Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str."

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA Aktuality str. 3 Po dohodě odešla jednatelka nemocnice. Nahradila ji nová jednatelka, která zajistí především plynulost rekonstrukce. Rozhovor str. 5 Umím všechno kromě truhlařiny. Rozhovor s hercem a komikem Lukášem Pavláskem po představení v Hálkově městském divadle. Den dětí str. 8, 9 Dětem bude patřit hned několik akcí v Nymburce. S rodiči mohou vyrazit na Pohádkový ostrov nebo na celotýdenní akci Radnice dětem. Slovo úvodem Vážení spoluobčané, květen je nejen měsícem lásky, ale také měsícem, ve kterém si připomínáme ukončení 2. světové války. Muzeum připravilo ve vestibulu radnice malou výstavu k letošnímu již 70. výročí. Uvidíte originální zbraně i fotografie z květnových dnů v Nymburce. Na jarní a letní měsíce jsme ve Vlastivědném muzeu instalovali výstavu připomínající již 130 let od doby, kdy místodržitelství v Praze schválilo stanovy Spolku muzea královského města Nymburka. Spolek od samého začátku aktivně získával sbírkové předměty jak darem, tak nákupem, vlastní budovu však získal až v roce Ani poté nenastal klid, muzeum se často stěhovalo. Někteří pamatují zpřístupnění budovy bývalé synagogy v 60. letech, kde byla umístěna expozice přírody a železnice. V roce sedmistého výročí založení města se muzeum dočkalo budovy, která od té doby slouží pro výstavy i jako depozitář. Výstava potrvá do 27. září. V loňském roce jsme obnovili stálou expozici o životě a díle Bohumila Hrabala. Dodnes muzeum sídlí v Tyršově ulici, přímo proti budově divadla. Těšíme se na Vás! Mgr. Jana Kavánová, historička Polabského muzea - Vlastivědné muzeum Nymburk Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci Tři nejlepší architektonické návrhy nové podoby Náměstí Přemyslovců v rámci projektu Cena Petra Parléře ocenilo vedení města 8. dubna v Obecním domě na základě hodnocení odborné poroty. Veřejnost měla možnost zhlédnout poutavé prezentace všech tří oceněných týmů architektů a následně město otevřelo veřejnou diskusi a hlasování Nymburáků. Prostřednictvím unikátního systému hlasování D21, který umožňuje přidělit 5 pozitivních a 2 negativní hlasy, hlasují občané do 5. června. Hlasovat lze přímo z webových stránek města, kde je zároveň přehled 17 soutěžních návrhů. Svými hlasy na papírovém hlasovacím lístku se mohou občané zapojit ve foyer radnice, v TIC, městské knihovně, Panoramě a foyer Obecního domu, kde si mohou prohlédnout i vystavené návrhy. Doufám, že svůj názor prostřednictvím hlasování projeví co nejvíce Nymburáků a osmého června se sejdeme ve větším počtu, abychom diskutovali o výsledku, vyzval místostarosta Pavel Fojtík. TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU

2 Text: Olga Havránková, foto: archiv radnice Text a foto titul: Olga Havránková AKTUALITY Zkušební svoz bioodpadu Využijete ve své domácnosti kontejner na bioodpad? Hlasujte v anketě na webu města. Padesát kontejnerů o objemu 240 litrů rozdalo město do nymburských domácností ke třídění bioodpadu. Jedná se o pilotní projekt, který ukáže výtěžnost a efektivitu používání nádob na bioodpad přímo v domácnostech a na zahradách a jejich svozu Technickými službami města Nymburka. Zájemci o kontejner na bioodpad o sobě dají vědět prostřednictvím ankety na webu města. Pokud se pilotní projekt osvědčí a budou další zájemci, získá kontejnery více nymburských domácností. Město Nymburk má třídění biologického odpadu zajištěno dle zákona. Okamžitě reagovalo na novelu zákona o odpadech a vyhlášku ministerstva životního prostředí. Nová služba Nymburákům je nadstavbou. Tříděním bioodpadu přímo v domácnostech a následným pravidelným svozem Technickými službami města Nymburka bychom mohli předejít častému přeplnění velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoře i mimo něj. Cílem pilotního projektu je zjistit, zda je tento způsob třídění bioodpadu efektivní a kolik domácností v Nymburce by o službu mělo zájem, uvedl k projektu starosta Nymburka Tomáš Mach. Kontejnery město získalo prostřednictvím dotace z Operačního programu Životní prostředí. Zkušebně byly kontejnery hnědé barvy na bioodpad umístěny v lokalitě vymezené ulicemi U Vlečky, Maršála Koněva, Petra Bezruče a Bobnická. O zkušebním provozu byli občané z této lokality informováni dopisem a kontejnery získali zcela zdarma. Stejně tak nehradí svoz bioodpadu, který je zajištěn každé úterý. Nadále platí, že občané mohou třídit biologický odpad ve sběrném dvoře nebo vozit do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů na určená místa nebo nové kontejnery odmítnout. Pilotní projekt město vyhodnotí přibližně za tři měsíce. CO PATŘÍ DO HNĚDÉHO BIOKONTEJNERU? Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování, nejčastěji zbytky potravin rostlinného původu (zbytky ovoce a zeleniny, brambor, pečiva a obilnin, slupky z citrusových plodů), posekaná tráva a odpad ze zeleně (listí, plevel), čajové sáčky, kávová sedlina nebo skořápky od vajec, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce. Kontejner pro pytlový sběr v další lokalitě Od l. května 2015 je ve dvoře budovy bývalého městského úřadu na adrese Nymburk, Palackého 449 (dnes sídlo Městského kulturního střediska), umístěn krytý mobilní kontejner šedé barvy s označením pytlový sběr. Přístup k tomuto kontejneru je hnědými kovovými vraty vpravo vedle budovy č.p Kontejner je určen výhradně občanům zapojeným do adresného třídění odpadu pro odkládání pytlů s tříděným odpadem. Tato možnost byla zrealizována především pro lepší dostupnost občanům z této lokality zapojeným do systému adresného třídění odpadu a zkrácení vzdálenosti pro ukládání pytlového sběru oproti trase až do sběrného dvora, uvedl místostarosta Pavel Fojtík. Kontejner je určen pouze pro pytlový sběr a jeho dostupnost je časově omezena odemykáním a zamykáním dvora. Provozní doba, po kterou bude možno využít uvedený kontejner, bude pondělí až pátek od 7,15 do 15,30 hodin. Nadále je zde snaha zlepšovat podmínky pro samotné adresné třídění odpadu a zlepšit dostupnost i ekonomický efekt pro občany již zapojené do systému. Jak doufáme, tato novinka v pytlovém sběru může být i motivací pro ty občany, kteří ještě zapojeni nejsou, nebo o tom zatím jen uvažují, doplnila Lenka Minaříková z odboru životního prostředí, do jejíž kompetence systém adresného třídění odpadu spadá. Michaela Havelková, odbor životního prostředí RADNÍ PŘIJDOU I DO VAŠÍ ULICE Setkání s občany Nymburka přímo v místě, kde žijí, se letos poprvé uskuteční ve čtvrtek 14. května od 17 do 19 hodin. Starosta Tomáš Mach spolu s místostarostou a uvolněným radním i vedoucími dotčených odborů vyslechnou bolístky i tipy občanů, zaznamenají je a budou se jimi zabývat. Kterou lokalitu navštíví jako první, sledujte na webu města. (oha) MATEŘINKY PŘIJA- LY 186 DĚTÍ Na školní rok 2015/2016 přijalo šest nymburských mateřských školek celkem 186 dětí a odmítnuto bylo celkem 48 dětí. Mezi těmi, které se nevešly, bylo 11 mimonymburských dětí. Přednost mají vždy děti předškolního věku a Nymburáci. Do našich mateřských škol byly přijaty všechny děti narozené do 8. listopadu 2012, tedy přijímáme všechny tříleté děti k 1. září a ještě dalece přes. V loni byla hranice 29. září, vysvětlil místostarosta Pavel Fojtík. (oha) ZVÝHODNĚNÉ CENY KNIH A PUBLIKACÍ V TIC TRVAJÍ Na březen - měsíc čtenářů mělo Město Nymburk pro veřejnost připravenou nabídku zlevněných knih a publikací. V rámci této zvýhodněné nabídky se prodalo celkem 318 knih a publikací a 21 historických map. Nejvíce prodávanými tituly byly: Turistický průvodce, Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala (P. Fojtík, J. Řehounek), triologie F. Najbrta Jak šla léta nymburským regionem, Kniha dobových pohlednic, sborník textů Nad hrází věčnosti, Pohledy pro Bohumila Hrabala (V. Sainer) nebo Almanach ZŠ Komenského. Pro velký zájem zůstanou březnové zvýhodněné ceny trvale zachovány. Pokud jste tedy nabídku zatím nevyužili, máte možnost to napravit. (lus) 2

3 Radnice našla odborníky, odborníci měření Dubnové místní šetření v provozovně společnosti AZOS CZ na nymburském Zálabí, které svolala radnice, konečně ukázalo jasný směr k řešení. Alespoň to tvrdí odborníci ze Státního zdravotního ústavu. Harmonogram nových měření má být vyhotoven do května. Hodiny schůzek, telefonátů, diskusí a opakovaných návštěv i výkyvů emocí se konečně sbíhají do smysluplného řešení problému se zápachem na Zálabí. První jednání pracovní skupiny na krajském úřadu Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTU- PITELSTVA MĚSTA NYM- BURK KONANÉHO DNE : Zastupitelé veřejně diskutovali mimo jiné o zásadních tématech pro město a občany Nymburka přes šest hodin. Starosta města Tomáš Mach dal velký prostor také přítomným občanům, kteří aktivně vstupovali do diskuse, podělili se o své problémy a názory. Zasedání v Praze 15. dubna za účasti zástupců Městského úřadu Nymburk, Státního zdravotního ústavu, Vysoké školy chemicko - technologické a spolku dotčených občanů Permanent přineslo jasné kroky. Na návrh Státního Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , OBCHOD INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY AKTUALITY Vedení města zajistí chod nemocnice po odchodu jednatelky INZERCE mohli lidé sledovat z domovů on-line. Nejrazantnější výměny názorů zazněly k plánům na umístění stavby krytého bazénu, postup v řešení zápachu na Zálabí, ke změnám v Nemocnici Nymburk. Zástupci radnice podrobně vysvětlili situaci kolem budoucí stavby obchvatu v Drahelicích a reagovali na stížnosti na neuklizené psí exkrementy Po dohodě s městem odešla jednatelka Nemocnice Nymburk, s. r. o. Alice Opočenská. Dočasnou jednatelkou je Alena Havelková, dosavadní členka dozorčí rady nemocnice. zdravotního ústavu a Vysoké školy chemicko - technologické se provede screeningové měření emisí v prostorách haly, které uhradí krajský úřad. Současně a nezávisle na tomto měření firma učiní další vlastní opatření, informoval občany na zasedání zastupitelstva starosta Tomáš Mach, který se účastnil šetření v provozovně. Vedení AZOSu slíbilo zakrýt vany, postavit dočisťovací jednotku, do které svede fugitivní emise, a bude se snažit hermeticky (tedy zcela)uzavřít prostor provozu. Město podpořilo dílčí aktivitu sdružení Permanent, a to šíření dotazníku o záznamech zápachu v Nymburce. Odbor informatiky vytvořil pro tento účel on-line dotazník, který umožňoval celoměsíční i každodenní zapisování vjemů občanů Nymburka. Výsledkem březnového šetření je 25 vyplněných on- -line dotazníků, které město předalo sdružení Permanent. To shromáždilo také tištěné dotazníky pro odborné vyhodnocení. doplněním odpadkových košů, s nímž se počítá. Otevřenost radnice lidem se ukázala také v dalších bodech. Koaliční a opoziční zastupitelé schválili zpřístupnění anonymizovaných materiálů před veřejným zasedáním veřejnosti pro lepší informovanost a doporučení zveřejňování jmenovitého hlasování radních. Přestože jsou radní v každodenním kontaktu s vedoucími odborů městského úřadu, chystají opatření, díky nimž vzájemnou komunikaci ještě prohloubí. I přes několik zbytečných slovních přestřelek děkuji všem zastupitelům za diskusi, podněty a podporu kroků města, jimiž se radnice okamžitě zabývá, sdělil po zasedání starosta Nymburka Tomáš Mach. (oha) Z hospodářského hlediska jsem s prací paní jednatelky Opočenské spokojen, nemocnici dostala do kladných hodnot a velice jí za to děkuji. Důvodem ukončení naší spolupráce jsou názorové rozpory ohledně rekonstrukce pavilonů, které jsou do budoucna pro zařízení zásadní, a vleklá komunikační bariéra mezi městem a nemocnicí, uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach. Operativní reakcí vedení města bylo zvolení nové jednatelky, aby nedošlo k ohrožení chodu nemocnice a zbytečným prostojům v rekonstrukci. Jejím úkolem bude především zajištění započatých stavebních prací a zároveň v nejbližší době vypsání výběrového řízení na nového jednatele nemocnice, dodal starosta. Funkci ředitele nemocnice bude dočasně zastávat stávající obchodně ekonomický náměstek Miroslav Hladílek. Jeho úkolem bude především zabezpečení chodu nemocnice. Pro dostatečnou informovanost zaměstnanců nemocnice budou svolávány pravidelné koordinační schůzky. Řádková inzerce: Koupím JAWA - ČZ: mopeda, skútr, motocykl, vozík PAV, s doklady i bez. Možno i díly a vraky Úklidový servis DV nabízí pravidelný i jednorázový úklid, čištění koberců a sedaček, žehlení. Nízké ceny, 100% serióznost, spolehlivost i kvalita. Info na uklidovyservisdv.blog.cz nebo Text: Olga Havránková Text: Olga Havránková 3

4 AKTUALITY OBRAZEM Posvěcení obnoveného mariánského sloupu Nymburské mažoretky slaví Světící biskup Václav Malý požehnal významné historické památce v centru Nymburka i městu. V neděli 12. dubna se na žehnání po mši v kostele sv. Jiljí sešla stovka lidí. Za město a jeho historii promluvil místostarosta Pavel Fojtík. Fotogalerie na webu města v sekci Galerie. (oha) Foto: Jan Řehounek V sobotu 28. března Mažoretky Nymburk pod vedením Anety Brynychové uspěly v soutěži O pohár ze Zámku v Kolíně, kde soutěžily v disciplínách sólo a duo. V sólu obsadila 2. místo Dominika Novotná, 3. místo Veronika Kohoutová a 5. místo Tereza Kasalová. Ve stejné disciplíně, v mladší kategorii, obsadila Nikol Šerclová 4. příčku. V disciplíně duo vybojovala děvčata Nikol Šerclová a Barbora Novotná 2. místo. Ve starší kategorii obsadily 4. místo Tereza Kasalová a Veronika Kohoutová. Gratulujeme! (oha) foto: P. Hejcman INZERCE Na přechodech opět funguje veřejná služba Především pro bezpečí školáků zavedl starosta Tomáš Mach zpátky veřejnou službu na přechodech pro chodce poblíž škol. Nezaměstnaní lidé z úřadu práce je denně vidět na pěti stanovištích po Nymburce do konce roku. Pokud by je občané uvítali ještě na jiném místě, ať zavolají na linku 156 a navrhnou, řekl Mach. Na tuto službu jsou vybíráni lidé zodpovědní a své příležitosti si podle jejich slov velice váží. (oha) Foto: Olga Havránková 4

5 Lukáš Pavlásek se možná narodil v Humpolci a možná vykrystalizoval. Není snadné odhadnout, jestli zrovna mluví vážně, s nadsázkou nebo si úplně vymýšlí. V Hálkově divadle v Nymburce už podruhé naprosto nadchl publikum, v dubnu 2015 s one man show Kdo nepláče, není Čech. Široký záběr komika, herce, autora dětských knížek, básniček, textaře a písničkáře najdete na jeho webu. V nymburské show představil vlastní formát televize, kde chce snídani s Danem Nekonečným, sloučení filmů podle témat a myslí i na děti, které sedí smutné doma, zatímco se rodiče baví v divadle. Jste v Nymburce poprvé? Líbí se vám město? Nejsem, před pár lety jsem tu byl s talk show Na Stojáka. Město vlastně moc neznám, byl jsem v divadle, znám cestu do divadla a na náměstí. Takto znám většinu měst: auto, silnici a pak divadlo. A pak zase auto a silnici. Když jsem byl na náměstí, byla zrovna tma, takže vím, že tam stály domy, vedla tam ulice Mám rád pivo a Hrabala, takže se chystám do nymburského pivovaru. Co říkáte na nymburské publikum? Mně se tu líbilo tehdy Na Stojáka i dnes. Lidé se bavili, jsou vstřícní, bylo to fajn. Závěrečnou improvizovanou písní jste publikum vtáhl do dění. Jak dokážete tak rychle reagovat na slova z publika a složit verše během několika sekund? Jméno prezidenta nebo nízký důchod, na to se lze připravit, ale slovo jelen nebo spadlé závory? Baví mě to a napadne mě to. Něco se dá předvídat, ale stejně nezpívám pokaždé stejný verš. Někdo má hlavu na cizí jazyky, někdo dokáže vyrobit postel ze dřeva. Kde berete inspiraci pro one man show? Je to teda tajný, ale mám na půdě takovou krabičku, kterou jsem tam našel, a ta je plná nápadů. Když potřebuju nápad, zajdu si tam vytáhnout jeden za druhým. Je to spíš krabice, metr na půl metru, docela velká a zatím snad bezedná, protože jsem tam vždy něco našel. Bojím se dne, kdy tam nic nenajdu. Pak zůstanete u psaní knížek, básniček? Na ty taky potřebuju krabici s nápady. Vystupování před lidmi a psaní knížek jsou spíš protipóly. Extrovert před rozesmátý publikem versus sám doma soustředěný na psaní. Jak to jde u vás dohromady? Já umím všechno. Kromě truhlařiny. To je jediný, co neumím. Jaká jsou vaše rána? V dnešní show jste představil vlastní formát televize i s ranním pořadem Překvapivá. Já mám překvapivá rána, protože se probudím. To se třeba někomu nestane. Většinou jsem v posteli a svítá. Už vás někdo zkoušel parodovat? Viděl jsem pár výstupů na youtube a docela povedených. Máte skutečné koníčky vedle své práce? Mě všechno zajímá. To je můj koníček a práce taky. Překvapuje mě, když třeba modelky řeknou, že rády vaří, to přeci není koníček. To je nutnost. Já si taky umím uvařit nebo cestovat. Já hodně čtu, jezdím na výlety a zajímá mě historie. Chtěl jste být komikem odjakživa? Chtěl. Od malička jsem chtěl hrát a psát, jen jsem nevěděl, jak to pojmenovat. Pak jsem vykrystalizoval. Vykrystalizoval jste přes pořad Na Stojáka? Na Stojáka bylo známý, ale před tím jsem vystupoval sám. Jenže mě nikdo neznal. Z pořadu Na Stojáka jsem vešel do povědomí. Kde se ve vás bere odvaha vystoupit před lidmi? To trochu souvisí s tou krabičkou s inspirací. Vedle ní mám flakónek po dědovi, ke ROZHOVOR Rozhovor s komikem Lukášem Pavláskem po jeho představení Kdo nepláče, není Čech v Hálkově městském divadle. Lukáš Pavlásek: Umím všechno kromě truhlařiny Lukáš Pavlásek (uprostřed) se po představení a autogramiádě svých knížek fotil s nymburskými příznivci dobrého humoru kterému si čichnu a dostanu odvahu. Po představení to vyprchá. Podobně to dělá Harry Potter, kterého mám rád. Hrajete také v loňském filmu Parádně pokecal policistu. Jaké to bylo hrát ve filmu? Nebyla to moje první filmová zkušenost, ale už taková větší menší role. Bavilo mě to. Ve filmu můžu ukázat zase jinou hereckou polohu. Kam byste aktuálně pozval diváky, naše čtenáře? Zvu je na Nekorektní skeče, které hrajeme s Pepou Polákem a Jakubem Žáčkem. To je pěkné představení plné divadelních skečů, je to dobrý humor. Mohou přijet do Prahy a třeba je časem přivezeme i sem do Nymburka. Film Parádně pokecal by se také mohl vysílat v televizi. Skutečně podle vás Kdo nepláče, není Čech? Je to představení, takže pohled na Čechy je trochu zjednodušený, založený na základních stereotypech. Vyberu si jednu charakteristikou věc, kterou v tu chvíli vtipně podám. Je to zábava, humor, žádná sociální studie, nad kterou by se mělo hloubat. Nemůžou chybět základní atributy jako pivo, televize a stížnosti na život. Zajímá vás historie, řekněte mi ještě, bojíte se dnes války? Aktuální dění na tohle téma sleduju a říkám si, že už jsme snad natolik rozumní, že k tomu nedojde. Trochu věřím v lidský pokrok. Vnímám hrozby, říká se, že dokonce už válka je, počítačová, studená válka. Kdyby vypukla skutečná válka, asi by byla poslední. Civilizovaná část světa je snad stále větší a věřím, že se to dá vždy udělat tak, aby válka nebyla. Děkuji za rozhovor a zase někdy v Nymburce nashledanou. Text a foto: Olga Havránková 5

6 SERIÁL O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Díky evropským penězům vznikl i film Ukončení projektu Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku. To znamená mnoho užitečné práce týmu, který měl projekt na starost a služby, které veřejnosti usnadní orientaci v této oblasti. V březnu letošního roku město Nymburk ukončilo dvouletý projekt zaměřený na rozvoj komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce a okolních obcích. Během uvedeného období bylo ve spolupráci s veřejností a zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb uskutečněno mnoho aktivit. V rámci projektu vznikl nový strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb SO ORP Nymburk na období Velkým přínosem také bylo vytvoření Elektronického informačního systému sociálních služeb, jenž umožňuje veřejnosti podávat aktuální informace ze sociální oblasti. Uvedený systém se nachází na -nymburk.cz. Dalším prostředkem, který vznikl díky projektu, je film o sociálních službách, který jednoduchou formou představuje jednotlivé organizace poskytující sociální služby v Nymburce. Projekt byl ukončen závěrečným setkáním zapojených účastníků z řad zástupců obcí, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a veřejnosti. Fotografie jsou k dispozici v galerii umístěné na webu města. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Základní údaje o projektu Termín realizace: Výše podpory: Kč Zdroje: ESF OP LZZ 85% Státní rozpočet ČR 15% Bc. Ivana Bohuslavová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Studenti UMPRUM setrvali s tématy svých prací v Nymburce V pátek 27. března se ve foyer Hálkova divadla konala další z řady veřejných prezentací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, atélieru A1 architektů Jana Šépky a Mirky Tůmové. Tentokrát se jednalo o úvodní vize k zadání řešení prostoru za bytovým a obchodním domem Eliška směrem k Labi, kde je dnes mj. parkoviště u mostu. Toto neutěšené prostředí je podrobeno úvahám o možném umístění nového kulturního domu v Nymburce. Toto jednotné zadání řeší samostatně sedm studentů a ukázalo se, že volba tématu vede k velice zajímavým zamyšlením jednak nad stavem kultury v Nymburce a jednak nad rehabilitací místa samotného. Lze vůbec toto prostředí kultivovat bez toho, aby byla zbořena poněkud provozně komplikovaná a architektonicky sporná stavba Elišky? Jaké vazby na okolí by měl mít takový objekt, má uzavřít urbanistický blok společně s Eliškou, nebo by byl vhodnější soubor solitérních hmot? Či obecně k funkčnímu využití potřebuje Nymburk kulturní dům, nebo jsme spokojeni s prostory určenými společenským akcím? Jsou stávající prostory, jejich podoba a kapacita nastaveny adekvátně potřebám a velikosti města? Máme zde kde uspořádat větší ples či festival, např. pro 1000 lidí, máme možnost výstavních expozic na reprezentativní úrovni? To vše jsou otázky, na které jistě neexistuje zcela jednoznačná odpověď a tedy i diskuse byla pestrá, poskytla, doufejme, naší tvůrčí návštěvě řadu podnětů pro další práci a také nám, kteří zde žijeme, rozšířila obzory a povědomí o širokých možnostech rozvoje města přímo v jeho historickém centru. Takovéto příležitosti setkání a diskusí jsou velmi vzácnými a nesnadno opakovatelnými událostmi. Do budoucna se ateliéru hlásí se zájmem o spolupráci řada jiných měst, mezi nimi i nedaleká Lysá nad Labem. Pro obyvatele a místní samosprávy je velice prospěšné, aby se takovýchto příležitostí maximálně využilo a náměty posluchačů architektury nezapadly. V budoucnu může snadno nastat situace, kdy se takto zpracované vize mohou stát cenným podkladem pro tvorbu skutečných koncepcí rozvoje města, v neposlední řadě při vývoji územního plánu. V zimním semestru studenti prezentovali své vize 15. listopadu v divadle dokončené návrhy 26. února v Obecním domě. Nyní je závěrečná prezentace naplánována na čtvrtek 18. června v 18 hodin do kina Sokol. Budete na ni srdečně vítání a jistě nebudete litovat, že jste si ji nenechali ujít. Ing. arch. Jan Ritter ml. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 5/2015. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Mgr. Olga Havránková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Ing. Jiří Černý, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová, Ing. arch. Jan Ritter, Bc. Alžběta Otradovská. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 6

7 Napsali jste nám Je tomu více než rok, co se na Zálabí poprvé objevil pronikavý zápach pocházející evidentně z provozu výrobny Azos. Firma se záhadným způsobem nenadále objevila v objektu zchátralé opuštěné továrny na Zálabí. Zápach se postupně šířil i do vzdálených čtvrtí, zřejmě v důsledku postupného nárůstu výroby. Brzy se dostavily u řady obyvatel typické zdravotní potíže, které lidé dříve neznali. Snahy občanů i některých zástupců radnice o eliminaci zdroje škodlivin nevedly k úspěchu. Také pokusy České inspekce životního prostředí zjistit příčinu zápachu a obtíží obyvatel vyzněly zcela naprázdno. V základních dokumentech schválených Středočeským krajským úřadem stojí, že továrna nebude obtěžovat okolí zápachem a nebude zdrojem Jak jsme koupili kozu toxických látek ohrožujících zdraví. Skutečností však je, že zápach postupně zamořuje celé město. O dlouhodobém dopadu na zdraví obyvatel můžeme zatím pouze spekulovat. Faktem je, že řada látek používaných při kataforetickém lakování má prokazatelné rakovinotvorné účinky. Zplodiny vznikající vypalováním nalakovaných výrobků jsou rovněž při dlouhodobé inhalaci nepochybně škodlivé. Obdobné problémy řeší dlouhodobě v Dašicích na Pardubicku. Jak sdělila nymburským občanům na jednání zastupitelstva ing. Janáková, která se v Dašicích touto problematikou od počátku zabývá, jde v obou městech o stejný problém. Zápach je stejného charakteru a srovnatelné intenzity, stejné jsou i zdravotní problémy obyvatel obou měst. Jaký rozumný postoj může zaujmout řadový občan? Ne každý se může z dosahu škodlivin odstěhovat, jak po straně radí odborníci zabývající se problematikou. Měli bychom tedy alespoň chránit děti a nenechat je pohybovat se v prostředí s výskytem zápachu. Ve dnech, kdy zápach cítíme, bychom měli omezit pohybovou aktivitu, rozhodně bychom neměli v zamořených prostorech sportovat. Maximálním možným způsobem bychom měli zamezit vniknutí škodlivin do obydlí, neotvírat při zápachu okna. Nebezpečné jsou však i látky, které necítíme - přesto nám mohou škodit. Výše zmíněná bezpečnostní opatření bychom proto měli dodržovat v okruhu několika kilometrů od výrobny, kdykoliv vane vítr směrem na město. ZE SPOLEČNOSTI Příspěvky, postřehy a dotazy určené vedení města Nymburk mohou čtenáři zasílat na kontakty uvedené v tiráži na straně 6. Kauza AZOS rok poté Učit se v první třídě trivium patří k povinné výbavě každého prvňáčka. Žáci se mimo jiné učí ale i mnoha jiným dovednostem, jakožto i těm sociálním. Jednoho dne se žáci I.C při ZŠ Tyršova v Nymburce rozhodli spojit příjemné s užitečným. Úkolů bylo hned několik. V rámci výuky o zdravé výživě, péči o zuby, celosvětovému problému potravin a v neposlední řadě výuce o hospodářských Foto 2x: Marek Velechovský Alergici a lidé s onemocněním dýchacího traktu by měli tato doporučení dodržovat zcela nekompromisně. Při déletrvajících známkách dráždění sliznic, kašli, bolestech hlavy, krvácení ze spojivek, výtoku z nosu, bolestech a pocitu sevření v oblasti krku bychom měli vyhledat příslušného lékaře. Obyvatelé důvěřují představitelům svého města, jsou přesvědčeni, že radní i ostatní úředníci nasadí všechny síly, aby situaci vyřešili. Vždyť dlouhodobé důsledky šíření zplodin mohou být nedozírné. Nejde přitom jen o dopad na pohodu a zdraví obyvatel. Může dojít ke změně charakteru města a postupné změně jeho sociální a národnostní struktury. Je otázkou, zda si to obyvatelé přejí. MUDr. Aleš Omáčka, zastupitel zvířatech se žáci měli vzdát nějaké sladkosti a najít způsob, jak pomoci tam, kde je to potřeba. Ušetřené peníze nosili do zamčené třídní pokladničky a to i několikrát týdně. Projekt se na žádost žáků protáhl na tři týdny, během kterých jsme postupně střádali korunku ke korunce a dokázali tak naspořit krásných 960 korun. Následoval výběr vhodné organizace, která by šla ruku v ruce s naší filosofií, až jsme společnými silami vybrali organizaci Člověk v tísni a jejich projekt Skutečný dárek. Bez váhání jsme se rozhodli podporovat oblast obživa a vybírali z mnoha různých variant. Téměř jednohlasným hlasováním se děti rozhodly zakoupit právě kozu a to především pro svou užitečnost. A tak se stalo. Nyní je jim jejich vlastnoručně vyrobená třídní koza Líza a získaný certifikát každodenní připomínkou toho, že se jim společnými silami podařilo dosáhnout dobré věci, když přispěli svou troškou do mlýna. Mnoho z nich dokonce z vlastních úspor a co víc z nezištných důvodů. Protože jak praví J. W. von Goethe: Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. Aneta Priputenová 7

8 KULTURA / AKTUALITY POHÁDKOVÝ OSTROV OSLAVA ČTVRT STOLETÍ ŠKOLY Sobota 6. června Kdo chce, aby se jeho děti krásně bály a pobavily, je tu pro ně tradiční a oblíbený Pohádkový les na Ostrově v Nymburce. Děti během trasy pomohou strašné čarodějnici upéct pavoučí palačinky a princovi zase nasytit strašlivého draka. Společnost Velká dobrodružství za podpory města Nymburk připraví les plný strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti v něm budou plnit zcela originální úkoly. Dvoukilometrovou trasu, která povede parkem, mohou děti a rodiče projít od 13 do 18 hodin. Na startu dostanou malí poutníci průvodní dopis s popisem trasy a namalovanými pohádkovými postavami, které cestou potkají. U každé postavy pak dostanou zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopisu razítko. Pokud splní všechny úkoly, čeká je v cíli u Víly Jasmínky a Stromu splněných přání královský poklad. Kdo má zájem být přednostně vyslán na cestu v čase, který mu vyhovuje, musí se zaregistrovat týden před akcí na do formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít lze ovšem i bez registrace. Vstupné je 50 Kč. Akce se koná za každého počasí. Více informací denně na FB Velká dobrodružství. Sobota 27. června K oslavě 25. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické zve vedení školy. Od 9 do 12 hodin se škola otevře veřejnosti a zejména svým absolventům. Společně si připomenou čtvrt století historie školy a prohlédnou si prostory budovy. Oficiální část slavnosti bude zahájena ve 14 hodin v Obecním domě v Nymburce. K této příležitosti připravují žáci školy hudební a taneční vystoupení. S historií a současností školy se budou moci přítomní seznámit v připravovaném almanachu. BEZPLATNÝ KURZ PRO Mzdové účetnictví s využitím PC je název bezplatného kurzu pro osoby ve věku nad padesát let, který je financovaný z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Náplní výuky v učebně v Nymburce jsou základy pracovního práva, účtování mezd, účtování odvodů zdrav. a soc. pojištění, daní a mzdové účetnictví na počítači. Výuka probíhá v účetním programu POHODA. Podmínkou zařazení do kurzu je středoškolské vzdělání, základní znalost práce na PC a vstupní pohovor. Výuka potrvá každý den od 8.15 do 14 hodin. Celkový rozsah činí hodiny. Kontakt: , ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK Během roku 2014 sloužilo celkem 13 strážníků v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových směnách. "Při výkonu služby zaznamenali a projednali jako každoročně více než dva tisíce událostí," uvedla Simona Lazarová, vrchní strážník. K pořádku ve městě přispívá vysokou měrou kamerový systém. Jeho pět operátorů je v neustálém kontaktu s hlídkou městské policie. Během loňského roku takto zaznamenali 134 mimořádné události. K nejúspěšnějším zásahům za pomoci kamerového systému bylo zamezení vloupání do prodejny mobilních telefonů. Ve 192 případech operátoři na žádost vyhledávali záznamy zpětně. Nejvíce přestupků strážníci zaznamenali v silniční dopravě, celkem A to především nedovolených stání a porušením zákazu zastavení a vjezdu, stání v obytné zóně a další. Strážníci na místě uložili blokové pokuty dohromady ve výši korun. Od 1. dubna 2015 nabízí Městská policie Nymburk občanům novou službu. Bezplatná telefonní linka 156 je tu pro ně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Novou posilou od 1. dubna 2015 jsou pověření pracovníci na přechodech pro chodce především v blízkosti škol. Pět pracovníků, kteří v ranních a odpoledních hodinách zastavují auta pro bezpečný pohyb dětí přes přechody, jsou vedeni v evidenci úřadu práce. V reflexních vestách Veřejná služba je potkáte V Kolonii, v ulici Okružní, Zbožská, Letců R. A. F. a Tyršova. Strážníci posílili hlídky ve městě během dne. Kromě dvoučlenné hlídky ve služebním vozidle (pohyb po celém městě, reakce na telefonáty občanů, odchyt psů), se především po centru pohybuje další dvoučlenná hlídka, která se zaměřuje na parkování a další záležitosti veřejného pořádku. Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK - DUBEN Operátor kamerového systému zaznamenal, že po nymburském sídlišti z budovy polikliniky létají vlivem větru velké polystyrenové desky. Stálá služba městské policie, která mezitím na lince 156 přijala první telefonické oznámení mladé ženy o tom, že polystyren létá mezi jedoucí vozidla a může ohrozit i procházející osoby, na místo přivolala k rychlému zásahu hasiče Hlídka městské policie našla v ulici V Kolonii registrační značku motorového vozidla. Po několika minutách zatelefonovala na služebnu městské policie nešťastná řidička, která značku ztratila. Hlídka majitelce registrační značku neprodleně předala Na služebnu městské policie zatelefonovala obsluha restaurace Skleník, že jeden z hostů oznámil, že sedí u stolu s dvěma podnapilými muži a má podezření, že mu odcizili mobilní telefon. Dále volající uvedl, že jeden z mužů má pravděpodobně u sebe zbraň. Strážníci ihned vyjeli na místo, aby zjistili skutečný stav věci a ztotožnili přítomné osoby. Oznamovatel hlídce uvedl, že telefon již má. Při kontrole se prokázalo, že jeden z mužů, který nemá doklady, má u sebe plynovou pistoli. Strážníci muže předali kolegům z Policie České republiky V hodin oznámil na služebnu městské policie muž, že na parkovišti u prodejny Kaufland žádají dvě mladé hluchoněmé ženy o příspěvek na tělesně postižené lidi a chudé děti, aby mohly otevřít mezinárodní centrum. Strážníci ihned vyjeli na místo a ženy ztotožnili. Zjistilo se, že obě ženy rumunské národnosti hluchoněmé nejsou. Strážníci ženy odvezli na cizineckou policii k prověření jejich trestní minulosti. Cvičné střelby Dvoustranu připravila Olga Havránková, Foto: Simona Lazarová, vrchní strážník, archiv spol. Velká dobrodružství 8

9 KULTURA A VOLNÝ ČAS RADNICE DĚTEM PROGRAM AKCÍ PRO DĚTI OD SOBOTY DO ČTVRTKA Sobota Dětský den na fotbalovém hřišti Sokola Drahelice: soutěže, výcvik psů, jízda motorovým člunem po Labi, skákací hrad, opékání vuřtů. Zajišťuje Tomáš Dvořák. Neděle Dětský den s Krejčíkem Honzou v Parku Pod hradbami: atrakce, soutěže o ceny a soutěžní stanoviště, program na velkém jevišti nové dětské divadelní představení Krejčíka Honzy a další vystoupení. Občerstvení zajištěno. Celodenní permanentka na atrakce 100,- Kč. Program zdarma. Zajišťuje agentura Jana Vávry. Pondělí Dětské dopoledne s Krejčíkem Honzou pro školy v Parku Pod hradbami. Čas: hod. Dětské písničky v podání žáků ZUŠ Nymburk, soutěže o ceny, dětské divadelní představení Krejčíka Honzy Abeceda slušného chování. Zajišťuje agentura Jana Vávry. Úterý Zábavně naučné odpoledne pro děti se soutěžními stanovišti Centra pro všechny a s ukázkami záchranářské techniky v Parku Pod hradbami. Keramická dílna, stánkový prodej, občerstvení, půjčovna koloběžek pro dospělé, policejní technika. Pohádky pro děti: 15:10 Jak se staví domov 16:30 Jak se čerti ženili 17:30 Kudy cesta do divadla Zajišťuje městská radnice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Nymburk, Centrem pro všechny Nymburk, Sborem dobrovolných hasičů Nymburk, Městskou policií Nymburk, Policií České republiky OSPP PO Labe, Policií České republiky ÚO Nymburk. Pořadatelé na jednotlivých stanovištích budou označeni plackou RADNICE DĚTEM. Středa Piknik v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží čtení a zpívání pro děti. Zajišťuje Městská knihovna Nymburk Piknik v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží akce pro teenagery: Listování scénické čtení Lukáš Hejlík a další. Vystoupení studentské hudební kapely Gymnázia Nymburk. Blok čtení Co mě vzalo. Vystoupení studentského divadla Jelítka Gymnázia Nymburk. Maratón čtení vybrané knihy. Zajišťuje Městská knihovna Nymburk. Občerstvení zajišťuje Čajovna Na Valech Radek Čech Promítání pohádek pro děti v Kině Sokol zdarma Tři bloky promítání pohádek: od 13.00, od a od a 14.30: Za kamarády z televize výběr z nejlepších Večerníčků: Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, víla Amálka, Maková panenka, Rumcajs, Maxipes Fík, Kluk z plakátu, Káťa a Škubánek v mnoha příbězích : Splněná přání Rumcajs, Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Pan Tau a Maxipes Fík. Čtvrtek Promítání pohádek pro děti v Kině Sokol zdarma Čtyři bloky promítání pohádek: od 8.30 a od pro školní děti, od a od pro všechny děti Povídání o pejskovi a kočičce (vypráví Karel Höger) 5 pohádkových příběhů Krtek a oslava 9 krtečkových příběhů Příběhy zvířátek 7 pohádkových příběhů Za kamarády z televize výběr z nejlepších Večerníčků s Rákosníčkem, vílou Amálkou, Křemílkem a Vochomůrkou, Makovou panenkou, Rumcajsem v 9 příbězích. Zveme vás také na festival Polabská vonička, který se koná v Parku Pod hradbami od pátku do soboty Zajišťuje MěKS. 9

10 12 do 12 let nevhodné 15 do 15 let nepřístupné T v původním znění s titulky Foto: CinemArt.cz KULTURA Program kina RYCHLE A ZBĚSILE 7 12, T v 19 hodin, 140 min., 120 Kč USA, akční I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Akční jízda téměř celý film, zábavná, napínavá a naposledy se starou sestavou GRAMŮ 12, T v 19 hodin, 93 min., 90 Kč Norsko, komedie Art kino Marie je jedním ze strážců prototypu norského národního kilogramu, předmětu tvořeného z 90% platinou a z 10% iridiem. V podobně křehké rovnováze se nachází i Mariin citový život PÍSEŇ MOŘE v 17 hodin, 93 min., 80 Kč Irsko, animovaný, v českém znění Kouzelný příběh o poslední z tuleních víl, která jako jediná může zachránit pohádkové bytosti zakleté v kámen. Horký adept na Oscara v kategorii animovaných filmů! EX MACHINA 15, T 5. a v 19 hodin, 108 min., 110 Kč USA, sci-fi Neobvyklý milostný trojúhelník: dva muži a jedna žena robot. Atmosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti, ukazující, jak to dopadá, když si lidé hrají na Boha. ADELHEID v 19 hodin, 93 min., 80 Kč ČR, drama Petr Čepek se vrací po skončení války do vybydleného pohraničí. Společnost mu v osamělém domě dělá pouze dcera vězněného nacistického předáka. Mistrovský film Františka Vláčila na velkém plátně. AVENGERS: AGE OF ULTRON 9. a v 19 hodin, 145 min., 130 Kč USA, akční 12,T Pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob. Nová spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů. DEJTE MI POKOJ T 12. a v 19 hodin, 79 min., 110 Kč Francie, komedie Francouzská komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout si v klidu gramodesku z blešího trhu... V hlavní roli exceluje francouzský komik Christian Clavier ZABIJÁCI 12,T v 19 hodin, 119 min., 80 Kč Dánsko, krimi Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd? Stopy vedou ke studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale místní podivín. Severská detektivka podle knižních bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. KLUB RVÁČŮ 15,T v 19 hodin, 139 min., 80 Kč USA, drama Projekt 100 Kritika konzumu, satira na ultrapravicové a anarchistické spolky zároveň, či jen provokativní thriller o potřebě násilí? Kultovní snímek Davida Finchera v obnovené premiéře. ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 16. a v 19 hodin, 120 min., 110 Kč Austrálie, akční sci-fi 12, T Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. LADÍME 2 12, T 19. a v 19 hodin, 113 min., 110 Kč USA, komedie Dívčí kapela je pozvána, aby zazpívala prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace a zpěvačka, bezmocně visí na lanech před jeho zraky tak, jak ji Bůh stvořil. Pokračování hudební komedie. POLTERGEIST 15, T v 19 hodin, 124 min., 110 Kč USA, horor Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž klidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci a musí čelit nejhoršímu ve chvíli, kdy zmizí jejich dcera. MALÝ PÁN 22. a v 17 hodin, 83 min., 110 Kč ČR, loutkový, v českém znění Malý Pán si žije ve svém domečku v Duté hoře. Jednou se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít záhadě na kloub. RUDÁ MAŠINA T v 19 hodin, 85 min., 80 Kč USA/Rusko, dokument Fetisov, Kasatonov, Larionov, Krutov a Makarov naháněli strach Američanům, Kanaďanům a Čechoslovákům mistrovskou hrou. Dokument o jedné výjimečné éře světového hokeje. STÁLE SPOLU v 19 hodin, 75 min., 80 Kč ČR, dokument Art kino Vystudovaný kybernetik Petr a učitelka Simona mají devět dětí. Vzdali se moderní civilizace, aby mohli žít svobodně a v souladu s přírodou. Za jakou cenu je tato svoboda vykoupena a jaké hodnoty naopak získávají? DEN BLBEC 12,T v 19 hodin, 110 min., 110 Kč Německo, komedie Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto vyzkoušet ve stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co označujete za svůj den blbec je jen malá lapálie. ZEMĚ ZÍTŘKA 28. a v 19 hodin, 87 min., 130 Kč USA, sci-fi, v českém znění George Clooney se snaží odhalit tajemství záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. To, co musí podstoupit, aby se tam dostal, změní navždy celý svět - a také jeho samotného. HURÁ NA FOTBAL a v 17 hodin, 106 min., 110 Kč Španělsko, animovaný, v českém znění Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svojí vytouženou lásku. 10

11 Program divadla KULTURA KRVAVÉ FINÁLE. JARO 1945 V ČESKÝCH ZEMÍCH v 18 hodin - Autogramiáda Autogramiáda knihy Jiřího Padevěta, ředitele nakladatelství Academia a držitele ceny Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera za rok v hodin - Válka v paměti Komponovaný večer o tom, jaké otisky zanechala druhá světová válka ve vzpomínkách těch, kteří ji prožili. Rozhovor se známým historikem Robertem Kvačkem doplní úryvky z vybraných memoárů v podání herce Alfreda Strejčka. Hudební doprovod obstará violoncellista Miroslav Petráš. Pořad připravil a provází jím Zdeněk Hazdra. Vstupné dobrovolné VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA v hod., 390 Kč Koncert jedné z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku, rodačky z Pohořelic u Brna. SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ v 18 hodin Vystoupení žáků Základní umělecké školy Nymburk. SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE v 10 hodin a 15 hodin, 100 Kč Taneční vystoupení školy Easy Dance. SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE v 10 hodin a 15 hodin, 100 Kč Taneční vystoupení školy Easy Dance. MANŽELSKÝ POKER - A v hod., 350 Kč Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní hru, jedná se spíše o střet... V životě nastávají situace, kdy dochází k vyložení karet na stůl, takže karty jsou rozdány a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem autor jedné z našich nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Kateřina Pindejová, Adéla Gondíková/Andrea Kerestešová a další. ROZUM A ŠTĚSTÍ v 8.30 hodin a hodin, 60 Kč Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: děti z divadelní školy ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOB- NOSTI v hod., 370 Kč Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu? Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO v 15 hod., 159 Kč Kč Zábavný hodinový pořad pro nejmenší diváky, s písničkami Hany Navarové (divadlo Sklep) na texty Jana Vodňanského, Tomáše Hanáka a dalších. Oba známí představitelé veselou, zábavnou a interaktivní formou provedou své diváky světem divadla a jeho nástrah, nebude chybět mírné napětí, zapojení dětí do hry i milý humor. Hlavní představitelé Majda Reifová a Petr Vacek, jsou známí z televizní a divadelní tvorby. AKADEMIE DIVADELNÍ ŠKOLY v 17 hodin, 50 Kč Divadlo patří dětem. Divadelní škola Divadla Nymburk s.r.o. MOLLY SWEENEY - A v hodin, 290 Kč Česká premiéra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Jako dítě oslepla. Vytvořila si svůj vlastní svět a dala svému životu smysl. Její manžel osud své ženy sdílí. Miluje ji, ale není schopen uvěřit tomu, že život bez očí může být plnohodnotný. Roky zasvětil pátrání po nějakém zázračném léku, který by dal jeho ženě Molly zrak. Lék nachází v okamžiku, kdy už přestal doufat. I lékař, který je schopen zázračnou operaci provést, už přestal věřit sám sobě a své dovednosti. Touha dát zrak ženě, kterou oba vnímají jako výjimečnou bytost, je spojí, zaktivizuje, přiměje všechny tři jít až na hranice svých možností a prozkoumat svoje vlastní meze. Hrají:Dana Batulková, Vasil Fridrich, Aleš Procházka TANEČNÍ KALEIDOSKOP v 18 hodin Vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk. AKADEMIE NAŠEHO DOMEČKU ve 14 hodin, 50 Kč, děti zdarma Vystoupení dětí ze zájmových kroužků. Dům dětí a mládeže Nymburk. Prodej vstupenek pouze v den konání vystoupení. PŘIPRAVUJEME: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA (hrají: S. Zindulka a M. Hádek) PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ (hrají: D. Kolářová a M. Lasica) ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ (hrají: T. Kostková, M. Vladyka, R. Holub) LENI (hrají: V. Cibulková, D. Syslová) KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU (hrají: V. Freimanová a Z. Žák) ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFI- KU (hrají: B. Klepl, J. Kretschmerová). 11

12 12

13 INZERCE ORL ambulance, sluchadla Dálkově ovládané venkovní rolety VELUX Kč zpět Komplexní vyšetření lékaři s plnou specializací v ORL MUDr. Podhola Karel MUDr. Langer Radek MUDr. Metzl Jan ORL vyšetření včetně endoskopie foniatrické vyšetření, audiologická vyšetření měření otoakustických emisí u novorozenců korekce sluchu sluchadly operační výkony ORL na ORL Mladá Boleslav veškerá vyšetření jsou hrazena pojišťovnami Akce platí od do Pravidla na NYMBURK - PROTI LOKO DEPU Ordinační doba: Úterý: ORL + sluchadla Čtvrtek: ORL + sluchadla Pátek: ORL + sluchadla Ambulance v pátek pouze každý sudý týden Volejte ve všední dny od 8 do 15 hod. Purkyňova 1136, Nymburk pravodaj Nymburk 85x128 VPS_NY.indd :21 13

14 KULTURA A VOLNÝ ČAS MAJÁLES 2015 Od 13:30 hodin v Parku pod hradbami. Tradiční akce pořádaná studenty nymburského gymnázia. Tématem je 1. republika. Během odpoledne vystoupí kapely: Crossband, Roxor, Mixlevpixle, Razz, Define Me, Inosculation, Interpret Neznámý POSTŘIŽINSKÝ CYKLOOTVÍRÁK Sraz tradičně od 9:30 hodin v pivovaru Nymburk, hromadný start od 10:00 do 12:00 hodin. Jedná se o 5. ročník cyklo-společenské vyjížďky. Možnost přespání ve vlastním stanu v areálu pivovaru nutno se předem přihlásit na cz. Více na TANEČNÍ ODPOLEDNE DOBRÁ POHODA Od 14 do 18 hodin v sále Dělnického domu LODĚ NA LABI Od 10 do 18 hodin u Šafaříkova mlýnu. Pořádá Zlatý pruh Polabí o. p. s. a Czechtourism. Ukázky lodí, plavby výletní lodí Blanice, létající vodní muž, slalomové jízdy na motorových člunech. Hvězdicová jízda (Tour de Labe) na kolech do Nymburka pod hradby podél všech řek a potoků, které se vlévají do Labe. Plavba výletní lodí Blanice v pátek 8. května - trasa Nymburk - Kersko - Nymburk (11-13, 13:30-15:30, 16-18) DEGUSTACE FRANCOUZSKÝCH VÍN Od hodin ve vinném baru a kavárně Luna LÁSKYPLNÁ KONTINUÁLNÍ PÉČE Mateřské centrum Svítání se opět připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu. Na programu je v pondělní dopoledne seminář Vlasty Trnky, odpoledne panelová diskuze - Láskyplná kontinuální péče z pohledu matky, duly, porodní asistentky a gynekologa, dále seminář Marie Vnoučkové - Komunitní péče porodní asistentky. V úterý proběhne přednáška Dity Špačkové - Bachovy květové esence a aromaterapie jako podpora v těhotenství, při porodu a kojení a odpolední seminář Lucie Groverové Suché - Těhotenství, porod,...život ve svých rukou. Bližší informace na NYMBURSKÁ ŠPIČKA V pátek od 16 do 19 hodin zahájení (malba na velké plátno Boba Hochmana, který následně zahraje v doprovodu Vlastimila Boučka). Sobota od 9 do 17 hodin dětský den (malířská soutěž, dětské divadlo, v 17:00 hodin vyhlášení nejlepších malířů/malířek). Neděle od 9:00 do 15:00 hodin akce pro fotografy MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT& JAN HRUBÝ Od 20:30 hod v kapli sv. Jana Nepomuckého. Předprodej vstupenek v Café Society, Kostelní 41 Nymburk NOC KOSTELŮ 2015 Od 18 hodin tradiční každoroční otevření nymburských kostelů. Více na POSTŘIŽINSKÝ EXPRES Každoroční jízda parním vlakem, kterou pořádá nymburský pivovar. Více informací na DĚTSKÝ DEN S KREJČÍKEM HONZOU Od 10 do 17 hodin Park Pod Hradbami. Soutěžní stanoviště o ceny, nafukovací atrakce, nové představení Krejčíka Honzy a na závěr hektolitry pěny. Akce se koná za každého počasí. V rámci Radnice dětem. Více na VÝZVA: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM POŘÁDÁ SBÍRKU HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ A DOBOVÝCH POHLEDNIC NYMBURKA. V RÁMCI PŘÍPRAV NOVÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2016 MÁTE MOŽNOST SE POCHLUBIT SE SVOU SBÍRKOU. SVÉ POKLADY MŮŽETE ZAPŮJČIT PŘÍMO V TIC NA NÁMĚSTÍ PŘEMY- SLOVCŮ 165. Hrabalovo Kersko Na kole, pěšky, lodí nebo autobusem do Kerska 13. Hrabalovo Kersko V sobotu 23. května se koná už 17. ročník oblíbené akce nejen Nymburáků Hrabalovo Kersko. Letos poprvé můžete do Kerska na slavnosti vyrazit také lodí. V Kersku u menhiru, kde se bude vystupovat, se pak můžete připojit k tradiční dopolední procházce po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Průvodcem pochodu jsou Jiřina Homolová a Jan Řehounek. Start je v 10 hodin u Svatojosefovského pramene v Kersku. V 10 hodin zároveň startuje v Nymburce Hrabalova cyklojízda. Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte 20 kilometrů, zapojte se. Vyjíždí se od staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení U Tří koček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou Hrabalovu putovní knížku, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři držitelé putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hodin i zástupci organizátorů jako doprovod. Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je připraven bohatý program včetně ukázky z divadelního představení v podání DS Hálek Nymburk na motivy textů Bohumila Hrabala (Život bez smokingu) Boganova maturita. K poslechu zahraje hudební kapela Trampstejk a hudební vokální skupina Přelet M.S. Programem provede Vít Špinka. Hosté: Jiří Lábus (herec z filmu Obsluhoval jsem anglického krále), Radko Pytlík (spisovatel), Jiří Menzel (režisér hrabalovských filmů), Zuzana Maléřová (spisovatelka), Petr Brukner, Jan Šuster, Hana Hanušová, Miloslav Doležal (herci a tvůrci filmu Slavnosti sněženek), B. H. Oliver Malina (režisér dokumentu) a další. (oha) Plavební řád Přístaviště Nymburk 9.30 Kostomlaty nad Labem (molo před komorou Hradištko) Kersko Odjezd z Kerska Návrat do Nymburka Cena jízdenky: Nymburk Kersko 100,- Kč, obousměrná 180,- Kč Kostomlaty Kersko 30,- Kč, obousměrná 50,- Kč Autobus do Kerska a zpět zdarma Nymburk, Hlavní nádraží 9.00 Nymburk, nám. Přemyslovců 9.05 Zvěřínek, Temac 9.15 Sadská, náměstí 9.25 Třebestovice, obec. úřad 9.35 Sadská, Modrá Hvězda 9.45 Hradišťko, aut. zastávka 9.50 Kersko, U Pramene Kersko, U Kubů Hradišťko, aut. zastávka Sadská, Modrá Hvězda Třebestovice, obec. úřad Sadská, náměstí Zvěřínek, Temac Nymburk, nám. Přemyslovců Nymburk, Hlavní nádraží

15 MĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁJOVÁ Výstava prací žáků Základní školy, Mateřské školy speciální a dětského domova v Nymburce DÁREK PRO MAMINKU Víte, že mají všechny maminky v neděli 10. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dětského oddělení a vytvořte jí originální dárek. Od 13 hodin LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky GRAFOLOGIE VĚDA O OSOBNOSTI Přednáška z cyklu Zdravý životní styl. Psychologie písma, písmoznalectví, grafologické znaky a jejich význam, informace z analýzy písma, životní energie, citovost, rozumovost, vůle, temperament, sociabilita, grafologické rozbory osobnosti, partnerské rozbory, volba studia a povolání. Přednáška Ing. Štěpánky Čechové z Institutu celostní grafologie v Praze. Od 15 hodin. Jednotlivé vstupné 40 Kč. SLUŽBY: DONÁŠKA KNIH DO DOMU Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seniorům knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí domluvě doručeny ZDARMA přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštěvovat osobně. Je možno zapůjčit také mluvené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle či na ové adrese PŮJČOVÁNÍ ČTEČKY Čtečka "Amazon Kindle Touch" je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Ve čtečce již budou nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. Bližší informace v hudebním oddělení. KVĚTNOVOU OTEVŘENOU SOBOTU jsme pro vás připravili na od 9 do 11 hodin VÍCE INFORMACÍ NA u: nebo na telefonním čísle: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NYMBURK AKADEMIE NAŠEHO DOMEČKU Od 14 hodin v Hálkově městském divadle Nymburk. Vystoupení dětí ze zájmových kroužků. Vstupné: děti zdarma, rodiče 50 Kč. 2. května 968, Nymburk, KULTURA A VOLNÝ ČAS MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY Od hodin na Náměstí Přemyslovců FESTIVAL MATEŘINEK Sportovní centrum Nymburk KONCERT KUHNOVA DĚTSKÉHO SBORU Od 18 hodin v Kostele sv. Jiljí GALAKONCERT MUSICA DOLCE VITA Od 17 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého HLAHOL A TRIO PARDUBICKÉ KONZERVATOŘE Od hodin pěvecký koncert v Kapli sv. Jana Nepomuckého KONCERT ZPĚVÁKŮ Z USA Od 17 hodin v Kostele sv. Jiljí VE STÍNU VODÁRENSKÉ VĚŽE Od 12 do 22 hodin, festival v Parku u vodárny MALINOVÝ KOKTEJL /Hašler, Ježek/ Od 17 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého Více informací na CENTRUM PRO VŠECHNY ARTÍKŮV DEN Od 10 do 17 hodin výtvarné výletování aneb cestujeme s dopravními prostředky ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob , INTEGRACE JE IN Jednodenní víkendová aktivita ve vile Tortuga. Kontaktní osoba: Kristýna Heralová, mob: PÁRTY PRINCEZNOVSKÁ Od 15 do 17 hodin ve vile Tortuga. Centrum pro všechny, o. s. Mezinárodní skautské středisko Tortuga Kolínská 282, Nymburk Zálabí Více informací na KLUB DŮCHODCŮ pondělí Dechové cvičení na židli (pí Pražáková) Volná zábava (VZ) středa Dechové cvičení na židli (pí Pražáková) Od 14 hodin přednáška k objektu Bašta, historie a příprava organizace Dne evropského dědictví (pí Straková) pondělí Dechové cvičení na židli / VZ středa Dechové cvičení na židli / VZ čtvrtek Zájezd: Mariánské Lázně, Kladská pondělí Dechové cvičení na židli /VZ středa Dechové cvičení na židli Od 14 h. Naše zdraví do jarních dní (Ing. Černovský) pondělí Dechové cvičení na židli / VZ středa Dechové cvičení na židli Vzpomínáme na výlety DVD čtvrtek Autobusový zájezd: Kuks, Les Království, Pecka (pí Straková) 15

16 INZERCE DrMax_Mestsky_zpravodaj_Nymburk_170x128_FINAL.indd :43:23

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií.

Více

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6.

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září 2014 2011 ZDARMA Aktuality str. 3 Město opravilo další školku. Tentokrát na sídlišti Mateřská škola U pejska a kočičky byla zateplena i díky dotaci z fondů

Více

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H.

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H. Městský zpravodaj Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA Aktuality str. 3 Mateřská školka Sluníčko je opravená Rekonstrukce školky probíhala od podzimu loňského roku a ukončena byla v úterý 1. dubna. Aktuality

Více

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době.

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Červen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 3 Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. V létě se začne pracovat, hotovo bude

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s.

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Únor 2011 2013 ZDARMA Nymburk aktuality str. 3 Nymburská gynekologie v novém Ve středu 9. ledna byl slavnostně zahájen provoz ve zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky?

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? 3 2014 K.Vary Horní Drahovice Zahrada zprávy z magistrátu NOVINKA! č.zakázky: 2014012 cena: 220.000,-Kč Oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii s malou

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK Červen 2015. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK Červen 2015. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK Červen 2015 www.dk-ostrov.cz INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou Odškodní zranění Rada města v Třebíči se rozhodla uzavřít smír s Janou Peckhartovou ohledně jejích úrazů na místní komunikaci v ulici Okrajová a Kubišova. Poranění si způsobila opakovaně v létě a na podzim

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více