Prvákovská. příručka OU Studentská komora Akademického senátu OU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU"

Transkript

1 Prvákovská příručka OU 2012 Studentská komora Akademického senátu OU

2 Milí prváci! Obsah Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě máte před sebou, je příručka, která vám má pomoci zorientovat se v univerzitním světě. Snažili jsme se pro vás utřídit všechny podstatné informace na jedno místo, najdete zde základní údaje o univerzitě, o samotném studiu, o studentských organizacích i o tom, kam se vydat v Ostravě na dobrý oběd nebo s kamarády na pivo. Ostrava možná není univerzitním městem největším, ale má skvělou studentskou atmosféru. O Ostravácích je známo, že mají přirozený talent domluvit se a platí to i pro studenty. Přejeme vám proto do prvního roku hodně elánu, ať se vám studium v Ostravě líbí a hlavně ať je úspěšné!;-) Jaroslava Kořená prezidentka Stavovské unie studentů Ostrava Adam Soustružník předseda Studentské komory Akademického senátu OU P.S.: Pokud byste zde v příručce něco nenašli, jsme vám k dispozici online na facebookovém fóru První pomoc pro prváky OU (http://www.facebook.com/prvnipomocprvakumou), po celý rok pak na webových stránkách Milí prváci! Akademický svět Orgány OU aneb Kdo je kdo a Co je co Součásti univerzity Co dál vědět Harmonogram pro zimní semestr OU Všechno o studiu na OU První dny na univerzitě Trocha nut(d)né teorie Honba za studijními povinnostmi Nezabloudit v Portálu Stipendia Otázky a odpovědi První pomoc Fakulty Ostravské univerzity Fakulta sociálních studií (FSS) Fakulta umění (FU) Filozofická fakulta (FF) Lékařská fakulta (LF) Pedagogická fakulta (PdF) Přírodovědecké fakulta (PřF) Knihovny a studijní materiály Studentské organizace Koleje (Hladnov) Kam na jídlo, kafe nebo pivko? Na co nezapomenout

3 Ostravská univerzita v Ostravě Adresa OU Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova Ostrava Kontakt tel.: , web: Akademický svět Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou obec. Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické obce Ostravské univerzity stáváš i ty. Z historie OU Přestože u státnic se nás na historii univerzity ptát asi nebudou, není od věci vědět alespoň tolik, že datum, kdy vznikla Ostravská univerzita v Ostravě je 28. září Základy pro její vznik ale můžeme najít už v 50. letech, neboť navázala na původní Pedagogickou fakultu, která vznikla z Pedagogického institutu v Ostravě, který měl vazbu na Univerzitu opavskou. Více o historii si můžeš přečíst zde: Vedení OU Rektor V čele univerzity stojí rektor, který je jmenován (na návrh Akademického senátu, kterému se také zodpovídá) prezidentem republiky. Rektor univerzitu navenek reprezentuje, předkládá např. finanční plán univerzity, jmenuje své zástupce - prorektory, dále např. kvestora, na návrhy fakultních senátů jmenuje také děkany. Funkční období je na čtyři roky a tuto funkci smí zastávat stejná osoba nejvýše dvakrát za sebou jdoucí období. Současným rektorem OU je prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Prorektor Osobou, která může v jistých záležitostech zastoupit rektora univerzity je prorektor. Ty jmenuje i odvolává sám rektor. Obvykle má prorektor na starost konkrétní oblast. V současné době má OU tři prorektory: prorektora pro řízení vědy a vnějších vztahů (prof. MUDr. Jan Lata, CSc.), prorektorku pro studium a celoživotní vzdělávání (doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.) a prorektora pro rozvoj a informatizaci (doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.). Kvestor Kvestor je jmenován rektorem, řídí vnitřní správu univerzity a jejím jménem vystupuje např. v oblasti obchodní či finančně-právní, zajišťuje hospodaření s finančními prostředky školy. Tuto funkci zastává Ing. Jana Poloková. Orgány OU aneb Kdo je kdo a Co je co Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než střední školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto by měl každý správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univerzity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání univerzity. 4 5

4 Rektor prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Prorektoři prof. MUDr. Jan Lata, CSc. doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Kvestor Ing. Jana Poloková Předseda AS Mgr. Monika Šumberová Místopředseda AS Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Předseda SK AS Bc. Adam Soustružník Akademický senát OU Akademický senát je důležitým samosprávným zastupitelským orgánem univerzity. Mezi jeho pravomoce patří například předkládání návrhu na jmenování rektora univerzity, schvalování rozpočtu univerzity, vnitřních předpisů, dlouhodobého záměru vysoké školy, kontroluje hospodaření s finančními prostředky a další. Má dvě části - Studentskou komoru (tvořena dvěma zástupci z každé fakulty, tj. 12 studenty) a Komoru vědeckých pracovníků (tvořena čtyřmi zástupci z každé fakulty, tj. 24). Funkční období je na tři roky a v čele stojí předseda (Mgr. Monika Šumberová). Termíny zasedání AS OU v zimním semestru ak. roku 2012/2013 (vždy od 14:00 v Aule): 17. září 2012, 15. říjen 2012, 19. listopad 2012, 17. prosinec 2012 Vědecká rada Vysokoškolský orgán, který je zřizován jak na úrovni VŠ, tak jednotlivých fakult. Schvaluje dlouhodobý plán univerzity, studijní obory, jmenování profesorů atp. Předsedou univerzitní Vědecké rady je rektor, fakultní pak děkan, a alespoň třetina členů by měla být mimo akademickou obec OU. Členy Vědecké rady OU najdeš zde: kategorie=52 nebo na Portále OU: Orgány OU > Vědecká rada. Správní rada Orgán, jehož hlavní působnost tvoří schvalování zásadních majetkoprávních rozhodnutí univerzity. Členy správní rady najdeš na stránkách OU: php?kategorie=53. Součásti univerzity Fakulty Ostravská univerzita má v současné době celkem šest fakult. Každou fakultu dále tvoří katedry a odborná pracoviště. Více o jednotlivých fakultách se dočteš v části Fakulty OU této příručky, nebo se můžeš podívat na web OU: a podrobné informace včetně aktualit a dokumentů samozřejmě najdeš na Portále OU v části Fakulty a ústavy. Kompletní přehled zástupců, i z tvé fakulty, najdeš na: osu.cz/index.php?kategorie=51 nebo na Portálu OU, kde najdeš také veškeré dokumenty týkající se AS včetně zpráv z jednotlivých zasedání: Portál OU > Orgány OU > Akademický senát > Dokumenty. Zasedání AS jsou veřejná, na jednání se tedy můžeš přijít podívat i ty. 6 7

5 Fakulta Děkan web Fakulta sociálních studií (FSS) doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. Fakulta umění (FU) doc. PhDr. Zbyněk Janáček Filozofická fakulta (FF) prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Lékařská fakulta (LF) MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Pedagogická fakulta (PdF) Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. Přírodovědecká fakulta (PřF) doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ústav s pro laiky nic moc neříkajícím názvem se zabývá odvětvím logiky (tzv. fuzzy logika) a jejím teoretickým prohlubováním, ale také konkrétní aplikací, např. v sémantice přirozeného jazyka. Více o tomto ústavu se můžeš dozvědět na: nebo vlastních stránkách ÚVAFM: Evropský výzkumný institut sociální práce ERIS vznikl jako výsledek snahy o prohloubení výzkumu v oblasti sociální práce. Založilo jej celkem sedm evropských vysokých škol včetně OU, na které má také své sídlo. Podrobné informace najdeš na webu univerzity: Univerzitní knihovna UK Ostravské univerzity je veřejnou knihovnou s množstvím služeb. Veškeré informace najdeš na webu nebo v části Knihovny a studijní materiály této příručky. Prodejna skript V prodejně skript najdeš tituly nejen vydané naší univerzitou, ale i další odborné publikace. Na webu najdeš on-line katalog nabízených titulů. Sídlí v přízemí budovy Pedagogické fakulty na ulici Mlýnská: Vysokoškolské koleje Jana Opletala Více v části Koleje a na webu Důležité odkazy Oficiální webová stránka OU: Rozmístění a označení budov OU: Úřední deska OU Portál OU Univerzitní knihovna https://portal.osu.cz/wps/portal Institut zahraničních studií Jeho hlavním cílem je připravovat a zajišťovat činnost zahraničních pracovišť naší univerzity. Mezi takové patří pracoviště ve Švýcarsku, kde je od loňského ak. roku realizován bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví/fyzioterapie v italštině. Centrum informačních technologií Tzv. CITko zajišťuje veškerou správu informačních technologií na univerzitě. Menza Zajišťuje stravovací služby. Více o ní v části Kam na jídlo, kafe nebo pivko? nebo na Co dál vědět... Rada vysokých škol (RVŠ) Rada vysokých škol představuje orgán reprezentace vysokých škol v České republice. Jedná se tedy o celorepublikový senát, jehož členové jsou reprezentanty všech vysokých škol u nás a je dán zákonem o vysokých školách. Členové jsou delegováni Akademickými senáty jednotlivých VŠ. Jeho součástí je také Studentská komora (SK RVŠ), která má za úkol mimo jiné hájit zájmy nás studentů. Za studenty naší univerzity je členem SK RVŠ Daniel Kunz,

6 Ministerstvo školství Úředním orgánem státní správy mimo jiné také pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Pamatovat by sis měl/a rozhodně jméno ministra školství, kterým je od května 2012 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Univerzitní periodika Na Ostravské univerzitě vycházejí pravidelně Listy OU. Jedná se o oficiální periodikum naší školy. Listy poskytují informace nejen z dění na jednotlivých fakultách, ale také z celouniverzitních záležitostí. Všechna čísla najdeš na stránkách OU: php?kategorie=34509&id=19 a také na Portále hned na v Úvodu. Tištěnou podobu si můžeš přečíst například ve fakultních studovnách. Vedle Listů má OU také Newsletter, elektronický měsíčník, který rovněž najdeš na stránkách univerzity: Jedna z fakult, filozofická, vydává také pravidelně každý měsíc své periodikum Listy FF. Kromě zajímavých rozhovorů v nich najdeš detailní informace z dění na této fakultě nebo například pozvánky na blížící se akce. Všechna čísla na nebo na Portálu pod Filozofickou fakultou. Také studenti vydávají svůj čistě studentský časopis Underground. Všechna čísla najdeš v jeho kiosku na stránkách SUS Ostrava: sus.osu.cz/?page_id=495 a během začátku semestru se můžeš těšit také na nový studentský portál, který ti nabídne ve studentském kabátě všechny aktuality nejen z univerzitního dění. Už brzy jej najdeš na stránkách SUS Ostrava v sekci Časopis Underground. Periodika OU Listy OU: Info OU/ Newsletter: Listy FF: Underground Studenti studentům: Tituly a oslovování K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci. V případě akademických titulů pak volíme ten, který stojí před jménem, nikoli vědecké hodnosti stojící za jménem. Titul Oslovení Bc./BcA. Pane bakaláři, paní bakalářko Mgr./ MgA. Pane magistře, paní magistro Ing. Pane inženýre, paní inženýrko RNDr./PhDr./MUDr./JUDr. Pane doktore, paní doktorko Ph.D. Pane doktore, paní doktorko CSc. Kandidát věd (titul za jménem) DrSc. Doktor věd (titul za jménem) doc. Pane docente, paní docentko prof. Pane profesore, paní profesorko Akademický rok Zatímco na středních školách se používá označení školní rok, na univerzitách se jedná o rok akademický. Začíná k 1. září 2012 a končí 31. srpna Dělí se na zimní a letní semestr. Každý z nich má několik výukových týdnu, kdy probíhají přednášky, semináře či cvičení, a kam spadá také tzv. zápočťák, a po nich následuje zkouškové období. Poslední den zkouškového období v zimním semestru také bývá mezním termínem pro splnění studijních povinností pro tento semestr. U letního je to pak poslední den akademického roku, tedy poslední srpnový den. Úplný harmonogram AR OU najdeš zde: php?id=9340 Každá fakulta si podle tohoto rámcového harmonogramu dále upravuje harmonogram roku a pro tebe je závazná verze tvé fakulty. Harmonogramy jednotlivých fakult najdeš na webu univerzity. Nejjednodušší cesta je zadat do vyhledávání harmonogram a najít si tu svou

7 Harmonogram pro zimní semestr OU (13 výukových týdnů, LF a FSS 14 výukových týdnů nelékařské zdravotnické obory, *LF 15 výukových týdnů všeobecné lékařství) Zápis do prvního roku studia červenec září 2012 Elektronický zápis do dalšího roku studia Zápis na rozvrhové akce (2. a vyšší ročníky) Pravidelná výuka Pravidelná výuka LF a FSS *( ) Akademický den Slavnostní zahájení AR Imatrikulace září říjen 2012 Registrace předmětů pro LS Zadání témat vysokoškolských kvalifikačních prací do Podání žádostí o sociální stipendia pro AR 2012/ do Podání žádosti o ubytovací stipendium pro AR 2012/ do Zimní prázdniny Zkouškové období Státní závěrečné zkoušky Akademický senát Akademický senát (zkratka: AS) je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na každé veřejné vysoké škole. Členy AS volí vyučující a studenti dané fakulty. Univerzitní senát řeší záležitosti univerzitního rozsahu. Mezi hlavní pravomoci senátů patří např. volba rektora/děkana a schvalování rozpočtů. Ve studentské komoře Akademického senátu Ostravské univerzity v Ostravě (dále SK AS OU) jsou zastoupeni studenti vždy dvěma zástupci z každé fakulty. Do SK AS OU může být zvolený jakýkoliv student z fakulty, který kandiduje a v rámci voleb dostane nejvíc hlasů. Volební období trvá 3 roky. Pravomoce AS usnáší se na návrhu jmenování rektora, případně jeho odvolání z funkce schvaluje rozpočet dané vysoké školy a kontroluje využívání finančních prostředků této instituce schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí (třeba Studijní a Stipendijní řády) a má také pravomoci vnitřní předpisy za určitých podmínek rušit schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy volí své zástupce do Rady vysokých škol a studentská část volí zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol, národní reprezentace studujících (www.skrvs.cz) 13

8 Komunikace se studenty Studentští senátoři pomáhají studentům řešit jejich studijní problémy, navrhovat nová řešení a zlepšení. Vše řeší s vedením OU a obecně se snaží zlepšovat podmínky studia na OU. Takže pokud si nebude vědět s něčím rady, klidně nám napište, budeme se snažit vám pomoc J. Kontakt: Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Akademický senát Další aktivity Děláme např. přednášky pro prváky, abychom jim pomohli úspěšně se zorientovat ve studiu a úspěšně začít. Setkáváme se pravidelně s vámi se studenty, pořádáme setkání studentských organizací a pořádáme setkání studentů s rektorem. Studenty také informujeme o důležitých změnách na univerzitě a nebojíme se ani zapojit do celorepublikových aktivit, jako např. na jaře 2012 do Týdne neklidu, tedy protestu proti reformám vysokých škol navrhovaných ministrem školství. Členové SK AS Bc. Adam Soustružník Přírodovědecká fakulta předseda Mgr. Tereza Hasíková Přírodovědecká fakulta Linda Šustová Fakulta umění Olga Moravcová Fakulta umění Bc. Vladimír Mičulka Filozofická fakulta Bc. Kristýna Mžyková Filozofická fakulta Bc. Jakub Horák Pedagogická fakulta Přemysl Verner Pedagogická fakulta Bc. Kateřina Benková Lékařská fakulta Jiří Paleček Lékařská fakulta Mgr. Eva Nedomová Fakulta sociálních studií Mgr. Aneta Kozáková Fakulta sociálních studií 14 Všechno o studiu na OU První dny na univerzitě První dny na univerzitě ti můžou zamotat hlavu. Je toho moc co musíš pobrat a všechno se děje docela rychle. Ještě než usedneš na první přednášku, měl by ses seznámit s několika věcmi. 1. Alespoň jednou bys měl proletět Studijní a zkušební řád. Pro většinu nuda, ale věř, že ti zodpoví řadu otázek a pomůže pochopit to nejdůležitější o tvém studiu na OU. Najdeš jej na Portál>Dokumenty>Ostravská univerzita>studium. 2. Seznám se s Portálem. Najdi si chvilku a proklikej se tímto systémem, který budeš během studia opravdu potřebovat. Zvlášť podrobně se seznam s části Moje stránka. A nauč se chodit na svůj studentská , ne všechny hromadné maily jsou jen spamy;). 3. Vyřiď si Studentskou kartu, a popřípadě i studentský účet v bance. Číslo účtu vlož do Portálu. 4. Zapiš si předměty, které budeš v tomto semestru studovat. 5. Jdi na Imatrikulaci. Účast je povinná, i když docházku nikdo obvykle nekontroluje. Ale podobnou slávu už zažiješ jen při Promoci. Číslo účtu a specifický symbol Na OU panuje bezhotovostní platební styk, vložení čísla účtu do systému je tedy nezbytné. Pokud si účet do portálu nevložíš, nebude ti moct být vyplaceno případné stipendium. Číslo účtu vložíš přes Portál>Moje stránka>studium. Zadáš číslo účtu a potvrdíš. Na Portále si můžeš zjistit ještě jeden velmi důležitý údaj, a to specifický symbol pro platby. Při jakékoliv platbě jej musíš uvést, aby ti mohla být platba připsaná. Bez tohoto čísla nebudou vědět, kdo platbu poslal. Zjistíš jej Portál>Moje stránka>personální informace. Studentská karta Určitě budeš potřebovat kartu studenta. Ta je nezbytnou součástí tvého studentského života. Slouží jednak k otevírání dveří v některých 15

9 budovách, jako průkaz do studovny, knihovny, pro platby v rámci elektronické peněženky, průkaz totožnosti aj. (Jsi povinen se jí na vyzvání vyučujícího během kontroly studia zkoušky nebo zápočtu prokázat). Na výběr máš ze dvou karet. Jednak si můžeš vybrat kartu ISIC (pozor, karta ISIC vydaná jinou společností nebude v rámci OU fungovat). Lze na ní pobírat i různé slevy, stejně jako s klasickou ISIC kartou. Nevýhodou je, že se její prodlužování platí. Druhá možnost je klasická studentská karta, modrá karta. Tato je prodlužována zdarma. V rámci OU má stejné funkce jako karta ISIC, avšak, většinou na ní nelze čerpat slevy v obchodech. (I když i toto v některých obchodech lze.) Tip: za prodloužení ISIC sice zaplatíš každý další rok studia, ale většina bank ti při vedení studentského účtu připíše za ISIC každý rok 200 Kč, pokud si tam tedy nezapomeneš zajít a prodlouženou ISIC kartu ukázat. Slevy ISIC: Před vyřízením karty je potřeba nejdříve odeslat poplatek za její vystavení. Bez potvrzení o platbě ti nebude karta vydána. Platbu identifikační karty je možno provést pouze bezhotovostně. Je potřeba trochu trpělivosti, jelikož někdy to trvá skoro až týden, než budou peníze na účet připsané. Až potom ti kartu vydají. Nezapomeň uvést všechny nezbytné údaje, včetně specifického symbolu pro platby. Jakmile budeš mít kartu zaplacenou, spolu s občanským průkazem a potvrzením o platbě (útržek složenky, výpis z účtu aj.) můžeš do kartového centra. Zde tě vyfotí a kartu vyrobí na počkání. Karta pak bude plně funkční od následujícího dne. Platba Studentské identifikační karty Modrá karta Účet: Kód banky: 0710 Variabilní symbol: Specifický symbol (příjemce) Částka: 100 Kč. Platba studentské identifikační karty ISIC: Účet: Kód banky: 0710 Variabilní symbol: Specifický symbol (příjemce) Částka: 220 Kč. Kartové centrum se nachází v budově IT, hned vedle knihovny, na Bráfově ulici. V prvních dvou měsících (od do ) má kartové centrum rozšířené úřední hodiny: pondělí: 08:00-11:00 a 12:00-15:00 úterý: 08:00-11:00 a 12:00-15:00 středa: 08:00-11:00 a 12:00-15:00 čtvrtek: 08:00-11:00 a 12:00-15:00 pátek: 08:00-11:00 a 12:00-15:00 Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu se vydává na studijním oddělení. Máš dvě možnosti, buďto si dopředu vytiskneš potvrzení a na studijním si jej necháš potvrdit (tisknout si jej můžeš přes Portál>Moje stránka>studium), anebo si příslušný formulář vyplníš přímo na studijním oddělení. Potvrzení je většinou vydávané při zápisu do studia, v dalších letech studia až po zápise do akademického roku. POZOR, na studijním nelze koupit kartičku na MHD. Tu si musíš koupit u prodejce MHD, a poté ji nechat na studijním potvrdit

10 Trocha nut(d)né teorie Máme 3 druhy předmětů: a) Povinný předmět (označován jako A) absolvování je povinné, musíš si jej zapsat a následně splnit. b) Povinně volitelný předmět (označován jako B) obvykle v určitých blocích, ty si musíš vybrat tolik předmětů z daného bloku, abys získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. Konkrétní volba je ale na tobě. c) Výběrový předmět (označován jako C) v Céčkách máš doporučené předměty, zároveň si můžeš zvolit jakýkoli předmět vyučovaný na OU, pokud není nějak omezen (např. kapacitou nebo podmíněn jiným). Céčkami si doplňuješ potřebné množství kreditů, které musíš získat za studium (v bak. programu 180). Za dobu studia nemusíš absolvovat žádné Céčko, pokud si kredity doplníš v rámci Béček. Posloupnost výběru předmětů je téměř výhradně na tobě. V prvním ročníku bys ale měl absolvovat předepsaná Áčka. Celkově je doporučováno řídit se u Áček a Béček doporučeným rokem studia. Na OU jsou 3 typy studijních programů: a) Bakalářský b) Magisterský (nenavazující nebo navazující) c) Doktorský Studium na OU může mít formu: a) Prezenční denní b) Distanční dálkové, student se povinně dostaví jen k zápisu a přezkoušení c) Kombinovanou kombinace a) a b), obvykle ve výukových blocích Doba studia (v letech) a) bakalářský program 3 (max. 5) b) magisterský čtyřletý 4 (max. 6) c) magisterský pětiletý 5 (max. 7) d) magisterský šestiletý 6 (max. 8) e) magisterský navazující 2 (max. 4) f) doktorský program 3 nebo 4 (max. 4 nebo 5) Studijní plán Každý studijní obor má určitý studijní plán. Na OU máš v některých věcech relativně volnou ruku, a vytváříš si svůj osobní studijní plán pro každý AR. Co musíš dodržet, je podmíněnost předmětů a podmínky zápisu. Přednáška Obvykle mluví učitel a ty jen posloucháš. Je nepovinná a je na tobě, zda tam budeš nebo nebudeš chodit. Minimálně na první přednášku předmětu bys ale jít měl, dozvíš se podmínky udělení zápočtu či zkoušky. Cvičení či seminář Tady už po tobě obvykle budou chtít aktivitu. Vyučující ti na začátku řekne, jakou procentní účast musíš ve cvičeních či na semináři splnit. Konzultace Vyučující mají své konzultační hodiny. Na nich můžeš individuálně probrat, čemu v látce nerozumíš. Najdeš je na dveřích vyučujícího nebo Portál>Fakulty a ústavy>tvá fakulta>katedry>tvá katedra>konzultační hodiny. em se můžeš domluvit i na jiném termínu. Honba za studijními povinnostmi Kontrola studia Výsledky studia jsou zaznamenávány především v tvém Indexu. Ten najdeš na Portále a jsi POVINEN kontrolovat, zda ti vyučující tvůj výsledek zapsal (měl by tak učinit do pěti dnů ode dne vykonání). Předměty jsou ukončovány buď zápočtem, nebo zkouškou. Zápočet Obvykle jednodušší než zkouška, někdy udělen za docházku, seminárku, úspěšné zvládnutí testu. Přesné podmínky udělení najdeš v Popisu předmětu a na začátku kurzu ti je sdělí obvykle vyučující. Hodnotí se buďto splněno nebo nesplněno. Zkouška Obvykle těžší, samotná zkouška může být podmíněna zápočtem či splněním dalších požadavků. Zkouška je písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná. Vše najdeš opět v Popisu předmětu nebo ti to sdělí vyučující. Hodnotí se známkou 1, 2, 3, 4. Pokud máš 1-3, je to ještě dobré, pokud dostaneš 4, zkoušku jsi neudělal a musíš ji opakovat

11 Kolik máš pokusů? Zkouška máš 1+1 (+3) tedy jeden pokus a jeden opravný. Během bakalářského studia je tento systém ještě doplněn třemi děkanskými termíny. Můžeš tedy nejvýš třikrát písemně požádat děkana o možnost vykonat zkoušku ještě jednou. Zápočet máš jeden pokus. Učitel není povinen vypsat další termín. Ale většina to udělá a na udělení zápočtu se dá obvykle domluvit. Studijní průměr Vážený studijní průměr (VSP) je jedna z věcí, které by sis měl hlídat. VSP je vypočítáván ze známek z předmětů ukončených zkouškou. Na začátku semestru máš automaticky ze všech 4, tvůj VSP je tedy 4. Postupně, jak vykonáváš zkoušky, se snižuje. Na konci roku, tedy k 31. srpnu NESMÍ být vyšší než 3,40!!! Můžeš si jej vypočítat sám podle vzorce nebo jej najdeš v horní liště tvého Indexu. (Kde k je počet kreditů za daný kurz, z je známka získaná při zkoušce daného kurzu a n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou.) Kromě toho, že nesmíš překročit hranici 3,40, pokud budeš mít naopak VSP do 1,2 nebo 1,5 můžeš získat prospěchové stipendium. A je-li libo na konci červený diplom, musíš ukončit studium jednak ve standardní době, odstátnicovat s celkovým prospěch výborně a samozřejmě, tvůj VSP nesmí za celou dobu studia přesáhnout 1,5. 5) Měl jsi za AR VSP horší než 3,40 6) Překročil jsi počet nesplněných B a C předmětů (u bak. studia 6) 7) Překročil jsi počet možností opravného termínu u A předmětů 8) Překročil jsi max. možnou délku studia nebo jsi v ní nesplnil studijní povinnosti 9) Nesplnils počet požadovaných kreditů (celkem za studium, u bloků B předmětů, min. 80 kreditů ve 4 po sobě jdoucích semestrech, min. 20 za 1. semestr, min. 40 za AR) 10) Přerušils studium a včas se znovu nepřihlásil a do 5 dnů se neomluvil Za celé studium si můžeš dovolit neudělat (tedy zapsat a nedokončit) určitý počet B a C předmětů. Např. u bakalářského studia to je celkem 6 předmětů, u navazujícího Mgr. 4. Neudělaný předmět si můžeš zapsat v dalším roce nejvýše jednou, pokud jej neuděláš ani tentokrát, stále se to počítá jako jeden nesplněný. Naopak, pokud bys jej napodruhé splnil, anuluje se ti nesplnění z prvního roku. Nutné minimum aneb Co musíš zvládnout První semestr musíš získat min. 20 kreditů První rok studia min. 40 kreditů, VSP nesmí být vyšší než 3,40, počet zapsaných a neabsolvovaných B a C předmětů nesmí překročit stanovené maximum Další roky na konci žádného AR nesmí být tvůj VSP vyšší než 3,40, nesmíš si zapsat a nesplnit vyšší počet B a C předmětů, musíš získat min. 80 kreditů ve 4 po sobě jsoucích semestrech, nesmíš si podruhé zapsat A předmět a znovu jej nesplnit Ukončení studia Cílem je ukončit studium promocí:). Je ale několik dalších věcí, které jsou důvodem pro ukončení tvého studia. Podrobně je najdeš ve Studijním řádu. 1) Nesplníš podmínky pro 1. semestr studia 2) Nesplníš podmínky pro první rok studia 3) Neprovedl jsi elektronický zápis do studia (2. vyšší ročník, přes Portál) 4) Neprovedl jsi zápis předmětů ve všech krocích (registrace a zápis) Kreditní systém odráží evropský systém. Kredit je jednotka, která představuje průměrnou studijní zátěž měřenou časem. Např. u 2kreditového předmětu se až tak moc nenadřeš, u předmětu, za který získáš třeba 5 kreditů, už počítej s většími oběťmi. Kredity získáš, pokud splníš VŠECHNY podmínky, které jsou u předmětu předepsány. Minimální počet kreditů za celé studium je šedesátinásobek standardní doby studia (např. u bak. studia 60x3=180). Maximum kreditů za AR je 90. (Můžeš požádat o navýšení děkana, který rozhodne, zda ti to povolí či ne)

12 Co vše tedy hlídat? Kredity kredity jsou základ, hlídej si všechna minima (za první semestr (20), za AR (40), za celé studium (60xstandardní délka studia)) Dobu studia nesmíš překročit max. dobu studia (nezapočítává se do ní přerušení) Áčka všechny A-čkové předměty musíš splnit Béčka v blocích musíš splnit předepsané minimum (např. 12kreditů) Nesplněná B + C počet zapsaných a neukončených B a C předmětů nesmí překročit povolený limit (u Bc. 6) VSP nesmí být na konci AR vyšší než 3,40 a pokud chceš prospěchové stýpko, hlídej si, abys nepřekročil hranici 1,5 Zápis do studia ve 2. a vyšším ročníku se budeš do AR zapisovat přes Portál (Moje stránka > Studium > Elektronický zápis (objeví se to pouze v době stanoveném harmonogramem)) Registraci předmětů v harmonogramem stanovaném období si musíš na Portálu (Předzápis) registrovat předměty pro další semestr (letos pro LS od do ) Zápis předmětů musíš přes Portál (Předzápis) provést zápis předmětů na konkrétní rozvrhové akce (pro LS ) Termíny zkoušek vyučující na Portálu (Moje stránka Studium Přihlašování na zkoušky) vypíše termíny zkoušek, ty si musíš hlídat, abys je nepropásl a aby ses na termín přihlásil včas (mají omezenou kapacitu) Na některé věci tě může em upozornit studijní (např. na zápis do studia, registraci a zápis předmětů). Nikdo to za tebe ale hlídat nebude. Pokud něco z toho nesplníš, porušíš Studijní řád, je to důvod pro ukončení studia. Např. u registrace předmětů, pokud přece jen zapomeneš, můžeš za poplatek na studijním provést dodatečnou registraci. Pokud ale zapomeneš splnit podruhé zapsané Áčko, máš smůlu. Nezabloudit v Portálu Portál je zřejmě nejdůležitější webovou aplikací, se kterou budeš během studia pracovat. Najdeš zde téměř vše. Od aktualit, přes možnosti stravování a ubytování až po databázi vysokoškolských prací. Hned první rada tedy zní: projdi si jej hned na začátku, ušetříš tím později mnoho času. Než se dostaneme k té nejdůležitější složce, proleťme v rychlosti několik dalších zajímavých složek, které můžeš potřebovat. Úvod zajímat by tě mohly zvlášť Listy OU, tedy oficiální periodikum univerzity, a Integrace OU a VŠB-TU, kde kromě dokumentů spojených se slučováním univerzit najdeš také Fórum, do kterého se můžeš zapojit. Informační systémy zde najdeš databázi Vysokoškolských prací. Až budeš zadávat téma své bakalářky, bude to právě zde. Také zde najdeš informace o všech VŠKP na naší univerzitě. Dokumenty v této složce by tě měla zajímat zvláště část Ostravská univerzita>studium. Najdeš zde totiž nejdůležitější dokumenty týkající se tvého studia, tedy Studijní a zkušební řád a také Stipendijní řád. Vedle toho v této složce najdeš veškeré oficiální dokumenty vydávané univerzitou nařízení, vnitřní předpisy, normy, zápisy z jednání AS OU apod

13 Fakulty a ústavy tuto složku využiješ zvlášť pro získávání informací o tvé fakultě. Pod tvou fakultou, a následně katedrou, najdeš například všechny konzultační hodiny vyučujících, důležité formuláře, tematické okruhy ke zkouškám i státnicím,... Moje stránka slibovaná nejdůležitější složka. Prohlížení najdeš zde rozvrhy vyučujících i tvých studentských kolegů, dají se zde dohledat předměty i programy a obory na OU. Personální informace v nich je uvedeno číslo tvého účtu a specifický symbol pro veškeré platby. Kolonka Disponibilní zůstatek konta Centrálního úhradového systému je novinka. Váže se k zavedení systému Elektronické peněženky, který byl spuštěn od prvního září loňského roku. Po zaslání peněz na univerzitní účet budeš moct platit ISIC kartou, která by měla časem nahradit bezhotovostní platby na účet. Změna hesla provádí se minimálně co půl roku. Na studijní dostaneš upozornění před vypršením doby, poté si jej musíš změnit, jinak budeš mít zablokován přístup na Portál, , Pokud se ti přesto podaří zablokovat, na stránce https://student.osu.cz/src/login.php najedeš Řešení potíží s heslem. Helpdesk bude se ti snažit poradit s technickými problémy Studium můžeš zde požádat o ubytovací stipendium, nebo si vytisknout předem vyplněné potvrzení o studiu Potřebnou záložkou je Elektronický index, který nahrazuje starý papírový a má tu výhodu, že nemusíte nikde nahánět vyučující. Na konci semestru se zde objevují výsledky zkoušek a zápočtů. Že jsou tyto výsledky v pořádku, jsi povinen kontrolovat ty sám! Další pro tebe nutnou záložkou je Předzápis. Nabízí kompletní přehled studijního plánu. V každém Oboru/Aprobaci si volíš ze tří bloků. Povinné předměty (A) si musíš zapsat a splnit. U Povinně volitelných (B) máš stanovené minimum, musíš si během celé doby studia vybrat tolik předmětů z tohoto bloku, abys toto minimum splnil. Ale můžeš jich mít pochopitelně splněných víc. V tom případě doplňují Céčka. Výběrové předměty (C) jsou nepovinné, slouží k doplnění kreditů (A+B) do minima, které musíš splnit za celé studium. Pokud si nevybereš z nabízených Céček, můžeš si zapsat i jiné (i z jiných oborů či fakult). V tom případě se ti objeví v položce Předměty mimo studijní plán. V době zkoušek budeš využívat Přihlašování na zkoušky učitelé tam vypíšou termíny a ty si některý z nich vybereš. Odhlásit se můžeš nejpozději 24 hodin před zkouškou. Pokud se neodhlásíš a na zkoušku nepřijdeš, jsi klasifikován nevyhověl, tedy 4. Další pokus už bude brán jako opravný. Dobré je zavítat čas od času do Studijních materiálů najdeš zde materiály, které k tvým zapsaným předmětům uložili tvé vyučující, ale najdeš tam i další studijní materiály. Hodnocení kvality na konci každého semestru probíhá hodnocení kvality. K hodnocení budeš vyzván i Portálem. Není povinné, ale svým hodnocením dáváš zpětnou vazbu svým vyučujícím i své škole. Hodnotit můžeš i anonymně. Na Portál je postupně přesouváno čím dál více věcí. Kdo správně hledá, najde zde skoro vše potřebné, kontakty, dokumenty, materiály. Ty si v něm především hlídej své studijní výsledky;-). Adresa pro přihlášení na Portál: https://portal.osu.cz/wps/portal nebo přes Adresa pro přihlášení na st. https://student.osu.cz/src/ login.php nebo přes Osobní číslo tvé číslo, které je něco jako tvoje jméno a příjmení. Každý student má specifické číslo, je tvořeno písmenem (F, D, R, S, ), dvěma posledními čísly roku začátku studia (12) a třemi dalšími čísly. (např. F12123, S12321,...). Své osobní číslo si musíš pamatovat. Přihlásíš se přes něj na Portál, do univerzitní knihovny, na , do sítě Novell,... Studentský ve tvaru tvého osobního čísla osu.cz (např. na studentský ti budou chodit všechny důležité informace, a POUZE přes něj budeš komunikovat se svými vyučujícími, studijním apod. Na soukromé ové adresy nejsou povinni odpovídat. Heslo - je přednastaveno na x a celé rodné číslo bez lomítka, př. x , heslo lze poté kdykoliv změnit a to na Portále. Přihlásíš se přes něj na Portál, do univerzitní knihovny, na , do sítě Novell,

14 Stipendia Studium je náročné ne jen na čas, ale i na peníze. S tím ti alespoň částečně může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek, lze studentovi na OU přiznat různé druhy stipendií. Nezapomeň, nevyplníš-li na Portále číslo účtu, nebude ti moc být stipendium zaslané a ztrácíš na něj nárok. Výše stipendií je různá, dle druhu stipendia a také se různí dle fakult. Základním dokumentem týkající se stipendií je Stipendijní řád OU, který nalezneš na Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium > Stipendijní řád. Jaké druhy stipendií se na OU vyplácí a za co? a) Prospěchové stipendium je vypláceno nejdříve od druhého roku studia, na základě jeho studijních výsledků. Pro výplatu tohoto stipendia musí student získat alespoň 50 kreditů za předchozí akademický rok a mít vážený studijní průměr (VSP) do 1,20 a 1,5. Výše tohoto stipendia je různá na jednotlivých fakultách, některé fakulty toto stipendium sice přiznají, ale nevyplácí. O prospěchové stipendium student nemusí žádat, je mu zasláno na účet. b) Výzkumné stipendium může studentovi přiznat děkan dané fakulty, na které student studuje. Je určen zejména studentům podílejícím se na výzkumných aktivitách fakulty, zejména v rámci projektu SGS (Studentská grantová soutěž). c) Sociální stipendium o toto stipendium může požádat student na studijním oddělení. Krom žádosti musí student doložit i dokumenty, potřebné pro rozhodnutí. Zda máš na sociální stipendium nárok, najdeš ve Stipendijním řáda, kde je přesně řečeno, za jakých podmínek je sociální stipendium uděleno. Stipendium činí podle zákona 1620 Kč měsíčně a zpravidla je vyplácen co tři měsíce. Žádost musíš podat do ! d) Sociální stipendium I (Zvláštní stipendium) o toto stipendium může v odůvodněných případech požádat student, který se ocitl v tíživé finanční situaci. Spolu se žádosti musí na studijní oddělení doložit potřebná potvrzení, zejména příjem rodiny, zdravotní potvrzení aj. Přesné podmínky ti sdělí na studijním oddělení. Toto stipendium může být, ale také nemusí být přiznáno. O jeho přiznání rozhoduje děkan, zpravidla po poradě se stipendijní komisí. Většinou se jedná o jednorázové stipendium. e) Mimořádné stipendium toto stipendium může být vyplaceno za mimořádné zásluhy studenta, většinou návrh na toto stipendium podává vedoucí katedry. f) Zvláštní stipendium je vypláceno studentovi za jeho činnost nad rámec studia (př. Práce v různých studentských organizacích, práce pomocné vědecké síly aj.) g) Ubytovací stipendium na toto stipendium mají nárok pouze prezenční studenti, kteří splnili podmínky stanovené stipendijním řádem, a kteří nebydlí, respektive nemají trvalý pobyt v Ostravě a vesnicích v okolí Ostravy, které jsou vyjmenované v příloze stipendijního řádu. Student musí o toto stipendium požádat prostřednictvím portálu > moje stránka > studium. Stejnou cestou si student může stáhnout rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia. Toto stipendium se vyplácí zpětně za tři měsíce. Žádost musíš podat do ! h) Doktorské stipendium na toto stipendium mají podle zákona nárok studenti v prezenční formě doktorského programu. Poplatky Za nadstandardní úkony se platí. Např. když zapomeneš včas zaregistrovat předmět nebo se přihlásit do AR. Stejně tak se platí, pokud přesáhneš standardní dobu studia. Aktuální ceny najdeš vždy v ceníku, který je obvykle aktualizován. Portál>Dokumenty- >Ostravská univerzita>řídící normy>směrnice rektora>výše úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (a Poplatky spojené se studiem)

15 Otázky a odpovědi Koho mám kontaktovat v případě, že se mi kryjí dvě cvičení a na jiném už je naplněna kapacita? Tajemníka katedry můžeš požádat, aby navýšil kapacitu. Můžeš se také zkusit domluvit s některým ze spolužáků, pokud jsou cvičení ve dvou či více termínech, aby si s tebou termín přehodil. Jedná-li se o B nebo C předmět, můžeš si jej zapsat v následujícím semestru, resp. roce. Áčka by se ti krýt neměly nikdy (viz Studijní řád). Pokud si nebudeš vědět rady, zkus se spojit s tajemníkem katedry nebo studijní referentkou. Co se stane, když neudělám povinný A-čkový předmět? Všechny A předměty musí být za studium absolvovány, pokud se stane, že daný předmět neuděláš, musíš si jej zapsat v následujícím ročníku a již ho splnit. Pokud jsi nesplnil povinný předmět v ZS, nemusíš čekat na další ročník. Pokud se předmět vyučuje v obou semestrech, můžeš si jej zapsat znovu ještě v tom roce. Pokud se standardně v obou semestrech nevyučuje, máš možnost podat si na studijním žádost o znovu zapsání daného kurzu, a absolvovat v následujícím semestru pouze zkoušku. Budeš ale potřebovat souhlas vyučujícího kurzu. Kdy se dělají zápočty? Zpravidla v zápočtovém týdnu, což je poslední výukový týden před vánočními prázdninami. Opravné termíny zápočtů (pokud jsou) bývají také zpravidla ve zkouškovém období. Jak se řeší, když za 5 minutovou pauzu mám přejet z jedné budovy do druhé? U sousedících budov se to za tuto kratinkou pauzu stihnout dá. Pokud se stane, že potřebuješ přejet půlku města, nezbývá než se předem domluvit s vyučujícími na dřívějších odchodech a opožděných příchodech. V drtivé většině jsou pedagogové ochotni vyhovět. Co znamená, když nemám u předmětu splněnu prerekvizitu? Nesplnil jsi předmět, který zmiňovanému předchází. Předmět, který je podmíněn prerekvizitou si můžeš zapsat nejdříve ve stejném semestru jako předmět podmiňující. Ideální je ale splnit takový předmět o rok dřív. Můžu si požádat o ubytovací stipendium, i když do školy dojíždím a nejsem ubytovaný v Ostravě? Ano, o ubytovací stipendium si mohou zažádat všichni studenti, kteří nemají trvalé bydliště v Ostravě a okolních obcích s dobrou dopravní dostupností. Seznam obcí, na které se ubytovací stipendium nevztahuje, je vypsán ve Stipendijním řádu OU, který naleznete na Portále OU v sekci Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium. Elektronická žádost musíš podat nejpozději do , nalezneš ji na Portále v sekci Moje stránka > Studium hned na úvodní stránce, která se ti zobrazí. Pokud si požádáš v tomto termínu, tedy na začátku zimního semestru, žádost se ti automaticky převede i do semestru letního. Kolik mám pokusů na udělání zkoušky a úspěšné splnění předmětu? Na Ostravské univerzitě platí tzv. systém 1+1, tedy jeden řádný termín plus jeden opravný termín. Existují však ještě mimořádné, tzv. děkanské termíny, ty jsou tři za celé bakalářské a dva za celé magisterské studium, k tomuto pokusu je však nutná žádost adresovaná přímo děkanovi fakulty. Můžu si vybírat předměty jen ze své fakulty? Do Céček si můžeš zapsat jakékoli předměty z kterékoli fakulty (až na výjimky některé náročné a specifické předměty). Předměty, které nemáš přímo v doporučených Céčkách, se ti v elektronickém indexu objeví jako C předměty mimo studijní plán, to však nic neznamená, mají stejnou váhu jako C předměty v rámci studijního plánu. Kde se nabíjí ISIC? ISIC si můžeš nabít bezhotovostně převodem peněz na účet univerzity /0710 s variabilním symbolem a s tvým specifickým symbolem pro platby, který najdeš na Portále > Moje stránka > Personální informace. Druhá možnost je přijít s hotovostí k okýnku u menzy na Reální ulici. Minimální vklad je 100,- Kč

16 První pomoc Během studia se můžeš setkat s řadou problémů. Ideální je se jím vyhýbat, pokud přesto na nějaký narazíš, zde je přehled, co můžeš udělat. 1) Poradit se s kolegy-studenty, vždy je možné, že budou znát řešení nebo podobný problém sami řešili. Zeptat se můžeš i přes facebookové stránky: 2) Většinu odpovědí na základní otázky spojené se studiem najdeš ve Studijním a zkušebním řádu (např. kreditní systém, podmínky ukončení studia apod.). Projdi jej, nebo jiný dokument týkající se tvého problému, zda tam nenajdeš odpověď... Dokumenty najdeš na Portálu>Dokumenty 3) Většina důležitých informací, aktualizací apod. ti přijde na tvůj studentský . Kontroluj jej. 4) Pokud jsi stále nenašel odpověď, kontaktuj kompetentní osobu podle typu problému. 5) Poradit se můžeš se studentskými senátory, a to jak malého, fakultního senátu, tak velkého, celouniverzitního. Jména a kontakty najdeš na webu nebo Portálu. Přehled důležitých odkazů Ostravská univerzita v Ostravě (OU) Studentský Portál OU Síť Novell Kontakt na technickou podporu Moodle - E-learning Eduroam bezdrátová síť https://student.osu.cz/src/login.php https://portal.osu.cz/wps/portal/ Problém se studiem Pedagogický poradce řeší problematiku týkající se oboru, který má na starost; jména najdeš na webu Studijní referentka na studijním ti pomohou vyřešit běžné problémy se studiem přerušení, ukončení, opomenutí registrace předmětů apod., obvykle ti poradí na koho se obrátit, pokud problém nespadá pod st. referentku; úřední hodiny a kontakt najdeš zde: cz/index.php?kategorie=12 Proděkan pro studium řeší komplikovanější studijní problémy, které nespadají pod st. referentku nebo ped. Poradce, vyhledat bys jej měl až tehdy, když je tvůj problém natolik specifický, že jej nelze řešit předepsaným (obecným) postupem Tajemník katedry může ti pomoct při specifických problémech s rozvrhem, registrací či zápisem předmětů na konkrétní rozvrh Technický problém Helpdesk nejjednodušší způsob řešení všech druhů technických potíží (např. s Portálem, mailem apod.); najdeš jej na Portále>Moje stránka>helpdesk CIT Centrum informačních technologií zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií; na Portál>Součásti OU>Centrum informačních technologií>služby najdeš nejčastější problémy a jejich řešení; kontakty a pomoc najdeš také na Ztráta/změna hesla změnu můžeš provést např. přes Portál, pokud jsi jej zapomněl, zablokoval, postup řešení najdeš zde: https://student.osu.cz/src/login.php 30 31

17 Fakulty Ostravské univerzity Facultas Studiorum Socialium Facultas Bonae Artis Facultas Philosophica Facultas Medicinae 32 Facultas Pedagogica Facultas Rerum Naturalium 33

18 Naše škola má celkem šest fakult. Je dobré je alespoň umět vyjmenovat a vzhledem k tvému titulu vysokoškoláka není zrovna vhodnou vizitkou nepamatovat si jména představitelů tvé fakulty a nepoznat třeba děkana na chodbě Jinak bys měl mít alespoň základní představu, jak vypadá struktura tvé fakulty. Podrobně ji najdeš na Portále nebo webu školy, obvykle stojí na vrcholu hierarchie děkan, Vědecká (nebo Umělecká) rada a Akademický senát fakulty. Všechna jména a členy najdeš na stránkách školy pod příslušnou fakultou. Děkan Stojí v čele fakulty, je volen fakultním Senátem a jmenován rektorem univerzity. Sám jmenuje své proděkany a vymezí jim konkrétní oblasti, které mají na starost a ve kterých mohou děkana zastoupit. Akademický senát Je volen akademickou obcí dané fakulty, jeho členy tvoří z části (min. 1/3) studenti, z části ak. pracovníci fakulty. Schvaluje například využití finančních prostředků či vnitřní předpisy. Tzv. malý senát je tedy důležitou složkou fakulty, proto, až budou volby na tvé fakultě, nezapomeň jít volit! Tajemník Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Jak najít učebnu? Učebny mají na začátku označení budovy, ve které se nachází a za ním následuje samotné číslo místnosti, např. E304. Studijní oddělení Co řeší? Provádí kontrolu tvého studia, poradí ti postup např. při přerušení, orazítkuje ti potvrzení o studiu, řeší zápis do studia a může ti pomoct, pokud jsi při zápise předmětů udělal něco špatně... Co neřeší? Technické problémy, koleje, ISIC, menzu, exkurze, přístup na portál nebo do u... Tvar u Tvar u všech pracovníků je stejný: Studovna Obvykle místo, kde najdeš několik počítačů, internet, odborné knihy, klidné prostředí ke studiu... Fakultní knihovny Vedle hlavní univerzitní knihovny mají některé fakulty a ústavy vlastní knihovny. Fakulty mívají obvykle své Studentské vědecké konference. Informace o nich najdeš na nástěnkách kateder, v aktualitách na webu nebo u tvých vyučujících. Během studia můžeš také využít některé z exkurzí, které pro své studenty katedry pořádají

19 Fakulta sociálních studií (FSS) Web: Adresa: Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita v Ostravě Fr. Šrámka , Ostrava - Mar. Hory Facultas Studiorum Socialium Budovy: Budova je rozdělena na sekci SA (prostor kanceláří), nachází se zde dvě učebny, malá zasedačka (místnost SA 109) a velká zasedačka (místnost SA 107), část označená SB se nachází za části SA, v tomto prostoru je situována studovna, počítačová učebna a učebna SB 111. Poslední úsek je blok SC, kde se nachází učebny. Jedná se o dveře naproti vstupním dveřím. Kdo je kdo na FSS Děkan doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. Proděkan Mgr. Monika Chrenková, Ph.D. pro studium a celoživotní vzdělávání doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Tajemnice Ing. Ladislava Petrů Kancelář děkana Zdeňka Bystroňová Akademický senát Fakulty sociálních studií Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Akademický senát. Studijní oddělení Na studijním oddělení je velmi vhodné dodržovat úřední hodiny, jde- -li však o akutní problém, obě studijní referentky jsou velmi ochotné řešit problém i mimo úřední hodiny. Rok vzniku: 2008 Počet kateder:

20 ÚŘEDNÍ HODINY: Scarlet Mánková Pro obory: Sociální práce Bc. (prez. + kom.) Sociální práce se zdravotnickým profilem Sociální práce Ph.D. (prez. + kom.) Pondělí 9:00-11:00 13:00-14:00 Středa 9:00-11:00 zavřeno Čtvrtek zavřeno 13:00-14:00 Pátek 9:00-11:00 zavřeno Monika Benianová Kührová Pro obory: Sociální práce NMgr. Management organizací služeb sociální práce NMgr. (prez + kombi) Zdravotně sociální pracovník Bc. Fakulta umění (FU) Web: https://portal.osu.cz > přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Fakulta umění Adresa: Fakulta umění Ostravská univerzita v Ostravě Podlahova Ostrava Mar. Hory Facultas Bonae Artis Kontakt: tel: Pondělí zavřeno zavřeno Úterý zavřeno zavřeno Středa 9:00-11:00 13:00-14:00 Čtvrtek zavřeno zavřeno Pátek 9:00-11:00 zavřeno Studovna Harmonogram AR na FSS Budovy: Rok vzniku: 2008 Počet kateder:

OU 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA

OU 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA OU 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA 2 4 4 7 11 15 17 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě

Více

OU 2014. Prvákovská příručka

OU 2014. Prvákovská příručka OU 2014 Prvákovská příručka 2 4 4 7 11 15 17 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě

Více

Harmonogram AR 2016/2017

Harmonogram AR 2016/2017 Příloha č. 1 Směrnice č. 221/2016 Harmonogram AR 2016/2017 Nastavení zápisových skupin na ZS do 9.5. 2016 Příprava podkladů pro rozvrhové akce na ZS AR 2016/17, katedry vloží do systému závazné kapacity

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

Úvodní slovo. Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.

Úvodní slovo. Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. 2 4 4 7 11 15 17 17 20 22 26 28 30 32 35 56 58 64 69 74 76 79 82 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro prezenční studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Problémy řeší HELPDESK Oddělení Helpdesk Přízemí budovy rektorátu, kancelář

Více

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: RD/08/13 Rozhodnutí děkana Zápisy

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Manuál pro práci se SIS

Manuál pro práci se SIS Manuál pro práci se SIS Obsah Přihlášení do SIS a přehled jednotlivých modulů... 2 Práce s jednotlivými moduly... 2 1.Aktuality... 2 2.Výuka... 2 a) anketa... 2 b) zápis předmětů a rozvrhu... 2 c) výsledky

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY.. 3 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 4 2.1 1. ročník bakalářského studia 4 2.2 2. ročník bakalářského studia.. 4 2.3 3. ročník bakalářského

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace je zde ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kanceláře: 24, 132, 128 Tel.: 221 900 209 601 395 090 Co se dozvím na této

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více