Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách"

Transkript

1 7 Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách Cena 5 Kč Červenec 2011 Nápovědník Redakce zpravodaje přeje všem dětem vydařené prázdniny a dospělým pěknou a zaslouženou dovolenou. Koncerty a výstavy v Rychnově budou pokračovat opět v září. Akce mimo Rychnov v červenci: od do Anenská sklářská slavnost na Jizerce 7. ročník tradiční slavnosti v osadě Jizerka, Muzeum Jizerských hor a hotel Panský dům a Pyramida, Slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových V neděli 19. června 2011 se konalo slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových. K očekávanému přestřižení pásky došlo za účasti Ing. Lidie Vajnerové, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, Ing. Petra Beitla, starosty Jablonce n. N., Mgr. Daniela Davida, starosty Janova n. N., Ing. Františka Chlouby, starosty Rychnova u Jablonce n. N., Mgr. Václava Choutky, starosty Pulečného, a dalších čestných hostů. Představitelé se v krátké řeči pochvalně vyjádřili o tomto kulturním počinu a vyzdvihli jeho význam. Josef Václav Scheybal patřil k významným českým národopisným kreslířům. Společně se svou manželkou Janou publikovali řadu odborných i populárně naučných knih. Důležitým zdrojem poznání pro ně byly pravidelné výlety po okolním kraji, při nichž prováděli dokumentaci historických památek a zachycovali proměny krajiny. Nově vytvořená naučná stezka zavede zájemce do lokalit na jih od Jablonce nad Nisou, kam kroky manželů Scheybalových mířily nejčastěji. Na okruhu Dobrá Voda, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Kopanina a Pulečný představují jednotlivá zastavení významnou památku či přírodní zajímavost. Cílem naučné stezky je propojení Jizerských hor s Českým rájem a zpřístupnění zajímavých, dosud turisticky málo známých míst v okolí Jablonce n. N. Projekt je pokračování na str Folková noc v Dolánkách u Turnova 26. ročník hudebního festivalu, veškeré informace naleznete na Benátská noc 19. ročník festivalu předních českých i zahraničních kapel a interpretů na Malé Skále nedaleko Turnova,

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Reichenberger Kreis: am Donnerstag den 23. Juni fand in Reichenberg eine Versammlung der Landwirte aus dem Reichenberger Kreis, besucht wurde die Veranstaltung vom Landwirtschaftsminister Ivan Fuksa. Zum Hauptthema gehörte die in der letzten Zeit so oft von der fachlichen Öffentlichkeit diskutierte Problematik der Erosion, durch die gerade die landwirtschaftlichen Flächen in unserer Gegend betroffen sind. Im Hinblick auf das sich immer wieder ändernde Klima, insbesondere die schnell antretenden heissen und kalten oder trockenen und nassen Perioden mit Begleiterscheinungen wie Platzregen, gewinnt diese Thema immer mehr an Wichtigkeit. Nur im vorigen Jahre betrugen die dadurch entstandenen Schaden ca. 17 Mio. CZK allein am Ackerboden. Die vereinfachte Fruchtfol- Viele Künstler aus dem Isergebirge bleiben bis heute für die Öffentlichkeit unendeckt und warten auf Ihr Comeback. Einen Beitrag zur Auferstehung dieser Menschen, die das künstlerische Leben des damals noch deutschsprachigen Isergebirges prägten, haben Marek Sekyra und Otokar Simm geleistet. Es handlet sich um Jeschkenblumen, ein Lexikon der literarischen Künstler aus der Zeit der Jahrhundertwende aus Reichenberg. Diesmal ein Treffen mit Ferdinand Klinger *22. Dezember 1842 in Reichenberg November 1901 in Reichenberg Dem Adressbuch zufolge wohnte er seit 1894 in der heutigen Sokolská-Str. Rychnovský zpravodaj 2 ge, einerseits geprägt durch Absenz von Vieh, andererseits vom Anbau von Mais, der immer mehr benötigt wird für die Biogasanlagen, schafft ideale Konditionen für die Erosion. Destotrotz hatte das Ministerium das sgn. britische Modell gewählt, nach dem selbst dem Landwirt die Entscheidungsfreiheit, was und wo anzubauen, überlassen wird. Dieser trägt andererseits auch die volle Verantwortung für die möglich entstandenen Schäden. Gablonz a.d.n.: heftiger Widerstand gegen die geplante Verbindungsstrasse zwischen Gablonz und Reichenberg verbreitet sich unter den Abwohnern von Buschberg / Hirschwinkel in Gablonz. Die Stadt plant eine Entlastung des Strassennetzes in Gablonz. Die neue Strasse soll in der Turnauer Strasse an der Stelle des früheren Schlachthofes einmünden und weiter über die Wälder in das grüne Tal / Brandl bis zum Kreisverkehr in der Reichenberger- und Fabrikstrasse führen. Sie soll vor allem beim Turistikverkehr von Deutschland und Polen ins Isergebirge helfen und das Stadtzentrum entlasten. Für die Durchsetzung setzt sich die Stadt ein. ABM - Turner Str. Nr.164/27, war Tuchmacher and Gebrauchtwarenhändler. Sein Sohn war der Schriftsteller Adolf Klinger. Angeregt von dem Verein Feile, veröffentlichte er die satirisch-humoristische Sammlung Gedichte in Reichenberger Mundart (1891). Diese Gedichtsammlung enthalt auch Gedichte mit Reichenberger Thema (Zwej Reichnberger, Eine Ritterfahrt nach Liebwerda) and weitere Texte wie Erinnerungen an die Gesellschaft Feile, Local Strophen and Ein vielbewegtes Leben. Auszuge aus seinen Gedichten erschienen auch im Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken- and Isergebirge and im Jeschken-Iser-Jahrbuch. Übernommen aus Jeschkenblumen, von Marek Sekyra u. Otokar Simm ZWEJ REICHNBERGER Nej, längr bleib sch nu nemieh dou. Mich friert schunn a de Zinn; De Loft ös hoite ne zu lou, Ich dacht mr thätn giehn Und kejftn uns a Seidl Wein Und lossn Madl Madl sein. - Du worst doch ötz ne obeschiebn, Wu grod de Neunemasse aus! Nej, wärst ock ötz noch dou gebliebn, Su lange hölst Du s schunn noch aus. Ich kon Dich hoite gur ne fossn, S ös olle Wochn ock a Suntsch, Und soll mr dan on noch vrpossn, Don wier mr doch a dummr Gruntsch. Vu morne o konnst wiedr schnelln Du dorch die ganze Woche fest, Don konnst Dich zu kenn Madl stelln, Wos heute leicht sich machn lasst - Ja freilich, Du konnst leichte redn, Host noch kej Madl ne gehot; Orscht musst sö kenn n Tern die sprödn Klunkr aus dr ganzn Stoodt, Drnou word Dir a Licht uffgiehn, Worst nemieh dou drfriern stiehn. Ich könnte Dir su monch s beröchtn Wie ich noch Madln ho geföscht, Die kostn Gald, die Liebsgeschöchtn, Und olle honn mich ausgewöscht. Un hout mr Ejne ausspiniert, Mit dar mr könnt dorch s Labn wandrn, Dou hout mr sch obr ogeschmiert, N nächstn Suntsch gieht sö mit andrn. Su honn sö s olle mir gemacht Und honn mich schiene ausgelacht. Drum hier mr uff, ich mag nischt wössn Vo Röckn, Schorzn and Kortun; Du must dr orscht n Schnobl wöschn, Ich wejss, drnouchrn worst der ruhn. von Ferdinand Klinger Aus der Sammlung Gedichte in Reichenberger Mundart

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne zastupitelstvo schválilo prodej pozemků č. 418 a 419 v k.ú. Rychnov p. J. Hrašemu a prodej pozemku č v k.ú. Rychnov manželům Poláčkovým - zastupitelstvo schválilo podnět na pořízení změny č. 3 územního plánu města - zastupitelstvo schválilo pozastavení běhu termínu k uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. 1055/1 mezi městem a manželi Kozáčkovými do schválení 3. změny územního plánu - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ ve věci kabelové smyčky NN Rychnov - Hranice - zastupitelstvo rozhodlo, že pozemek č. 210/1 v k.ú. Rychnov bude prodán pouze jako celek takovým zájemcům, kteří nabídnou řešení rozdělení pozemku vyhovující všem zájemcům - zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet měs- ta za rok 2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. Uložilo MěÚ zpracovat příslušné vnitřní předpisy dle článku VI. odst. C) zprávy auditora. - zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru se Státním fondem rozvoje bydlení ze dne Pověřilo starostu města podpisem tohoto dodatku. - zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení p. Milanu Šikolovi na zateplení obvodového pláště domu - zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky manželům Kocourkovým a paní Magdaleně Mrákotové z Fondu na modernizaci bydlení - zastupitelstvo vyjádřilo vůli navázat partnerství s obcí Gromadka (Polsko) a pověřilo starostu a místostarostu města přípravou a projednáním smlouvy o partnerství - zastupitelstvo schválilo prodej bytu č. 608/6 v čp. 608 v Rychnově paní J. Koláčkové prostřednictvím realitní kanceláře Asyx. Zastupitelstvo zároveň zrušilo usnesení č. 77/5/11 ze dne zastupitelstvo odsouhlasilo se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 472/1 v čp. 472 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s. na zaplacení úvěru, kterým manželé Golebiowski uhradí kupní cenu uvedené bytové jednotky a pověřilo starostu uzavřením zástavní smlouvy a kupní smlouvy - zastupitelstvo neschválilo vrácení smluvní zálohy na koupi pozemku na Zálesí společnosti JH Machine, Chrastava a vzneslo námitku promlčení nároku na vrácení zálohy Slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových pokračování z první strany financován převážně z dotace ROP NUTS II Severovýchod, Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory, jehož nositelem je sdružení Jizerské hory turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, a za finanční podpory města Jablonec nad Nisou. Autorem naučné stezky je Mgr. Jan Strnad a realizátorem Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Na Dobré Vodě, kde zahájení proběhlo, měli návštěvníci možnost zaposlouchat se do jazzových evergreenů v podání hudebního souboru Jazztet ze ZUŠ Jablonec n. N. a do starých kramářských písní připravených folklorním souborem Nisanka. Celým dopoledním programem provázel moderátor David Jelínek. Účastníci získali potřebné informace a materiály na stánku organizátorů a před cestou se mohli i občerstvit. Po poledni ožilo i náměstí v Rychnově, kde Mgr. Roman Král, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra a Ing. František Chlouba, starosta Rychnova, krátce představili naučnou stezku a přihlížejícím předvedly své umění bíle oděné tanečnice z TS Magdaléna, které si pro tuto příležitost připravily speciální choreografii. Trasa končila v Pulečném na místním hřišti, kde příchozí pocestné uvítala hudba a zpěv staročeské skupiny HUMĚV. Děti, které se zapojily do her v Tvořivém centru Krajánek na Pelíkovicích, získaly malou odměnu ve stánku pořadatelů. Zde byly rovněž k zakoupení knihy, mapy a drobnosti související s regionem a výroční turistická známka Otevření stezky Jany a Josefa V. Scheybalových Na všechny čekalo občerstvení po nenáročném pochodu. Díky dobré propagaci a hlavně příznivému počasí se po trase naučné stezky vydalo takřka 270 účastníků, z toho bylo 60 dětí. Organizačně náročná akce tak byla úspěšně završena a pořadatelé jsou přesvědčeni, že naučná stezka si získá své příznivce, kteří v této krajině stráví nejednu příjemnou chvíli. (více informací na Martina Vlášková Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Rychnovský zpravodaj 3

4 Zájezd do Londýna Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v červenci jubileum Barták Zdeněk Bartoňová Miroslava Cesar Josef Dostál Jiří Halama Jaroslav Hašlar Josef Lakomá Anna Mencl Ladislav Menclová Magdaléna Nigrin Karel Nosková Jana Peřina Josef Polák Jindřich Rambousková Věra Retrová Zdeňka Sokol Pavel Svoboda Stanislav Šámal Jaroslav Šumová Drahuše Tkadlec Drahoslav Valouchová Libuše Veverka Radek Vrzalová Dagmar června se žáci naší rychnovské školy zúčastnily zájezdu do Londýna. Celkem jelo 22 dětí od páté až do deváté třídy v doprovodu učitelek angličtiny R. Prokopové a M. Mrázkové. Navštívili jsme nejznámější místa Londýna Buckinghamský palác, kde žije královna Alžběta se svou rodinou. Viděli jsme Westminsterské Opatství, tradiční místo korunovace anglických králů a zároveň místo, v němž nedávno proběhla svatba prince Williama a Kate Middletonové. Přehlédnout jsme nemohli nádherný novogotický Westminsterský palác - sídlo parlamentu Spojeného království se známou věží s ohromnými hodinami Big Benem. Pobyli jsme i na nejznámějším londýnském náměstí Trafalgar Square s monumentálním sloupem Nelson Column, fontánami a obrovskými bronzovými lvy. Nevšedním zážitkem pro nás byla prohlídka mostu Tower Bridge, ke kterému jsme dorazili zrovna ve chvíli, kdy pod ním proplouvala vysoká loď a on se rozevřel. Navštívili jsme největší muzeum na světě - Britské muzeum a velice zajímavé Přírodopisné muzeum. Toto muzeum je známé sbírkou koster dinosaurů, v době naší návštěvy byla ale expozice dinosaurů zavřena, neboť právě procházela údržbou. Přesto jsme o dinosaury ochuzeni nebyli, ve vstupní hale je kostra obrovského diplodoka. Součástí muzea je i Darwinovo centrum plné nejmodernějších technologií a zdejší interaktivní expozice nadchnou děti i dospělé Nakupovali jsme na legendární Oxford Street, pouliční umělce jsme sledovali na bývalém zeleninovém a květinovém trhu Covent Garden, kde prodávala své květiny i Lisa Doolittlová, kterou všichni známe z muzikálu My Fair Lady. Londýn jsme si prohlédli také z obřího ruského kola - London Eye, ještě nedávno největšího na světě. Podobný výhled byl i z ochozu úžasné renesančně-barokní katedrály Svatého Pavla. Mimořádný byl i zážitek z prohlídky válečného křižníku HMS Belfast, kde jakoby se zastavil čas. Udělali jsme si také půldenní výlet do letního královského sídla, rozlehlého zámku Windsor Castle. Večery a noci jsme trávili v anglických rodinách a tak si každý mohl udělat obrázek o anglické domácnosti a procvičit si angličtinu v reálných situacích. Více informací a fotek najdete na školních webových stránkách: Všem se nám zájezd líbil, užili jsme si památky, nakupování, cestování, angličtinu i spoustu legrace a našli jsme si nové kamarády. Pro příští rok plánujeme podobný zájezd do dalších zajímavých míst Velké Británie. Marta Mrázková PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych tímto poděkovat zaměstnancům MěÚ, konkrétně Sboru pro občanské záležitosti za krásný dárek k mým sedmdesátým narozeninám. Je milé, když si na Vás vzpomene i někdo jiný mimo vlastní rodinu! Přeji všem, ať se jim daří v jejich práci, pevné zdraví a ještě jednou díky. Jiří Volejník Rychnovský zpravodaj 4

5 25. června možná některé z nic netušících rychnovských spoluobčanů vyrušil z odpolední sobotní siesty neobvyklý dunivý zvuk nesoucí se směrem od nádraží naší kotlinou. Ti zasvěcení věděli, že právě začal první ročník rockového hudebního festivalu. Ačkoli primárně byl festival zaměřen na lokální hudební formace, pohybující se na rockové scéně, trhákem celé akce bylo bezesporu poprockové Turbo, které mimochodem letos slaví své třicetiny. Atmosféru, jakou odhadem 400 návštěvníků vytvořilo Turbo nasávalo plnými doušky a rozdávalo radost na všechny strany. Však díky tomu se z původně 60ti minutového vystoupení stalo vystoupení téměř devadesátiminutové. Zkrátka byla to pecka. Ale i ostatní kapely byly příjemným překvapením. Díky časovému posunu tak nakonec nevystoupil jablonecký Kříž, hrající hity od již neexistujícího Kreysonu. Velice výrazným hlasem Rychfest 2011 své zpěvačky se prezentovali revivaloví Roxette, kteří, když jste se na ně nedívali, ale pouze poslouchali, zněli skutečně jako originál. Hrádečtí Nou koment vystupovali v Rychnově již podruhé, tentokrát nehráli před prázdným hledištěm jako loni v létě při charitativním povodňovém koncertu a náležitě si to užili. Nezklamal ani John Silver, který vystoupil po půlnoci. Skvělé texty, skvělá muzika, skvělý John Silver. Díky přestávkám před a po Turbu došlo i na soutěže pro velké i malé. A ve tři hodiny ráno pak bylo po všem. Bez excesů a bez jakýchkoli problémů. Rezultát festivalu je pět snědených kýt, kupa Drdových klobás, spousta vypitých sudů od piv a limonád, jedna zlomená klíční kost, která byla zlomena po pádu z kola až těsně nad ránem, jedno sešité koleno, pár ztracených bund a svetrů, několik nalezených i nenalezených mobilů. Na závěr by se chtělo napsat na shledanou u příštího ročníku, ale nad tím, jestli nějaké příště bude, visí obrovský otazník. Po organizační stránce vše klaplo tak jak mělo, ale po stránce účasti už bohužel ne. Nízká účast, která může mít tisíc a jednu příčinu, tak způsobila, že se festival propadl do ztráty. Spousta úsilí, práce, měsíce příprav, moře nervozity a stresu a to vše pro 14 hodin kvalitní zábavy. Rychnov zažil něco, co tu ještě nebylo a já smekám před odvahou a úsilím hlavního organizátora, Honzy Šímy, který na chvíli Rychnov přiblížil atmosféře, kterou můžeme poznat třeba na Benátské noci na Malé Skále nebo na jiném podobném hudebním festivalu. Článek je bez fotografií, nicméně fotografie z akce budou k vidění na www. rychfest.cz. Martin Vágner Prázdninový provoz školní jídelny Provoz školní jídelny: červenec zavřeno srpen otevřeno od Prodej stravenek proběhne od 8.00 do v kanceláři školní jídelny u pani Bartošové. Je možno domluvit se i telefonicky Rychnovský zpravodaj 5

6 Městská knihovna informuje V neděli 19. června byla slavnostně otevřena Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových. V našem informačním centru si můžete zdarma vyzvednout letáček s popisem stezky a mapkou. V knihovně a zároveň v muzeu je možné zakoupit Výroční turistickou známku Otevření stezky Jany a Josefa V. Scheybalových Jednu stranu známky tvoří obrázek sochy svaté Anny, která stála na západní hranici Rychnova. Prázdninová provozní doba v knihovně: 4. a 8.7. otevřeno zavřeno Prázdninová provozní doba v rychnovském muzeu: zavřeno zavřeno Bylinkové evergreeny Nejste sice nemocní, ale lékárničku máte plnou léků. Možná by vám však stačil paracetamol a pár nejosvědčenějších přípravků z bylinek. Lékárnice Romana Bobková z lékárny U Soudu v Teplicích vám poradí, jaké. Říká ale, že je nutné užívat přírodní medicínu s rozvahou a podle doporučení. LÍPA Čaj uleví při horečkách. Působí protizánětlivě při zánětech dýchacích cest, zabírá i při chřipce nebo angíně. HEŘMÁNEK Při vnějším použití hojí rány a hemeroidy, čaj je proti průjmu. ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ Při vnějším použití působí hojivě na rány a hemeroidy, jako čaj je skvělý lék při průjmu. KAŠTAN KOŇSKÝ Ve formě masti nebo gelu se používá na žilní potíže včetně zánětu žil: zvyšuje pružnost a pevnost cévních stěn. Zabírá také na hemeroidy, křečové žíly a bércové vředy. Ovlivňuje poruchy periferního prokrvování, které prozrazují studené nafialovělé ruce. MĚSÍČEK ZAHRADNÍ Čaj pomůže při křečích a žaludečních vředech, zlepší krevní oběh i činnost žlučníku a jater, upravuje menstruaci. Mast je výborná na hojení ran, křečové žíly a atopický ekzém. JITROCEL Ve formě sirupu či čaje usnadňuje odkašlávání při zánětech průdušek, odvar z čerstvé byliny zabírá při trávicích potížích spojených se zácpou, mast čistí hnisavé rány. MÁTA PEPRNÁ Čaj působí protizánětlivě i protinadýmavě, odstraňuje křeče žaludku, tiší při zánětech horních cest dýchacích. Několik stonků máty ve sklenici na okně prý odradí mouchy. MEDUŇKA Odvar zabírá proti nespavosti, bolesti hlavy, nadýmání a při žaludečních neurózách, posiluje a zklidňuje nervovou soustavu. Nálev z jejích listů poskytne vynikající čaj, listy můžete používat jako hojivý balzám po hmyzím bodnutí nebo popálení kopřivami. RYBY Všichni víme, že rybí maso je jak lehké, tak chutné. Proč ho tedy v Česku jíme až pětkrát míň než obyvatelé západní Evropy a dvacetkrát míň než Seveřané? Chcete-li namítnout, že nemáme moře, zapomínáte na to, že na našem území máme 4000 říčních toků delších než kilometr a přes vodních nádrží. Sladkovodních ryb proto můžete mít na talíři, co hrdlo ráčí. Stejně jako maso jejich mořských příbuzných, i jejich obsahuje plnohodnotné bílkoviny, vitaminy A, B, D a hodně vody. Jinými slovy, je výživné a jeho energetická hodnota je přitom nízká. Při vyšší spotřebě snížíte hladinu cholesterolu v krvi a tím i riziko cévních a srdečních onemocnění. Půjdete-li pro něj do obchodu, vybírejte pouze ryby čerstvě zabité. Poznáte je podle čirých očí, jasně zbarvených žaberních oblouků, lesklých šupin, lehce pohyblivých čelistí a nenafouklého břicha. Rychnovský zpravodaj 6 Dušený pstruh Ingredience: svazek polévkové zeleniny, 1 cibule, 1 bobkový list, 4 listy meduňky, 1 lžička zrnek pepře, sůl, 2 lžíce hnědého cukru, 250 ml vinného octa, 1 pstruh (1,5 2 kg), 3 lžíce kremžské hořčice, na špičku nože kayenského pepře, 4 lžíce oleje, kopr Postup: 1. Zeleninu nadrobno pokrájíme. S posekanou cibulí, zeleninou, bobkovým listem, meduňkou, celým pepřem, solí a 1 lžící cukru povaříme zhruba 15 min. ve 2 l vody. Přidáme ocet (1 lžíci ponecháme). 2. Rybu vložíme do formy. Zalijeme ochuceným zeleninovým vývarem (i se zeleninou). Zakryjeme alobalem a dusíme 15 min. v troubě. Pak troubu vypneme, dvířka pootevřeme a ještě 15 min. necháme pstruha dojít. 3. Smícháme hořčici, sůl, lžíci cukru, kayenský pepř, lžíci octa a olej. Vmícháme kopr. 4. Pstruha vyjmeme a obložíme zeleninou. Kůži uvolníme a přelijeme omáčkou.

7 Za účast v luštění z minulého čísla cenu získávají K. Farský, M. Patřičná, J. Dušek a M. Šikola. Gratulujeme. Řešení hádanky z minulého čísla: Správná odpověď odhalila živočicha CHOBOTNICE Nová hádanka: Tři podivné shluky písmen a číslic ČSJSPNZ (3) DČKJČSJKHSKLS (5) LPPZDNŽNKD (4) nepůsobí na první pohled zrovna povědomě, ale ve skutečnosti jde o tři známá rčení, do kterých lidé promítli své názory na čas a jeho běh. Problém je v tom, že jsou tu vypuštěny všechny samohlásky a mezery, jen čísla v závorkách udávají, o kolik slov původně šlo. Pokusíte se o rekonstrukci? Pro chytré hlavičky Zdroj: Správné odpovědi a vyluštěnou sudoku můžete dodat osobně na městský úřad, písemně poštou na Husova 490, Rychnov nebo em na adresu Úlohy můžete zasílat do 29. července a čtyři výherce vylosujeme za asistence pana starosty. Úspěšní luštitelé obdrží krabici sušenek. Pranostiky a jména Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní jména, na každý týden jedno Zvětšují-li mravenci na sv. Annu své hromady, lze očekávati tuhou zimu. BOHUSLAVA jméno slovanského původu, znamená budiž bohu sláva. Dříve se užívala i varianta Božislava. Slovensky Bohuslava i Božislava, srbsky Boguslava, polsky Bogusława. Dnes užíváno málo. Jmeniny 7. července. ILJA ruské jméno hebrejského původu (z hebrej. Elí-jjáhu), znamená můj pán je bůh. Slovensky, rusky, italsky Ilja, polsky Ilia, německy Ilja, Elias, bulharsky Ilija, maďarsky Illés. Neslovanské národy používají spíše původní podobu Eliáš. Užíváno ojediněle. Jmeniny 20. července. ANNA jméno hebrejského původu (mj. jméno matky P. Marie), Channáh je hebrejsky milost. Jméno tedy znamená milostná, milostiplná a také líbezná. Ze stejného základu pochází i jméno Hana, které je bližší původní podobě. Slovensky, rusky, maďarsky, italsky, latinsky, polsky, německy Anna, anglicky Ann(e), francouzsky Anne (Annette), španělsky, rumunsky, bulharsky, srbochorvatsky Ana, holandsky Anna i Anne(t), irsky Úna. Dnes opět oblíbené jméno. Jmeniny 26. července. Sv. Anna chladna zrána. O sv. Anně sedlák si žita zažne. BOŘIVOJ jméno slovanské, vykládá se jako bojující vojín, bojovník, staré sloveso boriti znamenalo bojovati, přemáhati, druhou složku voj chápeme dnes jako jednotné číslo za staré básnické slovo (voinъ dnes vojín). Slovensky, srbochorvatsky Borivoj. Běžně užíváno. Jmeniny 30. července. -AT- Rychnovský zpravodaj 7

8 Druhá pamětní kniha rychnovské fary, založená P. Antonem Johannem Felgerem přeložil: František Padrta 2002 R O K Pater Karel Roessler odchází do Pešti S tímto ustanovením se to ale mělo takto: Pater Roessler od ordinování v roce 1842 byl ustanoven na smíšenou farnost a musel se jako celý Němec stále obávat, že u jeho povolání mu zjištění, že nezná český jazyk bude stát v cestě. K tomu byl už 15 let kaplanem. To mu tu a tam dělalo starosti o budoucnost, ačkoli byl se svým postavením v Rychnově zcela spokojen. Tu se stalo, že začátkem roku 1857 dostal od svého bývalého učitele p. P. Franze Rottera, faráře ve Svébořicích zcela nečekaný dopis, obsahu svébořický p. P. kaplan měl být vyzván (od koho? na čí zprostředkování? to si už nepamatuji) aby vstoupil do konkursu na místo katechety hlavní školy v Uhrách, že ale to odmítl, neboť je soukromým tajemníkem mimoňského pana hraběte Franze Hartiga. K této zprávě byla pro P. Roesslera připojeno pozvání, aby místo svébořického kaplana se jako kandidát ucházel o to místo katechety. Tento dopis uvedl P. Roesslera, jak se dá lehce domyslet, do velikého neklidu a skutečně tu byla dobrá rada drahá. Po zralém uvážení a poradách nakonec P. Roessler svébořickému p. faráři přikývl. Byla to, jak se ukázalo později, šťastná volba. Od té doby se rozproudila živá výměna dopisů mezi Rychnovem na straně jedné a Svěbořicemi, Mimoní, Vídní a Litoměřicemi na straně druhé. Nejprve se jednalo o místo katechety ve městě Vršíc v Banatě, pak o místo katechety a zároveň učitele na dívčí preparandě anglických panen v Pešti, které byla přirozeně dána přednost. Dne 15. června dostal P. Roessler dekret na toto místo od c.k. ministerstva ve Vídni na doporučení p. minist. rady Kromholze (který Roesslera znal z čekolipského gymnasia jako premianta). Nyní se jednalo ještě o propuštění z Litoměřic. To bylo uděleno ne příliš ochotně. Ztrácel se nejen dobrý a schopný duchovní z diecése a to právě v době nedostatku kněží. Konečně ale přišlo i toto povolení a d.p. Roessler stanovil svůj odchod z Rychnova na svátek Andělů Rychnovský zpravodaj 8 Z rychnovské kroniky strážných, t.j. 6. září Toho dne ráno se rozloučil a po ranní mši svaté odejel, doprovázen množstvím rychnovských obyvatel a školních dětí až k rádelskému mlýnu, kde jsem ho já, přicházeje od Rádla, očekával a doprovodil ho až do Hodkovic. Odnesl si úctu a lásku farnosti, jak by k němu neměl být člověk dobrý, když on přátelsky a s láskou vůči každému tak přesně plnil své povinnosti a tolik udělal pro rozmach církevního života ve farnosti. Já jsem ale ztrácel v něm skutečného přítele a věrného spolubratra, vždy veselého, duchaplného společníka, kterému pro jeho dobrosrdečnost a jemný smysl, všechno v domě bylo nejniterněji oddáno. Z plna srdce jsme proto mohli všichni v den jeho rozloučení na svátek Andělů strážných říci: Rafael s Tobiášem, Gabriel s Marií, Michael s celou nebeskou hierarchií ať jsou tvými vůdci a společníky v celém životě. Až do Mimoně jel d.p. Roessler rychnovskou příležitostí, tam se zdržel u své rodiny několik dní, jel pak přes Prahu do Vídně, kde přijal mnohé instrukce na ministerstvu školství a odebral se nato do Pešti, aby byl na svém místě při zahájení školního roku. Několik dní po odjezdu P. Roesslera dorazilo do Rychnova pro něj dobrozdání resp. doporučující vysvědčení od litoměřického ordinariátu, které jsem mu ihned odeslal a které jeho nynějšího ordinaria, nejdůst. pana kardinála arcibiskupa ostřihomského primase Scitovského musí jistě uspokojiti. Znělo: Ze strany dole psaného biskupského ordinariátu světský kněz diecése litoměřické a tamtéž kaplanu rychnovskému v téže diecési P. Karlu Roesslerovi se vydává svědectví o dobrých zásluhách jeho, jako nadaného, povahy útlocitné, zbožné horlivosti, obratného a neúnavného horlivostí v plnění svých povinností, ne méně než duši svaté matky církve zcela oddaného, zbožného, mravů vážených a způsobem života vskutku kněžským je hoden vší chvály a nejlépe se doporučuje. Jako kaplan obzvláště se zasloužil o založení a činnost pavlánského bratrstva, o pěstování církevního zpěvu, o zvelebení farního kostela, o zlepšení metody vzdělání školní mládeže. Pokud měl volno od povinností, tehdy se věnoval vědám teologickým a literárním jakož i svaté hudbě. Tím tedy dole podepsaný ordinariát jmenovaného Karla Roesslera tímto listem, jak pro poctivost a zbožnost, tak pro jeho horlivost v záležitostech úřadu, jenž zaslouží veškerou chválu s nejmilejší laskavostí a nejdrahocennější náklonností upřímně doporučuje Litoměřice, od biskupského ordinariátu, dne 10. září 1857 L. S. Augustinus Bartholomeus v. r. biskup V Pešti neměl P. Roessler žádný lehký život. Měl nejdříve ženskou preparandu, tak řečeno zřídit, dát jí pravého ducha a anglické panny, vesměs uherské šlechtičny, které se jen těžko smiřovaly s venkovským kaplanem z Čech kladly mu různé překážky. Tu platilo sebrat se a získat si náležitý respekt. Nyní přišlo novému katechetovi jeho všestranné vzdělání, jeho ve školství získané zkušenosti a jeho muzikální znalosti velmi dobře vhod. S díky vzpomínal d.p. Roessler na morální podporu, ze strany tehdejšího uherského školního rady dr. Michaela Haase, nynějšího biskupa szatmarského (Satu Mare). Postupně získával si venkovský kaplan stále více vážnosti a důvěry, ústav začal vzkvétat a byl mnoha váženými rodinami pilně užíván pro jejich dorůstající dcery. Tu si udělal P. Roessler mnoho cenných známostí a doporučoval se stále více vídeňskému c.k. ministerstvu vyučování, které ho už ve druhém roce jmenovalo řídícím učitelem. Tímto způsobem vyznal se P. Roessler ve svém novém postavení stále lépe a protože mu poměry dovolily, vzít k sobě svou milou matku a mladší sestru, vedl docela spokojený život. Tu přišel bouřlivý uherský zemský sněm r. 1861, následkem čehož pešťská ženská preparanda byla přeměněna v ústav s maďarskou vyučovací řečí. To učinilo P. Roesslera, který maďarsky uměl jen to nejnutnější, pro Pešť nepotřebným a stalo se mu to, co mnoha stovkám německých úředníků toho času v Uhrách - byl přeložen do disponibility. To znamenalo nyní, aby ušetřil disponibilní plat, aby se P. Roessler přemístil do jiné provincie. Rád by byl přišel do Čech, a protože se uvolnilo místo katechety na pražské německé vzorové hlavní škole pro dívky, propůjčil mu státní ministr zkrátka toto místo. Způsobilo to velmi vážný konflikt mezi Schmerlingem a pražským p. kardinálem arcibiskupem Schwarzenbergem. Ten si nechtěl nechat líbit obsazení místa katechety, neboť mu podle konkordátu

9 Z rychnovské kroniky příslušelo. Protestoval proto proti obsazení, ne z odmítání P. Roesslera, který mu byl z druhé strany co nejlépe doporučen, ale kvůli principu, a protože se ještě ukázalo, že P.Roessler neumí česky natolik, aby v nutném případě mohl držet českou přednášku, tak obsadil bez dalšího pražské místo jiným knězem, ačkoli P. Roessler už měl déle v rukou ministerský dekret na toto místo. Nyní ale nemohl pražský pan kardinál nátlaku státního ministra Schmerlinga déle odolávat, aby se nepostaral o další zaopatření disponovaného c.k. učitele a ředitele preparandy. V tomto čase byly P. Roesslerovi činěny návrhy z Litoměřic, aby ho znovu získaly pro diecési, a bylo mu m.j. nabídnuto ředitelování hlavních škol v České Lípě, přesto dal ale přednost nabídce pražského kardinála na místo v Kraslicích v Krušných horách. A tak opustil d. p. Roessler po 4 a půl letech zemi, v níž se říkalo: Mimo Uhry není života a je-li život, není to ono, když ještě provdal svou sestru Annu za malíře Franze Peukerta, narozeného v Pulečném č. 139 a zaměstnaného v Pešti u Johanna Hofrichtera. Od ledna 1862 převzal pak ředitelování na nově zřízené samostatné hlavní škole v Kraslicích. Když přijel na své nové místo urče- Potkáváme je občas u cest, na okrajích polí či lesů. Jsou kamenné, mnohdy drobné, často věkem sešlé nebo poškozené. Jsou to smírčí kříže. Tyto kříže nalezneme nejčastěji na místech, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický obrys kříže. Soudnictví ve středověké západní Evropě vycházelo z křesťanského práva, založeného na hodnotách duchovních, svědomí a rozumu: život na zemi nám da- Projev smíru ní, byl mile překvapen zprávou, že mu J. Majestát v uznání zásluh, které si jako vychovatel učitelů v Pešti získal, propůjčil zlatý záslužný kříž. Toto čestné vyznamenání mu pak bylo 26. února 1862 slavnostně v Kraslicích předáno chebským krajským hejtmanem. Od té doby žil P. Roessler ve vážnosti a se slušným platem (dostával kromě platu katecheta a ředitele ještě osobní příplatek 400 zl k.m. z náboženského fondu) školy, pro kterou vždy měl zvláštní zálibu navštěvoval o prázdninách pravidelně ve 2 letech, kdy už byl v Pešti, svůj nezapomenutelný Rychnov a připravil nám doma, jakož i v celé farnosti, která ho vždy s radostí viděla, sváteční dny. Mezitím podnikal další prázdninové cesty do ciziny, jako r výlet Německem do Štrasburku (Straßburg) a Kolína (Köln). Radost, že měl u sebe v Kraslicích svou matku a sestru Annu netrvala dlouho, matka zemřela uprostřed roku 1862 a sestra jako vdova o několik měsíců později začátkem r Obě odpočívají v Litoměřicích, kde bydlí dva další sourozenci P. Roesslera. Podle mého mínění stojí před d.p. Roesslerem ještě další postup. Kdyby byl zůstal kaplanem v Rychnově, nebyl by ještě ani dnes (1865) rychnovským kooperátorem. Pokračování příště. roval Bůh a lidský život byl chápán jako nejvyšší hodnota. Pro spásu lidí, jejich vykoupení od hříchu Ježíš Kristus zemřel na kříži. Usmrcením člověka pohrdl jedinec Kristovou výkupnou obětí a toto jednání si vůči Bohu žádalo usmíření potvrdit, že si křesťané váží Vykupitelova kříže. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů. Křížové kameny byly stavěny také jako upomínka na pohromy, například morové epidemie. Společnost pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu v Aši má ve své centrální evidenci více než 2300 kamenných křížů na území celé České republiky. Zdroj: časopis Nezbeda Kostel svaté Anny v BARBORA PERNÁ soprán PETRA VILÁNKOVÁ housle MIROSLAV SEKERA klavír Průvodní slovo: Lubomír Havlák Program: árie z oper Bedřicha Smetany a skladby Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Ference Liszta v IVO KAHÁNEK klavír Klavírní recitál excelentního interpreta, jednoho z nejvýraznějších talentů mladé generace, vítěze mezinárodní soutěže Pražské jaro Program: Leoš Janáček Po zarostlém chodníčku Bohuslav Martinů Tři české tance Fryderyk Chopin Scherzo cis moll op. 39, Scherzo E dur op. 54 Ferenc Liszt Sen lásky, Koncertní etuda Šumění lesa, Uherská rapsodie č. 2. Vstupenky od 1. července v pokladně Eurocentra a před koncertem na místě. VÝSTAVA do JIŘÍ SKLENIČKA ZDERAZSKÝ - OBRAZY Liberecký výtvarník, žák akademického malíře Ondřeje Sekory, jehož tvorba zachycuje krásu české krajiny, dojmy z ciziny, ale i zátiší. Prodejní výstava bude přístupná po oba prázdninové měsíce. Otevřeno každé úterý a v sobotu hodin. Městská galerie MY úterý pátek a do CESTA MOU KRAJINOU Výstava k otevření naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových. Rychnovský zpravodaj 9

10 PRODEJ MONTÁŹ SERVIS - všech typů žaluzií: * vertikálních žaluzií * hliníkových žaluzií v imitaci dřeva * dřevěných žaluzií - předokenních rolet - látkových roletek - římských roletek - plisé - japonských posuvných stěn - italských lamelových shrnovacích dveří - markýz - sítí proti hmyzu - těsnění do oken a dveří - dekorativních doplňků VELUX U dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , Turistické známky Všichni turisté se při svém putování po České republice setkávají s kulatými dřevěnými Turistickými známkami. Za celou tu dobu co známky existují, se tyto vypalované suvenýry rozšířily z Rýmařova v Jeseníkách na neuvěřitelných cca hradů, zámků, historických měst, stavebních či přírodních památek. Do sběratelské hry se zapojily tisíce turistů, kteří Turistické známky chápou nejen jako běžný suvenýr, ale především jako potvrzení o návštěvě turisticky atraktivního místa, které zobrazuje vypálená grafika. Každé jaro vychází Atlas turistických známkových míst se seznamem prodejních míst, která jediná konkrétní známky nabízejí. Jinde je není možné získat. Chcete-li mít ve sbírce například č.1 - Praděd, nezbývá než na Praděd skutečně vylézt. Turistickou známku Praděd totiž na rozdíl od ostatních suvenýrů nekoupíte ani v Karlově Studánce, ani na Ovčárně... Odměnou za dodržování těchto náročných pravidel jsou sběratelům prémiové Turistické známky, které organizátoři hry zasílají zdarma za každou nasbíranou desítku. Tempo rozšiřování Turistických známek v posledních letech značně zpomaluje. Není jednoduché udržet kvalitu turistických známkových míst, zvláště když se tvůrci celé hry ocitli mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně jsou žadatelé, kteří svou chatu, obec či turistickou atrakci považují za nejhezčí místo na světě, a na straně druhé skalní sběratelé, kteří mají pocit, že už je známek příliš. Jedno je ale jisté - nelze dost dobře jednou provždy číselnou řadu uzavřít. Stále jsou obnovovány mnohé zdevastované památky, staví se nové rozhledny, zpřístupňují se dříve zakázaná území... Od ledna 2008 Rýmařovští tento problém šalamounsky vyřešili - ke každému žadateli o novou Turistickou známku se otevírá na webu diskuse a sami turisté tak mohou na základě svých osobních zkušeností a názorů posoudit atraktivitu konkrétního místa. Známkuje se jako ve škole; jednička je nejlepší, pětka propadák. Během deseti dní se známkování zúčastní průměrně 500 diskutujících. Je-li výsledné hodnocení alespoň za tři, nová Turistická známka se vyrobí. V jiných zemích Evropy: Stejná pravidla sběratelské hry, stejná podoba Turistických známek, stejné číslování, rozdílné jazyky: Wandermarken v Rakousku, Tourentaler v Německu, Znaczki turystyczne v Polsku, Turista érem v Maďarsku, Turystycni marky na Ukrajině. Pouze na Slovensku zůstává název Turistických známek shodný s tím českým. Je to neuvěřitelné, ale je to tak vypalovaná dřevěná kolečka dobývají Evropu. Kompletní sbírka číslovaných, výročních, putovních a zahraničních Turistických známek čítá na exemplářů. Všem ale vévodí rekordní výroční známka o průměru 1 metr a váze 40 kilogramů, zapsaná v České knize rekordů a kuriozit. By1a vyrobena pouze ve třech kusech a zbylé dva můžete vidět v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit a také na vysílači Praděd v nadmořské výšce 1492 metrů. zdroj: Turista I Rychnov má svoji Turistickou známku s významnou památkou rychnovským viaduktem a nyní i novou Výroční turistickou známku Otevření stezky Jany a Josefa V. Scheybalových K dostání jsou v knihovně nebo v muzeu. -MS- Rychnovský zpravodaj 10

11 V sobotu svítilo od rána sluníčko, obloha jako vymetená a Rychnovem už od rána projížděla hasičská auta. Všechna mířila směrem k nádraží a pak dál, nad nádraží do prostoru bývalého manipulačního skladu vytěženého dřeva. Od půl druhé se tam totiž konal každoroční Dětský den pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů z našeho města. Velká upravená plocha dává možnost připravit více ukázek, než menší, zčásti podmáčená plocha před zahrádkářskou klubovnou. Svou techniku přijeli ukázat a předvést v akci vedle našich hasičů i dobrovolní hasiči ze sousedních sborů, konkrétně například z Hodkovic a chybět nemohli ani profesionálové z IZS Libereckého kraje. Soukromí sběratelé se pak přijeli pochlubit i dvěma kousky z vojenské techniky a to obrněným vozidlem BRD a terénním UAZem a nechyběly ani ukázky domácích mazlíčků ze zvířecího útulku Dášeňka, který s sebou přivezl nafukovací skákací hrad. Velice zajímavé bylo cvičení opeřených dravců, k nimž krom ukázky poskytl jejich chovatel velice zajímavý výklad. Ve velkém stanu souběžně probíhaly ukázky práce zdravotníků. Malí i velcí návštěvníci také mohli vidět v akci Alfa team z Jablonce nad Nisou, soukromou bezpečnostní službu, která se specializuje na ostrahu stadionů a hudebních koncertů. Alfa předvedla zásah při zpacifikování neukázněných fotbalových fanoušků. Po profesionálním zásahu skončili nepřizpůsobiví ultras v rukou Policie ČR. Dětský den 2011 Ta později předvedla ukázky z výcviku policejních psů včetně zadržení ozbrojeného pachatele. S prací záchranářů při záchraně uvízlého horolezce se diváci detailně seznámili díky hasební plošině Scania, kterou přivezli předvést profesionální hasiči z Liberce. Plošina později posloužila při ukázce hašení výškových budov. Jedním z vrcholů odpoledne byl přílet vrtulníku IZS, který předvedl vyprošťování osoby z nepřístupné oblasti, které jsme na vlastní oči mohli zahlédnout při loňských ničivých záplavách a přepravu zraněné osoby v zavěšeném lehátku. Poté vrtulník přistál a techniku mohli všichni obdivovat z bezprostřední blízkosti. Následovala ukázka, kterou bychom všichni neradi viděli v reálu a sice zásah IZS při simulované srážce Škody Favorit s nákladním vozem Tatra. Vydařené odpoledne pak završila ukázka zásahu hasičů u hořícího osobního automobilu za použití hasební pěny. Hasilo se nejenom auto, ale kdo chtěl, mohl hasit i žízeň či tišit hlad, zkrátka o účastníky bylo postaráno po všech stránkách na výbornou. Všechny fotografie z vydařené akce si pak můžete prohlédnout na této internetové adrese: 2011/ Celé odpoledne bylo doslova nabité a rozhodně bylo na co se dívat. Všem organizátorům, sponzorům a dárcům patří veliké dík. M. Vágner Rychnovský zpravodaj 11

12 Woody uvádí rostlinu na měsíc červenec Zimolezy (Lonicera) zastupují velmi různorodou skupinu opadavých i stálezelených keřů, společným znakem jsou květy vykvétající ve dvojicích. Rod se jmenuje po Adamu Lonitzerovi, německém botanikovi ze 16. století, profesorovi lékařství v Mohuči. Zimolezy mají nejrůznější habitus, jsou popínavé, ovíjivé i vzpřímeně rostoucí. Listy vyrůstají vstřícně jako u většiny keřů z čeledi Caprifoliaceae. Květy jsou souměrné, srostloplátečné. Koruna je zřetelně dvoupyská, často dlouze trubkovitá. Horní pysk je široký, obvykle čtyřlaločnatý, dolní pysk má pouze jeden lalok. Květy vyrůstají po dvou, u některých druhů dokonce semeníky sousedních květů srůstají. Pro všechny zimolezy je typický tvar květu. Rychnovský zpravodaj 12 Popínavé zimolezy Popínavé zimolezy jsou skutečnou ozdobou zahrady. Díky rustikálnímu vzhledu, dlouhé době kvetení a vůní se právem řadí mezi nejoblíbenější popínavky. Popsáno je kolem 20 popínavých druhů a většinou jsou si dosti podobné. Protože se mezi sebou kříží, vzniklo mnoho odrůd, ze kterých si určitě vybereme. Hodí se do venkovských, nostalgicky laděných zahrad u rekreačních chalup stejně jako doplněk moderní architektury. Své místo mají i v přírodních zahradách. Obvykle je vysazujeme k pergolám, vhodné jsou i na zakrytí plotů nebo k popnutí zahradních altánů. Půvabně přepadávají a visí ze zdí. Pokud chceme, aby se pnuly po stromech, musíme jim zajistit vodící lanka. Použití se však řídí především vzrůstností odrůdy. Drobné a kompaktněji rostoucí odrůdy se nehodí pro větší prostory, jiné, které rostou bujně, rychle obsadí i větší prostor. Vyžadují oporu, kolem které se mladé větve ovíjí. Výrazně vonné druhy vysazujeme především poblíž cest a laviček, u vchodu do domu či pod okny, abychom mohli zblízka obdivovat jejich květy i výraznou vůni. Ve výsadbách se dobře kombinují s podobně vzrůstnými popínavkami, pnoucími růžemi nebo plaménky. Bobule většiny druhů jsou nechutné, hořké. Obsahují hořčinu xylostein, otrava se projevuje zvracením, průjmem, světloplachostí a rozšířením zorniček. Při vysokých dávkách může dojít i k nepravidelné srdeční činnosti. K otravám však pro nepříjemnou chuť prakticky nedochází. V listech jsou obsaženy saponiny, které se ale špatně vstřebávají a proto nejsou nebezpečné. Z vonných květů se získává silice pro voňavkářství. Nejčastěji se pěstuje vzrůstný zimolez ovíjivý (Lonicera periclymenum), dorůstá až do výšky 7 m. Květy jsou dlouhé až 5 cm, krémové, někdy vně s purpurovým pruhem. Po odkvětu tmavnou. Výrazně intenzivně voní. Kvete v červnu a červenci. Nejznámější je jeho odrůda Belgica, která je raná, kompaktněji rostoucí, vykvétá již v květnu a znova kvete koncem léta. Květy má vně červené. Podobná odrůda Serotina kvete od července do podzimu má také květy vně červené. Cenný kultivar Graham Thomas velmi dlouho kvete. Květy má krémové, později žluté. Zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), známý jako růže z Jericha se od předcházejícího liší talířovitě srůstajícími horními listy. Nejčastěji se pěstuje odrůda Inga s růžovými poupaty a květní trubkou a velkým bílým horním pyskem. Tato odrůda je oproti botanickému druhu odolnější k padlí. Zimolezy, které mají v sobě geny amerického zimolezu stálezeleného mají květy červené, oranžové nebo žluté. Patří sem například zimolez Brownův (Lonicera x brownii), středně vzrůstný ovíjivý keř dorůstající do výšky až 4 m. Z odrůd můžeme jmenovat kompaktněji rostoucí kultivar Fuchsioides patří mezi nejnižší zimolezy a vyznačuje se dlouhými květními trubkami. Květy jsou červenooranžové s malým pyskem. Kvete dlouho od června do října. Doporučuje se zejména pro malé zahrady. Odrůda Golden Trumpet má květenství řidší, květy žlutooranžové. Zimolez Heckrottův (Lonicera x heckrottii) je méně vzrůstný, dorůstá kolem 2 m. Ovíjí se slabě, letorosty je občas třeba na konstrukci vyvázat. Poupata jsou karmínová, květy žluté či oranžové uvnitř. Kvete během celého léta od června do září. Z odrůd můžeme jmenovat Goldflame se sytější barvou květu a výraznou vůní a American Beauty s nevonnými, zářivě oranžovými květy. Poslední zimolez této skupiny, zimolez Tellmannův (Lonicera x tellmanniana) je vzrůstnější než jiné pnoucí zimolezy. Květy jsou velké i přes 5 cm, obvykle bronzově žluté. Nevoní. Habitem se částečně liší následující keřovité ovíjivé zimolezy s nenápadnými květy, které rostou do výšky, ale častěji se pnou po zemi. Zimolez Henryův (Lonicera henryi) dosáhne do 5 m. Mezi cenné vlastnosti patří neopadavé listy. Snáší i větší zastínění. Zimolez

13 japonský (Lonicera japonica) dokáže vyšplhat do výšky 9 m, ale většinou se plazí pouze po zemi. Listy jsou poloopadavé. Běžně se pěstuje odrůda Aureoreticulata se žlutě síťkovanými listy. Není daleko doba, kdy koryto Mohelky a její okolí ozdobí vysoké rostliny s bílými až narůžovělými kvítky a bohatými vejčitými listy, na něž nejeden občan se zájmem pohlédne. Možná, že mnozí ani nevědí, že se jedná o nepůvodní invazní rostlinu, která se v Evropě objevila přibližně před 150 lety. Importovali ji zahradníci až z dalekého Japonska. Svojí impozantností začala zdobit parky. Jde o křídlatku japonskou /Reynoutria japonika/, případně o křídlatku sachalinskou /R. sachalinensis/, či domestikovanou křídlatku českou /R. bohemika/. Její první rostliny se v korytu Mohelky objevily zhruba před lety. Své tažení povodím naší říčky dotáhla až k jejímu prameni v Kokoníně. Křídlatky jsou vytrvalé rostliny s dlouhými, silně a bohatě rozvětvenými podzemními kořínky, které se derou stále dál. Velmi snadno zakoření i odlomky jejich lodyh, a to i v nepříliš vhodném prostředí. Křídlatky se velmi snadno přizpůsobují prostředí a za krátký čas pokryjí nejen vlhké plochy kolem vodních zdrojů, ale i daleko od nich. Jejich rostliny neprodyšně uzavírají prostor a likvidují vše, co Křídlatky před nimi nemůže utéci. Pod jejich náporem hyne nejen původní rostlinstvo, ale vymírají i ryby a jiní vodní živočichové. Síla těchto vetřelců je nesmírná. Dokážou ucpat vodní kanály a ohrozit i vodní dopravu, často komplikují rybolov a mohou ublížit i volně žijící zvěři, ba i zvýšit riziko záplav. Snadno se dokážou provrtat asfaltem stejně jako dlážděnými chodníky i zdmi budov. Boj s křídlatkou je v našich podmínkách značně složitý. Ve své rodné zemi má celou řadu přirozených nepřátel /uvádí se na 180 druhů různých hmyzů a 40 druhů hub/, které ji dokážou vedle člověka udržet na uzdě. U nás však pochopitelně tito přírodní koordinátoři nejsou. Jejich likvidace je dlouhodobá a složitá. Pomohou jen pravidelně se opakující postřiky chemikáliemi, průběžné vykopávání rostlin a jejich kořenů a případné ničeni ohněm. Křídlatky jsou krásné, ale běda tomu, kdo by si ji chtěl vysadit na zahradě. Rozhodně o nich nelze mluvit jako o rostlinách měsíce, o nichž informuje Rychnovský zpravodaj ve své pravidelné rubrice. Od křídlatek je třeba se držet hodně daleko. J. Kurfiřt Na stanoviště nemají popínavé zimolezy žádné mimořádné nároky. Rostou v každé běžné půdě, pokud není příliš suchá. Nejlépe vyhovuje polostín, rostou také na slunci, pokud jim zajistíme potřebnou zálivku. Aby bohatě rostly a kvetly, na jaře je přihnojíme plnými hnojivy. Z chorob trpívají padlím, náchylnost se liší podle odrůd. K nejodolnějším patří L. x heckrottii a L. x brownii. Ze škůdců se nejčastěji vyskytují mšice. Popínavé lonicery nejlépe kvetou, pokud je necháme růst volně. Proto je řežeme pouze v nezbytných případech. Starší rostliny druhů, které kvetou na starém dřevě (L. caprifolium, L. x tellmanniana) prořezáváme jen velmi lehce, stačí odstranit slabé, mrtvé nebo překážející větve. Zimolezy, které kvetou na letošním dřevě (L. x heckrottii) lze stříhat brzy na jaře. Protože po několika letech keře ve spodní části vyholují, přistoupíme každých 5-6 let k omlazovacímu řezu. Vyřízneme polovinu nejstarších větví na spodní části rostliny. Následující rok ponecháme nově vyrostlé větve a vyřízneme zbývající staré větve. Zimolezy vysazujeme na podzim nebo lépe na jaře. Po výsadbě seřízneme stonky v 1/3 výšky, abychom podpořili bohaté větvení. Další informace o projektu Rostlina měsíce : fotografie PPH Rychnovský zpravodaj 13

14 Kino Radnice v LIDICE v TRANSFORMERS 3 (3D) v LIDICE v TRANSFORMERS 3 (3D) v LIDICE v TRANSFORMERS 3 (2D titulky) v V PEŘINĚ (3D) v LIDICE v V PEŘINĚ (3D) v LIDICE v PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI v V PEŘINĚ (3D) v Balet Pařížské opery: DĚTI RÁJE v KUNG FU PANDA 2 (3D) v V PEŘINĚ (3D) v LIDICE v ŽENY SOBĚ v X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA v ŽENY SOBĚ v TRANSFORMERS 3 (3D) v ŽENY SOBĚ v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 premiérový dvojprogram 1. část v HARRY POTTER A premiérový dvojprogram 2. část v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A Kultura v okolí v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v HARRY POTTER A v V PEŘINĚ (2D!) odpolední projekce (nejen) pro seniory v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2 (2D - titulky) v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2 (2D - titulky) v JMENUJI SE OLIVER TATE v HARRY POTTER A v JMENUJI SE OLIVER TATE v HARRY POTTER A v V PEŘINĚ (2D!) v HARRY POTTER A v ŽENY SOBĚ v KUNG FU PANDA 2 (3D) v HARRY POTTER A v ŽENY SOBĚ v HANNA v HARRY POTTER A v HANNA v HARRY POTTER A v HANNA v HARRY POTTER A v AUTA 2 (3D) v STROM ŽIVOTA v AUTA 2 (3D) v STROM ŽIVOTA v AUTA 2 (3D) v HARRY POTTER A v STROM ŽIVOTA v AUTA 2 (3D) v HARRY POTTER A v STROM ŽIVOTA Letní kino v LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA v COCO CHANEL v ŽENY V POKUŠENÍ v CASABLANCA v SUCKER PUNCH v SPALOVAČ MRTVOL v KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ v ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU v EDITH PIAF v CZECH-MADE-MAN v MECHANICKÝ POMERANČ v RYCHLE A ZBĚSILE v RYCHLE A ZBĚSILE v PANIKA V MĚSTEČKU Rychnovský zpravodaj 14

15 v ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA v VÉVODKYNĚ v NEVINNOST v SHINING (OSVÍCENÍ) v PAŘBA V BANGKOKU v PAŘBA V BANGKOKU v PAŘBA V BANGKOKU v TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH v WARHOLKA v OBČANSKÝ PRŮKAZ v VYMÍTAČ ĎÁBLA v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA v ZMIZENÍ ALICE CREEDOVÉ Změna programu vyhrazena. Časy promítání v Letním kině jsou orientační, promítá se až po setmění. Eurocentrum JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO LÉTO TANČÍ 2011 Workshop pro veřejnost plný tance, pohybu a rytmu. Semináře: Dancehall a MTV Style (Angeé Svobodová) Hraní v kapele Marimba Live Drums (V. Kabát st., V. Kabát ml., J. Kabát, D. Medvedev) Polynéské tance havajský hula a tahitský otea (Ajna Řezníčková) Doprovodné programy pro veřejnost v Letní scéna Eurocentra PIRUET JERUZALEM (IZRAEL) folklórní soubor v Malý sál POLYNÉSIE PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM A UKÁZKY POLYNÉSKÝCH TANCŮ S AJNOU ŘEZNÍČKOVOU v Malý sál DANCEHALL A MTV STYLE lektorský pořad s Angée Svobodovou v Letní scéna Eurocentra MARIMBA velká bubenická show Kultura v okolí v Malý sál CONTEMPORARY DANCE lektorský pořad Lenky Vágnerové v Malý sál RUKODĚLNÝ WORKSHOP VÝROBA LEI VÝROBA KVĚTINOVÝCH VĚNCŮ Z PACIFIKU v Velký sál ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ A LEKTORŮ v Letní scéna Eurocentra SÁNDOR MESTER (MAĎARSKO) Koncert klasického kytaristy , Areál Eurocentra BIŽUTERNÍ JARMARK Hudební vystoupení od hodin Módní přehlídky od hodin Ukázky sklářského a bižuterního řemesla, prodej bižuterie. Akce Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Kulturní program: APATHEIA HOUND DOGS GOODFELLAS SIXIN CCTV ALLSTARS (Velká Británie/USA/Mexiko/Švédsko/ČR) ŽENA S OVOCÍM (Slovensko) HITFAKERS RUBIANO MAKO!MAKO (ČR/Slovensko) v Letní scéna Eurocentra ANPU: DVĚ POHÁDKY NA BŘIŠE v Letní scéna Eurocentra IDA KELAROVA & JAZZ FAMELIJA (ČR/Slovensko/Izrael) VÝSTAVA do /pondělí pátek/ Foyer FOTOKLUB NEKRAS Výstava fotografií Muzeum skla a bižuterie U Muzea 4, úterý neděle Stálá expozice KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE ČAROVNÁ ZAHRADA České sklo sedmi století. Tematická výstava do ODĚV A JEHO DOPLNĚK / SOUČASNOST v rámci Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Akce Projektu Jablonec nad Nisou v KŘEST PUBLIKACE JABLONECKÉ VÝSTAVY Publikace pojednává o historii jabloneckých výstav bižuterie, její kapitoly vycházejí také v Jabloneckém měsíčníku. Podstatnou část knihy tvoří obrazový doprovod, fotografie ze sbírkového fondu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Součástí křtu bude přednáška historičky Jany Nové. Galerie Belveder Mlýnská 27, Jablonec n. N. úterý pátek, , Stálá expozice HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE... ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ ODĚV A JEHO DOPLNĚK / HISTORIE Nová stálá expozice věnovaná unikátnímu souboru šperků, doplňků a praktických předmětů ve šperkařském provedení, z nichž některé jsou staré téměř 3000 let. Expozice vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Nadace Preciosa a Města Jablonec nad Nisou. Tematická výstava do ODĚV A JEHO DOPLNĚK / BUDOUCNOST v rámci Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Budoucnost je prezentována modely vytvořenými studenty uměleckoprůmyslových, odborných a vysokých škol, kteří se nechali inspirovat historií. Nápovědník Akce v srpnu: od XI. ročník Skotských her Již pojedenácté ovládnou park zámku Sychrov Skoti od do Grabštejnské létohrátky Hrad Grabštejn tradiční festival pohádek, divadla, hudby a řemesel Fryyfest - Festival rocku a metalu v areálu přírodního koupaliště v Novém Městě pod Smrkem od do 2.30 Hudební festival Eurion 2011 Sál Parkhotelu Smržovka, 19. ročník hudebního festivalu - Eggnoise, Prago Union a další Letní slavnost Eurion Smržovka, náměstí T. G. Masaryka a přilehlé prostory Rychnovský zpravodaj 15

16 Zprávy z malé školy V pátek žáci 2. tříd se zúčastnili projektového dne - Rej čarodějnic V sobotu se malí turisté vydali na Pelíkovice za pokladem rytíře Rychny. V úterý proběhl výlet 1.A a turistického kroužku na raftech. Malí vodáci podnikli výpravu z Malé Skály po Jizeře do Dolánek. Vydavatel MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 470 kusů. Odpovědný redaktor Marie Strnadová. MK ČR E Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena.

Programy a akce v okolí na prázdniny Trestní imunita zákonodárců Hasiči radí občanům - Zprávy ze školy

Programy a akce v okolí na prázdniny Trestní imunita zákonodárců Hasiči radí občanům - Zprávy ze školy 7 Programy a akce v okolí na prázdniny Trestní imunita zákonodárců Hasiči radí občanům - Zprávy ze školy Cena 5 Kč Červenec 2012 Nápovědník Bude zas o něco větší školka? 25. 7. v 19.00 zasedání zastupitelstva

Více

18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů

18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů 5 18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů Cena 5 Kč Květen 2011 Nápovědník Jízda parního vlaku 16. 5. v 19.00 zasedání zastupitelstva

Více

Když jablko nepadá daleko od stromu... Vladimír Mišík & ETC... v Besedě Večerní dílna pro dospělé v knihovně

Když jablko nepadá daleko od stromu... Vladimír Mišík & ETC... v Besedě Večerní dílna pro dospělé v knihovně 11 Když jablko nepadá daleko od stromu... Vladimír Mišík & ETC... v Besedě Večerní dílna pro dospělé v knihovně Cena 5 Kč Listopad 2013 Nápovědník Rychnovská čerpací akce 7. 11. v 17.00 Městská knihovna

Více

V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně

V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně 1 V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně Cena 5 Kč Leden 2011 Nápovědník Jedničky a jedenáctky v rychnovské historii 10. 1. v 19.00 zasedání

Více

Lyžařský vlek zahajuje provoz Půjčky z fondu bydlení - Zprávy ze školy Výroční zpráva kulturní nadace

Lyžařský vlek zahajuje provoz Půjčky z fondu bydlení - Zprávy ze školy Výroční zpráva kulturní nadace 1 Lyžařský vlek zahajuje provoz Půjčky z fondu bydlení - Zprávy ze školy Výroční zpráva kulturní nadace Cena 3 Kč Leden 2009 Nápovědník Co nás čeká v novém roce 10. 1. v 17.00 Ladislav Šikola - akvarely

Více

První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně

První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně 3 První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně Cena 5 Kč Březen 2014 Nápovědník Co takhle běžecký svátek? 12. 3. od 9.30 do 11.30 7. březnové setkání JARNÍ

Více

Rovná daň nebo nízká pro chudé

Rovná daň nebo nízká pro chudé 7 Z jednání zastupitelstva - Dopravní akce Letní hudební festivaly - Konec školního roku Tvořivá škola - Ještě jednou větrné elektrárny Cena 3 Kč Červenec 2005 Nápovědník 23.7.2005 17:00-04:00 Frýdštejn

Více

Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č.

Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č. 5 Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č. Cena 5 Kč Květen 2015 V prvních květnových dnech letošního roku si připomínají

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Vladimír Mišík v Bažině - Květinové horoskopy Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky Fotografie ze zpívání u stromečku

Vladimír Mišík v Bažině - Květinové horoskopy Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky Fotografie ze zpívání u stromečku 1 Vladimír Mišík v Bažině - Květinové horoskopy Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky Fotografie ze zpívání u stromečku Cena 3 Kč Leden 2005 Redakce Rychnovského zpravodaje a zaměstnanci městského úřadu

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to.

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to. Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Poradím jak na to. Tel.: 720 442 651 M. Jónová 512 43 Jablonec nad Jizerou 452 Wellness poradce. VĚTRNÍK Proč?? Za co??? Roste!!! Zpravodaj MěÚ Vysoké

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY Uvnitř si přečtete: V Železné Rudě začalo fungovat nové výjezdové stanoviště záchranky Zasedání zastupitelstva Začátek školního roku Vzpomínka na A. Juránka Provoz horských chat MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Návštěva hejtmana Našli granát Aktivity skautů Drásovský taneční klub Tutanchámon Čtverečky Tenis v Tišnově TaeKwon-Do Úspěšná TJJ Lucky 22. 1. 4. 2. 2009 Číslo 2 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Návštěva

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Téma čísla: vzhůru za vzděláním

Téma čísla: vzhůru za vzděláním ROČNÍK I NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 Téma čísla: vzhůru za vzděláním Vážení čtenáři, opět se Vám dostává do rukou Jablonecký zpravodaj. Zářijové vydání zpravodaje

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008 Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě Nepochybně k letošnímu největšímu úspěchu města Mimoně na,,bitevním poli evropských

Více