Návod k použití TB 66410

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití TB 66410"

Transkript

1 Návod k použití TB SM

2 2

3 3

4 Tato žehlička byla navržena dle ekologických kritérií pro trvalou ochranu přírodních zdrojů. Celková životnost tohoto spotřebiče od výběru materiálu až po případné opětovné využití byla optimalizována z technickoekonomického hlediska a z hlediska ekologicko-technického. Tento spotřebič byl vyroben výlučně pro použití v domácnosti, nesmí být použit za průmyslovým účelem. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k použití a ponechte si jej k pozdějšímu nahlédnutí. Všeobecné g bezpečnostní pokyny Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a ohněm! Pro použití tohoto spotřebiče se musí shodovat údaj o připojení k Vaší elektrické síti s informacemi na výrobním štítku. Spotřebič nikdy nezapojujte do sítě, pokud přívodní šňůra nebo spotřebič jsou viditelně poškozeny. Spotřebič musí být spojen s uzemněnou zásuvkou. Je-li nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je nastaven pro 10A a více a že je propojen se zásuvkou, která je uzemněna. Za nepříznivých okolností může v elektrické síti docházet ke změnám napětí, což způsobuje blikání světla. Aby se tomuto předešlo, doporučujeme zapojovat spotřebič do sítě s maximálním odporem 0.27 Ω. Pro podrobné informace se prosím obracejte na Vašeho provozovatele sítě. Přístroj uchovávejte na místě nedostupné dětem. Spotřebič by neměl být používán osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými schopnostmi vnímání či sníženými schopnostmi mentálními. To samé platí pro osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi s tou výjimkou, že by nad nimi byl dohled, nebo by byly poučeny. Musí být dále dohlédnuto na děti, aby si se spotřebičem nehrály. Spotřebič používejte a odkládejte na stabilní podložku. Při odkládání ve svislé poloze či do držáku dbejte na to, aby odkládací plocha byla stabilní. Spotřebič nepoužívejte v případě, pokud spadl, nebo jsou na něm patrné zjevné škody, případně pokud z něj vytéká voda. V těchto případech musí být spotřebič odzkoušen před dalším použitím autorizovanou zákaznickou službou. Vytáhněte zástrčku předtím, než spotřebič naplníte vodou, případně pokud vodu, která Vám zbyla, po použití vyléváte. Žehličku nikdy neponořujte do vody či do jiné tekutiny. Spotřebič nevystavujte nepříznivým povětrnostním vlivům (déšť, slunce, mráz apod.). Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru. Spotřebič vytáhněte ze sítě po každém použití nebo v případě, že tušíte jeho poruchu. Aby se zabránilo nebezpečným situacím, smějí být veškeré eventuelní opravné práce na spotřebiči být provedeny pouze kvalifikovaným personálem autorizovaného zákaznického centra. Spotřebič odpojte ze sítě, pokud se musíte vzdálit. Důležitá bezpečnostní upozornění Přívodní šňůra nesmí přijít do kontaktu s horkou plochou žehličky. Žehličku mějte uschovánu ve svislé poloze. Nepoužívejte odvápňovací prostředky (mimo těch doporučených firmou Siemens), mohly by spotřebič poškodit. Nepoužívejte abrazivní prostředky k čištění žehlící plochy či jiných částí spotřebiče. Aby žehlící plocha zůstala hladká, nenechte ji přijít do styku s kovovými předměty. Nepoužívejte nikdy houby či chemické prostředky k vyčištění žehlící plochy. Před prvním uvedením žehličky do provozu Sejměte z žehlící plochy všechny nálepky či ochranné fólie. Naplňte vodou z vodovodu vodní nádržku dosud nezapojené žehličky a nastavte regulátor teploty na max.. Zapojte spotřebič do sítě. Pokud napařovací žehlička dosáhne požadované teploty (světelná kontrolka vypne), zapněte funkci napařování tím, že regulátor páry nastavíte na nejzazší polohu a opakovaně stisknete tlačítko. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 4

5 Pokud poprvé používáte funkci napařování, nepoužívejte prádlo na žehlení, neboť v napařovací komoře mohou být zbytky nečistot. Používáte-li Vaši novou napařovací žehličku poprvé, může docházet k lehké tvorbě zápachu či dýmu, stejně jako k vylučování částic žehlící plochou. Toto je normální jev a později se již nevyskytuje. Použití žehličky Nastavte teplotu žehličky na doporučenou teplotu pro žehlení dle štítku pro ošetřování oděvu. Nevíte-li jistě, z jaké tkaniny je oděv vyroben, určíte vhodnou teplotu tím, že vyžehlíte část oděvu, která při běžném nošení není vidět. Při žehlení začínejte těmi druhy textilií, které vyžadují nejnižší teplotu žehlení, např. umělými vlákny. Hedvábí, vlnu a umělá vlákna žehlete zleva, abyste se vyhnuli lesklým místům. Nepoužívejte funkci kropení, aby se nevytvořily skvrny. Naplnění nádržky Nastavte regulátor páry a vytáhněte zástrčku! Používejte pouze čistou vodu z vodovodu bez jakýchkoliv příměsí. Přísada jiných tekutin, např. parfému, spotřebič poškozuje. Nepoužívejte zkondenzovanou vodu ze sušičů, klimatizačních zařízení či jiných podobných spotřebičů. Tento spotřebič byl vyvinut pro použití běžné vody z vodovodního řádu. K prodloužení optimální funkce napařování smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v poměru 1:1. Je-li Vaše voda v potrubí příliš tvrdá, smíchejte ji s destilovanou vodou v poměru 1:2. Nikdy spotřebič neplňte nad označení max.. Příprava (1) Odstraňte všechny nálepky či ochranné fólie ze žehlící plochy. Žehlení bez páry (2) Žehlení s párou (3) Možné pouze v případě, pokud je regulátor teploty nastaven na symbol s označením páry. Kropící funkce (4) Funkci kropení nepoužívejte pro hedvábí. Vypuštění páry (5) Regulátor teploty nastavte alespoň na pozici. Přestávka mezi dvěma vypuštěními páry by měla být 5 sekund. Použití páry ve svislé poloze (6) Oděvy nikdy nežehlete párou, pokud jsou nošeny! Páru nikdy nesměřujte proti lidem či zvířatům! Přestávka mezi dvěma vypuštěními páry by měla být 5 sekund. Po každých 4 vypuštěních páry vždy počkejte alespoň 10 sekund. Několikanásobný odvápňovací systém (7) Dle typu žehličky disponuje tato řada odvápňovacím systémem 2AntiCalc (= komponenty 1+2) nebo 3AntiCalc (= komponenty ). 1. self-clean Po každém použití regulátoru páry čistí selfclean -systém mechanismus od vápenatých usazenin. 2. calc n clean Funkce calc n clean pomáhá s odstraněním vápenatých částic z napařovací komory. Pokud je voda ve Vašem regionu příliš tvrdá, používejte tuto funkci přibližně co 2 týdny. Naplňte vodní nádržku, regulátor teploty nastavte na max. a zapojte žehličku do sítě. Po zahřátí vytáhněte zástrčku a podržte žehličku nad umyvadlo. Regulátor páry otočte do pozice calc n clean a v této pozici žehličku ponechte. Lehce žehličkou zatřepte. Vroucí voda a pára vyplaví případné vápenaté usazeniny. Pokud dále voda ze spotřebiče nekape, nastavte regulátor páry na pozici. 5

6 Pro účinnější odvápnění žehličku znovu rozehřejte na maximum a opakovaně v krátkých intervalech stiskněte tlačítko pro vypouštění páry. Poté vyčkejte, než se zbylá voda vypaří z žehlící plochy. 3. anti-calc Kulička anti-calc slouží ke snížení tvorby vápenatých usazenin, které vznikají při žehlení s napařováním, a prodlužuje tímto životnost Vaší žehličky. Přesto kulička anti-calc nemůže zcela zabránit přirozenému procesu vápenatého usazování. Secure automatické vypínání (8) (záleží na typu žehličky) Secure automatické vypínání žehličku vypne, pokud ji delší dobu nepoužíváte. Zvyšuje se tímto bezpečnost a šetří energie. Ihned po zapojení je tato funkce nejprve dvě minuty neaktivní, aby spotřebič mohl dosáhnout nastavené teploty. Pokud poté žehlička není používána, bezpečnostní automat spotřebič automaticky vypne; po 8 minutách, je-li ve svislé poloze nebo po 30 sekundách, je-li položena na žehlící ploše či na boku. Světelná kontrolka poté začne blikat. Abyste žehličku poté znovu zapnuli, lehce s ní pohněte. Číslo příslušenství (zákaznický servis) TZ66100 Název příslušenství (prodejce) Úschova (11) Regulátor páry nastavte na pozici. Čištění (12) Tipy k likvidaci použitého spotřebiče Před likvidací se ujistěte, že spotřebič již není schopen, a zlikvidujte jej způsobem dle místních platných předpisů. Podrobné informace si můžete vyžádat u Vašeho prodejce, na radnici či u rady obce. Tento produkt odpovídá směrnici 2002/ 96/EG o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment WEEE). Tato směrnice vymezuje vracení a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení v rámci EU. Zastavení kapání (9) (záleží na typu žehličky) Je-li nastavena příliš nízká teplota, pára se automaticky vypne, aby se zabránilo kapání. Plocha pro ochranu textilie (10) (záleží na typu žehličky) Plocha pro ochranu textilie se používá za účelem zabránění vzniku lesklých míst na tmavých tkaninách. Doporučujeme nejprve pro vyzkoušení efektu vyžehlit malý kousek směrem zleva. K nasazení ochranné plochy zasuňte špičku žehličky do špice ochranné plochy a zadní část plochy pro ochranu zatlačte, až se zaklapne. Pro odstranění ochranné plochy zatáhněte za zadní klapku a žehličku vyjměte. Plochu pro ochranu textilie můžete obdržet u zákaznického servisu nebo u prodejce. 6

7 Problém Pravděpodobná příčina Pomoc Žehlička nehřeje. Světelná kontrolka se nerozsvítí. Kusy oděvu se lepí na žehlící plochu. S párou vystupuje zároveň i voda. Nevystupuje pára. Kropení nefunguje. Voda kape skrze žehlící plochu dříve, než je žehlička zapnuta. Zápach a dým při prvním zapojením žehličky. 1. Regulátor teploty je nastaven v nízké poloze. 2. V síti není proud. 1. Žehlička právě chladne. 2. Žehlička nehřeje. 1. Nastavte do vyšší polohy. 2. Přezkoušejte pomoci jiného spotřebiče, případně žehličku zapojte do jiné zásuvky. 1. Počkejte na další cyklus ohřevu. 2. Viz předcházející odstavec. 1. Teplota je příliš vysoká. 1. Regulátor teploty nastavte na nižší teplotu a vyčkejte, než žehlička zchladne. 1. Regulátor teploty je nastaven v nízké poloze. 2. Regulátor páry je nastaven vysoko, teplota je naopak nízká. 1. Regulátor páry je v uzavřené poloze. 2. V nádržce není voda. 3. Teplota je příliš nízká, zastavení kapání není aktivní. 1. V nádržce není voda. 2. Mechanismus je blokován. 1. Regulátor páry není dobře uzavřen. Způsobeno vrstvičkou maziva uvnitř žehličky. 1. Regulátor teploty otočte na vyšší polohu, pokud to druh textilie umožňuje, a počkejte, dokud světelná kontrolka nezhasne. 2. Regulátor páry nastavte na nižší polohu. 1. Zapněte regulátor páry. 2. Naplňte nádržku. 3. Zvyšte teplotu, umožňuje-li to druh textilie. 1. Naplňte nádržku. 2. Zavolejte zákaznickou linku. 1. Regulátor páry nastavte na pozici. Nezapomeňte vyprázdnit nádržku, až budete se žehlením hotoví. 1. Jde o normální jev, který v krátké době zmizí. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 7

8 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

9 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

10 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Prodej náhradních dílů: BMK servis, Mahenova 2, Praha 5 telefon: Sort. Firma Adresa Telefon Fax IČO E Aichlman Lužná, V zahradách elektro CH Chlazení Szabó Plzeň, Sokolovská E Elmot,v.o.s. České Budějovice, Blahoslavova1 E Bekl,v.o.s. Tábor, Bílkova CH Servis chlazení Kardašova Řečice, Na Kovář štěpnici 565 CH Fiko servis chlazení Mirovice, Nám.T.G Masaryka37 E+P Opravy Pelhřimov, Svatovítské nám elektrospotřebičů 119 CH Eduard Vodrážka Most, Hraniční E+P SVED,elektrotechn. Liberec 10, Švermova družstvo E AZ Elektra, s.r.o. Dobruška,Šubrtovo nám E Federuk-PMS servis Trutnov, Nové Dvory 66/ vaclav CH EQUUS-Kordík Lomnice n. Pop., Husovo n.102 E+P P Bednaříková Brno, Charbulova E+P PIK - servis AP Kroměríž, Hlávkova 1884/ E+CH SANO Nový Jičín, Hoblíkova E+CH Elektroservis Opava 6, Bílovecká CH Servis chlazení Holešov, Zlínská Reimer CH Opravy chladícího Olomouc, Jungmanova zařízení E Elektroservis Olomouc, Dolní Novosadská marcela Komárek 43 E+CH Jiří Hradil Krnov, Bartultovická E Elektro Paneš Roudnice n. L.,Třída T. G Masaryka 1084 P Juřina Ostrava, Nad Porubkou Areál Alpex E Pollet Plzeň, Vřesinská E+P Martin Wlazlo MW Ostrava 2, Žerotínova E+P Bosch servis Zlín, Nábřeží centrum CH ARKTIS servis Ostrava, Poděbradova P+CH Němec České Budějovice, Hrdějovice P P.S.T.V. s.r.o. České Budějovice, Nová E+P Liška Jan - Třebíč, Žďárského Thermospor - ELSO E Vlček Trutnov, Spojenecká 69/ E+P Lupták Havlíčkův Brod, Lidická CH Polar chlazení Havlíčkův Brod, Havířská M.spot. VAMAT Trutnov, Vlčická K Caffe Idea - Blažek Brno, Cacovická 66a CH Faraheit servis Brno, Kaštanova 210/ P Plynocentrum H. Králové, Bohuslava Martinů Kratochvíl 856 P Hartlová Liberec 3, Barvířská E Čepo-elektrocentrum Ostrov n Ohří, Krušnohorská E Martin Linhart Hradec Králové, Bří Štefanů E+P Irena Komárková Plzeň, Slovanské údolí

11 Sort. Firma Adresa Telefon Fax IČO E+P+CH Karel Veselý Znojmo, Gagarinova E+CH Jansta Martin Kolín V., Tovární E Kučera Most,Topolová E+P Jan Havel Turnov, Krajiřova elektroservis E Milan Bubla Karlovy Vary, Plzeňská E Radomír Zaňka Kladno, Hajnova CH EMZET-Fr.Plachý Chýnov, Gabrielovo nám P Jiří Čechura Město Touškov, Čemínská CH A-Z Thermo s.r.o. Pardubice, J.Palacha E Pavel Kubát Přibyslav, Nerudova cz E ELEKTRO Blatná, Nám. Míru Jankovský s.r.o. E+CH A PROFI servis s.r.o. Benátky n. Jizerou, Pražská E+P+CH ELEKTROSERVIS Česká Ves, Polní Koláček s.r.o. cz E+P+CH WH servis Liberec, Jarní 645/ E Florus servis Břeclav, Na Zvolenci E+P ELEKTRO Trefilík Dubňany, Malá Strana s.r.o. CH Chladící spol. CZ Karlovy Vary - Sedlec, s.r.o. Rosnická 118 CH Jan Svoboda Hodonín, Rybářská E+P Stanislav Svoboda Svitavy, Kpt. Jaroše E.P.SERVIS E+P Alpha Lanškroun, Purkyňova martina obchod&ateliér s.r.o. E Jan Škaloud Pardubice, 17. listopadu P Milan Hrubant Praha 3, Laubova 1689/ CH Miloslav Juška Nový Bor, Žižkova E Servis Černý s.r.o. Broumov, Mírové nám E+P VIKI s.r.o. Jihlava, Majakovského E Kosek elektro a.s. Nové Město n.metují, Komenského 1 E+P Flekáč Ladislav Karlovy Vary, Vítězná CH Bartoš Bohumil Velichovky, Nová čtvrť E+P PIKSERVIS spol. Kroměříž, Brandlova s r.o. E+P+CH Bačina servis Ústí nad Labem, Horova E+P+CH Vrcek Ivo - ELZIM Jičín, Hradecká E Marek Pollet Plzeň, Vřesinská E+P Jiří Adamec Litoměřice, Liškova adamec elektroservis CH Milan Juránek Náchod, Kostelecká E - elektro P - plyn CH - chlazení K - kávovary S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

12

13 Návod na obsluhu TB SM

14 2

15 3

16 Táto žehlička bola navrhnutá podľa ekologických kritérií pre trvalú ochranu prírodných zdrojov. Celková životnosť tohto spotrebiča od výberu materiálu až po prípadné opätovné využitie bola optimalizovaná z technicko-ekonomického hľadiska a z hľadiska ekologickotechnického. Tento spotrebič bol vyrobený výlučne pre použitie v domácnosti, nesmie byť použitý za priemyslovým účelom. Prosím, prečítajte si dôkladne návod na obsluhu a ponechajte si ho k neskoršiemu nahliadnutiu. Všeobecné g bezpečnostné pokyny Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a ohňom! Pre použitie tohto spotrebiča sa musí zhodovať údaj o pripojení k Vašej elektrickej sieti s informáciami na výrobnom štítku. Spotrebič nikdy nezapájajte do siete, ak prívodná šnúra alebo spotrebič sú viditeľne poškodené. Spotrebič musí byť spojený s uzemnenou zásuvkou. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, uistite sa, že je nastavený pre 10A a viac a že je prepojený so zásuvkou, ktorá je uzemnená. Za nepriaznivých okolností môže v elektrickej sieti dochádzať k zmenám napätia, čo spôsobuje blikanie svetla. Aby sa tomuto predišlo, odporúčame zapájať spotrebič do siete s maximálnym odporom 0.27 Ω. Pre podrobné informácie sa prosím obráťte na Vášho prevádzkovateľa siete. Spotrebič uchovávajte na mieste nedostupnom deťom. Spotrebič by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými schopnosťami vnímania či zníženými schopnosťami mentálnymi. To isté platí pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami s tou výnimkou, že by nad nimi bol dohľad, alebo by boli poučené. Musí byť dohliadnuté na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Spotrebič používajte a odkladajte na stabilnú podložku. Pri odkladaní vo zvislej polohe alebo do držiaku dbajte na to, aby odkladacia plocha bola stabilná. Spotrebič nepoužívajte v prípade, ak spadol, alebo sú na ňom viditeľné škody, prípadne ak z neho vyteká voda. V týchto prípadoch musí byť spotrebič odskúšaný pred ďalším použitím autorizovanou zákazníckou službou. Vytiahnite zástrčku predtým, ako spotrebič naplníte vodou, prípadne ak vodu, ktorá Vám zostala, po použití vylievajte. Žehličku nikdy neponárajte do vody či do inej tekutiny. Spotrebič nevystavujte nepriaznivým poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz apod.). Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky za prívodnú šnúru. Spotrebič vytiahnite zo siete po každom použití alebo v prípade, že tušíte jeho poruchu. Aby sa zabránilo nebezpečným situáciám, môžu byť akékoľvek prípadné opravné práce na spotrebiči vykonané iba kvalifikovaným personálom autorizovaného zákazníckeho centra. Spotrebič odpojte zo siete, ak sa musíte vzdialiť. Dôležité bezpečnostné upozornenia Prívodná šnúra nesmie prísť do kontaktu s horúcou plochou žehličky. Žehličku majte uschovanú vo zvislej polohe. Nepoužívajte odvápňovacie prostriedky (okrem odporúčaných firmou Siemens), mohli by spotrebič poškodiť. Nepoužívajte abrazívne prostriedky na čistenie žehliacej plochy či iných častí spotrebiča. Aby žehliaca plocha ostala hladká, nemôže prísť do styku s kovovými predmetmi. Nepoužívajte nikdy špongie či chemické prostriedky na vyčistenie žehliacej plochy. Pred prvým uvedením žehličky do prevádzky Zložte zo žehliacej plochy všetky nálepky či ochranné fólie. Naplňte vodou z vodovodu vodnú nádržku doteraz nezapojenej žehličky a nastavte regulátor teploty na max.. Zapojte spotrebič do siete. Ak naparovacia žehlička dosiahne požadovanú teplotu (svetelná kontrolka vypne), zapnite funkciu naparovania tým, že regulátor pary nastavíte na najvyššiu polohu a opakovane stlačte tlačidlo. Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach 4

17 Ak prvýkrát používate funkciu naparovania, nepoužívajte prádlo na žehlenie, pretože v naparovacej komore môžu byť zbytky nečistôt. Ak používate Vašu novú naparovaciu žehličku prvýkrát, môže dochádzať k ľahkej tvorbe zápachu či dymu, rovnako ako k vylučovaniu častíc žehliacou plochou. Toto je normálny jav a neskôr sa už nevyskytuje. Použitie žehličky Nastavte teplotu žehličky na odporúčanú teplotu pre žehlenie podľa štítku pre ošetrovanie odevu. Ak celkom neviete, z akej tkaniny je odev vyrobený, určíte vhodnú teplotu tým, že vyžehlíte časť odevu, ktorú pri bežnom nosení nie je vidieť. Pri žehlení začínajte tými druhmi textílií, ktoré vyžadujú najnižšiu teplotu žehlenia, napr. umelými vláknami. Hodváb, vlna a umelé vlákna žehlite zľava, aby ste sa vyhli lesklým miestam. Nepoužívajte funkciu kropenia, aby sa nevytvorili škvrny. Naplnenie nádržky Nastavte regulátor pary a vytiahnite zástrčku! Používajte iba čistú vodu z vodovodu bez akýchkoľvek prímesí. Prísada iných tekutín, napr. parfému, spotrebič poškodzuje. Nepoužívajte skondenzovanú vodu zo sušičov, klimatizačných zariadení či iných podobných spotrebičov. Tento spotrebič bol vyvinutý pre použitie bežnej vody z vodovodného radu. Na predĺženie optimálnej funkcie naparovania zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere 1:1. Ak je Vaša voda v potrubí príliš tvrdá, zmiešajte ju s destilovanou vodou v pomere 1:2. Nikdy spotrebič neplňte nad označenie max.. Príprava (1) Odstráňte všetky nálepky či ochranné fólie zo žehliacej plochy. Žehlenie bez pary (2) Žehlenie s parou (3) Možné iba v prípade, ak je regulátor teploty nastavený na symbol s označením pary. Kropiaca funkcia (4) Funkciu kropenia nepoužívajte pre hodváb. Vypustenie pary (5) Regulátor teploty nastavte aspoň na pozíciu. Prestávka medzi dvoma vypusteniami pary by mala byť 5 sekúnd. Použitie pary vo zvislej polohe (6) Odevy nikdy nežehlite parou, ak sú nosené! Paru nikdy nesmerujte proti ľuďom či zvieratám! Prestávka medzi dvoma vypusteniami pary by mala byť 5 sekúnd. Po každých 4 vypusteniach pary vždy počkajte aspoň 10 sekúnd. Niekoľkonásobný odvápňovací systém (7) Podľa typu žehličky disponuje táto rada odvápňovacím systémom 2AntiCalc (= komponenty 1+2) alebo 3AntiCalc (= komponenty ). 1. self-clean Po každom použití regulátoru pary čistí selfclean -systém mechanizmus od vápenatých usadenín. 2. calc n clean Funkcia calc n clean pomáha s odstránením vápenatých častíc z naparovacej komory. Ak je voda vo Vašom regióne veľmi tvrdá, používajte túto funkciu približne 2 týždne. Naplňte vodnú nádržku, regulátor teploty nastavte na max. a zapojte žehličku do siete. Po zahriatí vytiahnite zástrčku a podržte žehličku nad umývadlom. Regulátor pary otočte do pozície calc n clean a v tejto pozícii žehličku nechajte. Ľahko žehličkou zatrepte. Vriaca voda a para vyplaví prípadné vápenaté usadeniny. Ak voda zo spotrebiča nekvapká, nastavte regulátor pary na pozíciu. 5

18 Pre účinnejšie odvápnenie žehličku znova rozohrejte na maximum a opakovane v krátkych intervaloch stlačte tlačidlo pre vypustenie pary. Potom počkajte, kým sa zostávajúca voda vyparí zo žehliacej plochy. 3. anti-calc Krúžok anti-calc slúž ku zníženiu tvorby vápenatých usadenín, ktoré vznikajú pri žehlení s naparovaním, a predlžuje týmto životnosť Vašej žehličky. Napriek tomu krúžok anti-calc nemôže celkom zabrániť prirodzenému procesu vápenatého usadzovania. Secure automatické vypínanie (8) (záleží na type žehličky) Secure automatické vypínanie žehličku vypne, ak ju dlhšiu dobu nepoužívate. Zvyšuje sa týmto bezpečnosť a šetrí energia. Ihneď po zapojení je táto funkcia najskôr dve minúty neaktívna, aby spotrebič mohol dosiahnuť nastavenú teplotu. Ak potom žehlička nie je používaná, bezpečnostný automat spotrebič automaticky vypne; po 8 minútach, ak je vo zvislej polohe alebo po 30 sekundách, ak je položená na žehliacej ploche alebo na boku. Svetelná kontrolka potom začne blikať. Aby ste žehličku potom znova zapli, ľahko s ňou pohnite. Číslo príslušenstva (zákaznícky servis) TZ66100 Názov príslušenstva (predajca) Úschova (11) Regulátor pary nastavte na pozíciu. Čistenie (12) Tipy k likvidácii použitého spotrebiča Pred likvidáciou sa uistite, že spotrebič už nie je funkčný, a zlikvidujte ho spôsobom podľa miestnych platných predpisov. Podrobné informácie si môžete vyžiadať u Vášho predajcu, na radnici alebo obecnom úrade. Tento produkt zodpovedá smernici 2002/ 96/EG o starých elektrických a elektronických spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment WEEE). Táto smernica vymedzuje vrátenie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení v rámci EU. Zastavenie kvapkania (9) (záleží na type žehličky) Ak je nastavená príliš nízka teplota, para sa automaticky vypne, aby sa zabránilo kvapkaniu. Plocha pre ochranu textílie (10) (záleží na type žehličky) Plocha pre ochranu textílie sa používa za účelom zabránenia vzniku lesklých miest na tmavých tkaninách. Odporúčame najprv pre vyskúšanie efektu vyžehliť malý kúsok smerom zľava. K nasadeniu ochrannej plochy zasuňte špičku žehličky do špica ochrannej plochy a zadnú časť plochy pre ochranu zatlačte, až sa zaklapne. Pre odstránenie ochrannej plochy zatiahnite za zadnú klapku a žehličku vyberte. Plochu pre ochranu textílie môžete obdržať v zákazníckom servise alebo u predajcu. 6

19 Problém Pravdepodobná príčina Pomoc Žehlička nehreje. Svetelná kontrolka sa nerozsvieti. Kusy odevu sa lepia na žehliacu plochu. S parou vystupuje zároveň aj voda. Nevystupuje para. Kropenie nefunguje. Voda kvapká cez žehliacu plochu skôr, ako je žehlička zapnutá. Zápach a dym pri prvom zapojení žehličky. 1. Regulátor teploty je nastavený v nízkej polohe. 2. V sieti nie je prúd. 1. Žehlička práve chladne. 2. Žehlička nehreje. 1. Nastavte do vyššej polohy. 2. Preskúšajte pomocou iného spotrebiča, prípadne žehličku zapojte do inej zásuvky. 1. Počkajte na ďalší cyklus ohrevu. 2. Viď predchádzajúci odstavec. 1. Teplota je príliš vysoká. 1. Regulátor teploty nastavte na nižšiu teplotu a vyčkajte, než žehlička schladne. 1. Regulátor teploty je nastavený v nízkej polohe. 2. Regulátor pary je nastavený vysoko, teplota je naopak nízka. 1. Regulátor pary je v uzavretej polohe. 2. V nádržke nie je voda. 3. Teplota je príliš nízka, zastavenie kvapkania nie je aktívne. 1. V nádržke nie je voda. 2. Mechanizmus je blokovaný. 1. Regulátor pary nie je dobre uzavretý. Spôsobené vrstvou maziva vo vnútri žehličky. 1. Regulátor teploty otočte na vyššiu polohu, ak to druh textílie umožňuje, a počkajte, až kým svetelná kontrolka nezhasne. 2. Regulátor pary nastavte na nižšiu polohu. 1. Zapnite regulátor pary. 2. Naplňte nádržku. 3. Zvýšte teplotu, ak to umožňuje druh textílie. 1. Naplňte nádržku. 2. Zavolajte zákaznícku linku. 1. Regulátor pary nastavte na pozíciu. Nezabudnite vyprázdniť nádržku, až skončíte so žehlením. 1. Ide o normálny jav, ktorý v krátkej dobe zmizne. Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach 7

20 Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode Vážený zákazník, Podľa 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o. Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie. Záručné podmienky na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.) ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak: je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

21 Rozšírená záruka nad rámec zákona Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia AquaStop, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia. Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona. Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

22 ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK PSČ Mesto Adresa prevádzky Servisné stredisko Web Telefón 1 Telefón Bardejov Partizánska 14 Peter Špík 054/ Bratislava Mýtna 17 Viva elektroservis 02/ Bratislava Trhová 38 TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o. 02/ Komárno Mesačná 20 LASER Komárno spol. s r.o / Košice Komenského 14 Ing. Ľubor Kolesár Kubis 055/ Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 ELEKTROSERVIS VALTIM 056/ Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna Elmanová 037/ Piešťany Žilinská 47 Domoss Technika a.s / / Poprad Továrenská ul.č.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.o / Prešov Švábska 6695/57A BARAN servis - Baran Luboš 051/ Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter 046/ Rimavská Sobota Malohontská 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM 047/ Ružomberok Liptovská Lužná 496 E servis elektro spotrebičov 044/ Trenčín Mateja Bela 37 Jozef Rožník Zvolen Hviezdoslavová 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS 045/ Žilina Komenského 38 M-SERVIS Mareš Jaroslav 041/

Návod k použití SMI 68M05EU

Návod k použití SMI 68M05EU Návod k použití SMI 68M05EU Q4ACZM0858 1 Na tomto obrázku je vyobrazen max. možný poet program. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné technické zmny, tiskové

Více

Návod k použití NVF 645H15E

Návod k použití NVF 645H15E Návod k použití NVF 645H15E Q4ACZM1229 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod...4 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace obalu...6 Tipy,

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 Q4ACZM0726 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti

Více

Návod k použití TT69101 S0

Návod k použití TT69101 S0 Návod k použití TT69101 S 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Návod k použití MQ 5N2PE

Návod k použití MQ 5N2PE Návod k použití MQ 5N2PE SM-285-01 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Používejte spotřebič pouze pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti.

Více

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod... 4 Ochrana životního prostředí... 5 Ekologická likvidace

Více

Návod k použití PHA 2302

Návod k použití PHA 2302 Návod k použití PHA 2302 BM-335-01 1 1 2 3 4 5 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 B -01 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a

Více

Návod k použití PHS 2000

Návod k použití PHS 2000 Návod k použití PHS 2000 Q4ACZM0672 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte

Více

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM MAS 4201N Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Návod k použití MUZ 5FW1

Návod k použití MUZ 5FW1 Návod k použití MUZ 5FW1 Q4ACZM2250 1 Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..! Popis spotřebiče Prosím, otevřete strany s obrázky. Obrázek A 1 Nástavec pro mlýnek na maso a šroubovací kroužek

Více

Návod k použití PHS 25..

Návod k použití PHS 25.. Návod k použití PHS 25.. Q4ACZM0675 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si

Více

Návod k použití PHA 2662

Návod k použití PHA 2662 Návod k použití PHA 2662 Q4ACZM0660 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz

Více

Návod k použití TW 60109

Návod k použití TW 60109 Návod k použití TW 60109 Q4ACZM1336 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití MUZ 4DS3

Návod k použití MUZ 4DS3 Návod k použití MUZ 4DS3 Q4ACZM2179 2 Dodržujte pokyny návodu na použití kuchyňského robotu. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Místo nouzového

Více

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

Návod k použití HB 34D552

Návod k použití HB 34D552 Návod k použití HB 34D552 Q4ACZM1308 1 50 Doporučení v průběhu vaření Z důvodů daných fyzikálními zákony (kondenzace páry) nedoporučujeme troubu při vaření často otevírat. Tento jev se

Více

Návod k použití MS 65000

Návod k použití MS 65000 Návod k použití MS 65000 Q4ACZM0596 1 2 Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Spotřebič používejte jen ke zpracování množství a v časech běžných v domácnosti. Spotřebič

Více

Návod k použití MES 3000

Návod k použití MES 3000 Návod k použití MES 3000 BM-306-01 1 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro taková množství potravin a v takových časových úsecích,

Více

Návod k použití SRV 55T33EU

Návod k použití SRV 55T33EU Návod k použití SRV 55T33EU Q4ACZM1271 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

HSC 140650 HSC 140651

HSC 140650 HSC 140651 Návod k použití HSC 140650 HSC 140651 B -01 Obsah Na co musíte dávat pozor 4 Před instalací 4 Bezpečnostní pokyny 5 Ohřevná zásuvka 6 Předehřívání nádobí 7 Nádobí 7 Nádoba na pití 7 Postupujte následovně

Více

Návod k obsluze ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 SM202-01

Návod k obsluze ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 SM202-01 Návod k obsluze ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 SM202-01 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická

Více

Návod k použití PSH 3321 S-331-01

Návod k použití PSH 3321 S-331-01 Návod k použití PSH 3321 S-331-01 PHD 3305 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte.

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14 15 16 17 4

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14

Více

Návod k použití GU 15DA40

Návod k použití GU 15DA40 Návod k použití GU 15DA40 Q4ACZM0166 1 Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................. 5 Dbejte na okolní

Více

Návod k použití MES 3000

Návod k použití MES 3000 Návod k použití MES 3000 Q4ACZM0578 1 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro taková množství potravin a v takových časových

Více

Návod k použití MSM 7250

Návod k použití MSM 7250 Návod k použití MSM 7250 BM-457-01 1 Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič používejte ke zpracování takových množství a v takových časech, které jsou

Více

Návod k použití EH 645EB11E

Návod k použití EH 645EB11E Návod k použití EH 645EB11E SM-229-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití TB 21370 TB 21570

Návod k použití TB 21370 TB 21570 Návod k použití TB 21370 TB 21570 Q4ACZM0950 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Návod k použití, prosím, pečlivě uschovejte. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k použití BSG 8PRO1

Návod k použití BSG 8PRO1 Návod k použití BSG 8PRO1 Q4ACZM0019 1 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované

Více

Návod k použití KI 18LA50

Návod k použití KI 18LA50 Návod k použití KI 18LA50 SM243-01 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Seznámení se spotřebičem...5 Ovládací panel...5 Prostorová teplota a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o

Více

Návod k použití MFQ 36470

Návod k použití MFQ 36470 MFQ 36470 Návod k použití MFQ 36470 Q4ACZM2339 1 Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Zakoupením jste se rozhodli pro moderní, kvalitní domácí spotřebič. Další

Více

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu Vestavná k chladnička/ Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

Návod k použití SRS 55M78EU

Návod k použití SRS 55M78EU Návod k použití SRS 55M78EU Q4ACZM128 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Návod k použití EI 645EC11

Návod k použití EI 645EC11 Návod k použití EI 645EC11 SM-237-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití MQ 55N150 MQ 55N300 S0

Návod k použití MQ 55N150 MQ 55N300 S0 Návod k použití MQ 5N150 MQ 5N300 S Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Používejte spotřebič jen pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti. Na stránkách s obrázky

Více

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01 Návod k použití WM 10E361 BY S-xxx-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 900 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Návod k použití KI 38SA60

Návod k použití KI 38SA60 Návod k použití KI 38SA60 Q4ACZM1216 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Bezpečnostní a výstražní pokyny... 3 Seznámení se se spotřebičem...5 Ovládací panel...5 Prostorová teplota a větrání...7 Postavení spotřebiče...7

Více

Návod k použití MFQ 40..

Návod k použití MFQ 40.. Návod k použití MFQ 40.. Q4ACZM1342 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční účely. Spotřebič používejte pouze ke zpracování takového množství a po takovou dobu, které

Více

Návod k použití PHA 2000 PHA 2300

Návod k použití PHA 2000 PHA 2300 Návod k použití PHA 2000 PHA 2300 Q4ACZM0657 1 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností

Více

Návod k použití ET 375MU11E

Návod k použití ET 375MU11E Návod k použití ET 375MU11E SM-288-01 1 Obsah Na co musíte dávat pozor...3 Před montáží...3 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny škod...5 Před prvním použitím...5 Váš nový spotřebič...6 Toto je váš nový gril

Více

Návod k použití PPQ726B80E

Návod k použití PPQ726B80E Návod k použití PPQ726B80E BM-307-01 1 Vážený zákazníku, děkujeme a gratulujeme Vám k vaší volbě. Tento praktický, moderní a funkční spotřebič je vyroben z prvotřídních materiálů, které byly během celého

Více

Návod k použití KIV 34X20

Návod k použití KIV 34X20 Návod k použití KIV 34X20 Q4ACZM1381 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 21 3 K odmrazování a čištění spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou

Více

Návod k použití ET 875MC31D

Návod k použití ET 875MC31D Návod k použití ET 875MC31D SM-268-01 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu... 8

Více

Návod k použití WAQ 28460BY

Návod k použití WAQ 28460BY WAQ 28460BY Návod k použití WAQ 28460BY Q4ACZM1454 1 Obsah Strana Vaše pračka... 3 Použití k určenému účelu... 4 Příprava... 5 Praní... 7 Po praní... 8 Individuální nastavení... 9 Důležitá upozornění...

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Návod k použití KIV 34A21FF

Návod k použití KIV 34A21FF KIV 34A21FF Návod k použití KIV 34A21FF Q4ACZM1380 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Po rozbalení spotřebiče zkontrolujte, prosím, zda

Více

Návod k použití GS 30DN11

Návod k použití GS 30DN11 Návod k použití GS 30DN11 Q4ACZM1276 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 4 Obrázky naleznete v zadní části návodu. U obrázků jsou možné

Více

Návod k použití BSGL 35MOV16

Návod k použití BSGL 35MOV16 BSGL 35MOV16 Návod k použití BSGL 35MOV16 Q4ACZM2256 1 6 7 8 9 10 11 5* 4* 3* 12 3* 13 14 2* 15 16 2* 1* 17 23 22 21 20 19 18 A B C D E F G H 2 1 2* CLICK! 3 4 a) b) 5* a) b) 6* a) b) 7* 8 9 10 3 11 12

Více

Návod k použití DWB 095751

Návod k použití DWB 095751 Návod k použití DWB 095751 BM-301-01 1 Obsah Všeobecné informace...4 Bezpečnostní pokyny...5 Druhy provozu...8 Ovládání...9 Čištění a ošetření...10 Vyjmutí a nasazení tukových filtrů...11 Výměna žárovek...12

Více

Návod k použití TDA 2443 TDA 2454

Návod k použití TDA 2443 TDA 2454 Návod k použití TDA 2443 TDA 2454 BM-305-01 1 2 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro podnikání. Návod k použití prosím pečlivě uschovejte! Všeobecné bezpečnostní pokyny Nebezpečí

Více

Návod k použití a montáži LC 955KA40

Návod k použití a montáži LC 955KA40 Návod k použití a montáži LC 955KA40 SM-245-01 1 Obr. 1 Plyn Elektro min. 750 min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Návod k použití EH 879SB11

Návod k použití EH 879SB11 Návod k použití EH 879SB11 SM-243-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz

Více

Návod k obsluze NKE 645H14

Návod k obsluze NKE 645H14 Návod k obsluze NKE 645H14 Q4ACZM0638 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...4 Příčiny škod... 5 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace odpadu... 6

Více

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 2 3 Napětí a typ Viz typový štítek na spodní straně spotřebiče. Spotřebič odpovídá směrnici EG č 76/889/EEC o radiovém odrušení a doplňku č. 82/499. Popis spotřebiče

Více

Návod k použití MUZ 5ZP1

Návod k použití MUZ 5ZP1 Návod k použití MUZ 5ZP1 Q4ACZM2249 1 Lisovač citrusů k vylisování citrusového ovoce, např. pomerančů, grepů, citronů. Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..! Popis spotřebiče Prosím, otevřete

Více

Návod k použití KIV 34X20

Návod k použití KIV 34X20 KIV 34X20 Návod k použití KIV 34X20 Q4ACZM1381 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 K odmrazování a čištění spotřebič vypněte. Vytáhněte

Více

Návod k použití PPP 612B20E

Návod k použití PPP 612B20E Návod k použití PPP 612B20E Q4ACZM0716 1 E-Nr Type HSE-6TF4030 99BN795 FD M(g/h) G-30 544 G-31 535 V(m3/h) G-20 0,715 Cat. P(mbar) Cat. P(mbar) DK/FI/SE/LV BE/FR I2H II 2E+3+ 20 20/25-28-30/37 LU ES/GB/GR/IE

Více

Návod k použití PHD 1150

Návod k použití PHD 1150 Návod k použití PHD 1150 Q4ACZM0662 1 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte. Tento návod k použití popisuje 2 modely s příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Návod k obsluze EF 675TN11D

Návod k obsluze EF 675TN11D Návod k obsluze EF 675TN11D SM201-01 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 6 Ochrana životního prostředí... 7 Ekologická likvidace odpadu... 7 Tipy,

Více

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Návod k použití TAT 6104

Návod k použití TAT 6104 Návod k použití TAT 6104 Q4ACZM0945 1 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Návod k použití pročtěte a pečlivě uschovejte! Tento návod popisuje různé modely.

Více

TDI A Q4ACZM2810

TDI A Q4ACZM2810 TDI 902836A Q4ACZM2810 1 2 3 4 5 6 7 8 1 vodu i i i i i 9 2 i i i i i 10 3 i i 4 i 11 5 6 i i i i i 7 i 8 i 12 9 i 10 i i 311144 13 11 13 i 12 i i i i 14 14 15 i 15 i 16 17 18 Ujištění dovozce o vydání

Více

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586

Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 Návod k použití MKM 6... Q4ACZM0586 2 3 Napětí a typ Viz typový štítek na spodní straně spotřebiče. Spotřebič odpovídá směrnici EG č 76/889/EEC o radiovém odrušení a doplňku č. 82/499. Popis spotřebiče

Více

Návod k použití PHD 5712

Návod k použití PHD 5712 Návod k použití PHD 5712 Q4ACZM0666 1 Pečlivě si přečtěte návod k použití, podle něj postupujte a dobře uschovejte! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru! Spotřebič

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití PHC 9690

Návod k použití PHC 9690 Návod k použití PHC 9690 Q4ACZM2303 1 2 3 4 Bezpečnostní pokyny Návod k použití si prosím pečlivě prostudujte, podle něj postupujte a dobře uschovejte! Při předání spotřebiče přiložte také tento návod.

Více

Návod k použití PKE 645Q14E

Návod k použití PKE 645Q14E PKE 645Q14E Návod k použití PKE 645Q14E Q4ACZM0696 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...4 Příčiny škod... 6 Ochrana životního prostředí... 7 Ekologická likvidace

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Návod k použití MCP 30.. MCP 35..

Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Q4ACZM0575 1 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Návod k použití MS 70001

Návod k použití MS 70001 Návod k použití MS 70001 Q4ACZM0597 1 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k

Více

Návod k použití SF 25M255EU SF 25M855EU Q4ACZM1289

Návod k použití SF 25M255EU SF 25M855EU Q4ACZM1289 Návod k použití SF 25M255EU SF 25M855EU Q4ACZM1289 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho

Více

Návod k použití TAT 6103

Návod k použití TAT 6103 Návod k použití TAT 6103 Q4ACZM0944 1 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské účely. Návod k použití pečlivě uschovejte! Tento návod popisuje různé modely. Bezpečnostní

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k použití PKF 645E14E

Návod k použití PKF 645E14E Návod k použití PKF 645E14E Q4ACZM1293 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 6 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu... 8

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Návod k použití BSG 62080 B-750-01

Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Případné technické změny,

Více

Návod k použití TDA 21.. 23.. 24.. 83..

Návod k použití TDA 21.. 23.. 24.. 83.. Návod k použití TDA 21.. 23.. 24.. 83.. Q4ACZM0965 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Návod k použití, prosím, pečlivě uschovejte. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti

Více

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Q4ACZM1033 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití.

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 SM-328-01 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Návod k použití ET 651TF11E

Návod k použití ET 651TF11E Návod k použití ET 651TF11E Q4ACZM0122 1 2 3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 6 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...6 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu...

Více

Návod k použití MAS 4201

Návod k použití MAS 4201 Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM0562 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití SRS 55M58EU

Návod k použití SRS 55M58EU Návod k použití SRS 55M58EU BM-279-01 1 a b cs cs 4 (21b není součástí spotřebiče) cs 3 1 8 6 3 1 6 cs 24 29 6 6 7 cs 29 7 8 cs 20 27 9 cs 10 cs 30 28 30 11 cs 24 12 cs 3 7 6 7 A 1 8 A A 1 1 8 6 3 1 13

Více