Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah"

Transkript

1 Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky... 4 Bezpečnostní charakteristiky... 4 Výkresové schéma... 5 Křivky průběhu kapacity při standardním nabíjení a vybíjení... 5 Křivky průběhu kapacity při různých vybíjecích proudech... 6 Křivky průběhu kapacity při různých teplotách... 7 Křivka životního cyklu... 7 Skladování... 8 Údržba baterií... 8 Pokyny během užívání... 8 Pokyny během přepravy... 9 Technická podpora... 9

2 Úvod Tato specifikace popisuje vlastnosti a požadavky na provoz, přepravu, skladování a dobíjecí baterií LiFePO4. Nezodpovídáme za žádné vzniklé škody nebo závazky, pokud nebyla provedena instalace, používání a údržba výrobku v přísném souladu s touto specifikací. Parametry Bod Položka Jednotka Hodnota Poznámka 1.1 Nominální kapacita Ah 100,0 Kapacita podle normovaného vybíjení a nabíjení. 1.2 Nominální napětí V 3,2 / 1.3 Způsob nabíjení / CC/CV / 1.4 Maximální napětí V 3,65 / 1.5 Minimální napětí V 2,5 / 1.6 Proud při rychlém nabíjení A 33,3 / 1.7 Proud při rychlém vybíjení A 50,0 / 1.8 Standardní nabíjecí proud A 33,3 / 1.9 Standardní vybíjecí proud A 33,3 / 1.10 Maximální provozní vybíjecí proud A 200,0 / 1.11 Maximální špičkový vybíjecí proud A 500,0 < 10s 1.12 Kapacita při vybíjení 3C Ah 90 90% hodnoty kapacity 1.13 Hmotnost g 3200±50 / 1.14 Impedance mω < 1 Při plném nabití 1.15 Rozměry (D Š V) mm Viz. pozn. (161±2) (52±2) (274±2) 1.16 Objemová hustota výkonu Wh/dm 3 152,2 / 1.17 Hmotnostní hustota výkonu Wh/Kg 113,4 / 1.18 Provozní teplota okolí při nabíjení C 0 45 / 1.19 Provozní teplota okolí při vybíjení C / 1.20 Teplota skladování 1 měsíc C / 1.21 Teplota skladování 3 měsíce C / 1.22 Teplota skladování 6 měsíců C / 1.23 Atmosférický tlak kpa / 1.24 Relativní vlhkost % / Zkušební stavy Standardní nabíjení Nabíjení konstantním proudem 1/3 C, při teplotě 20 ± 5 C, až do dosažení hraničního nabíjecího napětí (3,65 V), poté nabíjení konstantním napětím až do dosažení nabíjecího proudu < 0,01 C. Standardní vybíjení Vybíjení konstantním proudem 1/3 C, při teplotě 20 ± 5 C, až do dosažení hraničního vybíjecího napětí (2,5 V). Standardní testovací prostředí Teplota: 15 C 25 C Relativní vlhkost: 25 % 85 % Atmosférický tlak: 86 kpa 106 kpa 2

3 Elektrické charakteristiky Bod Položka Testovací metoda Technické požadavky 2.1 Nominální kapacita Po standardním nabití dojde k ustálení baterie na dobu 1 hodiny. Při teplotě 20±5 C dojde ke standardnímu vybíjení do napětí 2.5 V za 100,0 Ah 2.2 Schopnost vybíjení při vysokém proudu 2.3 Schopnost vybíjení při nízkých teplotách 2.4 Schopnost vybíjení při vysokých teplotách 2.5 Schopnost uchování energie účelem stanovení nominální kapacity. Po standardním nabití je baterie na hodinu odpojena při teplotě 20±5 C a následně vybíjena konstantním proudem 3 C (3 x kapacita baterie) až do hodnoty minimálního napětí. Baterie ponechána při teplotě -20±2 C po dobu 20 hodin po předchozím nabití při standardních podmínkách. Měření doby vybíjení při zatížení konstantním proudem 1/3 C až do hodnoty minimálního napětí. Poté baterie ponechána při teplotě 20±5 C po dobu 2 hodin, při které probíhá pozorování vyhodnocovaných stavů. Baterie ponechána při teplotě 55±2 C po dobu 5 hodin po předchozím nabití při standardních podmínkách. Měření doby vybíjení při zatížení konstantním proudem 1/3 C až do hodnoty minimálního napětí. Poté baterie ponechána při teplotě 20±5 C po dobu 2 hodin, při které probíhá pozorování vyhodnocovaných stavů. Po nabití při standardních podmínkách baterie ponechána bez používání po dobu 30 dní. Poté měření doby vybíjení při zatížení konstantním proudem 1/3 C až do hodnoty minimálního napětí. 2.6 Životní cyklus Nabíjení konstantním proudem 1/3 C, při teplotě 20 ± 5 C, až do dosažení maximálního napětí (3,65 V), poté nabíjení konstantním napětím až do dosažení nabíjecího proudu < 0,01 C. Po 10 minutách zahájeno vybíjení při zatížení konstantním proudem 1/3 C až do hodnoty minimálního napětí. Po dalších 10 minutách se proces opakuje až do dosažení kapacity baterie 80%. Doba vybíjení by neměla klesnout pod 18 minut. Nedochází ke změně vlastností a k výbuchu. Doba vybíjení by neměla klesnout pod 126 minut. Nedochází ke změně vlastností a k výbuchu. Doba vybíjení by neměla klesnout pod 171 minut. Nedochází ke změně vlastností a k výbuchu. Doba vybíjení by neměla klesnout pod 144 minut. Po dosažení 1500 cyklech je kapacita baterie 80Ah. 3

4 Mechanické charakteristiky Bod Položka Testovací metoda Technické požadavky 3.1 Pádová zkouška Po standardním nabití provedena simulace pádu z výšky 1,5 m na dřevěnou desku o tloušťce 20 mm ve směru všech tří na sebe kolmých stran. Celkem tedy 6 simulovaných pádů. Během testu jsou sledovány změny napětí a teploty. 3.2 Tlaková zkouška Po standardním nabíjení došlo k ustálení a) Směr tlaku ve směru svislém k polárním deskám. b) Tlak na plochu 20cm 2. c) Trvání zkoušky až do porušení obalu baterie a vzniku vnitřního zkratu (napětí 0 V). Během testu jsou sledovány změny napětí a teploty. 3.3 Zkouška vniknutí nástrojem Po standardním nabíjení došlo k ustálení Poté proniknutí jehly o průměru 3 8 mm rychlostí mm/s do elektrody baterie za vysoké teploty. (jehla je ponechána v baterii). Během testu jsou sledovány změny napětí a teploty. 3.4 Teplotní zkouška Baterie vložena do pouzdra o konstantní teplotě 85 ± 2 C po dobu 120 minut. Během testu jsou sledovány změny vzhledu, napětí a teploty. Bezpečnostní charakteristiky Nedochází k úniku tekutin, vzniku kouře a k výbuchu. Nedochází k výbuchu a vzniku požáru (porušení a únik tekutin možný). Nedochází k výbuchu a vzniku požáru (porušení a únik tekutin možný). Nedochází k výbuchu a vzniku požáru (porušení a únik tekutin možný). Bod Položka Testovací metoda Technické požadavky 4.1 Chování při zkratu 4.2 Chování při extrémním přebíjení Po standardním nabíjení došlo k ustálení Poté zkratování kladného a záporného pólu baterie po dobu 10 minut (odpor při zkratu je 20mΩ). Během testu jsou sledovány změny teploty, proudu a napětí. Po standardním nabíjení došlo k ustálení Poté nabíjení baterie proudem 3 C do napětí 10 V. Během testu jsou sledovány změny teploty, proudu a napětí. Nedochází k úniku tekutin, vzniku kouře a k výbuchu. Nedochází k úniku tekutin, vzniku kouře a k výbuchu. 4

5 4.3 Chování při extrémním vybíjení Po standardním nabíjení došlo k ustálení Poté vybíjení baterie proudem 1/3 C do napětí 0 V. Během testu jsou sledovány změny teploty, proudu a napětí. Výkresové schéma Nedochází k výbuchu, úniku kapalin a vzniku požáru. Křivky průběhu kapacity při standardním nabíjení a vybíjení 5

6 Křivky průběhu kapacity při různých vybíjecích proudech 6

7 Křivky průběhu kapacity při různých teplotách Křivka životního cyklu 7

8 Skladování Skladujte baterie ve vnitřních prostorech. Prostor pro skladování baterií musí vykazovat následující vlastnosti: teplota prostředí 5 C 35 C, relativní vlhkost 75 %, místnost musí být čistá, suchá a dostatečně větraná. Zabraňte kontaktu s korozivními látkami. Baterie udržujte mimo dosah ohně a vysokých teplot a ve stavu nabití v rozsahu 50 % až 60 %. Zabraňte vybíjení baterií během skladování a preventivně provádějte nabíjení 1x za 3 měsíce. Údržba baterií (1) Ujistěte se, že před prvním použitím bude nová baterie plně nabita. Baterie dosáhne své maximální kapacity po 3 až 5 cyklech plného nabití a vybití. (2) Baterie by měla být používána ve větraném a suchém prostředí mimo dosah ohně. (3) Pro dosažení standardních vlastností je nejvhodnější pracovní rozsah teplot 15 C až 40 C. (4) V žádném případě nezkratujte bateriový okruh v místech výstupů (katoda a anoda). (5) Neumývejte vnější plášť baterie vodou ani čisticími prostředky. V případě požáru upřednostňujte práškové hasicí přístroje před CO 2. (6) Poškozené baterie, prosím, předejte firemnímu servisnímu středisku nebo spolupracující organizaci k řádné likvidaci. Pokyny během užívání V případě úniku tekutin, zvýšení teploty, požáru nebo snížení výkonu již baterii nepoužívejte. S novými bateriemi zacházejte podle následujících pokynů. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za nesprávnou manipulaci, která není v souladu s těmito pokyny. (1) Manipulaci provádějte opatrně a bez otřesů. (2) Chraňte baterie před možností vzniku neočekávaného zkratu vodou, tekutinou, vlhkostí nebo jiným vodivým způsobem. (3) Nabíjejte baterie pouze vhodnou nabíječkou pro LiFePO4 baterie. (4) Nepokoušejte se rozebírat baterie. Při této činnosti může dojít k vnitřnímu zkratu a způsobit tak neočekávané reakce vnitřního materiálu jako je například požár nebo výbuch baterie. Při takovéto činnosti může také dojít k úniku elektrolytu, který nepříznivě působí na lidské zdraví. Pokud jsou elektrolytem zasaženy oči nebo pokožka, ihned opláchněte postižené místo čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. (5) V žádném případě nevhazujte baterie do otevřeného ohně. (6) V případě poškození baterie nebo zpozorování uniku elektrolytu či jiné abnormality, již tuto baterii nepoužívejte. V případě úniku elektrolytu dbejte na zabránění kontaktu s ohněm z důvodu nebezpečí výbuchu. Poškozené baterie, prosím, předejte firemnímu servisnímu středisku nebo spolupracující organizaci k řádné likvidaci. (7) Baterie by měla být instalována odbornou osobou. Není možná neodborná manipulace s baterií nebo její výměna. V takovém případě naše společnost nenese zodpovědnost za způsobené škody. 8

9 Pokyny během přepravy (1) Baterie je možné přepravovat automobilovou, železniční i leteckou dopravou. Během přepravy je nutné zabránit přímému působení slunečního záření, deště a silných otřesů. (2) Baterie musí být umístěna v nevodivém obalu a při přepravě označena jako křehká zásilka. (3) Baterie není možné umisťovat vzhůru nohama a to ani během přepravy. Na toto je nutné při přepravě upozornit vhodným piktogramem. (4) S baterií manipulujte opatrně, neházejte s ní a zabraňte nárazům. (5) Nepokládejte žádné těžké předměty na baterie. (6) Nepřepravujte ani neskladujte baterie společně s hořlavými a výbušnými materiály nebo předměty s ostrými hranami. (7) Vnější obal musí být označen tak, aby bylo zřejmé, že je nutné zásilku udržovat mimo dosah vlhkosti, vody a ohně. Technická podpora Jakékoliv nezodpovězené otázky v této specifikaci Vám rádi zodpovíme na adrese: NELUMBO Energy a.s., U Vodárny 277, Otvice, Česká republika / Tel: / / / 9

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY NABÍJEČKA BATERIE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím z bezpečnostních důvodů přečtěte a nastudujte návod k použití. Návod si ponechejte na snadno přístupném místě

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

NÁVOD K INSTALACI OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K INSTALACI OBSLUZE A ÚDRŽBĚ I.Úvod Pro správné a bezpečné užití staniční baterie fgforte si prosím pozorně přečtěte a prostudujte tento technický návod a další data související s baterií, bezpečně

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

UPS MiniGuard INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Uživatelská příručka UPS MiniGuard 1/8

UPS MiniGuard INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Uživatelská příručka UPS MiniGuard 1/8 UPS MiniGuard INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Uživatelská příručka UPS MiniGuard 1/8 ! BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE UŽIVATEL MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ, UVEDENÝCH

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

504606-32 CZ. Přeloženo z původního návodu DW082

504606-32 CZ. Přeloženo z původního návodu DW082 504606-32 CZ Přeloženo z původního návodu DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LASEROVÁ OLOVNICE DW082(K) Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (BFH-A) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (BFH-B) Důležité

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

504606-32 CZ. Přeloženo z původního návodu DW082

504606-32 CZ. Přeloženo z původního návodu DW082 504606-32 CZ Přeloženo z původního návodu DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LASEROVÁ OLOVNICE DW082(K) Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088 588777-36 CZ Přeloženo z původního návodu DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G H 7 32 33 I1 34 33 I2 8

Více

uživatelský manuál C3

uživatelský manuál C3 uživatelský manuál INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA 1 z 33 Model: Instalace revidována: Výrobní číslo stroje: Instalováno kým: Servisní středisko: (jméno, číslo) Pozn: 2 z 33 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více

(ES) 1907/2006 (REACH)

(ES) 1907/2006 (REACH) 0.0 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Kategorie výrobků AC3 Elektrické baterie

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC Modelová řada CAR-series: výstupní napětí tvaru modifikované sinusovky Modelová řada P-series: čistě sinusový průběh výstupního napětí Uživatelská příručka Obsah

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

6. Olověné akumulátory

6. Olověné akumulátory 6. Olověné akumulátory 6. 1. Olověné akumulátory s kapalným elektrolytem Olověný akumulátor je dnes nejpoužívanějším sekundárním zdrojem. Velmi rozšířené použití těchto akumulátorů se vysvětluje jejich

Více

504606-62 CZ. Přeloženo z původního návodu DW087K

504606-62 CZ. Přeloženo z původního návodu DW087K 504606-62 CZ Přeloženo z původního návodu DW087K 8 4 5 10 7 9 6 1 2 3 A 2 11 10 B 8 12 13 C1 3 8 9 13 C2 14 C3 4 15 C4 D 5 E F 6 16 17 G1 18 17 G2 7 20 21 19 H1 23 22 19 H2 8 LASEROVÝ KŘÍŽ Blahopřejeme

Více