V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015"

Transkript

1 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc,

2 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné městské mobility (SUMP) jak to vidím já 4. Část můj návrh na Kartu, která má být vytvořena podle principu SUMP 2

3 Technologicky, inženýrský orientovaný přístup vše z pohledu infrastruktury a dopravních prostředků 3

4 Občansky orientovaný přístup vše z pohledu člověka 4

5 Nový pojem Mobilita a abychom to ještě více zkomplikovali, tak udržitelná Mobilita = cestování v rámci města SUMP = plán městské udržitelné mobility Řešení mobility/dopravy jako jeden celek = změna přístupu Urbanismus, ekonomika místa, architektura, služby, platby, digitální evidence CÍL: Regenerace veřejných prostranství, někdy ovšem i na úkor automobilové dopravy 5

6 6

7 To ale není jen o městě příklad Bohuňovice Využití jízdního kola - 74 % obyvatel denně (!!!), 9 % jednou týdně, 10 % rekreačně, celkem tedy 93 % procent obyvatel obce tvoří cyklisté. Požadavky občanů - Z hlediska nedostatků / potřeb je největší poptávka obyvatel po cyklistickém pásu. Je velmi zajímavé, že jinde zásadní otázku parkování tady považuje za problém méně lidí než chybějící cyklistické pruhy. Stav veřejné dopravy - V obci jezdí pravidelně vlak do Olomouce i do Šternberka, autobus do obce vůbec nezajíždí a zajímavé je, že obyvatelům vůbec nechybí, protože jsou zvyklí jezdit na kole na nádraží. Tab. : Počet registrovaných osobních vozidel, stav k daného roku Zdroj: ČSÚ. 7

8 To ale není jen o městě Na základě těchto výsledků byl zpracován návrh studie tak, aby podpořili to, co je v Bohuňovicích dobré - parkování jen v omezené míře, cyklisté v celé délce trasy zásadně v hlavním dopravním prostoru, buď na cyklopruhu, nebo formou "cyklopiktokoridoru". Je zajímavé, že tady se nemusela cyklistická politika nijak nastavovat - ona tady existuje přirozeně, historicky. To je zajímavý fenomén, a taky velká inspirace - na příměstský venkov se zapomíná, a to je velká škoda především pro města - pokud se tak jako v Bohuňovicích nepodaří příměstskou dopravu podchytit, potom lidé jezdí autem do města. Tab. : Počet registrovaných osobních vozidel, stav k daného roku Zdroj: ČSÚ. 8

9 To ale není jen o městě Je to i tedy i o regionální železniční dopravě, která v koridoru Olomouc Bohuňovice Šternberk Uničov má nabídnout časté spojení (ideálně jednou za hodinu) po celý den. Pokud mám kolo, tak mi nevadí, že nádraží je 5 nebo 10 kilometrů daleko - na vlak si dojedu a vím, že to tak jde celý den. Pokud se takový spoj zruší, drtivá většina lidí přechází na automobil a tím padá i motivace k využití kola. V důsledku potom padá i obsluha území nevyužitými autobusy, a zůstává výhradní dostupnost celého území pouze autem, což je špatně. Tab. : Počet registrovaných osobních vozidel, stav k daného roku Zdroj: ČSÚ. 9

10 10 2. Data Stejně jako v případě vyjížďky do práce a školy došlo k výraznému nárůstu používání automobilu jako dopravního prostředku při dojížďce do práce a školy. Z 17,6 % v roce 2001 na 44,1 % v roce 2011 za Olomoucký kraj. Vlak jakožto dopravní prostředek je mezi okresy nejvíce využívaný v okrese Olomouc s 12,9 %, autobus v okrese Prostějov s 32,1 % a MHD v okrese Olomouc s 9,6 %.

11 11 Městská hromadná doprava Rok Olomouc Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem České Budějovice Tab. 82: Přepravené osoby MHD v tis. osob vybraná města. Zdroj: Sdružení dopravních podniků ČR. Graf 28: Přepravené osoby MHD v tis. osob vybraná města osoby v tis. Olomouc; 2008; 61 Olomouc; 2005; Olomouc; ; Olomouc; ; Olomouc; 2009; Olomouc; ; 57 Olomouc; 2004; Olomouc; 2011; 55 Olomouc; ; Olomouc Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem České Budějovice

12 3. Za vším musíš vidět finance IROP 1.2.: Minimální požadavek: Karta popisující principy udržitelné městské mobility (SUMP) co to ale je? Participační přístup Závazek udržitelnosti Integrovaný přístup Důraz na dosažení měřitelných cílů Zvažování dopravních nákladů a přínosů Předpokládaná doba tvorby je měsíců Nejedná se o tradiční dopravní generely, proto SUMP vyžaduje jiný technický pohled i politický postoj 12

13 Principy tvorby SUMP Zapojení veřejnosti a zájm. subjektů do procesu SUMP Zapojení všech, i soukromých, dopravců do celkové nabídky (informačně i reálně) Ekologický přístup (zóny, cyklisti a pěší) Zvýhodnění udržitelného chování a znevýhodnění automobilové dopravy Digitální evidence pohybu lidí a plateb 13

14 Máme návrh pro vypracování karty SUMP 14 DOPRAVNÍ SYSTÉM V AGLOMERACI JE DOSTUPNÝ, BEZPEČNÝ, EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÝ Silniční infrastruktura umožňuje efektivní mobilitu v rámci aglomerace Rozvíjí se udržitelné a k životnímu prostředí šetrné formy dopravy Roste využívání a efektivita městské hromadné dopravy v aglomeraci Dopravní provoz ve městech je plynulejší a bezpečnější

15 15 Skrze naplnění dílčího cíle dojde k posílení přepravních výkonů veřejné dopravy sekundární a terciární uzly budou napojeny na páteřní sítě, a to s důrazem na síť TEN-T. Bude především zajištěna dopravní dostupnost zaměstnání, služeb a vzdělání, a to formou aktivit zlepšujících dojížďku. Bude také využit potenciál nemotorové dopravy dojde k optimalizaci sítě cyklistické infrastruktury. To znamená i jejich vzájemné propojení a vedení mimo silnice. Optimalizuje se oblast veřejné dopravy, a to jak infrastruktura a přestupní terminály, tak i další navazující části. Vytvoří se odpovídající vozové parky městských autobusů s nízkoemisním nebo bezemisním pohonem. Inteligentní dopravní systémy v silničním provozu ve městech budou vzájemně provázány a zmodernizovány, čímž se zvýší bezpečnost dopravy Výsledkem realizace dílčího cíle bude zvýšení mobility v rámci aglomerace, zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci a zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech to vše povede ke zlepšení dojížďky do práce, do škol, na úřady či za službami.

16 1. REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI Typové aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a jejich přeložek významných pro napojení na páteřní sítě a na jádra aglomerace. Modernizace a vytváření obchvatů sídel. Výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací napojujících průmyslové zóny na páteřní sítě. Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic s napojením hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T. Doplňková aktivita: Výsadba zeleně podél silnic (např. zelené pásy, aleje) a vybudování prvků silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (např. ekodukty, podchody, nadchody). 16

17 17 2. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ Indikátor Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras km INFRASTRUKTURY 550 MIL. KČ Měrná jednotka

18 2. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY Právě probíhají diskuse o tom, jak řešit průtahy obcí, tak, aby to vyhovovalo jak zájmům kraje (KSÚS ) a obce. Mimo jiné se připravuje šablona smlouvy mezi Olomouckým krajem a obcí uzavírají v souladu s ustanovením 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o provozování jízdního pruhu(pásu) pro cyklisty 18

19 19 2. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY BUDU PODPOROVAT ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, NEBOŤ POMŮŽE OBCÍM OLOMOUCKÉHO KRAJE

20 20 3. VÝSTAVBA A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SYSTÉMŮ MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY NA DRÁŽNÍM PRINCIPU Indikátor Celková délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí Celková délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí Přírůstek počtu osob obsluhovaných MHD Měrná jednotka km km tis. osob 4. VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ Typové aktivity: Výstavba a modernizace přestupních terminálů Budování parkovišť v blízkosti nádraží a přestupních terminálů na principu P+R, K+R a B+R Přínosy realizace opatření: Posílení přepravních výkonů veřejné dopravy. Snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. VEŘEJNÉ DOPRAVY

21 21 5. POŘÍZENÍ VOZIDEL PRO PŘEPRAVU OSOB Název projektu Nositel projektu Rozpočet Obnova vozového parku - tramvaje DPMO Kč Obnova vozového parku - autobusy DPMO Kč Rozvoj městské hromadné dopravy v Prostějově pořízení autobusů pro veřejnou dopravu Realizace plánu udržitelné mobility města Přerova, kapitola Udržitelné dopravní prostředky Prostějov Přerov Kč Kč Indikátor Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Měrná jednotka vozidla % 6. ROZVOJ SYSTÉMŮ A SLUŽEB PRO ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACI DOPRAVY

22 Parkovací politika Karta v dopravě evidence plateb, evidence naplněnosti vozů MHD věrnostní programy a přídavné služby Chytré parkování dohled nad platební kázní maximální využití již existujících stání evidence vraků atp. 22

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences Department of Transportation

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility

Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility Zelená kniha na cestě k nové kultuře městské mobility František Vichta Brno, 20. května 2007 Zelená kniha Úvod Dne 28. září 2007 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu, zabývající se otázkami řešení

Více

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 3 Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem Zlepšováním hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem přispět k vyššímu podílu na přepravě osob a čistší dopravě. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod............................................................................................................................................................................4

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh Doprava Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1) Evropský kontext... 4 2) Národní kontext... 4 3) Příležitosti... 5 Konkrétní

Více

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města,

Více