Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách"

Transkript

1 7 Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách Cena 5 Kč Červenec 2011 Nápovědník Redakce zpravodaje přeje všem dětem vydařené prázdniny a dospělým pěknou a zaslouženou dovolenou. Koncerty a výstavy v Rychnově budou pokračovat opět v září. Akce mimo Rychnov v červenci: od do Anenská sklářská slavnost na Jizerce 7. ročník tradiční slavnosti v osadě Jizerka, Muzeum Jizerských hor a hotel Panský dům a Pyramida, Slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových V neděli 19. června 2011 se konalo slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových. K očekávanému přestřižení pásky došlo za účasti Ing. Lidie Vajnerové, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, Ing. Petra Beitla, starosty Jablonce n. N., Mgr. Daniela Davida, starosty Janova n. N., Ing. Františka Chlouby, starosty Rychnova u Jablonce n. N., Mgr. Václava Choutky, starosty Pulečného, a dalších čestných hostů. Představitelé se v krátké řeči pochvalně vyjádřili o tomto kulturním počinu a vyzdvihli jeho význam. Josef Václav Scheybal patřil k významným českým národopisným kreslířům. Společně se svou manželkou Janou publikovali řadu odborných i populárně naučných knih. Důležitým zdrojem poznání pro ně byly pravidelné výlety po okolním kraji, při nichž prováděli dokumentaci historických památek a zachycovali proměny krajiny. Nově vytvořená naučná stezka zavede zájemce do lokalit na jih od Jablonce nad Nisou, kam kroky manželů Scheybalových mířily nejčastěji. Na okruhu Dobrá Voda, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Kopanina a Pulečný představují jednotlivá zastavení významnou památku či přírodní zajímavost. Cílem naučné stezky je propojení Jizerských hor s Českým rájem a zpřístupnění zajímavých, dosud turisticky málo známých míst v okolí Jablonce n. N. Projekt je pokračování na str Folková noc v Dolánkách u Turnova 26. ročník hudebního festivalu, veškeré informace naleznete na Benátská noc 19. ročník festivalu předních českých i zahraničních kapel a interpretů na Malé Skále nedaleko Turnova,

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Reichenberger Kreis: am Donnerstag den 23. Juni fand in Reichenberg eine Versammlung der Landwirte aus dem Reichenberger Kreis, besucht wurde die Veranstaltung vom Landwirtschaftsminister Ivan Fuksa. Zum Hauptthema gehörte die in der letzten Zeit so oft von der fachlichen Öffentlichkeit diskutierte Problematik der Erosion, durch die gerade die landwirtschaftlichen Flächen in unserer Gegend betroffen sind. Im Hinblick auf das sich immer wieder ändernde Klima, insbesondere die schnell antretenden heissen und kalten oder trockenen und nassen Perioden mit Begleiterscheinungen wie Platzregen, gewinnt diese Thema immer mehr an Wichtigkeit. Nur im vorigen Jahre betrugen die dadurch entstandenen Schaden ca. 17 Mio. CZK allein am Ackerboden. Die vereinfachte Fruchtfol- Viele Künstler aus dem Isergebirge bleiben bis heute für die Öffentlichkeit unendeckt und warten auf Ihr Comeback. Einen Beitrag zur Auferstehung dieser Menschen, die das künstlerische Leben des damals noch deutschsprachigen Isergebirges prägten, haben Marek Sekyra und Otokar Simm geleistet. Es handlet sich um Jeschkenblumen, ein Lexikon der literarischen Künstler aus der Zeit der Jahrhundertwende aus Reichenberg. Diesmal ein Treffen mit Ferdinand Klinger *22. Dezember 1842 in Reichenberg November 1901 in Reichenberg Dem Adressbuch zufolge wohnte er seit 1894 in der heutigen Sokolská-Str. Rychnovský zpravodaj 2 ge, einerseits geprägt durch Absenz von Vieh, andererseits vom Anbau von Mais, der immer mehr benötigt wird für die Biogasanlagen, schafft ideale Konditionen für die Erosion. Destotrotz hatte das Ministerium das sgn. britische Modell gewählt, nach dem selbst dem Landwirt die Entscheidungsfreiheit, was und wo anzubauen, überlassen wird. Dieser trägt andererseits auch die volle Verantwortung für die möglich entstandenen Schäden. Gablonz a.d.n.: heftiger Widerstand gegen die geplante Verbindungsstrasse zwischen Gablonz und Reichenberg verbreitet sich unter den Abwohnern von Buschberg / Hirschwinkel in Gablonz. Die Stadt plant eine Entlastung des Strassennetzes in Gablonz. Die neue Strasse soll in der Turnauer Strasse an der Stelle des früheren Schlachthofes einmünden und weiter über die Wälder in das grüne Tal / Brandl bis zum Kreisverkehr in der Reichenberger- und Fabrikstrasse führen. Sie soll vor allem beim Turistikverkehr von Deutschland und Polen ins Isergebirge helfen und das Stadtzentrum entlasten. Für die Durchsetzung setzt sich die Stadt ein. ABM - Turner Str. Nr.164/27, war Tuchmacher and Gebrauchtwarenhändler. Sein Sohn war der Schriftsteller Adolf Klinger. Angeregt von dem Verein Feile, veröffentlichte er die satirisch-humoristische Sammlung Gedichte in Reichenberger Mundart (1891). Diese Gedichtsammlung enthalt auch Gedichte mit Reichenberger Thema (Zwej Reichnberger, Eine Ritterfahrt nach Liebwerda) and weitere Texte wie Erinnerungen an die Gesellschaft Feile, Local Strophen and Ein vielbewegtes Leben. Auszuge aus seinen Gedichten erschienen auch im Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken- and Isergebirge and im Jeschken-Iser-Jahrbuch. Übernommen aus Jeschkenblumen, von Marek Sekyra u. Otokar Simm ZWEJ REICHNBERGER Nej, längr bleib sch nu nemieh dou. Mich friert schunn a de Zinn; De Loft ös hoite ne zu lou, Ich dacht mr thätn giehn Und kejftn uns a Seidl Wein Und lossn Madl Madl sein. - Du worst doch ötz ne obeschiebn, Wu grod de Neunemasse aus! Nej, wärst ock ötz noch dou gebliebn, Su lange hölst Du s schunn noch aus. Ich kon Dich hoite gur ne fossn, S ös olle Wochn ock a Suntsch, Und soll mr dan on noch vrpossn, Don wier mr doch a dummr Gruntsch. Vu morne o konnst wiedr schnelln Du dorch die ganze Woche fest, Don konnst Dich zu kenn Madl stelln, Wos heute leicht sich machn lasst - Ja freilich, Du konnst leichte redn, Host noch kej Madl ne gehot; Orscht musst sö kenn n Tern die sprödn Klunkr aus dr ganzn Stoodt, Drnou word Dir a Licht uffgiehn, Worst nemieh dou drfriern stiehn. Ich könnte Dir su monch s beröchtn Wie ich noch Madln ho geföscht, Die kostn Gald, die Liebsgeschöchtn, Und olle honn mich ausgewöscht. Un hout mr Ejne ausspiniert, Mit dar mr könnt dorch s Labn wandrn, Dou hout mr sch obr ogeschmiert, N nächstn Suntsch gieht sö mit andrn. Su honn sö s olle mir gemacht Und honn mich schiene ausgelacht. Drum hier mr uff, ich mag nischt wössn Vo Röckn, Schorzn and Kortun; Du must dr orscht n Schnobl wöschn, Ich wejss, drnouchrn worst der ruhn. von Ferdinand Klinger Aus der Sammlung Gedichte in Reichenberger Mundart

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne zastupitelstvo schválilo prodej pozemků č. 418 a 419 v k.ú. Rychnov p. J. Hrašemu a prodej pozemku č v k.ú. Rychnov manželům Poláčkovým - zastupitelstvo schválilo podnět na pořízení změny č. 3 územního plánu města - zastupitelstvo schválilo pozastavení běhu termínu k uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. 1055/1 mezi městem a manželi Kozáčkovými do schválení 3. změny územního plánu - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ ve věci kabelové smyčky NN Rychnov - Hranice - zastupitelstvo rozhodlo, že pozemek č. 210/1 v k.ú. Rychnov bude prodán pouze jako celek takovým zájemcům, kteří nabídnou řešení rozdělení pozemku vyhovující všem zájemcům - zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet měs- ta za rok 2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. Uložilo MěÚ zpracovat příslušné vnitřní předpisy dle článku VI. odst. C) zprávy auditora. - zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru se Státním fondem rozvoje bydlení ze dne Pověřilo starostu města podpisem tohoto dodatku. - zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení p. Milanu Šikolovi na zateplení obvodového pláště domu - zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky manželům Kocourkovým a paní Magdaleně Mrákotové z Fondu na modernizaci bydlení - zastupitelstvo vyjádřilo vůli navázat partnerství s obcí Gromadka (Polsko) a pověřilo starostu a místostarostu města přípravou a projednáním smlouvy o partnerství - zastupitelstvo schválilo prodej bytu č. 608/6 v čp. 608 v Rychnově paní J. Koláčkové prostřednictvím realitní kanceláře Asyx. Zastupitelstvo zároveň zrušilo usnesení č. 77/5/11 ze dne zastupitelstvo odsouhlasilo se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 472/1 v čp. 472 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s. na zaplacení úvěru, kterým manželé Golebiowski uhradí kupní cenu uvedené bytové jednotky a pověřilo starostu uzavřením zástavní smlouvy a kupní smlouvy - zastupitelstvo neschválilo vrácení smluvní zálohy na koupi pozemku na Zálesí společnosti JH Machine, Chrastava a vzneslo námitku promlčení nároku na vrácení zálohy Slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových pokračování z první strany financován převážně z dotace ROP NUTS II Severovýchod, Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory, jehož nositelem je sdružení Jizerské hory turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, a za finanční podpory města Jablonec nad Nisou. Autorem naučné stezky je Mgr. Jan Strnad a realizátorem Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Na Dobré Vodě, kde zahájení proběhlo, měli návštěvníci možnost zaposlouchat se do jazzových evergreenů v podání hudebního souboru Jazztet ze ZUŠ Jablonec n. N. a do starých kramářských písní připravených folklorním souborem Nisanka. Celým dopoledním programem provázel moderátor David Jelínek. Účastníci získali potřebné informace a materiály na stánku organizátorů a před cestou se mohli i občerstvit. Po poledni ožilo i náměstí v Rychnově, kde Mgr. Roman Král, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra a Ing. František Chlouba, starosta Rychnova, krátce představili naučnou stezku a přihlížejícím předvedly své umění bíle oděné tanečnice z TS Magdaléna, které si pro tuto příležitost připravily speciální choreografii. Trasa končila v Pulečném na místním hřišti, kde příchozí pocestné uvítala hudba a zpěv staročeské skupiny HUMĚV. Děti, které se zapojily do her v Tvořivém centru Krajánek na Pelíkovicích, získaly malou odměnu ve stánku pořadatelů. Zde byly rovněž k zakoupení knihy, mapy a drobnosti související s regionem a výroční turistická známka Otevření stezky Jany a Josefa V. Scheybalových Na všechny čekalo občerstvení po nenáročném pochodu. Díky dobré propagaci a hlavně příznivému počasí se po trase naučné stezky vydalo takřka 270 účastníků, z toho bylo 60 dětí. Organizačně náročná akce tak byla úspěšně završena a pořadatelé jsou přesvědčeni, že naučná stezka si získá své příznivce, kteří v této krajině stráví nejednu příjemnou chvíli. (více informací na Martina Vlášková Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Rychnovský zpravodaj 3

4 Zájezd do Londýna Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v červenci jubileum Barták Zdeněk Bartoňová Miroslava Cesar Josef Dostál Jiří Halama Jaroslav Hašlar Josef Lakomá Anna Mencl Ladislav Menclová Magdaléna Nigrin Karel Nosková Jana Peřina Josef Polák Jindřich Rambousková Věra Retrová Zdeňka Sokol Pavel Svoboda Stanislav Šámal Jaroslav Šumová Drahuše Tkadlec Drahoslav Valouchová Libuše Veverka Radek Vrzalová Dagmar června se žáci naší rychnovské školy zúčastnily zájezdu do Londýna. Celkem jelo 22 dětí od páté až do deváté třídy v doprovodu učitelek angličtiny R. Prokopové a M. Mrázkové. Navštívili jsme nejznámější místa Londýna Buckinghamský palác, kde žije královna Alžběta se svou rodinou. Viděli jsme Westminsterské Opatství, tradiční místo korunovace anglických králů a zároveň místo, v němž nedávno proběhla svatba prince Williama a Kate Middletonové. Přehlédnout jsme nemohli nádherný novogotický Westminsterský palác - sídlo parlamentu Spojeného království se známou věží s ohromnými hodinami Big Benem. Pobyli jsme i na nejznámějším londýnském náměstí Trafalgar Square s monumentálním sloupem Nelson Column, fontánami a obrovskými bronzovými lvy. Nevšedním zážitkem pro nás byla prohlídka mostu Tower Bridge, ke kterému jsme dorazili zrovna ve chvíli, kdy pod ním proplouvala vysoká loď a on se rozevřel. Navštívili jsme největší muzeum na světě - Britské muzeum a velice zajímavé Přírodopisné muzeum. Toto muzeum je známé sbírkou koster dinosaurů, v době naší návštěvy byla ale expozice dinosaurů zavřena, neboť právě procházela údržbou. Přesto jsme o dinosaury ochuzeni nebyli, ve vstupní hale je kostra obrovského diplodoka. Součástí muzea je i Darwinovo centrum plné nejmodernějších technologií a zdejší interaktivní expozice nadchnou děti i dospělé Nakupovali jsme na legendární Oxford Street, pouliční umělce jsme sledovali na bývalém zeleninovém a květinovém trhu Covent Garden, kde prodávala své květiny i Lisa Doolittlová, kterou všichni známe z muzikálu My Fair Lady. Londýn jsme si prohlédli také z obřího ruského kola - London Eye, ještě nedávno největšího na světě. Podobný výhled byl i z ochozu úžasné renesančně-barokní katedrály Svatého Pavla. Mimořádný byl i zážitek z prohlídky válečného křižníku HMS Belfast, kde jakoby se zastavil čas. Udělali jsme si také půldenní výlet do letního královského sídla, rozlehlého zámku Windsor Castle. Večery a noci jsme trávili v anglických rodinách a tak si každý mohl udělat obrázek o anglické domácnosti a procvičit si angličtinu v reálných situacích. Více informací a fotek najdete na školních webových stránkách: Všem se nám zájezd líbil, užili jsme si památky, nakupování, cestování, angličtinu i spoustu legrace a našli jsme si nové kamarády. Pro příští rok plánujeme podobný zájezd do dalších zajímavých míst Velké Británie. Marta Mrázková PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych tímto poděkovat zaměstnancům MěÚ, konkrétně Sboru pro občanské záležitosti za krásný dárek k mým sedmdesátým narozeninám. Je milé, když si na Vás vzpomene i někdo jiný mimo vlastní rodinu! Přeji všem, ať se jim daří v jejich práci, pevné zdraví a ještě jednou díky. Jiří Volejník Rychnovský zpravodaj 4

5 25. června možná některé z nic netušících rychnovských spoluobčanů vyrušil z odpolední sobotní siesty neobvyklý dunivý zvuk nesoucí se směrem od nádraží naší kotlinou. Ti zasvěcení věděli, že právě začal první ročník rockového hudebního festivalu. Ačkoli primárně byl festival zaměřen na lokální hudební formace, pohybující se na rockové scéně, trhákem celé akce bylo bezesporu poprockové Turbo, které mimochodem letos slaví své třicetiny. Atmosféru, jakou odhadem 400 návštěvníků vytvořilo Turbo nasávalo plnými doušky a rozdávalo radost na všechny strany. Však díky tomu se z původně 60ti minutového vystoupení stalo vystoupení téměř devadesátiminutové. Zkrátka byla to pecka. Ale i ostatní kapely byly příjemným překvapením. Díky časovému posunu tak nakonec nevystoupil jablonecký Kříž, hrající hity od již neexistujícího Kreysonu. Velice výrazným hlasem Rychfest 2011 své zpěvačky se prezentovali revivaloví Roxette, kteří, když jste se na ně nedívali, ale pouze poslouchali, zněli skutečně jako originál. Hrádečtí Nou koment vystupovali v Rychnově již podruhé, tentokrát nehráli před prázdným hledištěm jako loni v létě při charitativním povodňovém koncertu a náležitě si to užili. Nezklamal ani John Silver, který vystoupil po půlnoci. Skvělé texty, skvělá muzika, skvělý John Silver. Díky přestávkám před a po Turbu došlo i na soutěže pro velké i malé. A ve tři hodiny ráno pak bylo po všem. Bez excesů a bez jakýchkoli problémů. Rezultát festivalu je pět snědených kýt, kupa Drdových klobás, spousta vypitých sudů od piv a limonád, jedna zlomená klíční kost, která byla zlomena po pádu z kola až těsně nad ránem, jedno sešité koleno, pár ztracených bund a svetrů, několik nalezených i nenalezených mobilů. Na závěr by se chtělo napsat na shledanou u příštího ročníku, ale nad tím, jestli nějaké příště bude, visí obrovský otazník. Po organizační stránce vše klaplo tak jak mělo, ale po stránce účasti už bohužel ne. Nízká účast, která může mít tisíc a jednu příčinu, tak způsobila, že se festival propadl do ztráty. Spousta úsilí, práce, měsíce příprav, moře nervozity a stresu a to vše pro 14 hodin kvalitní zábavy. Rychnov zažil něco, co tu ještě nebylo a já smekám před odvahou a úsilím hlavního organizátora, Honzy Šímy, který na chvíli Rychnov přiblížil atmosféře, kterou můžeme poznat třeba na Benátské noci na Malé Skále nebo na jiném podobném hudebním festivalu. Článek je bez fotografií, nicméně fotografie z akce budou k vidění na www. rychfest.cz. Martin Vágner Prázdninový provoz školní jídelny Provoz školní jídelny: červenec zavřeno srpen otevřeno od Prodej stravenek proběhne od 8.00 do v kanceláři školní jídelny u pani Bartošové. Je možno domluvit se i telefonicky Rychnovský zpravodaj 5

6 Městská knihovna informuje V neděli 19. června byla slavnostně otevřena Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových. V našem informačním centru si můžete zdarma vyzvednout letáček s popisem stezky a mapkou. V knihovně a zároveň v muzeu je možné zakoupit Výroční turistickou známku Otevření stezky Jany a Josefa V. Scheybalových Jednu stranu známky tvoří obrázek sochy svaté Anny, která stála na západní hranici Rychnova. Prázdninová provozní doba v knihovně: 4. a 8.7. otevřeno zavřeno Prázdninová provozní doba v rychnovském muzeu: zavřeno zavřeno Bylinkové evergreeny Nejste sice nemocní, ale lékárničku máte plnou léků. Možná by vám však stačil paracetamol a pár nejosvědčenějších přípravků z bylinek. Lékárnice Romana Bobková z lékárny U Soudu v Teplicích vám poradí, jaké. Říká ale, že je nutné užívat přírodní medicínu s rozvahou a podle doporučení. LÍPA Čaj uleví při horečkách. Působí protizánětlivě při zánětech dýchacích cest, zabírá i při chřipce nebo angíně. HEŘMÁNEK Při vnějším použití hojí rány a hemeroidy, čaj je proti průjmu. ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ Při vnějším použití působí hojivě na rány a hemeroidy, jako čaj je skvělý lék při průjmu. KAŠTAN KOŇSKÝ Ve formě masti nebo gelu se používá na žilní potíže včetně zánětu žil: zvyšuje pružnost a pevnost cévních stěn. Zabírá také na hemeroidy, křečové žíly a bércové vředy. Ovlivňuje poruchy periferního prokrvování, které prozrazují studené nafialovělé ruce. MĚSÍČEK ZAHRADNÍ Čaj pomůže při křečích a žaludečních vředech, zlepší krevní oběh i činnost žlučníku a jater, upravuje menstruaci. Mast je výborná na hojení ran, křečové žíly a atopický ekzém. JITROCEL Ve formě sirupu či čaje usnadňuje odkašlávání při zánětech průdušek, odvar z čerstvé byliny zabírá při trávicích potížích spojených se zácpou, mast čistí hnisavé rány. MÁTA PEPRNÁ Čaj působí protizánětlivě i protinadýmavě, odstraňuje křeče žaludku, tiší při zánětech horních cest dýchacích. Několik stonků máty ve sklenici na okně prý odradí mouchy. MEDUŇKA Odvar zabírá proti nespavosti, bolesti hlavy, nadýmání a při žaludečních neurózách, posiluje a zklidňuje nervovou soustavu. Nálev z jejích listů poskytne vynikající čaj, listy můžete používat jako hojivý balzám po hmyzím bodnutí nebo popálení kopřivami. RYBY Všichni víme, že rybí maso je jak lehké, tak chutné. Proč ho tedy v Česku jíme až pětkrát míň než obyvatelé západní Evropy a dvacetkrát míň než Seveřané? Chcete-li namítnout, že nemáme moře, zapomínáte na to, že na našem území máme 4000 říčních toků delších než kilometr a přes vodních nádrží. Sladkovodních ryb proto můžete mít na talíři, co hrdlo ráčí. Stejně jako maso jejich mořských příbuzných, i jejich obsahuje plnohodnotné bílkoviny, vitaminy A, B, D a hodně vody. Jinými slovy, je výživné a jeho energetická hodnota je přitom nízká. Při vyšší spotřebě snížíte hladinu cholesterolu v krvi a tím i riziko cévních a srdečních onemocnění. Půjdete-li pro něj do obchodu, vybírejte pouze ryby čerstvě zabité. Poznáte je podle čirých očí, jasně zbarvených žaberních oblouků, lesklých šupin, lehce pohyblivých čelistí a nenafouklého břicha. Rychnovský zpravodaj 6 Dušený pstruh Ingredience: svazek polévkové zeleniny, 1 cibule, 1 bobkový list, 4 listy meduňky, 1 lžička zrnek pepře, sůl, 2 lžíce hnědého cukru, 250 ml vinného octa, 1 pstruh (1,5 2 kg), 3 lžíce kremžské hořčice, na špičku nože kayenského pepře, 4 lžíce oleje, kopr Postup: 1. Zeleninu nadrobno pokrájíme. S posekanou cibulí, zeleninou, bobkovým listem, meduňkou, celým pepřem, solí a 1 lžící cukru povaříme zhruba 15 min. ve 2 l vody. Přidáme ocet (1 lžíci ponecháme). 2. Rybu vložíme do formy. Zalijeme ochuceným zeleninovým vývarem (i se zeleninou). Zakryjeme alobalem a dusíme 15 min. v troubě. Pak troubu vypneme, dvířka pootevřeme a ještě 15 min. necháme pstruha dojít. 3. Smícháme hořčici, sůl, lžíci cukru, kayenský pepř, lžíci octa a olej. Vmícháme kopr. 4. Pstruha vyjmeme a obložíme zeleninou. Kůži uvolníme a přelijeme omáčkou.

7 Za účast v luštění z minulého čísla cenu získávají K. Farský, M. Patřičná, J. Dušek a M. Šikola. Gratulujeme. Řešení hádanky z minulého čísla: Správná odpověď odhalila živočicha CHOBOTNICE Nová hádanka: Tři podivné shluky písmen a číslic ČSJSPNZ (3) DČKJČSJKHSKLS (5) LPPZDNŽNKD (4) nepůsobí na první pohled zrovna povědomě, ale ve skutečnosti jde o tři známá rčení, do kterých lidé promítli své názory na čas a jeho běh. Problém je v tom, že jsou tu vypuštěny všechny samohlásky a mezery, jen čísla v závorkách udávají, o kolik slov původně šlo. Pokusíte se o rekonstrukci? Pro chytré hlavičky Zdroj: Správné odpovědi a vyluštěnou sudoku můžete dodat osobně na městský úřad, písemně poštou na Husova 490, Rychnov nebo em na adresu Úlohy můžete zasílat do 29. července a čtyři výherce vylosujeme za asistence pana starosty. Úspěšní luštitelé obdrží krabici sušenek. Pranostiky a jména Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní jména, na každý týden jedno Zvětšují-li mravenci na sv. Annu své hromady, lze očekávati tuhou zimu. BOHUSLAVA jméno slovanského původu, znamená budiž bohu sláva. Dříve se užívala i varianta Božislava. Slovensky Bohuslava i Božislava, srbsky Boguslava, polsky Bogusława. Dnes užíváno málo. Jmeniny 7. července. ILJA ruské jméno hebrejského původu (z hebrej. Elí-jjáhu), znamená můj pán je bůh. Slovensky, rusky, italsky Ilja, polsky Ilia, německy Ilja, Elias, bulharsky Ilija, maďarsky Illés. Neslovanské národy používají spíše původní podobu Eliáš. Užíváno ojediněle. Jmeniny 20. července. ANNA jméno hebrejského původu (mj. jméno matky P. Marie), Channáh je hebrejsky milost. Jméno tedy znamená milostná, milostiplná a také líbezná. Ze stejného základu pochází i jméno Hana, které je bližší původní podobě. Slovensky, rusky, maďarsky, italsky, latinsky, polsky, německy Anna, anglicky Ann(e), francouzsky Anne (Annette), španělsky, rumunsky, bulharsky, srbochorvatsky Ana, holandsky Anna i Anne(t), irsky Úna. Dnes opět oblíbené jméno. Jmeniny 26. července. Sv. Anna chladna zrána. O sv. Anně sedlák si žita zažne. BOŘIVOJ jméno slovanské, vykládá se jako bojující vojín, bojovník, staré sloveso boriti znamenalo bojovati, přemáhati, druhou složku voj chápeme dnes jako jednotné číslo za staré básnické slovo (voinъ dnes vojín). Slovensky, srbochorvatsky Borivoj. Běžně užíváno. Jmeniny 30. července. -AT- Rychnovský zpravodaj 7

8 Druhá pamětní kniha rychnovské fary, založená P. Antonem Johannem Felgerem přeložil: František Padrta 2002 R O K Pater Karel Roessler odchází do Pešti S tímto ustanovením se to ale mělo takto: Pater Roessler od ordinování v roce 1842 byl ustanoven na smíšenou farnost a musel se jako celý Němec stále obávat, že u jeho povolání mu zjištění, že nezná český jazyk bude stát v cestě. K tomu byl už 15 let kaplanem. To mu tu a tam dělalo starosti o budoucnost, ačkoli byl se svým postavením v Rychnově zcela spokojen. Tu se stalo, že začátkem roku 1857 dostal od svého bývalého učitele p. P. Franze Rottera, faráře ve Svébořicích zcela nečekaný dopis, obsahu svébořický p. P. kaplan měl být vyzván (od koho? na čí zprostředkování? to si už nepamatuji) aby vstoupil do konkursu na místo katechety hlavní školy v Uhrách, že ale to odmítl, neboť je soukromým tajemníkem mimoňského pana hraběte Franze Hartiga. K této zprávě byla pro P. Roesslera připojeno pozvání, aby místo svébořického kaplana se jako kandidát ucházel o to místo katechety. Tento dopis uvedl P. Roesslera, jak se dá lehce domyslet, do velikého neklidu a skutečně tu byla dobrá rada drahá. Po zralém uvážení a poradách nakonec P. Roessler svébořickému p. faráři přikývl. Byla to, jak se ukázalo později, šťastná volba. Od té doby se rozproudila živá výměna dopisů mezi Rychnovem na straně jedné a Svěbořicemi, Mimoní, Vídní a Litoměřicemi na straně druhé. Nejprve se jednalo o místo katechety ve městě Vršíc v Banatě, pak o místo katechety a zároveň učitele na dívčí preparandě anglických panen v Pešti, které byla přirozeně dána přednost. Dne 15. června dostal P. Roessler dekret na toto místo od c.k. ministerstva ve Vídni na doporučení p. minist. rady Kromholze (který Roesslera znal z čekolipského gymnasia jako premianta). Nyní se jednalo ještě o propuštění z Litoměřic. To bylo uděleno ne příliš ochotně. Ztrácel se nejen dobrý a schopný duchovní z diecése a to právě v době nedostatku kněží. Konečně ale přišlo i toto povolení a d.p. Roessler stanovil svůj odchod z Rychnova na svátek Andělů Rychnovský zpravodaj 8 Z rychnovské kroniky strážných, t.j. 6. září Toho dne ráno se rozloučil a po ranní mši svaté odejel, doprovázen množstvím rychnovských obyvatel a školních dětí až k rádelskému mlýnu, kde jsem ho já, přicházeje od Rádla, očekával a doprovodil ho až do Hodkovic. Odnesl si úctu a lásku farnosti, jak by k němu neměl být člověk dobrý, když on přátelsky a s láskou vůči každému tak přesně plnil své povinnosti a tolik udělal pro rozmach církevního života ve farnosti. Já jsem ale ztrácel v něm skutečného přítele a věrného spolubratra, vždy veselého, duchaplného společníka, kterému pro jeho dobrosrdečnost a jemný smysl, všechno v domě bylo nejniterněji oddáno. Z plna srdce jsme proto mohli všichni v den jeho rozloučení na svátek Andělů strážných říci: Rafael s Tobiášem, Gabriel s Marií, Michael s celou nebeskou hierarchií ať jsou tvými vůdci a společníky v celém životě. Až do Mimoně jel d.p. Roessler rychnovskou příležitostí, tam se zdržel u své rodiny několik dní, jel pak přes Prahu do Vídně, kde přijal mnohé instrukce na ministerstvu školství a odebral se nato do Pešti, aby byl na svém místě při zahájení školního roku. Několik dní po odjezdu P. Roesslera dorazilo do Rychnova pro něj dobrozdání resp. doporučující vysvědčení od litoměřického ordinariátu, které jsem mu ihned odeslal a které jeho nynějšího ordinaria, nejdůst. pana kardinála arcibiskupa ostřihomského primase Scitovského musí jistě uspokojiti. Znělo: Ze strany dole psaného biskupského ordinariátu světský kněz diecése litoměřické a tamtéž kaplanu rychnovskému v téže diecési P. Karlu Roesslerovi se vydává svědectví o dobrých zásluhách jeho, jako nadaného, povahy útlocitné, zbožné horlivosti, obratného a neúnavného horlivostí v plnění svých povinností, ne méně než duši svaté matky církve zcela oddaného, zbožného, mravů vážených a způsobem života vskutku kněžským je hoden vší chvály a nejlépe se doporučuje. Jako kaplan obzvláště se zasloužil o založení a činnost pavlánského bratrstva, o pěstování církevního zpěvu, o zvelebení farního kostela, o zlepšení metody vzdělání školní mládeže. Pokud měl volno od povinností, tehdy se věnoval vědám teologickým a literárním jakož i svaté hudbě. Tím tedy dole podepsaný ordinariát jmenovaného Karla Roesslera tímto listem, jak pro poctivost a zbožnost, tak pro jeho horlivost v záležitostech úřadu, jenž zaslouží veškerou chválu s nejmilejší laskavostí a nejdrahocennější náklonností upřímně doporučuje Litoměřice, od biskupského ordinariátu, dne 10. září 1857 L. S. Augustinus Bartholomeus v. r. biskup V Pešti neměl P. Roessler žádný lehký život. Měl nejdříve ženskou preparandu, tak řečeno zřídit, dát jí pravého ducha a anglické panny, vesměs uherské šlechtičny, které se jen těžko smiřovaly s venkovským kaplanem z Čech kladly mu různé překážky. Tu platilo sebrat se a získat si náležitý respekt. Nyní přišlo novému katechetovi jeho všestranné vzdělání, jeho ve školství získané zkušenosti a jeho muzikální znalosti velmi dobře vhod. S díky vzpomínal d.p. Roessler na morální podporu, ze strany tehdejšího uherského školního rady dr. Michaela Haase, nynějšího biskupa szatmarského (Satu Mare). Postupně získával si venkovský kaplan stále více vážnosti a důvěry, ústav začal vzkvétat a byl mnoha váženými rodinami pilně užíván pro jejich dorůstající dcery. Tu si udělal P. Roessler mnoho cenných známostí a doporučoval se stále více vídeňskému c.k. ministerstvu vyučování, které ho už ve druhém roce jmenovalo řídícím učitelem. Tímto způsobem vyznal se P. Roessler ve svém novém postavení stále lépe a protože mu poměry dovolily, vzít k sobě svou milou matku a mladší sestru, vedl docela spokojený život. Tu přišel bouřlivý uherský zemský sněm r. 1861, následkem čehož pešťská ženská preparanda byla přeměněna v ústav s maďarskou vyučovací řečí. To učinilo P. Roesslera, který maďarsky uměl jen to nejnutnější, pro Pešť nepotřebným a stalo se mu to, co mnoha stovkám německých úředníků toho času v Uhrách - byl přeložen do disponibility. To znamenalo nyní, aby ušetřil disponibilní plat, aby se P. Roessler přemístil do jiné provincie. Rád by byl přišel do Čech, a protože se uvolnilo místo katechety na pražské německé vzorové hlavní škole pro dívky, propůjčil mu státní ministr zkrátka toto místo. Způsobilo to velmi vážný konflikt mezi Schmerlingem a pražským p. kardinálem arcibiskupem Schwarzenbergem. Ten si nechtěl nechat líbit obsazení místa katechety, neboť mu podle konkordátu

9 Z rychnovské kroniky příslušelo. Protestoval proto proti obsazení, ne z odmítání P. Roesslera, který mu byl z druhé strany co nejlépe doporučen, ale kvůli principu, a protože se ještě ukázalo, že P.Roessler neumí česky natolik, aby v nutném případě mohl držet českou přednášku, tak obsadil bez dalšího pražské místo jiným knězem, ačkoli P. Roessler už měl déle v rukou ministerský dekret na toto místo. Nyní ale nemohl pražský pan kardinál nátlaku státního ministra Schmerlinga déle odolávat, aby se nepostaral o další zaopatření disponovaného c.k. učitele a ředitele preparandy. V tomto čase byly P. Roesslerovi činěny návrhy z Litoměřic, aby ho znovu získaly pro diecési, a bylo mu m.j. nabídnuto ředitelování hlavních škol v České Lípě, přesto dal ale přednost nabídce pražského kardinála na místo v Kraslicích v Krušných horách. A tak opustil d. p. Roessler po 4 a půl letech zemi, v níž se říkalo: Mimo Uhry není života a je-li život, není to ono, když ještě provdal svou sestru Annu za malíře Franze Peukerta, narozeného v Pulečném č. 139 a zaměstnaného v Pešti u Johanna Hofrichtera. Od ledna 1862 převzal pak ředitelování na nově zřízené samostatné hlavní škole v Kraslicích. Když přijel na své nové místo urče- Potkáváme je občas u cest, na okrajích polí či lesů. Jsou kamenné, mnohdy drobné, často věkem sešlé nebo poškozené. Jsou to smírčí kříže. Tyto kříže nalezneme nejčastěji na místech, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický obrys kříže. Soudnictví ve středověké západní Evropě vycházelo z křesťanského práva, založeného na hodnotách duchovních, svědomí a rozumu: život na zemi nám da- Projev smíru ní, byl mile překvapen zprávou, že mu J. Majestát v uznání zásluh, které si jako vychovatel učitelů v Pešti získal, propůjčil zlatý záslužný kříž. Toto čestné vyznamenání mu pak bylo 26. února 1862 slavnostně v Kraslicích předáno chebským krajským hejtmanem. Od té doby žil P. Roessler ve vážnosti a se slušným platem (dostával kromě platu katecheta a ředitele ještě osobní příplatek 400 zl k.m. z náboženského fondu) školy, pro kterou vždy měl zvláštní zálibu navštěvoval o prázdninách pravidelně ve 2 letech, kdy už byl v Pešti, svůj nezapomenutelný Rychnov a připravil nám doma, jakož i v celé farnosti, která ho vždy s radostí viděla, sváteční dny. Mezitím podnikal další prázdninové cesty do ciziny, jako r výlet Německem do Štrasburku (Straßburg) a Kolína (Köln). Radost, že měl u sebe v Kraslicích svou matku a sestru Annu netrvala dlouho, matka zemřela uprostřed roku 1862 a sestra jako vdova o několik měsíců později začátkem r Obě odpočívají v Litoměřicích, kde bydlí dva další sourozenci P. Roesslera. Podle mého mínění stojí před d.p. Roesslerem ještě další postup. Kdyby byl zůstal kaplanem v Rychnově, nebyl by ještě ani dnes (1865) rychnovským kooperátorem. Pokračování příště. roval Bůh a lidský život byl chápán jako nejvyšší hodnota. Pro spásu lidí, jejich vykoupení od hříchu Ježíš Kristus zemřel na kříži. Usmrcením člověka pohrdl jedinec Kristovou výkupnou obětí a toto jednání si vůči Bohu žádalo usmíření potvrdit, že si křesťané váží Vykupitelova kříže. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů. Křížové kameny byly stavěny také jako upomínka na pohromy, například morové epidemie. Společnost pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu v Aši má ve své centrální evidenci více než 2300 kamenných křížů na území celé České republiky. Zdroj: časopis Nezbeda Kostel svaté Anny v BARBORA PERNÁ soprán PETRA VILÁNKOVÁ housle MIROSLAV SEKERA klavír Průvodní slovo: Lubomír Havlák Program: árie z oper Bedřicha Smetany a skladby Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Ference Liszta v IVO KAHÁNEK klavír Klavírní recitál excelentního interpreta, jednoho z nejvýraznějších talentů mladé generace, vítěze mezinárodní soutěže Pražské jaro Program: Leoš Janáček Po zarostlém chodníčku Bohuslav Martinů Tři české tance Fryderyk Chopin Scherzo cis moll op. 39, Scherzo E dur op. 54 Ferenc Liszt Sen lásky, Koncertní etuda Šumění lesa, Uherská rapsodie č. 2. Vstupenky od 1. července v pokladně Eurocentra a před koncertem na místě. VÝSTAVA do JIŘÍ SKLENIČKA ZDERAZSKÝ - OBRAZY Liberecký výtvarník, žák akademického malíře Ondřeje Sekory, jehož tvorba zachycuje krásu české krajiny, dojmy z ciziny, ale i zátiší. Prodejní výstava bude přístupná po oba prázdninové měsíce. Otevřeno každé úterý a v sobotu hodin. Městská galerie MY úterý pátek a do CESTA MOU KRAJINOU Výstava k otevření naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových. Rychnovský zpravodaj 9

10 PRODEJ MONTÁŹ SERVIS - všech typů žaluzií: * vertikálních žaluzií * hliníkových žaluzií v imitaci dřeva * dřevěných žaluzií - předokenních rolet - látkových roletek - římských roletek - plisé - japonských posuvných stěn - italských lamelových shrnovacích dveří - markýz - sítí proti hmyzu - těsnění do oken a dveří - dekorativních doplňků VELUX U dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , Turistické známky Všichni turisté se při svém putování po České republice setkávají s kulatými dřevěnými Turistickými známkami. Za celou tu dobu co známky existují, se tyto vypalované suvenýry rozšířily z Rýmařova v Jeseníkách na neuvěřitelných cca hradů, zámků, historických měst, stavebních či přírodních památek. Do sběratelské hry se zapojily tisíce turistů, kteří Turistické známky chápou nejen jako běžný suvenýr, ale především jako potvrzení o návštěvě turisticky atraktivního místa, které zobrazuje vypálená grafika. Každé jaro vychází Atlas turistických známkových míst se seznamem prodejních míst, která jediná konkrétní známky nabízejí. Jinde je není možné získat. Chcete-li mít ve sbírce například č.1 - Praděd, nezbývá než na Praděd skutečně vylézt. Turistickou známku Praděd totiž na rozdíl od ostatních suvenýrů nekoupíte ani v Karlově Studánce, ani na Ovčárně... Odměnou za dodržování těchto náročných pravidel jsou sběratelům prémiové Turistické známky, které organizátoři hry zasílají zdarma za každou nasbíranou desítku. Tempo rozšiřování Turistických známek v posledních letech značně zpomaluje. Není jednoduché udržet kvalitu turistických známkových míst, zvláště když se tvůrci celé hry ocitli mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně jsou žadatelé, kteří svou chatu, obec či turistickou atrakci považují za nejhezčí místo na světě, a na straně druhé skalní sběratelé, kteří mají pocit, že už je známek příliš. Jedno je ale jisté - nelze dost dobře jednou provždy číselnou řadu uzavřít. Stále jsou obnovovány mnohé zdevastované památky, staví se nové rozhledny, zpřístupňují se dříve zakázaná území... Od ledna 2008 Rýmařovští tento problém šalamounsky vyřešili - ke každému žadateli o novou Turistickou známku se otevírá na webu diskuse a sami turisté tak mohou na základě svých osobních zkušeností a názorů posoudit atraktivitu konkrétního místa. Známkuje se jako ve škole; jednička je nejlepší, pětka propadák. Během deseti dní se známkování zúčastní průměrně 500 diskutujících. Je-li výsledné hodnocení alespoň za tři, nová Turistická známka se vyrobí. V jiných zemích Evropy: Stejná pravidla sběratelské hry, stejná podoba Turistických známek, stejné číslování, rozdílné jazyky: Wandermarken v Rakousku, Tourentaler v Německu, Znaczki turystyczne v Polsku, Turista érem v Maďarsku, Turystycni marky na Ukrajině. Pouze na Slovensku zůstává název Turistických známek shodný s tím českým. Je to neuvěřitelné, ale je to tak vypalovaná dřevěná kolečka dobývají Evropu. Kompletní sbírka číslovaných, výročních, putovních a zahraničních Turistických známek čítá na exemplářů. Všem ale vévodí rekordní výroční známka o průměru 1 metr a váze 40 kilogramů, zapsaná v České knize rekordů a kuriozit. By1a vyrobena pouze ve třech kusech a zbylé dva můžete vidět v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit a také na vysílači Praděd v nadmořské výšce 1492 metrů. zdroj: Turista I Rychnov má svoji Turistickou známku s významnou památkou rychnovským viaduktem a nyní i novou Výroční turistickou známku Otevření stezky Jany a Josefa V. Scheybalových K dostání jsou v knihovně nebo v muzeu. -MS- Rychnovský zpravodaj 10

11 V sobotu svítilo od rána sluníčko, obloha jako vymetená a Rychnovem už od rána projížděla hasičská auta. Všechna mířila směrem k nádraží a pak dál, nad nádraží do prostoru bývalého manipulačního skladu vytěženého dřeva. Od půl druhé se tam totiž konal každoroční Dětský den pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů z našeho města. Velká upravená plocha dává možnost připravit více ukázek, než menší, zčásti podmáčená plocha před zahrádkářskou klubovnou. Svou techniku přijeli ukázat a předvést v akci vedle našich hasičů i dobrovolní hasiči ze sousedních sborů, konkrétně například z Hodkovic a chybět nemohli ani profesionálové z IZS Libereckého kraje. Soukromí sběratelé se pak přijeli pochlubit i dvěma kousky z vojenské techniky a to obrněným vozidlem BRD a terénním UAZem a nechyběly ani ukázky domácích mazlíčků ze zvířecího útulku Dášeňka, který s sebou přivezl nafukovací skákací hrad. Velice zajímavé bylo cvičení opeřených dravců, k nimž krom ukázky poskytl jejich chovatel velice zajímavý výklad. Ve velkém stanu souběžně probíhaly ukázky práce zdravotníků. Malí i velcí návštěvníci také mohli vidět v akci Alfa team z Jablonce nad Nisou, soukromou bezpečnostní službu, která se specializuje na ostrahu stadionů a hudebních koncertů. Alfa předvedla zásah při zpacifikování neukázněných fotbalových fanoušků. Po profesionálním zásahu skončili nepřizpůsobiví ultras v rukou Policie ČR. Dětský den 2011 Ta později předvedla ukázky z výcviku policejních psů včetně zadržení ozbrojeného pachatele. S prací záchranářů při záchraně uvízlého horolezce se diváci detailně seznámili díky hasební plošině Scania, kterou přivezli předvést profesionální hasiči z Liberce. Plošina později posloužila při ukázce hašení výškových budov. Jedním z vrcholů odpoledne byl přílet vrtulníku IZS, který předvedl vyprošťování osoby z nepřístupné oblasti, které jsme na vlastní oči mohli zahlédnout při loňských ničivých záplavách a přepravu zraněné osoby v zavěšeném lehátku. Poté vrtulník přistál a techniku mohli všichni obdivovat z bezprostřední blízkosti. Následovala ukázka, kterou bychom všichni neradi viděli v reálu a sice zásah IZS při simulované srážce Škody Favorit s nákladním vozem Tatra. Vydařené odpoledne pak završila ukázka zásahu hasičů u hořícího osobního automobilu za použití hasební pěny. Hasilo se nejenom auto, ale kdo chtěl, mohl hasit i žízeň či tišit hlad, zkrátka o účastníky bylo postaráno po všech stránkách na výbornou. Všechny fotografie z vydařené akce si pak můžete prohlédnout na této internetové adrese: 2011/ Celé odpoledne bylo doslova nabité a rozhodně bylo na co se dívat. Všem organizátorům, sponzorům a dárcům patří veliké dík. M. Vágner Rychnovský zpravodaj 11

12 Woody uvádí rostlinu na měsíc červenec Zimolezy (Lonicera) zastupují velmi různorodou skupinu opadavých i stálezelených keřů, společným znakem jsou květy vykvétající ve dvojicích. Rod se jmenuje po Adamu Lonitzerovi, německém botanikovi ze 16. století, profesorovi lékařství v Mohuči. Zimolezy mají nejrůznější habitus, jsou popínavé, ovíjivé i vzpřímeně rostoucí. Listy vyrůstají vstřícně jako u většiny keřů z čeledi Caprifoliaceae. Květy jsou souměrné, srostloplátečné. Koruna je zřetelně dvoupyská, často dlouze trubkovitá. Horní pysk je široký, obvykle čtyřlaločnatý, dolní pysk má pouze jeden lalok. Květy vyrůstají po dvou, u některých druhů dokonce semeníky sousedních květů srůstají. Pro všechny zimolezy je typický tvar květu. Rychnovský zpravodaj 12 Popínavé zimolezy Popínavé zimolezy jsou skutečnou ozdobou zahrady. Díky rustikálnímu vzhledu, dlouhé době kvetení a vůní se právem řadí mezi nejoblíbenější popínavky. Popsáno je kolem 20 popínavých druhů a většinou jsou si dosti podobné. Protože se mezi sebou kříží, vzniklo mnoho odrůd, ze kterých si určitě vybereme. Hodí se do venkovských, nostalgicky laděných zahrad u rekreačních chalup stejně jako doplněk moderní architektury. Své místo mají i v přírodních zahradách. Obvykle je vysazujeme k pergolám, vhodné jsou i na zakrytí plotů nebo k popnutí zahradních altánů. Půvabně přepadávají a visí ze zdí. Pokud chceme, aby se pnuly po stromech, musíme jim zajistit vodící lanka. Použití se však řídí především vzrůstností odrůdy. Drobné a kompaktněji rostoucí odrůdy se nehodí pro větší prostory, jiné, které rostou bujně, rychle obsadí i větší prostor. Vyžadují oporu, kolem které se mladé větve ovíjí. Výrazně vonné druhy vysazujeme především poblíž cest a laviček, u vchodu do domu či pod okny, abychom mohli zblízka obdivovat jejich květy i výraznou vůni. Ve výsadbách se dobře kombinují s podobně vzrůstnými popínavkami, pnoucími růžemi nebo plaménky. Bobule většiny druhů jsou nechutné, hořké. Obsahují hořčinu xylostein, otrava se projevuje zvracením, průjmem, světloplachostí a rozšířením zorniček. Při vysokých dávkách může dojít i k nepravidelné srdeční činnosti. K otravám však pro nepříjemnou chuť prakticky nedochází. V listech jsou obsaženy saponiny, které se ale špatně vstřebávají a proto nejsou nebezpečné. Z vonných květů se získává silice pro voňavkářství. Nejčastěji se pěstuje vzrůstný zimolez ovíjivý (Lonicera periclymenum), dorůstá až do výšky 7 m. Květy jsou dlouhé až 5 cm, krémové, někdy vně s purpurovým pruhem. Po odkvětu tmavnou. Výrazně intenzivně voní. Kvete v červnu a červenci. Nejznámější je jeho odrůda Belgica, která je raná, kompaktněji rostoucí, vykvétá již v květnu a znova kvete koncem léta. Květy má vně červené. Podobná odrůda Serotina kvete od července do podzimu má také květy vně červené. Cenný kultivar Graham Thomas velmi dlouho kvete. Květy má krémové, později žluté. Zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), známý jako růže z Jericha se od předcházejícího liší talířovitě srůstajícími horními listy. Nejčastěji se pěstuje odrůda Inga s růžovými poupaty a květní trubkou a velkým bílým horním pyskem. Tato odrůda je oproti botanickému druhu odolnější k padlí. Zimolezy, které mají v sobě geny amerického zimolezu stálezeleného mají květy červené, oranžové nebo žluté. Patří sem například zimolez Brownův (Lonicera x brownii), středně vzrůstný ovíjivý keř dorůstající do výšky až 4 m. Z odrůd můžeme jmenovat kompaktněji rostoucí kultivar Fuchsioides patří mezi nejnižší zimolezy a vyznačuje se dlouhými květními trubkami. Květy jsou červenooranžové s malým pyskem. Kvete dlouho od června do října. Doporučuje se zejména pro malé zahrady. Odrůda Golden Trumpet má květenství řidší, květy žlutooranžové. Zimolez Heckrottův (Lonicera x heckrottii) je méně vzrůstný, dorůstá kolem 2 m. Ovíjí se slabě, letorosty je občas třeba na konstrukci vyvázat. Poupata jsou karmínová, květy žluté či oranžové uvnitř. Kvete během celého léta od června do září. Z odrůd můžeme jmenovat Goldflame se sytější barvou květu a výraznou vůní a American Beauty s nevonnými, zářivě oranžovými květy. Poslední zimolez této skupiny, zimolez Tellmannův (Lonicera x tellmanniana) je vzrůstnější než jiné pnoucí zimolezy. Květy jsou velké i přes 5 cm, obvykle bronzově žluté. Nevoní. Habitem se částečně liší následující keřovité ovíjivé zimolezy s nenápadnými květy, které rostou do výšky, ale častěji se pnou po zemi. Zimolez Henryův (Lonicera henryi) dosáhne do 5 m. Mezi cenné vlastnosti patří neopadavé listy. Snáší i větší zastínění. Zimolez

13 japonský (Lonicera japonica) dokáže vyšplhat do výšky 9 m, ale většinou se plazí pouze po zemi. Listy jsou poloopadavé. Běžně se pěstuje odrůda Aureoreticulata se žlutě síťkovanými listy. Není daleko doba, kdy koryto Mohelky a její okolí ozdobí vysoké rostliny s bílými až narůžovělými kvítky a bohatými vejčitými listy, na něž nejeden občan se zájmem pohlédne. Možná, že mnozí ani nevědí, že se jedná o nepůvodní invazní rostlinu, která se v Evropě objevila přibližně před 150 lety. Importovali ji zahradníci až z dalekého Japonska. Svojí impozantností začala zdobit parky. Jde o křídlatku japonskou /Reynoutria japonika/, případně o křídlatku sachalinskou /R. sachalinensis/, či domestikovanou křídlatku českou /R. bohemika/. Její první rostliny se v korytu Mohelky objevily zhruba před lety. Své tažení povodím naší říčky dotáhla až k jejímu prameni v Kokoníně. Křídlatky jsou vytrvalé rostliny s dlouhými, silně a bohatě rozvětvenými podzemními kořínky, které se derou stále dál. Velmi snadno zakoření i odlomky jejich lodyh, a to i v nepříliš vhodném prostředí. Křídlatky se velmi snadno přizpůsobují prostředí a za krátký čas pokryjí nejen vlhké plochy kolem vodních zdrojů, ale i daleko od nich. Jejich rostliny neprodyšně uzavírají prostor a likvidují vše, co Křídlatky před nimi nemůže utéci. Pod jejich náporem hyne nejen původní rostlinstvo, ale vymírají i ryby a jiní vodní živočichové. Síla těchto vetřelců je nesmírná. Dokážou ucpat vodní kanály a ohrozit i vodní dopravu, často komplikují rybolov a mohou ublížit i volně žijící zvěři, ba i zvýšit riziko záplav. Snadno se dokážou provrtat asfaltem stejně jako dlážděnými chodníky i zdmi budov. Boj s křídlatkou je v našich podmínkách značně složitý. Ve své rodné zemi má celou řadu přirozených nepřátel /uvádí se na 180 druhů různých hmyzů a 40 druhů hub/, které ji dokážou vedle člověka udržet na uzdě. U nás však pochopitelně tito přírodní koordinátoři nejsou. Jejich likvidace je dlouhodobá a složitá. Pomohou jen pravidelně se opakující postřiky chemikáliemi, průběžné vykopávání rostlin a jejich kořenů a případné ničeni ohněm. Křídlatky jsou krásné, ale běda tomu, kdo by si ji chtěl vysadit na zahradě. Rozhodně o nich nelze mluvit jako o rostlinách měsíce, o nichž informuje Rychnovský zpravodaj ve své pravidelné rubrice. Od křídlatek je třeba se držet hodně daleko. J. Kurfiřt Na stanoviště nemají popínavé zimolezy žádné mimořádné nároky. Rostou v každé běžné půdě, pokud není příliš suchá. Nejlépe vyhovuje polostín, rostou také na slunci, pokud jim zajistíme potřebnou zálivku. Aby bohatě rostly a kvetly, na jaře je přihnojíme plnými hnojivy. Z chorob trpívají padlím, náchylnost se liší podle odrůd. K nejodolnějším patří L. x heckrottii a L. x brownii. Ze škůdců se nejčastěji vyskytují mšice. Popínavé lonicery nejlépe kvetou, pokud je necháme růst volně. Proto je řežeme pouze v nezbytných případech. Starší rostliny druhů, které kvetou na starém dřevě (L. caprifolium, L. x tellmanniana) prořezáváme jen velmi lehce, stačí odstranit slabé, mrtvé nebo překážející větve. Zimolezy, které kvetou na letošním dřevě (L. x heckrottii) lze stříhat brzy na jaře. Protože po několika letech keře ve spodní části vyholují, přistoupíme každých 5-6 let k omlazovacímu řezu. Vyřízneme polovinu nejstarších větví na spodní části rostliny. Následující rok ponecháme nově vyrostlé větve a vyřízneme zbývající staré větve. Zimolezy vysazujeme na podzim nebo lépe na jaře. Po výsadbě seřízneme stonky v 1/3 výšky, abychom podpořili bohaté větvení. Další informace o projektu Rostlina měsíce : fotografie PPH Rychnovský zpravodaj 13

14 Kino Radnice v LIDICE v TRANSFORMERS 3 (3D) v LIDICE v TRANSFORMERS 3 (3D) v LIDICE v TRANSFORMERS 3 (2D titulky) v V PEŘINĚ (3D) v LIDICE v V PEŘINĚ (3D) v LIDICE v PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI v V PEŘINĚ (3D) v Balet Pařížské opery: DĚTI RÁJE v KUNG FU PANDA 2 (3D) v V PEŘINĚ (3D) v LIDICE v ŽENY SOBĚ v X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA v ŽENY SOBĚ v TRANSFORMERS 3 (3D) v ŽENY SOBĚ v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 premiérový dvojprogram 1. část v HARRY POTTER A premiérový dvojprogram 2. část v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A Kultura v okolí v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v V PEŘINĚ (2D!) odpolední projekce (nejen) pro seniory v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2 (2D - titulky) v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2 (2D - titulky) v JMENUJI SE OLIVER TATE v HARRY POTTER A v JMENUJI SE OLIVER TATE v HARRY POTTER A v V PEŘINĚ (2D!) v HARRY POTTER A v ŽENY SOBĚ v KUNG FU PANDA 2 (3D) v HARRY POTTER A v ŽENY SOBĚ v HANNA v HARRY POTTER A v HANNA v HARRY POTTER A v HANNA v HARRY POTTER A v AUTA 2 (3D) v STROM ŽIVOTA v AUTA 2 (3D) v STROM ŽIVOTA v AUTA 2 (3D) v HARRY POTTER A v STROM ŽIVOTA v AUTA 2 (3D) v HARRY POTTER A v STROM ŽIVOTA Letní kino v LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA v COCO CHANEL v ŽENY V POKUŠENÍ v CASABLANCA v SUCKER PUNCH v SPALOVAČ MRTVOL v KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ v ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU v EDITH PIAF v CZECH-MADE-MAN v MECHANICKÝ POMERANČ v RYCHLE A ZBĚSILE v RYCHLE A ZBĚSILE v PANIKA V MĚSTEČKU Rychnovský zpravodaj 14

15 v ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA v VÉVODKYNĚ v NEVINNOST v SHINING (OSVÍCENÍ) v PAŘBA V BANGKOKU v PAŘBA V BANGKOKU v PAŘBA V BANGKOKU v TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH v WARHOLKA v OBČANSKÝ PRŮKAZ v VYMÍTAČ ĎÁBLA v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA v ZMIZENÍ ALICE CREEDOVÉ Změna programu vyhrazena. Časy promítání v Letním kině jsou orientační, promítá se až po setmění. Eurocentrum JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO LÉTO TANČÍ 2011 Workshop pro veřejnost plný tance, pohybu a rytmu. Semináře: Dancehall a MTV Style (Angeé Svobodová) Hraní v kapele Marimba Live Drums (V. Kabát st., V. Kabát ml., J. Kabát, D. Medvedev) Polynéské tance havajský hula a tahitský otea (Ajna Řezníčková) Doprovodné programy pro veřejnost v Letní scéna Eurocentra PIRUET JERUZALEM (IZRAEL) folklórní soubor v Malý sál POLYNÉSIE PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM A UKÁZKY POLYNÉSKÝCH TANCŮ S AJNOU ŘEZNÍČKOVOU v Malý sál DANCEHALL A MTV STYLE lektorský pořad s Angée Svobodovou v Letní scéna Eurocentra MARIMBA velká bubenická show Kultura v okolí v Malý sál CONTEMPORARY DANCE lektorský pořad Lenky Vágnerové v Malý sál RUKODĚLNÝ WORKSHOP VÝROBA LEI VÝROBA KVĚTINOVÝCH VĚNCŮ Z PACIFIKU v Velký sál ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ A LEKTORŮ v Letní scéna Eurocentra SÁNDOR MESTER (MAĎARSKO) Koncert klasického kytaristy , Areál Eurocentra BIŽUTERNÍ JARMARK Hudební vystoupení od hodin Módní přehlídky od hodin Ukázky sklářského a bižuterního řemesla, prodej bižuterie. Akce Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Kulturní program: APATHEIA HOUND DOGS GOODFELLAS SIXIN CCTV ALLSTARS (Velká Británie/USA/Mexiko/Švédsko/ČR) ŽENA S OVOCÍM (Slovensko) HITFAKERS RUBIANO MAKO!MAKO (ČR/Slovensko) v Letní scéna Eurocentra ANPU: DVĚ POHÁDKY NA BŘIŠE v Letní scéna Eurocentra IDA KELAROVA & JAZZ FAMELIJA (ČR/Slovensko/Izrael) VÝSTAVA do /pondělí pátek/ Foyer FOTOKLUB NEKRAS Výstava fotografií Muzeum skla a bižuterie U Muzea 4, úterý neděle Stálá expozice KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE ČAROVNÁ ZAHRADA České sklo sedmi století. Tematická výstava do ODĚV A JEHO DOPLNĚK / SOUČASNOST v rámci Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Akce Projektu Jablonec nad Nisou v KŘEST PUBLIKACE JABLONECKÉ VÝSTAVY Publikace pojednává o historii jabloneckých výstav bižuterie, její kapitoly vycházejí také v Jabloneckém měsíčníku. Podstatnou část knihy tvoří obrazový doprovod, fotografie ze sbírkového fondu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Součástí křtu bude přednáška historičky Jany Nové. Galerie Belveder Mlýnská 27, Jablonec n. N. úterý pátek, , Stálá expozice HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE... ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ ODĚV A JEHO DOPLNĚK / HISTORIE Nová stálá expozice věnovaná unikátnímu souboru šperků, doplňků a praktických předmětů ve šperkařském provedení, z nichž některé jsou staré téměř 3000 let. Expozice vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Nadace Preciosa a Města Jablonec nad Nisou. Tematická výstava do ODĚV A JEHO DOPLNĚK / BUDOUCNOST v rámci Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Budoucnost je prezentována modely vytvořenými studenty uměleckoprůmyslových, odborných a vysokých škol, kteří se nechali inspirovat historií. Nápovědník Akce v srpnu: od XI. ročník Skotských her Již pojedenácté ovládnou park zámku Sychrov Skoti od do Grabštejnské létohrátky Hrad Grabštejn tradiční festival pohádek, divadla, hudby a řemesel Fryyfest - Festival rocku a metalu v areálu přírodního koupaliště v Novém Městě pod Smrkem od do 2.30 Hudební festival Eurion 2011 Sál Parkhotelu Smržovka, 19. ročník hudebního festivalu - Eggnoise, Prago Union a další Letní slavnost Eurion Smržovka, náměstí T. G. Masaryka a přilehlé prostory Rychnovský zpravodaj 15

16 Zprávy z malé školy V pátek žáci 2. tříd se zúčastnili projektového dne - Rej čarodějnic V sobotu se malí turisté vydali na Pelíkovice za pokladem rytíře Rychny. V úterý proběhl výlet 1.A a turistického kroužku na raftech. Malí vodáci podnikli výpravu z Malé Skály po Jizeře do Dolánek. Vydavatel MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 470 kusů. Odpovědný redaktor Marie Strnadová. MK ČR E Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21

Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21 Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21 1. Akebie Akebie kvete v období května. Fialově zelené polody dozrávají v období září. Květy jsou zbarvené do fialova.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ Koření = části rostlin, které používáme k ochucování jídel Svou charakteristickou chutí a vůní působí na smysly a povzbuzují k činnosti trávicí ústrojí Pestrá paleta koření využívaného v přiměřených dávkách

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor Jazykový Poznávací zájezd Londýn a Windsor Obsah Představení společnosti Naše filosofie Výuka jazyků úvod Výuka jazyků na Maltě Návrh programu Ceny a ubytování Kontakt Představení společnosti O nás CK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Informace www.gtmskola.cz Ďáblický slavík 2015 Třídy 4 + 5 Třídy 2.A + 2.B 1.

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU Vstupné: abonentka: 390,- předprodej: festival@ceskedotekyhudby.cz, www.ticket-art.cz, prodejní místa označena modře, tel.:739 42 40 45 jednotlivé vstupné v místě konání koncertu Program 6.6. 18:00 Zámek

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více