Červen Cena 3,-Kč. Z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Červen 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zhodnocení Dne dětí Pozvánka na pouť Informace ze ZŠ Události z MŠ Aerobik 2009

2 I přes nepřízeň počasí se Den dětí vydařil Je to neuvěřitelné, ale i přes velmi špatné počasí a silný déšť se Dne dětí ve Skalné zúčastnilo více než 200 dětí. Na počátku to sice vypadalo, že se celá akce bude muset zrušit, ale nakonec to nikdo nevzdal, všichni obsadili svá stanoviště a děti o nic nepřišly. Konal se i tradiční závod netradičních plavidel a u místních rybářů hrála kapela až do 21 hodin. Jako každý rok stála příprava tohoto výjimečného dne jednotlivé organizátory značné úsilí a byla by velká škoda, kdyby práce těchto lidí přišla v niveč. Chtěl bych, stejně jako každý rok, velmi poděkovat všem organizacím a spolkům, které se na pořádání dětského dne opakovaně podílejí (zejména rybářům, hasičům, myslivcům, traktor klubu), stejně tak patří poděkování Komisi pro kulturu a sport (paní Rybová, Kapicová, Goldová a pánové Malecha, Mariánus a Lörincz), dále pak mnoha dobrovolníkům, jako například manželům Alijovým, panu Jirkalovi, žákům základní školy a mnoha dalším, včetně všech sponzorů. Dětský den ve Skalné je výsledkem práce mnoha lidí, kteří to vše dělají s jediným cílem, pobavit ostatní, odměnit děti a ukázat, že to ve Skalné prostě žije! Jsem moc rád, že máme kolem sebe tolik obětavých lidí, a tak mi dovolte, abych jim za nás za všechny, a především za naše děti, velmi poděkoval. Radomil Gold starosta města Skalná - 2 -

3 P O Z V Á N K A starosta města Skalná, Ing. Radomil Gold a farář Farnosti Skalná, Mgr. Piotr Libner, si Vás dovolují pozvat na oslavy spojené se svátkem sv. Jana Křtitele, patrona místního kostela. Součástí oslav bude také slavnostní požehnání nové vlajce města Skalná, která byla v loňském roce, spolu s novým znakem města, řádně konstituována. Slavnost bude zahájena v sobotu ve hodin v Kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné Program: 1. slavnostní mše s požehnáním nové vlajce města Skalná hod. 2. představení nové vlajky města veřejnosti hod. 3. venkovní slavnost s hudbou, občerstvením a atrakcemi pro děti hod. 4. předpokládaný konec hod. Poznámka: Městu Skalná byly v loňském roce oficiálně uděleny symboly, v podobě znaku a vlajky města. Nyní je slavnostní vlajka vyrobena a čeká na své požehnání. Slavnosti se zúčastní zastupitelé města Skalná, zástupci jednotlivých spolků a organizací, obyvatelé města a jeho okolí, jakožto i autor návrhu znaku a vlajky, heraldik, pan Stanislav Kasík. Pozváni jsou také zástupci partnerské obce Neusorg a hosté z obce Gerník v Rumunsku. Přijďte se s námi oslavit svátek sv. Jana Křtitele a sdílet radost z udělení symbolů našemu městu. Na setkání s Vámi se těší: Mgr. Piotr Libner farář Farnosti Skalná Ing. Radomil Gold starosta města Skalná Zábavný triatlónek Sobota v 11 hod 11:00 Nordic walking 12:00 Jízda na kole 13:00 Aqua aerobic Vše zábavnou formou pro radost a kondici. Rezervace míst: , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslava začátku prázdnin hry, soutěže neděle indiánská stezka ve 14 hod sportovní disciplíny ukázka psovodů, jízda na koních pro dospělé: pétanque, stolní tenis Přijďte strávit příjemný den s dětmi k nám!! Skalná-Vonšov 1, kontakt tel.: , Manikúra + modeláž Pedikúra Kosmetika - kosmetika: od 150,- Kč - manikúra: od 192,- Kč - pedikúra: od 300,- Kč - modeláž nehtů: od 660,- Kč * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chřestová sezóna v naší kuchyni Speciality z chřestu od do

4 Jubilanti měsíce května Společenská kronika Martínková Edeltraud 80 let Fričová Terezie 83 let Salva Antonín 81 let Rothová Kateřina 93 let Karlovská Alžběta 81 let Narození Kuchtová Barbora Čipka Štěpán Voborník Antonín Úmrtí Pokorná Anna Vlasák Bohuslav Blahopřejeme!! soustrast Upřímnou soustrast Matrikářka, M.Branická Pasování předškoláků Dne 9.6. od hod. se konalo na místním hradě Vildštejn pasování předškoláků. Spolu s budoucími prvňáčky, jejich rodiči a žáky 9. třídy jsme se přenesli na chvíli do doby krále Karla IV. Žáci 9. třídy si pro děti připravili hudební vystoupení "Jedna noc na Karlštějně" a na oplátku nám "motýlci" zahráli pohádku O šípkové Růžence. Dojem byl umocněn prostory historicky vyzdobené hodovny! Král s královnou nám zazpívali o své lásce a zbrojnoši nám předvedli své umění s halapartnami. Celá devátá třída nám nakonec společně i s paní třídní učitelkou zazpívala. Vladař pak mečem pasoval děti na prvňáčky (žádné ucho k úhoně nepřišlo) a jeho královna následně děti ošerpovala. Jako třída Motýlků dostali děti šerpy motýlkovské, jež vyrobil Klub rodičů. Tablo, které vytvořili paní Z. Pouzarová a paní E. Altmanová je k vidění v bývalé cukrárně. Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům 9. třídy a jejich třídní učitelce pí. Heřmánkové za skvělý kulturní zážitek. Poděkování rovněž patří panu Pumrovi za zapůjčení krásných prostor na hradě. Doufáme, že si děti spolu s námi odnesli milou vzpomínku na tento den! Klub rodičů - 4 -

5 Registrační značky a osvědčení o registraci vozidla nepojištěného déle jak 14 dní se musí odevzdávat! Vlastníci vozidel, kterým z jakéhokoliv důvodu zaniklo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), mají povinnost do čtrnácti dnů od zániku pojištění odevzdat příslušnému registru vozidel registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, pokud v této době k témuž vozidlu neuzavřeli novou pojistnou smlouvu. Přesto mnozí tuto povinnost neplní. Přesvědčují se o tom pracovníci odboru silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Cheb, kterým informace o ukončených pojistných smlouvách ze zákona předává Česká kancelář pojistitelů. Za nesplnění povinnosti se v přestupkovém řízení uloží pokuta od do Kč. Hlavní příčinou spáchaných přestupků je všeobecná neznalost zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (č. 168/1999 Sb.). Přestože skoro každý majitel vozidla ví, že je smí provozovat pouze pojištěné, nemá veřejnost povědomí o dalších povinnostech v případě zániku pojištění. Přitom stačí, aby tyto úkony provedl např. provozovatel zapsaný v registru vozidel nebo spoluvlastník vozidla. Pokud by nebylo možno z objektivních důvodů registrační značky a osvědčení o registraci vozidla ve stanovené lhůtě odevzdat do depozita registru vozidel, musí takovou skutečnost vlastník, spoluvlastník nebo provozovatel vozidla ve stejné lhůtě úřadu oznámit. Nepojištěné vozidlo pak nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích. Za provozování nepojištěného vozidla, byť by na pozemní komunikaci pouze stálo, dostane jeho vlastník pokutu od do Kč. Pavel Sýkora vedoucí oddělení dopravně správních deliktů, Městský úřad Cheb PIRÁTSKÁ VÝPRAVA ZA POKLADEM Ve středu při příležitosti posledního cvičení dětí- TJ Skalná uspořádala dobrodružnou pirátskou hru, kde děti spolu s rodiči plnili spoustu tajemných úkolů. Na konci této výpravy našli děti potopenou loď i s pokladem.všichni jsme si pochutnali, jak na sladké odměně tak na opečených vuřtech. Akce se velmi vydařila a příští rok na ni opět rádi navážeme. Tímto chceme poděkovat a pochválit rodiče, jak za krásné převleky, tak za sladké odměny. Zároveň také děkujeme zaměstnancům MěÚ Skalná za pomoc při přípravě tohoto odpoledne. Přejeme všem hezké prázdniny a v září se budeme opět všichni těšit na viděnou. Za TJ Skalná: P.Lörinczová, R. Kapicová, P. Bigazová - 5 -

6 Informativní okénko Komise pro oblast bydlení a sociální věci při MěÚ Skalná 3. část Důchodové pojištění O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Starobní důchod je jedním ze šesti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existují ještě plný invalidní a částečný invalidní důchod, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod. STAROBNÍ DŮCHODY Občan ČR má nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk odchodu do důchodu je rozdílný pro muže a ženy. U žen závisí mimo jiné také na počtu vychovaných dětí. Potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu je nejméně 25 let. Pokud se jedná o osobu starší 65 let, snižuje se v tomto případě potřebná doba pojištění na 15 let. Od 1. ledna 2010 dojde k postupnému prodlužování potřebné doby pojištění o jeden rok za každý kalendářní rok po roce 2009, a to až na 35 let u osob, které dosáhnou důchodového věku po roce Doba pojištění není však jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Ze zákona existují také tzv. náhradní doby pojištění, které se buď v plném nebo částečném rozsahu hodnotí pro výši důchodu, např. doba studia, doba evidence na úřadu práce, doba výkonu základní vojenské služby (popř. rovněž také doba absolvování vojenských cvičení), doba výkonu civilní služby, péče o dítě a péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby. Náhradní dobou je také doba trvání dočasné pracovní neschopnosti pokud tato neschopnost vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě. Do náhradních dob patří ještě doba přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním znevýhodněním a doba pobírání plného invalidního důchodu. DŮCHODOVÝ VĚK Všeobecně se při určování důchodového věku vychází u mužů z 60 let a u žen z 53 až 57 let, dle počtu vychovaných dětí. Tento důchodový věk však platil pouze u občanů, kteří daného věku dosáhli do dne Od této doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje. U mužů o 2 kalendářní měsíce a u žen o 4 kalendářní měsíce za každý započatý rok po Tímto způsobem pak po bude důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let, podle počtu vychovaných dětí. Váš důchodový věk můžete zjistit z následující tabulky: Muži Ženy (podle počtu vychovaných dětí) bezdětná 1 dítě 2 děti 3-4 děti 5 a více dětí před rokem

7 po roce Po činí důchodový věk: u mužů: 63 let u žen: 63 let žádné dítě 62 let pokud vychovaly 1 dítě 61 let pokud vychovaly 2 děti 60 let pokud vychovaly 3 nebo 4 děti 59 let pokud vychovaly alespoň 5 dětí VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů a k činí Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu. Pro jeho stanovení je třeba znát měsíční průměr ročních příjmů dosažených v rozhodném období. Rozhodné období, zjednodušeně řečeno, tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených za období let (pro odchod do důchodu v roce 2009!) z něhož se stanoví výše důchodu. Jednotlivé roční příjmy se násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých letech. Koeficienty stanovuje svým nařízením vláda pro každý rok. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení (např. i některé druhy brigád). Nezapočítává se příjem z dohody o provedení práce, protože ta nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nezahrnují se ani takové příjmy v rámci zaměstnání, ze kterých se neodvádí pojistné. Výjimkou je náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. A to i přesto, že se z ní pojistné neplatí. Odchod do starobního důchodu je pro každého člověka důležitým mezníkem v jeho životě, a proto je třeba se na něj dobře připravit. Podrobnější informace na Vaše otázky ohledně starobních důchodů Vám podají pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení v Chebu, Obrněné brigády 30 budova naproti obchodnímu domu Prior (úřední dny: po-st 8-17h, út-čt 8-14h, pá 8-13h, nebo na telefonní čísle ). V příštím čísle: Důchodové pojištění starobní důchody II.část Použitá literatura: Příručka budoucího důchodce v roce 2009, ČSSZ Praha, ISBN Za KOS zpracovala Mgr. Lucie Pevná - 7 -

8 Informace ze základní školy Projektové ohlédnutí Tak je za námi pět měsíců projektu! Nutno přiznat, že aktivity tohoto období zůstávaly veřejnosti spíše skryty a přesto: Učitelé se seznámili s použitím e-learningu, s bezplatnou dostupností některých kurzů a už paní učitelka Heczková žákům při výuce zeměpisu zajímavý kurz nabídla. Sotva jsme nainstalovali interaktivní tabule a učitelky zvládly základy ovládání a tvorby, tak se děvčata a hoši na prvním stupni i starší na druhém stupni sami před tabulí objevili a řešili různá zajímavá zadání. Prohledávání internetu a zkoušení různých nalezených materiálů také přineslo svoje ovoce, k žákům se dostaly prográmky a prezentace, které dosud neznali. Posledními aktivitami učitelských sborů Skalné, Plesné a Lubů bylo prostudování interaktivních učebnic nakladatelství Fraus. Ty jsou sice doplňkem učebnic tradičních, ale protože i ty dosluhují, proč je nevyměňovat za takové, které jsou připraveny pro práci s interaktivní tabulí, počítačem, zvukem a videem? A tak jsme se připravovali s tím, že od září se setkají v některých předmětech žáci s novými učebnicemi. V čem pokračujeme? V návrzích změn školního vzdělávacího programu, tedy toho, co rodiče žáků znají spíše jako osnovy. Návrhy se musí zpracovat do změněného "ešvépéčka" do konce srpna, protože prvního září se podle vylepšeného musí začít vyučovat. Bude tedy ještě co dělat o prázdninách. (Laik to sotva tuší, ale z prázdnin je pro učitele jen část dovolená). No a ještě jedna věc přejde ze zkušebního do plného provozu: Informování přes internet. Rodiče ve Skalné i v Plesné již měli možnost si vyzkoušet iškolu, Luby mají Bakaláře. Od září bude v iškole vše, co potřebujete o škole a svých dětech vědět. Stanislav Hercig Pohár rozhlasu 2009 Ve středu jsme se zúčastnili okrskového kola v atletice družstev, které se konalo v Lubech. Mladší žákyně ( tř.) skončily na 4. místě, mladší žáci ( tř.) na 2. místě, starší žáci ( tř.) na 3. místě. Nejlepšího výsledku dosáhly starší žákyně, které soutěž vyhrály. Tím postoupily do okresního finále, které se uskuteční v Mariánských Lázních. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Skalná. Věra Heřmánková Beseda se členy hasičského záchranného sboru Dne , se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Přednáška paní Šimečkové a pana Melničuka byla určena žákům 8. a 9. třídy. Žáci byli informováni o správném chování a o tom, jak postupovat v krizových situacích (požár, povodeň, vichřice, zemětřesení, ). Pan R. Melničuk (pozn.: velitel hasičského sboru ve Skalné), rovněž umožnil žákům vyzkoušet si originální hasičské vybavení (kombinéza, helma, kyslíkový přístroj, ). Ohlasy z řad žactva i přítomných pedagogů byly velice pozitivní. Děkujeme tímto všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci. Ondřej Kubart Kinderiáda 26. května 2009 se konalo v Chodově regionální kolo Kinderiády (atletická soutěž pro žáky 1. st. ZŠ). Ve velké konkurenci 30 základních škol z Karlovarského kraje nás na soutěži reprezentovali:nikola Greculová, Miroslav Vízner, Tereza Pišajová, Tomáš Horáček, Michaela Makovcová, Oldřich Hammrle, Martin Starec. Nejlepšího umístění dosáhl T. Horáček, obsadil krásné 8. místo ve sprintu na 60 m. Časem 10,30 s., Olda Hammrle obsadil 10. místo ve skoku do dálky, Miroslav Vízner se umístil též na 10. místě ve skoku z místa, nejlepší umístění z dívek dosáhla Terezka Pišajová ve sprintu na 60 m 13. místem. Na konci atletické soutěže se běžela smíšená štafeta 4x60m., kde naše škola obsadila 23. místo. Bohužel jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale žáci kteří nás reprezentovali měli věkovou nevýhodu a v soutěži nás mohou reprezentovat ještě příští rok, takže věříme že se mohou zlepšit a již nyní se těšíme na příští ročník Kinderiády. Ondřej Kubart - 8 -

9 Dopravní soutěž Ve čtvrtek 21. května se konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Sokolově. Naše družstvo (II. kat.) si vedlo velmi dobře a v konkurenci městských škol obsadilo pěkné 3. místo. Disciplínu první pomoc zvládlo bez jediného trestního bodu, bylo nejlepší ze všech zúčastněných. Pochvalu za reprezentaci školy si tedy zaslouží Klára Melicharová a Jan Vojta ze 7.tř., Barbora Sláčiková a Jan Kapic z 8.třídy. V jednotlivcích byl úplně nejlepším soutěžícím právě Jan Kapic a obdržel zvláštní cenu Besipu. V době čekání na výsledky si děti zatančily při diskohudbě. Anna Tvarochová Představení o Karlu IV. Ve středu žáci 4. a 5. ročníku navštívili Chebský hrad, na který přijel král a císař Karel IV. i se svou družinou. Během velmi zajímavého, sedmdesát minut trvajícího programu, měli žáci možnost získat mnoho informací o životě a vládě Karla IV., středověkých řemeslech a obohatit si svůj slovník o nové (staré) výrazy. Někteří žáci, převlečeni do dobových kostýmů, obohatili dokonce samotnou královskou družinu. Na závěr král, převlečen do rytířského brnění, nasedl do sedla svého koně a předvedl nám dech beroucí rytířskou jízdu. Nezbylo nic jiného než zvolat Ať žije král! a přenést se z vrcholného středověku opět do současnosti. A pak si cestou na autobusovou zastávku koupit nějaký ten pamlsek, o kterém se tehdejším králům mohlo jen zdát. Ondřej Kubart Atletika Ve středu jsme s postupujícím družstvem starších dívek ve složení Jíšková Petra, Alijová Sabina, Mizerová Kristýna, Rothová Marie, Sláčíková Bára, Čechvalová Tereza, Hoffmannová Jana, Cervanová Adéla odjely na okresní kolo v atletice. Naše dívky velice zabojovaly a podaly vynikající výsledky. Postup do krajského kola nám unikl pouze o 14 bodů. Náplastí nám však je, že po sečtení bodů všech škol v kraji, se naše škola umístila na krásném 6. místě. Je to nejlepší výsledek za poslední léta. Dívky gratulujeme a přejeme dalších mnoho úspěchů. Věra Heřmánková Ekologická pozorování S příchodem teplého počasí jsme na hodinách ekologie zintenzívnili naše přírodovědná pozorování. Pan školník nám vyrobil tzv. insektárium, ve kterém jsme po dobu jednoho týdne pozorovali chování a vnější stavbu pavouka pokoutníka domácího. Žáci ho mohli i krmit. K našemu potěšení nám na okně učebny opět zahnízdila hrdlička a momentálně opět sedí na dvou vajíčkách, takže máme stále co pozorovat. (Doufejme, že bude mít tentokrát více štěstí a nezůstane jako její předchůdkyně ve spárech poštolky.) Kromě toho využíváme pěkného počasí k ekologickým vycházkám. Irena Heczková Čtenářská olympiáda 1. tříd Ve středu proběhala na naší škole čtenářská olympiáda 1. tříd. Zúčastnilo se jí po dvou žácích z partnerských škol Skalná, Plesná a Luby. Soutěž se skládala z disciplín: čtenářské dovednosti, vyprávění a malý čtenářský kvíz. Zároveň přinesla kromě porovnání čtenářských dovedností dětí v 1. třídách i podněty pro další práci učitelek. Výsledky: l. Anežka Eva Zachařová ZŠ Skalná, 2. Natálka Martínková - ZŠ Luby, 3. Dominika Cetlová - ZŠ Plesná. Růžena Štěříková Beseda s hasiči - 1. stupeň 1. června na 1. stupni proběhla beseda s hasiči, které zastupovala paní Lenka Šimečková (profesionálka), pan Roman Melničuk (SDH), kterým tímto ještě jednou děkujeme. Děti poutavá beseda velmi zaujala, vyzkoušely si telefonicky oznámit požár a formulaci rozhovoru s operátorem.oblékly si hasičskou uniformu, helmu, kyslíkovou bombu a další hasičskou výzbroj a zjistili, že zasahovat takto oděný není nic jednoduchého. Na závěr se besedovalo, rozmotávalo se a smotávalo hasičské náčiní. Zpestření dětského zaručili hry, které ověřili dovednost, rychlost a zručnost žáků 1. a 4. ročníku. Tři smíšená družstva spolu soutěžila o sladké pochoutky. Ondřej Kubart - 9 -

10 Školní výlet - 4., 5. a 6. ročník V úterý si žáci 4., 5. a 6. ročníku užívali školní výlet v Plzni. Navštívili jsme Pivovarské muzeum a ZOO. Zábavná prohlídka muzea původního právovárečného domu byla zpestřena o program, který nás zavedl do minulosti středověkého domu. Kromě zajímavostí o městě Plzeň, vzniku erbu s exotickým velbloudem, průchodem tmavým a studeným podzemím, si děti zahrály s unikátním 3D modelem města a na závěr obdržely potvrzení o absolvování programu. Plní dojmů a nových poznatků, posilněni svačinkami od maminky jsme si prohlédli náměstí a střed města s historickými památkami a pokračovali do plzeňské ZOO. Největším lákadlem byl Dinopark a 3D kino. Byla to unikátní výprava do druhohor, kde nás překvapily pohyblivé a ozvučené modely mláděte Chasmosaura, které měly přes 3 metry. V kině jsme zhlédli unikátní trojrozměrnou projekci s poutavým příběhem o malém Apatosaurovi.Velkou raritou ZOO je varan komodský - nejmohutnější ještěr světa. Počasí nám přálo a celý výlet se nám vydařil. Ondřej Kubart Školní výlet 2. a 3.třídy 1. června se vydali žáci 2. a 3. třídy na školní výlet do chomutovského Zooparku. Slíbený Safari Expres nejezdil kvůli rozbahněnému terénu, tak se děti aspoň povozily vláčkem po areálu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Exkurze do muzea a galerie V pátek se žáci 6. a 7. třídy vypravili na exkurzi do Chebu. Zatímco se šesťáci seznamovali s Krajskou galerií v Chebu, kde ochutnali Syrové umění (aktuální výstava) a inspirovali se známým rčením Šaty dělají člověka, sedmáci s chutí plnili úkoly Muzejní rallye a nebáli se použít svých znalostí získaných v hodinách dějepisu. Exkurze se dětem moc líbila a všichni si zaslouží velkou pochvalu! Denisa Goldová Plavecký výcvik Žáci 2. a 3. tříd absolvují každý rok v rámci výuky TV plavecký výcvik v ašském bazénu.v letošním roce už nás čekají pouze poslední dvě lekce. Mnozí neplavci překonali strach z vody pomocí zábavných her. Eva Schveinertová Eva Schveinertová P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * taburetky a předsíňové stěny * toaletní stolky * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3%

11 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc č e r v e n : Nabídka ZD Cheb od Divadelní banket slavnostní ukončení divadelní sezóny a vyhlášení ankety Zlatý Albrecht (D) od Skvrny na slunci komedie o tom, že každé zlo plodí další zlo (D) od Terasa vtipná, mírně surrealistická hra blízkého spolupracovníka Miloše Formana (D) F od Večer tříkrálový jedna z nejpůvabnějších Shakespearových komedií (hrad Cheb) Produkční centrum Kamenná Cheb od Chebské varhanní léto 2009 dívčí pěvecký sbor SPgŠ v Karlových Varech (kostel sv. Mikuláše) od Charly Antolini JazzPower Mnichov jeden z největších bubenických virtuózů (klášterní zahrada) od Svatojánská noc v Krajince večer s ohněm, muzikou, divadlem, dobrým jídle a pitím (areál krajinné výstavy) Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně od Svatba na ruský způsob dvě aktovky v podání členů divadelního souboru při MKS Fr. Lázně od České buchty originální dámská krojovaná kapela od Trouba na večeři mírně ztřeštěná situační komedie v podání členů divadelního souboru při MKS Fr. Lázně od Haway melody kučerovské písničky v podání Mileny Soukupové a skupiny Hawaj Melody Kino SVĚT Cheb Občan Havel přikuluje od Akční film o lásce k pivu a zvláštním pracovním poměru budoucího prezidenta Proměny Český film o osudech různých lidí v Cesta na Měsíc Jedinečný trojrozměrný zážitek pro celou rodinu Rychlí a zběsilí od a Již čtvrté pokračování této série Star Trek 11 od Nová další překvapení Válka nevěst od Dvě dívky byly od dětství nejlepší kamarádky až do chvíle, kdy došlo na vdavky Madagaskar 2 od Další animované dobrodružství zvířat ze zoo v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe Líbáš jako bůh od Česká komedie režisérky Poledňákové Baader meinhof komplex od Filmový snímek nominovaný na Oscara, Zlatý glóbus a BAFTA se odehrává v rozmezí Znovu 17 od Sedmatřicetiletý Mike je přesvědčen, že se v sedmnácti špatně rozhodl, dostane novou šanci Gran Torino od Clint Eastwood jako válečný veterán, který se musí vyrovnat se svými rasovými předsudky Kino Plesná pátek v Normal americký thriller je natočen podle skutečného případu sériových vražd ze 30.let minulého století čtvrtek v a 19:00 hodin Pohádky na dobrou noc večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství Z Městské knihovny Jelikož po celé prázdniny bude pokračovat katalogizace knihovního fondu, oznamuji všem uživatelům Internetu, že tento bude po dobu prázdnin omezen v provozu a to od do 15.30hod. Mou snahou je dokončit katalogizaci knih, které se nachází v jednotlivých odděleních do 30. září letošního roku. Proto je nutno co nejvíce času věnovat této aktivitě. Děkuji všem uživatelům za pochopení. Ještě jednou připomínám adresu webových stránek knihovny, kde najdete všechny informace o knihách i čtenářích Městská knihovna Skalná Polívková Věra

12 Události z mateřské školy V pátek 15. května odpoledne se konala oslava Dne matek ve všech třídách naší školky. Nejprve děti předvedly vystoupení nacvičené pro potěšení maminek a potom následovaly společné hry i zábavné činnosti dětí s maminkami (např.hledání dětí pouze podle jejich hlasu, vykrajování sladkých srdíček, masírování zad maminkám při relaxační hudbě aj.). V úterý 19.května nás navštívilo karlovarské divadlo s představením Klokánek na koloběžce. Děj byl zaměřen na bezpečnost dětí na silnici, hřišti i křižovatce, zejména v období prázdnin. Nenásilně se děti seznámily s dopravními značkami, bezpečnostními předpisy i semaforem. V sobotu 23. května vystoupily děti ze třídy Motýlků ve sportovní hale na Setkání tří generací. Program byl věnován také k příležitosti Dne matek. V pátek 29.května nás přijelo pobavit ašské divadlo s pohádkou Kocour Pětivousek. V pondělí 1.června slavila celá školka Den dětí. Třída Berušek si připravila Cestu pohádkovým lesem za pokladem plnou pohádkových činností a úkolů. Děti postupovaly podle pohádkové mapy a na cestě v lese potkaly živého hejkala lesního. Třída Sluníček naplánovala dětem Honbu za poklady plnou úkolů a soutěží. Ve třídě Motýlků se slavilo celý týden Týden dětských radostí. Byl zde Provázkový den, Vodní den, Den plný soutěží, Kouzelnický den a Výprava na hrad Vildštejn. Všechny děti se v tento sváteční den radovaly ze zmrzlinových kornoutů i sladkého pokladu plného bonbónů a čokolády. Sladký poklad pro děti všech tříd věnovali manželé Renata a Jaroslav Kapicovi, kterým tímto moc děkujeme. V úterý 9.června v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní pasování na školáky na hradě Vildštejn pro širokou rodičovskou veřejnost. Za spolupráci na programu a šerpování moc děkuji žákům 9.tř.ZŠ pod vedením paní učitelky Heřmánkové, Klubu rodičů při MŠ za výrobu šerp a majiteli hradu panu M.Pumrovi za bezplatné zapůjčení prostor hradu Vildštejn k této slavnostní příležitosti Za MŠ Broňa Kuželková

13 Poděkování Vážení spoluobčané, Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují při zvelebování okolí nově vybudovaného rybníka na okraji lesa ve Skalné. Děkujeme nejen za slova uznání k naší práci, ale i za nesčetné dary sazenic, květin, keřů a stromů, kterých se nám dostává. Za všechny dárce chceme jmenovat především p. Šollarovou, Břízovou, Plchovou, Tvarochovou, Cízlerovou, Koprušťákovou a p. Drápala ze Skalné a rodinu Fuchsovou z Dolního Rychnova. Mile nás překvapilo chování místní mládeže, která do těchto míst rovněž ve velké míře dochází, chovají se zde slušně a ohleduplně bez známek vandalismu. I těmto mladým lidem proto patří naše poděkování. Na druhé straně se bohužel našli i tací jedinci, kteří se nestydí ukrást vysázené rostliny a těmi si potom zkrášlit své soukromé zahrádky a pozemky. Tímto jednáním ničí nejen naši práci, ale ochuzují o pěkné prostředí všechny poctivé návštěvníky tohoto prostoru.máme snad kvůli takovýmto jedincům (zlodějíčkům) pozemek oplotit a tím zabránit všem slušným návštěvníkům v návštěvě tohoto zatím pěkného koutu Skalné? Zatím stále ještě věříme, že k tomuto radikálnímu řešení nebudeme nuceni přistoupit a že slušnost, poctivost a ohleduplnost k našemu úsilí zvítězí nad bezohledností a možná i závistí těchto několika jedinců. Na závěr chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se zde chovají slušně a jejichž slova chvály a obdivu k naší práci zatím převažují nad záporným chováním několika vandalů a zlodějů. Manželé Štolbovi Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalná za měsíc květen 2009 Vyvrácený strom do vozovky Dne v čase hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operační střediskem HZS Karlovarského kraje poplach. Jednalo se o likvidaci spadlého stromu, který se zřítil vlivem silného větru na vozovku. Jednotka SDH Skalná, vyjela na ohlášené místo během několika málo minut. Po dojezdu hasičů bylo zjištěno, že strom leží cca 1,5 metrů ve vozovce. Na povel velitele byl strom motorovou pilou rozřezán a z této vozovky odstraněn. Během několika minut byla silnice opět průjezdná v obou směrech. Dopravní nehoda u obce Poustka Dne v čase hodin vyhlásilo operační středisko HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů poplach. Jednalo se o likvidaci následků vážné dopravní nehody tří osobních aut, která se stala na silnici mezi Fr. Lázněmi a Házlovem (křižovatka u obce Poustka). Ačkoli hasiči vyjeli k této mimořádné události během pěti minut, byla jednotka cca 10 km od základny z dostatku sil a prostředků na místě dopravní nehody ze zásahu odvolána. Po obdržení této zprávy se jednotka vrátila v pořádku na základnu, aniž by u této dopravní nehody zasahovala. Likvidace dvou rojů divokých včel Dne V čase hodin vyhlásilo operační středisko HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o likvidaci dvou včelích rojů na hradě Vildštejn ve Skalné. Jednotka byla na místě zásahu již po třech minutách. Zde bylo zjištěno, že tento roj divokých včel se usadil na kamenném zdivu hradu. Na víc na přístupové a jediné cestě do hradní restaurace. Také bylo zjištěno, že včely minimálně ve dvou případech pobodali návštěvníky tohoto historického objektu. Jednotka použila na odstranění tohoto hmyzu vysavač a oba roje z budovy hradu odstranila. Po té byl vydán jednotce povel k návratu na základnu. Při této události nebyl nikdo zraněn Roman Melničuk, jednatel SDH

14 AEROBIK 2009 V neděli, , se konal ve sportovní hale ve Skalné další ročník soutěže v aerobiku O pohár města Skalná. Tato akce je již dlouholetou místní tradicí. Program, jako každoročně, zahájil pan starosta Skalné Ing. Radomil Gold. Zúčastnilo se celkem 52 děvčat ze Skalné. Lubů, Plesné, Hazlova, Chebu a Františkových Lázní, rozdělených do třech kategorií. Soutěžící si zacvičily pod vedením skvělých cvičitelek Kateřiny Slavíkové a Berty Majerníkové z Františkových Lázní (KARDIO FITNES - LD MONTI). Doprovodným programem byla vystoupení různých forem aerobiku a HIP HOPU. O zahájení a zakončení sportovního odpoledne se postarala vítězka soutěže Superstar z Lubů Markéta Malčeková. Sportovní kvality posoudila porota ve složení: Radka Zítková učitelka na 1. ZŠ v Chebu, Radka Boušková, ředitelka DDM Luby Marie Hrbková, syn jedné z cvičitelek a fotbalista Jakub Slavík, vedoucí tanečního kroužku při DDM v Lubech Hana Šimková, cvičitelka z Lubů Valerie Hlavsová, vychovatelka z DD v Plesné Lucie Amchová, cvičitelka z Chebu Marika Chválová, obě předcvičující a v neposlední řadě i pan Miroslav Fúrička, který zabezpečil prostory konání akce. Bezproblémový chod soutěže by se samozřejmě neobešel bez technického zázemí (obsluha počítačové techniky a ozvučení), o které se jako každý rok prvotřídně postaral pan Václav Krbec, Michal Krbec a Hanka Boušová. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem sponzorům (Městský úřad ve Skalné, místní sbor dobrovolných hasičů, pan Zdeněk Dančo vyslanec karlovarského kraje pro centrum Paraple ), díky kterým mohla být děvčata, krom potlesku fanoušků, oceněna i poháry, květinami a věcnými dary. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován nadačnímu fondu Paraple. Za příspěvek všem moc děkujeme. Atmosféra byla opět jedinečná!!! Konečné pořadí: I. kategorie 1. Kateřina Likoóvá z Chebu (start. č. 88) 2. Alinka Bukovskaja z Chebu (start.č. 89) 3. Adéla Žaludová z Chebu (start. č. 92) II. kategorie 1. Martina Váňová ze Skalné (start. č. 51) 2. Michaela Schillerová z Plesné (start. č. 60) 3. Adéla Lešková z Frant. Lázní (start. č. 56) III. kategorie 1. Hana Mlčochová z Lubů (start. č. 12) 2. Simona Malčeková z Lubů (start. č. 15) 3. Kateřina Bindzarová z Lubů (start. č. 13) Těšíme se na další ročník této soutěže. Pořadatelky Eva Rothová a Petra Krbcová. Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka každého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. června 2009 příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, Milé čtenářky, vážení čtenáři, představujeme Vám listopadové vydání cizojazyčného školního časopisu, které jsme společně s Vaší pomocí připravili. Určitě zde naleznete spoustu nových a zajímavých informací,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Z obsahu. Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012. Srpen 2012. Pozvánka na zastupitelstvo. Cena 5,-Kč. Červenec v Traktor klubu

Z obsahu. Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012. Srpen 2012. Pozvánka na zastupitelstvo. Cena 5,-Kč. Červenec v Traktor klubu Z obsahu Srpen 2012 Cena 5,-Kč Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012 Pozvánka na zastupitelstvo Červenec v Traktor klubu Rozlosování FK Skalná: Podzim 2012 Vážení spoluobčané, jistě je mnohým

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více