Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI"

Transkript

1 Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

2 SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zemědělství ČR ÚKZÚZ SVS S Z P I Zákon č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů jiné

3 SZPI Organizační členění Inspektorát v Praze Inspektorát v Táboře Inspektorát v Plzni Inspektorát v Ústí n. Labem Ústřední inspektorát Inspektorát v Hradci Králové Inspektorát v Brně Inspektorát v Olomouci

4 SZPI Územní působnost jednotlivých inspektorátů Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů

5 SZPI Zaměření: bezpečnost potravin hygienické požadavky kvalita potravin falšování potravin klamání spotřebitele Působnost: Výroba Dovoz Skladování Velkoobchod Přeprava Maloobchod Společné stravování

6 SZPI Předmět činnosti SZPI Kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí do oběhu: zemědělské výrobky suroviny k výrobě potravin potraviny (pokrmy) tabákové výrobky

7 SZPI vydává: osvědčení pro zápis chráněných zeměpisných označení, chráněných označení původu a zaručených tradičních specialit (CZO/CHPO,TS) osvědčení pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory certifikáty pro víno SZPI provádí zatříďování vín podle zákona č. 321/2004 o vinohradnictví a vinařství SZPI

8 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) SZPI národní kontaktní místo přenos informací o nebezpečných potravinách a krmivech vzájemně propojená síť, která spojuje členské země EU, EK a EFSA zabránit ohrožení spotřebitele zdravotně závadnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy SZPI

9 SZPI

10 SZPI Poskytnout spotřebiteli informace o nevyhovujících vzorcích zjištěných úřední kontrolou Ochrana zájmů spotřebitele podle článku 8 nařízení ES č.178/2002. Zlepšit pozici spotřebitele na trhu potravin

11 novela zákona o potravinách úřední dozor v oblasti společného stravování rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování nová povinnost - poskytovat informace o alergenech v pokrmech nařízení (EU) č. 1169/2011 výživové značení výsledky kontroly hygienických požadavků Obsah 11

12 Novela zákona o potravinách zákon č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrocích (publikován ve Sbírce zákonů ) účinnost od 1. ledna 2015 Zásadní změna v organizaci úředního dozoru v oblasti společného stravování do : dozor ve společném stravování výlučně v působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) nyní jsou kompetentními orgány rovněž : Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Státní veterinární správa (SVS) 12

13 Novela zákona o potravinách posílení dozoru ve společném stravování kontrola hygienických požadavků, bezpečnosti, kvality pokrmů větší důraz na případy falšování potravin, klamání spotřebitele zaměření na původ surovin (např. zvěřina, víno, lihoviny apod.) 13

14 Kompetence 16 zákona o potravinách SVS: vykonává dozor nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb SZPI: vykonává dozor při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb OOVZ : vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb, - státní dozor ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, Povinnost provozovatele zařízení společného stravování oznámit zahájení, ukončení či podstatnou měnu činnosti OOVZ zachována!!! 14

15 Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování Mezirezortní jednání (MZE x MZD): - OOVZ: působnost zejména ve společném stravování uzavřeného typu - SZPI: široké spektrum zařízení společného stravování otevřeného typu Kompetenční dohody na regionální úrovni: jednání : inspektoráty SZPI x krajské hygienické stanice 15

16 SZPI OOVZ (KHS) pivnice, vinárny, vinotéky, výčepy, čajovny, školní stravování, stravování v rámci dětské herny, bary, diskotéky, automaty na letní rekreace, MENZY veřejných místech krabičkové diety, nabídka on-line zdravotnická zařízení, sociální služby, objednávky rozvozu pokrmů lázeňská péče, závodní stravování společné stravování v rámci maloobchodu stravování v rámci ubytovacích služeb čerpací stanice cukrárny Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování kavárny "kamenné" provozovny rychlého řetězce rychlého občerstvení, cateringové občerstvení firmy stánky s občerstvením v rámci farmářských všechny typy stánků s občerstvením trhů RESTAURACE, HOSPODY- sdílená působnost SZPI a OOVZ ( 2/3 provozovatelů SZPI, 1/3 - OOVZ) 16

17 Povinnost označovat alergeny byla do potravinového práva zavedena již v roce 2003 (směrnicí 2003/89/ES). Až do vydání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se však tato povinnost vztahovala pouze na balené potraviny. Nařízení (EU) č. 1169/2011 požadavek na označování alergenů rozšiřuje i na nebalené potraviny tedy i pokrmy - (článek 44) Podle nové právní úpravy tak budou všichni provozovatelé zařízení společného stravování (restaurace, kavárny, bary, cukrárny rychlá občerstvení, jídelny, menzy atd.) povinni spotřebiteli poskytnout informace o výskytu alergenních látek a produktů použitých při přípravě pokrmu. 17

18 Příloha II nařízení (EU) č. 1169/ skupin potravinových alergenů 1. obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 8. skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) 9. celer 10.hořčice 11.sezamová semena 12.oxid siřičitý 13.vlčí bob 14.měkkýši. 18

19 Příloha II - výjimky Konkrétní produkty, u kterých bylo prokázáno, že v důsledku použité technologie výroby již výsledná potravina neobsahuje rezidua alergenních látek původně obsažených v surovině Na tyto produkty se nevztahuje informační povinnost Jedná se například o: obiloviny použité k výrobě alkoholických destilátů zcela rafinovaný sójový olej ořechy použitých k výrobě alkoholických destilátů apod. 19

20 Příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 upravující poskytování informací o alergenních látkách se použijí od 13. prosince Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanovuje v čl. 44 obecnou povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin tedy i pokrmů, avšak zároveň dává členským státům možnost upravit si na národní úrovni vlastní způsob poskytování těchto údajů, způsob jejich vyjadřování a uvádění. Právní předpisy ČR Povinnost poskytnout informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je blíže upřesněna zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., konkrétně ustanovení ( 9a) V první polovině roku 2015 bude vydána prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin, která bude podrobněji upravovat způsob poskytování údajů o alergenních látkách, způsob jejich vyjadřování a uvádění. 20

21 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. 21

22 Jak informovat o alergenech? 1. Písemná obecná informace o výskytu alergenů, která spotřebitele upozorní na možnost vyžádat si informace o konkrétních alergenních látkách a zároveň spotřebitele informuje, jakým způsobem mu budou tyto povinné informace sděleny. (Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být spotřebiteli následně sděleny pouze ústně). 1. Provozovatel uvede v nabídce pokrmu písemnou informaci o použití konkrétních alergenní látek v jednotlivých pokrmech jedním ze způsobů stanovených v článku 21 nařízení (EU) č. 1169/

23 Jak uvádět alergeny obsažené v pokrmech? Možné způsoby deklarace konkrétních alergenů - článek 21 nařízení (EU) č. 1169/2011: 1. Výčet použitých alergenních látek se uvede za slovem obsahuje 2. Konkrétní alergenní látky se uvedou v seznamu složek. Seznam složek není u pokrmů povinným údajem. Pokud se však provozovatel dobrovolně rozhodne deklarovat přítomné alergenní látky v pokrmu v seznamu složek, musí odkaz na alergenní látku uveden v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011, tzn. název alergenní látky musí být ve složení zvýrazněn tak, aby byl jednoznačně odlišen od ostatních složek (např. typem či stylem písma, barvou pozadí apod.). 3. Konkrétní alergenní látky se uvedou v názvu pokrmu. V případech, kdy název pokrmu jasně odkazuje na danou alergenní látku nebo produkt, nevyžaduje se uvedení alergenní látky ani ve složení ani za slovem obsahuje. 23

24 1. Výčet alergenních látek Menu 3: Zapečený bulgur se zeleninou a sýrem, obloha Obsahuje alergeny: vejce, mléko a výrobky z něj 2. Deklarace ve složení Hovězí guláš Složení: hovězí maso, voda, cibule, pšeničná mouka, vepřové sádlo, rajčatový protlak, paprika, sůl, cukr, česnek, sušená zelenina v různém poměru (mrkev, petržel, celer), kmín, pepř, majoránka. 3. Uvedení alergenu v názvu Rybí polévka, Ořechový koláč apod.!!!! Pokud pokrm nazvaný Rybí polévka obsahuje zároveň i jinou alergenní látku než rybu (např. celer, mouku), musí být tyto další alergenní složky uvedeny za slovem obsahuje. 24

25 Kde? Jak? Zákon o potravinách ( 9a) ani v návrh vyhlášky nespecifikuje požadavky na umístění a velikost písma pro deklaraci údajů o výskytu alergenních látek v pokrmech. Při deklaraci údajů o alergenech v pokrmech však musí být splněny obecné požadavky dle č. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011. Povinné informace o potravině se vyznačí: na viditelném místě dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné Informace o výskytu alergenních látek v pokrmech může být uvedena např. v jídelníčku, nabídkové tabuli, v těsné blízkosti nabídky pokrmu apod. 25

26 Čísla, písmena, piktogramy? Název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 Bramborová polévka, Obsahuje: pšeničná mouka, máslo, celer Pomocí číselných nebo písmenných kódů? ANO, ale: Spotřebitel na viditelném místě obdrží informaci, že konkrétní alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech jsou na jídelním lístku označeny formou číselných, písmenných kódů V rámci jídelníčku či jiné nabídky budou tyto číselné kódy vysvětleny a v označování bude zřejmá, srozumitelná a jednoznačná provázanost mezi číselným nebo písemným kódem a názvem alergenní látky. Piktogramy? ANO, ale: Není sice možné označit přítomný alergen pouze piktogramem Spolu s piktogramem musí být uveden i slovní popis piktogramu dle přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 pro jednotlivé piktogramy 26

27 Jídelní lístek Předkrmy 75g Carpaccio z hovězí svíčkové s parmazánem a plátky žampionů (7) Grilovaná zelenina s parmazánem (7) Číselné kódy nejsou vysvětleny, v jídelníčku není uvedena možnost požádat o seznam alergenů PASTA FRESCA/ČERSTVÉ DOMÁCÍ TĚSTOVINY Insalata Caprese (7 ) Kódy alergenů dle směrnice 1169/11 jsou uvedeny v závorkách. Opět chybí konkrétní vysvětlení, který konkrétní alergen číslo vyznačuje. Špízy 200 g Holandský špíz - alergeny 1, 7 ( kuřecí prsa, vepř. panenka, slanina, eidam, paprika, cibule ) 200 g Rožněný kuřecí špíz na lávovém kameni - alergeny 1 (na víně restovanými steakovými žampiony, špalkem loveckého salámu, barevná paprika a cibulka, přírodní omáčka provoněná česnek ) Informace o alergenech jsou označeny v jídelním lístku formou číselných kódů. 1. obiloviny obsahující lepek 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 27

28 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 3) Vejce a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj patří mezi potraviny ohrožující život Vysvětlující" informace uvedené u některých skupin alergenů jsou součásti informací o poskytovaných jídel a nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Alergenní látky a produkty uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou škodlivé pouze pro určitou skupinu spotřebitelů, kteří trpí potravinovou alergií nebo intolerancí na určitý alergen. Nelze rovněž selektovat a tvrdit, že některé skupiny alergenů jsou více škodlivé než jiné, neboť je to značně individuální záležitost. 28

29 PŘÍLOHA II LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich 29

30 Na co si dát pozor? V případě obilovin obsahujících lepek je nutné vždy uvést odkaz na konkrétní alergenní látku nebo produkt tj. konkrétní obilovinu (např. odkaz na pšeničnou mouku), nestačí uvést pouze obecný odkaz na obiloviny obsahující lepek - bez specifikace konkrétního druhu obiloviny. Podobně v případě skořápkových plodů není dostačující deklarovat jejich přítomnost v pokrmu obecně, ale musí být uveden konkrétní druh skořápkových plodů (např. vlašské ořechy). 30

31 Pondělí 2.3. Polévka: Houbová (obsahuje: 1, 9) Hl. jídlo I.: Čevabčiči (obsahuje: 1, 3), brambory (obsahuje: 7) Hl. jídlo II.: Těstoviny s cukrem, máslem a ořechovým griliášem (obsahuje: 1, 3, 5, 8) Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmech naleznete formou číselných kódů v jídelním lístku 1. obiloviny obsahující lepek 2. vejce. 7. mléko 8. skořápkové plody 9. celer Jídelní lístek od Pondělí polévka se špaldovými noky /1.1,1.5; 3,9/ masová koule, rajská omáčka, na výběr těstoviny/houskový knedlík, čaj, džus /1.1; 3,7/ Jídelní lístek obsahuje alergeny v závorkách: obiloviny obsahující lepek:1.1-pšenice, 1.5-špalda; 3-vejce, 4- ryby, 7-mléko, 9-celer, 10-hořčice, 11- sezamová semena. Jídelníček chléb, pomazánka z krůtího masa, ovocný čaj, jablko 1AB,7,10 polévka z míchaných luštěnin 1AD květák na mozeček, brambory, šťáva 3 rohlík, sýrová pomazánka s ementálem, mléko 1A,7 Seznam alergenů: 1. Obiloviny obsahující lepek / pšenice A, žito B, ječmen C, oves D, špalda E, kamut F/ 31

32 Informace o konkrétních alergenech na vyžádání 9a zákona o potravinách: viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o výskytu alergenní látky (obecná informace, upozornění pro spotřebitele) informaci o konkrétní látce je provozovatel povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit návrh vyhlášky, MZE o způsobech označování potravin písemným způsobem slovy Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být následně poskytnuty pouze ústním sdělením 32

33 Ověřitelné informace Provozovatel měl být při kontrole schopen doložit, z jakých informací odpovědný personál při poskytování informací o konkrétních alergenech v jednotlivých pokrmech vychází písemný nebo elektronický záznam, používané receptury, normy, používaný software, přehled alergenů vypracovaný pro obsluhu Provozovatel by měl stanovil osoby, které budou proškoleny a budou za poskytování informací odpovědné a rovněž zajistit jejich přítomnost po celou dobu, kdy jsou v provozovně nabízeny spotřebiteli pokrmy Nestandartní postupy: Obsluha musí být včas informována o všech změnách surovin použitých k přípravě pokrmů, které jsou podstatné z hlediska informací o alergenech (nahrazení kořenící směsí stanovené v receptuře jinou obsahující hořčičné semínko, zaprášení pokrmu moukou po regeneraci apod.) 33

34 Co se skrývá pod pokličkou? Naše jídla obsahují všechny alergeny (viz. tabulka alergenů). Naše nápoje obsahují všechny alergeny a jejich stopy (viz tabulka alergenů). Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU. Chybí přehled konkrétních alergenů použitých při přípravě jednotlivých pokrmů nebo informace možnosti vyžádat si tyto informace u personálu. 34

35 ???? Dezerty 3 kopečky zmrzliny... 59,- Kč Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou... 59,- Kč 2 ks Palačinky s jahůdkovou marmeládou, šlehačkou a čokolá- dou... 59,- Kč 3 ks Povidlové taštičky s mákem, cukrem a máslem... 35,- Kč (dezerty obsahují tyto alergeny (1,3,5,6,7,8,9,10,11,12) Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj 8) Skořápkové plody a výrobky z nich 9) Celer avýrobky z něj 10) Horčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, 1, vyjádřeno SO2 13) Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich 35

36 Jasná a srozumitelná informace? Z názvu pokrmu vyplývá, že pokrm obsahuje: Pizza Margharita Puzzle Mozarella, rajčatová omáčka + 2 ingredience zdarma může obsahovat alergen 1, 3, 7, 11 Pizza Tuňák & cibule Tuňák, cibule, mozarella, rajčatová omáčka může obsahovat alergen 1, 3, 4, 7, 11 36

37 Informace pro bezpečný výběr pokrmu Nelze uvádět souhrnnou informaci o všech alergenech, které byly jako složka použita při přípravě všech pokrmů uvedených v jídelníčku Provozovatel má povinnost zpřístupnit informace o konkrétní alergenní složce nebo produktu použité při přípravě konkrétního pokrmu. OBSAHUJE MŮŽE OBSAHOVAT 37

38 OBSAHUJE Nařízení (EU) č. 1169/2011, článek 9, odst. 1 písm. c): povinná informace o alergenních složkách, které byly použity při výrobě nebo přípravě potraviny (pokrmu) nelze uvádět informaci o složce, která nebyla v souladu s použitou recepturou, normou, aktuálním výrobním postupem, záznamem apod. použita jako ingredience při přípravě pokrmu nejedná se o dobrovolnou informaci o nezáměrném výskytu alergenních látek v důsledku kontaminace (např. může obsahovat stopy alergenů. ) Zavádějící informace pro spotřebitele!!! Spotřebitel má právo na pravdivou informaci o charakteru a složení pokrmu, který mu umožní informovaný výběr potraviny. 38

39 MŮŽE OBSAHOVAT Informace o nezáměrném výskytu alergenů Provozovatel nepřidal alergenní složku do potraviny záměrně Přes přijatá preventivní opatření nelze riziko křížové kontaminace zcela vyloučit dobrovolná informace prozatím není upravena legislativně nařízení (EU) č. 1169/1011 (čl. 36 odst. 3 písm. a ) ) - předpokládá v budoucnu regulaci Informace o nezáměrném výskytu alergenní látky: Musí být odůvodněná (např. na základě analýzy rizika, výstupní kontroly atd.). Nezbavuje provozovatele za dodržování správné výrobní a hygienické praxe Neznamená, že potravina může obsahovat alergenní složku v jakémkoliv množství 39

40 Obecné zásady Informace o alergenech úplné: doplňkové součásti pokrmů (sušenka nebo pralinka servírovaná spolu s kávou), pokrmy zahrnují i nápoje aktuální: průběžně aktualizovány v závislosti na změně použité suroviny, receptury, změně nabídky pokrmů apod. jednoznačné: nelze uvádět sdělení typu : Může obsahovat pšeničnou nebo kukuřičnou mouku v závislosti na použité surovině, Změna alergenů vyhrazena apod. srozumitelné, nezavádějící: Z informace musí být pro spotřebitele jednoznačné, jaké konkrétní alergenní látky jsou v konkrétním pokrmu obsaženy. Nelze uvádět výčet všech alergenních látek uvedených v příloze č. II nařízení (EU) č. 1169/2011 bez ohledu na to, zda byly do pokrmu skutečně přidány jako složka. Např. Naše pokrmy obsahují všechny alergeny 40

41 Prodej na dálku Např. prodej prostřednictvím webových stránek, telefonické objednávky článek 14 nařízení (EU) č. 1169/2011 Povinné informace (tj. i informace o alergenech) musí být k dispozici před dokončením nákupu (např. na webu bezplatné tel. lince apod.) a zároveň rovněž v okamžiku doručení pokrmu spotřebiteli (deklarací na transportním obale nebo jinou doprovodnou informací, slovním sdělením kurýrní služby apod.) Povinné informace musí být totiž poskytnuty bez toho, aby provozovatel přenášel na spotřebitele dodatečné náklady 41

42 Internetový prodej Informace o alergenech uvedené na webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, musí být aktuální, v žádném případě nelze tyto informace deklarovat jako předběžné orientační informace. Nelze uvádět sdělení typu Změna informací o alergenech vyhrazena. Informace o alergenních látkách obsažených v pokrmech musí být průběžně aktualizovány na všech webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, včetně různých zprostředkovatelských webů nabízejících on-line objednávku dovozu pokrmů z různých stravovacích zařízení. 42

43 Na co si dát pozor? Klíčová je kontrola vstupních surovin: i u stabilně odebíraného výrobku může dojít v důsledku reformulace výrobku ke změně složení a tedy i ke změně obsahu alergenních složek různé složení (a tedy i výskyt alergenů) u různých typů balení téže značky smluvní ošetření povinnost výrobce komunikovat změnu složení suroviny Velké riziko představují nestandartní operace při přípravě pokrmů. Nestandartní úpravy složení, receptury, které mohou v konečném důsledku znamenat změnu výčtu obsažených alergenů. Měly být vždy zaznamenány, promítnuty do označování a komunikovány s obsluhou. Možnost záměny pokrmu, záměna informací (např. záměna cedulek v místě nabídky pokrmu) přijetí opatření, které toto riziko minimalizují Nezáměrná kontaminace pokrmu alergenní látkou 43

44 Proškolení zaměstnanců Obecné povědomí: Co je to potravinová alergie a intolerance? Zdravotní rizika s ní spojená? Odpovědnost provozovatele? Pokrm vhodný pro osobu s potravinovou alergií nelze připravit odstraněním alergenní složky z již připraveného pokrmu (např. vyjmutí ořechů z již připraveného salátu, odstraněním ořechové posypky z poháru apod.) I malá množství reziduí alergenních látek, která v pokrmu mohou po odstranění alergenní složky zůstat, mohu u citlivých jedinců způsobit závažnou nežádoucí alergickou reakci. Křížová kontaminace 44

45 Web SZPI Informace pro podnikatele/aplikace právních předpisů 45

46 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou spotřebiteli poskytnuty informace o alergenech v pokrmech? Jakým způsobem? Je informace pro spotřebitele jednoznačná, srozumitelná a nezavádějící? Jsou informace o alergenech ověřitelné? Je provozovatel schopen doložit, které alergenní látky jsou do pokrmu vnášeny (složení deklarované na obale použitých výrobků nebo v průvodní dokumentaci, použitá receptura, výrobní záznam, vypracovaný seznam alergenů použitých při přípravě pokrmů apod.)? Namátková kontrola, zda deklarované údaje odpovídají použitým složkám, surovinám, receptuře. 46

47 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou informace o alergenech úplné (všechny součásti pokrmu, všechny položky? Jsou informace aktuální (změna použitých surovin, nabídky, nestandartní úpravy)? Zaměstnanci - školení, odpovědnost za poskytování informaci, (komunikace mezi zaměstnanci, kteří pokrmy připravují, a obsluhou) Prevence křížové kontaminace Odběr vzorků 47

48 Předběžné výsledky kontroly SZPI Počet provedených kontrol v období (leden ) kontrol Většina provozovatelů včas zaznamenala a zareagovala na novou právní úpravu Pouze u 4,6 % kontrol nebyly poskytnuty informace o konkrétních alergenech použitých při přípravě pokrmů (alergeny nebyly deklarovány v jídelníčku, v místě nabídky či jiným způsobem, spotřebitel nebyl písemně upozorněn na možnost vyžádat si informaci v pokrmech) Problémy: rychlá občerstvení, pivnice, bary 48

49 Poznatky z kontrol SZPI Zjištěné nedostatky: Uveden pouze seznam alergenů, sdělení typu Naše pokrmy obsahují všechny alergeny apod. neporozumění rozdílu mezi sdělením Obsahuje a Může obsahovat chybějící údaje o alergenech v nápojích Deklarované informace nesouhlasily se surovinami použitými při přípravě pokrmů Další nedostatky: deklarace pomocí číselných kódů bez jejich vysvětlení není uveden konkrétní druh obiloviny nebo skořápkového plodu PPP uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků, poradenství SZPI, zpravidla pozitivní odezva a spolupráce provozovatelů 49

50 Pokrmy a výživové údaje? výživové údaje nejsou u pokrmů povinným údajem V případě, že je nabídce pokrmu uváděno výživové (s nízký obsahem tuku, light/lehký apod.) nebo zdravotní tvrzení (bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty) - jsou výživové údaje povinné!!! Dobrovolná deklarace - restaurace založené na principech zdravé výživy 50

51 Deklarace výživových údajů u pokrmů? Podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/ údajů: energie, množství tuku, nasycených mastných kys., sacharidů, cukrů, bílkovin a soli NEBO možnost uvádět u pokrmů výživové údaje v redukované podobě podle čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 1169/2011 energie NEBO energie, množství tuků, nasycených mastných kyselin, cukru a soli (5 údajů) Způsob uvádění výživových údajů: Kj/Kcal, g/100 g nebo 100 ml možnost doplnit % podíl referenční hodnot příjmu Výživové údaje u pokrmů mohou být deklarovány pouze na porci nebo na jednotku spotřeby!!!! 51

52 Pokrmy bez lepku potraviny označené údajem BEZ LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 20 mg/kg. potraviny označená údajem VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 100 mg/kg (Vyhrazeno pouze pro potraviny určené pro zvláštní výživu, které musí být na trh uváděny pouze balené ) Nařízení (EU) č. 828/2014 (účinnost ) BEZ LEPKU, VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Budou regulována dobrovolná doprovodná tvrzení: vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku vhodné pro celiaky speciálně připravená pro osoby s nesnášenlivostí lepku speciálně připravená pro celiaky 52

53 SZPI Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování

54 komplexních kontrol v provozovnách společného stravování (Celkový počet kontrol provedených SZPI ve společném stravování 2075) Co zahrnuje komplexní kontrola? systematická plánovaná kontrola PPP hygienické požadavky nařízení (EU) č. 882/2004 požadavky na postupy založené na zásadách HACCP požadavky na sledovatelnost mikrobiologická kritéria, předměty přicházející do styku s potravinami ZPI

55 Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování Porušení hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin je v současné době nejčastějším důvodem nevyhovujícího zjištění SZPI při kontrolách ve společném stravování V řadě případů se jedná o nesplnění elementárních hygienických požadavků Důvod pro uzavření provozovny - 29 dočasně uzavřených provozoven společného stravování (počet uzavřených provozoven k ) Problematické provozovny: pivnice, bary, herny, provozovny rychlého občerstvení a čínské restaurace, provozovatele vietnamské národnosti Ve stejném období bylo uzavřeno 7 maloobchodních provozoven SZPI

56 SZPI Nejčastější případy hrubého porušení hygienických podmínek i Provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu celkově dlouhodobě zanedbávaný úklid, nánosy prachu, mastnoty, zbytky potravin a pokrmů

57 SZPI chybějící přívod teplé tekoucí vody u umyvadel určených k mytí rukou zaměstnanců, u dřezů určených k mytí potravin a nádobí alarmující frekvence tohoto typu zjištění v provozovnách společného stravování Personál nemá možnost hygienicky si umýt ruce a zacházet a připravovat pokrmy dle správné hygienické praxe není zajištěna správná hygienická praxe a hygienické podmínky pro uvádění na trh zde připravovaných pokrmů

58 zaplísněné prostory SZPI

59 masivní výskyt myšího trusu, živých i mrtvých škůdců SZPI

60 SZPI nevyhovující podmínky úchovy potravin skladování potravin přímo na zemí, přerušení chladícího, mrazícího řetězce, skladování v otevřených nádobách

61 nefungující nebo silně znečištěná chladící a mrazící zařízení SZPI

62 Šokové chlazení na balkóně? SZPI

63 SZPI Opatření k zamezení křížové kontaminace Skladování, příprava pokrmů - není zajištěna ochrana potravin a pokrmů určených k přímé spotřebě před kontaminací syrovými nezpracovanými potravinami

64 Probíhající stavební úpravy v prostorách, kde dochází k přípravě pokrmů SZPI

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice.

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Odborný seminář Aktuálne problémy systémov riadenia bezpečnosti potravín Nitra Ing. Jindřich Pokora Státní

Více

Kdy je potravina/pokrm bezpečná?

Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Bezpečnost potravin Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Neexistuje-li škodlivost pro zdraví z pohledu účinků Krátkodobých Dlouhodobých Na zdraví dalších generací Kumulativně toxických... a to s ohledem na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS Polévky Hovězí vývar s masem a nudlemi 1,3,9 25,- Česneková 1,3,7,9 25,- (klobása, vejce, sýr, osmažený chléb) Česneková se smetanou 1,3,7,9 30,- (klobása,vejce, sýr, smetana,

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 11. 2016 - úterý ALERGENY polévka čočková s bramborem 1,9 štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže, salát z čínského zelí s mrkví instantní čaj sladký, voda 1,3,9 2. 11. 2016 - středa ALERGENY polévka z

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,-

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,- J Í D E L N Í L Í S T E K Studené předkrmy 100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,-,6,10 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,-,6 80g Carpaccio Con Roma 155,- Plátky svíčkové z mladého býčka,

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin Italská Minestrone (1,3,6,9) Míchaný zeleninový salát se zastřeným vejcem a slaninou (1,3,6) Masové kuličky s grilovanou zeleninou a bramborovým pyré

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin Minestrone (1,3,6,9) Zelené salátové listy s tuňákem v oleji, hořčicový dresink (3,4,10) Špenátové tortelíny se žampióny a sýrovou omáčkou (1,3,6,7)

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz PATO GASTRO Úprava pro naplnění ustanovení (účinnost právní normy od 13. 12. 2014 ) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,

Více

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7)

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) .0.06 Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7) Jablková žemlovka (Al.:,, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7).0.06 Grilovaná krkovička, šťouchané brambory (Al.: ) Kuskus s kuřecím masem a zeleninou (Al.: 7) Grilovaná

Více

0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,-

0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,- jídelní lístek POLÉVKA 0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,- PŘEDKRMY, pochoutky k tankovému pivu 600 g Marinovaná VEPŘOVÁ ŽEBRA (výpek, křen, hořčice),

Více

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do 6.5.206 Pondělí raženka, drůbeží pomazánka,, chléb, celerová pomazánka, malcao chléb s rozhudou mléko, polévka bramboračka, rohlík s máslem, plátek čočka na kyselo, vejce,okurek,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 429 2 ks 2 topinky (na sucho) s klobásou a sýrem (pikantní A1, A7) 105 Kč Sýr cottage, majonéza, klobása, česnek,

Více

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

Červen týden 1.6. až 5.6.

Červen týden 1.6. až 5.6. týden 1.6. až 5.6. středa 1.6.2016 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko 1, 7 Polévka: polévka rybí 4, 9 Hlavní jídlo: vepřové na zelenině, brambory, ovoce, sirup7 Svačina: toustový chléb, tvarohová pomazánka,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 6.. 26 Po.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, 7), Rohlík ks (,, 7, ), Polévka masová (,, ), Rizoto s Polévka hovězí s kapáním- Máslo ks (7), Salám šunkový vepřovým masem (,

Více

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč STRAVOVACÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2015 Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,

Více

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno Pizzy 1.Šunková (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, oregáno 2.Sýrová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, uzený eidam, niva, hermelín, oregáno 3.Žampionová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, žampiony,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 5. 2. do 9. 2. 206 Den Pondělí rohlík, zimní pomazánka, polévka pohanková,, ovoce kovbojské fazole, párek, chléb, okurek, džus, mikulášský balíček chléb, budapešťská chléb, bazalková

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin Bramborová polévka s houbami (1,9) Zapečené šunkové těstoviny s kyselou okurkou (1,3,6,7) Kuřecí smažené Cordon Bleu se šťouchanými bramborami (1,3,7)

Více

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb středa 2.9.2009 Polévka: rajčatová s nudlemi srbské rizoto se sýrem, zelný salát čtvrtek 3.9.2009 Polévka: bramborová

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin Hovězí vývar s rýží a hráškem (1,6,9,11) Trhané listové saláty s parmskou šunkou a pomerančovým dresinkem (3,10) Krůtí steak zapečený s mozzarellou

Více

Předkrmy. Bezmasá jídla

Předkrmy. Bezmasá jídla Předkrmy 454 100g Omeletka se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 458 100g Minitataráček z pravé svíčkové 169 Kč Hovězí svíčková, koření, vejce, 4 topinky ( na sucho) (A3) Bezmasá

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Sport bar Arena. Hybešova 259/21, Brno. Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem. Dle denního výběru

Sport bar Arena. Hybešova 259/21, Brno. Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem. Dle denního výběru Sport bar Arena Hybešova 259/21, Brno Polévky Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem 35 Kč Dle denního výběru 25 Kč Něco málo k pivečku 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1. 9), Vepřová pečeně debrecínská (1, 6, 1a), Rýže dušená, Čaj

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1. 9), Vepřová pečeně debrecínská (1, 6, 1a), Rýže dušená, Čaj Staroměstská 26/27 70 0 České Budějovice JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 7. 2016 DO 10. 7. 2016 Po.7. S normál 1 Normál 1 Káva (1b, 1d),, Chléb 1ks (1, Polévka česneková s bramborem (1,, 6, 7, 7), Rohlík

Více

POLÉVKY A PŘEDKRMY...

POLÉVKY A PŘEDKRMY... JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY A PŘEDKRMY 0,33 l Gulášová přesnídávková 39,- Kč A-1 0,33 l Dršťková 39,- Kč A-1 0,33 l Česnečka 39,- Kč A-1, 3, 7, 9 100 g Grilovaný balkánský sýr ve slanině 89,- Kč A-1, 3, 7,

Více

Cacao. Snídaně. Přídavky ke snídaním. V Celnici 1031/4, Praha. Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče.

Cacao. Snídaně. Přídavky ke snídaním. V Celnici 1031/4, Praha. Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče. Cacao V Celnici 1031/4, Praha Snídaně Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče Omeleta dle výběru s pražskou šunkou nebo se sýrem, máslo Slaný croissant croissant,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.8. do 4.9.205 Pondělí topinka s masovou směsí,, Oběd polévka slepičí ragú, chléb s máslem, plátek dušený špenát, vejce, brambor, šťáva,3 sýra, mléko chléb, rokfórová pomazánka, mléko,

Více

Freeland. Polévky. Něco k pivu. Hamburgery. Beethovenova 19/7, Brno. 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem. 35 Kč

Freeland. Polévky. Něco k pivu. Hamburgery. Beethovenova 19/7, Brno. 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem. 35 Kč Freeland Beethovenova 19/7, Brno Polévky 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem 35 Kč 0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi 35 Kč 0,33 l Dle denní nabídky 25 Kč Něco k pivu 200 g Pivní sláma s česnekem

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem a špenátem (1,3,6,7) Treska smažená v pivním těstíčku s bramborovou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od.. do. 206 Pondělí chléb, zimní pomazánka, mléko, ovoce zapečený toust se sýrem,, ovoce chléb pomazánka TUTTI- FRUTTI, mléko, ovoce Čtvrtek chléb, salát z červené řepy, malcao, ovoce,3,

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou julienne (1,3,6,9,11,12) Pečená rajčata s kozím sýrem a smaženou bazalkou (1,6,7,8) Kuřecí směs s paprikou

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Cappuccino z pečené dýně Hokaido a batátů pěna z kokosového mléka

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Cappuccino z pečené dýně Hokaido a batátů pěna z kokosového mléka DEGUSTAČNÍ MENU Cappuccino z pečené dýně Hokaido a batátů pěna z kokosového mléka Grilované houby Portobello s bylinkami a česnekem parmazánové máslo, domácí chléb Grilovaný filet z candáta rizoto z lišek

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Sladko-kyselý houbový salát se slaninou a máslovými krutony (1,6,7) Kuře na limetkách s chilli a zakysanou

Více

Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR. Jídelní lístek

Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR. Jídelní lístek Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR Jídelní lístek Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 jsme povinni informovat naše zákazníky o tom, že naše pokrmy a nápoje mohou obsahovat látky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3. 10. do 7. 10. 2016 Pondělí obilné kuličky s mlékem, polévka indická hrachovka, chléb, pomazánka mlsný kuře pečené na zelenině, rýže, kompot,9 ovčák, malcao chléb, vaječný krém, granko,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

Říjen týden až 9.10.

Říjen týden až 9.10. týden 3.10. až 9.10. pondělí 3.10.2016 polévka s cizrnou 9 Hlavní jídlo: koprová omáčka, vejce, brambory, čaj 3, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 4.10.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1.

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Polévka Nápoj Polévka Nápoj Polévka Zeleninová s vaječnou jíškou al. 1a, 3, 7 Boloňské špagety al. 1a, 9 Polévka Hrášková al. 7 Pikantní drůbeží

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta Krémová polévka z mladých hrášků s restovanou slaninou mascarpone a krutony Filety z mořského vlka

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Květen týden 2.5. až 8.5.

Květen týden 2.5. až 8.5. týden 2.5. až 8.5. pondělí 2.5.2016 Přesnídávka: celozrnný rohlík, pomazánkové máslo, jablko1, 7 Polévka: polévka hrstková 9 Hlavní jídlo: ryba zapečená s bramborami, zelí, čaj 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Září týden 1.9. až 4.9.

Září týden 1.9. až 4.9. týden 1.9. až 4.9. čtvrtek 1.9.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, bílá káva1, 7 polévka čočková 1 Hlavní jídlo: vepřová pečeně, bramborová kaše, salát, čaj 7 Svačina: puding s piškoty,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 12. 2016 DO 1. 1. 2017 Po 26.12. 3 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7,, 1a), Salám vysočina 50g (1), Sýr Káva (1b, 1d),, Vánočka (1, Kuře zauzené (1), Bramborová kaše

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 2.. 26 Po.. S Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka zeleninová s bramborem (,, 6, 7, 7),,, a), Kuře na paprice (6, 7, a), Těstoviny

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 pondělí 4.5.2015 týden 4.5. až 10.5. celozrnný chléb s rozhudou, och. mléko, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 11, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) pangásius se sýrem a vej.,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do 10.4.2015 Pondělí VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ Oběd VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ toust, játrová pomazánka,, chléb, budapešťská Čtvrtek chléb, vaječný krém, malcao, chléb, masová pomazánka, káva,

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

Plzeňský dvůr. Šumavská 542/29a, Brno. 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 33 Kč. 110 g Tresčí játra, máslo, citron 75 Kč

Plzeňský dvůr. Šumavská 542/29a, Brno. 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 33 Kč. 110 g Tresčí játra, máslo, citron 75 Kč Plzeňský dvůr Šumavská 542/29a, Brno Studené předkrmy 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 33 Kč 110 g Tresčí játra, máslo, citron 75 Kč Polévky Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 28 Kč Chalupářská

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin Pórková polévka s vejcem (1,3,7,9) Sladko-kyselý houbový salát s grilovanou slaninou, krutony (1,3,4,6,7,10) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem

Více

harmony restaurant & bar

harmony restaurant & bar harmony restaurant & bar CZ restaurant & bar harmony polévky Thajská polévka s krevetkami, kokosovým mlékem a citronovou trávou 2 7 96, Krémová šafránová polévka s mušlemi 1 7 14 93, Hovězí vývar se zeleninou

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz Středa: 1. 4. 2015 Polévka: Pórková s vejci a osmaženým chlebem 1.1,3,6,7. 1/ Vepřové nudličky na kari, rýže

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do 6.3.205 Pondělí vaječná topinka,, Oběd,3 polévka hrachová, bábovka, kakao,3,7 kuře na smetaně, knedlík, džus,3,7 chléb, rokfórová pomazánka, mléko, chléb, zimní pomazánka, mléko,

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do 6.3.205 Pondělí vaječná topinka,, Oběd,3 polévka hrachová, bábovka, kakao kuře na smetaně, knedlík, džus chléb, rokfórová mléko, chléb, celerová polévka cibulová a bramborem,

Více

Palackého 24, Smiřice

Palackého 24, Smiřice Palackého 24, Smiřice Otevírací doba: Provozovna: Rozvoz: Po zavřeno zavřeno Út 11:00 21:00 11:00 22:00 St 11:00 21:00 11:00 22:00 Čt 11:00 21:00 11:00 22:00 Pá 11:00 22:00 11:00 23:30 So 15:00 22:00 15:00

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 300 g Vepřový steak na barevném pepři s opraženou cibulkou 167 Kč 7 400 g Grilované medailonky s kachními

Více

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 3.1. až 9.1. pondělí 3.1.2011 polévka kroupová květákové placičky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 4.1.2011 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, bílá káva

Více

Leden týden 6.1. až 12.1.

Leden týden 6.1. až 12.1. týden 6.1. až 12.1. pondělí 6.1.2014 polévka zeleninová s bramborami čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 7.1.2014 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Základní nabídka cateringu

Základní nabídka cateringu Grilování A v ceně á 390 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování B v ceně á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování C v ceně á 470 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) 1ks domácí čokoládové Míša řezy 1 Grilování D v ceně á

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 400 g Smažená směs pro 2 osoby 248 Kč 1,3,7 (hovězí svíčková, vepřové

Více

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma Lámaná čokoláda 800 g Lesní ovoce a jogurt 100 g Bílá čokoláda - kakaové máslo,sušené, Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové Sušený jogurt odtučněný sušený jogurt,mléčné

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

Leden týden 3.1. až 8.1.

Leden týden 3.1. až 8.1. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2017 Přesnídávka: chléb, mrkvová pomazánka, okurek, bílá káva 1, 7 polévka bramborová 9 čočka nakyselo, kysané zelí, pečené vdolky, sirup 1, 3, 7 Svačina: chléb, máslo, šunka,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka z olejovek mléko 1,4,7 polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem,

Více

Únor týden 1.2. až 7.2.

Únor týden 1.2. až 7.2. týden 1.2. až 7.2. pondělí 1.2.2016 polévka zeleninová s kuskusem 1, 9 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, červená řepa, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 2.2.2016

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Italia Bar. Zámečnická 90/2, Brno. 2ks Sardelové očko s máslem. Salát s plody moře. 50g Parmská šunka. 50g Parmská šunka s melounem

Italia Bar. Zámečnická 90/2, Brno. 2ks Sardelové očko s máslem. Salát s plody moře. 50g Parmská šunka. 50g Parmská šunka s melounem Italia Bar Zámečnická 90/2, Brno Couvert Couvert 20 Kč Předkrmy 2ks Sardelové očko s máslem Salát s plody moře 2 50g Pražská šunka 50g Parmská šunka 220 Kč 50g Parmská šunka s melounem 2 Topinky s rajčaty

Více

Červen týden 2.6. až 8.6. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, ovoce

Červen týden 2.6. až 8.6. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, ovoce týden 2.6. až 8.6. pondělí 2.6.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, ovoce polévka hrstková koprová omáčka, vejce, brambory, čaj chléb, medové máslo, kakao úterý 3.6.2014 Přesnídávka: chléb, vaječná

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta Chřestový krém s parmazánovými krutóny pečená slanina a bylinkový olej Filet z halibuta s jarní zeleninou sous-vide cizrnové pyré,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.6. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.6. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.6. do 0.6.206 Pondělí vaječná topinka s oblohou, čaj, Oběd,3 polévka hrstková s kroupy chléb, jahodové máslo, kuře po lačnovsku, rýže, kompot mléko chléb, budapešťská polévka norská

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 hrachová Vepřové rizoto se sýrem, sterilovaná okurka obsahuje alergeny: 07,10 Voda s citrónem, čaj s meduňkou, mátou či citronem s krupicí a vejci obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Více

Leden týden 4.1. až 10.1.

Leden týden 4.1. až 10.1. týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2016 Přesnídávka: rohlík, máslo, okurek, kakao 1, 7 polévka zeleninová s bramborem 9 Hlavní jídlo: tuňák zapečený s těstovinami, červaná řepa, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 9. listopadu od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 9. listopadu od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 9. listopadu od 11:30 do 14:30 hodin Tomatová polévka s těstovinami (1,3,6,9,11) Zapečené francouzské brambory (3,7) Zbojnická hovězí pečeně se smetanovým špenátem, bramborové šišky

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

Il Mondo. Říčanská 970/23, Brno

Il Mondo. Říčanská 970/23, Brno Il Mondo Říčanská 970/23, Brno Pizza Rádi pro Vás připravíme pizzy dle našich receptur, z nejlepších surovin, s láskou a péčí. Od června si můžete vybrat ze dvou velikostí pizz 32 cm a 45 cm. Dále jsme

Více

Listopad týden až pátek Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva

Listopad týden až pátek Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva týden 1.11. až 3.11. pátek 1.11.2013 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva polévka rýžová kuřecí rolky se slaninou, bramborová kaše, salát, čaj rohlík, tvarohový krém, sirup

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 9. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 9. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 9. února od 11:30 do 14:30 hodin Česneková polévka s chlebovými krutony (1,3,6,7) Špagety "Aglio olio e peperoncino" (1,3,6,7) Tortila s kuřecím masem, zakysanou smetanou a ledovým salátem

Více

Jídelní lístek. Předkrmy. Polévky. 70 Kč. Mozzarella s grilovanými rajčaty a bazalkou. 60 Kč. Domácí nakládaný hermelín. 70 Kč

Jídelní lístek. Předkrmy. Polévky. 70 Kč. Mozzarella s grilovanými rajčaty a bazalkou. 60 Kč. Domácí nakládaný hermelín. 70 Kč Jídelní lístek Jídelní lístek Předkrmy 120g Mozzarella s grilovanými rajčaty a bazalkou Mozzarella, rajčata, bazalka, toust Domácí nakládaný hermelín Hermelín, cibule, beranní roh, toust Rozpečený hermelín

Více