Slavkovský 7-8. Nejlepší žáci města roku 2012/13. více na 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský 7-8. Nejlepší žáci města roku 2012/13. více na 4"

Transkript

1 Slavkovský 7-8 zpravodaj 2013 Nejlepší žáci města roku 2012/13 více na 4

2 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás u letního dvojčísla zpravodaje. Asi více než v jiných letech je letošní počasí vrtkavější. Nejdříve nás dlouho nechtěla opustit zima, potom přišly dlouhotrvající a vydatné deště, které na území Čech vyústily v ničivé povodně. V předposledním červnovém týdnu nás naopak zasáhla horka, která v našich končinách nepamatujeme. Ráda bych se však vrátila k povodním, které naštěstí náš kraj až tak zásadně plošně nezasáhly. Všichni jsme sledovali, jak voda pustoší města v jiných krajích, ničí majetek občanů a dokonce bere i lidské životy. Na prosbu starostky městské části Střekov v Ústí nad Labem o pomoc vyhlásilo naše město věcnou a finanční sbírku pro tuto městskou část. Občané našeho města přispěli svými věcnými dary tak výrazně, že jsme prostřednictvím našich hasičů mohli věcné dary odvážet průběžně ve třech zásilkách. Věcná sbírka je již ukončena a já prostřednictvím tohoto svého sloupku chci poděkovat a vyjádřit úctu těm, kteří věcným darem přispěli a pomohli občanům naší země, kteří to v dané chvíli potřebovali nejvíce. Do konce června byla organizována naším městem ještě finanční sbírka, vzhledem k uzávěrce zpravodaje vás nemohu zde informovat o výši finančních darů. Poděkování si zaslouží i naši hasiči, kteří pomáhali občanům, nejen v našem městě s čerpáním vody ze sklepů, a kteří prováděli ve spolupráci s MěÚ průběžnou kontrolu výše hladin Dlouhé stoky a potoka ve Smetanově ulici pro zajištění okamžitého zásahu v případě hrozícího vylití ze svých koryt. Nezbývá než si přát, aby dešťové srážky v takovém rozsahu již nebyly a aby letní měsíce rozzářilo co nejvíce sluníčko. Starostka města Radnice přijímá požadavky na změny územního plánu Zastupitelstvo města schválilo dne záměr pořízení změny Územního plánu Horní Slavkov. Změna územního plánu vyplynula částečně z potřeb města a částečně z návrhů občanů. Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, vyzývá občany k podání požadavků na změny využití pozemků nebo ploch ve správním území města Horní Slavkov (katastrální území Horní Slavkov, Kfely u Horního Slavkova, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Třídomí). Způsob podání je písemnou formou, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách: nebo na odboru výstavby a životního prostředí, 2. p., č. dv Termín odevzdání je do 31. srpna 2013 na podatelně nebo odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Horní Slavkov. Podané požadavky budou vyhodnoceny a v případě schválení Zastupitelstvem města Horní Slavkov zařazeny do Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov. Případné informace na tel.: Územní plán naleznete na: php?pgid=289 OVŽP Blahopřejeme Jak to bude s koupalištěm? V únorovém zpravodaji jsme vás informovali o změně nájemce koupaliště a o plánovaných opravách, které zlepší stav koupaliště i jeho okolí. Počátkem roku bylo koupaliště napuštěno, abychom zjistili, jaký je stav hráze a co bude třeba opravit. Byl zjištěn únik vody za požerákem přes výpustní potrubí a trhlina v bezpečnostním přepadu. Tyto závady jsou vážné a vyžadují opravu, aby koupaliště mohlo plnit svou rekreační i sportovní funkci. Při opravách bude nutno použít betonu, proto musí být při opravách po nezbytně nutnou dobu zastaven průtok vody. Vzhledem k letošnímu průběhu jara, které bylo na srážky extrémně vydatné nedošlo k zastavení průtoku na takovou míru, která by umožnila dodržet technologické postupy pro odstranění závad. Vyschnutí je také potřeba pro vyčištění dna koupaliště, aby mohlo dojít k odvozu sedimentů a ne k odvozu vody nasáklé v bahně. Při čištění dna nemůže být použita těžká technika, z důvodu možnosti porušení folie na dně koupaliště. V současné době čekáme, až poklesne průtok vody a na výsledky rozboru sedimentů dna (nutné pro další nakládání se sedimenty). Vzhledem k rychlosti napouštění (max. 25cm/24h) a vypouštění (max. 20cm/24h dle manipulačního řádu) a dlouhé době vysychání dna nelze přesně určit, kdy budou práce provedeny. Současně s opravou rybníka bude prováděna údržba Puškařovy stoky, která zajistí stabilní přítok vody. Omlouváme se, že se za krásného a teplého počasí nemáte kde koupat, ale jinak to nepůjde. Pokud bychom v tuto chvíli napouštěli rybník a sluneční dny by pokračovaly, koupaliště by již po několika týdnech vysychalo /voda utíká nekontrolovatelně hrází/ a dočkali bychom se stavu poloprázdného koupaliště. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, jak to vypadalo se stavem vodní hladiny v loňském roce v bezdešťovém období. Prosíme o trpělivost, trpělivost umožní odstranit všechny známé problémy koupaliště a odměnou nám pak bude stabilní vodní hladina a dno zbavené bláta. Jaroslav Hoť a Město Horní Slavkov paní Elišce Janatkové, která v květnu oslavila 80. narozeniny, a paní Zdence Hanušové, která v červnu oslavila 80 narozeniny. den se starostkou se koná od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 u nás ve městě Naši hasiči přispěli na péči o Honzíka Každý den pomáhají hasiči všem okolo. Kdokoliv potřebuje jejich pomoc, jsou připraveni okamžitě vyjet a podat pomocnou ruku. Ale i hasiči se mohou dostat do situace, kdy i oni potřebují pomoc od ostatních. A tak začal i nápad v Horním Slavkově, na jehož konci bylo dojetí i radost. Dobrovolní hasiči z Horního Slavkova se rozhodli, že kromě běžných výjezdů chtějí pomoct i jinak. Například dát dohromady nějaké peníze a předat je někomu, kdo je opravdu potřebuje. Vzpomněli si tak na svého kolegu Jana Šnajdra, profesionálního hasiče Důležité kontakty LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI ze stanice Sokolov, se kterým se často potkávají na výjezdech. Janu Šnajdrovi se narodil syn Honzík s vážnými zdravotními problémy. Honzík nedokáže sám udržet hlavičku vzpřímeně, nedokáže stát ani sedět a potřebuje celodenní péči. Rodiče Honzíka se nevzdávají a stále hledají nové možnosti léčby, která ale stojí množství peněz. Z původního nápadu, kdy slavkovští dobrovolní hasiči začali každý měsíc dávat na stranu část peněz ze svých výplat a také dávali dohromady peníze z brigád při rozebírání autovraků NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje: Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): všední den: h. sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci pro děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon E, 3. patro): všední den: h sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci zubní (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): sobota, neděle, svátky: h. Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C, přízemí): všední den: h. sobota, neděla, svátky: h. PORUCHOVÉ LINKY Poruchy osvětlení ve městě: Poruchová služba tepelného hospodářství: Poruchová služba kabelové televize a internetu ve městě: nebo Poruchová linka plyn RWE: 1239 Poruchová linka ČEZ: SBĚRNÝ DVŮR Provozní doba sběrného dvora: 1.4. do : PO až PÁ: , SO určených pro výcvik vyprošťování při dopravních nehodách, připravili také zábavné odpoledne se záchranářskou tématikou, při kterém chtěli Janu Šnajdrovi našetřené peníze předat. Během Dne s IZS, který se konal v květnu v Horním Slavkově, si návštěvníci mohli prohlédnout zásahovou techniku hasičů, vyzkoušet si jejich vybavení, pro děti byly připravené nejrůznější soutěže a atrakce, s ukázkami pomohli i další kolegové hasiči, policisté či vězeňská služba. Na tuto akci byl vstup zdarma, každý kdo přišel, mohl dobrovolně přispět do pokladničky pro Honzíka. Nakonec hasiči předali svému kolegovi celkem 87 tisíc korun. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě této akce a samozřejmě i všichni ti, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli tak v léčbě. Příběh malého Honzíka, průběh jeho léčby a další možnost pomoci je možné najít na internetových stránkách jsou určené právě pro to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o osudu tohoto malého chlapce a boji jeho rodiny o uzdravení. INFORMOVÁNÍ POMOCÍ SMS Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony (např. z kultury, informace města, krizové SMS), můžete tak učinit zasláním SMS zprávy, jejíž tvar naleznete níže, na číslo Pro informace z města: hornislavkov info p Pro informace z kultury: hornislavkov kult p Pro komerční informace: hornislavkov kom p Pro krizové informace: hornislavkov krize p K registraci na kanále Informace města, Kultura a Komerční informace každý zaregistrovaný bude automaticky dostávat novinky z kanálu Krize. Odběr novinek není zpoplatněn. Odběratel platí pouze za registrační SMS, a to částku podle svého tarifu za SMS zprávu Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro oddělení kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Ivana Kowaliková pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Nepřehlédněte Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 nejlepší žáci města roku 2012/13 Ocenění nejlepších žáků základních škol Již pošesté rada města vyhlásila soutěž o Nejlepší žáky základních škol v našem městě. Žáci si svá ocenění převzali 19. června v krásných renesančních prostorách Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák/žákyně roku 2012/2013 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých a dovednostních soutěžích či za příkladné jednání. Každý oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč na nákup sportovního vybavení. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do dalších let. ZŠ Nádražní 683, Horní Slavkov Martina Kunová, 4. tř., za výborné školní výsledky a výrazné úspěchy na národních a mezinárodních výstavách psů v Juniorhandlingu Simona Krušinková, 5. A, za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích dvakrát obsadila v okresních matematických soutěžích druhé místo, za reprezentaci ve sportovních soutěžích, výborné výsledky ve škole a za pomoc spolužákům s domácí přípravou Lucie Soukopová, 5. B, za vzornou reprezentaci školy ve sportu, zejména za třetí místo v soutěži družstev v krajském přeboru v gymnastice a za výborné výsledky ve škole Barbora Bulíčková, 5. B, za aktivní práci pro třídu, výborné studijní výsledky a aktivní účast ve školních vědomostních soutěžích Denisa Žáková, 6. tř., za vzorný přístup k plnění školních povinností, práci pro kolektiv třídy a ochotu pomáhat druhým Jakub Němec, 7. B, za mimořádný projev lidskosti, kdy se zastal svého spolužáka Karolína Bračková, 8. B, za příkladné studijní výsledky, účast ve vědomostních soutěžích a reprezentaci školy ve sportu, zejména pak za první místo v krajské soutěži ve šplhu a to v družstvech i v jednotlivcích Martin Hlinka, 9. tř., za opakovanou výbornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích na okresní i krajské úrovni Aneta Pánková, 9. tř., za sportovní reprezentaci školy, výborné studijní výsledky a zejména pak za výrazný projev iniciativy při práci předsedkyně žákovského parlamentu Jiří Prágr, 9. tř., za dobrý prospěch, reprezentaci školy ve sportu a aktivní a iniciativní práci ve výboru žákovského parlamentu. Hana Rohová, 2. A, za výborný prospěch, spolehlivost a slušné chování Jitka Čonková, 3. A, za pěkný prospěch a vzorné chování Daniel Straka, 4. A, za výborný prospěch a reprezentaci školy ve sportu Lucie Wenigová, 5. A, za ochotu, píli, svědomitost a reprezentaci ve sportu Radka Špetová, 6. A, za výborný prospěch, píli a vzorné chování Veronika Svobodová, 7. A, za výborný prospěch, píli a výborné chování Petr Valenta, 8. A, za reprezentaci školy ve sportu a zlepšení v chování Patrik Kolegar, 9. A, za pěkný prospěch. ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov ZŠ Školní 786, Horní Slavkov Radim Huňat, 3. A, za výbornou reprezentaci školy ve sportu, velmi dobrý prospěch a práci v žákovském parlamentu Robin Valta, 3. B, za výbornou reprezentaci školy ve sportu, vynikající výsledky ve škole a ochotu pomáhat druhým Andrea Hamerská, 4. tř., za výbornou reprezentaci města v plavání na republikové i mezinárodní úrovni Josef Svačina, žák 9. ročníku, za účast v soutěžích okresních - 1. místo Zručný chlapec, 1. místo v atletickém čtyřboji, účast v soutěži Umíme to s počítačem, školní akce čtenářská soutěž, turnaj ve stolním tenisu; za pomoc při školních opravách Renata Dršková, žákyně 8. ročníku, za účast v okresních soutěžích Schodoběh Karlovy Vary, za reprezentaci školy na okresním kole sportovních her v Sokolově, za účast v turnaji ve stolním tenisu, za pěkné chování a sběr léčivých bylin Mário Kaleja, žák 7. ročníku, za účast v okresních soutěžích 1. místo Zručný chlapec, 2. místo v atletickém čtyřboji, účast v soutěži Umíme to s počítačem, Schodoběh Karlovy Vary, školní akce čtenářská soutěž, turnaj ve stolním tenisu Jan Michalec, žák 9. ročníku speciální školy, za pěkné a příkladné chování po celý školní rok, za vzornou přípravu na vyučování, snahu a píli Kristýna Slepčíková, žákyně 2. ročníku základní školy se zaměřením na logopedii, za reprezentaci školy na pěveckých vystoupeních ve městě, za pěkné a příkladné chování po celý školní rok, za vzornou přípravu na vyučování a pomoc spolužákům. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 u nás ve městě Dětský den v obraze Školní svatby se konaly také letos Město Horní Slavkov si v letošním roce opět připravilo již tradiční akci s názvem Jak začíná vstup do manželství. Této akce, která je určena pro žáky třetích tříd, se zúčastnily obě základní školy i základní škola praktická a speciální. Cílem bylo žákům ukázat, jak taková svatba probíhá, a zároveň je seznámit s tím, co vše je potřeba splnit, aby samotný vstup do manželství mohl opravdu začít. ZŠp a ZŠs informuje Den dětí s Krtečkem 5 Roz v lé o o ,- 3 - Viděli jste už někdy na vlastní oči pohádkového krtečka? My, mladší žáci a učitelé ZŠ praktické a ZŠ speciální, ano. V pondělí přišel krteček do naší tělocvičny a společně s dětmi plnil různé úkoly. Na závěr se s námi vyfotografoval a slíbil, že se za rok objeví znovu. 5

6 školství ZŠ Školní informuje Konec školního roku ve Školní Uteklo to jako voda, která naše město naštěstí nezatopila, a žlutočervená budova se opět ponořila do prázdninového ticha. Vím, že jste zvědavi na to, co se dělo na naší škole v posledních týdnech, a tak jsem pro vás vybrala některé události. Začneme našimi sportovci. Jejich skvělé výkony nás stále udivují. Starší žáci O. Štěpánek, M. Hlinka, J. Prágr, J. Legr, J. Fafek, M. Bari, J. Hlinka, M. Valenta, K. Vildumetz a M. Aubrecht zazářili a v okresním i krajském kole minifotbalu získali 2. místo. V atletické soutěži Pohár rozhlasu obsadily mladší žákyně T. Sluková, J. Vrábíková, D. Kaisrlíková, P. Bínová, D. Homolová, Z. Uhlíková, A. Píchová, D. Hylská, D. Žáková a E. Šmídková 6. místo. Mladší žáci M. Ertl, D. Deme, M. Vedana, V. Říha, P. Navrátil, V. Vondrys, V. Dvořák a T. Miller vybojovali 2. místo. Starší žákyně M. Šťastná, K. Bračková, P. Florianová, T. Koukolová, K. Vighová, D. Pištová, Z. Vaníková, K. Zavadilová, J. Tillová a P. Burdová se umístily na 5. místě a starší žáci M. Kozej, P. Ott, O. Štěpánek, J. Fafek, J. Prágr, J. Hirko, D. Novák, M. Bari a J. Hlinka na místě šestém. Žáci z prvního stupně hájili barvy naší školy na McDonald s Cupu (turnaj v kopané). Fotbalisté z tříd - T. Zázrivec, M. Kubík, J. Bračko, M. Šťastný, J. Tóth, M. Lažo, R. Valta, P. Šalplachta, V. Plaček, P. Knaf obsadili 5. místo. Tým tříd - R. Aubrecht, R. Ruta, M. Vtípil, D. Hašek, J. Novotný, P. Tršo, T. Bedeč, J. Kalabus, J. Vaněček, V. Zábranský a R. Huňat vybojoval výborné 3. místo. Žádní profesionální sportovci se neobejdou bez práce bezejmenných lidí v zázemí. Žáci 1. stupně jména svých pomocníků znají. Děkujeme pánům Šťastnému, Houškovi, Jarmarovi, Zázrivcovi a Převorovi za pomoc při trénincích, odvoz věcí a účast na okresním kole McDonald s Cupu v Sokolově. Ale opusťme sportovce a pojďme si připomenout každoroční projekt 2. stupně, letos věnovaný Karlovarskému kraji (prvnímu stupni se ve svém příspěvku věnuje paní učitelka Teplíková). 17. května nám jinak uplakaná obloha připravila sluneční paprsky a skupinky žáků, rozdělené podle zájmu, se mohly vydat za poznáním. Některé se vydaly sponzorovanými autobusy do Karlových Varů a do chráněné krajinné oblasti, jiné zůstaly doma. Část varáků se věnovala tvořivé dílně v restaurované Becherově vile, jiní proběhli nejznámější architektonické skvosty barokní, secesní, empírové atd., další skupina zkoumala chemické složení pramenů a ostatní například sledovali, jak se vyrábí známý 13. pramen. Přírodopisná skupina se vydala na exkurzi po zajímavých lokalitách CHKO Slavkovský les. Díky svému průvodci navštívili i místa, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná, a poznali i unikátní lokality Tři křížky a Dominova skalka. Žáci, kteří zůstali ve škole, si zahráli na učitele a vyráběli pomůcky pro 1. stupeň. Další skupina navštívila muzeum v Pluhově domě a fotoaparátem zdokumentovala slavkovské pamětihodnosti. Jsem toho názoru, že Projektový den nám opět ukázal, že mnohé krásy se neskrývají jen v dalekých krajích, ale za humny. V červnu si žáci užili nejen písemky a zkoušení, ale odreagovali se na školních výletech, exkurzích a sportovním dni. Tak, teď už jen rozloučit se s deváťáky, přežít poslední zvonění, vysvědčení a. Hurááá prázdniny. Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová Projekt Jaro děti bavil Žáci 1. stupně naší školy se v rámci projektu Jaro seznamovali s tématy lidových tradic a rituálů. OMLUVA V letošním školním roce proběhl na prvním stupni projekt Jaro, jehož cílem bylo přiblížit dětem základní reálie naší duchovní kultury a uvést je do souvislosti s projevy slovesnými. Během dvouměsíční práce se žáci především seznámili s tématy lidových tradic, osvětlili si smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí. Jelikož tématika jara je po obsahové stránce velice obšírná a činnostně pestrá, vybrala si každá třída jedno či dvě témata, která žáci pak dále zpracovávali. Takže se po celé dva měsíce ve škole zpívalo, tančilo, malovalo a tvořilo, recitovalo i dramatizovalo, a dokonce i na třídní časopis plný jara došlo. Dovolilo-li jen trochu počasí, vyšlo se do jarní přírody, kde se hrály různé hry nebo se z přírodnin tvořily zajímavé obrazce s jarní tematikou. Několikatýdenní usilovná práce na projektu byla korunována společným setkáním, na kterém jednotlivé třídy seznamovaly své spolužáky s výsledky své práce. Žáci prvních tříd nám vyprávěli o tradici stavění máje, ukázali nám hry, jež kdysi děti hrávávaly, a provedli nás probouzejícím se lesem na jaře. Žáci druhých tříd nás seznámili s tradicemi vítání jara a Filipojakubskou nocí. Třeťáci oživili setkání malou módní přehlídkou. Žáci čtvrté třídy pro změnu představili svůj vlastní časopis, který je plný autorských básní, pohádek a komiksů s jarní tematikou. Jedna pátá třída nás provedla velikonočními tradicemi formou pásma písní, básní a koled. A druhá pátá třída nás poučila o důležitosti vitamínů a zdravé životosprávě v jarních měsících. Projekt Jaro byl povedený a velmi poučný. Velký dík patří nejen všem dětem, ale i paním učitelkám prvního stupně. Mgr. Monika Teplíková V minulém vydání Slavkovského zpravodaje č. 6/2013 se nedopatřením umístily články Základní školy v Nádražní ul. pod titulek,,zš Školní informuje a naopak. Též byly články ŠD při Základní škole v Nádražní ulici vloženy k článkům DDM a ŠD. Za tato nedopatření se redakce omlouvá. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství DDM a Školní družina informuje o své činnosti Pro školní rok 2013/2014 jsme pro vás připravili tuto nabídku zájmových kroužků: Předškoláci: Angličtina pro nejmenší, Baby centrum, Čokoláda MŠ, Gymnastika od 5 let, Keramika MŠ Školáci: Sportovní kroužky: Fotbal rozdělený podle věkových kategorií, Florbal, Funky, Hejbej se, Karate, Kick Box, Stolní tenis, Střelecký, Tenis Taneční a pohybové: Čokoláda, Street Dance, Hudební a párty hry, Taneční skupina IN CREW, Gymnastika, Mažoretky Estetické a tvořivé: Keramika, Módní návrhářka, Vaření pro 2. st. ZŠ, Výtvarný, Šikovné ruce, Výroba módních doplňků Přírodovědné: Geocaching, Rybářský Jazykové a vzdělávací: Historie královského města Horní Slavkov a jeho okolí, Angličtina pro 1. st. ZŠ, Němčina pro 1. st. ZŠ, Ruština pro 1. a 2. st. ZŠ Dramatické: Improliga dramaking Ostatní: Dívčí klub, Vyzkoušíme všechno, Magic: THE GATHE- RING Závazné přihlášky do zájmového kroužku si můžete vyzvednout od Do zájmových kroužků tanečních budou probíhat konkurzy přesný termín bude zveřejněn na našich webových stránkách. Letní činnost v DDM a ŠD V době letních prázdnin DDM a ŠD pořádá tyto akce příměstský tábor, zájezd do Itálie, dětský tábor Svatý Štěpán. V současné době připravujeme ve spolupráci se slečnou Hakelovou taneční workshopy. Týden v červenci a týden v srpnu. Cena každého workshopu je 250,- Kč. Bližší informace na webových stránkách DDM a ŠD, na facebooku a na tel. čísle Střípky z družiny V květnu jsme ve školní družině oslavili Den matek výrobou přáníček a drobných dárečků. Děti z 2. oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Šimečkové navštívily obě budovy DPS a popřály všem babičkám k jejich svátku. Uskutečnili jsme exkurze Starožitné hračky a Ve zverimexu. Ve všech odděleních proběhla přírodovědní soutěž o léčivých rostlinách. Děti si informace hledaly na vycházkách, encyklopediích, atlasech léčivých rostlin a na internetu. Dne proběhla volba MISS a MISSÁK 2. oddělení. Pořadí MISS: 1. Jitka Petraschková, 2. Eliška Pokorná, 3. Nikola Nagyová. Pořadí MISSÁK: 1. Petr Tršo, 2. Marek Mihok. V červnu proběhl DEN DĚTÍ. Taneční soutěž Dne jsme se zúčastnili akce Mezinárodní taneční soutěž - Děti fitness aneb sportem proti drogám v Praze. Naše malé děti ze zájmových kroužků STREET DANCE obsadily 5. místo a taneční skupina IN CREW se umístila na 3. místě. Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci DDM a ŠD. Rodičům děkujeme za materiál, který nám poskytli k této akci (laky na vlasy, sponky a další pomůcky). Chtěli bychom poděkovat všem vedoucím, kteří nám v tomto školním roce vedli zájmové kroužky a těšíme se na další spolupráci. Za DDM a ŠD Diana Pikusová a Ondřej Čavojský MŠ Duhová kulička informuje Den dětí v Duhové kuličce a soutěž Malý plavec První červen svátek všech dětí.podle počasí by každý hádal listopad. Neveselo, truchlivo... Oslava dne dětí? Hry, činnosti, soutěže diskotéka. Vše musely paní učitelky připravit pod střechou mateřské školy v jednotlivých třídách. Den plný soutěží, sladkých odměn se přesto vydařil. A děti, a to je hlavní, byly spokojené. Červen, měsíc plný výletů, návštěv škol a školní družiny, utekl jako voda a jsou tady prázdniny. Kolektiv zaměstnanců mateřské školy Duhová kulička přeje všem pohodovou dovolenou a dětem ty nejsenzačnější prázdniny. Kolektiv zaměstnanců MŠ Duhová kulička Děti z MŠ Duhová kulička jezdí každým rok na předplavecký výcvik do sokolovského bazénu. Naučí se nebát vody, splývat, některé dokonce i plavat. Jako vyvrcholení tohoto výcviku se koná soutěž Malý plavec, kterého se účastní mateřinky z celého okresu. Paní ředitelku i učitelky čekal nelehký úkol vybrat několik nejšikovnějších dětí, které budou naši školku reprezentovat. Nakonec se povedlo, bylo vybráno pět dětí. Účast na Malém plavci byla bohatá, sjelo se 40 dětí. Povzbuzování bylo převeliké, až bylo dobojováno. Po soutěži se děti mohly vydovádět na atrakcích. Na tobogánu, ve vířivkách, v brouzdališti a pod sprchami. Konečně spočítáno. Přišlo vyhlašování vítězů milé a radostné překvapení pro naše družstvo. Andulka Balcarová získala 2. místo a stříbrnou medaili, a ani ostatní závodníci nepřišli zkrátka. Pamětní medaile a sladká odměna jim nahradily lítost z toho, že nestáli na stupních vítězů. Návrat do mateřské školy byl velmi radostný. 7

8 školství a ostatní Návštěva starostky u prezidenta republiky ZUŠ Horní Slavkov/Loket informuje Červen plný života Vážení a milí přátelé, červen byl v Základní umělecké škole plný života, konaly se tradiční akce slavnostní odpoledne žáků PEV tentokrát s krtkem, závěrečné koncerty ZUŠ v MěKS a v rytířském sále hradu Loket (na těchto koncertech bylo vybráno 2350 Kč, které věnujeme vybrané Základní umělecké škole zasažené červnovými povodněmi), závěrečný taneční koncert v MěKS Horní Slavkov. Naše město jsme velmi úspěšně reprezentovali na kolonádních koncertech v Karlových Varech a Františkových Lázních, kde vystoupily žákyně pěvecké třídy a orchestr ZUŠ band. Pokud budete mít zájem přihlásit své dítě ke studiu do některého z nabízených oborů v ZUŠ, dostavte se na přijímací řízení, které proběhne ve dnech září 2013 vždy od 14:00 do 17:00 hodin v budově ZUŠ. Fotografie z akcí ZUŠ najdete v naší galerii na: Přejeme vám krásné léto plné sluníčka a v září se těšíme na nové muzikanty, tanečníky a výtvarníky. Jan Zapf dipl. um. Dne 7. června navštívila starostka města, spolu se zástupci Svazu měst a obcí, prezidenta ČR Miloše Zemana. Tématem jednání byly zejména dopady vládní politiky na činnost měst a jejich občanů, zejména nesouhlas s reformou veřejné správy spočívající v odebírání kompetencí měst, jako např. nemožnost vydat občanský průkaz (pozn. občané Krásna, Nové Vsi a Horního Slavkova si občanský průkaz mohli do konce roku 2011 kompletně vyřídit na MěÚ v Horním Slavkově, dnes musí všichni jeho vyřízení provést až v Sokolově), převod výplat dávek hmotné nouze a výkon veřejné služby pod Úřady práce. Nedělní čaje v kavárně KD 2013/2014 n V neděli uspořádalo Městské kulturní středisko Horní Slavkov další úspěšnou akci pro milovníky dobré hudby. Původní pozvánka byla určená pro návštěvníky, kteří si rádi zazpívají a zpříjemní si nedělní odpoledne hezkým posezením a dobrou náladou. Přesně takový záměr se podařilo uskutečnit a co víc, nezůstalo jen u zpívání. Nožičky návštěvníků a hostů se neudržely a i přes vysoký věk některých slavkováků se daly do pohybu a malý kobereček před duem Homolků v kavárně byl rázem doslova přelidněný. Ještě, že se mohlo tancovat i ve velkém sále, jinak by kavárna ani neunesla tak obrovský zájem a bouřlivou atmosféru. Celá kavárna zpívala, juchalo se, tancovalo, veselilo, no prostě bylo fajn. Nedělní odpoledne s Homolkovými se vydařilo a lidé se těší na další taková setkání. v. V»»»«««p v - v SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 ostatní informace Velká válka vzpomínka Dne 31. července 2013 uplyne 20 let od úmrtí mého muže Karla Zabloudila. Prosím o tichou vzpomínku. Manželka a synové Karel a Petr poděkování Děkujeme paní učitelce Evě Kastlové za nezapomenutelnou besídku ke Dni matek a také za celoroční profesionální péči o naše děti. Maminky dětí z Mateřské školy, Dlouhá ulice, třída Žluté kuličky Letos končí v ZŠp a ZŠs Horní Slavkov povinnou školní docházku má dcera Eva, a proto bych touto cestou chtěla poděkovat všem učitelkám za jejich trpělivost a citlivý přístup. Zejména Nikole Brislingerové, Lence Kelucové, Daně Leníkové, Lucii Krajnikovičové a Evě Pokorné. Milena Buchlovská městské kulturní středisko Pásmo pohádek Divadla z bedny Ve dnech jste zváni do pohádkového stanu ve dvoře MKS Horní Slavkov, kde každý z těchto dnů uvidíte jinou pohádku. Vstup zdarma. Čas bude upřesněn - Knihovna Městského kulturního střediska Horní Slavkov upozorňuje na její uzavření v době od do z důvodu rekonstrukce. Kopírovací služby budou přesunuty na Kavárnu MKS Horní Slavkov Kavárna otevřena: PO-ČT: 9:00-20:00, PÁ: 9:00-23:00, SO- NE: 9:00-11:00, 14:00-19:00 Ráda bych tímto poděkovala celému učitelskému sboru 1. ZŠ, ul. Nádražní v Horním Slavkově. Děkuji řediteli školy Mgr. Karlu Bernardovi za ochotu a vstřícnost, když přijal před čtyřmi lety mého syna na tuto základní školu, přestože věděl, že můj syn bude vyžadovat individuální přístup a bude muset mít svého asistenta pedagoga. Dále děkuji všem učitelům této školy, zejména třídní učitelce Mgr. Evě Heppnerové a asistentce pedagoga Lence Kerbelové za to, jak jsou úžasné, za trpělivost, laskavý a přitom profesionální přístup. Velmi si vážím toho, že tato škola kromě toho, že vzdělává děti s handicapem, děti sociálně slabší nebo děti bez domova a daří se jí tyto děti začlenit do běžného kolektivu, současně s láskou vede a obohacuje životy ostatních dětí, které vede k toleranci a dobrosrdečnosti. Markéta Bašová 9

10 různé MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU Vážení čtenáři, v tomto vydání rubriky Města v proměnách času máte možnost vidět, jak vypadala horní část starého náměstí v dávné minulosti a poté po demolici v rámci asanace města Na fotografii č. 1 původní podoba horní části starého náměstí z roku Fotografie č. 2, někdy okolo roku 1978, mnoho domů je neobydlených a domy chátrají. Z tohoto důvodu byla provedena rozsáhlá asanace celého starého města. Poslední fotografie č. 3 je již dnešní podoba této části města, bez husté zástavby. Historická fota J. Souček Den matek s dárky a potleskem V domech s pečovatelskou službou se v květnu ke Dni matek uskutečnilo vystoupení dětí z mateřských škol, školní družiny a ze základní školy praktické. Všechny maminky a babičky svým potleskem a malou sladkostí ocenily jak pěvecké, tak taneční i hudební představení dětí. Děti jim krásně popřály a předaly drobné dárky, které spolu s paní učitelkou vyrobily. Poděkování patří i paní starostce, která každé obyvatelce domova osobně popřála a předala kytičku. Zástupci sboru pro občanské záležitosti se postarali o pohoštění a také si připravili zajímavé vyprávění o historii svátku matek. A že jsme se všichni dobře pobavili a strávili příjemný den, dokládá i tato fotografie... Do i z Horního Slavkova bude opět po letech jezdit vlak Již v pátek a poté každou sobotu a neděli do bude jezdit vlak z Kounice do Krásného Jezu a zpět. Jízdní řád včetně navazujících vlakových spojů je vložen jako samostatná příloha v tomto zpravodaji SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce

12 inzerce OD VE VAŠEM MĚSTĚ SLUŽBY ADVOKÁTA S účinností od otevíráme novou pobočku naší advokátní kanceláře v Horním Slavkově na adrese Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, objekt Městského úřadu Horní Slavkov, 3. patro Poskytujeme služby v těchto právních odvětvích: (za ceny přijatelné pro běžného občana ) občanské právo, vymáhání pohledávek, nájmy převody a správa nemovitostí podnikatelský právní, daňový a účetní servis obchodní právo, zakládání a správa obchodních společností řešení obchodně závazkových vztahů rodinné právo, výchova a výživa dětí, rozvody vypořádání majetku, předmanželské smlouvy, nově svěřenecké fondy insolvence, sepis návrhů na oddlužení trestní právo hospodářské ověřování podpisů na počkání konverze dokumentů na počkání výpisy z katastru nemovitostí na počkání advokátní úschova tel./fax: , tel.: , web: áš ý d ká í k lář ř l é Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 2. července 2013, ročník III, číslo 2 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Jana Wiedová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Mgr. Soňa Kvasničková. Za správnost článku včetně jeho gramatiky zodpovídá autor. Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel ,

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 11/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán práce na listopad 2015. Liga mistrů

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Domečku Spálené Poříčí se konal nácvik mažoretek s prvky aerobiku, který zajišťovaly pracovnice DDM Spálené Poříčí paní Yvona Plojharová a slečna

V Domečku Spálené Poříčí se konal nácvik mažoretek s prvky aerobiku, který zajišťovaly pracovnice DDM Spálené Poříčí paní Yvona Plojharová a slečna FIT DEN 24.10.2015 Za finanční podpory Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku a aktivní účasti pěti poříčských organizací, jsme dne 24. 10. 2015 realizovali projekt den dětí s rodiči, nazvaný FIT DEN.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 2. září 2015 spustíme zcela nový ON-LINE přihlašovací systém do našich zájmových kroužků, akcí i táborů formou tzv.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více