NOVINY. Dnes v listě: Soutěž Skutek roku a cena Křesadlo POUTNÍKfest už o sobě dává vědět Městský ples se blíží! Přehled významných akcí roku Sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Dnes v listě: Soutěž Skutek roku a cena Křesadlo POUTNÍKfest už o sobě dává vědět Městský ples se blíží! Přehled významných akcí roku Sport"

Transkript

1 Číslo 1 Ročník XIV Zdarma 11. ledna 2013 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb telefon: 564/ , 777/ , Dnes v listě: Soutěž Skutek roku a cena Křesadlo POUTNÍKfest už o sobě dává vědět Městský ples se blíží! Přehled významných akcí roku Sport NENECHTE SI UJÍT! FRANKIE A JOHNNY Divadlo Více: strana 3 Tříkráloví koledníci nacházeli i letos štědré dárce Počátek ledna patří v celé republice už tradičně Tříkrálové sbírce, kterou pořádá sdružení Česká katolická charita. I v Pelhřimově chodilo v sobotu 5. ledna po ulicích a domech osm skupinek koledníků v kostýmech Tří králů, kteří prosili o dary do označených kasiček. Malí, ale i větší koledníci a dospělí vedoucí skupinek se předtím, podobně jako každý rok, sešli ráno na pelhřimovské faře, kde se připravili na své poslání a pak obdrželi v kostele od vikáře Jaromíra Stehlíka požehnání na cestu. Vybrané finanční prostředky budou v letošním roce využity na zajištění provozu služeb poskytovaných Oblastní charitou Pelhřimov (domácí hospicová péče, osobní asistence, pečovatelská služba, občanská poradna, KLÍČ - centrum pro rodinu) a na pomoc rodinám v tísni. Zápisy prvňáčků Termín zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2013/2014 je PÁTEK od hodin do hodin SOBOTA od 8.00 hodin do hodin. Spádové obvody jednotlivých základních škol jsou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov, ve všech základních a mateřských školách v Pelhřimově. (měú) Informace pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 zve rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na zápis dětí do prvního ročníku základní školy, který se koná 22. ledna 2013 od do hodin. Kontakt: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, ředitelka Mgr. Nella Slavíková, telefon , Případní zájemci si budou moci v tento den také prohlédnout školu. (red) Prvním občánkem Pelhřimova (přesněji řečeno jeho místní části Radětín) roku 2013 je Nikola Vytisková, která přišla na svět 2. ledna přesně v 7 hodin 11 minut a vážila 3150 g. Malou Nikolku a její maminku Anetu navštívili hned následující den v pelhřimovské porodnici zástupci Města Pelhřimova v čele se starostou Leopoldem Bambulou (na snímku vlevo, vpravo místostarosta Ing. Tomáš Dufek), kteří novou občanku srdečně přivítali a mamince spolu s gratulací předali květiny, knihu a finanční dar. V Pelhřimově by mělo vyrůst nové beachvolejbalové centrum Město Pelhřimov by se mělo v blízké budoucnosti dočkat nového sportovního zařízení. Půjde o částečně kryté beachvolejbalové centrum s šatnami a potřebným zázemím. Záměr vybudovat toto zařízení mají manželé Vladimír a Zuzana Kozlerovi z Kojčic a chtějí tak učinit na vlastní náklady, bez požadavků na dotaci nebo příspěvek od města Pelhřimova. Náklady se odhadují na 7 až 9 miliónů korun. Centrum bude umístěno na části pozemku ve sportovním areálu Základní školy Osvobození za stávajícím dětským hřištěm. Požadovaná plocha pro toto centrum, včetně samostatného přístupu do areálu a parkovacích ploch, OZNÁMENÍ Omezení úředních hodin Z důvodu konání voleb prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2013, bude v pátek 11. ledna úřední den od 8.00 do hodin. Oddělení správních činností MěÚ Pelhřimov Poplatek za komunální odpad Městský úřad v Pelhřimově, odbor finanční, upozorňuje občany na změnu výše místního poplatku za komunální odpad na rok Dle Obecně závazné vyhlášky města Pelhřimov č. 6/2012 o místním poplatku za komunální odpad, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013, činí sazba poplatku 620,- Kč na osobu. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna Složenky budou jako každoročně rozesílány všem občanům začátkem dubna. Finanční odbor MěÚ Pelhřimov činí zhruba 3500 m 2. Manželům Kozlerovým byl schválen pronájem uvedené části pozemku na dobu 40 let za účelem výstavby a provozování uvedeného sportovního zařízení za cenu korun ročně. O celé záležitosti se jednalo už na listopadové schůzi rady města a v prosinci zastupitelé schválili záměr výstavby a provozování centra. Zastupitelé na svém řádném zasedání 11. prosince 2012 mimo jiné schválili změněný text Zásad pro poskytování finančních prostředků na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova. Město Pelhřimov věnuje pozornost podpoře sportovního vyžití občanů, především mládeže a proto poskytuje na základě uvedených Zásad sportovním organizacím finanční prostředky (příspěvky na činnost a nájemné), které slouží ke zkvalitnění jejich činnosti. V souvislosti s poskytováním příspěvků dle uvedených Zásad jsou sportovní oddíly rozděleny do tří kategorií: 1. kategorie: fotbal, hokej; 2. kategorie: sportovní oddíly, které mají ve správě sportovní zařízení a sportovní oddíly, u kterých platba nájemného a cestovného činí převažující část celkových nákladů běžné činnosti; 3. kategorie: ostatní oddíly. Finanční prostředky, vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu, budou v daném kalendářním roce rozděleny takto: 1. kategorie cca 51,5%; 2. kategorie cca 43,5%; 3. kategorie cca 2,0%. Rezerva na mimořádné, nepředvídané výdaje představuje zhruba tři procenta. Změny v textu Zásad byly navrženy na základě výsledků kontrolní činnosti a jedná se o upřesnění definic některých pojmů, aby byl jasný jejich jednoznačný výklad. Spočívají například v zahrnutí místních částí města Pelhřimova do okruhu možných žadatelů o příspěvek, ve zvýšení požadovaného procentního podílu mládeže na členské základně oddílu z 5 na 15% a upřesnění definice oddílů 1. a 2. kategorie a upřesnění nákladů uznatelných pro výpočet finanční podpory. Den otevřených dveří ukázal, že žáci mají chytré hlavy i šikovné ruce Čtvrtek 3. ledna byl v Základní škole Komenského v Pelhřimově Dnem otevřených dveří. Návštěvníci si mohli už od rána prohlédnout školu a nahlédnout do výuky. Odpolední program pak nabídl ukázky práce dílen, prezentace nejrůznějších projektů, do kterých se škola zapojuje, ukázky využití interaktivních tabulí, fyzikální a chemické pokusy, ale i turnaj ve florbalu a mnoho dalšího. Nechybělo ani dobré občerstvení pro návštěvníky. Informace o průběhu Dne otevřených dveří si škola už tradičně zpracovávala ve vlastním tiskovém centru. Snímky přibližují pracovní dílnu nazvanou Voskové kouzlení a vystoupení, při kterém žáci zábavnou formou prezentovali své znalosti angličtiny konkrétně šlo o ztvárnění legendy o boji sv. Jiří s drakem. DENNÍ AKTUALITY Z MĚSTA NAJDETE NA

2 2 Pelhřimovské noviny Kulturní dům byl předmětem velké diskuse Kraj Vysočina vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže Skutek roku. Tato soutěž má za cíl vyhledat a zviditelnit dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2012 pomohly k rozvoji regionu. Vybrané nejúspěšnější nominované projekty postoupí na podzim 2014 do přeshraničního kola soutěže, kde budou konfrontovány s projekty z Dolního Rakouska. Nominace na Skutek roku je možné podávat do 15. února 2013.Na Na programu prosincové schůze zastupitelstva byla mimo jiné také záležitost předkupního práva města Pelhřimova na Kulturní dům (KD) ve Starém Pelhřimově. Tento kulturní dům vlastní společnost MP3 s. r. o., zastoupená panem Vachulem, a to na základě kupní smlouvy s městem Pelhřimov z roku Kupní cena tehdy činila korun a zároveň bylo touto smlouvou zřízeno ke KD Starý Pelhřimov předkupní právo města Pelhřimova za stejnou kupní cenu. Později se společnost MP3 obrátila na město Pelhřimov s návrhem, aby město kulturní dům odkoupilo zpět za uvedených korun nebo aby se vzdalo svého předkupního práva; argumentovala přitom tím, že do kulturního domu je nutné investovat nemalé finanční částky, aby bylo zajištěno jeho fungování, což je pro ni problém, pokud by měla v budoucnu případně nabídnout městu zpětný prodej KD za korun. O celé záležitosti se pak jednalo mj. na zasedání zastupitelstva v říjnu 2012, kdy bylo uloženo svolat jednání za účasti města Pelhřimova, Osadního výboru Starý Pelhřimov a společnosti MP3 s. r. o. Na tomto jednání p. Vachule jako zástupce společnosti MP3 sdělil, že nemá zájem KD prodat a že by souhlasil s tím, aby hodnota předkupního práva byla navýšena o investice vložené do KD. Záležitostí se následně vítěze domácích kategorií čeká originální kovaný symbol soutěže od telčského uměleckého kováře Davida Habermanna. Skutky fyzických osob lze nominovat buď prostřednictvím internetu nebo poštou v oblastech sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob lze nominovat v oblasti sociální, ekonomické, oblasti sídel, staveb a bydlení, životního prostředí a v listopadu 2012 zabýval výbor pro nakládání s obecním majetkem při radě města, který po projednání doporučil zastupitelstvu města Pelhřimova, aby byl zachován dosavadní stav (tedy nerušit předkupní právo, nezvyšovat hodnotu předkupního práva ani KD zpětně nekupovat). Zastupitelé pak na svém prosincovém zasedání po diskusi, v níž většinou vyjadřovali pochopení jak pro názor vlastníka KD, tak pro Osadní výbor Starý Pelhřimov, který chce, aby město mělo kontrolu nad tím, kdo bude vlastníkem a jak bude KD provozován, nakonec schválili zachování předkupního práva města Pelhřimova ke KD Starý Pelhřimov bez předem dohodnuté ceny. Skutek roku ocení činy, které prospěly rozvoji regionu vzdělávání. Formulář bude k dispozici na webových stránkách www. kr-vysocina.cz/skutekroku. Využít lze také nominační formulář, který organizátoři umístí do lednových novin Kraj Vysočina. Veřejnost bude moci o navržených skutcích jednotlivců hlasovat od 1. března do 30. dubna Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na červen Zdroj: Kraj Vysočina Mistři výčepní to opět roztočí ve Staré tiskárně Milovníky piva a dobré zábavy brzy čeká už pátý ročník soutěže Mistr výčepní Pelhřimovska. Všichni účastníci se opět přesvědčí o tom, že správně a elegantně natočit sklenici zlatavého moku není jednoduché. U soutěžících bude odborná porota posuzovat mimo jiné správnou míru, hustotu pěny, ale také způsob, jak výčepní TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH Divadelní společnost Háta Úterý 26. února hodin Fraška, jejímiž autory jsou Ray a Michael Coony, je plná humorných záměn a dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými geniálními nápady. Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Petr Pospíchal/Marcel Vašinka, Petr Gelnar/Lukáš Pečenka, Ivana Andrlová/Vlasta Žehrová/Olina Želenská, Lucie Svobodová/Jana Zenáhlíková. obslouží hosta. Ti nejlepší z nich získají pěkné ceny. Kromě předvedení toho, jak se má náš národní nápoj správně čepovat a servírovat, uvidí účastníci této události atraktivní ukázky stolničení a další zajímavosti a sami také dostanou možnost předvést své dovednosti a znalosti. Jistě jim také udělá radost, že soutěžní pivo budou moci zdarma zkonzumovat. Večer zhruba po hodině bude patřit rockové taneční zábavě se skupinou Wajt. Soutěž Mistr výčepní Pelhřimovska se bude konat v sobotu 26. ledna 2013 od 17 hodin v Hudebním klubu Stará tiskárna v Pelhřimově. Informace a přihlášky: vaclav. tel , nebo osobně ve Staré tiskárně. POUTNÍKfest má nové logo a jasné plány do budoucna Oblíbený POUTNÍKfest vstoupí do druhého desetiletí své existence s novým logem! Stane se tak 18. května, ale už teď můžeme prozradit to nejpodstatnější z programu. Můžete se těšit na tyto kapely: Arakain: česká metalová legenda, která loni oslavila 30 let existence. Současné složení kapely je Honza Toužimský, Jiří Urban, Mirek Mach, Zdeněk Kub, Lukáš Doxa Doksanský. Velká část historie kapely je spojena také se jménem Aleš Brichta a v letech 1984 a 1985 zpívala s Arakainem Lucie Bílá. Skupina natočila více než dvě desítky alb, řadu úspěšných singlů, videonahrávek a dalších počinů. Krucipüsk: kapela vznikla v roce 1991, na kontě má 8 řadových alb. Jejím leadrem je stabilně Tomáš Hájíček, na ostatních postech se vystřídalo mnoho muzikantů. Současné složení: Tomáš Hájíček, Jarmut Gabriel, Richard Scheufler a Vojtěch Douda. Hudba Krucipüsku je hodně syrová, hodně tvrdá a plná skvělých nápadů. Škwor: původní repertoár kapely, která vznikla v roce 1998, byl založen na thrash metalu a punku, ale třeba v roce 2007 kapela mluví o své hudbě jako o tom nejtvrdším popu. Během své hudební dráhy Škwor účinkoval na společných koncertech s Arakainem, Kabátem nebo Harlejem, dvakrát získal Zlatou desku. Harlej: Osmnáct let existence a 11 řadových alb. Kapela měla být zpočátku spíš jen příležitostným projektem muzikantů, působících v jiných formacích, ale brzy se dostavila vzrůstající popularita, což určilo další hudební dráhu Harleje. Rázná kytarová hudba, syrový zpěv a odvázaný smysl pro humor. Alkehol: hudba se dá označit jako přímočarý rockový nářez s prvky metalu i punku, texty se zabývají převážně hospodskou tematikou. Alkehol sice občas sklízí kritiku hudebních publicistů, ale z toho si členové kapely nic nedělají, protože velká podpora jejich fanoušků je pro ně mnohem důležitější. Rockson: kapela, která je tradičním účastníkem a spolupořadatelem POUTNÍKfestu, existuje už 23 let. Příležitostně vystupuje na tanečních zábavách, festivalech a koncertech po celé republice. Díky hudbě plné energie i pódiové show má Rockson stále mnoho věrných fanoušků. Sedmý účinkující vzejde z hlasování fanoušků, které bude zahájeno na v pátek 1. února a skončí 28. února. Více na: POZVÁNKA DO DIVADLA NA PŘÍŠTÍ ROK KRÁTCE Z MĚSTA Už desátý slavnostní večer s vyhlášením Cen města Pelhřimova se uskuteční v sobotu 26. ledna v pelhřimovském kulturním domě Máj. Den otevřených dveří, při kterém si žáci 5. a 9. tříd budou moci vyzkoušet přijímačky nanečisto, připravuje Gymnázium Pelhřimov na 16. ledna Dotace na obnovu kulturních památek Kraj Vysočina vydal Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji. Dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prováděnou v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Více informací, včetně formuláře žádosti, najdou zájemci na - téma - kultura a památky - památky - granty a dotace, případně na tel. čísle Ing. Eichackerová, MěÚ Pelhřimov. Žádosti se přijímají do 15. února Dobrovolníky odmění Křesadlo V lednu 2013 bude již po desáté slavnostně udělena cena Křesadlo, ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Tuto cenu tradičně uděluje Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov a její název vyplývá přímo z podstaty dobrovolnictví, neboť dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Nominovat svého kandidáta může kdokoliv, navrhovaný však musí splňovat podmínku, že v letošním roce vykonal něco dobrého pro druhého člověka, a také musí být z regionu Pelhřimov. Navrhovaný kandidát nemusí být registrovaný v Dobrovolnickém centru. Oceněného bude z nominací vybírat pětičlenná komise složená ze zástupců města a novinářů. V nominacích, které můžete zasílat na adresu FOKUS Vysočina, Masarykovo náměstí 31, Pelhřimov nebo na cz do , je nutné uvést následující: jméno, příjmení, adresu a kontakt na nominovaného, důvody jeho navržení, souhlas kandidáta ceny se zveřejněním svého jména a v neposlední řadě stručnou charakteristiku navrhovatele a kontakt na něj. Nominaci je možné zaslat buď prostřednictvím formuláře, který najdete na nebo jinou písemnou formou. Slavnostní předání ceny pak proběhne u příležitosti udělování Cen města Pelhřimova. Více informací najdete na v sekci dobrovolnictví nebo přímo v Dobrovolnickém centru na Masarykově nám. 31, Pelhřimov, tel Dobrovolnické centrum regionu Pelhřimov Vážení předplatitelé, rádi bychom Vás upozornili na důležitou skutečnost v souvislosti s nabídkou divadelních představení, které pro Vás připravujeme. Vzhledem ke snižující se návštěvnosti a ke stále se zvyšující ceně divadelních představení jsme přistoupili k nové koncepci pořádání kulturních pořadů v Pelhřimově. Z ní vyplývá, že od roku 2013 dojde ke zrušení divadelního předplatného. Divadelní představení nebudou již každý měsíc, ale plánujeme 2 až 3 představení profesionálních divadel za pololetí. Pokud budete mít zájem o svá místa na tato připravovaná divadelní představení, kontaktujte prosím do 31. ledna 2013 Turistické informační centrum (Masarykovo náměstí 10, tel , kde Vám je rezervují. Vstupné se pak bude platit jednotlivě. Děkujeme za pochopení a doufáme, že zůstanete i nadále našimi častými návštěvníky. Zde je naše nabídka na první pololetí roku 2013: DARDA Divadlo Na Jezerce Duben 2013 (konkrétní termín upřesníme) hodin Jak žije Helenka Součková z Hrdého Budžese dnes? Skončíme všichni na psychiatrii? Adaptace závěru volné trilogie knih. Čas železnou oponou trhnul, takže žákyni a v téže h(n)usákovské realitě dospívající gymnazistku Helenu potkáváme nyní jako vdanou ženu, matku dvou dětí. Ačkoli se dobové kulisy proměnily, na lepší svět to zase nevypadá. Namísto normalizace je tu krize středního věku. Autorkou hry je Irena Dousková. Hrají: Barbora Hrzánová, Petr Vacek, Lenka Vlasáková, Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský, Rostislav Novák st., Martin Sitta, Michal Kern. NA ÚTĚKU Divadlo Ungelt Pondělí 13. května hodin Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných žen, vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým naplno. Ve hře, která se dotýká i témat nelehkých, můžete vidět Janu Štěpánkovou a Zlatu Adamovskou. Ve Francii slavila tato hra, jejímiž autory jsou Pierre Palmade a Christophe Duthuron, velký úspěch. Režie Jan Smoček. Česká premiéra. TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ Kontejnery na likvidaci vánočních stromků Velkoobjemové kontejnery na odstranění použitých vánočních stromků budou v Pelhřimově přistaveny v následujících termínech a lokalitách: od 11. ledna do 14. ledna 2013 (pátek - pondělí) do ulic: Pujmanova, Husova, Konečná, F. B. Vaňka, Máj - parkoviště, Arch. Janáka - u sauny, Příkopy, Polní dvůr (ts) Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V závěru loňského roku se v pelhřimovské městské knihovně konalo tradiční Medování, které pořádá Středisko ekologické výchovy Mravenec. Opět se sešla spousta dospělých i dětí, kteří si tu vyráběli svíčky ze včelího vosku a pomerančové svícny, ochutnávali různé druhy medů a nektarů, zdobili perníčky, vyráběli vánoční ozdoby z hoblinek a poznávali svět včel. Středisko Mravenec pořádá Medování každoročně od roku 2001, poslední ročník byl tedy už jedenáctý. Zájem o tuto příjemnou předvánoční akci ale nijak neklesá. Nenechte si ujít v úterý 15. ledna od hodin v hudebním oddělení pelhřimovské knihovny cestopisnou přednášku Na kole napříč Amerikou po ROUTE 66. Čeká vás vyprávění o zážitcích cyklisty a cestovatele Františka Šestáka z jeho cyklocesty z Los Angeles do Chicaga, která byla dlouhá 4135 km. Městská knihovna Pelhřimov pořádá ve středu 23. ledna od hodin v hudebním oddělení přednášku Jak si najít ideálního partnera a prožívat harmonické vztahy s dětmi, přáteli i na pracovišti v podání terapeutů Moniky a Pavla Vondráškových. Zjistěte, jaké je tajemství kvalitních a naplňujících mezilidských vztahů a zařiďte si je (nejen s pomocí metody RUŠ). Hudební oddělení nabízí NEBOJTe SE KLASIKY - HUDEBNÍ ŠKOLA NA CD - Vanda Hybnerová a Saša Rašilov představují české i světové skladatele. Poutavé vyprávění plné zajímavostí ze života skladatelů střídají hudební ukázky z jejich nejznámějších děl. 8 CD. KAREl KRYL - ZAS PADÁ LISTÍ Netradiční dílo přinášející průřez básnickou tvorbou Karla Kryla v jeho autorské interpretaci. CD. KATIE MELUA PIECE BY PIECE - Druhé album úspěšné gruzínské bluesové, jazzové a folkové zpěvačky obsahujcí hity jako například Nine Million Bicycles a The Closest Thing To Crazy. CD. NEBEŠTÍ JEZDCI - FILIP JÁNSKÝ - Čte David Novotný - rozhlasová verze zčásti autobiografické knihy Filipa Jánského (vl. jménem Richarda Husmanna) o letcích RAF za druhé světové války ve Velké Británii. CD. ZROZEN, ABY BYL KRÁLEM - DOROTHY LEIGH SAYERSOVÁ - Cyklus dvanácti rozhlasových her o životě Ježíše Krista. CD. Výběr z nových knih Městské knihovny v Pelhřimově KNIHOVNA DOPORUČUJE ČTYŘLÍSTEK VE FILMU - Josef Lamka Knížka obsahuje dobrodružný komiksový příběh z rudolfinské Prahy a je doplněna zajímavostmi z přípravy filmu. Beletrie DOPISY EMILOVI (Milan Lasica) PANOPTIKUM ČESKÉ (Irena Obermannová) ZAJÍMAVÉ ČASY (Terry Prattchett) DŮM STÍNŮ (Dean R. Koontz) ŽÁBY V BOUŘI (Jan Drnek) NAUČNÁ LITERATURA UTAJENÁ OBRANA ŠUMAVY (Jan Lakosil) ALEJE (Marie Hrušková) NAHÁ PRAVDA (Vladimír Pikora) PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ (Olga Bezděková) MŮJ DIVOTVORNÝ HRNEC (Jaroslav Sapík) Dětská literatura DOBA LEDOVÁ (Caleb Monroe) JAK SE ŽILO V PRAVĚKU (Eva Tinková) ZAČAROVANÝ TATRMÁNEK (Jaroslav Vrchlický) PŘÍRODA KOLEM NÁs (Eloísa Cancio Barón) KNĚŽKA (Michael Scott)

3 Pelhřimovské noviny K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VÁS ZVOU! POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ O SNĚHURCE Divadlo KAPSA Andělská hora - Karlovy Vary Městské divadlo - sobota 19. ledna hodin Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek vás zavede do smutného království a bude vám vyprávět o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně o sedmi malých mužíčcích. Vstupné: předprodej 50, na místě 60 Kč LÍZINKA KD Máj - Malá scéna - sobota 2. února hodin Přijďte se podívat na příběh zlobivé kozičky Lízinky, která jednoho dne uteče ze své ohrádky do města, kde nadělá mnoho neplechy. Rozpustilá pohádka na motivy A. Tomasové. Kašpárek se těší na obrázky dětí, nezapomeňte je přinést! Vstupné: 20 Kč DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL KD Máj - velký sál - neděle 3. února hodin Velký karneval s bohatým programem a spoustou zábavy, promenáda masek, zábavné soutěže o sladké odměny, dětská diskotéka... Hraje: Divadélko KOS - České Budějovice Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč Tato kapela, která je charakteristická svým vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů, zahájí svou jubilejní sezónu. V narozeninovém programu zazní jak nejznámější hity (Bodláky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Musíš jít dál, Písek, Fénix, Růže) z KONCERTY NEZMAŘI - 33 LET NA CESTĚ Městské divadlo - úterý 19. února hodin folková jejích třinácti alb, tak i písničky nové. Od roku 1993 vystupují Nezmaři profesionálně a již deset let působí v nezměněném složení Pavel Zajíc, Pavel Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka Benetková. Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 210 Kč JAKUB SMOLÍK S KAPELOU Městské divadlo - pátek 1. března hodin Naše přední country-popová hvězda se na scéně populární hudby poprvé objevila v roce Jakub Smolík má na svém kontě 20 alb a plní sály po celé republice již dlouhá léta. Připomeňme si jeho hity Až se ti jednou bude zdát, Ave Maria a spoustu dalších. Více na Vstupné: 340, 320 a 300 Kč PETRA JANŮ & GOLEM KD Máj - pondělí 25. března hodin Koncert trojnásobné Zlaté slavice z let 1987, 1988 a 1989 a její kapely - víc asi není třeba dodávat. Vstupné: 390, 360 a 320 Kč DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ FRANKIE A JOHNNY Divadlo v Rytířské Praha Městské divadlo - středa 16. ledna hodin Krásný a uvěřitelný příběh, jehož autorem je Terence McNally, vypráví o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí, kterým už život přichystal řadu těžkých životních zkoušek. Kuchař Johnny pracuje po svém návratu z vězení v malé restauraci v New Yorku, kde pracuje i prostořeká číšnice Frankie. Náhodně spolu skončí v posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší se zase na svůj obvyklý stereotyp, sledování televize a pojídání zmrzliny, Johnny se zamiloval. Zdá se, že to nemůže fungovat. Nejsou už nijak mladí, ona má za sebou několik zklamání, on rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje, že tihle dva mají ještě šanci Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma Režie: Petr Kracík Vstupné: 290, 310 a 330 Kč PŘEDSTAVENÍ UVÁDÍME v rámci divadelního předplatného. V prodeji JE JEŠTĚ MOŽNÉ zakoupit vstupenky i MiMo předplatné. ZÁBAVNÝ POŘAD ZDENĚK IZER, ŠÁRKA VAŇKOVÁ TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ Městské divadlo - čtvrtek 21. února hodin V tomto programu se setkáte s jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních zpěváků a zpěvaček. To vše bude navíc obohacené nejrůznějšími kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v tomto pořadu je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 260 Kč VÝSTAVY GALERIE M Do 31. ledna 2013 můžete navštívit výstavu fotografií Zbyňka Dvořáka. Tento autor se narodil v roce 1937 v Opavě, od roku 1962 žije v Pacově. Od mládí má velkou zálibu v kreslení a fotografování, je milovníkem umění a přírody. Fotografuje od roku 1958, do roku 1995 si také sám černobílé snímky zhotovoval. Byl víc než 25 let členem fotokroužku Dobré světlo při MěKS Pacov, účastnil se okresních výstav a soutěží. Po odchodu do penze v roce 1998 několik let vypomáhal synovi ve fotoateliéru a dva roky pracoval na volné noze jako fotograf. V posledních letech se věnuje cestování, hlavně do zámoří. První samostatnou autorskou výstavu uspořádal v roce 2010 v Pacově. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV Knihovna nabízí v lednu řadu výstav. V přízemí v oddělení beletrie můžete navštívit hned tři: první má název NA KOLE DO EVROPSKÉHO PARLA- MENTU, je složená z fotografií Antonína Kapraně a dokumentuje cyklocestu europoslance Edvarda Kožušníka a cestovatele Františka Šestáka z Prahy do Strasbourgu, tou další je výstava papírových modelů hradů a zámků Ivana Zadražila a do třetice vám oddělení beletrie nabízí VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ PAEDR. JANA ŘÍHY. V prvním patře v naučném oddělení si můžete prohlédnout výstavu prací žáků Speciální ZŠ v Pelhřimově na téma ZIMA a ve druhém patře knihovny výtvarné práce žáků ZŠ Na Pražské na téma MALUJÍ MALÍŘI, MALUJÍ... MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Výstavu, nazvanou ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL, můžete navštívit ještě do 20. ledna 2013 ve výstavní síni zámku pánů z Říčan. Výstava připomíná zvyky a obyčeje našich předků, spojené s nejkrásnějšími svátky v roce. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu od 13 do 15 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin. POZOR, ZMĚNA! Od 1. ledna 2013 do 15. dubna 2013 dochází ke změně otevírací doby v Galerii M a Muzeu strašidel PONDĚLÍ ZAVŘENO ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA NEDĚLE SKYFALL Neděle 13., pondělí 14. ledna (20.00) Pro všechny, kteří nestihli premiéru, opakujeme nejnovější dobrodružství agenta Jamese Bonda v podání charismatického Daniela Craiga. Akční film USA, původní znění s titulky. 143 minut. 100 Kč Přístupný od 15 let FCLUB - HON Čtvrtek 17. ledna (20.00) Vrcholný snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga. Zneklidňující a sugestivní drama, jehož základním tématem jsou mezilidské vztahy, které procházejí zatěžkávací zkouškou. V hlavní roli filmu, spojujícím realismus s působivou kamerou a skvělými hereckými výkony, exceluje Mads Mikkelsen, který byl na letošním MFF v Cannes oceněn za nejlepší herecký výkon. Původní znění s titulky. 111 minut. 80 Kč Přístupný od 12 let Předprodej a rezervace vstupenek na představení: KINO VESMÍR UVÁDÍ CARMEN Pátek 18., sobota 19. ledna (20.00) - 2D Neděle 20. ledna (20.00) - 3D Už nemusíte do Prahy! Slavný muzikál je tu pro vás přímo ve vašem kině, a co víc - v trojrozměrném obraze. To v žádném divadle neuvidíte! Režisér F. A. Brabec natočil přepis muzikálu, který v současnosti ovládá český muzikálový Olymp. V hlavních rolích Lucie Bílá, Jiří Korn, Václav Noid Bárta, Pavla Břínková a další. 126 minut. 130 Kč (2D), 165 Kč (3D) Přístupný od 12 let HENDRIX 70: LIVE AT WOODSTOCK Pondělí 21. ledna (20.00) Legendární koncert zřejmě nejslavnějšího rockového kytaristy z Woodstocku z roku minut. 150 Kč Mládeži přístupný LINCOLN Čtvrtek 24. ledna (20.00) Životopisný film, přibližující poslední čtyři měsíce života největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Režie Steven Spielberg, v hlavní roli Daniel Day Lewis. Původní znění s titulky. 150 minut. 100 Kč Př ístupný od 12 let PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI RAUBÍŘ RALF Neděle 20. ledna (17.00) - 2D Pondělí 21. ledna (17.00) - 3D Animovaný dobrodružný příběh z počítačové herny. Hrdiny filmu jsou postavičky z jedné populární počítačové hry. 100 minut. 90 Kč (2D), 130 Kč (3D) Česká verze (dabing) VĚNEČEK POHÁDEK Středa 23. ledna (17.00) Pásmo pro nejmenší diváky, poprvé v digitálním DCP formátu. 20 Kč Animované pásmo TIC - INFORMAČNÍ CENTRUM KINO - 40 minut před začátkem představení INTERNET:

4 4 Pelhřimovské noviny 32 - přesně tolik dní zbývá dnes, v den vydání prvního čísla Pelhřimovských novin v roce 2013, do letošního PELHŘIMOVSKÉHO MASOPUSTU. Ten propukne v úterý 12. února odpoledne a po zkušenostech z minulých let se při něm opět dá očekávat spousta zábavy a hlavně řádění maškar. Proto nezapomeňte už jen 32 dní zbývá na přípravu pěkné, originální a zábavné masky. Těšíme se na shledanou s Vámi při letošním pelhřimovském Masopustu! (red) Noví občánci byli slavnostně přivítáni a obdarováni NARODILI SE 17. prosince Andrea Svobodová, Humpolec 18. prosince Klára Knězů, Božejov Jan Kostříž, Pelhřimov Štěpánka Turková, Mnichovice 19. prosince Vendula Bartáková, Horní Cerekev Anna Válková, Proseč Pod Křemešníkem Agáta Růžičková, Humpolec 20. prosince Filip Koubík, Pacov 23. prosince Šimon Tomášek, Pelhřimov 24. prosince Jáchym Jůn, Žďár Matyáš Anděl, Červená Řečice 25. prosince Adriana Pešková, Pelhřimov Ondřej Štefl, Jindřichův Hradec 26. prosince Jan Kovařík, Pelhřimov 28. prosince Tea Neckářová, Pelhřimov Soutěžíme ve sběru drobného elektra DÍVKA ROKU úterý 5. února, Kulturní dům Máj Milí spoluobčané, ve spolupráci s Krajem Vysočina a společností ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra. Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si níže odstřihnete tento leták s razítky (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek sekce Sbírej a vyhraj!). Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovězte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na MASOPUST úterý 12. února, Masarykovo náměstí MĚSTSKÝ PLES sobota 23. února, Kulturní dům Máj DEN ZEMĚ čtvrtek 18. dubna, Děkanská zahrada MUZEJNÍ NOC pátek 17. května muzea, galerie a zábavné expozice ve městě POUTNÍKFEST sobota 18. května, dvůr Pivovaru Poutník DEN DĚTÍ pátek 31. května, Masarykovo náměstí REGION TANČÍ pátek 31. května, Kulturní dům Máj PELHŘIMOV-MĚSTO REKORDŮ mezinárodní festival pátek 7. června a sobota 8. června, Masarykovo náměstí a další místa ve městě PELHŘIMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO promenádní koncerty, pohádky, malý rockový festival červenec a srpen, Masarykovo náměstí, prostor před Kulturním domem Máj Město Pelhřimov opět slavnostně uvítalo své nové občánky. Stalo se tak ve čtvrtek 20. prosince loňského roku a byli to Matěj Teisler, Nelly Fučíková, Jiří Dvořák, Sabina Stránská, Ondřej Vacek, Elena Ema Prchalová, Markéta Šťastná, Michal Slavík a Tobiáš Šimek. V úvodu promluvil místostarosta Bc. Pavel Pípal, který připomněl rodičům, jak důležité životní období je čeká a jim i dětem popřál vše dobré. Pak přišly pozdravit své nové malé kamarády děti z mateřské školy Komenského, které jim zazpívaly a přednesly básničky. Malí oslavenci a jejich rodiče pak obdrželi blahopřání, květiny, pamětní listy a také finanční přilepšení od města a pelhřimovské pobočky banky WSPK místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách opět v sekci Sbírej a vyhraj! Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do Asekol s. r. o. Přehled významných kulturních a společenských akcí v Pelhřimově v roce 2013 MRAUFEST sobota 17. srpna, statek U bracha v Čakovicích PELHŘIMOVSKÁ POUŤ sobota 24. srpna a neděle 25. srpna, parkoviště za městským úřadem, Solní ulice CELOSTÁTNÍ HASIČSKÝ FESTIVAL dechových hudeb Pelhřimov 2013 a Dny záchranářů Pelhřimov 2013 sobota 24. srpna a neděle 25. srpna, Masarykovo náměstí PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY VIII. agrární a potravinářský den sobota 7. září, Masarykovo náměstí SCOTT KRITÉRIUM HORSKÝCH KOL součást Evropského týdne mobility středa 11. září Masarykovo náměstí a přilehlé ulice DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ sobota 14. září a neděle 15. září, Masarykovo náměstí a kulturní památky EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, Evropský den bez aut, Netradiční závody od 16. září do 22. září, parkoviště u Kulturního domu Máj, Masarykovo náměstí TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ FOKUS Vysočina září a říjen Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2013 Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 13. zasedání schválilo usnesením vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 v zájmu zlepšení stavu a modernizace bytového fondu na území města Pelhřimova majitelům obytných domů a rodinných domků. Stalo se tak dle pravidel vyhlášených jako Pravidla Zastupitelstva města Pelhřimova o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Pelhřimova. Podmínky výběrového řízení se řídí výše uvedenými DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFORMUJE Dům dětí a mládeže Pelhřimov ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Pelhřimova, Agenturou Dobrý den a pod záštitou Města Pelhřimov pořádají 24. ročník soutěže pro dívky od 13 do 15 let Dívka roku 2013, jehož téma je Letíme na Havaj. Vyhlašovatelem soutěže je občanské sdružení Dívka. Základní kolo se uskuteční v úterý 5. února 2013 od 14 hodin v Kulturním domě Máj v Pelhřimově. Zúčastnit se jej mohou zájemkyně, kterým do 5. února 2013 bude 13 let a do 31. srpna 2013 nepřekročí 16 let. Ze základního kola postupují první tři dívky do oblastního kola a dále do celostátního finále. Při větším počtu přihlášených proběhne neveřejné soutěžní předkolo, ze kterého postoupí do základního finále maximálně 12 uchazeček. Uzávěrka přihlášek do soutěže Dívka roku 2013 je 20. ledna Startovné pro každou přihlášenou účastnici je 200 Kč. Na dívky čekají atraktivní ceny: korunky královen krásy, kosmetika, oblečení, bižuterie, květiny, postup do semifinále a možná i do finále Dívky roku Celou soutěž provází bohatý program, divácká soutěž a volba Miss Sympatie a Miss Press. Máte-li zájem, přihlaste se na adrese: Dům dětí a mládeže, třída Legií 382, Pelhřimov, telefon , případně , web: www. ddm.pel.cz (v kolonce Dívka roku najdete přihášku). Dům dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s KzmP v neděli 13. ledna 2013 Dětský karneval (určený pro děti do 10 let). Malé tanečníky a jejich rodiče čeká hudba kapely Vysočinka, tanec, rej masek, soutěže, občerstvení a kosmetika Avon. Program začne ve v pelhřimovském Kulturním domě Máj. Dětské vstupenky jsou slosovatelné. Klub Mandragora při DDM Pelhřimov pořádá kurz první pomoci pro dospělé. Každý z nás se může DNY ZDRAVÍ od 4. října do 17. října, prostory radnice, sportovní areál pravidly, která jsou k nahlédnutí na Odboru hospodářském Městského úřadu Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1 v Pelhřimově nebo na v sekci formulářů. Jednou ze základních podmínek je, že se musí jednat o stavební práce započaté a skončené v roce Lhůta pro podání žádosti - přihlášky je (osobně, doručení do sídla úřadu) do 14. ledna 2013 do hodin. Vyhodnocení žádostí - přihlášek k účasti ve výběrovém řízení provede komise ustanovená Radou města Pelhřimova. O výsledku výběrového řízení rozhoduje Zastupitelstvo města Pelhřimova na návrh uvedené komise. Výběrové řízení končí nabídkami k uzavření smlouvy o půjčce. Podrobnější informace žadatelé obdrží na Odboru hospodářském MěÚ, Masarykovo náměstí 1 v Pelhřimově - telefon Ing. Kropáček nebo tel RNDr. Cahová. Den vyhlášení výběrového řízení je shodný s dnem vyvěšení na úřední desku. Ing. Stanislav Kropáček, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Pelhřimov v životě setkat se situací, kdy druhý potřebuje pomoc. Víte, jak jí poskytnout a zachránit tím zdraví a možná i život? Jestli ne, přihlaste se na kurz první pomoci, zvou zájemce pořadatelé. Tématy kurzu budou Kardiopulmonální resuscitace a Stavy ohrožující život. Kurz se uskuteční 15. ledna 2013 od do hodin v DDM, třída Legií 382, v Pelhřimově. Lektorem bude zdravotní instruktor Českého červeného kříže. Info: ddm.pel.cz nebo tel Klub Mandragora dále zve na tvoření, nazvané Plstěné náušnice. To se uskuteční 16. ledna od 17 hodin v DDM na třídě Legií. Zájemci se mohou hlásit na tel nebo mailem na Ve středu 23. ledna od 8 hodin se v aule Gymnázia Pelhřimov uskuteční okresní kolo matematické olympiády. Okresní olympiáda v německém jazyce proběhne v Gymnáziu Pelhřimov 24. ledna od 8.30 hodin. DEN DŘEVA A STROMŮ sázení stromků pro nové občánky města pátek 18. října, místo pro sázení bude upřesněno MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ od 22. října do 25. října, kino Vesmír ROCKOVÝ FESTIVAL ROCKSESSION sobota 2. listopadu, Kulturní dům Máj SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU neděle 1. prosince, Masarykovo náměstí ČERTOVSKÉ ROJENÍ čtvrtek 5. prosince, Pelhřimovské peklo ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY prosinec, kostel sv. Víta ZLATÁ NEDĚLE NA RADNICI neděle 22. prosince, Masarykovo náměstí a prostory radnice Změna termínu konání některých akcí je v případě potřeby vyhrazena.

5 Pelhřimovské noviny I N Z E R C E, P U B L I C I S T I K A 5 Z HISTORIE PELHŘIMOVSKA Z HISTORIE PELHŘIMOVSKA Měštanská móda z muzejních depozitářů III. Bylo to začátkem ledna roku 1433, kdy na pozvání koncilu po řadě předcházejících jednání přijelo poselstvo husitů v čele s Prokopem Holým do Basileje, aby na církevním koncilu vyložilo a obhajovalo své učení formulované ve čtyřech artikulech pražských. Po projevu M. Jana Rokycany, který ve dnech 16., 17. a 19. ledna hovořil o přijímání pod obojí, tedy chleba a vína všemi účastníky při eucharistii (slavení Večeře Páně), promluvil duchovní správce táborského bratrstva, pelhřimovský rodák Mikuláš Biskupec. Jeho úkolem bylo vyložit a hájit artikul o trestání veřejných hříchů. Vysvětliv podle Bible, co husité pokládají za veřejné hříchy, ostře vytýkal jejich rozšíření i mezi kněžími. Vyzýval ke kárání, stíhání, trestání a odstraňování těchto hříchů, což ovšem nesmí vyvěrat z nepřátelství nebo záští vůči osobě provinilého. Způsob trestání a odstraňování vylíčil hned v úvodní části svého projevu: Donucovací moc je dvojí, totiž světská a evangelijní. Moc donucovací světská je taková, kterou má král, světský pán nebo laická část církve k tělesnému trestání poddaných Evangelijní donucovací moc je pak duchovní moc Kristových kněží k duchovnímu trestání provinilců ze svých řad nebo jakýchkoli jiných skrz nápravu, o níž se zmiňuje Kristus v Matoušově evangeliu 18, Ta musí být prozíravá; za prvé má povzbuzovat, za druhé napomínat, za třetí hrozit, jak obecnými, tak zvláštními slovy, aby se dosáhlo nápravy Tato donucovací moc je však dokonalejší, neboť duchovně stojí výše i nad ustanovením světské donucovací moci Aby se však pro některé z vyjmenovaných způsobů trestání a napravování hříchů nehledaly podněty v soudnictví Starého zákona, které nyní není závazné, nebo v lidských zákonech, které trestají PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ Česká kniha rekordů na křídlech - Muzeum rekordů a kuriozit vzdá v Brně čest pilotům RAF Jedním z neobvyklých lákadel letošního brněnského veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013, který proběhne na tamním výstavišti ledna, bude stánek pelhřimovské Agentury Dobrý den, kterému bude zcela nečekaně vévodit letadlo! Vydavatel České knihy rekordů a ve spolupráci s Czech Spitfire Clubem připravili vskutku neobvyklou podívanou, jaká se jinde nevidí! V jeho expozici totiž návštěvníci veletrhu uvidí NEJVĚTŠÍ MODEL legendárního stíhacího letounu Spitfire Mk. IX - a to v poměru 1:1 (tedy letadlo o rozměrech 10 x 12 m). Stíhačky Spitfire se proslavily v průběhu 2. světové války (zejména při letecké bitvě o Anglii) a v řadách Royal Air Force na nich létali i českoslovenští piloti. Společný počin Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov a Czech Spitfire Clubu si dává za cíl přiblížit návštěvníkům veletrhu mnohdy nelehké osudy letců ve válce i po ní a uctít památku bojovníků padlých, již zemřelých i dosud Poslední třetina 19. století znamenala přechod k modernímu životnímu stylu. Rychlejšímu tempu vývoje společnosti odpovídala i móda, zejména dámská, měnící se již po dvou až třech letech, i když silueta opět zůstávala po více let stejná. Jejím základem byl stále útlý pas a přiléhavý živůtek, hlavní pozornost na sebe poutala sukně. Nejedná se však již o sukni v pase bohatě nabíranou, ta se vrátila do módy jen krátce kolem roku 1915 a potom na konci 40. let 20. století jako typický prvek new look Christiana Diora. Ve venkovských městech, ke kterým patřil i Pelhřimov, trvalo delší dobu, než se prosadily nové trendy. Ženy se jen nerady vzdávaly romantického a velmi ženského oblečení z doby po polovině 19. století, přestože měly již dostatek informací o novinkách. I v Čechách totiž začaly vycházet časopisy věnované módě, například Lada a Bazar, příloha časopisu Květy. Přinášely novinky z Paříže, kde módu již nereprezentoval královský dvůr, ale velké krejčovské salony, především Worthův. Módní linie 70. až 80. let 19. století vyžadovala, aby žena měla pas jestě štíhlejší než dříve (ideálně kolem 45 centimetrů), zároveň i plné poprsí, rovné břicho a ne příliš zaoblené boky. Každá samozřejmě nemohla tomuto požadavku vyhovět. Ke korekci nedostatků postavy se proto začaly nosit korzety, stahující pas i partie pod ním, a naopak vycpané v horní části, pokud to bylo třeba. Náročné řešení sukní vyžadovalo další pomůcku turnýru, známou spíše pod označením honzík. Zajišťovala, aby podle módních požadavků byla sukně vzadu podložená a zdvižená. Jednalo se vlastně o sukně dvě, užší spodní a sukni vrchní, rozmanitě aranžovanou skládanou, nabíranou i podobnou ozdobné zástěře, s cípy vpředu překříženými nebo nařasenou nízko na bocích, často protaženou do kratší či delší vlečky. Navíc ji doplňovalo množství ozdob, volánků, skladů, kanýrů, sámků, stuh, třásní, květin, peří, korálků, krajek a podobně. Pohybovat se v těchto sukních nebylo jednoduché a ženy prý si svazovaly kolena, aby se v nich naučily chodit. V kontrastu k sukním se nosily živůtky poměrně jednoduché, těsné a upnuté až ke krku, většinou s malým stojatým límečkem zdobeným jemnou bílou látkou, v zimě kožešinou. Rukávy měly nejprve dlouhé, později jen v délce k lokti. Účinnější ochranu před chladem než dříve oblíbené šátky a přehozy poskytovaly rozmanité typy kabátků, kabátů, pláštěnky s kapucemi, paleta, zdobené peleríny a kožichy. Rychle se měnila móda klobouků. Na počátku 70. let to byly hlavně malé kloboučky s dlouhými stuhami a krajkové čepečky posazené na vysoko vyčesaných vlasech. Postupně se klobouky zvětšovaly a přibývalo ozdob na nich, například peří nebo dokonce i vycpaní živočichové. Nosily se také teplé kápě čepce, ke kterým byla v týle připojena rozšířená spodní část, sahající na krk nebo až na ramena, bohatě zdobené stuhami, krajkami, šnůrkami, skleněnými korály apod. Zvláště starší ženy se jich nevzdávaly ještě dlouho po tom, co přestaly být módní novinkou. O tom, že i pelhřimovské měšťanky si je velmi oblíbily, svědčí kolekce kápí v našich muzejních sbírkách. Pánské oblečení bylo i v poslední třetině 19. století střízlivé a silně ovlivněné módou anglickou. Větší rozmanitost barev a vzorů se uplatnila hlavně na hedvábných kravatách. Kalhoty se nosily spíše širší, postupně se zužovaly. Ke společenských příležitostem oblékali muži frak a žaket, doplněný košilí s tuhým odepínacím límcem a plastronem krátkou širokou hedvábnou kravatou s perlovou jehlicí. Stále větší oblibu si však získávala saka, zpočátku delší, volná a dvouřadová. Ustálily se normy pro oblékání žen i mužů k různým příležitostem. Pro člověka v určitém společenském postavení bylo ostudou, pokud by se dostavil nevhodně oblečen, v případě dam pak nosit stále jedny šaty. To znamenalo značný problém pro méně zámožné měšťanské a úřednické rodiny. Oblečení se proto často podomácku nebo za pomoci švadlen přešívalo, látky se obracely apod. Na prvním obrázku jsou šaty s turnýrou, na druhém rodina advokáta Witáka z Pelhřimova. (Pokračování za měsíc) PhDr. Helena Nováková, Muzeum Vysočiny Pelhřimov Vystoupení Mikuláše Biskupce z Pelhřimova na Basilejském koncilu před 580 lety viníky smrtí a příčí se tak zákonu evangelia, důrazně k předeslanému dodáváme, že odsuzování viníků a jejich usmrcování nemá se vykonávat podle Starého zákona a jeho jednotlivých soudních výroků, ani se v této věci nemají následovat a dodržovat lidské zákony, odporující evangeliu, ale při trestání hříšníků je třeba postupovat výlučně podle zákona evangelia a jednání prvotní církve. A z toho plyne, že ona výše zmíněná světská moc se nemá v době, kdy vládne zákon milosti, rozšiřovat na zabíjení, alespoň co se týče obecného zákona, ale že toto výhradní Boží právo má zůstat navěky neporušené K donucení má docházet počestným způsobem, který vzbuzuje lásku a bázeň Proto by měly světské osoby jednat podobně a najít k trestání přiměřené a náležité prostředky jiné než smrt Tohoto důvodu se dotýká Jan Zlatoústý, když píše o Jeremiášovi: Lépe napraví nezraněné dobrotivost než by zraněné obrátil trest Spravedlnost nebo milosrdenství se však rychle ztrácí, jestliže udržujeme jedno bez druhého. Lépe je totiž skládat účty z přílišného milosrdenství než z přílišné přísnosti, neboť i lehce pokáraný projevuje úctu kárajícímu, ten, koho plísníme příliš drsně, však nepřijme trest ani Boží spásu. Pozoruhodný je odpor Biskupcův k trestu smrti a jeho pojetí vyrvání či utětí svádějícího údu (Matoušovo evangelium 5,29-30), které chápe jako vyřazení či vyobcování ze společenství, nikoli fyzicky doslovně. V závěru své řeči chválí Biskupec M. Jana Husa a tvrdě odmítá jako zcela nespravedlivé odsouzení jeho i M. Jeronýma Pražského. Celý text Biskupcovy řeči vydal latinsky v roce 1935 F. M. Bartoš v Archivum Taboriense, česky jej v roce 2011 vydal Klub přátel historického Pelhřimova. (š) žijících. Nevídaný model bude při této příležitosti zapsán do České knihy rekordů a zároveň bude zvát na červnový festival Pelhřimov - město rekordů ( ). A pozor! V Brně se budou konat i komentované prohlídky s možností vstoupit do kokpitu legendární stíhačky. Jako doplněk křídel leteckých bude od čtvrtka do soboty připravena i výstava křídel přírodních - konkrétně včelích. Součástí expozice bude totiž i dětská naučná stezka monitorující létání a život včel - a to přímo v podání včelaře rekordmana Vladimíra Saifra, který je v databance rekordů zapsán s nejrychlejším stáčením medu. Jeho rekord byl popsán takto: Rychlostní odebrání včelích pláství z úlu a vytočení medu z nich: Vladimír Saifr dokázal na mezinárodním festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově v rámci své včelí show probíhající v průhledném stanu velikosti 3 x 3 m, tedy tak, aby bylo vše zhlédnutelné přítomnými diváky, během 18 minut a 14 vteřin vyndat z medníků 6 pláství s medem, odvíčkovat je, vložit odvíčkované plásty do medometu, vytočit med přes síto do kbelíků, naplnit 4 skleničky, ty pak uzavřít, umýt a označit dle druhu vytočeného medu. Celková hmotnost takto vyprodukovaného květového medu činila 1,9 kg! V sobotu 19. ledna se návštěvníci Regiontouru mohou těšit na autogramiádu s názvem Brno v České knize rekordů - podepisovat se a diskutovat budou brněnští borci: - nejrychlejší karikaturista světa Lubomír Vaněk - majitel největší sbírky mysliveckých a lesnických uniforem Dr. Ing. Jaroslav Pospíšil - má jich 505 ze 40 zemí světa. A každá je jiná! - pořadatelé vytrvalostního běhu s dřevěným loukoťovým kolem (CK Kudrna) - extrémní jezdec na jednokolce Adam Gerža, který drží rekord ve skoku na jednokolce přes nejdelší řadu lidí - přeskočil 6 ležících osob! A kromě podepisování budou výše uvedení rekordmani (i ti další) rovněž předvádět své umění - k vidění bude například jednokolková adrenalinová exhibice. Jste do Brna na letošní Regiontour srdečně zváni. Miroslav Marek, Agentura Dobrý den Pelhřimov Ochotníci chtějí letos pobavit své diváky konverzační komedií Pelhřimovský Spolek divadelních ochotníků Rieger připravil v letošní sezoně pro své diváky hru Ten, kdo utře nos, jejímž autorem je Georges Feydeau. Jedná se o konverzační komedii, která, jak věříme, potěší naše věrné diváky, říká režisérka Marie Steinhauserová. V současné době pracují divadelníci na výpravě, která je náročná, a šijí kostýmy. Premiéra se uskuteční 11. března v městském divadle. Na snímku jsou Lenka Čtvrtečková (Lucienne Vatelinová) a Zdeněk Martínek (Ernest Rédillon). Spolek divadelních ochotníků Rieger zve Koná se v sobotu 9. února 2013 od 20 hodin v KD Máj, hraje Profil. Předprodej vstupenek v TIC, Masarykovo náměstí 10, Pelhřimov POTĚŠILO NÁS Vánoce trochu jinak Před Vánoci má každý moc práce a všichni někam spěchají. Ale v úterý 19. prosince 2012 se prostorách Basicu Pelhřimov zastavil čas. Konal se tu vánoční trh pro handicapované děti a že jich tu bylo. Zpívalo se, jedlo cukroví a tvořila se vánoční přání z vosku. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám něco přinesli i všem, kteří přišli a prožili to tu s námi. Za tým BASIC a LITE Mgr. Alena Matoušová PODĚKOVÁNÍ Vedení Nemocnice Pelhřimov, p. o. srdečně děkuje DUP - družstvo Pelhřimov za darování v pořadí již druhého invalidního vozíku pro děti a níže uvedeným firmám za vstřícné jednání a dary, které napomohou otevření nového lůžkového oddělení a zkvalitnění péče: NEZA spol. s r. o., Pelhřimov, Titan spol. s r. o., Pelhřimov, Dřevozpracující družstvo Lukavec, STRAKA BARVY Pelhřimov, Luboš Bumbálek Pelhřimov. Mgr. F. Černý, KDU-ČSL Pelhřimov a Karel Procházka děkují firmám ZAPA beton Vlašim, ČESKOMORAVSKÝ BETON provoz Pelhřimov, SERVIS CENTRUM VYSOČINA (Jihlava), které byly ochotny poskytnout dary pro potřebné a opuštěné děti.

6 6 S P O R T, P U B L I C I S T I K A, I N Z E R C E Pelhřimovské noviny Pravidelná pozvánka na úterní výšlapy Z plánu úterních vycházek Klubu českých turistů Pelhřimov vybíráme: 15. LEDNA Pelhřimov - Třešť (betlémy). Okruh po Třešti do 10 km. Sraz v 7.10 na vlakovém nádraží. Odjezd: Pelhřimov Horní Cerekev 7.50, Horní Cerekev Kostelec 8.15, Kostelec Třešť 8.32, zpět vlak 12.28, příjezd Pelhřimov LEDNA Pelhřimov - Čakovice - Bácovice - Červená Řečice. Délka 13 km. Sraz v 8.30 u kina. Zpět (13.24), příjezd (13,40). Přihlášky: p. Prchal, tel , mail: Ing. Macháček, tel.: , mail: Výběr z plánu akcí Klubu českých turistů Pelhřimov na rok ledna: Memoriál Ludvíka Kosa (27. ročník) hvězdicový pochod ze stanic Batelov, Horní Cerekev, Nová Buková apod. Sraz v 7.15 na vlakovém nádraží. 23. února: Turisticko-skautský ples v Proseči-Obořišti. Sraz v u Pražanky. 16. března: Zahájení jarní turistické sezóny Kamenná. Pěší trasa 5, 10, 20 km, cyklotrasa 50 km. Sraz v 8.00 u Pražanky. 6. dubna: Memoriál F. B. Vaňka, k 70. výročí úmrtí. Cíl Křemešník. Sraz v 9.00 na náměstí. 8. května: Leskovice výročí konce druhé světové války. Pěší trasa 15 km, návrat vlakem nebo pěšky. Sraz v 8.00 u Pražanky. 18. května: Pochod Praha Prčice, 48. ročník. Místo startu Milevsko, základní trasy 31 a 40 km. Sraz v 7.00 u Pražanky. 13. července: Pochod Na krásnou samotu, cíl Křemešník. Sraz v 9.00 na náměstí. 18. srpna: Pouť Proseč - Obořiště. Sraz ve na vlakovém nádraží. 21. září: Pelhřimovské pěšinky po střeše Evropy, 32. ročník. Hvězdicový pochod na Křemešník, cíl rozhledna Pípalka. Sraz v 7.15 na vlakovém nádraží. 5. října: Krajem Šimona kouzelníka, 19. ročník. Trasy 12, 20, 35 km. Sraz v 7.25 v ulici Říčanského. 12. října: Podzimní zájezd Praha opět netradičně. Sraz v 7.00 u Pražanky listopadu: Za posledním puchýřem Zájezdy, večer k oslavě 125. výročí založení KČT, prohlídka Humpolce a okolí. Sraz v 7.25 v ulici Říčanského. 22. listopadu: Výroční schůze v Domě zahrádkářů. Sraz v prosince: Vánoční vycházka. Sraz v u Pražanky. 29. prosince: Pochod do neznáma. Sraz v 8.00 u Pražanky. 31. prosince: 16. výstup na Javořici s Vlastou Javořickou Za studentský knoflík. Sraz v 9.00 u Pražanky. SO NE ST SO PLAVÁNÍ ÚTERÝ, ČTVRTEK STŘEDA PÁTEK SOBOTA NEDĚLE VEŘEJNÉ BRUSLENÍ RELAX ÚT - PÁ: ; SO: ; NE: Lékárenská služba NE ST SO NE Lékárna Dr. Max v Kauflandu: PO - NE Tato lékárna zajišťuje pohotovostní službu v sobotu a v neděli. Služby stomatologů SAUNA ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN JE VYHRAZENA! Případné aktuální změny provozní doby: nebo tel (plavání a sauna), (bruslení) Nemocnice Pelhřimov oznamuje změnu lékařské pohotovostní služby Na základě sjednocení doby poskytované lékařskou pohotovostní službou v rámci Kraje Vysočina je od 1. ledna 2013 ve všední dny pohotovost pro dospělé klienty a pro děti a dorost od do hodin. Ve dnech pracovního klidu, tj. v sobotu, neděli a o svátcích pro dospělé klienty a pro děti a dorost zůstává beze změny, tj. od 8.00 do hodin. Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov, p.o. Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech a svátcích od 9 do 12 h. Ostatní dny spadá pacient k lékaři, který zastupuje jeho ošetřujícího lékaře, dle jejich dohody MUDr. Milan Čekal, Poliklinika Humpolec MUDr. Dagmar Dvořáková, U rendlíku 1901, Pelhřimov MUDr. Lenka Fridrichová, Březinova 398, Horní Cerekev MUDr. Alena Hájková, Havlíčkovo nám. 51, Žirovnice Zimní stadión a plavecký bazén zaznamenaly o prázdninách rekord O dnešní mládeži se někdy říká, že dává přednost vysedávání u počítače před zdravým pohybem, ale návštěvnost plaveckého bazénu a zimního stadiónu během nedávno skončených zimních prázdnin napovídá, že situace tak zlá není. V době od 22. prosince 2013 do 2. ledna 2013 si přišlo na zimák zabruslit 2154 lidí (z toho jen o samotném Silvestru to bylo 311 lidí). Do široké škály sportovních činností, kterým se lze v Pelhřimově věnovat, patří i thajský box. Oddíl, který vede Petr Svoboda, už tu funguje řadu let a v současné době má asi pětadvacet členů. Začátek roku je obdobím, kdy se mnozí snaží začít žít zdravěji a poohlíží se po nějakém zajímavém sportu, proto si představíme thajský box blíž. Thajský box byl původně bojovým uměním a vznikl pravděpodobně někdy před pěti sty lety, kdy Thajsko vedlo válku s Barmou a se sousedním Vietnamem. Tehdy byl využíván v armádě pro kontaktní boj beze zbraně. Postupně se pak začal používat i k jiným účelům. Současný thajský box je plnokontaktní bojový sport, někdy se nazývá sport osmi končetin. Pro zasazování úderů a kopů se při něm používají pěsti, lokty, holeně a kolena. Protože nejde o žádné naznačování, ale o plnokontaktní boj, je potřeba používat chrániče. My se v současné době řídíme amatérskými juniorskými pravidly, podle kterých se musí při zápase používat chrániče na holeň, nárt, na kolena a na lokty, suspenzor, chrániče na zuby, helma, desetiuncové boxerské rukavice a junioři musí ještě používat ochranné vesty, vysvětluje Petr Svoboda. Po dovršení 18. roku pak junioři přecházejí do kategorie dospělých, kde už se bojuje bez vest, ale ty ostatní chrániče zůstávají. Potom po dosažení určitého stupně nebo po absolvování určitého počtu zápasů je možnost přejít z kategorie amatérů do profesionálů, kde už se používají jen rukavice, chrániče na zuby a suspenzor. Nabízí se otázka, zda se začátečníci, které tento tvrdý sport láká, To je o 990 více než tomu bylo ve stejném období před rokem. Velkému zájmu se těšil také plavecký bazén, který navštívilo 3327 lidí, což je oproti loňsku nárůst o 892 návštěvníků. Svůj podíl na tom podle názoru pracovníků Technických služeb města Pelhřimova, které uvedené sportovní zařízení provozují, mělo zřejmě nezvykle teplé počasí. Rozdávat a přijímat rány při thajském boxu není jen výsadou tvrdých mužů nemusí bát zranění. Podle Petra Svobody to nehrozí, protože při tréninku se postupuje podle osvědčeného systému. Začátečníci nejdřív nacvičují základní techniky, učí se přesně pohyby, které jsou pro thajský box typické, a potom se teprve provádí kontaktní nácvik ve dvojicích. Postupuje se od lehkého kontaktu, potom se přitvrzuje a zrychluje, ale vždycky záleží na tom, jak jsou ti lidé technicky zdatní. Pak se teprve přechází po určité době ke sparingu, což je cvičný boj, kde se zase musí dodržovat stanovená pravidla. Takto postupně se tělo zoceluje. Pokud člověk dodržuje všechny instrukce, které jsou mu sděleny při tréninku, nemusí se bát vážnějšího zranění, vysvětluje trenér. Petr Svoboda říká, že pokud by měl porovnat thajský box s jinými bojovými uměními, které se provádějí v postoji, je podle jeho názoru thajský box, pokud jde o tvrdost a funkčnost boje, nejlepší. Ostatní postojové disciplíny se tvrdostí nebo škálou používaných technik nemohou thajskému boxu rovnat. Ale hlavní rozdíl je v tréninkových metodách, protože thajský box je Souboje kuželkářů v podnikové lize byly dramatické do poslední chvíle Dramatickým finále jednotlivců vyvrcholila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v Pelhřimově zimní část už 36. ročníku kuželkářského mezipodnikového turnaje, tzv. podnikové ligy, kterou pořádá Kuželkářský oddíl Spartaku Pelhřimov. V rámci tohoto turnaje změřilo síly pět družstev a z utkání, která probíhala v listopadu a prosinci, vzešlo nakonec následující pořadí: 1. Swietelsky, 2. II. ZŠ B, 3. III. ZŠ, 4. FU, 5. SPOKAR, 6. BMTI. Do zmíněného finále jednotlivců pak nastoupilo prvních 8 neregistrovaných hráčů s nejlepším dosaženým průměrem ze dvou nejlepších náhozů z prvních třech zápasů. Hrálo se atraktivní disciplínou sprint vyřazovacím způsobem a utkání bylo do poslední chvíle dramatické a velmi vyrovnané. O vítězi rozhodl až třetí set a pouhé tři kuželky. Vítězství nakonec vybojoval J. Soukup před M. Tichánkem a K. Bílkem. (na snímku). nacvičovaný od samého začátku kontaktní formou. Máme spoustu obranných i útočných technik, učíme se spoustu reakcí, jak se bránit, jak zpracovat útok, kdežto v jiných sportech to často není nebo se nenacvičuje úplně natvrdo. Thajský box je cvičený rovnou k praktickému použití, k zápasu. Nejsou to žádné vyumělkované modelové situace, ale učíme se praktické věci, které opravdu fungují, říká. Pokud bych měl odpovědět na otázku, jestli je thajský boxer schopen se ubránit třeba napadení někde na ulici, řekl bych to takto: dobře vycvičený thaiboxer, když bude schopen v daný moment použít to, co umí, tak je schopen případného necvičeného útočníka naprosto deklasovat, dodává. Vzhledem k tomu, co bylo zatím o thajském boxu řečeno, možná někoho překvapí, že jej cvičí i ženy a dívky. V pelhřimovském oddíle je v tomto směru nejúspěšnější šestnáctiletá Denisa Hamalčíková, která se mu věnuje čtvrtým rokem. Nejdřív jsem se jen chtěla věnovat nějakému sportu, tak jsem zkusila thajský box. Postupně jsem se dostala na určitou úroveň a zkusila jsem i zápasit. Je to takový zvláštní pocit, říká. Její trenér dodává, že Denisa tím, že nastupuje do zápasů, dosáhla něčeho opravdu výjimečného, co ostatní dívky v jejím věku nedosahují. Po letech jsme zase začali zápasit v rámci ligy CMTA a já jsem měl trochu obavy, jestli náš tréninkový systém, který tu léta vyvíjíme, bude fungovat v konkurenci těch známých, hlavně pražských klubů. Ale hned při prvním zápase, když naši závodníci nastoupili, se mi tyhle obavy rozplynuly. Viděl jsem, že oba dva, Denisa Hamalčíková a David Svoboda, odvedli dobré zápasy. Teď jezdíme do Prahy na ligu pravidelně a naši zápasníci jsou vždycky důstojnými soupeři. Každý zápas v thajském boxu, to, že člověk je ochoten a schopen do něho nastoupit, je pro mě osobně cennější než třeba medaile z mistrovství v polokontaktním sportu, zdůrazňuje Petr Svoboda. MUAY THAI SKP Pelhřimov pořádá nábor nových členů. Pokročilí a vážní zájemci o tento sport, kteří jsou připraveni na fyzicky náročný kontaktní trénink, cvičí v pondělí od do hodin, v úterý, středu a pátek od do hodin. Pro začátečníky a zájemce o dobrou fyzickou kondici jsou vyhrazeny pondělí od do hodin (společně s první skupinou), dále úterý, středa a pátek od do hodin. Tento méně náročný trénink je vhodný i pro ženy, jako doplněk k jiným sportům a pro ty, které tíží přebytečná kila. Tréninky probíhají v budově okresního ředitelství Policie Pelhřimov. Info: , volat po 14 hodině. MLÁDEŽNICKÝ BASKET Vánoční turnaj přinesl cenné zkušenosti V závěru roku 2012 se uskutečnil ve Žďáru nad Sázavou Vánoční turnaj starších minižáků. Na tento turnaj nedorazilo družstvo BK Senec a tak se jednalo o malé mistrovství Vysočiny. Pro naše hráče to byla cenná konfrontace, protože v soutěži se s těmito družstvy nepotkáváme. Obě naše družstva jsou složena z hráčů převážně o 2-3 roky mladší, pro které to byla výborná příprava na kvalifikace o Národní finále. Áčko BK Sojky sehrálo tři absolutně vyrovnané zápasy, bohužel pouze jeden skončil naším vítězstvím. V prvním zápase s BK Vysočina jsme měli celou dobu mírně navrch a vyhráli jsme o jediný bod, ale v koncovce se mohl radovat i náš soupeř. Nejlepší utkání jsme sehráli s vítězem turnaje děvčaty Ždár n/s. S tímto družstvem jsme v loňské sezóně dvakrát prohráli rozdílem 25 bodů a tak prohra o 8 bodů po vyrovnaném průběhu ukazuje na naše zlepšení. Poslední duel s domácími kluky jsme prohráli o koš, když jsme doplatili na vlastní chyby a nepřízeň rozhodčích poměr odpískaných faulů byl 25:13. Své další zkušenosti zde sbíral také B tým Sojek, který skončil na pátém místě. Stejně jako u áčka se ukázalo, že musíme i nadále tvrdě pracovat na individuálních činnostech jednotlivců. Do nejlepší pětky turnaje se dostali Daniel Plášil z Pelhřimova A a David Nacházel z Pelhřimova B. Nejužitečnějším hráčem obou našich družstev byl našimi trenéry vybrán František Fuxa z áčka. V roce 2013 nás čekají dva vrcholy sezóny kvalifikace o žákovskou ligu v kategorii 2000 a mladší a především dubnové Národní finále minižáků 2002 a mladší, které budeme pořádat v Pelhřimově! Konečné pořadí turnaje: 1. BK Ždár dívky; 2. BK Ždár chlapci; 3. BK Sojky Pelhřimov A; 4. BC Vysočina; 5. BK Sojky Pelhřimov B. V. Plášil, BK Pelhřimov (kráceno) Město Pelhřimov, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí pronájem následujících nebytových prostor: čp. 17, Masarykovo náměstí, Pelhřimov I. patro: 27 m 2 II. patro: 46 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) čp. 271, ul. Křemešnická, Pelhřimov suterén: 34,8 m 2 (dílna) čp. 814, ul. Křemešnická, Pelhřimov suterén: 32,10 m 2 čp. 1902, ul. U Rendlíku, Pelhřimov kancelář A: 36,57 m 2 (součástí pronájmu této kanceláře jsou společné prostory) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) INFORMACE: MěÚ Pelhřimov, hospodářský odbor, Jana Kozojedová, telefon Vydávají: Kulturní zařízení města Pelhřimova, třída Legií 1115, Pelhřimov, ID datové schránky: d52kmj7, tel. 564/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6650 ks, uzávěrka příštího čísla 18. ledna Odpovědný redaktor: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Tiskárna a vydavatelství 999 s. r. o., Dolnokubínská 1454, Pelhřimov, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ

informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ SILVESTR 2012 str. 6 Rozsvícení vánočního stromu str. 3 informační měsíčník zdarma ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 TEL./FAX:

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více