Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI. Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI"

Transkript

1 Aktuální legislativa ČR a EU z pohledu praxe SZPI Kateřina Pavelková Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát SZPI

2 SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zemědělství ČR ÚKZÚZ SVS S Z P I Zákon č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů jiné

3 SZPI Organizační členění Inspektorát v Praze Inspektorát v Táboře Inspektorát v Plzni Inspektorát v Ústí n. Labem Ústřední inspektorát Inspektorát v Hradci Králové Inspektorát v Brně Inspektorát v Olomouci

4 SZPI Územní působnost jednotlivých inspektorátů Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů

5 SZPI Zaměření: bezpečnost potravin hygienické požadavky kvalita potravin falšování potravin klamání spotřebitele Působnost: Výroba Dovoz Skladování Velkoobchod Přeprava Maloobchod Společné stravování

6 SZPI Předmět činnosti SZPI Kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí do oběhu: zemědělské výrobky suroviny k výrobě potravin potraviny (pokrmy) tabákové výrobky

7 SZPI vydává: osvědčení pro zápis chráněných zeměpisných označení, chráněných označení původu a zaručených tradičních specialit (CZO/CHPO,TS) osvědčení pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory certifikáty pro víno SZPI provádí zatříďování vín podle zákona č. 321/2004 o vinohradnictví a vinařství SZPI

8 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) SZPI národní kontaktní místo přenos informací o nebezpečných potravinách a krmivech vzájemně propojená síť, která spojuje členské země EU, EK a EFSA zabránit ohrožení spotřebitele zdravotně závadnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy SZPI

9 SZPI

10 SZPI Poskytnout spotřebiteli informace o nevyhovujících vzorcích zjištěných úřední kontrolou Ochrana zájmů spotřebitele podle článku 8 nařízení ES č.178/2002. Zlepšit pozici spotřebitele na trhu potravin

11 novela zákona o potravinách úřední dozor v oblasti společného stravování rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování nová povinnost - poskytovat informace o alergenech v pokrmech nařízení (EU) č. 1169/2011 výživové značení výsledky kontroly hygienických požadavků Obsah 11

12 Novela zákona o potravinách zákon č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrocích (publikován ve Sbírce zákonů ) účinnost od 1. ledna 2015 Zásadní změna v organizaci úředního dozoru v oblasti společného stravování do : dozor ve společném stravování výlučně v působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) nyní jsou kompetentními orgány rovněž : Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Státní veterinární správa (SVS) 12

13 Novela zákona o potravinách posílení dozoru ve společném stravování kontrola hygienických požadavků, bezpečnosti, kvality pokrmů větší důraz na případy falšování potravin, klamání spotřebitele zaměření na původ surovin (např. zvěřina, víno, lihoviny apod.) 13

14 Kompetence 16 zákona o potravinách SVS: vykonává dozor nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb SZPI: vykonává dozor při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb OOVZ : vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb, - státní dozor ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, Povinnost provozovatele zařízení společného stravování oznámit zahájení, ukončení či podstatnou měnu činnosti OOVZ zachována!!! 14

15 Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování Mezirezortní jednání (MZE x MZD): - OOVZ: působnost zejména ve společném stravování uzavřeného typu - SZPI: široké spektrum zařízení společného stravování otevřeného typu Kompetenční dohody na regionální úrovni: jednání : inspektoráty SZPI x krajské hygienické stanice 15

16 SZPI OOVZ (KHS) pivnice, vinárny, vinotéky, výčepy, čajovny, školní stravování, stravování v rámci dětské herny, bary, diskotéky, automaty na letní rekreace, MENZY veřejných místech krabičkové diety, nabídka on-line zdravotnická zařízení, sociální služby, objednávky rozvozu pokrmů lázeňská péče, závodní stravování společné stravování v rámci maloobchodu stravování v rámci ubytovacích služeb čerpací stanice cukrárny Rozdělení působnosti dozorových orgánů ve společném stravování kavárny "kamenné" provozovny rychlého řetězce rychlého občerstvení, cateringové občerstvení firmy stánky s občerstvením v rámci farmářských všechny typy stánků s občerstvením trhů RESTAURACE, HOSPODY- sdílená působnost SZPI a OOVZ ( 2/3 provozovatelů SZPI, 1/3 - OOVZ) 16

17 Povinnost označovat alergeny byla do potravinového práva zavedena již v roce 2003 (směrnicí 2003/89/ES). Až do vydání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se však tato povinnost vztahovala pouze na balené potraviny. Nařízení (EU) č. 1169/2011 požadavek na označování alergenů rozšiřuje i na nebalené potraviny tedy i pokrmy - (článek 44) Podle nové právní úpravy tak budou všichni provozovatelé zařízení společného stravování (restaurace, kavárny, bary, cukrárny rychlá občerstvení, jídelny, menzy atd.) povinni spotřebiteli poskytnout informace o výskytu alergenních látek a produktů použitých při přípravě pokrmu. 17

18 Příloha II nařízení (EU) č. 1169/ skupin potravinových alergenů 1. obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich hybridní odrůdy 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 8. skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) 9. celer 10.hořčice 11.sezamová semena 12.oxid siřičitý 13.vlčí bob 14.měkkýši. 18

19 Příloha II - výjimky Konkrétní produkty, u kterých bylo prokázáno, že v důsledku použité technologie výroby již výsledná potravina neobsahuje rezidua alergenních látek původně obsažených v surovině Na tyto produkty se nevztahuje informační povinnost Jedná se například o: obiloviny použité k výrobě alkoholických destilátů zcela rafinovaný sójový olej ořechy použitých k výrobě alkoholických destilátů apod. 19

20 Příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 upravující poskytování informací o alergenních látkách se použijí od 13. prosince Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanovuje v čl. 44 obecnou povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin tedy i pokrmů, avšak zároveň dává členským státům možnost upravit si na národní úrovni vlastní způsob poskytování těchto údajů, způsob jejich vyjadřování a uvádění. Právní předpisy ČR Povinnost poskytnout informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je blíže upřesněna zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., konkrétně ustanovení ( 9a) V první polovině roku 2015 bude vydána prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin, která bude podrobněji upravovat způsob poskytování údajů o alergenních látkách, způsob jejich vyjadřování a uvádění. 20

21 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. 21

22 Jak informovat o alergenech? 1. Písemná obecná informace o výskytu alergenů, která spotřebitele upozorní na možnost vyžádat si informace o konkrétních alergenních látkách a zároveň spotřebitele informuje, jakým způsobem mu budou tyto povinné informace sděleny. (Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být spotřebiteli následně sděleny pouze ústně). 1. Provozovatel uvede v nabídce pokrmu písemnou informaci o použití konkrétních alergenní látek v jednotlivých pokrmech jedním ze způsobů stanovených v článku 21 nařízení (EU) č. 1169/

23 Jak uvádět alergeny obsažené v pokrmech? Možné způsoby deklarace konkrétních alergenů - článek 21 nařízení (EU) č. 1169/2011: 1. Výčet použitých alergenních látek se uvede za slovem obsahuje 2. Konkrétní alergenní látky se uvedou v seznamu složek. Seznam složek není u pokrmů povinným údajem. Pokud se však provozovatel dobrovolně rozhodne deklarovat přítomné alergenní látky v pokrmu v seznamu složek, musí odkaz na alergenní látku uveden v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011, tzn. název alergenní látky musí být ve složení zvýrazněn tak, aby byl jednoznačně odlišen od ostatních složek (např. typem či stylem písma, barvou pozadí apod.). 3. Konkrétní alergenní látky se uvedou v názvu pokrmu. V případech, kdy název pokrmu jasně odkazuje na danou alergenní látku nebo produkt, nevyžaduje se uvedení alergenní látky ani ve složení ani za slovem obsahuje. 23

24 1. Výčet alergenních látek Menu 3: Zapečený bulgur se zeleninou a sýrem, obloha Obsahuje alergeny: vejce, mléko a výrobky z něj 2. Deklarace ve složení Hovězí guláš Složení: hovězí maso, voda, cibule, pšeničná mouka, vepřové sádlo, rajčatový protlak, paprika, sůl, cukr, česnek, sušená zelenina v různém poměru (mrkev, petržel, celer), kmín, pepř, majoránka. 3. Uvedení alergenu v názvu Rybí polévka, Ořechový koláč apod.!!!! Pokud pokrm nazvaný Rybí polévka obsahuje zároveň i jinou alergenní látku než rybu (např. celer, mouku), musí být tyto další alergenní složky uvedeny za slovem obsahuje. 24

25 Kde? Jak? Zákon o potravinách ( 9a) ani v návrh vyhlášky nespecifikuje požadavky na umístění a velikost písma pro deklaraci údajů o výskytu alergenních látek v pokrmech. Při deklaraci údajů o alergenech v pokrmech však musí být splněny obecné požadavky dle č. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011. Povinné informace o potravině se vyznačí: na viditelném místě dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné Informace o výskytu alergenních látek v pokrmech může být uvedena např. v jídelníčku, nabídkové tabuli, v těsné blízkosti nabídky pokrmu apod. 25

26 Čísla, písmena, piktogramy? Název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 Bramborová polévka, Obsahuje: pšeničná mouka, máslo, celer Pomocí číselných nebo písmenných kódů? ANO, ale: Spotřebitel na viditelném místě obdrží informaci, že konkrétní alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech jsou na jídelním lístku označeny formou číselných, písmenných kódů V rámci jídelníčku či jiné nabídky budou tyto číselné kódy vysvětleny a v označování bude zřejmá, srozumitelná a jednoznačná provázanost mezi číselným nebo písemným kódem a názvem alergenní látky. Piktogramy? ANO, ale: Není sice možné označit přítomný alergen pouze piktogramem Spolu s piktogramem musí být uveden i slovní popis piktogramu dle přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 pro jednotlivé piktogramy 26

27 Jídelní lístek Předkrmy 75g Carpaccio z hovězí svíčkové s parmazánem a plátky žampionů (7) Grilovaná zelenina s parmazánem (7) Číselné kódy nejsou vysvětleny, v jídelníčku není uvedena možnost požádat o seznam alergenů PASTA FRESCA/ČERSTVÉ DOMÁCÍ TĚSTOVINY Insalata Caprese (7 ) Kódy alergenů dle směrnice 1169/11 jsou uvedeny v závorkách. Opět chybí konkrétní vysvětlení, který konkrétní alergen číslo vyznačuje. Špízy 200 g Holandský špíz - alergeny 1, 7 ( kuřecí prsa, vepř. panenka, slanina, eidam, paprika, cibule ) 200 g Rožněný kuřecí špíz na lávovém kameni - alergeny 1 (na víně restovanými steakovými žampiony, špalkem loveckého salámu, barevná paprika a cibulka, přírodní omáčka provoněná česnek ) Informace o alergenech jsou označeny v jídelním lístku formou číselných kódů. 1. obiloviny obsahující lepek 2. korýši 3. vejce 4. ryby 5. arašídy 6. sójové boby 7. mléko 27

28 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 3) Vejce a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich patří mezi potraviny ohrožující život 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj patří mezi potraviny ohrožující život Vysvětlující" informace uvedené u některých skupin alergenů jsou součásti informací o poskytovaných jídel a nesmí být pro spotřebitele zavádějící. Alergenní látky a produkty uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou škodlivé pouze pro určitou skupinu spotřebitelů, kteří trpí potravinovou alergií nebo intolerancí na určitý alergen. Nelze rovněž selektovat a tvrdit, že některé skupiny alergenů jsou více škodlivé než jiné, neboť je to značně individuální záležitost. 28

29 PŘÍLOHA II LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich 29

30 Na co si dát pozor? V případě obilovin obsahujících lepek je nutné vždy uvést odkaz na konkrétní alergenní látku nebo produkt tj. konkrétní obilovinu (např. odkaz na pšeničnou mouku), nestačí uvést pouze obecný odkaz na obiloviny obsahující lepek - bez specifikace konkrétního druhu obiloviny. Podobně v případě skořápkových plodů není dostačující deklarovat jejich přítomnost v pokrmu obecně, ale musí být uveden konkrétní druh skořápkových plodů (např. vlašské ořechy). 30

31 Pondělí 2.3. Polévka: Houbová (obsahuje: 1, 9) Hl. jídlo I.: Čevabčiči (obsahuje: 1, 3), brambory (obsahuje: 7) Hl. jídlo II.: Těstoviny s cukrem, máslem a ořechovým griliášem (obsahuje: 1, 3, 5, 8) Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmech naleznete formou číselných kódů v jídelním lístku 1. obiloviny obsahující lepek 2. vejce. 7. mléko 8. skořápkové plody 9. celer Jídelní lístek od Pondělí polévka se špaldovými noky /1.1,1.5; 3,9/ masová koule, rajská omáčka, na výběr těstoviny/houskový knedlík, čaj, džus /1.1; 3,7/ Jídelní lístek obsahuje alergeny v závorkách: obiloviny obsahující lepek:1.1-pšenice, 1.5-špalda; 3-vejce, 4- ryby, 7-mléko, 9-celer, 10-hořčice, 11- sezamová semena. Jídelníček chléb, pomazánka z krůtího masa, ovocný čaj, jablko 1AB,7,10 polévka z míchaných luštěnin 1AD květák na mozeček, brambory, šťáva 3 rohlík, sýrová pomazánka s ementálem, mléko 1A,7 Seznam alergenů: 1. Obiloviny obsahující lepek / pšenice A, žito B, ječmen C, oves D, špalda E, kamut F/ 31

32 Informace o konkrétních alergenech na vyžádání 9a zákona o potravinách: viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o výskytu alergenní látky (obecná informace, upozornění pro spotřebitele) informaci o konkrétní látce je provozovatel povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit návrh vyhlášky, MZE o způsobech označování potravin písemným způsobem slovy Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam Informace o konkrétních alergenních látkách obsažených v jednotlivých pokrmech mohou být následně poskytnuty pouze ústním sdělením 32

33 Ověřitelné informace Provozovatel měl být při kontrole schopen doložit, z jakých informací odpovědný personál při poskytování informací o konkrétních alergenech v jednotlivých pokrmech vychází písemný nebo elektronický záznam, používané receptury, normy, používaný software, přehled alergenů vypracovaný pro obsluhu Provozovatel by měl stanovil osoby, které budou proškoleny a budou za poskytování informací odpovědné a rovněž zajistit jejich přítomnost po celou dobu, kdy jsou v provozovně nabízeny spotřebiteli pokrmy Nestandartní postupy: Obsluha musí být včas informována o všech změnách surovin použitých k přípravě pokrmů, které jsou podstatné z hlediska informací o alergenech (nahrazení kořenící směsí stanovené v receptuře jinou obsahující hořčičné semínko, zaprášení pokrmu moukou po regeneraci apod.) 33

34 Co se skrývá pod pokličkou? Naše jídla obsahují všechny alergeny (viz. tabulka alergenů). Naše nápoje obsahují všechny alergeny a jejich stopy (viz tabulka alergenů). Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU. Chybí přehled konkrétních alergenů použitých při přípravě jednotlivých pokrmů nebo informace možnosti vyžádat si tyto informace u personálu. 34

35 ???? Dezerty 3 kopečky zmrzliny... 59,- Kč Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou... 59,- Kč 2 ks Palačinky s jahůdkovou marmeládou, šlehačkou a čokolá- dou... 59,- Kč 3 ks Povidlové taštičky s mákem, cukrem a máslem... 35,- Kč (dezerty obsahují tyto alergeny (1,3,5,6,7,8,9,10,11,12) Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 1) Obiloviny obsahující lepek 2) Korýši a výrobky z nich 3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj 8) Skořápkové plody a výrobky z nich 9) Celer avýrobky z něj 10) Horčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, 1, vyjádřeno SO2 13) Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich 35

36 Jasná a srozumitelná informace? Z názvu pokrmu vyplývá, že pokrm obsahuje: Pizza Margharita Puzzle Mozarella, rajčatová omáčka + 2 ingredience zdarma může obsahovat alergen 1, 3, 7, 11 Pizza Tuňák & cibule Tuňák, cibule, mozarella, rajčatová omáčka může obsahovat alergen 1, 3, 4, 7, 11 36

37 Informace pro bezpečný výběr pokrmu Nelze uvádět souhrnnou informaci o všech alergenech, které byly jako složka použita při přípravě všech pokrmů uvedených v jídelníčku Provozovatel má povinnost zpřístupnit informace o konkrétní alergenní složce nebo produktu použité při přípravě konkrétního pokrmu. OBSAHUJE MŮŽE OBSAHOVAT 37

38 OBSAHUJE Nařízení (EU) č. 1169/2011, článek 9, odst. 1 písm. c): povinná informace o alergenních složkách, které byly použity při výrobě nebo přípravě potraviny (pokrmu) nelze uvádět informaci o složce, která nebyla v souladu s použitou recepturou, normou, aktuálním výrobním postupem, záznamem apod. použita jako ingredience při přípravě pokrmu nejedná se o dobrovolnou informaci o nezáměrném výskytu alergenních látek v důsledku kontaminace (např. může obsahovat stopy alergenů. ) Zavádějící informace pro spotřebitele!!! Spotřebitel má právo na pravdivou informaci o charakteru a složení pokrmu, který mu umožní informovaný výběr potraviny. 38

39 MŮŽE OBSAHOVAT Informace o nezáměrném výskytu alergenů Provozovatel nepřidal alergenní složku do potraviny záměrně Přes přijatá preventivní opatření nelze riziko křížové kontaminace zcela vyloučit dobrovolná informace prozatím není upravena legislativně nařízení (EU) č. 1169/1011 (čl. 36 odst. 3 písm. a ) ) - předpokládá v budoucnu regulaci Informace o nezáměrném výskytu alergenní látky: Musí být odůvodněná (např. na základě analýzy rizika, výstupní kontroly atd.). Nezbavuje provozovatele za dodržování správné výrobní a hygienické praxe Neznamená, že potravina může obsahovat alergenní složku v jakémkoliv množství 39

40 Obecné zásady Informace o alergenech úplné: doplňkové součásti pokrmů (sušenka nebo pralinka servírovaná spolu s kávou), pokrmy zahrnují i nápoje aktuální: průběžně aktualizovány v závislosti na změně použité suroviny, receptury, změně nabídky pokrmů apod. jednoznačné: nelze uvádět sdělení typu : Může obsahovat pšeničnou nebo kukuřičnou mouku v závislosti na použité surovině, Změna alergenů vyhrazena apod. srozumitelné, nezavádějící: Z informace musí být pro spotřebitele jednoznačné, jaké konkrétní alergenní látky jsou v konkrétním pokrmu obsaženy. Nelze uvádět výčet všech alergenních látek uvedených v příloze č. II nařízení (EU) č. 1169/2011 bez ohledu na to, zda byly do pokrmu skutečně přidány jako složka. Např. Naše pokrmy obsahují všechny alergeny 40

41 Prodej na dálku Např. prodej prostřednictvím webových stránek, telefonické objednávky článek 14 nařízení (EU) č. 1169/2011 Povinné informace (tj. i informace o alergenech) musí být k dispozici před dokončením nákupu (např. na webu bezplatné tel. lince apod.) a zároveň rovněž v okamžiku doručení pokrmu spotřebiteli (deklarací na transportním obale nebo jinou doprovodnou informací, slovním sdělením kurýrní služby apod.) Povinné informace musí být totiž poskytnuty bez toho, aby provozovatel přenášel na spotřebitele dodatečné náklady 41

42 Internetový prodej Informace o alergenech uvedené na webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, musí být aktuální, v žádném případě nelze tyto informace deklarovat jako předběžné orientační informace. Nelze uvádět sdělení typu Změna informací o alergenech vyhrazena. Informace o alergenních látkách obsažených v pokrmech musí být průběžně aktualizovány na všech webových stránkách, kde je pokrm nabízen k prodeji, včetně různých zprostředkovatelských webů nabízejících on-line objednávku dovozu pokrmů z různých stravovacích zařízení. 42

43 Na co si dát pozor? Klíčová je kontrola vstupních surovin: i u stabilně odebíraného výrobku může dojít v důsledku reformulace výrobku ke změně složení a tedy i ke změně obsahu alergenních složek různé složení (a tedy i výskyt alergenů) u různých typů balení téže značky smluvní ošetření povinnost výrobce komunikovat změnu složení suroviny Velké riziko představují nestandartní operace při přípravě pokrmů. Nestandartní úpravy složení, receptury, které mohou v konečném důsledku znamenat změnu výčtu obsažených alergenů. Měly být vždy zaznamenány, promítnuty do označování a komunikovány s obsluhou. Možnost záměny pokrmu, záměna informací (např. záměna cedulek v místě nabídky pokrmu) přijetí opatření, které toto riziko minimalizují Nezáměrná kontaminace pokrmu alergenní látkou 43

44 Proškolení zaměstnanců Obecné povědomí: Co je to potravinová alergie a intolerance? Zdravotní rizika s ní spojená? Odpovědnost provozovatele? Pokrm vhodný pro osobu s potravinovou alergií nelze připravit odstraněním alergenní složky z již připraveného pokrmu (např. vyjmutí ořechů z již připraveného salátu, odstraněním ořechové posypky z poháru apod.) I malá množství reziduí alergenních látek, která v pokrmu mohou po odstranění alergenní složky zůstat, mohu u citlivých jedinců způsobit závažnou nežádoucí alergickou reakci. Křížová kontaminace 44

45 Web SZPI Informace pro podnikatele/aplikace právních předpisů 45

46 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou spotřebiteli poskytnuty informace o alergenech v pokrmech? Jakým způsobem? Je informace pro spotřebitele jednoznačná, srozumitelná a nezavádějící? Jsou informace o alergenech ověřitelné? Je provozovatel schopen doložit, které alergenní látky jsou do pokrmu vnášeny (složení deklarované na obale použitých výrobků nebo v průvodní dokumentaci, použitá receptura, výrobní záznam, vypracovaný seznam alergenů použitých při přípravě pokrmů apod.)? Namátková kontrola, zda deklarované údaje odpovídají použitým složkám, surovinám, receptuře. 46

47 Kontrola SZPI Nová povinnost informovat o alergenech Jsou informace o alergenech úplné (všechny součásti pokrmu, všechny položky? Jsou informace aktuální (změna použitých surovin, nabídky, nestandartní úpravy)? Zaměstnanci - školení, odpovědnost za poskytování informaci, (komunikace mezi zaměstnanci, kteří pokrmy připravují, a obsluhou) Prevence křížové kontaminace Odběr vzorků 47

48 Předběžné výsledky kontroly SZPI Počet provedených kontrol v období (leden ) kontrol Většina provozovatelů včas zaznamenala a zareagovala na novou právní úpravu Pouze u 4,6 % kontrol nebyly poskytnuty informace o konkrétních alergenech použitých při přípravě pokrmů (alergeny nebyly deklarovány v jídelníčku, v místě nabídky či jiným způsobem, spotřebitel nebyl písemně upozorněn na možnost vyžádat si informaci v pokrmech) Problémy: rychlá občerstvení, pivnice, bary 48

49 Poznatky z kontrol SZPI Zjištěné nedostatky: Uveden pouze seznam alergenů, sdělení typu Naše pokrmy obsahují všechny alergeny apod. neporozumění rozdílu mezi sdělením Obsahuje a Může obsahovat chybějící údaje o alergenech v nápojích Deklarované informace nesouhlasily se surovinami použitými při přípravě pokrmů Další nedostatky: deklarace pomocí číselných kódů bez jejich vysvětlení není uveden konkrétní druh obiloviny nebo skořápkového plodu PPP uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků, poradenství SZPI, zpravidla pozitivní odezva a spolupráce provozovatelů 49

50 Pokrmy a výživové údaje? výživové údaje nejsou u pokrmů povinným údajem V případě, že je nabídce pokrmu uváděno výživové (s nízký obsahem tuku, light/lehký apod.) nebo zdravotní tvrzení (bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty) - jsou výživové údaje povinné!!! Dobrovolná deklarace - restaurace založené na principech zdravé výživy 50

51 Deklarace výživových údajů u pokrmů? Podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/ údajů: energie, množství tuku, nasycených mastných kys., sacharidů, cukrů, bílkovin a soli NEBO možnost uvádět u pokrmů výživové údaje v redukované podobě podle čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 1169/2011 energie NEBO energie, množství tuků, nasycených mastných kyselin, cukru a soli (5 údajů) Způsob uvádění výživových údajů: Kj/Kcal, g/100 g nebo 100 ml možnost doplnit % podíl referenční hodnot příjmu Výživové údaje u pokrmů mohou být deklarovány pouze na porci nebo na jednotku spotřeby!!!! 51

52 Pokrmy bez lepku potraviny označené údajem BEZ LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 20 mg/kg. potraviny označená údajem VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Obsah lepku může být nevýše 100 mg/kg (Vyhrazeno pouze pro potraviny určené pro zvláštní výživu, které musí být na trh uváděny pouze balené ) Nařízení (EU) č. 828/2014 (účinnost ) BEZ LEPKU, VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU : Budou regulována dobrovolná doprovodná tvrzení: vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku vhodné pro celiaky speciálně připravená pro osoby s nesnášenlivostí lepku speciálně připravená pro celiaky 52

53 SZPI Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování

54 komplexních kontrol v provozovnách společného stravování (Celkový počet kontrol provedených SZPI ve společném stravování 2075) Co zahrnuje komplexní kontrola? systematická plánovaná kontrola PPP hygienické požadavky nařízení (EU) č. 882/2004 požadavky na postupy založené na zásadách HACCP požadavky na sledovatelnost mikrobiologická kritéria, předměty přicházející do styku s potravinami ZPI

55 Kontrola hygienických požadavků ve společném stravování Porušení hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin je v současné době nejčastějším důvodem nevyhovujícího zjištění SZPI při kontrolách ve společném stravování V řadě případů se jedná o nesplnění elementárních hygienických požadavků Důvod pro uzavření provozovny - 29 dočasně uzavřených provozoven společného stravování (počet uzavřených provozoven k ) Problematické provozovny: pivnice, bary, herny, provozovny rychlého občerstvení a čínské restaurace, provozovatele vietnamské národnosti Ve stejném období bylo uzavřeno 7 maloobchodních provozoven SZPI

56 SZPI Nejčastější případy hrubého porušení hygienických podmínek i Provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu celkově dlouhodobě zanedbávaný úklid, nánosy prachu, mastnoty, zbytky potravin a pokrmů

57 SZPI chybějící přívod teplé tekoucí vody u umyvadel určených k mytí rukou zaměstnanců, u dřezů určených k mytí potravin a nádobí alarmující frekvence tohoto typu zjištění v provozovnách společného stravování Personál nemá možnost hygienicky si umýt ruce a zacházet a připravovat pokrmy dle správné hygienické praxe není zajištěna správná hygienická praxe a hygienické podmínky pro uvádění na trh zde připravovaných pokrmů

58 zaplísněné prostory SZPI

59 masivní výskyt myšího trusu, živých i mrtvých škůdců SZPI

60 SZPI nevyhovující podmínky úchovy potravin skladování potravin přímo na zemí, přerušení chladícího, mrazícího řetězce, skladování v otevřených nádobách

61 nefungující nebo silně znečištěná chladící a mrazící zařízení SZPI

62 Šokové chlazení na balkóně? SZPI

63 SZPI Opatření k zamezení křížové kontaminace Skladování, příprava pokrmů - není zajištěna ochrana potravin a pokrmů určených k přímé spotřebě před kontaminací syrovými nezpracovanými potravinami

64 Probíhající stavební úpravy v prostorách, kde dochází k přípravě pokrmů SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2014 Zákon

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1 Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 Praha, červenec 2015 Mgr. Markéta Chýlková 7/21/2015 1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne 30. ledna 2008 [2008/0028(COD)] Evropský parlament

Více

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Luboš Babička 2012 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství... 1 Co je bezpečná, zdravotně nezávadná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Projekt bezlepkové pekárny. Michaela Masaříková

Projekt bezlepkové pekárny. Michaela Masaříková Projekt bezlepkové pekárny Michaela Masaříková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou spojenou se zařízením potravinářského provozu, v tomto případě bezlepkovou pekárnou.

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. Oblasti poradenství

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. Oblasti poradenství Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc při zavádění systémů (GMP, GTP, HACCP, IFS/BRC,

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek

Více

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy Iveta Maliňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na téma biopotravin z legislativního hlediska v České republice a Evropské

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr Karel Cejpek a Jindřich Špicner editoři Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT v Praze Výzkumný

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník 02 2015 Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více