Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne"

Transkript

1 Omluveni: Ing. Petr Novotný, Ing. arch. Vladimíra Středová, PhDr. Hana Chvátilová, Mgr. Tomáš Kalous, 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Mgr. Romana Pospíšila a MUDr. Jiřinu Jirešovou. 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města předložený program jednání ZM 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města zápis z jednání ZM č. 8/2015-ZAST ze dne /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015, zpracované ke dni /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedenou v tab. č. 1) 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2015 číslo /2015 uvedená v tabulce č. 1) přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města 1. rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2016, kdy Příjmy činí: ,00 Kč Výdaje činí: ,00 Kč Strana 1/9

2 Financování činí ,00 Kč 2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberk. Provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2016: Mateřská škola Sluníčko, náměstí Gen. Knopa 433, Žamberk ,00 Kč Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk ,00 Kč Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk ,00 Kč Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk ,00 Kč Základní umělecká škola P. Ebena, Žamberk ,00 Kč Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk ,00 Kč Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk, Nádražní 39, Žamberk ,00 Kč Městská knihovna Žamberk, Nádražní 743, Žamberk ,00 Kč Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk ,00 Kč Středisko volného času ANIMO, 28. října 713, Žamberk ,00 Kč Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk ,00 Kč 3. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberk. Investiční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2016: Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk, Nádražní 39, Žamberk ,00 Kč přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města plány investičních a neinvestičních akcí v rozsahu do 500 tis. Kč vč. DPH za jednu akci do budov, projektů, územních studií a ostatního majetku města Žamberk v rámci rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 dle přílohy číslo 1, 2 a 3 rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města I. pověřuje Radu města Žamberka s účinností od ve smyslu ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prováděním rozpočtových opatření, jimiž: a) dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu města Žamberk, financování nebo závazných finančních vztahů rozpočtu města Žamberk k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Žamberk proti schválenému objemu rozpočtu města Žamberk, resp. rozpočtu města Žamberka po změnách, v případech poskytnutí účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, státních fondů, státních finančních aktiv, Národního fondu a evropských fondů, z rozpočtu kraje, v případech úprav vztahů z finančního vypořádání, nařízení a snížení odvodů příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk; b) se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a financování v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk nebo závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberk k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Žamberk, a to provedením rozpočtové změny do výše 600 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření; Strana 2/9

3 c) se mění výše rozpočtových paragrafů a položek v rámci plánu investičních a neinvestičních akcí do budov, projektů, územních studií a ostatního majetku města Žamberk v rámci rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2016, vymezených v přílohách číslo 1, 2 a 3 rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016, a to provedením rozpočtové změny do výše 600 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření vyjma rušení jednotlivých položek obsažených v přílohách číslo 1, 2 a 3 rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města uzavření dodatku číslo 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku na splátku úroků z úvěru na cyklostezku Žamberk - Letohrad, mezi Městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: a Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: II. pověřuje starostu města podpisem dodatku číslo 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku na splátku úroků z úvěru na cyklostezku Žamberk - Letohrad. přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města aktuální výši spoluúčasti města Žamberk, předloženou Sdružením obcí Orlicko, na projektu přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny, financovaném z příspěvků v rámci Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ , z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 v částce Kč se současným zapracováním částky Kč do rozpočtu města Žamberk na rok 2016 II. ruší usnesení z jednání zastupitelstva města Žamberk číslo: 06/2015-ZAST/ Zastupitelstvo města. přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. nebylo přijato Zastupitelstvo města zapojení města Žamberk do spolufinancování projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to poskytnutím příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk Sdružení obcí Orlicko: a) na financování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt Žijeme spolu ve výši Kč; Strana 3/9

4 b) na spolufinancování realizace projektu ve výši Kč, splatného v rovnoměrných splátkách v letech , a to v případě obdržení dotace Sdružením obcí Orlicko. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. a) zapracovat částku Kč do rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 z rezervy rozpočtu b) zapracovat částku Kč do rozpočtového výhledu města Žamberk na období let Termín: nepřijato, pro: 9, proti: 2, zdržel se: 6 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7N, 8Z, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14-, 15N, 16Z, 17-, 18+, 19+, 20Z, 21Z 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města zapojení města Žamberk do spolufinancování projektu Kladsko - Orlicko - Sněžník, jehož partnerem je Sdružení obcí Orlicko, a to poskytnutím příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk Sdružení obcí Orlicko: a) na financování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník ve výši Kč; b) na spolufinancování realizace projektu Kladsko - Orlicko - Sněžník ve výši Kč, splatného v rovnoměrných splátkách v letech , a to v případě obdržení dotace Sdružením obcí Orlicko. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. a) zapracovat částku Kč do rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 z rezervy rozpočtu; b) zapracovat částku Kč do rozpočtového výhledu města Žamberk na období let Termín: přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 5 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21Z 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města znalecký posudek ve věci hospodaření města Žamberk - příspěvku města Žamberk Podorlické poliklinice s.r.o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, zpracovaný znaleckým ústavem v oboru Ekonomika - Ekonomika a management, ekonomika zemědělství a potravinářství, řízení a ekonomika podniku, hospodářská politika a správa, a v oboru Zemědělství - Hospodářská politika a správa, ekonomika a management, Mendelovy univerzity v Brně 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od do Strana 4/9

5 Evidenční číslo smlouvy ODSH/16/" mezi smluvními stranami: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: a Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. zapracovat částku Kč odpovídající příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od do do rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2016 se současným ponížením rezervy rozpočtu. Termín: III. pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od do Evidenční číslo smlouvy ODSH/16/". 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města 1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Přeshraniční muzea techniky se otevírají veřejnosti" z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2. Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko; Název projektu: "Přeshraniční muzea techniky se otevírají veřejnosti" a Prohlášení českého partnera projektu. 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města I. neschvaluje prodej pozemků parc.č. 887/2- tr. tr. porost o výměře 84 m 2, parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 99 m 2 s budovou č.p. 437, parc.č zahrada o výměře 197 m 2, část parc.č zahrada z celkové výměry 407 m 2, část parc.č zast. plocha a nádvoří z celkové výměry 860 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk k vybudování společensko-kulturního zařízení. Žadatel: L.Z., J.W. přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města prodej pozemků parc.č. 3160/65 - orná půda o výměře 1112 m 2 a parc.č. 3160/64 - orná půda o výměře 320 m 2 vedených na LV č pro obec a k.ú. Žamberk v lokalitě Albertinum II. pro výstavbu rodinného domu za kupní cenu ve výši Kč 450,- -/m 2 + DPH bez klauzule pokuty Kč ,-- při nedodržení termínu kolaudace stavby do Žadatel: J. a L.D. Strana 5/9

6 II. pověřuje 1. starostu 1. podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje pozemků parc.č. 3160/65 - orná půda o výměře 1112 m 2 a parc.č. 3160/64 - orná půda o výměře 320 m 2 vedených na LV č pro obec a k.ú. Žamberk v lokalitě Albertinum II. pro výstavbu rodinného domu za kupní cenu ve výši Kč 450,--/m 2 + DPH bez klauzule pokuty Kč ,-- při nedodržení termínu kolaudace stavby do do Žadatel: J. a L.D. Termín: přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů II. prohlašuje že setrvává na výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady, členům komisí při radě města a členům výborů schválených usnesením ZM 02/2014/ZAST/20 ze dne /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města I. vyhlašuje 1. programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka pro rok 2016: - Podpora kultury - Podpora památkové péče - Podpora prevence kriminality - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví - Podpora volnočasových aktivit - Podpora životního prostředí - Podpora sportu a tělovýchovy, který se člení na podprogramy 1. podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2. podpora sportovní činnosti dospělých 3. podpora jednotlivých sportovních akcí 4. podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení 2. podmínky pro poskytování Individuálních dotací z rozpočtu města Žamberka v r /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města Návrh Římskokatolické církve na směnu pozemků pč. 1192, 1193/1 a 1194 a pozemku pč. 1751/2 v k.ú. Žamberk z důvodu výstavby protipovodňových opatření II. ukládá Strana 6/9

7 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zveřejnit záměr směny pozemků parc.č. 1751/2 v k.ú. Žamberk, který je ve vlastnictví města Žamberka, a pozemků parc.č. 1192, 1193/1 a 1194 v k.ú. Žamberk, které jsou ve vlastnictví Římkoskatolické farnosti - děkanství Žamberk Termín: zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 1750/2 - trvalý travní porost v k.ú. Žamberk žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Termín: přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21Z 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města informaci o obdržení znaleckého posudku elektronicky dne , týkající se druhé části možných škod obsažených v usnesení ZM č. 34/2014-ZAST, zpracovaného Mendelovou univerzitou v Brně, Provozně ekonomickou fakultou II. pověřuje 1. Odbor právní 1. přezkoumat, zda u jednotlivých dílčích zjištění ( v případě, že se jedná o škodu) nehrozí nebezpečí z prodlení Usnesení č. nebylo přijato Zastupitelstvo města I. pověřuje 1. Radu města 1. připravit na základě platné společenské smlouvy vystoupení společníka města Žamberk ze společnosti VAK Žamberk v.o.s. do příštího jednání ZM dne Termín: nepřijato, pro: 0, proti: 13, zdržel se: 4 1Z, 2-, 3-, 4-, 5-, 6Z, 7N, 8-, 9-, 10N, 11N, 12-, 13-, 14-, 15N, 16+, 17-, 18-, 19-, 20Z, 21Z 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města činnost Rady města za období od /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města činnost Finančního odboru za období od Strana 7/9

8 09/2016-ZAST/ Zastupitelstvo města plán kontrolní činnosti finančního výboru na rok /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města činnost Kontrolního výboru za období od přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5Z, 6+, 7N, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. nebylo přijato Zastupitelstvo města I. ukládá 1. Radě města 1. ustanovit nejpozději do škodní komisi Termín: nepřijato, pro: 7, proti: 4, zdržel se: 6 1+, 2Z, 3Z, 4+, 5Z, 6+, 7N, 8Z, 9Z, 10N, 11N, 12-, 13-, 14+, 15N, 16-, 17Z, 18+, 19-, 20+, /2016-ZAST/ Zastupitelstvo města zápis z kontroly KV 8/2015 (odborné stanovení možných škod) přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 4 1+, 2N, 3Z, 4+, 5Z, 6+, 7N, 8+, 9Z, 10N, 11N, 12Z, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Jiří Dytrt Starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 8/9

9 1. Andrle Petr, Mgr. 2. Halbrštát Petr 3. Dytrt Jiří 4. Džurban Milan 5. Halbrštátová Jaroslava 6. Hlaváčová Martina, Mgr. 7. Chvátilová Hana, PhDr. 8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc. 9. Jirešová Jiřina, MUDr. 10. Kalous Tomáš, Mgr. 11. Novotný Petr, Ing. 12. Pospíšil Roman, Mgr. 13. Procházka Petr 14. Prokop Jaromír, MUDr. 15. Středová Vladimíra, Ing. arch. 16. Šebková Zděnka 17. Nosálová Hana, PaedDr. 18. Ulrich Tomáš 19. Vrkoč Ivan 20. Zářecký Pavel, Ing. 21. Žejdlík Jaromír, Mgr. Strana 9/9

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

Usnesení ZM č. 30/2018-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 30/2018-ZAST ze dne Omluveni: MUDr. Jaromír Prokop, Ing. arch. Vladimíra Středová 30/2018-ZAST/759-30. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM MUDr. Dašu Hegerovou a Petra Procházku přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení ZM č. 2/2014-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 2/2014-ZAST ze dne 02/2014-ZAST/12-2. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Halbrštátovou a Mgr. Martinu Hlaváčovou přijato, pro: 17, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,

Více

Usnesení ZM č. 4/2019-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 4/2019-ZAST ze dne Omluveni: Jiří Dytrt 04/2019-ZAST/73-4. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Halbrštátovou a Ing. Ondřeje Jägera přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0, 1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+,

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení ZM č. 14/2016-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 14/2016-ZAST ze dne 14/2016-ZAST/400-14. jako ověřovatele Petra Procházku a Mgr. Tomáše Kalouse přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12A, 13+, 14A, 15+, 16+, 17+, 18A, 19+,

Více

Usnesení ZM č. 8/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 8/2015-ZAST ze dne 08/2015-ZAST/247-8. jako ověřovatele zápisu Ivana Vrkoče a Ing. Pavla Zářeckého přijato, pro: 20, proti:0, zdržel se: 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15N, 16+, 17+, 18+,

Více

Usnesení ZM č. 5/2019-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 5/2019-ZAST ze dne Omluveni: Petr Andrle, Petr Procházka, Ing. Pavel Zářecký, Mgr. Jaromír Žejdlík, Jiří Kašpar, PhDr. Hana Chvátilová 05/2019-ZAST/107-5. Zastupitelstvo města jako ověřovatelem zápisu ZM Jiřího Dytrta a

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: Mgr. Martina Hlaváčová, Zděnka Šebková, PaedDr. Hana Nosálová, Tomáš Ulrich /663-26. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Tomáše Kalouse a Mgr. Romana Pospíšila 1+, 2+, 3+, 4+,

Více

Usnesení ZM č. 20/2012-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 20/2012-ZAST ze dne Usnesení ZM č. 20/2012-ZAST ze dne 04.12.2012 Usnesení č. 20/2012-ZAST/714 jako ověřovatele zápisu Petra Procházku a Ing. Pavla Zářeckého. Hlasování: 15 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N,

Více

Usnesení ZM č. 11/52016-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 11/52016-ZAST ze dne Omluveni: Ivan Vrkoč, PaedDr. Hana Nosálová 11/2016-ZAST/341-11. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu PhDr. Hanu Chvátilovou a Ing. arch. Vladimíru Středovou přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel

Více

Usnesení ZM č. 32/2018-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 32/2018-ZAST ze dne 32/2018-ZAST/791-32. jako ověřovatele zápisu ZM Ivana Vrkoče a PhDr. Hanu Chvátilovou přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0, 1+, 2+, 3+, 4+, 5A, 6A, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12A, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+,

Více

Usnesení ZM č. 31/2014-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 31/2014-ZAST ze dne Omluveni: Ing. Pavel Zářecký 31/2014-ZAST/971-31. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jiřího Vencla a Bc. Zdenku Kroulíkovou přijato, pro: 16, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+,

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni : Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni

1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni : Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31. 12. 2016: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2016 Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1. 2017 Název položky rozpočtu Příjmy

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2016 Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1. 2017 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 973 83 712-739 101 DPFO - závislá činnost 15 612 16 411-799

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Usnesení ZM č. 6/2015-ZAST ze dne 23.06. a 30.06.2015

Usnesení ZM č. 6/2015-ZAST ze dne 23.06. a 30.06.2015 Omluveni: Tomáš Ulrich 06/2015-ZAST/131-6. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Zděnku Šebkovou a Ing. Petra Novotného přijato, pro: 17, proti:0, zdržel se: 0 1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Výdaje. Název položky rozpočtu

Výdaje. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2018 Schváleno: 03/2018-RADA/151 dne 29.11.2018 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Usnesení ZM č. 22/2017-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 22/2017-ZAST ze dne Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Jaroslava Halbrštátová, Petr Procházka 22/2017-ZAST/599-22. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Tomáše Kalouse a Petra Halbrštáta přijato, pro: 13, proti: 0,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2018 Schváleno: 07/2019-RADA/402 dne 24.1.2019 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke Schválený rozpočet Upravený

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 17/2019-RADA ze dne

Usnesení RM č. 17/2019-RADA ze dne 17/2019-RADA/894-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta 17/2019-RADA/895-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2019-RADA/896-17. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ

Více

MĚSTO ŽAMBERK Odbor finanční Masarykovo náměstí 166, Žamberk

MĚSTO ŽAMBERK Odbor finanční Masarykovo náměstí 166, Žamberk JID: 3473/2019/MUZBK Naše čj.: MUZBK-2201/2019/FIN Spis. a skart. znak, lhůta: 176.2 A/10 Vyřizuje: Robert Charfreitag Datum: 25.1.2019 MĚSTO ŽAMBERK Odbor finanční Masarykovo náměstí 166, Žamberk Návrh

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp.

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 13.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 19/1.1 Program

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-22/2018 Datum jednání: 19.04.2018 3) Program jednání (USN-Z3-494/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne Krajský úřad Pardubického kraje 4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 16. 12. 2015 Předkládá: Martin Netolický hejtman Pardubického kraje Zpracoval: Oldřich Felgr

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne 27.11.2017 č. 454 Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výměře 1 192 m 2 orná půda -

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Libina konaného dne v obřadní síni OÚ Libina

Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Libina konaného dne v obřadní síni OÚ Libina Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Libina konaného dne 13. 12. 2017 v obřadní síni OÚ Libina Program: 1. Schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola plnění

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 27.11.2017 R-2017/23/1-23. Červený Kostelec 27.11.2017 Informace o průběhu příprav a realizaci investičních akcí informace

Více

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 28.02. 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST dne 26.2. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 11 427 60 949 16 DPFO - závislá činnost 15 432 2 719

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

USNESENI Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

USNESENI Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu USNESENI z 15 Zastupitelstva města dne 14.12.2016 od 17:00 Počáteční číslo 127 15.127 1.1 Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu určuje ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.03. 2014 Schváleno: 101/2014 - RM dne 27.3. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 17 276 55 100 24 DPFO - závislá činnost 15 432 3 757

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce)

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce) USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 31. ledna 2019 (1. zasedání v roce) Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne 96/2018-RADA/4737-96. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 96/2018-RADA/4738-96. Rada města předložený program jednání RM 96/2018-RADA/4739-96. Rada města - sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.8.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 4. 12. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 25.02.2015 27 / 3 č. 2 28 / 3 č. 3 program zasedání dne 25. 2. 2015 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 20. 3. 2017 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/16/278/2017/III

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 05.04.2018 Usnesení č. 32/2018 ZM schvaluje složení návrhové komise Mgr. Karla Hájka a Mgr. Jiřího Šáleného. Usnesení č. 33/2018 ZM schvaluje program jednání

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 18. prosince 2017 od 17:00 hodin Usnesení č. 30/1

Více

Usnesení ZM č. 33/2014-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 33/2014-ZAST ze dne 33/2014-ZAST/1014-33. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Mgr. Petra Andrleho a Mgr. Romana Pospíšila přijato, pro: 14, proti:0, zdržel se: 2 1Z, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12Z,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 29.3.2012 Usnesení č. 28 /12-55 /12 28/12 Volba návrhové komise 29/12 Schválení programu 30/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Město Hlinsko Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/1 bere na vědomí:. zprávu o činnosti Rady města Hlinska

Více

Výpis USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 25. dubna 2019

Výpis USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 25. dubna 2019 Výpis USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 25. dubna 2019 1. Kontrola usnesení z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lužice, ze dne 26.2.2019 USNESENÍ č. 3/1: ZO

Více

Usnesení RM č. 94/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 94/2018-RADA ze dne 94/2018-RADA/4650-94. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 94/2018-RADA/4651-94. Rada města předložený program jednání RM 94/2018-RADA/4652-94. Rada města - oznámení Stavebního úřadu

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková.

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková. Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav 1/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 22. 02. 2017. Termín: 22. 02. 2017 Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se 2/2017 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti V. veřejného

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: informaci o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: informaci o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města U s n e s e n í z 19. zasedání zastupitelstva města Staré Město konaného dne 14.12.2017 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě, Smetanova 52 Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 15.3.2017 183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok 2017 Hlavní body zasedání Zastupitelstva

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více