Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To je závěr právě dokončené studie, kterou si nechalo zpracovat město Mikulov. Jejím úkolem bylo zjistit, zda je v okolí našeho města produkováno dostatečné množství biomasy a jiných alternativních paliv využitelných pro energetické zpracování. Studii pro město zpracovali Tomáš Hlavenka, Michal Solařík a Jiří Kmet z Mikulova. Jejich úkolem bylo popsat potenciální zdroje a také konkrétní možnosti využití alternativních paliv. Ve studii jsme představili základní technologické postupy, jak tento potenciál využít. Kladli jsme důraz na spalování biomasy, tedy slámy, štěpky, pelet vyrobených z pilin a alternativních pelet, které jsou vytvořeny ze slisované slámy, popisuje obsah studie jeden z autorů Tomáš Hlavenka. Jako modelovou lokalitu jsme použili právě dokončované G-centrum. Navrhli jsme, jakými kotli by se dalo osadit, jakou technologií vytápět, udělali jsme i krátký ekonomický rozbor. Z toho vzešel závěr, že při vytápění palivem získaným z obnovitelných zdrojů energie jsou počáteční náklady vyšší než na standardní kotelnu na zemní plyn, ale investice se vrátí v průběhu jednoho a půl roku až dvou let a poté zůstanou daleko nižší provozní náklady oproti zemnímu plynu, konstatuje Hlavenka. Vytápění pomocí alternativních paliv je vhodné i do klasických rodinných domků. Je však potřeba pořídit si speciální kotel a příslušnou doprovodnou technologii. To v dnešní době není problém. Existují firmy, které tohle dodávají na klíč, tvrdí Hlavenka. Investice do plně automatizované (pokračování na str. 3) Připomenutí listopadových dnů V letošním roce si Česká republika připomene dvacáté výročí pádu železné opony. Mikulov u této příležitosti připravuje na 27. listopadu připomínkovou akci s názvem Nezapomeň na stěnu smrti. Festival spojený s konferencí by měl zkusit najít odpověď na otázky, zda toho o československé stěně smrti víme dost i dvacet let po jejím zániku. Zda víme dost o jejích tvůrcích, obětech i okolnostech jejího vzniku. Zda si její existenci dostatečně připomínáme, zda se o ní dostatečně učíme ve školách. A zda si uvědomujeme, že svoboda má svou cenu a mnoho lidí ještě před dvaceti lety riskovalo život, aby ji získalo. A mnoho lidí jej, bohužel, také ztratilo, vysvětlují organizátoři. Více informací o akci včetně programu přineseme v příštím čísle Zpravodaje. km Své 30. výročí oslavil Národopisný spolek Pálava koncertem v sále mikulovského zámku. Foto: jš Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Koncertem Nad kronikami oslavil mikulovský Národopisný spolek Pálava v sobotu 24. října své 30. narozeniny. V sále mikulovského zámku vystoupili současní i bývalí členové tanečních složek i cimbálových muzik. Národopisná skupina jako předchůdce pozdějšího souboru Pálava vznikla již v roce Ředitelka tehdejší malotřídky v Horních Věstonicích Zlatislava Krůzová společně s rodiči svých žáků tenkrát založila folklorní celek složený z taneční skupiny, ženského a mužského sboru. Doprovázela je dechová hudba z Bulhar a cimbálová muzika z Mikulčic. Vznik Pálavy se však datuje od roku Tehdy se k souboru přidala cimbálová muzika a ten se tak stal kompletním. Zakladatelka Krůzová měla k folkloru blízký vztah již od svých dětských let. Pocházím z Rakvic a od malička jsem chodila na různé oslavy v kroji. Potom jsme na měšťance měly dívčí pěvecký kroužek a později jsme se spolužáky nacvičovali českou a moravskou besedu. Také jsem hrála deset let na housle, vypočítává Krůzová zkušenosti, které jí v její kariéře vedoucí souboru později výrazně pomohly. Její zásluha však sahá dál, než se zdá. V Mikulově samotném totiž folklor pravděpodobně nikdy neexistoval. Objevoval se pouze v okolních obcích. S tím souvisely také počáteční komplikace. Tehdejší národopisný pracovník okresního kulturního střediska pan Kružík se tenkrát ptal dr. Frolce z etnografické fakulty v Brně, že tady vznikl národopisný soubor a co s tím má dělat. Naštěstí mu bylo řečeno, že pokud máme kvalitní kroje a repertoár, proč bychom nemohli existovat. Právě s kroji byl ale také problém. Žádný mikulovský neexistuje, převzali jsme tedy kroje z Kyjova, popisuje začátky činnosti souboru Krůzová. (pokračování na str. 3) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Pálavské vinobraní Souhlasí s přenecháním nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti č. p. 173/174 do nájmu paní L. Kuldové bytem Mikulov, s přenecháním nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti č. p. 173/174 do nájmu paní K. Horákové bytem Zlín, s umístěním reklamního LCD panelu obchodní Rada města projednávala společnosti Hotel Réva s. r. o. na objektu občanské vybavenosti č. p Rozhodla o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu na Náměstí č. or. 17 s nájemcem Ing. J. Loučkou. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat budovu bez č. p na pozemcích p. č. 125/12 a 130/2 v lokalitě náměstíčka na křižovatce ulic Husova a Brněnská, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 2311/6, pozemek p. č. 2313/22 a pozemek p. č. 2311/7, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti dvě kanceláře na ulici Alfonse Muchy č. or. 2, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nebo pronajmout pozemky v zahrádkářské osadě Mikulov Mušlov, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat části pozemku p. č a 2512 v lokalitě ulice Nerudova. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Svoz odpadu připadající na úterý 17. listopadu (státní svátek) bude přesunut na středu 18. listopadu. Zkušební systém pytlového sběru tříděných odpadů první poznatky Vážení občané, jménem Městského úřadu Mikulov, Odboru životního prostředí a svozové firmy STKO spol. s. r. o. Mikulov, bych ráda poděkovala všem, kteří se poctivě zapojili do zkušebního pytlového sběru plastů a papíru. Na základě zkušeností získaných z prvního svozu bych ráda ještě jednou připomněla, že žluté a modré pytle jsou určeny jen na tříděný odpad do žlutých pytlů patří jen PLASTY a do modrých pytlů jen PAPÍR. V případě výskytu jiných druhů odpadů, které do pytlů nepatří, Vám tyto pytle nemohou být odvezeny. Systém pytlového sběru tříděných odpadů je zkušební a prozatím naplánován jen do konce roku. Zda se v systému bude pokračovat záleží na tom, jak poctivě budete plast a papír třídit. Ráda bych Vás požádala, abyste modré pytle s papírem nepřetěžovali. Problémem jsou zejména mnohastránkové časopisy, které jsou těžké, mohou způsobit roztrhnutí pytle a znesnadnit manipulaci s ním. Plastové PET láhve, které vhazujete do žlutých pytlů, nezapomeňte, prosím, sešlápnout. Pytle, které přistavíte k Vašim popelnicovým nádobám v daný svozový den, nezapomeňte zavázat. Na závěr bych ráda apelovala na občany, kteří odpad netřídí vůbec, aby si uvědomili, že problém s likvidací odpadů se týká nás všech. Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu bude v budoucnu finančně nákladnější, což se negativně promítne do cen a poplatků za odpady. Občané, kteří odpad netřídí, se tak významně podílejí na zvyšování cen a poplatků za odpady a přispívají významnou měrou ke zvyšování nákladů na odpadové hospodářství města Mikulova. Mgr. Barbora Nečasová, Odbor životního prostředí REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška 2

3 G-centrum ještě nebylo otevřeno. Nový ředitel má však již nyní před sebou spoustu práce V lednu příštího roku bude v budově G-centra v Mikulově otevřen domov pro seniory, byty s pečovatelskou službou a denní stacionář. Rada města již v polovině října vybrala nového ředitele této příspěvkové organizace. Ing. Pavel Rous již v současné době intenzivně pracuje na přípravách směřujících ke zdárnému a včasnému otevření centra pro seniory. Proč jste se přihlásil do výběrového řízení na pozici ředitele G-centra? Nabídka výběrového řízení na obsazení pozice ředitele G-centra mě zaujala. Cítím, že je to šance pro mé uplatnění. Ze svého předchozího zaměstnání mám bohaté zkušenosti s prací s lidmi, vedení státní organizace a především je to pro mne výzva. Rád poznávám nové věci a získávám zkušenosti a vzhledem k mé praxi věřím, že budu přínosem v nově vznikající příspěvkové organizace města. Máte v této oblasti nějaké zkušenosti? Přímo v oblasti práce se seniory zkušenosti nemám, ale neberu to jako handicap myslím, že to právě může být nový impuls v poskytování služeb a starostlivosti o naše starší spoluobčany, kteří si zaslouží patřičnou pozornost spojenou s kvalitní péčí. Jaké jsou Vaše první úkoly ve funkci? To je celkem jednoznačné: co nejdříve proniknout do problematiky, převzít již rozběhnutou (dokončení ze str. 1) Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte kotelny je přibližně tisíc korun. U rodinného domku by nebyla návratnost tak rychlá jako například u G-centra, protože spotřeba energie není tak vysoká. Fyzická osoba ale může dostat na pořízení kotle na biomasu poměrně výraznou dotaci od státu. Nakupovat paliva z obnovitelných zdrojů by do budoucna neměl být žádný problém. V současné době se pelety dají sehnat například v Ivani. Nyní bude záležet na zemědělcích, tedy potenciálních výrobcích alternativních paliv, jak se k výsledkům studie postaví. Se slámou (dokončení ze str. 1) Na začátku roku 1989 vznikla myšlenka obnovit chorvatské kroje, které byly vyobrazeny na malbách v drnholeckém zámku. Ty jsou dnes charakteristické pro Mikulov a Pálava za jejich rekonstrukci získala laureát mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 1995, který považuje za svůj největší úspěch. Členové souboru oblékají také rakvické kroje, mánesovské kroje z Podluží, kopanické kroje ze začátku 20. století a slovenské kroje. Národopisný spolek Pálava ani po třiceti letech fungování neztrácí členskou základnu. O folklor je pořád zájem jak ze strany diváků, tak interpretů. Dříve lidé neměli tolik možností práci od vedoucí Odboru sociálních věcí paní Sochůrkové, která v několika předcházejících měsících věnovala nezměrné úsilí při realizaci rozhodnutí Zastupitelstva města o zřízení nové organizace. Dále se blíží termín kolaudace dostavěné budovy G-centra a následné vybavení nábytkem a dalším materiálem k zabezpečení chodu centra. V oblasti legislativy a administrativy připravuji podklady pro registraci organizace, budu vybírat a přijímat nové spolupracovníky a plnit nekonečnou řadu drobných, ale neméně důležitých úkonů. Také ve spolupráci s paní místostarostkou PhDr. Ilonou Žiškovou Vágnerovou chci mediálně prezentovat G-centrum, na listopad a prosinec například připravujeme dny otevřených dveří pro veřejnost a představitele města. Práce je před námi dost. Jaký máte pocit ze skutečnosti, že pracovní kolektiv, který budete řídit, bude pravděpodobně převážně ženský? Nevidím v tom žádný problém. Budu vést pracovní kolektiv vykonávající velmi potřebnou a náročnou činnost. Mým cílem je vybudovat pohodový a kompaktní tým, který bude garantem kvality poskytovaných služeb ve prospěch seniorů a zajištění prosperity organizace. Bude G-centrum sloužit pouze jako prostor pro bydlení s pečovatelskými službami nebo plánujete připravovat pro seniory nějaký nadstandard? vznikající jako vedlejší produkt při jejich hlavní činnosti musejí tak jako tak nějakým způsobem nakládat. Třeba ji rozdrtit a zaorat. Dá se tedy předpokládat, že výroba a prodej pelet pro ně bude dobrou příležitostí, jak za respektování správné zemědělské praxe získat další zdroj příjmů. Dne 18. listopadu v 18 hodin se bude v Centru ekologické výchovy Pálava konat závěrečný seminář pro širokou veřejnost, kde budou prezentovány výstupy studie včetně ekonomických výhod. km Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor využití volného času, tak se více angažovali v podobných souborech. Dnes mám pocit, že méně lidí se chce řadit do nějaké organizované skupiny, která má pravidelnou činnost. Nemohu však říct, že by folklor nebyl v oblibě. Členů máme dostatek a zájem ze strany dětí je opravdu velký, neztrácí optimismus Krůzová. Věří, že folklor bude důležitou kulturní součástí našeho kraje i v budoucnu. Láska k národopisu se předává z generace na generaci. Mám obrovskou radost, že na koncertě u příležitosti 30. výročí založení vystoupila i spousta bývalých členů. Naplnilo mě to pocitem dobře vykonané práce, usmívá se Krůzová. km 3 Otevření G-centra je plánováno na počátek roku 2010 a bude chvíli trvat, než nastavíme standardy domova a správně se zaběhneme v oblasti poskytovaných služeb. Mám plány k aktivnímu a důstojnému způsobu trávení času obyvatel domova s cílem vytvářet podmínky pro kvalitní vyžití v podobě kulturních, cestovních a jiných zážitků. Vše samozřejmě v závislosti na možnostech a objemu finančních prostředků. Je již G-centrum plně obsazeno nebo stále přijímáte nové žádosti? Senioři mohou podávat žádosti o umístění do G-centra na Městském úřadě Mikulov u vedoucí Odboru sociálních věcí paní Sochůrkové. Zde jsou také stále přijímány žádosti k obsazení pracovních pozic. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel V letošním roce se stala organizace ZO ČSOP ADONIS jedním z úspěšných žadatelů o podporu z OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika Fond malých projektů v programovém období Z uvedeného programu byl podpořen projekt s názvem Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel, jehož hlavním příhraničním partnerem je Muzeumszentrum Mistelbach. Cílem projektu je vydat česko-německou publikaci nejznámějších pověstí z oblasti Mikulovska, Pálavy a rakouské oblasti Weinviertel. Tato ojedinělá aktivita nabídne především dětem možnost seznámit se s kulturním dědictvím těchto zemí. Zavede je do tajemných koutů historie a přispěje ke společnému poznávání jazyků a určitě vzbudí zájem i v oblasti turistiky. Vycházíme z principů Evropské unie a sloganu Společně dosáhneme víc a věříme, že nabídneme všem nejen pobavení, ale i poznání. Rakouské a české pověsti mají většinou společný základ, prolínají se nebo existují podobné verze. Prvky rakouských pověstí se vyskytují v moravských a naopak. V mnohých vystupují stejné postavy a je zajímavé srovnávat i názvy a jména používaná v překladech. Například jako ochránkyně lesů, skal a vinic se uvádí v německých pověstech Frau Hilde, kdežto v české verzi dobrá víla víla Dobrunka. Čerti, čarodějnice, trpaslíci a vodníci neznají hranice, jen provádí různé skutky. Na bohatě ilustrovanou publikaci se můžete těšit na jaře Adonis Výlep plakátů Mikulovská rozvojová oznamuje, že od počátku listopadu se plakáty vylepují každé pondělí. Materiály k výlepu můžete dodávat do kanceláře v Městském kině na České ulici v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v ostatní pracovní dny od 9 do 15 hodin. Služba je zpoplatněna. MR

4 Vy se ptáte, radnice odpovídá Zajímalo by mě, jak je to s mikulovským podnikem Atrium. Během krátké doby zde došlo dvakrát ke změně provozovatele, ale ani jednou nebylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Jak je to možné? Navíc jsem se nedávno dočetl, že současnému provozovateli byla dána výpověď, která ale byla záhy zrušena. Proč? L. M. Na dotaz odpovídá JUDr. Irena Hřebřinová, právnička MěÚ Mikulov Nebytové prostory (tzv. Atrium ) v přízemí objektu č. 1 na ulici Republikánské obrany v Mikulově byly pronajaty nájemní smlouvou ze dne na dobu deseti let společnosti ATRIUM s. r. o. Od té doby k žádné změně v osobě nájemce nedošlo. Nahlédnutím do obchodního rejstříku lze zjistit, že v poslední době došlo ke změně jednatelů společnosti a společníka, což je vnitřní záležitost obchodní společnosti, která nemá vliv na postavení společnosti v právních vztazích navenek. Pokud jde o výpověď nájmu v souvislosti s provozem diskotéky v letních měsících roku 2009 ve zvýšené míře zasahovala před provozovnou Atria, ale i v provozovně Městská policie Mikulov. V této souvislosti bylo zjištěno, že nejsou plněny podmínky nájemní smlouvy a dne Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy výpovědí. Po doručení výpovědi jednatel společnosti ATRIUM s. r. o. písemně požádal Radu města o změnu rozhodnutí. Rada důvody uvedené v žádosti zvážila a rozhodla dne vzít výpověď zpět. Zejména přihlédla ke skutečnosti, že od počátku měsíce září 2009 až na jeden incident v době konání Pálavského vinobraní nemusela policie zasahovat v prostorách Atria, ani před tímto objektem. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. zn. je rozhodování o nájmech ve výlučné kompetenci Rady města. JUDr. Irena Hřebřinová, MPO MěÚ Mikulov V posledních týdnech pozoruji, že si řidiči osobních automobilů a taxislužby zvykli parkovat na frekventované silnici 22. dubna (před domy č. p. 19, 21 atd.) směrem k ulici Každoročně do Mikulova zavítá kolotoč a nějaká dráha pro děti i dospělé. Pravidelně se utáboří v prostoru u prodejny s gastronomickým zbožím, u křižovatky na Novou ulici a Pod Strání. Nic proti tomu, ale zásadní věcí je, že se nikdo nestará o to, že po jejich odjezdu je rozmašírovaný kus chodníku. Není nějaká páka na dozor a uvedení pozemku města do původního stavu, včetně chodníku před jejich odjezdem, respektive, dávají kromě poplatku městu za Brněnské, i když mají v opačném směru volná parkovací místa. Tyto situace již nejsou nárazové a automobily tu někdy stojí za sebou i tři. To je velice nepříjemné pro řidiče jedoucí zespodu, kteří nevidí za horizont a objíždějí je s pocitem ohrožení. Nemluvě o desítkách autobusů denně, nucených zastavit a poté se znovu v kopci rozjet, které tak omezují řidiče směřující k centru. Proto by mě zajímalo, zda je možné takto oficiálně parkovat, případně jak mohou kompetentní orgány tuto situaci řešit. Děkuji za odpověď. Jiřina Falková Na dotaz odpovídají vedoucí Odboru dopravy MěÚ Mikulov JUDr. Miroslav Šula a velitel Městské policie Mikulov Jiří Hamerník. Na uvedený dotaz mohu uvést jen tolik, že pisatelka má zcela pravdu a jak Městská policie, tak i PČR na podobné situace po celém městě byla upozorněna. V 25 odst. 3, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění je uvedeno, cituji: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy... Navíc by bylo možno v dané situaci využít ustanovení i dalších paragrafů. Odbor dopravy však nemůže tyto řidiče hlídat a potažmo trestat, to lze jen na základě oznámení příslušných orgánů, tedy policie. Vedoucí odboru dopravy JUDr. Miroslav Šula Vážená paní Falková, za MP Mikulov mohu uvést, že se dané situaci průběžně věnujeme. Vše začalo parkováním vozidla taxislužby a následně se přidávali další. V současnosti jsme ve fázi domlouvání a bude-li se toto jednání opakovat u již řešených řidičů, přistoupíme k pokutám či oznámení na Odbor dopravy MěÚ Mikulov. Za MP Mikulov Jiří Hamerník, velitel Výzva Vážení občané, najde se mezi Vámi někdo, kdo by byl ochotný darovat městu vzrostlý smrk, který by ozdobil mikulovské Náměstí v době vánočních svátků? Kontaktujte prosím Ludmilu Marcinčákovou na tel. č nebo na ové adrese MR Zeptejte se starosty místa k provozování také finance za poškození chodníku? Brzy bude zima a myslím, že si tam někdo pěkně zlomí nohu, nestaneli se něco horšího! František Prorok Otázka poškození chodníků, ale také jiných škod způsobených těmito atrakcemi, je věcí smluvního vztahu. Kdybychom tuto informaci zachytili v období, kdy byl chodník poškozen, včas bychom tuto záležitost řešili. Do budoucna si určitě dáme lepší pozor, více to pohlídáme a osobně Soutěž o vstupenky Do středy 11. listopadu můžete soutěžit o šest vstupenek na Mezinárodní festival outdoorových filmů, který se uskuteční v Mikulově ve dnech listopadu. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku V kolika městech České republiky se letos koná 7. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Správnou odpověď naleznete na nebo Odpovědi zasílejte na ovou adresu Vylosování proběhne ve čtvrtek 12. listopadu a výherci budou zveřejněni v Mikulovském zpravodaji a na na stránce Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Kalendáři akcí. Vstupenky budou výhercům předány na slavnostním zahájení festivalu v pátek 20. listopadu v hodin v Kinoklubu, popř. dle dohody. Výherci souhlasí se zveřejněním svého jména. km Vzpomínka Dne 14. listopadu uplyne již třicet let od tragického úmrtí mého otce, dentisty Františka Hrazdíry. S láskou a trvalou vděčností vzpomíná syn a zároveň prosím pamětníky, aby vzpomněli se mnou. A viníka, který navždy zničil krásný rodinný život, nechť provází svědomí po celý zbytek jeho života. Syn František Hrazdíra Pomoc pro seniory Městská policie Mikulov nabízí pro seniory, osaměle žijící osoby a ZTP spoluobčany napojení na pult centralizované ochrany (dále PCO) prostřednictvím dálkového tísňového tlačítka. Služba a zařízení v hodnotě Kč je zcela zdarma. Uživatel platí jen za telefonické impulsy. Jedná se o okamžité přivolání pomoci (MP) v tísni v bytě. Zařízení po přepnutí funguje i jako hlídací služba domu (bytu) v době nepřítomnosti majitele. Nutná je pevná telefonní linka. Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. 156, či a nebo přímo na služebně MP Mikulov, Náměstí 1, vchod z Kostelního náměstí. Jiří Hamerník, velitel MP Mikulov dohlédnu na to, aby ve smlouvě byla klauzule o potenciálních škodách a jejich nápravě. Co se týče současného stavu, byl jsem se v lokalitě osobně podívat a chodník je skutečně na dvou místech poškozen. Jedna část byla poničena v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nová, u druhého místa dnes již nejsme schopni dohledat původce poškození. Obě části však budou uvedeny do původního stavu po dokončení rekonstrukce ulice Nová, tedy nejpozději do konce roku. Rostislav Koštial, starosta 4

5 Pátek v 19 hodin ČÍSLO 9 Program Městského kina Animovaný sci-fi film / mládeži přístupný / 79 min / USA / titulky Režie: Shane Acker Vstupné: 65 Kč Lidé jsou pryč. V troskách starého světa přežívají jenom podivní hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je možná předurčena vše změnit. Když se potká se skupinou podobných figurek utíkajících před děsivými vražednými stroji, rozhodne se postavit na odpor. Přemluvit vystrašené souputníky k boji nebude lehké. Stejně jako zjistit, kdo vlastně pronásledovatelé jsou a hlavně co se stalo s lidmi? Sobota v 19 hodin ÚNOS VLAKU Vstupné: 65 Kč Krimi / přístupný od 12 let / 105 min / USA, UK / titulky Režie: Tony Scott Hrají: Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, Luis Guzman Ve snímku Únos vlaku si Denzel Washington zahrál dispečera newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní den je neočekávaně narušen odvážným zločinem únosem jednoho z vlaků. Ten má na svědomí John Travolta coby Ryder, zločinec, který hrozí popravováním cestujících vlaku, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého výkupného. Pátek v 19 hodin JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE Vstupné: 65 Kč Historický / přístupný od 15 let / 140 min / SK, PL, ČR, HU Režie: Agnieszka Holland, Kasia Adamik Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner V našem příběhu poznáváme Jánošíka jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let později ho vidíme v císařském vojsku, kde hlídá vězně u správce Bytčianského zámku Krištofa Ugronoviča. Jednoho však neuhlídá nebo spíše uhlídat nechce. Je jím dávno pronásledovaný zbojník kapitán Tomáš Uhorčík. Další zimu tráví Jura doma v Terchovej. Uhorčík si ho najde a přesvědčí ho, aby se přidal ke zbojníkům. Jánošík si brzy získá obdiv jak Uhorčíka, tak i některých členů zbojnické družiny. Sobota v 19 hodin ROZERVANÁ OBJETÍ Vstupné: 65 Kč Melodrama / přístupné od 12 let / 128 min / Španělsko / titulky Režie: Pedro Almodóvar Hrají: Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života, Lenu. Jedné noci se stane jeho synovi Diegovi nehoda a Harry se o něj stará. Během dlouhých nocí, co u chlapce bdí, mu začne vyprávět o své minulosti, jakoby to byla jen pohádka, která ho má zabavit. Vypráví příběh nešťastné lásky, žárlivosti a zrady. Neděle ve 14 hodin G-FORCE Vstupné: 65 Kč Rodinný, dobrodružný / přístupný / 89 min / USA / český dabing Režie: Hoyt H. Yeatman Jr. Hrají: Bill Nighy, Will Arnett, Zach Galifianakis, Kelli Garnerová, Tyler Patrick Jones Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné služby zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. 5 Poznačte si do kalendáře Pátek Podzimní koncert Kostel sv. Jana Křtitele, začátek v 18 hodin Virtuosi di Mikulov představí publiku mimo jiné dvě nově nastudované skladby, které si jistě získají sympatie posluchačů. Řídit bude sbormistryně Zuzana Pirnerová. Ke spoluúčinkování bylo přizváno Puella trio, které v tomto roce natočilo další CD s hudbou soudobých autorů. Neděle Přehlídka dětských cimbálových muzik Městské kino, začátek ve 14 hodin Jste zváni na 21. ročník Přehlídky dětských cimbálových muzik. Tato akce je vzpomínkou na Josefa Košuliče. Čtvrtek Koncert Václava Koubka Kinoklub, začátek v 19 hodin Mikulovská rozvojová vás zve na klubový večer, na kterém vystoupí známý harmonikář, písničkář a spisovatel Václav Koubek. Vstupné je 135 Kč, občerstvení zajištěno. Pátek Svěcení vína Zámek, začátek v 16 hodin V Gajdošově sále mikulovského zámku se uskuteční tradiční svěcení mladého vína. Obřad svěcení provede Mons. Karel Janoušek zástupce kapituly svatého Václava v Mikulově, a Jerej Badelita Flaviu kněz Pravoslavné církevní obce Mikulov. V programu vystoupí CM Kasanica. Vstupné činí 50 Kč pro vinaře, kteří s sebou přinesou vzorek vína, 100 Kč pro ostatní. Neděle Divadelní představení Městské kino, začátek v 18 hodin Aby bylo jasno je komedie, která by se klidně mohla jmenovat Jedno velké nedorozumění. Mladý pár Ginny a Greg se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj vztah s Filipem, svým bývalým šéfem, a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí, že jsou to Ginnyni rodiče. Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která je zárukou jiskrné zábavy. Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Lenka Zahradnická, Otto Kallus. Vstupné v předprodeji činí 150 Kč, na místě 190 Kč. Předprodej probíhá v Turistickém informačním centru a v Mikulovské rozvojové, s. r. o. (kancelář v Městském kině). Úterý BluesAlive Kinoklub, začátek v 19 hodin V tomto roce se v rámci festivalu BlueAlive v Mikulově představí slide kytarista a moderní písničkář Dave Arcari, který čerpá z vlivů trash country, punku, rockabily, ale také předválečného blues z mississippské delty. Vstupenky za 100 Kč budou v prodeji na místě. Víkend Mezinárodní festival outdoorových filmů Kinoklub, začátky v 18 a 20 hodin Pořadatelé 7. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů přijali od filmařů celkem devadesát devět snímků ze čtrnácti zemí světa. V krátkosti můžeme seznámit příznivce festivalu s některými filmy, které na festivalu pravděpodobně zazáří. Švýcarský horolezec a filmař Stephan Siegrist opět zaslat svůj nejnovější film s názvem Lighting Strike Arwa Tower, kdy skupina horolezců slézá téměř dvanáct dnů kolmou, dosud neslezenou, 1000 m dlouhou severní stěnu Arwa Tower. Český filmař Miroslav Hrdý, který se v loňském roce odmlčel, letos diváky seznámí se svým novým filmem Interactions, kde freediver pokouší žraloky. Festival letos probíhá od 16. října do 5. prosince v jednadvaceti městech České republiky. Mikulov nabídne outdoorové filmy ve dnech listopadu. Změna programu vyhrazena!

6 VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov NOVĚ CUKR 50kg balení množstevní sleva Gastro oděvy La Baraca Mexicana Pátek a sobota Jägerparty s hudbou 2+1 panák zdarma, dárek navíc 28. října 10, Mikulov, Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Daňová evidence, podvojné účetnictví, mzdy, pro firmy, podnikatele, živnostníky. tel.: Vzorkovna: Gen. Svobody 17, Mikulov Tel.:

7 BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA kojeneckého a dětského textilu BABY KUK Brněnská 5, Mikulov SVATOMARTINSKÁ HUSA PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K POSEZENÍ V RESTAURACI HOTELU MBZM MIKULOV VE DNECH OD 11. DO REZERVACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE INFORMACE O CELÉM MENU NA NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ MICHAL MARCINČÁK S KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ OPRAVY ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRAČKY, MYČKY CHLADNIČKY, MRAZNIČKY ESC spol. s r.o tel.: Na 13. října tohoto roku se členové senior klubu v našem městě opravdu moc těšili a už delší dobu se na něj připravovali. Ten den měli přijet senioři ze Zlína na tradiční družební setkání se seniory z našeho klubu. Přijeli v dopoledních hodinách a všichni přítomní je vřele a srdečně vítali. Oběd měli zajištěný v Restauraci Pod Radnicí. Po návratu do klubu následoval hlavní program tohoto slavnostního odpoledne. Nejprve vystoupil pěvecký sbor při KS v našem městě s velmi pěkným kulturním programem s názvem Vinobraní. Našim přátelům se moc líbil. Následovalo vystoupení pěveckých sborů ze Zlína Květinek a Mužáků. I jejich program byl moc pěkný Klub seniorů informuje Dětské pojištění Medvídek s 50% slevou! Zabezpečí Vaše dítě a zajistí mu prostředky do života. Nyní dárek pro dítě i pro Vás při sjednání do ! Využijte nezávaznou konzultaci zdarma Kontakt: , a pečlivě připravený. K tanci a poslechu hrála kapela ze Zlína, a tak se všichni přítomní vesele bavili a tančili. Klub seniorů to odpoledne doslova praskal ve švech. Jak by ne, vždyť tam byla více jak stovka účastníků. Senioři obou družebních měst ve svém středu velice rádi přivítali místostarostku města PhDr. Ilonu Žiškovou Vágnerovou a také členku Zastupitelstva paní Marii Babicovou, které je přišly pozdravit a popřát hodně zdraví a sil při příležitosti dalších milých setkání. Vedení senior klubu v našem městě děkuje pěveckému sboru při KS za velmi pěkný kulturní program, členům vedení, děvčatům v kuchyni a všem členům, kteří finančně přispěli Vážení zákazníci Restaurant Casino pro Vás ve dnech připraví ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY Pro všechny milovníky divočiny připravíme pochoutky ze srnčího masa kančího masa daňka a jiné delikatesy Kompletně zpracovanou nabídku specialit naleznete na našich internetových stránkách tel. č.: Otevřeno denně hod. (kuchyně hod.) na zakoupení pohoštění, upekli pečivo a vyrobili chlebíčky. Srdečně zveme všechny naše členy a příznivce na Kateřinské hody, které se uskuteční v Klubu seniorů dne 25. listopadu od 14 hodin. Mgr. Libuše Danielová 7

8 BAREVNÁ ŠKOLA Druhý říjnový týden jsme na ZŠ Mikulov, Školní 1 prožili v pěti barvách. Naši žáci se společně dohodli na červeném pondělí, oranžovém úterý, zelené středě, modrém čtvrtku a černobílém pátku. Zábavně prožít všední dny ve škole jsme se snažili všichni, včetně učitelů i paní ředitelky. Základem bylo barevné oblečení a různé barevné doplňky. Výuka byla zpestřena o možnost práce s interaktivní tabulí, a to pro žáky všech ročníků a všech vzdělávacích programů. Nejvíce prožívali náš Barevný týden žáci 1. stupně a rehabilitační třídy. Povídali si o barvách, k barvám přirovnávali různá zvířata, rostliny a věci. Vytvářeli barevné výrobky a vařili barevná jídla. Starší žáci naopak vyhledávali informace o barvách na internetu a tvořili barevné plakáty. Kolektiv ZŠ Mikulov, Školní 1 DVA DNY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ V červnu tohoto roku byl PKKP města Mikulov a Městskou policií Mikulov vypsán projekt Spolu dále a bezpečněji. Tento projekt byl určen pro žáky osmých a devátých tříd (14 16 let) a jeho cílem bylo zlepšit vztahy mezi mládeží a policií a vysvětlení významu práce policie. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Mikulov, Valtická, ZŠ Mikulov, Hraničářů, ZŠ Mikulov, Školní a Gymnázia Mikulov. Účastníci projektu měli možnost se volnou formou k tomuto projektu vyjádřit. Z množství písemných prací, výkresů, projektů i výrobků byly vybrány ty nejlepší. Dne 22. září vyrazilo dvacet dva žáků, čtyři pedagogové a dva policisté do obce Koněšín, kde v Military kempu Radarka prožili dva dny plné zážitků a dobrodružství. Hned po příjezdu začal program pod dohledem zkušených instruktorů. Po několika hrách zaměřených na rozvoj šikovnosti a na spolupráci v kolektivu následovala jízda na raftu po Dalešické přehradě, večer slaňování a táborák. Druhý den po snídani nastala chvíle, na kterou se všichni těšili paintball. Ten den ještě proběhla ukázka sebeobrany, jízda ve vojenském vozidle a střelba ze vzduchových zbraní. Všichni účastníci se shodli na tom, že ty dva prožité dny byly náročné, ale přesto by si je kdykoli zopakovali. Děkujeme MP Mikulov za tuto zajímavou akci a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Kamil Míček Informace z mikulovských škol ZAJÍMAVÁ EXKURZE DO RAKOUSKA ZŠ Mikulov, Valtická 3 patří mezi ty školy v republice, které preferují environmentální výchovu. I z tohoto důvodu se pozvání na zajímavou akci u našich jižních sousedů do Rakouska nedalo odmítnout. Ing. Tomášem Hlavenkou byla umožněna pěti žákům a jejich doprovodu účast na exkurzi k projektu Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko. Cílem projektu je zmapovat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v mikroregionu Mikulovsko a v přilehlém rakouském příhraničí. Autobus vyjíždějící z Mikulova zastavil až v areálu LFS Tulln střední škola, která se zabývá využitím biomasy a obnovitelných zdrojů energie. Zde jsme měli možnost vstoupit do kotelny, kde se spalovalo obilí. K vidění byla i malá peletárna (lisovna biomasy vyrábějící pelety). Se zájmem jsme si prohlédli několik kotlů na biomasu. Zaujalo nás i lisování rostlinných olejů, které lze využívat jako palivo. Na zpáteční cestě jsme navštívili komunální výtopnu na dřevní štěpky ve městě Laa an der Thaya. Za umožnění naší účasti děkují Šárka Šubová IX. B, Petra Alligerová IX. B, sourozenci Pavlína a Robin Diwulští IX. A, Jaroslav Kubánek VII. A a Mgr. Marie Janečková. Mgr. Marie Janečková O NEJRYCHLEJŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY Po úspěšné reprezentaci žáků z 2. stupně ze ZŠ Mikulov, Valtická 3 v celostátní soutěži štafet na maratónské trati, kde jsme v silné konkurenci skončili na pěkném devátém místě v republice, a po zdařilé účasti na Okresních přeborech v přespolním běhu učitelé tělesné výchovy připravili pro děti další zajímavou akci závod v běhu na 60 m O nejrychlejšího žáka školy. Boj o zvládnutí této tratě v co nejkratším čase proběhl na hřišti školy 19. října Loňské vítězství obhájili sourozenci Diwulští z třídy IX. A. Nejrychlejším žákem školy ve školním roce 2009/2010 se tedy stal Robin Diwulski výkonem 7,57 s a nejrychlejší nohy z děvčat má Robinova sestra Pavlína Diwulská. Ta 60 m zaběhla za 8,75 s. Druhé místo v kategorii chlapců patří Radimovi Babicovi 8 z IX. B, který daný úsek zdolal za 7,97 s. Třetí příčka náleží Dominiku Ondrůjovi za výkon 8,10 s. Druhá z dívek skončila Nikola Hudková z VIII. A (9,04 s). O třetí a čtvrtou příčku se podělily dosaženým časem 9,40 s žákyně Radka Chmelinová z VIII. A a Ludmila Kupczyková ze VII. A. Mgr. Marie Janečková ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ NA ZŠ MIKULOV ZŠ Mikulov, Školní1 byla již podruhé zařazena do projektu VIP II (Vzdělání Informace Poradenství), který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů, je zaštiťován MŠMT ČR a jeho realizátorem je IPPP ČR Praha (Institut pedagogicko psychologického poradenství). Projekt VIP II je zaměřen na systém školních poradenských služeb, na poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování apod. Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorbě individuálně vzdělávacích plánů a rolím asistenta pedagoga. Všechna zmíněná témata jsou velmi aktuální v celém školství a určitě i na naší škole. Díky projektu tak může na škole již čtvrtý školní rok v rámci Školního poradenského pracoviště pracovat tým odborníků složených ze školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů. Naše škola je zřízená pro děti se speciálními výukovými potřebami. Poskytujeme vzdělání pro děti s lehkým, těžkým i kombinovaným postižením, dětem s výraznými poruchami chování, poskytujeme také vzdělání pro děti ve Stacionáři Biliculum. Vzdělávání a výchova našich žáků je často velmi problematická, náročná nejen pro učitele, ale i pro mnohé rodiče je zatěžující či nezvladatelná. Naše školní poradenské pracoviště díky týmu odborníků může nabídnout poradenské služby rodičům, žákům i učitelům. Po třech letech můžeme konstatovat, že nejvíce jsou využívány služby školního psychologa, a to zejména kvůli osobním, rodinným, výchovným a výukovým problémům. Jednoznačně se potvrdil význam přítomnosti školního psychologa přímo na škole, možnost okamžitých intervencí, okamžité komunikace se žáky, rodiči i učiteli, výhoda znalosti prostředí a celkově školní problematiky jako takové. Budeme rádi, když navštívíte internetové stránky školy, kde mj. naleznete kontakty na všechny naše odborníky, jejichž služby v případě potřeby můžete využít také vy. Za Školní poradenské pracoviště Mgr. Kateřina Jónová, školní psycholog a Mgr. Eva Divoká, ředitelka školy Řádková inzerce Podnikání: Hubnutí: Pro Mikulovský region hledáme specialistu na životní pojištění a investice pro společnost AXA a.s. Zájemci, zasílejte životopis a motivační dopis na: kontakt:

9 Starosta Koštial pokřtil destinační magazín Ve čtvrtek 22. října byl v mikulovském sklepě Pod Kozím hrádkem slavnostně pokřtěn nový destinační magazín Grand Moravia. Cílem časopisu je poskytnout návštěvníkům Lednickovaltického areálu a okolí Pálavy atraktivní informace o této unikátní turistické destinaci. Zaměřili jsme se na přírodu, historii, památky, folklor, kulturu, ale také tipy, kde se může člověk ubytovat nebo dobře najíst, popisuje obsah magazínu Michaela Cibulková, majitelka Nový Grand Moravia Magazín pokřtil starosta Rostislav Koštial společně s Michaelou Cibulkovou. Kdo probudí Golema Večerní hry, letos věnované 400. výročí úmrtí stvořitele legendárního Golema, se zúčastnilo přes čtyřicet dětí a asi patnáct rodičů. Po motivačním úvodu v sále CEV Pálava všichni vyrazili s hracími kartami a mapou na Husovu ulici, kde luštili křížovku pomocí Foto: Jiří Ilgner Netradiční výuka dějepisu v muzeu Muzeum a škola pod zámeckou střechou je název projektu, který nabízí školám už druhým rokem Regionální muzeum v Mikulově. Podzim 2009 byl věnován stejně jako v loňském roce výukovému programu Tajemství Věstonické venuše, odehrávajícímu se v archeologické expozici v Dolních Věstonicích. S lektorkou z Domu dětí a mládeže Mikulov Bc. Jiřinou Falkovou prošlo pravěkem ve druhé polovině října celkem sto šedesát dva žáků šestých tříd Základních škol Valtická a Hraničářů v Mikulově, Uherského Hradiště, Pohořelic agentury Český fortel, která časopis vydává. Narazili jsme na skutečnost, že je potřeba v našem regionu ještě dopilovat zimní program. V tomto období není nabídka pro turisty moc široká, konstatovala. První vydání časopisu vyšlo v nákladu patnácti set výtisků a dalších tři a půl tisíc kusů bude dotištěno. Distribuován bude v turistických informačních centrech, na pokladnách zámků a dalších veřejných místech, kde bude volně k odběru. Magazín je dvojjazyčný a podíleli se na něm lidé z oboru cestovního ruchu působící přímo v regionu. Bude vycházet jednou za půl roku, další číslo tedy můžeme očekávat na konci února nebo počátkem března příštího roku. Pro křest byl vybrán Mikulov, protože je v podstatě centrem oblasti, kterou magazín pokrývá, vysvětluje Cibulková. Kmotrem tiskoviny se stal starosta Rostislav Koštial. Jsem velice rád, že lidé, kteří žijí a pracují v Lednicko-valtickém areálu, začali tuto destinaci spojovat s Mikulovem. Myslím si, že je neoddělitelnou součástí tohoto turistického regionu, i když tam oficiálně nepatří, naráží starosta na neopomenutelnou pozici, kterou Mikulov v časopise zaujal. km naučné stezky a plácali Golema z hlíny v Galerii Efram, aby se ve finále dostali k bráně židovského hřbitova. Kdo splnil správně všechny úkoly, mohl si vzít kouzelný šém a vydat se sám nebo jen ve dvojici podél hřbitovní zdi a stezky ze svíček na palouk pod Kozím hrádkem. Tady už čekal Žid v dlouhém černém kabátě, s kloboukem a zatím spícím Golemem. Probuzen byl nejméně dvacetkrát a malé i větší děti se vracely k rodičům s rozzářenýma očima, až bylo dospělým líto, že se také nemohou vydat do setmělého lesíku hezky se bát. Akce s nádechem tajemna se moc podařila, děkujeme všem zúčastněným i počasí, které krásně vyšlo! V prosinci se můžete přijít podívat na své výtvory z hlíny do Galerie Efram, kde bude připravena malá výstavka s ohlédnutím za našimi večerními hrami! Těšíme se na vás zase za rok kdy se možná objeví i Bílá paní. Jiřka Falková a také primáni z mikulovského gymnázia. V pracovním sešitě odpovídali na otázky ze života pravěkých lidí, jejich obživy i bydlení, lovu mamutů a každý, včetně doprovázejících učitelů, si vyrobil z hlíny vlastní sošku venuše. Po vypálení budou tato dílka i se slohovými a výtvarnými pracemi dětí vystavena v NoN-stop galerii na Kostelním náměstí a poté poputují za svými autory do škol. Protože se projektová výuka Muzea a školy pod zámeckou střechou osvědčila, připravují zaměstnanci Regionálního muzea v Mikulově další 9 Vydražili více než čtvrt milionu Občanské sdružení Biliculum uspořádalo ve čtvrtek 22. října třetí charitativní aukci výtvarných děl dětí z Dětského denního stacionáře Mikulov, uměleckých předmětů a archivních vín. Vydražených korun poputuje na podporu dětí ze stacionáře. Dřevořezba hroznu byla vydražena za nejvyšší částku dvacet jedna tisíc korun. Nejvyšší finanční částku do pokladničky Bilicula letos přinesla dřevořezba hroznu. Věnoval ji Jaroslav Cigáň z Valtic, který se dřevořezbou neživí, je to jeho koníček. Dílo bylo vydraženo za dvacet jedna tisíc korun. Letošní dražba byla dle ohlasu účastníků velice příjemná. Zvolili jsme jiné uspořádání zámeckého sálu a trošku jsme pozměnili průběh večera. Setkali jsme se se samými kladnými reakcemi, usmívá se ředitel Bilicula Petr Malásek a děkuje všem dárcům. S takovým výtěžkem jsem letos vůbec nepočítal, protože krize se podepisuje na finanční situaci mnoha lidí. Získaná finanční částka podle Maláska padne na částečné financování rekonstrukce Centra sociálních služeb. Biliculu se sice podařilo získat na tento osmnáctimilionový projekt dotaci z Evropské unie, ale jeho podíl na spolufinancování činí pět a půl milionu korun. První etapa Centra sociálních služeb byla dokončena v roce Do stacionáře tak mohlo být přijato dalších osm klientů. km zajímavá setkání s historií touto zábavnou formou. Srdečně zváni jsou učitelé s žáky už nyní na pokračování v programu Tajemství římské mince, jenž je motivován pobytem římských legií v kraji pod Pálavou a odehrává se v jedné z nejnovějších expozic na mikulovském zámku. Více informací najdete v sekci Projekt pro školy na webových stránkách Jiřina Falková Foto: rmm

10 Dětský domov v Mikulově oslaví 80. výročí založení Letos uplyne již 80 let od založení Dětského domova v Mikulově. U příležitosti tohoto výročí se bude konat společné setkání bývalých i současných zaměstnanců a dětí spojená s prohlídkou Dětského domova v Mikulově na Nádražní ulici, která se uskuteční v pátek 6. listopadu od do hodin. Program bude pokračovat v sále Galantu na ulici Česká v Mikulově od hodin slavnostním zahájením, programem dětí, panelovou výstavkou fotografií a vzpomínek. Bude také vydán Almanach k 80. výročí založení Dětského domova v Mikulově. U této příležitosti přinášíme čtenářům informace o vývoji Dětského domova od jeho založení dodnes. Historie Dětského domova v Mikulově na Nádražní ulici sahá do roku 1929 a z knihy Katastr dětí v Dětském domově v Mikulově můžeme vyčíst první dětské obyvatele tohoto zařízení. Jako první je uveden Jan Bílek z Hodonína, který přišel do Dětského domova Do roku 1938 zde našlo domov šedesát šest dětí. Zajímavé bylo jejich národnostní složení. Přestože obyvatelstvo Mikulova bylo převážně německy mluvící, v domově pobývaly děti hlavně české a slovenské. Počátky návrhů na vznik Okresního dětského domova v Mikulově nacházíme v zápisech Okresní péče o mládež v Mikulově již v roce 1924, kdy členové žádají Zemskou péči o mládež pro Moravu v Brně o zřízení tohoto zařízení, aby zde mohly být umístěny děti českého menšinového obyvatelstva a zároveň příchodem českých dětí i z jiných oblastí se významně posílí český živel a české školství v Mikulově. Postupně je podána nejprve žádost o postavení budovy a v roce 1928 se daří po nelehkém jednání uzavřít kupní smlouvu s majitelem místní cihelny Wilhelmem Oserem o prodeji budovy v ulici Dolní nádražní 38. Tato budova byla postavena v roce 1925 a je zakoupena na zřízení dětského domova za Kč. Pro zajištění domova je také ještě od velkostatkáře Alexandra Dietrichsteina zakoupeno přes šest hektarů půdy. Po úpravách a vybavení sem mohou začátkem roku 1929 přijít první děti. Okresní péče o mládež v Mikulově dobře zvládala provoz tohoto zařízení a Okresní dětský domov byl ve své době hodnocen jako jeden z nejlepších a moderních zařízení tohoto typu na Moravě. Osudný rok 1938, kdy bylo české pohraničí obsazeno 8. října německými vojsky, měl dopad i na Dětský domov. Bez možnosti příprav museli zaměstnanci i s dětmi přes noc opustit dětský domov, kde zůstalo veškeré vybavení, dokonce i cennější věci dětí. Činnost tohoto zařízení byla přerušena, děti odešly do domovů ve vnitrozemí. V době války sloužila vilka jako obytná budova. K obnovení provozu Dětského domova dochází až po válce. Okresní péče o mládež v Mikulově musí žádat o opětovné navrácení nemovitostí a zajistit znovu vybavení budovy ke svému účelu. Své první dětské obyvatele přijímá začátkem roku 1947 správkyně domova paní Anna Böhmová, později provdaná Štefanová. Ta přišla z Brna a zde působila až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce Věnovala tomuto zařízení celý svůj život, obětovala se cele i na úkor vlastní rodiny, mnoha dětem byla opravdovou maminkou, i když měla dvě vlastní děti, které zde trávily také část dětství. Domov míval kapacitu dvacet pět dětí, naplněnost byla průměrně kolem dvaadvaceti. Ve skromných podmínkách a s minimem personálu postupně vyrůstaly a zařazovaly se tehdejší děti do života a dodnes s láskou vzpomínají na tuto vzácnou ženu. Po jejím odchodu do důchodu převzala na podzim roku 1968 funkci ředitelky bývalá ředitelka DD ve Cvrčovicích paní Marie Neumannová, která také brzy odchází do penze a v roce 1970 je do funkce ředitelky jmenována vychovatelka Zdenka Bušková z Lužic. Dětský domov má stále počet dětí kolem dvaceti a nevyhovující prostory budovy jsou navrženy k rekonstrukci. Koncem prázdnin roku 1975 jsou děti rozvezeny do domovů v kraji, paní ředitelka Bušková nastupuje do funkce ředitelky v Dětském domově v Hodoníně. Správu přebírá paní Anna Fajkusová (provdaná Uhlířová), která zároveň působí na základní škole na Valtické ulici v Mikulově. Koncem roku 1978 je rekonstrukce ukončena, ale rozhodnutím krajských orgánů se DD stává k 1. lednu 1979 dočasně ubytovacím zařízením Zvláštní školy internátní v Mikulově pod vedením ředitelky Zdeny Smolkové. V roce 1994 se opět stává Dětským domovem, samostatným právním subjektem a do funkce ředitelky domova nastupuje Mgr. Květoslava Solaříková. Domov má charakter dětského domova rodinného typu pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Od roku 1996 se stává příspěvkovou organizací. Celá budova postupně prochází další rekonstrukcí a je vybavována novým zařízením. Děti zde žijí ve třech samostatných rodinných skupinkách se svými tetami. O děti, kterých je zde ve věku od tří do osmnácti let kolem dvaceti, se stará odborný personál. Dětský domov má ve městě i okolí dobrou pověst, je podporován různými organizacemi a sponzory a pokud bude třeba a nenajde se lepší řešení péče o tyto děti, bude i nadále dobře sloužit svému účelu. Mgr. Anna Uhlířová Povídání o Mikulově Muzejní spolek v Mikulově zve své členy a příznivce na přátelské setkání s názvem Povídání o Mikulově, které se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2009 na mikulovském zámku. Účastníci si mohou od 16 hodin bezplatně prohlédnout výstavy o dvou významných osobnostech Alfonsi Muchovi a Karlu Jüttnerovi. Před několika lety získalo mikulovské muzeum rozsáhlou sbírku plakátů a jiných děl Alfonse Košíky z pedigu a oplétané lahve Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově pozvalo na 7. listopadu lektorku Danu Křivánkovou, která povede již po několikáté rukodělný kurz pletení z pedigu. Tentokrát se pod jejím vedením můžete naučit oplétat lahve nebo uplést košík s taženým dnem. Zájemci si zde mohou vyzkoušet kromě klasického košíkářského výpletu Muchy ( ). Letos uplynulo sedmdesát let od umělcovy smrti. K místům, která tohoto výročí využila k uspořádání výstavy (Vídeň, Brno) se přiřadil i Mikulov a výstava skutečně stojí za zhlédnutí. PhDr. Karel Jüttner ( ) působil v letech 1909 až 1945 jako profesor mikulovského gymnázia. Byl zakladatelem a dlouholetým ředitelem mikulovského muzea, podílel se na řadě archeologických objevů, zpracoval geologickou mapu Dolního Podyjí. Na výstavě se můžete seznámit nejen s jeho prací, ale i s jeho nesmírně zajímavým osobním životem. V 17 hodin se můžete v Sale terreně zúčastnit besedy o připravované publikaci Povídání také ozdobné vzorování. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu je 350 Kč. Začátek kurzu je stanoven na 9. hodinu v přednáškovém sále Správy CHKO Pálava Mikulov, Náměstí 32. Vzhledem k omezené kapacitě je zapotřebí nahlásit se předem. Bližší informace a podmínky přihlášení vám poskytneme na telefonních číslech a nebo elektronicky na cev 10 o Mikulově. V současnosti probíhají závěrečné redakční práce. V knížce si budete moci počíst nejen o historii našeho města, ale i o jeho současnosti. Budou v ní i vzpomínky řady pamětníků, jejichž životní osudy jsou mnohdy skutečně jedinečné. Knihu vydává Muzejní spolek a na trhu se objeví ještě před Vánoci. Těšíme se na vaši návštěvu. Výbor Muzejního spolku v Mikulově Kurzy keramiky pro dospělé Základní umělecká škola Mikulov otevírá nový kurz keramiky pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí seznámit se základy keramické práce. V kurzu se seznámíte s modelováním, točením na kruhu, vytvářením dekoru a vypalováním. Kurzy budou probíhat v nově otevřené keramické dílně v budově ZUŠ každý čtvrtek od 5. listopadu od do19.45 hodin. Celkem bude tento kurz obsahovat šest lekcí po třech vyučovacích hodinách. Cena kurzu je Kč. Kurzy povede MgA. Zdeňka Benešová, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři ZUŠ Mikulov, Náměstí 28, denně od 9 do 17 hodin. zuš

11 Sulima získal zlato pro Arnold s Gym Svěřenec mikulovského fitness centra Arnold s Gym Tibor Sulima z Novosedel získal v sobotu 17. října první místo na mezinárodní pohárové soutěži Natural cup 2009 v Přerově. Tento úspěch mu otevřel dveře na mistrovství Evropy v naturální kulturistice. Sulima se během své kulturistické kariéry zúčastnil již tří soutěží. Po medaili však sáhl poprvé a získal rovnou zlatou. Je to fajn, když člověk dostane ocenění za něco, na čem intenzivně pracuje a čím žije. Nebylo to zadarmo, kulturistika je těžký sport a konkurence už je dnes velká, říká Sulima, který cvičí pravidelně šestkrát do týdne už více než pět let. Samotná předsoutěžní Do sportovní haly TJ Pálava se v sobotu 17. října po devítileté pauze vrátil ligový florbal. Hřiště vybavené zbrusu novými mantinely přivítalo 4. turnaj krajské soutěže mladších žáků. I přes bojovný výkon všech hráčů si mikulovský tým nepřipsal před zraky svých fanoušků do ligové tabulky žádný bod. Podlehl postupně Gullivers Brno 1:8, Hodonínu 1:4 a Strážnici těsně 3:4. O týden později pokračovala soutěž další porcí utkání v Brně na Lesné. Prvním soupeřem mikulovského družstva byl dosud neporažený tým Bulldogs Brno. Mikulov mu podlehl vysoko 1:13. V dalších dvou zápasech se však karta obrátila a mikulovští dokázali přehrát jak své soupeře z Bučovic (11:1), tak tým brněnské základní školy z Horní ulice (8:2). V tabulce soutěže s dvanácti účastníky patří Mikulovu osmé místo. Účast družstva v soutěži by nebyla možná bez podpory města Mikulov. Poděkování za projevenou přízeň patří také fanouškům. FRC příprava trvala jedenáct týdnů. V této fázi jsem trénoval ještě o něco intenzivněji. Hlavní změna však spočívala v úpravě jídelníčku, vysvětluje Sulima a dodává, že právě předsoutěžní dieta byla na celé přípravě to nejtěžší. Ihned po Natural cupu v Přerově se Sulima začal připravovat na mistrovství Evropy. Pokud se mu ale nepodaří medailový úspěch zopakovat, nebude zklamaný. Vůbec jsem nepočítal s tím, že si z Přerova odvezu zlatou medaili. Já jsem tedy svůj cíl překonal a nyní už pracuji na něčem navíc. Připravuji se ale tak, abych dopadl co nejlépe a dělám vše pro to, abych byl v ještě lepší formě než na soutěži v Přerově, podotkl Sulima a nezapomněl poděkovat svému mateřskému klubu Arnold s Gym, který mu poskytl veškeré zázemí. Příprava na soutěž byla víceméně Tiborova práce, ale Arnold s Gym se mu snažil vyjít ve všem vstříc. To se nám podařilo také díky podpoře sponzorů, tedy firmy Timeseal s. r. o., Baru Mušketýr, Autodopravy Zemánek Mikulov, společnosti Ryby-rybky-rybičky a Vinařství Dolní Dunajovice, bez kterých by to nešlo, konstatoval majitel fitness centra Richard Stacha. V současné době je Tibor jediný člověk, který soutěží za Arnold s Gym. Pokud se nám podaří v příštím roce na podzim uspořádat soutěž v Mikulově, chtěli bychom, aby závodili dva soutěžící, nastínil Stacha plány do budoucna. Sulima však svou další soutěž plánuje až na jaro roku V lednu dosáhnu hranice 21 let, takže přejdu z kategorie juniorů do mužů, kde je věkové rozmezí od 21 do 40 let. A rozdíl mezi lidmi, kteří cvičí pět a na druhé straně dvacet let, už je opravdu znát. Určitě na sobě tedy budu muset ještě nějaký čas intenzivně pracovat, je si vědom Sulima. Ví však jistě, že kulturistiky se nechce vzdát. Dělám to sám pro sebe, je to můj životní styl, dodává. km Obnovená premiéra soutěžního florbalu v Mikulově Hráč Mikulova Radek Němec (vlevo) v utkání se Strážnicí. Foto: Lenka Burcinová 11 Další porážka ve volejbale juniorek V sobotu 17. října pokračovaly dalším dvojzápasem naše juniorky v podzimní části krajské soutěže ve volejbale. Utkaly se opět na domácí půdě s týmem TJ Sokol z Újezdu u Brna. Tento tým zatím drží první příčku v soutěžní tabulce, takže bylo jasné, že hra s tímto týmem nebude jednoduchou záležitostí. A tak se také stalo. I když se domácí hráčky postupně v jednotlivých setech zlepšovaly, přesto prohrály první zápas 0:3 (12 25, 15 25, 20 25). I druhý zápas pokračoval v podobném stylu jako ten první,takže se celkové vítězství nepodařilo stáhnout na stranu domácího týmu a zápas skončil prohrou 1:3 (20 25, 25 17, 18 25, 19 25). Díky silné psychické podpoře domácích fanoušků se podařilo alespoň ve druhém setu hostující tým porazit, což se zatím žádnému týmu ze soutěžní tabulky nepodařilo. Tudíž i toto malé vítězství naše juniorky velmi potěšilo. K velmi aktivním hráčkám v tomto zápase patřila smečařka A. Widholmová spolu s nahrávačkou a zároveň kapitánkou týmu K. Valentovou. jk Sokol Kobylí FC Pálava Mikulov 1:6 (1:2) Soupeř dorostu měl před utkáním na kontě pouze šest bodů a tak byli naši hráči favoriti tohoto utkání. Pustili se do soupeře od první minuty a hned v 6. minutě po ideální přihrávce Šuby otevírá skóre zápasu Vedral. Poté zůstalo několik dobrých příležitostí našeho týmu nevyužito a po nevinné akci domácích ve 22. minutě se jim podařilo vyrovnat. Naše hra byla v této fázi neurovnaná, hráči kazili přihrávky a neproměňovali šance. Když už se zdálo, že do kabin se půjde za nerozhodného stavu, podařilo se ve 43. minutě našim hráčům, konkrétně Vedralovi vstřelit druhou branku. Po přestávce už hru ovládli hráči Mikulova, kdy v 55. minutě zvyšuje opět Vedral na 3:1 a v 61. minutě korunuje tentýž hráč svůj střelecký výkon čtvrtou brankou. O devět minut později se po přihrávce Vedrala trefuje Minařík a na konečných 6:1 Lukáš Sobota. Hráči Pálavy v tomto utkání splnili povinnost zisku tří bodů a hlavně ve druhém poločase podali velmi dobrý výkon. Sestava: Mimochodek Diwulski, Balala, Koprivňanský, Kantor, Minařík (T. Sobota), Pukančík, Miker, L. Sobota Šuba (Moravčík), Vedral. fc Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Hledáme aktivní občany pro spolupráci s mezinárodní obchodní firmou, bez ohledu na věk, kde lze dosáhnout vysokých měsíčních příjmů. Pro spolupráci je vhodné mít vlastní internetové připojení. Dotazy posílejte na ovou adresu: nebo SMS na tel Pronajmu dlouhodobě plně vybavený byt 3+KK v Mikulově. Parkování zajištěno. Kontaktujte na tel: Nabízím služby v oblasti IT pro soukromé osoby. Instalace operačního systému, pomoc při instalaci programů, diagnostika počítače. Telefon: Pronajmu zděný byt 2+1 na ul. 22. dubna. Tel. večer:

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Poznávací zájezd do Říma s návštěvou Vatikánu Podzimní Antický Řím Cena: Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klimatizace, DVD, občerstvení), 1 ubytování v *** hotelu ve 2 3lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, 1 rozšířená kontinentální snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 690 Kč, komplexní cestovní pojištění 26 Kč/os./den, večeře 270 Kč (předkrm, hlavní jídlo, moučník, minerální voda). Večeři je nutné objednat a platit v CK. Upozorňujeme, že ve Fiuggi není možnost individuálního stravování. Doporučené vstupné včetně jízdného metrem 30 i. Nástupní místa: Brno, Mikulov topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Prodej: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Byt v OV 3+1 v lokalitě sídliště, I. NP, plocha bytu 77,7 m2. Cena Kč. 2 RD v blízkosti centra, v přízemí je chodba, kuchyň, OP, koupelna, WC. Podkroví 3 místnosti, šatna, WC. Malý dvůr s HS, malý sklípek. Elektrické topení. Cena Kč. Rozestavěná stavba na sousedním pozemku s dvorkem s možností dokončení a propojení v jeden RD. Samostatně cena Kč. Cena obou nemovitostí Kč Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 18. listopadu 2009 Distribuce listopadu 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 10. listopadu 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 4. listopadu 2009

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více