jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN"

Transkript

1 HELENA SOUKUPOVÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU filosofie a teologie beletrie kuchařky ZDRAVÍ a životní styl dárkové publikace audioknihy ŽIVOT A LEGENDA SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ EDIční PLÁN jaro/léto 2015

2 [ 2 ] historie a literatura faktu Edice Rozhovory Martin rychlík, Martin kovář Noc v Mariboru Nejen o dějinách a o dnešním světě knižní R ozhovor s histor ike m moderních dějin, spolue ditorem knihy kolaps a REg E n ERacE Rozhovor novináře martina Rychlíka s ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty univerzity karlovy v praze a prorektorem této univerzity, profesorem martinem kovářem, o dětství, dospívání a studiích v době komunismu, o proměnách pražské FF uk a české společnosti po listopadu 1989, o mládí a zrání historika, o jeho odborné specializaci, tj. dějinách anglie (velké Británie) a jejího impéria, o osudové spolupráci s egyptologem profesorem miroslavem Bártou, o složitosti dnešního světa, o hrozbách, jimž musí čelit, i o jeho předpokládané budoucnosti... K 2396, váz., asi 240 s., 130 x 200 mm, vyjde v březnu, cca 270 Kč ISBN Josef beránek, václav vacek Měl JseM štěstí Na lidi křesťanství nabízí cestu, jak se stát svobodným a vyzrálým člověkem, říká nonkonformní kněz václav vacek. poutavý a zábavný rozhovor sleduje jeho životní cestu od dětství v podhůří orlických hor, postupné hledání celoživotního povolání v nesnadných letech nesvobody a především jeho kněžské působení a objevování jak nově přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího hlubokých mezilidských vztahů a dospělé svobody. inspiraci přitom nachází v pozorném naslouchání lidským radostem i bolestem a v podobně citlivém čtení bible. jeho pohled je díky tomu prost složitých teologických obratů a povzbuzuje mnohé lidi k důvěře, že Bůh i dnes s námi počítá, že chce spolu s námi pečovat o svět, abychom v něm mohli žít my i další generace. K 2308, 288 s., 298 Kč ISBN Pavla loucká, ludmila trapková, vladislav chvála ŽeNa a MuŽ v rodině jaký je rozdíl mezi mužským a ženským jazykem a jak schopnost jejich vzájemného vyvažování ovlivňuje zdraví členů rodiny? co očekává muž od ženy a žena od muže? v čem se liší ženská a mužská sexualita? jaký vliv má tento rozdíl na vývoj sexuální identity dítěte? mohou se interakční vzorce nevědomě předávat z generace na generaci a způsobovat slábnutí celých rodů? co pravděpodobně přispívá k poklesu populace v Čechách a v celé Evropě? o těchto a dalších otázkách spolu vedou už dvacet let dialog dva rodinní psychoterapeuti klinická psycholožka ludmila trapková a sexuolog vladislav chvála ze střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v liberci. v knižním trojrozhovoru se bohemistka, redaktorka časopisu Psychosom pavla loucká snaží svými otázkami zprostředkovat dialog dvou psychoterapeutů širšímu okruhu zájemců. mudr. vladislav chvála a phdr. ludmila trapková pracují přes dvacet let jako rodinní terapeuti především s rodinami s psychosomaticky nemocným členem. jejich spolupráce vyústila ve formulování metafory rodiny jako sociální dělohy a pohled na dospívání jako separaci z původní rodiny, zakončenou sociálním porodem. jsou spoluautory knih, které se věnují psychosomatice rodiny (Rodinná terapie psychosomatických poruch, praha 2004 a Rodinná terapie a teorie jin-jangu, praha 2008). vyučují rodinnou terapii v institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v liberci. K 2364, 240 s., 268 Kč ISBN

3 historie a literatura faktu Edice Rozhovory [ 3 ] renata Červenková, radkin honzák všichni ŽiJeM v blázinci současnost očima psychiatra všichni žijem v blázinci, tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin honzák, muž vzdělaný a také vtipný, který už padesát let naslouchá lidským strastem. v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. co nám to přinese? opravdu nám psychofarmaka pomohou k pocitu štěstí? nejsou některé nové choroby spíš zlozvyky? proč se mlčí o odvrácené straně papírových plen? je psychoterapie léčba, nebo ztracený čas? je pravda, že u vesla jsou teď psychopati? proč umíráme v nemocnicích tedy tam, kde nechceme? témata jednotlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, Radkin honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, příčí matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna. Radkin honzák je v současnosti asistentem Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty uk, dále působí jako ambulantní psychiatr ikem, sekundární lékař pl Bohnice a ambulantní psychiatr REmEdis s jednoznačným příklonem k psychosomatickému myšlení, tedy bio psycho socio spirituální koncepci. K 2363, 216 s., 268 Kč ISBN luboš kropáček, Jan Paulas, Martin t. zikmund Po cestách kamenitých o životě, islámu a křesťanské víře islamolog a afrikanista luboš kropáček se již desítky let věnuje putování po neschůdných cestách poznávání dějin a kultury islámského světa. Rozhovor, který s ním vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve životní příběh absolventa arabistiky, anglistiky a afrikanistiky v praze, který se v roce 1968 účastnil studentské expedice do nemocnice alberta schweitzera v lambaréné. tato mnohaměsíční cesta předznamenala celoživotní zájem luboše kropáčka o afriku. až do roku 1974 působil jako odborný asistent na FF uk, poté byl donucen odejít a živil se překlady a tlumočením z arabštiny. po roce 1989 se na fakultu vrátil, v roce 2001 byl jmenován profesorem. luboš kropáček je autorem mnoha úspěšných knih o dějinách, kultuře a duchovnosti islámského světa. připomeňme asi nejznámější, opakovaně vydávané Duchovní cesty islámu (vyšehrad, 5. vydání 2011). islám, islámský fundamentalismus a život muslimské společnosti proto představují druhé významné téma knihy. tím třetím je křesťanská víra, pevný základ a opora v mnoha nelehkých životních situacích. i o nich je možné se v knize rozhovorů s jednou z výrazných osobností české vzdělanosti dočíst. K 2309, 272 s., 298 Kč ISBN vlastimil růžička, edvard outrata destrukce České státní správy K 2331, 176 s.,, 268 Kč ISBN tomáš tureček, Miroslav bárta kolaps NezNaMeNá konec K 2307, 144 s., 248 Kč ISBN libuše koubská, Jiří stránský MůŽeš-li udělat radost, Musíš K 2236, 120 s., 248 Kč ISBN tomáš Němeček, Pavel rychetský diskrétní zóna K 2237, 280 s., 298 Kč ISBN libuše koubská, františek koukolík všechno dopadne JiNak o minulosti, přítomnosti a především o pravděpodobné budoucnosti K 2181, 128 s., 218 Kč ISBN

4 [ 4 ] historie a literatura faktu Edice v elké postavy českých dějin helena soukupová svatá anežka Česká Život a legenda životopis pře myslovské pr ince zny a zakladate lky kláštera n a F R antišku nový životopis světice a patronky českého národa přináší souhrnný pohled na anežčin život, dílo a spiritualitu, stejně jako na její druhý život v legendách a historické paměti od středověku až po moderní dobu. jeho autorka, historička umění helena soukupová, vydala v roce 1989 základní monografii o anežském klášteře, v roce 2011 pak knihu zásadně přepracovala, aktualizovala a rozšířila. životopis zakladatelky kláštera spojuje erudici uměnovědnou s důkladným rozborem dobových pramenů, a to jak z doby anežčina života, tak z doby pozdější. literárním památkám, které se v době středověké, renesanční, barokní i moderní s anežčinou postavou spojovaly, se dostává stejné pozornosti jako stavbám se světicí spojeným či její spiritualitě a duchovnímu profilu. příběh přemyslovské princezny, hrdé na svůj rod a vlast, vyznavačky františkánské chudoby, která pro její zachování neváhala podstoupit nejeden spor i s papežskou kurií, zakladatelky a milosrdné paní se propojuje s pohnutou historií anežčina kláštera na Františku, jehož zánik se podařilo odvrátit doslova na poslední chvíli. kniha je bohatě ilustrována unikátním obrazovým doprovodem. K 2354, váz., 416 s., 165 x 240 mm, vyjde v březnu, 498 Kč ISBN helena kokešová eduard albert ( ) Český intelektuál ve vídni Eduard albert, lékař a chirurg, pedagog, literární kritik, překladatel, básník, mecenáš a politik, patří mezi nejvšestrannější osobnosti českých a rakouských dějin 19. století. kniha heleny kokešové sleduje všechny rozměry albertova života a působení, jeho rodinné zázemí, vzdělání a odbornou kariéru ve vídni, innsbrucku i praze, vlastní literární tvorbu i rozsáhlé dílo překladatelské, společenské vztahy i všestrannou mecenášskou činnost na podporu mnoha českých literátů, umělců a vědců, církevních institucí i mnoha jednotlivců. Rozsáhlá pozornost je věnována albertovu celoživotnímu zájmu o politiku a jeho efektivní činnosti v řadách tzv. české lobby ve vídni. albert byl politicky nejblíže masarykovým realistům, vztah k nejvýznamnějším osobnostem této skupiny (masaryk, kaizl, goll) je důležitým tématem knihy, stejně jako albertův komplikovaný vztah k České akademii věd a umění. stranou nezůstává ani druhý život této vskutku renesanční osobnosti, albertův odkaz v české společnosti i v rakouském a německém prostředí. K 2355, 328 s., 328 Kč ISBN dále připravujeme: marie Ryantová PolyxeNa z lobkovic šlechtična z boží milosti p říb ěh E mancipované šle chtič n y jedna z žen české renesance, dcera nejvyššího kancléře Českého království vratislava z pernštejna a španělské dámy marie manrique de lara, manželka nejprve jihočeského magnáta viléma z Rožmberka, poté vůdčí postavy české katolické šlechty zdeňka vojtěcha popela z lobkovic, je jakýmsi prototypem šlechtičny sklonku renesance a nástupu nové, barokní doby. polyxena z lobkovic ( ) v monografii historičky marie Ryantové vystupuje jak v roli představitelky nejvyšší šlechty českých zemí, správkyně svých statků, která uměla v případě potřeby sama úspěšně hospodařit, tak v roli ženy politicky aktivní. asi nejvíce se takto zapsala do obecného povědomí tím, že po pražské defenestraci v roce 1618 poskytla ve svém domě útočiště svrženým královským místodržícím slavati a martinicovi. kniha m. Ryantové ukazuje i další z důležitých tváří polyxeny, její katolickou zbožnost, kterou sdílela se svým druhým manželem a jejíž odvrácenou stranou bylo nesmlouvavě přísné zasahování proti nekatolíkům na vlastních panstvích po porážce stavovského povstání. K 2393, vyjde v 2. pololetí 2015 ISBN

5 historie a literatura faktu Edice v elké postavy českých dějin [ 5 ] lenka bobková JaN lucemburský otec slavného syna o t E c k a R la iv., pře zdívaný kr ál cizine c Č i kr ál diplomat výročí sedmi set let od nastoupení lucemburků na český trůn se nedávno stalo příležitostí k mnoha připomínkám této druhé vládnoucí dynastie našich dějin. dalším příspěvkem je nový životopis prvního lucemburka na českém trůně. král jan lucemburský se v českých dějinách netěší zvláštní přízni. stále se traduje přesvědčení, že se k Českému království choval jako cizinec, že nebyl dobrým manželem ani milujícím otcem. lenka Bobková, profesorka českých dějin na karlově univerzitě v praze, se pokouší o vyvážené hodnocení osoby a vlády jana lucemburského, světlých i stinných stránek tohoto významného českého panovníka. jan přinesl do českého prostředí i politického myšlení několik nových momentů. současné panování nad Českým královstvím a lucemburským hrabstvím pro něj znamenalo důležitý potenciál, který mu dovolil rozvinout jak politickou aktivitu v říši směřující k získání římského trůnu pro lucemburky, tak zároveň udržovat intenzivní vazby k francouzské královské rodině a pařížskému dvoru. janova západní kulturní orientace postupně pronikala i do české společnosti a významně ji ovlivnila. podstatné zvětšení území Českého království (o chebsko, horní lužici a slezsko) představovalo janův trvalý odkaz do budoucnosti, s nímž se naše dějepisectví dosud zcela nevyrovnalo. stranou nezůstane ani janův osobní život, jeho dvůr a kulturní zájmy. K 2266, váz., asi 336 s., 145 x 205 mm, vyjde v červnu, cca 330 Kč ISBN Petr sommer svatý ProkoP z počátků českého státu a církve K 1779, 260 s., 298/149 Kč ISBN Mar tin šan dera hynce PtáČ ek z PirkšteJNa opo mí jený ví těz hu sit ské re vo luce K 2146, 200 s., 248/69 Kč ISBN zdeň ka hle dí ko vá arnošt z Par du bic ar ci bis kup, za kla da tel a rád ce K 1971, 352 s., 328 Kč ISBN vra ti slav va ní ček vra ti slav ii. Prv ní če s ký král K 1697, 272 s., 258 Kč ISBN Ja ro slav Pá nek Pe tr vok z rožmber ka Ži vot re ne sanč ní ho ka va lí ra K 2066, 320 s., 358 Kč ISBN kateřina dufková JaN šembera ČerNohorský z boskovic Moravský Petr vok K 2299, 248 s., 298 Kč ISBN to máš knoz ka rel star ší ze Že ro tín a don Qu i jo te v la by rin tu svě ta K 2011, 368 s., 348 Kč ISBN ro bert sak Jo sef JuNgMaNN Život obrozence K 1947, 320 s., 298/69 Kč ISBN robert sak Miroslav tyrš sokol, myslitel, výtvarný kritik K 2206, 336 s., 358/149 Kč ISBN Mar ti na lus ti go vá ka rel kram ář Prv ní če s ko slo ven ský pre mi ér K 1955, 368 s., 348/174 Kč ISBN

6 [ 6 ] historie a literatura faktu Edice d ějiny světa albrecht Jockenhövel (ed.) dějiny světa 1 od počátku do roku 1200 př. kr. první svazek šestidílné edice zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru od a friky přes Evropu a asii až po ameriku. Editorem svazku je emeritní profesor archeologie na univerzitě v münsteru albrecht jockenhövel. Úvodní kapitoly sledují fyzický a mentální vývoj rodu Homo sapiens. od počátku doby kamenné až po její konec před zhruba lety byly jedinými způsoby získávání obživy lov a sběr ty také přispěly k zformování dnešní podoby člověka a umožnily mu rozšířit se ještě před koncem doby ledové po všech kontinentech. s počátkem neolitu začala vznikat první velká sídliště a předměstské struktury, jež se pak přirozeně vyvinuly v první vyspělé civilizace. v centru pozornosti jsou nejen nejznámější civilizace starověku Egypt, mezopotámie, arabský poloostrov, povodí indu, říše chetitů v malé asii či středomoří, ale i nejstarší kultury afriky, Číny, starověké ameriky a odlehlé oblasti na okraji obydleného světa, v arktidě. autoři uplatňují širokou škálu přístupů zahrnující sociální, hospodářské a kulturní dějiny, a přinášejí tak plastický obraz nejstarší minulosti světa. K 2208, 480 s., 598 Kč ISBN gustav adolf lehmann a helwig schmidt-glintzer (eds.) dějiny světa 2 starověké světy a nové říše př. kr. až 600 po kr. druhý svazek se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci dálného východu. tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké míry nezávisle a jejich vliv zasáhl rozsáhlé sousedící oblasti asie, afriky a Evropy. Editory svazku jsou gustav adolf lehmann, vedoucí Ústavu starověkých dějin v göttingen, a sinolog helwig schmidt glintzer, ředitel herzog august Bibliothek ve Wolfenbüttelu. první ze čtyř částí knihy sleduje postupně významné státy a kultury antického světa novoasyrskou říši, írán, starověký izrael a antické řecko. druhá část zachycuje dramatické proměny v epoše helénismu počínaje alexandrovým tažením, třetí pak období dominance říma a jeho boje se sousedy, především sásánovskou persií. Čtvrtá a závěrečná část pak obrací pohled k indii, Číně a dalším oblastem dálného východu. autoři svazku se nesoustřeďují pouze na politické dějiny, pozornost upínají i k dějinám kulturním a náboženským. jednotlivé kapitoly se věnují klasickému řeckému umění, vědě a technice v období helénismu, náboženství pozdní antiky nebo obchodu a kulturní výměně podél asijské hedvábné stezky. K 2230, 480 s., 598 Kč ISBN Johannes fried a ernst-dieter hehl (eds.) dějiny světa 3 výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500 třetí díl edice přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké zámořské objevy. uspořádání kapitol má opět v komplexní perspektivě ukázat souvislost historických událostí, sociálněekonomického vývoje a kulturních výdobytků v rámci celého světa. svazek se ve třech velkých oddílech věnuje tématům různorodosti světa, uspořádání světa a výkladu světa. první část načrtává náboženskou a politickou mapu zkoumaného období, druhá se věnuje mocenské expanzi islámu, křížovým tažením i dění na indickém subkontinentě a ve střední a východní asii. konečně třetí část se podrobně zabývá náboženskými systémy kulturou středověkého křesťanství, islámským myšlením či náboženskými proudy v Číně a indii. K 2267, 480 s., 598 Kč ISBN

7 historie a literatura faktu Edice d ějiny světa [ 7 ] Walter demel (ed.) dějiny světa 4 objevy a nové struktury až 1800 Čtvrtý svazek dějin světa nás opět přivádí trochu blíž současnosti. nejen časově, ale především díky lepšímu porozumění základům naší doby samotné. první část knihy věnovaná demografii, technice a hospodářství se soustřeďuje na rozvoj dálkového obchodu, k němuž docházelo od 12. století. v jeho pozadí stály nové teoretické poznatky i pozoruhodné výdobytky techniky, jaké nacházíme například v oblasti navigace. objevitelské cesty do vzdálených končin země přispívaly k rozšíření stávajícího vědění. v tomto rámci dochází ke střetu křesťanské misie s jinými náboženstvími, jež bude mít osudové důsledky pro nově nalezený nový svět. Expanze vědění je již nezastavitelná. školy a univerzity se stávají zprostředkovatelkami nových představ a názorů a přispívají k rozvoji nových politických idejí (část vláda a politické ideje ). Rostoucí sebevědomí člověka konečně vede k proměně pevně skloubené náboženské soustavy, jak ukazuje část kultura, náboženství a socializace. jádro předkládaného svazku spočívá tedy na nových objevech a nových strukturách, jež se rozvinuly zhruba mezi lety 1200 a K 2300, 480 s., 598 Kč ISBN Walter demel a hans-ulrich thamer (eds.) dějiny světa 5 vznik moderny až 1914 pátý svazek se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás důvěrně známými rysy. autoři se nejprve podrobně zabývají demografickými proměnami v novověku a postupnou industrializací, jež vedla k naprosté restrukturalizaci společnosti. jestliže v 16. a 17. století došlo k novému etablování rozvíjejících se věd, pak období osvícenství je již přímo ve znamení vědecké revoluce. v politické oblasti dochází ke vzniku a vývoji státu, budovaného na základě ústavy. objevují se nové světodějinné koncepce, mezi nimiž největšího vlivu dosáhnou myšlenky hegelovy; ty se v marxově přepracování posléze stanou kolébkou revolucí, jež zasáhnou svět. dochází ke globalizaci Evropy zakládáním nových koloniálních panství, která však zároveň redukují někdejší dvojstrannou výměnu mezi zeměmi. Evropa se šíří do světa nejen hospodářsky, ale nadále i svými myšlenkami a svým náboženstvím. mimořádně turbulentní historické období, jež pokrývá nový svazek dějin světa, vrcholí počátkem první světové války. K 2329, 480 s., 598 Kč ISBN hans-ulrich thamer (ed.) dějiny světa 6 globalizace od roku 1880 do dneška závěrečný svazek šestidílné edice Dějiny světa, v originále vydávané prestižním německým nakladatelstvím WBg v darmstadtu, se věnuje dvacátému století století razantních proměn. již na jeho počátku dosahoval obchod a průmyslová produkce bezmála dnešní globální šíře. dvojice světových válek měla sice negativní dopad na celou širokou oblast lidského života a společnosti, nicméně právě v jejich průběhu dosáhl technicko průmyslový pokrok svého vrcholu. politické změny vedly k novému uspořádání společnosti i mezi národních vztahů, jehož vliv je patrný dodnes. konec 20. století se vyznačuje dramatickým zrychlením toku informací, jakož i toků finančních, zároveň se však vynořuje vědomí odpovědnosti vůči přírodě a životnímu prostředí. svazek se věnuje rovněž fenoménu masové kultury a je završen obsáhlým výhledem do 21. století. K 2356, váz., 464 s., 598 Kč ISBN k omple tní EdicE d ějiny světa za zvýhodněnou ce nu globální dějiny od počátků do 21. století K 2375, 6 vázaných knih, 3588/2999 Kč

8 [ 8 ] historie a literatura faktu Edice k ulturní historie karel altman Praha u Piva z latá dob a pr ažských hostinských zaříze n í kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků a pivnic zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století a navazuje na autorovu úspěšnou monografii Zlatá doba štamgastů pražských hospod (2003), jejíž náklad je rozebrán. zabývá se historií a kulturním významem piva jakožto nejrozšířenějšího nápoje v rozsáhlém spektru hostinských zařízení hlavního města. zvláštní pozornost je věnována podnikům, kde bylo pivo na čepu, zejména pak legendárním pražským pivovarským pivnicím. důkladnému zkoumání je podrobena také pivní kultura kmenových hostů (štamgastů) jednotlivých lidových hostinců, hospod, šenků a pivnic. kniha také obsáhle pojednává o roli, již pivo hrálo při utváření společenského života ve městě. práce je výsledkem autorova mnohaletého bádání založeného na analýze dobových pramenů, je však psána populárně naučným stylem přístupným širokým vrstvám čtenářů. K 2391, váz., asi 288 s., 205 x 290 mm, vyjde v březnu, cca 400 Kč ISBN Josef vašica literární PaMátky epochy velkomoravské k oslavám výročí příchodu cyrila a metoděje na velkou moravu přispělo nakladatelství vyšehrad vydáním knihy vladimíra vavřínka Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. literární práce těchto věrozvěstů slovanů v českém překladu ze staroslověnštiny jsou v dnešní době těžko dostupné. ideální kombinaci literárněvědné studie s texty významných cyrilometodějských děl přitom stále představuje dílo jednoho z našich nejvýznamnějších slavistů josefa vašici ( ). v úvodní studii hovoří autor dokonce o velkomoravské literární škole, která zvláště ve druhém období metodějova arcibiskupství ( ) rozvinula bohatou překladatelskou i původní činnost, a rozebírá jednotlivá její díla. následují literární překlady většiny děl vzniklých v okruhu velkomoravské literární školy, včetně konstantinova slavného Proglasu a staroslověnských Životů Cyrila a Metoděje. překlady jsou obsahově přesné, vynikají vytříbeným jazykem a jsou i dnes velmi čtivé. k vydání připravila, poznámky a bibliografii doplnila a medailon josefa vašici napsala zoe hauptová, studií o Životech Konstantina a Metoděje a novým doslovem dílo opatřil vladimír vavřínek. K 2327, 368 s., 348 Kč ISBN Čeněk zíbrt z historie Piva základ výboru z textů významného etnologa tvoří zíbrtova kniha Z dějin piva a pivovarnictví, doplněná o další texty z publikací Listy z kulturních dějin měst pivovarů v českých zemích, Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a pověry v pivovarech českých a Pivo v písních lidových a znárodnělých. Čeňka zíbrta zajímalo pivo a pivovarnictví jako fenomén české historie a kultury, ale také jako živý současný jev. mravenčí prací se mu podařilo shromáždit jedinečné literární texty, které jsou svým obsahem přístupné laikům i odborníkům řady oborů, neboť se v nich dobře spojuje zemědělský a kulturně historický základ s pohledem člověka jakožto pěstitele chmelu, znalce vaření piva i milovníka nápoje. v knížce tak najdeme jak zajímavé informace o české chmelařské a pivovarnické tradici, která se v posledních dvaceti letech opět úspěšně rozvíjí, tak i umění díkůvzdání za plody země, váhu a prestiž dobrého řemesla i vtip a lásku k věci, projevenou slovem (pořekadlem, příslovím) i zpěvem ( písněmi). zvláštní postavení v této tradici zaujímají sladovnické obyčeje a slavnosti, v naší současnosti vyhledávané, neboť představují protiváhu fyzické práci a materiální péči o chmel a pivo. K 2263, 288 s., 368 Kč ISBN

9 historie a literatura faktu Edice k ulturní historie [ 9 ] friedrich heer evropské duchovní dějiny jedinečný průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do 19. století. kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je heerovou nejrozsáhlejší esejí o myšlenkových dějinách západní Evropy. od starověkých počátků a klasické antiky přes patristiku, raný a vrcholný středověk, reformaci a renesanci až po hlavní myšlenky 19. století ukazuje souvislost a sepjatost západoevropského myšlení, jehož hlavní osou je křesťanství. heer si všímá nejen myslitelů teoretických, ale také umění, literatury a hlavně těch širokých a často přehlížených proudů ducha doby, které se v Evropě vždy šířily bez ohledu na hranice a utvářely její podobu. kniha vychází ve 2. vydání. K 2357, 768 s., 798 Kč ISBN Jacques le goff (ed.) MuŽi a ŽeNy středověku nedávno zemřelý světový znalec středověku připravil s týmem spolupracovníků výpravnou encyklopedii velkých středověkých postav. vedle portrétů skutečných historických osobností najdeme v knize i postavy neskutečné, vymyšlené, které byly pro středověkého člověka důležité, jako např. král artuš nebo víla meluzína. důstojné zastoupení mají i představitelé českého středověku: svatý václav, svatý vojtěch, císař karel iv. a jan hus. K 2298, 448 s., 698 Kč ISBN Jean-claude schmitt, Jacques le goff encyklopedie středověku dva přední francouzští historici v knize shromáždili přes osm desítek hesel, samostatných a ucelených esejů, věnovaných podstatným tématům středověkého života. kromě tradičních témat politických, hospodářských a kulturních dějin zde nalezneme i hesla, která už pouhým názvem naznačují napětí mužství a ženství, řád a stavy nebo svoboda a otroctví. vyšlo již ve 3. vydání. K 2443, 936 s., 998 Kč ISBN Jakub de voragine legenda aurea K 2204, 448 s., 468 Kč ISBN zdeněk kalista tvář baroka K 2265, 216 s., 298 Kč ISBN Jan kilián Příběh z doby NeobyČeJNého šílenství K 2352, 280 s., 298 Kč ISBN alexandra Navrátilová NaMlouváNí, láska a svatba v České lidové kultuře K 2205, 424 s., 388 Kč ISBN vlastimil vondruška Život staré šumavy K 2328, 256 s., 298 Kč ISBN

10 [ 10 ] historie a literatura faktu Edice m oderní dějiny Mike rossiter špion, který změnil svět klaus fuchs a tajemství atomové bomby z a nglického or i ginálu pře ložil p a v E l k o lmač ka pravdivý a str hující příb ěh špiona, který pr odal taje mství výr o B y atomové B omb y Rusům když se na postupimské konferenci setkali zástupci vítězných mocností, oznámil prezident truman stalinovi, že spojené státy disponují novou zbraní s mimořádně ničivým účinkem. stalin však nedal najevo velké překvapení. o existenci atomové bomby dobře věděl a sovětští vědci již intenzivně pracovali na jejím vývoji. za potřebné poznatky vděčili klausi Fuchsovi, vědci, kterého lze označit za jednoho z nejúspěšnějších špionů v dějinách. Fuchs, nadaný matematik a zároveň člen německé komunistické strany, uprchl z nacistického německa a následně byl pověřen klíčovými úkoly v rámci britského a amerického projektu vývoje nukleárních zbraní. v průběhu prací však předával tajné informace kgb. když svůj úkol splnil, sám se roku 1950 udal britské tajné službě mi6. jeho špionáž urychlila počátek studené války a dala vznik světu, který po celou jednu generaci žil ve stínu vzájemného nukleárního zastrašování světových velmocí. K 2395, váz., asi 320 s., 145 x 205 mm, vyjde v dubnu, cca 330 Kč ISBN Moises Naím soumrak Moci z prezidentských paláců k bitevním polím z a nglického or i ginálu pře l ožila Eva k ř ístková k niha SouMRa K M o CI změní způsob, jakým Č t E t E zpr ávy, jakým uvažuje t E o politice, i to, jak se díváte na svět. Bill c linton známý ekonom, někdejší jihoamerický politik, politolog, bývalý editor časopisu Foreign affairs moisés naím opět předkládá mimořádně aktuální knihu, jejíž četba je stejně strhující jako užitečná a mnohdy překvapivá. vysvětluje, proč získat moc je dnes snazší, ale vykonávat ji obtížnější. prezidenti, výkonní ředitelé ve finančních službách a ropných společnostech, mezinárodní náboženští vůdci i politici nadále třímají v rukou značnou moc, ale ne už takovou jako jejich předchůdci. ti, kdo dnes stojí v popředí, čelí většímu počtu problémů, konkurentů a omezení ve formě občanského aktivismu, globálních trhů a všudypřítomných médií. Rozpad moci uvolnil v globálním měřítku prostor pro nové záměry, podniky, hlasy i možnosti, ale obsahuje v sobě také velký potenciál nestability. naím soudí, že dnes jsme zranitelnější vůči špatným teoriím a špatným vůdcům, a rozhodně doporučuje diskutovat nikoli o tom, kdo nebo co je jednička, ale co se děje uvnitř dotyčných národů, politických hnutí, obchodních společností a náboženství. K 2394, brož., asi 256 s., 145 x 205 mm, vyjde v červnu, cca 290 Kč ISBN ian bremmer konec volného trhu státní zásahy a jejich politická rizika americký politolog arménsko německého původu ian Bremmer (* 1969) se zabývá zahraniční politikou, zejména otázkou nově se rozvíjejících trhů a globálních politických rizik. je předsedou a zakladatelem společnosti Eurasia group, která se těmito otázkami zabývá, a přednáší též na new york university. ve své knize Konec volného trhu z roku 2010 reflektuje události související s finanční krizí a s ní spojené státní zásahy do ekonomiky. ukazuje zde, že uvažování typu když ne kapitalismus, tedy socialismus je falešné, protože ani jedno nikdy neexistuje v ideálně čisté podobě. jádrem knihy je analýza globálního fenoménu státního kapitalismu a jeho důsledků pro ekonomii a politiku. K 2178, 208 s., 258 Kč ISBN

11 historie a literatura faktu Edice h istorica [ 11 ] Milan škoda velké říše kočovníků dvě tisíciletí ve stepích evropy a asie k o Č ovnická E tnika a j E jich dějiny stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. kniha milana škody přináší ucelený pohled na dlouhou řadu těchto kočovnických etnik, jejich dějiny, způsob válčení, společenské uspořádání i kulturu. postupně představuje jak známá kočovnická etnika, především huny a mongoly, tak i ta méně známá, počínaje severoíránskými kmeny (skythové, sarmati, massagetové, kušánci, parthové) přes předky hunů, huny siung nu, zakladatele jedné z největších říší v dějinách turkuty, žuan žuany (avary), chazary, pečeněhy, zlatou hordu a národy severní Číny až k proslulé tamerlánově říši. stranou nezůstávají ani ty kočovnické národy, které daly jméno evropským zemím maďaři a Bulhaři, ale třeba také tibeťané. svým širokým záběrem je kniha m. škody, navazující do jisté míry na práce j. Bednaříkové o stěhování národů, Francích a hunech, v české historiografické literatuře ojedinělá. K 2357, váz., asi 288 s., 145 x 205 mm, vyjde v dubnu, cca 330 Kč ISBN Jan rychlík, vladimir Penčev od MiNulosti k dnešku dějiny českých zemi přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po nejsoučasnější události z pera profesora jana Rychlíka, významného historika specializujícího se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny zemí jihovýchodní Evropy. ve vyšehradu vyšly jeho práce k dějinám Československa (Češi a Slováci ve 20. století a Rozdělení Československa, obě 2012) a zpracování dějin slovanských národů Balkánu (Mezi Vídní a Cařihradem, 2009). jan Rychlík důsledně zasazuje dějiny českých zemí do širšího evropského kontextu, zejména do prostoru střední Evropy, s pohledem otevřeným jak na západ, tak na východ. název knihy se vrací ke sborníku od pravěku k dnešku, sestavenému k šedesátinám josefa pekaře, na jehož pojetí českých dějin jan Rychlík v mnohém navazuje. svoji syntézu českých dějin původně napsal pro bulharské čtenáře a spojil své síly s bulharským bohemistou vladimirem penčevem. knihu doplňuje chronologie a přehled panovníků a politických představitelů českých zemí až do dnešních dní. K 2302, 688 s., 598 Kč ISBN Josef kolmaš PoJedNáNí o věcech tibetských známý český tibetolog a sinolog, autor řady překladů (Tibetská kniha mrtvých, Zrcadlo králů, Pokladnice moudrého rčení, Datlovník v meruňkovém sadu, Zápisky o buddhistických zemích aj.) se v deseti kapitolách zamýšlí nad nejrůznějšími aspekty tibetské kultury a historie. svazek otevírají obecnější texty věnované tibetským osobním jménům, symbolickým významům čísel a způsobu, jakým tibeťané měří čas. další kapitola seznamuje s osobností a dílem congkhapy ( ), zakladatele jedné z nejvýznamnějších buddhistických škol gelug. kapitolu doplňuje překlad kratšího congkhapova díla Základ dobrých vlastností. ze školy gelug pochází linie dalajlamů, jimž se podrobně věnují další dvě kapitoly. konkrétně v nich jde o jev převtělování a proces rozpoznávání převtělenců, kandidátů na titul dalajlamy a pančhenlamy. kapitolu věnovanou tibetskému buddhistickému kánonu pro hlubší zájemce doplňuje podrobná bibliografie. učebnice rozkoše je tématem dalšího textu, který obsahuje i kompletní překlad této tibetské kámasútry. zčásti obdobným směrem se pak obrací kapitola věnovaná tibetskému umělci a intelektuálovi gendünu Čhönphelovi ( ), jenž vedle významné historické práce o tibetu sepsal také známou učebnici erotiky. celý svazek uzavírá příspěvek věnovaný pronikání evropských misionářů do tibetu a zejména jejich poznávání tibetského jazyka. K 2301, 328 s., 398 Kč ISBN

12 [ 12 ] historie a literatura faktu Edice p růvodce českou historií alena a vlastimil vondruškovi církev Edice Průvodce českou historií přináší výpravné encyklopedie, které se věnují životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. jednotlivé díly postihují na základě hmotných, písemných a ikonografických památek nejdůležitější fakta o vývoji společnosti. knihy jsou určeny pro zájemce o historii, studenty středních a vysokých škol a jejich pedagogy, pracovníky muzeí, novináře a publicisty, stejně jako pro návštěvníky památek a čtenáře historických románů. třetí svazek této edice je věnován církevním stavbám, např. kostelům, kaplím, konventům, zvonicím, jejich interiérům, vybavení a předmětům z církevního prostředí. jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a doplněny barevnými fotografiemi. v knize najdeme i nejvýznamnější církevní stavby v regionech. autorská dvojice opět nezklame své čtenáře se zájmem o historii, kteří mají rádi přehledné zpracování informací. K 2358, 200 s., 398 Kč ISBN alena a vlastimil vondruškovi vesnice druhý díl je věnovaný proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade na období od středověku do nástupu industrializace. autoři sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb. seznámíme se s pojmy hospodářských staveb (např. špýchar), s obecními stavbami (např. rychta), s panskými a církevními stavbami. podrobně se autoři zabývají regionálními rozdíly lidové architektury, popisují nejvýznamnější technické stavby spojené se životem venkova (např. pazderna) a také dějiny zemědělství. knihu úspěšné autorské dvojice opět doplňuje několik set fotografií, výkladové slovníčky a tabulky. K 2330, 200 s., 398 Kč ISBN alena a vlastimil vondruškovi Město první díl této edice je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, náměstí, radnice, přehledy hospodářských, veřejných a technických staveb apod.) se věnuje i historii všedního života měšťanů se všemi jeho náležitostmi, jako je společnost, denní režim města, obchod, řemesla, zábava a další. hodnotný a přehledný text obohacuje několik stovek fotografií, výkladové slovníčky a chronologické tabulky. K 2270, 200 s., 398 Kč ISBN v řadě výpravných encyklopedií průvodce českou historií z pera oblíbených autorů odborných prací i historických románů aleny a vlastimila vondruškových dále připravujeme: řemesla a výroba (vyjde na podzim 2015) šlechta každodenní život vzdělanost a kultura

13 historie a literatura faktu Edice s pektrum [ 13 ] Nová edice přináší výběr titulů z pera zkušených popularizátorů vědy. Zpřístupňuje mnohdy fascinující poznatky nejrůznějších vědních oborů, otevírá nové pohledy směřující nezřídka napříč jejich hranicemi. Laickému i odbornému čtenáři předkládá interpretace i otázky k dalšímu zamyšlení. Pedro g. ferreira bezchybná teorie století géniů a zápas o obecnou teorii relativity j ak je dna E l E gantní te o R i E R ozpoutala věde ckou REvoluci Fyzikové zkoumali, potvrzovali i zpochybňovali obecnou teorii relativity hned od chvíle, kdy ji albert Einstein v roce 1915 předložil. jejich bádání odhalilo množství překvapivých tajemství vesmíru a mnozí věří, že tato teorie v sobě ukrývá další podivuhodnosti, které jen čekají na své objevení. astrofyzik pedro Ferreira ve svých poutavých portrétech vynikajících fyziků, matematiků a astronomů vdechuje zdánlivě formálním rovnicím teorie relativity život, když ukazuje, s jakým nasazením o ně badatelé zápasili. tato teorie se jim stala skrytým pokladem, o nějž se po celé století vedly intelektuální boje a slavila se vítězství. Einsteinova obecná teorie relativity, která vysvětluje vztahy mezi gravitací, prostorem a časem, je zřejmě největším myšlenkovým výkonem moderní fyziky, zároveň však její studium vždy bylo kontroverzním počinem. Relativisté byli pronásledováni v hitlerovském německu i ve stalinově Rusku, v americe 50. let byli vysmíváni. vzdor těmto úskalím se však teorie rozvíjela, aby nám posléze umožnila zásadní náhledy do fungování vesmíru: temná hmota, temná energie, černé díry i teorie strun, to vše jsou výhonky Einsteinovy teorie. K 2397, váz., asi 304 s., 130 x 200 mm, vyjde v červnu, cca 370 Kč ISBN Edice Člověk a jeho svět andrea giardina (ed.) římský Člověk a Jeho svět starověký řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst či oblast vzdělanosti a umění. je proto naprosto pochopitelné, že svazek ediční řady nakladatelství laterza, věnovaný římskému období, přitáhl celou plejádu autorských osobností z řady zemí. Editor andrea giardina, profesor římských dějin na římské univerzitě sapienza, uspořádal příspěvky svých italských, francouzských, anglických, polských i kanadských kolegů a doplnil je úvodním slovem. ve dvanácti kapitolách pak před čtenáře vystupuje svět římských politiků a státníků, kněží a náboženských hodnostářů, právníků, vojáků, otroků a propuštěnců, rolníků, řemeslníků a obchodníků, římských chudých i banditů a lupičů. v závěrečné kapitole přibližuje proslulý znalec antických dějin paul veyne římský pojem humanitas vztah římanů a těch druhých, barbarů, tj. lidí za hranicemi římské moci a civilizace. jak je tomu u ediční řady Člověk a jeho svět zvykem, přináší tento svazek mnohostranný a poutavý obraz římských dějin, společnosti a kultury. K 2114, 312 s., 468 Kč ISBN françois fu ret (ed.) Člo věk ro M an tis M u a Je ho svět K 1895, 288 s., 448/199 Kč ISBN

14 [ 14 ] historie a literatura faktu m imo edice albert einstein význam teorie relativity z n ěme c kého or i ginálu pře l ožil j a n n o votný z ásadní dílo slavného F yzika popr vé v ČEštině koncem roku 2015 uplyne 100 let od chvíle, kdy albert Einstein publikoval své rovnice gravitačního pole a položil tak základ obecné teorii relativity, kterou podrobněji vyložil v následujícím roce a která se dodnes pokládá za nejuspokojivější teorii makrosvěta a vesmíru. jakýmsi Einsteinovým odkazem je především dílo The Meaning of Relativity, které poprvé vydala princetonská univerzita roku 1921 a jež nyní prvně vychází také česky. jde o zpracování čtyř přednášek, které Einstein v princetonu proslovil a jež v dalších vydáních rozšiřoval o nové poznatky v roce 1945 to byl text o kosmologickém problému, v roce 1953 Zobecnění teorie gravitace a v roce 1955 Relativistická teorie nesymetrického pole, což je poslední Einsteinova práce publikovaná ještě za jeho života. v základním textu a v kosmologickém dodatku Einstein vykládá klíčové myšlenky a výsledky svých teorií. používá přitom matematiky v poněkud náročnější podobě než ve dříve zmíněných svých knihách, dá se říci, že jde o ucelený výklad teorie relativity v podobě, jak ji chápal sám Einstein. zbývající dodatky ukazují, co bylo hlavním Einsteinovým zájmem po zbytek života. kniha jako celek umožňuje nahlédnout do Einsteinovy filozofie a pochopit důvody, proč se odchýlil od hlavního proudu fyziky. K 2402, váz., asi 176 s., 145 x 205 mm, vyjde v srpnu, cca 300 Kč ISBN Martin c. Putna obrazy z kulturních dějin ruské religiozity k niha, kterou B y měl znát každý, kdo chce por ozumět dne šnímu Rusku o d kyje vské Rusi k pussy Riot nová kniha rusisty a literárního historika martina c. putny vysvětluje hlavní body ruských kulturních a duchovních dějin, s nimiž by se měl seznámit každý, kdo chce pochopit i pro nás závažné dění v dnešním Rusku. výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od předdějin na řeckém krymu po současnost: od svatého vladimíra k vladimiru putinovi a od jurodivých k pussy Riot. na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá Rusko postkoloniálně. ne jako jednotné dějiny ruské říše a ruské spirituality, ale jako komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor východní Evropy, včetně ruských kontrakultur a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polskolitevských. zvláštní pozornost je věnována ukrajině, dědici toho druhého Ruska. kniha se hlásí k tradici, kterou vyznačují havlíčkovy obrazy z Rus, masarykovo Rusko a Evropa a Černého Vývoj a zločiny panslavismu. knihu doplňují mapky a bohatý jmenný rejstřík. K 2399, váz., 336 s., 145 x 205 mm, 298 Kč ISBN Martin c. Putna obrazy z kulturních dějin americké religiozity K 2087, 336 s., 49 Kč ISBN Michael feeney callan robert redford K 2207, 440 s., 498 Kč ISBN Marc eliot Michael douglas K 2305, 296 s., 398 Kč ISBN Marc eliot Jack NicholsoN K 2360, 312 s., 398 Kč ISBN

15 historie a literatura faktu m imo edice [ 15 ] christopher hogwood georg friedrich händel z a nglického or i ginálu pře l ožila v l asta h E s ounová život a dílo světového něme ckého skladate l E g. F. händel zůstává bezesporu jedním z největších géniů hudebních dějin. přesto bylo mnoho fascinujících aspektů jeho tvorby zastřeno celými generacemi nekritického obdivu nebo mylných interpretací. předkládané dílo čtenáře přivádí zpět k původnímu händelovi díky propojení dobových dokumentů všeho druhu (citací z korespondence, a to jak händelovy, tak jeho příznivců, dobových kritik, oslavných básní) s životopisnými postřehy i uvážlivým hodnocením händelovy skladatelské práce. výsledkem je ucelený, ale i zábavný portrét händela jako člověka a vyčerpávající popis jeho kariéry na pozadí historických událostí první poloviny 18. století, zejména v anglii. zvláště významná je poslední kapitola, která sleduje vývoj händelovské legendy od skladatelovy smrti do současnosti. přínosem je i autorův nový doslov, napsaný speciálně pro české vydání, který uvádí nejnovější výsledky bádání a přináší přehled současných inscenací händelových oper. knihu doplňuje obsáhlá chronologická tabulka, sestavená händelovským badatelem anthonym hicksem, která zaznamenává nejdůležitější události ve skladatelově životě a hudební kariéře. Rozsáhlá obrazová příloha přináší téměř 100 ilustrací, z toho 10 barevných. Český překlad jistě uvítají všichni zájemci o život a dílo jedné z nejvýznamnějších postav hudební historie. K 2359, váz., asi 376 s., 165 x 240 mm, 498 Kč ISBN klaus döge antonín dvořák Život dílo dokumenty K 2234, 360 s., 498 Kč ISBN christoph Wolff JohaNN sebastian bach K 2179, 544 s., 698 Kč ISBN Michael talbot antonio vivaldi K 2304, 272 s., 398 Kč ISBN liel leibovitz leonard cohen Život, hudba a vykoupení v úvodu ke své knize, v originále nazvané podle jedné z cohenových nejslavnějších písní a Broken Hallelujah, liel leibovitz upozorňuje, že se ve skutečnosti nejedná o životopis, ale spíše o filosofické zamyšlení nad cohenovým dílem. základní etapy umělcova života jsou samozřejmě načrtnuty: dozvíme se o cohenových židovských kořenech a jeho mládí v kanadském montrealu, jeho studiu na katedře anglistiky montrealské mcgillovy univerzity, jeho slibně se rozvíjející básnické kariéře, jeho úniku na řecký ostrov hydra, kde se věnoval psaní románů, jeho počátcích jako písničkáře, jeho osobních vzletech i pádech, jeho stažení do ústraní zenbuddhistického kláštera v mount Baldy i o jeho triumfálním návratu při nedávných turné, kdy si mohli vychutnat suzanne, so long, marianne, hallelujah a další cohenovy známé písně i jeho čeští příznivci. kromě toho se nám dostane bohatství informací o cohenových hudebních souputnících počínaje Beatles, především o hudební scéně od konce 60. let, kdy ráz hudby zcela proměnily osobnosti jako jim morrison, janis joplinová či jimi hendrix. všichni tři se dožili pouhých sedmadvaceti let, kdežto cohenova hvězda jako by stoupala s jeho věkem a na vrchol své dráhy se dostala, když se blížil k osmdesátce. liel leibovitz pátrá právě po oné nadčasovosti a hluboké pravdivosti, díky nimž má hudebník, spisovatel, filosof a básník leonard cohen nejširšímu publiku stále co říci. je to snad dáno tím, že zůstal věrný pro rockému vnímání, které je pro miliony lidí na celém světě hluboce pravdivé, a rovněž jeho obrovským charismatem, které dokázalo kdysi, v roce 1970, zkrotit zdivočelý sta tisícový dav na hudebním festivalu na ostrově Wight. K 2362, 216 s., 328 Kč ISBN

16 [ 16 ] historie a literatura faktu m imo edice Nils ole oermann albert schweitzer osobnost bez hranic z něme ckého or i ginálu pře l ožil pet R Ba B k a d oktor z lamb a R éné alsaský rodák albert schweitzer, lékař, filantrop, teolog, varhanní virtuos a hudební teoretik v jedné osobě, patří mezi ty nečetné postavy, které k sobě stále znovu poutají pozornost jak pro svůj životní příběh, tak pro svůj odkaz a dílo. monografie německého evangelického teologa, historika a právníka, profesora univerzity v lüneburgu, přináší komplexní zpracování bohaté a mnohostranné schweitzerovy osobnosti. v chronologickém uspořádání sleduje základní etapy schweitzerova života, jeho mládí a teologická studia, lásku k hudbě a zájem o osobnost johanna sebastiana Bacha, kterému věnoval přelomovou monografii, rozhodnutí stát se pralesním doktorem a pobyty v gabunském lambaréné, jeho rozsáhlé veřejné působení a politickou korespondenci. n. o. oermann se pokouší odpovědět na mnohé dosud nezodpovězené otázky: jak se stalo, že právě schweitzerova pralesní nemocnice, jedna z mnoha, si získala takovou proslulost? jak zapadala jeho filosofie kultury do myšlení doby a jaké bylo schweitzerovo politické a strategické myšlení? K 2401, váz., asi 368 s., 145 x 205 mm, vyjde v březnu, cca 390 Kč ISBN Morten storm, Paul cruikshank, tim lister agent storm Můj život v al-káidě a cia z a nglického or i ginálu pře l ožil ladislav še n k E ř ík a ktuální příb ěh dvojitého age nta dán morten storm se již v mládí dopouštěl násilného jednání, své třinácté narozeniny oslavil pokusem o ozbrojenou loupež. po konverzi k islámu propadl jeho radikálnímu výkladu a odešel do jemenu účastnit se ozbrojeného džihádu. v jemenu strávil desítku let ve výcvikových táborech al káidy po boku nejhledanějších teroristů a postupně se stal jednou z předních postav mezi islamisty. později však islámskou víru opustil a stal se dvojitým agentem pro americkou, britskou a dánskou tajnou službu. kniha napsaná s pomocí specialisty na terorismus stanice cnn paula cruikshanka a zkušeného reportéra specializujícího se na Blízký východ tima listera odhaluje dramatický osud člověka, který se dokázal vymanit z osidel radikální ideologie. v době, kdy tisíce džihádistů evropského původu odcházejí bojovat v řadách islámského státu do sýrie a jejich případný návrat do Evropy představuje nemalé bezpečnostní riziko, je příběh agenta storma o to aktuálnější. K 2400, váz., asi 400 s., 145 x 205 mm, vyjde v květnu, cca 350 Kč ISBN Jiří stránský, kamil ondroušek Český hokej v Nhl ( ) Profily všech 200 hráčů v nejkvalitnější a nejsledovanější hokejové soutěži světa v nhl působí čeští a českoslovenští hokejisté již čtyřicet pět let. za tuto dlouhou dobu se do historie nhl zapsalo výrazným písmem již 200 našich hokejistů. vedle jaroslava pouzara, dominika haška, jaromíra jágra a patrika Eliáše ještě mnoho dalších. výpravná kniha jiřího stránského a kamila ondrouška přináší jejich portréty, dále podrobné statistické údaje i zajímavé osobní informace, to vše doplněno atraktivním obrazovým doprovodem. kniha navazuje na dřívější tituly těchto autorů vydané ve vyšehradu a jistě bude nepostradatelným průvodcem pro všechny milovníky českého i kanadskoamerického hokeje. K 2361, 176 s., 398 Kč ISBN

17 filosofie a teologie Edice k rystal [ 17 ] Martin buber Úvahy o chasidismu z něme ckého or i ginálu pře l ožila m á R i a s c h W i nge R o vá oblíbená knížka z p ERa je dnoho z n E jvětších znalců židovství a chasidismu chasidismus, stále živé mystické židovské hnutí původem z východu Evropy, byl jedním ze zásadních témat filosofa a náboženského myslitele martina Bubera ( ). Buberova nejznámější díla, Já a Ty, Chasidská vyprávění či román Gog a Magog vycházejí z chasidské tradice a rozvíjejí ji ve svébytné personalistické filosofii, která výrazně ovlivnila nejen židovské, ale i křesťanské myslitele 20. století. svazek edice krystal přináší tři drobnější texty k chasidismu, z nichž dva vycházejí česky vůbec poprvé. přednášku z roku 1947 Cesta člověka podle chasidského učení, kterou český čtenář již zná, doplňuje úvaha Chasidismus a západní člověk z roku 1956, která ukazuje na podněty chasidské tradice pro krizi moderního člověka, a Několik dalších poznámek k popisu chasidismu z roku 1963, polemika s kritikou jiného významného badatele v oblasti judaismu, gershoma scholema. odkaz velkého humanisty, zastánce smíření mezi židy a křesťany i kulturního, ne mocenského a expanzivního sionismu martina Bubera je tak možné poznat zase o něco hlouběji. K 2365, brož., 112 s., 80 x 140 mm, 148 Kč ISBN friedrich Nietzsche filosofie v tragickém období řeků z něme ckého or i ginálu pře l ožili j a n BřE z ina a ji ří h o R á k Raný t E xt ve lkého něme ckého F ilosof a a Filologa, který s Ro Č ním odstupe m navázal na j E ho slavné Z R o ZENí TRa G é DIE nietzsche se v této i předchozí knize věnované řecké kultuře svým způsobem vyznává ze svého obdivu k předsókratovským myslitelům, kteří podle něj představují vrchol řeckého myšlení. ozvuk tajemných výroků presokratiků, zejména temného hérakleita z Efesu, i celkové jejich naladění jsou nepřehlédnutelné i v samotné nietzscheho tvorbě, kterou bez těchto vazeb nelze správně pochopit. v češtině druhé, opravené vydání. K 2366, brož., asi 192 s., 80 x 140 mm, vyjde v únoru, 198 Kč ISBN friedrich Nietzsche zrození tragédie K 2339, 224 s., 198 Kč ISBN francesco Petrarca výstup Na MoNt ventoux K 2333, 144 s., 148 Kč ISBN giovanni boccaccio griselda K 2311, 128 s., 168 Kč ISBN boëthius filosofie utěšitelkou K 2240, 208 s., 198 Kč ISBN John stuart Mill utilitarismus K 2150, 184 s., 228 Kč ISBN

18 [ 18 ] filosofie a teologie Edice s větová náboženství angelika berlejung NáboŽeNské dějiny starověkého izraele z něme ckého or i ginálu pře l ožil p a v E l RouB í k s Úvodním slove m autor ky pr o ČEského Č t E náře m E tody zkoumání a náb ože nské okolí s tar ého zákona kniha představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako starý zákon. skládá se ze dvou hlavních částí: první se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem dějin starověkého izraele a jeho posvátných knih, druhá se věnuje historii a zejména dějinám náboženství na území starověkého izraele. autorka, jež působí jako profesorka starého zákona se zaměřením na dějiny a náboženství izraele na teologické fakultě univerzity v lipsku, se tu pokouší o syntézu dosaženého vědění o tématu a ve svém textu přináší širokou škálu informací, které jsou nezbytné pro hlubší porozumění starému zákonu. přehledně členěný výklad doplňují tabulky, mapy a nákresy, a také výkladový rejstřík základních pojmů a přehled doporučené literatury. kniha by měla povzbudit studenty v zájmu o velice zajímavé téma, jímž je biblická archeo logie a kulturní a náboženský život v palestině v době, kdy se zde formuje biblická tradice. vychází s podporou Česko německého fondu budoucnosti. K 2335, váz., asi 256 s., 145 x 205 mm, vyjde v dubnu, cca 300 Kč ISBN ivan hrůša b ohové, chrámy, obřady a lidé Náboženství staré Mezopotámie k niha ob sahuje na 130 ukáze k ze star o B ylých náb ože nských te xtů ve své knize přináší ivan hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve pojetím božstva a božských bytostí v náboženském světě staré mezopotámie a postavami nejdůležitějších mezopotámských bohů, dále chrámem, jeho významem a obřadní praxí. další kapitoly jsou věnovány představení celé škály liturgických i rituálních modliteb, magických rituálů a hlavnímu mezopotámskému prostředku komunikace s bohy věštebným praktikám. výklad je proložen více než 130 kratšími i rozsáhlejšími ukázkami z mezopotámských náboženských textů, které slouží jako příklady, ilustrace i doklady popisované látky. kniha je doplněna tematickou bibliografií, jež uvádí důležité publikace k jednotlivým celkům, a rejstříky božstev, chrámů a témat. autor je karmelitán, vystudoval obor asyriologie na heidelberské univerzitě v německu a působí jako lektor asyriologie na papežském biblickém institutu v římě. v první polovině letošního roku vychází v německém nakladatelství ugarit verlag i anglická verze knihy. obě verze, anglická i česká, vycházejí s podporou grantové agentury ČR. K 2403, váz., asi 336 s., 145 x 205 mm, vyjde v květnu, cca 350 Kč ISBN rolf rendtorff hebrejská bible a dějiny Úvod do starozákonní literatury z n ěme c kého or i ginálu pře l ožil j i ří h o B l ík v ychází již ve 4. vydání hebrejská bible, starý zákon, je písmem židů a první půlí písma křesťanů. představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. proto je mezi spisy starého zákona na jedné straně a životem star(ověk)ého izraele a jeho dějinami na straně druhé hluboký vztah. porozumění jednomu je odkázáno na porozumění druhému. z toho vychází pojetí této publikace, která přehledně a systematicky shrnuje současné poznatky starozákonního bádání. její první část přináší přehled starších izraelských dějin, který zároveň zvažuje starozákonní tradice; druhá část konfrontuje starozákonní literaturu, zvláště její druhy a žánry, s konkrétní tváří života ve starém izraeli; nejobsáhlejší třetí část je věnována jednotlivým spisům starého zákona. kniha poslouží předně tomu, kdo se věnuje studiu biblistiky, uvítají ji však všichni, kdo chtějí starému zákonu lépe porozumět, například z hlediska religionistického či kulturně historického. Rolf Rendtorff ( ) patří k předním současným znalcům starého zákona. Byl členem několika světových organizací (např. World union of jewish studies či society of Biblical literature) a spoluvydavatelem časopisu Kirche und Israel. soustavně se podílel na křesťansko židovském dialogu. K 2406, váz., 376 s., 145 x 205 mm, vyjde v květnu, 398 Kč ISBN

19 filosofie a teologie Edice Rozhovory nad biblí [ 19 ] gabriela ivana vlková izajáš svědectví o vítězící důvěře záznam rozhlasových rozhovorů petra vaďury s ivanou vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou cyrilometodějské teologické fakulty univerzity palackého v olomouci o knize izajáš, jednom z vrcholných textů starého zákona, který nejvíc ovlivnil i jiné biblické autory a náboženské ovzduší palestiny na přelomu letopočtu. jednotlivým oddílům předchází vždy nástin dobového pozadí. samotný výklad textu sleduje stopu důležitých motivů napříč celou knihou a odhaluje tak její teologické a duchovní poselství. navíc se snaží ukázat, jak prorok promlouval k aktuálním problémům judska 8. století př. kr. včetně dočasného údělu judských přesídlenců do Babylonu. sympatický je ekumenický přístup obou autorů k tomuto období starozákonních dějin. knihu vydala společně nakladatelství kalich a vyšehrad. K 2334, 296 s., 298 Kč ISBN Pavel hošek v dobrých rukou další svazek rozhlasových dialogů přináší rozhovor petra vaďury s pavlem hoškem, vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě uk v praze. jako religionista i jako křesťan přistupuje doc. hošek k výkladům písma s velkou pokorou. jeho cílem je zprostředkovat skutečnost, kterou sám prožil: setkání s Bohem, který je za biblickými texty, i důsledky, které toto setkání mělo pro jeho život. dokáže ilustrovat velké pravdy na prostých životních příkladech, přitom mu nechybí smysl pro humor. Čtenář je pro něho vždy rovnocenným partnerem, nepředkládá mu nikdy hotové pravdy, ale spíš ho zve k zamyšlení a rozhovoru. znalost židovské náboženské tradice mu pomáhá uvádět čtenáře do smýšlení biblických postav, do života starověkého izraele a židovstva ježíšovy doby. díky svým zkušenostem z církevního prostředí umí pojmenovat mnohé dobré i špatné vlastnosti dnešních křesťanů. pastorační zkušenost a hluboká empatie jeho úvah inspirují tak čtenáře k vlastnímu domýšlení biblické zvěsti. K 2275, 272 s., 298 Kč ISBN Petr Pokorný Má to smysl tentokrát se v edici Rozhovory nad biblí jeden z našich nejznámějších biblistů, petr p okorný, zamýšlí nad nedělními perikopami liturgického kalendáře. hluboká znalost novozákonní látky mu umožňuje je vnímat v širších filosofických i etických souvislostech. petr pokorný je také jako pečlivý pozorovatel doby znepokojený pocitem bezvýchodnosti a nedostatku perspektivy svých současníků. proto je hlavním motivem jeho úvah naděje, pramenící z hlubokého přesvědčení, že život má smysl, a proto stojí za to jej žít. pevným bodem dějin i života jednotlivce je mu vzkříšený kristus, ten pravý člověk, který k žití pravého lidství inspiruje i každého z nás. K 2214, 328 s., 298 Kč ISBN Jan so kol zůs tat Na ze M i Roz hla so vé roz ho vo ry pe tra va ďu ry s ja nem so ko lem vzni ka ly v rozme zí let zamýšlejí se nad dvěma druhy textů: v úvodu knihy najdeme cyklus dvanácti rozhovorů nad nej zá važ něj ší mi té ma ty sta ré ho zá ko na; druhou část knihy tvoří rozhovory nad biblic ký mi tex ty li tur gic ké ho ka len dá ře. díky tomuto klíči se zde objevují jak ty nejznámější novozákonní příběhy, tak texty méně známé. K 1957, 304 s., 258 Kč ISBN

20 [ 20 ] filosofie a teologie Edice t eologie Peter Neuner, Paul M. zulehner PřiJď království tvé Praktické učení o církvi z něme ckého or i ginálu pře l ožila hel E n a med ková o dkaz druhého vatikánského koncilu tato kniha vděčí za svůj vznik přednáškové činnosti dvou předních současných teologů v pekingu. Byli sem opakovaně zváni čínským studijním děkanem katolického semináře. také zde se církev snaží v obtížné a pro ni spíše cizí kulturní situaci působit jako kvas a sůl země a budit naději, že Boží království přijde a že jeho počátky už nastávají. oba evropští teologové přitom vycházeli z rozhodnutí druhého vatikánského koncilu, že křesťanská zvěst má být hlásána v každé společnosti, ovšem s plným respektem k jejím kulturním a duchovním tradicím. tato průkopnická publikace vyšla nejprve v čínštině, ale postupně pak rusky, chorvatsky, německy, slovensky, maďarsky, polsky a posléze vyjde nyní i česky. K 2405, brož., asi 224 s., 130 x 200 mm, vyjde v květnu, cca 250 Kč ISBN hans küng dobrá smrt? z něme ckého or i ginálu pře l ožila hel E n a med ková z amyšle ní nad posle dními věcmi Č lověka autor se zamýšlí v této své zatím poslední knize, k níž dalo podnět jeho vlastní onemocnění, nad dosavadními texty o vážném ohrožení života. dospívá k stanovisku, že,,dobrá smrt nemá nic společného se sebevraždou, nýbrž že znamená lidsky důstojné ukončení života. otázkám s tím spojeným je věnován i jeho nedávný rozhovor se známou německou moderátorkou anne Willovou, který vysílala celoněmecká televize. záznam této relace tvoří první část knihy. následují úvahy a reakce posluchačů a na ně navazuje závěrečný oddíl, shrnující autorův postoj k mezní situaci lidského života. K 2407, váz., asi 160 s., 120 x 200 mm, vyjde v březnu, cca 250 Kč ISBN Edice s tudium claus arnold Malé dějiny katolického ModerNisMu Fenomén modernismu, jehož ohnisko lze vymezit přibližně léty , patří mezi traumatické momenty moderních dějin katolické církve. v současné katolické historiografii je chápán jako nejzávažnější z řady konfrontací mezi církví a moderním světem. církevní představitelé po bolestné zkušenosti Francouzské revoluce zaujali nedůvěřivý a nepřátelský postoj k hodnotám moderní doby, a to včetně bytostně evangelijních hodnot, jako je myšlenka lidských práv či náboženské svobody. až papež lev xiii. v 90. letech 19. století pochopil nutnost změny. především v politické a sociální oblasti přispěly jeho snahy k navázání dialogu církve s moderním světem. snažil se vytvořit prostor, především pro kněze a řeholníky, aby si osvojili nástroje soudobých vědeckých metod a postavili je do služeb hlásání evangelia. jejich činnost byla však s nástupem nového papeže pia x. provázena nedůvěrou vlivných mužů kurie. výsledkem bylo faktické umrtvení svobodného myšlení v církvi na dalších 40 až 50 let. přesto na různých místech, především v klášterních učilištích dominikánských a jezuitských, vyrůstali nadějní teologové jako m. d. chenu, yves congar, henri de lubac, karl Rahner aj., kteří svým dílem nevědomky připravovali pozdější významnou událost druhého vatikánského koncilu, svolaného janem xxiii. claus arnold je profesorem církevních dějin na johann Wolfgang goethe universität ve Frankfurtu nad mohanem. Úvodní slovo k českému vydání napsal tomáš petráček. K 2336, 160 s., 228 Kč ISBN

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Albert Schweitzer : (1875-1965) / Nils Ole Oermann ; z německého originálu Albert Schweitzer 1875-1965... přeložil Petr Babka -- Vydání první

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Výběr z nových knih 3/2009 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2009 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2009 ostatní společenskovědní obory 1. Atlas lidské migrace / sestavil Russell King ; [z anglického originálu... přeložil Richard Olehla] Praha : Mladá fronta, 2008 -- 192 s. :. --

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více