Z Á P I S č. 6 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 6 / 2010"

Transkript

1 Z Á P I S č. 6 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 4/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil p. Jaromír Lenoch, starosta obce, který přivítal všechny členy zastupitelstva a občany na posledním zasedání zastupitelstva v tomto složení v roce Starosta poté předložil následující návrh programu jednání: Usnesení č. 6/1: I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v tomto znění: 1) Zahájení a schválení programu zasedání 2) Zpráva o činnosti rady obce a kontrola usnesení zastupitelstva obce 3) Přijetí dotace 4) Přehled hospodaření a rozpočtové opatření č.2/2010 5) Hřbitovní řád 6) Organizační záležitosti a různé zařazeny záležitosti k FVE. Zastupitelstvo je unášení schopné v počtu 11 členů. Omluveni: p.tesař Nepřítomni: p. Kysílková a p. Kysílko Předsedající nechal o návrhu programu zasedání zastupitelstva obce hlasovat. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program byl schválen. II. Zastupitelstvo bere na vědomí složení návrhové komise v sestavě: ing. Dagmar Fialová, ing. Stanislav Telec a paní Marcela Kalová. Za ověřovatele zápisu ing. Jan Látal, ing. Romana Kulhanová. Zápis z jednání vypracuje paní Markéta Pospíšilová. Předsedající nechal hlasovat. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 6/2: Starosta obce přednesl zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce. Informoval o uskutečnění jednoho zasedání rady obce a to rada č. 22. P. Drozdek vstoupil do čtení zápisu z rady a přednesl návrh, aby zastupitelstvo přehodnotilo usnesení rady. Navrhl:,, Odkoupit byt od manželů Krškových za cenu, za kterou jsme ho prodli, za dobu co ho používají, byt byl amortizován a my jsme ho prodali za 360 tis. Kč, na základě tlaku rodinných příslušníků p. Krškové. Prodali jsme ho hrubě pod cenu a oni ho nabízejí obci za 650 tis. Kč. A to by občané nepřijali dobře. P. Drozdek požádal zastupitelstvo o schválení koupi bytu v čp. 128 a doporučil o tomto tématu hlasovat, protože zbytek bytů v tomto domě je obecních a oni jsou jedinými vlastníky. P.Lenoch řekl:,,zastupitelstvo to může odhlasovat, ale oni to v žádném případě nebudou akceptovat, protože my jsme s nimi jednali o nižší ceně, oni byli ochotni jít zhruba na nějakých 600 tis., s tím, že by jsme jim z letošního rozpočtu, případně půjčky kterou by jsme předělali z půjčky na střech na půjčku na byt, zaplatili 400 tis. a zbytek by jsme nějakým způsobem v příštím roce, ale pro ně nižší cena nepřipadá v úvahu, ten byt má nějakou tržní hodnotu a předpokládám, že za to nějakou cenu dostanou a určitě nebude 350 tis. Kč a bude vyšší. P. Drozdek:,, P. starosto já to navrhuji z jiného důvodu, já jsem zaznamenal v obci od 3 lidí, že zlá obec a zlý starosta p. Jaromír Lenoch si představte nechce, aby se ten byt koupil, čili já to navrhuji proto, aby občané věděli, že my ten byt koupit chceme. Ale nemůžeme podporovat lichvu, když je to dneska celonárodním programem. P. Kulhanová:,, My samozřejmě můžeme schválit, že koupíme byt za nějakou cenu, ale tuto cenu nám nikdo nenabídl, a pak se toto usnesení nebude moci splnit. P. Konopáč:,, Já jsem u těch jednání byl a byl jsem i u rady, kde se o tom jednalo, p. Drozdek tam bohužel nebyl a nemohl se k tomu vyjádřit, takže to prezentuje teď. Ty jednání jsou od toho, aby se domlouvala nějaká akceptovatelná cena a pokud my přijmeme nějaké usnesení, že ten byt koupíme za takovou nebo takovou cenu, můžeme to udělat, ale je to úplně zbytečný. Starosta pokračoval v přednesu jednání z rady. 1 Přišla p. Kysílková, na jednání je přítomno již 12 zastupitelů.

2 2 P. Kulhanová se zeptala, zda od bude p. Maňákovi dvojnásobně zvýšeno, promítne se to i do ostatních nájemních smluv? Starosta odpověděl:,, Do všech. A pokračoval plněním usnesení minulého zastupitelstva:,, Z tohoto zastupitelstva nebylo splněno, to co bylo uloženo p. Kysílkovi, něco málo z toho dohnal p. Drozdek, co se týče zápisů takže do nového volebního období budeme vstupovat s nezpracovanými 2 zápisy a prozatím nepodepsaným 1 zápisem. P. Kysílková:,,Tady jsem Vám přinesla 1 CD, co se týká toho zasedání zastupitelstva z toho tak byly 2 CD. Tak když se Vám podařily ty CD najít, tak by jste měli najít obě dvě. Když jste říkal, že jste ho našel u nějakého znaku obce tak když se podíváte k vlajce, tak tam třeba najdete to pokračování. A potom jsem se Vám chtěla představit, jmenuji se Světlana Kysílková a to co jste tady napsal v tom dopise. Vy se prostě neumíte slušně vyjadřovat. Já vím, že tady pravděpodobně sluchu v tomto zastupitelstvu nedojdu, ale vy by jste se měl vážně zamyslet nad tím, když píšete někomu dopis aby jste se vyjadřoval slušně a normálně, jako člověk a jako starosta. Takže mě se dotkla tady ta věta:,, Celou věc řeším poštou, neboť jste se na jednání zastupitelstva dne bez omluvy nedostavil a zastupitelka obce, která s Vámi bydlí ve společné domácnosti odmítla CD převzít a předat Vám ho.,,myslíte si, že ta formulace je šťastná? Zastupitel je p. Kysílko a já jsem jeho manželka a bydlíme ve společné domácnosti. P. Lenoch:,, Já tam nebudu uvádět všechny Vaše tituly, já jsem jenom chtěl zdůraznit, že bydlíte v jedné nemovitosti, ve společné domácnosti, protože ne všichni manželé, bydlí v jednom domě a tím pádem si mohou předávat poštu. P.Kysílková:,, Nepředpokládám, že by někomu ze zastupitelů to připadalo nenormální, mně se to prostě nelíbí, a dotklo se mě to. Takový psaní je prostě urážlivý. Jinak Vám tady vracím 1 CD a budete muset dohledat tu druhou půlku. Byly tam 2. P. Lenoch:,, Nebudu muset, to je váš další omyl, nebudu muset. P. Kysílková:,, Nebudete muset, tak třeba p. Drozdek si vzpomněl, kam dal tu druhou půlku. P. Lenoch:,, Všechno k tomuto bodu. Dobře. Děkuji. P. Drozdek:,, Já jsem dostal ten dopis na vědomí, mě se zase hluboce dotklo to, že p. Kysílko, člen zastupitelstva obce, člen kontrolního výboru, prostě se k tomu staví tak, jak se staví. Já jsem to s ním projednával, když jsem byl pověřen výkonem pravomoci starosty obce nezčetně krát a byla k tomu nejméně 2 usnesení už z dřívějšího zastupitelstva, kde se to dávalo do pořádku. My jsme byli tenkrát nuceni i za účasti zastupitelů a jeden z nich byl p. Tesař, alespoň když odmítl p. Kysílko zpracovat zápis z udělat usnesení, které jsem já podepsal jako starosta pověřením zastupováním po konzultaci s odborníky na právo týkajících se zákona o obcích z ministerstva vnitra s tím, že já jsem od p. Kysílky žádný CD nepřevzal. Nikdy mně nikdo nepředl. P. Kysílková:,,Jak se to dostalo na obecní úřad? Byly tam 2. P. Drozdek:,, No pravděpodobně ho p. Kysílko dal své velice blízké kolegyni, bývalé zaměstnankyni na obci, která mně říkala, já to tady mám a Milánek Mně slíbil, že to spolu napíšem. Takže to s Milánkem tak dlouho psali, až to nenapsali, protože paní pak u nás v březnu 2009 skončila, jako účetní obce, takže já jsem nikdy nic nepřevzal, to je jedna věc a tudíž jsem ani nemohl nikomu nic předat,a mám tím na mysli, když jsem předával tu funkci z titulu pověření p. Lenochovi, když byl zvolen jako řádný starosta obce. Čili to jenom pro vysvětlenou, aby bylo jasno. K tomu usnesení, já jsem na posledním zastupitelstvu prohlásil, že pokud to pan Kysílko nesplní to usnesení, že to ověření zajistím, chybí mi jeden podpis, protože p. Babínská je týden mimo a zítra se vrátí, tak 1 podpis bude. Takže p. starosto ten zápis teda předám, kde podpisy chybí a ty dva zápisy, trvám na tom, aby to bylo protokolováno, které nebudou-li tak podle mích informací z hlediska zákona o obcích a usnesení z těch zastupitelstev dvou jsou neplatná. Protože nejsou podepsaná starostou a nejsou ověřená. Tudíž z toho důvodu nejsou platná. Já chci, aby to co jsem řekl, bylo zaprotokolováno a aby se to dořešilo. Je tu úřad, je tu starosta a jsou za 3 dny volby, starosta bude ve funkci minimálně ještě 14 dnů ode dne voleb, po celou dobu má plné právo vykonávat povinnosti, které z titulu zákona vyplývají, kromě rozhodování o majetku obce, kromě toho má vše jako by byl starostou za normální situace. No a může se stát, že starosta nebude zvolen a že se to odsune o měsíc nebo o dva, to člověk nikdy neví, takže já chci, aby to tam bylo. To je trestuhodný čin, aby takový švajderajm, to je cizí slovo, neboli nepořádek. Člověk, který všechno kritizuje ostatní všichni jsou špatní a on není schopen zajistit ty nejelementárnější věci, to je totiž prvořadá povinnost starosty obce. Skončí zastupitelstvo, tak podle zákona dle stanoveného termínu musí být zápis a ten zápis musím podepsat. P. Kysílko dostal odstupné řádné a v době odstupného v době kdy pobírá funkcionář, který odešel z funkce odstupné, je povinen. A to odstupné dostává proto, aby mohl splnit povinnosti které nestačil splnit dokud byl ve funkci. To jenom pro vysvětlení členům zastupitelstva. P. Kysílková:,, pane Drozdku, nemusíte hodnotit jeho slušnost, starejte se o svoji. P. Drozdek:,, Já jsem člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru a neposledním zastupitelstvu, tady bylo jasně řečeno co se má udělat.a to je třetí usnesení tohoto problému se týkající.nesplnil-li někdo svoji povinnost, tak to není z jeho strany slušné. A nebudu hovořit jinak. Je to trestuhodný čin. P. Konopáč:,,Já se k tomu musím vyjádřit taky, protože poslední zastupitelstvo v tomto volebním období a moje povinnost mi to říká, protože zápisy ze zastupitelstev jsou nejdůležitější dokument. Usnesení je pouze součást zápisu a zápis je výsledek zastupitelstva. Já jsem tady na to mnohokrát v minulosti upozorňoval a byl jsem za to peskován, že nějaký podpisy kontrolní výbor nahání atd. Ty podpisy jsou hodně důležité a nejdůležitější je vypracovaný zápis. Musí mít náležitosti dle zákona, jinak je neplatný a přijatá rozhodnutí jsou neplatná a obec to neobhájí. Zodpovědný je starosta a pokud to má dělat úřad, tak odpovědnost padá na jeho hlavu a to jsem již říkal několikrát. P. Kalová:,, Já bych tomu jenom chtěla říct, že když jsme to tady minule projednávali, tak se navrhlo řešení a já jsem procházela zákon o obcích, kde je přímo, že když někdo nepodepíše jednání zastupitelstva, tak se tím dopouští protizákonného jednání a docela se divím, že ty lidé, kteří to měli podepisovat, neudělali humbuk, že ten zápis není, protože ten zápis nemusí vypracovávat starosta, to může být jakákoli pověřená osoba, takže se divím, že na dalším zastupitelstvu tím nebyl pověřen někdo jiný ze zastupitelů. Tady docházelo k mnoha chybám. Nestavěla bych to tak, že je za to zodpovědný jenom p. Kysílko, ale je tu 15 zastupitelů, kteří za to měli zodpovědnost. Zápis podle zákona vypracovává zastupitelstvo. P. Látal, p. Drozdek a p. Kalová diskutovali o problému chybějících zápisů a o podrobnostech, které se chybějících zápisů z týkají. P. Kysílková:,, V každém případě byl záznam z toho jednání na 2 CD nejdříve jste nemohli najít žádné, teď jste našli jedno, tak aby ten zápis mohl být vypracovaný ať už kýmkoli v tohoto zastupitelstva, tak prostě musí být to druhé CD. P Konopáč:,, P. Kysílková, kdo ten zápis předal na obecní úřad a komu? P. Kysílková:,, Já jsem u toho nabyla, tak to nevím, ale vím, že je tam dal a že jsou dvě. P. Lenoch:,, To je zajímavé, že tak zasvěceně víte, že jsou dvě. P.Kysílková:,, Protože jsem se ho na to ptala. Dále se diskutovalo o chybějícím CD a vypracování zápisu a platnosti usnesení ze zápisu. P. Kalová upozornila na vyvěšování zápisu ze zastupitelstva na internet bez podpisů a podala návrh na vyvěšování zápisů i s podpisy, aby bylo možné zastupitelům si zápisy ověřit. Starosta objasni, že z kapacitních důvodů prostoru pro web je to zbytečné, formát PDF je daleko menší než nasunovaná verze. Zápisy lze jednoduše prověřit na OÚ a

3 Kontrolní výbor tak činí. P. Drozdek dal poznámku do zápisu:,, P. Kysílko od června letošního roku se nikterak neangažuje. Na kontrolní výbor nechodil, úkoly které se mu ukládali neplnil, takže co vám mám k tomu říct? Co ode mě chcete slyšet? Tady je člen kontrolního výboru p. Vodehnal. Je to tak? P. Vodehnal: Ano. Starosta konstatoval, že přestal chodit i na zastupitelstvo a to bez omluvy. Znovu se diskutovalo o platnosti usnesení a o chybějících zápisech. Předsedající přednesl návrh na usnesení : Usnesení č. 6/2: I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady za září 2010 a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 II. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.5/2010 ze zastupitelstva konaného , zápisy je zveřejněn na webových stránkách a je podepsán ověřovateli. III. Zastupitelstvo obce bere opakovaně na vědomí, že nebyly doposud zpracovány zápisy ze zastupitelstev 5/2007 z a 7/2008 z PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p.kysílková) IV. Zastupitelstvo bere na vědomí, že p.bohumil Kysílko dopracování chybějících zápisů viz bod III.ze zasedání zastupitelstva nesplnil, a zápisy proto nejsou součástí dokumentace o zasedání zastupitelstva v těchto termínech. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p.kysílková) K bodu 6/3: Naší obci byla přiznána účelová neinvestiční dotace od Pardubického kraje na podporu hospodaření v lesích. Usnesení č. 6/3: I. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Pardubického kraje na podporu hospodaření v lesích ve výši Kč. II. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Pardubického kraje na pro obecní knihovnu za ocenění v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši Kč. Zastupitelstvo oceňuje kvalitní práci a výsledky knihovnice p. Gabriely Sodomkové. 3 Usnesení č. 6/4: K bodu 6/4: P. Konopáč vyhodnotil stručně čerpání rozpočtu a předal slovo p. Látalovi, který pokračoval ve zdůvodnění rozpočtového opatření č.2. P. Konopáč ještě objasnil dotace od Úřadu práce a přijaté dotace. P. Drozdek se zeptal, zda jsme schopni za garantovat, že tady pro rok 2011 zůstanou nějaké finanční prostředky na odměny funkcionářů a mzdy zaměstnanců. P. Konopáč odpověděl :,,Protože se tím rozpočtem zabývám, rozpočtové opatření a návrh rozpočtu do konce roku, je spousta nepřesných čísel, které se při konečném zhodnocení a shrnutí toho hospodaření za ten rok, kdy naši nástupci budou muset přijmout ještě rozpočtové opatření v návaznosti na rozpočet příštího roku, tak se všechny položky, které tam jsou nečerpané budou muset upravit. Včera jsem mluvil s p. Ryšavým z Finančního úřadu, který mě trošku uvedl na to, že by ty příjmy, se kterými jsme byli hodně při zemi, měly být v listopadu a v prosinci na vyšší úrovni než je průměr a s tím zatím nepočítáme. Dále se nám sníží výdaje za VPP, čímž rapidně klesnou výdaje. Takže z tohoto důvodu si myslím, že by tam měl nějaký objem finančních prostředků zůstat, nedokážu říci kolik, těžko se to odhaduje. Jsou to pouze hrubé odhady. Za letošní rok jsme nepřijali jediný úvěr, nicméně snižujeme dluhovou službu obce, což je zahrnuto v rozpočtu kam jsme nedávali kontokorent, který jsme v loňském roce hodně využívali. Myslím, že start příštího roku bude zabezpečen minimálně

4 kontokorentem. Tento rozpočet se jeví jako vyrovnaný a já si myslím, že tam nějaké prostředky zůstanou, ale nevím kolik. Dále se diskutovalo na toto téma. I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a) čerpání rozpočtu v oblasti příjmů za období leden až září 2010 ve výši Kč, což činí 74,4 % schváleného rozpočtu obce; b) čerpání rozpočtu v oblasti výdajů za období leden až září 2010 ve výši Kč, což činí 68,0 % schváleného rozpočtu obce; c) čerpání rozpočtu v oblasti financování za období leden až září 2010 ve výši Kč. II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Rozpočtové opatření č. 2/2010 obce Koclířov dle 16 odst. 2 až 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění s tím, že rozpočtové příjmy se navyšují o částku Kč, rozpočtové výdaje se navyšují o částku Kč a část financování se nenavyšuje. Z uvedeného vyplývá, že: a) rozpočtové příjmy dosáhnou částky Kč b) rozpočtové výdaje budou činit Kč c) financování zůstává na Kč Jak je uvedeno v tabulkové příloze rozpočtového opatření č. 2. K bodu 6/5: P. Lenoch:,, Pokud jde o řád veřejného pohřebiště, jediná věc, která tam chyběla bylo určení tlecí doby, dobu po kterou bude platný poplatek a na kterou se uzavírají smlouvy v současné době funguje pohřebnictví v Koclířově, že tu platí ceny z roku Dále starosta upozornil na vandalismus na hřbitově, pokud se podaří získat dotaci na vybavení hřbitova, tak by tam mohlo být i osvětlení a kamerový systém. Tlecí doba je 10 let. Ceník je přílohou. Proběhla diskuze o ceníku služeb a jako protinávrh bylo hlasováno o usnesení. Usnesení č. 6/5: I. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřbitovní řád pro místní hřbitov v předloženém znění se změnou ceníku s cenou 20 Kč a 30 Kč za m 2 a rok PRO: 4 (p. Fialová, p. Látal, p. Drozdek, p. Telec) PROTI: 5 ( p. Kalová, p. Kysílková, p. Kulhanová H., p. Kulhanová R., p. Bláhová) ZDRŽEL SE: 3 (p. Vodehnal, p. Lenoch, p. Konopáč) Protinávrh nebyl přijat. I. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřbitovní řád pro místní hřbitov v předloženém znění se změnou ceníku s cenou 10 Kč a 15 Kč za m 2 a rok PRO:9 PROTI: 2 (p. Drozdek, p. Fialová) ZDRŽEL SE: 1 (p. Látal) 4 K bodu 6/6: Starosta řekl:,,já jsem se již bavil s několika zastupiteli o posledním bodíku v různém. Před 3 hodinami jsem provedl jednání s p. Hofmanem jako spoluúčastníkem ve firmě SEKO a s p. Janeckým, bývalým majitelem firmy Profistav, ohledně financování FVE na Spáleništi. V současné době jsme na tom tak, že z potřebných 40 mil. Pro výstavbu FVE a refinancování projektu jsme sehnali mil. Což nám na výstavbu elektrárny nestačí, ale přišla nabídka formátu, že by byla zajištěna firmy, která by z vlastních prostředků tu elektrárnu postavila za poměrně vyšší částku, než jaká byla vysoutěžena. Vysoutěžená částka byla 61 mil. Kč na výstavbu FVE a tahle firma nabízí výstavbu za 75 mil. Kč tím, že by do toho dala vlastní prostředky a ve chvíli, kdy by byla FVE připojena, což se do konce roku zaručuje, spuštěna a připojena do sítě a zajištěno refinancování toho projektu, tak by společnost SEKO téhle spol. zaplatila 75 mil. Za výstavbu a spol., která tu FVE stavěla by vstoupila do společnosti SEKO podílem 10% z toho 5% z podílu obce a 5% z podílu firmy Alt energie Jevíčko. Je to absolutně krizová varianta, kterou jsme schopni zajistit, pokud se nám nepodaří zajistit varianta původní. To znamená, že by FVE stavěl výherce výběrového řízení ALT energie Jevíčko za 61 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se rýsuje reálná šance že do konce příštího týdne budeme vědět že varianta č.1, ta se kterou všichni počítáme bude realizovatelná, to znamená, že to bude postaveno za vítěznou cenu, vítěznou firmou, za podmínek které jsou. To je, že ve spol. SEKO zůstane náš 70% podíl a 30% p. Hofmana, tak dávám tuhle variantu jako krizovou. Protože zastupitelstvo se nesejde pravděpodobně dřív, než za 14 dní, možná i skoro 3 týdny, protože je středa, tak by jsme o téhle záležitosti neměli kdy rozhodnout. Když se jedná o majetkovou záležitost, o 5% ve společnosti SEKO Koclířov, tak navrhuji dneska tuto krizovou variantu, která umožní obci získat min. 65% podíl na tomto projektu a jeho výnosech a zdraží tento projekt zhruba o 14 mil. Kč, což je při současných možnostech úvěru prodloužilo splatnost projektu zhruba o rok, původně počítáno na 8 let, tak teď předpokládáme na 9 let a výnos by se snížil o 5%. To je asi 35 tis. Kč ročně. Tahle varianta

5 pokud jí schválíme nastoupí opravdu na pořad dne, až když definitivně padne ta původní varianta. Původní varianta je v tuto chvíli zajištěna způsobem, že hotovost, která chybí ALT energii Jevíčko 30 mil. Kč, které jsme předpokládali, že budou z úvěru a následně budou refinancovány, tak ta hotovost by byla získána prodejem jiného projektu této firmy. Dále se diskutovalo o úvěru a dalších možnostech a podmínkách banky, zárukách. P. Konopáč vysvětlil podmínky připojení a připojení je nutné udělat do konce roku. P. Telec vyslovil obavu, že pokud bude stavba nad 61. mil., tak zda banka na refinancování přistoupí. P. Drozdek chtěl, aby byly vysvětleny rizika obce: Co se stane, když se to nestihne z jakéhokoliv důvodu. Starosta odpověděl:,, Obec prakticky ztratí co do společnosti na výstavbu investovala (proj. dokumentace, zaměření,..), na tom jsme 70 % vlastníkem a pokud by to ta společnost nestihla, tak v podstatě nese ty rizika ona. Dále se diskutovalo o postavení smlouvy. Proběhla diskuse o nastavení mantinelů pro schválení usnesení a podílu pro jinou firmu. P. Kysílková se ptala:,,kolik bude stát celkově ta FVE. Starosta odpověděl:,, 75 mil. P.Kysílková:,, Kolik bude ten úvěr a splácela by ho firma SEKO? Starosta:,,Samozřejmě, investorem je firma SEKO. P. Kalová:,,Může se stát, že ta banka úvěr neposkytne a co by se dělalo potom? Starosta:,, V absolutně krizové variantě se to stát samozřejmě může,v tu chvíli by jsme pravděpodobně pokud by jsme nesehnali peníze jiným způsobem financování, tak by jsme ten projekt - té firmě co to jí postavila patrně prodali. P. Kysílková:,, Do kdy budeme vědět, jestli bude to financování, tou bankou, těch 61 mil. P. Telec:,, Banka se chová tak, že dopředu nedá žádnou písemnou záruku. P.Kysílková:,, Přiznám se, že se mi nelíbí, byla vysoutěžena nějaká cena, projekt se najednou prodražil o 14. mil. Mně tohle připadá, nedokážu to teďka ze všech hledisek posoudit, vy o tom zřejmě víte víc a nám se to předložilo honem rychle. Pro takovýhle věci já bych rozhodně nebyla, prostě 14. mil. Je pro mě velký nárůst a žádná smlouva nic takovýho, nejednalo se o tom, nelíbí se mi to. Dále se na toto téma diskutovalo. Usnesení č. 6/6: a) Zastupitelstvo obce schvaluje vstup třetího společníka, dodavatele stavby, do společnosti SEKO Koclířov s.r.o. a snížení podílu obce ze 70% na minimálně 65%. b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) výstavbu formou dodavatelského úvěru, kdy výstavbu elektrárny zajistí dodavatelská firma na svůj náklad do schválení úvěru na refinancování 2) maximální cena takto realizované výstavby je Kč. 3) dokončení a připojení FVE do konce roku ) obec Koclířov ručí společnosti dodávající stavbu za připojení projektu do sítě PRO:10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (p. Kalová,p. Kysílková) Starosta poděkoval za rok a půl roku spolupráce a ukončil zasedání zastupitelstva. Místostarosta zhodnotil celé volební období. Jednání bylo starostou obce ukončeno v 19:30 hodin. Zápis byl zpracován dne Zapsala: M. Pospíšilová Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Látal Ing. Romana Kulhanová 5 Pavel Konopáč místostarosta obce Jaromír Lenoch starosta obce

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 2 / 2011

Z Á P I S č. 2 / 2011 Z Á P I S č. 2 / 2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 25.5.2011 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 2/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Jaromír Lenoch.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Obec Těchobuz Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01134/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2011 konaného

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Z Á P I S č. 3 / 2010

Z Á P I S č. 3 / 2010 Z Á P I S č. 3 / 2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.05.2010 na sále Kulturního domu Koclířov K bodu 1: Starosta obce p. Jaromír Lenoch přivítal všechny přítomné zastupitelé,

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2014. konaného dne 27.11.2014 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2014. konaného dne 27.11.2014 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01527/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2014

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,05 hodin, ukončeno bylo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Přítomni : R.Křivánek,

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva města Chřibská konaného dne 28. srpna 2012

Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva města Chřibská konaného dne 28. srpna 2012 Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva města Chřibská konaného dne 28. srpna 2012 Přítomno: 8 členů ZM dle prezenční listiny Hosté: Omluveni: Hana Svobodová Ověřovatelé zápisu: Martin Kalfus, Josef

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více