Červen Cena 3,-Kč. Z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Červen 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zhodnocení Dne dětí Pozvánka na pouť Informace ze ZŠ Události z MŠ Aerobik 2009

2 I přes nepřízeň počasí se Den dětí vydařil Je to neuvěřitelné, ale i přes velmi špatné počasí a silný déšť se Dne dětí ve Skalné zúčastnilo více než 200 dětí. Na počátku to sice vypadalo, že se celá akce bude muset zrušit, ale nakonec to nikdo nevzdal, všichni obsadili svá stanoviště a děti o nic nepřišly. Konal se i tradiční závod netradičních plavidel a u místních rybářů hrála kapela až do 21 hodin. Jako každý rok stála příprava tohoto výjimečného dne jednotlivé organizátory značné úsilí a byla by velká škoda, kdyby práce těchto lidí přišla v niveč. Chtěl bych, stejně jako každý rok, velmi poděkovat všem organizacím a spolkům, které se na pořádání dětského dne opakovaně podílejí (zejména rybářům, hasičům, myslivcům, traktor klubu), stejně tak patří poděkování Komisi pro kulturu a sport (paní Rybová, Kapicová, Goldová a pánové Malecha, Mariánus a Lörincz), dále pak mnoha dobrovolníkům, jako například manželům Alijovým, panu Jirkalovi, žákům základní školy a mnoha dalším, včetně všech sponzorů. Dětský den ve Skalné je výsledkem práce mnoha lidí, kteří to vše dělají s jediným cílem, pobavit ostatní, odměnit děti a ukázat, že to ve Skalné prostě žije! Jsem moc rád, že máme kolem sebe tolik obětavých lidí, a tak mi dovolte, abych jim za nás za všechny, a především za naše děti, velmi poděkoval. Radomil Gold starosta města Skalná - 2 -

3 P O Z V Á N K A starosta města Skalná, Ing. Radomil Gold a farář Farnosti Skalná, Mgr. Piotr Libner, si Vás dovolují pozvat na oslavy spojené se svátkem sv. Jana Křtitele, patrona místního kostela. Součástí oslav bude také slavnostní požehnání nové vlajce města Skalná, která byla v loňském roce, spolu s novým znakem města, řádně konstituována. Slavnost bude zahájena v sobotu ve hodin v Kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné Program: 1. slavnostní mše s požehnáním nové vlajce města Skalná hod. 2. představení nové vlajky města veřejnosti hod. 3. venkovní slavnost s hudbou, občerstvením a atrakcemi pro děti hod. 4. předpokládaný konec hod. Poznámka: Městu Skalná byly v loňském roce oficiálně uděleny symboly, v podobě znaku a vlajky města. Nyní je slavnostní vlajka vyrobena a čeká na své požehnání. Slavnosti se zúčastní zastupitelé města Skalná, zástupci jednotlivých spolků a organizací, obyvatelé města a jeho okolí, jakožto i autor návrhu znaku a vlajky, heraldik, pan Stanislav Kasík. Pozváni jsou také zástupci partnerské obce Neusorg a hosté z obce Gerník v Rumunsku. Přijďte se s námi oslavit svátek sv. Jana Křtitele a sdílet radost z udělení symbolů našemu městu. Na setkání s Vámi se těší: Mgr. Piotr Libner farář Farnosti Skalná Ing. Radomil Gold starosta města Skalná Zábavný triatlónek Sobota v 11 hod 11:00 Nordic walking 12:00 Jízda na kole 13:00 Aqua aerobic Vše zábavnou formou pro radost a kondici. Rezervace míst: , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslava začátku prázdnin hry, soutěže neděle indiánská stezka ve 14 hod sportovní disciplíny ukázka psovodů, jízda na koních pro dospělé: pétanque, stolní tenis Přijďte strávit příjemný den s dětmi k nám!! Skalná-Vonšov 1, kontakt tel.: , Manikúra + modeláž Pedikúra Kosmetika - kosmetika: od 150,- Kč - manikúra: od 192,- Kč - pedikúra: od 300,- Kč - modeláž nehtů: od 660,- Kč * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chřestová sezóna v naší kuchyni Speciality z chřestu od do

4 Jubilanti měsíce května Společenská kronika Martínková Edeltraud 80 let Fričová Terezie 83 let Salva Antonín 81 let Rothová Kateřina 93 let Karlovská Alžběta 81 let Narození Kuchtová Barbora Čipka Štěpán Voborník Antonín Úmrtí Pokorná Anna Vlasák Bohuslav Blahopřejeme!! soustrast Upřímnou soustrast Matrikářka, M.Branická Pasování předškoláků Dne 9.6. od hod. se konalo na místním hradě Vildštejn pasování předškoláků. Spolu s budoucími prvňáčky, jejich rodiči a žáky 9. třídy jsme se přenesli na chvíli do doby krále Karla IV. Žáci 9. třídy si pro děti připravili hudební vystoupení "Jedna noc na Karlštějně" a na oplátku nám "motýlci" zahráli pohádku O šípkové Růžence. Dojem byl umocněn prostory historicky vyzdobené hodovny! Král s královnou nám zazpívali o své lásce a zbrojnoši nám předvedli své umění s halapartnami. Celá devátá třída nám nakonec společně i s paní třídní učitelkou zazpívala. Vladař pak mečem pasoval děti na prvňáčky (žádné ucho k úhoně nepřišlo) a jeho královna následně děti ošerpovala. Jako třída Motýlků dostali děti šerpy motýlkovské, jež vyrobil Klub rodičů. Tablo, které vytvořili paní Z. Pouzarová a paní E. Altmanová je k vidění v bývalé cukrárně. Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům 9. třídy a jejich třídní učitelce pí. Heřmánkové za skvělý kulturní zážitek. Poděkování rovněž patří panu Pumrovi za zapůjčení krásných prostor na hradě. Doufáme, že si děti spolu s námi odnesli milou vzpomínku na tento den! Klub rodičů - 4 -

5 Registrační značky a osvědčení o registraci vozidla nepojištěného déle jak 14 dní se musí odevzdávat! Vlastníci vozidel, kterým z jakéhokoliv důvodu zaniklo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), mají povinnost do čtrnácti dnů od zániku pojištění odevzdat příslušnému registru vozidel registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, pokud v této době k témuž vozidlu neuzavřeli novou pojistnou smlouvu. Přesto mnozí tuto povinnost neplní. Přesvědčují se o tom pracovníci odboru silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Cheb, kterým informace o ukončených pojistných smlouvách ze zákona předává Česká kancelář pojistitelů. Za nesplnění povinnosti se v přestupkovém řízení uloží pokuta od do Kč. Hlavní příčinou spáchaných přestupků je všeobecná neznalost zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (č. 168/1999 Sb.). Přestože skoro každý majitel vozidla ví, že je smí provozovat pouze pojištěné, nemá veřejnost povědomí o dalších povinnostech v případě zániku pojištění. Přitom stačí, aby tyto úkony provedl např. provozovatel zapsaný v registru vozidel nebo spoluvlastník vozidla. Pokud by nebylo možno z objektivních důvodů registrační značky a osvědčení o registraci vozidla ve stanovené lhůtě odevzdat do depozita registru vozidel, musí takovou skutečnost vlastník, spoluvlastník nebo provozovatel vozidla ve stejné lhůtě úřadu oznámit. Nepojištěné vozidlo pak nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích. Za provozování nepojištěného vozidla, byť by na pozemní komunikaci pouze stálo, dostane jeho vlastník pokutu od do Kč. Pavel Sýkora vedoucí oddělení dopravně správních deliktů, Městský úřad Cheb PIRÁTSKÁ VÝPRAVA ZA POKLADEM Ve středu při příležitosti posledního cvičení dětí- TJ Skalná uspořádala dobrodružnou pirátskou hru, kde děti spolu s rodiči plnili spoustu tajemných úkolů. Na konci této výpravy našli děti potopenou loď i s pokladem.všichni jsme si pochutnali, jak na sladké odměně tak na opečených vuřtech. Akce se velmi vydařila a příští rok na ni opět rádi navážeme. Tímto chceme poděkovat a pochválit rodiče, jak za krásné převleky, tak za sladké odměny. Zároveň také děkujeme zaměstnancům MěÚ Skalná za pomoc při přípravě tohoto odpoledne. Přejeme všem hezké prázdniny a v září se budeme opět všichni těšit na viděnou. Za TJ Skalná: P.Lörinczová, R. Kapicová, P. Bigazová - 5 -

6 Informativní okénko Komise pro oblast bydlení a sociální věci při MěÚ Skalná 3. část Důchodové pojištění O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Starobní důchod je jedním ze šesti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existují ještě plný invalidní a částečný invalidní důchod, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod. STAROBNÍ DŮCHODY Občan ČR má nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk odchodu do důchodu je rozdílný pro muže a ženy. U žen závisí mimo jiné také na počtu vychovaných dětí. Potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu je nejméně 25 let. Pokud se jedná o osobu starší 65 let, snižuje se v tomto případě potřebná doba pojištění na 15 let. Od 1. ledna 2010 dojde k postupnému prodlužování potřebné doby pojištění o jeden rok za každý kalendářní rok po roce 2009, a to až na 35 let u osob, které dosáhnou důchodového věku po roce Doba pojištění není však jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Ze zákona existují také tzv. náhradní doby pojištění, které se buď v plném nebo částečném rozsahu hodnotí pro výši důchodu, např. doba studia, doba evidence na úřadu práce, doba výkonu základní vojenské služby (popř. rovněž také doba absolvování vojenských cvičení), doba výkonu civilní služby, péče o dítě a péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby. Náhradní dobou je také doba trvání dočasné pracovní neschopnosti pokud tato neschopnost vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě. Do náhradních dob patří ještě doba přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním znevýhodněním a doba pobírání plného invalidního důchodu. DŮCHODOVÝ VĚK Všeobecně se při určování důchodového věku vychází u mužů z 60 let a u žen z 53 až 57 let, dle počtu vychovaných dětí. Tento důchodový věk však platil pouze u občanů, kteří daného věku dosáhli do dne Od této doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje. U mužů o 2 kalendářní měsíce a u žen o 4 kalendářní měsíce za každý započatý rok po Tímto způsobem pak po bude důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let, podle počtu vychovaných dětí. Váš důchodový věk můžete zjistit z následující tabulky: Muži Ženy (podle počtu vychovaných dětí) bezdětná 1 dítě 2 děti 3-4 děti 5 a více dětí před rokem

7 po roce Po činí důchodový věk: u mužů: 63 let u žen: 63 let žádné dítě 62 let pokud vychovaly 1 dítě 61 let pokud vychovaly 2 děti 60 let pokud vychovaly 3 nebo 4 děti 59 let pokud vychovaly alespoň 5 dětí VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů a k činí Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu. Pro jeho stanovení je třeba znát měsíční průměr ročních příjmů dosažených v rozhodném období. Rozhodné období, zjednodušeně řečeno, tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených za období let (pro odchod do důchodu v roce 2009!) z něhož se stanoví výše důchodu. Jednotlivé roční příjmy se násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých letech. Koeficienty stanovuje svým nařízením vláda pro každý rok. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení (např. i některé druhy brigád). Nezapočítává se příjem z dohody o provedení práce, protože ta nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nezahrnují se ani takové příjmy v rámci zaměstnání, ze kterých se neodvádí pojistné. Výjimkou je náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. A to i přesto, že se z ní pojistné neplatí. Odchod do starobního důchodu je pro každého člověka důležitým mezníkem v jeho životě, a proto je třeba se na něj dobře připravit. Podrobnější informace na Vaše otázky ohledně starobních důchodů Vám podají pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení v Chebu, Obrněné brigády 30 budova naproti obchodnímu domu Prior (úřední dny: po-st 8-17h, út-čt 8-14h, pá 8-13h, nebo na telefonní čísle ). V příštím čísle: Důchodové pojištění starobní důchody II.část Použitá literatura: Příručka budoucího důchodce v roce 2009, ČSSZ Praha, ISBN Za KOS zpracovala Mgr. Lucie Pevná - 7 -

8 Informace ze základní školy Projektové ohlédnutí Tak je za námi pět měsíců projektu! Nutno přiznat, že aktivity tohoto období zůstávaly veřejnosti spíše skryty a přesto: Učitelé se seznámili s použitím e-learningu, s bezplatnou dostupností některých kurzů a už paní učitelka Heczková žákům při výuce zeměpisu zajímavý kurz nabídla. Sotva jsme nainstalovali interaktivní tabule a učitelky zvládly základy ovládání a tvorby, tak se děvčata a hoši na prvním stupni i starší na druhém stupni sami před tabulí objevili a řešili různá zajímavá zadání. Prohledávání internetu a zkoušení různých nalezených materiálů také přineslo svoje ovoce, k žákům se dostaly prográmky a prezentace, které dosud neznali. Posledními aktivitami učitelských sborů Skalné, Plesné a Lubů bylo prostudování interaktivních učebnic nakladatelství Fraus. Ty jsou sice doplňkem učebnic tradičních, ale protože i ty dosluhují, proč je nevyměňovat za takové, které jsou připraveny pro práci s interaktivní tabulí, počítačem, zvukem a videem? A tak jsme se připravovali s tím, že od září se setkají v některých předmětech žáci s novými učebnicemi. V čem pokračujeme? V návrzích změn školního vzdělávacího programu, tedy toho, co rodiče žáků znají spíše jako osnovy. Návrhy se musí zpracovat do změněného "ešvépéčka" do konce srpna, protože prvního září se podle vylepšeného musí začít vyučovat. Bude tedy ještě co dělat o prázdninách. (Laik to sotva tuší, ale z prázdnin je pro učitele jen část dovolená). No a ještě jedna věc přejde ze zkušebního do plného provozu: Informování přes internet. Rodiče ve Skalné i v Plesné již měli možnost si vyzkoušet iškolu, Luby mají Bakaláře. Od září bude v iškole vše, co potřebujete o škole a svých dětech vědět. Stanislav Hercig Pohár rozhlasu 2009 Ve středu jsme se zúčastnili okrskového kola v atletice družstev, které se konalo v Lubech. Mladší žákyně ( tř.) skončily na 4. místě, mladší žáci ( tř.) na 2. místě, starší žáci ( tř.) na 3. místě. Nejlepšího výsledku dosáhly starší žákyně, které soutěž vyhrály. Tím postoupily do okresního finále, které se uskuteční v Mariánských Lázních. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Skalná. Věra Heřmánková Beseda se členy hasičského záchranného sboru Dne , se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Přednáška paní Šimečkové a pana Melničuka byla určena žákům 8. a 9. třídy. Žáci byli informováni o správném chování a o tom, jak postupovat v krizových situacích (požár, povodeň, vichřice, zemětřesení, ). Pan R. Melničuk (pozn.: velitel hasičského sboru ve Skalné), rovněž umožnil žákům vyzkoušet si originální hasičské vybavení (kombinéza, helma, kyslíkový přístroj, ). Ohlasy z řad žactva i přítomných pedagogů byly velice pozitivní. Děkujeme tímto všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci. Ondřej Kubart Kinderiáda 26. května 2009 se konalo v Chodově regionální kolo Kinderiády (atletická soutěž pro žáky 1. st. ZŠ). Ve velké konkurenci 30 základních škol z Karlovarského kraje nás na soutěži reprezentovali:nikola Greculová, Miroslav Vízner, Tereza Pišajová, Tomáš Horáček, Michaela Makovcová, Oldřich Hammrle, Martin Starec. Nejlepšího umístění dosáhl T. Horáček, obsadil krásné 8. místo ve sprintu na 60 m. Časem 10,30 s., Olda Hammrle obsadil 10. místo ve skoku do dálky, Miroslav Vízner se umístil též na 10. místě ve skoku z místa, nejlepší umístění z dívek dosáhla Terezka Pišajová ve sprintu na 60 m 13. místem. Na konci atletické soutěže se běžela smíšená štafeta 4x60m., kde naše škola obsadila 23. místo. Bohužel jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale žáci kteří nás reprezentovali měli věkovou nevýhodu a v soutěži nás mohou reprezentovat ještě příští rok, takže věříme že se mohou zlepšit a již nyní se těšíme na příští ročník Kinderiády. Ondřej Kubart - 8 -

9 Dopravní soutěž Ve čtvrtek 21. května se konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Sokolově. Naše družstvo (II. kat.) si vedlo velmi dobře a v konkurenci městských škol obsadilo pěkné 3. místo. Disciplínu první pomoc zvládlo bez jediného trestního bodu, bylo nejlepší ze všech zúčastněných. Pochvalu za reprezentaci školy si tedy zaslouží Klára Melicharová a Jan Vojta ze 7.tř., Barbora Sláčiková a Jan Kapic z 8.třídy. V jednotlivcích byl úplně nejlepším soutěžícím právě Jan Kapic a obdržel zvláštní cenu Besipu. V době čekání na výsledky si děti zatančily při diskohudbě. Anna Tvarochová Představení o Karlu IV. Ve středu žáci 4. a 5. ročníku navštívili Chebský hrad, na který přijel král a císař Karel IV. i se svou družinou. Během velmi zajímavého, sedmdesát minut trvajícího programu, měli žáci možnost získat mnoho informací o životě a vládě Karla IV., středověkých řemeslech a obohatit si svůj slovník o nové (staré) výrazy. Někteří žáci, převlečeni do dobových kostýmů, obohatili dokonce samotnou královskou družinu. Na závěr král, převlečen do rytířského brnění, nasedl do sedla svého koně a předvedl nám dech beroucí rytířskou jízdu. Nezbylo nic jiného než zvolat Ať žije král! a přenést se z vrcholného středověku opět do současnosti. A pak si cestou na autobusovou zastávku koupit nějaký ten pamlsek, o kterém se tehdejším králům mohlo jen zdát. Ondřej Kubart Atletika Ve středu jsme s postupujícím družstvem starších dívek ve složení Jíšková Petra, Alijová Sabina, Mizerová Kristýna, Rothová Marie, Sláčíková Bára, Čechvalová Tereza, Hoffmannová Jana, Cervanová Adéla odjely na okresní kolo v atletice. Naše dívky velice zabojovaly a podaly vynikající výsledky. Postup do krajského kola nám unikl pouze o 14 bodů. Náplastí nám však je, že po sečtení bodů všech škol v kraji, se naše škola umístila na krásném 6. místě. Je to nejlepší výsledek za poslední léta. Dívky gratulujeme a přejeme dalších mnoho úspěchů. Věra Heřmánková Ekologická pozorování S příchodem teplého počasí jsme na hodinách ekologie zintenzívnili naše přírodovědná pozorování. Pan školník nám vyrobil tzv. insektárium, ve kterém jsme po dobu jednoho týdne pozorovali chování a vnější stavbu pavouka pokoutníka domácího. Žáci ho mohli i krmit. K našemu potěšení nám na okně učebny opět zahnízdila hrdlička a momentálně opět sedí na dvou vajíčkách, takže máme stále co pozorovat. (Doufejme, že bude mít tentokrát více štěstí a nezůstane jako její předchůdkyně ve spárech poštolky.) Kromě toho využíváme pěkného počasí k ekologickým vycházkám. Irena Heczková Čtenářská olympiáda 1. tříd Ve středu proběhala na naší škole čtenářská olympiáda 1. tříd. Zúčastnilo se jí po dvou žácích z partnerských škol Skalná, Plesná a Luby. Soutěž se skládala z disciplín: čtenářské dovednosti, vyprávění a malý čtenářský kvíz. Zároveň přinesla kromě porovnání čtenářských dovedností dětí v 1. třídách i podněty pro další práci učitelek. Výsledky: l. Anežka Eva Zachařová ZŠ Skalná, 2. Natálka Martínková - ZŠ Luby, 3. Dominika Cetlová - ZŠ Plesná. Růžena Štěříková Beseda s hasiči - 1. stupeň 1. června na 1. stupni proběhla beseda s hasiči, které zastupovala paní Lenka Šimečková (profesionálka), pan Roman Melničuk (SDH), kterým tímto ještě jednou děkujeme. Děti poutavá beseda velmi zaujala, vyzkoušely si telefonicky oznámit požár a formulaci rozhovoru s operátorem.oblékly si hasičskou uniformu, helmu, kyslíkovou bombu a další hasičskou výzbroj a zjistili, že zasahovat takto oděný není nic jednoduchého. Na závěr se besedovalo, rozmotávalo se a smotávalo hasičské náčiní. Zpestření dětského zaručili hry, které ověřili dovednost, rychlost a zručnost žáků 1. a 4. ročníku. Tři smíšená družstva spolu soutěžila o sladké pochoutky. Ondřej Kubart - 9 -

10 Školní výlet - 4., 5. a 6. ročník V úterý si žáci 4., 5. a 6. ročníku užívali školní výlet v Plzni. Navštívili jsme Pivovarské muzeum a ZOO. Zábavná prohlídka muzea původního právovárečného domu byla zpestřena o program, který nás zavedl do minulosti středověkého domu. Kromě zajímavostí o městě Plzeň, vzniku erbu s exotickým velbloudem, průchodem tmavým a studeným podzemím, si děti zahrály s unikátním 3D modelem města a na závěr obdržely potvrzení o absolvování programu. Plní dojmů a nových poznatků, posilněni svačinkami od maminky jsme si prohlédli náměstí a střed města s historickými památkami a pokračovali do plzeňské ZOO. Největším lákadlem byl Dinopark a 3D kino. Byla to unikátní výprava do druhohor, kde nás překvapily pohyblivé a ozvučené modely mláděte Chasmosaura, které měly přes 3 metry. V kině jsme zhlédli unikátní trojrozměrnou projekci s poutavým příběhem o malém Apatosaurovi.Velkou raritou ZOO je varan komodský - nejmohutnější ještěr světa. Počasí nám přálo a celý výlet se nám vydařil. Ondřej Kubart Školní výlet 2. a 3.třídy 1. června se vydali žáci 2. a 3. třídy na školní výlet do chomutovského Zooparku. Slíbený Safari Expres nejezdil kvůli rozbahněnému terénu, tak se děti aspoň povozily vláčkem po areálu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Exkurze do muzea a galerie V pátek se žáci 6. a 7. třídy vypravili na exkurzi do Chebu. Zatímco se šesťáci seznamovali s Krajskou galerií v Chebu, kde ochutnali Syrové umění (aktuální výstava) a inspirovali se známým rčením Šaty dělají člověka, sedmáci s chutí plnili úkoly Muzejní rallye a nebáli se použít svých znalostí získaných v hodinách dějepisu. Exkurze se dětem moc líbila a všichni si zaslouží velkou pochvalu! Denisa Goldová Plavecký výcvik Žáci 2. a 3. tříd absolvují každý rok v rámci výuky TV plavecký výcvik v ašském bazénu.v letošním roce už nás čekají pouze poslední dvě lekce. Mnozí neplavci překonali strach z vody pomocí zábavných her. Eva Schveinertová Eva Schveinertová P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * taburetky a předsíňové stěny * toaletní stolky * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3%

11 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc č e r v e n : Nabídka ZD Cheb od Divadelní banket slavnostní ukončení divadelní sezóny a vyhlášení ankety Zlatý Albrecht (D) od Skvrny na slunci komedie o tom, že každé zlo plodí další zlo (D) od Terasa vtipná, mírně surrealistická hra blízkého spolupracovníka Miloše Formana (D) F od Večer tříkrálový jedna z nejpůvabnějších Shakespearových komedií (hrad Cheb) Produkční centrum Kamenná Cheb od Chebské varhanní léto 2009 dívčí pěvecký sbor SPgŠ v Karlových Varech (kostel sv. Mikuláše) od Charly Antolini JazzPower Mnichov jeden z největších bubenických virtuózů (klášterní zahrada) od Svatojánská noc v Krajince večer s ohněm, muzikou, divadlem, dobrým jídle a pitím (areál krajinné výstavy) Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně od Svatba na ruský způsob dvě aktovky v podání členů divadelního souboru při MKS Fr. Lázně od České buchty originální dámská krojovaná kapela od Trouba na večeři mírně ztřeštěná situační komedie v podání členů divadelního souboru při MKS Fr. Lázně od Haway melody kučerovské písničky v podání Mileny Soukupové a skupiny Hawaj Melody Kino SVĚT Cheb Občan Havel přikuluje od Akční film o lásce k pivu a zvláštním pracovním poměru budoucího prezidenta Proměny Český film o osudech různých lidí v Cesta na Měsíc Jedinečný trojrozměrný zážitek pro celou rodinu Rychlí a zběsilí od a Již čtvrté pokračování této série Star Trek 11 od Nová další překvapení Válka nevěst od Dvě dívky byly od dětství nejlepší kamarádky až do chvíle, kdy došlo na vdavky Madagaskar 2 od Další animované dobrodružství zvířat ze zoo v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe Líbáš jako bůh od Česká komedie režisérky Poledňákové Baader meinhof komplex od Filmový snímek nominovaný na Oscara, Zlatý glóbus a BAFTA se odehrává v rozmezí Znovu 17 od Sedmatřicetiletý Mike je přesvědčen, že se v sedmnácti špatně rozhodl, dostane novou šanci Gran Torino od Clint Eastwood jako válečný veterán, který se musí vyrovnat se svými rasovými předsudky Kino Plesná pátek v Normal americký thriller je natočen podle skutečného případu sériových vražd ze 30.let minulého století čtvrtek v a 19:00 hodin Pohádky na dobrou noc večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství Z Městské knihovny Jelikož po celé prázdniny bude pokračovat katalogizace knihovního fondu, oznamuji všem uživatelům Internetu, že tento bude po dobu prázdnin omezen v provozu a to od do 15.30hod. Mou snahou je dokončit katalogizaci knih, které se nachází v jednotlivých odděleních do 30. září letošního roku. Proto je nutno co nejvíce času věnovat této aktivitě. Děkuji všem uživatelům za pochopení. Ještě jednou připomínám adresu webových stránek knihovny, kde najdete všechny informace o knihách i čtenářích Městská knihovna Skalná Polívková Věra

12 Události z mateřské školy V pátek 15. května odpoledne se konala oslava Dne matek ve všech třídách naší školky. Nejprve děti předvedly vystoupení nacvičené pro potěšení maminek a potom následovaly společné hry i zábavné činnosti dětí s maminkami (např.hledání dětí pouze podle jejich hlasu, vykrajování sladkých srdíček, masírování zad maminkám při relaxační hudbě aj.). V úterý 19.května nás navštívilo karlovarské divadlo s představením Klokánek na koloběžce. Děj byl zaměřen na bezpečnost dětí na silnici, hřišti i křižovatce, zejména v období prázdnin. Nenásilně se děti seznámily s dopravními značkami, bezpečnostními předpisy i semaforem. V sobotu 23. května vystoupily děti ze třídy Motýlků ve sportovní hale na Setkání tří generací. Program byl věnován také k příležitosti Dne matek. V pátek 29.května nás přijelo pobavit ašské divadlo s pohádkou Kocour Pětivousek. V pondělí 1.června slavila celá školka Den dětí. Třída Berušek si připravila Cestu pohádkovým lesem za pokladem plnou pohádkových činností a úkolů. Děti postupovaly podle pohádkové mapy a na cestě v lese potkaly živého hejkala lesního. Třída Sluníček naplánovala dětem Honbu za poklady plnou úkolů a soutěží. Ve třídě Motýlků se slavilo celý týden Týden dětských radostí. Byl zde Provázkový den, Vodní den, Den plný soutěží, Kouzelnický den a Výprava na hrad Vildštejn. Všechny děti se v tento sváteční den radovaly ze zmrzlinových kornoutů i sladkého pokladu plného bonbónů a čokolády. Sladký poklad pro děti všech tříd věnovali manželé Renata a Jaroslav Kapicovi, kterým tímto moc děkujeme. V úterý 9.června v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní pasování na školáky na hradě Vildštejn pro širokou rodičovskou veřejnost. Za spolupráci na programu a šerpování moc děkuji žákům 9.tř.ZŠ pod vedením paní učitelky Heřmánkové, Klubu rodičů při MŠ za výrobu šerp a majiteli hradu panu M.Pumrovi za bezplatné zapůjčení prostor hradu Vildštejn k této slavnostní příležitosti Za MŠ Broňa Kuželková

13 Poděkování Vážení spoluobčané, Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují při zvelebování okolí nově vybudovaného rybníka na okraji lesa ve Skalné. Děkujeme nejen za slova uznání k naší práci, ale i za nesčetné dary sazenic, květin, keřů a stromů, kterých se nám dostává. Za všechny dárce chceme jmenovat především p. Šollarovou, Břízovou, Plchovou, Tvarochovou, Cízlerovou, Koprušťákovou a p. Drápala ze Skalné a rodinu Fuchsovou z Dolního Rychnova. Mile nás překvapilo chování místní mládeže, která do těchto míst rovněž ve velké míře dochází, chovají se zde slušně a ohleduplně bez známek vandalismu. I těmto mladým lidem proto patří naše poděkování. Na druhé straně se bohužel našli i tací jedinci, kteří se nestydí ukrást vysázené rostliny a těmi si potom zkrášlit své soukromé zahrádky a pozemky. Tímto jednáním ničí nejen naši práci, ale ochuzují o pěkné prostředí všechny poctivé návštěvníky tohoto prostoru.máme snad kvůli takovýmto jedincům (zlodějíčkům) pozemek oplotit a tím zabránit všem slušným návštěvníkům v návštěvě tohoto zatím pěkného koutu Skalné? Zatím stále ještě věříme, že k tomuto radikálnímu řešení nebudeme nuceni přistoupit a že slušnost, poctivost a ohleduplnost k našemu úsilí zvítězí nad bezohledností a možná i závistí těchto několika jedinců. Na závěr chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se zde chovají slušně a jejichž slova chvály a obdivu k naší práci zatím převažují nad záporným chováním několika vandalů a zlodějů. Manželé Štolbovi Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalná za měsíc květen 2009 Vyvrácený strom do vozovky Dne v čase hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operační střediskem HZS Karlovarského kraje poplach. Jednalo se o likvidaci spadlého stromu, který se zřítil vlivem silného větru na vozovku. Jednotka SDH Skalná, vyjela na ohlášené místo během několika málo minut. Po dojezdu hasičů bylo zjištěno, že strom leží cca 1,5 metrů ve vozovce. Na povel velitele byl strom motorovou pilou rozřezán a z této vozovky odstraněn. Během několika minut byla silnice opět průjezdná v obou směrech. Dopravní nehoda u obce Poustka Dne v čase hodin vyhlásilo operační středisko HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů poplach. Jednalo se o likvidaci následků vážné dopravní nehody tří osobních aut, která se stala na silnici mezi Fr. Lázněmi a Házlovem (křižovatka u obce Poustka). Ačkoli hasiči vyjeli k této mimořádné události během pěti minut, byla jednotka cca 10 km od základny z dostatku sil a prostředků na místě dopravní nehody ze zásahu odvolána. Po obdržení této zprávy se jednotka vrátila v pořádku na základnu, aniž by u této dopravní nehody zasahovala. Likvidace dvou rojů divokých včel Dne V čase hodin vyhlásilo operační středisko HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o likvidaci dvou včelích rojů na hradě Vildštejn ve Skalné. Jednotka byla na místě zásahu již po třech minutách. Zde bylo zjištěno, že tento roj divokých včel se usadil na kamenném zdivu hradu. Na víc na přístupové a jediné cestě do hradní restaurace. Také bylo zjištěno, že včely minimálně ve dvou případech pobodali návštěvníky tohoto historického objektu. Jednotka použila na odstranění tohoto hmyzu vysavač a oba roje z budovy hradu odstranila. Po té byl vydán jednotce povel k návratu na základnu. Při této události nebyl nikdo zraněn Roman Melničuk, jednatel SDH

14 AEROBIK 2009 V neděli, , se konal ve sportovní hale ve Skalné další ročník soutěže v aerobiku O pohár města Skalná. Tato akce je již dlouholetou místní tradicí. Program, jako každoročně, zahájil pan starosta Skalné Ing. Radomil Gold. Zúčastnilo se celkem 52 děvčat ze Skalné. Lubů, Plesné, Hazlova, Chebu a Františkových Lázní, rozdělených do třech kategorií. Soutěžící si zacvičily pod vedením skvělých cvičitelek Kateřiny Slavíkové a Berty Majerníkové z Františkových Lázní (KARDIO FITNES - LD MONTI). Doprovodným programem byla vystoupení různých forem aerobiku a HIP HOPU. O zahájení a zakončení sportovního odpoledne se postarala vítězka soutěže Superstar z Lubů Markéta Malčeková. Sportovní kvality posoudila porota ve složení: Radka Zítková učitelka na 1. ZŠ v Chebu, Radka Boušková, ředitelka DDM Luby Marie Hrbková, syn jedné z cvičitelek a fotbalista Jakub Slavík, vedoucí tanečního kroužku při DDM v Lubech Hana Šimková, cvičitelka z Lubů Valerie Hlavsová, vychovatelka z DD v Plesné Lucie Amchová, cvičitelka z Chebu Marika Chválová, obě předcvičující a v neposlední řadě i pan Miroslav Fúrička, který zabezpečil prostory konání akce. Bezproblémový chod soutěže by se samozřejmě neobešel bez technického zázemí (obsluha počítačové techniky a ozvučení), o které se jako každý rok prvotřídně postaral pan Václav Krbec, Michal Krbec a Hanka Boušová. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem sponzorům (Městský úřad ve Skalné, místní sbor dobrovolných hasičů, pan Zdeněk Dančo vyslanec karlovarského kraje pro centrum Paraple ), díky kterým mohla být děvčata, krom potlesku fanoušků, oceněna i poháry, květinami a věcnými dary. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován nadačnímu fondu Paraple. Za příspěvek všem moc děkujeme. Atmosféra byla opět jedinečná!!! Konečné pořadí: I. kategorie 1. Kateřina Likoóvá z Chebu (start. č. 88) 2. Alinka Bukovskaja z Chebu (start.č. 89) 3. Adéla Žaludová z Chebu (start. č. 92) II. kategorie 1. Martina Váňová ze Skalné (start. č. 51) 2. Michaela Schillerová z Plesné (start. č. 60) 3. Adéla Lešková z Frant. Lázní (start. č. 56) III. kategorie 1. Hana Mlčochová z Lubů (start. č. 12) 2. Simona Malčeková z Lubů (start. č. 15) 3. Kateřina Bindzarová z Lubů (start. č. 13) Těšíme se na další ročník této soutěže. Pořadatelky Eva Rothová a Petra Krbcová. Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka každého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. června 2009 příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ Květen 2012 Cena 5,-Kč Z obsahu Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí Zprávy z MŠ Informace ze ZŠ Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v zastoupení bývalého Místního

Více

Září 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Září 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Září 2008 Cena 3,-Kč Rozšíření MŠ Skalná Informace k bankomatu Podzimní hromádky Historie Skalné Kaolinky Hasičské aktuality Tiskový servis Policie ČR Zprávy ze ZŠ Kulturní přehled Rozšíření mateřské

Více

Z obsahu. Září 2009. Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné.

Z obsahu. Září 2009. Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné. Září 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné Průtah Skalná bezpečnost chodců Vážení spoluobčané, jak jistě víte,

Více

Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč

Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč Z obsahu Únor 2010 Cena 5,-Kč Z historie Skalné vodovod ve Skalné Informace ze základní školy Zimní události v mateřské školce Výjezdy SDH Skalná Důchodové pojištění od 1.1.2010 Z historie Skalné (Wildstein,

Více

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH.

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH. Září 2010 Cena 5,-Kč Z obsahu Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH Historický vlak zastaví ve stanici Skalná dne 18.9.2010 v 10.20

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Březen 2008 Cena 3,-Kč Společenská rubrika Festival Mitte Europa Informace k Czech POINTu Zprávy z MŠ a ZŠ Zprávy od SDH Velikonoční bohoslužby Kulturní přehled Velikonoční zvyky Společenská kronika

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Květen 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Květen 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Květen 2014 Cena 5,-Kč Setkání 3 generací Z historie Skalné Starý Rybník Události v MŠ Informace ze ZŠ Pálení čarodějnic O pohár hradu Vildštejn Pohádkový den na hradě Fotbal ve Skalné Vážení

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více