Katalog zaměstnání. PERs-44-B PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12."

Transkript

1 Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č Účinnost od Datum vydání Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář Zpracovatel Bc. Věra Drncová Schválil Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne jméno funkce datum Součinnost při vytvoření IN Ing. Hana Kawiková, Štefan Petříček, Ing. Rudolf Plochý, Ing. Pavel Houda, Ph.D., Ing.Vladimíra Vejvodová, Petr Sauer Omezení přístupu bez omezení Počet stran 152 Počet příloh 12 Forma vydání elektronicky i tiskem

2 Rozsah znalostí JOS Funkce Znalost 1 GŘ Vedoucí zaměstnanci, úplná Zaměstnanci odboru lidských zdrojů JOS: PJ, SOKV, OPT, ŘP Vedoucí zaměstnanci, úseky PaM úplná ČDC Všichni zaměstnanci informativní 1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků 2 (celkem 152)

3 Seznam použitých značek a zkratek Zkratka Význam BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví CEVIS Centrální vozový system - aplikace CNP Centrální nákladní pokladna- aplikace CO Controlling modul v SAP CZ-ISCO Národní klasifikace zaměstnání ČD České dráhy, a.s. ČDC ČD Cargo, a. s. ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DI Drážní inspekce DISC Dispečerský systém Cargo Operativní řízení- aplikace DHM Drobný majetek DLHM Dlouhodobý hmotný majetek DM Drobný majetek DP Dohadné položky DPČ Dohoda o pracovní činnosti DPH Daň z přidané hodnoty DPP Dohoda o provedení práce DÚ Drážní úřad EU Evropská unie GŘ ČDC Generální ředitelství ČD Cargo, a.s. GVD Grafikon vlakové dopravy HV Hnací vozidlo HW Hardware technické vybavení počítače ICT Informační a komunikační technologie IN Interní norma ČDC IS Informační systém ISCED Mezinárodní klasifikace vzdělání IS EGJE Elanor Global Java Edition personální a mzdový informační systém ISO International Organization for Standardization IT Informační technologie IŽD Inženýr železniční dopravy JOS Jednotka organizační struktury ČDC KV Kolejová vozidla KZAM Kód zaměstnání ND Nákladní doprava NDT Nedestruktivní metoda testování NV Nákladní vozy O10 Odbor lidských zdrojů GŘ 3 (celkem 152)

4 OCHL Oblastní chemická laboratoř OKV Opravna kolejových vozidel OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky OPT Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc JOS ČDC OŘ Organizační řád PCHL Provozní chemická laboratoř PJ Provozní jednotka JOS ČDC PKS Podniková kolektivní smlouva PPS Pohraniční přechodová stanice PRIS Provozní informační system- aplikace ČDC Registr IN ČDC elektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu ČD Cargo, a.s. RIBŽD Regionální inspektorát bezpečnosti drážní dopravy RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RNS Reklamace a náhrady škod aplikace ČDC ŘP Řízení provozu Česká Třebová JOS ČDC SAP Softwarový produkt SAP R/3 SAP MM Modul SAP R/3 - Materials Management - Skladové hospodářství a logistika SM Smluvní mzda SOKV Středisko oprav kolejových vozidel JOS ČDC SW Software programové vybavení počítače SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TS Tarifní stupeň TVZ Tarif ČD Cargo, a.s. ÚDIV Ústřední dirigování vozů- aplikace ČDC UIC Mezinárodní železniční unie UTZ Určené technické zařízení VÚŽ Výzkumný ústav železniční ZP Zákoník práce ZT Zákaznický tarif ŽD Železniční doprava ŽKV Železniční kolejová vozidla 4 (celkem 152)

5 Obsah 1 Úvod Mzdové ohodnocení jednotlivých KZAM Vzdělání Odborná a zdravotní způsobilost Platnost směrnice Podpisová doložka Příloha 1: Hlavní třída 1 - Popis KZAM Zákonodárci a řídící pracovníci KZAM Předseda Představenstva KZAM Člen Představenstva KZAM Předseda Dozorčí rady KZAM Člen Dozorčí rady KZAM Předseda Výboru pro audit KZAM Člen Výboru pro audit KZAM Generální ředitel KZAM Finanční ředitel KZAM Obchodní ředitel KZAM Provozní ředitel KZAM Ředitel odboru KZAM Vedoucí oddělení KZAM Vedoucí skupiny KZAM Ředitel jednotky organizační struktury KZAM Vedoucí provozního pracoviště KZAM Vedoucí oprav vozidel KZAM Vedoucí opravny kolejových vozidel Příloha č. 2: Hlavní třída 2 - Popis KZAM Specialisté KZAM Ekolog KZAM Specialista pro přepravy nebezpečných věcí KZAM Specialista řízení provozu KZAM Specialista v oblasti ISO KZAM Specialista plánování kapacit KZAM Specialista v oblasti dopravy (celkem 152)

6 KZAM Specialista v oblasti bezpečnosti KZAM Oborový specialista KZAM Stavební inženýr KZAM Strojní inženýr KZAM Specialista údržby a oprav kolejových vozidel KZAM Specialista v opravárenství KZAM Technolog KZAM Specialista kontroly provozu KZAM Specialista bezpečnosti práce a ochrany zdraví KZAM Specialista technologie a provozních podmínek KZAM Metodik mzdového účetnictví KZAM Hlavní účetní KZAM Interní auditor KZAM Metodik účetnictví KZAM Daňový specialista KZAM Specialista mzdových rozborů KZAM Specialista finančního účetnictví KZAM Specialista investic a nákupu KZAM Specialista oblasti pojištění KZAM Tajemník vedení společnosti KZAM Specialista personálního řízení KZAM Specialista personálního rozvoje KZAM Specialista propagace a reklamy KZAM Obchodní manažer KZAM Specialista oblasti obchodu KZAM Specialista podpory prodeje KZAM Systémový analytik KZAM Administrátor informačního systému KZAM Specialista v oblasti bezpečnosti dat KZAM Podnikový právník KZAM Odborný ekonom KZAM Specialista nákupu a zásobování KZAM Specialista ekonomiky a plánování KZAM Specialista financování KZAM Specialista controllingu a reportingu KZAM Ekonomický analytik (celkem 152)

7 Příloha č. 3: Hlavní třída 3 - Popis KZAM Techničtí a odborní pracovníci KZAM Technik požární ochrany KZAM Strojírenský technik KZAM Referent kvality KZAM Mistr KV KZAM Mzdová účetní KZAM Finanční účetní KZAM Specialista v oblasti tržeb KZAM Fakturant KZAM Specialista tržbové účtárny KZAM Kontrolor v oblasti tržeb KZAM Personalista KZAM Ekonom práce a mezd KZAM Nákupčí KZAM Agent pohraniční přechodové stanice KZAM Celní deklarant KZAM Komerční pracovník KZAM Asistent / Asistentka KZAM Zaměstnanec hospodářské správy KZAM Technik podpory IT Příloha č. 4: Hlavní třída 4 - Popis KZAM Úředníci KZAM Operátor dat KZAM Administrativní pracovník KZAM Skladník KZAM Strojmistr KZAM Dispečer KZAM Dopravní dispečer KZAM Samostatný technik KZAM Vozový disponent KZAM Výpravčí na vlečce KZAM Dozorčí KZAM Komandující KZAM Nákladní pokladník KZAM Archivář (celkem 152)

8 Příloha č. 5: Hlavní třída 7 - Popis KZAM Řemeslníci a opraváři KZAM Lakýrník, natěrač KZAM Svářeč KZAM Provozní zámečník KZAM Soustružník kovů KZAM Opravář kolejových vozidel KZAM Provozní elektrikář KZAM Elektromechanik KZAM Mechanik a opravář elektronických přístrojů KZAM Truhlář KZAM Čalouník KZAM Kontrolor, diagnostik Příloha č. 6: Hlavní třída 8 - Popis KZAM Obsluha strojů a zařízení, montéři KZAM Strojvedoucí instruktor KZAM Strojvedoucí KZAM Strojvedoucí v přípravě KZAM Vedoucí posunu KZAM Posunovač KZAM Výhybkář KZAM Tranzitér KZAM Tranzitér přípravář KZAM Dozorce KZAM Vozmistr KZAM Řidič osobního automobilu KZAM Řidič KZAM Traťový strojník KZAM Strojník pracovních strojů KZAM Jeřábník Příloha č. 7: Hlavní třída 9 - Popis KZAM Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci KZAM Pomocný skladník KZAM Manipulační dělník (celkem 152)

9 Příloha č. 8: Související normy Příloha č. 9: Přehled platných zdravotních způsobilostí Příloha č. 10: Rejstřík dle kódu KZAM Příloha č. 11: Rejstřík dle názvu KZAM/abecední Příloha č. 12: Převodní rejstřík původních KZAM Seznam příloh - viz obsah 9 (celkem 152)

10 1 Úvod 1.1 ve společnosti ČDC vychází z Národní klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO), která byla s účinností od zavedena sdělením Českého statistického úřadu č.206/2010 Sb. ze dne ve znění platných aktualizací zveřejněných ve Sbírce zákonů. 1.2 CZ-ISCO nahrazuje národní klasifikaci zaměstnání KZAM-R. CZ-ISCO je číselné označení jednotlivých zaměstnání KZAM, je pětimístná, do čtvrté úrovně je převzata z mezinárodního standardu ISCO-08 (klasifikace Mezinárodní organizace práce ILO); pátá úroveň byla rozšířena podle potřeb českého trhu práce. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností a znalostí přiřazených k pracovní činnosti/k zaměstnání. 1.3 Přehled hlavních tříd CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 2 Specialisté 3 Techničtí a odborní pracovníci 4 Úředníci 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách */přeškrtnuté hlavní třídy se v ČDC nevyskytují 1.4 Číselný kód KZAM dle CZ-ISCO je pětimístný a je konstruován dle uvedeného příkladu: 8 hlavní třída zaměstnání - Obsluha strojů a zařízení, montéři 83 třída zaměstnání - Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 831 skupina zaměstnání - Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 8312 podskupina zaměstnání - Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci kategorie zaměstnání Tranzitéři (dělníci) 1.5 Tato Směrnice definuje konkrétní zaměstnání KZAM, které se v ČDC vyskytují, nebo o kterých se předpokládá, že se mohou vyskytnout, a je základem pro další nastavené procesy ve společnosti. 10 (celkem 152)

11 1.6 KZAM je vyjádřeno číslem (složení viz bod 1.4) a názvem. V případě, že v číselníku CZ- ISCO neexistuje pro dané zaměstnání číselné označení a název, bylo pro potřeby ČDC číslo nově složeno, včetně tzv. alternativního názvu. Do statistických výkazů je zaměstnání zapracováno vždy pod existujícím číselným kódem a názvem dle platného číselníku CZ- ISCO. 1.7 Každý zaměstnanec je přiřazen pouze na jednom tzv. kmenovém KZAM. Tento KZAM je rovněž uveden nejen v IS EGJE, ale je zapracován i ve všech pracovněprávních dokumentech. Při kumulaci pracovních činností z různých KZAM (nikoliv při kumulaci zaměstnání - KZAM) se posuzuje těžiště pracovní činnosti a v oblasti odměňování je postupováno v souladu se zněním PKS. 1.8 Ze strany vedoucích zaměstnanců je povinností zabezpečit, aby při kumulaci pracovních činností z různých KZAM byla u příslušného zaměstnance dosažena nezbytná odborná a zdravotní způsobilost pro zajištění výkonu všech uložených pracovních povinností. 1.9 Ke každému KZAM je ve směrnici přiděleno několik dalších parametrů. a) mzdové zařazení včetně uvedení příkladu pracovních činností, které jsou v daném zaměstnání zajišťovány b) nejnižší možné doporučené vzdělání, c) základní zdravotní způsobilost s popisem podle normy pro posuzování zdravotní způsobilosti uvedené v IN PERs-25-B-2012 Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců viz příloha č. 9, d) stanovení základních odborných způsobilostí dle IN PERs-28-B-2009 Zkušební a výcvikový řád popř. dle legislativních norem, e) další případné doplňující odborné způsobilosti podle vykonávaných činností Uvedené příklady pracovních činností nemohou plně popsat veškeré pracovní úkony, které by měly být v konkrétním KZAM vykonávány. Ve většině případů se jedná jen o obecný popis vykonávaných činností ve vazbě na konkrétní zaměstnání. Konkrétní popis pracovních činností, které zaměstnanci zajišťují v rámci přiřazení do KZAM, je definován pro každé pracovní místo podle nastavených technologických postupů a procesů v rámci 11 (celkem 152)

12 stanoveného pracoviště JOS v IS EGJE. Definice pracovních činností z popisu pracovního místa je základem pro obsah pracovní náplně Organizačním řádem JOS jsou pro jednotlivé útvary definovány činnosti, které jsou v rámci konkrétního útvaru zajišťovány jednotlivými zaměstnanci. V případě administrativních zaměstnanců s pracovním zařazením v rámci GŘ či aparátech JOS je v IS EGJE konkrétněji definován a rozpracován popis pracovních činností, který je dále využit pro zpracování pracovní náplně V rámci systemizace pracovních míst je přiřazení KZAM ke každému pracovnímu místu jedním ze základních nástrojů pro personální administraci zaměstnanců. Při zpracování systemizace pracovních míst, zajištění popisu konkrétního pracovního místa, činností, které jsou na PM zajišťovány, a přiřazení parametrů uvedených v bodě 1.9 je při zpracování v IS EGJE postupováno v souladu s IN PERs-43-B-2011 Systemizace pracovních míst. 2 Mzdové ohodnocení jednotlivých KZAM 2.1 Podle vykonávaných činností je u každého KZAM stanoveno mzdové zařazení - doporučení pro zařazení do uvedených tarifních stupňů podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a významu práce pro ČDC. Tarifní stupně odpovídají mzdovým tarifům stanoveným platnou PKS. Zaměstnanec, který vykonává alespoň jednu z činností vyššího TS, je zařazen do příslušného vyššího TS. 2.2 V případě zaměstnance, kterému byly stanoveny konkrétní úkony související s řízením a organizací práce skupiny zaměstnanců jednoho zaměstnání na jednom pracovišti, zařazuje se zaměstnanec do příslušného zaměstnání dle své odbornosti o jeden TS výše než ostatní. Stejně se postupuje i v dalších případech, kdy zaměstnanec organizuje a řídí pracovní činnosti přidělených zaměstnanců, případně celých čet, včetně zajišťování personální potřeby a obsazování do směn a vedení evidence a přehledů o výkonech určené skupiny zaměstnanců. Tento postup může ředitel JOS uplatnit pouze se souhlasem člena představenstva pověřeného řízením úseku provozu. 12 (celkem 152)

13 2.3 Tato směrnice je v oblasti odměňování jen základní podpůrnou IN; pro účely odměňování je jako základní řídící IN stanovena platná PKS a PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení, které definují systém odměňování zaměstnanců ČDC. 2.4 Použití mzdového zařazení u jednotlivých pracovních míst je rovněž uvedeno i v systemizaci pracovních míst příslušných JOS. 3 Vzdělání Písmenné označení vzdělání v tabulce je stanoveno Klasifikací kmenových oborů vzdělávání (KKOV, vydávaný ČSÚ): Kód vzdělání A B C D E J H K M L N R T V Název vzdělání bez vzdělání neúplné základní vzdělání (dokončený 1. stupeň základní školy) základní vzdělání (jednoletá a dvouletá praktická škola) nižší střední vzdělání (tříletá příprava v praktické škole) nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu střední odborné vzdělání s výučním listem (absolvent nematuritních vzdělávacích programů) úplné střední všeobecné vzdělání úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou vyšší odborné vzdělání (vyšší odborné školy, konzervatoře, pomaturitní studium spec.) bakalářské vzdělání (VŠ vzdělání doporučené absolvováním bakalářských zkoušek) vysokoškolské vzdělání (magisterské, inženýrské a lékařské programy) doktorské vzdělání (doktorský studijní program, postgraduální; studium a vědecká výchova) V IS EGJE je ke každému pracovnímu místu přiřazen nejnižší možný kód doporučeného vzdělání. 13 (celkem 152)

14 4 Odborná a zdravotní způsobilost 4.1 U každého KZAM je přiřazena nejnižší odborná (Kabinet BOZP) a zdravotní způsobilost ve vztahu k činnostem při provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou stanoveny dle IN ČDC. Zvláštní zdravotní způsobilost, která může být přiřazena jen některým zaměstnancům, je např. vyšetření pro práci v noci (ZZ026). 4.2 Ve vazbě na konkrétní zařazení zaměstnanců na jednotlivá pracovní místa může být dle místních podmínek pracovišť definovaných technologickými procesy a postupy stanovena v zájmu dodržení všech ustanovení ZP, dalších právních norem ČR (např. v oblasti BOZP) a IN ČDC vyšší odborná i zdravotní způsobilost. Příklad: Zaměstnanec je zařazen do KZAM Opravář kolejových vozidel a nemá stanovenu mimo kabinetu BOZP žádnou odbornou způsobilost. Stanovená Zdravotní způsobilost je ZZ022 - kategorie pracovního rizika 2 (stanovená vyhláškou 432/2003 Sb.) Ve chvíli, kdy je na konkrétním pracovišti sám a musí si zajistit převoz náhradního dílu motorovým vozíkem, je u příslušného pracovního místa doplněna tato činnost a zaměstnanec musí mít z hlediska odborné způsobilosti doplněn průkaz k řízení motorových vozíků a k tomu i další návaznou zdravotní způsobilost ZZ033 bod 4. /část II. příl. 2 vyhl. č.79/2013 Sb. - obsluha a řízení motor., elektr. a vysokozdvižných vozíků. Pokud tento náhradní díl má i sám přivařit, musí být z hlediska odborné způsobilosti držitel svářečského průkazu a navazuje další zdravotní způsobilost ZZ032 bod 7. /část II. příl. 2 vyhl. č.79/2013 Sb. - obsluha nebo opravy tlak. nádob a lahví, turbokompresorů. 4.3 V případě zaměstnanců organizačně zařazených do útvarů GŘ a aparátů JOS je stanovena základní odborná způsobilost Základní počítačová gramotnost v rozsahu kurzů Základní kurz v oblasti IT bezpečnosti a kurzů produktů společnosti Microsoft odpovídající aktuálně využívané licenci ve společnosti ČD Cargo, a.s. Kurzy Microsoft není nutné absolvovat v případě doložení certifikátu ECDL Start nebo ECDL Komplet. 4.4 Ředitel JOS zodpovídá za to, že zaměstnanci bude přidělen jen takový výkon pracovních úkonů (pracovních činností), pro který je odborně a zdravotně způsobilý. 14 (celkem 152)

15 5 Platnost směrnice Tato směrnice byla projednána s odborovými partnery s účinností od a s jejich souhlasem se k datu ruší interní norma PERs-40-B-2010 Katalog povolání a všechna návazná opatření, pokyny, výklady a další vydané dokumenty k této IN. 6 Podpisová doložka 15 (celkem 152)

16 Příloha 1: Hlavní třída 1 - Popis KZAM Zákonodárci a řídící pracovníci Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy a skupiny, které je možno v ČDC použít: Třída 11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Skupina: o 112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) Třída 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností Skupina: o 121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností o 122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností Třída 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a příbuzných oborech Skupina: o 132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech Třída 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci Skupina: o 143 Ostatní řídící pracovníci 16 (celkem 152)

17 KZAM Předseda Představenstva KZAM Člen Představenstva Představenstvo se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. KZAM Předseda Dozorčí rady KZAM Člen Dozorčí rady Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. KZAM Předseda Výboru pro audit KZAM Člen Výboru pro audit Výbor pro audit v rámci své působnosti sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti Výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. Vymezení hlavních oblastí odpovědnosti a kompetencí je řídícím orgánům dáno Stanovami ČDC. Tyto KZAM jsou ve společnosti používány jen pro účely zajištění vazeb z IS EGJE do návazných IS společnosti v rámci řádného zajištění činnosti jednotlivých členů řídících orgánů. 17 (celkem 152)

18 KZAM Generální ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. koordinuje činnost všech JOS a dohlíží nad obchodním vedením společnosti, koordinují a řídí činnost obchodního ředitele, provozního ředitele, finančního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců ČDC, vymezení hlavních oblastí odpovědnosti a kompetencí je dáno Stanovami ČDC. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 18 (celkem 152)

19 KZAM Finanční ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, dohled nad tokem peněz a nad finančními nástroji, vypracování finančních zpráv a zpráv vyžadovaných podle zákonů. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 19 (celkem 152)

20 KZAM Obchodní ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, obchodní ředitel je pověřen vedením jednání souvisejících s rozvojem logistických center stanovuje a rozvíjí obchodní strategii organizace. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 20 (celkem 152)

21 KZAM Provozní ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, provozní ředitel organizuje opatření krizového řízení a bezpečnosti dle požadavků bezpečnostního ředitele prostřednictvím ředitelů PJ a SOKV, provozní ředitel odpovídá za vyšetřování mimořádných událostí vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy dopravcem ČDC ve spolupráci se SŽDC (na základě smluvního vztahu) a DI, provozní ředitel odpovídá za zavedení systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy v rozsahu právními předpisy stanovených podmínek a zajištění jejich dodržování v ČDC. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 21 (celkem 152)

22 KZAM Ředitel odboru Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod řízeného odboru, v rámci řízeného odboru jsou mu přímo podřízeni vedoucí oddělení nebo skupin (podle organizační struktury), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 22 (celkem 152)

23 KZAM Vedoucí oddělení Mzdové zařazení: TS 16, SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod oddělení, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli příslušného odboru, resp. řediteli úseku, pokud to vyplývá z organizační struktury, v rámci řízeného oddělení řídí podřízené zaměstnance (podle organizační struktury). K - Úplné střední všeobecné vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 23 (celkem 152)

24 KZAM Vedoucí skupiny Mzdové zařazení: TS 15, SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod skupiny, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti vedoucímu oddělení nebo řediteli odboru, resp. řediteli JOS, tak to vyplývá z organizační struktury, v rámci řízené skupiny řídí podřízené zaměstnance. K - Úplné střední všeobecné vzdělání Kabinet BOZP DSt-7, ZOZ, VT-2 pro vedoucího skupiny ŘLČ na PJ PZ-1, PM-3, DO-1, DD-4 pro vedoucího skupiny technologie na PJ VT-3 pro některé vedoucí skupin SOKV ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu - pro vedoucího skupiny PJ 24 (celkem 152)

25 KZAM Ředitel jednotky organizační struktury Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod JOS, v rámci JOS jsou mu přímo podřízeni další vedoucí zaměstnanci (podle organizační struktury JOS), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 25 (celkem 152)

26 KZAM Vedoucí provozního pracoviště Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod provozního pracoviště, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli PJ, v rámci provozního pracoviště jsou mu přímo podřízeni další vedoucí zaměstnanci (podle organizační struktury JOS), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. K - Úplné střední všeobecné vzdělání PZ-1 Základní přepravní PK-2 Komerční v případě činností spojených s kontrolou pokladen PM-3 Velká přepravní DO-1 Odbavení vlaku DD-4 Dispečer ZZ V Zkouška způsobilosti k činnostem na brzdovém zařízení kolejových vozidel v nákladní dopravě ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 26 (celkem 152)

27 KZAM Vedoucí oprav vozidel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. řízení, organizace a koordinace opravárenských procesů v podmínkách vymezené působnosti oprav a údržby kolejových vozidel v SOKV, řízení, organizace a koordinace složitých opravárenských procesů a volby optimalizace postupů a způsobů řešení problémů spojených s obtížnými podmínkami v působnosti SOKV, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli SOKV. K - Úplné střední všeobecné vzdělání VT-3 Technický zaměstnanec ZZ-TV Zkouška způsobilosti pro zaměstnance oprav tažených vozidel (jen u NV) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 27 (celkem 152)

28 KZAM Vedoucí opravny kolejových vozidel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. řídí chod opravny a podřízené zaměstnance, kontroluje dodržování platných IN v oblasti vykonávané činnosti, podílí se a organizuje kontrolní činnost v oblasti vykonávané činnosti. K - Úplné střední všeobecné vzdělání VT-3 Technický zaměstnanec ZZ-TV Zkouška způsobilosti pro zaměstnance oprav tažených vozidel (jen u NV) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 28 (celkem 152)

29 Příloha č. 2: Hlavní třída 2 - Popis KZAM Specialisté Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy a skupiny, které je možno v ČDC použít: Třída 21 Specialisté v oblasti vědy a techniky Skupina: o 213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech o 214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech Třída 24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě Skupina: o 241 Specialisté v oblasti financí o o 242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností Třída 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Skupina: o 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací o 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí Třída 26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech Skupina: o 261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech o 263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 29 (celkem 152)

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010

Katalog povolání. PERs40-A-2010. Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15.9.2010 Katalog povolání Typ interní normy Směrnice Označení PERs40-A-2010 Nahrazuje Katalog prací ČD, a.s. Změna č. - Účinnost od 1.10.2010 Datum vydání Platí do Odvolání Navrhovatel Zpracovatel Ing. Milan Trbušek

Více

Katalog povolání. Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15. 9. 2010/28.12.

Katalog povolání. Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. JUDr. Ivo Veselý Ředitel odboru lidských zdrojů 15. 9. 2010/28.12. Katalog povolání Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs40- B-A-2010 Katalog prací ČD, a.s. Změna č. -1.změna Účinnost od 1.10.2010/1.1.2012 Datum vydání 28.12.2011 Platí do Odvolání Navrhovatel

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více