Produkty tesa. pro profesionální malíře a lakýrníky. Pro nejlepší výsledky. Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace KATALOG PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkty tesa. pro profesionální malíře a lakýrníky. Pro nejlepší výsledky. Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace KATALOG PRODUKTŮ"

Transkript

1 Produkty pro profesonální malíře a lakýrníky Profesonální řešení pro stavbu, renovac a dekorace KATALOG PRODUKTŮ Pro nejlepší výsledky.

2 Profesonální řešení pro stavbu, renovac a dekorace Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Venkovní maskování Vntřní maskování Papírové maskovací pásky Senstve 4333 Páska na přechody Precson Mask 4334 Malířská páska 4307 Maskovací páska 4323 Strana zakrývání velkých ploch a specální použtí Sklolamnátová páska Easy Cover 4368, fóle + maskovací páska Strana Papírové maskovací pásky odolné vůč UV záření Maskovací UV papírová páska 4437 Maskovací UV papírová páska standard 4435 Easy Cover UV 4372, fóle + maskovací páska Strana Plastové maskovací a textlní pásky Plasterng tape 4837 Odolná plastová páska Opravná textlní páska 4613 Duct tape Strana pásky pro specální použtí Textlní gaffer páska 4688 Transparentní opravná páska 4668 Hlníková páska Strana Montážní a podlahové pásky Bezpečnost a elektrozolace Odstrantelné pásky pro pokládku podlahových krytn 4939 Unverzální oboustranná odstrantelná Strana 20 Permanentní pásky pro pokládku podlahových krytn Unverzální oboustranná podlahová transparentní Unverzální oboustranná podlahová permanentní Strana 21 Oboustranné montážní pásky 4965 Oboustranná transparentní 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová Oboustranná pěnová unverzální vntřní Strana Lepdla a čstdla ve sprej Odstraňovač lepdla Průmyslové čstdlo Lepdlo ve sprej TRVALÉ Lepdlo ve sprej EXTRA PEVNÉ Lepdlo ve sprej PŘEMÍSTITELNÉ Strana pro zolace kabelů a značení Vyznačovací páska Ant-slp protskluzové pásky 60950, flex Izolační elektrkářská páska Strana Tpy a trky Nejdůležtější nformace pro použtí lepcích pásek Strana 30 Testování a zkouška vhodnost povrchu Lepení na skleněné plochy Strana 31 Kovové plochy nebo umělý a přírodní kámen Strana 32 Dřevo, barvené a lakované Strana 33 Specální povrchy Strana Lepdla a čstdla ve sprej Strana 36 Odstranění lepcí pásky Strana 37 Podpora pro řemeslníky Nové prodejní nástroje pro profesonály a podnkání Strana Balení na uzavírání a vyztužování Ruční odvíječ na balcí pásku 6300 Standardní PP balcí páska 4263 Standardní balcí páska 4280 Strana

3 Ikony označují hlavní vlastnost výrobku stejné najdete přímo na obalech produktů Pro snazší použtí najdete tyto kony také na obalech výrobků. Snadno rozpoznáte, co která kona znamená a jaké vlastnost vám vybraný výrobek nabízí. Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Venkovní maskování Vntřní maskování 18 Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu nterér Páska je vhodná Extrémně přesný okraj pro nátěry s barvam ředtel- nátěru ným vodou a rozpouštědly Kontaktní síla přlnavost Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu exterér Páska je vhodná Odolná prot roztržení př pro nátěry s barvam ředtel- odstraňování ným vodou a rozpouštědly Šířka pásky a tloušťka fóle, řada Easy Cover Stupeň síly Odstrantelná bez zanechání pro odvíjení stop po danou pásky dobu exterér Hustota vláken textle nosče Šířka pásky a tloušťka fóle, řada Easy Cover Celková tloušťka pásky Odolná prot roztržení př odstraňování Velm tenká páska Maxmální možné zatížení pásky Hustota vláken textle nosče Celková tloušťka pásky Páska s krycím papírem Bezpečnost a elektrozolace Montážní a podlahové pásky 25 years Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu nterér Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu exterér Páska snadno trhatelná rukou Po danou dobu Pásku lze používat na odstrantelná bez zanechání hrubé povrchy zbytků lepdla Páska pro trvalé aplkace Pevné a trvanlvé spoje Extra pevné a trvanlvé spoje Pro upevňování lehkých až středně těžkých materálů Přemísttelná, Pro upevnění na krátkodobé lehkých až těžkých materálů použtí /automoblové použtí Další hlavce Nastavtelná hlavce reguluje pro rozměrné množství lepdla aplkace v balení Zanechává čstý povrch Varablní použtí Odstranění bez zanechání zbytků Nejprve odstraňte, pak povrch vyčstěte Páska je vhodná pro všechny druhy počasí Celková Doporučené teplotní rozhraní tloušťka během použtí pásky Výstražná páska Protskluzová páska Páska pro trvanlvé značení oblastí Páska pro aplkace s barevným kódováním Průhledné lepdloj Páska snadno trhatelná rukou Doporučené teplotní rozhraní během použtí Nejprve plochu vyčstěte, pak naneste lepdlo Zpomaluje hoření 3

4 SE 75 let úspěšné hstore Vynkající výsledky bez velké námahy myšlenka, kterou lepcí pásky naplňují jž 75 let. Závazek hstore značky a výrobků se pak slučuje především do jednoho produktu: Maskovací pásky Mask umožňují tvorbu vysoce přesných okrajů nátěrů jž od roku Maskovací páska tvoří v současnost jen část z velké skupny výrobků zaměřených na průmysl, řemesla, profesonální malíře a lakýrníky. novace šetrné k užvatel Významným faktorem úspěchu během 75 let dlouhé hstore je úzká spolupráce s užvatel a zákazníky. Nápady a úspěch spočívají na znalost jejch jednotlvých požadavků. Jž úplně první Zakrývací páska z roku 1936 byla vlastně novací. Nepřetržtý výzkum nás pak v řadě segmentů staví do vůdčí pozce na trhu. Téměř 220 pracovníků výzkumu a vývoje momentálně posouvají pokrok díky novým vynálezům a kvaltatvním vylepšením stávajících výrobků. partneř pro řemeslo a obchod Zakrývací pásky jsou na trhu nepřetržtě od roku 1936, tedy od vynálezu první zakrývací pásky. Profesonální řemeslníc nyní využívají kompletní řadu na různé druhy povrchů, na vntřní venkovní požtí č na zakrývání a ochranu. Obchodním partnerům se snažíme nabídnout produkty za konkurenceschopné ceny spolu s dalším nástroj na podporu prodeje - například cílenou reklamou, katalogy nebo vzorkovým kartam. kvalta a udržtelnost pro spokojené zákazníky Každý výrobní závod na světě je držtelem osvědčení podle meznárodně uznávaných norem systémů řízení jakost: ISO 9001:2000. Používání vysoce kvaltních surovn a pravdelné kontroly dodavatelů nám umožňují zaručt kvaltu na trvale vysoké úrovn. Neustále také pracujeme v souladu s koncepcí udržtelnost žvotního prostředí. Ekonomcký úspěch, ekologe a společenské povědomí jsou pevné složky naší podnkové flozofe, kam patří rozvoj našch vlastních ekologckých technologí. Díky tomu jž můžeme vyrábět většnu našch výrobků bez použtí rozpouštědel. 4

5 Pro nejlepší výsledky. 5

6 oboustranné pásky pro pokládku podlahových krytn a montáž správná volba NOVINKA! Nová řada pro trvalé nebo dočasné použtí Různé aplkace vyžadují různá řešení. Díky nově doplněnému sortmentu o odstrantelné pásky pro pokládku podlahových krytn reagujeme na požadavek zákazníků na hospodárnost a výkonnost Unverzální oboustranná odstrantelná (vz str. 20) Unverzální oboustranná podlahová transparentní (vz str. 21) 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová (vz str. 23) Unverzální oboustranná podlahová permanentní (vz str. 21) 4965 Oboustranná transparentní (vz str. 22) Oboustranná pěnová unverzální vntřní (vz str. 23) 6

7 Maskovací pásky Ostřejší, než oko vdí Pásky vyvnuté pro vntřní venkovní použtí zaručují optmální výsledky díky specálním papírovým nosčům a specálně k tomu účelu upraveným lepdlům. Lze je používat na různé druhy povrchů. Senstve 4333 Páska na přechody Poslední novace společnost pro vntřní zakrývání. Senstve 4333 páska na přechody spojuje dvě významné vlastnost, které běžné zakrývací pásky nemohou splnt. Brání poškození na ctlvých površích díky specální vlastnost materálu nosče, který zaručuje nízkou, ale bezpečnou přlnavost k povrchu. Dále umožňuje vytvořt velm přesný okraj malby díky extrémně tenkému papírovému nosč / 4437 UV papírové pásky Venkovní maskování vyžaduje pásky, které odolávají velm nepříznvým podmínkám. Mohou být vystaveny jasnému slunc, dešt, nízkým teplotám a mechancké námaze např. oděrem nářadí. Kromě toho se lepí na různé povrchy. Tak náročné požadavky mohou splnt pouze pásky, které byly specálně navrženy pro venkovní použtí. Společnost tedy vyvnula UV odolné papírové maskovací pásky 4435 a 4437, které nabízejí spolehlvé řešení př venkovním použtí je odolná vůč UV a vlhkost po dobu 2 týdnů, 4437 až do 6 týdnů. Easy Cover 4368, fóle + maskovací páska (vz str. 13) Easy Cover UV 4372, fóle + maskovací páska (vz str. 15) Maskovací UV papírová páska standard 4435 (vz str. 15) Maskovací UV papírová páska 4437 (vz str. 15) Precson Mask 4334 (vz str. 11) Senstve 4333 Páska na přechody (vz str. 10) Pro nejlepší výsledky. 7

8 Profesonální prezentace výrobků Požadavky trhu NOVINKA! Barevné kódování dle použtí na obalu č štítku produktu! 1. Koncoví užvatelé hledají v obchodech správná řešení Potřebují se rychle orentovat 2. Prezentace výrobků* musí být řazena přehledně Doobědnání zboží podle položek bude velm snadné 3. Koncoví užvatelé hledají vhodné výrobky Koncoví užvatelé chtějí na první pohled najít požadovanou kvaltu Nová prezentace výrobků nabízí: Systém barevného třídění kategorí: lepší orentace na prodejně 8 * Obrázky jsou lustrační, prezentace a její složení se může lšt podle sortmentu nabízeného v jednotlvých zemích.

9 Řešení Pops kategorí: Pro snazší orentac na prodejně vyvnula společnost barevný systém třídění kategorí. Tento promyšlený systém kategorí tvoří 6 hlavních barevných kódů kategorí pro naše profesonální koncové užvatele. Barevné kódování najdete ve všech propagačních materálech řady Professonal. Defnovaný barevný kód pro každou kategor pomáhá koncovému užvatel najít správné řešení př mnmu času na prodejně. Vntřní maskování Venkovní maskování Výstražné a bezpečnostní Montážní a podlahové Opravné pásky Balcí pásky Podoba štítků na výrobku/ rozdělovač na polce: Štítky každého výrobku a nejnovější systém rozdělování polc Professonal pomůže př aranžování prezentací v prodejnách. NOVINKA! Štítek Barevný kód podle produktové kategore NOVINKA! Vntřní potsk kotouče* Identfkace výrobku př použtí a odstranění samolepcího štítku Výhody: - Číslo produktu (IBNR) - Název produktu - Ikony vlastností - Odkaz na rady a trky * pouze maskovací pásky Rozdělovače polc a štítky: Profesonálně aranžovaná prezentace zboží Nový profesonální desgn Zvyšuje prodej na metr štítku: Usnadňuje rozhodnutí polce díky prezentac k nákupu výrobků! Pro nejlepší výsledky. 9

10 Vntřní maskování Papírové maskovací pásky Senstve 4333 Páska na přechody Maskování vysoce ctlvých povrchů, např. tapet, obkladů stěn, lakovaných ploch Tvorba plochých a ostrých okrajů nátěru a laku Na hladké a mírně hrubé povrchy Pro desgnérské technky včetně základního nátěru, hlavního nátěru a temperování Celková tloušťka [µm] 85 Přlnavost/Ocel [N/cm] 0,6 Elongace př porušení [%] 5 Tenký, ale oděruvzdorný nosč Vysoká pružnost Mírně průhledný nosč usnadňuje vysokou přesnost aplkace Snadno sejmutelná m:mm 50:30 Ks vntřní balení/karton 5/30 Konstantní síla lepdla zaručuje nenáslné přlnutí na ctlvé, krtcké plochy. 10

11 Precson Mask 4334 Ploché, ostré okraje nátěrů laků Na hladké a mírně hrubé povrchy Na vysoce kvaltní malování a lakování Tenký, ale oděruvzdorný nosč Vysoká pružnost Mírně průhledný nosč usnadňuje vysokou přesnost aplkace Vyvážená, konstantní síla lepdla pro vysoce spolehlvou přlnavost Snadno sejmutelná Vntřní maskování Celková tloušťka [µm] 90 Přlnavost/Ocel [N/cm] 1,85 Elongace př porušení [%] 4 m:mm:mm 50:30 Ks vntřní balení/karton 5/30 Otestovaná a vyzkoušená páska Precson Mask pro zvláště rovné, ostré okraje malby a lakování pro všechny druhy použtí. Malířská páska 4307 Rovné okraje malby a laku Na hladké plochy Páska pro unverzální použtí Vysoká počáteční přlnavost Vyvážené vlastnost lepdla Odolné vůč roztržení a snadno napínací Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,3 Elongace př porušení [%] 10 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 Ks vntřní balení/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 Časem prověřená kvalta malířské pásky s přlnavostí pro celou řadu malířských úkolů. Maskovací páska 4323 Na jednoduché maskování a pro upevnění zakrývacích materálů Na upevnění, balení, značení Mírně krepovaný povrch Rychle a snadno odstrantelná Celková tloušťka [µm] 130 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,0 Elongace př porušení [%] 10 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 Ks vntřní balení/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 Unverzální maskovací páska pro všechny jednoduché zakrývací čnnost. Pro nejlepší výsledky. 11

12 Vntřní maskování zakrývání velkých ploch a specální použtí 12

13 Vntřní maskování 18 Sklolamnátová páska Na spojování sádrokartonu a na opravy praskln a děr Na zcelování spár Navždy zakryje až 3 mm hluboké prasklny a spáry ve zdech Ihned k použtí pro tmelení a spárování Výtečná přlnavost dokonce na zaprášených površích Vysoce odolná prot stárnutí Velm dobrá odolnost prot přetržení Přlnavost [N/25 mm] >1 m:mm 25:48 45:48 90:48 Ks vntřní balení/karton 6/60 6/36 6/24 Otvory a prasklny není nutné před použtím vyplňovat. Easy Cover 4368, fóle + maskovací páska Řešení 2-v-1 pro vntřní zakrývání a ochranu velkých ploch Rovné okraje malby a laku Na hladké a mírně hrubé povrchy Na malířské čnnost a malbu sprejem Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,4 Elongace př porušení [%] 10 Kombnace průhledné, pružné fóle a malířské pásky Reléfní povrch fóle pro soldní přlnavost barvy Fóle přlne k povrchu díky elektrostatckému náboj m:mm 33:550 17:2600 Ks vntřní balení/karton 10/60 10/20 Reléfní povrch fóle brání stékání barvy a zaručuje čstý výsledek práce. Pro nejlepší výsledky. 13

14 Venkovní maskování Papírové maskovací pásky odolné vůč UV záření 14

15 Maskovací UV papírová páska 4437 Na malbu, lakování a jednoduché natírání Venku odstrantelná až do 6 týdnů Odolná prot UV záření a vlhkost až 6 týdnů Vytvoří rovné okraje malby a laku Vhodná pro použtí na mírné křvky Odolná vůč roztržení a snadno natahovací Celková tloušťka [µm] 150 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,4 Elongace př porušení [%] 14 m:mm 50:30 Ks vntřní balení/karton 5/30 Poznámka: Př lepení venkovní pásky na staré, znečštěné a oprýskané plochy může docházet k zanechání zbytků nebo změně barvy plochy po jejím odstranění, doporučujeme provést zkušební nalepení nejméně po dobu 24 hodn. Venkovní maskování Maskovací UV papírová páska standard 4435 Vhodná pro všechny venkovní malířské práce Na ty nejchoulostvějš povrchy Venku odstrantelná až do 2 týdnů 2 weeks Odolná vůč UV záření a vlhkost až po dobu 2 týdnů Odolná prot všem druhům barev Odstrantelná bez zanechání stop Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 7,5 Elongace př porušení [%] 11 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 Ks vntřní balení/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 Pásku snímejte jen pokud je suchá a to pod úhlem 45. Easy Cover UV 4372, fóle + maskovací páska Řešení 2-v-1 pro zakrývání a ochranu velkých ploch Na čsté, rovné okraje malby, použtelná také na mírné křvky Na hladké a mírně hrubé povrchy Ideální na zakrývání oken během tmelení, sádrování a malování Venku odstrantelná až do 6 týdnů Kombnace průhledné, pružné a odolné fóle a malířské pásky 4437 Reléfní porvrch fóle pro dobrou přlnavost barvy brání stékání Odolná prot UV záření a vlhkost až 6 týdnů Fóle přlne k povrchu díky elektrostatckému náboj Celková tloušťka [µm] 150 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,4 Elongace př porušení [%] 14 m:mm 33:550 17:2600 Ks vntřní balení/karton 8/64 8/32 Snadné řešení pro zakrývání velkých ploch, vhodné také pro mírné křvky. Pro nejlepší výsledky. 15

16 Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Plastové maskovací a textlní pásky 16

17 Plasterng tape 4837 Odolná plastová páska Vhodná pro všechny aplkace př omítání Pro ochranu hladkých a ctlvých povrchů př omítání Pro venkovní použtí až do 2 týdnů Snadno rukou trhatelná Dobře odvnutelná Odolná prot UV záření až 2 týdny Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Celková tloušťka [µm] 115 Přlnavost/Ocel [N/cm] 1,5 Elongace př porušení [%] 196 m:mm 33:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 Barvy Doporučujeme provést zkoušku přlnavost na ntro-nátěrech. Nepoužívat na vodou ředtelných akrylových barvách. Opravná textlní páska 4613 Duct tape Jednoduché aplkace, jako upevnění, utěsnění, značení, balení. Použtelná také na hrubé povrchy Dobrá přlnavost Odolná vůč vodě Páska se snadno odvíjí Snadno lze trhat rukou Tepelná odolnost až do 95 C Celková tloušťka [µm] 180 Přlnavost/Ocel [N/cm] 4,1 Elongace př porušení [%] 15 m:mm 50:48 Ks vntřní balení/karton -/24 Barvy Páska by neměla být lepena na natřené povrchy. Pro nejlepší výsledky. 17

18 Opravné pásky a pásky pro stavebnctví pásky pro specální použtí 18

19 Textlní gaffer páska 4688 Na balení, ochranu, značení, svazování a řadu dalších Pevná extrudovaná PE textle Pružný látkový nosč Snadné odvíjení Ručně snadno odtrhnete požadovanou délku Celková tloušťka [µm] 260 Přlnavost/Ocel [N/cm] 4,7 Elongace př porušení [%] 9 m:mm 25:50 Ks vntřní balení/karton 5/20 Barvy Šroká škála barev. Velm dobrý poměr cena/výkon. Transparentní opravná páska 4668 Opravy plastových materálů uvntř venku Ideální na upevnění fólí LDPE na stavbách Průhledná fóle pro takřka nevdtelné opravy Vysoká přlnavost Výjmečná odolnost vůč počasí a UV záření Zpevněná a odolná vůč stárnutí Vysoká odolnost vůč oděru Dobrá odonost vůč chemkálím Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 2,9 Elongace př porušení [%] 400 m:mm 33:50 Ks vntřní balení/karton -/18 Barvy Není nutné používat neustále nové a drahé fóle šetřete čas a peníze! Hlníková páska Izolace a opravy potrubí, okapů atd. Upevnění hlníkových zolačních materálů Unverzální teplotní zolace Dobrá přlnavost Odolná vůč vlhkost, neprostupná parou Vysoká tepelná vodvost Odolná vůč olej a kyselnám Dobrá mechancká síla Také ve varantě bez papírového nosče Celková tloušťka [µm] 60 Přlnavost k ocel [N/cm] 5,6 Pevnost v tahu [N/cm] 26 Tloušťka nosče [µm] 30 m:mm 50:50 Ks vntřní balení/karton 1/30 Barvy Před lepením důkladně očstěte a odmastěte povrch. Pro nejlepší výsledky. 19

20 Montážní a podlahové pásky Odstrantelné pásky pro pokládku podlahových krytn 4939 Unverzální oboustranná odstrantelná Na textlní podlahové krytny (vč. plst a jehlované plst) Lze použít na řadu povrchů (mmo přírodního a syntetckého kamene) Vhodné zejména na stěrky, pryskyřcové a epoxdové podlahy Odstrantelná takřka beze zbytku do 14 dní Snadno trhatelná rukou Celková tloušťka [µm] 265 Přlnavost/Ocel [N/cm] 7,5/6 * zakrytá/otevřená strana m:mm 10:50 25:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 6/24 Vhodná zejména na dočasné použtí př výstavách a veletrzích. 20

21 Permanentní pásky pro pokládku podlahových krytn Unverzální oboustranná podlahová transparentní Ttransparentní oboustranná páska pro nepřeberné množství použtí Vhodná pro přpevnění lehčích předmětů (např. polystyren) Pro hladké povrchy 0,09 mm Celková tloušťka [µm] 90 Přlnavost/Ocel [N/cm] 20 Velm tenký nosč Snadno trhatelná rukou m:mm 10:50 25:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 6/24 Unverzální použtí pro přpevňování lehkých předmětů. Montážní a podlahové pásky Unverzální oboustranná podlahová permanentní Na permanentní pokládku podlahových krytn s lehkým a středním zatížením Na rovné a mírně nerovné povrchy Na koberce s hladkým rubem Rychlé a bezpečné upevnění Snadno trhatelná rukou 0,19 mm Celková tloušťka [µm] 185 Přlnavost/Ocel [N/cm] 6 m:mm 10:50 25:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 6/24 Vhodná pro koberce s rubem z vláken. Pro nejlepší výsledky. 21

22 Montážní a podlahové pásky Oboustranné montážní pásky 4965 Oboustranná transparentní Pro přpevnění předmětů jako jsou štítky, teploměry atd. na sklo Pro přpevnění transparentních a průhledných materálů Pro mnmální mezery po fxac Celková tloušťka [µm] 205* Přlnavost/Ocel [N/cm] 11,5 Vysoká počáteční přlnavost a velm vysoká přlnavost na hladké, pevné plochy, sklo, obklady, dřevo a většnu plastů Extra tenká a průhledná (téměř nevdtelná) Odolná vůč UV záření - vhodná pro venkovní použtí m:mm 5:19 Ks vntřní balení/karton 12/72 Ideální na sklo a průhledné předměty * samotná páska bez krycího papíru 22

23 Oboustranné montážní pásky 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová 25 years Vhodná do vlhkého prostředí, např. koupelen K upevněňování těžkých plochých předmětů, jako jsou zrcadla, značky a ozdobné předměty K upevněňování proflů, obkladů a poštovních schránek Celková tloušťka [µm] 1150* Roztržení pěny [N/cm] > 8 * samotná páska bez krycího papíru Vysoce kvaltní pěnový nosč Vynkající přlnavost na hladkých hrubých površích Vysoká odolnost vůč stárnutí Odolné vůč vlhkost m:mm 5:19 10:19 Ks vntřní balení/karton 10/60 16/96 Vhodné zejména pro upevnění zrcadel do koupelen! Montážní a podlahové pásky Oboustranná pěnová unverzální vntřní Slná oboustranná pěnová páska pro šrokou škálu aplkací např. pro předběžné přpevnění, lepení plakátů, cenovek apod Vhodná pro přpevnění lehčích předmětů, jako jsou kabelové kanály, štukatury a lšty Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy Vysoce přzpůsobvý pěnový nosč Velm dobrá přlnavá síla na hladné a mírně hrubé povrchy Celková tloušťka [µm] 1050* Roztržení pěny [N/cm] > 4 * samotná páska bez krycího papíru m:mm 5:19 10:19 Ks vntřní balení/karton 10/60 16/96 Lepte př teplotě > 10 C. Vyčstěte a odmastěte povrch. Přlnavost omezena vůč teplotě: 40 C (dlouhodobě) až 60 C (krátkodobě). Pro nejlepší výsledky. 23

24 Lepdla a čstdla ve sprej Lepdla a čstdla ve sprej Odstraňovač lepdla Snadné odstranění zbytků lepdla ze skla, kovu a plastu Snadné odstranění samolepcích štítků Spolehlvě odstraní zbytky po štítcích, šroké škále lepcích pásek, mazv, asfaltu, pryskyřce a dalších nečstot Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává příjemnou vůn Na báz rozpouštědel Dearomatzovaný specální ml 200 petrolej, zopropanol, lmonen Ks vntřní balení/karton -/12 Doporučená vzdálenost pro postřk 20 cm Barva Bezbarvý Sprej na odstraňování lepdel pro unverzální použtí. Průmyslové čstdlo Varablní použtí na čštění skla, kovových ploch, zařízení a plastových částí Optmální příprava povrchů před nalepením lepcích pásek nebo lepdel ve sprej Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává příjemnou vůn Dosáhne na níže položené a obtížně dostupné oblast Na báz rozpouštědel Dearomatzovaný specální ml 500 petrolej, zopropanol, lmonen Ks vntřní balení/karton Doporučená vzdálenost pro postřk 20 cm -/12 Barva Bezbarvý Odstraňuje odolné nečstoty od vosku, olejů, mazv a slkonu. 24

25 Lepdla a čstdla ve sprej Lepdlo ve sprej TRVALÉ Velm varablní lepdlo na permanentní spojování materálů, jako je papír, karton, plsť, textl, fóle, dřevo, kůže, expandovaný polystyren a šroká škála plastů Čsté, úsporné, bezpečné a rychlé spojování velkých ploch Rychlé zaschnutí, odolnost vůč vlhkost a odolné vůč mechancké a tepelné námaze Na báz lepdla Syntetcká pryž ml 500 Doporučený čas před slepením 1-5 mn. Ks vntřní balení/karton -/12 Teplotní rozsah od -20 C až do +60 C Barva Béžová Na pevné, permanentní spoje. Lepdlo ve sprej EXTRA PEVNÉ Extra pevné lepdlo tvořící flm na permanentní spojování materálů, jako je textl, plast, karton, gumová pěna, zolační materály, vnyl, kůže, syntetcká kůže a guma mez sebou navzájem a s kovem a dřevem Vhodné zejména pro uplatnění v automoblovém průmyslu Vysoká síla a dobrá tepelná odolnost Dobrá přlnavost k nepolárním podkladům Lepdlo s nízkou tvorbou mlhy pro husté nanášení v pruzích Nastavtelná šířka postřku Na báz lepdla Syntetcká pryž ml 500 Doporučený čas před slepením < 10 mn. Ks vntřní balení/karton -/12 Teplotní rozsah od -30 C až do +80 C Barva Bílý Na extra pevné, permanentní spoje. Lepdla a čstdla ve sprej Lepdlo ve sprej PŘEMÍSTITELNÉ Přemísttelné lepdlo pro dočasné spoje lehkých materálů, jako je papír, karton a fóle, určeno zejména k použtí v grafckém desgnu, př veletrzích a výstavách, v kancelářích, reklamních agenturách, pro umístění vývěsek a pro mnoho dalších průmyslových, domácích a řemeslných aplkací. Průhledné, nemění barvu Vhodné zejména pro lehké materály s rovným plocham Snadná demontáž př jednostranné aplkac, trvalé spojení př aplkac na obě strany Nedochází k zvlnění papíru Na báz lepdla Akrylová pryskyřce ml 500 Doporučená vzdálenost pro postřk 30 cm Ks vntřní balení/karton -/12 Teplotní rozsah od +15 C až do +35 C Barva Bezbarvý Po nalepení přesunovatelné lepdlo pro dočasné lepení lehkých materálů- papír, karton a fóle. Pro držení šablon, plakátů, bllboardů, fotografí, dekorací nebo technckých výkresů atd. 25

26 Bezpečnost a elektrozolace pro zolace kabelů a značení 26

27 Vyznačovací páska Dočasné značení rzkových oblastí Identfkace a značení pohyblvých a staconárních předmětů Velm vysoká přlnavost na řadě podkladů Masvní páska PVC s vysokou odolností vůč oděru Snadno rukou trhatelná Celková tloušťka [µm] 150 Přlnavost/Ocel [N/cm] 2,5 Elongace př porušení [%] 160 m:mm 33:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 Barvy 1. Na dočasné použtí 2. Snadná apřesná aplkace se specálně navrženým odvíječem (není součástí pásky) Ant-slp protskluzové pásky 60950, Vhodné pro všechna použtí, př kterých je třeba mít pevnou nohu např. schodště, žebříky, rampy, přívěsy, lešení atd. Velm vysoká přlnavost Protskluzová ochrana až 2 roky Zvláště odolná vůč oděru, pevná a odolná Odolná vůč UV záření, teplotě, (slané) vodě a saponátům Celková tloušťka [µm] 810 Přlnavost/Ocel [N/cm] 10 Elongace př porušení [%] 200 Barvy m:mm Ks vntřní balení/karton černá 15:25/50 6/36, 3/ žlutá/černá 15:50 3/18 Trvalé pásky zabraňují uklouznutí. flex Izolační elektrkářská páska Vhodná na zolac a opravy elektrckých kabelových vedení Pro svazkování, označování a přpevňování kabelů Extrémně přzpůsobvá Vysoce ohnvzdorná Použtelná ke snadnému vázání na nerovných površích Bezpečnost a elektrozolace Celková tloušťka [µm] 120 Přlnavost/Ocel [N/cm] 5 Elongace př porušení [%] 160 m:mm 10:15 20:19 Ks vntřní balení/karton 10/250 10/160 Barvy Vyhovuje standardu IEC /FPVCP/90. 5 barev pro různé typy značení. Zpomaluje hoření. Pro nejlepší výsledky. 27

28 Balení na uzavírání a vyztužování 28

29 Ruční odvíječ na balcí pásku 6300 Ruční odvíječ pro profesonální balení kartonů Rychlé a jednoduché odvíjení a uzavírání Vhodný pro všechny druhy balcích pásek Ručně nastavtelná síla napnutí pásky (pomocí brzdy) Kryté ostří pro ochranu před zraněním Výška/šířka/délka [mm] 220 / 65 / 150 Max. výška návnu [mm] 120 Max. šířka kotouče [mm] 50 Průměr role 3 Ks vntřní balení/karton 1/40 Balení Standardní PP balcí páska 4263 Balení lehkých a středně těžkých kartonů Lepdlo na báz přírodního kaučuku umožňuje bezpečné uzavírání př různých teplotních podmínkách Dobrá přlnavost př různých teplotách Snadné odvíjení Vhodná pro použtí s ručním odvíječem 6300 Celková tloušťka [µm] 43 m:mm 66:48 Typ lepdla akrylát Ks vntřní balení/karton 6/36 Elongace př porušení [%] 150 Barva Nosč PP Standardní balcí páska 4280 Balení lehkých a středně těžkých kartonů Lepdlo na báz syntetckého kaučuku umožňuje bezpečné uzavírání př běžných teplotních podmínkách Dobrá přlnavost Snadné odvíjení Vhodná pro použtí s ručním odvíječem 6300 Balení Celková tloušťka [µm] 43 m:mm 66:48 Typ lepdla syntetcké Ks vntřní balení/karton 6/36 Elongace př porušení [%] 150 Barva Nosč PP Pro nejlepší výsledky. 29

30 Tpy a trky Nejdůležtější nformace pro použtí lepcích pásek Př používání samolepcích pásek je nutné dodržovat některá pravdla. Doporučujeme také provádět praktcký test lepvost na požadovaném podkladu před vlastním použtím pásky pro ověření vhodnost pásky. Skladování Lepcí pásky skladujte na suchém místě deálně v obalovém kartonu a př pokojové teplotě, nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo mrazu. Vyvarujte se vysokých teplot, urychlují stárnutí. Nečstoty Chcete-l zajstt adekvátní slepení, musí být plocha lepení suchá, bez prachu a mastnot. Pokud s nejste jst, doporučujeme provést důkladné vyčštění pomocí průmyslového čstče Pravdla pro vynkající výsledky Samolepcí pásku je nutno pevně přtlačt k povrchu k dosažení správného přlnutí. Zabráníte tím také nechtěnému slepení pásky. Pásky sejměte po dokončení práce. Čas nalepení pásky by se měl omezt na nezbytné mnmum. Sejměte lepcí pásky po zaschnutí barvy ale pokud možno před hloubkovým zaschnutím. Pásky byste měl odlupovat pomalu a rovnoměrně. Lepcí pásku nesmíte strhnout z povrchu prudkým tažením. Lepcí pásky odlupujte v plochém úhlu < 45 (vz grafka). Pracovní teplota Lepcí pásky lze používat (aplkovat a odlepovat) př teplotách od +5 C do +40 C. Tyto teploty lze během aplkace překročt. Kotouč lepcí pásky, který je studený nebo přílš teplý, nechte přvyknout na okolní teplotu. To je potřeba mít na pamět zvláště př ponechání lepcí pásky ve vozdle. Je nezbytné, aby teplota byla nejméně +5 C př odlepování lepcích pásek. Lepcí složky mohou být př nžších teplotách křehké, pak bude obtížné odstrant lepcí pásky, může dojít k zanechání zbytků. Co je nutno mít na pamět, když vybíráte lepcí pásku Volba lepcí pásky závsí na těchto skutečnostech: jaký druh povrchu chcete chránt (např. jeho stablta a soudržnost, jak velkou vyžaduje přlnavost, chemcké a mechancké vlastnost, zda je hladký, hrubý nebo strukturovaný atd.) kde bude páska použta zda untř nebo venku (s tím souvsí např. odolnost pásky vůč teplotám, působení počasí č UV záření) jak dlouho bude páska nalepena jaké práce budete vykonávat (např. běžné malování nebo sádrování) SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ Ideální úhel odstranění pásky je < 45 v plochém úhlu ostrý úhel přnáší vyšší rzko zanechání zbytků. 30

31 Testování a zkouška vhodnost povrchu Lepcí pásky se používají k ochraně různých povrchů a pro vymezení pracovních oblastí venku a uvntř. Před nalepením pásky je nutno ověřt především stabltu povrchu. Jnak může dojít k jeho poškození, pokud není dostatečně pevný a soudržný. Mez běžné testy patří: Vzuální kontrola Test otřením Test oškrábáním Test odtržení lepcí pásky / test přlnavost Test odtržení lepcí pásky / test přlnavost Stabltu obvykle zkontrolujete testem odtržení lepcí pásky na skrytém místě lepené plochy nalepte cca. 10 cm lepcí pásky, pevně přtlačte k povrchu a prudce odtrhněte. Pokud není povrch po celé ploše stejný, například s oprýskanou barvou, je nutno provést test přlnavost po dobu 24 hodn jedně tak spolehlvě odhadnete jaké vlastnost pro daný povrchá má páska mít (např. vyšší lepcí síla lepdla). Pokud dojde k poškození odtržením, je nutno použít méně lepvé pásky. Lepení na skleněné plochy Pokud zakrýváte skleněné plochy, musíte předem ověřt, zda na skle č okně není nalepena ochranná fóle a zda-l je č není opatřeno povrchovou úpravou. Př používání maskovací fóle, samolepcích pásek č př čštění skla vždy dodržujte podmínky dané výrobcem skla, především pak pro skla s vnější povrchovou úpravou a pro jednopanelová bezpečnostní skla. I když lepíte maskovací pásky na vntřní okenní tabule, je nutno používat lepcí pásky odolné vůč UV záření (např. 4437). Příčny a řešení problémů Místo poškození Problém Řešení / Opatření Skleněné plochy Lepcí páska, venkovní použtí Lepcí vrstva, vntřní použtí Př prudkém odtržení se páska trhá Na přímém slunc páska zanechává po odstranění lepdlo Páska vystavená přímému slunečnímu světlu lepdlo poškozeno ultrafalovým světlem použtí lepcí pásky neodolné vůč UV Lepcí pásky/fóle snímejte pod plochým úhlem < 45 Používejte jen lepcí pásky / fóle odolné vůč UV Používejte jen lepcí pásky / fóle odolné vůč UV Pro nejlepší výsledky. 31 Tpy a trky

Produkty tesa. pro profesionální malíře a lakýrníky. Pro nejlepší výsledky. Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace KATALOG PRODUKTŮ

Produkty tesa. pro profesionální malíře a lakýrníky. Pro nejlepší výsledky. Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace KATALOG PRODUKTŮ Produkty pro profesonální malíře a lakýrníky Profesonální řešení pro stavbu, renovac a dekorace KATALOG PRODUKTŮ Pro nejlepší výsledky. Profesonální řešení pro stavbu, renovac a dekorace Opravné pásky

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

NOVINKY 2011. LOS - lišta obvodová. LKSV - lišta kombi pro vnitřní roh. LKS BOX - flexibilní roh ETICS

NOVINKY 2011. LOS - lišta obvodová. LKSV - lišta kombi pro vnitřní roh. LKS BOX - flexibilní roh ETICS NOVINKY 2011 LOS - lšta obvodová Paleta (m) Tl. zolantu 2,0 m 2,5 m Kč/m (bal.) 2,0 m 2,5 m mm LOS 123 0,6 mm 569 000 012 570 000 012 56,40 10 50 1 000 1 250 120 Mat. LOS 183 0,7 mm 564 000 018 563 000

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

tesa Auto Refinish Profesionální řešení pro autolakýrníky a karosáře Nejvyšší kvalita tesa sortiment pro autolakovny

tesa Auto Refinish Profesionální řešení pro autolakýrníky a karosáře Nejvyšší kvalita tesa sortiment pro autolakovny tesa Auto Refinish Profesionální řešení pro autolakýrníky a karosáře Nejvyšší kvalita tesa sortiment pro autolakovny Přehled sortimentu tesa Maskovací pásky ideální pro vodou ředitelné barvy Vážení zákazníci,

Více

tesa Katalog produktů pro domácnost a kancelář

tesa Katalog produktů pro domácnost a kancelář Katalog produktů pro domácnost a kancelář Platný od 1.1.2016 tesa SE tradice spojená se současností Vynalézavost, odvaha a smysl pro uspokojení přání zákazníka to jsou základy značky tesa, které budujeme

Více

tesa Katalog produktů Domácnost a kancelář

tesa Katalog produktů Domácnost a kancelář Simply better solutions Katalog produktů Domácnost a kancelář tesa SE tradice ve spojení s modernou Vynalézavost, odvaha a smysl pro přání zákazníků a spotřebitelů to jsou hlavní zásady, které značka budovala

Více

Silně těsnicí páska 4411N 4411G 4412N 4412G

Silně těsnicí páska 4411N 4411G 4412N 4412G Silně těsnicí páska Technický list říjen 2011 Popis produktu Silně těsnicí pásky 3M patří do skupiny jednostranně lepicích pásek s kontaktním lepidlem, které jsou určeny pro aplikace vyžadující náročné

Více

tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ

tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ Samolepicí pásky tesa sofistikované řešení pro trvalé lepení Spolehlivé

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje.

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje. PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS SKLENÁŘSKÝ TMEL STAVBAŘSKÝ BUTYLENOVÝ TMEL UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ TMEL TIOKOL - 1K ( POLYSUFIDE - 1C ) HYBRI - SEAL HYBRISEAL - 2PS HYBRIFIX SUPER 7 SKLENÁŘSKÝ

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností

Více

Terasový systém od Českého výrobce Model Plast, s.r.o.

Terasový systém od Českého výrobce Model Plast, s.r.o. Montážní návody Terasový systém od Českého výrobce Model Plast, s.r.o. Všeobecně o profilech z kompozitu WPC Jedná se o extrudované profily ze speciálního kompositního materiálu WPC(Wood- Polymer-Composite).Základní

Více

Technický list výrobku. Vyhotoveno: 2. 9. 2010 Aktualizace: 20. 5. 2014 TL č. 0312

Technický list výrobku. Vyhotoveno: 2. 9. 2010 Aktualizace: 20. 5. 2014 TL č. 0312 Technický list výrobku Vyhotoveno: 2. 9. 2010 Aktualizace: 20. 5. 2014 TL č. 0312 SANITÁRNÍ SILIKON Sanitární silikon je trvale elastický silikonový barevně stálý tmel. Vytvrzuje se vulkanizací pomocí

Více

AQUASEALER. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích.

AQUASEALER. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích. Název Zkratka Balení Obj. číslo Aquasealer ASB 1 kg dóza 85825 Aquasealer ASK 14 kg kbelík 85827 VLASTNOSTI Nízká viskozita

Více

3M Průmyslová divize. 3M VHB pásky. Nepřekonatelně. silné spojení. Lepicí páska 3M VHB

3M Průmyslová divize. 3M VHB pásky. Nepřekonatelně. silné spojení. Lepicí páska 3M VHB 3M Průmyslová divize 3M VHB pásky 3M let Nepřekonatelně silné spojení Lepicí páska 3M VHB Lepicí páska 3M VHB let 3M VHB Již od roku 1980 představuje řada VHB pásek nejlepší alternativu k tradičním mechanickým

Více

www.kores-praha.cz KORES LEPICÍ TYČINKA - Lepí všechny druhy papíru - Čistá a jemná aplikace - Vyrobena v ČR Vypratelná, netoxická

www.kores-praha.cz KORES LEPICÍ TYČINKA - Lepí všechny druhy papíru - Čistá a jemná aplikace - Vyrobena v ČR Vypratelná, netoxická 60% obsahu z obnovitelných zdrojů www.kores-praha.cz Vypratelná, netoxická VYPRATELNÉ NETOXICKÉ Neobsahuje kyseliny a rozpouštědla BEZ ROZPOUŠTĚDEL Šetrná vůči životnímu prostředí Vzduchotěsné víčko VZDUCHOTĚSNÉ

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel/fax: 596 123 556 www.e-safetyshop.eu Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky Protiskluzová páska slouží

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Construction. Systém Sika AcouBond Lepení na housenku. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Č. 850 52 02 Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Systém Sika AcouBond Lepení na housenku. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Č. 850 52 02 Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Systém Sika AcouBond Lepení na housenku Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou platné za předpokladu,

Více

Nátěry dřevěného obložení

Nátěry dřevěného obložení Nátěry dřevěného obložení Dříve než začnete Máte k disopozici dřevo přírodní a drsné nebo již dřevo natřené či jinak ošetřené? Dřevo je živý materiál, který vyžaduje speciální péči. Přestože je dřevo

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům pro dokončenou sílu stěny 100 a 125 mm se symetrickým uložením pro jednokřídlé i dvoukřídlé systémy MONTÁŽNÍ NÁVOD URČENÍ ZÁSAD POUŽITÍ A ÚDRŽBY Před zahájením montáže

Více

NOVINKA: ARDEX SPÁROVACÍ HMOTY 2014. Informace pro obchodní partnery

NOVINKA: ARDEX SPÁROVACÍ HMOTY 2014. Informace pro obchodní partnery NOVINKA: ARDEX SPÁROVACÍ HMOTY 2014 Informace pro obchodní partnery 01 02 03 04 Důvody pro uvedení programu nových spárovacích hmot na trh Výhody pro obchod a řemeslo Nový sortiment spárovacích hmot ARDEX

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

MASKOVÁNÍ PLOCH POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-21 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-22 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-23 MASKOVACÍ A KRYCÍ MATERIÁL PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STANDARD

MASKOVÁNÍ PLOCH POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-21 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-22 POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-23 MASKOVACÍ A KRYCÍ MATERIÁL PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STANDARD do 200 C POLYESTEROVÁ PÁSKA PC-21 Polyesterová fólie / silikonové lepidlo Celková tloušťka 0,08 mm Role - 66 m (zelená barva) V nabídce také s podkladovou (nosnou) fólií pro výrobu tvarových výseků do

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Vážení zákazníci, Na spolupráci se těší. team SANEO. Cenový kód

Vážení zákazníci, Na spolupráci se těší. team SANEO. Cenový kód Vážení zákazníci, představujeme vám novou značku SANEO. Rozumíme vašim potřebám a proto jsme připravili cenově dostupné, kvalitní a netradiční výrobky s moderním vzhledem, které se mohou stát běžnou součástí

Více

Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 50 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám.

Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 50 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám. DŘEVĚNÉ EXTRA 3 dílné skládací půdní schody Světlá výška: do 262 cm rozměry 112x60 a 112x70, do 285 cm ostatní rozměry Rozměr stavebního otvoru délka x šířka (v cm): 112x60, 112x70, 120x60, 120x70,130x60,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

Všeobecný stavební certifikát 04/3647/04-216-184 Certifikát o shodě

Všeobecný stavební certifikát 04/3647/04-216-184 Certifikát o shodě Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Zpracování Oblast použití Technická data Parametry Velmi dobrá přilnavost k minerálním podkladům. Dvousložkový podkladní nátěr bez obsahu rozpouštědel.

Více

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost potisk. lakování. nanášení tenkých vrstev. PVC-U desky vhodné pro každou příležitost Obchodní informace pro: dekoratéry reklamní techniky digitální tisk projektové a reklamní agentury vystavovatele výrobce

Více

A09-1 - Lepidla obecně

A09-1 - Lepidla obecně A09-1 - Lepidla obecně EASY-MIX 5000 N 50ml obj. číslo: 9450506 Specifická vastnost tekutá, boba zpracovatelnosti při 10ml a +20 C. (v minutách) 20 barva téměř bezbarvá, čirá. Systém míchání a dávkování

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Aquawood Ligno+ Top 59111

Aquawood Ligno+ Top 59111 59111 Vysoce transparentní vrchní vrstva povrchové úpravy na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmyslové a řemeslné použití Určena pro 3-vrstvý systém s Aquawood Ligno+ Base a Aquawood Ligno+

Více

Systémy No Coat. Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran

Systémy No Coat. Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran Systémy No Coat Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran Nejpevnější Systémy No Coat pro sádrokartonové hrany vykazují mnohem vyšší odolnost vůči silným nárazům. Výsledky mechanických ckých testů, vy-

Více

PÁSKY. www.strechychodska.cz. Ceník platný od 1.5.2015. Cena v Kč vč. DPH. Cena v Kč bez DPH. Číslo zboží Název zboží MJ

PÁSKY. www.strechychodska.cz. Ceník platný od 1.5.2015. Cena v Kč vč. DPH. Cena v Kč bez DPH. Číslo zboží Název zboží MJ PÁSKY Ceník platný od 1.5.2015 Číslo zboží Název zboží MJ Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH 57000010 antikorozní páska 50 mm / 30 m ks 186,43 225,58 204820 armovací páska na sádrokarton 48 mm / 20 m

Více

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH TYP HORIZONTAL (P+D) 1 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou TYP VERTIKAL (P+D) 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY 31 32 PRUŽNĚ PLASTICKÉ TMELY AKRYLOVÉ TMELY ŠTUKOVÝ TMEL Tmelení spojů a prasklin na fasádách, opravy prasklin štukových povrchů, retušovací opravy zrnitých povrchů, dokončovací hrubozrnné spárování kolem

Více

Průvodce montáží interiérových palubek

Průvodce montáží interiérových palubek Průvodce montáží interiérových palubek Tipy, rady a návody pro montáž obkladů stěn a stropů www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby

Více

Fastbond 2000-NF Kontaktní lepidlo a aktivátor

Fastbond 2000-NF Kontaktní lepidlo a aktivátor Fastbond 2000-NF Kontaktní lepidlo a aktivátor Technické informace Popis výrobku Fastbond 2000-NF je kontaktní lepidlo na bázi vodní disperze s vysokým obsahem pevných složek, které poskytuje možnost okamžitého

Více

Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP810 s nízkou úrovní zápachu

Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP810 s nízkou úrovní zápachu Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP810 s nízkou úrovní zápachu Datový list výrobku Popis Vlastnosti Akrylové lepidlo Scotch-Weld DP-810 s nízkou úrovní zápachu společnosti 3M je dvousložkové (směšovací poměr

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

,",150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce

,,150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce ,:.lu. "" -.']í'r., E90 až E180 Techncké masvní stena d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 lehká prícka d ;;;;0 mm $ šachtová prícka d 95 mm masvní strop d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 e prostupující

Více

Barvy na dřevo a kov 21

Barvy na dřevo a kov 21 Barvy na dřevo a kov 21 Flügger Ochrana dřeva v interiéru Proč natíráme truhlářské výrobky v interiérech? Natřením dveří, zárubní nebo nábytku můžete dosáhnout mnoha nádherných a vzrušujících barevných

Více

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Předběžný technický list červen 2013 Popis produktu Akrylová lepidla 3M Scotch-Weld jsou vysoce výkonná dvousložková lepidla s vynikající pevností ve smyku,

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva Tmely balení objem barva ACRYL Výrobek Simson Acryl je jednosložkový disperzní tmel, který je možno přetírat barvou. Je to elasticko-plastický tmel. Použití: v interiérech, jako například styky mezi sádrokartonem

Více

Průvodce montáží podlahovek

Průvodce montáží podlahovek Průvodce montáží podlahovek Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami SECA

Více

Originální autokosmetika Mercedes-Benz pro péči o vůz. Pro brilantní vzhled

Originální autokosmetika Mercedes-Benz pro péči o vůz. Pro brilantní vzhled Originální autokosmetika Mercedes-Benz pro péči o vůz Pro brilantní vzhled Vaše hvězda bude stále zářit Třpytivé barvy, zářící kola, rafinovaný interiér s originální autokosmetikou Mercedes-Benz dostanete

Více

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU Pro řešení problémů kondenzace vlhkosti na stěnách, hluku a vlivů teplotních změn 9 kg VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ MIN. TLOUŠŤKA 5 mm, termoizolace v proporci k tloušťce

Více

Obuv. Jak vybrat správnou velikost obuvi

Obuv. Jak vybrat správnou velikost obuvi Obuv Jak vybrat správnou velikost obuvi Dříve než si obuv objednáte, dejte pozor na rozdílnost chodidel u jednoho člověka, jedno z chodidel bývá obvykle delší! Vybírejte obuv o půl centimetru větší, než

Více

ALU LED Lišty. CZ: +420608744785 SK: +421907261790 e-mail:office@dovimex.cz, www.dovimex.cz

ALU LED Lišty. CZ: +420608744785 SK: +421907261790 e-mail:office@dovimex.cz, www.dovimex.cz ALU LED Lišty št Slovak:T.Vansovej 1915, Púchov 02001 1 Slovak:T.Vansovej 1915, Púchov 02001 2 ALU LED Lišty Profil 45 MDF Dĺžka profilu 100cm, 45 -lakovaný MDF profil, štandardné farby RAL S2005Y20R,

Více

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU ČERVENEC 2014 Severská borovice 15 x 111 mm s povrchovou úpravou OSMO Tvrdým voskovým olejem, odstín Stone Severská borovice POLOMAT Severská borovice

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Těsnění spár. Těsnění spár. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Těsnění spár 1.0. CP 601S silikonový protipožární tmel 1.1 Strana 18

Těsnění spár. Těsnění spár. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Těsnění spár 1.0. CP 601S silikonový protipožární tmel 1.1 Strana 18 Těsnění spár Hilti. Splní nejvyšší nároky. Těsnění spár.0 CP 60S silikonový protipožární tmel. Strana 8 CFS-S ACR akrylátový protipožární tmel.2a Strana 20 CP 673 protipožární povlak.4 Strana 22 CP 670

Více

Průmyslové a dílenské vybavení

Průmyslové a dílenské vybavení Průmyslové a dílenské vybavení Ergonome a hospodárnost pro řemeslníky a průmysl. 00 O Tempus Obsah Frma Tempus Technology & Servce GmbH, se sídlem v Durynském Bad Langensalza, byla založena 007/008. Tehdy

Více

Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover Fix

Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover Fix PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Pohyblivé spoje a krytky spojů Procover Procover

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Vanové profily Cerfix Sanibord

Vanové profily Cerfix Sanibord PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Vanové profily Cerfix Sanibord Použití SANIBORD

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY Dřevo jakožto přírodní a živý materiál reaguje na relativní vlhkost (RH). V případě suchého prostředí se dřevo smršťuje a v případě vysoké relativní vlhkosti bobtná.

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Ohýbatelné profily Proflex Line Projoint T

Ohýbatelné profily Proflex Line Projoint T PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Ohýbatelné profily Proflex Line Projoint T Použití

Více

ClickBoard novinka na českém trhu. Obkladové stěnové a stropní panely s finální povrchovou úpravou. ClickBoard

ClickBoard novinka na českém trhu. Obkladové stěnové a stropní panely s finální povrchovou úpravou. ClickBoard ClickBoard novinka na českém trhu Obkladové stěnové a stropní panely s finální povrchovou úpravou ClickBoard Obkladové stěnové a stropní panely ClickBoard interiér Vašich snů Stěnové a stropní panely ClickBoard

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE A MODŘÍNU LEDEN 2014

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE A MODŘÍNU LEDEN 2014 MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE A MODŘÍNU LEDEN 2014 Třídění Tloušťka Dřevina mm Šírka účtovaná mm Šířka krycí mm Délka m Spojení Lehká fáze dokola Povrchová úprava Pokládka na teplovodní podlahové vytápění

Více

SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny. Pokyny pro používání. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity. The future of habitat. Since 1665.

SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny. Pokyny pro používání. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity. The future of habitat. Since 1665. SGG TIMELESS Sklo pro sprchové zástěny Pokyny pro používání SAINT-GOBAIN GLASS simplicity The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity Pokyny pro používání OBSAH 1. Produkt 1.1 Životnost

Více

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY KATALOG VÝROBKŮ A DLAŽBY A MOZAIKY 45 COLORFILL FLEX 0-6 Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažby s okamžitou přilnavostí, vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 0-6 mm Jedná se o tmel

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor -

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - Protipožární nátěrový systém pro ocel schválení dle EN 13501-2 použití pro požární odolnost 30 60 min VLASTNOSTI Technika optimální vzhled díky nízkým tloušťkám

Více

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech

Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Výzkum, vývoj a výroba profesionální průmyslové chemie a kosmetických přípravků pro běžnou hygienu na pracovištích a provozech Není důležité být vždy nejrychlejší, mnohem důležitější je, aby produkty,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 7 Technický list Datum vydání: 01/10/2014 Vydání: 2 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer Dřívější vydání tohoto dokladu ztratily platnost CHARAKTERISTIKA

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více