Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI"

Transkript

1 Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

2 SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zemědělství ČR ÚKZÚZ SVS S Z P I Zákon č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů jiné

3 SZPI Organizační členění Inspektorát v Praze Inspektorát v Táboře Inspektorát v Plzni Inspektorát v Ústí n. Labem Ústřední inspektorát Inspektorát v Hradci Králové Inspektorát v Brně Inspektorát v Olomouci

4 SZPI Územní působnost jednotlivých inspektorátů Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů

5 SZPI Zaměření: bezpečnost potravin hygienické požadavky kvalita potravin falšování potravin klamání spotřebitele Působnost: Výroba Dovoz Skladování Velkoobchod Přeprava Maloobchod Společné stravování

6 SZPI Předmět činnosti SZPI Kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí do oběhu: zemědělské výrobky suroviny k výrobě potravin potraviny (pokrmy) tabákové výrobky

7 SZPI vydává: osvědčení pro zápis chráněných zeměpisných označení, chráněných označení původu a zaručených tradičních specialit (CZO/CHPO,TS) osvědčení pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory certifikáty pro víno SZPI provádí zatříďování vín podle zákona č. 321/2004 o vinohradnictví a vinařství SZPI

8 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) SZPI národní kontaktní místo přenos informací o nebezpečných potravinách a krmivech vzájemně propojená síť, která spojuje členské země EU, EK a EFSA zabránit ohrožení spotřebitele zdravotně závadnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy SZPI

9 SZPI

10 SZPI Poskytnout spotřebiteli informace o nevyhovujících vzorcích zjištěných úřední kontrolou Ochrana zájmů spotřebitele podle článku 8 nařízení ES č.178/2002. Zlepšit pozici spotřebitele na trhu potravin

11 novela zákona o potravinách úřední dozor v oblasti společného stravování rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování nová povinnost - poskytovat informace o alergenech v pokrmech nařízení (EU) č. 1169/2011 výživové značení výsledky kontroly hygienických požadavků Obsah 11

12 Novela zákona o potravinách zákon č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrocích (publikován ve Sbírce zákonů ) účinnost od 1. ledna 2015 Zásadní změna v organizaci úředního dozoru v oblasti společného stravování do : dozor ve společném stravování výlučně v působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) nyní jsou kompetentními orgány rovněž : Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Státní veterinární správa (SVS) 12

13 Novela zákona o potravinách posílení dozoru ve společném stravování kontrola hygienických požadavků, bezpečnosti, kvality pokrmů větší důraz na případy falšování potravin, klamání spotřebitele zaměření na původ surovin (např. zvěřina, víno, lihoviny apod.) 13

14 Kompetence 16 zákona o potravinách SVS: vykonává dozor nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb SZPI: vykonává dozor při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb OOVZ : vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb, - státní dozor ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, Povinnost provozovatele zařízení společného stravování oznámit zahájení, ukončení či podstatnou měnu činnosti OOVZ zachována!!! 14

15 Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování Mezirezortní jednání (MZE x MZD): - OOVZ: působnost zejména ve společném stravování uzavřeného typu - SZPI: široké spektrum zařízení společného stravování otevřeného typu Kompetenční dohody na regionální úrovni: jednání : inspektoráty SZPI x krajské hygienické stanice 15

16 SZPI OOVZ (KHS) pivnice, vinárny, vinotéky, výčepy, čajovny, školní stravování, stravování v rámci dětské herny, bary, diskotéky, automaty na letní rekreace, MENZY veřejných místech krabičkové diety, nabídka on-line zdravotnická zařízení, sociální služby, objednávky rozvozu pokrmů lázeňská péče, závodní stravování společné stravování v rámci maloobchodu stravování v rámci ubytovacích služeb čerpací stanice cukrárny Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování kavárny "kamenné" provozovny rychlého řetězce rychlého občerstvení, cateringové občerstvení firmy stánky s občerstvením v rámci farmářských všechny typy stánků s občerstvením trhů RESTAURACE, HOSPODY- sdílená působnost SZPI a OOVZ ( 2/3 provozovatelů SZPI, 1/3 - OOVZ) 16

17 Povinnost označovat alergeny byla do potravinového práva zavedena již v roce 2003 (směrnicí 2003/89/ES). Až do vydání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se však tato povinnost vztahovala pouze na balené potraviny. Nařízení (EU) č. 1169/2011 požadavek na označování alergenů rozšiřuje i na nebalené potraviny tedy i pokrmy - (článek 44) Podle nové právní úpravy tak budou všichni provozovatelé zařízení společného stravování (restaurace, kavárny, bary, cukrárny rychlá občerstvení, jídelny, menzy atd.) povinni spotřebiteli poskytnout informace o výskytu alergenních látek a produktů použitých při přípravě pokrmu. 17

18 Příloha II nařízení (EU) č. 1169/ skupin potravinových alergenů 1. obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 8. skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) 9. celer 10.hořčice 11.sezamová semena 12.oxid siřičitý 13.vlčí bob 14.měkkýši. 18

19 Příloha II - výjimky Konkrétní produkty, u kterých bylo prokázáno, že v důsledku použité technologie výroby již výsledná potravina neobsahuje rezidua alergenních látek původně obsažených v surovině Na tyto produkty se nevztahuje informační povinnost Jedná se například o: obiloviny použité k výrobě alkoholických destilátů zcela rafinovaný sójový olej ořechy použitých k výrobě alkoholických destilátů apod. 19

20 Příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 upravující poskytování informací o alergenních látkách se použijí od 13. prosince Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanovuje v čl. 44 obecnou povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin tedy i pokrmů, avšak zároveň dává členským státům možnost upravit si na národní úrovni vlastní způsob poskytování těchto údajů, způsob jejich vyjadřování a uvádění. Právní předpisy ČR Povinnost poskytnout informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je blíže upřesněna zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., konkrétně ustanovení ( 9a) V první polovině roku 2015 bude vydána prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin, která bude podrobněji upravovat způsob poskytování údajů o alergenních látkách, způsob jejich vyjadřování a uvádění. 20

21 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. 21

22 Jak informovat o alergenech? 1. Písemná obecná informace o výskytu alergenů, která spotřebitele upozorní na možnost vyžádat si informace o konkrétních alergenních látkách a zároveň spotřebitele informuje, jakým způsobem mu budou tyto povinné informace sděleny. (Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být spotřebiteli následně sděleny pouze ústně). 1. Provozovatel uvede v nabídce pokrmu písemnou informaci o použití konkrétních alergenní látek v jednotlivých pokrmech jedním ze způsobů stanovených v článku 21 nařízení (EU) č. 1169/

23 Jak uvádět alergeny obsažené v pokrmech? Možné způsoby deklarace konkrétních alergenů - článek 21 nařízení (EU) č. 1169/2011: 1. Výčet použitých alergenních látek se uvede za slovem obsahuje 2. Konkrétní alergenní látky se uvedou v seznamu složek. Seznam složek není u pokrmů povinným údajem. Pokud se však provozovatel dobrovolně rozhodne deklarovat přítomné alergenní látky v pokrmu v seznamu složek, musí odkaz na alergenní látku uveden v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011, tzn. název alergenní látky musí být ve složení zvýrazněn tak, aby byl jednoznačně odlišen od ostatních složek (např. typem či stylem písma, barvou pozadí apod.). 3. Konkrétní alergenní látky se uvedou v názvu pokrmu. V případech, kdy název pokrmu jasně odkazuje na danou alergenní látku nebo produkt, nevyžaduje se uvedení alergenní látky ani ve složení ani za slovem obsahuje. 23

24 1. Výčet alergenních látek Menu 3: Zapečený bulgur se zeleninou a sýrem, obloha Obsahuje alergeny: vejce, mléko a výrobky z něj 2. Deklarace ve složení Hovězí guláš Složení: hovězí maso, voda, cibule, pšeničná mouka, vepřové sádlo, rajčatový protlak, paprika, sůl, cukr, česnek, sušená zelenina v různém poměru (mrkev, petržel, celer), kmín, pepř, majoránka. 3. Uvedení alergenu v názvu Rybí polévka, Ořechový koláč apod.!!!! Pokud pokrm nazvaný Rybí polévka obsahuje zároveň i jinou alergenní látku než rybu (např. celer, mouku), musí být tyto další alergenní složky uvedeny za slovem obsahuje. 24

25 Kde? Jak? Zákon o potravinách ( 9a) ani v návrh vyhlášky nespecifikuje požadavky na umístění a velikost písma pro deklaraci údajů o výskytu alergenních látek v pokrmech. Při deklaraci údajů o alergenech v pokrmech však musí být splněny obecné požadavky dle č. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011. Povinné informace o potravině se vyznačí: na viditelném místě dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné Informace o výskytu alergenních látek v pokrmech může být uvedena např. v jídelníčku, nabídkové tabuli, v těsné blízkosti nabídky pokrmu apod. 25

26 Čísla, písmena, piktogramy? Název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 Bramborová polévka, Obsahuje: pšeničná mouka, máslo, celer Pomocí číselných nebo písmenných kódů? ANO, ale: Spotřebitel na viditelném místě obdrží informaci, že konkrétní alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech jsou na jídelním lístku označeny formou číselných, písmenných kódů V rámci jídelníčku či jiné nabídky budou tyto číselné kódy vysvětleny a v označování bude zřejmá, srozumitelná a jednoznačná provázanost mezi číselným nebo písemným kódem a názvem alergenní látky. Piktogramy? ANO, ale: Není sice možné označit přítomný alergen pouze piktogramem Spolu s piktogramem musí být uveden i slovní popis piktogramu dle přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 pro jednotlivé piktogramy 26

27 Jídelní lístek Předkrmy 75g Carpaccio z hovězí svíčkové s parmazánem a plátky žampionů (7) Grilovaná zelenina s parmazánem (7) Číselné kódy nejsou vysvětleny, v jídelníčku není uvedena možnost požádat o seznam alergenů PASTA FRESCA/ČERSTVÉ DOMÁCÍ TĚSTOVINY Insalata Caprese (7 ) Kódy alergenů dle směrnice 1169/11 jsou uvedeny v závorkách. Opět chybí konkrétní vysvětlení, který konkrétní alergen číslo vyznačuje. Špízy 200 g Holandský špíz - alergeny 1, 7 ( kuřecí prsa, vepř. panenka, slanina, eidam, paprika, cibule ) 200 g Rožněný kuřecí špíz na lávovém kameni - alergeny 1 (na víně restovanými steakovými žampiony, špalkem loveckého salámu, barevná paprika a cibulka, přírodní omáčka provoněná česnek ) Informace o alergenech jsou označeny v jídelním lístku formou číselných kódů. 1. obiloviny obsahující lepek 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 27

28 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 3) Vejce a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj patří mezi potraviny ohrožující život Vysvětlující" informace uvedené u některých skupin alergenů jsou součásti informací o poskytovaných jídel a nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Alergenní látky a produkty uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou škodlivé pouze pro určitou skupinu spotřebitelů, kteří trpí potravinovou alergií nebo intolerancí na určitý alergen. Nelze rovněž selektovat a tvrdit, že některé skupiny alergenů jsou více škodlivé než jiné, neboť je to značně individuální záležitost. 28

29 PŘÍLOHA II LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich 29

30 Na co si dát pozor? V případě obilovin obsahujících lepek je nutné vždy uvést odkaz na konkrétní alergenní látku nebo produkt tj. konkrétní obilovinu (např. odkaz na pšeničnou mouku), nestačí uvést pouze obecný odkaz na obiloviny obsahující lepek - bez specifikace konkrétního druhu obiloviny. Podobně v případě skořápkových plodů není dostačující deklarovat jejich přítomnost v pokrmu obecně, ale musí být uveden konkrétní druh skořápkových plodů (např. vlašské ořechy). 30

31 Pondělí 2.3. Polévka: Houbová (obsahuje: 1, 9) Hl. jídlo I.: Čevabčiči (obsahuje: 1, 3), brambory (obsahuje: 7) Hl. jídlo II.: Těstoviny s cukrem, máslem a ořechovým griliášem (obsahuje: 1, 3, 5, 8) Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmech naleznete formou číselných kódů v jídelním lístku 1. obiloviny obsahující lepek 2. vejce. 7. mléko 8. skořápkové plody 9. celer Jídelní lístek od Pondělí polévka se špaldovými noky /1.1,1.5; 3,9/ masová koule, rajská omáčka, na výběr těstoviny/houskový knedlík, čaj, džus /1.1; 3,7/ Jídelní lístek obsahuje alergeny v závorkách: obiloviny obsahující lepek:1.1-pšenice, 1.5-špalda; 3-vejce, 4- ryby, 7-mléko, 9-celer, 10-hořčice, 11- sezamová semena. Jídelníček chléb, pomazánka z krůtího masa, ovocný čaj, jablko 1AB,7,10 polévka z míchaných luštěnin 1AD květák na mozeček, brambory, šťáva 3 rohlík, sýrová pomazánka s ementálem, mléko 1A,7 Seznam alergenů: 1. Obiloviny obsahující lepek / pšenice A, žito B, ječmen C, oves D, špalda E, kamut F/ 31

32 Informace o konkrétních alergenech na vyžádání 9a zákona o potravinách: viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o výskytu alergenní látky (obecná informace, upozornění pro spotřebitele) informaci o konkrétní látce je provozovatel povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit návrh vyhlášky, MZE o způsobech označování potravin písemným způsobem slovy Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být následně poskytnuty pouze ústním sdělením 32

33 Ověřitelné informace Provozovatel měl být při kontrole schopen doložit, z jakých informací odpovědný personál při poskytování informací o konkrétních alergenech v jednotlivých pokrmech vychází písemný nebo elektronický záznam, používané receptury, normy, používaný software, přehled alergenů vypracovaný pro obsluhu Provozovatel by měl stanovil osoby, které budou proškoleny a budou za poskytování informací odpovědné a rovněž zajistit jejich přítomnost po celou dobu, kdy jsou v provozovně nabízeny spotřebiteli pokrmy Nestandartní postupy: Obsluha musí být včas informována o všech změnách surovin použitých k přípravě pokrmů, které jsou podstatné z hlediska informací o alergenech (nahrazení kořenící směsí stanovené v receptuře jinou obsahující hořčičné semínko, zaprášení pokrmu moukou po regeneraci apod.) 33

34 Co se skrývá pod pokličkou? Naše jídla obsahují všechny alergeny (viz. tabulka alergenů). Naše nápoje obsahují všechny alergeny a jejich stopy (viz tabulka alergenů). Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU. Chybí přehled konkrétních alergenů použitých při přípravě jednotlivých pokrmů nebo informace možnosti vyžádat si tyto informace u personálu. 34

35 ???? Dezerty 3 kopečky zmrzliny... 59,- Kč Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou... 59,- Kč 2 ks Palačinky s jahůdkovou marmeládou, šlehačkou a čokolá- dou... 59,- Kč 3 ks Povidlové taštičky s mákem, cukrem a máslem... 35,- Kč (dezerty obsahují tyto alergeny (1,3,5,6,7,8,9,10,11,12) Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj 8) Skořápkové plody a výrobky z nich 9) Celer avýrobky z něj 10) Horčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, 1, vyjádřeno SO2 13) Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich 35

36 Jasná a srozumitelná informace? Z názvu pokrmu vyplývá, že pokrm obsahuje: Pizza Margharita Puzzle Mozarella, rajčatová omáčka + 2 ingredience zdarma může obsahovat alergen 1, 3, 7, 11 Pizza Tuňák & cibule Tuňák, cibule, mozarella, rajčatová omáčka může obsahovat alergen 1, 3, 4, 7, 11 36

37 Informace pro bezpečný výběr pokrmu Nelze uvádět souhrnnou informaci o všech alergenech, které byly jako složka použita při přípravě všech pokrmů uvedených v jídelníčku Provozovatel má povinnost zpřístupnit informace o konkrétní alergenní složce nebo produktu použité při přípravě konkrétního pokrmu. OBSAHUJE MŮŽE OBSAHOVAT 37

38 OBSAHUJE Nařízení (EU) č. 1169/2011, článek 9, odst. 1 písm. c): povinná informace o alergenních složkách, které byly použity při výrobě nebo přípravě potraviny (pokrmu) nelze uvádět informaci o složce, která nebyla v souladu s použitou recepturou, normou, aktuálním výrobním postupem, záznamem apod. použita jako ingredience při přípravě pokrmu nejedná se o dobrovolnou informaci o nezáměrném výskytu alergenních látek v důsledku kontaminace (např. může obsahovat stopy alergenů. ) Zavádějící informace pro spotřebitele!!! Spotřebitel má právo na pravdivou informaci o charakteru a složení pokrmu, který mu umožní informovaný výběr potraviny. 38

39 MŮŽE OBSAHOVAT Informace o nezáměrném výskytu alergenů Provozovatel nepřidal alergenní složku do potraviny záměrně Přes přijatá preventivní opatření nelze riziko křížové kontaminace zcela vyloučit dobrovolná informace prozatím není upravena legislativně nařízení (EU) č. 1169/1011 (čl. 36 odst. 3 písm. a ) ) - předpokládá v budoucnu regulaci Informace o nezáměrném výskytu alergenní látky: Musí být odůvodněná (např. na základě analýzy rizika, výstupní kontroly atd.). Nezbavuje provozovatele za dodržování správné výrobní a hygienické praxe Neznamená, že potravina může obsahovat alergenní složku v jakémkoliv množství 39

40 Obecné zásady Informace o alergenech úplné: doplňkové součásti pokrmů (sušenka nebo pralinka servírovaná spolu s kávou), pokrmy zahrnují i nápoje aktuální: průběžně aktualizovány v závislosti na změně použité suroviny, receptury, změně nabídky pokrmů apod. jednoznačné: nelze uvádět sdělení typu : Může obsahovat pšeničnou nebo kukuřičnou mouku v závislosti na použité surovině, Změna alergenů vyhrazena apod. srozumitelné, nezavádějící: Z informace musí být pro spotřebitele jednoznačné, jaké konkrétní alergenní látky jsou v konkrétním pokrmu obsaženy. Nelze uvádět výčet všech alergenních látek uvedených v příloze č. II nařízení (EU) č. 1169/2011 bez ohledu na to, zda byly do pokrmu skutečně přidány jako složka. Např. Naše pokrmy obsahují všechny alergeny 40

41 Prodej na dálku Např. prodej prostřednictvím webových stránek, telefonické objednávky článek 14 nařízení (EU) č. 1169/2011 Povinné informace (tj. i informace o alergenech) musí být k dispozici před dokončením nákupu (např. na webu bezplatné tel. lince apod.) a zároveň rovněž v okamžiku doručení pokrmu spotřebiteli (deklarací na transportním obale nebo jinou doprovodnou informací, slovním sdělením kurýrní služby apod.) Povinné informace musí být totiž poskytnuty bez toho, aby provozovatel přenášel na spotřebitele dodatečné náklady 41

42 Internetový prodej Informace o alergenech uvedené na webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, musí být aktuální, v žádném případě nelze tyto informace deklarovat jako předběžné orientační informace. Nelze uvádět sdělení typu Změna informací o alergenech vyhrazena. Informace o alergenních látkách obsažených v pokrmech musí být průběžně aktualizovány na všech webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, včetně různých zprostředkovatelských webů nabízejících on-line objednávku dovozu pokrmů z různých stravovacích zařízení. 42

43 Na co si dát pozor? Klíčová je kontrola vstupních surovin: i u stabilně odebíraného výrobku může dojít v důsledku reformulace výrobku ke změně složení a tedy i ke změně obsahu alergenních složek různé složení (a tedy i výskyt alergenů) u různých typů balení téže značky smluvní ošetření povinnost výrobce komunikovat změnu složení suroviny Velké riziko představují nestandartní operace při přípravě pokrmů. Nestandartní úpravy složení, receptury, které mohou v konečném důsledku znamenat změnu výčtu obsažených alergenů. Měly být vždy zaznamenány, promítnuty do označování a komunikovány s obsluhou. Možnost záměny pokrmu, záměna informací (např. záměna cedulek v místě nabídky pokrmu) přijetí opatření, které toto riziko minimalizují Nezáměrná kontaminace pokrmu alergenní látkou 43

44 Proškolení zaměstnanců Obecné povědomí: Co je to potravinová alergie a intolerance? Zdravotní rizika s ní spojená? Odpovědnost provozovatele? Pokrm vhodný pro osobu s potravinovou alergií nelze připravit odstraněním alergenní složky z již připraveného pokrmu (např. vyjmutí ořechů z již připraveného salátu, odstraněním ořechové posypky z poháru apod.) I malá množství reziduí alergenních látek, která v pokrmu mohou po odstranění alergenní složky zůstat, mohu u citlivých jedinců způsobit závažnou nežádoucí alergickou reakci. Křížová kontaminace 44

45 Web SZPI Informace pro podnikatele/aplikace právních předpisů 45

46 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou spotřebiteli poskytnuty informace o alergenech v pokrmech? Jakým způsobem? Je informace pro spotřebitele jednoznačná, srozumitelná a nezavádějící? Jsou informace o alergenech ověřitelné? Je provozovatel schopen doložit, které alergenní látky jsou do pokrmu vnášeny (složení deklarované na obale použitých výrobků nebo v průvodní dokumentaci, použitá receptura, výrobní záznam, vypracovaný seznam alergenů použitých při přípravě pokrmů apod.)? Namátková kontrola, zda deklarované údaje odpovídají použitým složkám, surovinám, receptuře. 46

47 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou informace o alergenech úplné (všechny součásti pokrmu, všechny položky? Jsou informace aktuální (změna použitých surovin, nabídky, nestandartní úpravy)? Zaměstnanci - školení, odpovědnost za poskytování informaci, (komunikace mezi zaměstnanci, kteří pokrmy připravují, a obsluhou) Prevence křížové kontaminace Odběr vzorků 47

48 Předběžné výsledky kontroly SZPI Počet provedených kontrol v období (leden ) kontrol Většina provozovatelů včas zaznamenala a zareagovala na novou právní úpravu Pouze u 4,6 % kontrol nebyly poskytnuty informace o konkrétních alergenech použitých při přípravě pokrmů (alergeny nebyly deklarovány v jídelníčku, v místě nabídky či jiným způsobem, spotřebitel nebyl písemně upozorněn na možnost vyžádat si informaci v pokrmech) Problémy: rychlá občerstvení, pivnice, bary 48

49 Poznatky z kontrol SZPI Zjištěné nedostatky: Uveden pouze seznam alergenů, sdělení typu Naše pokrmy obsahují všechny alergeny apod. neporozumění rozdílu mezi sdělením Obsahuje a Může obsahovat chybějící údaje o alergenech v nápojích Deklarované informace nesouhlasily se surovinami použitými při přípravě pokrmů Další nedostatky: deklarace pomocí číselných kódů bez jejich vysvětlení není uveden konkrétní druh obiloviny nebo skořápkového plodu PPP uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků, poradenství SZPI, zpravidla pozitivní odezva a spolupráce provozovatelů 49

50 Pokrmy a výživové údaje? výživové údaje nejsou u pokrmů povinným údajem V případě, že je nabídce pokrmu uváděno výživové (s nízký obsahem tuku, light/lehký apod.) nebo zdravotní tvrzení (bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty) - jsou výživové údaje povinné!!! Dobrovolná deklarace - restaurace založené na principech zdravé výživy 50

51 Deklarace výživových údajů u pokrmů? Podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/ údajů: energie, množství tuku, nasycených mastných kys., sacharidů, cukrů, bílkovin a soli NEBO možnost uvádět u pokrmů výživové údaje v redukované podobě podle čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 1169/2011 energie NEBO energie, množství tuků, nasycených mastných kyselin, cukru a soli (5 údajů) Způsob uvádění výživových údajů: Kj/Kcal, g/100 g nebo 100 ml možnost doplnit % podíl referenční hodnot příjmu Výživové údaje u pokrmů mohou být deklarovány pouze na porci nebo na jednotku spotřeby!!!! 51

52 Pokrmy bez lepku potraviny označené údajem BEZ LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 20 mg/kg. potraviny označená údajem VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 100 mg/kg (Vyhrazeno pouze pro potraviny určené pro zvláštní výživu, které musí být na trh uváděny pouze balené ) Nařízení (EU) č. 828/2014 (účinnost ) BEZ LEPKU, VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Budou regulována dobrovolná doprovodná tvrzení: vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku vhodné pro celiaky speciálně připravená pro osoby s nesnášenlivostí lepku speciálně připravená pro celiaky 52

53 SZPI Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování

54 komplexních kontrol v provozovnách společného stravování (Celkový počet kontrol provedených SZPI ve společném stravování 2075) Co zahrnuje komplexní kontrola? systematická plánovaná kontrola PPP hygienické požadavky nařízení (EU) č. 882/2004 požadavky na postupy založené na zásadách HACCP požadavky na sledovatelnost mikrobiologická kritéria, předměty přicházející do styku s potravinami ZPI

55 Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování Porušení hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin je v současné době nejčastějším důvodem nevyhovujícího zjištění SZPI při kontrolách ve společném stravování V řadě případů se jedná o nesplnění elementárních hygienických požadavků Důvod pro uzavření provozovny - 29 dočasně uzavřených provozoven společného stravování (počet uzavřených provozoven k ) Problematické provozovny: pivnice, bary, herny, provozovny rychlého občerstvení a čínské restaurace, provozovatele vietnamské národnosti Ve stejném období bylo uzavřeno 7 maloobchodních provozoven SZPI

56 SZPI Nejčastější případy hrubého porušení hygienických podmínek i Provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu celkově dlouhodobě zanedbávaný úklid, nánosy prachu, mastnoty, zbytky potravin a pokrmů

57 SZPI chybějící přívod teplé tekoucí vody u umyvadel určených k mytí rukou zaměstnanců, u dřezů určených k mytí potravin a nádobí alarmující frekvence tohoto typu zjištění v provozovnách společného stravování Personál nemá možnost hygienicky si umýt ruce a zacházet a připravovat pokrmy dle správné hygienické praxe není zajištěna správná hygienická praxe a hygienické podmínky pro uvádění na trh zde připravovaných pokrmů

58 zaplísněné prostory SZPI

59 masivní výskyt myšího trusu, živých i mrtvých škůdců SZPI

60 SZPI nevyhovující podmínky úchovy potravin skladování potravin přímo na zemí, přerušení chladícího, mrazícího řetězce, skladování v otevřených nádobách

61 nefungující nebo silně znečištěná chladící a mrazící zařízení SZPI

62 Šokové chlazení na balkóně? SZPI

63 SZPI Opatření k zamezení křížové kontaminace Skladování, příprava pokrmů - není zajištěna ochrana potravin a pokrmů určených k přímé spotřebě před kontaminací syrovými nezpracovanými potravinami

64 Probíhající stavební úpravy v prostorách, kde dochází k přípravě pokrmů SZPI

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice.

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Odborný seminář Aktuálne problémy systémov riadenia bezpečnosti potravín Nitra Ing. Jindřich Pokora Státní

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS Polévky Hovězí vývar s masem a nudlemi 1,3,9 25,- Česneková 1,3,7,9 25,- (klobása, vejce, sýr, osmažený chléb) Česneková se smetanou 1,3,7,9 30,- (klobása,vejce, sýr, smetana,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin Italská Minestrone (1,3,6,9) Míchaný zeleninový salát se zastřeným vejcem a slaninou (1,3,6) Masové kuličky s grilovanou zeleninou a bramborovým pyré

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,-

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,- J Í D E L N Í L Í S T E K Studené předkrmy 100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,-,6,10 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,-,6 80g Carpaccio Con Roma 155,- Plátky svíčkové z mladého býčka,

Více

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč STRAVOVACÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2015 Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,

Více

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz PATO GASTRO Úprava pro naplnění ustanovení (účinnost právní normy od 13. 12. 2014 ) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,

Více

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno Pizzy 1.Šunková (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, oregáno 2.Sýrová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, uzený eidam, niva, hermelín, oregáno 3.Žampionová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, žampiony,

Více

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich

Více

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb středa 2.9.2009 Polévka: rajčatová s nudlemi srbské rizoto se sýrem, zelný salát čtvrtek 3.9.2009 Polévka: bramborová

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin Bramborová polévka s houbami (1,9) Zapečené šunkové těstoviny s kyselou okurkou (1,3,6,7) Kuřecí smažené Cordon Bleu se šťouchanými bramborami (1,3,7)

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem a špenátem (1,3,6,7) Treska smažená v pivním těstíčku s bramborovou

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Sladko-kyselý houbový salát se slaninou a máslovými krutony (1,6,7) Kuře na limetkách s chilli a zakysanou

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 pondělí 4.5.2015 týden 4.5. až 10.5. celozrnný chléb s rozhudou, och. mléko, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 11, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) pangásius se sýrem a vej.,

Více

harmony restaurant & bar

harmony restaurant & bar harmony restaurant & bar CZ restaurant & bar harmony polévky Thajská polévka s krevetkami, kokosovým mlékem a citronovou trávou 2 7 96, Krémová šafránová polévka s mušlemi 1 7 14 93, Hovězí vývar se zeleninou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz Středa: 1. 4. 2015 Polévka: Pórková s vejci a osmaženým chlebem 1.1,3,6,7. 1/ Vepřové nudličky na kari, rýže

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma Lámaná čokoláda 800 g Lesní ovoce a jogurt 100 g Bílá čokoláda - kakaové máslo,sušené, Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové Sušený jogurt odtučněný sušený jogurt,mléčné

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

Palackého 24, Smiřice

Palackého 24, Smiřice Palackého 24, Smiřice Otevírací doba: Provozovna: Rozvoz: Po zavřeno zavřeno Út 11:00 21:00 11:00 22:00 St 11:00 21:00 11:00 22:00 Čt 11:00 21:00 11:00 22:00 Pá 11:00 22:00 11:00 23:30 So 15:00 22:00 15:00

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 300 g Vepřový steak na barevném pepři s opraženou cibulkou 167 Kč 7 400 g Grilované medailonky s kachními

Více

Základní nabídka cateringu

Základní nabídka cateringu Grilování A v ceně á 390 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování B v ceně á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování C v ceně á 470 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) 1ks domácí čokoládové Míša řezy 1 Grilování D v ceně á

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 400 g Smažená směs pro 2 osoby 248 Kč 1,3,7 (hovězí svíčková, vepřové

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ.

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ. týden od.6. 205 do 5.6. 205 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE, pondělí RÝŽOVÁ,,9 ŠUNKA KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ 3,4, úterý, MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE, středa Z VAJEČNÉ

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení.

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. Náš jídelní lístek umožňuje všem vybrat si ze široké nabídky pokrmů včetně českých specialit. Jsme

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

1.12.-5.12.2014. Lupínky s kefírovým mlékem Krupicová s mrkví a vejci Penne s rajčatovou omáčkou sypané sýrem Chléb s pomazánkou Budapešť

1.12.-5.12.2014. Lupínky s kefírovým mlékem Krupicová s mrkví a vejci Penne s rajčatovou omáčkou sypané sýrem Chléb s pomazánkou Budapešť 1.12.-5.12.2014 Lupínky s kefírovým mlékem Krupicová s mrkví a vejci Penne s rajčatovou omáčkou sypané sýrem Chléb s pomazánkou Budapešť Veka chlebíček s Gervais Boršč Bramborové šišky se smaženou strouhankou

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová

Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová Přehled standardů Přídatné látky a systém HACCP Požadavky standardů BRC a IFS na přídatné látky Požadavky standardů

Více

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant NAŠE DOMÁCÍ KUCHYNĚ Dáváme si záležet na tom, aby naše pokrmy byly jednoduché a chutné. Vyhýbáme se polotovarům a snažíme se připravovat všechny pokrmy kompletně sami. prostor je 100 % nekuřácký bezvodé

Více

(každý den jiná) ... 29 KČ POHANKOVÝ PILAF... 109 KČ. 120 GR TATARÁČEK z uzeného lososa...145 KČ na rukolovém salátku, bagetka

(každý den jiná) ... 29 KČ POHANKOVÝ PILAF... 109 KČ. 120 GR TATARÁČEK z uzeného lososa...145 KČ na rukolovém salátku, bagetka 120 GR TATARÁČEK z uzeného lososa...145 KČ na rukolovém salátku, bagetka 100 GR GRILOVANÝ KOZÍ SÝR... 155 KČ s javorovým sirupem, listové saláty a cherry rajčátka 120 GR HOVĚZÍ TATARÁK z pravé svíčkové,...

Více

polévky 300ml hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi 49,- 1,3,9 300ml česnečka s uzeným masem a strouhaným eidamem 49,- 7

polévky 300ml hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi 49,- 1,3,9 300ml česnečka s uzeným masem a strouhaným eidamem 49,- 7 předkrmy / všechny předkrmy jsou podávané s toasty / 100g pečená mozzarella v parmské šunce s balsamicovým krémem a rukolou 99,- 1,3,6,7,8,11 100g grilovaný hermelín balený ve slanině s brusinkami 95,-

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

saláty /salátový základ z trhaného ledového salátu, paprik, okurek a rajčat /

saláty /salátový základ z trhaného ledového salátu, paprik, okurek a rajčat / předkrmy / všechny předkrmy jsou podávané s toasty / 100g pečená mozzarella v parmské šunce s balsamicovým krémem a rukolou 99,- 1,3,6,7,8,11 100g grilovaný hermelín balený ve slanině s brusinkami 95,-

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene Jídelní lístek Speciality bowlingu U Solného pramene 150 g Vepřová líčka s bramborovým pyré a grilovanou sezónní zeleninou ( alergeny lepek pšenice, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý ) 400 g Pečené

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu. Tato obranná

Více

Kuřecí vývar s masem a domácími nudlemi 32,00 (1,3,9) Česneková polévka se šunkou a sýrem 35,00 (1,3,7,9)

Kuřecí vývar s masem a domácími nudlemi 32,00 (1,3,9) Česneková polévka se šunkou a sýrem 35,00 (1,3,7,9) Studená jídla Utopenec se zelím a cibulí 29,00 Nakládaný hermelín 49,00 Polévky Kuřecí vývar s masem a domácími nudlemi 32,00 (1,3,9) Česneková polévka se šunkou a sýrem 35,00 (1,3,7,9) Valašská kyselice

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

je nutné vyloučit tyto potraviny:... byl domluven s vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařkou a pomocnou kuchařkou tento postup při přípravě jídel:

je nutné vyloučit tyto potraviny:... byl domluven s vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařkou a pomocnou kuchařkou tento postup při přípravě jídel: Vážení rodiče, vzhledem k níže uvedené legislativě jsme nuceni i my značit alergeny (viz jejich soupis str. 3) v jednotlivých jídlech připravovaných v naší kuchyni. Seznam receptur používaných v kuchyni

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

Šťavnaté hovězí maso, slanina kečup, majonéza, listový salát, smažená cibulka

Šťavnaté hovězí maso, slanina kečup, majonéza, listový salát, smažená cibulka JÍDELNÍ LÍSTEK Milí hosté, představujeme Vám jídelní lístek Restaurace Harley Pub. Připravujeme pro Vás gurmánské speciality z regionálních surovin, surovin ze soukromých chovů a farem z okolí. Suroviny

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Vážení hosté, Věříme, že budete spokojeni. V případě jakýchkoliv podnětů či připomínek je projednejte, prosím, na místě s naším personálem.

Vážení hosté, Věříme, že budete spokojeni. V případě jakýchkoliv podnětů či připomínek je projednejte, prosím, na místě s naším personálem. Vážení hosté, vítejte v restauraci RANČ KOSTELANY. V následující nabídce jídel jsme pro Vás připravili výběr ze specialit mexické a country kuchyně. K vaření používáme výhradně čerstvé suroviny a všem

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21

je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21 Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta Polévka z mladých kopřiv se smetanou a máslovými krutony Filety z mořského vlka s květákovým pyré,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 90 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 453 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 95 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek ( A7) 458 100g Minitataráček

Více

od 29.02.2016 do 31.03.2016 Pondělí 29.2.2016 Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016

od 29.02.2016 do 31.03.2016 Pondělí 29.2.2016 Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Pondělí 29.2.2016 Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Květákový krém Kuře pečené, bramborové knedlíky, zelí kysané Hrášek zadělávaný, brambory, vejce vařené obsahuje alergeny:

Více

Nápojový lístek. Točené pivo. 0,5 l Gambrinus Excelent 11 25Kč 0,3 l Gambrinus Excelent 11 22Kč 0,5 l Polička 11 25Kč Lahvové pivo

Nápojový lístek. Točené pivo. 0,5 l Gambrinus Excelent 11 25Kč 0,3 l Gambrinus Excelent 11 22Kč 0,5 l Polička 11 25Kč Lahvové pivo Nápojový lístek Točené pivo 0,5 l Gambrinus Excelent 11 25Kč 0,3 l Gambrinus Excelent 11 22Kč 0,5 l Polička 11 25Kč Lahvové pivo 0,5 l Pilsner Urquell 12 32Kč 0,5 l Birell 0 25Kč 0,5 l Birell polotmavý

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem.

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem. 80g Studené předkrmy Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem 43 Kč 80g Variace šunkových roliček s křenovou šlehačkou a chřestem, pečivo Saláty Těstovinový

Více

PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY

PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY PŘEDKRMY 50g Ravioli z červené řepy plněné kozím sýrem 126,- dekorované opečenými piniovými oříšky doplněné rozpečenou francouzskou bagetkou 100g Krevetový koktejl s grilovanými toasty 84,- 1ks Topinka

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1 Káva bonno (1b, 1d), Čaj 250ml, Máslo. po čínsku (1, 7, 1a), Brambory, Čaj 250ml

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1 Káva bonno (1b, 1d), Čaj 250ml, Máslo. po čínsku (1, 7, 1a), Brambory, Čaj 250ml JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 18.. 2016 DO 2.. 2016 Po 18.. 3 / porce (7), Paštika ks- 50g (1, 3, 6, 7, Polévka čočková (1, 7,, 1a), Vepřové nudličky 10), po čínsku (1, 7, 1a), Brambory, Polévka kuřecí s

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~ -MENU- SÓLO UN POCO PICANTE, POR FAVOR SNÍDANĚ ~pouze na pobočce Florentinum~ Müsli s ovocem Müsli s ovocem Vaječné burrito se slaninou Vaječné burrito se slaninou Vločky s ovocem Vločky s ovocem Lívance

Více

125,- Kč. 280,- Kč. 55,- Kč. 60,- Kč. 60,- Kč. 50,- Kč POLÉVKY. 25,- Kč. 25,- Kč. 280,- Kč

125,- Kč. 280,- Kč. 55,- Kč. 60,- Kč. 60,- Kč. 50,- Kč POLÉVKY. 25,- Kč. 25,- Kč. 280,- Kč PŘEDKRMY 1.Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2.Tatarský biftek 200g mleté hov. svíčková, vejce, česnek, topinky 3.Krabí koktejl 100g krabí tyčinky se zeleninou a majonézou 55,- Kč TOPINKY 4.Topinka

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více