Z Á P I S č. 6 / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 6 / 2010"

Transkript

1 Z Á P I S č. 6 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 4/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil p. Jaromír Lenoch, starosta obce, který přivítal všechny členy zastupitelstva a občany na posledním zasedání zastupitelstva v tomto složení v roce Starosta poté předložil následující návrh programu jednání: Usnesení č. 6/1: I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v tomto znění: 1) Zahájení a schválení programu zasedání 2) Zpráva o činnosti rady obce a kontrola usnesení zastupitelstva obce 3) Přijetí dotace 4) Přehled hospodaření a rozpočtové opatření č.2/2010 5) Hřbitovní řád 6) Organizační záležitosti a různé zařazeny záležitosti k FVE. Zastupitelstvo je unášení schopné v počtu 11 členů. Omluveni: p.tesař Nepřítomni: p. Kysílková a p. Kysílko Předsedající nechal o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce hlasovat. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program byl schválen. II. Zastupitelstvo bere na vědomí složení návrhové komise v sestavě: ing. Dagmar Fialová, ing. Stanislav Telec a paní Marcela Kalová. Za ověřovatele zápisu ing. Jan Látal, ing. Romana Kulhanová. Zápis z jednání vypracuje paní Markéta Pospíšilová. Předsedající nechal hlasovat. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 6/2: Starosta obce přednesl zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce. Informoval o uskutečnění jednoho zasedání rady obce a to rada č. 22. P. Drozdek vstoupil do čtení zápisu z rady a přednesl návrh, aby zastupitelstvo přehodnotilo usnesení rady. Navrhl:,, Odkoupit byt od manželů Krškových za cenu, za kterou jsme ho prodli, za dobu co ho používají, byt byl amortizován a my jsme ho prodali za 360 tis. Kč, na základě tlaku rodinných příslušníků p. Krškové. Prodali jsme ho hrubě pod cenu a oni ho nabízejí obci za 650 tis. Kč. A to by občané nepřijali dobře. P. Drozdek požádal zastupitelstvo o schválení koupi bytu v čp. 128 a doporučil o tomto tématu hlasovat, protože zbytek bytů v tomto domě je obecních a oni jsou jedinými vlastníky. P.Lenoch řekl:,,zastupitelstvo to může odhlasovat, ale oni to v žádném případě nebudou akceptovat, protože my jsme s nimi jednali o nižší ceně, oni byli ochotni jít zhruba na nějakých 600 tis., s tím, že by jsme jim z letošního rozpočtu, případně půjčky kterou by jsme předělali z půjčky na střech na půjčku na byt, zaplatili 400 tis. a zbytek by jsme nějakým způsobem v příštím roce, ale pro ně nižší cena nepřipadá v úvahu, ten byt má nějakou tržní hodnotu a předpokládám, že za to nějakou cenu dostanou a určitě nebude 350 tis. Kč a bude vyšší. P. Drozdek:,, P. starosto já to navrhuji z jiného důvodu, já jsem zaznamenal v obci od 3 lidí, že zlá obec a zlý starosta p. Jaromír Lenoch si představte nechce, aby se ten byt koupil, čili já to navrhuji proto, aby občané věděli, že my ten byt koupit chceme. Ale nemůžeme podporovat lichvu, když je to dneska celonárodním programem. P. Kulhanová:,, My samozřejmě můžeme schválit, že koupíme byt za nějakou cenu, ale tuto cenu nám nikdo nenabídl, a pak se toto usnesení nebude moci splnit. P. Konopáč:,, Já jsem u těch jednání byl a byl jsem i u rady, kde se o tom jednalo, p. Drozdek tam bohužel nebyl a nemohl se k tomu vyjádřit, takže to prezentuje teď. Ty jednání jsou od toho, aby se domlouvala nějaká akceptovatelná cena a pokud my přijmeme nějaké usnesení, že ten byt koupíme za takovou nebo takovou cenu, můžeme to udělat, ale je to úplně zbytečný. Starosta pokračoval v přednesu jednání z rady. 1 Přišla p. Kysílková, na jednání je přítomno již 12 zastupitelů.

2 2 P. Kulhanová se zeptala, zda od bude p. Maňákovi dvojnásobně zvýšeno, promítne se to i do ostatních nájemních smluv? Starosta odpověděl:,, Do všech. A pokračoval plněním usnesení minulého zastupitelstva:,, Z tohoto zastupitelstva nebylo splněno, to co bylo uloženo p. Kysílkovi, něco málo z toho dohnal p. Drozdek, co se týče zápisů takže do nového volebního období budeme vstupovat s nezpracovanými 2 zápisy a prozatím nepodepsaným 1 zápisem. P. Kysílková:,,Tady jsem Vám přinesla 1 CD, co se týká toho zasedání zastupitelstva z toho tak byly 2 CD. Tak když se Vám podařily ty CD najít, tak by jste měli najít obě dvě. Když jste říkal, že jste ho našel u nějakého znaku obce tak když se podíváte k vlajce, tak tam třeba najdete to pokračování. A potom jsem se Vám chtěla představit, jmenuji se Světlana Kysílková a to co jste tady napsal v tom dopise. Vy se prostě neumíte slušně vyjadřovat. Já vím, že tady pravděpodobně sluchu v tomto zastupitelstvu nedojdu, ale vy by jste se měl vážně zamyslet nad tím, když píšete někomu dopis aby jste se vyjadřoval slušně a normálně, jako člověk a jako starosta. Takže mě se dotkla tady ta věta:,, Celou věc řeším poštou, neboť jste se na jednání zastupitelstva dne bez omluvy nedostavil a zastupitelka obce, která s Vámi bydlí ve společné domácnosti odmítla CD převzít a předat Vám ho.,,myslíte si, že ta formulace je šťastná? Zastupitel je p. Kysílko a já jsem jeho manželka a bydlíme ve společné domácnosti. P. Lenoch:,, Já tam nebudu uvádět všechny Vaše tituly, já jsem jenom chtěl zdůraznit, že bydlíte v jedné nemovitosti, ve společné domácnosti, protože ne všichni manželé, bydlí v jednom domě a tím pádem si mohou předávat poštu. P.Kysílková:,, Nepředpokládám, že by někomu ze zastupitelů to připadalo nenormální, mně se to prostě nelíbí, a dotklo se mě to. Takový psaní je prostě urážlivý. Jinak Vám tady vracím 1 CD a budete muset dohledat tu druhou půlku. Byly tam 2. P. Lenoch:,, Nebudu muset, to je váš další omyl, nebudu muset. P. Kysílková:,, Nebudete muset, tak třeba p. Drozdek si vzpomněl, kam dal tu druhou půlku. P. Lenoch:,, Všechno k tomuto bodu. Dobře. Děkuji. P. Drozdek:,, Já jsem dostal ten dopis na vědomí, mě se zase hluboce dotklo to, že p. Kysílko, člen zastupitelstva obce, člen kontrolního výboru, prostě se k tomu staví tak, jak se staví. Já jsem to s ním projednával, když jsem byl pověřen výkonem pravomoci starosty obce nezčetně krát a byla k tomu nejméně 2 usnesení už z dřívějšího zastupitelstva, kde se to dávalo do pořádku. My jsme byli tenkrát nuceni i za účasti zastupitelů a jeden z nich byl p. Tesař, alespoň když odmítl p. Kysílko zpracovat zápis z udělat usnesení, které jsem já podepsal jako starosta pověřením zastupováním po konzultaci s odborníky na právo týkajících se zákona o obcích z ministerstva vnitra s tím, že já jsem od p. Kysílky žádný CD nepřevzal. Nikdy mně nikdo nepředl. P. Kysílková:,,Jak se to dostalo na obecní úřad? Byly tam 2. P. Drozdek:,, No pravděpodobně ho p. Kysílko dal své velice blízké kolegyni, bývalé zaměstnankyni na obci, která mně říkala, já to tady mám a Milánek Mně slíbil, že to spolu napíšem. Takže to s Milánkem tak dlouho psali, až to nenapsali, protože paní pak u nás v březnu 2009 skončila, jako účetní obce, takže já jsem nikdy nic nepřevzal, to je jedna věc a tudíž jsem ani nemohl nikomu nic předat,a mám tím na mysli, když jsem předával tu funkci z titulu pověření p. Lenochovi, když byl zvolen jako řádný starosta obce. Čili to jenom pro vysvětlenou, aby bylo jasno. K tomu usnesení, já jsem na posledním zastupitelstvu prohlásil, že pokud to pan Kysílko nesplní to usnesení, že to ověření zajistím, chybí mi jeden podpis, protože p. Babínská je týden mimo a zítra se vrátí, tak 1 podpis bude. Takže p. starosto ten zápis teda předám, kde podpisy chybí a ty dva zápisy, trvám na tom, aby to bylo protokolováno, které nebudou-li tak podle mích informací z hlediska zákona o obcích a usnesení z těch zastupitelstev dvou jsou neplatná. Protože nejsou podepsaná starostou a nejsou ověřená. Tudíž z toho důvodu nejsou platná. Já chci, aby to co jsem řekl, bylo zaprotokolováno a aby se to dořešilo. Je tu úřad, je tu starosta a jsou za 3 dny volby, starosta bude ve funkci minimálně ještě 14 dnů ode dne voleb, po celou dobu má plné právo vykonávat povinnosti, které z titulu zákona vyplývají, kromě rozhodování o majetku obce, kromě toho má vše jako by byl starostou za normální situace. No a může se stát, že starosta nebude zvolen a že se to odsune o měsíc nebo o dva, to člověk nikdy neví, takže já chci, aby to tam bylo. To je trestuhodný čin, aby takový švajderajm, to je cizí slovo, neboli nepořádek. Člověk, který všechno kritizuje ostatní všichni jsou špatní a on není schopen zajistit ty nejelementárnější věci, to je totiž prvořadá povinnost starosty obce. Skončí zastupitelstvo, tak podle zákona dle stanoveného termínu musí být zápis a ten zápis musím podepsat. P. Kysílko dostal odstupné řádné a v době odstupného v době kdy pobírá funkcionář, který odešel z funkce odstupné, je povinen. A to odstupné dostává proto, aby mohl splnit povinnosti které nestačil splnit dokud byl ve funkci. To jenom pro vysvětlení členům zastupitelstva. P. Kysílková:,, pane Drozdku, nemusíte hodnotit jeho slušnost, starejte se o svoji. P. Drozdek:,, Já jsem člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru a neposledním zastupitelstvu, tady bylo jasně řečeno co se má udělat.a to je třetí usnesení tohoto problému se týkající.nesplnil-li někdo svoji povinnost, tak to není z jeho strany slušné. A nebudu hovořit jinak. Je to trestuhodný čin. P. Konopáč:,,Já se k tomu musím vyjádřit taky, protože poslední zastupitelstvo v tomto volebním období a moje povinnost mi to říká, protože zápisy ze zastupitelstev jsou nejdůležitější dokument. Usnesení je pouze součást zápisu a zápis je výsledek zastupitelstva. Já jsem tady na to mnohokrát v minulosti upozorňoval a byl jsem za to peskován, že nějaký podpisy kontrolní výbor nahání atd. Ty podpisy jsou hodně důležité a nejdůležitější je vypracovaný zápis. Musí mít náležitosti dle zákona, jinak je neplatný a přijatá rozhodnutí jsou neplatná a obec to neobhájí. Zodpovědný je starosta a pokud to má dělat úřad, tak odpovědnost padá na jeho hlavu a to jsem již říkal několikrát. P. Kalová:,, Já bych tomu jenom chtěla říct, že když jsme to tady minule projednávali, tak se navrhlo řešení a já jsem procházela zákon o obcích, kde je přímo, že když někdo nepodepíše jednání zastupitelstva, tak se tím dopouští protizákonného jednání a docela se divím, že ty lidé, kteří to měli podepisovat, neudělali humbuk, že ten zápis není, protože ten zápis nemusí vypracovávat starosta, to může být jakákoli pověřená osoba, takže se divím, že na dalším zastupitelstvu tím nebyl pověřen někdo jiný ze zastupitelů. Tady docházelo k mnoha chybám. Nestavěla bych to tak, že je za to zodpovědný jenom p. Kysílko, ale je tu 15 zastupitelů, kteří za to měli zodpovědnost. Zápis podle zákona vypracovává zastupitelstvo. P. Látal, p. Drozdek a p. Kalová diskutovali o problému chybějících zápisů a o podrobnostech, které se chybějících zápisů z týkají. P. Kysílková:,, V každém případě byl záznam z toho jednání na 2 CD nejdříve jste nemohli najít žádné, teď jste našli jedno, tak aby ten zápis mohl být vypracovaný ať už kýmkoli v tohoto zastupitelstva, tak prostě musí být to druhé CD. P Konopáč:,, P. Kysílková, kdo ten zápis předal na obecní úřad a komu? P. Kysílková:,, Já jsem u toho nabyla, tak to nevím, ale vím, že je tam dal a že jsou dvě. P. Lenoch:,, To je zajímavé, že tak zasvěceně víte, že jsou dvě. P.Kysílková:,, Protože jsem se ho na to ptala. Dále se diskutovalo o chybějícím CD a vypracování zápisu a platnosti usnesení ze zápisu. P. Kalová upozornila na vyvěšování zápisu ze zastupitelstva na internet bez podpisů a podala návrh na vyvěšování zápisů i s podpisy, aby bylo možné zastupitelům si zápisy ověřit. Starosta objasni, že z kapacitních důvodů prostoru pro web je to zbytečné, formát PDF je daleko menší než nasunovaná verze. Zápisy lze jednoduše prověřit na OÚ a

3 Kontrolní výbor tak činí. P. Drozdek dal poznámku do zápisu:,, P. Kysílko od června letošního roku se nikterak neangažuje. Na kontrolní výbor nechodil, úkoly které se mu ukládali neplnil, takže co vám mám k tomu říct? Co ode mě chcete slyšet? Tady je člen kontrolního výboru p. Vodehnal. Je to tak? P. Vodehnal: Ano. Starosta konstatoval, že přestal chodit i na zastupitelstvo a to bez omluvy. Znovu se diskutovalo o platnosti usnesení a o chybějících zápisech. Předsedající přednesl návrh na usnesení : Usnesení č. 6/2: I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady za září 2010 a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 II. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.5/2010 ze zastupitelstva konaného , zápisy je zveřejněn na webových stránkách a je podepsán ověřovateli. III. Zastupitelstvo obce bere opakovaně na vědomí, že nebyly doposud zpracovány zápisy ze zastupitelstev 5/2007 z a 7/2008 z PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p.kysílková) IV. Zastupitelstvo bere na vědomí, že p.bohumil Kysílko dopracování chybějících zápisů viz bod III.ze zasedání zastupitelstva nesplnil, a zápisy proto nejsou součástí dokumentace o zasedání zastupitelstva v těchto termínech. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p.kysílková) K bodu 6/3: Naší obci byla přiznána účelová neinvestiční dotace od Pardubického kraje na podporu hospodaření v lesích. Usnesení č. 6/3: I. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Pardubického kraje na podporu hospodaření v lesích ve výši Kč. II. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Pardubického kraje na pro obecní knihovnu za ocenění v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši Kč. Zastupitelstvo oceňuje kvalitní práci a výsledky knihovnice p. Gabriely Sodomkové. 3 Usnesení č. 6/4: K bodu 6/4: P. Konopáč vyhodnotil stručně čerpání rozpočtu a předal slovo p. Látalovi, který pokračoval ve zdůvodnění rozpočtového opatření č.2. P. Konopáč ještě objasnil dotace od Úřadu práce a přijaté dotace. P. Drozdek se zeptal, zda jsme schopni za garantovat, že tady pro rok 2011 zůstanou nějaké finanční prostředky na odměny funkcionářů a mzdy zaměstnanců. P. Konopáč odpověděl :,,Protože se tím rozpočtem zabývám, rozpočtové opatření a návrh rozpočtu do konce roku, je spousta nepřesných čísel, které se při konečném zhodnocení a shrnutí toho hospodaření za ten rok, kdy naši nástupci budou muset přijmout ještě rozpočtové opatření v návaznosti na rozpočet příštího roku, tak se všechny položky, které tam jsou nečerpané budou muset upravit. Včera jsem mluvil s p. Ryšavým z Finančního úřadu, který mě trošku uvedl na to, že by ty příjmy, se kterými jsme byli hodně při zemi, měly být v listopadu a v prosinci na vyšší úrovni než je průměr a s tím zatím nepočítáme. Dále se nám sníží výdaje za VPP, čímž rapidně klesnou výdaje. Takže z tohoto důvodu si myslím, že by tam měl nějaký objem finančních prostředků zůstat, nedokážu říci kolik, těžko se to odhaduje. Jsou to pouze hrubé odhady. Za letošní rok jsme nepřijali jediný úvěr, nicméně snižujeme dluhovou službu obce, což je zahrnuto v rozpočtu kam jsme nedávali kontokorent, který jsme v loňském roce hodně využívali. Myslím, že start příštího roku bude zabezpečen minimálně

4 kontokorentem. Tento rozpočet se jeví jako vyrovnaný a já si myslím, že tam nějaké prostředky zůstanou, ale nevím kolik. Dále se diskutovalo na toto téma. I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a) čerpání rozpočtu v oblasti příjmů za období leden až září 2010 ve výši Kč, což činí 74,4 % schváleného rozpočtu obce; b) čerpání rozpočtu v oblasti výdajů za období leden až září 2010 ve výši Kč, což činí 68,0 % schváleného rozpočtu obce; c) čerpání rozpočtu v oblasti financování za období leden až září 2010 ve výši Kč. II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Rozpočtové opatření č. 2/2010 obce Koclířov dle 16 odst. 2 až 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění s tím, že rozpočtové příjmy se navyšují o částku Kč, rozpočtové výdaje se navyšují o částku Kč a část financování se nenavyšuje. Z uvedeného vyplývá, že: a) rozpočtové příjmy dosáhnou částky Kč b) rozpočtové výdaje budou činit Kč c) financování zůstává na Kč Jak je uvedeno v tabulkové příloze rozpočtového opatření č. 2. K bodu 6/5: P. Lenoch:,, Pokud jde o řád veřejného pohřebiště, jediná věc, která tam chyběla bylo určení tlecí doby, dobu po kterou bude platný poplatek a na kterou se uzavírají smlouvy v současné době funguje pohřebnictví v Koclířově, že tu platí ceny z roku Dále starosta upozornil na vandalismus na hřbitově, pokud se podaří získat dotaci na vybavení hřbitova, tak by tam mohlo být i osvětlení a kamerový systém. Tlecí doba je 10 let. Ceník je přílohou. Proběhla diskuze o ceníku služeb a jako protinávrh bylo hlasováno o usnesení. Usnesení č. 6/5: I. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřbitovní řád pro místní hřbitov v předloženém znění se změnou ceníku s cenou 20 Kč a 30 Kč za m 2 a rok PRO: 4 (p. Fialová, p. Látal, p. Drozdek, p. Telec) PROTI: 5 ( p. Kalová, p. Kysílková, p. Kulhanová H., p. Kulhanová R., p. Bláhová) ZDRŽEL SE: 3 (p. Vodehnal, p. Lenoch, p. Konopáč) Protinávrh nebyl přijat. I. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřbitovní řád pro místní hřbitov v předloženém znění se změnou ceníku s cenou 10 Kč a 15 Kč za m 2 a rok PRO:9 PROTI: 2 (p. Drozdek, p. Fialová) ZDRŽEL SE: 1 (p. Látal) 4 K bodu 6/6: Starosta řekl:,,já jsem se již bavil s několika zastupiteli o posledním bodíku v různém. Před 3 hodinami jsem provedl jednání s p. Hofmanem jako spoluúčastníkem ve firmě SEKO a s p. Janeckým, bývalým majitelem firmy Profistav, ohledně financování FVE na Spáleništi. V současné době jsme na tom tak, že z potřebných 40 mil. Pro výstavbu FVE a refinancování projektu jsme sehnali mil. Což nám na výstavbu elektrárny nestačí, ale přišla nabídka formátu, že by byla zajištěna firmy, která by z vlastních prostředků tu elektrárnu postavila za poměrně vyšší částku, než jaká byla vysoutěžena. Vysoutěžená částka byla 61 mil. Kč na výstavbu FVE a tahle firma nabízí výstavbu za 75 mil. Kč tím, že by do toho dala vlastní prostředky a ve chvíli, kdy by byla FVE připojena, což se do konce roku zaručuje, spuštěna a připojena do sítě a zajištěno refinancování toho projektu, tak by společnost SEKO téhle spol. zaplatila 75 mil. Za výstavbu a spol., která tu FVE stavěla by vstoupila do společnosti SEKO podílem 10% z toho 5% z podílu obce a 5% z podílu firmy Alt energie Jevíčko. Je to absolutně krizová varianta, kterou jsme schopni zajistit, pokud se nám nepodaří zajistit varianta původní. To znamená, že by FVE stavěl výherce výběrového řízení ALT energie Jevíčko za 61 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se rýsuje reálná šance že do konce příštího týdne budeme vědět že varianta č.1, ta se kterou všichni počítáme bude realizovatelná, to znamená, že to bude postaveno za vítěznou cenu, vítěznou firmou, za podmínek které jsou. To je, že ve spol. SEKO zůstane náš 70% podíl a 30% p. Hofmana, tak dávám tuhle variantu jako krizovou. Protože zastupitelstvo se nesejde pravděpodobně dřív, než za 14 dní, možná i skoro 3 týdny, protože je středa, tak by jsme o téhle záležitosti neměli kdy rozhodnout. Když se jedná o majetkovou záležitost, o 5% ve společnosti SEKO Koclířov, tak navrhuji dneska tuto krizovou variantu, která umožní obci získat min. 65% podíl na tomto projektu a jeho výnosech a zdraží tento projekt zhruba o 14 mil. Kč, což je při současných možnostech úvěru prodloužilo splatnost projektu zhruba o rok, původně počítáno na 8 let, tak teď předpokládáme na 9 let a výnos by se snížil o 5%. To je asi 35 tis. Kč ročně. Tahle varianta

5 pokud jí schválíme nastoupí opravdu na pořad dne, až když definitivně padne ta původní varianta. Původní varianta je v tuto chvíli zajištěna způsobem, že hotovost, která chybí ALT energii Jevíčko 30 mil. Kč, které jsme předpokládali, že budou z úvěru a následně budou refinancovány, tak ta hotovost by byla získána prodejem jiného projektu této firmy. Dále se diskutovalo o úvěru a dalších možnostech a podmínkách banky, zárukách. P. Konopáč vysvětlil podmínky připojení a připojení je nutné udělat do konce roku. P. Telec vyslovil obavu, že pokud bude stavba nad 61. mil., tak zda banka na refinancování přistoupí. P. Drozdek chtěl, aby byly vysvětleny rizika obce: Co se stane, když se to nestihne z jakéhokoliv důvodu. Starosta odpověděl:,, Obec prakticky ztratí co do společnosti na výstavbu investovala (proj. dokumentace, zaměření,..), na tom jsme 70 % vlastníkem a pokud by to ta společnost nestihla, tak v podstatě nese ty rizika ona. Dále se diskutovalo o postavení smlouvy. Proběhla diskuse o nastavení mantinelů pro schválení usnesení a podílu pro jinou firmu. P. Kysílková se ptala:,,kolik bude stát celkově ta FVE. Starosta odpověděl:,, 75 mil. P.Kysílková:,, Kolik bude ten úvěr a splácela by ho firma SEKO? Starosta:,,Samozřejmě, investorem je firma SEKO. P. Kalová:,,Může se stát, že ta banka úvěr neposkytne a co by se dělalo potom? Starosta:,, V absolutně krizové variantě se to stát samozřejmě může,v tu chvíli by jsme pravděpodobně pokud by jsme nesehnali peníze jiným způsobem financování, tak by jsme ten projekt - té firmě co to jí postavila patrně prodali. P. Kysílková:,, Do kdy budeme vědět, jestli bude to financování, tou bankou, těch 61 mil. P. Telec:,, Banka se chová tak, že dopředu nedá žádnou písemnou záruku. P.Kysílková:,, Přiznám se, že se mi nelíbí, byla vysoutěžena nějaká cena, projekt se najednou prodražil o 14. mil. Mně tohle připadá, nedokážu to teďka ze všech hledisek posoudit, vy o tom zřejmě víte víc a nám se to předložilo honem rychle. Pro takovýhle věci já bych rozhodně nebyla, prostě 14. mil. Je pro mě velký nárůst a žádná smlouva nic takovýho, nejednalo se o tom, nelíbí se mi to. Dále se na toto téma diskutovalo. Usnesení č. 6/6: a) Zastupitelstvo obce schvaluje vstup třetího společníka, dodavatele stavby, do společnosti SEKO Koclířov s.r.o. a snížení podílu obce ze 70% na minimálně 65%. b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) výstavbu formou dodavatelského úvěru, kdy výstavbu elektrárny zajistí dodavatelská firma na svůj náklad do schválení úvěru na refinancování 2) maximální cena takto realizované výstavby je Kč. 3) dokončení a připojení FVE do konce roku ) obec Koclířov ručí společnosti dodávající stavbu za připojení projektu do sítě PRO:10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (p. Kalová,p. Kysílková) Starosta poděkoval za rok a půl roku spolupráce a ukončil zasedání zastupitelstva. Místostarosta zhodnotil celé volební období. Jednání bylo starostou obce ukončeno v 19:30 hodin. Zápis byl zpracován dne Zapsala: M. Pospíšilová Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Látal Ing. Romana Kulhanová 5 Pavel Konopáč místostarosta obce Jaromír Lenoch starosta obce

Z Á P I S č. 2 / 2011

Z Á P I S č. 2 / 2011 Z Á P I S č. 2 / 2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 25.5.2011 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 2/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Jaromír Lenoch.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme. Konstatuji,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 4. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Kamil Jan Svoboda Ing. Mgr. Petr Černý Program Paní primátorka přivítala přítomné na 20. řádné schůzi

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více