Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám"

Transkript

1 Číslo 14/2012 vydáno dne Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé schválili uzavření dohody s Bytovým družstvem Kasárna. Hlavním obsahem dohody je uspořádání budoucích vlastnických vztahů k budově někdejších kasáren tak, aby se městu snížily náklady na splátku hypotečního úvěru na rekonstrukci objektu. Naopak družstevníci, pokud nabídku odsouhlasí, konečně získají jistotu, že v roce 2025 (po uplynutí tzv. vázací doby státní dotace) nabydou byty do svého vlastnictví. Projektem rekonstrukce budovy bývalých kasáren se vedení města zabývalo již před více než deseti lety, k realizaci ale nedošlo. Teprve v roce 2004 se podařilo přestavbou budovy řešit tehdejší neutěšenou bytovou situaci mladých rodin a zároveň stav rychle chátrajícího objektu. I z toho důvodu se město spojilo se zájemci o bydlení a sdruženými prostředky byla neudržovaná budova přestavěná na bytový dům. Výměnou za finanční spoluúčast zájemců ve výši Kč za m 2 bytové plochy město deklarovalo svůj záměr po 20 letech převést bytovému družstvu, popř. nájemcům bytů svůj spoluvlastnický podíl pouze za náklady spojené s převodem. Problémem se ale stala skutečnost, že město, využívající jen pět z dvaašedesáti bytů, přispívalo měsíčně družstvu téměř devadesáti tisíci na splátky jeho hypotečního úvěru. Přijatá opatření tuto disproporci po řadě neúspěšných jednání částečně odstraňují. Nejenže se městu sníží náklady na splátky úvěru, ale už od letošního září bude hradit veškeré náklady na opravy a údržbu objektu v poměrné výši asi jen osm procent. Do budoucna bude město v budově vlastnit tři byty zvláštního určení a dva nebytové prostory. Svůj spoluvlastnický podíl na těchto nemovitostech družstvo v roce 2025 městu daruje. Další číslo zpravodaje vychází 22. srpna. Areál na Bozeňově město prodalo provozovateli Za 1,294 milionu korun prodali zastupitelé na svém předprázdninovém zasedání rekreační zařízení na Bozeňově. Areál s kioskem, sociálním zařízením, sportovišti, rekreačními plochami atd. získala společnost DAVAREST GROUP a. s., která rekreační areál provozuje. Právě díky přístupu společnosti a města, které získaný nájem investovalo zpět do rozvoje areálu, se podařilo během osmi let zchátralé Pozor na dopravní omezení objekty opravit, rozšířit ubytovací kapacitu, doplnit nabídku o různé aktivity a sportovní vyžití, a přilákat tak zpět na Bozeňov turisty a rekreanty. Podle vyjádření předsedy představenstva společnosti Václava Hrubého koupě areálu společnosti DAVAREST GROUP a. s. umožní jeho další rozvoj, v nejbližší době na ni čeká finančně náročná rekonstrukce inženýrských sítí. Do konce července bude omezen provoz na Sušilově ulici před skautskou klubovnou. Důvodem omezení je statické zabezpečení zdi. V místě je snížena rychlost a průjezd vede pouze jedním jízdním pruhem. Až do poloviny listopadu budou muset dbát zvýšené pozornosti řidiči projíždějící po Havlíčkově ulici a ulici Kosmonautů. V těchto dnech se totiž naplno rozjíždí výstavba propojovací komunikace Billa Havlíčkova. V místech vyústění spojky je potřeba počítat se zúženým jízdním pruhem, výjezdem vozidel ze stavby a posléze i pracemi na silnici. Práce na Postřelmovské ulici (směrem ze Zábřeha za křižovatkou se silnicí do Lesnice) omezí provoz na této komunikaci až do konce letošního listopadu, v místě výstavby je zúžený jízdní pruh. Vyhláška usnadní i kontrolu ubytoven Od poloviny července platí obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení místního poplatku z ubytovací kapacity. Vyhláška zavádí poplatek za každé využité lůžko v zařízeních určených k přechodnému ubytování na území města. Sazba činí za každé využité lůžko a den 6 Kč. Poplatku nepodléhají kapacity v zařízeních pro přechodné ubytování studentů a žáků, ve zdravotnických nebo lázeňských a v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Přínosem vyhlášky ale není jen příjem do městské pokladny. Velký význam vidí vedení města i ve faktu, že takto získá přehled o osobách, které pobývají na území města. Bližší informace na www. zabreh.cz v sekci Město Zábřeh/Právní předpisy města. Slavnosti na bazéně zahájily prázdniny Zábřežské letní slavnosti zahájily prázdniny v sobotu 30. června ve skvělém duchu. Akci připravené Zábřežskou kulturní a EKO servisem Zábřeh přálo počasí i přízeň návštěvníků, kterých se zde sešlo hodně přes tisíc. Lákadel byla celá řada možnost zdarma využít krytý bazén a venkovní koupaliště s tobogánem nabízela osvěžení v horkém dnu, nechyběla bohatá nabídka občerstvení včetně tvarůžkových specialit a piv více než desítky českých producentů. Na své si přišly především děti, které dorazily v hojném počtu. Vyřádit se pod odborným vedením mohly ve vodě při aquazorbingu či aquaerobicu (na snímku), v bazénech probíhaly i různé dovednostní soutěže. Rušno ale bylo i mimo koupaliště. V areálu bazénu na děti čekal skákací hrad, kouzelnická šou, ukázky sokolnictví a výcviku asistenčních psů, ZOO koutek, střelba z luku atd. Rušno bylo také na pódiu, kde proběhla módní přehlídka plavek, poté už patřila pozornost publika country kapele Hubertus. Před pódiem pak probíhala celá řada soutěží spojených s pivem, kterých se účastnili muži, ženy i celé rodiny, pozornost přilákala také kuchařská soutěž, tombola se zajímavými cenami a vystoupení úspěšných zábřežských mažoretek. S přibývajícím večerem se pak na pódium vyhoupla revival kapela Mettalica, v jejíž režii proběhla závěrečná tečka úspěšné akce. V Zábřeze se otevřelo školicí středisko alternativních pohonů První školicí středisko alternativních pohonů v České republice otevřela zábřežská firma HTS spol. s r. o. Slavnostního otevření, které proběhlo 29. června, se zúčastnil také starosta Zábřeha František John. Popularita alternativních paliv neustále roste a s vozy na alternativní pohon LPG/CNG (tj. stlačený propan-butan nebo zemní plyn) přichází do styku i lidé a firmy, které však dosud neměly možnost získat ucelené a jasné informace z tohoto specifického oboru, uvedl jednatel společnosti Luděk Schneider. Školení budou určena zejména pro montážní firmy z oboru LPG/CNG, jejichž zaměstnanci jsou díky neustálému technickému zdokonalování systémů plynových instalací do vozidel nuceni účastnit se několikrát ročně technických odborných školení. Vedle odborných profesí, jako pracovníci autoservisů, emisních stanic, STK, správci vozových parků či učitelé autoškol, jsou některá školení svým zaměřením určena i pro laickou veřejnost. Budova školicího střediska je rozdělena na učebnu pro teoretickou část a dvě učebny pro praktickou část. Kapacita jednotlivých školení je z důvodu zajištění požadované úrovně maximálně deset míst, předpokládaná vytíženost střediska je 129 školících dní za rok. Společnost HTS spol. s r. o. působí na českém trhu již dvacet let a problematikou přestaveb vozidel na alternativní pohony LPG/CNG se zabývá od roku Firma je též držitelem osvědčení Ministerstva dopravy ČR pro hromadné přestavby vozidel na alternativní pohon LPG/CNG a umožňuje desítkám smluvních firem v České republice provádět tyto schválené typové montáže do vozidel. Ušetřete na splátkách a získejte navrch 3000 Kč Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky Snížíme vám 40% úrokovou sazbu až o a navíc získejte odměnu ve výši Kč UniCredit Bank Expres Zábřeh, Valová 8 po - čt 9-18h. pá 9-17h. tel.: Nabídka platí pro žadatele, jejichž hodnota sloučených úvěrů přesáhne Kč (bez poplatků za předčasné splacení), zvolí dobu splácení nové půjčky minimálně 60 měsíců a sjednají si pojištění schopnosti splácet spolu s aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank, na který jim bude odměna Kč připsána.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 14/2012 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 40. zasedání usnesla mj. na následujících materiálech: Schválila odměny ředitelům MŠ, ZŠ, ŠJ a DDM. Schválila plán předpokládaných výnosů a nákladů Zábřežské kulturní s. r. o. a plán předpokládaných výnosů a nákladů spojených s provozem městského bazénu firmy EKO servis Zábřeh. Odsouhlasila otevření tří paralelních tříd v 6. ročníku ve školním roce 2012/2013 na ZŠ B. Němcové. Schválila příkazní smlouvu se společností Koliba Bozeňov s. r. o. se sídlem Dolní Bušínov na provozování a správu ČOV a kanalizačního řadu na pozemcích v Dolním Bušínově. Odsouhlasila vypsání volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání v budově Nerudova 7. Vzala na vědomí zprávu o stáří a nákladech na opravy devíti motorových vozidel města. Souhlasila s opravou volného městského bytu v bytovém domě 17. listopadu 3 a seznámila se se zprávou vedoucího odboru technické správy o celkových nákladech na opravy uvolněných a následně obsazených městských bytů za období Schválila technické řešení nově zřizovaného placeného stání na parkovišti v přednádražím prostoru, tj. instalaci parkovacího automatu bez závorového systému prostřednictvím pronájmu platebního terminálu Ingenico Schválila prodloužení stávajících nájemních smluv s nájemníky v bytových domech ve vlastnictví města a uzavřela dvě nové nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku města v bytovém domě 28. října 7. Vzala na vědomí podání žádosti ministerstvu dopravy o neinvestiční dotaci ve výši Kč na zajištění provozně jednotného prostředí pro provoz centrálního registru vozidel. Vzala na vědomí podání žádosti Olomouckému kraji o zařazení projektu Železniční skanzen na opuštěném tělese dráhy mezi významné projekty Olomouckého kraje na rok Požadovaný příspěvek je navrhován ve výši Kč. Schválila přijetí věcného daru 160 ks sady světel na kolo v hodnotě Kč od společnosti První zábřežská developerská s. r. o. se sídlem v Brně a schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem a Nadací Okřídlené kolo, jejímž předmětem je přijetí finančního daru ve výši Kč určeného na vybudování mobiliáře cyklostezky Lupěné Hněvkov. Město získalo příspěvek na hasičské zásahové komplety Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení šesti kusů hasičských zásahových kompletů (boty, oblek, přilba) získalo město na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zábřeh. Příspěvek z krajského rozpočtu činí Kč, celkem byly komplety pořízeny za Kč. Důvodem pro pořízení je zvýšení akceschopnosti JSDH Zábřeh v souvislosti s případným zásahem u různých havárií či požárů. Gymnazisti připravili vrstevníkům olympiádu Nápaditost, vtip i organizační schopnosti prokázali poslední týden školního roku studenti čtvrtého ročníku nižšího gymnázia. Ti ve spolupráci s pedagogy připravili pro své vrstevníky ze druhého stupně,základních škol třídenní olympijské hry. Sportovní klání začalo v pondělí 25. června zcela klasicky, přinesením olympijské pochodně na městský stadion. Studenti, kteří sem olympijský oheň nesli z Valové, ale pojali svůj příchod s recesí a vtipem. Poté se účastníci rozešli na jednotlivá sportoviště. Týmy zábřežských základek a gymnázia se střetly v baseballu a atletických disciplínách. V úterý se boje přesunuly pod střechu, v tělocvičnách škol se odehrávala klání ve florbalu, vybíjené a stolním tenise. Třetí den se mladí sportovci vrátili na městský stadion, kde probíhaly fotbalové mače dívčích i chlapeckých družstev, zajímavým doplněním byla i soutěž v tanci (na snímku). Závěr třídenní olympiády patřil slavnostnímu vyhlášení vítězů, celkově se nejvíc dařilo žákům nižšího gymnázia. Také srpen nabídne farmářské trhy Město Zábřeh ve spolupráci se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko a EKO servisem Zábřeh připravilo pro veřejnost další farmářské trhy, které se uskuteční ve středu 1. srpna od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníci se mohou jako obvykle Představujeme městský úřad: Odbor správní Vedoucím odboru správního je Ing. Vlastimil Hloch. Kontakt: budova Masarykovo náměstí 510/6, kancelář č. 232, tel , , Odbor správní je největším odborem zábřežské radnice. Tvoří jej celkem tři oddělení: stavební, dopravy a životního prostředí. Oddělení stavební Oddělení představuje Stavební a vyvlastňovací úřad, převážnou část jeho náplně práce tvoří zejména vydávání povolení ke stavbám, jejich změnám, terénním úpravám a zařízením, užívání a odstraňování staveb. Jedná se převážně o činnost obecního stavebního úřadu a je jednou z hlavních činností v oblasti přeneseného výkonu nejen na území města, ale i celé správní oblasti, kterou Městský úřad Zábřeh zastřešuje. Předmětem činnosti vyvlastňovacího úřadu je zase dohled na to, aby skutečný účel vyvlastnění (odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě) převažoval nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vedoucím oddělení je vedoucí odboru Ing. Vlastimil Hloch. Oddělení dopravy Také oddělení dopravy vykonává působnost speciálního stavebního úřadu, a to ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic. Zároveň uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení a rozhoduje o zařazení těšit na mléčné výroky (čerstvý sýr, domácí tvaroh), uzeniny bez náhražek, uzené a čerstvé ryby, koření bez soli a glutamátu, kuchyňské bylinky, rakytník, český česnek, zeleninu a mnohé další produkty a výrobky. Kontejnerová služba pomáhá stavebníkům Léto je obdobím budování, oprav, rekonstrukcí. Ne všichni stavebníci ale vědí, že mohou bez problémů a levně odstranit svůj odpad díky EKO servisu Zábřeh. Společnost má širokou nabídku na odvoz a likvidaci odpadů včetně těch nebezpečných, a to zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Samozřejmostí je odvoz stavebních odpadů, zeminy či objemných bioodpadů, jako jsou větve a tráva. Nejde ale jen o odvoz. EKO servis Zábřeh nabízí nejen přistavení kontejnerů dle výběru (podle potřeby v rozmezí od 2 do 15 m 3, tj. až do 10 tun), ale i nakládku odpadů pracovníky společnosti. Cena je příznivá, pohybuje se od 591 Kč za přistavení, pronájem a odvoz kontejneru. Kromě toho EKO servis podle požadavků stavebníka zajistí i dovoz sypkých a stavebních materiálů. Zájemci najdou aktuální nabídku, slevové akce, přehled služeb atd. na webových stránkách pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, či o jejím vyřazení. Dále plní funkci dopravního úřadu pro MHD a taxislužbu. V oblasti řidičských průkazů uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění či ruší jeho podmínění nebo omezení. Nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění či jeho přezkoušení z odborné způsobilosti. Vydává a vyměňuje řidičské průkazy včetně mezinárodních. V registru řidičů provádí záznamy o počtech a odečtu bodů dosažených řidiči a projednává případné námitky. Projednává též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V registru vozidel rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru a provádí zápisy změn údajů. Přiděluje registrační značku a vydává osvědčení o registraci a technický průkaz nebo technické osvědčení vozidla. Provádí zápis a výmaz zástavního práva k vozidlům do registru a technického průkazu. Rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení vozidla z provozu a schvaluje jeho technickou způsobilost. V neposlední řadě oddělení dopravy rozhoduje o udělení nebo odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly nebo o její změně či odnětí. Rovněž zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky zkušebním komisařem. Vedoucím oddělení dopravy je Bc. Petr Kašpar. Kontakt: budova nám. Osvobození 15, kancelář č. 008, tel e- mail: Projekt Také chceme šanci splnil očekávání V červnu se návštěvníci recepce Charity Zábřeh mohli naposledy setkat s účastníky projektu Také chceme šanci, který byl zahájen loni v srpnu díky finanční podpoře ostravské Nadace OKD. Pro pět klientů Oázy - centra denních služeb vzniklo v zázemí recepce tréninkové pracoviště, kde pracovali jedenáct měsíců vždy jeden den v týdnu po dobu 1,5 hodiny. Zapojením do projektu získali účastníci neocenitelné zkušenosti. Pro většinu z nich to byla první opravdová pracovní příležitost. Komunikovali s návštěvníky a poskytovali jim informace, prodávali zboží, přijímali platby, aranžovali výrobky a knihy nebo vypomáhali s evidenčními pracemi ve skladu. Za práci dostávali zaslouženou finanční odměnu. Největším přínosem projektu však bylo zvýšení sebevědomí, sebeúcty a vlastní důležitosti účastníků, uvedla k výsledku projektu jeho koordinátorka, vedoucí Oázy Petra Petková. Její slova potvrzuje i skutečnost, že jeden z účastníků získal v závěru projektu trvalé pracovní uplatnění. Projekt byl velkou zkušeností i pro samotné pracovníky Oázy a recepce. Mohli zmapovat schopnosti a dovednosti účastníků, což dále poslouží jako základ při hledání jejich pracovního uplatnění. Ukázal také, co dělalo účastníkům nejvíce problémy a na co bude potřeba se v rámci aktivit centra zaměřit, dodává Petra Petková, podle které patří velký dík Nadaci OKD, jež tento projekt posoudila a podpořila ho. Přesto, že do něj mohlo být zapojeno pouze pět uživatelů Oázy, ovlivnil projekt i ostatní uživatele. I proto Charita intenzivně hledá další finanční zdroje, které by umožnily pokračování projektu. Svoz bioodpadu si zájemci zajistí přímo z domu Hromadí se vám na zahradě tráva, větve a další rostlinný odpad? EKO servis Zábřeh připomíná, že už od jara opět probíhá svoz bioodpadů z domácností. Na bioodpad jsou určeny speciální zelené popelnice, které jsou zapůjčovány občanům do domácností za jednorázový poplatek. Svoz je prováděn vždy v pondělí jedenkrát za 14 dnů (v termínech 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října a 12. listopadu) z určených stanoviš, kam občané mohou popelnici v daný termín přistavit a po vyprázdnění opět odvézt domů. Přehled stanoviš i termíny svozu bioodpadu jsou k dispozici na Za úplatu lze popelnici odvážet i přímo z místa bydliště. Popelnice jsou očíslovány a evidovány. Informace o popelnici na bioodpad (včetně jejího dovozu) mohou zájemci získat na tel: , mobil: Pro občany panelové zástavby pak slouží dvanáct hnědých vysokoobjemových kontejnerů o objemu litrů. Tyto hnědé kontejnery jsou určeny na zbytkový odpad z domácností. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku:

3 Zábřeh 14/2012 INZERCE strana 3 Chcete prodat nebo pronajmout Váš byt, dům, chatu, pozemek, obchod nebo kancelář? Obraťte se na PETRA KOLČAVU realitního makléře DACHI, s.r.o. Pobočka: Malá Strana 9, Zábřeh Centrála: Ztracená 34, Olomouc tel./fax: gsm: Co (ne)víte o EKO servisu Zábřeh

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 14/2012 Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na parkovací stání pro osobní automobil v budově čp. 2082, k. ú. Zábřeh na Moravě, Nerudova 7 v Zábřeze za podmínek: - min. nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měs. s valorizací - doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou - jistota ve výši Kč Uzávěrka VNŘ: ve 13,00 hod. Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, 1. patro vlevo, dveře č. 141 Bc. Badalová, tel: , kde vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace. Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit nabídku nejpozději v den ukončení VNŘ, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. Souhlas s VNŘ dala Rada města Zábřeh na 40. schůzi pod usn. č. 12/040/902/11/02. Evidováno pod č.: 30 n/2012

5 Zábřeh 14/2012 INZERCE strana 5 Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: vyhlašuje výběrové řízení ŘEDITEL/KA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE KRASOHLED ZÁBŘEH Předpoklady pro podání přihlášky: ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně a 4 roky praxe dle 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Požadavky pro podání přihlášky: vzdělání v oboru pedagogika, pedagogika volného času, sociální pedagogika nebo vychovatelství, výborné řídící a organizační schopnosti, výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, asertivita, samostatnost, flexibilita při řešení pracovních úkolů, spolehlivost, pečlivost, znalost právních předpisů na úseku školství a jejich praktická aplikace, výborná čeština a stylistika, občanská a morální bezúhonnost, dobrá znalost práce na PC (MS Office), řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič), dobrý zdravotní stav. Náležitosti přihlášky: (www.zabreh.cz) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka), telefonní spojení, , datum a podpis. K přihlášce doložte: strukturovaný životopis včetně fotografie, reference dosavadních zaměstnavatelů výhodou, výpis z rejstříku trestů originál (ne starší než 3 měsíce), ověřená kopie vysokoškolského diplomu, kopie dokladů o dalším dosažené vzdělání, písemnou koncepci rozvoje DDM v rozsahu max. 5 stran, lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíce), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na samostatném listu A4. Nástup od Písemné přihlášky včetně všech požadovaných dokladů zasílejte Bc. Iloně Vařekové, personalistce MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, nejpozději do do 14:00 hod. Obálku s přihláškou označte KONKURZ DDM NEOTVÍRAT. Informace k pozici podá Mgr. Tomáš Krejčí, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Zábřeh, telefon č BLIŽŠÍ INFORMACE:

6 strana 6 SPORT Zábřeh 14/2012 Na Skaličce vyrostlo nové multifunkční hřiště Hřiště na Skaličce v posledních měsících zažívá rušné období. V loňském roce zde začala výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem. Tento areál nahradil již nevyhovující travnaté hřiště na pozemcích TJ LOKO. Slavnostní otevření se uskutečnilo 1. května. Celková investice na výstavbu činila 1,6 milionu Kč, skládala se ze státní dotace a z vlastních zdrojů TJ LOKO. Na přípravě a vlastní realizaci se podíleli přímo členové tělovýchovné jednoty a spolku Naplaveniny, kteří zde společně odpracovali stovky brigádnických hodin. Výstavbou vzniklo nové multifunkční hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou, na kterém jsou barevně odlišené dva samostatné kurty na nohejbal či volejbal, vedle hřiště byl vybudován samostatný tenisový kurt. TJ LOKO získala od města v těsném sousedství další plochu pro výstavbu travnatého hřiště, kde se již započalo s výstavbou, dokončení se plánuje koncem prázdnin. Tím se rozšíří další kapacity pro sportovní vyžití v této příměstské části. První oficiální akcí na umělém povrchu bude turnaj v malé kopané V. ročník Memoriálu Františka Pohla, který proběhne v sobotu 28. července od ranních hodin a plynule přejde v odpolední přátelské posezení s hudbou. Již nyní je přihlášeno osm fotbalových týmů, které tímto turnajem pokřtí nové sportoviště. To svou kapacitou nabízí prostor pro další oddíly a členy ze širokého okolí. Informace a přihlášky do oddílů zájemci naleznou na Zábřežští plavci zahájili letní sezónu ve velkém stylu Zábřežští plavci po úspěchu v Zimním poháru 2012 zahájili i letní sezónu účastí na velkých akcích. Ve dnech června se v italském Riccione konalo 14. mistrovství světa Masters v plavání ( závodníků), dálkovém plavání (2.400 závodníků), vodním pólu (1.400 hráčů), skocích do vody (270 skokanů) a synchronizovaném plavání (580 účastníků). V nejsilněji obsazených plaveckých soutěžích byla Česká republika hodnocena jako 7. nejúspěšnější ziskem 18 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových medailí. Mezi českými reprezentanty byli také tři ze Zábřeha, ti nastoupili do závodu na otevřené vodě na metrů. V premiéře dálkových plavců na MS Masters vybojoval Bohumil Molek v kategorii let 97. místo, Petr Horvát obsadil v kategorii let 134. místo a Čestmír Kubalík v kategorii let 176. místo. Petr Horvát startoval ještě na 100 m prsa (87. místo) a 200 m prsa (39. místo). Historického úspěchu Plaveckého klubu Zábřeh dosáhla teprve čtrnáctiletá Veronika Krejčí. Jako třetí žena v historii klubu pokořila plavecký maratón na 20 km, který byl součástí Českého poháru dálkového plavání pro rok Na tuto tra na Brněnské přehradě se odvážilo pouze devět nejlepších plavkyň, Veronika ji zvládla v čase 6:42 hodin. Mladá závodnice tímto úspěchem navázala na výsledky z předchozích klání, v současné době figuruje v českém poháru na desátém místě mezi ženami. Pokud jí forma vydrží, budou letní výsledky jen pokračováním úspěšné předchozí zimní sezóny, v níž se Veronika stala mistryní ČR na trati 250 m prsa, vicemistryní na trati 100 m volný způsob a celkově se umístila na 2. místě v ČR v kategorii juniorek. David Jílek vybojoval titul mistra světa Prestižní ocenění si počátkem července dovezl z Prahy David Jílek. Ten se zde zúčastnil dvoudenního mistrovství světa Big man, v jehož rámci musel absolvovat ve dvou dnech terénní triatlon (1 km plavání, 27 km MTB, 7 km běh) a dlouhý triatlon (3,8 km plavání, 180 km cyklistika, 42,2 km běh). Premiéra na obdobě světového závodu Ironman mu vyšla na výbornou. V nadupané konkurenci (závodu se zúčastnili sportovci z Česka, Slovenska, Německa, Řecka, Velké Británie, Švýcarska a Lucemburska) se stal držitelem titulu Big man. Podmínkou pro získání titulu je absolvování závo- Sdružení Břeh, pořádající mj. Welzlův kvadriatlon, připravilo pro milovníky náročných sportů akci také na druhý prázdninový měsíc. V sobotu 18. srpna totiž z Plaveckého areálu Zábřeh odstartuje maratón horských kol Welzlovo kolo, který je součástí šumperského poháru horských kol. Prezence akce proběhne od 9.30 do hodin v areálu bazénu, start je připraven na pravé poledne. Závod je rozdělen do šesti věkových kategorií du v daném časovém limitu, David Jílek je jeho teprve třiapadesátým nositelem ze sedmi ročníků. Celkově skončil na pátém místě a ve své kategorii let zvítězil, čímž vybojoval titul mistra světa a mistra ČR. Cesta k vynikajícímu úspěchu ale nebyla lehká. David Jílek mu položil základ během závodu v terénním triatlonu, v němž obsadil mezi specialisty 3. místo v kategorii a 5. místo v absolutním pořadí. Druhý den ráno čekala všechny závodníky porce Ironmana. Jelikož přes noc po bouřce Vltava nebezpečně stoupla, plavalo se pouze po proudu. Teplota stále stoupala, cyklistiku závodníci absolvovali na uzavřené strakonické dálnici již v pětatřicetistupňovém vedru. Závěrečný maratón vzhledem k pekelnému vedru všechny borce dokonale prověřil. Také zábřežský borec se na pětadvacátém kilometru nevyhnul krizi, i kvůli tomu, že Ironmana absolvoval poprvé, bez dostatečné zkušenosti s rozvržením sil. Silou vůle se ale nakonec vzchopil a závod dokončil v čase 10:14:22. Horská kola míří na maratón Mladí plavci zářili na Světovém sportovním festivalu Začátkem července se do Rakouska sjely tisíce mladých sportovců z celého světa, aby zde změřily své síly na Světovém sportovním festivalu 2012 (World Sports Festival WSF 2012). Plaveckých soutěží se zúčastnili také tři mladí závodníci ze Zábřeha. Nejlépe se vedlo Petru Horvátovi (1994), který v závodě na 400 m volným způsobem získal bronzovou medaili. V jednotlivých závodech se mu hned pětkrát podařilo překonat absolutní na 200 m prsa utekl bronz o jediné místo. zábřežský mužský rekord na padesátimetrovém bazénu. Překonat zábřežský rekord, na trati 50 m motýlek vybojovala 8. místo Dařilo se i Haně Horvátové (1997), která tentokrát v ženské kategorii, se na trati a spolu s ostatními skvěle reprezentovala 200 m znak podařilo i Veronice Špůrkové nejen zábřežský plavecký klub, ale celou (1996, na snímku vpravo), které v závodě Českou republiku. Moderní karatisté se sešli na semináři Již tradičně začínají karatisté Moderního sportovního karate (MSKA) prázdniny mezinárodním seminářem Letní škola v Letovicích. Také letos byl hlavním učitelem a čestným hostem sám zakladatel MSKA, mistr Rudolf Jakhel, IX. Dan. Pod jeho vedením se účastníci semináře učili, jak být dobrými bojov- (čtyři mužské, dvě ženské), připraveny jsou dvě trasy v délce 50 a 35 kilometrů. Delší nabídne zajímavou tra vedoucí mj. přírodním parkem Březná, závodníci jistě ocení náročnost výstupu na Lázek, pomoci zdolat jej by jim ale mohlo připravené občerstvení na trati. Pro tři nejlepší v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny. Bližší informace na welzlovo-kolo/, níky, bohužel již naposledy. Poslední šance učit se od váženého mistra využili i karatisté ze Zábřeha Adam Stolarik (7. kyu), Filip Papoušek (9. kyu) a jejich trenérka Alena Bajerová (I. Dan). Kromě nich se semináře zúčastnilo přes sto dalších karatistů z ČR, Slovinska, Itálie, Německa a Litvy. Trénink byl rozdělen do tří tréninkových jednotek. Ranní byla zaměřená na nácvik forem a méně náročných technik. Další dva tréninky probíhaly již v prostorách haly, kde se trénovaly techniky náročnější a hlavně cviky ve dvojicích. Součástí semináře byl také turnaj, kde se soutěžilo ve formách a v bojích. V soutěži forem získal v Sekundě Adam Stolarik stříbro, Filip Papoušek se ve formě Primě umístil na 9. místě. V nejtěžší formě Kontra Set, která se skládá z pěti základních forem, obhájila první příčku Alena Bajerová. Oddílu se dařilo i v bojích, v nejvyšší ženské kategorii, ženy absolutní (FA), obsadila Alena Bajerová 4. místo. Kurz lezení na umělé stěně pro začátečníky V sobotu 11. srpna pořádá Rekreační středisko Bozeňov kurz lezení na umělé stěně pro začátečníky. Začátek v 9, předpokládaný konec kolem 18 hodin. V teoretické části se účastnící dozví o historii horolezectví, lezeckých stylech, uzlech, zásadách bezpečnosti při lezení a seznámí se s lezeckým vybavením. Praktická část bude probíhat na osm metrů vysoké lezecké věži Rekreačního střediska Bozeňov, kde si účastníci znalosti z teoretického bloku vyzkouší v praxi. Kurzem bude provázet zkušený a certifikovaný lektor a účastníci na závěr obdrží certifikát o absolvování kurzu. Cena 700 Kč zahrnuje zapůjčení lezeckého vybavení, školící materiály a poukaz na jednodenní volný vstup na lezeckou věž platný do konce roku. Věkový limit kurzu je let Ḃližší informace a přihlášky na u nebo na telefonech nebo Šachisté ze Severovýchodu slavili úspěchy Myšlenka založení šachového kroužku na základní škole Severovýchod vznikla loni v květnu v průběhu třetího ročníku šachového turnaje, který organizoval školní parlament. Na podzim 2011 se uskutečnilo první setkání zájemců o šachovou hru a od té doby se asi dvacet zapálených sportovců každý pátek nořilo do tajemné říše šachů. S pravidly královské hry je seznamoval vedoucí zábřežského šachového oddílu Václav Milfort spolu s Karlem Veselým. Malí nadšenci, žáci 1. až 5. ročníku, se hned od počátku rozhodli poznávat okolní šachový svět a každý měsíc porovnávali své hráčské kvality se členy dalších oddílů na okresních i krajských turnajích v Olomouci, Mohelnici, Stavenici či Hrabišíně. V dubnu pak v Šumperku soupeřili o nejlepší umístění v okrese. Na tomto okresním přeboru vybojoval Marek Blaha (2. A) druhé místo a Tomáš Ptáček (4. A) dosáhl na bronzovou medaili. Na jaře se také většina hráčů ze Severovýchodu zaregistrovala do Šachového svazu České republiky, takže o jejich výsledcích se budeme v budoucnu dozvídat na stránkách šachových zpravodajů a časopisů. Za zmínku stojí také skutečnost, že školní šachový kroužek pracuje v okrese Šumperk kromě zábřežské školy pouze v Hrabišíně a Novém Malíně. (dd) Triatlonisti na Moraviamanu nezapadli V sobotu 23. června se v Otrokovicích odehrál další díl seriálu Ford Czechman Tour, a to triatlon Moraviaman. Na start největšího domácího podniku na ironmanských tratích (3,8 km plavání, 180 km kolo, 42 km běh) se postavilo téměř 180 triatletů a 56 štafet. Podle očekávání závod vyhrál Petr Vabroušek v čase 8 hodin 41 minut. Mezi ženami byla nejrychlejší Kristína Lapinová. Na start prestižního závodu se postavili také triatlonisti ze Zábřehu Jan Keprt a Petr Švorčík. Lépe se v závodě vedlo Janu Keprtovi, který ve své věkové kategorii muži let vybojoval bronz v čase 10 hodin 6 minut. Nezapadl ani Petr Švorčík, který na svém premiérovém startu obsadil 18. místo v kategorii muži let s časem 11 hodin 28 minut.

7 Zábřeh 14/2012 KULTURA strana 7 Kniha zábřežské autorky seznamuje s Emou Destinnovou Pouze na zámku ve Stráži nad Nežárkou a v knihkupectví v Zábřeze je možno koupit knihu nazvanou Ema Destinnová ve Stráži nad Nežárkou. Co pojí nejznámější českou pěvkyni se Zábřehem? Autorka knihy Radoslava Doubravová, zábřežská pedagožka a majitelka zámku, bývalého sídla Emy Destinnové. Zámek zakoupila Ema Destinnová v roce 1914, na vrcholu své slávy. Po její smrti v roce 1930 zámek osiřel a pustl. Po roce 2000 přemluvil Radoslavu Doubravovou tehdejší ministr kultury Pavel Dostál k přihlášení se do výběrového řízení na zakoupení již značně zdevastované památky. V následujících letech prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí, která roku 2006 vyvrcholila slavnostním otevřením. Ve Stráži nad Nežárkou dnes probíhají významné koncerty, na nichž vystupují špičkoví sólisté z celého světa, cyklus pětatřiceti koncertů nazvaný Zámek plný hudby se koná pod záštitou manželky prezidenta ČR, hejtmana Jihočeského kraje a ministerstva kultury. O tom všem, ale především o bohaté historii zámku a životě a díle Emy Destinnové se dočtou čtenáři v knize Radoslavy Doubravové. Členové Klubu důchodců poznávali krásy Jeseníků V půlce června se členové Klubu důchodců města Zábřeh zúčastnili exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Náplní exkurze byla prohlídka podzemní elektrárny a dolní i horní nádrže. Cestou do Koutů se také zastavili v Loučné nad Desnou, kde si prohlédli zrenovovaný zámecký park. Výlet zakončili odpoledním posezením u táboráku v areálu penzionu Losinka, který se nachází nedaleko velkolosinského zámku. Retro patří jesenickým stromům Celé prázdniny patří galerie a kavárna v kině Retro Jeseníkům, respektive stromům na horách i v podhůří. Výstavu fotografií Jesenické stromy zahájila ve čtvrtek 21. června jejich autorka Jitka Václavíková. Její tvorba je v Zábřeze známá, fotografie z cest vystavovala v Galerii Tunklův dvorec. V posledních letech ovšem Jitka Václavíková návštěvníkům výstav neodhaluje vzdálené kraje, ale ukazuje jim kouzlo jejich bezprostředního okolí. V roce 2010 město vydalo její snímky v kalendáři Toulky Zábřežskem, v Katolickém domě představila například drobné sakrální objekty podjesenické krajiny. Na vernisáži v Retru autorka poutavě mluvila o stromech a jejich významu pro svůj život, doplnila ji Irena Vágnerová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která významu stromů dodala širší rozměr. Hlavní slovo ale měly pochopitelně fotografie s typickou zasněností, poetičností a trpělivostí, které dokáží i na první pohled nenápadná zákoutí ozvláštnit a ukázat v nečekané kráse. Tři sestry znovu hýřily vtipem a pohodou Také letošní prázdniny se v Zábřeze neobešly bez vystoupení kapely Tři sestry. Areál bazénu tak v pátek 13. července znovu po roce patřil Gambrinus Tour, tentokrát s datem Nechybělo ani doprovázející trio E!E, De Bill Heads a Doctor P.P. Doktoři celovečerní show zahájili, poté pódium obsadila příbramská punková partička E!E. No a pak už přišla hlavní hvězdu večera Tři sestry v čele se svým frontmanem Lou Fanán- Léto plné zábavy nabízí letos svým návštěvníkům zábřežský plavecký areál. Po zahájení prázdnin Zábřežskými letními slavnostmi přineslo koupaliště například Hawai párty s prodlouženým nočním koupáním či Svět vodních sportů se šnorchlováním a dalšími aktivitami nebo pohybem nabitý Den Fitklubu. Na návštěvníky plaveckého areálu ale čeká bohatá nabídka i v další části prázdnin. Už 28. července proběhne na bazéně Karaoke párty pro malé i velké. kem Hagenem. Ten se publiku představil ve zcela novém kostýmu a nutno říci, že v růžové admirálské uniformě Fanánek při sebevětší vůli nešel přehlédnout. Spolu s ním se do divokých kostýmů naparádili i další členové kapely a není divu, vždy celé vystoupení neslo podtitul Drei Schwester Buntes. Kromě kostýmů se ale na vystoupení Tří sester nic moc nezměnilo a to je dobře. Kapela svým divákům (a že se jich i přes nepříznivé počasí sešlo dost) předložila oblíbené songy s jejich neotřelým smyslem pro humor, pohodou a sebeironií. Půlnoční tečkou za úspěšným koncertem se stala kapela De Bill Heads, která Gambrinus Tour 2012 završila. Expedice vyráží po stopách Wezla na Sibiř Počátkem srpna vyráží z České republiky další expedice pod stopách zábřežského polárníka Jana Eskymo Welzla. Ta ale tentokrát nemíří na sever Ameriky, ale na Sibiř, kde Welzl svou obdivuhodnou polární pou zahájil. Cílem výpravy je dosáhnout ostrov Ljachovský v souostroví Novosibiřských ostrovů, který Jan Welzl označil ve svých dopisech jako místo, jež se stalo jeho prvním domovem v Arktidě. I přes snahy mnoha českých cestovatelů se sem po Wezlovi již žádný nedostal, což je dáno odlehlou polohou v zakázané pohraniční zóně a přírodní rezervaci. Expedice vedená zábřežským dokumentaristou a cestovatelem Martinem Strouhalem, kterého doprovází novinář a dramaturg České televize Josef Albrecht a horolezec, lyžař a vědec Josef Lukáš, zvolila pro dosažení ostrova Ljachovský náročnou cestu lodí z Ust-Kuiga po řece Janě a poté mořem Laptěvů až na Novosibiřské ostrovy. Zprávy z průběhu expedice přinese bulletin už v příštím čísle, s výsledky expedice pak seznámí televizní dokument, který na výpravě vzniká. Rodí se nová značka: Bravo Zábřeh Bravo Zábřeh, tak se bude jmenovat nový cyklus koncertů věnovaných interpretaci tzv. vážné hudby, který pro sezonu 2012/2013 připravuje Zábřežská kulturní. Bude se jednat o zhruba desítku koncertů, jež nabídnou klasickou hudbu na vysoce profesionální úrovni a současně poskytnou prostor začínajícím talentovaným umělcům. Rádi bychom sestavili pestrý a vysoce kvalitní program. Na něm v současné době pracuje učitel zábřežské základní umělecké školy a úspěšný aktivní hudebník Martin Hroch, který bude garantem nového cyklu. Naším společným cílem je nabídnout zábřežskému publiku kvalitní interprety, a to za dostupnou cenu, uvedl ředitel kulturního domu Zdeněk David. Prolog k cyklu Bravo Zábřeh obstará již 1. září vystoupení německého barytonisty pocházejícího z Hoštejna Christofa Schupplera, kterého v kostela sv. Barbory doprovodí na klavír Martin Hroch. Na říjen je naplánován koncert slovenské varhanice Magdalény Tokošové v chrámu sv. Bartoloměje, v listopadu by mělo v Galerii Tunklův dvorec vystoupit smyčcové kvarteto Moravské filharmonie Olomouc. Letošní koncertní řadu Bravo Zábřeh pak završí recitál elitního mladého klavíristy Jana Šimandla, vítěze prestižních soutěží v New Yorku a Římě. Pro rok 2013 se mohou příznivci klasické hudby těšit na koncert v dobových kostýmech, koncertní vystoupení nejvýraznějších talentů místní základní umělecké školy či recitál německého hornisty Valentina Eschmanna. Rozhodně chceme i v příštím roce uspořádat v Zábřehu prestižní koncert nejvyšší kvality, a navázat tak například na nedávné vystoupení houslistky Gabriely Demeterové v kostele svaté Barbory, doplnil představu o plánovaných koncertech Zdeněk David. Cyklus Bravo Zábřeh má navázat na koncertní řady uváděné v minulosti pod hlavičkou Kruhu přátel hudby. Naší ambicí je oslovit rovněž mladé publikum. Doufáme, že nový cyklus si najde stálou posluchačskou základnu a bude brzy vnímán laickou i odbornou veřejností jako stabilní součást kulturního života v našem městě, uvedl garant projektu Martin Hroch. Podrobnější informace o programu Bravo Zábřeh a předprodeji vstupenek naleznete v příštím čísle zpravodaje. Léto plné zábavy pokračuje V sobotu 4. srpna areál přivítá Western párty s projíž kami na ponících, táborákem a country hudbou. O týden později je zde připraven beachvolejbalový turnaj pro tříčlenná družstva (s alespoň jednou ženou v týmu), pro účastníky je nachystán sud piva zdarma. V sobotu 18. srpna hostí bazén bikemaraton Welzlovo kolo (bližší informace v samostatném článku) a závěr prázdnin bude 25. srpna patřit Filmové párty s velkoplošnou projekcí a grilováním. Barborkou zněl Beethoven Mimořádný kulturní zážitek připravila na červenec Zábřežská kulturní ve spolupráci s občanským sdružením sv. Barbora. V zaplněném kostele sv. Barbory přivítal ve středu 11. července starosta František John, jenž nad koncertem převzal záštitu, světově proslulou houslistku Gabriela Demeterovou, přední slovenskou klavíristku Noru Škuta a divadelního a filmového herce Mariana Rodena. Trojice umělců v Zábřeze představila komponovaný pořad hudby a slova nazvaný Ludwig van Beethoven hudba a duše génia. Slovem doprovázející Marian Roden nechal diváky nahlédnout do Beethovenových dopisů, odhalujících osudy, názory a osobní postoje tohoto génia. Hlavní role ale přesto připadla hudbě. V první části zazněly ukázky ze sonáty pro housla a klavír č. 5 Jarní, sonáty č. 7, č. 8 Slavičí a došlo i na samostatné klavírní uvedení v podobě sonáty Měsíční svit. Po přestávce pak zazněla sonáta č. 9 Kreutzerova. Návštěvníci koncertu si užívali umění Gabriely Demeterové, sólistky světových orchestrů, i její slovenské kolegyně a dokázali je plně ocenit. Mohutný aplaus zcela jednoznačně dával najevo jejich nadšení a ocenění vynikajícího uměleckého zážitku. Mladí umělci vystoupili před vrstevníky Těsně před prázdninami uspořádala zábřežská základní umělecká škola v kulturním domě tradiční koncert žáků školy. První část programu nazvaná Návrat do hudební historie byla nabídnuta jako dopolední výchovný koncert základním a středním školám, ty se nakonec uskutečnily čtyři. Posluchači tak měli možnost seznámit se s hudebními slohy a směry doby minulé. Diváci se dozvěděli nejen o hudební historii, ale i soudobých událostech. Zazněla renesanční koleda a písně žáků darebáků, sólové cembalo, barokní opera s fantastickou scénou (na snímku), menuet a smyčcové kvarteto, klavírní tvorba Mozarta a Rachmaninova. Filmovou hudbu reprezentoval tanec a Charlie Chaplin. Populární hudbu pak jazz a jazz-rock v podání kapely Easy Quintet. Netradiční nástroje zvané boomwhackery reprezentovaly hip hop a rock a na závěr se rozloučila nakažlivou písní skupina ABBA. Vystoupení provázely krásné kostýmy a šikovní průvodci z dramatického oboru. Ve druhé části koncertu diváci zhlédli vystoupení tanečního oboru školy, které mělo v kulturním domě premiéru 17. června.

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 14/2012 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 25. července TVRZ V NEMILI OTEVŘENA Otevření tvrze pro veřejnost ve dnech od do Tvrz Nemile, 10:00 16:00, 30 Kč Sobota 28. července MEMORIAL FRANTIŠKA POHLA TJ LOKO 5. ročník turnaje v malé kopané, letos poprvé na umělém povrchu. Družstva 4+1, maximálně 8 týmů! Přihlášky do na tel: nebo V ceně startovného zahrnuto občerstvení, sprchy, šatna. Multifunkční hřiště na Skaličce, zahájení 7:45, startovné 1.000Kč/tým Plavecký areál Zábřeh KARAOKE PÁRTY Karaoke pro malé i velké. Lekce cvičení pro děti, fit ball, zumba, míchané nápoje. Plavecký areál Zábřeh, 15:00 ROZCHOD NADERA A SIMIN - FILMOVÝ KLUB HRAJE PRO VEŘEJNOST Drama, přístupno, české titulky, Írán 2011, 120 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč, FK 70 Kč Úterý 31. července MODRÝ TYGR Rodinný, komedie, přístupno, Česko/Slovensko/Německo 2011, 90 min. Středa 1. srpna FARMÁŘSKÉ TRHY Kino Retro, 17:30, 80 Kč Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 Čtvrtek 2. srpna PROJASŇOVACÍ SEMINÁŘ PRO VÁS Heřmánek Podvečerní prožitkový seminář s Kristinou Baudyšovou. Rezervace na tel: Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 250 Kč POLSKI FILM Reality film, přístupno od 15 let, Česko/Polsko 2012, 113 min. Kino Retro, 20:00, 92 Kč Sobota 4. srpna Plavecký areál Zábřeh WESTERN PÁRTY Projíž ky na ponících, táborák, kýta na grilu, country muzika. Plavecký areál Zábřeh, 14:00 BAJKONUR Romantický/komedie, přístupno od 12 let, české titulky, Německo/Rusko/Kazachstán 2011, 94 min. Kino Retro, 20:00, 92 Kč Neděle 5. srpna ŠMOULOVÉ Animovaný/komedie, přístupno, USA 2011, 103 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč Úterý 7. srpna OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Komedie, přístupno od 12 let, Česko 2012, 104 min. Kino Retro, 17:30 a 20:00, 80 Kč Sobota 11. srpna Plavecký areál Zábřeh SDH Nemile Neděle 12. srpna Apoštolská církev BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ Turnaj pro tříčlenná družstva. V každém družstvu musí být minimálně jedna žena. Sud piva pro účastníky turnaje zdarma. Registrace do 11:00 hodin. Skákací hrad pro děti. Plavecký areál Zábřeh, 11:00 VEPŘOVÉ HODY Kulturní program a zábava při hudbě. Hřiště u kulturního domu v Nemili, 14:00 NEDOTKNUTELNÍ Komedie/drama, přístupno, české titulky, Francie 2011, 112 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč SHROMÁŽDĚNÍ U ZÁMKU UZDRAVUJÍCÍ SHROMÁŽDĚNÍ V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu. Areál před zámkem, 17:00 Úterý 14. srpna ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Albatros. Občerstvení zajištěno. Katolický dům, 14:00, 50 Kč SNĚHURKA A LOVEC Dobrodružný/fantasy, přístupno, USA 2012, 127 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč Středa 15. srpna NERATOV Návštěva významné sakrální památky. Přihlášky na tel: , Odjezd z ATB Valová, 8:00 SNĚHURKA A LOVEC Dobrodružný/fantasy, přístupno, USA 2012, 127 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč Sobota 18. srpna WELZLOVO KOLO OS Břeh Maraton horských kol pro všechny. Trasy: 50 km a 35 km. Více informací na Plavecký areál Zábřeh, start 12:00, startovné 150 Kč/krátká tra, 350 Kč/dlouhá tra NORSKÉ DŘEVO FILMOVÝ KLUB HRAJE PRO VEŘEJNOST Drama, přístupno, české titulky, Japonsko 2010, 133 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč, FK 70 Kč Neděle 19. srpna SK SULKO Zábřeh Čtvrtek 23. srpna Sobota 25. srpna Plavecký areál Zábřeh SK SULKO ZÁBŘEH MSK BŘECLAV MADAGASKAR 3 Animovaný/komedie, přístupno, USA 2012, 92 min. Galerie kina Retro Jitka Václavíková: Jesenické stromy. Výstava potrvá do Zámek Skalička Martin Kámen: Současné baroko. Výstava potrvá do Tvrz Nemile Otevřeno do vždy od 10:00-16:00 hodin. Muzeum Zábřeh To jsme my. Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko E PLURIBUS UNUM. Výstava potrvá do VÝSTAVY Městský stadion, 16:30 Kino Retro, 10:00 a 17:30, 80 Kč FILMOVÁ PÁRTY Velkoplošná projekce filmů, grilované makrely. Plavecký areál Zábřeh, 16:00 ČTYŘI SLUNCE Komedie/drama, přístupno od 12 let, Česko 2012, 105 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 15. srpna 2012.

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 17. června 2011 číslo 6 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích úvodní slovo Koncert pro Šanci pomohl dětem strana 5 Mateřské škole

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více