Produkty tesa. pro profesionální malíře a lakýrníky. Pro nejlepší výsledky. Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace KATALOG PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkty tesa. pro profesionální malíře a lakýrníky. Pro nejlepší výsledky. Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace KATALOG PRODUKTŮ"

Transkript

1 Produkty pro profesonální malíře a lakýrníky Profesonální řešení pro stavbu, renovac a dekorace KATALOG PRODUKTŮ Pro nejlepší výsledky.

2 Profesonální řešení pro stavbu, renovac a dekorace Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Venkovní maskování Vntřní maskování Papírové maskovací pásky Senstve 4333 Páska na přechody Precson Mask 4334 Malířská páska 4307 Maskovací páska 4323 Strana zakrývání velkých ploch a specální použtí Sklolamnátová páska Easy Cover 4368, fóle + maskovací páska Strana Papírové maskovací pásky odolné vůč UV záření Maskovací UV papírová páska 4437 Maskovací UV papírová páska standard 4435 Easy Cover UV 4372, fóle + maskovací páska Strana Plastové maskovací a textlní pásky Plasterng tape 4837 Odolná plastová páska Opravná textlní páska 4613 Duct tape Strana pásky pro specální použtí Textlní gaffer páska 4688 Transparentní opravná páska 4668 Hlníková páska Strana Montážní a podlahové pásky Bezpečnost a elektrozolace Odstrantelné pásky pro pokládku podlahových krytn 4939 Unverzální oboustranná odstrantelná Strana 20 Permanentní pásky pro pokládku podlahových krytn Unverzální oboustranná podlahová transparentní Unverzální oboustranná podlahová permanentní Strana 21 Oboustranné montážní pásky 4965 Oboustranná transparentní 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová Oboustranná pěnová unverzální vntřní Strana Lepdla a čstdla ve sprej Odstraňovač lepdla Průmyslové čstdlo Lepdlo ve sprej TRVALÉ Lepdlo ve sprej EXTRA PEVNÉ Lepdlo ve sprej PŘEMÍSTITELNÉ Strana pro zolace kabelů a značení Vyznačovací páska Ant-slp protskluzové pásky 60950, flex Izolační elektrkářská páska Strana Tpy a trky Nejdůležtější nformace pro použtí lepcích pásek Strana 30 Testování a zkouška vhodnost povrchu Lepení na skleněné plochy Strana 31 Kovové plochy nebo umělý a přírodní kámen Strana 32 Dřevo, barvené a lakované Strana 33 Specální povrchy Strana Lepdla a čstdla ve sprej Strana 36 Odstranění lepcí pásky Strana 37 Podpora pro řemeslníky Nové prodejní nástroje pro profesonály a podnkání Strana Balení na uzavírání a vyztužování Ruční odvíječ na balcí pásku 6300 Standardní PP balcí páska 4263 Standardní balcí páska 4280 Strana

3 Ikony označují hlavní vlastnost výrobku stejné najdete přímo na obalech produktů Pro snazší použtí najdete tyto kony také na obalech výrobků. Snadno rozpoznáte, co která kona znamená a jaké vlastnost vám vybraný výrobek nabízí. Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Venkovní maskování Vntřní maskování 18 Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu nterér Páska je vhodná Extrémně přesný okraj pro nátěry s barvam ředtel- nátěru ným vodou a rozpouštědly Kontaktní síla přlnavost Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu exterér Páska je vhodná Odolná prot roztržení př pro nátěry s barvam ředtel- odstraňování ným vodou a rozpouštědly Šířka pásky a tloušťka fóle, řada Easy Cover Stupeň síly Odstrantelná bez zanechání pro odvíjení stop po danou pásky dobu exterér Hustota vláken textle nosče Šířka pásky a tloušťka fóle, řada Easy Cover Celková tloušťka pásky Odolná prot roztržení př odstraňování Velm tenká páska Maxmální možné zatížení pásky Hustota vláken textle nosče Celková tloušťka pásky Páska s krycím papírem Bezpečnost a elektrozolace Montážní a podlahové pásky 25 years Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu nterér Odstrantelná bez zanechání stop po danou dobu exterér Páska snadno trhatelná rukou Po danou dobu Pásku lze používat na odstrantelná bez zanechání hrubé povrchy zbytků lepdla Páska pro trvalé aplkace Pevné a trvanlvé spoje Extra pevné a trvanlvé spoje Pro upevňování lehkých až středně těžkých materálů Přemísttelná, Pro upevnění na krátkodobé lehkých až těžkých materálů použtí /automoblové použtí Další hlavce Nastavtelná hlavce reguluje pro rozměrné množství lepdla aplkace v balení Zanechává čstý povrch Varablní použtí Odstranění bez zanechání zbytků Nejprve odstraňte, pak povrch vyčstěte Páska je vhodná pro všechny druhy počasí Celková Doporučené teplotní rozhraní tloušťka během použtí pásky Výstražná páska Protskluzová páska Páska pro trvanlvé značení oblastí Páska pro aplkace s barevným kódováním Průhledné lepdloj Páska snadno trhatelná rukou Doporučené teplotní rozhraní během použtí Nejprve plochu vyčstěte, pak naneste lepdlo Zpomaluje hoření 3

4 SE 75 let úspěšné hstore Vynkající výsledky bez velké námahy myšlenka, kterou lepcí pásky naplňují jž 75 let. Závazek hstore značky a výrobků se pak slučuje především do jednoho produktu: Maskovací pásky Mask umožňují tvorbu vysoce přesných okrajů nátěrů jž od roku Maskovací páska tvoří v současnost jen část z velké skupny výrobků zaměřených na průmysl, řemesla, profesonální malíře a lakýrníky. novace šetrné k užvatel Významným faktorem úspěchu během 75 let dlouhé hstore je úzká spolupráce s užvatel a zákazníky. Nápady a úspěch spočívají na znalost jejch jednotlvých požadavků. Jž úplně první Zakrývací páska z roku 1936 byla vlastně novací. Nepřetržtý výzkum nás pak v řadě segmentů staví do vůdčí pozce na trhu. Téměř 220 pracovníků výzkumu a vývoje momentálně posouvají pokrok díky novým vynálezům a kvaltatvním vylepšením stávajících výrobků. partneř pro řemeslo a obchod Zakrývací pásky jsou na trhu nepřetržtě od roku 1936, tedy od vynálezu první zakrývací pásky. Profesonální řemeslníc nyní využívají kompletní řadu na různé druhy povrchů, na vntřní venkovní požtí č na zakrývání a ochranu. Obchodním partnerům se snažíme nabídnout produkty za konkurenceschopné ceny spolu s dalším nástroj na podporu prodeje - například cílenou reklamou, katalogy nebo vzorkovým kartam. kvalta a udržtelnost pro spokojené zákazníky Každý výrobní závod na světě je držtelem osvědčení podle meznárodně uznávaných norem systémů řízení jakost: ISO 9001:2000. Používání vysoce kvaltních surovn a pravdelné kontroly dodavatelů nám umožňují zaručt kvaltu na trvale vysoké úrovn. Neustále také pracujeme v souladu s koncepcí udržtelnost žvotního prostředí. Ekonomcký úspěch, ekologe a společenské povědomí jsou pevné složky naší podnkové flozofe, kam patří rozvoj našch vlastních ekologckých technologí. Díky tomu jž můžeme vyrábět většnu našch výrobků bez použtí rozpouštědel. 4

5 Pro nejlepší výsledky. 5

6 oboustranné pásky pro pokládku podlahových krytn a montáž správná volba NOVINKA! Nová řada pro trvalé nebo dočasné použtí Různé aplkace vyžadují různá řešení. Díky nově doplněnému sortmentu o odstrantelné pásky pro pokládku podlahových krytn reagujeme na požadavek zákazníků na hospodárnost a výkonnost Unverzální oboustranná odstrantelná (vz str. 20) Unverzální oboustranná podlahová transparentní (vz str. 21) 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová (vz str. 23) Unverzální oboustranná podlahová permanentní (vz str. 21) 4965 Oboustranná transparentní (vz str. 22) Oboustranná pěnová unverzální vntřní (vz str. 23) 6

7 Maskovací pásky Ostřejší, než oko vdí Pásky vyvnuté pro vntřní venkovní použtí zaručují optmální výsledky díky specálním papírovým nosčům a specálně k tomu účelu upraveným lepdlům. Lze je používat na různé druhy povrchů. Senstve 4333 Páska na přechody Poslední novace společnost pro vntřní zakrývání. Senstve 4333 páska na přechody spojuje dvě významné vlastnost, které běžné zakrývací pásky nemohou splnt. Brání poškození na ctlvých površích díky specální vlastnost materálu nosče, který zaručuje nízkou, ale bezpečnou přlnavost k povrchu. Dále umožňuje vytvořt velm přesný okraj malby díky extrémně tenkému papírovému nosč / 4437 UV papírové pásky Venkovní maskování vyžaduje pásky, které odolávají velm nepříznvým podmínkám. Mohou být vystaveny jasnému slunc, dešt, nízkým teplotám a mechancké námaze např. oděrem nářadí. Kromě toho se lepí na různé povrchy. Tak náročné požadavky mohou splnt pouze pásky, které byly specálně navrženy pro venkovní použtí. Společnost tedy vyvnula UV odolné papírové maskovací pásky 4435 a 4437, které nabízejí spolehlvé řešení př venkovním použtí je odolná vůč UV a vlhkost po dobu 2 týdnů, 4437 až do 6 týdnů. Easy Cover 4368, fóle + maskovací páska (vz str. 13) Easy Cover UV 4372, fóle + maskovací páska (vz str. 15) Maskovací UV papírová páska standard 4435 (vz str. 15) Maskovací UV papírová páska 4437 (vz str. 15) Precson Mask 4334 (vz str. 11) Senstve 4333 Páska na přechody (vz str. 10) Pro nejlepší výsledky. 7

8 Profesonální prezentace výrobků Požadavky trhu NOVINKA! Barevné kódování dle použtí na obalu č štítku produktu! 1. Koncoví užvatelé hledají v obchodech správná řešení Potřebují se rychle orentovat 2. Prezentace výrobků* musí být řazena přehledně Doobědnání zboží podle položek bude velm snadné 3. Koncoví užvatelé hledají vhodné výrobky Koncoví užvatelé chtějí na první pohled najít požadovanou kvaltu Nová prezentace výrobků nabízí: Systém barevného třídění kategorí: lepší orentace na prodejně 8 * Obrázky jsou lustrační, prezentace a její složení se může lšt podle sortmentu nabízeného v jednotlvých zemích.

9 Řešení Pops kategorí: Pro snazší orentac na prodejně vyvnula společnost barevný systém třídění kategorí. Tento promyšlený systém kategorí tvoří 6 hlavních barevných kódů kategorí pro naše profesonální koncové užvatele. Barevné kódování najdete ve všech propagačních materálech řady Professonal. Defnovaný barevný kód pro každou kategor pomáhá koncovému užvatel najít správné řešení př mnmu času na prodejně. Vntřní maskování Venkovní maskování Výstražné a bezpečnostní Montážní a podlahové Opravné pásky Balcí pásky Podoba štítků na výrobku/ rozdělovač na polce: Štítky každého výrobku a nejnovější systém rozdělování polc Professonal pomůže př aranžování prezentací v prodejnách. NOVINKA! Štítek Barevný kód podle produktové kategore NOVINKA! Vntřní potsk kotouče* Identfkace výrobku př použtí a odstranění samolepcího štítku Výhody: - Číslo produktu (IBNR) - Název produktu - Ikony vlastností - Odkaz na rady a trky * pouze maskovací pásky Rozdělovače polc a štítky: Profesonálně aranžovaná prezentace zboží Nový profesonální desgn Zvyšuje prodej na metr štítku: Usnadňuje rozhodnutí polce díky prezentac k nákupu výrobků! Pro nejlepší výsledky. 9

10 Vntřní maskování Papírové maskovací pásky Senstve 4333 Páska na přechody Maskování vysoce ctlvých povrchů, např. tapet, obkladů stěn, lakovaných ploch Tvorba plochých a ostrých okrajů nátěru a laku Na hladké a mírně hrubé povrchy Pro desgnérské technky včetně základního nátěru, hlavního nátěru a temperování Celková tloušťka [µm] 85 Přlnavost/Ocel [N/cm] 0,6 Elongace př porušení [%] 5 Tenký, ale oděruvzdorný nosč Vysoká pružnost Mírně průhledný nosč usnadňuje vysokou přesnost aplkace Snadno sejmutelná m:mm 50:30 Ks vntřní balení/karton 5/30 Konstantní síla lepdla zaručuje nenáslné přlnutí na ctlvé, krtcké plochy. 10

11 Precson Mask 4334 Ploché, ostré okraje nátěrů laků Na hladké a mírně hrubé povrchy Na vysoce kvaltní malování a lakování Tenký, ale oděruvzdorný nosč Vysoká pružnost Mírně průhledný nosč usnadňuje vysokou přesnost aplkace Vyvážená, konstantní síla lepdla pro vysoce spolehlvou přlnavost Snadno sejmutelná Vntřní maskování Celková tloušťka [µm] 90 Přlnavost/Ocel [N/cm] 1,85 Elongace př porušení [%] 4 m:mm:mm 50:30 Ks vntřní balení/karton 5/30 Otestovaná a vyzkoušená páska Precson Mask pro zvláště rovné, ostré okraje malby a lakování pro všechny druhy použtí. Malířská páska 4307 Rovné okraje malby a laku Na hladké plochy Páska pro unverzální použtí Vysoká počáteční přlnavost Vyvážené vlastnost lepdla Odolné vůč roztržení a snadno napínací Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,3 Elongace př porušení [%] 10 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 Ks vntřní balení/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 Časem prověřená kvalta malířské pásky s přlnavostí pro celou řadu malířských úkolů. Maskovací páska 4323 Na jednoduché maskování a pro upevnění zakrývacích materálů Na upevnění, balení, značení Mírně krepovaný povrch Rychle a snadno odstrantelná Celková tloušťka [µm] 130 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,0 Elongace př porušení [%] 10 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 Ks vntřní balení/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 Unverzální maskovací páska pro všechny jednoduché zakrývací čnnost. Pro nejlepší výsledky. 11

12 Vntřní maskování zakrývání velkých ploch a specální použtí 12

13 Vntřní maskování 18 Sklolamnátová páska Na spojování sádrokartonu a na opravy praskln a děr Na zcelování spár Navždy zakryje až 3 mm hluboké prasklny a spáry ve zdech Ihned k použtí pro tmelení a spárování Výtečná přlnavost dokonce na zaprášených površích Vysoce odolná prot stárnutí Velm dobrá odolnost prot přetržení Přlnavost [N/25 mm] >1 m:mm 25:48 45:48 90:48 Ks vntřní balení/karton 6/60 6/36 6/24 Otvory a prasklny není nutné před použtím vyplňovat. Easy Cover 4368, fóle + maskovací páska Řešení 2-v-1 pro vntřní zakrývání a ochranu velkých ploch Rovné okraje malby a laku Na hladké a mírně hrubé povrchy Na malířské čnnost a malbu sprejem Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,4 Elongace př porušení [%] 10 Kombnace průhledné, pružné fóle a malířské pásky Reléfní povrch fóle pro soldní přlnavost barvy Fóle přlne k povrchu díky elektrostatckému náboj m:mm 33:550 17:2600 Ks vntřní balení/karton 10/60 10/20 Reléfní povrch fóle brání stékání barvy a zaručuje čstý výsledek práce. Pro nejlepší výsledky. 13

14 Venkovní maskování Papírové maskovací pásky odolné vůč UV záření 14

15 Maskovací UV papírová páska 4437 Na malbu, lakování a jednoduché natírání Venku odstrantelná až do 6 týdnů Odolná prot UV záření a vlhkost až 6 týdnů Vytvoří rovné okraje malby a laku Vhodná pro použtí na mírné křvky Odolná vůč roztržení a snadno natahovací Celková tloušťka [µm] 150 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,4 Elongace př porušení [%] 14 m:mm 50:30 Ks vntřní balení/karton 5/30 Poznámka: Př lepení venkovní pásky na staré, znečštěné a oprýskané plochy může docházet k zanechání zbytků nebo změně barvy plochy po jejím odstranění, doporučujeme provést zkušební nalepení nejméně po dobu 24 hodn. Venkovní maskování Maskovací UV papírová páska standard 4435 Vhodná pro všechny venkovní malířské práce Na ty nejchoulostvějš povrchy Venku odstrantelná až do 2 týdnů 2 weeks Odolná vůč UV záření a vlhkost až po dobu 2 týdnů Odolná prot všem druhům barev Odstrantelná bez zanechání stop Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 7,5 Elongace př porušení [%] 11 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 Ks vntřní balení/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 Pásku snímejte jen pokud je suchá a to pod úhlem 45. Easy Cover UV 4372, fóle + maskovací páska Řešení 2-v-1 pro zakrývání a ochranu velkých ploch Na čsté, rovné okraje malby, použtelná také na mírné křvky Na hladké a mírně hrubé povrchy Ideální na zakrývání oken během tmelení, sádrování a malování Venku odstrantelná až do 6 týdnů Kombnace průhledné, pružné a odolné fóle a malířské pásky 4437 Reléfní porvrch fóle pro dobrou přlnavost barvy brání stékání Odolná prot UV záření a vlhkost až 6 týdnů Fóle přlne k povrchu díky elektrostatckému náboj Celková tloušťka [µm] 150 Přlnavost/Ocel [N/cm] 3,4 Elongace př porušení [%] 14 m:mm 33:550 17:2600 Ks vntřní balení/karton 8/64 8/32 Snadné řešení pro zakrývání velkých ploch, vhodné také pro mírné křvky. Pro nejlepší výsledky. 15

16 Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Plastové maskovací a textlní pásky 16

17 Plasterng tape 4837 Odolná plastová páska Vhodná pro všechny aplkace př omítání Pro ochranu hladkých a ctlvých povrchů př omítání Pro venkovní použtí až do 2 týdnů Snadno rukou trhatelná Dobře odvnutelná Odolná prot UV záření až 2 týdny Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Celková tloušťka [µm] 115 Přlnavost/Ocel [N/cm] 1,5 Elongace př porušení [%] 196 m:mm 33:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 Barvy Doporučujeme provést zkoušku přlnavost na ntro-nátěrech. Nepoužívat na vodou ředtelných akrylových barvách. Opravná textlní páska 4613 Duct tape Jednoduché aplkace, jako upevnění, utěsnění, značení, balení. Použtelná také na hrubé povrchy Dobrá přlnavost Odolná vůč vodě Páska se snadno odvíjí Snadno lze trhat rukou Tepelná odolnost až do 95 C Celková tloušťka [µm] 180 Přlnavost/Ocel [N/cm] 4,1 Elongace př porušení [%] 15 m:mm 50:48 Ks vntřní balení/karton -/24 Barvy Páska by neměla být lepena na natřené povrchy. Pro nejlepší výsledky. 17

18 Opravné pásky a pásky pro stavebnctví pásky pro specální použtí 18

19 Textlní gaffer páska 4688 Na balení, ochranu, značení, svazování a řadu dalších Pevná extrudovaná PE textle Pružný látkový nosč Snadné odvíjení Ručně snadno odtrhnete požadovanou délku Celková tloušťka [µm] 260 Přlnavost/Ocel [N/cm] 4,7 Elongace př porušení [%] 9 m:mm 25:50 Ks vntřní balení/karton 5/20 Barvy Šroká škála barev. Velm dobrý poměr cena/výkon. Transparentní opravná páska 4668 Opravy plastových materálů uvntř venku Ideální na upevnění fólí LDPE na stavbách Průhledná fóle pro takřka nevdtelné opravy Vysoká přlnavost Výjmečná odolnost vůč počasí a UV záření Zpevněná a odolná vůč stárnutí Vysoká odolnost vůč oděru Dobrá odonost vůč chemkálím Opravné pásky a pásky pro stavebnctví Celková tloušťka [µm] 140 Přlnavost/Ocel [N/cm] 2,9 Elongace př porušení [%] 400 m:mm 33:50 Ks vntřní balení/karton -/18 Barvy Není nutné používat neustále nové a drahé fóle šetřete čas a peníze! Hlníková páska Izolace a opravy potrubí, okapů atd. Upevnění hlníkových zolačních materálů Unverzální teplotní zolace Dobrá přlnavost Odolná vůč vlhkost, neprostupná parou Vysoká tepelná vodvost Odolná vůč olej a kyselnám Dobrá mechancká síla Také ve varantě bez papírového nosče Celková tloušťka [µm] 60 Přlnavost k ocel [N/cm] 5,6 Pevnost v tahu [N/cm] 26 Tloušťka nosče [µm] 30 m:mm 50:50 Ks vntřní balení/karton 1/30 Barvy Před lepením důkladně očstěte a odmastěte povrch. Pro nejlepší výsledky. 19

20 Montážní a podlahové pásky Odstrantelné pásky pro pokládku podlahových krytn 4939 Unverzální oboustranná odstrantelná Na textlní podlahové krytny (vč. plst a jehlované plst) Lze použít na řadu povrchů (mmo přírodního a syntetckého kamene) Vhodné zejména na stěrky, pryskyřcové a epoxdové podlahy Odstrantelná takřka beze zbytku do 14 dní Snadno trhatelná rukou Celková tloušťka [µm] 265 Přlnavost/Ocel [N/cm] 7,5/6 * zakrytá/otevřená strana m:mm 10:50 25:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 6/24 Vhodná zejména na dočasné použtí př výstavách a veletrzích. 20

21 Permanentní pásky pro pokládku podlahových krytn Unverzální oboustranná podlahová transparentní Ttransparentní oboustranná páska pro nepřeberné množství použtí Vhodná pro přpevnění lehčích předmětů (např. polystyren) Pro hladké povrchy 0,09 mm Celková tloušťka [µm] 90 Přlnavost/Ocel [N/cm] 20 Velm tenký nosč Snadno trhatelná rukou m:mm 10:50 25:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 6/24 Unverzální použtí pro přpevňování lehkých předmětů. Montážní a podlahové pásky Unverzální oboustranná podlahová permanentní Na permanentní pokládku podlahových krytn s lehkým a středním zatížením Na rovné a mírně nerovné povrchy Na koberce s hladkým rubem Rychlé a bezpečné upevnění Snadno trhatelná rukou 0,19 mm Celková tloušťka [µm] 185 Přlnavost/Ocel [N/cm] 6 m:mm 10:50 25:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 6/24 Vhodná pro koberce s rubem z vláken. Pro nejlepší výsledky. 21

22 Montážní a podlahové pásky Oboustranné montážní pásky 4965 Oboustranná transparentní Pro přpevnění předmětů jako jsou štítky, teploměry atd. na sklo Pro přpevnění transparentních a průhledných materálů Pro mnmální mezery po fxac Celková tloušťka [µm] 205* Přlnavost/Ocel [N/cm] 11,5 Vysoká počáteční přlnavost a velm vysoká přlnavost na hladké, pevné plochy, sklo, obklady, dřevo a většnu plastů Extra tenká a průhledná (téměř nevdtelná) Odolná vůč UV záření - vhodná pro venkovní použtí m:mm 5:19 Ks vntřní balení/karton 12/72 Ideální na sklo a průhledné předměty * samotná páska bez krycího papíru 22

23 Oboustranné montážní pásky 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová 25 years Vhodná do vlhkého prostředí, např. koupelen K upevněňování těžkých plochých předmětů, jako jsou zrcadla, značky a ozdobné předměty K upevněňování proflů, obkladů a poštovních schránek Celková tloušťka [µm] 1150* Roztržení pěny [N/cm] > 8 * samotná páska bez krycího papíru Vysoce kvaltní pěnový nosč Vynkající přlnavost na hladkých hrubých površích Vysoká odolnost vůč stárnutí Odolné vůč vlhkost m:mm 5:19 10:19 Ks vntřní balení/karton 10/60 16/96 Vhodné zejména pro upevnění zrcadel do koupelen! Montážní a podlahové pásky Oboustranná pěnová unverzální vntřní Slná oboustranná pěnová páska pro šrokou škálu aplkací např. pro předběžné přpevnění, lepení plakátů, cenovek apod Vhodná pro přpevnění lehčích předmětů, jako jsou kabelové kanály, štukatury a lšty Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy Vysoce přzpůsobvý pěnový nosč Velm dobrá přlnavá síla na hladné a mírně hrubé povrchy Celková tloušťka [µm] 1050* Roztržení pěny [N/cm] > 4 * samotná páska bez krycího papíru m:mm 5:19 10:19 Ks vntřní balení/karton 10/60 16/96 Lepte př teplotě > 10 C. Vyčstěte a odmastěte povrch. Přlnavost omezena vůč teplotě: 40 C (dlouhodobě) až 60 C (krátkodobě). Pro nejlepší výsledky. 23

24 Lepdla a čstdla ve sprej Lepdla a čstdla ve sprej Odstraňovač lepdla Snadné odstranění zbytků lepdla ze skla, kovu a plastu Snadné odstranění samolepcích štítků Spolehlvě odstraní zbytky po štítcích, šroké škále lepcích pásek, mazv, asfaltu, pryskyřce a dalších nečstot Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává příjemnou vůn Na báz rozpouštědel Dearomatzovaný specální ml 200 petrolej, zopropanol, lmonen Ks vntřní balení/karton -/12 Doporučená vzdálenost pro postřk 20 cm Barva Bezbarvý Sprej na odstraňování lepdel pro unverzální použtí. Průmyslové čstdlo Varablní použtí na čštění skla, kovových ploch, zařízení a plastových částí Optmální příprava povrchů před nalepením lepcích pásek nebo lepdel ve sprej Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává příjemnou vůn Dosáhne na níže položené a obtížně dostupné oblast Na báz rozpouštědel Dearomatzovaný specální ml 500 petrolej, zopropanol, lmonen Ks vntřní balení/karton Doporučená vzdálenost pro postřk 20 cm -/12 Barva Bezbarvý Odstraňuje odolné nečstoty od vosku, olejů, mazv a slkonu. 24

25 Lepdla a čstdla ve sprej Lepdlo ve sprej TRVALÉ Velm varablní lepdlo na permanentní spojování materálů, jako je papír, karton, plsť, textl, fóle, dřevo, kůže, expandovaný polystyren a šroká škála plastů Čsté, úsporné, bezpečné a rychlé spojování velkých ploch Rychlé zaschnutí, odolnost vůč vlhkost a odolné vůč mechancké a tepelné námaze Na báz lepdla Syntetcká pryž ml 500 Doporučený čas před slepením 1-5 mn. Ks vntřní balení/karton -/12 Teplotní rozsah od -20 C až do +60 C Barva Béžová Na pevné, permanentní spoje. Lepdlo ve sprej EXTRA PEVNÉ Extra pevné lepdlo tvořící flm na permanentní spojování materálů, jako je textl, plast, karton, gumová pěna, zolační materály, vnyl, kůže, syntetcká kůže a guma mez sebou navzájem a s kovem a dřevem Vhodné zejména pro uplatnění v automoblovém průmyslu Vysoká síla a dobrá tepelná odolnost Dobrá přlnavost k nepolárním podkladům Lepdlo s nízkou tvorbou mlhy pro husté nanášení v pruzích Nastavtelná šířka postřku Na báz lepdla Syntetcká pryž ml 500 Doporučený čas před slepením < 10 mn. Ks vntřní balení/karton -/12 Teplotní rozsah od -30 C až do +80 C Barva Bílý Na extra pevné, permanentní spoje. Lepdla a čstdla ve sprej Lepdlo ve sprej PŘEMÍSTITELNÉ Přemísttelné lepdlo pro dočasné spoje lehkých materálů, jako je papír, karton a fóle, určeno zejména k použtí v grafckém desgnu, př veletrzích a výstavách, v kancelářích, reklamních agenturách, pro umístění vývěsek a pro mnoho dalších průmyslových, domácích a řemeslných aplkací. Průhledné, nemění barvu Vhodné zejména pro lehké materály s rovným plocham Snadná demontáž př jednostranné aplkac, trvalé spojení př aplkac na obě strany Nedochází k zvlnění papíru Na báz lepdla Akrylová pryskyřce ml 500 Doporučená vzdálenost pro postřk 30 cm Ks vntřní balení/karton -/12 Teplotní rozsah od +15 C až do +35 C Barva Bezbarvý Po nalepení přesunovatelné lepdlo pro dočasné lepení lehkých materálů- papír, karton a fóle. Pro držení šablon, plakátů, bllboardů, fotografí, dekorací nebo technckých výkresů atd. 25

26 Bezpečnost a elektrozolace pro zolace kabelů a značení 26

27 Vyznačovací páska Dočasné značení rzkových oblastí Identfkace a značení pohyblvých a staconárních předmětů Velm vysoká přlnavost na řadě podkladů Masvní páska PVC s vysokou odolností vůč oděru Snadno rukou trhatelná Celková tloušťka [µm] 150 Přlnavost/Ocel [N/cm] 2,5 Elongace př porušení [%] 160 m:mm 33:50 Ks vntřní balení/karton 6/36 Barvy 1. Na dočasné použtí 2. Snadná apřesná aplkace se specálně navrženým odvíječem (není součástí pásky) Ant-slp protskluzové pásky 60950, Vhodné pro všechna použtí, př kterých je třeba mít pevnou nohu např. schodště, žebříky, rampy, přívěsy, lešení atd. Velm vysoká přlnavost Protskluzová ochrana až 2 roky Zvláště odolná vůč oděru, pevná a odolná Odolná vůč UV záření, teplotě, (slané) vodě a saponátům Celková tloušťka [µm] 810 Přlnavost/Ocel [N/cm] 10 Elongace př porušení [%] 200 Barvy m:mm Ks vntřní balení/karton černá 15:25/50 6/36, 3/ žlutá/černá 15:50 3/18 Trvalé pásky zabraňují uklouznutí. flex Izolační elektrkářská páska Vhodná na zolac a opravy elektrckých kabelových vedení Pro svazkování, označování a přpevňování kabelů Extrémně přzpůsobvá Vysoce ohnvzdorná Použtelná ke snadnému vázání na nerovných površích Bezpečnost a elektrozolace Celková tloušťka [µm] 120 Přlnavost/Ocel [N/cm] 5 Elongace př porušení [%] 160 m:mm 10:15 20:19 Ks vntřní balení/karton 10/250 10/160 Barvy Vyhovuje standardu IEC /FPVCP/90. 5 barev pro různé typy značení. Zpomaluje hoření. Pro nejlepší výsledky. 27

28 Balení na uzavírání a vyztužování 28

29 Ruční odvíječ na balcí pásku 6300 Ruční odvíječ pro profesonální balení kartonů Rychlé a jednoduché odvíjení a uzavírání Vhodný pro všechny druhy balcích pásek Ručně nastavtelná síla napnutí pásky (pomocí brzdy) Kryté ostří pro ochranu před zraněním Výška/šířka/délka [mm] 220 / 65 / 150 Max. výška návnu [mm] 120 Max. šířka kotouče [mm] 50 Průměr role 3 Ks vntřní balení/karton 1/40 Balení Standardní PP balcí páska 4263 Balení lehkých a středně těžkých kartonů Lepdlo na báz přírodního kaučuku umožňuje bezpečné uzavírání př různých teplotních podmínkách Dobrá přlnavost př různých teplotách Snadné odvíjení Vhodná pro použtí s ručním odvíječem 6300 Celková tloušťka [µm] 43 m:mm 66:48 Typ lepdla akrylát Ks vntřní balení/karton 6/36 Elongace př porušení [%] 150 Barva Nosč PP Standardní balcí páska 4280 Balení lehkých a středně těžkých kartonů Lepdlo na báz syntetckého kaučuku umožňuje bezpečné uzavírání př běžných teplotních podmínkách Dobrá přlnavost Snadné odvíjení Vhodná pro použtí s ručním odvíječem 6300 Balení Celková tloušťka [µm] 43 m:mm 66:48 Typ lepdla syntetcké Ks vntřní balení/karton 6/36 Elongace př porušení [%] 150 Barva Nosč PP Pro nejlepší výsledky. 29

30 Tpy a trky Nejdůležtější nformace pro použtí lepcích pásek Př používání samolepcích pásek je nutné dodržovat některá pravdla. Doporučujeme také provádět praktcký test lepvost na požadovaném podkladu před vlastním použtím pásky pro ověření vhodnost pásky. Skladování Lepcí pásky skladujte na suchém místě deálně v obalovém kartonu a př pokojové teplotě, nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo mrazu. Vyvarujte se vysokých teplot, urychlují stárnutí. Nečstoty Chcete-l zajstt adekvátní slepení, musí být plocha lepení suchá, bez prachu a mastnot. Pokud s nejste jst, doporučujeme provést důkladné vyčštění pomocí průmyslového čstče Pravdla pro vynkající výsledky Samolepcí pásku je nutno pevně přtlačt k povrchu k dosažení správného přlnutí. Zabráníte tím také nechtěnému slepení pásky. Pásky sejměte po dokončení práce. Čas nalepení pásky by se měl omezt na nezbytné mnmum. Sejměte lepcí pásky po zaschnutí barvy ale pokud možno před hloubkovým zaschnutím. Pásky byste měl odlupovat pomalu a rovnoměrně. Lepcí pásku nesmíte strhnout z povrchu prudkým tažením. Lepcí pásky odlupujte v plochém úhlu < 45 (vz grafka). Pracovní teplota Lepcí pásky lze používat (aplkovat a odlepovat) př teplotách od +5 C do +40 C. Tyto teploty lze během aplkace překročt. Kotouč lepcí pásky, který je studený nebo přílš teplý, nechte přvyknout na okolní teplotu. To je potřeba mít na pamět zvláště př ponechání lepcí pásky ve vozdle. Je nezbytné, aby teplota byla nejméně +5 C př odlepování lepcích pásek. Lepcí složky mohou být př nžších teplotách křehké, pak bude obtížné odstrant lepcí pásky, může dojít k zanechání zbytků. Co je nutno mít na pamět, když vybíráte lepcí pásku Volba lepcí pásky závsí na těchto skutečnostech: jaký druh povrchu chcete chránt (např. jeho stablta a soudržnost, jak velkou vyžaduje přlnavost, chemcké a mechancké vlastnost, zda je hladký, hrubý nebo strukturovaný atd.) kde bude páska použta zda untř nebo venku (s tím souvsí např. odolnost pásky vůč teplotám, působení počasí č UV záření) jak dlouho bude páska nalepena jaké práce budete vykonávat (např. běžné malování nebo sádrování) SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ Ideální úhel odstranění pásky je < 45 v plochém úhlu ostrý úhel přnáší vyšší rzko zanechání zbytků. 30

31 Testování a zkouška vhodnost povrchu Lepcí pásky se používají k ochraně různých povrchů a pro vymezení pracovních oblastí venku a uvntř. Před nalepením pásky je nutno ověřt především stabltu povrchu. Jnak může dojít k jeho poškození, pokud není dostatečně pevný a soudržný. Mez běžné testy patří: Vzuální kontrola Test otřením Test oškrábáním Test odtržení lepcí pásky / test přlnavost Test odtržení lepcí pásky / test přlnavost Stabltu obvykle zkontrolujete testem odtržení lepcí pásky na skrytém místě lepené plochy nalepte cca. 10 cm lepcí pásky, pevně přtlačte k povrchu a prudce odtrhněte. Pokud není povrch po celé ploše stejný, například s oprýskanou barvou, je nutno provést test přlnavost po dobu 24 hodn jedně tak spolehlvě odhadnete jaké vlastnost pro daný povrchá má páska mít (např. vyšší lepcí síla lepdla). Pokud dojde k poškození odtržením, je nutno použít méně lepvé pásky. Lepení na skleněné plochy Pokud zakrýváte skleněné plochy, musíte předem ověřt, zda na skle č okně není nalepena ochranná fóle a zda-l je č není opatřeno povrchovou úpravou. Př používání maskovací fóle, samolepcích pásek č př čštění skla vždy dodržujte podmínky dané výrobcem skla, především pak pro skla s vnější povrchovou úpravou a pro jednopanelová bezpečnostní skla. I když lepíte maskovací pásky na vntřní okenní tabule, je nutno používat lepcí pásky odolné vůč UV záření (např. 4437). Příčny a řešení problémů Místo poškození Problém Řešení / Opatření Skleněné plochy Lepcí páska, venkovní použtí Lepcí vrstva, vntřní použtí Př prudkém odtržení se páska trhá Na přímém slunc páska zanechává po odstranění lepdlo Páska vystavená přímému slunečnímu světlu lepdlo poškozeno ultrafalovým světlem použtí lepcí pásky neodolné vůč UV Lepcí pásky/fóle snímejte pod plochým úhlem < 45 Používejte jen lepcí pásky / fóle odolné vůč UV Používejte jen lepcí pásky / fóle odolné vůč UV Pro nejlepší výsledky. 31 Tpy a trky

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011 KVĚTEN 2011 KATALOG VÝROBKŮ lepidla a pásky stavební chemie pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ Firemní hodnoty Garance a záruky Důvěra a spolehlivost Výrobky dodáme včas, v požadovaném množství,

Více

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis Katalog 0 Antalis Packaging y Systémy Řešení Servis Nákup na jednom místě Obalové materiály Dodávky po celé Evropě Certiflikace DIN ISO 00 Víme, co od nás, jako vašeho partnera pro technicky inovativní

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

POLYWATER LUBRIKANTY TĚSNÍCÍ SYSTÉMY ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY - 2 -

POLYWATER LUBRIKANTY TĚSNÍCÍ SYSTÉMY ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY - 2 - - 1 - POLYWATER Firma American Polywater Corporation byla založena v roce 1974. Společnost Polywater je hlavním lídrem na trhu s lubrikanty na zatahování a zafukování kabelů, mikrokabelů a optických vláken.

Více

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika Montážní pěny OBSAH Montážní pěna... 3 Rychlomontážní 2K pěna... 3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna... 3 Pistolová pěna MEGA 70... 3 Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof... 4 Protipožární pěna trubičková,

Více

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor! Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Česky NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD SERVISNÍ ZÁZNAMY Plastová okna a dveře 800 155 156 www.sulko.cz SULKO 3 Vážený zákazníku, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ společnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. IČO: 35 742 470 se sídlem Rožňavská 24 Bratislava 821 04, Slovenská republika zapsaná

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

FORPRINT. rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát. Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ

FORPRINT. rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát. Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ FORPRINT Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk 2014 rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ Lepenky:

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace.

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace. www.onduline.cz Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele Parotesné a paropropustné folie Hydroizolace Prosvetlovací desky Okna a schody KATALOG PRODUKTŮ OBSAH ONDUVILLA Technické parametry...

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více