ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať. Slovo starosty Milí Prostřednobečvané, ani jsme se nenadáli a stojíme na prahu nového roku. Když sleduji ve sdělovacích prostředcích, co se děje ve světě, napadají mě spíše negativní myšlenky. Ty mě ale vždy opustí, když si řeknu, že strůjcem své budoucnosti jsem jen já sám. Přátelé pouze my samotní a naše skutky ovlivňují naši budoucnost. Na nás samotných záleží, jak moc se nám v novém roce bude dařit. Za sebe Vám mohu slíbit, že udělám vše pro to, aby naše obec byla obcí moderní a rozvíjející se. Obcí, na kterou jsou její občané hrdí a s životem v ní spokojení. Vážení spoluobčané, přeji Vám v novém roce pevné zdraví, které je základem pro všechny výzvy, jež si pro nás přichystá život. Váš starosta, Radim Gálik Upozornění Pro všechny přispěvatele do obecního zpravodaje - uzávěrka zpravodaje obce Prostřední Bečva je pevně stanovena na 25. den každého měsíce. Vodní hospodářství PODKLADY PRO ODBĚR PITNÉ VODY Podklady byly doručovány poslední týden roku Platby v hotovosti v pokladně obecního úřadu budou možné až od středy 7. ledna Vyúčtování bude za období od 1. července do 31. prosince Cena vodného 1m³ - 21,85,- Kč (19,- Kč + 15% DPH). Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V LEDNU: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 7.1.; 4.2.; 4.3.; 1.4.; 6.5.; 3.6.; PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA: sběr pevného domovního odpadu, Ekolamp, Elektrovin středa hod přestávka sobota hod. EKOLAMP: sběr, svoz a recyklace světelných zdrojů a svítidel. Jedná se např. o použité žárovky obyčejné i úsporné, zářivky, led diody apod. ELEKTROVIN: sběr použitého elektro zařízení, např. ledničky, pračky, fény, toustovače apod. DELKOS HUTISKO - SOLANEC: Výkup kovového odpadu. Provozní doba: středa hod pátek hod. sobota hod. Kontakt: NEBEZPEČNÝ A STAVEBNÍ ODPAD: Sběrný dvůr Rožnov p. Radh., nábř. Dukelských hrdinů (za bývalým Fryškem, Dům barev a Svět kamenů). Provozní doba: pondělí pátek hod. sobota hod. Společenská kronika V měsíci lednu přejeme oslavencům, kteří se dožívají významného životního jubilea. ANDRÝSKOVÁ Ludmila JURAJDOVÁ Bedřiška JUROŠKOVÁ Věra KANTOR Jaroslav STAVINOHOVÁ Františka ŠVRČEK Josef VAŠUTOVÁ Jiřina... 6 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: ; 11.2.; 11.3.; 8.4.; 13.5.;

2 2 LEDEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Vítání občánků Ze zasedání zastupitelstva obce Již po druhé se v roce 2014 konalo vítání občánků. První bylo v červnu a to druhé se uskutečnilo v neděli 7. prosince. Bylo pozváno devět nově narozených dětí s rodiči. Jako vždy přivítal všechny slavnostním proslovem starosta obce Ing. Radim Gálik a děti z mateřské školy, pod vedením paní učitelky Janíčkové, předvedly svůj krátký program. Básničky a písničky v podání sourozenců Radušky a Rostíka Žitníkových, Vendulky Fiuráškové a Adélky Ondrůškové zaujaly nejen přítomné rodiče a hosty, ale také malé občánky, kteří přestali brečet a spokojeně poslouchali. Po programu se rodiče podepsali do pamětní knihy a byly jim předány věcné dary a malá kytička maminkám. Pozvané děti: CHOVANČÍK Šimon BUŘIČOVÁ Aneta FIURÁŠKOVÁ Veronika VELIČKOVÁ Radka MIČOLA Lukáš PECHÁČKOVÁ Laura GÜTTLER Tomáš DĚCKÁ Mia SOLANSKÁ Kateřina Všichni rodiče s dětmi se na památku vyfotili u kolébky, a po přípitku následovala společná fotografie všech rodin. OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE: změny v rozpočtu na rok 2014 předběžné rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu za rok 2014 pro operace za období od do plnění rozpočtu za 01-11/2014 rozpočtové provizorium a jeho pravidla poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost Zlínskému kraji ve výši 100,- Kč/obyvatele a rok, pro roky smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku městu Rožnov pod Radhoštěm za účelem vydávání čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska, smlouva bude uzavřena na 3 měsíce zhotovení projektu na zateplení budovy obecního úřadu koupi dvou pozemků p. č. 328/1 a 328/6 k. ú. Prostřední Bečva za dohodnutou cenu ve výši ,-, kupující také zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši ,- Kč zpracování grafické úpravy a tisku zpravodaje obce prostřednictvím externích subjektů vyhlášení záměru na pronájem budovy bývalé školy v Bacově vyhlášení záměru na pronájem bytu v MŠ Kněhyně prodej pozemku parc. č k. ú. Prostřední Bečva za cenu 300Kč/m² OBECNÍ ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ: informaci o probíhajících investičních akcích závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2013 zřízení a otevření zubní ordinace informaci o novém zaměstnanci obce Ing. Janu Mikulenkovi OBECNÍ ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ: starostovi oslovit projektanty s variantami řešení úseku cesty od mostu Hutisko-Solanec po zrekonstruovaný most u ZŠ, ve věci chodníků a případné cyklostezky Ještě jednou přejeme všem rodičům a jejich dětem krásný a spokojený život. ŠIMURDOVÁ Marie KLAPKOVÁ Marie Opustili nás VOZÁK Pavel JUREČKOVÁ Ludmila Vzpomínáme Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal Dne 17. ledna 2015 uplyne rok ode dne, kdy nás navždy opustil pan RADOMÍR ŠPINAR S láskou vzpomíná Ludmila s rodinou. Mateřská škola MATEŘSKÁ ŠKOLA - STŘED Úvodem mého příspěvku bych chtěla popřát všem dětem, jejich rodičům i zaměstnancům školy všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v novém roce Vánoční čas v Mateřské škole střed začal 5. prosince návštěvou Mikuláše, kterého doprovodil čert s andělem. Čerta se zpočátku každý bál, ale byl to hodný čert, který se nechal od statečných předškoláků i podrbat. Mikuláš si poslechl písně a básně od dětí, které si pro něj připravily, a pak je všechny obdaroval. Na památku se všichni společně vyfotografovali. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat paní Mikudové za upečení domácích trubiček pro všechny děti v mateřské škole, které jim velmi chutnaly. 7. prosince se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Vítání občánků. Čtyři naše děti svým pásmem písní a básní obohatily tento slavný den v životě nových občánků obce. 10. prosince děti z MŠ střed navštívily základní školu, aby si společně se školáky zazpívaly a zatančily při vánočním koncertu hudebního dua Navalentym. Následující den, tedy 11. prosince, proběhla v MŠ vánoční besídka s rozdáváním dárků od Ježíška. A že těch dárků letos bylo! Děti si mohly společně s novými dárky pohrát, přípitek a občerstvení také nesmělo chybět. A ještě si každý odnesl domů plyšové zvířátko. 16. prosince proběhlo u malých dětí vánoční setkání s rodiči.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva LEDEN Děti vystoupily s pásmem básní, písní a her, maminky si vyrobily vánoční dekoraci stromeček. A to byla poslední velká akce v roce Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem maminkám, které nám posílaly do MŠ cukroví na ochutnání, a které nám poslední týden před vánočními prázdninami navodilo tu pravou vánoční pohodu. Děkujeme. Školní rok ZE ŠKOLNÍ ŠKATULKY V MĚSÍCI PROSINCI Po vydařeném jarmarečním veselí nás čekala příjemná doba adventní proběhla ve spolupráci s policií Vsetín dopravní akce Čert nebo Mikuláš. Žáci měli možnost na vlastní oči vidět měření rychlosti vozidel a být svědky dopravních kontrol. Akce byla zakončením projektu Bezpečně do školy, který měl za cíl upozornit na nebezpečná místa v obci. Panu starostovi žáci předali dopravní studii, ve které dopravní architekt zpracoval možná řešení nebezpečných míst. Pan starosta dětem přislíbil realizaci některých opatření. Mé hodnocení uplynulého období by nebylo úplné, kdybych nedoplnila hodnocení z prosincového vydání zpravodaje od paní učitelky z kněhyňské mateřské školy. O divadelních představeních, kterých se děti z obou mateřských škol zúčastnily, se již paní učitelka zmínila, i o návštěvě kouzelníka v základní škole. Ale u nás toho bylo víc. 15. září byla v základní škole zahájena Angličtina. Jde o výukový program pro předškolní děti, při kterém se každé pondělí seznamují s prvními slůvky cizího jazyka. 30. září byly první lekcí zahájeny práce s keramickou hlínou. Předškolní děti se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, s technikou jejího zpracování. Keramika probíhá každých 14 dní v úterý. Od měsíce října byla také zahájena logopedie, náprava řeči, pod vedením naší logopedické asistentky. V měsíci říjnu vyhlásilo Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm výtvarnou soutěž Zvířata v ZOO, které se starší děti svými obrázky zúčastnily. A byli jsme úspěšní. V této soutěži obsadila Radka Žitníková 1. místo. Gratulujeme. 5. listopadu navštívily děti z obou tříd MŠ střed kinosál na Horní Bečvě. Pohádka Perníková chaloupka v podání nám dobře známých herců se dětem velmi líbila. 13. listopadu odjely starší děti do ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm na hudební koncert Barevný rok s písničkou. Vyprávění o dvanácti měsících, doprovázených písněmi, scénkami, tancem, hrou na různé hudební nástroje, děti zaujalo a odměnily všechny účinkující velkým potleskem. V týdnu od 10. do 14. listopadu proběhl u maláčků strašidelný týden. Děti si vyrobily bubáka Famfulína a ve strašidelné atmosféře odbourávaly strach z neznámého, např. prolézáním strachovým pytlem. Vymýšlely si strašidelná jména a zvuky. Ke konci týdne se proměnily ve strašidla samy. Poděkování patří šikovným maminkám, které dětem obstaraly krásné kostýmy. V dalších dvou týdnech si malé děti vyzkoušely, jaké to je, připravit Jarmark. Stavěly stánky, vařily dobroty, tvořily zboží z papíru a stavebnic, které pak prodávaly a nakupovaly. Také se tančilo, zpívalo, hrála i opravdová kapela, jako na opravdovém jarmarku. Fotografi e z uvedených akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy: nebo ve vývěsní skříňce před prodejnou COOP. Jana Janíčková, vedoucí uč. Začátkem posledního měsíce v roce nás navštívil dlouho očekávaný Mikuláš s andělem i čertem, kteří z knihy hříchů dlouho četli seznam dobrých i špatných skutků a po zásluze odměnili všechny děti. Příjemně nás naladila skupina Navalentym svým vánočním koncertem koled a rázem se tělocvična proměnila v taneční halu. Poslední dny před Vánoci jsme se vypravili do rožnovské knihovny, kde jsme si mohli prohlédnout i přečíst spoustu knižních novinek. Užili jsme si i společné zklidnění a povídání v místní čajovně, prohlédli si krásný betlém i vánoční výzdobu na rožnovském náměstí, a jelikož umíme dělat i dobré skutky, připravili jsme zvířátkům v lese hostinu a za odměnu si zazpívali v kostele koledy. Pod vánočním stromečkem nás čekaly dárečky od spolužáků i od Ježíška, a pokud budeme hodní, tak nás čeká v novém roce ještě překvapení. Přes vánoční svátky se těšíme na odpočinek a po nich nás čekají pololetní písemné práce, vystoupení pro hasiče, lyžařský kurz, divadlo, beseda, recitační soutěž, den otevřených dveří, třídní schůzky, pololetní vysvědčení a začátkem února i zápis prvňáčků a plavecký výcvik. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, pohodu, klid a odpočinek a těšíme se na setkání v roce Kolektiv základní školy

4 4 LEDEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Adventní koncert Kostel sv. Zdislavy Čtvrtek ,00 h. slavnost Matky Boží Panny Marie Za zemřelého Karla Holčáka, syny Karla a Jana, vnuka Petra a sestru Marii. Druhá neděle adventní se stala svátkem hudby v kostele sv. Zdislavy - uskutečnil se zde adventní koncert. K naší velké radosti našlo cestu do kostela velké množství lidí, kteří po skončení koncertu ocenili kvalitu hudby dlouhotrvajícím potleskem. Hlavním účinkujícím byl pan profesor Jan Bernátek, místní rodák, varhaník, klavírista a také úspěšný hudební skladatel, který obdržel mnoho významných ocenění u nás i v zahraničí. V kostele sv. Zdislavy zahrál varhanní skladby světových autorů, Antonia Vivaldiho, Archangella Corelliho, Johanna Kerlla, Georga Filipa Hendla, Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Františka Xavera Brixiho, Julese Masseneta, Georga Bohma, ale také vlastní tvorbu. Tajemné, krásné a éterické zvuky varhan se nesly chrámovým prostorem a vše gradovalo až k závěrečnému majestátnému chorálu. Nádhernou adventní atmosféru dokreslovaly citlivé tóny trubky v podání dalšího účinkujícího pana Josefa Blinky, učitele hudební školy na Horní Bečvě a kapelníka dechové hudby. Koncert prokládal duchovním slovem otec Petr Dujka. Tímto adventním koncertem byla také odstartována sbírka na nové píšťalové varhany pro náš kostel. Pan profesor Bernátek jako odborník na varhany, lidem na závěr koncertu řekl, že jednoznačně podporuje záměr koupit píšťalové varhany i sbírku samotnou. Až bude mít kostel sv. Zdislavy píšťalové varhany, ucítíte při hudbě pocit, který se žádným jiným nástrojem nahradit nedá. Neděle ,00 h. 2. neděle po narození Páně Za živé a zemřelé farníky Středa ,30 h. středa po Zjevení Páně Za zemřelé rodiče Anežku a Pavla Kubáňovy, živou a zemřelou rodinu Kubáňovu a Babincovu. Sobota ,45 h. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky v kostele, potom Tři králové koledníci navštíví příbytky v naší obci. Neděle ,00 h. svátek Křtu Páně Za Bohumila, Josefa a Annu Vaňkovy, sestry Marii a Martu, živou a zemřelou rodinu Sovovu. Středa ,30 h. středa 1. týdne v mezidobí Poděkování za dožití 60let s prosbou o požehnání do dalších let. Za Františku Křenkovou, Františka Křenka, živou a zemřelou rodinu. Neděle ,00 h. 2. neděle v mezidobí Za zemřelou Františku Pižovou, živou a zemřelou rodinu Pižovu, Kučerovu a duše v očistci. Středa ,30 h. památka sv. Anežky Římské Za Jaroslava Chrbjáta, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Neděle ,00 h. 3. neděle v mezidobí Za zemřelého Jaroslava Jurajdu, živou a zemřelou rodinu Jurajdovu, rodiče Annu a Cyrila Stavinohovy a jejich zemřelé sourozence. Středa ,30 h. památka - sv. Tomáše Akvinského, učitele církve Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva LEDEN Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Prostřední Bečvě děkuje všem, kteří v uplynulém roce podporovali činnost našeho sdružení a do Nového roku přeje členům a všem spoluobčanům zejména pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

6 6 LEDEN 2015 Lidové pranostiky o počasí LEDEN Zpravodaj obce Prostřední Bečva Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Leden je měsícem vyvrcholení zimy, dobou, v níž se v dlouhodobém průměru pravidelně vyskytují ta nejchladnější období roku a dostavují se ty nejvýraznější poklesy teplot. Lednová období se rozdělují na: novoroční prosincovo-lednová zima tříkrálová obleva (oteplení) studené, lednové psí dny - ty se dělí na hyginskou zimu, prisské oteplení a zimu fabiánskou hromniční obleva (oteplení) Pranostiky: Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká Boží křtění (6.1.), sníh a led ve vodu mění na sv. Marcela (14.1.) zima leze do těla o sv. Fabiánu (20.1.) bez kožichu ani ránu sv. Timoteus (24.1.) přemýšlí, kde nechal vůz sv. Virgil (31.1.) mosty z ledu zřídil, když nezřídil, tak je zřítil V ČEM JE TELEVIZE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ? Rozhodně vám neublíží, když se na ni budete dívat zblízka. Do konce 60. let vyzařovaly televize s katodovými trubicemi velice slabé ultrafialové záření a divákům se doporučovalo, aby si k nim nesedali blíže než na dva metry. Nejvíce byly ohroženy děti. Jejich oči se tak dobře dovedou přizpůsobit změnám ve vzdálenosti, že se dokázaly na televizi dívat z mnohem větší blízkosti než většina dospělých. Téměř před 40 lety zákon o kontrole záření pro zdraví a bezpečnost přinutil v Británii všechny výrobce, aby u katodových trubic používali olověné sklo, následkem čehož byly všechny televize dokonale bezpečné. Skutečná škodlivost televize spočívá v tom, že vede lidi k pohodlnému způsobu života. V Británii se za posledních dvacet let ztrojnásobily případy dětské obezity, což se dává do souvislosti s televizí. Průměrné britské dítě ve věku 3 9 let stráví 14 hodin týdně koukáním na televizi, a jen něco přes 1 hodinu sportem nebo hrou venku. Studie zveřejněná v roce 2004 v časopise Pediatrics došla k závěru, že děti, které tráví u televize dvě až tři hodiny denně, čelí o 30% většímu riziku vzniku poruchy pozornosti. Výzkumná společnost Nielsen v roce 2005 zjistila, že průměrná americká domácnost má zapnutou televizi osm hodin denně. To je o 12,5% více než před deseti lety a vůbec nejvíce od začátku měření sledovanosti televize v 50. letech. Americká pediatrická akademie odhaduje, že v osmdesáti letech má za sebou průměrný Američan osm let čistého času strávených před televizní obrazovkou. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová Inzerce Inzerce Čtyřčlenná mladá rodina s dětmi 8 a 6 let, hledá pronájem bytu či části rodinného domu v okolí Prostřední Bečvy. Prosím nabídněte, Divina Radek, tel DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu ÚNOR do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WODR, JPG A JERG. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

- z Valašska: máš málo, daj málo, ale daj!

- z Valašska: máš málo, daj málo, ale daj! - z Valašska: máš málo, daj málo, ale daj! Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská oznamuje, že ve dnech 3.; 6.; 7.; a 8. října a 30. října bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Zastupující

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2 0 1 1 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011. Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Obecní úřad ve Chvalči. se svými zaměstnanci a zastupiteli. přeje Všem spoluobčanům. klidné prožití vánočních svátků. a radostný vstup do nového roku

Obecní úřad ve Chvalči. se svými zaměstnanci a zastupiteli. přeje Všem spoluobčanům. klidné prožití vánočních svátků. a radostný vstup do nového roku Obecní úřad ve Chvalči se svými zaměstnanci a zastupiteli přeje Všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a radostný vstup do nového roku Tichounká zvonění Na jezevčí pěšině potkal zajíček jezevčího

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Zpravodaj. obce Horní Bečva. srpen 2014. Pozvánky. www.hornibecva.cz S.W.A.H. Zvonice na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně.

Zpravodaj. obce Horní Bečva. srpen 2014. Pozvánky. www.hornibecva.cz S.W.A.H. Zvonice na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně. Zpravodaj obce Horní Bečva srpen 2014 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky ZÁJEZD Zájezd na nákupy do Polského Těšína se uskuteční ve středu 13. srpna 2014. Odjezd od Obecního úřadu v Horní Bečvě v

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ

BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ Číslo 22 Bělá nad Radbuzou dne 9. 12. 2004 Do Vašich domácností přichází další číslo našeho zpravodaje. Je to v době Adventu (v latině znamená "příchod"), tedy v době předvánoční.

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích,

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, MIKRO REGION Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, ale i v restauracích a hospůdkách. Z billboardů

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 61

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 61 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 61 Obsah: Slovo ředitele školy, mikulášská nadílka, rozsvěcování obecního stromku, Vánoce, vyhodnocení sběru, bludiště

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Vážení rodiče! Je za námi další školní rok a před námi další dlouhé letní prázdniny a i Vás čekají dny

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

DUBEN 2016. Plánované akce. Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2016. Muzikál Ať žijí duchové. Oslavy 760 let vzniku obce, setkání rodáků

DUBEN 2016. Plánované akce. Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2016. Muzikál Ať žijí duchové. Oslavy 760 let vzniku obce, setkání rodáků DUBEN 2016 Dlouhá Ves 24, 582 22 Přibyslav, tel.: 724 539 255, www.dlouhaves.cz, e-mail: podatelna@dlouhaves.cz, IČO: 00267309, Evidenční číslo listů: MKČR E 20096 Plánované akce 30. 4. 2016 7. 5. 2016

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Slavilo se tradičně na návsi v lipové aleji a počasí opravdu přálo. Do plnění různých disciplín se zapojili kromě dětí i dospělí či odrostlí a bylo příjemné sledovat,

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zpravodaj. obce Horní Bečva. prosinec 2012. Pozvánky. www.hornibecva.cz. cena: 3,- Kč

Zpravodaj. obce Horní Bečva. prosinec 2012. Pozvánky. www.hornibecva.cz. cena: 3,- Kč Zpravodaj obce Horní Bečva prosinec 2012 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky Ten vánoční čas MEZŘÍČAN A CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO NECHANICKÉHO vás srdečně zvou na vánoční koncert. Pátek 14. prosince

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je to neuvěřitelné, ale dostává se vám do rukou již dvanácté, poslední letošní číslo našeho Vřeskováka. Blíží se čas vánočních svátků a

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 42. říjen 2013 Zámecké listy Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. srpna 2015 21. ročník srpen 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. srpna 2015 Usnesením č. 36/2015 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2015. Usnesením č. 37/2015 zastupitelé rozhodli

Více

UH 6/2010 Září, říjen,, listopad, prosinec Uhelňáček Uhelňáček

UH 6/2010 Září, říjen,, listopad, prosinec Uhelňáček Uhelňáček UH 6/2010 Září, říjen,, listopad, prosinec Uhelňáček Uhelňáček Vážení spoluobčané, od voleb uplynuly necelé dva měsíce a dva z původně Vámi zvolených zastupitelů byli vyměněni. Mandátu se vzdali Ing. Pavličík

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

STARÁ VES. Vážení spoluobčané,

STARÁ VES. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES Vydává obec Stará Ves Ročník 2011, č.2 Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou druhé číslo obecního zpravodaje v letošním roce. Nastává období prázdnin, dětských táborů a dovolených

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři,

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři, fotka Školy číslo 1 březen 2012 5 Kč Zeyeráček Milí čtenáři, právě se Vám do rukou dostalo zkušební a zároveň první číslo školního časopisu Zeyeráček. Naším cílem je Vás pravidelně informovat o nejdůležitějších

Více

Úvodník: Vánoční rozjímání

Úvodník: Vánoční rozjímání RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁVY RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV - DOBRÉ POČTENÍ! Úvodník: Vánoční rozjímání Vánoce jsou svátky, kdy si ženy nasazují vysokou laťku nejpečlivěji uklidit, nejvíce napéci,

Více

ZPRAVODAJ. vydává OÚ Kunín 11/2013. 7. 12. 2013 "Bude nás víc?" Přijďte na Mikulášský jarmark...

ZPRAVODAJ. vydává OÚ Kunín 11/2013. 7. 12. 2013 Bude nás víc? Přijďte na Mikulášský jarmark... ZPRAVODAJ vydává OÚ Kunín 11/2013 7. 12. 2013 "Bude nás víc?" Přijďte na Mikulášský jarmark... 2 Kunínský zpravodaj Zumba pro děti s vendou Listopad 2013 3 informace z rady obce USNESENÍ z 59. zasedání

Více

ŠKOLNÍ NOVINKY IV. Akce, které již proběhly: STRAŠIDELNÁ DRUŽINA: SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU: VYRÁBÍME Z RULIČEK:

ŠKOLNÍ NOVINKY IV. Akce, které již proběhly: STRAŠIDELNÁ DRUŽINA: SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU: VYRÁBÍME Z RULIČEK: ŠKOLNÍ NOVINKY IV. Akce, které již proběhly: STRAŠIDELNÁ DRUŽINA: I ve školní družině může strašit, když děti chtějí. V prvním oddělení děti malovaly strašidelné dýně. Ve druhém oddělení děti vyráběly

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

1. prosince 2007 14.00 Čertovská diskotéka pro děti 20.00 Diskotéka pro dospělé

1. prosince 2007 14.00 Čertovská diskotéka pro děti 20.00 Diskotéka pro dospělé 1 Řepnický zpravodaj č. 19 říjen 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Kulturní akce, které připravujeme: 1. prosince 2007 14.00 Čertovská diskotéka

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice Z I Infozpravodaj Slezské Pavlovice Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 č. VI./04/2016 MK ČR E 22256 ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI OČEKÁVANÁ OPRAVA CENTRÁLNÍ CESTY V

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Poruchy dodávky elektřiny: 840 850 860 Poruchy plynu : 1239 Poruchy dodávky vody: 377 413 444 Svoz odpadů ( nevyvezená popelnice) 377 152

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Ročník 6./ č. 1 NÁŠ ZPRAVODAJ LEDEN ÚNOR 2014 obsah: strana 2 Slovo paní ředitelky strana 3 Blahopřejeme uživatelům strana 4 Ohlédnutí za rokem 2013 strana

Více