Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu)"

Transkript

1 Vinotéka Návod k použití (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Modely

2

3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny. 2. Toto zařízení používejte pouze pro určený účel, který je uvedený v tomto návodu k použití. 3. Tato vinotéka musí být před použitím řádně instalovaná v souladu s pokyny k instalaci. Viz pokyny pro uzemnění v kapitole o instalaci. 4. Vinotéku nikdy neodpojujte ze síťové zásuvky vytažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a přímým tahem vyjměte ze zásuvky. 5. Před čištěním a případnými opravami vinotéku vždy odpojte od zdroje energie. Poznámka: Pokud toto zařízení z jakéhokoliv důvodu vyžaduje opravu, doporučujeme obrátit se na kvalifi kovaného technika. 6. Pokud je napájecí kabel opotřebovaný nebo jinak poškozený, okamžitě ho nechte opravit nebo vyměnit. Nepoužívejte kabel, zástrčku nebo konektor, které vykazují známky popraskání nebo opotřebení. 7. Tato vinotéka není určena k vestavbě nebo zapuštění do skříňky. Je určena pouze k solitérnímu umístění. 8. Pokud vaši vinotéku nepoužíváte, doporučujeme demontovat z ní dvířka a nechat v ní police. Snížíte tak riziko nebezpečí pro děti. 9. Vinotéku nepoužívejte v případě přítomnosti výbušných výparů. 10. Ve vinotéce neskladujte potraviny, protože její vnitřní teplota nemusí být dostatečně nízká, aby se předešlo zkažení potravin nebo množení bakterií. 11. Zařízení musíte umístit tak, aby byla zásuvka snadno přístupná. 12. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo obdobně kvalifi kovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. 13. Ventilační otvory v krytu zařízení nebo (v případě vestavby spotřebiče) v kuchyňské lince neblokujte. 14. Nesmíte poškodit chladicí obvod. 15. Uvnitř skladovacích prostor tohoto zařízení nepoužívejte elektrická zařízení, pokud tak není přímo doporučeno výrobcem. TYTO POKYNY USCHOVEJTE 1

4 NEBEZPEČÍ Riziko uvíznutí dětí. Před likvidací vaší staré vinotéky demontujte dveře. Nechte police na místě, aby děti nemohly šplhat uvnitř. Děkujeme, že používáte náš výrobek Haier. Tento jednoduchý návod vás provede co nejvhodnějším používáním Číslo modelu vaší vinotéky. Nezapomeňte si poznamenat model Výrobní číslo a výrobní číslo. Jsou uvedeny na štítku na zadní straně vinotéky. Datum nákupu Připněte si váš účet k návodu. Budete ho potřebovat v případě záruční opravy. 2

5 Obsah STRANA Důležitá bezpečnostní opatření...1 Části a funkce...4 Instalace vaší vinotéky...5 Vybalení vaší vinotéky...5 Vyrovnání vaší vinotéky...5 Řádné větrání...5 Požadavky na elektrické parametry...6 Instalační omezení...6 Použití prodlužovacích kabelů...6 Funkce a použití vaší vinotéky...7 Výchozí nastavení...7 Nastavení teploty...7 Vnitřní ventilátor...8 Displej a ovladač vlhkosti...8 Police...9 Deodorizér...9 Vnitřní osvětlení...9 Normální provozní zvuky...9 Řádná péče a čištění vinotéky...10 Čištění a údržba Výměna žárovky Přerušení napájení Péče v případě dovolené a při stěhování Odstraňování problémů

6 Části a funkce (Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu) 1. LED displej teploty 2. Displej vlhkosti 3. Zvýšení teploty 4. Tlačítko nastavení teploty 5. Snížení teploty 6. Tlačítko vnitřního osvětlení 7. Vnitřní ventilátor 8. Žárovka 9. Vnitřní police (objem a styl se mohou lišit podle modelu) 10. Nastavitelné vyrovnávací nožky 11. Ovladač vlhkosti 12. Deodorizér 4

7 Instalace vaší vinotéky Vybalení vaší vinotéky 1. Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně pěnového podstavce a všech lepicích pásek přidržujících příslušenství vinotéky uvnitř i vně. 2. Před zapojením ke zdroji energie vinotéku zkontrolujte a odstraňte jakékoliv zbytky obalů, lepicích pásek nebo tištěných materiálů. Vyrovnání vaší vinotéky Vaše vinotéka má čtyři vyrovnávací nohy, umístěné v předních i zadních rozích. Po správném umístění vinotéky na její místo ji můžete vyrovnat. Vyrovnávací nohy nastavíte jejich otáčením - ve směru hodinových ručiček vinotéku zdviháte a proti směru hodinových ručiček ji spouštíte. Řádné větrání Maximální efektivitu, pro kterou je vinotéka navržena, zajistíte jejím umístěním do místnosti s řádným větráním a elektrickou zásuvkou. Níže jsou doporučené vzdálenosti objektů od vinotéky: Ze strany...50 mm Shora...50 mm Zezadu...50 mm Aby vinotéka řádně chladila, nepřeplňujte ji. Poznámka: Pokud jste vinotéku z jakéhokoliv důvodu naklonili, vyčkejte 24 hodin, než ji připojíte ke zdroji energie. 5

8 Požadavky na elektrické parametry Zkontrolujte, že je v dosahu vhodná zásuvka ( V, 15 A) s řádným uzemněním. Vyvarujte se používání tříkolíkových adaptérů nebo odstranění třetího uzemňovacího kolíku z důvodu možnosti použití dvoukolíkové zásuvky. To je velmi nebezpečné, protože tím odstraníte uzemnění vinotéky, a hrozí riziko zásahu elektrickým proudem. Instalační omezení Nestavte vinotéku do míst nedostatečně izolovaných nebo vytápěných, např. do garáže apod. Zvolte pro vinotéku vhodné místo s pevným, rovným povrchem, mimo přímé sluneční záření a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů, podlahového topení, sporáků apod. Jakoukoliv nerovnost podlahy vyrovnejte pomocí vyrovnávacích noh umístěných v předních i zadních rozích dna vinotéky. Vaše vinotéka je vyrobena jako volně stojící. Není určena pro vestavbu. Použití prodlužovacích kabelů Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu, jelikož za určitých podmínek může dojít k ohrožení bezpečnosti. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, používejte pouze 3žilový prodlužovací kabel schválený podle bezpečnostní normy DIN VDE Uvedený výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný nebo vyšší než elektrický výkon zařízení. 6

9 Funkce a použití vaší vinotéky Výchozí nastavení Po zapojení zařízení do zásuvky ho nechte 30 minut běžet bez jakýchkoliv úprav, aby se aklimatizovalo. Během tohoto intervalu je výchozí teplota 13 C. Nastavení teploty: Viz obr. # 1 Vinotéku můžete nastavit v teplotním rozmezí od 4 C do 18 C a přizpůsobit ji tak požadavkům na skladování. Stiskněte tlačítko na 3 sekundy, displej teploty se rozsvítí, potom stiskněte jednou tlačítko, teplota se zvýší o 1 C, postupně až na 18 C. Pokud jednou stisknete tlačítko, teplota se sníží o 1 C, postupně až na 4 C. Po dosažení vámi požadované teploty nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Zámek na LED displeji zčervená a nastavení se zamkne. UPOZORNĚNÍ: Pokud po nastavení teploty do 15 sekund nestisknete tlačítko, program nastavení se zamkne. Horní a spodní police vinotéky mají obvykle teplotní odchylku 3 C. Proto pokud nastavíte teplotu vinotéky na 10 C a chcete skladovat jak bílé, tak červené víno, uložte bílé víno do spodní police, kde je teplota 7 C, a červené víno uložte do horní police, kde je teplota 13 C. Obr. # 1 Poznámka: Zobrazená teplota je aktuální teplota uvnitř vinotéky. 7

10 Vnitřní ventilátor Po otevření skleněných dvířek se vnitřní ventilátor zastaví. Zavřete skleněná dvířka. Vnitřní ventilátor se opět zapne. Displej a ovladač vlhkosti Viz obr. # 2 LED displej uvádí procentuální vlhkost ve vinotéce. Ovladač vlhkosti, umístěný na zadní stěně vinotéky, pomáhá regulovat cirkulaci vzduchu a tím vlhkost ve vinotéce. Všechny vzduchové otvory otevřete jednoduše nastavením ovladače vlhkosti tak, aby všechny otvory byly umístěny nahoře. (Viz obr. # 2) Obr. # 2 Poznámka: Vnitřní vlhkost odpovídá vnější teplotě. Police (Typ a počet polic se liší v závislosti na modelu) Police jsou vyrobeny tak, aby vypadaly stylově a snadno se čistily. Větší lahve nebo velké dvoulitrové lahve můžete snadno uložit na příčných policích na dně vinotéky. Vinotéka je vybavena výsuvnými policemi. Jejich počet závisí na zakoupeném modelu vinotéky. Výsuvné police vyjmete tak, že polici zcela vysunete, opatrně ji zvednete z bezpečnostních háčků na kolejnicích a zvednete ji. Při vkládání polic zpět se ujistěte, že bezpečnostní háčky na každé z kolejnic jsou umístěné mezi zarážkami na polici. 8

11 Deodorizér Viz obr. #3 Otvory deodorizéru pomáhají odvádět zatuchlý vzduch. Deodorizér Otvory deodorizéru jsou umístěny na zadní stěně vinotéky. Vnitřní osvětlení Viz obr. # 1 Jako stylový doplněk vaší sbírky vín je vinotéka vybavena decentním osvětlením. Jednoduše stiskněte tlačítko a světlo se rozsvítí, opakovaným stisknutím ho zhasnete. Z důvodu maximální energetické efektivity nechte osvětlení vypnuté, pokud si sbírku neprohlížíte. Normální provozní zvuky, které můžete zaznamenat Vroucí voda, bublání nebo jemné vibrace - ty jsou výsledkem cirkulace chladiva v chladícím okruhu. Ovladač termostatu bude při spínání cvakat. 9

12 Řádná péče a čištění vinotéky Čištění a údržba Varování: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, před čištěním vinotéku vždy odpojte od zdroje energie. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění nebo smrti. Upozornění: Před použitím čisticích prostředků si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce a varování, abyste předešli osobním zraněním nebo poškození výrobku. Obecně: Připravte si čisticí roztok z 3-4 lžic jedlé sody a teplé vody. Pomocí houbičky nebo měkké utěrky, namočené v čisticím roztoku, vinotéku otřete. Opláchněte čistou teplou vodou a osušte suchou utěrkou. Nepoužívejte silné chemikálie, brusné přípravky, čpavek, chlorová bělidla, koncentrované čisticí prostředky, rozpouštědla nebo drátěnky. NĚKTERÉ z těchto chemikálií mohou vaši vinotéku narušit, poškodit a/nebo odbarvit. Těsnění dvířek: Těsnění dvířek čistěte každé tři měsíce podle obecných pokynů. Těsnění musí být čisté a poddajné, aby řádně těsnilo. Tenká vrstva vazelíny aplikovaná na stranu těsnění se závěsy dvířek zajistí poddajnost těsnění a jeho řádnou funkčnost. Výměna žárovky Viz obr. #3 Vyjměte horní polici. Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte 2 šroubky, které drží kryt žárovky. Vyšroubujte žárovku ze závitu. Našroubujte novou žárovku, nepřekračující 15 W. Instalujte zpět kryt osvětlení pomocí 2 šroubů. Horní polici vraťte do vinotéky na její místo. Žárovka Obr. # 3 Držák osvětlení Podpěrka osvětlení Kryt osvětlení 10

13 Přerušení napájení Příležitostně může dojít k přerušení dodávky energie z důvodu bouřek apod. V takovém případě odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Po obnovení dodávky energie napájecí kabel opět zapojte do zásuvky. Péče v případě dovolené a při stěhování V případě dlouhodobé dovolené nebo nepřítomnosti odpojte vinotéku od zdroje energie, vyčistěte vinotéku i těsnění podle pokynů v kapitole Čištění - obecně. Nechte dvířka otevřená, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Při stěhování vždy přenášejte vinotéku ve svislé poloze. Nepřenášejte ji ve vodorovné poloze, protože by mohlo dojít k poškození uzavřeného systému. Poznámka: Po přesunu vyčkejte 24 hodin, než vinotéku zapojíte do zásuvky. 11

14 Odstraňování problémů Vinotéka nefunguje: Zkontrolujte, zda je vinotéka zapojená do zásuvky. Zkontrolujte, zda je zásuvka napájena, zda není spálená pojistka. Víno je příliš teplé: Časté otevírání dvířek. Čerstvě vložená vína potřebují dostatečný čas, aby dosáhla požadované teploty. Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění. Vyčistěte odtok kondenzátoru. Nastavte teplotu na nižší stupeň. Teplota vína je příliš nízká: Pokud je nastavení teploty příliš nízké, zvyšte teplotu. Vinotéka je v chodu příliš často: Jedná se o zcela normální jev pro udržení konstantní teploty během horkých a vlhkých dní. Časté otevírání dvířek nebo jejich otevírání na příliš dlouhý interval. Vyčistěte odtok kondenzátoru. Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění. Zkontrolujte, zda jsou řádně dovřená dvířka. Na vnitřní nebo vnější stěně vinotéky kondenzuje vlhko: Jedná se o zcela normální jev během vlhkých dní. Dlouhodobé nebo časté otevírání dvířek. Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění dvířek. Nedovírají se řádně dvířka vinotéky: Vyrovnejte vinotéku. Zkontrolujte, zda se někde nevyskytují překážky, např. lahve vína, police. 12

15 Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. ZST

16 Fast ČR, a.s. Černokostelecká 1621 CZ Říčany u Prahy Fax: Tel.:

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 CZ Vinotéka 1 CZ Obsah Str. 1. Bezpečnostní opatření...3 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 3. Nastavení teploty/kompenzace nízké teploty/akustický

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více