P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í"

Transkript

1 P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA Masný průmysl Česká Lípa s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Borská 58, Česká Lípa, PSČ ÚVOD 1. Výběrové řízení vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, nar , bytem Děčín II, Sukova 13, sídlo kanceláře: Děčín I, Masarykovo nám. 191/18, insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka: Masný průmysl Česká Lípa s.r.o., identifikační číslo: , se sídlem Borská 58, Česká Lípa, PSČ (dále jen Správce). 2. Úpadek dlužníka Masný průmysl Česká Lípa s.r.o., identifikační číslo: , se sídlem Borská 58, Česká Lípa, PSČ (dále jen Dlužník) byl zjištěn usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. KSUL 45 INS 4109/2008-A-13, jímž byl současně Ing. Aleš Klaudy jmenován insolvenčním správcem v uvedeném insolvenčním řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne , č.j. KSUL 45 INS 4109/2008-B-7 byla povolena reorganizace dlužníka. Usnesením insolvenčního soudu ze dne , č.j. KSUL 44 INS 4109/2008-B-64 soud přeměnil reorganizaci dlužníka Masný průmysl Česká Lípa s.r.o. v konkurs. 3. Správce požádal podáním ze dne insolvenční soud o udělení souhlasu se zpeněžením majetku dlužníka mimo dražbu. Krajský soud v Ústí nad Labem vydal dne usnesení č.j. KSUL 44 INS 4109/2008-B-117, ve kterém udělil Správci souhlas s prodejem movitých věcí mimo dražbu. ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi následujících movitých věcí: a) Dlouhodobého investičního majetku: Ev. číslo Popis Množství 1 agregát k chladírenským vitrínám 1 2 ak. stůl bourací 1 3 aktivátor bílkovin 1 4 akumulační kamna 1 5 automatický vyvíječ kouře 1 6 balicí linka Tiromat 701/ balicí stroj MINIPAC bojler 3 10 bourárenská pila EFA SK 18 WB 1 11 chladící agregát 1 12 chladící kompresor 1 13 chladicí vitrína Gold W24S-12S 1 14 chladírenské zařízení COLD M24 a M chlazení udírny 1

2 2 16 docházkový systém 1 17 formy na mandolinu X 18 formy prasátko X 19 háky, nerez tácy, nerez vaničky X 20 halogenové topení 1 21 klimatizační jednotka 1 23 klipsovací zařízení DCAE 1 24 klipsovací zařízení TC 1560 E-N 1 25 komorová udírna H kompresor 1 27 koš nerezový X 28 kostkovačka Holac kutr 1 30 kutr kutr lednice lednice INDESIT 1 34 lednice na kosti 1 35 lisovací věž 1 36 lisovací věž 1 37 lisovací věž na šunku 1 38 lisovací věž na šunku 1 39 masírka masírka masírovací zařízení mělnič 1 43 měření teplot - panel 1 44 míchačka masa mlýnek na kávu 1 46 mlýnek na maso 1 47 mlýnek na maso 1 50 mrazák 1 51 mrazicí pult EPONALD 1 52 mrazírna zamraženého masa 1 54 narážecí a sponkovací automat 2 55 narážecí zařízení REX narážečka ALPINA 1 57 narážečka VEMAG 1 58 narážka Hardtmann 2349-l 2 59 narážka VEMAG l 1 60 nášlapná umyvadla X 61 nastřikovací zařízení 1 62 nastřikovačka nerez ohřívací vany na jídlo 2 64 nerezová forma - drát.obdélník X

3 3 65 nerezová forma - drát.půlkulatá X 66 nerezové kříně 2 67 nářezový stroj Thurne ostřička polis RAPID STEEL DI 1 69 ostřička polish 1 70 ostřička, rukavice 1 73 paletový vozík 6 77 pila na kosti 1 78 plastová vana pod chladící agregát 5 83 plastová vanička 1 84 plnička do síťky 1 85 překlápěč dvouštoubový 2 86 překlapěč vozíků 1 87 překlápěč vozíků k narážkám 6 88 přímotop 2 90 přístěnka + agregát 1 91 průtokový ohřívač 1 92 regál 3 95 regál chromový 5 polic 1 96 regál na pečivo 1 97 regál pozinkovaný 5 polic 1 98 rozšíření EZS 1 99 řezačka masa šatní skříňky sekačka bloku masa sekačka kotlet sestava chladírenských vitrín shrnovací radlice skříňky plechové na cennosti smršťovací tunel šneková narážka štafle stahovačka kůží USK Supermatic Townsend 9/ tlakový mycí stroj udírna udírna THERMAX 1E váhy včetně vah digitálních vakuová balička vana nerezová vana nerezová s kolečkama vana umělohmotná varna - zhodnocení bývalé chladírny varná vana vázačka masa CHAID 1

4 4 124 vázačka masa SCHAD E vážný systém expedice + 2x váha vozík nerezový výrobník šupinového ledu vysokozdvižný vozík DESTA vysokozdvižný vozík VV 1000/ vyvíječ kouře b) Drobného majetku: Evidenční číslo Popis Množství 1 box EUROFRIGO 1 2 bruska vibrační 1 3 časové zařízení 1 4 chladící mikrověž 1 5 čistící stroj KRANZLE 1 6 digitální telefonní ústředna 1 7 elektrický ohřívač vody 1 8 elektrický vařič 1 9 fax Canon B fax PANASONIC 1 11 fax PHILIPS 1 12 formy na játrový sýr 4 13 gastronádoba 1 14 hasící přístroj X 15 kamerový systém - nefunkční 1 16 kancelářská židle X 18 kávovar UFESA CG konzole 2 20 kopírka TA DC kopírovací stroj TA křeslo 2 23 kuchyňský nábytek 5 24 lednice 4 28 mikrovlnná trouba 2 30 mobilní telefon Nokia 1 31 monitor 9 33 nářezový stroj 1 34 nerez stůl 1 35 nerezová obdélníková forma Notebook 1 37 pákové nůžky 1 38 paleta EUR X 39 PC 2 40 PC - expedice masa 1 41 PC - expedice masa 2 42 PC - hlavní server 1 43 PC - kompletní set 7 44 PC - správce sítě 1 45 PC sestava - server 1

5 5 46 plastová popelnice 2 47 plynový kotel - vrátnice 1 48 plynový kotel DAKON 1 49 počítač - hlavní server 1 52 přepravky X 53 přímotop 3 54 přístroj na měření alkoholu EPSON 1 55 psací stroj elektrický 1 56 radiátor CONCEPT HC registrační pokladna SANYO 2 58 řezačka masa 1 59 řeznický špalek malý 2 60 šaržák 2 61 Scener HP Scenjet G schůdky 1 63 set radiostanic motorola 1 64 šicí stroj Veronica 1 65 skartovač HSM skříň na spisy 1 67 sterilizátor nožů 1 68 střešní nosič 1 69 stůl X 70 tác nerez malý X 71 tác nerez velký X 72 telefonní přístroj 3 73 tiskárna EPSON 1 74 tiskárna Epson FX tiskárna Epson fx tiskárna Epson LQ tiskárna HP LeaserJet tiskárna MINOLTA 1 79 tiskárna Minolta 1 80 topné tělěso AMBOSS EXCLUSIVE 1 81 vařič ETA 1 82 varná konvice 3 83 výměník Sehora 8 84 výrobník ledu 1 85 záclona 3 86 zálohovací zařízení 1 87 záložní zdroj k počítači 1 88 zásobník - ohřívač 5L 1 89 záznamník 1 90 zednické kolečko 1 91 zrcadlo 1 92 židle X 2. Soubor movitých věcí je k prodeji nabízen jako celek a prodej jednotlivých movitých věcí je vyloučen.

6 6 3. Zájemci mohou podrobnější informace ke zpeněžovaným movitým věcem získat v kanceláři Správce na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, I. patro. Kontaktní osobou pro tento účel je určen pan Jan Mužík, tel. č , fax , 1. Adresa pro doručení nabídek: ČLÁNEK II. ZASÍLÁNÍ NABÍDEK Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka Masný průmysl Česká Lípa s.r.o., Masarykovo nám. 191/18, Děčín I. 2. Lhůta pro předkládání nabídek: do hod. 3. Písemné nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce výrazně označené heslem Masný průmysl Česká Lípa - NABÍDKA: Soubor věcí movitých". Písemné nabídky musí obsahovat: ČLÁNEK III. OBSAH NABÍDEK a) Přesné označení zájemce, tj.: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, v kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží toto živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu). b) Výši nabízené ceny za soubor movitých věcí, včetně daně z přidané hodnoty podle platných předpisů. c) Potvrzený platební příkaz nebo jiný důkaz o zaplacení zálohy za nabízený soubor movitých věcí (čl. V., odst. 1 těchto Podmínek), včetně uvedení čísla účtu, na který má být záloha případně vrácena dle čl. V. odst. 2 podmínek. Záloha musí být na účet uvedený v čl. V. odst. 1 těchto podmínek připsána do konce lhůty stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. odst. 2 těchto podmínek) pod variabilním symbolem = IČ (u nepodnikající fyzické osoby = rodné číslo) zájemce. d) Prohlášení zájemce, že je srozuměn s tím, že pokud závazek k uzavření kupní smlouvy poruší, vzniká mu závazek uhradit do majetkové podstaty Masný průmysl Česká Lípa s.r.o. smluvní pokutu ve výši ,00 Kč. e) Výslovné prohlášení zájemce, že se seznámil s Podmínkami výběrového řízení a že tyto podmínky bez výhrad akceptuje. f) Kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně fax a za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení.

7 7 ČLÁNEK IV. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1. Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami: v 10,30 hod. - v sídle kanceláře Správce - Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, I. patro. 2. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku, jsou oprávněni se otevírání obálek zúčastnit, a to osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob (statutární orgány, zplnomocnění zástupci apod.). O otevírání obálek Správce pořídí zápis. 3. Správce bez dalšího vyloučí tyto nabídky: a) nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III odst. a) až e), b) nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí lhůty určené k podávání nabídek ( článek II. odst. 2 těchto podmínek). 4. Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně. ČLÁNEK V. ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY ZA SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ 1. Podmínkou účasti zájemců ve výběrovém řízení je složení zálohy ve výši ,00 Kč (viz čl. III. písm. c/ Podmínek) na účet č /0300, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Děčín. 2. Zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako nejvýhodnější, nebo jejichž nabídka byla z výběrového řízení vyloučena, se jimi zaplacená cena vrátí nejdéle do 7 pracovních dnů od data otevírání obálek na účet, který uvedou ve své nabídce (viz čl. III písm. c/ těchto podmínek). 3. Vítězný zájemce je povinen uhradit na účet č /0300, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Děčín zbývající část kupní ceny. ČLÁNEK VI. REALIZACE PŘEVODU SOUBORU MOVITÝCH VĚCÍ 1. Správce vyzve ještě v den otevírání obálek vybraného zájemce, aby s ním přistoupil k uzavření KUPNÍ SMLOUVY. 2. Vítězný zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení výběrového řízení: a. uhradit zbývající část kupní ceny (viz čl. V. odst. 3 těchto podmínek), b. uzavřít se Správcem KUPNÍ SMLOUVU.

8 8 3. Náležitosti KUPNÍ SMLOUVY jsou následující: a) předmětem smlouvy je úplatný převod souboru movitých věcí, b) cena za prodej souboru movitých věcí je určena nabídkou vybraného zájemce (čl. III. písm. b/ těchto Podmínek) a je splatná před uzavřením smlouvy (viz čl. VI., odst. 2., písm. a/ těchto Podmínek), c) Movité věci budou na kupujícího převedeny jak stojí a leží, tj. bez poskytnutí jakékoliv záruky za kvalitu a zájemce je povinen movité věci převzít ve stavu, v jakém se měl možnost s nimi seznámit v průběhu tohoto výběrového řízení, ČLÁNEK VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Správce si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny nabídky. Do doby uzavření kupní smlouvy nevznikají zájemci vůči Správci žádné nároky. 2. Nabídku doručenou Správci lze měnit nebo odvolat do doby stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. těchto podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky. 3. Správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku. 4. Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem po té, co Správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 5. Tyto podmínky se neřídí ustanoveními obchodního zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejném návrhu k uzavření smlouvy. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy Insolvenční správce Masný průmysl Česká Lípa s.r.o., IČ:

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

6.1. MOVITÉ VĚCI A) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. 1. Nákladní automobil, Škoda Pickup LXI EFF673-N3, SPZ 1M8 0194 2. Přívěsný vozík Gapa 1.

6.1. MOVITÉ VĚCI A) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. 1. Nákladní automobil, Škoda Pickup LXI EFF673-N3, SPZ 1M8 0194 2. Přívěsný vozík Gapa 1. Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Čj. 379 49-2009 DP - 7103 46 Město Klatovy Náměstí Míru 62 V Praze dne 13.11.2012

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka QUICKSTEP a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka QUICKSTEP a.s. v nominální

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více