Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2"

Transkript

1

2 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Vás Srdečně zve na vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek ve hod. v jídelně školy. V době od 8.00 do hod. proběhne Den otevřených dveří.

3 Důležité termíny Vánoční prázdniny: pondělí pátek Pololetní prázdniny: pátek (výuka pokračuje v pondělí ) Jarní prázdniny: pondělí neděle Naše škola získala další ocenění Za vynikající práci na etwinningovém projektu Snoezelen záhrada byl naší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že naše práce, práce žáků a všech zaměstnanců školy, odpovídá vysokým evropským měřítkům. Certifikát, který jsme obdrželi, si můžete prohlédnout na nástěnce v přízemí. Náš projekt byl zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu V listopadu získali žáci PrŠD ocenění za kolektivní práci v literárně-výtvarné soutěži Knižní hrdina sympaťák, kterou pořádala Městská knihovna Boskovice (oddělení pro děti a mládež). V krajské soutěži ve velkoprostorovém Člověče, nezlob se obsadili IV. místo Miroslav Hönig a Tomáš Kraisl ze IV. třídy. Víkendové vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v sobotu 22. a hodinový vzdělávací program, věnovaný péči o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ. Akreditovaný seminář pořádal Národní institut pro další vzdělávání v prostorách MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Brno-Lesná, Ibsenova 1. V rámci teoretických přednášek a praktických cvičení se pedagogové věnovali arteterapii a artefiletice, ergoterapii, muzikoterapii, canisterapii, míčkování, babymasážím, bazální stimulaci a snoezelen metodám, logopedii a stimulaci se zaměřením na orofaciální oblast, seznámili se s několika druhy komunikačních systémů a s novými didaktickými pomůckami pro osoby s různými typy zdravotního postižení. V souvislosti s rozvojem informačních technologií se budou od ledna 2015 všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávat v cyklu seminářů, reagujícím na masové zavádění tabletů do výuky. Pedagogičtí pracovníci si zvyšují odbornost v oblasti cizích jazyků, jezdí na semináře podle své aprobace a zaměření.

4 Přehled zimních akcí v naší škole Prosinec - Vánoce ve škole (výstava prací našich žáků, vánoční besídka, výzdoba jídelny a vánoční výzdoba tříd) - výroba přáníček a dárečků pro zaměstnance sponzorské firmy Delikomat, pro klienty MSSS Boskovice Voňavé pečení v PrŠ Mikulášská nadílka pro žáky nižších ročníků (v rámci praxe studentek SPgŠ) Čertovské rejdění aneb Možná přijde i Mikuláš, dětská diskotéka projekt Sociologický monitoring (testování žáků III. a IV. ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti) Bobřík informatiky (soutěž v práci na PC) Česko zpívá koledy (Boskovice zpívají koledy akce na Masarykově náměstí) Vánoční besídka v Betany vánoční nadílka zvířátkům ve volné přírodě Vánoční jarmark na Masarykově náměstí, zdobení vánočního stromečku Živý kalendář (vánoční vystoupení dětí v MSSS Boskovice) Šíleně smutná princezna (divadelní představení studentů VOŠ a SŠ Boskovice ve Skleníku) návštěva zástupců sponzorské firmy Delikomat a předání dárečků všem žákům školy Den otevřených dveří Vánoční besídka (+ předání přáníček, dárečků a kalendářů na rok 2015 všem návštěvníkům školy) vánoční posezení s rodiči žáků PrŠ

5 Leden - hry s odpadovým materiálem, tvoření dle vlastní fantazie - Třídění odpadových materiálů (výukový program SPgŠ) - beseda se zástupcem Policie ČR p. Nečesánkem - Hrou proti problémům (akce v rámci MPP a VP) - projekt Sociologický monitoring (testování žáků III. a IV. ročníku v oblasti matematické gramotnosti) - Nakupujeme a prodáváme (projekt PrŠ) - Novoroční laťka (skok vysoký) - Kreslíme barvami do sněhu (výtvarná soutěž) - Zimní sportování (výtvarná soutěž) - bruslení, sáňkování, lyžování (běžecké a sjezdové lyže) Únor - Zlaté české ručičky (soutěž v dílenských pracích) - Bolest/nemoc jménem šikana (projektový den s přednáškou p. Kotoučka z ELIM Letovice) - celodenní turistická vycházka do přírody (ZŠS, nižší stupeň ZŠP, PrŠ) zápis žáků do I. třídy Den otevřených dveří - lyžařské výjezdy do Olešnice (výcvikový kurz) - Pythagoriáda (matematická soutěž)

6 Společné dílo se nám daří aneb Společné akce dětí, rodičů a pedagogů Víkend s pohádkovým překvapením Do nového školního roku jsme na naší škole vykročili s předsevzetím, že se budeme více věnovat mimoškolním pohybovým aktivitám. S žáky navštěvujeme městské lázně a pořádáme cyklovýlety. Před nadcházejícím zimním obdobím jsme pro skupinu žáků z naší školy uspořádali akci s názvem Umíš se o sebe postarat? Cílem víkendového pobytu bylo zvládnout odloučení od rodiny, upevnit samostatnost, zodpovědnost za své jednání a zvyšovat fyzickou kondici. Pobyt plnil i úkoly Minimálního preventivního programu, kdy jsme se snažili dětem nastínit plnohodnotné trávení volného času. Žáci museli zvládnout nákup potravin na celý víkend a běžné domácí činnosti povlečení peřin, chystání svačin a snídaní, udržování pořádku včetně umývání nádobí. Velký ohlas u dětí měl večerní táborák spojený s opékáním párků a zpěvem za doprovodu kytary. Celá sobota pak probíhala v trampském duchu, kdy jsme se pěšky vydali na celodenní túru do obce Suchý. Cestou děti plnily různé úkoly. Oběd jsme měli připravený v penzionu Athéna a po něm jsme se vydali na pohádkovou stezku lesem. Na jednotlivých stanovištích nás vítaly pohádkové postavy, zde děti rovněž plnily úkoly a dostávaly odměny. Proto bychom chtěli touto cestou vyslovit poděkování vedení penzionu Athéna, které nám umožnilo účast na zmiňované stezce a poskytlo nám zázemí pro naši akci. Dle ohlasů dětí i rodičů se náš víkendový pobyt velmi vydařil a už se těšíme na další podobné aktivity. Společná vycházka rodičů a žáků Před nadcházejícími vánočními svátky se uskutečnila společná turistická vycházka dětí, rodičů a pedagogů do Hrádkova, spojená s pozorováním krajiny, plněním úkolů, opékáním špekáčků a zpěvem trampských písní za doprovodu kytary. Děkujeme všem rodičům, kteří se nenechali odradit deštivým počasím a společně s námi vyrazili do přírody za dobrodružstvím.

7 72 hodin Ruku na to! Již druhým rokem se žáci naší školy zapojili do této celostátní aktivity pořádané Českou radou dětí a mládeže. Je to akce, kdy se dobrovolníci věnují po dobu tří dnů činnostem prospěšným životnímu prostředí nebo lidem. Děti z naší školy se zaměřily na čistotu životního prostředí a úpravu naší školní zahrady. První den odpoledne se vypravilo 25 dětí i několik maminek a sourozenců našich žáků ke studánce U Otylky. Skupina, vybavená rukavicemi a pytli na odpadky, sbírala věci, které do přírody nepatří. A těch se našlo opravdu dost! Z příjemné vycházky spojené s hrami, písničkami a opékáním špekáčků u malého táboráku se děti vracely také se dvěma většími pytli naplněnými odpadky. Akce pokračovala ještě druhý den v dopoledních hodinách. Děti pracovaly usilovně na školní zahradě, uklízely kolem školy a hlavně dotvořily některé prvky v naší Zahradě poznání. Podařilo se postavit a usadit směrovník vedle pocitové stezky a připevnit na některé stromy názvy dřevin. Akce se vydařila, příroda v okolí školy se stala o něco čistší a naše školní zahrada zase bohatší o naučné prvky. Vlčí stezky Jedná se o název výukového programu, který proběhl na naší škole Zúčastnilo se ho 24 dětí ve dvou skupinách. S lektorkou Ekocentra Brno si děti povídaly velmi zajímavě o životě šelem. A nebylo to jen povídání. Do pořadu byly zařazeny i hry, soutěže a videoprojekce. Program byl uhrazen z finančních prostředků, které jsme získali za sběr papíru. Papírové pletení 10. listopadu navštívila PrŠJ a PrŠD paní Kopečná, výtvarnice, mistrovsky ovládající techniku pletení z papíru. Žákům přinesla ukázat pletené výrobky, připomínající pletení z proutí. Všichni zúčastnění obdivovali košíky, ošatky, různé ozdoby, misky a překrásné andělíčky. Podle návodu paní Kopečné si zájemci mohli tuto techniku také sami vyzkoušet. Děkujeme jí za návštěvu a ochotu, s jakou mezi nás přišla a samozřejmě za ukázku práce šikovných rukou. Tuto techniku budeme využívat v hodinách rukodělných činností.

8 Festival Zpívejte s námi v Rájci-Jestřebí Tradiční festival se letos konal 20. listopadu. Zúčastnily se ho děti z I. a II. třídy ZŠS a žáci PrŠ. Mladší žáci přispěli do programu svěžím tanečním vystoupením v kostýmech, jejichž barvy a logo propagovaly mléčné výrobky značky Activia. Activia oblečení si malí tanečníci vyrobili sami barvením a batikováním v hodinách praktických činností. Starší žáci se svými učiteli vystoupili v humorně laděném příběhu Vývoj člověka. Všichni se pobavili při milých vystoupeních dalších zúčastněných škol a poslechu hudební skupiny Kaštánci. Nakonec si všichni s chutí zatancovali a celý festival si opravdu s chutí užili. Voňavé pečení V rámci předvánočních příprav v PrŠJ a PrŠD se uskutečnilo v úterý 2. prosince Voňavé pečení. Žáci pozvali svoje rodiče, prarodiče i sourozence, aby společně s vyučujícími upekli perníčky, vytvořili různé ozdoby z vizovického těsta a vyrobili adventní kalendáře. Přestože se jednalo o setkání lidí různých věkových kategorií, proběhlo ve výborné atmosféře, při které nechyběl poslech koled a společné zpívání s kytarou. Děkujeme všem rodinným příslušníkům, kteří přišli za námi do školy přivítat adventní čas, pobavit se a vytvořit spoustu voňavých dobrot. Boskovice zpívaly koledy Společně zpívané koledy zněly ve středu 10. prosince na Masarykově náměstí v Boskovicích, stejně jako ve všech ostatních městech, která se zapojila do projektu Česko zpívá koledy. Zaplněnou horní část náměstí přivítala místostarostka paní Jaromíra Vítková a poděkovala panu Tomáši Pléhovi, který celou akci zorganizoval. Nejdříve se představil PS Janáček, potom jsme přispěli i my, žáci MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice se svými třemi netradičními koledami. Nakonec zazpívali všichni přítomní koledy společně se sborem SPgŠ. Vánoční nadílka zvířátkům Děti základní školy speciální již mají pravidelný každoroční zvyk v předvánočním období vyrazit na vycházku do lesa s vánoční nadílkou sena, jablíček, mrkvičky, Letos se vypravily do Doubrav k novému krásnému krmelci. Děkujeme rodičům, že pomohli připravit dětem pochoutky pro zvířátka.

9 Sběr starého papíru Termíny v zimním období: středa 21. ledna, čtvrtek 22. ledna Svázané balíčky starého papíru budou vybírány a váženy v prostorách u šaten v době od 7.15 do 7.45 hod. Dopravní výchova Prosinec - opakování základních pravidel silničního provozu - bezpečnost v zimě (vhodná a nevhodná místa ke hraní) Leden - prověřování kondiční zdatnosti žáků v tělocvičně - první pomoc (obvazová technika, transport zraněného, důležitá telefonní čísla, auta s výstražnými majáky) Únor - opakování základních pravidel pro chodce a minima cyklisty - základní pravidla bezpečné jízdy, jízda za snížené viditelnosti a za zhoršených podmínek, křižovatky, kruhový objezd, přednost v jízdě - povinné vybavení kola Aktivity v rámci prevence nežádoucích projevů chování Leden - Beseda se zástupcem policie (Záškoláctví a jeho důsledky) - Hrou proti problémům (akce pro všechny žáky školy) Únor - Bolest/nemoc jménem šikana (projektový den, jehož hostem bude pan Kotouček z ELIM Letovice) Výchovné poradenství Konzultační hodiny výchovné poradkyně: pondělí: hod. pátek: hod. (v ostatní dny po předchozí domluvě). Činnosti realizované v rámci výchovného poradenství: exkurze a program k volbě povolání (Úřad práce v Boskovicích Mgr. Hoffmanová) - spolupráce s učiteli, metodičkou prevence a rodiči - řešení problémových situací se žáky - pravidelná setkávání s dětmi na internátě - Hrou proti problémům (akce v lednu 2015) - vycházející žáci (informace, přihlášky)

10 Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá (1. a 2. ročník) Činnosti v zimním období: - praxe ve školní kuchyni - zpracovávání ovoce, zeleniny a ořechů (výpěstků ze šk. pozemku) - příprava svačin a 1-2krát do měsíce příprava jednoduchého oběda - návštěva p. Kopečné (ukázka výrobků a nácvik papírového pletení) - hudební festival Zpívejte s námi v Rájci Jestřebí (vystoupení Vývoj člověka) - Voňavé pečení (společná akce s rodiči a prarodiči) - Mikulášské dovádění, diskotéka - narozeninové oslavy - divadelní představení ve Skleníku - předvánoční posezení žáků s rodiči, prarodiči a přáteli v PrŠD - Vánoční akademie (vystoupení Vývoj hudby) - exkurze do mlýna - spolupráce při přípravě a realizaci akce Hrou proti problémům - Volnohrátky Školní družina Prosinec - návštěva čerta ve družině - zdobení vánočního stromečku - vánoční čajovna zpívání koled, vánoční tvoření, přípravy zdravých pokrmů - vycházka ke Skleníku (návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana) - dopis Ježíškovi Leden - Tři králové - zimní vycházka s krmením ptáčků - stavění sněhuláků, bobování (dle počasí) - kino Družina (s popcornem) Únor - zimní vycházka - Valentýn aneb máme se ve družině rádi - sportujeme a hrajeme si v tělocvičně

11 Internát Prosinec - Vánoční dílna (výroba dekorací a přáníček, poslech koled) - Mikulášský turnaj (bowling) - zdobení vánočního stromečku - Česko zpívá koledy (účast na akci) - slavnostní večeře na internátě, návštěva kina - Prostřeno (vánoční cukroví) Leden - tradiční Vítání nového roku (Skleník Boskovice) - zimní radovánky (bobování, koulování, soutěže na sněhu) - vycházka ke krmelci, po stopách zvířátek - Prostřeno (párty závin) Únor - seznamujeme se s masopustními zvyky - výroba karnevalové masky a dekorací - valentýnská diskotéka - Prostřeno (koblížky s domácí marmeládou) Betany Prosinec - cyklus čtyř besed (Advent) - pásmo básní a vyprávění k Mikuláši, Mikulášská nadílka - Vánoční besídka (Skleník Boskovice) - divadelní představení (Skleník Boskovice) - Muzikohraní (bubnování) - Ovoce do škol (projekt) Leden - příchod zimy na zahradu (péče o krmítko) - pozorování změn v přírodě (zahrada, chování zvířátek v zimě) - návštěva krmelce (krmení lesních zvířátek) - tematická hodina (Tři králové, význam sbírek solidarita) - Muzikohraní (bubnování) - Ovoce do škol (projekt) Únor - uspořádání dětského karnevalu - tematická hodina s hudebními hádankami - návštěva zimního stadionu, bezpečnost při zimních sportech - povídání s p. Sekničkou spojené s projekcí a hudbou - Muzikohraní (bubnování) - Ovoce do škol (projekt)

12 MŠ při JDL - DLPP Boskovice Prosinec - návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana v DLPP - Mikulášská nadílka - Vánoční jarmark - Vánoční besídka s koledami a vánočními zvyky Leden - provoz třídy uzavřen z důvodu rekonstrukce léčebny Únor - Ptáci a zvířata v zimě (výroba ptáčků a zvířátek z různých druhů materiálů) - Kouzlíme s paní Zimou (pokusy s vodou, sněhem a ledem) - Naše kapela (hudební představení pro kamarády s využitím jednoduchých rytmických a melodických nástrojů) MŠ při dětském oddělení boskovické nemocnice Prosinec - Mikulášská besídka - Vánoční rolnička (soutěž ve zpěvu vánočních písní, koled) - společné zdobení vánočního stromečku - Vánoční besídka (známé i neznámé tradice a zvyky) Leden - Všude samí sněhuláci (výtvarná soutěž v malování a výrobě sněhuláků různorodými technikami) - Vím, kam patří (učíme se třídit odpadky a také je využívat k tvořivým činnostem) - Naše malá kapela (společné muzikohraní na rytmické nástroje) Únor - Ptáčci a zvířátka v zimě (společná výroba koláže) - Co vyprávěla vločka (vědomostní soutěž na téma sníh, led, stopy zvířat ) - Když to klouže (diskuze nad problematikou bezpečného chování při zimních sportech) Až vánoční hvězda na nebi zazáří, ať vaši duši čistotou prozáří. Svátky ať jsou dokonalá idylka a čeká vás nejedna šťastná chvilka. V novém roce, který vstupuje do dveří, všechny problémy ať jsou jak pápěří. To vám ze srdce přejí děti a zaměstnanci MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice.

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

(omalovánka: slepice s kuřaty)

(omalovánka: slepice s kuřaty) Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty) ZŠ a PrŠ Boskovice

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více