Slavkovský 7-8. Nejlepší žáci města roku 2012/13. více na 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský 7-8. Nejlepší žáci města roku 2012/13. více na 4"

Transkript

1 Slavkovský 7-8 zpravodaj 2013 Nejlepší žáci města roku 2012/13 více na 4

2 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás u letního dvojčísla zpravodaje. Asi více než v jiných letech je letošní počasí vrtkavější. Nejdříve nás dlouho nechtěla opustit zima, potom přišly dlouhotrvající a vydatné deště, které na území Čech vyústily v ničivé povodně. V předposledním červnovém týdnu nás naopak zasáhla horka, která v našich končinách nepamatujeme. Ráda bych se však vrátila k povodním, které naštěstí náš kraj až tak zásadně plošně nezasáhly. Všichni jsme sledovali, jak voda pustoší města v jiných krajích, ničí majetek občanů a dokonce bere i lidské životy. Na prosbu starostky městské části Střekov v Ústí nad Labem o pomoc vyhlásilo naše město věcnou a finanční sbírku pro tuto městskou část. Občané našeho města přispěli svými věcnými dary tak výrazně, že jsme prostřednictvím našich hasičů mohli věcné dary odvážet průběžně ve třech zásilkách. Věcná sbírka je již ukončena a já prostřednictvím tohoto svého sloupku chci poděkovat a vyjádřit úctu těm, kteří věcným darem přispěli a pomohli občanům naší země, kteří to v dané chvíli potřebovali nejvíce. Do konce června byla organizována naším městem ještě finanční sbírka, vzhledem k uzávěrce zpravodaje vás nemohu zde informovat o výši finančních darů. Poděkování si zaslouží i naši hasiči, kteří pomáhali občanům, nejen v našem městě s čerpáním vody ze sklepů, a kteří prováděli ve spolupráci s MěÚ průběžnou kontrolu výše hladin Dlouhé stoky a potoka ve Smetanově ulici pro zajištění okamžitého zásahu v případě hrozícího vylití ze svých koryt. Nezbývá než si přát, aby dešťové srážky v takovém rozsahu již nebyly a aby letní měsíce rozzářilo co nejvíce sluníčko. Starostka města Radnice přijímá požadavky na změny územního plánu Zastupitelstvo města schválilo dne záměr pořízení změny Územního plánu Horní Slavkov. Změna územního plánu vyplynula částečně z potřeb města a částečně z návrhů občanů. Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, vyzývá občany k podání požadavků na změny využití pozemků nebo ploch ve správním území města Horní Slavkov (katastrální území Horní Slavkov, Kfely u Horního Slavkova, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Třídomí). Způsob podání je písemnou formou, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách: nebo na odboru výstavby a životního prostředí, 2. p., č. dv Termín odevzdání je do 31. srpna 2013 na podatelně nebo odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Horní Slavkov. Podané požadavky budou vyhodnoceny a v případě schválení Zastupitelstvem města Horní Slavkov zařazeny do Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov. Případné informace na tel.: Územní plán naleznete na: php?pgid=289 OVŽP Blahopřejeme Jak to bude s koupalištěm? V únorovém zpravodaji jsme vás informovali o změně nájemce koupaliště a o plánovaných opravách, které zlepší stav koupaliště i jeho okolí. Počátkem roku bylo koupaliště napuštěno, abychom zjistili, jaký je stav hráze a co bude třeba opravit. Byl zjištěn únik vody za požerákem přes výpustní potrubí a trhlina v bezpečnostním přepadu. Tyto závady jsou vážné a vyžadují opravu, aby koupaliště mohlo plnit svou rekreační i sportovní funkci. Při opravách bude nutno použít betonu, proto musí být při opravách po nezbytně nutnou dobu zastaven průtok vody. Vzhledem k letošnímu průběhu jara, které bylo na srážky extrémně vydatné nedošlo k zastavení průtoku na takovou míru, která by umožnila dodržet technologické postupy pro odstranění závad. Vyschnutí je také potřeba pro vyčištění dna koupaliště, aby mohlo dojít k odvozu sedimentů a ne k odvozu vody nasáklé v bahně. Při čištění dna nemůže být použita těžká technika, z důvodu možnosti porušení folie na dně koupaliště. V současné době čekáme, až poklesne průtok vody a na výsledky rozboru sedimentů dna (nutné pro další nakládání se sedimenty). Vzhledem k rychlosti napouštění (max. 25cm/24h) a vypouštění (max. 20cm/24h dle manipulačního řádu) a dlouhé době vysychání dna nelze přesně určit, kdy budou práce provedeny. Současně s opravou rybníka bude prováděna údržba Puškařovy stoky, která zajistí stabilní přítok vody. Omlouváme se, že se za krásného a teplého počasí nemáte kde koupat, ale jinak to nepůjde. Pokud bychom v tuto chvíli napouštěli rybník a sluneční dny by pokračovaly, koupaliště by již po několika týdnech vysychalo /voda utíká nekontrolovatelně hrází/ a dočkali bychom se stavu poloprázdného koupaliště. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, jak to vypadalo se stavem vodní hladiny v loňském roce v bezdešťovém období. Prosíme o trpělivost, trpělivost umožní odstranit všechny známé problémy koupaliště a odměnou nám pak bude stabilní vodní hladina a dno zbavené bláta. Jaroslav Hoť a Město Horní Slavkov paní Elišce Janatkové, která v květnu oslavila 80. narozeniny, a paní Zdence Hanušové, která v červnu oslavila 80 narozeniny. den se starostkou se koná od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 u nás ve městě Naši hasiči přispěli na péči o Honzíka Každý den pomáhají hasiči všem okolo. Kdokoliv potřebuje jejich pomoc, jsou připraveni okamžitě vyjet a podat pomocnou ruku. Ale i hasiči se mohou dostat do situace, kdy i oni potřebují pomoc od ostatních. A tak začal i nápad v Horním Slavkově, na jehož konci bylo dojetí i radost. Dobrovolní hasiči z Horního Slavkova se rozhodli, že kromě běžných výjezdů chtějí pomoct i jinak. Například dát dohromady nějaké peníze a předat je někomu, kdo je opravdu potřebuje. Vzpomněli si tak na svého kolegu Jana Šnajdra, profesionálního hasiče Důležité kontakty LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI ze stanice Sokolov, se kterým se často potkávají na výjezdech. Janu Šnajdrovi se narodil syn Honzík s vážnými zdravotními problémy. Honzík nedokáže sám udržet hlavičku vzpřímeně, nedokáže stát ani sedět a potřebuje celodenní péči. Rodiče Honzíka se nevzdávají a stále hledají nové možnosti léčby, která ale stojí množství peněz. Z původního nápadu, kdy slavkovští dobrovolní hasiči začali každý měsíc dávat na stranu část peněz ze svých výplat a také dávali dohromady peníze z brigád při rozebírání autovraků NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje: Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): všední den: h. sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci pro děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon E, 3. patro): všední den: h sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci zubní (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): sobota, neděle, svátky: h. Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C, přízemí): všední den: h. sobota, neděla, svátky: h. PORUCHOVÉ LINKY Poruchy osvětlení ve městě: Poruchová služba tepelného hospodářství: Poruchová služba kabelové televize a internetu ve městě: nebo Poruchová linka plyn RWE: 1239 Poruchová linka ČEZ: SBĚRNÝ DVŮR Provozní doba sběrného dvora: 1.4. do : PO až PÁ: , SO určených pro výcvik vyprošťování při dopravních nehodách, připravili také zábavné odpoledne se záchranářskou tématikou, při kterém chtěli Janu Šnajdrovi našetřené peníze předat. Během Dne s IZS, který se konal v květnu v Horním Slavkově, si návštěvníci mohli prohlédnout zásahovou techniku hasičů, vyzkoušet si jejich vybavení, pro děti byly připravené nejrůznější soutěže a atrakce, s ukázkami pomohli i další kolegové hasiči, policisté či vězeňská služba. Na tuto akci byl vstup zdarma, každý kdo přišel, mohl dobrovolně přispět do pokladničky pro Honzíka. Nakonec hasiči předali svému kolegovi celkem 87 tisíc korun. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě této akce a samozřejmě i všichni ti, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli tak v léčbě. Příběh malého Honzíka, průběh jeho léčby a další možnost pomoci je možné najít na internetových stránkách jsou určené právě pro to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o osudu tohoto malého chlapce a boji jeho rodiny o uzdravení. INFORMOVÁNÍ POMOCÍ SMS Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony (např. z kultury, informace města, krizové SMS), můžete tak učinit zasláním SMS zprávy, jejíž tvar naleznete níže, na číslo Pro informace z města: hornislavkov info p Pro informace z kultury: hornislavkov kult p Pro komerční informace: hornislavkov kom p Pro krizové informace: hornislavkov krize p K registraci na kanále Informace města, Kultura a Komerční informace každý zaregistrovaný bude automaticky dostávat novinky z kanálu Krize. Odběr novinek není zpoplatněn. Odběratel platí pouze za registrační SMS, a to částku podle svého tarifu za SMS zprávu Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro oddělení kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Ivana Kowaliková pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Nepřehlédněte Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 nejlepší žáci města roku 2012/13 Ocenění nejlepších žáků základních škol Již pošesté rada města vyhlásila soutěž o Nejlepší žáky základních škol v našem městě. Žáci si svá ocenění převzali 19. června v krásných renesančních prostorách Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák/žákyně roku 2012/2013 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých a dovednostních soutěžích či za příkladné jednání. Každý oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč na nákup sportovního vybavení. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do dalších let. ZŠ Nádražní 683, Horní Slavkov Martina Kunová, 4. tř., za výborné školní výsledky a výrazné úspěchy na národních a mezinárodních výstavách psů v Juniorhandlingu Simona Krušinková, 5. A, za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích dvakrát obsadila v okresních matematických soutěžích druhé místo, za reprezentaci ve sportovních soutěžích, výborné výsledky ve škole a za pomoc spolužákům s domácí přípravou Lucie Soukopová, 5. B, za vzornou reprezentaci školy ve sportu, zejména za třetí místo v soutěži družstev v krajském přeboru v gymnastice a za výborné výsledky ve škole Barbora Bulíčková, 5. B, za aktivní práci pro třídu, výborné studijní výsledky a aktivní účast ve školních vědomostních soutěžích Denisa Žáková, 6. tř., za vzorný přístup k plnění školních povinností, práci pro kolektiv třídy a ochotu pomáhat druhým Jakub Němec, 7. B, za mimořádný projev lidskosti, kdy se zastal svého spolužáka Karolína Bračková, 8. B, za příkladné studijní výsledky, účast ve vědomostních soutěžích a reprezentaci školy ve sportu, zejména pak za první místo v krajské soutěži ve šplhu a to v družstvech i v jednotlivcích Martin Hlinka, 9. tř., za opakovanou výbornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích na okresní i krajské úrovni Aneta Pánková, 9. tř., za sportovní reprezentaci školy, výborné studijní výsledky a zejména pak za výrazný projev iniciativy při práci předsedkyně žákovského parlamentu Jiří Prágr, 9. tř., za dobrý prospěch, reprezentaci školy ve sportu a aktivní a iniciativní práci ve výboru žákovského parlamentu. Hana Rohová, 2. A, za výborný prospěch, spolehlivost a slušné chování Jitka Čonková, 3. A, za pěkný prospěch a vzorné chování Daniel Straka, 4. A, za výborný prospěch a reprezentaci školy ve sportu Lucie Wenigová, 5. A, za ochotu, píli, svědomitost a reprezentaci ve sportu Radka Špetová, 6. A, za výborný prospěch, píli a vzorné chování Veronika Svobodová, 7. A, za výborný prospěch, píli a výborné chování Petr Valenta, 8. A, za reprezentaci školy ve sportu a zlepšení v chování Patrik Kolegar, 9. A, za pěkný prospěch. ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov ZŠ Školní 786, Horní Slavkov Radim Huňat, 3. A, za výbornou reprezentaci školy ve sportu, velmi dobrý prospěch a práci v žákovském parlamentu Robin Valta, 3. B, za výbornou reprezentaci školy ve sportu, vynikající výsledky ve škole a ochotu pomáhat druhým Andrea Hamerská, 4. tř., za výbornou reprezentaci města v plavání na republikové i mezinárodní úrovni Josef Svačina, žák 9. ročníku, za účast v soutěžích okresních - 1. místo Zručný chlapec, 1. místo v atletickém čtyřboji, účast v soutěži Umíme to s počítačem, školní akce čtenářská soutěž, turnaj ve stolním tenisu; za pomoc při školních opravách Renata Dršková, žákyně 8. ročníku, za účast v okresních soutěžích Schodoběh Karlovy Vary, za reprezentaci školy na okresním kole sportovních her v Sokolově, za účast v turnaji ve stolním tenisu, za pěkné chování a sběr léčivých bylin Mário Kaleja, žák 7. ročníku, za účast v okresních soutěžích 1. místo Zručný chlapec, 2. místo v atletickém čtyřboji, účast v soutěži Umíme to s počítačem, Schodoběh Karlovy Vary, školní akce čtenářská soutěž, turnaj ve stolním tenisu Jan Michalec, žák 9. ročníku speciální školy, za pěkné a příkladné chování po celý školní rok, za vzornou přípravu na vyučování, snahu a píli Kristýna Slepčíková, žákyně 2. ročníku základní školy se zaměřením na logopedii, za reprezentaci školy na pěveckých vystoupeních ve městě, za pěkné a příkladné chování po celý školní rok, za vzornou přípravu na vyučování a pomoc spolužákům. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 u nás ve městě Dětský den v obraze Školní svatby se konaly také letos Město Horní Slavkov si v letošním roce opět připravilo již tradiční akci s názvem Jak začíná vstup do manželství. Této akce, která je určena pro žáky třetích tříd, se zúčastnily obě základní školy i základní škola praktická a speciální. Cílem bylo žákům ukázat, jak taková svatba probíhá, a zároveň je seznámit s tím, co vše je potřeba splnit, aby samotný vstup do manželství mohl opravdu začít. ZŠp a ZŠs informuje Den dětí s Krtečkem 5 Roz v lé o o ,- 3 - Viděli jste už někdy na vlastní oči pohádkového krtečka? My, mladší žáci a učitelé ZŠ praktické a ZŠ speciální, ano. V pondělí přišel krteček do naší tělocvičny a společně s dětmi plnil různé úkoly. Na závěr se s námi vyfotografoval a slíbil, že se za rok objeví znovu. 5

6 školství ZŠ Školní informuje Konec školního roku ve Školní Uteklo to jako voda, která naše město naštěstí nezatopila, a žlutočervená budova se opět ponořila do prázdninového ticha. Vím, že jste zvědavi na to, co se dělo na naší škole v posledních týdnech, a tak jsem pro vás vybrala některé události. Začneme našimi sportovci. Jejich skvělé výkony nás stále udivují. Starší žáci O. Štěpánek, M. Hlinka, J. Prágr, J. Legr, J. Fafek, M. Bari, J. Hlinka, M. Valenta, K. Vildumetz a M. Aubrecht zazářili a v okresním i krajském kole minifotbalu získali 2. místo. V atletické soutěži Pohár rozhlasu obsadily mladší žákyně T. Sluková, J. Vrábíková, D. Kaisrlíková, P. Bínová, D. Homolová, Z. Uhlíková, A. Píchová, D. Hylská, D. Žáková a E. Šmídková 6. místo. Mladší žáci M. Ertl, D. Deme, M. Vedana, V. Říha, P. Navrátil, V. Vondrys, V. Dvořák a T. Miller vybojovali 2. místo. Starší žákyně M. Šťastná, K. Bračková, P. Florianová, T. Koukolová, K. Vighová, D. Pištová, Z. Vaníková, K. Zavadilová, J. Tillová a P. Burdová se umístily na 5. místě a starší žáci M. Kozej, P. Ott, O. Štěpánek, J. Fafek, J. Prágr, J. Hirko, D. Novák, M. Bari a J. Hlinka na místě šestém. Žáci z prvního stupně hájili barvy naší školy na McDonald s Cupu (turnaj v kopané). Fotbalisté z tříd - T. Zázrivec, M. Kubík, J. Bračko, M. Šťastný, J. Tóth, M. Lažo, R. Valta, P. Šalplachta, V. Plaček, P. Knaf obsadili 5. místo. Tým tříd - R. Aubrecht, R. Ruta, M. Vtípil, D. Hašek, J. Novotný, P. Tršo, T. Bedeč, J. Kalabus, J. Vaněček, V. Zábranský a R. Huňat vybojoval výborné 3. místo. Žádní profesionální sportovci se neobejdou bez práce bezejmenných lidí v zázemí. Žáci 1. stupně jména svých pomocníků znají. Děkujeme pánům Šťastnému, Houškovi, Jarmarovi, Zázrivcovi a Převorovi za pomoc při trénincích, odvoz věcí a účast na okresním kole McDonald s Cupu v Sokolově. Ale opusťme sportovce a pojďme si připomenout každoroční projekt 2. stupně, letos věnovaný Karlovarskému kraji (prvnímu stupni se ve svém příspěvku věnuje paní učitelka Teplíková). 17. května nám jinak uplakaná obloha připravila sluneční paprsky a skupinky žáků, rozdělené podle zájmu, se mohly vydat za poznáním. Některé se vydaly sponzorovanými autobusy do Karlových Varů a do chráněné krajinné oblasti, jiné zůstaly doma. Část varáků se věnovala tvořivé dílně v restaurované Becherově vile, jiní proběhli nejznámější architektonické skvosty barokní, secesní, empírové atd., další skupina zkoumala chemické složení pramenů a ostatní například sledovali, jak se vyrábí známý 13. pramen. Přírodopisná skupina se vydala na exkurzi po zajímavých lokalitách CHKO Slavkovský les. Díky svému průvodci navštívili i místa, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná, a poznali i unikátní lokality Tři křížky a Dominova skalka. Žáci, kteří zůstali ve škole, si zahráli na učitele a vyráběli pomůcky pro 1. stupeň. Další skupina navštívila muzeum v Pluhově domě a fotoaparátem zdokumentovala slavkovské pamětihodnosti. Jsem toho názoru, že Projektový den nám opět ukázal, že mnohé krásy se neskrývají jen v dalekých krajích, ale za humny. V červnu si žáci užili nejen písemky a zkoušení, ale odreagovali se na školních výletech, exkurzích a sportovním dni. Tak, teď už jen rozloučit se s deváťáky, přežít poslední zvonění, vysvědčení a. Hurááá prázdniny. Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová Projekt Jaro děti bavil Žáci 1. stupně naší školy se v rámci projektu Jaro seznamovali s tématy lidových tradic a rituálů. OMLUVA V letošním školním roce proběhl na prvním stupni projekt Jaro, jehož cílem bylo přiblížit dětem základní reálie naší duchovní kultury a uvést je do souvislosti s projevy slovesnými. Během dvouměsíční práce se žáci především seznámili s tématy lidových tradic, osvětlili si smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí. Jelikož tématika jara je po obsahové stránce velice obšírná a činnostně pestrá, vybrala si každá třída jedno či dvě témata, která žáci pak dále zpracovávali. Takže se po celé dva měsíce ve škole zpívalo, tančilo, malovalo a tvořilo, recitovalo i dramatizovalo, a dokonce i na třídní časopis plný jara došlo. Dovolilo-li jen trochu počasí, vyšlo se do jarní přírody, kde se hrály různé hry nebo se z přírodnin tvořily zajímavé obrazce s jarní tematikou. Několikatýdenní usilovná práce na projektu byla korunována společným setkáním, na kterém jednotlivé třídy seznamovaly své spolužáky s výsledky své práce. Žáci prvních tříd nám vyprávěli o tradici stavění máje, ukázali nám hry, jež kdysi děti hrávávaly, a provedli nás probouzejícím se lesem na jaře. Žáci druhých tříd nás seznámili s tradicemi vítání jara a Filipojakubskou nocí. Třeťáci oživili setkání malou módní přehlídkou. Žáci čtvrté třídy pro změnu představili svůj vlastní časopis, který je plný autorských básní, pohádek a komiksů s jarní tematikou. Jedna pátá třída nás provedla velikonočními tradicemi formou pásma písní, básní a koled. A druhá pátá třída nás poučila o důležitosti vitamínů a zdravé životosprávě v jarních měsících. Projekt Jaro byl povedený a velmi poučný. Velký dík patří nejen všem dětem, ale i paním učitelkám prvního stupně. Mgr. Monika Teplíková V minulém vydání Slavkovského zpravodaje č. 6/2013 se nedopatřením umístily články Základní školy v Nádražní ul. pod titulek,,zš Školní informuje a naopak. Též byly články ŠD při Základní škole v Nádražní ulici vloženy k článkům DDM a ŠD. Za tato nedopatření se redakce omlouvá. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 školství DDM a Školní družina informuje o své činnosti Pro školní rok 2013/2014 jsme pro vás připravili tuto nabídku zájmových kroužků: Předškoláci: Angličtina pro nejmenší, Baby centrum, Čokoláda MŠ, Gymnastika od 5 let, Keramika MŠ Školáci: Sportovní kroužky: Fotbal rozdělený podle věkových kategorií, Florbal, Funky, Hejbej se, Karate, Kick Box, Stolní tenis, Střelecký, Tenis Taneční a pohybové: Čokoláda, Street Dance, Hudební a párty hry, Taneční skupina IN CREW, Gymnastika, Mažoretky Estetické a tvořivé: Keramika, Módní návrhářka, Vaření pro 2. st. ZŠ, Výtvarný, Šikovné ruce, Výroba módních doplňků Přírodovědné: Geocaching, Rybářský Jazykové a vzdělávací: Historie královského města Horní Slavkov a jeho okolí, Angličtina pro 1. st. ZŠ, Němčina pro 1. st. ZŠ, Ruština pro 1. a 2. st. ZŠ Dramatické: Improliga dramaking Ostatní: Dívčí klub, Vyzkoušíme všechno, Magic: THE GATHE- RING Závazné přihlášky do zájmového kroužku si můžete vyzvednout od Do zájmových kroužků tanečních budou probíhat konkurzy přesný termín bude zveřejněn na našich webových stránkách. Letní činnost v DDM a ŠD V době letních prázdnin DDM a ŠD pořádá tyto akce příměstský tábor, zájezd do Itálie, dětský tábor Svatý Štěpán. V současné době připravujeme ve spolupráci se slečnou Hakelovou taneční workshopy. Týden v červenci a týden v srpnu. Cena každého workshopu je 250,- Kč. Bližší informace na webových stránkách DDM a ŠD, na facebooku a na tel. čísle Střípky z družiny V květnu jsme ve školní družině oslavili Den matek výrobou přáníček a drobných dárečků. Děti z 2. oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Šimečkové navštívily obě budovy DPS a popřály všem babičkám k jejich svátku. Uskutečnili jsme exkurze Starožitné hračky a Ve zverimexu. Ve všech odděleních proběhla přírodovědní soutěž o léčivých rostlinách. Děti si informace hledaly na vycházkách, encyklopediích, atlasech léčivých rostlin a na internetu. Dne proběhla volba MISS a MISSÁK 2. oddělení. Pořadí MISS: 1. Jitka Petraschková, 2. Eliška Pokorná, 3. Nikola Nagyová. Pořadí MISSÁK: 1. Petr Tršo, 2. Marek Mihok. V červnu proběhl DEN DĚTÍ. Taneční soutěž Dne jsme se zúčastnili akce Mezinárodní taneční soutěž - Děti fitness aneb sportem proti drogám v Praze. Naše malé děti ze zájmových kroužků STREET DANCE obsadily 5. místo a taneční skupina IN CREW se umístila na 3. místě. Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci DDM a ŠD. Rodičům děkujeme za materiál, který nám poskytli k této akci (laky na vlasy, sponky a další pomůcky). Chtěli bychom poděkovat všem vedoucím, kteří nám v tomto školním roce vedli zájmové kroužky a těšíme se na další spolupráci. Za DDM a ŠD Diana Pikusová a Ondřej Čavojský MŠ Duhová kulička informuje Den dětí v Duhové kuličce a soutěž Malý plavec První červen svátek všech dětí.podle počasí by každý hádal listopad. Neveselo, truchlivo... Oslava dne dětí? Hry, činnosti, soutěže diskotéka. Vše musely paní učitelky připravit pod střechou mateřské školy v jednotlivých třídách. Den plný soutěží, sladkých odměn se přesto vydařil. A děti, a to je hlavní, byly spokojené. Červen, měsíc plný výletů, návštěv škol a školní družiny, utekl jako voda a jsou tady prázdniny. Kolektiv zaměstnanců mateřské školy Duhová kulička přeje všem pohodovou dovolenou a dětem ty nejsenzačnější prázdniny. Kolektiv zaměstnanců MŠ Duhová kulička Děti z MŠ Duhová kulička jezdí každým rok na předplavecký výcvik do sokolovského bazénu. Naučí se nebát vody, splývat, některé dokonce i plavat. Jako vyvrcholení tohoto výcviku se koná soutěž Malý plavec, kterého se účastní mateřinky z celého okresu. Paní ředitelku i učitelky čekal nelehký úkol vybrat několik nejšikovnějších dětí, které budou naši školku reprezentovat. Nakonec se povedlo, bylo vybráno pět dětí. Účast na Malém plavci byla bohatá, sjelo se 40 dětí. Povzbuzování bylo převeliké, až bylo dobojováno. Po soutěži se děti mohly vydovádět na atrakcích. Na tobogánu, ve vířivkách, v brouzdališti a pod sprchami. Konečně spočítáno. Přišlo vyhlašování vítězů milé a radostné překvapení pro naše družstvo. Andulka Balcarová získala 2. místo a stříbrnou medaili, a ani ostatní závodníci nepřišli zkrátka. Pamětní medaile a sladká odměna jim nahradily lítost z toho, že nestáli na stupních vítězů. Návrat do mateřské školy byl velmi radostný. 7

8 školství a ostatní Návštěva starostky u prezidenta republiky ZUŠ Horní Slavkov/Loket informuje Červen plný života Vážení a milí přátelé, červen byl v Základní umělecké škole plný života, konaly se tradiční akce slavnostní odpoledne žáků PEV tentokrát s krtkem, závěrečné koncerty ZUŠ v MěKS a v rytířském sále hradu Loket (na těchto koncertech bylo vybráno 2350 Kč, které věnujeme vybrané Základní umělecké škole zasažené červnovými povodněmi), závěrečný taneční koncert v MěKS Horní Slavkov. Naše město jsme velmi úspěšně reprezentovali na kolonádních koncertech v Karlových Varech a Františkových Lázních, kde vystoupily žákyně pěvecké třídy a orchestr ZUŠ band. Pokud budete mít zájem přihlásit své dítě ke studiu do některého z nabízených oborů v ZUŠ, dostavte se na přijímací řízení, které proběhne ve dnech září 2013 vždy od 14:00 do 17:00 hodin v budově ZUŠ. Fotografie z akcí ZUŠ najdete v naší galerii na: Přejeme vám krásné léto plné sluníčka a v září se těšíme na nové muzikanty, tanečníky a výtvarníky. Jan Zapf dipl. um. Dne 7. června navštívila starostka města, spolu se zástupci Svazu měst a obcí, prezidenta ČR Miloše Zemana. Tématem jednání byly zejména dopady vládní politiky na činnost měst a jejich občanů, zejména nesouhlas s reformou veřejné správy spočívající v odebírání kompetencí měst, jako např. nemožnost vydat občanský průkaz (pozn. občané Krásna, Nové Vsi a Horního Slavkova si občanský průkaz mohli do konce roku 2011 kompletně vyřídit na MěÚ v Horním Slavkově, dnes musí všichni jeho vyřízení provést až v Sokolově), převod výplat dávek hmotné nouze a výkon veřejné služby pod Úřady práce. Nedělní čaje v kavárně KD 2013/2014 n V neděli uspořádalo Městské kulturní středisko Horní Slavkov další úspěšnou akci pro milovníky dobré hudby. Původní pozvánka byla určená pro návštěvníky, kteří si rádi zazpívají a zpříjemní si nedělní odpoledne hezkým posezením a dobrou náladou. Přesně takový záměr se podařilo uskutečnit a co víc, nezůstalo jen u zpívání. Nožičky návštěvníků a hostů se neudržely a i přes vysoký věk některých slavkováků se daly do pohybu a malý kobereček před duem Homolků v kavárně byl rázem doslova přelidněný. Ještě, že se mohlo tancovat i ve velkém sále, jinak by kavárna ani neunesla tak obrovský zájem a bouřlivou atmosféru. Celá kavárna zpívala, juchalo se, tancovalo, veselilo, no prostě bylo fajn. Nedělní odpoledne s Homolkovými se vydařilo a lidé se těší na další taková setkání. v. V»»»«««p v - v SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 ostatní informace Velká válka vzpomínka Dne 31. července 2013 uplyne 20 let od úmrtí mého muže Karla Zabloudila. Prosím o tichou vzpomínku. Manželka a synové Karel a Petr poděkování Děkujeme paní učitelce Evě Kastlové za nezapomenutelnou besídku ke Dni matek a také za celoroční profesionální péči o naše děti. Maminky dětí z Mateřské školy, Dlouhá ulice, třída Žluté kuličky Letos končí v ZŠp a ZŠs Horní Slavkov povinnou školní docházku má dcera Eva, a proto bych touto cestou chtěla poděkovat všem učitelkám za jejich trpělivost a citlivý přístup. Zejména Nikole Brislingerové, Lence Kelucové, Daně Leníkové, Lucii Krajnikovičové a Evě Pokorné. Milena Buchlovská městské kulturní středisko Pásmo pohádek Divadla z bedny Ve dnech jste zváni do pohádkového stanu ve dvoře MKS Horní Slavkov, kde každý z těchto dnů uvidíte jinou pohádku. Vstup zdarma. Čas bude upřesněn - Knihovna Městského kulturního střediska Horní Slavkov upozorňuje na její uzavření v době od do z důvodu rekonstrukce. Kopírovací služby budou přesunuty na Kavárnu MKS Horní Slavkov Kavárna otevřena: PO-ČT: 9:00-20:00, PÁ: 9:00-23:00, SO- NE: 9:00-11:00, 14:00-19:00 Ráda bych tímto poděkovala celému učitelskému sboru 1. ZŠ, ul. Nádražní v Horním Slavkově. Děkuji řediteli školy Mgr. Karlu Bernardovi za ochotu a vstřícnost, když přijal před čtyřmi lety mého syna na tuto základní školu, přestože věděl, že můj syn bude vyžadovat individuální přístup a bude muset mít svého asistenta pedagoga. Dále děkuji všem učitelům této školy, zejména třídní učitelce Mgr. Evě Heppnerové a asistentce pedagoga Lence Kerbelové za to, jak jsou úžasné, za trpělivost, laskavý a přitom profesionální přístup. Velmi si vážím toho, že tato škola kromě toho, že vzdělává děti s handicapem, děti sociálně slabší nebo děti bez domova a daří se jí tyto děti začlenit do běžného kolektivu, současně s láskou vede a obohacuje životy ostatních dětí, které vede k toleranci a dobrosrdečnosti. Markéta Bašová 9

10 různé MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU Vážení čtenáři, v tomto vydání rubriky Města v proměnách času máte možnost vidět, jak vypadala horní část starého náměstí v dávné minulosti a poté po demolici v rámci asanace města Na fotografii č. 1 původní podoba horní části starého náměstí z roku Fotografie č. 2, někdy okolo roku 1978, mnoho domů je neobydlených a domy chátrají. Z tohoto důvodu byla provedena rozsáhlá asanace celého starého města. Poslední fotografie č. 3 je již dnešní podoba této části města, bez husté zástavby. Historická fota J. Souček Den matek s dárky a potleskem V domech s pečovatelskou službou se v květnu ke Dni matek uskutečnilo vystoupení dětí z mateřských škol, školní družiny a ze základní školy praktické. Všechny maminky a babičky svým potleskem a malou sladkostí ocenily jak pěvecké, tak taneční i hudební představení dětí. Děti jim krásně popřály a předaly drobné dárky, které spolu s paní učitelkou vyrobily. Poděkování patří i paní starostce, která každé obyvatelce domova osobně popřála a předala kytičku. Zástupci sboru pro občanské záležitosti se postarali o pohoštění a také si připravili zajímavé vyprávění o historii svátku matek. A že jsme se všichni dobře pobavili a strávili příjemný den, dokládá i tato fotografie... Do i z Horního Slavkova bude opět po letech jezdit vlak Již v pátek a poté každou sobotu a neděli do bude jezdit vlak z Kounice do Krásného Jezu a zpět. Jízdní řád včetně navazujících vlakových spojů je vložen jako samostatná příloha v tomto zpravodaji SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce

12 inzerce OD VE VAŠEM MĚSTĚ SLUŽBY ADVOKÁTA S účinností od otevíráme novou pobočku naší advokátní kanceláře v Horním Slavkově na adrese Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, objekt Městského úřadu Horní Slavkov, 3. patro Poskytujeme služby v těchto právních odvětvích: (za ceny přijatelné pro běžného občana ) občanské právo, vymáhání pohledávek, nájmy převody a správa nemovitostí podnikatelský právní, daňový a účetní servis obchodní právo, zakládání a správa obchodních společností řešení obchodně závazkových vztahů rodinné právo, výchova a výživa dětí, rozvody vypořádání majetku, předmanželské smlouvy, nově svěřenecké fondy insolvence, sepis návrhů na oddlužení trestní právo hospodářské ověřování podpisů na počkání konverze dokumentů na počkání výpisy z katastru nemovitostí na počkání advokátní úschova tel./fax: , tel.: , web: áš ý d ká í k lář ř l é Vydalo Město Horní Slavkov Vyšlo 2. července 2013, ročník III, číslo 2 Náklad ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Jana Wiedová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Mgr. Soňa Kvasničková. Za správnost článku včetně jeho gramatiky zodpovídá autor. Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel ,

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6)

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6) Slavkovský 22012 zpravodaj Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples (čtěte na straně 6) úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami únorového zpravodaje města. Vánoční

Více

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok Slavkovský 12 zpravodaj 2011 Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok všem občanům Horního Slavkova přejí starostka města, radní, zastupitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu úvodem Slovo starostky Vážení

Více

Slavkovský 10. Slavkovské slavnosti se vydařily. strana 5

Slavkovský 10. Slavkovské slavnosti se vydařily. strana 5 Slavkovský 10 zpravodaj 2012 Slavkovské slavnosti se vydařily strana 5 z radnice Slovo starostky Vážení a milí spoluobčané, vítám Vás nad stránkami říjnového vydání zpravodaje. V těchto dnech uplyne polovina

Více

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5 Slavkovský zpravodaj 11 2010 Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován

Více

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Slavkovský zpravodaj 1 2010 Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více