právo na pravdivou informaci o charakteru a složení pokrmu, který mu umožní informovaný výběr potraviny. 38

39 MŮŽE OBSAHOVAT Informace o nezáměrném výskytu alergenů Provozovatel nepřidal alergenní složku do potraviny záměrně Přes přijatá preventivní opatření nelze riziko křížové kontaminace zcela vyloučit dobrovolná informace prozatím není upravena legislativně nařízení (EU) č. 1169/1011 (čl. 36 odst. 3 písm. a ) ) - předpokládá v budoucnu regulaci Informace o nezáměrném výskytu alergenní látky: Musí být odůvodněná (např. na základě analýzy rizika, výstupní kontroly atd.). Nezbavuje provozovatele za dodržování správné výrobní a hygienické praxe Neznamená, že potravina může obsahovat alergenní složku v jakémkoliv množství 39

40 Obecné zásady Informace o alergenech úplné: doplňkové součásti pokrmů (sušenka nebo pralinka servírovaná spolu s kávou), pokrmy zahrnují i nápoje aktuální: průběžně aktualizovány v závislosti na změně použité suroviny, receptury, změně nabídky pokrmů apod. jednoznačné: nelze uvádět sdělení typu : Může obsahovat pšeničnou nebo kukuřičnou mouku v závislosti na použité surovině, Změna alergenů vyhrazena apod. srozumitelné, nezavádějící: Z informace musí být pro spotřebitele jednoznačné, jaké konkrétní alergenní látky jsou v konkrétním pokrmu obsaženy. Nelze uvádět výčet všech alergenních látek uvedených v příloze č. II nařízení (EU) č. 1169/2011 bez ohledu na to, zda byly do pokrmu skutečně přidány jako složka. Např. Naše pokrmy obsahují všechny alergeny 40

41 Prodej na dálku Např. prodej prostřednictvím webových stránek, telefonické objednávky článek 14 nařízení (EU) č. 1169/2011 Povinné informace (tj. i informace o alergenech) musí být k dispozici před dokončením nákupu (např. na webu bezplatné tel. lince apod.) a zároveň rovněž v okamžiku doručení pokrmu spotřebiteli (deklarací na transportním obale nebo jinou doprovodnou informací, slovním sdělením kurýrní služby apod.) Povinné informace musí být totiž poskytnuty bez toho, aby provozovatel přenášel na spotřebitele dodatečné náklady 41

42 Internetový prodej Informace o alergenech uvedené na webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, musí být aktuální, v žádném případě nelze tyto informace deklarovat jako předběžné orientační informace. Nelze uvádět sdělení typu Změna informací o alergenech vyhrazena. Informace o alergenních látkách obsažených v pokrmech musí být průběžně aktualizovány na všech webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, včetně různých zprostředkovatelských webů nabízejících on-line objednávku dovozu pokrmů z různých stravovacích zařízení. 42

43 Na co si dát pozor? Klíčová je kontrola vstupních surovin: i u stabilně odebíraného výrobku může dojít v důsledku reformulace výrobku ke změně složení a tedy i ke změně obsahu alergenních složek různé složení (a tedy i výskyt alergenů) u různých typů balení téže značky smluvní ošetření povinnost výrobce komunikovat změnu složení suroviny Velké riziko představují nestandartní operace při přípravě pokrmů. Nestandartní úpravy složení, receptury, které mohou v konečném důsledku znamenat změnu výčtu obsažených alergenů. Měly být vždy zaznamenány, promítnuty do označování a komunikovány s obsluhou. Možnost záměny pokrmu, záměna informací (např. záměna cedulek v místě nabídky pokrmu) přijetí opatření, které toto riziko minimalizují Nezáměrná kontaminace pokrmu alergenní látkou 43

44 Proškolení zaměstnanců Obecné povědomí: Co je to potravinová alergie a intolerance? Zdravotní rizika s ní spojená? Odpovědnost provozovatele? Pokrm vhodný pro osobu s potravinovou alergií nelze připravit odstraněním alergenní složky z již připraveného pokrmu (např. vyjmutí ořechů z již připraveného salátu, odstraněním ořechové posypky z poháru apod.) I malá množství reziduí alergenních látek, která v pokrmu mohou po odstranění alergenní složky zůstat, mohu u citlivých jedinců způsobit závažnou nežádoucí alergickou reakci. Křížová kontaminace 44

45 Web SZPI Informace pro podnikatele/aplikace právních předpisů 45

46 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou spotřebiteli poskytnuty informace o alergenech v pokrmech? Jakým způsobem? Je informace pro spotřebitele jednoznačná, srozumitelná a nezavádějící? Jsou informace o alergenech ověřitelné? Je provozovatel schopen doložit, které alergenní látky jsou do pokrmu vnášeny (složení deklarované na obale použitých výrobků nebo v průvodní dokumentaci, použitá receptura, výrobní záznam, vypracovaný seznam alergenů použitých při přípravě pokrmů apod.)? Namátková kontrola, zda deklarované údaje odpovídají použitým složkám, surovinám, receptuře. 46

47 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou informace o alergenech úplné (všechny součásti pokrmu, všechny položky? Jsou informace aktuální (změna použitých surovin, nabídky, nestandartní úpravy)? Zaměstnanci - školení, odpovědnost za poskytování informaci, (komunikace mezi zaměstnanci, kteří pokrmy připravují, a obsluhou) Prevence křížové kontaminace Odběr vzorků 47

48 Předběžné výsledky kontroly SZPI Počet provedených kontrol v období (leden ) kontrol Většina provozovatelů včas zaznamenala a zareagovala na novou právní úpravu Pouze u 4,6 % kontrol nebyly poskytnuty informace o konkrétních alergenech použitých při přípravě pokrmů (alergeny nebyly deklarovány v jídelníčku, v místě nabídky či jiným způsobem, spotřebitel nebyl písemně upozorněn na možnost vyžádat si informaci v pokrmech) Problémy: rychlá občerstvení, pivnice, bary 48

49 Poznatky z kontrol SZPI Zjištěné nedostatky: Uveden pouze seznam alergenů, sdělení typu Naše pokrmy obsahují všechny alergeny apod. neporozumění rozdílu mezi sdělením Obsahuje a Může obsahovat chybějící údaje o alergenech v nápojích Deklarované informace nesouhlasily se surovinami použitými při přípravě pokrmů Další nedostatky: deklarace pomocí číselných kódů bez jejich vysvětlení není uveden konkrétní druh obiloviny nebo skořápkového plodu PPP uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků, poradenství SZPI, zpravidla pozitivní odezva a spolupráce provozovatelů 49

50 Pokrmy a výživové údaje? výživové údaje nejsou u pokrmů povinným údajem V případě, že je nabídce pokrmu uváděno výživové (s nízký obsahem tuku, light/lehký apod.) nebo zdravotní tvrzení (bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty) - jsou výživové údaje povinné!!! Dobrovolná deklarace - restaurace založené na principech zdravé výživy 50

51 Deklarace výživových údajů u pokrmů? Podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/ údajů: energie, množství tuku, nasycených mastných kys., sacharidů, cukrů, bílkovin a soli NEBO možnost uvádět u pokrmů výživové údaje v redukované podobě podle čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 1169/2011 energie NEBO energie, množství tuků, nasycených mastných kyselin, cukru a soli (5 údajů) Způsob uvádění výživových údajů: Kj/Kcal, g/100 g nebo 100 ml možnost doplnit % podíl referenční hodnot příjmu Výživové údaje u pokrmů mohou být deklarovány pouze na porci nebo na jednotku spotřeby!!!! 51

52 Pokrmy bez lepku potraviny označené údajem BEZ LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 20 mg/kg. potraviny označená údajem VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 100 mg/kg (Vyhrazeno pouze pro potraviny určené pro zvláštní výživu, které musí být na trh uváděny pouze balené ) Nařízení (EU) č. 828/2014 (účinnost ) BEZ LEPKU, VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Budou regulována dobrovolná doprovodná tvrzení: vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku vhodné pro celiaky speciálně připravená pro osoby s nesnášenlivostí lepku speciálně připravená pro celiaky 52

53 SZPI Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování

54 komplexních kontrol v provozovnách společného stravování (Celkový počet kontrol provedených SZPI ve společném stravování 2075) Co zahrnuje komplexní kontrola? systematická plánovaná kontrola PPP hygienické požadavky nařízení (EU) č. 882/2004 požadavky na postupy založené na zásadách HACCP požadavky na sledovatelnost mikrobiologická kritéria, předměty přicházející do styku s potravinami ZPI

55 Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování Porušení hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin je v současné době nejčastějším důvodem nevyhovujícího zjištění SZPI při kontrolách ve společném stravování V řadě případů se jedná o nesplnění elementárních hygienických požadavků Důvod pro uzavření provozovny - 29 dočasně uzavřených provozoven společného stravování (počet uzavřených provozoven k ) Problematické provozovny: pivnice, bary, herny, provozovny rychlého občerstvení a čínské restaurace, provozovatele vietnamské národnosti Ve stejném období bylo uzavřeno 7 maloobchodních provozoven SZPI

56 SZPI Nejčastější případy hrubého porušení hygienických podmínek i Provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu celkově dlouhodobě zanedbávaný úklid, nánosy prachu, mastnoty, zbytky potravin a pokrmů

57 SZPI chybějící přívod teplé tekoucí vody u umyvadel určených k mytí rukou zaměstnanců, u dřezů určených k mytí potravin a nádobí alarmující frekvence tohoto typu zjištění v provozovnách společného stravování Personál nemá možnost hygienicky si umýt ruce a zacházet a připravovat pokrmy dle správné hygienické praxe není zajištěna správná hygienická praxe a hygienické podmínky pro uvádění na trh zde připravovaných pokrmů

58 zaplísněné prostory SZPI

59 masivní výskyt myšího trusu, živých i mrtvých škůdců SZPI

60 SZPI nevyhovující podmínky úchovy potravin skladování potravin přímo na zemí, přerušení chladícího, mrazícího řetězce, skladování v otevřených nádobách

61 nefungující nebo silně znečištěná chladící a mrazící zařízení SZPI

62 Šokové chlazení na balkóně? SZPI

63 SZPI Opatření k zamezení křížové kontaminace Skladování, příprava pokrmů - není zajištěna ochrana potravin a pokrmů určených k přímé spotřebě před kontaminací syrovými nezpracovanými potravinami

64 Probíhající stavební úpravy v prostorách, kde dochází k přípravě pokrmů SZPI

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení.

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. Náš jídelní lístek umožňuje všem vybrat si ze široké nabídky pokrmů včetně českých specialit. Jsme

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant NAŠE DOMÁCÍ KUCHYNĚ Dáváme si záležet na tom, aby naše pokrmy byly jednoduché a chutné. Vyhýbáme se polotovarům a snažíme se připravovat všechny pokrmy kompletně sami. prostor je 100 % nekuřácký bezvodé

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu. Tato obranná

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene Jídelní lístek Speciality bowlingu U Solného pramene 150 g Vepřová líčka s bramborovým pyré a grilovanou sezónní zeleninou ( alergeny lepek pšenice, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý ) 400 g Pečené

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~ -MENU- SÓLO UN POCO PICANTE, POR FAVOR SNÍDANĚ ~pouze na pobočce Florentinum~ Müsli s ovocem Müsli s ovocem Vaječné burrito se slaninou Vaječné burrito se slaninou Vločky s ovocem Vločky s ovocem Lívance

Více

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK Jídelní lístek Polévky 0,3 l Česneková se šunkou, sýrem a vajíčkem /1, 3, 7/ 39 Kč 0,3 l Zelňačka s klobásou /1, 7, 9/ 39 Kč Chuťovky 1 ks Nakládaný hermelín, pečivo /1, 3, 7/

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

topinka, vepřový plátek, sázené vejce kotleta bez kosti, sojová omáčka, worchester

topinka, vepřový plátek, sázené vejce kotleta bez kosti, sojová omáčka, worchester Složení jídel Vepřové maso Frydušova kýta Lužský rošťák Zapečená kotleta Brněnský řízek Táborská bašta Vepřové Kung-pao Vepřový kotlet pašerácký Vepřové medailonky klubovní Vepřový měšec po kaplicku Vepřová

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015 Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015 Kategorie Tříhvězdičkový hotel vhodný jak pro obchodní, tak i individuální klientelu z celého světa. Nabízí variabilní konferenční prostory

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Průvodce novými požadavky v zařízeních společného stravování v oblasti označování alergenních složek obsažených v pokrmech.

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy:

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy: Aperitivy: 6 1 dcl Cinzano Bianco.... 40,- 7 1 dcl Cinzano Rosso.....40,- 8 1 dcl Martini Bianco.40,- 9 1 dcl Martini Rosso...40,- 10 1 dcl Martini Dry..40,- 11 1 dcl Metropol Bianco.. 35,- 12 1 dcl Metropol

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI 1.TĚSTOVINY VODNÍKA ČESÍLKA 250g těstoviny s kuřecím masem a špenátovo-sýrovou omáčkou 2.TĚSTOVINY HARRYHO POTTERA 250g těstoviny s tajnou směsí kuřecí masa a bylinek sypané

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Předkrmy. 70g Kachní carpaccio s bazalkovým pestem, kapary, parmazánem a rozpečenou rukolovou bagetkou 138,-

Předkrmy. 70g Kachní carpaccio s bazalkovým pestem, kapary, parmazánem a rozpečenou rukolovou bagetkou 138,- Předkrmy 70g Kachní carpaccio s bazalkovým pestem, kapary, parmazánem a rozpečenou rukolovou bagetkou 138,- 120g Topinka s masovou směsí zapečená sýrem 78,- 140g Fidelova domácí grilovaná klobása s čerstvým

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou

Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou PŘEDKRMY Bruschetta s plátky rajčat,mozzarellou a čerstvou bazalkou 100g 79 kč Tataráček ze zauzeného lososa s mladou cibulkou a kytičkou salátu,opečený domácí chléb 60g 85 kč POLÉVKY Krémová dýňová zjemněná

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

MADE GROUP, a.s. 110 00 Praha 1, Dlouhá 614/10 IČ: 27124151 DIČ: 27124151. TRVANLIVÉ SALÁMY - fermentované

MADE GROUP, a.s. 110 00 Praha 1, Dlouhá 614/10 IČ: 27124151 DIČ: 27124151. TRVANLIVÉ SALÁMY - fermentované MADE GROUP, a.s. 110 00 Praha 1, Dlouhá 614/10 IČ: 27124151 DIČ: 27124151 Alergeny ve výrobcích Telefonní kontakty: telefon: 255 795 395 (kancelář) mobil: 777 007 355 mobil: 774 400 758 fax: 255 795 315

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Předkrmy. Polévky. Saláty

Předkrmy. Polévky. Saláty Předkrmy 80g Tataráček z norského lososa zdobený limetkou s pečivem 139,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové zdobené kousky parmezánu s pečivem 149,- 100g Vaječná omeletka na šalvěji plněná slaninou a kousky

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

Poloviční porce nepodáváme

Poloviční porce nepodáváme Vážení hosté, vítáme Vás v nekuřácké restauraci Roubenka U Rybníka a děkujeme Vám, ţe jste k nám zavítali. Navzdory současným trendům nepouţíváme ţádná nakupovaná jídla či polotovary a nabízíme skutečnou

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách RNDr. Hana Bulawová Státní veterinární ústav v Jihlavě Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ 16.3. 2015 Praha Klasifikace nepříznivých účinků potravin u všech jedinců u přecitlivělých

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

POLÉVKY. HOTOVÁ JÍDLA (Pondělí Neděle 10:00 15:00)

POLÉVKY. HOTOVÁ JÍDLA (Pondělí Neděle 10:00 15:00) POLÉVKY 0,3l Vývar s masem a nudlemi ( A, C, F, CH ) 0,3l Gulášová ( A, F ) 0,3l Zelná s uzeninou ( A, F, G ) 0,3l Fazolová s uzeninou ( A, F ) 24,00 Kč HOTOVÁ JÍDLA (Pondělí Neděle 10:00 15:00) 150g Svíčková

Více

citrón, bylinky, olivový olej, hořčice

citrón, bylinky, olivový olej, hořčice Jídelní lístek Studené předkrmy Carpaccio 80g jemné plátky hovězí svíčkové, olivový olej, taco koření, kapary, sypané parmazánem 100g Capresse mozzarela prokládaná rajčaty, olivový olej, bylinky 65,- 100g

Více

Vnitřní předpis o stravovacím řádu

Vnitřní předpis o stravovacím řádu PŘÍLOHA k Organizačnímu řádu č. 1/2014 Školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis o stravovacím řádu S platností od 1. 9. 2014 ---------------------------- ředitelka

Více