Z Á P I S č. 6 / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 6 / 2010"

Transkript

1 Z Á P I S č. 6 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 4/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil p. Jaromír Lenoch, starosta obce, který přivítal všechny členy zastupitelstva a občany na posledním zasedání zastupitelstva v tomto složení v roce Starosta poté předložil následující návrh programu jednání: Usnesení č. 6/1: I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v tomto znění: 1) Zahájení a schválení programu zasedání 2) Zpráva o činnosti rady obce a kontrola usnesení zastupitelstva obce 3) Přijetí dotace 4) Přehled hospodaření a rozpočtové opatření č.2/2010 5) Hřbitovní řád 6) Organizační záležitosti a různé zařazeny záležitosti k FVE. Zastupitelstvo je unášení schopné v počtu 11 členů. Omluveni: p.tesař Nepřítomni: p. Kysílková a p. Kysílko Předsedající nechal o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce hlasovat. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program byl schválen. II. Zastupitelstvo bere na vědomí složení návrhové komise v sestavě: ing. Dagmar Fialová, ing. Stanislav Telec a paní Marcela Kalová. Za ověřovatele zápisu ing. Jan Látal, ing. Romana Kulhanová. Zápis z jednání vypracuje paní Markéta Pospíšilová. Předsedající nechal hlasovat. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 6/2: Starosta obce přednesl zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce. Informoval o uskutečnění jednoho zasedání rady obce a to rada č. 22. P. Drozdek vstoupil do čtení zápisu z rady a přednesl návrh, aby zastupitelstvo přehodnotilo usnesení rady. Navrhl:,, Odkoupit byt od manželů Krškových za cenu, za kterou jsme ho prodli, za dobu co ho používají, byt byl amortizován a my jsme ho prodali za 360 tis. Kč, na základě tlaku rodinných příslušníků p. Krškové. Prodali jsme ho hrubě pod cenu a oni ho nabízejí obci za 650 tis. Kč. A to by občané nepřijali dobře. P. Drozdek požádal zastupitelstvo o schválení koupi bytu v čp. 128 a doporučil o tomto tématu hlasovat, protože zbytek bytů v tomto domě je obecních a oni jsou jedinými vlastníky. P.Lenoch řekl:,,zastupitelstvo to může odhlasovat, ale oni to v žádném případě nebudou akceptovat, protože my jsme s nimi jednali o nižší ceně, oni byli ochotni jít zhruba na nějakých 600 tis., s tím, že by jsme jim z letošního rozpočtu, případně půjčky kterou by jsme předělali z půjčky na střech na půjčku na byt, zaplatili 400 tis. a zbytek by jsme nějakým způsobem v příštím roce, ale pro ně nižší cena nepřipadá v úvahu, ten byt má nějakou tržní hodnotu a předpokládám, že za to nějakou cenu dostanou a určitě nebude 350 tis. Kč a bude vyšší. P. Drozdek:,, P. starosto já to navrhuji z jiného důvodu, já jsem zaznamenal v obci od 3 lidí, že zlá obec a zlý starosta p. Jaromír Lenoch si představte nechce, aby se ten byt koupil, čili já to navrhuji proto, aby občané věděli, že my ten byt koupit chceme. Ale nemůžeme podporovat lichvu, když je to dneska celonárodním programem. P. Kulhanová:,, My samozřejmě můžeme schválit, že koupíme byt za nějakou cenu, ale tuto cenu nám nikdo nenabídl, a pak se toto usnesení nebude moci splnit. P. Konopáč:,, Já jsem u těch jednání byl a byl jsem i u rady, kde se o tom jednalo, p. Drozdek tam bohužel nebyl a nemohl se k tomu vyjádřit, takže to prezentuje teď. Ty jednání jsou od toho, aby se domlouvala nějaká akceptovatelná cena a pokud my přijmeme nějaké usnesení, že ten byt koupíme za takovou nebo takovou cenu, můžeme to udělat, ale je to úplně zbytečný. Starosta pokračoval v přednesu jednání z rady. 1 Přišla p. Kysílková, na jednání je přítomno již 12 zastupitelů.

2 2 P. Kulhanová se zeptala, zda od bude p. Maňákovi dvojnásobně zvýšeno, promítne se to i do ostatních nájemních smluv? Starosta odpověděl:,, Do všech. A pokračoval plněním usnesení minulého zastupitelstva:,, Z tohoto zastupitelstva nebylo splněno, to co bylo uloženo p. Kysílkovi, něco málo z toho dohnal p. Drozdek, co se týče zápisů takže do nového volebního období budeme vstupovat s nezpracovanými 2 zápisy a prozatím nepodepsaným 1 zápisem. P. Kysílková:,,Tady jsem Vám přinesla 1 CD, co se týká toho zasedání zastupitelstva z toho tak byly 2 CD. Tak když se Vám podařily ty CD najít, tak by jste měli najít obě dvě. Když jste říkal, že jste ho našel u nějakého znaku obce tak když se podíváte k vlajce, tak tam třeba najdete to pokračování. A potom jsem se Vám chtěla představit, jmenuji se Světlana Kysílková a to co jste tady napsal v tom dopise. Vy se prostě neumíte slušně vyjadřovat. Já vím, že tady pravděpodobně sluchu v tomto zastupitelstvu nedojdu, ale vy by jste se měl vážně zamyslet nad tím, když píšete někomu dopis aby jste se vyjadřoval slušně a normálně, jako člověk a jako starosta. Takže mě se dotkla tady ta věta:,, Celou věc řeším poštou, neboť jste se na jednání zastupitelstva dne bez omluvy nedostavil a zastupitelka obce, která s Vámi bydlí ve společné domácnosti odmítla CD převzít a předat Vám ho.,,myslíte si, že ta formulace je šťastná? Zastupitel je p. Kysílko a já jsem jeho manželka a bydlíme ve společné domácnosti. P. Lenoch:,, Já tam nebudu uvádět všechny Vaše tituly, já jsem jenom chtěl zdůraznit, že bydlíte v jedné nemovitosti, ve společné domácnosti, protože ne všichni manželé, bydlí v jednom domě a tím pádem si mohou předávat poštu. P.Kysílková:,, Nepředpokládám, že by někomu ze zastupitelů to připadalo nenormální, mně se to prostě nelíbí, a dotklo se mě to. Takový psaní je prostě urážlivý. Jinak Vám tady vracím 1 CD a budete muset dohledat tu druhou půlku. Byly tam 2. P. Lenoch:,, Nebudu muset, to je váš další omyl, nebudu muset. P. Kysílková:,, Nebudete muset, tak třeba p. Drozdek si vzpomněl, kam dal tu druhou půlku. P. Lenoch:,, Všechno k tomuto bodu. Dobře. Děkuji. P. Drozdek:,, Já jsem dostal ten dopis na vědomí, mě se zase hluboce dotklo to, že p. Kysílko, člen zastupitelstva obce, člen kontrolního výboru, prostě se k tomu staví tak, jak se staví. Já jsem to s ním projednával, když jsem byl pověřen výkonem pravomoci starosty obce nezčetně krát a byla k tomu nejméně 2 usnesení už z dřívějšího zastupitelstva, kde se to dávalo do pořádku. My jsme byli tenkrát nuceni i za účasti zastupitelů a jeden z nich byl p. Tesař, alespoň když odmítl p. Kysílko zpracovat zápis z udělat usnesení, které jsem já podepsal jako starosta pověřením zastupováním po konzultaci s odborníky na právo týkajících se zákona o obcích z ministerstva vnitra s tím, že já jsem od p. Kysílky žádný CD nepřevzal. Nikdy mně nikdo nepředl. P. Kysílková:,,Jak se to dostalo na obecní úřad? Byly tam 2. P. Drozdek:,, No pravděpodobně ho p. Kysílko dal své velice blízké kolegyni, bývalé zaměstnankyni na obci, která mně říkala, já to tady mám a Milánek Mně slíbil, že to spolu napíšem. Takže to s Milánkem tak dlouho psali, až to nenapsali, protože paní pak u nás v březnu 2009 skončila, jako účetní obce, takže já jsem nikdy nic nepřevzal, to je jedna věc a tudíž jsem ani nemohl nikomu nic předat,a mám tím na mysli, když jsem předával tu funkci z titulu pověření p. Lenochovi, když byl zvolen jako řádný starosta obce. Čili to jenom pro vysvětlenou, aby bylo jasno. K tomu usnesení, já jsem na posledním zastupitelstvu prohlásil, že pokud to pan Kysílko nesplní to usnesení, že to ověření zajistím, chybí mi jeden podpis, protože p. Babínská je týden mimo a zítra se vrátí, tak 1 podpis bude. Takže p. starosto ten zápis teda předám, kde podpisy chybí a ty dva zápisy, trvám na tom, aby to bylo protokolováno, které nebudou-li tak podle mích informací z hlediska zákona o obcích a usnesení z těch zastupitelstev dvou jsou neplatná. Protože nejsou podepsaná starostou a nejsou ověřená. Tudíž z toho důvodu nejsou platná. Já chci, aby to co jsem řekl, bylo zaprotokolováno a aby se to dořešilo. Je tu úřad, je tu starosta a jsou za 3 dny volby, starosta bude ve funkci minimálně ještě 14 dnů ode dne voleb, po celou dobu má plné právo vykonávat povinnosti, které z titulu zákona vyplývají, kromě rozhodování o majetku obce, kromě toho má vše jako by byl starostou za normální situace. No a může se stát, že starosta nebude zvolen a že se to odsune o měsíc nebo o dva, to člověk nikdy neví, takže já chci, aby to tam bylo. To je trestuhodný čin, aby takový švajderajm, to je cizí slovo, neboli nepořádek. Člověk, který všechno kritizuje ostatní všichni jsou špatní a on není schopen zajistit ty nejelementárnější věci, to je totiž prvořadá povinnost starosty obce. Skončí zastupitelstvo, tak podle zákona dle stanoveného termínu musí být zápis a ten zápis musím podepsat. P. Kysílko dostal odstupné řádné a v době odstupného v době kdy pobírá funkcionář, který odešel z funkce odstupné, je povinen. A to odstupné dostává proto, aby mohl splnit povinnosti které nestačil splnit dokud byl ve funkci. To jenom pro vysvětlení členům zastupitelstva. P. Kysílková:,, pane Drozdku, nemusíte hodnotit jeho slušnost, starejte se o svoji. P. Drozdek:,, Já jsem člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru a neposledním zastupitelstvu, tady bylo jasně řečeno co se má udělat.a to je třetí usnesení tohoto problému se týkající.nesplnil-li někdo svoji povinnost, tak to není z jeho strany slušné. A nebudu hovořit jinak. Je to trestuhodný čin. P. Konopáč:,,Já se k tomu musím vyjádřit taky, protože poslední zastupitelstvo v tomto volebním období a moje povinnost mi to říká, protože zápisy ze zastupitelstev jsou nejdůležitější dokument. Usnesení je pouze součást zápisu a zápis je výsledek zastupitelstva. Já jsem tady na to mnohokrát v minulosti upozorňoval a byl jsem za to peskován, že nějaký podpisy kontrolní výbor nahání atd. Ty podpisy jsou hodně důležité a nejdůležitější je vypracovaný zápis. Musí mít náležitosti dle zákona, jinak je neplatný a přijatá rozhodnutí jsou neplatná a obec to neobhájí. Zodpovědný je starosta a pokud to má dělat úřad, tak odpovědnost padá na jeho hlavu a to jsem již říkal několikrát. P. Kalová:,, Já bych tomu jenom chtěla říct, že když jsme to tady minule projednávali, tak se navrhlo řešení a já jsem procházela zákon o obcích, kde je přímo, že když někdo nepodepíše jednání zastupitelstva, tak se tím dopouští protizákonného jednání a docela se divím, že ty lidé, kteří to měli podepisovat, neudělali humbuk, že ten zápis není, protože ten zápis nemusí vypracovávat starosta, to může být jakákoli pověřená osoba, takže se divím, že na dalším zastupitelstvu tím nebyl pověřen někdo jiný ze zastupitelů. Tady docházelo k mnoha chybám. Nestavěla bych to tak, že je za to zodpovědný jenom p. Kysílko, ale je tu 15 zastupitelů, kteří za to měli zodpovědnost. Zápis podle zákona vypracovává zastupitelstvo. P. Látal, p. Drozdek a p. Kalová diskutovali o problému chybějících zápisů a o podrobnostech, které se chybějících zápisů z týkají. P. Kysílková:,, V každém případě byl záznam z toho jednání na 2 CD nejdříve jste nemohli najít žádné, teď jste našli jedno, tak aby ten zápis mohl být vypracovaný ať už kýmkoli v tohoto zastupitelstva, tak prostě musí být to druhé CD. P Konopáč:,, P. Kysílková, kdo ten zápis předal na obecní úřad a komu? P. Kysílková:,, Já jsem u toho nabyla, tak to nevím, ale vím, že je tam dal a že jsou dvě. P. Lenoch:,, To je zajímavé, že tak zasvěceně víte, že jsou dvě. P.Kysílková:,, Protože jsem se ho na to ptala. Dále se diskutovalo o chybějícím CD a vypracování zápisu a platnosti usnesení ze zápisu. P. Kalová upozornila na vyvěšování zápisu ze zastupitelstva na internet bez podpisů a podala návrh na vyvěšování zápisů i s podpisy, aby bylo možné zastupitelům si zápisy ověřit. Starosta objasni, že z kapacitních důvodů prostoru pro web je to zbytečné, formát PDF je daleko menší než nasunovaná verze. Zápisy lze jednoduše prověřit na OÚ a

3 Kontrolní výbor tak činí. P. Drozdek dal poznámku do zápisu:,, P. Kysílko od června letošního roku se nikterak neangažuje. Na kontrolní výbor nechodil, úkoly které se mu ukládali neplnil, takže co vám mám k tomu říct? Co ode mě chcete slyšet? Tady je člen kontrolního výboru p. Vodehnal. Je to tak? P. Vodehnal: Ano. Starosta konstatoval, že přestal chodit i na zastupitelstvo a to bez omluvy. Znovu se diskutovalo o platnosti usnesení a o chybějících zápisech. Předsedající přednesl návrh na usnesení : Usnesení č. 6/2: I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady za září 2010 a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 II. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.5/2010 ze zastupitelstva konaného , zápisy je zveřejněn na webových stránkách a je podepsán ověřovateli. III. Zastupitelstvo obce bere opakovaně na vědomí, že nebyly doposud zpracovány zápisy ze zastupitelstev 5/2007 z a 7/2008 z PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p.kysílková) IV. Zastupitelstvo bere na vědomí, že p.bohumil Kysílko dopracování chybějících zápisů viz bod III.ze zasedání zastupitelstva nesplnil, a zápisy proto nejsou součástí dokumentace o zasedání zastupitelstva v těchto termínech. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p.kysílková) K bodu 6/3: Naší obci byla přiznána účelová neinvestiční dotace od Pardubického kraje na podporu hospodaření v lesích. Usnesení č. 6/3: I. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Pardubického kraje na podporu hospodaření v lesích ve výši Kč. II. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Pardubického kraje na pro obecní knihovnu za ocenění v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši Kč. Zastupitelstvo oceňuje kvalitní práci a výsledky knihovnice p. Gabriely Sodomkové. 3 Usnesení č. 6/4: K bodu 6/4: P. Konopáč vyhodnotil stručně čerpání rozpočtu a předal slovo p. Látalovi, který pokračoval ve zdůvodnění rozpočtového opatření č.2. P. Konopáč ještě objasnil dotace od Úřadu práce a přijaté dotace. P. Drozdek se zeptal, zda jsme schopni za garantovat, že tady pro rok 2011 zůstanou nějaké finanční prostředky na odměny funkcionářů a mzdy zaměstnanců. P. Konopáč odpověděl :,,Protože se tím rozpočtem zabývám, rozpočtové opatření a návrh rozpočtu do konce roku, je spousta nepřesných čísel, které se při konečném zhodnocení a shrnutí toho hospodaření za ten rok, kdy naši nástupci budou muset přijmout ještě rozpočtové opatření v návaznosti na rozpočet příštího roku, tak se všechny položky, které tam jsou nečerpané budou muset upravit. Včera jsem mluvil s p. Ryšavým z Finančního úřadu, který mě trošku uvedl na to, že by ty příjmy, se kterými jsme byli hodně při zemi, měly být v listopadu a v prosinci na vyšší úrovni než je průměr a s tím zatím nepočítáme. Dále se nám sníží výdaje za VPP, čímž rapidně klesnou výdaje. Takže z tohoto důvodu si myslím, že by tam měl nějaký objem finančních prostředků zůstat, nedokážu říci kolik, těžko se to odhaduje. Jsou to pouze hrubé odhady. Za letošní rok jsme nepřijali jediný úvěr, nicméně snižujeme dluhovou službu obce, což je zahrnuto v rozpočtu kam jsme nedávali kontokorent, který jsme v loňském roce hodně využívali. Myslím, že start příštího roku bude zabezpečen minimálně

4 kontokorentem. Tento rozpočet se jeví jako vyrovnaný a já si myslím, že tam nějaké prostředky zůstanou, ale nevím kolik. Dále se diskutovalo na toto téma. I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a) čerpání rozpočtu v oblasti příjmů za období leden až září 2010 ve výši Kč, což činí 74,4 % schváleného rozpočtu obce; b) čerpání rozpočtu v oblasti výdajů za období leden až září 2010 ve výši Kč, což činí 68,0 % schváleného rozpočtu obce; c) čerpání rozpočtu v oblasti financování za období leden až září 2010 ve výši Kč. II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Rozpočtové opatření č. 2/2010 obce Koclířov dle 16 odst. 2 až 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění s tím, že rozpočtové příjmy se navyšují o částku Kč, rozpočtové výdaje se navyšují o částku Kč a část financování se nenavyšuje. Z uvedeného vyplývá, že: a) rozpočtové příjmy dosáhnou částky Kč b) rozpočtové výdaje budou činit Kč c) financování zůstává na Kč Jak je uvedeno v tabulkové příloze rozpočtového opatření č. 2. K bodu 6/5: P. Lenoch:,, Pokud jde o řád veřejného pohřebiště, jediná věc, která tam chyběla bylo určení tlecí doby, dobu po kterou bude platný poplatek a na kterou se uzavírají smlouvy v současné době funguje pohřebnictví v Koclířově, že tu platí ceny z roku Dále starosta upozornil na vandalismus na hřbitově, pokud se podaří získat dotaci na vybavení hřbitova, tak by tam mohlo být i osvětlení a kamerový systém. Tlecí doba je 10 let. Ceník je přílohou. Proběhla diskuze o ceníku služeb a jako protinávrh bylo hlasováno o usnesení. Usnesení č. 6/5: I. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřbitovní řád pro místní hřbitov v předloženém znění se změnou ceníku s cenou 20 Kč a 30 Kč za m 2 a rok PRO: 4 (p. Fialová, p. Látal, p. Drozdek, p. Telec) PROTI: 5 ( p. Kalová, p. Kysílková, p. Kulhanová H., p. Kulhanová R., p. Bláhová) ZDRŽEL SE: 3 (p. Vodehnal, p. Lenoch, p. Konopáč) Protinávrh nebyl přijat. I. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřbitovní řád pro místní hřbitov v předloženém znění se změnou ceníku s cenou 10 Kč a 15 Kč za m 2 a rok PRO:9 PROTI: 2 (p. Drozdek, p. Fialová) ZDRŽEL SE: 1 (p. Látal) 4 K bodu 6/6: Starosta řekl:,,já jsem se již bavil s několika zastupiteli o posledním bodíku v různém. Před 3 hodinami jsem provedl jednání s p. Hofmanem jako spoluúčastníkem ve firmě SEKO a s p. Janeckým, bývalým majitelem firmy Profistav, ohledně financování FVE na Spáleništi. V současné době jsme na tom tak, že z potřebných 40 mil. Pro výstavbu FVE a refinancování projektu jsme sehnali mil. Což nám na výstavbu elektrárny nestačí, ale přišla nabídka formátu, že by byla zajištěna firmy, která by z vlastních prostředků tu elektrárnu postavila za poměrně vyšší částku, než jaká byla vysoutěžena. Vysoutěžená částka byla 61 mil. Kč na výstavbu FVE a tahle firma nabízí výstavbu za 75 mil. Kč tím, že by do toho dala vlastní prostředky a ve chvíli, kdy by byla FVE připojena, což se do konce roku zaručuje, spuštěna a připojena do sítě a zajištěno refinancování toho projektu, tak by společnost SEKO téhle spol. zaplatila 75 mil. Za výstavbu a spol., která tu FVE stavěla by vstoupila do společnosti SEKO podílem 10% z toho 5% z podílu obce a 5% z podílu firmy Alt energie Jevíčko. Je to absolutně krizová varianta, kterou jsme schopni zajistit, pokud se nám nepodaří zajistit varianta původní. To znamená, že by FVE stavěl výherce výběrového řízení ALT energie Jevíčko za 61 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se rýsuje reálná šance že do konce příštího týdne budeme vědět že varianta č.1, ta se kterou všichni počítáme bude realizovatelná, to znamená, že to bude postaveno za vítěznou cenu, vítěznou firmou, za podmínek které jsou. To je, že ve spol. SEKO zůstane náš 70% podíl a 30% p. Hofmana, tak dávám tuhle variantu jako krizovou. Protože zastupitelstvo se nesejde pravděpodobně dřív, než za 14 dní, možná i skoro 3 týdny, protože je středa, tak by jsme o téhle záležitosti neměli kdy rozhodnout. Když se jedná o majetkovou záležitost, o 5% ve společnosti SEKO Koclířov, tak navrhuji dneska tuto krizovou variantu, která umožní obci získat min. 65% podíl na tomto projektu a jeho výnosech a zdraží tento projekt zhruba o 14 mil. Kč, což je při současných možnostech úvěru prodloužilo splatnost projektu zhruba o rok, původně počítáno na 8 let, tak teď předpokládáme na 9 let a výnos by se snížil o 5%. To je asi 35 tis. Kč ročně. Tahle varianta

5 pokud jí schválíme nastoupí opravdu na pořad dne, až když definitivně padne ta původní varianta. Původní varianta je v tuto chvíli zajištěna způsobem, že hotovost, která chybí ALT energii Jevíčko 30 mil. Kč, které jsme předpokládali, že budou z úvěru a následně budou refinancovány, tak ta hotovost by byla získána prodejem jiného projektu této firmy. Dále se diskutovalo o úvěru a dalších možnostech a podmínkách banky, zárukách. P. Konopáč vysvětlil podmínky připojení a připojení je nutné udělat do konce roku. P. Telec vyslovil obavu, že pokud bude stavba nad 61. mil., tak zda banka na refinancování přistoupí. P. Drozdek chtěl, aby byly vysvětleny rizika obce: Co se stane, když se to nestihne z jakéhokoliv důvodu. Starosta odpověděl:,, Obec prakticky ztratí co do společnosti na výstavbu investovala (proj. dokumentace, zaměření,..), na tom jsme 70 % vlastníkem a pokud by to ta společnost nestihla, tak v podstatě nese ty rizika ona. Dále se diskutovalo o postavení smlouvy. Proběhla diskuse o nastavení mantinelů pro schválení usnesení a podílu pro jinou firmu. P. Kysílková se ptala:,,kolik bude stát celkově ta FVE. Starosta odpověděl:,, 75 mil. P.Kysílková:,, Kolik bude ten úvěr a splácela by ho firma SEKO? Starosta:,,Samozřejmě, investorem je firma SEKO. P. Kalová:,,Může se stát, že ta banka úvěr neposkytne a co by se dělalo potom? Starosta:,, V absolutně krizové variantě se to stát samozřejmě může,v tu chvíli by jsme pravděpodobně pokud by jsme nesehnali peníze jiným způsobem financování, tak by jsme ten projekt - té firmě co to jí postavila patrně prodali. P. Kysílková:,, Do kdy budeme vědět, jestli bude to financování, tou bankou, těch 61 mil. P. Telec:,, Banka se chová tak, že dopředu nedá žádnou písemnou záruku. P.Kysílková:,, Přiznám se, že se mi nelíbí, byla vysoutěžena nějaká cena, projekt se najednou prodražil o 14. mil. Mně tohle připadá, nedokážu to teďka ze všech hledisek posoudit, vy o tom zřejmě víte víc a nám se to předložilo honem rychle. Pro takovýhle věci já bych rozhodně nebyla, prostě 14. mil. Je pro mě velký nárůst a žádná smlouva nic takovýho, nejednalo se o tom, nelíbí se mi to. Dále se na toto téma diskutovalo. Usnesení č. 6/6: a) Zastupitelstvo obce schvaluje vstup třetího společníka, dodavatele stavby, do společnosti SEKO Koclířov s.r.o. a snížení podílu obce ze 70% na minimálně 65%. b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) výstavbu formou dodavatelského úvěru, kdy výstavbu elektrárny zajistí dodavatelská firma na svůj náklad do schválení úvěru na refinancování 2) maximální cena takto realizované výstavby je Kč. 3) dokončení a připojení FVE do konce roku ) obec Koclířov ručí společnosti dodávající stavbu za připojení projektu do sítě PRO:10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (p. Kalová,p. Kysílková) Starosta poděkoval za rok a půl roku spolupráce a ukončil zasedání zastupitelstva. Místostarosta zhodnotil celé volební období. Jednání bylo starostou obce ukončeno v 19:30 hodin. Zápis byl zpracován dne Zapsala: M. Pospíšilová Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Látal Ing. Romana Kulhanová 5 Pavel Konopáč místostarosta obce Jaromír Lenoch starosta obce

Usnesení č. 1/ :

Usnesení č. 1/ : Z Á P I S č. 05/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 08. 07. 2014 v 17:30 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.41 hodin, a řídil starosta obce p.

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z Á P I S č. 2 / 2011

Z Á P I S č. 2 / 2011 Z Á P I S č. 2 / 2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 25.5.2011 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 2/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Jaromír Lenoch.

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 22.02. 2017 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 9 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Obec Sedlice Zastupitelstvo obce Sedlice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Přítomni : viz příloha č.1 prezenční listina

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin.

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku.

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku. Zápis z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 8. 12. 2004 v 17.00 hod v Kulturním středisku. Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, L. Sušická, M. Kindlová, J. Koutecký Omluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 19. 10. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecní úřad v Droužkovicích Z Á P I S. z 11. jednání zastupitelstva Obce Droužkovice, konaného dne:

Obecní úřad v Droužkovicích Z Á P I S. z 11. jednání zastupitelstva Obce Droužkovice, konaného dne: Obecní úřad v Droužkovicích Z Á P I S z 11. jednání zastupitelstva Obce Droužkovice, konaného dne: 30. 05. 2016 Místo konání: Termín: Přítomno: Nepřítomni: Jednání řídil: zasedací místnost Obecního úřadu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 12. února 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 12. února 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 12. února 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis č. 1/2016. z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Zápis č. 1/2016. z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou Zápis č. 1/216 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou Datum jednání : 11. 1. 216 Přítomní členové : Ing. Roubíček, Ing. Janeček, Ing. Pospíšil, p. Novák, Ing. Procházková,

Více

Z Á P I S č. 5/2016. Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno Ing. J. Moravcovou a P. Benešovskou.

Z Á P I S č. 5/2016. Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno Ing. J. Moravcovou a P. Benešovskou. Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 14.11.2016 od 18:00 hod na obecním úřadě ve Vrátkově ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Obec Těchobuz Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01134/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2011 konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne od 17 hodin.

Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne od 17 hodin. 1. Zahájení Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne 11. 3. 2015 od 17 hodin. Zasedání zastupitelstva obce Kadlín bylo zahájeno v 17 hod. starostkou obce M. Gregorovou s informací,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina konaného dne v sále Domu zahrádkářů

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina konaného dne v sále Domu zahrádkářů Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 10. 12. 2014 v sále Domu zahrádkářů 1) Zahájení Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17,02 hod. V okamžiku zahájení

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více