Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To je závěr právě dokončené studie, kterou si nechalo zpracovat město Mikulov. Jejím úkolem bylo zjistit, zda je v okolí našeho města produkováno dostatečné množství biomasy a jiných alternativních paliv využitelných pro energetické zpracování. Studii pro město zpracovali Tomáš Hlavenka, Michal Solařík a Jiří Kmet z Mikulova. Jejich úkolem bylo popsat potenciální zdroje a také konkrétní možnosti využití alternativních paliv. Ve studii jsme představili základní technologické postupy, jak tento potenciál využít. Kladli jsme důraz na spalování biomasy, tedy slámy, štěpky, pelet vyrobených z pilin a alternativních pelet, které jsou vytvořeny ze slisované slámy, popisuje obsah studie jeden z autorů Tomáš Hlavenka. Jako modelovou lokalitu jsme použili právě dokončované G-centrum. Navrhli jsme, jakými kotli by se dalo osadit, jakou technologií vytápět, udělali jsme i krátký ekonomický rozbor. Z toho vzešel závěr, že při vytápění palivem získaným z obnovitelných zdrojů energie jsou počáteční náklady vyšší než na standardní kotelnu na zemní plyn, ale investice se vrátí v průběhu jednoho a půl roku až dvou let a poté zůstanou daleko nižší provozní náklady oproti zemnímu plynu, konstatuje Hlavenka. Vytápění pomocí alternativních paliv je vhodné i do klasických rodinných domků. Je však potřeba pořídit si speciální kotel a příslušnou doprovodnou technologii. To v dnešní době není problém. Existují firmy, které tohle dodávají na klíč, tvrdí Hlavenka. Investice do plně automatizované (pokračování na str. 3) Připomenutí listopadových dnů V letošním roce si Česká republika připomene dvacáté výročí pádu železné opony. Mikulov u této příležitosti připravuje na 27. listopadu připomínkovou akci s názvem Nezapomeň na stěnu smrti. Festival spojený s konferencí by měl zkusit najít odpověď na otázky, zda toho o československé stěně smrti víme dost i dvacet let po jejím zániku. Zda víme dost o jejích tvůrcích, obětech i okolnostech jejího vzniku. Zda si její existenci dostatečně připomínáme, zda se o ní dostatečně učíme ve školách. A zda si uvědomujeme, že svoboda má svou cenu a mnoho lidí ještě před dvaceti lety riskovalo život, aby ji získalo. A mnoho lidí jej, bohužel, také ztratilo, vysvětlují organizátoři. Více informací o akci včetně programu přineseme v příštím čísle Zpravodaje. km Své 30. výročí oslavil Národopisný spolek Pálava koncertem v sále mikulovského zámku. Foto: jš Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Koncertem Nad kronikami oslavil mikulovský Národopisný spolek Pálava v sobotu 24. října své 30. narozeniny. V sále mikulovského zámku vystoupili současní i bývalí členové tanečních složek i cimbálových muzik. Národopisná skupina jako předchůdce pozdějšího souboru Pálava vznikla již v roce Ředitelka tehdejší malotřídky v Horních Věstonicích Zlatislava Krůzová společně s rodiči svých žáků tenkrát založila folklorní celek složený z taneční skupiny, ženského a mužského sboru. Doprovázela je dechová hudba z Bulhar a cimbálová muzika z Mikulčic. Vznik Pálavy se však datuje od roku Tehdy se k souboru přidala cimbálová muzika a ten se tak stal kompletním. Zakladatelka Krůzová měla k folkloru blízký vztah již od svých dětských let. Pocházím z Rakvic a od malička jsem chodila na různé oslavy v kroji. Potom jsme na měšťance měly dívčí pěvecký kroužek a později jsme se spolužáky nacvičovali českou a moravskou besedu. Také jsem hrála deset let na housle, vypočítává Krůzová zkušenosti, které jí v její kariéře vedoucí souboru později výrazně pomohly. Její zásluha však sahá dál, než se zdá. V Mikulově samotném totiž folklor pravděpodobně nikdy neexistoval. Objevoval se pouze v okolních obcích. S tím souvisely také počáteční komplikace. Tehdejší národopisný pracovník okresního kulturního střediska pan Kružík se tenkrát ptal dr. Frolce z etnografické fakulty v Brně, že tady vznikl národopisný soubor a co s tím má dělat. Naštěstí mu bylo řečeno, že pokud máme kvalitní kroje a repertoár, proč bychom nemohli existovat. Právě s kroji byl ale také problém. Žádný mikulovský neexistuje, převzali jsme tedy kroje z Kyjova, popisuje začátky činnosti souboru Krůzová. (pokračování na str. 3) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Pálavské vinobraní Souhlasí s přenecháním nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti č. p. 173/174 do nájmu paní L. Kuldové bytem Mikulov, s přenecháním nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti č. p. 173/174 do nájmu paní K. Horákové bytem Zlín, s umístěním reklamního LCD panelu obchodní Rada města projednávala společnosti Hotel Réva s. r. o. na objektu občanské vybavenosti č. p Rozhodla o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu na Náměstí č. or. 17 s nájemcem Ing. J. Loučkou. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat budovu bez č. p na pozemcích p. č. 125/12 a 130/2 v lokalitě náměstíčka na křižovatce ulic Husova a Brněnská, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 2311/6, pozemek p. č. 2313/22 a pozemek p. č. 2311/7, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti dvě kanceláře na ulici Alfonse Muchy č. or. 2, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nebo pronajmout pozemky v zahrádkářské osadě Mikulov Mušlov, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat části pozemku p. č a 2512 v lokalitě ulice Nerudova. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Svoz odpadu připadající na úterý 17. listopadu (státní svátek) bude přesunut na středu 18. listopadu. Zkušební systém pytlového sběru tříděných odpadů první poznatky Vážení občané, jménem Městského úřadu Mikulov, Odboru životního prostředí a svozové firmy STKO spol. s. r. o. Mikulov, bych ráda poděkovala všem, kteří se poctivě zapojili do zkušebního pytlového sběru plastů a papíru. Na základě zkušeností získaných z prvního svozu bych ráda ještě jednou připomněla, že žluté a modré pytle jsou určeny jen na tříděný odpad do žlutých pytlů patří jen PLASTY a do modrých pytlů jen PAPÍR. V případě výskytu jiných druhů odpadů, které do pytlů nepatří, Vám tyto pytle nemohou být odvezeny. Systém pytlového sběru tříděných odpadů je zkušební a prozatím naplánován jen do konce roku. Zda se v systému bude pokračovat záleží na tom, jak poctivě budete plast a papír třídit. Ráda bych Vás požádala, abyste modré pytle s papírem nepřetěžovali. Problémem jsou zejména mnohastránkové časopisy, které jsou těžké, mohou způsobit roztrhnutí pytle a znesnadnit manipulaci s ním. Plastové PET láhve, které vhazujete do žlutých pytlů, nezapomeňte, prosím, sešlápnout. Pytle, které přistavíte k Vašim popelnicovým nádobám v daný svozový den, nezapomeňte zavázat. Na závěr bych ráda apelovala na občany, kteří odpad netřídí vůbec, aby si uvědomili, že problém s likvidací odpadů se týká nás všech. Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu bude v budoucnu finančně nákladnější, což se negativně promítne do cen a poplatků za odpady. Občané, kteří odpad netřídí, se tak významně podílejí na zvyšování cen a poplatků za odpady a přispívají významnou měrou ke zvyšování nákladů na odpadové hospodářství města Mikulova. Mgr. Barbora Nečasová, Odbor životního prostředí REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška 2

3 G-centrum ještě nebylo otevřeno. Nový ředitel má však již nyní před sebou spoustu práce V lednu příštího roku bude v budově G-centra v Mikulově otevřen domov pro seniory, byty s pečovatelskou službou a denní stacionář. Rada města již v polovině října vybrala nového ředitele této příspěvkové organizace. Ing. Pavel Rous již v současné době intenzivně pracuje na přípravách směřujících ke zdárnému a včasnému otevření centra pro seniory. Proč jste se přihlásil do výběrového řízení na pozici ředitele G-centra? Nabídka výběrového řízení na obsazení pozice ředitele G-centra mě zaujala. Cítím, že je to šance pro mé uplatnění. Ze svého předchozího zaměstnání mám bohaté zkušenosti s prací s lidmi, vedení státní organizace a především je to pro mne výzva. Rád poznávám nové věci a získávám zkušenosti a vzhledem k mé praxi věřím, že budu přínosem v nově vznikající příspěvkové organizace města. Máte v této oblasti nějaké zkušenosti? Přímo v oblasti práce se seniory zkušenosti nemám, ale neberu to jako handicap myslím, že to právě může být nový impuls v poskytování služeb a starostlivosti o naše starší spoluobčany, kteří si zaslouží patřičnou pozornost spojenou s kvalitní péčí. Jaké jsou Vaše první úkoly ve funkci? To je celkem jednoznačné: co nejdříve proniknout do problematiky, převzít již rozběhnutou (dokončení ze str. 1) Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte kotelny je přibližně tisíc korun. U rodinného domku by nebyla návratnost tak rychlá jako například u G-centra, protože spotřeba energie není tak vysoká. Fyzická osoba ale může dostat na pořízení kotle na biomasu poměrně výraznou dotaci od státu. Nakupovat paliva z obnovitelných zdrojů by do budoucna neměl být žádný problém. V současné době se pelety dají sehnat například v Ivani. Nyní bude záležet na zemědělcích, tedy potenciálních výrobcích alternativních paliv, jak se k výsledkům studie postaví. Se slámou (dokončení ze str. 1) Na začátku roku 1989 vznikla myšlenka obnovit chorvatské kroje, které byly vyobrazeny na malbách v drnholeckém zámku. Ty jsou dnes charakteristické pro Mikulov a Pálava za jejich rekonstrukci získala laureát mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 1995, který považuje za svůj největší úspěch. Členové souboru oblékají také rakvické kroje, mánesovské kroje z Podluží, kopanické kroje ze začátku 20. století a slovenské kroje. Národopisný spolek Pálava ani po třiceti letech fungování neztrácí členskou základnu. O folklor je pořád zájem jak ze strany diváků, tak interpretů. Dříve lidé neměli tolik možností práci od vedoucí Odboru sociálních věcí paní Sochůrkové, která v několika předcházejících měsících věnovala nezměrné úsilí při realizaci rozhodnutí Zastupitelstva města o zřízení nové organizace. Dále se blíží termín kolaudace dostavěné budovy G-centra a následné vybavení nábytkem a dalším materiálem k zabezpečení chodu centra. V oblasti legislativy a administrativy připravuji podklady pro registraci organizace, budu vybírat a přijímat nové spolupracovníky a plnit nekonečnou řadu drobných, ale neméně důležitých úkonů. Také ve spolupráci s paní místostarostkou PhDr. Ilonou Žiškovou Vágnerovou chci mediálně prezentovat G-centrum, na listopad a prosinec například připravujeme dny otevřených dveří pro veřejnost a představitele města. Práce je před námi dost. Jaký máte pocit ze skutečnosti, že pracovní kolektiv, který budete řídit, bude pravděpodobně převážně ženský? Nevidím v tom žádný problém. Budu vést pracovní kolektiv vykonávající velmi potřebnou a náročnou činnost. Mým cílem je vybudovat pohodový a kompaktní tým, který bude garantem kvality poskytovaných služeb ve prospěch seniorů a zajištění prosperity organizace. Bude G-centrum sloužit pouze jako prostor pro bydlení s pečovatelskými službami nebo plánujete připravovat pro seniory nějaký nadstandard? vznikající jako vedlejší produkt při jejich hlavní činnosti musejí tak jako tak nějakým způsobem nakládat. Třeba ji rozdrtit a zaorat. Dá se tedy předpokládat, že výroba a prodej pelet pro ně bude dobrou příležitostí, jak za respektování správné zemědělské praxe získat další zdroj příjmů. Dne 18. listopadu v 18 hodin se bude v Centru ekologické výchovy Pálava konat závěrečný seminář pro širokou veřejnost, kde budou prezentovány výstupy studie včetně ekonomických výhod. km Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor využití volného času, tak se více angažovali v podobných souborech. Dnes mám pocit, že méně lidí se chce řadit do nějaké organizované skupiny, která má pravidelnou činnost. Nemohu však říct, že by folklor nebyl v oblibě. Členů máme dostatek a zájem ze strany dětí je opravdu velký, neztrácí optimismus Krůzová. Věří, že folklor bude důležitou kulturní součástí našeho kraje i v budoucnu. Láska k národopisu se předává z generace na generaci. Mám obrovskou radost, že na koncertě u příležitosti 30. výročí založení vystoupila i spousta bývalých členů. Naplnilo mě to pocitem dobře vykonané práce, usmívá se Krůzová. km 3 Otevření G-centra je plánováno na počátek roku 2010 a bude chvíli trvat, než nastavíme standardy domova a správně se zaběhneme v oblasti poskytovaných služeb. Mám plány k aktivnímu a důstojnému způsobu trávení času obyvatel domova s cílem vytvářet podmínky pro kvalitní vyžití v podobě kulturních, cestovních a jiných zážitků. Vše samozřejmě v závislosti na možnostech a objemu finančních prostředků. Je již G-centrum plně obsazeno nebo stále přijímáte nové žádosti? Senioři mohou podávat žádosti o umístění do G-centra na Městském úřadě Mikulov u vedoucí Odboru sociálních věcí paní Sochůrkové. Zde jsou také stále přijímány žádosti k obsazení pracovních pozic. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel V letošním roce se stala organizace ZO ČSOP ADONIS jedním z úspěšných žadatelů o podporu z OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika Fond malých projektů v programovém období Z uvedeného programu byl podpořen projekt s názvem Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel, jehož hlavním příhraničním partnerem je Muzeumszentrum Mistelbach. Cílem projektu je vydat česko-německou publikaci nejznámějších pověstí z oblasti Mikulovska, Pálavy a rakouské oblasti Weinviertel. Tato ojedinělá aktivita nabídne především dětem možnost seznámit se s kulturním dědictvím těchto zemí. Zavede je do tajemných koutů historie a přispěje ke společnému poznávání jazyků a určitě vzbudí zájem i v oblasti turistiky. Vycházíme z principů Evropské unie a sloganu Společně dosáhneme víc a věříme, že nabídneme všem nejen pobavení, ale i poznání. Rakouské a české pověsti mají většinou společný základ, prolínají se nebo existují podobné verze. Prvky rakouských pověstí se vyskytují v moravských a naopak. V mnohých vystupují stejné postavy a je zajímavé srovnávat i názvy a jména používaná v překladech. Například jako ochránkyně lesů, skal a vinic se uvádí v německých pověstech Frau Hilde, kdežto v české verzi dobrá víla víla Dobrunka. Čerti, čarodějnice, trpaslíci a vodníci neznají hranice, jen provádí různé skutky. Na bohatě ilustrovanou publikaci se můžete těšit na jaře Adonis Výlep plakátů Mikulovská rozvojová oznamuje, že od počátku listopadu se plakáty vylepují každé pondělí. Materiály k výlepu můžete dodávat do kanceláře v Městském kině na České ulici v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v ostatní pracovní dny od 9 do 15 hodin. Služba je zpoplatněna. MR

4 Vy se ptáte, radnice odpovídá Zajímalo by mě, jak je to s mikulovským podnikem Atrium. Během krátké doby zde došlo dvakrát ke změně provozovatele, ale ani jednou nebylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Jak je to možné? Navíc jsem se nedávno dočetl, že současnému provozovateli byla dána výpověď, která ale byla záhy zrušena. Proč? L. M. Na dotaz odpovídá JUDr. Irena Hřebřinová, právnička MěÚ Mikulov Nebytové prostory (tzv. Atrium ) v přízemí objektu č. 1 na ulici Republikánské obrany v Mikulově byly pronajaty nájemní smlouvou ze dne na dobu deseti let společnosti ATRIUM s. r. o. Od té doby k žádné změně v osobě nájemce nedošlo. Nahlédnutím do obchodního rejstříku lze zjistit, že v poslední době došlo ke změně jednatelů společnosti a společníka, což je vnitřní záležitost obchodní společnosti, která nemá vliv na postavení společnosti v právních vztazích navenek. Pokud jde o výpověď nájmu v souvislosti s provozem diskotéky v letních měsících roku 2009 ve zvýšené míře zasahovala před provozovnou Atria, ale i v provozovně Městská policie Mikulov. V této souvislosti bylo zjištěno, že nejsou plněny podmínky nájemní smlouvy a dne Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy výpovědí. Po doručení výpovědi jednatel společnosti ATRIUM s. r. o. písemně požádal Radu města o změnu rozhodnutí. Rada důvody uvedené v žádosti zvážila a rozhodla dne vzít výpověď zpět. Zejména přihlédla ke skutečnosti, že od počátku měsíce září 2009 až na jeden incident v době konání Pálavského vinobraní nemusela policie zasahovat v prostorách Atria, ani před tímto objektem. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. zn. je rozhodování o nájmech ve výlučné kompetenci Rady města. JUDr. Irena Hřebřinová, MPO MěÚ Mikulov V posledních týdnech pozoruji, že si řidiči osobních automobilů a taxislužby zvykli parkovat na frekventované silnici 22. dubna (před domy č. p. 19, 21 atd.) směrem k ulici Každoročně do Mikulova zavítá kolotoč a nějaká dráha pro děti i dospělé. Pravidelně se utáboří v prostoru u prodejny s gastronomickým zbožím, u křižovatky na Novou ulici a Pod Strání. Nic proti tomu, ale zásadní věcí je, že se nikdo nestará o to, že po jejich odjezdu je rozmašírovaný kus chodníku. Není nějaká páka na dozor a uvedení pozemku města do původního stavu, včetně chodníku před jejich odjezdem, respektive, dávají kromě poplatku městu za Brněnské, i když mají v opačném směru volná parkovací místa. Tyto situace již nejsou nárazové a automobily tu někdy stojí za sebou i tři. To je velice nepříjemné pro řidiče jedoucí zespodu, kteří nevidí za horizont a objíždějí je s pocitem ohrožení. Nemluvě o desítkách autobusů denně, nucených zastavit a poté se znovu v kopci rozjet, které tak omezují řidiče směřující k centru. Proto by mě zajímalo, zda je možné takto oficiálně parkovat, případně jak mohou kompetentní orgány tuto situaci řešit. Děkuji za odpověď. Jiřina Falková Na dotaz odpovídají vedoucí Odboru dopravy MěÚ Mikulov JUDr. Miroslav Šula a velitel Městské policie Mikulov Jiří Hamerník. Na uvedený dotaz mohu uvést jen tolik, že pisatelka má zcela pravdu a jak Městská policie, tak i PČR na podobné situace po celém městě byla upozorněna. V 25 odst. 3, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění je uvedeno, cituji: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy... Navíc by bylo možno v dané situaci využít ustanovení i dalších paragrafů. Odbor dopravy však nemůže tyto řidiče hlídat a potažmo trestat, to lze jen na základě oznámení příslušných orgánů, tedy policie. Vedoucí odboru dopravy JUDr. Miroslav Šula Vážená paní Falková, za MP Mikulov mohu uvést, že se dané situaci průběžně věnujeme. Vše začalo parkováním vozidla taxislužby a následně se přidávali další. V současnosti jsme ve fázi domlouvání a bude-li se toto jednání opakovat u již řešených řidičů, přistoupíme k pokutám či oznámení na Odbor dopravy MěÚ Mikulov. Za MP Mikulov Jiří Hamerník, velitel Výzva Vážení občané, najde se mezi Vámi někdo, kdo by byl ochotný darovat městu vzrostlý smrk, který by ozdobil mikulovské Náměstí v době vánočních svátků? Kontaktujte prosím Ludmilu Marcinčákovou na tel. č nebo na ové adrese MR Zeptejte se starosty místa k provozování také finance za poškození chodníku? Brzy bude zima a myslím, že si tam někdo pěkně zlomí nohu, nestaneli se něco horšího! František Prorok Otázka poškození chodníků, ale také jiných škod způsobených těmito atrakcemi, je věcí smluvního vztahu. Kdybychom tuto informaci zachytili v období, kdy byl chodník poškozen, včas bychom tuto záležitost řešili. Do budoucna si určitě dáme lepší pozor, více to pohlídáme a osobně Soutěž o vstupenky Do středy 11. listopadu můžete soutěžit o šest vstupenek na Mezinárodní festival outdoorových filmů, který se uskuteční v Mikulově ve dnech listopadu. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku V kolika městech České republiky se letos koná 7. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Správnou odpověď naleznete na nebo Odpovědi zasílejte na ovou adresu Vylosování proběhne ve čtvrtek 12. listopadu a výherci budou zveřejněni v Mikulovském zpravodaji a na na stránce Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Kalendáři akcí. Vstupenky budou výhercům předány na slavnostním zahájení festivalu v pátek 20. listopadu v hodin v Kinoklubu, popř. dle dohody. Výherci souhlasí se zveřejněním svého jména. km Vzpomínka Dne 14. listopadu uplyne již třicet let od tragického úmrtí mého otce, dentisty Františka Hrazdíry. S láskou a trvalou vděčností vzpomíná syn a zároveň prosím pamětníky, aby vzpomněli se mnou. A viníka, který navždy zničil krásný rodinný život, nechť provází svědomí po celý zbytek jeho života. Syn František Hrazdíra Pomoc pro seniory Městská policie Mikulov nabízí pro seniory, osaměle žijící osoby a ZTP spoluobčany napojení na pult centralizované ochrany (dále PCO) prostřednictvím dálkového tísňového tlačítka. Služba a zařízení v hodnotě Kč je zcela zdarma. Uživatel platí jen za telefonické impulsy. Jedná se o okamžité přivolání pomoci (MP) v tísni v bytě. Zařízení po přepnutí funguje i jako hlídací služba domu (bytu) v době nepřítomnosti majitele. Nutná je pevná telefonní linka. Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. 156, či a nebo přímo na služebně MP Mikulov, Náměstí 1, vchod z Kostelního náměstí. Jiří Hamerník, velitel MP Mikulov dohlédnu na to, aby ve smlouvě byla klauzule o potenciálních škodách a jejich nápravě. Co se týče současného stavu, byl jsem se v lokalitě osobně podívat a chodník je skutečně na dvou místech poškozen. Jedna část byla poničena v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nová, u druhého místa dnes již nejsme schopni dohledat původce poškození. Obě části však budou uvedeny do původního stavu po dokončení rekonstrukce ulice Nová, tedy nejpozději do konce roku. Rostislav Koštial, starosta 4

5 Pátek v 19 hodin ČÍSLO 9 Program Městského kina Animovaný sci-fi film / mládeži přístupný / 79 min / USA / titulky Režie: Shane Acker Vstupné: 65 Kč Lidé jsou pryč. V troskách starého světa přežívají jenom podivní hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je možná předurčena vše změnit. Když se potká se skupinou podobných figurek utíkajících před děsivými vražednými stroji, rozhodne se postavit na odpor. Přemluvit vystrašené souputníky k boji nebude lehké. Stejně jako zjistit, kdo vlastně pronásledovatelé jsou a hlavně co se stalo s lidmi? Sobota v 19 hodin ÚNOS VLAKU Vstupné: 65 Kč Krimi / přístupný od 12 let / 105 min / USA, UK / titulky Režie: Tony Scott Hrají: Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, Luis Guzman Ve snímku Únos vlaku si Denzel Washington zahrál dispečera newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní den je neočekávaně narušen odvážným zločinem únosem jednoho z vlaků. Ten má na svědomí John Travolta coby Ryder, zločinec, který hrozí popravováním cestujících vlaku, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého výkupného. Pátek v 19 hodin JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE Vstupné: 65 Kč Historický / přístupný od 15 let / 140 min / SK, PL, ČR, HU Režie: Agnieszka Holland, Kasia Adamik Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner V našem příběhu poznáváme Jánošíka jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let později ho vidíme v císařském vojsku, kde hlídá vězně u správce Bytčianského zámku Krištofa Ugronoviča. Jednoho však neuhlídá nebo spíše uhlídat nechce. Je jím dávno pronásledovaný zbojník kapitán Tomáš Uhorčík. Další zimu tráví Jura doma v Terchovej. Uhorčík si ho najde a přesvědčí ho, aby se přidal ke zbojníkům. Jánošík si brzy získá obdiv jak Uhorčíka, tak i některých členů zbojnické družiny. Sobota v 19 hodin ROZERVANÁ OBJETÍ Vstupné: 65 Kč Melodrama / přístupné od 12 let / 128 min / Španělsko / titulky Režie: Pedro Almodóvar Hrají: Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života, Lenu. Jedné noci se stane jeho synovi Diegovi nehoda a Harry se o něj stará. Během dlouhých nocí, co u chlapce bdí, mu začne vyprávět o své minulosti, jakoby to byla jen pohádka, která ho má zabavit. Vypráví příběh nešťastné lásky, žárlivosti a zrady. Neděle ve 14 hodin G-FORCE Vstupné: 65 Kč Rodinný, dobrodružný / přístupný / 89 min / USA / český dabing Režie: Hoyt H. Yeatman Jr. Hrají: Bill Nighy, Will Arnett, Zach Galifianakis, Kelli Garnerová, Tyler Patrick Jones Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné služby zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. 5 Poznačte si do kalendáře Pátek Podzimní koncert Kostel sv. Jana Křtitele, začátek v 18 hodin Virtuosi di Mikulov představí publiku mimo jiné dvě nově nastudované skladby, které si jistě získají sympatie posluchačů. Řídit bude sbormistryně Zuzana Pirnerová. Ke spoluúčinkování bylo přizváno Puella trio, které v tomto roce natočilo další CD s hudbou soudobých autorů. Neděle Přehlídka dětských cimbálových muzik Městské kino, začátek ve 14 hodin Jste zváni na 21. ročník Přehlídky dětských cimbálových muzik. Tato akce je vzpomínkou na Josefa Košuliče. Čtvrtek Koncert Václava Koubka Kinoklub, začátek v 19 hodin Mikulovská rozvojová vás zve na klubový večer, na kterém vystoupí známý harmonikář, písničkář a spisovatel Václav Koubek. Vstupné je 135 Kč, občerstvení zajištěno. Pátek Svěcení vína Zámek, začátek v 16 hodin V Gajdošově sále mikulovského zámku se uskuteční tradiční svěcení mladého vína. Obřad svěcení provede Mons. Karel Janoušek zástupce kapituly svatého Václava v Mikulově, a Jerej Badelita Flaviu kněz Pravoslavné církevní obce Mikulov. V programu vystoupí CM Kasanica. Vstupné činí 50 Kč pro vinaře, kteří s sebou přinesou vzorek vína, 100 Kč pro ostatní. Neděle Divadelní představení Městské kino, začátek v 18 hodin Aby bylo jasno je komedie, která by se klidně mohla jmenovat Jedno velké nedorozumění. Mladý pár Ginny a Greg se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj vztah s Filipem, svým bývalým šéfem, a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí, že jsou to Ginnyni rodiče. Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která je zárukou jiskrné zábavy. Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Lenka Zahradnická, Otto Kallus. Vstupné v předprodeji činí 150 Kč, na místě 190 Kč. Předprodej probíhá v Turistickém informačním centru a v Mikulovské rozvojové, s. r. o. (kancelář v Městském kině). Úterý BluesAlive Kinoklub, začátek v 19 hodin V tomto roce se v rámci festivalu BlueAlive v Mikulově představí slide kytarista a moderní písničkář Dave Arcari, který čerpá z vlivů trash country, punku, rockabily, ale také předválečného blues z mississippské delty. Vstupenky za 100 Kč budou v prodeji na místě. Víkend Mezinárodní festival outdoorových filmů Kinoklub, začátky v 18 a 20 hodin Pořadatelé 7. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů přijali od filmařů celkem devadesát devět snímků ze čtrnácti zemí světa. V krátkosti můžeme seznámit příznivce festivalu s některými filmy, které na festivalu pravděpodobně zazáří. Švýcarský horolezec a filmař Stephan Siegrist opět zaslat svůj nejnovější film s názvem Lighting Strike Arwa Tower, kdy skupina horolezců slézá téměř dvanáct dnů kolmou, dosud neslezenou, 1000 m dlouhou severní stěnu Arwa Tower. Český filmař Miroslav Hrdý, který se v loňském roce odmlčel, letos diváky seznámí se svým novým filmem Interactions, kde freediver pokouší žraloky. Festival letos probíhá od 16. října do 5. prosince v jednadvaceti městech České republiky. Mikulov nabídne outdoorové filmy ve dnech listopadu. Změna programu vyhrazena!

6 VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov NOVĚ CUKR 50kg balení množstevní sleva Gastro oděvy La Baraca Mexicana Pátek a sobota Jägerparty s hudbou 2+1 panák zdarma, dárek navíc 28. října 10, Mikulov, Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Daňová evidence, podvojné účetnictví, mzdy, pro firmy, podnikatele, živnostníky. tel.: Vzorkovna: Gen. Svobody 17, Mikulov Tel.:

7 BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA kojeneckého a dětského textilu BABY KUK Brněnská 5, Mikulov SVATOMARTINSKÁ HUSA PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K POSEZENÍ V RESTAURACI HOTELU MBZM MIKULOV VE DNECH OD 11. DO REZERVACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE INFORMACE O CELÉM MENU NA NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ MICHAL MARCINČÁK S KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ OPRAVY ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRAČKY, MYČKY CHLADNIČKY, MRAZNIČKY ESC spol. s r.o tel.: Na 13. října tohoto roku se členové senior klubu v našem městě opravdu moc těšili a už delší dobu se na něj připravovali. Ten den měli přijet senioři ze Zlína na tradiční družební setkání se seniory z našeho klubu. Přijeli v dopoledních hodinách a všichni přítomní je vřele a srdečně vítali. Oběd měli zajištěný v Restauraci Pod Radnicí. Po návratu do klubu následoval hlavní program tohoto slavnostního odpoledne. Nejprve vystoupil pěvecký sbor při KS v našem městě s velmi pěkným kulturním programem s názvem Vinobraní. Našim přátelům se moc líbil. Následovalo vystoupení pěveckých sborů ze Zlína Květinek a Mužáků. I jejich program byl moc pěkný Klub seniorů informuje Dětské pojištění Medvídek s 50% slevou! Zabezpečí Vaše dítě a zajistí mu prostředky do života. Nyní dárek pro dítě i pro Vás při sjednání do ! Využijte nezávaznou konzultaci zdarma Kontakt: , a pečlivě připravený. K tanci a poslechu hrála kapela ze Zlína, a tak se všichni přítomní vesele bavili a tančili. Klub seniorů to odpoledne doslova praskal ve švech. Jak by ne, vždyť tam byla více jak stovka účastníků. Senioři obou družebních měst ve svém středu velice rádi přivítali místostarostku města PhDr. Ilonu Žiškovou Vágnerovou a také členku Zastupitelstva paní Marii Babicovou, které je přišly pozdravit a popřát hodně zdraví a sil při příležitosti dalších milých setkání. Vedení senior klubu v našem městě děkuje pěveckému sboru při KS za velmi pěkný kulturní program, členům vedení, děvčatům v kuchyni a všem členům, kteří finančně přispěli Vážení zákazníci Restaurant Casino pro Vás ve dnech připraví ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY Pro všechny milovníky divočiny připravíme pochoutky ze srnčího masa kančího masa daňka a jiné delikatesy Kompletně zpracovanou nabídku specialit naleznete na našich internetových stránkách tel. č.: Otevřeno denně hod. (kuchyně hod.) na zakoupení pohoštění, upekli pečivo a vyrobili chlebíčky. Srdečně zveme všechny naše členy a příznivce na Kateřinské hody, které se uskuteční v Klubu seniorů dne 25. listopadu od 14 hodin. Mgr. Libuše Danielová 7

8 BAREVNÁ ŠKOLA Druhý říjnový týden jsme na ZŠ Mikulov, Školní 1 prožili v pěti barvách. Naši žáci se společně dohodli na červeném pondělí, oranžovém úterý, zelené středě, modrém čtvrtku a černobílém pátku. Zábavně prožít všední dny ve škole jsme se snažili všichni, včetně učitelů i paní ředitelky. Základem bylo barevné oblečení a různé barevné doplňky. Výuka byla zpestřena o možnost práce s interaktivní tabulí, a to pro žáky všech ročníků a všech vzdělávacích programů. Nejvíce prožívali náš Barevný týden žáci 1. stupně a rehabilitační třídy. Povídali si o barvách, k barvám přirovnávali různá zvířata, rostliny a věci. Vytvářeli barevné výrobky a vařili barevná jídla. Starší žáci naopak vyhledávali informace o barvách na internetu a tvořili barevné plakáty. Kolektiv ZŠ Mikulov, Školní 1 DVA DNY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ V červnu tohoto roku byl PKKP města Mikulov a Městskou policií Mikulov vypsán projekt Spolu dále a bezpečněji. Tento projekt byl určen pro žáky osmých a devátých tříd (14 16 let) a jeho cílem bylo zlepšit vztahy mezi mládeží a policií a vysvětlení významu práce policie. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Mikulov, Valtická, ZŠ Mikulov, Hraničářů, ZŠ Mikulov, Školní a Gymnázia Mikulov. Účastníci projektu měli možnost se volnou formou k tomuto projektu vyjádřit. Z množství písemných prací, výkresů, projektů i výrobků byly vybrány ty nejlepší. Dne 22. září vyrazilo dvacet dva žáků, čtyři pedagogové a dva policisté do obce Koněšín, kde v Military kempu Radarka prožili dva dny plné zážitků a dobrodružství. Hned po příjezdu začal program pod dohledem zkušených instruktorů. Po několika hrách zaměřených na rozvoj šikovnosti a na spolupráci v kolektivu následovala jízda na raftu po Dalešické přehradě, večer slaňování a táborák. Druhý den po snídani nastala chvíle, na kterou se všichni těšili paintball. Ten den ještě proběhla ukázka sebeobrany, jízda ve vojenském vozidle a střelba ze vzduchových zbraní. Všichni účastníci se shodli na tom, že ty dva prožité dny byly náročné, ale přesto by si je kdykoli zopakovali. Děkujeme MP Mikulov za tuto zajímavou akci a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Kamil Míček Informace z mikulovských škol ZAJÍMAVÁ EXKURZE DO RAKOUSKA ZŠ Mikulov, Valtická 3 patří mezi ty školy v republice, které preferují environmentální výchovu. I z tohoto důvodu se pozvání na zajímavou akci u našich jižních sousedů do Rakouska nedalo odmítnout. Ing. Tomášem Hlavenkou byla umožněna pěti žákům a jejich doprovodu účast na exkurzi k projektu Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko. Cílem projektu je zmapovat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v mikroregionu Mikulovsko a v přilehlém rakouském příhraničí. Autobus vyjíždějící z Mikulova zastavil až v areálu LFS Tulln střední škola, která se zabývá využitím biomasy a obnovitelných zdrojů energie. Zde jsme měli možnost vstoupit do kotelny, kde se spalovalo obilí. K vidění byla i malá peletárna (lisovna biomasy vyrábějící pelety). Se zájmem jsme si prohlédli několik kotlů na biomasu. Zaujalo nás i lisování rostlinných olejů, které lze využívat jako palivo. Na zpáteční cestě jsme navštívili komunální výtopnu na dřevní štěpky ve městě Laa an der Thaya. Za umožnění naší účasti děkují Šárka Šubová IX. B, Petra Alligerová IX. B, sourozenci Pavlína a Robin Diwulští IX. A, Jaroslav Kubánek VII. A a Mgr. Marie Janečková. Mgr. Marie Janečková O NEJRYCHLEJŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY Po úspěšné reprezentaci žáků z 2. stupně ze ZŠ Mikulov, Valtická 3 v celostátní soutěži štafet na maratónské trati, kde jsme v silné konkurenci skončili na pěkném devátém místě v republice, a po zdařilé účasti na Okresních přeborech v přespolním běhu učitelé tělesné výchovy připravili pro děti další zajímavou akci závod v běhu na 60 m O nejrychlejšího žáka školy. Boj o zvládnutí této tratě v co nejkratším čase proběhl na hřišti školy 19. října Loňské vítězství obhájili sourozenci Diwulští z třídy IX. A. Nejrychlejším žákem školy ve školním roce 2009/2010 se tedy stal Robin Diwulski výkonem 7,57 s a nejrychlejší nohy z děvčat má Robinova sestra Pavlína Diwulská. Ta 60 m zaběhla za 8,75 s. Druhé místo v kategorii chlapců patří Radimovi Babicovi 8 z IX. B, který daný úsek zdolal za 7,97 s. Třetí příčka náleží Dominiku Ondrůjovi za výkon 8,10 s. Druhá z dívek skončila Nikola Hudková z VIII. A (9,04 s). O třetí a čtvrtou příčku se podělily dosaženým časem 9,40 s žákyně Radka Chmelinová z VIII. A a Ludmila Kupczyková ze VII. A. Mgr. Marie Janečková ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ NA ZŠ MIKULOV ZŠ Mikulov, Školní1 byla již podruhé zařazena do projektu VIP II (Vzdělání Informace Poradenství), který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů, je zaštiťován MŠMT ČR a jeho realizátorem je IPPP ČR Praha (Institut pedagogicko psychologického poradenství). Projekt VIP II je zaměřen na systém školních poradenských služeb, na poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování apod. Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorbě individuálně vzdělávacích plánů a rolím asistenta pedagoga. Všechna zmíněná témata jsou velmi aktuální v celém školství a určitě i na naší škole. Díky projektu tak může na škole již čtvrtý školní rok v rámci Školního poradenského pracoviště pracovat tým odborníků složených ze školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů. Naše škola je zřízená pro děti se speciálními výukovými potřebami. Poskytujeme vzdělání pro děti s lehkým, těžkým i kombinovaným postižením, dětem s výraznými poruchami chování, poskytujeme také vzdělání pro děti ve Stacionáři Biliculum. Vzdělávání a výchova našich žáků je často velmi problematická, náročná nejen pro učitele, ale i pro mnohé rodiče je zatěžující či nezvladatelná. Naše školní poradenské pracoviště díky týmu odborníků může nabídnout poradenské služby rodičům, žákům i učitelům. Po třech letech můžeme konstatovat, že nejvíce jsou využívány služby školního psychologa, a to zejména kvůli osobním, rodinným, výchovným a výukovým problémům. Jednoznačně se potvrdil význam přítomnosti školního psychologa přímo na škole, možnost okamžitých intervencí, okamžité komunikace se žáky, rodiči i učiteli, výhoda znalosti prostředí a celkově školní problematiky jako takové. Budeme rádi, když navštívíte internetové stránky školy, kde mj. naleznete kontakty na všechny naše odborníky, jejichž služby v případě potřeby můžete využít také vy. Za Školní poradenské pracoviště Mgr. Kateřina Jónová, školní psycholog a Mgr. Eva Divoká, ředitelka školy Řádková inzerce Podnikání: Hubnutí: Pro Mikulovský region hledáme specialistu na životní pojištění a investice pro společnost AXA a.s. Zájemci, zasílejte životopis a motivační dopis na: kontakt:

9 Starosta Koštial pokřtil destinační magazín Ve čtvrtek 22. října byl v mikulovském sklepě Pod Kozím hrádkem slavnostně pokřtěn nový destinační magazín Grand Moravia. Cílem časopisu je poskytnout návštěvníkům Lednickovaltického areálu a okolí Pálavy atraktivní informace o této unikátní turistické destinaci. Zaměřili jsme se na přírodu, historii, památky, folklor, kulturu, ale také tipy, kde se může člověk ubytovat nebo dobře najíst, popisuje obsah magazínu Michaela Cibulková, majitelka Nový Grand Moravia Magazín pokřtil starosta Rostislav Koštial společně s Michaelou Cibulkovou. Kdo probudí Golema Večerní hry, letos věnované 400. výročí úmrtí stvořitele legendárního Golema, se zúčastnilo přes čtyřicet dětí a asi patnáct rodičů. Po motivačním úvodu v sále CEV Pálava všichni vyrazili s hracími kartami a mapou na Husovu ulici, kde luštili křížovku pomocí Foto: Jiří Ilgner Netradiční výuka dějepisu v muzeu Muzeum a škola pod zámeckou střechou je název projektu, který nabízí školám už druhým rokem Regionální muzeum v Mikulově. Podzim 2009 byl věnován stejně jako v loňském roce výukovému programu Tajemství Věstonické venuše, odehrávajícímu se v archeologické expozici v Dolních Věstonicích. S lektorkou z Domu dětí a mládeže Mikulov Bc. Jiřinou Falkovou prošlo pravěkem ve druhé polovině října celkem sto šedesát dva žáků šestých tříd Základních škol Valtická a Hraničářů v Mikulově, Uherského Hradiště, Pohořelic agentury Český fortel, která časopis vydává. Narazili jsme na skutečnost, že je potřeba v našem regionu ještě dopilovat zimní program. V tomto období není nabídka pro turisty moc široká, konstatovala. První vydání časopisu vyšlo v nákladu patnácti set výtisků a dalších tři a půl tisíc kusů bude dotištěno. Distribuován bude v turistických informačních centrech, na pokladnách zámků a dalších veřejných místech, kde bude volně k odběru. Magazín je dvojjazyčný a podíleli se na něm lidé z oboru cestovního ruchu působící přímo v regionu. Bude vycházet jednou za půl roku, další číslo tedy můžeme očekávat na konci února nebo počátkem března příštího roku. Pro křest byl vybrán Mikulov, protože je v podstatě centrem oblasti, kterou magazín pokrývá, vysvětluje Cibulková. Kmotrem tiskoviny se stal starosta Rostislav Koštial. Jsem velice rád, že lidé, kteří žijí a pracují v Lednicko-valtickém areálu, začali tuto destinaci spojovat s Mikulovem. Myslím si, že je neoddělitelnou součástí tohoto turistického regionu, i když tam oficiálně nepatří, naráží starosta na neopomenutelnou pozici, kterou Mikulov v časopise zaujal. km naučné stezky a plácali Golema z hlíny v Galerii Efram, aby se ve finále dostali k bráně židovského hřbitova. Kdo splnil správně všechny úkoly, mohl si vzít kouzelný šém a vydat se sám nebo jen ve dvojici podél hřbitovní zdi a stezky ze svíček na palouk pod Kozím hrádkem. Tady už čekal Žid v dlouhém černém kabátě, s kloboukem a zatím spícím Golemem. Probuzen byl nejméně dvacetkrát a malé i větší děti se vracely k rodičům s rozzářenýma očima, až bylo dospělým líto, že se také nemohou vydat do setmělého lesíku hezky se bát. Akce s nádechem tajemna se moc podařila, děkujeme všem zúčastněným i počasí, které krásně vyšlo! V prosinci se můžete přijít podívat na své výtvory z hlíny do Galerie Efram, kde bude připravena malá výstavka s ohlédnutím za našimi večerními hrami! Těšíme se na vás zase za rok kdy se možná objeví i Bílá paní. Jiřka Falková a také primáni z mikulovského gymnázia. V pracovním sešitě odpovídali na otázky ze života pravěkých lidí, jejich obživy i bydlení, lovu mamutů a každý, včetně doprovázejících učitelů, si vyrobil z hlíny vlastní sošku venuše. Po vypálení budou tato dílka i se slohovými a výtvarnými pracemi dětí vystavena v NoN-stop galerii na Kostelním náměstí a poté poputují za svými autory do škol. Protože se projektová výuka Muzea a školy pod zámeckou střechou osvědčila, připravují zaměstnanci Regionálního muzea v Mikulově další 9 Vydražili více než čtvrt milionu Občanské sdružení Biliculum uspořádalo ve čtvrtek 22. října třetí charitativní aukci výtvarných děl dětí z Dětského denního stacionáře Mikulov, uměleckých předmětů a archivních vín. Vydražených korun poputuje na podporu dětí ze stacionáře. Dřevořezba hroznu byla vydražena za nejvyšší částku dvacet jedna tisíc korun. Nejvyšší finanční částku do pokladničky Bilicula letos přinesla dřevořezba hroznu. Věnoval ji Jaroslav Cigáň z Valtic, který se dřevořezbou neživí, je to jeho koníček. Dílo bylo vydraženo za dvacet jedna tisíc korun. Letošní dražba byla dle ohlasu účastníků velice příjemná. Zvolili jsme jiné uspořádání zámeckého sálu a trošku jsme pozměnili průběh večera. Setkali jsme se se samými kladnými reakcemi, usmívá se ředitel Bilicula Petr Malásek a děkuje všem dárcům. S takovým výtěžkem jsem letos vůbec nepočítal, protože krize se podepisuje na finanční situaci mnoha lidí. Získaná finanční částka podle Maláska padne na částečné financování rekonstrukce Centra sociálních služeb. Biliculu se sice podařilo získat na tento osmnáctimilionový projekt dotaci z Evropské unie, ale jeho podíl na spolufinancování činí pět a půl milionu korun. První etapa Centra sociálních služeb byla dokončena v roce Do stacionáře tak mohlo být přijato dalších osm klientů. km zajímavá setkání s historií touto zábavnou formou. Srdečně zváni jsou učitelé s žáky už nyní na pokračování v programu Tajemství římské mince, jenž je motivován pobytem římských legií v kraji pod Pálavou a odehrává se v jedné z nejnovějších expozic na mikulovském zámku. Více informací najdete v sekci Projekt pro školy na webových stránkách Jiřina Falková Foto: rmm

10 Dětský domov v Mikulově oslaví 80. výročí založení Letos uplyne již 80 let od založení Dětského domova v Mikulově. U příležitosti tohoto výročí se bude konat společné setkání bývalých i současných zaměstnanců a dětí spojená s prohlídkou Dětského domova v Mikulově na Nádražní ulici, která se uskuteční v pátek 6. listopadu od do hodin. Program bude pokračovat v sále Galantu na ulici Česká v Mikulově od hodin slavnostním zahájením, programem dětí, panelovou výstavkou fotografií a vzpomínek. Bude také vydán Almanach k 80. výročí založení Dětského domova v Mikulově. U této příležitosti přinášíme čtenářům informace o vývoji Dětského domova od jeho založení dodnes. Historie Dětského domova v Mikulově na Nádražní ulici sahá do roku 1929 a z knihy Katastr dětí v Dětském domově v Mikulově můžeme vyčíst první dětské obyvatele tohoto zařízení. Jako první je uveden Jan Bílek z Hodonína, který přišel do Dětského domova Do roku 1938 zde našlo domov šedesát šest dětí. Zajímavé bylo jejich národnostní složení. Přestože obyvatelstvo Mikulova bylo převážně německy mluvící, v domově pobývaly děti hlavně české a slovenské. Počátky návrhů na vznik Okresního dětského domova v Mikulově nacházíme v zápisech Okresní péče o mládež v Mikulově již v roce 1924, kdy členové žádají Zemskou péči o mládež pro Moravu v Brně o zřízení tohoto zařízení, aby zde mohly být umístěny děti českého menšinového obyvatelstva a zároveň příchodem českých dětí i z jiných oblastí se významně posílí český živel a české školství v Mikulově. Postupně je podána nejprve žádost o postavení budovy a v roce 1928 se daří po nelehkém jednání uzavřít kupní smlouvu s majitelem místní cihelny Wilhelmem Oserem o prodeji budovy v ulici Dolní nádražní 38. Tato budova byla postavena v roce 1925 a je zakoupena na zřízení dětského domova za Kč. Pro zajištění domova je také ještě od velkostatkáře Alexandra Dietrichsteina zakoupeno přes šest hektarů půdy. Po úpravách a vybavení sem mohou začátkem roku 1929 přijít první děti. Okresní péče o mládež v Mikulově dobře zvládala provoz tohoto zařízení a Okresní dětský domov byl ve své době hodnocen jako jeden z nejlepších a moderních zařízení tohoto typu na Moravě. Osudný rok 1938, kdy bylo české pohraničí obsazeno 8. října německými vojsky, měl dopad i na Dětský domov. Bez možnosti příprav museli zaměstnanci i s dětmi přes noc opustit dětský domov, kde zůstalo veškeré vybavení, dokonce i cennější věci dětí. Činnost tohoto zařízení byla přerušena, děti odešly do domovů ve vnitrozemí. V době války sloužila vilka jako obytná budova. K obnovení provozu Dětského domova dochází až po válce. Okresní péče o mládež v Mikulově musí žádat o opětovné navrácení nemovitostí a zajistit znovu vybavení budovy ke svému účelu. Své první dětské obyvatele přijímá začátkem roku 1947 správkyně domova paní Anna Böhmová, později provdaná Štefanová. Ta přišla z Brna a zde působila až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce Věnovala tomuto zařízení celý svůj život, obětovala se cele i na úkor vlastní rodiny, mnoha dětem byla opravdovou maminkou, i když měla dvě vlastní děti, které zde trávily také část dětství. Domov míval kapacitu dvacet pět dětí, naplněnost byla průměrně kolem dvaadvaceti. Ve skromných podmínkách a s minimem personálu postupně vyrůstaly a zařazovaly se tehdejší děti do života a dodnes s láskou vzpomínají na tuto vzácnou ženu. Po jejím odchodu do důchodu převzala na podzim roku 1968 funkci ředitelky bývalá ředitelka DD ve Cvrčovicích paní Marie Neumannová, která také brzy odchází do penze a v roce 1970 je do funkce ředitelky jmenována vychovatelka Zdenka Bušková z Lužic. Dětský domov má stále počet dětí kolem dvaceti a nevyhovující prostory budovy jsou navrženy k rekonstrukci. Koncem prázdnin roku 1975 jsou děti rozvezeny do domovů v kraji, paní ředitelka Bušková nastupuje do funkce ředitelky v Dětském domově v Hodoníně. Správu přebírá paní Anna Fajkusová (provdaná Uhlířová), která zároveň působí na základní škole na Valtické ulici v Mikulově. Koncem roku 1978 je rekonstrukce ukončena, ale rozhodnutím krajských orgánů se DD stává k 1. lednu 1979 dočasně ubytovacím zařízením Zvláštní školy internátní v Mikulově pod vedením ředitelky Zdeny Smolkové. V roce 1994 se opět stává Dětským domovem, samostatným právním subjektem a do funkce ředitelky domova nastupuje Mgr. Květoslava Solaříková. Domov má charakter dětského domova rodinného typu pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Od roku 1996 se stává příspěvkovou organizací. Celá budova postupně prochází další rekonstrukcí a je vybavována novým zařízením. Děti zde žijí ve třech samostatných rodinných skupinkách se svými tetami. O děti, kterých je zde ve věku od tří do osmnácti let kolem dvaceti, se stará odborný personál. Dětský domov má ve městě i okolí dobrou pověst, je podporován různými organizacemi a sponzory a pokud bude třeba a nenajde se lepší řešení péče o tyto děti, bude i nadále dobře sloužit svému účelu. Mgr. Anna Uhlířová Povídání o Mikulově Muzejní spolek v Mikulově zve své členy a příznivce na přátelské setkání s názvem Povídání o Mikulově, které se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2009 na mikulovském zámku. Účastníci si mohou od 16 hodin bezplatně prohlédnout výstavy o dvou významných osobnostech Alfonsi Muchovi a Karlu Jüttnerovi. Před několika lety získalo mikulovské muzeum rozsáhlou sbírku plakátů a jiných děl Alfonse Košíky z pedigu a oplétané lahve Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově pozvalo na 7. listopadu lektorku Danu Křivánkovou, která povede již po několikáté rukodělný kurz pletení z pedigu. Tentokrát se pod jejím vedením můžete naučit oplétat lahve nebo uplést košík s taženým dnem. Zájemci si zde mohou vyzkoušet kromě klasického košíkářského výpletu Muchy ( ). Letos uplynulo sedmdesát let od umělcovy smrti. K místům, která tohoto výročí využila k uspořádání výstavy (Vídeň, Brno) se přiřadil i Mikulov a výstava skutečně stojí za zhlédnutí. PhDr. Karel Jüttner ( ) působil v letech 1909 až 1945 jako profesor mikulovského gymnázia. Byl zakladatelem a dlouholetým ředitelem mikulovského muzea, podílel se na řadě archeologických objevů, zpracoval geologickou mapu Dolního Podyjí. Na výstavě se můžete seznámit nejen s jeho prací, ale i s jeho nesmírně zajímavým osobním životem. V 17 hodin se můžete v Sale terreně zúčastnit besedy o připravované publikaci Povídání také ozdobné vzorování. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu je 350 Kč. Začátek kurzu je stanoven na 9. hodinu v přednáškovém sále Správy CHKO Pálava Mikulov, Náměstí 32. Vzhledem k omezené kapacitě je zapotřebí nahlásit se předem. Bližší informace a podmínky přihlášení vám poskytneme na telefonních číslech a nebo elektronicky na cev 10 o Mikulově. V současnosti probíhají závěrečné redakční práce. V knížce si budete moci počíst nejen o historii našeho města, ale i o jeho současnosti. Budou v ní i vzpomínky řady pamětníků, jejichž životní osudy jsou mnohdy skutečně jedinečné. Knihu vydává Muzejní spolek a na trhu se objeví ještě před Vánoci. Těšíme se na vaši návštěvu. Výbor Muzejního spolku v Mikulově Kurzy keramiky pro dospělé Základní umělecká škola Mikulov otevírá nový kurz keramiky pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí seznámit se základy keramické práce. V kurzu se seznámíte s modelováním, točením na kruhu, vytvářením dekoru a vypalováním. Kurzy budou probíhat v nově otevřené keramické dílně v budově ZUŠ každý čtvrtek od 5. listopadu od do19.45 hodin. Celkem bude tento kurz obsahovat šest lekcí po třech vyučovacích hodinách. Cena kurzu je Kč. Kurzy povede MgA. Zdeňka Benešová, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři ZUŠ Mikulov, Náměstí 28, denně od 9 do 17 hodin. zuš

11 Sulima získal zlato pro Arnold s Gym Svěřenec mikulovského fitness centra Arnold s Gym Tibor Sulima z Novosedel získal v sobotu 17. října první místo na mezinárodní pohárové soutěži Natural cup 2009 v Přerově. Tento úspěch mu otevřel dveře na mistrovství Evropy v naturální kulturistice. Sulima se během své kulturistické kariéry zúčastnil již tří soutěží. Po medaili však sáhl poprvé a získal rovnou zlatou. Je to fajn, když člověk dostane ocenění za něco, na čem intenzivně pracuje a čím žije. Nebylo to zadarmo, kulturistika je těžký sport a konkurence už je dnes velká, říká Sulima, který cvičí pravidelně šestkrát do týdne už více než pět let. Samotná předsoutěžní Do sportovní haly TJ Pálava se v sobotu 17. října po devítileté pauze vrátil ligový florbal. Hřiště vybavené zbrusu novými mantinely přivítalo 4. turnaj krajské soutěže mladších žáků. I přes bojovný výkon všech hráčů si mikulovský tým nepřipsal před zraky svých fanoušků do ligové tabulky žádný bod. Podlehl postupně Gullivers Brno 1:8, Hodonínu 1:4 a Strážnici těsně 3:4. O týden později pokračovala soutěž další porcí utkání v Brně na Lesné. Prvním soupeřem mikulovského družstva byl dosud neporažený tým Bulldogs Brno. Mikulov mu podlehl vysoko 1:13. V dalších dvou zápasech se však karta obrátila a mikulovští dokázali přehrát jak své soupeře z Bučovic (11:1), tak tým brněnské základní školy z Horní ulice (8:2). V tabulce soutěže s dvanácti účastníky patří Mikulovu osmé místo. Účast družstva v soutěži by nebyla možná bez podpory města Mikulov. Poděkování za projevenou přízeň patří také fanouškům. FRC příprava trvala jedenáct týdnů. V této fázi jsem trénoval ještě o něco intenzivněji. Hlavní změna však spočívala v úpravě jídelníčku, vysvětluje Sulima a dodává, že právě předsoutěžní dieta byla na celé přípravě to nejtěžší. Ihned po Natural cupu v Přerově se Sulima začal připravovat na mistrovství Evropy. Pokud se mu ale nepodaří medailový úspěch zopakovat, nebude zklamaný. Vůbec jsem nepočítal s tím, že si z Přerova odvezu zlatou medaili. Já jsem tedy svůj cíl překonal a nyní už pracuji na něčem navíc. Připravuji se ale tak, abych dopadl co nejlépe a dělám vše pro to, abych byl v ještě lepší formě než na soutěži v Přerově, podotkl Sulima a nezapomněl poděkovat svému mateřskému klubu Arnold s Gym, který mu poskytl veškeré zázemí. Příprava na soutěž byla víceméně Tiborova práce, ale Arnold s Gym se mu snažil vyjít ve všem vstříc. To se nám podařilo také díky podpoře sponzorů, tedy firmy Timeseal s. r. o., Baru Mušketýr, Autodopravy Zemánek Mikulov, společnosti Ryby-rybky-rybičky a Vinařství Dolní Dunajovice, bez kterých by to nešlo, konstatoval majitel fitness centra Richard Stacha. V současné době je Tibor jediný člověk, který soutěží za Arnold s Gym. Pokud se nám podaří v příštím roce na podzim uspořádat soutěž v Mikulově, chtěli bychom, aby závodili dva soutěžící, nastínil Stacha plány do budoucna. Sulima však svou další soutěž plánuje až na jaro roku V lednu dosáhnu hranice 21 let, takže přejdu z kategorie juniorů do mužů, kde je věkové rozmezí od 21 do 40 let. A rozdíl mezi lidmi, kteří cvičí pět a na druhé straně dvacet let, už je opravdu znát. Určitě na sobě tedy budu muset ještě nějaký čas intenzivně pracovat, je si vědom Sulima. Ví však jistě, že kulturistiky se nechce vzdát. Dělám to sám pro sebe, je to můj životní styl, dodává. km Obnovená premiéra soutěžního florbalu v Mikulově Hráč Mikulova Radek Němec (vlevo) v utkání se Strážnicí. Foto: Lenka Burcinová 11 Další porážka ve volejbale juniorek V sobotu 17. října pokračovaly dalším dvojzápasem naše juniorky v podzimní části krajské soutěže ve volejbale. Utkaly se opět na domácí půdě s týmem TJ Sokol z Újezdu u Brna. Tento tým zatím drží první příčku v soutěžní tabulce, takže bylo jasné, že hra s tímto týmem nebude jednoduchou záležitostí. A tak se také stalo. I když se domácí hráčky postupně v jednotlivých setech zlepšovaly, přesto prohrály první zápas 0:3 (12 25, 15 25, 20 25). I druhý zápas pokračoval v podobném stylu jako ten první,takže se celkové vítězství nepodařilo stáhnout na stranu domácího týmu a zápas skončil prohrou 1:3 (20 25, 25 17, 18 25, 19 25). Díky silné psychické podpoře domácích fanoušků se podařilo alespoň ve druhém setu hostující tým porazit, což se zatím žádnému týmu ze soutěžní tabulky nepodařilo. Tudíž i toto malé vítězství naše juniorky velmi potěšilo. K velmi aktivním hráčkám v tomto zápase patřila smečařka A. Widholmová spolu s nahrávačkou a zároveň kapitánkou týmu K. Valentovou. jk Sokol Kobylí FC Pálava Mikulov 1:6 (1:2) Soupeř dorostu měl před utkáním na kontě pouze šest bodů a tak byli naši hráči favoriti tohoto utkání. Pustili se do soupeře od první minuty a hned v 6. minutě po ideální přihrávce Šuby otevírá skóre zápasu Vedral. Poté zůstalo několik dobrých příležitostí našeho týmu nevyužito a po nevinné akci domácích ve 22. minutě se jim podařilo vyrovnat. Naše hra byla v této fázi neurovnaná, hráči kazili přihrávky a neproměňovali šance. Když už se zdálo, že do kabin se půjde za nerozhodného stavu, podařilo se ve 43. minutě našim hráčům, konkrétně Vedralovi vstřelit druhou branku. Po přestávce už hru ovládli hráči Mikulova, kdy v 55. minutě zvyšuje opět Vedral na 3:1 a v 61. minutě korunuje tentýž hráč svůj střelecký výkon čtvrtou brankou. O devět minut později se po přihrávce Vedrala trefuje Minařík a na konečných 6:1 Lukáš Sobota. Hráči Pálavy v tomto utkání splnili povinnost zisku tří bodů a hlavně ve druhém poločase podali velmi dobrý výkon. Sestava: Mimochodek Diwulski, Balala, Koprivňanský, Kantor, Minařík (T. Sobota), Pukančík, Miker, L. Sobota Šuba (Moravčík), Vedral. fc Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Hledáme aktivní občany pro spolupráci s mezinárodní obchodní firmou, bez ohledu na věk, kde lze dosáhnout vysokých měsíčních příjmů. Pro spolupráci je vhodné mít vlastní internetové připojení. Dotazy posílejte na ovou adresu: nebo SMS na tel Pronajmu dlouhodobě plně vybavený byt 3+KK v Mikulově. Parkování zajištěno. Kontaktujte na tel: Nabízím služby v oblasti IT pro soukromé osoby. Instalace operačního systému, pomoc při instalaci programů, diagnostika počítače. Telefon: Pronajmu zděný byt 2+1 na ul. 22. dubna. Tel. večer:

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Poznávací zájezd do Říma s návštěvou Vatikánu Podzimní Antický Řím Cena: Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klimatizace, DVD, občerstvení), 1 ubytování v *** hotelu ve 2 3lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, 1 rozšířená kontinentální snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 690 Kč, komplexní cestovní pojištění 26 Kč/os./den, večeře 270 Kč (předkrm, hlavní jídlo, moučník, minerální voda). Večeři je nutné objednat a platit v CK. Upozorňujeme, že ve Fiuggi není možnost individuálního stravování. Doporučené vstupné včetně jízdného metrem 30 i. Nástupní místa: Brno, Mikulov topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Prodej: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Byt v OV 3+1 v lokalitě sídliště, I. NP, plocha bytu 77,7 m2. Cena Kč. 2 RD v blízkosti centra, v přízemí je chodba, kuchyň, OP, koupelna, WC. Podkroví 3 místnosti, šatna, WC. Malý dvůr s HS, malý sklípek. Elektrické topení. Cena Kč. Rozestavěná stavba na sousedním pozemku s dvorkem s možností dokončení a propojení v jeden RD. Samostatně cena Kč. Cena obou nemovitostí Kč Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 18. listopadu 2009 Distribuce listopadu 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 10. listopadu 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 4. listopadu 2009

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více