Červen Cena 3,-Kč. Z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Červen 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zhodnocení Dne dětí Pozvánka na pouť Informace ze ZŠ Události z MŠ Aerobik 2009

2 I přes nepřízeň počasí se Den dětí vydařil Je to neuvěřitelné, ale i přes velmi špatné počasí a silný déšť se Dne dětí ve Skalné zúčastnilo více než 200 dětí. Na počátku to sice vypadalo, že se celá akce bude muset zrušit, ale nakonec to nikdo nevzdal, všichni obsadili svá stanoviště a děti o nic nepřišly. Konal se i tradiční závod netradičních plavidel a u místních rybářů hrála kapela až do 21 hodin. Jako každý rok stála příprava tohoto výjimečného dne jednotlivé organizátory značné úsilí a byla by velká škoda, kdyby práce těchto lidí přišla v niveč. Chtěl bych, stejně jako každý rok, velmi poděkovat všem organizacím a spolkům, které se na pořádání dětského dne opakovaně podílejí (zejména rybářům, hasičům, myslivcům, traktor klubu), stejně tak patří poděkování Komisi pro kulturu a sport (paní Rybová, Kapicová, Goldová a pánové Malecha, Mariánus a Lörincz), dále pak mnoha dobrovolníkům, jako například manželům Alijovým, panu Jirkalovi, žákům základní školy a mnoha dalším, včetně všech sponzorů. Dětský den ve Skalné je výsledkem práce mnoha lidí, kteří to vše dělají s jediným cílem, pobavit ostatní, odměnit děti a ukázat, že to ve Skalné prostě žije! Jsem moc rád, že máme kolem sebe tolik obětavých lidí, a tak mi dovolte, abych jim za nás za všechny, a především za naše děti, velmi poděkoval. Radomil Gold starosta města Skalná - 2 -

3 P O Z V Á N K A starosta města Skalná, Ing. Radomil Gold a farář Farnosti Skalná, Mgr. Piotr Libner, si Vás dovolují pozvat na oslavy spojené se svátkem sv. Jana Křtitele, patrona místního kostela. Součástí oslav bude také slavnostní požehnání nové vlajce města Skalná, která byla v loňském roce, spolu s novým znakem města, řádně konstituována. Slavnost bude zahájena v sobotu ve hodin v Kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné Program: 1. slavnostní mše s požehnáním nové vlajce města Skalná hod. 2. představení nové vlajky města veřejnosti hod. 3. venkovní slavnost s hudbou, občerstvením a atrakcemi pro děti hod. 4. předpokládaný konec hod. Poznámka: Městu Skalná byly v loňském roce oficiálně uděleny symboly, v podobě znaku a vlajky města. Nyní je slavnostní vlajka vyrobena a čeká na své požehnání. Slavnosti se zúčastní zastupitelé města Skalná, zástupci jednotlivých spolků a organizací, obyvatelé města a jeho okolí, jakožto i autor návrhu znaku a vlajky, heraldik, pan Stanislav Kasík. Pozváni jsou také zástupci partnerské obce Neusorg a hosté z obce Gerník v Rumunsku. Přijďte se s námi oslavit svátek sv. Jana Křtitele a sdílet radost z udělení symbolů našemu městu. Na setkání s Vámi se těší: Mgr. Piotr Libner farář Farnosti Skalná Ing. Radomil Gold starosta města Skalná Zábavný triatlónek Sobota v 11 hod 11:00 Nordic walking 12:00 Jízda na kole 13:00 Aqua aerobic Vše zábavnou formou pro radost a kondici. Rezervace míst: , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslava začátku prázdnin hry, soutěže neděle indiánská stezka ve 14 hod sportovní disciplíny ukázka psovodů, jízda na koních pro dospělé: pétanque, stolní tenis Přijďte strávit příjemný den s dětmi k nám!! Skalná-Vonšov 1, kontakt tel.: , Manikúra + modeláž Pedikúra Kosmetika - kosmetika: od 150,- Kč - manikúra: od 192,- Kč - pedikúra: od 300,- Kč - modeláž nehtů: od 660,- Kč * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chřestová sezóna v naší kuchyni Speciality z chřestu od do

4 Jubilanti měsíce května Společenská kronika Martínková Edeltraud 80 let Fričová Terezie 83 let Salva Antonín 81 let Rothová Kateřina 93 let Karlovská Alžběta 81 let Narození Kuchtová Barbora Čipka Štěpán Voborník Antonín Úmrtí Pokorná Anna Vlasák Bohuslav Blahopřejeme!! soustrast Upřímnou soustrast Matrikářka, M.Branická Pasování předškoláků Dne 9.6. od hod. se konalo na místním hradě Vildštejn pasování předškoláků. Spolu s budoucími prvňáčky, jejich rodiči a žáky 9. třídy jsme se přenesli na chvíli do doby krále Karla IV. Žáci 9. třídy si pro děti připravili hudební vystoupení "Jedna noc na Karlštějně" a na oplátku nám "motýlci" zahráli pohádku O šípkové Růžence. Dojem byl umocněn prostory historicky vyzdobené hodovny! Král s královnou nám zazpívali o své lásce a zbrojnoši nám předvedli své umění s halapartnami. Celá devátá třída nám nakonec společně i s paní třídní učitelkou zazpívala. Vladař pak mečem pasoval děti na prvňáčky (žádné ucho k úhoně nepřišlo) a jeho královna následně děti ošerpovala. Jako třída Motýlků dostali děti šerpy motýlkovské, jež vyrobil Klub rodičů. Tablo, které vytvořili paní Z. Pouzarová a paní E. Altmanová je k vidění v bývalé cukrárně. Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům 9. třídy a jejich třídní učitelce pí. Heřmánkové za skvělý kulturní zážitek. Poděkování rovněž patří panu Pumrovi za zapůjčení krásných prostor na hradě. Doufáme, že si děti spolu s námi odnesli milou vzpomínku na tento den! Klub rodičů - 4 -

5 Registrační značky a osvědčení o registraci vozidla nepojištěného déle jak 14 dní se musí odevzdávat! Vlastníci vozidel, kterým z jakéhokoliv důvodu zaniklo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), mají povinnost do čtrnácti dnů od zániku pojištění odevzdat příslušnému registru vozidel registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, pokud v této době k témuž vozidlu neuzavřeli novou pojistnou smlouvu. Přesto mnozí tuto povinnost neplní. Přesvědčují se o tom pracovníci odboru silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Cheb, kterým informace o ukončených pojistných smlouvách ze zákona předává Česká kancelář pojistitelů. Za nesplnění povinnosti se v přestupkovém řízení uloží pokuta od do Kč. Hlavní příčinou spáchaných přestupků je všeobecná neznalost zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (č. 168/1999 Sb.). Přestože skoro každý majitel vozidla ví, že je smí provozovat pouze pojištěné, nemá veřejnost povědomí o dalších povinnostech v případě zániku pojištění. Přitom stačí, aby tyto úkony provedl např. provozovatel zapsaný v registru vozidel nebo spoluvlastník vozidla. Pokud by nebylo možno z objektivních důvodů registrační značky a osvědčení o registraci vozidla ve stanovené lhůtě odevzdat do depozita registru vozidel, musí takovou skutečnost vlastník, spoluvlastník nebo provozovatel vozidla ve stejné lhůtě úřadu oznámit. Nepojištěné vozidlo pak nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích. Za provozování nepojištěného vozidla, byť by na pozemní komunikaci pouze stálo, dostane jeho vlastník pokutu od do Kč. Pavel Sýkora vedoucí oddělení dopravně správních deliktů, Městský úřad Cheb PIRÁTSKÁ VÝPRAVA ZA POKLADEM Ve středu při příležitosti posledního cvičení dětí- TJ Skalná uspořádala dobrodružnou pirátskou hru, kde děti spolu s rodiči plnili spoustu tajemných úkolů. Na konci této výpravy našli děti potopenou loď i s pokladem.všichni jsme si pochutnali, jak na sladké odměně tak na opečených vuřtech. Akce se velmi vydařila a příští rok na ni opět rádi navážeme. Tímto chceme poděkovat a pochválit rodiče, jak za krásné převleky, tak za sladké odměny. Zároveň také děkujeme zaměstnancům MěÚ Skalná za pomoc při přípravě tohoto odpoledne. Přejeme všem hezké prázdniny a v září se budeme opět všichni těšit na viděnou. Za TJ Skalná: P.Lörinczová, R. Kapicová, P. Bigazová - 5 -

6 Informativní okénko Komise pro oblast bydlení a sociální věci při MěÚ Skalná 3. část Důchodové pojištění O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Starobní důchod je jedním ze šesti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existují ještě plný invalidní a částečný invalidní důchod, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod. STAROBNÍ DŮCHODY Občan ČR má nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk odchodu do důchodu je rozdílný pro muže a ženy. U žen závisí mimo jiné také na počtu vychovaných dětí. Potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu je nejméně 25 let. Pokud se jedná o osobu starší 65 let, snižuje se v tomto případě potřebná doba pojištění na 15 let. Od 1. ledna 2010 dojde k postupnému prodlužování potřebné doby pojištění o jeden rok za každý kalendářní rok po roce 2009, a to až na 35 let u osob, které dosáhnou důchodového věku po roce Doba pojištění není však jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Ze zákona existují také tzv. náhradní doby pojištění, které se buď v plném nebo částečném rozsahu hodnotí pro výši důchodu, např. doba studia, doba evidence na úřadu práce, doba výkonu základní vojenské služby (popř. rovněž také doba absolvování vojenských cvičení), doba výkonu civilní služby, péče o dítě a péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby. Náhradní dobou je také doba trvání dočasné pracovní neschopnosti pokud tato neschopnost vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě. Do náhradních dob patří ještě doba přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním znevýhodněním a doba pobírání plného invalidního důchodu. DŮCHODOVÝ VĚK Všeobecně se při určování důchodového věku vychází u mužů z 60 let a u žen z 53 až 57 let, dle počtu vychovaných dětí. Tento důchodový věk však platil pouze u občanů, kteří daného věku dosáhli do dne Od této doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje. U mužů o 2 kalendářní měsíce a u žen o 4 kalendářní měsíce za každý započatý rok po Tímto způsobem pak po bude důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let, podle počtu vychovaných dětí. Váš důchodový věk můžete zjistit z následující tabulky: Muži Ženy (podle počtu vychovaných dětí) bezdětná 1 dítě 2 děti 3-4 děti 5 a více dětí před rokem

7 po roce Po činí důchodový věk: u mužů: 63 let u žen: 63 let žádné dítě 62 let pokud vychovaly 1 dítě 61 let pokud vychovaly 2 děti 60 let pokud vychovaly 3 nebo 4 děti 59 let pokud vychovaly alespoň 5 dětí VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů a k činí Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu. Pro jeho stanovení je třeba znát měsíční průměr ročních příjmů dosažených v rozhodném období. Rozhodné období, zjednodušeně řečeno, tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených za období let (pro odchod do důchodu v roce 2009!) z něhož se stanoví výše důchodu. Jednotlivé roční příjmy se násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých letech. Koeficienty stanovuje svým nařízením vláda pro každý rok. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení (např. i některé druhy brigád). Nezapočítává se příjem z dohody o provedení práce, protože ta nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nezahrnují se ani takové příjmy v rámci zaměstnání, ze kterých se neodvádí pojistné. Výjimkou je náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. A to i přesto, že se z ní pojistné neplatí. Odchod do starobního důchodu je pro každého člověka důležitým mezníkem v jeho životě, a proto je třeba se na něj dobře připravit. Podrobnější informace na Vaše otázky ohledně starobních důchodů Vám podají pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení v Chebu, Obrněné brigády 30 budova naproti obchodnímu domu Prior (úřední dny: po-st 8-17h, út-čt 8-14h, pá 8-13h, nebo na telefonní čísle ). V příštím čísle: Důchodové pojištění starobní důchody II.část Použitá literatura: Příručka budoucího důchodce v roce 2009, ČSSZ Praha, ISBN Za KOS zpracovala Mgr. Lucie Pevná - 7 -

8 Informace ze základní školy Projektové ohlédnutí Tak je za námi pět měsíců projektu! Nutno přiznat, že aktivity tohoto období zůstávaly veřejnosti spíše skryty a přesto: Učitelé se seznámili s použitím e-learningu, s bezplatnou dostupností některých kurzů a už paní učitelka Heczková žákům při výuce zeměpisu zajímavý kurz nabídla. Sotva jsme nainstalovali interaktivní tabule a učitelky zvládly základy ovládání a tvorby, tak se děvčata a hoši na prvním stupni i starší na druhém stupni sami před tabulí objevili a řešili různá zajímavá zadání. Prohledávání internetu a zkoušení různých nalezených materiálů také přineslo svoje ovoce, k žákům se dostaly prográmky a prezentace, které dosud neznali. Posledními aktivitami učitelských sborů Skalné, Plesné a Lubů bylo prostudování interaktivních učebnic nakladatelství Fraus. Ty jsou sice doplňkem učebnic tradičních, ale protože i ty dosluhují, proč je nevyměňovat za takové, které jsou připraveny pro práci s interaktivní tabulí, počítačem, zvukem a videem? A tak jsme se připravovali s tím, že od září se setkají v některých předmětech žáci s novými učebnicemi. V čem pokračujeme? V návrzích změn školního vzdělávacího programu, tedy toho, co rodiče žáků znají spíše jako osnovy. Návrhy se musí zpracovat do změněného "ešvépéčka" do konce srpna, protože prvního září se podle vylepšeného musí začít vyučovat. Bude tedy ještě co dělat o prázdninách. (Laik to sotva tuší, ale z prázdnin je pro učitele jen část dovolená). No a ještě jedna věc přejde ze zkušebního do plného provozu: Informování přes internet. Rodiče ve Skalné i v Plesné již měli možnost si vyzkoušet iškolu, Luby mají Bakaláře. Od září bude v iškole vše, co potřebujete o škole a svých dětech vědět. Stanislav Hercig Pohár rozhlasu 2009 Ve středu jsme se zúčastnili okrskového kola v atletice družstev, které se konalo v Lubech. Mladší žákyně ( tř.) skončily na 4. místě, mladší žáci ( tř.) na 2. místě, starší žáci ( tř.) na 3. místě. Nejlepšího výsledku dosáhly starší žákyně, které soutěž vyhrály. Tím postoupily do okresního finále, které se uskuteční v Mariánských Lázních. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Skalná. Věra Heřmánková Beseda se členy hasičského záchranného sboru Dne , se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Přednáška paní Šimečkové a pana Melničuka byla určena žákům 8. a 9. třídy. Žáci byli informováni o správném chování a o tom, jak postupovat v krizových situacích (požár, povodeň, vichřice, zemětřesení, ). Pan R. Melničuk (pozn.: velitel hasičského sboru ve Skalné), rovněž umožnil žákům vyzkoušet si originální hasičské vybavení (kombinéza, helma, kyslíkový přístroj, ). Ohlasy z řad žactva i přítomných pedagogů byly velice pozitivní. Děkujeme tímto všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci. Ondřej Kubart Kinderiáda 26. května 2009 se konalo v Chodově regionální kolo Kinderiády (atletická soutěž pro žáky 1. st. ZŠ). Ve velké konkurenci 30 základních škol z Karlovarského kraje nás na soutěži reprezentovali:nikola Greculová, Miroslav Vízner, Tereza Pišajová, Tomáš Horáček, Michaela Makovcová, Oldřich Hammrle, Martin Starec. Nejlepšího umístění dosáhl T. Horáček, obsadil krásné 8. místo ve sprintu na 60 m. Časem 10,30 s., Olda Hammrle obsadil 10. místo ve skoku do dálky, Miroslav Vízner se umístil též na 10. místě ve skoku z místa, nejlepší umístění z dívek dosáhla Terezka Pišajová ve sprintu na 60 m 13. místem. Na konci atletické soutěže se běžela smíšená štafeta 4x60m., kde naše škola obsadila 23. místo. Bohužel jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale žáci kteří nás reprezentovali měli věkovou nevýhodu a v soutěži nás mohou reprezentovat ještě příští rok, takže věříme že se mohou zlepšit a již nyní se těšíme na příští ročník Kinderiády. Ondřej Kubart - 8 -

9 Dopravní soutěž Ve čtvrtek 21. května se konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Sokolově. Naše družstvo (II. kat.) si vedlo velmi dobře a v konkurenci městských škol obsadilo pěkné 3. místo. Disciplínu první pomoc zvládlo bez jediného trestního bodu, bylo nejlepší ze všech zúčastněných. Pochvalu za reprezentaci školy si tedy zaslouží Klára Melicharová a Jan Vojta ze 7.tř., Barbora Sláčiková a Jan Kapic z 8.třídy. V jednotlivcích byl úplně nejlepším soutěžícím právě Jan Kapic a obdržel zvláštní cenu Besipu. V době čekání na výsledky si děti zatančily při diskohudbě. Anna Tvarochová Představení o Karlu IV. Ve středu žáci 4. a 5. ročníku navštívili Chebský hrad, na který přijel král a císař Karel IV. i se svou družinou. Během velmi zajímavého, sedmdesát minut trvajícího programu, měli žáci možnost získat mnoho informací o životě a vládě Karla IV., středověkých řemeslech a obohatit si svůj slovník o nové (staré) výrazy. Někteří žáci, převlečeni do dobových kostýmů, obohatili dokonce samotnou královskou družinu. Na závěr král, převlečen do rytířského brnění, nasedl do sedla svého koně a předvedl nám dech beroucí rytířskou jízdu. Nezbylo nic jiného než zvolat Ať žije král! a přenést se z vrcholného středověku opět do současnosti. A pak si cestou na autobusovou zastávku koupit nějaký ten pamlsek, o kterém se tehdejším králům mohlo jen zdát. Ondřej Kubart Atletika Ve středu jsme s postupujícím družstvem starších dívek ve složení Jíšková Petra, Alijová Sabina, Mizerová Kristýna, Rothová Marie, Sláčíková Bára, Čechvalová Tereza, Hoffmannová Jana, Cervanová Adéla odjely na okresní kolo v atletice. Naše dívky velice zabojovaly a podaly vynikající výsledky. Postup do krajského kola nám unikl pouze o 14 bodů. Náplastí nám však je, že po sečtení bodů všech škol v kraji, se naše škola umístila na krásném 6. místě. Je to nejlepší výsledek za poslední léta. Dívky gratulujeme a přejeme dalších mnoho úspěchů. Věra Heřmánková Ekologická pozorování S příchodem teplého počasí jsme na hodinách ekologie zintenzívnili naše přírodovědná pozorování. Pan školník nám vyrobil tzv. insektárium, ve kterém jsme po dobu jednoho týdne pozorovali chování a vnější stavbu pavouka pokoutníka domácího. Žáci ho mohli i krmit. K našemu potěšení nám na okně učebny opět zahnízdila hrdlička a momentálně opět sedí na dvou vajíčkách, takže máme stále co pozorovat. (Doufejme, že bude mít tentokrát více štěstí a nezůstane jako její předchůdkyně ve spárech poštolky.) Kromě toho využíváme pěkného počasí k ekologickým vycházkám. Irena Heczková Čtenářská olympiáda 1. tříd Ve středu proběhala na naší škole čtenářská olympiáda 1. tříd. Zúčastnilo se jí po dvou žácích z partnerských škol Skalná, Plesná a Luby. Soutěž se skládala z disciplín: čtenářské dovednosti, vyprávění a malý čtenářský kvíz. Zároveň přinesla kromě porovnání čtenářských dovedností dětí v 1. třídách i podněty pro další práci učitelek. Výsledky: l. Anežka Eva Zachařová ZŠ Skalná, 2. Natálka Martínková - ZŠ Luby, 3. Dominika Cetlová - ZŠ Plesná. Růžena Štěříková Beseda s hasiči - 1. stupeň 1. června na 1. stupni proběhla beseda s hasiči, které zastupovala paní Lenka Šimečková (profesionálka), pan Roman Melničuk (SDH), kterým tímto ještě jednou děkujeme. Děti poutavá beseda velmi zaujala, vyzkoušely si telefonicky oznámit požár a formulaci rozhovoru s operátorem.oblékly si hasičskou uniformu, helmu, kyslíkovou bombu a další hasičskou výzbroj a zjistili, že zasahovat takto oděný není nic jednoduchého. Na závěr se besedovalo, rozmotávalo se a smotávalo hasičské náčiní. Zpestření dětského zaručili hry, které ověřili dovednost, rychlost a zručnost žáků 1. a 4. ročníku. Tři smíšená družstva spolu soutěžila o sladké pochoutky. Ondřej Kubart - 9 -

10 Školní výlet - 4., 5. a 6. ročník V úterý si žáci 4., 5. a 6. ročníku užívali školní výlet v Plzni. Navštívili jsme Pivovarské muzeum a ZOO. Zábavná prohlídka muzea původního právovárečného domu byla zpestřena o program, který nás zavedl do minulosti středověkého domu. Kromě zajímavostí o městě Plzeň, vzniku erbu s exotickým velbloudem, průchodem tmavým a studeným podzemím, si děti zahrály s unikátním 3D modelem města a na závěr obdržely potvrzení o absolvování programu. Plní dojmů a nových poznatků, posilněni svačinkami od maminky jsme si prohlédli náměstí a střed města s historickými památkami a pokračovali do plzeňské ZOO. Největším lákadlem byl Dinopark a 3D kino. Byla to unikátní výprava do druhohor, kde nás překvapily pohyblivé a ozvučené modely mláděte Chasmosaura, které měly přes 3 metry. V kině jsme zhlédli unikátní trojrozměrnou projekci s poutavým příběhem o malém Apatosaurovi.Velkou raritou ZOO je varan komodský - nejmohutnější ještěr světa. Počasí nám přálo a celý výlet se nám vydařil. Ondřej Kubart Školní výlet 2. a 3.třídy 1. června se vydali žáci 2. a 3. třídy na školní výlet do chomutovského Zooparku. Slíbený Safari Expres nejezdil kvůli rozbahněnému terénu, tak se děti aspoň povozily vláčkem po areálu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Exkurze do muzea a galerie V pátek se žáci 6. a 7. třídy vypravili na exkurzi do Chebu. Zatímco se šesťáci seznamovali s Krajskou galerií v Chebu, kde ochutnali Syrové umění (aktuální výstava) a inspirovali se známým rčením Šaty dělají člověka, sedmáci s chutí plnili úkoly Muzejní rallye a nebáli se použít svých znalostí získaných v hodinách dějepisu. Exkurze se dětem moc líbila a všichni si zaslouží velkou pochvalu! Denisa Goldová Plavecký výcvik Žáci 2. a 3. tříd absolvují každý rok v rámci výuky TV plavecký výcvik v ašském bazénu.v letošním roce už nás čekají pouze poslední dvě lekce. Mnozí neplavci překonali strach z vody pomocí zábavných her. Eva Schveinertová Eva Schveinertová P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * taburetky a předsíňové stěny * toaletní stolky * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3%

11 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc č e r v e n : Nabídka ZD Cheb od Divadelní banket slavnostní ukončení divadelní sezóny a vyhlášení ankety Zlatý Albrecht (D) od Skvrny na slunci komedie o tom, že každé zlo plodí další zlo (D) od Terasa vtipná, mírně surrealistická hra blízkého spolupracovníka Miloše Formana (D) F od Večer tříkrálový jedna z nejpůvabnějších Shakespearových komedií (hrad Cheb) Produkční centrum Kamenná Cheb od Chebské varhanní léto 2009 dívčí pěvecký sbor SPgŠ v Karlových Varech (kostel sv. Mikuláše) od Charly Antolini JazzPower Mnichov jeden z největších bubenických virtuózů (klášterní zahrada) od Svatojánská noc v Krajince večer s ohněm, muzikou, divadlem, dobrým jídle a pitím (areál krajinné výstavy) Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně od Svatba na ruský způsob dvě aktovky v podání členů divadelního souboru při MKS Fr. Lázně od České buchty originální dámská krojovaná kapela od Trouba na večeři mírně ztřeštěná situační komedie v podání členů divadelního souboru při MKS Fr. Lázně od Haway melody kučerovské písničky v podání Mileny Soukupové a skupiny Hawaj Melody Kino SVĚT Cheb Občan Havel přikuluje od Akční film o lásce k pivu a zvláštním pracovním poměru budoucího prezidenta Proměny Český film o osudech různých lidí v Cesta na Měsíc Jedinečný trojrozměrný zážitek pro celou rodinu Rychlí a zběsilí od a Již čtvrté pokračování této série Star Trek 11 od Nová další překvapení Válka nevěst od Dvě dívky byly od dětství nejlepší kamarádky až do chvíle, kdy došlo na vdavky Madagaskar 2 od Další animované dobrodružství zvířat ze zoo v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe Líbáš jako bůh od Česká komedie režisérky Poledňákové Baader meinhof komplex od Filmový snímek nominovaný na Oscara, Zlatý glóbus a BAFTA se odehrává v rozmezí Znovu 17 od Sedmatřicetiletý Mike je přesvědčen, že se v sedmnácti špatně rozhodl, dostane novou šanci Gran Torino od Clint Eastwood jako válečný veterán, který se musí vyrovnat se svými rasovými předsudky Kino Plesná pátek v Normal americký thriller je natočen podle skutečného případu sériových vražd ze 30.let minulého století čtvrtek v a 19:00 hodin Pohádky na dobrou noc večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství Z Městské knihovny Jelikož po celé prázdniny bude pokračovat katalogizace knihovního fondu, oznamuji všem uživatelům Internetu, že tento bude po dobu prázdnin omezen v provozu a to od do 15.30hod. Mou snahou je dokončit katalogizaci knih, které se nachází v jednotlivých odděleních do 30. září letošního roku. Proto je nutno co nejvíce času věnovat této aktivitě. Děkuji všem uživatelům za pochopení. Ještě jednou připomínám adresu webových stránek knihovny, kde najdete všechny informace o knihách i čtenářích Městská knihovna Skalná Polívková Věra

12 Události z mateřské školy V pátek 15. května odpoledne se konala oslava Dne matek ve všech třídách naší školky. Nejprve děti předvedly vystoupení nacvičené pro potěšení maminek a potom následovaly společné hry i zábavné činnosti dětí s maminkami (např.hledání dětí pouze podle jejich hlasu, vykrajování sladkých srdíček, masírování zad maminkám při relaxační hudbě aj.). V úterý 19.května nás navštívilo karlovarské divadlo s představením Klokánek na koloběžce. Děj byl zaměřen na bezpečnost dětí na silnici, hřišti i křižovatce, zejména v období prázdnin. Nenásilně se děti seznámily s dopravními značkami, bezpečnostními předpisy i semaforem. V sobotu 23. května vystoupily děti ze třídy Motýlků ve sportovní hale na Setkání tří generací. Program byl věnován také k příležitosti Dne matek. V pátek 29.května nás přijelo pobavit ašské divadlo s pohádkou Kocour Pětivousek. V pondělí 1.června slavila celá školka Den dětí. Třída Berušek si připravila Cestu pohádkovým lesem za pokladem plnou pohádkových činností a úkolů. Děti postupovaly podle pohádkové mapy a na cestě v lese potkaly živého hejkala lesního. Třída Sluníček naplánovala dětem Honbu za poklady plnou úkolů a soutěží. Ve třídě Motýlků se slavilo celý týden Týden dětských radostí. Byl zde Provázkový den, Vodní den, Den plný soutěží, Kouzelnický den a Výprava na hrad Vildštejn. Všechny děti se v tento sváteční den radovaly ze zmrzlinových kornoutů i sladkého pokladu plného bonbónů a čokolády. Sladký poklad pro děti všech tříd věnovali manželé Renata a Jaroslav Kapicovi, kterým tímto moc děkujeme. V úterý 9.června v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní pasování na školáky na hradě Vildštejn pro širokou rodičovskou veřejnost. Za spolupráci na programu a šerpování moc děkuji žákům 9.tř.ZŠ pod vedením paní učitelky Heřmánkové, Klubu rodičů při MŠ za výrobu šerp a majiteli hradu panu M.Pumrovi za bezplatné zapůjčení prostor hradu Vildštejn k této slavnostní příležitosti Za MŠ Broňa Kuželková

13 Poděkování Vážení spoluobčané, Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují při zvelebování okolí nově vybudovaného rybníka na okraji lesa ve Skalné. Děkujeme nejen za slova uznání k naší práci, ale i za nesčetné dary sazenic, květin, keřů a stromů, kterých se nám dostává. Za všechny dárce chceme jmenovat především p. Šollarovou, Břízovou, Plchovou, Tvarochovou, Cízlerovou, Koprušťákovou a p. Drápala ze Skalné a rodinu Fuchsovou z Dolního Rychnova. Mile nás překvapilo chování místní mládeže, která do těchto míst rovněž ve velké míře dochází, chovají se zde slušně a ohleduplně bez známek vandalismu. I těmto mladým lidem proto patří naše poděkování. Na druhé straně se bohužel našli i tací jedinci, kteří se nestydí ukrást vysázené rostliny a těmi si potom zkrášlit své soukromé zahrádky a pozemky. Tímto jednáním ničí nejen naši práci, ale ochuzují o pěkné prostředí všechny poctivé návštěvníky tohoto prostoru.máme snad kvůli takovýmto jedincům (zlodějíčkům) pozemek oplotit a tím zabránit všem slušným návštěvníkům v návštěvě tohoto zatím pěkného koutu Skalné? Zatím stále ještě věříme, že k tomuto radikálnímu řešení nebudeme nuceni přistoupit a že slušnost, poctivost a ohleduplnost k našemu úsilí zvítězí nad bezohledností a možná i závistí těchto několika jedinců. Na závěr chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se zde chovají slušně a jejichž slova chvály a obdivu k naší práci zatím převažují nad záporným chováním několika vandalů a zlodějů. Manželé Štolbovi Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalná za měsíc květen 2009 Vyvrácený strom do vozovky Dne v čase hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operační střediskem HZS Karlovarského kraje poplach. Jednalo se o likvidaci spadlého stromu, který se zřítil vlivem silného větru na vozovku. Jednotka SDH Skalná, vyjela na ohlášené místo během několika málo minut. Po dojezdu hasičů bylo zjištěno, že strom leží cca 1,5 metrů ve vozovce. Na povel velitele byl strom motorovou pilou rozřezán a z této vozovky odstraněn. Během několika minut byla silnice opět průjezdná v obou směrech. Dopravní nehoda u obce Poustka Dne v čase hodin vyhlásilo operační středisko HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů poplach. Jednalo se o likvidaci následků vážné dopravní nehody tří osobních aut, která se stala na silnici mezi Fr. Lázněmi a Házlovem (křižovatka u obce Poustka). Ačkoli hasiči vyjeli k této mimořádné události během pěti minut, byla jednotka cca 10 km od základny z dostatku sil a prostředků na místě dopravní nehody ze zásahu odvolána. Po obdržení této zprávy se jednotka vrátila v pořádku na základnu, aniž by u této dopravní nehody zasahovala. Likvidace dvou rojů divokých včel Dne V čase hodin vyhlásilo operační středisko HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o likvidaci dvou včelích rojů na hradě Vildštejn ve Skalné. Jednotka byla na místě zásahu již po třech minutách. Zde bylo zjištěno, že tento roj divokých včel se usadil na kamenném zdivu hradu. Na víc na přístupové a jediné cestě do hradní restaurace. Také bylo zjištěno, že včely minimálně ve dvou případech pobodali návštěvníky tohoto historického objektu. Jednotka použila na odstranění tohoto hmyzu vysavač a oba roje z budovy hradu odstranila. Po té byl vydán jednotce povel k návratu na základnu. Při této události nebyl nikdo zraněn Roman Melničuk, jednatel SDH

14 AEROBIK 2009 V neděli, , se konal ve sportovní hale ve Skalné další ročník soutěže v aerobiku O pohár města Skalná. Tato akce je již dlouholetou místní tradicí. Program, jako každoročně, zahájil pan starosta Skalné Ing. Radomil Gold. Zúčastnilo se celkem 52 děvčat ze Skalné. Lubů, Plesné, Hazlova, Chebu a Františkových Lázní, rozdělených do třech kategorií. Soutěžící si zacvičily pod vedením skvělých cvičitelek Kateřiny Slavíkové a Berty Majerníkové z Františkových Lázní (KARDIO FITNES - LD MONTI). Doprovodným programem byla vystoupení různých forem aerobiku a HIP HOPU. O zahájení a zakončení sportovního odpoledne se postarala vítězka soutěže Superstar z Lubů Markéta Malčeková. Sportovní kvality posoudila porota ve složení: Radka Zítková učitelka na 1. ZŠ v Chebu, Radka Boušková, ředitelka DDM Luby Marie Hrbková, syn jedné z cvičitelek a fotbalista Jakub Slavík, vedoucí tanečního kroužku při DDM v Lubech Hana Šimková, cvičitelka z Lubů Valerie Hlavsová, vychovatelka z DD v Plesné Lucie Amchová, cvičitelka z Chebu Marika Chválová, obě předcvičující a v neposlední řadě i pan Miroslav Fúrička, který zabezpečil prostory konání akce. Bezproblémový chod soutěže by se samozřejmě neobešel bez technického zázemí (obsluha počítačové techniky a ozvučení), o které se jako každý rok prvotřídně postaral pan Václav Krbec, Michal Krbec a Hanka Boušová. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem sponzorům (Městský úřad ve Skalné, místní sbor dobrovolných hasičů, pan Zdeněk Dančo vyslanec karlovarského kraje pro centrum Paraple ), díky kterým mohla být děvčata, krom potlesku fanoušků, oceněna i poháry, květinami a věcnými dary. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován nadačnímu fondu Paraple. Za příspěvek všem moc děkujeme. Atmosféra byla opět jedinečná!!! Konečné pořadí: I. kategorie 1. Kateřina Likoóvá z Chebu (start. č. 88) 2. Alinka Bukovskaja z Chebu (start.č. 89) 3. Adéla Žaludová z Chebu (start. č. 92) II. kategorie 1. Martina Váňová ze Skalné (start. č. 51) 2. Michaela Schillerová z Plesné (start. č. 60) 3. Adéla Lešková z Frant. Lázní (start. č. 56) III. kategorie 1. Hana Mlčochová z Lubů (start. č. 12) 2. Simona Malčeková z Lubů (start. č. 15) 3. Kateřina Bindzarová z Lubů (start. č. 13) Těšíme se na další ročník této soutěže. Pořadatelky Eva Rothová a Petra Krbcová. Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka každého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. června 2009 příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více