Katalog zaměstnání. PERs-44-B PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12."

Transkript

1 Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č Účinnost od Datum vydání Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář Zpracovatel Bc. Věra Drncová Schválil Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne jméno funkce datum Součinnost při vytvoření IN Ing. Hana Kawiková, Štefan Petříček, Ing. Rudolf Plochý, Ing. Pavel Houda, Ph.D., Ing.Vladimíra Vejvodová, Petr Sauer Omezení přístupu bez omezení Počet stran 152 Počet příloh 12 Forma vydání elektronicky i tiskem

2 Rozsah znalostí JOS Funkce Znalost 1 GŘ Vedoucí zaměstnanci, úplná Zaměstnanci odboru lidských zdrojů JOS: PJ, SOKV, OPT, ŘP Vedoucí zaměstnanci, úseky PaM úplná ČDC Všichni zaměstnanci informativní 1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků 2 (celkem 152)

3 Seznam použitých značek a zkratek Zkratka Význam BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví CEVIS Centrální vozový system - aplikace CNP Centrální nákladní pokladna- aplikace CO Controlling modul v SAP CZ-ISCO Národní klasifikace zaměstnání ČD České dráhy, a.s. ČDC ČD Cargo, a. s. ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DI Drážní inspekce DISC Dispečerský systém Cargo Operativní řízení- aplikace DHM Drobný majetek DLHM Dlouhodobý hmotný majetek DM Drobný majetek DP Dohadné položky DPČ Dohoda o pracovní činnosti DPH Daň z přidané hodnoty DPP Dohoda o provedení práce DÚ Drážní úřad EU Evropská unie GŘ ČDC Generální ředitelství ČD Cargo, a.s. GVD Grafikon vlakové dopravy HV Hnací vozidlo HW Hardware technické vybavení počítače ICT Informační a komunikační technologie IN Interní norma ČDC IS Informační systém ISCED Mezinárodní klasifikace vzdělání IS EGJE Elanor Global Java Edition personální a mzdový informační systém ISO International Organization for Standardization IT Informační technologie IŽD Inženýr železniční dopravy JOS Jednotka organizační struktury ČDC KV Kolejová vozidla KZAM Kód zaměstnání ND Nákladní doprava NDT Nedestruktivní metoda testování NV Nákladní vozy O10 Odbor lidských zdrojů GŘ 3 (celkem 152)

4 OCHL Oblastní chemická laboratoř OKV Opravna kolejových vozidel OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky OPT Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc JOS ČDC OŘ Organizační řád PCHL Provozní chemická laboratoř PJ Provozní jednotka JOS ČDC PKS Podniková kolektivní smlouva PPS Pohraniční přechodová stanice PRIS Provozní informační system- aplikace ČDC Registr IN ČDC elektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu ČD Cargo, a.s. RIBŽD Regionální inspektorát bezpečnosti drážní dopravy RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RNS Reklamace a náhrady škod aplikace ČDC ŘP Řízení provozu Česká Třebová JOS ČDC SAP Softwarový produkt SAP R/3 SAP MM Modul SAP R/3 - Materials Management - Skladové hospodářství a logistika SM Smluvní mzda SOKV Středisko oprav kolejových vozidel JOS ČDC SW Software programové vybavení počítače SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TS Tarifní stupeň TVZ Tarif ČD Cargo, a.s. ÚDIV Ústřední dirigování vozů- aplikace ČDC UIC Mezinárodní železniční unie UTZ Určené technické zařízení VÚŽ Výzkumný ústav železniční ZP Zákoník práce ZT Zákaznický tarif ŽD Železniční doprava ŽKV Železniční kolejová vozidla 4 (celkem 152)

5 Obsah 1 Úvod Mzdové ohodnocení jednotlivých KZAM Vzdělání Odborná a zdravotní způsobilost Platnost směrnice Podpisová doložka Příloha 1: Hlavní třída 1 - Popis KZAM Zákonodárci a řídící pracovníci KZAM Předseda Představenstva KZAM Člen Představenstva KZAM Předseda Dozorčí rady KZAM Člen Dozorčí rady KZAM Předseda Výboru pro audit KZAM Člen Výboru pro audit KZAM Generální ředitel KZAM Finanční ředitel KZAM Obchodní ředitel KZAM Provozní ředitel KZAM Ředitel odboru KZAM Vedoucí oddělení KZAM Vedoucí skupiny KZAM Ředitel jednotky organizační struktury KZAM Vedoucí provozního pracoviště KZAM Vedoucí oprav vozidel KZAM Vedoucí opravny kolejových vozidel Příloha č. 2: Hlavní třída 2 - Popis KZAM Specialisté KZAM Ekolog KZAM Specialista pro přepravy nebezpečných věcí KZAM Specialista řízení provozu KZAM Specialista v oblasti ISO KZAM Specialista plánování kapacit KZAM Specialista v oblasti dopravy (celkem 152)

6 KZAM Specialista v oblasti bezpečnosti KZAM Oborový specialista KZAM Stavební inženýr KZAM Strojní inženýr KZAM Specialista údržby a oprav kolejových vozidel KZAM Specialista v opravárenství KZAM Technolog KZAM Specialista kontroly provozu KZAM Specialista bezpečnosti práce a ochrany zdraví KZAM Specialista technologie a provozních podmínek KZAM Metodik mzdového účetnictví KZAM Hlavní účetní KZAM Interní auditor KZAM Metodik účetnictví KZAM Daňový specialista KZAM Specialista mzdových rozborů KZAM Specialista finančního účetnictví KZAM Specialista investic a nákupu KZAM Specialista oblasti pojištění KZAM Tajemník vedení společnosti KZAM Specialista personálního řízení KZAM Specialista personálního rozvoje KZAM Specialista propagace a reklamy KZAM Obchodní manažer KZAM Specialista oblasti obchodu KZAM Specialista podpory prodeje KZAM Systémový analytik KZAM Administrátor informačního systému KZAM Specialista v oblasti bezpečnosti dat KZAM Podnikový právník KZAM Odborný ekonom KZAM Specialista nákupu a zásobování KZAM Specialista ekonomiky a plánování KZAM Specialista financování KZAM Specialista controllingu a reportingu KZAM Ekonomický analytik (celkem 152)

7 Příloha č. 3: Hlavní třída 3 - Popis KZAM Techničtí a odborní pracovníci KZAM Technik požární ochrany KZAM Strojírenský technik KZAM Referent kvality KZAM Mistr KV KZAM Mzdová účetní KZAM Finanční účetní KZAM Specialista v oblasti tržeb KZAM Fakturant KZAM Specialista tržbové účtárny KZAM Kontrolor v oblasti tržeb KZAM Personalista KZAM Ekonom práce a mezd KZAM Nákupčí KZAM Agent pohraniční přechodové stanice KZAM Celní deklarant KZAM Komerční pracovník KZAM Asistent / Asistentka KZAM Zaměstnanec hospodářské správy KZAM Technik podpory IT Příloha č. 4: Hlavní třída 4 - Popis KZAM Úředníci KZAM Operátor dat KZAM Administrativní pracovník KZAM Skladník KZAM Strojmistr KZAM Dispečer KZAM Dopravní dispečer KZAM Samostatný technik KZAM Vozový disponent KZAM Výpravčí na vlečce KZAM Dozorčí KZAM Komandující KZAM Nákladní pokladník KZAM Archivář (celkem 152)

8 Příloha č. 5: Hlavní třída 7 - Popis KZAM Řemeslníci a opraváři KZAM Lakýrník, natěrač KZAM Svářeč KZAM Provozní zámečník KZAM Soustružník kovů KZAM Opravář kolejových vozidel KZAM Provozní elektrikář KZAM Elektromechanik KZAM Mechanik a opravář elektronických přístrojů KZAM Truhlář KZAM Čalouník KZAM Kontrolor, diagnostik Příloha č. 6: Hlavní třída 8 - Popis KZAM Obsluha strojů a zařízení, montéři KZAM Strojvedoucí instruktor KZAM Strojvedoucí KZAM Strojvedoucí v přípravě KZAM Vedoucí posunu KZAM Posunovač KZAM Výhybkář KZAM Tranzitér KZAM Tranzitér přípravář KZAM Dozorce KZAM Vozmistr KZAM Řidič osobního automobilu KZAM Řidič KZAM Traťový strojník KZAM Strojník pracovních strojů KZAM Jeřábník Příloha č. 7: Hlavní třída 9 - Popis KZAM Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci KZAM Pomocný skladník KZAM Manipulační dělník (celkem 152)

9 Příloha č. 8: Související normy Příloha č. 9: Přehled platných zdravotních způsobilostí Příloha č. 10: Rejstřík dle kódu KZAM Příloha č. 11: Rejstřík dle názvu KZAM/abecední Příloha č. 12: Převodní rejstřík původních KZAM Seznam příloh - viz obsah 9 (celkem 152)

10 1 Úvod 1.1 ve společnosti ČDC vychází z Národní klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO), která byla s účinností od zavedena sdělením Českého statistického úřadu č.206/2010 Sb. ze dne ve znění platných aktualizací zveřejněných ve Sbírce zákonů. 1.2 CZ-ISCO nahrazuje národní klasifikaci zaměstnání KZAM-R. CZ-ISCO je číselné označení jednotlivých zaměstnání KZAM, je pětimístná, do čtvrté úrovně je převzata z mezinárodního standardu ISCO-08 (klasifikace Mezinárodní organizace práce ILO); pátá úroveň byla rozšířena podle potřeb českého trhu práce. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností a znalostí přiřazených k pracovní činnosti/k zaměstnání. 1.3 Přehled hlavních tříd CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 2 Specialisté 3 Techničtí a odborní pracovníci 4 Úředníci 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách */přeškrtnuté hlavní třídy se v ČDC nevyskytují 1.4 Číselný kód KZAM dle CZ-ISCO je pětimístný a je konstruován dle uvedeného příkladu: 8 hlavní třída zaměstnání - Obsluha strojů a zařízení, montéři 83 třída zaměstnání - Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 831 skupina zaměstnání - Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 8312 podskupina zaměstnání - Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci kategorie zaměstnání Tranzitéři (dělníci) 1.5 Tato Směrnice definuje konkrétní zaměstnání KZAM, které se v ČDC vyskytují, nebo o kterých se předpokládá, že se mohou vyskytnout, a je základem pro další nastavené procesy ve společnosti. 10 (celkem 152)

11 1.6 KZAM je vyjádřeno číslem (složení viz bod 1.4) a názvem. V případě, že v číselníku CZ- ISCO neexistuje pro dané zaměstnání číselné označení a název, bylo pro potřeby ČDC číslo nově složeno, včetně tzv. alternativního názvu. Do statistických výkazů je zaměstnání zapracováno vždy pod existujícím číselným kódem a názvem dle platného číselníku CZ- ISCO. 1.7 Každý zaměstnanec je přiřazen pouze na jednom tzv. kmenovém KZAM. Tento KZAM je rovněž uveden nejen v IS EGJE, ale je zapracován i ve všech pracovněprávních dokumentech. Při kumulaci pracovních činností z různých KZAM (nikoliv při kumulaci zaměstnání - KZAM) se posuzuje těžiště pracovní činnosti a v oblasti odměňování je postupováno v souladu se zněním PKS. 1.8 Ze strany vedoucích zaměstnanců je povinností zabezpečit, aby při kumulaci pracovních činností z různých KZAM byla u příslušného zaměstnance dosažena nezbytná odborná a zdravotní způsobilost pro zajištění výkonu všech uložených pracovních povinností. 1.9 Ke každému KZAM je ve směrnici přiděleno několik dalších parametrů. a) mzdové zařazení včetně uvedení příkladu pracovních činností, které jsou v daném zaměstnání zajišťovány b) nejnižší možné doporučené vzdělání, c) základní zdravotní způsobilost s popisem podle normy pro posuzování zdravotní způsobilosti uvedené v IN PERs-25-B-2012 Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců viz příloha č. 9, d) stanovení základních odborných způsobilostí dle IN PERs-28-B-2009 Zkušební a výcvikový řád popř. dle legislativních norem, e) další případné doplňující odborné způsobilosti podle vykonávaných činností Uvedené příklady pracovních činností nemohou plně popsat veškeré pracovní úkony, které by měly být v konkrétním KZAM vykonávány. Ve většině případů se jedná jen o obecný popis vykonávaných činností ve vazbě na konkrétní zaměstnání. Konkrétní popis pracovních činností, které zaměstnanci zajišťují v rámci přiřazení do KZAM, je definován pro každé pracovní místo podle nastavených technologických postupů a procesů v rámci 11 (celkem 152)

12 stanoveného pracoviště JOS v IS EGJE. Definice pracovních činností z popisu pracovního místa je základem pro obsah pracovní náplně Organizačním řádem JOS jsou pro jednotlivé útvary definovány činnosti, které jsou v rámci konkrétního útvaru zajišťovány jednotlivými zaměstnanci. V případě administrativních zaměstnanců s pracovním zařazením v rámci GŘ či aparátech JOS je v IS EGJE konkrétněji definován a rozpracován popis pracovních činností, který je dále využit pro zpracování pracovní náplně V rámci systemizace pracovních míst je přiřazení KZAM ke každému pracovnímu místu jedním ze základních nástrojů pro personální administraci zaměstnanců. Při zpracování systemizace pracovních míst, zajištění popisu konkrétního pracovního místa, činností, které jsou na PM zajišťovány, a přiřazení parametrů uvedených v bodě 1.9 je při zpracování v IS EGJE postupováno v souladu s IN PERs-43-B-2011 Systemizace pracovních míst. 2 Mzdové ohodnocení jednotlivých KZAM 2.1 Podle vykonávaných činností je u každého KZAM stanoveno mzdové zařazení - doporučení pro zařazení do uvedených tarifních stupňů podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a významu práce pro ČDC. Tarifní stupně odpovídají mzdovým tarifům stanoveným platnou PKS. Zaměstnanec, který vykonává alespoň jednu z činností vyššího TS, je zařazen do příslušného vyššího TS. 2.2 V případě zaměstnance, kterému byly stanoveny konkrétní úkony související s řízením a organizací práce skupiny zaměstnanců jednoho zaměstnání na jednom pracovišti, zařazuje se zaměstnanec do příslušného zaměstnání dle své odbornosti o jeden TS výše než ostatní. Stejně se postupuje i v dalších případech, kdy zaměstnanec organizuje a řídí pracovní činnosti přidělených zaměstnanců, případně celých čet, včetně zajišťování personální potřeby a obsazování do směn a vedení evidence a přehledů o výkonech určené skupiny zaměstnanců. Tento postup může ředitel JOS uplatnit pouze se souhlasem člena představenstva pověřeného řízením úseku provozu. 12 (celkem 152)

13 2.3 Tato směrnice je v oblasti odměňování jen základní podpůrnou IN; pro účely odměňování je jako základní řídící IN stanovena platná PKS a PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení, které definují systém odměňování zaměstnanců ČDC. 2.4 Použití mzdového zařazení u jednotlivých pracovních míst je rovněž uvedeno i v systemizaci pracovních míst příslušných JOS. 3 Vzdělání Písmenné označení vzdělání v tabulce je stanoveno Klasifikací kmenových oborů vzdělávání (KKOV, vydávaný ČSÚ): Kód vzdělání A B C D E J H K M L N R T V Název vzdělání bez vzdělání neúplné základní vzdělání (dokončený 1. stupeň základní školy) základní vzdělání (jednoletá a dvouletá praktická škola) nižší střední vzdělání (tříletá příprava v praktické škole) nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu střední odborné vzdělání s výučním listem (absolvent nematuritních vzdělávacích programů) úplné střední všeobecné vzdělání úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou vyšší odborné vzdělání (vyšší odborné školy, konzervatoře, pomaturitní studium spec.) bakalářské vzdělání (VŠ vzdělání doporučené absolvováním bakalářských zkoušek) vysokoškolské vzdělání (magisterské, inženýrské a lékařské programy) doktorské vzdělání (doktorský studijní program, postgraduální; studium a vědecká výchova) V IS EGJE je ke každému pracovnímu místu přiřazen nejnižší možný kód doporučeného vzdělání. 13 (celkem 152)

14 4 Odborná a zdravotní způsobilost 4.1 U každého KZAM je přiřazena nejnižší odborná (Kabinet BOZP) a zdravotní způsobilost ve vztahu k činnostem při provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou stanoveny dle IN ČDC. Zvláštní zdravotní způsobilost, která může být přiřazena jen některým zaměstnancům, je např. vyšetření pro práci v noci (ZZ026). 4.2 Ve vazbě na konkrétní zařazení zaměstnanců na jednotlivá pracovní místa může být dle místních podmínek pracovišť definovaných technologickými procesy a postupy stanovena v zájmu dodržení všech ustanovení ZP, dalších právních norem ČR (např. v oblasti BOZP) a IN ČDC vyšší odborná i zdravotní způsobilost. Příklad: Zaměstnanec je zařazen do KZAM Opravář kolejových vozidel a nemá stanovenu mimo kabinetu BOZP žádnou odbornou způsobilost. Stanovená Zdravotní způsobilost je ZZ022 - kategorie pracovního rizika 2 (stanovená vyhláškou 432/2003 Sb.) Ve chvíli, kdy je na konkrétním pracovišti sám a musí si zajistit převoz náhradního dílu motorovým vozíkem, je u příslušného pracovního místa doplněna tato činnost a zaměstnanec musí mít z hlediska odborné způsobilosti doplněn průkaz k řízení motorových vozíků a k tomu i další návaznou zdravotní způsobilost ZZ033 bod 4. /část II. příl. 2 vyhl. č.79/2013 Sb. - obsluha a řízení motor., elektr. a vysokozdvižných vozíků. Pokud tento náhradní díl má i sám přivařit, musí být z hlediska odborné způsobilosti držitel svářečského průkazu a navazuje další zdravotní způsobilost ZZ032 bod 7. /část II. příl. 2 vyhl. č.79/2013 Sb. - obsluha nebo opravy tlak. nádob a lahví, turbokompresorů. 4.3 V případě zaměstnanců organizačně zařazených do útvarů GŘ a aparátů JOS je stanovena základní odborná způsobilost Základní počítačová gramotnost v rozsahu kurzů Základní kurz v oblasti IT bezpečnosti a kurzů produktů společnosti Microsoft odpovídající aktuálně využívané licenci ve společnosti ČD Cargo, a.s. Kurzy Microsoft není nutné absolvovat v případě doložení certifikátu ECDL Start nebo ECDL Komplet. 4.4 Ředitel JOS zodpovídá za to, že zaměstnanci bude přidělen jen takový výkon pracovních úkonů (pracovních činností), pro který je odborně a zdravotně způsobilý. 14 (celkem 152)

15 5 Platnost směrnice Tato směrnice byla projednána s odborovými partnery s účinností od a s jejich souhlasem se k datu ruší interní norma PERs-40-B-2010 Katalog povolání a všechna návazná opatření, pokyny, výklady a další vydané dokumenty k této IN. 6 Podpisová doložka 15 (celkem 152)

16 Příloha 1: Hlavní třída 1 - Popis KZAM Zákonodárci a řídící pracovníci Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy a skupiny, které je možno v ČDC použít: Třída 11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Skupina: o 112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) Třída 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností Skupina: o 121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností o 122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností Třída 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a příbuzných oborech Skupina: o 132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech Třída 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci Skupina: o 143 Ostatní řídící pracovníci 16 (celkem 152)

17 KZAM Předseda Představenstva KZAM Člen Představenstva Představenstvo se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. KZAM Předseda Dozorčí rady KZAM Člen Dozorčí rady Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. KZAM Předseda Výboru pro audit KZAM Člen Výboru pro audit Výbor pro audit v rámci své působnosti sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti Výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. Vymezení hlavních oblastí odpovědnosti a kompetencí je řídícím orgánům dáno Stanovami ČDC. Tyto KZAM jsou ve společnosti používány jen pro účely zajištění vazeb z IS EGJE do návazných IS společnosti v rámci řádného zajištění činnosti jednotlivých členů řídících orgánů. 17 (celkem 152)

18 KZAM Generální ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. koordinuje činnost všech JOS a dohlíží nad obchodním vedením společnosti, koordinují a řídí činnost obchodního ředitele, provozního ředitele, finančního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců ČDC, vymezení hlavních oblastí odpovědnosti a kompetencí je dáno Stanovami ČDC. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 18 (celkem 152)

19 KZAM Finanční ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, dohled nad tokem peněz a nad finančními nástroji, vypracování finančních zpráv a zpráv vyžadovaných podle zákonů. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 19 (celkem 152)

20 KZAM Obchodní ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, obchodní ředitel je pověřen vedením jednání souvisejících s rozvojem logistických center stanovuje a rozvíjí obchodní strategii organizace. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 20 (celkem 152)

21 KZAM Provozní ředitel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem, např. odpovídá za chod řízeného úseku, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, v rámci řízeného úseku jsou mu přímo podřízeni ředitelé odborů, provozní ředitel organizuje opatření krizového řízení a bezpečnosti dle požadavků bezpečnostního ředitele prostřednictvím ředitelů PJ a SOKV, provozní ředitel odpovídá za vyšetřování mimořádných událostí vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy dopravcem ČDC ve spolupráci se SŽDC (na základě smluvního vztahu) a DI, provozní ředitel odpovídá za zavedení systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy v rozsahu právními předpisy stanovených podmínek a zajištění jejich dodržování v ČDC. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 21 (celkem 152)

22 KZAM Ředitel odboru Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod řízeného odboru, v rámci řízeného odboru jsou mu přímo podřízeni vedoucí oddělení nebo skupin (podle organizační struktury), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 22 (celkem 152)

23 KZAM Vedoucí oddělení Mzdové zařazení: TS 16, SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod oddělení, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli příslušného odboru, resp. řediteli úseku, pokud to vyplývá z organizační struktury, v rámci řízeného oddělení řídí podřízené zaměstnance (podle organizační struktury). K - Úplné střední všeobecné vzdělání Kabinet BOZP ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) 23 (celkem 152)

24 KZAM Vedoucí skupiny Mzdové zařazení: TS 15, SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod skupiny, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti vedoucímu oddělení nebo řediteli odboru, resp. řediteli JOS, tak to vyplývá z organizační struktury, v rámci řízené skupiny řídí podřízené zaměstnance. K - Úplné střední všeobecné vzdělání Kabinet BOZP DSt-7, ZOZ, VT-2 pro vedoucího skupiny ŘLČ na PJ PZ-1, PM-3, DO-1, DD-4 pro vedoucího skupiny technologie na PJ VT-3 pro některé vedoucí skupin SOKV ZZ021 - kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č.432/2003 Sb.) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu - pro vedoucího skupiny PJ 24 (celkem 152)

25 KZAM Ředitel jednotky organizační struktury Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod JOS, v rámci JOS jsou mu přímo podřízeni další vedoucí zaměstnanci (podle organizační struktury JOS), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. R - Bakalářské vzdělání Kabinet BOZP ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 25 (celkem 152)

26 KZAM Vedoucí provozního pracoviště Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. odpovídá za chod provozního pracoviště, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli PJ, v rámci provozního pracoviště jsou mu přímo podřízeni další vedoucí zaměstnanci (podle organizační struktury JOS), vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem. K - Úplné střední všeobecné vzdělání PZ-1 Základní přepravní PK-2 Komerční v případě činností spojených s kontrolou pokladen PM-3 Velká přepravní DO-1 Odbavení vlaku DD-4 Dispečer ZZ V Zkouška způsobilosti k činnostem na brzdovém zařízení kolejových vozidel v nákladní dopravě ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 26 (celkem 152)

27 KZAM Vedoucí oprav vozidel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. řízení, organizace a koordinace opravárenských procesů v podmínkách vymezené působnosti oprav a údržby kolejových vozidel v SOKV, řízení, organizace a koordinace složitých opravárenských procesů a volby optimalizace postupů a způsobů řešení problémů spojených s obtížnými podmínkami v působnosti SOKV, vymezení jeho hlavních oblastí, odpovědnosti a kompetencí je dáno OŘ a Podpisovým řádem, je přímo podřízen a odpovídá za výsledky své činnosti řediteli SOKV. K - Úplné střední všeobecné vzdělání VT-3 Technický zaměstnanec ZZ-TV Zkouška způsobilosti pro zaměstnance oprav tažených vozidel (jen u NV) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 27 (celkem 152)

28 KZAM Vedoucí opravny kolejových vozidel Mzdové zařazení: SM Hlavním obsahem činností uvedeného zaměstnání, je zabezpečení úkolů v rámci zajištění všech pracovních činností stanovených organizačním řádem dle organizačního zařazení, např. řídí chod opravny a podřízené zaměstnance, kontroluje dodržování platných IN v oblasti vykonávané činnosti, podílí se a organizuje kontrolní činnost v oblasti vykonávané činnosti. K - Úplné střední všeobecné vzdělání VT-3 Technický zaměstnanec ZZ-TV Zkouška způsobilosti pro zaměstnance oprav tažených vozidel (jen u NV) ZZ003-2 písm. b) bod 1 vyhl. č.101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu 28 (celkem 152)

29 Příloha č. 2: Hlavní třída 2 - Popis KZAM Specialisté Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy a skupiny, které je možno v ČDC použít: Třída 21 Specialisté v oblasti vědy a techniky Skupina: o 213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech o 214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech Třída 24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě Skupina: o 241 Specialisté v oblasti financí o o 242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností Třída 25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Skupina: o 251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací o 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí Třída 26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech Skupina: o 261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech o 263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 29 (celkem 152)

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. března 2007

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Tímto nařízením se stanoví zařazení

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více