Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str."

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA Aktuality str. 3 Po dohodě odešla jednatelka nemocnice. Nahradila ji nová jednatelka, která zajistí především plynulost rekonstrukce. Rozhovor str. 5 Umím všechno kromě truhlařiny. Rozhovor s hercem a komikem Lukášem Pavláskem po představení v Hálkově městském divadle. Den dětí str. 8, 9 Dětem bude patřit hned několik akcí v Nymburce. S rodiči mohou vyrazit na Pohádkový ostrov nebo na celotýdenní akci Radnice dětem. Slovo úvodem Vážení spoluobčané, květen je nejen měsícem lásky, ale také měsícem, ve kterém si připomínáme ukončení 2. světové války. Muzeum připravilo ve vestibulu radnice malou výstavu k letošnímu již 70. výročí. Uvidíte originální zbraně i fotografie z květnových dnů v Nymburce. Na jarní a letní měsíce jsme ve Vlastivědném muzeu instalovali výstavu připomínající již 130 let od doby, kdy místodržitelství v Praze schválilo stanovy Spolku muzea královského města Nymburka. Spolek od samého začátku aktivně získával sbírkové předměty jak darem, tak nákupem, vlastní budovu však získal až v roce Ani poté nenastal klid, muzeum se často stěhovalo. Někteří pamatují zpřístupnění budovy bývalé synagogy v 60. letech, kde byla umístěna expozice přírody a železnice. V roce sedmistého výročí založení města se muzeum dočkalo budovy, která od té doby slouží pro výstavy i jako depozitář. Výstava potrvá do 27. září. V loňském roce jsme obnovili stálou expozici o životě a díle Bohumila Hrabala. Dodnes muzeum sídlí v Tyršově ulici, přímo proti budově divadla. Těšíme se na Vás! Mgr. Jana Kavánová, historička Polabského muzea - Vlastivědné muzeum Nymburk Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci Tři nejlepší architektonické návrhy nové podoby Náměstí Přemyslovců v rámci projektu Cena Petra Parléře ocenilo vedení města 8. dubna v Obecním domě na základě hodnocení odborné poroty. Veřejnost měla možnost zhlédnout poutavé prezentace všech tří oceněných týmů architektů a následně město otevřelo veřejnou diskusi a hlasování Nymburáků. Prostřednictvím unikátního systému hlasování D21, který umožňuje přidělit 5 pozitivních a 2 negativní hlasy, hlasují občané do 5. června. Hlasovat lze přímo z webových stránek města, kde je zároveň přehled 17 soutěžních návrhů. Svými hlasy na papírovém hlasovacím lístku se mohou občané zapojit ve foyer radnice, v TIC, městské knihovně, Panoramě a foyer Obecního domu, kde si mohou prohlédnout i vystavené návrhy. Doufám, že svůj názor prostřednictvím hlasování projeví co nejvíce Nymburáků a osmého června se sejdeme ve větším počtu, abychom diskutovali o výsledku, vyzval místostarosta Pavel Fojtík. TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU

2 Text: Olga Havránková, foto: archiv radnice Text a foto titul: Olga Havránková AKTUALITY Zkušební svoz bioodpadu Využijete ve své domácnosti kontejner na bioodpad? Hlasujte v anketě na webu města. Padesát kontejnerů o objemu 240 litrů rozdalo město do nymburských domácností ke třídění bioodpadu. Jedná se o pilotní projekt, který ukáže výtěžnost a efektivitu používání nádob na bioodpad přímo v domácnostech a na zahradách a jejich svozu Technickými službami města Nymburka. Zájemci o kontejner na bioodpad o sobě dají vědět prostřednictvím ankety na webu města. Pokud se pilotní projekt osvědčí a budou další zájemci, získá kontejnery více nymburských domácností. Město Nymburk má třídění biologického odpadu zajištěno dle zákona. Okamžitě reagovalo na novelu zákona o odpadech a vyhlášku ministerstva životního prostředí. Nová služba Nymburákům je nadstavbou. Tříděním bioodpadu přímo v domácnostech a následným pravidelným svozem Technickými službami města Nymburka bychom mohli předejít častému přeplnění velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoře i mimo něj. Cílem pilotního projektu je zjistit, zda je tento způsob třídění bioodpadu efektivní a kolik domácností v Nymburce by o službu mělo zájem, uvedl k projektu starosta Nymburka Tomáš Mach. Kontejnery město získalo prostřednictvím dotace z Operačního programu Životní prostředí. Zkušebně byly kontejnery hnědé barvy na bioodpad umístěny v lokalitě vymezené ulicemi U Vlečky, Maršála Koněva, Petra Bezruče a Bobnická. O zkušebním provozu byli občané z této lokality informováni dopisem a kontejnery získali zcela zdarma. Stejně tak nehradí svoz bioodpadu, který je zajištěn každé úterý. Nadále platí, že občané mohou třídit biologický odpad ve sběrném dvoře nebo vozit do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů na určená místa nebo nové kontejnery odmítnout. Pilotní projekt město vyhodnotí přibližně za tři měsíce. CO PATŘÍ DO HNĚDÉHO BIOKONTEJNERU? Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování, nejčastěji zbytky potravin rostlinného původu (zbytky ovoce a zeleniny, brambor, pečiva a obilnin, slupky z citrusových plodů), posekaná tráva a odpad ze zeleně (listí, plevel), čajové sáčky, kávová sedlina nebo skořápky od vajec, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce. Kontejner pro pytlový sběr v další lokalitě Od l. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením pytlový sběr. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p Kontejner je určen výhradně občanům zapojeným do adresného třídění odpadu pro odkládání pytlů s tříděným odpadem. Tato možnost byla zrealizována především pro lepší dostupnost občanům z této lokality zapojeným do systému adresného třídění odpadu a zkrácení vzdálenosti pro ukládání pytlového sběru oproti trase až do sběrného dvora, uvedl místostarosta Pavel Fojtík. Kontejner je určen pouze pro pytlový sběr a jeho dostupnost je časově omezena odemykáním a zamykáním dvora. Provozní doba, po kterou bude možno využít uvedený kontejner, bude pondělí až pátek od 7,15 do 15,30 hodin. Nadále je zde snaha zlepšovat podmínky pro samotné adresné třídění odpadu a zlepšit dostupnost i ekonomický efekt pro občany již zapojené do systému. Jak doufáme, tato novinka v pytlovém sběru může být i motivací pro ty občany, kteří ještě zapojeni nejsou, nebo o tom zatím jen uvažují, doplnila Lenka Minaříková z odboru životního prostředí, do jejíž kompetence systém adresného třídění odpadu spadá. Michaela Havelková, odbor životního prostředí RADNÍ PŘIJDOU I DO VAŠÍ ULICE Setkání s občany Nymburka přímo v místě, kde žijí, se letos poprvé uskuteční ve čtvrtek 14. května od 17 do 19 hodin. Starosta Tomáš Mach spolu s místostarostou a uvolněným radním i vedoucími dotčených odborů vyslechnou bolístky i tipy občanů, zaznamenají je a budou se jimi zabývat. Kterou lokalitu navštíví jako první, sledujte na webu města. (oha) MATEŘINKY PŘIJA- LY 186 DĚTÍ Na školní rok 2015/2016 přijalo šest nymburských mateřských školek celkem 186 dětí a odmítnuto bylo celkem 48 dětí. Mezi těmi, které se nevešly, bylo 11 mimonymburských dětí. Přednost mají vždy děti předškolního věku a Nymburáci. Do našich mateřských škol byly přijaty všechny děti narozené do 8. listopadu 2012, tedy přijímáme všechny tříleté děti k 1. září a ještě dalece přes. V loni byla hranice 29. září, vysvětlil místostarosta Pavel Fojtík. (oha) ZVÝHODNĚNÉ CENY KNIH A PUBLIKACÍ V TIC TRVAJÍ Na březen - měsíc čtenářů mělo Město Nymburk pro veřejnost připravenou nabídku zlevněných knih a publikací. V rámci této zvýhodněné nabídky se prodalo celkem 318 knih a publikací a 21 historických map. Nejvíce prodávanými tituly byly: Turistický průvodce, Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala (P. Fojtík, J. Řehounek), triologie F. Najbrta Jak šla léta nymburským regionem, Kniha dobových pohlednic, sborník textů Nad hrází věčnosti, Pohledy pro Bohumila Hrabala (V. Sainer) nebo Almanach ZŠ Komenského. Pro velký zájem zůstanou březnové zvýhodněné ceny trvale zachovány. Pokud jste tedy nabídku zatím nevyužili, máte možnost to napravit. (lus) 2

3 Radnice našla odborníky, odborníci měření Dubnové místní šetření v provozovně společnosti AZOS CZ na nymburském Zálabí, které svolala radnice, konečně ukázalo jasný směr k řešení. Alespoň to tvrdí odborníci ze Státního zdravotního ústavu. Harmonogram nových měření má být vyhotoven do května. Hodiny schůzek, telefonátů, diskusí a opakovaných návštěv i výkyvů emocí se konečně sbíhají do smysluplného řešení problému se zápachem na Zálabí. První jednání pracovní skupiny na krajském úřadu Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTU- PITELSTVA MĚSTA NYM- BURK KONANÉHO DNE : Zastupitelé veřejně diskutovali mimo jiné o zásadních tématech pro město a občany Nymburka přes šest hodin. Starosta města Tomáš Mach dal velký prostor také přítomným občanům, kteří aktivně vstupovali do diskuse, podělili se o své problémy a názory. Zasedání v Praze 15. dubna za účasti zástupců Městského úřadu Nymburk, Státního zdravotního ústavu, Vysoké školy chemicko - technologické a spolku dotčených občanů Permanent přineslo jasné kroky. Na návrh Státního Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , OBCHOD INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY AKTUALITY Vedení města zajistí chod nemocnice po odchodu jednatelky INZERCE mohli lidé sledovat z domovů on-line. Nejrazantnější výměny názorů zazněly k plánům na umístění stavby krytého bazénu, postup v řešení zápachu na Zálabí, ke změnám v Nemocnici Nymburk. Zástupci radnice podrobně vysvětlili situaci kolem budoucí stavby obchvatu v Drahelicích a reagovali na stížnosti na neuklizené psí exkrementy Po dohodě s městem odešla jednatelka Nemocnice Nymburk, s. r. o. Alice Opočenská. Dočasnou jednatelkou je Alena Havelková, dosavadní členka dozorčí rady nemocnice. zdravotního ústavu a Vysoké školy chemicko - technologické se provede screeningové měření emisí v prostorách haly, které uhradí krajský úřad. Současně a nezávisle na tomto měření firma učiní další vlastní opatření, informoval občany na zasedání zastupitelstva starosta Tomáš Mach, který se účastnil šetření v provozovně. Vedení AZOSu slíbilo zakrýt vany, postavit dočisťovací jednotku, do které svede fugitivní emise, a bude se snažit hermeticky (tedy zcela)uzavřít prostor provozu. Město podpořilo dílčí aktivitu sdružení Permanent, a to šíření dotazníku o záznamech zápachu v Nymburce. Odbor informatiky vytvořil pro tento účel on-line dotazník, který umožňoval celoměsíční i každodenní zapisování vjemů občanů Nymburka. Výsledkem březnového šetření je 25 vyplněných on- -line dotazníků, které město předalo sdružení Permanent. To shromáždilo také tištěné dotazníky pro odborné vyhodnocení. doplněním odpadkových košů, s nímž se počítá. Otevřenost radnice lidem se ukázala také v dalších bodech. Koaliční a opoziční zastupitelé schválili zpřístupnění anonymizovaných materiálů před veřejným zasedáním veřejnosti pro lepší informovanost a doporučení zveřejňování jmenovitého hlasování radních. Přestože jsou radní v každodenním kontaktu s vedoucími odborů městského úřadu, chystají opatření, díky nimž vzájemnou komunikaci ještě prohloubí. I přes několik zbytečných slovních přestřelek děkuji všem zastupitelům za diskusi, podněty a podporu kroků města, jimiž se radnice okamžitě zabývá, sdělil po zasedání starosta Nymburka Tomáš Mach. (oha) Z hospodářského hlediska jsem s prací paní jednatelky Opočenské spokojen, nemocnici dostala do kladných hodnot a velice jí za to děkuji. Důvodem ukončení naší spolupráce jsou názorové rozpory ohledně rekonstrukce pavilonů, které jsou do budoucna pro zařízení zásadní, a vleklá komunikační bariéra mezi městem a nemocnicí, uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach. Operativní reakcí vedení města bylo zvolení nové jednatelky, aby nedošlo k ohrožení chodu nemocnice a zbytečným prostojům v rekonstrukci. Jejím úkolem bude především zajištění započatých stavebních prací a zároveň v nejbližší době vypsání výběrového řízení na nového jednatele nemocnice, dodal starosta. Funkci ředitele nemocnice bude dočasně zastávat stávající obchodně ekonomický náměstek Miroslav Hladílek. Jeho úkolem bude především zabezpečení chodu nemocnice. Pro dostatečnou informovanost zaměstnanců nemocnice budou svolávány pravidelné koordinační schůzky. Řádková inzerce: Koupím JAWA - ČZ: mopeda, skútr, motocykl, vozík PAV, s doklady i bez. Možno i díly a vraky Úklidový servis DV nabízí pravidelný i jednorázový úklid, čištění koberců a sedaček, žehlení. Nízké ceny, 100% serióznost, spolehlivost i kvalita. Info na uklidovyservisdv.blog.cz nebo Text: Olga Havránková Text: Olga Havránková 3

4 AKTUALITY OBRAZEM Posvěcení obnoveného mariánského sloupu Nymburské mažoretky slaví Světící biskup Václav Malý požehnal významné historické památce v centru Nymburka i městu. V neděli 12. dubna se na žehnání po mši v kostele sv. Jiljí sešla stovka lidí. Za město a jeho historii promluvil místostarosta Pavel Fojtík. Fotogalerie na webu města v sekci Galerie. (oha) Foto: Jan Řehounek V sobotu 28. března Mažoretky Nymburk pod vedením Anety Brynychové uspěly v soutěži O pohár ze Zámku v Kolíně, kde soutěžily v disciplínách sólo a duo. V sólu obsadila 2. místo Dominika Novotná, 3. místo Veronika Kohoutová a 5. místo Tereza Kasalová. Ve stejné disciplíně, v mladší kategorii, obsadila Nikol Šerclová 4. příčku. V disciplíně duo vybojovala děvčata Nikol Šerclová a Barbora Novotná 2. místo. Ve starší kategorii obsadily 4. místo Tereza Kasalová a Veronika Kohoutová. Gratulujeme! (oha) foto: P. Hejcman INZERCE Na přechodech opět funguje veřejná služba Především pro bezpečí školáků zavedl starosta Tomáš Mach zpátky veřejnou službu na přechodech pro chodce poblíž škol. Nezaměstnaní lidé z úřadu práce je denně vidět na pěti stanovištích po Nymburce do konce roku. Pokud by je občané uvítali ještě na jiném místě, ať zavolají na linku 156 a navrhnou, řekl Mach. Na tuto službu jsou vybíráni lidé zodpovědní a své příležitosti si podle jejich slov velice váží. (oha) Foto: Olga Havránková 4

5 Lukáš Pavlásek se možná narodil v Humpolci a možná vykrystalizoval. Není snadné odhadnout, jestli zrovna mluví vážně, s nadsázkou nebo si úplně vymýšlí. V Hálkově divadle v Nymburce už podruhé naprosto nadchl publikum, v dubnu 2015 s one man show Kdo nepláče, není Čech. Široký záběr komika, herce, autora dětských knížek, básniček, textaře a písničkáře najdete na jeho webu. V nymburské show představil vlastní formát televize, kde chce snídani s Danem Nekonečným, sloučení filmů podle témat a myslí i na děti, které sedí smutné doma, zatímco se rodiče baví v divadle. Jste v Nymburce poprvé? Líbí se vám město? Nejsem, před pár lety jsem tu byl s talk show Na Stojáka. Město vlastně moc neznám, byl jsem v divadle, znám cestu do divadla a na náměstí. Takto znám většinu měst: auto, silnici a pak divadlo. A pak zase auto a silnici. Když jsem byl na náměstí, byla zrovna tma, takže vím, že tam stály domy, vedla tam ulice Mám rád pivo a Hrabala, takže se chystám do nymburského pivovaru. Co říkáte na nymburské publikum? Mně se tu líbilo tehdy Na Stojáka i dnes. Lidé se bavili, jsou vstřícní, bylo to fajn. Závěrečnou improvizovanou písní jste publikum vtáhl do dění. Jak dokážete tak rychle reagovat na slova z publika a složit verše během několika sekund? Jméno prezidenta nebo nízký důchod, na to se lze připravit, ale slovo jelen nebo spadlé závory? Baví mě to a napadne mě to. Něco se dá předvídat, ale stejně nezpívám pokaždé stejný verš. Někdo má hlavu na cizí jazyky, někdo dokáže vyrobit postel ze dřeva. Kde berete inspiraci pro one man show? Je to teda tajný, ale mám na půdě takovou krabičku, kterou jsem tam našel, a ta je plná nápadů. Když potřebuju nápad, zajdu si tam vytáhnout jeden za druhým. Je to spíš krabice, metr na půl metru, docela velká a zatím snad bezedná, protože jsem tam vždy něco našel. Bojím se dne, kdy tam nic nenajdu. Pak zůstanete u psaní knížek, básniček? Na ty taky potřebuju krabici s nápady. Vystupování před lidmi a psaní knížek jsou spíš protipóly. Extrovert před rozesmátý publikem versus sám doma soustředěný na psaní. Jak to jde u vás dohromady? Já umím všechno. Kromě truhlařiny. To je jediný, co neumím. Jaká jsou vaše rána? V dnešní show jste představil vlastní formát televize i s ranním pořadem Překvapivá. Já mám překvapivá rána, protože se probudím. To se třeba někomu nestane. Většinou jsem v posteli a svítá. Už vás někdo zkoušel parodovat? Viděl jsem pár výstupů na youtube a docela povedených. Máte skutečné koníčky vedle své práce? Mě všechno zajímá. To je můj koníček a práce taky. Překvapuje mě, když třeba modelky řeknou, že rády vaří, to přeci není koníček. To je nutnost. Já si taky umím uvařit nebo cestovat. Já hodně čtu, jezdím na výlety a zajímá mě historie. Chtěl jste být komikem odjakživa? Chtěl. Od malička jsem chtěl hrát a psát, jen jsem nevěděl, jak to pojmenovat. Pak jsem vykrystalizoval. Vykrystalizoval jste přes pořad Na Stojáka? Na Stojáka bylo známý, ale před tím jsem vystupoval sám. Jenže mě nikdo neznal. Z pořadu Na Stojáka jsem vešel do povědomí. Kde se ve vás bere odvaha vystoupit před lidmi? To trochu souvisí s tou krabičkou s inspirací. Vedle ní mám flakónek po dědovi, ke ROZHOVOR Rozhovor s komikem Lukášem Pavláskem po jeho představení Kdo nepláče, není Čech v Hálkově městském divadle. Lukáš Pavlásek: Umím všechno kromě truhlařiny Lukáš Pavlásek (uprostřed) se po představení a autogramiádě svých knížek fotil s nymburskými příznivci dobrého humoru kterému si čichnu a dostanu odvahu. Po představení to vyprchá. Podobně to dělá Harry Potter, kterého mám rád. Hrajete také v loňském filmu Parádně pokecal policistu. Jaké to bylo hrát ve filmu? Nebyla to moje první filmová zkušenost, ale už taková větší menší role. Bavilo mě to. Ve filmu můžu ukázat zase jinou hereckou polohu. Kam byste aktuálně pozval diváky, naše čtenáře? Zvu je na Nekorektní skeče, které hrajeme s Pepou Polákem a Jakubem Žáčkem. To je pěkné představení plné divadelních skečů, je to dobrý humor. Mohou přijet do Prahy a třeba je časem přivezeme i sem do Nymburka. Film Parádně pokecal by se také mohl vysílat v televizi. Skutečně podle vás Kdo nepláče, není Čech? Je to představení, takže pohled na Čechy je trochu zjednodušený, založený na základních stereotypech. Vyberu si jednu charakteristikou věc, kterou v tu chvíli vtipně podám. Je to zábava, humor, žádná sociální studie, nad kterou by se mělo hloubat. Nemůžou chybět základní atributy jako pivo, televize a stížnosti na život. Zajímá vás historie, řekněte mi ještě, bojíte se dnes války? Aktuální dění na tohle téma sleduju a říkám si, že už jsme snad natolik rozumní, že k tomu nedojde. Trochu věřím v lidský pokrok. Vnímám hrozby, říká se, že dokonce už válka je, počítačová, studená válka. Kdyby vypukla skutečná válka, asi by byla poslední. Civilizovaná část světa je snad stále větší a věřím, že se to dá vždy udělat tak, aby válka nebyla. Děkuji za rozhovor a zase někdy v Nymburce nashledanou. Text a foto: Olga Havránková 5

6 SERIÁL O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Díky evropským penězům vznikl i film Ukončení projektu Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku. To znamená mnoho užitečné práce týmu, který měl projekt na starost a služby, které veřejnosti usnadní orientaci v této oblasti. V březnu letošního roku město Nymburk ukončilo dvouletý projekt zaměřený na rozvoj komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce a okolních obcích. Během uvedeného období bylo ve spolupráci s veřejností a zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb uskutečněno mnoho aktivit. V rámci projektu vznikl nový strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb SO ORP Nymburk na období Velkým přínosem také bylo vytvoření Elektronického informačního systému sociálních služeb, jenž umožňuje veřejnosti podávat aktuální informace ze sociální oblasti. Uvedený systém se nachází na -nymburk.cz. Dalším prostředkem, který vznikl díky projektu, je film o sociálních službách, který jednoduchou formou představuje jednotlivé organizace poskytující sociální služby v Nymburce. Projekt byl ukončen závěrečným setkáním zapojených účastníků z řad zástupců obcí, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a veřejnosti. Fotografie jsou k dispozici v galerii umístěné na webu města. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Základní údaje o projektu Termín realizace: Výše podpory: Kč Zdroje: ESF OP LZZ 85% Státní rozpočet ČR 15% Bc. Ivana Bohuslavová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Studenti UMPRUM setrvali s tématy svých prací v Nymburce V pátek 27. března se ve foyer Hálkova divadla konala další z řady veřejných prezentací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, atélieru A1 architektů Jana Šépky a Mirky Tůmové. Tentokrát se jednalo o úvodní vize k zadání řešení prostoru za bytovým a obchodním domem Eliška směrem k Labi, kde je dnes mj. parkoviště u mostu. Toto neutěšené prostředí je podrobeno úvahám o možném umístění nového kulturního domu v Nymburce. Toto jednotné zadání řeší samostatně sedm studentů a ukázalo se, že volba tématu vede k velice zajímavým zamyšlením jednak nad stavem kultury v Nymburce a jednak nad rehabilitací místa samotného. Lze vůbec toto prostředí kultivovat bez toho, aby byla zbořena poněkud provozně komplikovaná a architektonicky sporná stavba Elišky? Jaké vazby na okolí by měl mít takový objekt, má uzavřít urbanistický blok společně s Eliškou, nebo by byl vhodnější soubor solitérních hmot? Či obecně k funkčnímu využití potřebuje Nymburk kulturní dům, nebo jsme spokojeni s prostory určenými společenským akcím? Jsou stávající prostory, jejich podoba a kapacita nastaveny adekvátně potřebám a velikosti města? Máme zde kde uspořádat větší ples či festival, např. pro 1000 lidí, máme možnost výstavních expozic na reprezentativní úrovni? To vše jsou otázky, na které jistě neexistuje zcela jednoznačná odpověď a tedy i diskuse byla pestrá, poskytla, doufejme, naší tvůrčí návštěvě řadu podnětů pro další práci a také nám, kteří zde žijeme, rozšířila obzory a povědomí o širokých možnostech rozvoje města přímo v jeho historickém centru. Takovéto příležitosti setkání a diskusí jsou velmi vzácnými a nesnadno opakovatelnými událostmi. Do budoucna se ateliéru hlásí se zájmem o spolupráci řada jiných měst, mezi nimi i nedaleká Lysá nad Labem. Pro obyvatele a místní samosprávy je velice prospěšné, aby se takovýchto příležitostí maximálně využilo a náměty posluchačů architektury nezapadly. V budoucnu může snadno nastat situace, kdy se takto zpracované vize mohou stát cenným podkladem pro tvorbu skutečných koncepcí rozvoje města, v neposlední řadě při vývoji územního plánu. V zimním semestru studenti prezentovali své vize 15. listopadu v divadle dokončené návrhy 26. února v Obecním domě. Nyní je závěrečná prezentace naplánována na čtvrtek 18. června v 18 hodin do kina Sokol. Budete na ni srdečně vítání a jistě nebudete litovat, že jste si ji nenechali ujít. Ing. arch. Jan Ritter ml. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 5/2015. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Mgr. Olga Havránková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Ing. Jiří Černý, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová, Ing. arch. Jan Ritter, Bc. Alžběta Otradovská. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 6

7 Napsali jste nám Je tomu více než rok, co se na Zálabí poprvé objevil pronikavý zápach pocházející evidentně z provozu výrobny Azos. Firma se záhadným způsobem nenadále objevila v objektu zchátralé opuštěné továrny na Zálabí. Zápach se postupně šířil i do vzdálených čtvrtí, zřejmě v důsledku postupného nárůstu výroby. Brzy se dostavily u řady obyvatel typické zdravotní potíže, které lidé dříve neznali. Snahy občanů i některých zástupců radnice o eliminaci zdroje škodlivin nevedly k úspěchu. Také pokusy České inspekce životního prostředí zjistit příčinu zápachu a obtíží obyvatel vyzněly zcela naprázdno. V základních dokumentech schválených Středočeským krajským úřadem stojí, že továrna nebude obtěžovat okolí zápachem a nebude zdrojem Jak jsme koupili kozu toxických látek ohrožujících zdraví. Skutečností však je, že zápach postupně zamořuje celé město. O dlouhodobém dopadu na zdraví obyvatel můžeme zatím pouze spekulovat. Faktem je, že řada látek používaných při kataforetickém lakování má prokazatelné rakovinotvorné účinky. Zplodiny vznikající vypalováním nalakovaných výrobků jsou rovněž při dlouhodobé inhalaci nepochybně škodlivé. Obdobné problémy řeší dlouhodobě v Dašicích na Pardubicku. Jak sdělila nymburským občanům na jednání zastupitelstva ing. Janáková, která se v Dašicích touto problematikou od počátku zabývá, jde v obou městech o stejný problém. Zápach je stejného charakteru a srovnatelné intenzity, stejné jsou i zdravotní problémy obyvatel obou měst. Jaký rozumný postoj může zaujmout řadový občan? Ne každý se může z dosahu škodlivin odstěhovat, jak po straně radí odborníci zabývající se problematikou. Měli bychom tedy alespoň chránit děti a nenechat je pohybovat se v prostředí s výskytem zápachu. Ve dnech, kdy zápach cítíme, bychom měli omezit pohybovou aktivitu, rozhodně bychom neměli v zamořených prostorech sportovat. Maximálním možným způsobem bychom měli zamezit vniknutí škodlivin do obydlí, neotvírat při zápachu okna. Nebezpečné jsou však i látky, které necítíme - přesto nám mohou škodit. Výše zmíněná bezpečnostní opatření bychom proto měli dodržovat v okruhu několika kilometrů od výrobny, kdykoliv vane vítr směrem na město. ZE SPOLEČNOSTI Příspěvky, postřehy a dotazy určené vedení města Nymburk mohou čtenáři zasílat na kontakty uvedené v tiráži na straně 6. Kauza AZOS rok poté Učit se v první třídě trivium patří k povinné výbavě každého prvňáčka. Žáci se mimo jiné učí ale i mnoha jiným dovednostem, jakožto i těm sociálním. Jednoho dne se žáci I.C při ZŠ Tyršova v Nymburce rozhodli spojit příjemné s užitečným. Úkolů bylo hned několik. V rámci výuky o zdravé výživě, péči o zuby, celosvětovému problému potravin a v neposlední řadě výuce o hospodářských Foto 2x: Marek Velechovský Alergici a lidé s onemocněním dýchacího traktu by měli tato doporučení dodržovat zcela nekompromisně. Při déletrvajících známkách dráždění sliznic, kašli, bolestech hlavy, krvácení ze spojivek, výtoku z nosu, bolestech a pocitu sevření v oblasti krku bychom měli vyhledat příslušného lékaře. Obyvatelé důvěřují představitelům svého města, jsou přesvědčeni, že radní i ostatní úředníci nasadí všechny síly, aby situaci vyřešili. Vždyť dlouhodobé důsledky šíření zplodin mohou být nedozírné. Nejde přitom jen o dopad na pohodu a zdraví obyvatel. Může dojít ke změně charakteru města a postupné změně jeho sociální a národnostní struktury. Je otázkou, zda si to obyvatelé přejí. MUDr. Aleš Omáčka, zastupitel zvířatech se žáci měli vzdát nějaké sladkosti a najít způsob, jak pomoci tam, kde je to potřeba. Ušetřené peníze nosili do zamčené třídní pokladničky a to i několikrát týdně. Projekt se na žádost žáků protáhl na tři týdny, během kterých jsme postupně střádali korunku ke korunce a dokázali tak naspořit krásných 960 korun. Následoval výběr vhodné organizace, která by šla ruku v ruce s naší filosofií, až jsme společnými silami vybrali organizaci Člověk v tísni a jejich projekt Skutečný dárek. Bez váhání jsme se rozhodli podporovat oblast obživa a vybírali z mnoha různých variant. Téměř jednohlasným hlasováním se děti rozhodly zakoupit právě kozu a to především pro svou užitečnost. A tak se stalo. Nyní je jim jejich vlastnoručně vyrobená třídní koza Líza a získaný certifikát každodenní připomínkou toho, že se jim společnými silami podařilo dosáhnout dobré věci, když přispěli svou troškou do mlýna. Mnoho z nich dokonce z vlastních úspor a co víc z nezištných důvodů. Protože jak praví J. W. von Goethe: Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. Aneta Priputenová 7

8 KULTURA / AKTUALITY POHÁDKOVÝ OSTROV OSLAVA ČTVRT STOLETÍ ŠKOLY Sobota 6. června Kdo chce, aby se jeho děti krásně bály a pobavily, je tu pro ně tradiční a oblíbený Pohádkový les na Ostrově v Nymburce. Děti během trasy pomohou strašné čarodějnici upéct pavoučí palačinky a princovi zase nasytit strašlivého draka. Společnost Velká dobrodružství za podpory města Nymburk připraví les plný strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti v něm budou plnit zcela originální úkoly. Dvoukilometrovou trasu, která povede parkem, mohou děti a rodiče projít od 13 do 18 hodin. Na startu dostanou malí poutníci průvodní dopis s popisem trasy a namalovanými pohádkovými postavami, které cestou potkají. U každé postavy pak dostanou zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopisu razítko. Pokud splní všechny úkoly, čeká je v cíli u Víly Jasmínky a Stromu splněných přání královský poklad. Kdo má zájem být přednostně vyslán na cestu v čase, který mu vyhovuje, musí se zaregistrovat týden před akcí na do formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít lze ovšem i bez registrace. Vstupné je 50 Kč. Akce se koná za každého počasí. Více informací denně na FB Velká dobrodružství. Sobota 27. června K oslavě 25. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické zve vedení školy. Od 9 do 12 hodin se škola otevře veřejnosti a zejména svým absolventům. Společně si připomenou čtvrt století historie školy a prohlédnou si prostory budovy. Oficiální část slavnosti bude zahájena ve 14 hodin v Obecním domě v Nymburce. K této příležitosti připravují žáci školy hudební a taneční vystoupení. S historií a současností školy se budou moci přítomní seznámit v připravovaném almanachu. BEZPLATNÝ KURZ PRO Mzdové účetnictví s využitím PC je název bezplatného kurzu pro osoby ve věku nad padesát let, který je financovaný z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Náplní výuky v učebně v Nymburce jsou základy pracovního práva, účtování mezd, účtování odvodů zdrav. a soc. pojištění, daní a mzdové účetnictví na počítači. Výuka probíhá v účetním programu POHODA. Podmínkou zařazení do kurzu je středoškolské vzdělání, základní znalost práce na PC a vstupní pohovor. Výuka potrvá každý den od 8.15 do 14 hodin. Celkový rozsah činí hodiny. Kontakt: , ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK Během roku 2014 sloužilo celkem 13 strážníků v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových směnách. "Při výkonu služby zaznamenali a projednali jako každoročně více než dva tisíce událostí," uvedla Simona Lazarová, vrchní strážník. K pořádku ve městě přispívá vysokou měrou kamerový systém. Jeho pět operátorů je v neustálém kontaktu s hlídkou městské policie. Během loňského roku takto zaznamenali 134 mimořádné události. K nejúspěšnějším zásahům za pomoci kamerového systému bylo zamezení vloupání do prodejny mobilních telefonů. Ve 192 případech operátoři na žádost vyhledávali záznamy zpětně. Nejvíce přestupků strážníci zaznamenali v silniční dopravě, celkem A to především nedovolených stání a porušením zákazu zastavení a vjezdu, stání v obytné zóně a další. Strážníci na místě uložili blokové pokuty dohromady ve výši korun. Od 1. dubna 2015 nabízí Městská policie Nymburk občanům novou službu. Bezplatná telefonní linka 156 je tu pro ně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Novou posilou od 1. dubna 2015 jsou pověření pracovníci na přechodech pro chodce především v blízkosti škol. Pět pracovníků, kteří v ranních a odpoledních hodinách zastavují auta pro bezpečný pohyb dětí přes přechody, jsou vedeni v evidenci úřadu práce. V reflexních vestách Veřejná služba je potkáte V Kolonii, v ulici Okružní, Zbožská, Letců R. A. F. a Tyršova. Strážníci posílili hlídky ve městě během dne. Kromě dvoučlenné hlídky ve služebním vozidle (pohyb po celém městě, reakce na telefonáty občanů, odchyt psů), se především po centru pohybuje další dvoučlenná hlídka, která se zaměřuje na parkování a další záležitosti veřejného pořádku. Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK - DUBEN Operátor kamerového systému zaznamenal, že po nymburském sídlišti z budovy polikliniky létají vlivem větru velké polystyrenové desky. Stálá služba městské policie, která mezitím na lince 156 přijala první telefonické oznámení mladé ženy o tom, že polystyren létá mezi jedoucí vozidla a může ohrozit i procházející osoby, na místo přivolala k rychlému zásahu hasiče Hlídka městské policie našla v ulici V Kolonii registrační značku motorového vozidla. Po několika minutách zatelefonovala na služebnu městské policie nešťastná řidička, která značku ztratila. Hlídka majitelce registrační značku neprodleně předala Na služebnu městské policie zatelefonovala obsluha restaurace Skleník, že jeden z hostů oznámil, že sedí u stolu s dvěma podnapilými muži a má podezření, že mu odcizili mobilní telefon. Dále volající uvedl, že jeden z mužů má pravděpodobně u sebe zbraň. Strážníci ihned vyjeli na místo, aby zjistili skutečný stav věci a ztotožnili přítomné osoby. Oznamovatel hlídce uvedl, že telefon již má. Při kontrole se prokázalo, že jeden z mužů, který nemá doklady, má u sebe plynovou pistoli. Strážníci muže předali kolegům z Policie České republiky V hodin oznámil na služebnu městské policie muž, že na parkovišti u prodejny Kaufland žádají dvě mladé hluchoněmé ženy o příspěvek na tělesně postižené lidi a chudé děti, aby mohly otevřít mezinárodní centrum. Strážníci ihned vyjeli na místo a ženy ztotožnili. Zjistilo se, že obě ženy rumunské národnosti hluchoněmé nejsou. Strážníci ženy odvezli na cizineckou policii k prověření jejich trestní minulosti. Cvičné střelby Dvoustranu připravila Olga Havránková, Foto: Simona Lazarová, vrchní strážník, archiv spol. Velká dobrodružství 8

9 KULTURA A VOLNÝ ČAS RADNICE DĚTEM PROGRAM AKCÍ PRO DĚTI OD SOBOTY DO ČTVRTKA Sobota Dětský den na fotbalovém hřišti Sokola Drahelice: soutěže, výcvik psů, jízda motorovým člunem po Labi, skákací hrad, opékání vuřtů. Zajišťuje Tomáš Dvořák. Neděle Dětský den s Krejčíkem Honzou v Parku Pod hradbami: atrakce, soutěže o ceny a soutěžní stanoviště, program na velkém jevišti nové dětské divadelní představení Krejčíka Honzy a další vystoupení. Občerstvení zajištěno. Celodenní permanentka na atrakce 100,- Kč. Program zdarma. Zajišťuje agentura Jana Vávry. Pondělí Dětské dopoledne s Krejčíkem Honzou pro školy v Parku Pod hradbami. Čas: hod. Dětské písničky v podání žáků ZUŠ Nymburk, soutěže o ceny, dětské divadelní představení Krejčíka Honzy Abeceda slušného chování. Zajišťuje agentura Jana Vávry. Úterý Zábavně naučné odpoledne pro děti se soutěžními stanovišti Centra pro všechny a s ukázkami záchranářské techniky v Parku Pod hradbami. Keramická dílna, stánkový prodej, občerstvení, půjčovna koloběžek pro dospělé, policejní technika. Pohádky pro děti: 15:10 Jak se staví domov 16:30 Jak se čerti ženili 17:30 Kudy cesta do divadla Zajišťuje městská radnice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Nymburk, Centrem pro všechny Nymburk, Sborem dobrovolných hasičů Nymburk, Městskou policií Nymburk, Policií České republiky OSPP PO Labe, Policií České republiky ÚO Nymburk. Pořadatelé na jednotlivých stanovištích budou označeni plackou RADNICE DĚTEM. Středa Piknik v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží čtení a zpívání pro děti. Zajišťuje Městská knihovna Nymburk Piknik v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží akce pro teenagery: Listování scénické čtení Lukáš Hejlík a další. Vystoupení studentské hudební kapely Gymnázia Nymburk. Blok čtení Co mě vzalo. Vystoupení studentského divadla Jelítka Gymnázia Nymburk. Maratón čtení vybrané knihy. Zajišťuje Městská knihovna Nymburk. Občerstvení zajišťuje Čajovna Na Valech Radek Čech Promítání pohádek pro děti v Kině Sokol zdarma Tři bloky promítání pohádek: od 13.00, od a od a 14.30: Za kamarády z televize výběr z nejlepších Večerníčků: Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, víla Amálka, Maková panenka, Rumcajs, Maxipes Fík, Kluk z plakátu, Káťa a Škubánek v mnoha příbězích : Splněná přání Rumcajs, Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Pan Tau a Maxipes Fík. Čtvrtek Promítání pohádek pro děti v Kině Sokol zdarma Čtyři bloky promítání pohádek: od 8.30 a od pro školní děti, od a od pro všechny děti Povídání o pejskovi a kočičce (vypráví Karel Höger) 5 pohádkových příběhů Krtek a oslava 9 krtečkových příběhů Příběhy zvířátek 7 pohádkových příběhů Za kamarády z televize výběr z nejlepších Večerníčků s Rákosníčkem, vílou Amálkou, Křemílkem a Vochomůrkou, Makovou panenkou, Rumcajsem v 9 příbězích. Zveme vás také na festival Polabská vonička, který se koná v Parku Pod hradbami od pátku do soboty Zajišťuje MěKS. 9

10 12 do 12 let nevhodné 15 do 15 let nepřístupné T v původním znění s titulky Foto: CinemArt.cz KULTURA Program kina RYCHLE A ZBĚSILE 7 12, T v 19 hodin, 140 min., 120 Kč USA, akční I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Akční jízda téměř celý film, zábavná, napínavá a naposledy se starou sestavou GRAMŮ 12, T v 19 hodin, 93 min., 90 Kč Norsko, komedie Art kino Marie je jedním ze strážců prototypu norského národního kilogramu, předmětu tvořeného z 90% platinou a z 10% iridiem. V podobně křehké rovnováze se nachází i Mariin citový život PÍSEŇ MOŘE v 17 hodin, 93 min., 80 Kč Irsko, animovaný, v českém znění Kouzelný příběh o poslední z tuleních víl, která jako jediná může zachránit pohádkové bytosti zakleté v kámen. Horký adept na Oscara v kategorii animovaných filmů! EX MACHINA 15, T 5. a v 19 hodin, 108 min., 110 Kč USA, sci-fi Neobvyklý milostný trojúhelník: dva muži a jedna žena robot. Atmosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti, ukazující, jak to dopadá, když si lidé hrají na Boha. ADELHEID v 19 hodin, 93 min., 80 Kč ČR, drama Petr Čepek se vrací po skončení války do vybydleného pohraničí. Společnost mu v osamělém domě dělá pouze dcera vězněného nacistického předáka. Mistrovský film Františka Vláčila na velkém plátně. AVENGERS: AGE OF ULTRON 9. a v 19 hodin, 145 min., 130 Kč USA, akční 12,T Pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob. Nová spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů. DEJTE MI POKOJ T 12. a v 19 hodin, 79 min., 110 Kč Francie, komedie Francouzská komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout si v klidu gramodesku z blešího trhu... V hlavní roli exceluje francouzský komik Christian Clavier ZABIJÁCI 12,T v 19 hodin, 119 min., 80 Kč Dánsko, krimi Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd? Stopy vedou ke studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale místní podivín. Severská detektivka podle knižních bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. KLUB RVÁČŮ 15,T v 19 hodin, 139 min., 80 Kč USA, drama Projekt 100 Kritika konzumu, satira na ultrapravicové a anarchistické spolky zároveň, či jen provokativní thriller o potřebě násilí? Kultovní snímek Davida Finchera v obnovené premiéře. ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 16. a v 19 hodin, 120 min., 110 Kč Austrálie, akční sci-fi 12, T Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. LADÍME 2 12, T 19. a v 19 hodin, 113 min., 110 Kč USA, komedie Dívčí kapela je pozvána, aby zazpívala prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace a zpěvačka, bezmocně visí na lanech před jeho zraky tak, jak ji Bůh stvořil. Pokračování hudební komedie. POLTERGEIST 15, T v 19 hodin, 124 min., 110 Kč USA, horor Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž klidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci a musí čelit nejhoršímu ve chvíli, kdy zmizí jejich dcera. MALÝ PÁN 22. a v 17 hodin, 83 min., 110 Kč ČR, loutkový, v českém znění Malý Pán si žije ve svém domečku v Duté hoře. Jednou se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít záhadě na kloub. RUDÁ MAŠINA T v 19 hodin, 85 min., 80 Kč USA/Rusko, dokument Fetisov, Kasatonov, Larionov, Krutov a Makarov naháněli strach Američanům, Kanaďanům a Čechoslovákům mistrovskou hrou. Dokument o jedné výjimečné éře světového hokeje. STÁLE SPOLU v 19 hodin, 75 min., 80 Kč ČR, dokument Art kino Vystudovaný kybernetik Petr a učitelka Simona mají devět dětí. Vzdali se moderní civilizace, aby mohli žít svobodně a v souladu s přírodou. Za jakou cenu je tato svoboda vykoupena a jaké hodnoty naopak získávají? DEN BLBEC 12,T v 19 hodin, 110 min., 110 Kč Německo, komedie Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto vyzkoušet ve stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co označujete za svůj den blbec je jen malá lapálie. ZEMĚ ZÍTŘKA 28. a v 19 hodin, 87 min., 130 Kč USA, sci-fi, v českém znění George Clooney se snaží odhalit tajemství záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. To, co musí podstoupit, aby se tam dostal, změní navždy celý svět - a také jeho samotného. HURÁ NA FOTBAL a v 17 hodin, 106 min., 110 Kč Španělsko, animovaný, v českém znění Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svojí vytouženou lásku. 10

11 Program divadla KULTURA KRVAVÉ FINÁLE. JARO 1945 V ČESKÝCH ZEMÍCH v 18 hodin - Autogramiáda Autogramiáda knihy Jiřího Padevěta, ředitele nakladatelství Academia a držitele ceny Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera za rok v hodin - Válka v paměti Komponovaný večer o tom, jaké otisky zanechala druhá světová válka ve vzpomínkách těch, kteří ji prožili. Rozhovor se známým historikem Robertem Kvačkem doplní úryvky z vybraných memoárů v podání herce Alfreda Strejčka. Hudební doprovod obstará violoncellista Miroslav Petráš. Pořad připravil a provází jím Zdeněk Hazdra. Vstupné dobrovolné VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA v hod., 390 Kč Koncert jedné z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku, rodačky z Pohořelic u Brna. SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v 18 hodin Vystoupení žáků Základní umělecké školy Nymburk. SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE v 10 hodin a 15 hodin, 100 Kč Taneční vystoupení školy Easy Dance. SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE v 10 hodin a 15 hodin, 100 Kč Taneční vystoupení školy Easy Dance. MANŽELSKÝ POKER - A v hod., 350 Kč Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní hru, jedná se spíše o střet... V životě nastávají situace, kdy dochází k vyložení karet na stůl, takže karty jsou rozdány a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem autor jedné z našich nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Kateřina Pindejová, Adéla Gondíková/Andrea Kerestešová a další. ROZUM A ŠTĚSTÍ v 8.30 hodin a hodin, 60 Kč Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: děti z divadelní školy ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOB- NOSTI v hod., 370 Kč Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu? Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO v 15 hod., 159 Kč Kč Zábavný hodinový pořad pro nejmenší diváky, s písničkami Hany Navarové (divadlo Sklep) na texty Jana Vodňanského, Tomáše Hanáka a dalších. Oba známí představitelé veselou, zábavnou a interaktivní formou provedou své diváky světem divadla a jeho nástrah, nebude chybět mírné napětí, zapojení dětí do hry i milý humor. Hlavní představitelé Majda Reifová a Petr Vacek, jsou známí z televizní a divadelní tvorby. AKADEMIE DIVADELNÍ ŠKOLY v 17 hodin, 50 Kč Divadlo patří dětem. Divadelní škola Divadla Nymburk s.r.o. MOLLY SWEENEY - A v hodin, 290 Kč Česká premiéra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Jako dítě oslepla. Vytvořila si svůj vlastní svět a dala svému životu smysl. Její manžel osud své ženy sdílí. Miluje ji, ale není schopen uvěřit tomu, že život bez očí může být plnohodnotný. Roky zasvětil pátrání po nějakém zázračném léku, který by dal jeho ženě Molly zrak. Lék nachází v okamžiku, kdy už přestal doufat. I lékař, který je schopen zázračnou operaci provést, už přestal věřit sám sobě a své dovednosti. Touha dát zrak ženě, kterou oba vnímají jako výjimečnou bytost, je spojí, zaktivizuje, přiměje všechny tři jít až na hranice svých možností a prozkoumat svoje vlastní meze. Hrají:Dana Batulková, Vasil Fridrich, Aleš Procházka TANEČNÍ KALEIDOSKOP v 18 hodin Vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk. AKADEMIE NAŠEHO DOMEČKU ve 14 hodin, 50 Kč, děti zdarma Vystoupení dětí ze zájmových kroužků. Dům dětí a mládeže Nymburk. Prodej vstupenek pouze v den konání vystoupení. PŘIPRAVUJEME: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA (hrají: S. Zindulka a M. Hádek) PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ (hrají: D. Kolářová a M. Lasica) ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ (hrají: T. Kostková, M. Vladyka, R. Holub) LENI (hrají: V. Cibulková, D. Syslová) KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU (hrají: V. Freimanová a Z. Žák) ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFI- KU (hrají: B. Klepl, J. Kretschmerová). 11

12 12

13 INZERCE ORL ambulance, sluchadla Dálkově ovládané venkovní rolety VELUX Kč zpět Komplexní vyšetření lékaři s plnou specializací v ORL MUDr. Podhola Karel MUDr. Langer Radek MUDr. Metzl Jan ORL vyšetření včetně endoskopie foniatrické vyšetření, audiologická vyšetření měření otoakustických emisí u novorozenců korekce sluchu sluchadly operační výkony ORL na ORL Mladá Boleslav veškerá vyšetření jsou hrazena pojišťovnami Akce platí od do Pravidla na NYMBURK - PROTI LOKO DEPU Ordinační doba: Úterý: ORL + sluchadla Čtvrtek: ORL + sluchadla Pátek: ORL + sluchadla Ambulance v pátek pouze každý sudý týden Volejte ve všední dny od 8 do 15 hod. Purkyňova 1136, Nymburk pravodaj Nymburk 85x128 VPS_NY.indd :21 13

14 KULTURA A VOLNÝ ČAS MAJÁLES 2015 Od 13:30 hodin v Parku pod hradbami. Tradiční akce pořádaná studenty nymburského gymnázia. Tématem je 1. republika. Během odpoledne vystoupí kapely: Crossband, Roxor, Mixlevpixle, Razz, Define Me, Inosculation, Interpret Neznámý POSTŘIŽINSKÝ CYKLOOTVÍRÁK Sraz tradičně od 9:30 hodin v pivovaru Nymburk, hromadný start od 10:00 do 12:00 hodin. Jedná se o 5. ročník cyklo-společenské vyjížďky. Možnost přespání ve vlastním stanu v areálu pivovaru nutno se předem přihlásit na cz. Více na TANEČNÍ ODPOLEDNE DOBRÁ POHODA Od 14 do 18 hodin v sále Dělnického domu LODĚ NA LABI Od 10 do 18 hodin u Šafaříkova mlýnu. Pořádá Zlatý pruh Polabí o. p. s. a Czechtourism. Ukázky lodí, plavby výletní lodí Blanice, létající vodní muž, slalomové jízdy na motorových člunech. Hvězdicová jízda (Tour de Labe) na kolech do Nymburka pod hradby podél všech řek a potoků, které se vlévají do Labe. Plavba výletní lodí Blanice v pátek 8. května - trasa Nymburk - Kersko - Nymburk (11-13, 13:30-15:30, 16-18) DEGUSTACE FRANCOUZSKÝCH VÍN Od hodin ve vinném baru a kavárně Luna LÁSKYPLNÁ KONTINUÁLNÍ PÉČE Mateřské centrum Svítání se opět připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu. Na programu je v pondělní dopoledne seminář Vlasty Trnky, odpoledne panelová diskuze - Láskyplná kontinuální péče z pohledu matky, duly, porodní asistentky a gynekologa, dále seminář Marie Vnoučkové - Komunitní péče porodní asistentky. V úterý proběhne přednáška Dity Špačkové - Bachovy květové esence a aromaterapie jako podpora v těhotenství, při porodu a kojení a odpolední seminář Lucie Groverové Suché - Těhotenství, porod,...život ve svých rukou. Bližší informace na NYMBURSKÁ ŠPIČKA V pátek od 16 do 19 hodin zahájení (malba na velké plátno Boba Hochmana, který následně zahraje v doprovodu Vlastimila Boučka). Sobota od 9 do 17 hodin dětský den (malířská soutěž, dětské divadlo, v 17:00 hodin vyhlášení nejlepších malířů/malířek). Neděle od 9:00 do 15:00 hodin akce pro fotografy MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT& JAN HRUBÝ Od 20:30 hod v kapli sv. Jana Nepomuckého. Předprodej vstupenek v Café Society, Kostelní 41 Nymburk NOC KOSTELŮ 2015 Od 18 hodin tradiční každoroční otevření nymburských kostelů. Více na POSTŘIŽINSKÝ EXPRES Každoroční jízda parním vlakem, kterou pořádá nymburský pivovar. Více informací na DĚTSKÝ DEN S KREJČÍKEM HONZOU Od 10 do 17 hodin Park Pod Hradbami. Soutěžní stanoviště o ceny, nafukovací atrakce, nové představení Krejčíka Honzy a na závěr hektolitry pěny. Akce se koná za každého počasí. V rámci Radnice dětem. Více na VÝZVA: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM POŘÁDÁ SBÍRKU HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ A DOBOVÝCH POHLEDNIC NYMBURKA. V RÁMCI PŘÍPRAV NOVÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2016 MÁTE MOŽNOST SE POCHLUBIT SE SVOU SBÍRKOU. SVÉ POKLADY MŮŽETE ZAPŮJČIT PŘÍMO V TIC NA NÁMĚSTÍ PŘEMY- SLOVCŮ 165. Hrabalovo Kersko Na kole, pěšky, lodí nebo autobusem do Kerska 13. Hrabalovo Kersko V sobotu 23. května se koná už 17. ročník oblíbené akce nejen Nymburáků Hrabalovo Kersko. Letos poprvé můžete do Kerska na slavnosti vyrazit také lodí. V Kersku u menhiru, kde se bude vystupovat, se pak můžete připojit k tradiční dopolední procházce po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Průvodcem pochodu jsou Jiřina Homolová a Jan Řehounek. Start je v 10 hodin u Svatojosefovského pramene v Kersku. V 10 hodin zároveň startuje v Nymburce Hrabalova cyklojízda. Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte 20 kilometrů, zapojte se. Vyjíždí se od staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení U Tří koček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou Hrabalovu putovní knížku, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři držitelé putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hodin i zástupci organizátorů jako doprovod. Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je připraven bohatý program včetně ukázky z divadelního představení v podání DS Hálek Nymburk na motivy textů Bohumila Hrabala (Život bez smokingu) Boganova maturita. K poslechu zahraje hudební kapela Trampstejk a hudební vokální skupina Přelet M.S. Programem provede Vít Špinka. Hosté: Jiří Lábus (herec z filmu Obsluhoval jsem anglického krále), Radko Pytlík (spisovatel), Jiří Menzel (režisér hrabalovských filmů), Zuzana Maléřová (spisovatelka), Petr Brukner, Jan Šuster, Hana Hanušová, Miloslav Doležal (herci a tvůrci filmu Slavnosti sněženek), B. H. Oliver Malina (režisér dokumentu) a další. (oha) Plavební řád Přístaviště Nymburk 9.30 Kostomlaty nad Labem (molo před komorou Hradištko) Kersko Odjezd z Kerska Návrat do Nymburka Cena jízdenky: Nymburk Kersko 100,- Kč, obousměrná 180,- Kč Kostomlaty Kersko 30,- Kč, obousměrná 50,- Kč Autobus do Kerska a zpět zdarma Nymburk, Hlavní nádraží 9.00 Nymburk, nám. Přemyslovců 9.05 Zvěřínek, Temac 9.15 Sadská, náměstí 9.25 Třebestovice, obec. úřad 9.35 Sadská, Modrá Hvězda 9.45 Hradišťko, aut. zastávka 9.50 Kersko, U Pramene Kersko, U Kubů Hradišťko, aut. zastávka Sadská, Modrá Hvězda Třebestovice, obec. úřad Sadská, náměstí Zvěřínek, Temac Nymburk, nám. Přemyslovců Nymburk, Hlavní nádraží

15 MĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁJOVÁ Výstava prací žáků Základní školy, Mateřské školy speciální a dětského domova v Nymburce DÁREK PRO MAMINKU Víte, že mají všechny maminky v neděli 10. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dětského oddělení a vytvořte jí originální dárek. Od 13 hodin LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky GRAFOLOGIE VĚDA O OSOBNOSTI Přednáška z cyklu Zdravý životní styl. Psychologie písma, písmoznalectví, grafologické znaky a jejich význam, informace z analýzy písma, životní energie, citovost, rozumovost, vůle, temperament, sociabilita, grafologické rozbory osobnosti, partnerské rozbory, volba studia a povolání. Přednáška Ing. Štěpánky Čechové z Institutu celostní grafologie v Praze. Od 15 hodin. Jednotlivé vstupné 40 Kč. SLUŽBY: DONÁŠKA KNIH DO DOMU Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seniorům knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí domluvě doručeny ZDARMA přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštěvovat osobně. Je možno zapůjčit také mluvené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle či na ové adrese PŮJČOVÁNÍ ČTEČKY Čtečka "Amazon Kindle Touch" je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Ve čtečce již budou nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. Bližší informace v hudebním oddělení. KVĚTNOVOU OTEVŘENOU SOBOTU jsme pro vás připravili na od 9 do 11 hodin VÍCE INFORMACÍ NA u: nebo na telefonním čísle: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NYMBURK AKADEMIE NAŠEHO DOMEČKU Od 14 hodin v Hálkově městském divadle Nymburk. Vystoupení dětí ze zájmových kroužků. Vstupné: děti zdarma, rodiče 50 Kč. 2. května 968, Nymburk, KULTURA A VOLNÝ ČAS MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY Od hodin na Náměstí Přemyslovců FESTIVAL MATEŘINEK Sportovní centrum Nymburk KONCERT KUHNOVA DĚTSKÉHO SBORU Od 18 hodin v Kostele sv. Jiljí GALAKONCERT MUSICA DOLCE VITA Od 17 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého HLAHOL A TRIO PARDUBICKÉ KONZERVATOŘE Od hodin pěvecký koncert v Kapli sv. Jana Nepomuckého KONCERT ZPĚVÁKŮ Z USA Od 17 hodin v Kostele sv. Jiljí VE STÍNU VODÁRENSKÉ VĚŽE Od 12 do 22 hodin, festival v Parku u vodárny MALINOVÝ KOKTEJL /Hašler, Ježek/ Od 17 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého Více informací na CENTRUM PRO VŠECHNY ARTÍKŮV DEN Od 10 do 17 hodin výtvarné výletování aneb cestujeme s dopravními prostředky ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob , INTEGRACE JE IN Jednodenní víkendová aktivita ve vile Tortuga. Kontaktní osoba: Kristýna Heralová, mob: PÁRTY PRINCEZNOVSKÁ Od 15 do 17 hodin ve vile Tortuga. Centrum pro všechny, o. s. Mezinárodní skautské středisko Tortuga Kolínská 282, Nymburk Zálabí Více informací na KLUB DŮCHODCŮ pondělí Dechové cvičení na židli (pí Pražáková) Volná zábava (VZ) středa Dechové cvičení na židli (pí Pražáková) Od 14 hodin přednáška k objektu Bašta, historie a příprava organizace Dne evropského dědictví (pí Straková) pondělí Dechové cvičení na židli / VZ středa Dechové cvičení na židli / VZ čtvrtek Zájezd: Mariánské Lázně, Kladská pondělí Dechové cvičení na židli /VZ středa Dechové cvičení na židli Od 14 h. Naše zdraví do jarních dní (Ing. Černovský) pondělí Dechové cvičení na židli / VZ středa Dechové cvičení na židli Vzpomínáme na výlety DVD čtvrtek Autobusový zájezd: Kuks, Les Království, Pecka (pí Straková) 15

16 INZERCE DrMax_Mestsky_zpravodaj_Nymburk_170x128_FINAL.indd :43:23

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více