Katalog zaměstnání. PERs-44-B PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12."

Transkript

1 Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č Účinnost od Datum vydání Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář Zpracovatel Bc. Věra Drncová Schválil Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne jméno funkce datum Součinnost při vytvoření IN Ing. Hana Kawiková, Štefan Petříček, Ing. Rudolf Plochý, Ing. Pavel Houda, Ph.D., Ing.Vladimíra Vejvodová, Petr Sauer Omezení přístupu bez omezení Počet stran 152 Počet příloh 12 Forma vydání elektronicky i tiskem

2 Rozsah znalostí JOS Funkce Znalost 1 GŘ Vedoucí zaměstnanci, úplná Zaměstnanci odboru lidských zdrojů JOS: PJ, SOKV, OPT, ŘP Vedoucí zaměstnanci, úseky PaM úplná ČDC Všichni zaměstnanci informativní 1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků 2 (celkem 152)

3 Seznam použitých značek a zkratek Zkratka Význam BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví CEVIS Centrální vozový system - aplikace CNP Centrální nákladní pokladna- aplikace CO Controlling modul v SAP CZ-ISCO Národní klasifikace zaměstnání ČD České dráhy, a.s. ČDC ČD Cargo, a. s. ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DI Drážní inspekce DISC Dispečerský systém Cargo Operativní řízení- aplikace DHM Drobný majetek DLHM Dlouhodobý hmotný majetek DM Drobný majetek DP Dohadné položky DPČ Dohoda o pracovní činnosti DPH Daň z přidané hodnoty DPP Dohoda o provedení práce DÚ Drážní úřad EU Evropská unie GŘ ČDC Generální ředitelství ČD Cargo, a.s. GVD Grafikon vlakové dopravy HV Hnací vozidlo HW Hardware technické vybavení počítače ICT Informační a komunikační technologie IN Interní norma ČDC IS Informační systém ISCED Mezinárodní klasifikace vzdělání IS EGJE Elanor Global Java Edition personální a mzdový informační systém ISO International Organization for Standardization IT Informační technologie IŽD Inženýr železniční dopravy JOS Jednotka organizační struktury ČDC KV Kolejová vozidla KZAM Kód zaměstnání ND Nákladní doprava NDT Nedestruktivní metoda testování NV Nákladní vozy O10 Odbor lidských zdrojů GŘ 3 (celkem 152)

4 OCHL Oblastní chemická laboratoř OKV Opravna kolejových vozidel OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky OPT Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc JOS ČDC OŘ Organizační řád PCHL Provozní chemická laboratoř PJ Provozní jednotka JOS ČDC PKS Podniková kolektivní smlouva PPS Pohraniční přechodová stanice PRIS Provozní informační system- aplikace ČDC Registr IN ČDC elektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu ČD Cargo, a.s. RIBŽD Regionální inspektorát bezpečnosti drážní dopravy RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RNS Reklamace a náhrady škod aplikace ČDC ŘP Řízení provozu Česká Třebová JOS ČDC SAP Softwarový produkt SAP R/3 SAP MM Modul SAP R/3 - Materials Management - Skladové hospodářství a logistika SM Smluvní mzda SOKV Středisko oprav kolejových vozidel JOS ČDC SW Software programové vybavení počítače SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TS Tarifní stupeň TVZ Tarif ČD Cargo, a.s. ÚDIV Ústřední dirigování vozů- aplikace ČDC UIC Mezinárodní železniční unie UTZ Určené technické zařízení VÚŽ Výzkumný ústav železniční ZP Zákoník práce ZT Zákaznický tarif ŽD Železniční doprava ŽKV Železniční kolejová vozidla 4 (celkem 152)

5 Obsah 1 Úvod Mzdové ohodnocení jednotlivých KZAM Vzdělání Odborná a zdravotní způsobilost Platnost směrnice Podpisová doložka Příloha 1: Hlavní třída 1 - Popis KZAM Zákonodárci a řídící pracovníci KZAM Předseda Představenstva KZAM Člen Představenstva KZAM Předseda Dozorčí rady KZAM Člen Dozorčí rady KZAM Předseda Výboru pro audit KZAM Člen Výboru pro audit KZAM Generální ředitel KZAM Finanční ředitel KZAM Obchodní ředitel KZAM Provozní ředitel KZAM Ředitel odboru KZAM Vedoucí oddělení KZAM Vedoucí skupiny KZAM Ředitel jednotky organizační struktury KZAM Vedoucí provozního pracoviště KZAM Vedoucí oprav vozidel KZAM Vedoucí opravny kolejových vozidel Příloha č. 2: Hlavní třída 2 - Popis KZAM Specialisté KZAM Ekolog KZAM Specialista pro přepravy nebezpečných věcí KZAM Specialista řízení provozu KZAM Specialista v oblasti ISO KZAM Specialista plánování kapacit KZAM Specialista v oblasti dopravy (celkem 152)

6 KZAM Specialista v oblasti bezpečnosti KZAM Oborový specialista KZAM Stavební inženýr KZAM Strojní inženýr KZAM Specialista údržby a oprav kolejových vozidel KZAM Specialista v opravárenství KZAM Technolog KZAM Specialista kontroly provozu KZAM Specialista bezpečnosti práce a ochrany zdraví KZAM Specialista technologie a provozních podmínek KZAM Metodik mzdového účetnictví KZAM Hlavní účetní KZAM Interní auditor KZAM Metodik účetnictví KZAM Daňový specialista KZAM Specialista mzdových rozborů KZAM Specialista finančního účetnictví KZAM Specialista investic a nákupu KZAM Specialista oblasti pojištění KZAM Tajemník vedení společnosti KZAM Specialista personálního řízení KZAM Specialista personálního rozvoje KZAM Specialista propagace a reklamy KZAM Obchodní manažer KZAM Specialista oblasti obchodu KZAM Specialista podpory prodeje KZAM Systémový analytik KZAM Administrátor informačního systému KZAM Specialista v oblasti bezpečnosti dat KZAM Podnikový právník KZAM Odborný ekonom KZAM Specialista nákupu a zásobování KZAM Specialista ekonomiky a plánování KZAM Specialista financování KZAM Specialista controllingu a reportingu KZAM Ekonomický analytik (celkem 152)

7 Příloha č. 3: Hlavní třída 3 - Popis KZAM Techničtí a odborní pracovníci KZAM Technik požární ochrany KZAM Strojírenský technik KZAM Referent kvality KZAM Mistr KV KZAM Mzdová účetní KZAM Finanční účetní KZAM Specialista v oblasti tržeb KZAM Fakturant KZAM Specialista tržbové účtárny KZAM Kontrolor v oblasti tržeb KZAM Personalista KZAM Ekonom práce a mezd KZAM Nákupčí KZAM Agent pohraniční přechodové stanice KZAM Celní deklarant KZAM Komerční pracovník KZAM Asistent / Asistentka KZAM Zaměstnanec hospodářské správy KZAM Technik podpory IT Příloha č. 4: Hlavní třída 4 - Popis KZAM Úředníci KZAM Operátor dat KZAM Administrativní pracovník KZAM Skladník KZAM Strojmistr KZAM Dispečer KZAM Dopravní dispečer KZAM Samostatný technik KZAM Vozový disponent KZAM Výpravčí na vlečce KZAM Dozorčí KZAM Komandující KZAM Nákladní pokladník KZAM Archivář (celkem 152)

8 Příloha č. 5: Hlavní třída 7 - Popis KZAM Řemeslníci a opraváři KZAM Lakýrník, natěrač KZAM Svářeč KZAM Provozní zámečník KZAM Soustružník kovů KZAM Opravář kolejových vozidel KZAM Provozní elektrikář KZAM Elektromechanik KZAM Mechanik a opravář elektronických přístrojů KZAM Truhlář KZAM Čalouník KZAM Kontrolor, diagnostik Příloha č. 6: Hlavní třída 8 - Popis KZAM Obsluha strojů a zařízení, montéři KZAM Strojvedoucí instruktor KZAM Strojvedoucí KZAM Strojvedoucí v přípravě KZAM Vedoucí posunu KZAM Posunovač KZAM Výhybkář KZAM Tranzitér KZAM Tranzitér přípravář KZAM Dozorce KZAM Vozmistr KZAM Řidič osobního automobilu KZAM Řidič KZAM Traťový strojník KZAM Strojník pracovních strojů KZAM Jeřábník Příloha č. 7: Hlavní třída 9 - Popis KZAM Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci KZAM Pomocný skladník KZAM Manipulační dělník (celkem 152)

9 Příloha č. 8: Související normy Příloha č. 9: Přehled platných zdravotních způsobilostí Příloha č. 10: Rejstřík dle kódu KZAM Příloha č. 11: Rejstřík dle názvu KZAM/abecední Příloha č. 12: Převodní rejstřík původních KZAM Seznam příloh - viz obsah 9 (celkem 152)

10 1 Úvod 1.1 ve společnosti ČDC vychází z Národní klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO), která byla s účinností od zavedena sdělením Českého statistického úřadu č.206/2010 Sb. ze dne ve znění platných aktualizací zveřejněných ve Sbírce zákonů. 1.2 CZ-ISCO nahrazuje národní klasifikaci zaměstnání KZAM-R. CZ-ISCO je číselné označení jednotlivých zaměstnání KZAM, je pětimístná, do čtvrté úrovně je převzata z mezinárodního standardu ISCO-08 (klasifikace Mezinárodní organizace práce ILO); pátá úroveň byla rozšířena podle potřeb českého trhu práce. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností a znalostí přiřazených k pracovní činnosti/k zaměstnání. 1.3 Přehled hlavních tříd CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 2 Specialisté 3 Techničtí a odborní pracovníci 4 Úředníci 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách */přeškrtnuté hlavní třídy se v ČDC nevyskytují 1.4 Číselný kód KZAM dle CZ-ISCO je pětimístný a je konstruován dle uvedeného příkladu: 8 hlavní třída zaměstnání - Obsluha strojů a zařízení, montéři 83 třída zaměstnání - Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 831 skupina zaměstnání - Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 8312 podskupina zaměstnání - Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci kategorie zaměstnání Tranzitéři (dělníci) 1.5 Tato Směrnice definuje konkrétní zaměstnání KZAM, které se v ČDC vyskytují, nebo o kterých se předpokládá, že se mohou vyskytnout, a je základem pro další nastavené procesy ve společnosti. 10 (celkem 152)

11 1.6 KZAM je vyjádřeno číslem (složení viz bod 1.4) a názvem. V případě, že v číselníku CZ- ISCO neexistuje pro dané zaměstnání číselné označení a název, bylo pro potřeby ČDC číslo nově složeno, včetně tzv. alternativního názvu. Do statistických výkazů je zaměstnání zapracováno vždy pod existujícím číselným kódem a názvem dle platného číselníku CZ- ISCO. 1.7 Každý zaměstnanec je přiřazen pouze na jednom tzv. kmenovém KZAM. Tento KZAM je rovněž uveden nejen v IS EGJE, ale je zapracován i ve všech pracovněprávních dokumentech. Při kumulaci pracovních činností z různých KZAM (nikoliv při kumulaci zaměstnání - KZAM) se posuzuje těžiště pracovní činnosti a v oblasti odměňování je postupováno v souladu se zněním PKS. 1.8 Ze strany vedoucích zaměstnanců je povinností zabezpečit, aby při kumulaci pracovních činností z různých KZAM byla u příslušného zaměstnance dosažena nezbytná odborná a zdravotní způsobilost pro zajištění výkonu všech uložených pracovních povinností. 1.9 Ke každému KZAM je ve směrnici přiděleno několik dalších parametrů. a) mzdové zařazení včetně uvedení příkladu pracovních činností, které jsou v daném zaměstnání zajišťovány b) nejnižší možné doporučené vzdělání, c) základní zdravotní způsobilost s popisem podle normy pro posuzování zdravotní způsobilosti uvedené v IN PERs-25-B-2012 Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců viz příloha č. 9, d) stanovení základních odborných způsobilostí dle IN PERs-28-B-2009 Zkušební a výcvikový řád popř. dle legislativních norem, e) další případné doplňující odborné způsobilosti podle vykonávaných činností Uvedené příklady pracovních činností nemohou plně popsat veškeré pracovní úkony, které by měly být v konkrétním KZAM vykonávány. Ve většině případů se jedná jen o obecný popis vykonávaných činností ve vazbě na konkrétní zaměstnání. Konkrétní popis pracovních činností, které zaměstnanci zajišťují v rámci přiřazení do KZAM, je definován pro každé pracovní místo podle nastavených technologických postupů a procesů v rámci 11 (celkem 152)

12 stanoveného pracoviště JOS v IS EGJE. Definice pracovních činností z popisu pracovního místa je základem pro obsah pracovní náplně Organizačním řádem JOS jsou pro jednotlivé útvary definovány činnosti, které jsou v rámci konkrétního útvaru zajišťovány jednotlivými zaměstnanci. V případě administrativních zaměstnanců s pracovním zařazením v rámci GŘ či aparátech JOS je v IS EGJE konkrétněji definován a rozpracován popis pracovních činností, který je dále využit pro zpracování pracovní náplně V rámci systemizace pracovních míst je přiřazení KZAM ke každému pracovnímu místu jedním ze základních nástrojů pro personální administraci zaměstnanců. Při zpracování systemizace pracovních míst, zajištění popisu konkrétního pracovního místa, činností, které jsou na PM zajišťovány, a přiřazení parametrů uvedených v bodě 1.9 je při zpracování v IS EGJE postupováno v souladu s IN PERs-43-B-2011 Systemizace pracovních míst. 2 Mzdové ohodnocení jednotlivých KZAM 2.1 Podle vykonávaných činností je u každého KZAM stanoveno mzdové zařazení - doporučení pro zařazení do uvedených tarifních stupňů podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a významu práce pro ČDC. Tarifní stupně odpovídají mzdovým tarifům stanoveným platnou PKS. Zaměstnanec, který vykonává alespoň jednu z činností vyššího TS, je zařazen do příslušného vyššího TS. 2.2 V případě zaměstnance, kterému byly stanoveny konkrétní úkony související s řízením a organizací práce skupiny zaměstnanců jednoho zaměstnání na jednom pracovišti, zařazuje se zaměstnanec do příslušného zaměstnání dle své odbornosti o jeden TS výše než ostatní. Stejně se postupuje i v dalších případech, kdy zaměstnanec organizuje a řídí pracovní činnosti přidělených zaměstnanců, případně celých čet, včetně zajišťování personální potřeby a obsazování do směn a vedení evidence a přehledů o výkonech určené skupiny zaměstnanců. Tento postup může ředitel JOS uplatnit pouze se souhlasem člena představenstva pověřeného řízením úseku provozu. 12 (celkem 152)

13 2.3 Tato směrnice je v oblasti odměňování jen základní podpůrnou IN; pro účely odměňování je jako základní řídící IN stanovena platná PKS a PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení, které definují systém odměňování zaměstnanců ČDC. 2.4 Použití mzdového zařazení u jednotlivých pracovních míst je rovněž uvedeno i v systemizaci pracovních míst příslušných JOS. 3 Vzdělání Písmenné označení vzdělání v tabulce je stanoveno Klasifikací kmenových oborů vzdělávání (KKOV, vydávaný ČSÚ): Kód vzdělání A B C D E J H K M L N R T V Název vzdělání bez vzdělání neúplné základní vzdělání (dokončený 1. stupeň základní školy) základní vzdělání (jednoletá a dvouletá praktická škola) nižší střední vzdělání (tříletá příprava v praktické škole) nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu střední odborné vzdělání s výučním listem (absolvent nematuritních vzdělávacích programů) úplné střední všeobecné vzdělání úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou vyšší odborné vzdělání (vyšší odborné školy, konzervatoře, pomaturitní studium spec.) bakalářské vzdělání (VŠ vzdělání doporučené absolvováním bakalářských zkoušek) vysokoškolské vzdělání (magisterské, inženýrské a lékařské programy) doktorské vzdělání (doktorský studijní program, postgraduální; studium a vědecká výchova) V IS EGJE je ke každému pracovnímu místu přiřazen nejnižší možný kód doporučeného vzdělání. 13 (celkem 152)

14 4 Odborná a zdravotní způsobilost 4.1 U každého KZAM je přiřazena nejnižší odborná (Kabinet BOZP) a zdravotní způsobilost ve vztahu k činnostem při provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou stanoveny dle IN ČDC. Zvláštní zdravotní způsobilost, která může být přiřazena jen některým zaměstnancům, je např. vyšetření pro práci v noci (ZZ026). 4.2 Ve vazbě na konkrétní zařazení zaměstnanců na jednotlivá pracovní místa může být dle místních podmínek pracovišť definovaných technologickými procesy a postupy stanovena v zájmu dodržení všech ustanovení ZP, dalších právních norem ČR (např. v oblasti BOZP) a IN ČDC vyšší odborná i zdravotní způsobilost. Příklad: Zaměstnanec je zařazen do KZAM Opravář kolejových vozidel a nemá stanovenu mimo kabinetu BOZP žádnou odbornou způsobilost. Stanovená Zdravotní způsobilost je ZZ022 - kategorie pracovního rizika 2 (stanovená vyhláškou 432/2003 Sb.) Ve chvíli, kdy je na konkrétním pracovišti sám a musí si zajistit převoz náhradního dílu motorovým vozíkem, je u příslušného pracovního místa doplněna tato činnost a zaměstnanec musí mít z hlediska odborné způsobilosti doplněn průkaz k řízení motorových vozíků a k tomu i další návaznou zdravotní způsobilost ZZ033 bod 4. /část II. příl. 2 vyhl. č.79/2013 Sb. - obsluha a řízení motor., elektr. a vysokozdvižných vozíků. Pokud tento náhradní díl má i sám přivařit, musí být z hlediska odborné způsobilosti držitel svářečského průkazu a navazuje další zdravotní způsobilost ZZ032 bod 7. /část II. příl. 2 vyhl. č.79/2013 Sb. - obsluha nebo opravy tlak. nádob a lahví, turbokompresorů. 4.3 V případě zaměstnanců organizačně zařazených do útvarů GŘ a aparátů JOS je stanovena základní odborná způsobilost Základní počítačová gramotnost v rozsahu kurzů Základní kurz v oblasti IT bezpečnosti a kurzů produktů společnosti Microsoft odpovídající aktuálně využívané licenci ve společnosti ČD Cargo, a.s. Kurzy Microsoft není nutné absolvovat v případě doložení certifikátu ECDL Start nebo ECDL Komplet. 4.4 Ředitel JOS zodpovídá za to, že zaměstnanci bude přidělen jen takový výkon pracovních úkonů (pracovních činností), pro který je odborně a zdravotně způsobilý. 14 (celkem 152)

15 5 Platnost směrnice Tato směrnice byla projednána s odborovými partnery s účinností od a s jejich souhlasem se k datu ruší interní norma PERs-40-B-2010 Katalog povolání a všechna návazná opatření, pokyny, výklady a další vydané dokumenty k této IN. 6 Podpisová doložka 15 (celkem 152)

16 Příloha 1: Hlavní třída 1 - Popis KZAM Zákonodárci a řídící pracovníci Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy a skupiny, které je možno v ČDC použít: Třída 11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Skupina: o 112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) Třída 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností Skupina: o 121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností o 122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností Třída 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a příbuzných oborech Skupina: o 132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech Třída 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci Skupina: o 143 Ostatní řídící pracovníci 16 (celkem 152)

17 KZAM Předseda Představenstva KZAM Člen Představenstva Představenstvo se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. KZAM Předseda Dozorčí rady KZAM Člen Dozorčí rady Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. KZAM Předseda Výboru pro audit KZAM Člen Výboru pro audit Výbor pro audit v rámci své působnosti sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti Výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. Vymezení hlavních oblastí odpovědnosti a kompetencí je řídícím orgánům dáno Stanovami ČDC. Tyto KZAM jsou ve společnosti používány jen pro účely zajištění vazeb z IS EGJE do návazných IS společnosti v rámci řádného zajištění činnosti jednotlivých členů řídících orgánů. 17 (celkem 152)

18 KZAM Generální ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. koordinuje činnost všech JOS a dohlíží nad obchodním vedením společnosti, koordinují a řídí činnost obchodního ředitele, provozního ředitele, finančního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců ČDC, vymezení hlavních oblastí odpovědnosti a kompetencí je dáno Stanovami ČDC. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 18 (celkem 152)

19 KZAM Finanční ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, dohled nad tokem peněz a nad finančními nástroji, vypracování finančních zpráv a zpráv vyžadovaných podle zákonů. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 19 (celkem 152)

20 KZAM Obchodní ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, obchodní ředitel je pověřen vedením jednání souvisejících s rozvojem logistických center stanovuje a rozvíjí obchodní strategii organizace. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 20 (celkem 152)

21 KZAM Provozní ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, provozní ředitel organizuje opatření krizového řízení a bezpečnosti dle požadavků bezpečnostního ředitele prostřednictvím ředitelů PJ a SOKV, provozní ředitel odpovídá za vyšetřování mimořádných událostí vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy dopravcem ČDC ve spolupráci se SŽDC (na základě smluvního vztahu) a DI, provozní ředitel odpovídá za zavedení systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy v rozsahu právními předpisy stanovených podmínek a zajištění jejich dodržování v ČDC. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 21 (celkem 152)

22 KZAM Ředitel odboru Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod řízeného odboru, v rámci řízeného odboru jsou mu přímo podřízeni vedoucí oddělení nebo skupin (podle organizační struktury), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 22 (celkem 152)

23 KZAM Vedoucí oddělení Mzdové zařazení: TS 16, SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod oddělení, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli příslušného odboru, resp. řediteli úseku, pokud to vyplývá z organizační struktury, v rámci řízeného oddělení řídí podřízené zaměstnance (podle organizační struktury). K - Úplné střední všeobecné vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 23 (celkem 152)

24 KZAM Vedoucí skupiny Mzdové zařazení: TS 15, SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod skupiny, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti vedoucímu oddělení nebo řediteli odboru, resp. řediteli JOS, tak to vyplývá z organizační struktury, v rámci řízené skupiny řídí podřízené zaměstnance. K - Úplné střední všeobecné vzdělání Kabinet BOZP DSt-7, ZOZ, VT-2 pro vedoucího skupiny ŘLČ na PJ PZ-1, PM-3, DO-1, DD-4 pro vedoucího skupiny technologie na PJ VT-3 pro některé vedoucí skupin SOKV ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu - pro vedoucího skupiny PJ 24 (celkem 152)

25 KZAM Ředitel jednotky organizační struktury Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod JOS, v rámci JOS jsou mu přímo podřízeni další vedoucí zaměstnanci (podle organizační struktury JOS), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 25 (celkem 152)

26 KZAM Vedoucí provozního pracoviště Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod provozního pracoviště, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli PJ, v rámci provozního pracoviště jsou mu přímo podřízeni další vedoucí zaměstnanci (podle organizační struktury JOS), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. K - Úplné střední všeobecné vzdělání PZ-1 Základní přepravní PK-2 Komerční v případě činností spojených s kontrolou pokladen PM-3 Velká přepravní DO-1 Odbavení vlaku DD-4 Dispečer ZZ V Zkouška způsobilosti k činnostem na brzdovém zařízení kolejových vozidel v nákladní dopravě ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 26 (celkem 152)

27 KZAM Vedoucí oprav vozidel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. řízení, organizace a koordinace opravárenských procesů v podmínkách vymezené působnosti oprav a údržby kolejových vozidel v SOKV, řízení, organizace a koordinace složitých opravárenských procesů a volby optimalizace postupů a způsobů řešení problémů spojených s obtížnými podmínkami v působnosti SOKV, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli SOKV. K - Úplné střední všeobecné vzdělání VT-3 Technický zaměstnanec ZZ-TV Zkouška způsobilosti pro zaměstnance oprav tažených vozidel (jen u NV) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 27 (celkem 152)

28 KZAM Vedoucí opravny kolejových vozidel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. řídí chod opravny a podřízené zaměstnance, kontroluje dodržování platných IN v oblasti vykonávané činnosti, podílí se a organizuje kontrolní činnost v oblasti vykonávané činnosti. K - Úplné střední všeobecné vzdělání VT-3 Technický zaměstnanec ZZ-TV Zkouška způsobilosti pro zaměstnance oprav tažených vozidel (jen u NV) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 28 (celkem 152)

29 Příloha č. 2: Hlavní třída 2 - Popis KZAM Specialisté Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy a skupiny, které je možno v ČDC použít: Třída 21 Specialisté v oblasti vědy a techniky Skupina: o 213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech o 214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech Třída 24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě Skupina: o 241 Specialisté v oblasti financí o o 242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností Třída 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Skupina: o 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací o 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí Třída 26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech Skupina: o 261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech o 263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 29 (celkem 152)

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Typ interní normy Základní Označení PERs-42-B-2011 Nahrazuje Označení norem, které nahrazuje nebo ruší Změna č. 1 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání Navrhovatel

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Typ interní normy Základní Označení PERs 42-B-2011 Nahrazuje Označení norem, které nahrazuje nebo ruší Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2011 Datum vydání 02.12.2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3. Organizační řád se řídí platnými Stanovami

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Referent železniční dopravy (kód: 37-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Referent železniční dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Typ interní normy Základní Označení PERs-42-B-2011 Nahrazuje Označení norem, které nahrazuje nebo ruší Změna č. 3 Účinnost od 01.01.2017 Datum vydání 22.12.2016

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ 1. Sekce stavební Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ Sekce stavební Správní řízení o omezení vlastnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 6. prosince 05 Č. j.: ČÚZK-77/05- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 3, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 9. prosince 06 Č. j.: ČÚZK-78/06- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 9, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

K A T A L O G P R A C Í Českých drah, a.s.

K A T A L O G P R A C Í Českých drah, a.s. K A T A L O G P R A C Í Českých drah, a.s. Účinnost od 01.01.2017 Schváleno předsedou představenstva ČD, a.s., a místopředsedou představenstva ČD, a. s., dne 3. ledna 2017 (č. j. 59 868 / 2016 O10) Úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Tranzitér (kód: 37-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy Struktura odboru majetkové správy OBSAH 1. Struktura odboru majetkové správy 1.1. Vedoucí odboru 1. 2. Referenti odboru 2. Náplň činnosti odboru 3. Majetkové převody 4. Evidence nemovitého majetku 5. Ostatní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty. Datum: 5. ledna 2017 PID: MFCR6XYCDH Č. j.: MF-45171/2016/3005-2

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více