č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA MĚSTA ŽAMBERKA MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY ZÁJMOVÉ 2013 PETICE PROTI ŠMEJDŮM č.9

2 2 Informace z radnice a městského úřadu Soutěž obcí v třídění odpadu o perníkovou popelnici 2012 město ŽAMBERK získalo 3. místo v soutěži obcí v třídění odpadu, kterou vyhlásil Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. V šestém ročníku se utkalo 451 měst a obcí Pardubického regionu, ale jen deset z nich získalo ocenění doprovázené finanční odměnou. O perníkovou popelnici se soutěžilo ve třech kategoriích do 300 obyvatel, od 301 do obyvatel a nad obyvatel a hodnoceno bylo množství vytříděného odpadu přepočteného na jednoho obyvatele. Mezi tři vítězné obce v každé kategorii a také pro obec, která udělala oproti minulému roku největší bodový skok, tzv. Skokan roku, byla rozdělena finanční prémie, která za rok 2012 představovala celkovou částku Kč, a také deset symbolických perníkových popelnic. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 23. dubna 2013 v prostorách zasedací místnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. Ceny vítězům v jednotlivých kategoriích předali Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov, ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s., RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. a regionální manažer společnosti EKO- -KOM, a.s., Tomáš Pešek. Město Žamberk opět uspělo a obhájilo 3. místo. Vítězství v naší kategorii získalo město Sezemice a na druhém místě skončila Třemošnice. Jako třetí, nejlépe třídící město, jsme obdrželi finanční prémii Kč. Oceněná VYHLÁŠENÍ DRAŽBY Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 77/2013- RADA/3533 ze dne vyhlašuje dražbu neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví města Žamberka na středu od 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení dražební jistiny v částce ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 825/6, 3+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 82,00 m 2 ve 3. NP bytového domu č.p. 825 se spoluvlastnickým podílem 820/10936 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 820/10936 pozemků parc.č. 3919, 3918 v obci a k.ú. Žamberk za vyvolávací cenu ,-Kč s možností prohlídky bytu od 13:00 do 13:30 hod. Informace: Ing. Jiří Šmok , Bc. Ivana Hečková města a obce na prvním místě si odnesly 80 tis. Kč a na druhém místě 45 tis. Kč. V kategorii obcí do 300 obyvatel se na 3. pozici umístila obec České Petrovice. V rámci soutěže byla udělena také cena Skokan roku, kterou získalo statutární město Pardubice. V žebříčku absolutního pořadí poskočilo o neuvěřitelných 390 míst. Absolutním vítězem byla soutěžní komisí vyhlášena obec Neratov z okresu Pardubice. Součástí soutěže obcí byly také kategorie zabývající se odběrem vysloužilých elektrozařízení, společností ASEKOL a ELEKTROWIN. Město Žamberk získalo speciální odměnu kolektivního systému ELEKTROWIN za největší výtěžnost velkoobjemového zastřešeného kontejneru na velké elektrospotřebiče, tzv. wintejneru. K této ceně obdrželo město finanční odměnu 10 tis. Kč a také perníkovou prémii ve tvaru kontejneru. Velké poděkování patří nejen všem Žamberanům, kteří se zapojili do třídění odpadů, ale také pracovníkům svozové firmy Jaromír Plundra, Žamberk, jež pro město perfektně zajišťují sběr a přepravu papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů a taktéž pracovníkům TS ŽAMBERK, s.r.o., a obsluze sběrného dvora za zpětný odběr elektrozařízení. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Sběrný dvůr roku - soutěž Hlasujte o nejlepší sběrný dvůr a vyhrajte mobilní telefon! Společnost Asekol, s.r.o., vyhlásila novou soutěž Sběrný dvůr roku, která bude probíhat od dubna do listopadu letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače na najdete váš sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží. Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování. V každém z nich můžete získat jeden z devíti USB flashdisků Maxell s kapacitou 32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket Black. Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tis. Kč, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 70 tis. Kč. Zapojením do hlasování můžete nejen podpořit svůj sběrný dvůr a soutěžit o mobilní telefon, ale pomůžete také dalšímu zlepšování či rozšiřování služeb sběrných dvorů a díky tomu i celé myšlence ekologického třídění odpadů. Podrobná pravidla soutěže Sběrný dvůr roku najdete také na nebo na webových stránkách města Žamberka ASEKOL, s.r.o., a za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Žamberka, v rámci plnění kompetencí tajemníka Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování - platová třída 12 Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu dle zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon - 13 a) odst. 2 a), min. 3 roky praxe ve stavebnictví, příp. souvisejících stavebních činnostech, dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti, dovednost pracovat na PC, samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat, řidičský průkaz sk. B. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 12.plat.tř.. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady prokazující splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., pokud se tento zákon na uchazeče vztahuje: osvědčení - pro 2 odst.1 písm.a) a b) a čestné prohlášení pro 2 odst.1 písm. d) až h). Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, kancelář tajemníka, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZE- NÍ VEDOUCÍ REÚP Jiří Dytrt, v.r., starosta města

3 3 Významná investice zahájena V úterý 23. dubna byla slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena snad největší jednorázová investice v historii Žamberka. Zástupci švýcarské firmy BÜHLER, generální ředitel Ing.Jiří Appeltauer a starosta města Jiří Dytrt zahájili stavbu, která bude pro město a region velkým přínosem. Co vznikne? Především výrobní hala, nové prostory pro technický personál (vývojové a technické pracovníky firmy) a další zázemí. Celková hodnota díla bude 15 mil. švýcarských franků (přibližně 300 mil. Kč). Ale především. Vzniknou pracovní místa pro lidi z města a regionu. Celé dílo bude dokončeno v příštím roce, kdy by se měla naplno rozjet výroba. Že se jedná o nejvýznamnější akci v novodobé historii města, netřeba pochybovat. Přínos bude nejen ve vzniklých pracovních místech, ale také v dalších potřebách, bydlení pro nové pracovníky, nabídce služeb a jejich zapojení do života města. ít- Z pracovního kalendáře 1. místostarosty města schůzka se zástupcem společnosti QCM p.klegou elektronizace a transparentnost veřejných zakázek valná hromada společnosti Ekola, schválení hospodaření, informace k trendům v zacházení s odpady jednání s p.špatenkou schůzka s majitelem společnosti BARX p. Květounem jednání rady města účast na semináři pro obecní zpravodaje prohlídka rozpracovaných investičních a rekonstrukčních prací na městských objektech za účasti investičního technika Ing. Fabiána návštěva výstavy komunální techniky setkání vedení města s obyvateli penzionu Přechody pro chodce na Masarykově náměstí Dnem 25.dubna 2013 byla dokončena další významná investiční akce přispívající k dopravní bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města, kterou byla modernizace přechodů pro chodce na výjezdech komunikace I/11 z Masarykova náměstí. V minulosti s týmž cílem provedlo město Žamberk z vlastních prostředků zřízení přechodu na rohu náměstí směrem k zámku a spolu s přechodem U Kubíčků jejich nasvětlení v celkové hodnotě díla cca ,- Kč. KULTURNÍ KOMISE CENA MĚSTA ŽAMBERKA Cena Města Žamberka se uděluje jednou za rok při slavnostním aktu u příležitosti oslav 28. října za níže uvedené výkony a činnost. Není v možnostech města, aby mělo přehled o všech aktivitách svých občanů, které by si zasloužily ocenění ve smyslu níže uvedených výkonů a činností. Proto tímto vyzýváme občany Žamberka, aby nás o možnosti udělení ceny města informovali a své nominace doručili na Městský úřad (podatelnu nebo sekretariát) na předepsaném formuláři (dostupný na www. zamberk.cz). Vaše nominace pro tento rok očekáváme do Informace a celá pravidla pro udělování ceny najdete na webových stránkách města. Cena města Žamberka se uděluje za: vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti, činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí, záchranu lidských životů a majetku. Děkujeme vám za spolupráci a pomoc při zviditelnění záslužných činů a výkonů našich spoluobčanů. Za kulturní komisi Bc. Zdenka Kroulíková, Mluvte nám do toho! ZO ČSSD Žamberk Vás zve na pátou veřejnou schůzi na téma státní finance a zdravotnická záchranná služba. Našimi hosty budou poslanec Poslanecké sněmovny PČR, člen jejího rozpočtového výboru a člen podvýboru pro bankovnictví pojišťovnictví a finanční trhy Ing. Miroslav Váňa a ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje MUDr. Pavel Svoboda. Dne v 18:00 hod. ve školní jídelně na nám. Generála Knopa v Žamberku. Přijďte besedovat na témata, která Vás zajímají. Všichni jste srdečně zváni. Ing.Petr Novotný, předseda organizace V r.2012 se město zúčastnilo dotačního projektu Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury Bezpečný přechod. Jako jedno z mála měst v Pardubickém kraji uspělo a získalo 100 % dotaci v max. výši 1,6 mil. Kč na ještě vyšší zabezpečení bezpečnosti chodců na již zmíněných přechodech. Akce byla organizačně i koordinačně řešena ve spolupráci s ŘSD ČR, Správa Pardubice. Ve výběrovém řízení se podařilo cenu snížit na cca 1.25 mil. Kč. Zhotovitelem se stala firma STRABAG se subdodavatelem elektronické části AŽD Praha. Oběma zhotovitelům patří velký dík, že se dílo podařilo zvládnout v naplánovaném termínu s co nejmenším dopadem na provoz na silnici I/11 v Žamberku. Přechody pro chodce byly osazeny aktivní detekcí chodců, tj., že v klidu přechody trvale svítí na vozovce, při pohybu osob v blízkosti přechodu se tyto rozblikají, tím dávají znamení pro řidiče, že je nutno snížit rychlost a zvýšit bdělost. Toto je velmi výhodné právě ze strany příjezdu do náměstí, kdy řidiči nevidí, zda se někdo za rohem nechystá k přejití přechodu pro chodce. Může se tak připravit s předstihem na nenadálou překážku. Ačkoliv se jedná o vyšší bezpečnostní prvek, neznamená to, že chodci i řidiči si již nemusí dávat pozor. Ba naopak, jedná se pro obě kategorie o zvýšení komfortu při bezpečném užívání všech komunikací na Masarykově náměstí, ale obezřetnost je nutná i nadále. Ing. Vladimír Fabián, odbor REÚP

4 4 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Kníže v Žamberku reakce na článek přispěvovatele pod zkratkou sg- v ŽL č.8. Několik nepravd v článku. Návštěvu jsme připravovali dlouho, ale teprve přislíbil ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg svou návštěvu regionu, potvrdil navrhovaný program (tyto termíny jsme nemohli ovlivnit). Měli jsme na to 3 dny na výrobu a vyvěšení plakátů bylo pozdě, na ŽL pochopitelně také. Takže jsme byli rádi, když novinářka prosadila naši zprávu do MFDnes. Pisatel je zřejmě lépe informovaný, protože sám zná nejlépe důvod návštěvy a komu byla návštěva určena. Není tomu tak. K.Schwarzenberg by nikdy nepřistoupil na tuto logiku, on prostě nemůže poděkovat svým voličům návštěvou jejich rodného města. A nedokáže se setkat se všemi svými příznivci. Pana ministra časově limituje výkon vrcholné politické a státní služby. A to pracuje 7 dní v týdnu. Objektivně pro návštěvu pana Schwarzenberga byly důležité volební výsledky (to by však zamířil i do Letohradu a Jablonného nad Orlicí), ale důležitější jsou stranické pozice a kontakty (těžko bychom jinak obstáli v konkurenci velkých měst, kde je počet voličů K.Schwarzenberga několikanásobný). Bohužel, tak to v současné době je. TOP 09 organizovala setkání s ministrem zahraničních věcí v restauraci Mathyss. TOP 09 nemůže zvát občany a nezvala ani zastupitele nebo ředitele místních organizací na radnici. A na závěr malé srovnání. V České Třebové proběhla organizace stejně, na radnici byl s K. Schwarzenbergem jediný člověk, v hotelu Bravo se sešlo zhruba stejně podporovatelů jako v Žamberku, přestože je Třebová téměř trojnásobná. Přesto jsme se nesetkali s negativními ohlasy. To jenom potvrzuje obecné mínění o Žamberku kdo se snaží pro město něco udělat, sklidí jen kritiku, nevoli a zášť. S přáním pěkných jarních dnů Mgr. Miroslav Vohník PODĚKOVÁNÍ Ráda bych se s Vámi podělila o vděčnost našim lékařům a sestřičkám. Od roku 1953 žiji v Helvíkovicích blízko řeky Divoké Orlice.Když nás 9.března 2000 postihla velká povodeň,přišli jsme s manželem nejen o nábytek, ale především o zdraví. Manžel mi zemřel v roce 2009, ale často vzpomínám, jaké jsme měli velké štěstí,že jsme se dostali k paní doktorce MUDr. Haně Junkové na interní oddělení do Rychnova. Mnohokrát jí děkuji za její obětavost, laskavost, lidský přístup a vzornou péči při léčení nás obou. I když mi už bylo 80 let, raduji se stále ze života díky svým dětem,vnoučatům, pravnoučatům. A to především díky MUDr.Junkové, která mě v začátku mé nemoci nejvíce pomohla. Proto na ni často s velkou vděčností vzpomínám! Často také s vděčností vzpomínám na MUDr. Křečanovou (bývalou obvodní lékařku). Mnohokrát také děkuji moji obvodní lékařce MUDr. H. Dubské za její ochotu a vzornou péči, kterou mi věnuje.velké poděkování také patří našim milým sestřičkám - J. Chmelanové a E. Šedajové za jejich ochotu a laskavé jednání k nám pacientům.také děkuji zubnímu lékaři MUDr. J. Pražákovi a milé sestřičce M. Brdíčkové za jejich trpělivost. Velmi si Vás všech vážím a ještě jednou děkuji. Zdraví A. Stejskalová z Helvíkovic Jak se lidé mění V Žamberských listech vyšel 15/ článek Richarda Neugebauera nazvaný Proč jsem přestoupil z ODS ke Svobodným a poněkud mě zaskočil. Vím, obracel se v něm na Vás, občany města Žamberka, ale mně to nedá, abych nezareagoval, protože v něm píše o ODS, kterou v naší oblasti zastupuji. A kterou Richard napadl poněkud zákeřně. Vážení Žamberané, chci zdůraznit, že tato reakce nevzniká proto, že se náš člen rozhodl přestoupit od nás jinam. To je výsostné právo každého. A my si za slovem demokratická, které máme v názvu, stojíme, a proto Richardovo rozhodnutí akceptujeme. Tato reakce vzniká proto, že Richard naprosto populisticky a demagogicky manipuluje s veřejným míněním. Strany svobodných občanů si osobně velmi vážím. K mnoha jejím členům chovám nejenom sympatie, ale pojí mě s nimi také přátelství. Tato reakce není tedy v žádném případě atakem Svobodných, jakkoli by to chtěl kdokoli propagandisticky tvrdit. Richarda Neugebauera jsem osobně poznal vlastně až jako kandidáta do Senátu Parlamentu ČR v r Stal se tehdy naší tváří. A stáli jsme všichni za ním. Sympatický, usměvavý sportovec byl naším želízkem v ohni. Žel to tehdy nevyšlo. Senátorem se stal Petr Šilar. Člověk musí umět i prohrávat, výsledek voleb jsme, neradi, přijali. Od doby, kdy jsi byl, Richarde, tváří ODS, kdy jsi reprezentoval její hodnoty, postoje, názory a politiku, tedy od podzimu 2010, uběhlo dva a půl roku. Což sice může být dostatečně dlouhá doba, aby došlo k zásadním změnám, ale skutečně k nim v ODS, jak píšeš, v jejích postojích, názorech a konání došlo? Není to jen populistická, ale přitom zcela prázdná fráze, která má říci pouze to, že Richard už nemá s tou zlotřilou vládou ODS naštěstí nic společného? Neodpovídám, jen se ptám. Ve zmiňovaném článku stojí, že ODS ztrácí svůj pravicový náboj. Má však možnost ho na vládní úrovni prosazovat? Současná politika ODS přece vychází z koaličního vládnutí. Tedy z celé řady koaličních kompromisů. Co s tím udělat? Chovali by se Svobodní v koalici jinak? Až se jednou podaří ODS sestavit většinovou vládu, nebude muset couvat ke středu a jistě ji potom zase jiní vmetou do tváře, že je pro změnu příliš pravicová. Faktem ale zůstává, že ODS je pravicovou stranou, která pravicové hodnoty v české politice tvoří, prosazuje a obhajuje již 20 let. A že jsme se něčemu zpronevěřili? Vážně? Čirý populismus. Naopak, Richarde, my se svých hodnot nevzdali. Jen reagujeme na současný stav věcí. Protože vnímáme odpovědnost za to, co se děje a jak se to děje. Silácky bušit můžeš jen do pevného stolu, stůl, který má nalomené nohy, je třeba nejprve vyspravit. A tomu se říká reagovat na situaci. Tomu se říká odpovědná politika. Tomu se říká pragmatismus. Richard píše, že jsme stranou zasloužilých funkcionářů zaměstnaných ve státní správě a lidí více či méně napojených na veřejné prostředky. A to mě nadzdvihlo snad nejvíc. Richarde, vždyť ty jsi příklad toho, že to tak není. Cožpak ty jsi byl nějaký zasloužilý funkcionář, když jsme tě vybrali jako svého kandidáta do Senátu? Ty jsi viděl nějaké zasloužilé funkcionáře v Oblastní radě, které jsi byl členem? Kdyby za nic jiného, za tohle by ses měl omluvit. ODS má nějakých členů. A je všechny jsi urazil. A že máme zástupce ve státní správě? Richarde, ano, ve státní správě a samosprávě sedí lidé a někteří z nich jsou také našimi členy. Stejně jako jiní třeba členy Svobodných. Co je to za argument? To je tak laciné Zásadní konflikt a zřejmě tedy hlavní důvod odchodu Richarda Neugebauera z ODS ale měl souviset s Vaším žamberským evergreenem Pěší zóna a tajemník. K tomu se vyjadřovat nechci, konečně Pěší zóna je již asi definitivně ukončena a navíc nemám tak přesné informace, abych k těmto dvěma problémům zaujal nějaký postoj. U čeho jsem ale byl a k čemu fundament vyjádřit se mám, to je situace s vedením Místního sdružení ODS Žamberk. Nechci laskavého čtenáře unavovat vnitřní strukturou a systémem fungování ODS, proto jen telegraficky: V Žamberku došlo k tomu, že si členové ODS nestihli v řádném termínu zvolit své vedení. Volební sněm byl sice řádně svolán, nicméně s datem konání po skončení funkčního období vedení sdružení. To byl důvod, proč jsem se sněmu jako místopředseda Oblasti osobně zúčastnil a předsedal mu, a proto mám také dostatek informací. Richard ve svém článku píše, že se těsná většina členů přidala k jeho výzvě, aby současný starosta a předseda místní ODS Jiří Dytrt vyvodil politickou odpovědnost z výše jmenovaných kauz a zvolila Richarda předsedou místní ODS. Richard vyhrál. Vše ostatní, co Richard píše, jsou ovšem pouze jeho domněnky, které mají mít zřejmě opět pouze jediný cíl mají čtenáři říci, jak starosta ovládá žamberskou ODS, jak Dytrt manipuloval se členy a jak vinou Dytrta Richard přišel o své předsednické křeslo. To, co Richard napsal, jsou domněnky, kterým snad sám ani nevěří. Přesto Vám je ve svém článku podsouvá jako fakta. Smutné, Richarde, smutné. Zpět k faktům: Richard vyhrál, stal se předsedou místní ODS. K ruce měl místopředsedu a pokladníka. Podmínkou zachování členství v ODS je každoroční zaplacení členského příspěvku. Pokud stávající člen nezaplatí do konce března, přestává být automaticky členem. Také proto se příspěvky vybírají na schůzích již od ledna. A schůze svolává a řídí předseda sdružení. Richarde, napsal jsi, že většinová část místního sdružení přivítala změny ve vedení ODS, podcenila však sílu místních struktur spojenou s vůlí stávajícího starosty o další politické působení. To je domněnka a zřejmě tvůj politický naivismus. Víc k tomu dodat nemohu. Píšeš, že zákulisními manipulacemi pod záminkou nezaplacených členských příspěvků se podařilo skoro zrušit registraci místního sdružení ODS Žamberk. Někteří členové se potom rozhodli ODS opustit. To je jednak lež, protože oni ODS opustit ani nemohli, protože tím, že jsi včas od členů nevybral příspěvky, jejich členství zaniklo. Jak by tedy mohli ODS opustit? Navíc je to doklad toho, jak jsi sdružení v té době vedl. Fakt, že jsi nechal sdružení v Žamberku téměř zaniknout, vypovídá pouze o tobě. Nikoli o J. Dytrtovi. O něm vypovídá až to, že sdružení potom, v součinnosti s vedením Oblasti, zachránil. A po těchto událostech jsi měl, jak píšeš, ODS opustit. Nezdůvodňuj to ale zákulisními manipulacemi, nalij lidem čistého vína prostě jsi nezaplatil členské příspěvky včas ani Ty. Jako předseda. Opět musím zopakovat - smutné. I já s Richardem věřím, že Žamberk i nadále zůstane pravicovým městem. Odmítám ale jeho populistická slova o tom, že ODS dnes pravici nepředstavuje. ODS totiž jako jediná nabízí realistickou, pragmatickou pravicovou politiku. Což ovšem může být některým politickým naivům a idealistům málo Vážení Žamberané, tímto článkem jsem chtěl uvést na pravou míru falešná, zkreslená a chvílemi dokonce lživá slova našeho bývalého člena, který se do Vašeho zastupitelstva dostal jako člen ODS. Lidé se mění. Richard se změnil. Mrzí mě to. Mrzí mě to i proto, že musím psát takovéto věty. Co mě uklidňuje, je víra, že Vy na podobná prohlášení nenaletíte, že nesednete na lep populistům, že jistě zvážíte, kdo a co pro Žamberk za poslední roky udělal. Josef Kopecký, 1. místopředseda Oblastního sdružení ODS pověřený řízením Oblasti a zároveň místopředseda Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje.

5 5 HLUBOKÁ POKLONA A PODĚKOVÁNÍ Hluboká poklona a poděkování patří všem lékařům, sestřičkám a zdravotnickému personálu na plicním oddělení - 1.patro v OLÚ Albertina v Žamberku za perfektní a profesionální péči o mého manžela Josefa Sýkoru v době jeho hospitalizace na tomto oddělení. Nesmírně si vážím Vaší práce a děkuji Vám za navracené zdraví mému manželovi. S úctou k vám všem Eva Sýkorová, Žamberk Otevřený dopis Radě města Žamberka Vážená Rado města Žamberka, dne 15. dubna jsem se zúčastnil konkurzního řízení na ředitele Základní školy 28.října Žamberk. Konkurzní komise, složená z osmi odborníků (školní inspektor, psycholog, zástupci města a kraje, pedagogové a další), mne navrhla městské radě jako nejvhodnějšího kandidáta. Na svém zasedání 25.dubna 2013 jste však do funkce ředitele nejmenovali mě, ale kandidátku, která se umístila až na třetí pozici. Vím, že máte na takové rozhodnutí právo. Co mi však uniká, jsou důvody, které Vás k tomu vedly. Jak lze snadno zjistit např. na jiných školách v okolí, je běžnou praxí, že je radou schválen kandidát navržený konkurzní komisí. Navíc je při dobrém fungování školy většinou snaha zachovat její kontinuitu a potvrdit do funkce kandidáta z dané školy a neriskovat tak případné problémy v kolektivu, ke kterým s příchodem nového ředitele často dochází. Navíc naše škola výborně funguje a dokážeme společně udělat úžasné věci, jako byla například nedávná Žákovská akademie, kdy se nám podařilo třikrát vyprodat Divišovo divadlo. Nevím tedy, jak závažný důvod Vás vedl k tomu, že jste se rozhodli k tak nestandardnímu řešení. Nejsem pro Vás přece neznámou osobou a dobře víte, co jsem pro školu i město za dobu svého působení na ZŠ 28. října vykonal. Cožpak fakt, že na škole působím přes dvacet pět let, že znám dobře prostředí, kolegy a žáky, vybudoval jsem zde úspěšný pěvecký sbor, že mám podporu současného vedení školy i většiny kolegů a především vítězství v konkurzu nejsou dostatečnými důkazy o mých lidských, profesních a organizačních kvalitách a schopnostech? Navíc se angažuji při různých akcích města a pracuji pro město jako člen Komise pro zahraniční styky. A pokud jsem i přes tyto argumenty zcela nesplňoval Vaše představy o řediteli školy, proč jste ředitelkou nejmenovali kolegyni, která se umístila na druhém místě? A není to celé také tak trochu pohrdání prací členů konkurzní komise, kteří věnovali dva dny svého času konkurznímu řízení? Po celou dobu svého působení ve školství se snažím vést děti k férovosti, slušnému a přímému jednání. Způsob, jakým jste se mnou jednali v souvislosti se jmenováním nového ředitele, však prvky takového jednání postrádá. Do dnešního dne jsem od Vás neobdržel informaci o výsledku jmenování. Nevím, jaké jsou postupy, ale zvednout telefon a zavolat, jak se věci mají, by snad nebyl takový problém. Mrzí mne to o to víc, že se s většinou z Vás znám osobně. Když o tom všem přemýšlím, nemohu se zbavit pocitu, že Vaše jednání ohledně konkurzu na ředitele naší školy nápadně připomíná praktiky, kterých jsme v poslední době v našem městě svědky. Myslím, že více, než o blaho a rozvoj školy šlo při Vašem rozhodování o politické cíle a prosazení vlastního kandidáta. Až teď mi dochází, proč nás pan starosta tak důrazně poučoval, že konkurzní řízení má pouze doporučující charakter. Vážená rado města Žamberka, mrzí mne, že jsem musel napsat předchozí řádky, ale opravdu se mi nechtělo přijmout toto Vaše rozhodnutí, aniž bych se k němu nevyjádřil. Základní škola 28.října byla vždy mou srdeční záležitostí a pocitu hořkosti z Vašeho jednání a rozhodnutí se budu dlouho zbavovat. V Žamberku S pozdravem Mgr. Jaromír Žejdlík Demagog, pane Chvátile, je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci. Tím zajisté nemáte na mysli občany města Žamberka, a tak vlastně nevím, koho těmi hlupáky míníte. Demagog (z řec. vůdce lidu). Oproti apathii širších vrstev lidu vždy vyskytovali se lidé, kteří ztotožňujíce svůj vlastní zájem se zájmem tříd utlačovaných, snažili se buď výmluvností neb skvělými skutky strhnouti lid za uskutečněním svých snah, nesoucích se k převratům v dosavadním ústroji veřejném nebo společenském. Při tom ovšem není vyloučeno, že úmysly takových d-ů byly šlechetné; avšak již od těch dob, kdy v Athénách po smrti Perikleově jirchář Kleón uchopil se pomocí prodajné a nemravné luzy řízení záležitostí veřejných, jež dopomohlo mu ke značnému bohatství, přikládá se slovu d. význam člověka, jenž za úmysly ryze sobeckými snaží se zvrátiti dosavadní poměry právní sváděním lidu na bezcestí. Prostředky, jichž d-ové užívají, ovšem musí býti přizpůsobeny poměrům časovým a povaze lidu, má- -li agitace míti úspěch; za starších dob působily tu ponejvíce řeči na vhodných místech pronášené, dary na penězích a jiné výhody lidu skýtané a někdy i skutky válečné, kdežto za našich dnů vedle immunity poslanecké najmě svobody tisku bývá někdy zneužíváno d-y na rozpoutání vášní lidu a k využitkování jich na vlastní prospěch. Možná se bude zdáti některému lidu prapodivný sloh, ale doslova okopírováno z internetu jest. A tak nevím, jestli z toho mám, nebo nemám vlastní prospěch, jak se píše výše. Na základě článku v ŽL jsem se rozhodl, pane Chvátile, požádat Vás touto cestou jako bývalého starostu, o pojmenování osoby, která svým jednáním způsobila určité potíže. 1. Z trezoru, který nebyl vypáčen a ve kterém byly uschovány zlaté mince (tedy od tohoto trezoru měla ona osoba klíče), se tyto mince ztratily. 2. Tato osoba podepsala smlouvu na 10 milionů Kč. Bez jakéhokoliv zajištění. 3. Tato osoba dále ke kupním smlouvám k prodeji nemovitosti vystavila doložky, aniž byl zveřejněn záměr o prodeji, což je v rozporu se zákonem o obcích. 4. V rozporu se zákonem o obcích podepsala tato osoba rovněž dohodu o převodu dluhu ,- Kč (konstatoval NS v Brně) a tím město připravila o nemalou částku. Město se soudilo o 1 milion Kč, a místo toho, aby tuto částku vysoudilo (KS v Ostravě a VS v Olomouci), muselo navíc ještě zaplatit přibližně 240 tis. Kč. Co říci závěrem? Vše, o čem jsem kdy psal, mám písemně podložené. Na rozdíl od jiných (použiji Vašeho názvu) demagogů, kteří sedí při ZM na jiném místě, než sedávám já, a dělají z občanů hlupáky. Jiří Merganc, Žamberk Pozn.redakce: dopis byl předán M. Chvátilovi k vyjádření. Vážený pane Merganci, je mi Vás upřímně líto. Mít smysl života v tom, že budu očerňovat práci druhých, že budu hledat chyby, zveličovat je a používat k obrazu, který mi byl zadán nebo který jsem si vytvořil, to je smutný úděl. Byl jsem na radnici dvanáct let. Za tu dobu jsem musel udělat stovky ba tisíce rozhodnutí. Je jasné, že některá dobrá nebyla. Mám dokonce takových pět, šest, za které se i stydím. Ale nic z toho, co mi podsouváte, to není. Tyto mnohokrát omílané pravdy, byly již x-krát prověřovány, byla na ně opakovaně trestní oznámení a nic. A Vy, stejně jako Vaši předchůdci, je opakovaně vytahujete, abyste jimi očernil, naposledy moji ženu. Pane, život je přece o smysluplné práci, o takové, která je za člověkem vidět. A protože jsem už za pracovním zenitem, často se ohlížím zpět. Myslím, že se nemám za co stydět. Na tenise, na radnici, ve škole. A tak bych i Vám přál, až se jednou budete ohlížet, abyste na své pracovní pouti nenašel jenom zlobu, bourání, dštění síry. Život je přece krásnej, leč krátkej. Víte, kdo to řekl? V řeckých dějinách to nenajdete! S úctou M. Chvátil SE SILVIÍ PROTI ŠMEJDŮM Královéhradecká novinářka Silvie Dymáková dva roky jezdila na předváděcí akce, aby zdokumentovala, jak snadno se zde staří lidé stávají oběťmi manipulace nebo vydírání ze strany prodejců. Těmto praktikám lidé obvykle podlehnou a stanou se majiteli často nesmyslného haraburdí za deset i za statisíce. V horším případě skončí na zbytek života v exekucích. Kromě natočení dokumentu Šmejdi se Silvie nyní snaží proti těmto akcím bojovat snahou o změnu legislativy, jedná s inspekcí i s ministerstvem. Zároveň se svými kolegy sepsala tzv. Petici proti šmejdům. Tu již podpořily některé známé osobnosti, ale přidalo se například i naše krajské město Pardubice a jeho jednotlivé obvody. Petice je k dispozici na nebo na Facebooku. Můžete ji podpořit přímo na webu nebo vytisknout a rozšířit mezi své přátele a známé. Otevřena je do konce června. Hrp PETICE PROTI ŠMEJDŮM Město Žamberk a Městský úřad Žamberk se k Petici proti ŠMEJDŮM rovněž připojily a petiční archy můžete do konce května 2013 podepisovat na těchto místech: PODATELNA městského úřadu Nádražní čp. 833, KANCELÁŘ STAROSTY MĚSTA Masarykovo nám. čp.166 REDAKCE Žamberských listů radnice Masarykovo nám. čp dubna se v místním kině promítal výše uvedený film Šmejdi. Tuto projekci navštívilo cca 60 diváků. Nejsem si jista, zda je to hodně nebo málo, ale byla jsem překvapena, že o projekt měli zájem také mladší ročníky, kterým tato situace není jednoznačně lhostejná. To, co je ve filmu natočeno, se vymyká lidskému chápání, a proto se svými podpisy přidáváme ke všem, kteří tyto nemorální ŠMEJDY odsoudili a svými podpisy Petici proti šmejdům podpořili. REDAKČNÍ RADA ŽL SPECIÁLNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO NEDOSLÝCHAVÉ v Centru sociálních služeb (penzionu) v Žamberku se uskuteční ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. Král Vladimír

6 6 Nestihli jste provést úhradu členských příspěvků? Máte ještě příležitost ve středu od 9-12 hod. na podatelně MěÚ v Žamberku u paní I. Jirčikové nebo kontaktujte nejpozději do konce srpna 2013 Ing. D.Topičovovou Informace o akcích najdete v informačních skříňkách SPCCH. Za výbor organizace Vlasta Pavlousková Speciální pomůcky pro handicapované Oblastní charita Ústí n. O. nabízí k zapůjčení speciální pomůcky pro handicapované občany, které jim usnadňují pohyb v přírodě. Speciální pomůcky umožňují lidem se zdravotním handicapem zažít to, co je pro většinu z nás samozřejmostí radost z pohybu a objevování krás našeho regionu. Díky partnerství v projektu MAS ORLICKO, MAS NAD ORLICÍ a MAS POHODA venkova Orlické hory pro všechny byla pořízena tato speciální vozítka: Městská policie Dne 3.4. v odpoledních hodinách byla hlídka strážníků přivolána do prodejny Billa, kde byly zadrženy dvě osoby 29letý muž ze Svitav a jeho 33letá družka s dítětem, kteří si měli chtít odnést bez placení množství konzerv s rybičkami. Jmenovaní ztropili při zadržení doslova divadelní představení a trvali na příjezdu policie, protože se cítili dotčeni z nařčení, že jsou zloději, a neopomněli dodat několik slov o rasismu. Strážníkům velmi ochotně ukázali obsah kapes i tašek a skutečně v nich nebylo nalezeno žádné odcizené zboží. Jenže vzápětí se ukázalo, že to s tou nevinností není tak horké, neboť zboží, které viděla prodavačka mizet v kapsách jmenovaného, bylo nalezeno za přepravkami s pivem, kam ho muž odhodil ve chvíli, kdy si všiml, že je sledován. Dne 5.4. v dopoledních hodinách kontrolovali strážníci v Tyršově ulici 33letou řidičku vozidla Volkswagen, u níž měli důvodné podezření, že řídí motorové vozidlo i přesto, že jí byl v minulosti vysloven zákaz řízení vozidel. Podezření se následně potvrdilo a celá věc byla předána Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Dne dopoledne řešili strážníci přestupek proti majetku v prodejně Konzumu, kde se 52letá žena ze Slatiny nad Zdobnicí pokusila v kabelce pronést zboží bez zaplacení. Její počínání neušlo pozornosti zaměstnanců prodejny. Paní se ke krádeži přiznala a za přestupek jí byla uložena bloková pokuta. S nástupem teplého počasí narůstá počet lidí, kterým zjevně nesedí kombinace vypitého nadměrného množství alkoholu spolu se sluníčkem. Zůstávají ležet tam, kde se pod nimi podlomí kolena bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. U kolemjdoucích vzbuzují někdy odpor, někdy úsměv nebo politování. Často bývají pomočení a pozvracení a ve stavu, kdy nejsou schopni jakékoliv verbální komunikace. V dubnu vyjížděli strážníci ke dvěma podobným oznámením. V jednom případě 33letý muž z Vamberka těžce zmožen zamířil do Zámeckého parku, kde postupně ztratil tašku, části oblečení a po pár metrech mu přestaly sloužit i nohy a zůstal ležet u cesty, kde ho nalezli kolemjdoucí lidé. Obdobně dopadla 50letá žena z Neratova, která namol opilá zůstala ležet na mnohem frekventovanějším místě Masarykově náměstí. Na podobné jednání pamatuje přestupkový zákon, konkrétně se v obou případech jednalo o veřejné pohoršení. Za MP: Kamil Luňáček Bližší informace: Oblastní charita Ústí nad Orlicí Na Kopečku 356, Letohrad Tel ,

7 7 Z MĚSTSKÉHO MUZEA Začátek sezony pod dohledem četnictva Zahájení muzejní sezony v městském muzeu letos proběhlo netradičně jednodenní akcí. V sobotu 20. dubna byla budova Kateřinského špitálu v obležení četníků a policistů. Ve spolupráci s Městskou policií, Četnickou pátrací stanicí Pardubice, o.s., a Obvodním oddělením Policie ČR v Žamberku vznikl celodenní program, jehož závěrem byla beseda s Michalem Dlouhým, autorem předlohy Četnických humoresek. O týden později byla otevřena výstava Historie žamberského zámku a rodu Parishů. Vernisáž zhlédlo bezmála 90 lidí, kterým zahrál na housle Michal Neugebauer ze ZUŠ P. Ebena, doprovodila jej paní učitelka Gabriela Hrubá. Pokud jste ještě neměli možnost si výstavu prohlédnout, učiňte tak nejpozději do 22. května, kdy výstava končí. Možná vás zláká nabídka prohlédnout si expozici ve večerních hodinách během VII. žamberské muzejní noci Ztracené podkovy, kterou jsme připravili ve spolupráci s taneční skupinou Alabama ze SVČ Animo Žamberk na pátek 17. května v 19 hodin. Muzeum bude otevřeno do 21 hodin, připraven je pro Vás doprovodný program na parkovišti u muzea, vystoupení s bičem Návštěvníci využili možnosti seznámit se s nedávno rekonstruovaným obvodním oddělením Policie ČR v Žamberku, prohlédnout si vybavení, se kterým pracuje Městská policie Žamberk, nebo si prohlédnout soukromou sbírku amerických policejních odznaků Martina Faltuse z Ústí nad Orlicí. Po celý den byli k vidění členové občanského sdružení Četnické pátrací stanice Pardubice v dobových uniformách. Ti byli k dispozici všem zvídavým návštěvníkům a zodpovídali jejich dotazy k vystavené expozici. Na 14. hodinu bylo naplánováno vyšetřování dopravní nehody. Bohužel ji nebylo možné kvůli nepřízni počasí uskutečnit. Všem, kteří se na tuto akci těšili, se omlouváme, ale věříme, že ji plnohodnotně zastoupila velmi zajímavá beseda s Michalem Dlouhým. Během ní byla řeč nejen o četnících a Četnických humoreskách, ale také o žamberském rodáku Josefu Ježkovi, který stál v čele četnictva. Petra Glonka, country tance Alabama nebo kovářské práce v podání Petra Mačáta. Vstupné na akci je 15,- Kč. Otázkou zbývá, co nás čeká v nadcházejícím měsíci? Květen, lásky čas, už je ve své druhé polovině a my bychom Vás rádi pozvali do muzea na výstavu Podorlicko ve fotografiích Josefa Kvíčery. Zdejší kraj a lásku nejen k němu zachytil jak ve svých fotografiích, tak i básních, které budou součástí expozice. Slavnostní vernisáž bude v neděli 26. května v 15 hodin. Výstavu si můžete prohlédnout do 13. června Lucie Raliková Zprávy z knihovny Přemýšlíte nad originálním dárkem k blížícímu se Dni dětí? Knihovna zájemcům z řad rodičů nabízí v termínu od do dětské průkazky v originálním dárkovém balení, ve kterém je pro každého nového malého čtenáře připraven i malý dáreček. Ten je zdarma a cena dětské registrace je neměnná 50,- Kč roční poplatek a 30,- Kč jednorázově za tisk průkazky. Ing.Jana Hlaváčová, ředitelka MK Městské muzeum Žamberk Vás zve na výstavu Z historie žamberského zámku a rodu Parishů 27. dubna 22. května 2013 Představíme vám podoby zámku na obrazech, starých fotografiích a pohlednicích, projdete se zákoutími zámeckého parku a seznámíte se s genealogickou tabulí rodů Parishů a Bubnů. Autorské fotografie Slávky Hrdinové, Viléma Křečana a Pavla Morávka ze Žamberka. Otevřeno: Út Pá 9:oo 12:oo 13:oo 16:oo So Ne 14:oo 17:oo Vstupné: 15,- Kč 17. května možnost prohlídky výstavy v rámci Muzejní noci ve večerních hodinách.

8 8 program květen II.část. 15. května středa ve 20:00 hod. Scary Movie 5 2D USA komedie Co může být vtipnějšího, potrhlejšího a urážlivějšího než Scary Movie 4? No přece Scary Movie 5! Nejnovější pokračování téhle legendární filmové série si dělá nevázanou srandu ze všeho a všech, zejména ale z hollywoodských kasovních trháků. titulky / 85 min. / od 15 let / 100,-Kč 16. května čtvrtek v 17:00 hod. 19. května neděle v 17:00 hod. 26. května neděle v 17:00 hod. Kovář z Podlesí 2D ČR, SR pohádka Nový výpravný pohádkový příběh o vynalézavém kováři, hladovém drakovi a samozřejmě lásce, která nakonec přemůže veškeré zlo. Hvězdné obsazení (Bolek Polívka, Josef Somr, Jiří Pecha a další), humor a netradiční pojetí této neobvyklé pohádky zaručeně zaujme děti i jejich rodiče. česky / 100 min. / přístupný / 100,- Kč 16. května čtvrtek v 20:00 hod. 18. května sobota ve 20:00 hod. Iron Man 3 3D USA akční sci-fi Jeden z největších filmových hitů tohoto roku vstupuje do kin! Bohatý průmyslník a ve volném čase superhrdina Tony Stark (geniální Robert Downey Jr.) musí čelit dosud největší výzvě svého života. Vychutnejte si první snímek Ironmanovské série natočený v detailním 3D! česky / 129 min. / od 12 let 155,- Kč děti 135,- Kč 19. května neděle ve 20:00 hod. Velká svatba 2D USA romantická komedie titulky / 90 min. / od 15 let / 100,-Kč 23. května čtvrtek ve 20:00 hod. Isabel 2D ČR thriller Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž vydává za tajemným mužem. Díky své naivitě a odvaze zároveň se dívka ocitá v pasti děsivé společnosti, ve které musí bojovat o holý život. česky / od 15 let / 80,- Kč 24. května pátek ve 20:00 hod. Nazareth: Nekonečný rockový mejdan 2D ČR hudební, dokumentární Nazareth je legendární rocková skupina, která měla v sedmdesátých letech výsadní postavení v top ten tabulkách spolu s Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin Tito rockoví dinosauři ze Skotska i dnes naplňují koncertní sály a jejich hudba je stále plná energie. Zhlédněte unikátní dokument Miloslava Šmídmajera, plný skvělé hudby a nestárnoucích hitů jedné z nejslavnějších kapel 20. století. česky / 90 min. / přístupný / 80,-Kč 25. května sobota ve 20:00 hod. Babovřesky 2D ČR komedie Nejnovější komediální film Zdeňka Trošky, který naprosto ovládl česká kina! V reakci na fenomenální úspěch tohoto snímku jej znovu zařazujeme do našeho programu. Přijďte si vylepšit náladu jednou povedenou letní komedií! česky / 133 min. / od 12 let / 80,-Kč 26. května neděle ve 20:00 hod. Rychle a zběsile 6 2D USA akční Návrat legendy nelegálních závodů Dominica Toretta (Vin Diesel) i všech ostatních oblíbených postav téhle jedinečné akční série se koná ve velkém stylu! titulky / 145 min./ od 12 let / 120,-Kč 30. května čtvrtek ve 20:00 hod. Donšajni 2D ČR - komedie Nová komedie oscarového režiséra Jiřího Menzela, který je tentokráte i autorem scénáře. Typický Menzelův nadhled a humor se tu snoubí s perfektním hereckým obsazením Svou poslední filmovou roli si zde zahrála také legendární česká herečka Jiřina Jirásková. česky / přístupný / 100,-Kč FILMOVÝ KLUB 31. května pátek v 19:30 hod. Bez doteku 2D ČR drama Příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního otce. Problémy v rodině nedokáže řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými kamarády a stále více se propadá do uzavřeného světa svých představ. Doma hru na šťastnou rodinu hrát nedokáže, svět venku ji vysává, má strach... Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka. česky / 72 min. / od 15 let / pro členy 80,- ostatní 90,- Kč. KONCERT 17. května pátek v 19:30 hod. JAKUB SMOLÍK Koncert oblíbeného a charismatického zpěváka Jakuba Smolíka. Přijďte si poslechnout skvělou hudbu a zažít jedinečnou atmosféru živého koncertu této stálice českého hudebního nebe. první pásmo 240,-Kč, druhé pásmo 260,-Kč Ve foyer divadla probíhá celý měsíc výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Žamberk. Žamberk na jaře již tradičně ožil divadlem! Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo v Divišově divadle unikátní představení žamberských ochotníků Enigmatické variace, které uzavřelo letošní ročník Žamberských jarních slavnosti. Tato oblíbená přehlídka amatérských i profesionálních divadelních souborů letos zahrnovala celkem šest představení a přilákala více než tisíc diváků. Divácky nejúspěšnějším kusem byla komedie Pohleď a budeš udiven, kterou sehráli herci z divadla Palace Theatre Praha. Přední české herecké hvězdy, jako Jiří Langmajer, Máša Málková, David Suchařípa, nebo Miluše Bittnerová předvedly na prknech Divišova divadla vynikající výkon, za který se jim dostalo frenetického potlesku vyprodaného hlediště (přes tři stovky diváků dokonce bylo nutné přidávat přístavky). Ovšem ani amatérská divadla nezůstala profesionálům nic dlužna. Na komedii Dívčí válka (v podání DS Na Skále Helvíkovice) dorazilo více než 270 diváků, a pokud je pravda, že smích prodlužuje život, většina z nich se pravděpodobně dožije věku okolo sto padesáti let. Ani další soubory se nenechaly zahanbit. Vamberští ochotníci a jejich komedie o tom, že manželka se prostě nepůjčuje, mladí divadelníci ze SVČ ANIMO se svou vtipnou pohádkou Poněkud ztracená princezna, DS Dolní Lipka a jejich veselohra o nečekané návštěvě z Asie... Ti všichni ukázali skvělé divadlo, kterým si dokázali získat sympatie a potlesk náročného žamberského obecenstva. Děkujeme všem návštěvníkům a divákům za úžasnou atmosféru letošních Žamberských jarních slavností. A samozřejmě, už teď se můžete těšit, co si pro Vás MKP FIDIKO (a hlavně pí Alena Urbánková, koordinátora celé divadelní přehlídky) přichystá na Žamberských jarních slavnostech Filip Jedlička, MKP FIDIKO 20. května pondělí v 18:00 hod. ZUŠ Petra Ebena v Žamberku Mládí tančí 2013 Taneční obor Základní umělecké školy Petra Ebena srdečně zve na 30. ročník pořadu Mládí tančí. vstupné 50,- Kč důchodci sleva předprodej FIDIKO KONCERT Dětský pěvecký sbor VIOLA Žamberk úterý od 18 hodin kostel sv. Václava v Žamberku vstupné dobrovolné Slavíme 25 let sboru Zveme Vás na tradiční ATS festival v Nekoři. Nabízíme příjemně strávený víkend v krásném prostředí - malá kopaná, muzika, camp, vegestrava. Více info na

9 9 Ze společnosti VZPOMÍNKA Dne 19. května 2013 to bude již 20 let, co zemřela paní Anna Šlezingrová z Lukavice, bývalá zaměstnankyně Dřevotexu. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Vzpomínají Ruda a Jirka, synové s rodinami. Dne 29.dubna 2013 nás navždy ve věku nedožitých 89 let opustil pan Oldřich Resl ze Žamberka. Děkuji panu Dr.Oldřichu Jelínkovi a zdravotním sestrám za dlouhodobou péči a pomoc o mého manžela. Sousedům a všem ostatním za projevenou soustrast a květinové dary. S úctou Milena Reslová s rodinou ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽAMBERK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA v pátek 24. května od 18:00 hod. do chrámu sv. Václava v Žamberku Připravili jsme pro Vás: 18:00 - společně vystoupí komorní sbor Vlaštovičky ze ZUŠ P. Ebena Žamberk + dětský sbor Orlička a flétnisté ze ZŠ Klášterec nad Orlicí 18:45 - duchovní zastavení 19:00 - průvodce historií kostela 19:30 - Bratři ze Soluně - scénka dětí 20:00 - trubači na věži 20:15 - přístup ke zvonům a nad klenbu kněžiště, přístup k varhanám 21:,00 - vystoupí pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale Během večera bude rovněž přístupná kaple Panny Marie Bolestné za kostelem. NOC KOSTELŮ Náboženská obec CČSH a RS s Mgr. Erwínem Kukuczkou Vás srdečně zvou k návštěvě Husova sboru v Žamberku v pátek 24. května 2013 od 18 do 23 hod. V 18 hod. se uskuteční zahájení krátkou pobožností slova. Následovat bude koncert místního ženského pěveckého sboru za doprovodu varhan a sólového nástroje. V 19 hod. vystoupí Pěvecký sbor Vlašovičky ze ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Ve 20 hod. čtení z bible. Ve 21 hod. Varhanní koncert v podání paní M. Malé z Letohradu. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé. VÁLEČNÉ HROBY Zákonem č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech je stanoven jejich charakter, správa a náležitosti péče o ně. Válečným hrobem může být hrob, kde jsou pochovány lidské ostatky nebo jiné pietní místo, jako desky, pomníky a památníky. Ústřední evidencí a správou je pověřeno Ministerstvo obrany a na území své působnosti krajské úřady a úřady pověřených obcí. V obvodu pověřeného úřadu Žamberk za válečné hroby zodpovídá referentka Městského úřadu paní Andrea Fišerová. Některé čtenáře asi překvapí, že jen na území Žamberka je evidováno celkem deset válečných hrobů. Myslím, že většina měst stejné velikosti se takovým počtem pochlubit nemůže. Vyžaduje to však větší nároky na jejich údržbu a péči o ně. Na druhou stranu patří Žamberk mezi města, která nemají veřejný seznam obětí 2. světové války. V Žamberku jsou evidovány následující válečné hroby (v sokolovně jsou desky z provozních důvodů dočasně sejmuty): CZE pamětní deska obětem 2. světové války v sokolovně od Jana Balcara. Byla odhalena 24. listopadu 1946 a pod nápisem Zemřeli, abychom žili jsou jména šesti žamberských sokolů. CZE hrob čtyř vojáků Rudé armády na hřbitově. Jména uvádí nápis Vy jste dali život, my vám lásku. CZE hrob žamberského partyzána Stanislava Portíka s pomníčkem, postaveným zásluhou Jiřího Mergance. CZE památník obětem 2. světové války na náměstí Generála Knopa. Rok odhalení památníku ani rok instalace desky Karlu Bublovi neznám. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce, spočívající v nahrazení desky Karlu Bublovi deskou generálu Knopovi. Zřejmě autorem druhé desky je Zdeněk Kolářský, uváděný v evidenci válečného hrobu. CZE pamětní desky na zdi domu Žabkových v Šanderově ulici v osadě Polsko, věnované manželům Žabkovým a parašutistům Šanderovi a Žižkovi z paraskupiny BARIUM. CZE památník obětem 1. světové války naproti bývalému kinu Panoráma. Autorem je František Rous a jsou zde uvedena jména 109 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů Žamberka. CZE pomník legionáři Bedřichu Havlenovi v sadu u pošty. Za protektorátu musel být zničen. Podařilo se uschovat pamětní desku, která byla umístěna do památníku, obnoveného v r.1968 podle návrhu Františka Rouse a Jiřího Mergance. CZE pamětní deska štábnímu kapitánu in memoriam Pavlu Kubínovi na domě č. 5 na náměstí T. G. Masaryka od autorů Petra Kolářského a Jiřího Mergance. CZE pamětní deska v sokolovně, odhalená 28. října 1928 obětem 1. světové války. Pod nápisem Za svobodu vlasti dali své životy bratři jsou uvedena jména deseti ve válce padlých členů Sokola. CZE hrob rodiny Vraštilovy v urnovém háji na hřbitově. Deska s nápisem Život svůj nadějný dobře jsi žil, když vlast Tě volala, vrahy jsi bil. Prapor jsi zved, mužně jsi pad: ve vzduchu vítězství, kol kvetl sad je věnována studentu Miloslavu Vraštilovi, padlému za povstání v Praze. Mimo Žamberk jsou válečné hroby žamberských občanů také v následujících místech: CZE pomníček obětem nacizmu v Proboštově u Teplic. Mezi obětmi je i zdejší rodák a občan Žamberka Karel Bubla. Památník v Dolní Bečvě, foto Helena Halaštová CZE památník obětem 2. světové války v Přelouči. Je mezi nimi uveden i zdejší občan a rodák ze Žamberka Jindřich Fröde. Pietní místo z r.1947 bylo nově upraveno v r CZE pomník obětem obou světových válek v sousední Lukavici od Oldřicha Fiedlera. V seznamu obětí 2. světové války je i žamberský rodák Čeněk Doleček a jeho syn Olda. CZE pomník v Orlickém Podhůří u hájovny na Luhu. Nápis Padli v boji proti fašismu se vztahuje na hajného Čeňka Dolečka a jeho syna, školáka Oldu. CZE památník z roku 1946 v Dolní Bečvě, věnovaný v listopadu 1944 zde popraveným vlastencům. Na seznamu u pomníku jsou i občané Žamberka Karel Bubla a Ján Jurčo. Více na Spolehlivé hledání je na odkazu Evidence VH Mapa lokalit. Pavel Svědiroh

10 10 SVČ informuje RALLYE ŠMÍDL PŘILÁKALA ČTYŘIADVACET POSÁDEK PROVOZ na dětském dopravním hřišti v od května 2013 PO - PÁ 15:00 17:00 SO, NE 9:30 11:30 15:00 17:00 (kola a koloběžky s sebou ) Alena Němcová, ředitelka SVČ ANIMO VOLNÁ MÍSTA na letních dětských táborech: Taneční tábor Neon Malá Morava, Severomoravská chata Letní tábor Stroj času Stárkov, LT Pod Vysákem Příměstský tábor Prázdniny s angličtinou SVČ ANIMO Žamberk a Přihlášky a podrobné informace: SVČ ANIMO Žamberk, 28.října 713 PO PÁ 8:00 11:30 a 12:30 17:00 hodin. Tel , Běh na Rozálku ročník tohoto tradičního běhu proběhl v pátek A byl to ročník s hojnou účastí do závodu předškoláků se přihlásilo 60 dětí a hlavního závodu se účastnilo 197 závodníků. Závodníci byli rozděleni do 21 kategorií a celkem bylo předáno 60 diplomů a věcných cen. Novinkou letošního ročníku byla speciální trať pro děti šesti a sedmileté, která byla přizpůsobená jejich možnostem a výkonnosti. Velký dík patří všem pořadatelům, kteří měli starost hladký průběh závodu. Díky také patří FIDIKU Žamberk za zapůjčení zvukové aparatury a v neposlední řadě městu Žamberku za finanční podporu tohoto tradičního sportovního svátku. Podrobné výsledky na nebo sportorlice.wz.cz Středisko volného času ANIMO, Žamberk společně s generálním partnerem firmou Šmídl, s.r.o., a městem Žamberkem uspořádalo v sobotu 27. dubna ročník Rallye Šmídl. Myšlenka uspořádat akci, která by byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu, a zároveň by se při ní mohli pobavit rodiče s dětmi, vznikla při otevření dopravního hřiště v Žamberku. Zástupci sponzorů Martina Šmídlová, jednatelka firmy Šmídl, s.r.o., a Alena Němcová, ředitelka Střediska volného času Animo Žamberk, se shodly, že by taková akce mohla nejen rodiny z okolí Žamberka zaujmout. Alena Němcová přišla s nápadem na Rallye. Firma Šmídl, s.r.o., se rozhodla akci finančně podpořit a podílet se na organizaci. Na startu druhého ročníku se objevilo 24 posádek. Po prezentaci, rozpravě, vyplnění testů a nalepení startovních čísel přišla chvíle, na kterou všechny posádky netrpělivě čekaly - START 2. ročníku Rallye Šmídl. V 9:20 hod. dostala od ředitelky závodu M. Šmídlové první posádka pokyn ke startu. S nástrahami, které čekaly na trase ze Žamberka do Vysokého Mýta, se popraly téměř všechny posádky bez problémů. Po dojetí do cíle čekala na všechny prohlídka logistického centra firmy Šmídl ve Vysokém Mýtě. Na místě byl také připraven doprovodný program, o který se postaral BESIP a Hit rádio Magic. S úderem 13. hodiny se pak posádky vydaly na druhou etapu, která je zavedla až do samotného cíle, který byl umístěn ve firmě Šmídl v Žamberku. I přes Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: nepřízeň počasí se všechny posádky, až na jednu, která na trati udělala generálku motoru, zúčastnily jízdy zručnosti. Prvenství v kategorii Hobby obhájila posádka Stanislav Štěpánek - Jiří Rozprým. Kategorii Family ovládla posádka Jaroslav Bednář - Michal Bednář, Nicolas Ahmadu Suka a Gabča Jackaninová. Nejen pro děti byl připraven rozmanitý doprovodný program. Vystoupila taneční skupina Alabama, své dovednosti s bičem předvedl pan Voksa, děti si mohly nechat namalovat obrázky na obličej nebo se nechat učesat od Jany Kumpoštové. Po vyhlášení výsledků a sdělení dojmů se všechny posádky rozjely do svých domovů. Všem přítomným děkujeme za účast a těšíme se na další, tentokrát třetí ročník Rallye Šmídl. Více informací o Rallye Šmídl naleznete na Hana Hlavová a větrné počasí si pálení čarodějnic na Myslivecké chatě v Žamberku nenechalo ujít na 250 návštěvníků. V odpoledním programu děti aktivně soutěžily v nejrůznějších disciplínách, po kterých na ně čekaly pestré odměny věnované našimi sponzory. Na své si přišli také dospělí, kterým v průběhu večera hrála country kapela Wejvrat. Pro všechny návštěvníky bylo zajištěno po celou dobu konání akce výtečné občerstvení. Občanské sdružení CEMA Žamberk děkuje všem sponzorům, partnerům a dobrovolníkům, kteří akci podpořili, za jejich přízeň. Speciální poděkování patří Mysliveckému sdružení Hůrka, které poskytlo skvělé zázemí. Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková DEN DĚTÍ S DOBROVOLNÍKY se uskuteční v pátek 31.května 2013 od 15:00 do 19:00 hod. v Zámeckém parku v Žamberku. Pořadatelem je Koalice nevládek Pardubicka a o.s. Cema ve spolupráci se Střediskem volného času ANIMO Žamberk. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na jiný termín. PÁLENÍ ČARODĚJNIC na Myslivecké chatě v Žamberku Dne se na soutoku Divoké Orlice a Rokytenky uskutečnilo PÁ- LENÍ ČARODĚJNIC, které pořádalo Občanské sdružením CEMA Žamberk. Díky pestrému programu, který sdružení přichystalo, si na své přišly nejen děti, ale i jejich rodiče. I přes chladné Od května přijímáme přihlášky na prázdninovou družinu Bližší informace naleznete na webu nebo na tel Ing. Gabriela Šelongová

11 11 Mládežnické projekty zájmové 2013 Rada města schválila na svém zasedání dne rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na Mládežnické projekty zájmové ve výši do 50 tisíc Kč pro jednotlivé subjekty. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne příspěvky přesahující 50 tisíc Kč. V letošním roce bylo rozděleno jednotlivým žadatelům celkem 611 tisíc Kč, rozpočet byl významně posílen částkou 211 tisíc Kč z výherních a sázkových automatů. Prostředky byly rozděleny na sportovní a ostatní (mimosportovní). V kategorii mimosportovní bylo rozděleno 250 tisíc Kč. V kategorii sportovní 361 tisíc Kč. Komise pro MP sportovní i mimosportovní zasedala U SVČ ANIMO Žamberk byly projekty č. 17 a č. 18 totožné, proto byl podpořen pouze projekt č. 17, který splňoval pravidla Mládežnických projektů. Některé projekty byly z důvodu chybně vyplněných žádostí a nedostatečně vypracovaných podkladů výrazně poníženy. Prostředky byly rozděleny v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka a také dle úrovně zpracovaných projektů. Žádáme statutární zástupce jednotlivých spolků a organizací, aby se dostavili podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvku na Městský úřad Žamberk, Občanské záležitosti (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48). Nezapomeňte přinést i razítko organizace. Po podpisu smlouvy budou schválené finanční prostředky převedeny na účet organizace. Dále žádáme příjemce příspěvků, aby dbali podmínek smlouvy spolu s přijetím příspěvku se zavazují např. i vhodným způsobem prezentovat činnost spolku (v Žamberských listech, na internetu, v denním tisku apod. dle vlastního uvážení), aby i veřejnost měla přehled, jaká činnost a s jakými výsledky je z městských peněz podporována. Soupis schválených příspěvků - MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY ZÁJMOVÉ 2013 MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY ZÁJMOVÉ ČÁSTKA ,- Kč sport Spolek, sdružení Název projektu Příspěvek 2013 (v tis. Kč) 1 1.FC Žamberk Podpora činnosti dětí a mládeže ve fotbalovém klubu 1.FC Žamberk 30 2 Jezdecký klub Žamberk Provoz jezdeckého sportu 15 3 Sportcentrum Neugi o.s. Sportovní tábory 2 4 Sportcentrum Neugi o.s. Tréninková činnost 9 5 Skateboarding Forever Sportovní činnost mládeže 13 6 Sportovní klub Žamberk Výchova, trénink a soutěžní činnost mládeže v šachu 12 7 Sportovní klub Žamberk Podpora talentované mládeže kanoistického oddílu 26 8 Sportovní klub Žamberk Oddíl ledního hokeje - družstvo přípravky 27 9 Sportovní klub Žamberk Oddíl ledního hokeje - O pohár starosty města Žamberka 5 10 Sportovní klub Žamberk Cyklistika - MTB silnice SVČ ANIMO Žamberk TS NEON - moderní tanec SVČ ANIMO Žamberk Turnaj žáků T-Ball do škol 6 13 SVČ ANIMO Žamberk Materiální vybavení sportovních zájmových útvarů SVČ ANIMO Žamberk TJ Sokol Žamberk Družstvo žáků orientačního běhu TJ Sokol Žamberk Činnost oddílu lehké atletiky TJ Sokol Žamberk Činnost družstva mládeže (OP IV) - stolní tenis 4 17 TOSK Žamberk Tenis program BK Gymnázium Žamberk Tělovýchovná a sportovní činnost - basketbal Obč. sdruž. OU a PŠ Žamberk Posílení plavecké zdatnosti - jednorázová návštěva plav. bazénu 3 20 Obč. sdruž. OU a PŠ Žamberk Činnost SK Orlice Žamberk Obč. sdruž. OU a PŠ Žamberk Plavecká škola 6 22 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Sportovní kroužek - míčové hry 1. stupeň 3 23 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Sportovní kroužek - míčové hry 2. stupeň 2 24 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Mažoretky ZŠ 28. října 581 Žamberk Plavecký kurz ZŠ 28. října 581 Žamberk Rozvíjení pohybových dovedností u žáků 1. stupně ZŠ 7 27 Baseball Žamberk Baseballové vybavení 25 CELKEM 361 MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY ZÁJMOVÉ ČÁSTKA ,- Kč ostatní Spolek, sdružení Název projektu Příspěvek 2013 (v tis. Kč) 1 Aeroklub Žamberk Podpora leteckého výcviku mládeže 5 2 Občanské sdružení CEMA Žamberk Zájmové kroužky dětí 4 3 Občanské sdružení CEMA Žamberk Jednorázové akce RC Pohoda 3 4 Občanské sdružení CEMA Žamberk Prázdninová družina 3 5 Občanské sdružení CEMA Žamberk Den dětí s dobrovolníky 4 6 Šťastný domov občanské sdružení Jezdecký klub 7 7 Šťastný domov občanské sdružení Kroužek paličkování pro děti 2 8 Šťastný domov občanské sdružení Kroužek Včelaříci - včelařství pro děti 4 9 Šťastný domov občanské sdružení Arteterapeutické dílny 3 10 Šťastný domov občanské sdružení Nalezení vlastní cesty a hodnoty pro děti z pěstounských rodin 3 11 Český rybářský svaz Školení, závody, soustředění 5 12 Junák svaz skautů a skautek Skautská výchova - zajištění provozu 9 13 Junák svaz skautů a skautek Skautská výchova - opravy a údržba 8 14 Junák svaz skautů a skautek Skautská výchova - obnova vybavení (tábor) Lay.no, o.s. Divadelní festival Ejhle, loutka SVČ Animo Žamberk Letní dětský tábor ve Stárkově 8 17 SVČ Animo Žamberk Materiální vybavení mimosport. zájmových útvarů SVČ ANIMO 8 18 SVČ Animo Žamberk Materiální vybavení zájmových útvarů SVČ ANIMO 0 19 Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk Volba krále a královny Majálesu Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk CORALE, Korálky Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Muzikoterapie a arteterapie 2 22 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Přijď a vytvoř si sám - ruční práce a řemesla 2 23 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Tvořivá dílna 2 24 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Gastro kroužky 3 25 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Výtvarná činnost - práce s keramickou hlínou 2 26 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk GO-GO prožitkový pobyt 3 27 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Rozvíjení kulturních a uměleckých činností 3 28 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Muzikoterapie - Život je hrou 3 29 Obč. sdruž. OU a PrŠ Žamberk Pobyt žáků v partnerském městě v SRN 9 30 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Plazi, jak je neznáme II 1 31 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Gastronomický a barmanský kroužek 6 32 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Člověk a příroda 1 33 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Malý kuchtík - kroužek vaření a pečení 1 34 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Přírodovědný kroužek 2 35 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Čítárna Andersen 1 36 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Praktická a estetická činnost 2. stupeň 1 37 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Keramický kroužek 3 38 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Výtvarné činnosti 1 39 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Praktická práce na PC 0 40 ZŠ Nádražní 743 Žamberk Nevaž se, odvaž se 1 41 ZŠ 28. října 581 Žamberk Pěvecký sbor Viola ZŠ 28. října 581 Žamberk Mezinárodní akce knihoven Noc s Andersenem 1 43 ZŠ 28. října 581 Žamberk Kroužek Hravě - zdravě 1 44 ZŠ 28. října 581 Žamberk Keramický kroužek 2 45 ZŠ 28. října 581 Žamberk Čtenářský kroužek 1 46 ZŠ 28. října 581 Žamberk Zájmový kroužek Anglického jazyka pro žáky 2. třídy 1 47 ZŠ 28. října 581 Žamberk Návštěva žáků ze Senftenbergu 6 48 Sdruž. rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Žamberk Paličkovaná krajka 4 49 Sdruž. rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Žamberk Setkání mladých akordeonistů v mezinárodním orchestru Sdruž. rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Žamberk Koncerty, reprezentace města v ČR i zahraničí Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk Zdraví a radost pro děti 1 52 Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk Předškoláci v pohybu 2 53 Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk Neonek při MŠ Sluníčko 3 54 Základní kynologická organizace Žamberk Zájmové kroužky dětí 7 CELKEM 250 Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti, MěÚ Žamberk

12 12 Předposlední střípky z Rice Lake Tak i na nás, tři letošní průzkumnice Nového světa, mě, Karolínu Suchomelovou a Martinu Liebichovou letos došlo a doba, která nám byla vyhrazena k objevování nových divů za oceánem, se neprodleně blíží ke konci. A jak to tak už chodí, čas, který bychom většinou chtěli co nejvíce prodloužit, uplývá nejrychleji. Je to hořko-sladký pocit mezi ohromným nadšením v očekávání toho dne D, kdy se po deseti měsících zase setkám s mou tentokrát již biologickou rodinou a přáteli a opuštěním dvou úžasných amerických rodin, které mě přijaly za svoji a moc mi přirostly k srdci. Za tu dobu, co jsem za velkou louží začala nový život, jsem nasbírala neuvěřitelně moc zážitků, a další se pořád načítají. Mezi ty poslední patří Prom, který je něco jako maturitní ples. Avšak místo velké očekávané noci pro maturanty, je Prom ohromnou záležitostí pro třeťáky. A jestli je alespoň něco podobné realitě amerických filmů, pak právě Prom. Už měsíc před touto akcí se většina mužského pohlaví snaží co nejoriginálněji pozvat svoji drahou polovičku, nebo svou vysněnou dívku za svůj doprovod. Na večer protančený diskotékovým stylem, protože klasické tance tu skoro nikdo neumí, se třeťáci a čtvrťáci středních škol připravují celý den a po dosažení hollywoodského vzhledu se nejedna skupina studentů vydá na večeři a poté na místo konané akce limuzínou, kdy za to všechno některé rodiny utratí i deseti tisíce. Tento ples probíhá od dvaceti hodin do půlnoci a v polovině večera je korunován král s královnou Promu, které si třeťáci zvolí mezi sebou. Po protančeném večeru však zábava ještě nekončí a většina účastníků se přemístí do školy, kde se koná Post Prom, který je jakousi dodatečnou zábavou nebo after párty, kde studenti mohou vyhrát Ipod, stodolarové poukazy na benzínky nebo do restaurací, dárkové koše, nebo třeba i kajak, zahrát si Laser Tag, volejbalový a basketbalový turnaj, nechat si vyvěštit budoucnost, nebo si nechat udělat masáž. To všechno je pořádáno ochotnými rodiči a učiteli, kteří se tak snaží předejít možným nehodám a problémům, které by se mohly stát ve zbytku noci. Je tu pouze jeden jediný háček a to, že školu nesmíte opustit až do pěti do rána, což nakonec nebyl žádný problém, protože o zábavu bylo opravdu velmi dobře postaráno. Celá noc pro mě utekla mrknutím oka a zbylo mi po ní jen spousta fotek, typická květinová dekorace na zápěstí, kterou většina děvčat dostane od svého doprovodu, a vzpomínky na celý život. A abych Vás neunudila detaily jedné noci, rozloučím se svým posledním článkem z RL pár poznatky, které na Američanech velmi obdivuji. Ani po roce mě totiž nepřestává udivovat jejich odhodlání si navzájem pomáhat. Pomáhej bližnímu svému jim není ani trochu cizí, a i když se jedná o naprosto cizí lidi, které potkalo nějaké neštěstí, většina Američanů ani nezaváhá a tam, kde nemůžou pomoci finančně, zasáhnou každou další možnou cestou. Také jejich silné vlastenectví pro mě bylo překvapením. O slibu vlajce již psala Martina a já jen dodám, že každá sportovní událost začíná hymnou, ať už se jedná o školní basketbalový zápas, nebo hru NBA přenášenou celostátně. Ta hrdost národa se však neodráží jen ve vlajce nebo hymně, ale celkovém postoji. A až tady jsem si uvědomila, že jako Češi máme být opravdu na co hrdí, a vlastně mě mrzí, že ta naše dušička je většinou tak malá. Až dálka, která mě oddělila od Čech, mi pomohla opravdu ohodnotit krásy naší země. Děkuji mockrát městům Žamberku a Rice Lake a všem, kteří umožnili, abych se i já vydala na tuto ohromnou životní zkušenost, která je pro mě nesmírně cenná, a chci podpořit rozhodování těm, kteří něco takového zvažují. Stojí to víc než za to a tento rok byl pro mě jedním obrovským snem, který se opravdu vyplnil. Zuzka Strnadová Mateřská škola Sluníčko, Žamberk a Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Zápis se na obou MŠ koná ve středu 22. května 2013 od 8:00 do 16:00 hodin. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a veškeré informace o zápisu poskytnou ředitelky MŠ: Blanka Reková Iva Pražáková ředitelka MŠ Sluníčko, Žamberk ředitelka MŠ Čtyřlístek, Žamberk tel tel Jak jsme letos soutěžili III. V letošním soutěžním hodnocení budeme pokračovat nakonec komorní hrou s převahou smyčcových nástrojů. Ze školního kola do okresu postoupilo houslové duetto Dell Arco a barokní soubor Violinata. V okresním kole v Letohradě získaly oba soubory 1. místa s postupem do krajského kola. V krajském kole v Pardubicích obsadilo houslové duetto Dell Arco Michal Neugebauer a Václav Kotyza 1. místo za velmi vydařený výkon. Barokní soubor Violinata ve složení Michal Neugebauer, Václav Kotyza housle, Helenka Dubská - klavír podal úžasný výkon, s nímž zvítězil a postoupil do ústředního kola. To se bude konat od 17. do 19. května v Jindřichově Hradci. Za všemi úspěchy stojí velká píle všech tří aktérů a vynikající vedení ze strany učitelky Jaroslavy Doudové. Držíme všechny palce jak tomuto triu, tak akordeonistce Adélce Luxové a akordeonovému kvartetu. Ti všichni budou hájit barvy Žamberka v ústředních kolech! PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka školy Třetí nejlepší svíčkovou vaří ve školní jídelně Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Dne se v Hradci Králové konal již 18. ročník prestižní soutěže GASTRO HRADEC. Soutěž s mezinárodní účastí se těší velké pozornosti odborníků, laické veřejnosti, ale i medií. Skládá se z několika dílčích soutěží. V letošním ročníku byla zařazena soutěž pod názvem Chuť Česka o nejlepší svíčkovou omáčku. Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku se této soutěže zúčastnila se svíčkovou omáčkou, kterou připravují ve školní kuchyni. Divácky se klání těšilo velké oblibě a malý sál královéhradeckého Aldisu byl zaplněn do posledního místečka. Celou soutěž hodnotila nejen odborná porota v čele s Jaroslavem Runštukem, ale i laická veřejnost. V konkurenci předních restaurací z České republiky vybojovaly studentky Lucie Cinková a Dominika Horáková 3. místo. Velké poděkování patří vedoucímu školní jídelny panu Jiřímu Lotovi, který pomáhal studentky připravovat. Mgr. Ilona Středová, učitelka odborného výcviku Žáci SŠ OŘS Žamberk na brigádě v Liticích Domov mládeže při SŠ OŘS Žamberk pořádal již 10. ročník jarního úklidu na hradu Litice. Počasí se vydařilo, a tak po práci došlo i na opékání buřtů a posezení u ohně s panem kastelánem Ing. Daliborem Urbanem. Těšíme se na další ročník společného setkání na tomto krásném historickém místě našeho kraje. Jarmila Hynková, vychovatelka DM

13 13 Gymnázium Žamberk Úspěch naší studentky Studentka našeho gymnázia Klára Paďourová, která v laboratoři firmy Contipro Pharma, a.s., absolvovala stáž v rámci programu FyBiCh (školitelé P. Klein a M. Sojka), dosáhla se svou odbornou prací Inhibitory activity of plant extracts against hyaluronate-lyase from wound pathogens Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae významného úspěchu, neboť byla odbornou komisí FEMS přijata k prezentaci na 5 th Congress of European Microbiologists v Lipsku. Nová šance na přijetí pro šesťáky Možná jste loni byli nemocní, prošvihli termín, necítili jste se, nechtěli jste, zdálo se vám to příliš brzo, apod. Letos se do čtyřletého gymnázia hlásilo 67 uchazečů na 1 třídu, což jen potvrzuje trend posledních let. Šance na přijetí tak stále klesá. Proto nabízíme naskočení do osmiletého gymnázia od září do sekundy. Stačí vyplnit přihlášku na (potvrzenou na 2. straně základní školou) a konat přijímací SCIO testy. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 8. Přihlášky odevzdávejte do konce května v kanceláři školy. Termín konání testů je od 14:00 hodin. Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel školy VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI ROBO RAVE Našemu programátorsko konstrukčnímu týmu ve složení Petr Vanický, Vojta Šípek, Jirka Pomikálek a Jarda Vebr se podařilo vytvořit robota, se kterým naši junioři Libor Matyáš, David Prokopec a Maixner zvítězili v robotické soutěži ROBO RAVE kategorie junior. Tato soutěž se konala pod záštitou hnutí AMAVET v Pardubicích. Úkolem robota byla doprava míčků do zásobníku a návrat zpět po vyznačené čáře s jednou křižovatkou ve tvaru T. Děkujeme firmě Bühler CZ,s.r.o., za poskytnutí stavebnic a těšíme se na další spolupráci. Ing. Mgr.Jaroslav Vebr Úspěch Gymnázia Žamberk v juniorském maratonu V úterý se vypravilo družstvo z naší školy na krajské kolo Juniorského maratonu do Pardubic. Juniorský maraton, je závod, ve kterém desetičlenné družstvo s minimálně třemi dívkami zaběhne trať klasického maratonu. Každý závodník tedy běží m. Vítězové krajských kol postupují do republikového finále, které se běží v rámci Volkswagen Maratonu Praha. Již vloni jsme se umístili na krásném třetím místě a od postupu na republikové finále nás dělilo pouhých 40 vteřin. Letos jsme před sebou měli nelehký úkol, minimálně obhájit bednu, v lepším případě postoupit. Náš team ve složení Denis Lom, Kamil Hlava, Simona Chládková, Vojta Kočí, Zuzana Fáberová, Honza Baláš, Simona Maříková, Marek Škorpil, David Novotný a Petr Kubelka byl odhodlán dát do toho všechno. Již od začátku se nám dařilo, Denis závod skvěle rozběhl a držel kontakt s vedoucím běžcem, ve druhém úseku se před nás ale dostal závodník z Gymnázia Dašická a odsunul nás na třetí pozici. I když všichni závodníci běželi výborně, trvalo nám pět úseků, než se nám podařilo vrátit na druhou pozici. Postarala se o to Simona Maříková, která dokázala na svém úseku nejen dohnat ztrátu skoro jednoho kola, ale i vytvořit další kolo náskoku. Kluci na posledních třech etapách už museli pozici pouze udržet. Nováček v teamu Marek Škorpil velmi překvapil výborným časem a náskok ještě prodloužil. Hrálo už se jen o to, jestli dokážeme zaběhnout lepší čas než vloni. Díky perfektnímu finiši Petra Kubelky (zaběhl nejlepší čas z našich běžců) se to podařilo a nakonec z toho bylo krásné druhé místo a čas 2:41:23. V porovnání s r.2012 jsme tedy postoupili o jedno místo na bedně a zlepšili čas o cca půl minuty. Navíc jsme vrátili porážku Gymnáziu Dašická, které nám vloni vyfouklo postup. Děkuji všem závodníkům za skvělé výkony a reprezentaci školy a doufám, že příští rok do toho půjdeme znovu a že tentokrát ten postup do Prahy dopadne! Petr Vanický Želvy Ninja zvou všechny děti od 7 15 let na prázdninovou počítačovou družinu do Žamberka Společně se naučíme ovládat PC (MS Word, MS Excel), Skype, vytvoříme si vlastní webovou stránku, budeme chodit na výlety s digitálním fotoaparátem a vytvořené fotky si dále upravíme. Celý týden budeme soutěžit o zajímavé ceny, dívat se na filmy, pohádky a hrát společně počítačové hry prostě užijeme si kupu zábavy. Denní program je zajištěn od 8:00 do 16:00 h (začátek družiny od 7:00 h, obědy, svačiny a nápoje jsou zahrnuty v ceně). Tak neváhejte a přijďte si k nám užít želví prázdniny v jednom z těchto termínů (1. běh: , 2. běh: ). Cena 1.650,- Kč. Více informací na tel.: , ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMENIČNÁ okres ÚSTÍ NAD ORLICÍ Srdečně Vás zveme ve dnech od 8:00 do 16:00 hodin na zápis do Mateřské školy v Kameničné. Bližší informace podá Mgr. Milena Šánová, ředitelka školy, tel.: , TENIS Sezóna soutěží družstev začala 1.května zahájil své soutěže dorost a ml. žactvo. DOROST: áčko hraje JUNIOR TOUR přebor východočeské oblasti, béčko Pardubický krajský přebor TOSK A - LTC Pardubice 2 : 7 Bodovali: H.Kvapilová a debl Kvapilová- -Fiedlerová TC Chrudim TOSK B 2 : 7 O vítězství se zasloužili: D.Jedlička, N. Grimová, N.Neugebauerová, obě dívky v deblu, A.Adámek, Jedlička-Adámek a Příhoda Kunc. MLADŠÍ ŽACTVO: áčko hraje JUNI- OR TOUR, přebor východočeské oblasti, béčko pardubickou oblast TK Náchod - TOSK 2 : 7 Body získali: D.Neugebauer, L.Praus, N.Jindrová, D.Horálek, Jindrová-Moravcová, Neugebauer-Šrámek a Praus- -Horálek TOSK B Sn Moravská Třebová 9 : 0 Výborný vstup úplně nového družstva do soutěže! Bodovali: L.Malý, A.Smetana, A.Faltusová, N.Kubíčková, J.Bergmann, D.Manučarjan a všichni ve čtyřhrách. Výroční valná hromada TOSK Proběhla v neděli 14.dubna za účasti starosty a místostarosty města. Projednala mj. tyto body: - Hodnocení sezóny 2012 a program sezóny 2013 v soutěžích družstev bude opět hrát deset týmů, nejvyšší oblastní soutěže hrají A dospělí, A dorost a A ml.žactva. - Hospodaření TOSK v r a rozpočet na r Vyhodnotila nejlepší tenisty oddílu za sezónu Zvolila nový výbor klubu ve složení (abecedně): Ing.J.Divíšek, M.Hlaváčová, M.Chvátil, J.Kulhánek, Ing,Jar.Malý, Ing.Jos. Malý, Ra.Neugebauer, J.Schleglová, Ing.St.Tajbr. Na první schůzi nového výboru TOSK byl předsedou zvolen Stanislav Tajbr, jednatelem Jarda Malý, hospodářem Jana Schleglová, tech. pracovníkem Jakub Kulhánek. Za výbor M.Chvátil TJ SOKOL Česká Rybná srdečně zve všechny příznivce turistiky a dobré nálady na další ročník přátelské procházky POCHOD KOLEM BOSNY Termín: sobota Start: v h na fotbalovém hřišti v České Rybné (také cíl). Trasy: 10 km a 4 km (kočárky) obě s kontrolními stanovišti a občerstvením. Startovné: 30 Kč

14 14 FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Mladší přípravky v Žamberku: 1.FC Žamberk -Libchavy 7:0(Javůrek 6, Kocourek) 1.FC Žamberk -Kerhartice 4:3 (Javůrek 4) 1.FC Žamberk -Luková 5:0(Javůrek 4, Kocourek) Starší přípravky v Boříkovicích: 1.FC Žamberk - Semanín 7:0 (L.Malý2, Krčmář2, J.Veselý, O.Veselý, Janovec) Žichlínek - 1.FC Žamberk 5:4 (L.Malý2, Krčmář2) Boříkovice -1.FC Žamberk 4:2(L.Malý, Krčmář) Žáci: 1.FC Žamberk - Žichlínek 0:3 Dorostenci: H.Jelení - 1.FC Žamberk 1:2 (J.Huška, Durna) Muži B: 1.FC Žamberk - Kerhartice 2:1(Pavelka, Kašpar) Muži A: Živanice - 1.FC Žamberk 0:1(Breda) Výsledky mistrovských utkání Mladší přípravky v Červené Vodě: Č.Voda - 1.FC Žamberk 8:0 Verměřovice - 1.FC Žamberk 5:2 (Kocourek, Martínek) Žáci: Volný los Dorostenci: 1.FC Žamberk - Proseč 1:2 (Durna) Muži B: Žichlínek - 1.FC Žamberk 1:2 (J.Huška 2) Muži A: 1.FC Žamberk -V.Mýto 0:8 1.FC Žamberk - Hlinsko 0:1 Více na našich stránkách (kor) Pardubický půlmaraton Pardubický vinařský půlmaraton (21,095 km) jehož 7. ročník se běžel dne na 7km okruzích v centru krajského města. Za dobrého počasí (zataženo, 12 C, ale vítr) se mezi více jak tisícovku běžců postavili na start tohoto vytrvalostního běhu i zástupci Žamberka, kteří do cíle na Pernštýnském náměstí doběhli takto: Vlastimil Dvořáček 1:29:40 Vladimír Fikejs 1:30:56 Tomáš Strnad 1:31:54 Luděk Novotný 1:35:15 Martin Kačena 1:39:35 Kvalitní organizací, zabezpečením i účastí si tento závod vytvořil pozici dvojky v půlmaratonu v ČR. vf BIKEMARATHON veřejný závod horských kol Zveme Vás na 6. ročník Sport Bárt BIKEMARATHONu, který se uskuteční v sobotu Start a cíl závodu je na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu se můžete od 9:00 do 10:30 hod. v místě startu nebo předem prostřednictvím internetu, případně na prodejně Sport Bárt. Zapište si do kalendáře Závody rádiem řízených modelů kategorie F3B pořádané na letišti v Žamberku se uskuteční ve dnech Trasy: 55km (hlavní závod start v 11:30) 22km (hobby jízda start 11:00). V rámci závodů proběhne Dětský den (soutěže pro děti, skákací hrad, ), cyklistický závod Velká cena pro malé děti a testování kol Specialized. Bližší informace a přihlášky na nebo na tel.: Těšíme se na Vás. Za pořadatele Jiří Holubář Sport Bárt Mezinárodní hudební festival Letohrad 2013 Začátek června patří v Letohradě tradičnímu a významnému hudebnímu festivalu MHF Letohrad. 24. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2013 přichází s bohatým a zajímavým programem. Novým mottem festivalu je slogan - Tradiční festival s novou tváří. Novinkou je především nový prostor Tvrze Orlice, kde se uskuteční hlavní festivalové koncerty, nové projekty např. cyklovýlet po letohradských památkách spojený s koncerty, zajímavá dramaturgie např. provedení Hudby k ohňostroji od G. F. Händela s živým ohňostrojem, navíc provedeno přímo v historickém prostředí nového amfiteátru na Tvrzi Orlice. Letošním ročníkem se navíc nadechneme pro ročník příští, protože v r.2014 budeme slavit čtvrtstoletí našeho Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad. CYKLO GLACENSIS 2013 dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní spanilou jízdu CYKLO GLA- CENSIS 2013 pro mladé, která se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. Start je v pátek 17. května 2013 v 8:00 hodin. Startujeme z jedenácti českých měst z náměstí v Ústí nad Orlicí, České Tře- bové, Brandýse nad Orlicí, Žamberku, Králíkách, Vysokém Mýtě, Chocni, Lanškrouně, Náchodě, Bačetíně, Novém Městě nad Metují a z osmi polských měst. Cíl je v Novém Hrádku areál Astra Dlouhé Rzy. CYKLO GLACENSIS 2013 pro mladé cyklisty, studenty středních škol a všechny příznivce cykloturistiky! Petr Tomášek, předseda svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: na volejbalových kurtech u sokolovny od 9:00 9:30 hod. Startovné: 150,- Kč za dvojici, občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů! Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni. Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert a na závěrečný koncert je v IC v budově Muzea na Václavském náměstí v Letohradě (tel , a na Tvrzi Orlice (tel.: , Prodej vstupenek na ostatní koncerty vždy až 45 min. před zahájením přímo na místě koncertu. Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice, Obcí Výprachtice, ŘK farností Letohrad, Farním sborem ČCE v Horní Čermné pod záštitou Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Ing. Jany Pernicové, náměstkyn hejtmana Pardubického kraje za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce

15 Hasiči Záchlumí a Obecní úřad Záchlumí Vás zvou na kácení máje na chatě SDH u Fontány v Záchlumí v sobotu 25. května 2013 od 18:00 hodin Kulturní program: děti z mateřské školky, aerobic, překvapení Hudba: Archon Občerstvení z grilu zajištěno Srdečně zvou pořadatelé ŘÁDKOVÁ INZERCE l PRONAJMU BYT 2+kk, 36m2, na sídlišti v Žamberku. Volný od Kontakt: tel l SŠ, senior motorista, nekuřák, hledá ženu kolem 75 let se smyslem pro přírodu a chataření. Zn.Vdovec. Kontakt: tel l ZDRAVOTNÍ SESTRA s 20letou praxi nabízí své služby všem v domácí péči. Kontakt: tel l Nabízíme krásnou dvouměsíční dalmatiní fenečku, k odběru ihned. Návštěva po předchozí domluvě možná. Cena DOHODOU. Kontakt: tel , mail: 15 Bükfürdo ALL INCLUSIVE Nabízíme pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu DANUBIUS HEALT SPA RESORT června 2013 (čtvrtek-neděle) Cena 4.999,- Kč Doprava autobusem ze Žamberka Rezervujte co nejdříve. Bližší informace a rezervace místa na tel.: CA Atlas Tour Žamberk, Video na: NABÍZÍME K PRONÁJMU nově zrekonstruované prostory na Masarykově nám. v Žamberku. Samostatný vchod, 2.NP, plocha 50m2, soc.zařízení vč.sprchy, kuchyň, univerzální využití. Bližší informace a možnost prohlídky Knihařství Ing. Eva Tobišková, Pod Radnicí 147, Žamberk, tel

16 16 Pronajmu byt 3+1 v centru Žamberka, po kompletní rekonstrukci, nová koupelna, WC, linka, sporák, elektro, voda, odpady. Zděná bytovka, přízemí, 75m 2, 2x sklep, ústřední topení elektrokotlem, lze i krbovky, Možné spolubydlení - rozdělit na dvougarsonku se společnou kuchyní, koupelnou a WC. Škola, školka, lékař, lékárna, bus, market, kino, divadlo, restaurace -vše 2-5 min. chůze. Za domem hřiště, před domem parkování. Možnost prodeje. Informace: nebo PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk Za Kopečkem 353, Žamberk přijme do pracovního poměru VEDOUCÍ(HO) STRAVOVACÍHO PROVOZU podmínky k přijetí: 1. Vzdělání ÚSO ukončené maturitou, nutriční terapeut nebo nutriční asistent výhodou 2. Znalost organizace provozu a legislativy stravovacího zařízení (ve zdravotnictví výhodou) včetně hygienických předpisů a dietního režimu 3. Komunikační schopnosti a zkušenosti s řízením svěřeného úseku a pracovního kolektivu 4. Pracovní flexibilita, bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, příp. čestným prohlášením 5. Dobrá znalost práce na PC (MICROSOFT OFFICE, INTERNET) Nástup možný nejpozději k Platové podmínky dle tarifů platných pro příspěvkové organizace Zájemci o zaměstnání, dostavte se ve čtvrtek ve 13:00 hod. do klubovny stravovacího provozu v Albertinu k ústnímu pohovoru. Nejpozději do tohoto termínu podejte osobně nebo zašlete poštou či elektronicky přihlášku se strukturovaným životopisem k rukám správce Ing. Rudolfa Bulíčka tel.č , , NOVÉ PORADENSKÉ MÍSTO V LETOHRADĚ Navštivte naše nové poradenské místo na adrese Komenského 43 (naproti MěÚ Letohrad). Zároveň oznamujeme dočasný přesun kanceláře v Žamberku na výše uvedenou adresu v Letohradě. Otevírací doba: Po, St Út, Čt, Pá Radmila Bielčiková ( Klára Poláková ( K BYDLENÍ JEDNODUŠE Uzávěrka ŽL č. 10/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona není tato veřejná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více