Číslo: 9 ročník: září 2012 cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 9 ročník: září 2012 cena: 10 Kč Zámecké slavnosti si získaly přízeň široké veřejnosti a tak i v sobotu 1. září 2012 se nádvoří benáteckého zámku zaplnilo návštěvníky. Odpoledne i večer byl pro všechny připraven pestrý program. Více informací a další fotografie najdete na str. 27. V pondělní den 3. září 2012 začínal školní rok 2012/2013. Byl to slavnostní den jak pro začínající školáky, tak pro jejich rodiče, prarodiče... Byl to důležitý krok dětí do nové životní etapy - ať se jim dobře vydaří!! V Základní škole Husovo náměstí zaplnily děti prvňáčci dvě třídy, 1. A (snímek vlevo nahoře) a 1. B (snímek vlevo dole). I v Základní škole Pražská jsou otevřeny dvě první třídy, do jejichž lavic usedli prvňáčci 1. A třída (snímek vpravo nahoře) a 1. B (snímek vpravo dole). Více informací, i z Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, a fotografií najdete na str. 6 až 8. Starosta o rekonstrukci komunikace v ulici Soumarova Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu parlamentu ČR Zahájen školní rok 2012/2013 Benátky nad Jizerou a železnice Sport

2 Zprávy Z Benátecké radnice Rekonstrukce komunikace v ulici Miroslava Soumara zahrnuje čtyři částečné akce, z nichž tři jsou liniové stavby Starosta o rekonstrukci komunikace v ulici Soumarova V á ž e n í o b č a n é, období prázdnin bylo poznamenáno pro benátecké občany nepříjemnou uzavírkou Soumarovy ulice. Je to jediná spojnice pro automobilovou dopravu mezi městskou částí Obodř a ostatními částmi Benátek. Vzhledem k tomu, že akce vzbudila negativní ohlas, budu se snažit vysvětlit celou anabázi spojenou s činnostmi, které způsobily tuto uzavírku. V akci rekonstrukce ulice Soumarova jsou spojeny čtyři částečné akce, z nichž tři jsou liniové stavby kompletní rekonstrukce vodovodu (investor Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav), dokompletování kanalizace u 5 domů (investor Město Benátky), rekonstrukce povrchu celé ulice spojená s rekonstrukcí veřejného osvětlení a vybudování nových chodníků (investor Středočeský kraj s finančním přispěním Města Benátky). Dále se jedná o rekonstrukci silničního mostku nad výtokovou strouhou ze zámeckého parku. Koordinace těchto staveb byla velice náročná. Byla vydána 4 nezávislá stavební povolení, z nichž začátek jejich časové posloupnosti spadá do období před 6 lety. Určujícím faktorem bylo zařazení této akce do Plánu investičních akcí hlavního investora Středočeského kraje (Soumarova ulice i mostek jsou součástí komunikace III. třídy, která je majetkem Středočeského kraje). Tato akce byla v Plánu investic už za minulého Bendlova vedení Středočeského kraje. Nástupem Rathova vedení byla tato akce, podobně jako sestupná komunikace od motorestu Tempo, zrušena. Do Plánu investic se opět dostala díky tomu, že byla kompletně připravena. Voda a kanalizace byly vysoutěženy jako jedna akce společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. Vlastní rekonstrukce vozovky a mostek byly vysoutěženy Středočeským krajem jako jedna akce v měsíci květnu. S rekonstrukcí vozovky souvisí i dopravně inženýrská opatření (objížďky, uzávěra atd.), která zajišťoval Středočeský kraj přes Odbor dopravy Magistrátu Mladá Boleslav. Dodavatelem rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace je firma GEMA MB, rekonstrukci vozovky a mostku provádí firma Strabag. Díky nahuštění sítí (elektro, plyn, sdělovací kabely + voda a kanalizace) se jedná o technologicky velmi náročnou stavbu. Harmonogram stavby byl stanoven pro práci s velkou obezřetností, ale zároveň i s požadavkem města na stano- vení co nejkratší uzávěry. Každý týden je kontrolní den, kterého se zúčastňují zástupci všech investorů. Přes opticky pomalý postup stavba zatím postupuje podle harmonogramu, který počítá s jejím ukončením Chápu rozhořčení zejména obyvatel Obodře, ale vytvoření zkrácených objízdných tras tak, jak byly z neznalosti situace navrhovány, není technicky možné. Závod Korund je soukromým majetkem podnikatele pana Kolomazníka, který pochopitelně z bezpečnostních důvodů nemůže umožnit průjezd. Objízdné trasy po polních cestách jsou rovněž z technického hlediska nemožné, zvláště proto, že stezka mezi závodem Korund a Jizerou je v současné době staveništěm investiční akce Protipovodňová opatření a stane se včetně komunikace Pod Kosinkou i součástí investiční akce Bezpečnostní cyklostezky, jejíž začátek předpokládáme v polovině září. Budeme se snažit úsek kolem závodu Korund provizorně zpevnit a osvětlit, aby mohl zatím sloužit cyklo a pěší dopravě. Definitivní vybudování cyklostezky v tomto úseku předpokládáme na jaře roku Zatím budou prováděny práce v prostoru pod Kosinkou a v zámeckém parku. Obyvatelé Obodře se tak dostali do podobné situace jako obyvatelé Benátek nad Jizerou I při rekonstrukci ulice Podolecké. Zde trvala uzavírka 1,5 roku. Město má trochu nešťastné rozložení svých částí na obou březích Jizery a každá oprava některé spojnice přináší nepříjemná omezení. Jsem starostou, který, bohužel, nese důsledky nečinnosti předchozích vedení. Realizace každé liniové stavby přináší velké nároky na projektové práce, získání všech povolení, následnou koordinaci všech profesí. Pochopitelně i různá omezení, která s tím souvisí. Je málo lidí, kteří chápou výsledný efekt těchto činností. Proto sklízím se svými spolupracovníky většinou nepochopení, nadávky a pomlouvání. Věřte, že se nesetkáte s tím, že někdo vyjádří poděkování za novou pěknou ulici, jako tomu bylo teď např. v ulici Wolkerově, Obodřecké a V Zahradách v městské části Obodř. Chce to v sobě vytvořit určitou míru trpělivosti a tolerance. Proto i Vás žádám o určitou trpělivost a míru tolerance u Vás na dobu určitou, u nás napořád, neboť pokud chceme mít hezké moderní město, musíme zatnout zuby a v těchto akcích dynamicky pokračovat. Jaroslav Král starosta města Rekonstrukce komunikace v ulici Miroslava Soumara - postupně jsou rozebírány chodníky, obruby a komunikace ze žulových kostek Rekonstrukce komunikace v ulice Miroslava Soumara Proběhla kompletní výstavba kanalizace včetně přípojek a ve finiši jsou vodovodní přípojky. Firma STRABAG přitom již zahájila stavební práce. Byly provedeny přeložky některých sítí a začaly práce na opravě mostku. Postupně jsou rozebírány chodníky, obruby a komunikace ze žulových kostek. Dále budou práce pokračovat rekonstrukcí dalších sítí (veřejné osvětlení a rozhlas, přeložky plynu a vodovodu v místě křížení s mostkem). V návaznosti budou práce pokračovat kompletní rekonstrukcí všech nosných vrstev komunikace, chodníků a vjezdů. Zejména dojde k rozšíření chodníků a zvýšení bezpečnosti chodců. Rekonstrukce komunikace v ulici Miroslava Soumara byly zahájeny práce na opravě mostku Protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou Projekt financovaný Ministerstvem zemědělství, jehož investorem je Povodí Labe s.p., nadále pokračuje. Téměř ukončeny jsou objekty u čistírny odpadních vod, v oblasti vodáckého areálu a továrny Korund. Nadále pokračují práce na těžbě sedimentu z řeky Jizery. Sediment je odvážen přímo na další stavební objekt, kterým je sypaná hráz, která vznikne souběžně s ulicí V Olšinách a ochrání tak její obyvatele. Uprostřed sypané hráze budou zatlučeny larzeny tak, aby nemohlo v případě povodně docházet k průsakům. Práce budou dále pokračovat mezi třídou Osvobozených politických vězňů a ulicí Tovární, kde je prozatím vystavena pouze podzemní hráz. Dále se stavba přesune do okolí ulice Dělnická a Základní školy Pražská, kde bude podle stávajících nemovitostí vystavěna nová protipovodňová zeď. Zpravodaj Benátecka 2

3 Zprávy Z Benátecké radnice Protipovodňová opatření u vodního slalomu jsou práce téměř dokončeny Protipovodňová opatření - výstavba sypané hráze (stav v sobotu odpoledne) Výměna stoupaček v č.p. 39, Husovo náměstí Firma Pavel Zajíček, instalatérství a topenářství ze Strenic pokračuje v rekonstrukci stoupaček a montáže vodoměrů v č.p. 39 na Husově náměstí. K dokončení zbývá ještě 9 bytů. Práce by měly být ukončeny do konce listopadu nosná dřevěná konstrukce, vložena tepelná izolace a pojistná hydroizolace a provedena vrchní krytina a oplechování z plechu v barvě zinková šedá podle požadavku Národního památkového ústavu. Byly také opraveny nadstřešní části komínů včetně komínových hlav. Po přemístění antén na tuto hotovou polovinu střechy budou práce pokračovat na střeše směrem do Husova náměstí. V průběhu měsíce srpna byly prováděny práce na západní polovině střechy čp. 39 na Husově náměstí žení nové fasády. Dále bylo provedeno vymalování prostor kuchyně a jídelny. Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Pražská V čp. 39 na Husově náměstí pokračuje rekonstrukce stoupaček a montáže vodoměrů Husovo náměstí čp. 39 výměna střešního pláště V průběhu měsíce srpna byly prováděny práce na západní polovině střechy. Byla posílena Firma GEMA s.r.o. z Mladé Boleslavi pokračovala v rekonstrukci hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Pražská. Položením umělého povrchu z materiálu Conipor a provedením závěrečných terénních úprav byla do konce prázdnin rekonstrukce hřiště dokončena. V průběhu prázdnin byla v areálu ZŠ Pražská realizovaná rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Výměna oken a rekonstrukce střešního pláště na objektu školní jídelny u ZŠ Pražská V průběhu měsíce srpna byla provedena kompletní oprava obvodového pláště včetně nata- Rekonstrukce objektu Školní jídelny v ul. 5. května byla dokončena Rekonstrukce MŠ Růženka Z h o t o v i t e l: ZETA Benátky s.r.o. V průběhu měsíce srpna byly uvnitř objektu dokončeny práce na začištění oken včetně instalace nových parapetů. Bylo provedeno V MŠ Růženka bylo provedeno zateplení a zároveň natažení nové fasády na východní a jižní straně budovy Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: PPNA team, MěÚ, Lenka Hýblová, emje 3 7. září 2012

4 Zprávy Z Benátecké radnice zateplení a zároveň natažení nové fasády na východní a jižní straně budovy. V posledním týdnu měsíce srpna byly zahájeny práce na zateplení západní strany budovy. MŠ Poupátko stavební úpravy sociálního zařízení Firma Luboš Roudnický z Předměřic nad Jizerou dokončila a předala k užívání 4 zrekonstruovaná samostatná sociální zařízení v mateřské škole Poupátko v Platanové ulici. Akce byla zakončena úklidovými prácemi. Náklady na rekonstrukci jsou cca Kč včetně DPH. V MŠ Poupátko byla dokončena rekonstrukce čtyř sociálních zařízení Rekonstrukce plochy u zámku a domu čp. 172 na Plajchu V srpnu bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Hodnotící komise vybrala podle dvou kritérií nabídková cena a technologicky odůvodněná lhůta výstavby sdružení Benátky Rekonstrukce pro potřeby ZŠ, kde vedoucím účastníkem řízení je firma SYNER s.r.o. Liberec. Nabídková cena je Kč s DPH a lhůta výstavby 218 dní. Práce by měly být zahájeny v září 2012 a budou zahrnovat rekonstrukci dvou objektů na Plajchu, výstavbu krytého pódia, příjezdovou komunikaci k zámku, veřejné osvětlení, úpravy zeleně, přípojky a venkovní úpravy, které obsahují fitness hřiště, opěrnou zeď a oplocení družiny, kamenné sedáky před rekonstruovanou budovou a plochu pro kontejnery na tříděný odpad. Společnost Telefónica Czech Republic a.s. se rozhodla z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů (VTA) zrušit v městské části Kbel (u č.p. 36) 1 kus VTA. Podpora cyklodopravy Benátky nad Jizerou Část cyklostezky za firmou Korund u bývalého železničního mostu Z h o t o v i t e l: STRABAG s.r.o Termín r e a l i z a c e: 9/2012 5/2013 Celková i n v e s t i c e: ,61 Kč vč. DPH D o t a c e: ROP Středočeský kraj max. do výše 80 % z celkových způsobilých nákladů což v tomto případě je cca 6,4 mil. Kč. Trasa cyklostezky bude začínat ve Starých Benátkách v ulici U Cukrovaru vedle domu čp Přes zahradu mezi firmou KORUND a čp. 157 přivede cyklisty k Jizeře odkud se za firmou KORUND přijede na bývalý železniční most. Přes most se dostaneme po bývalé vlečce do ulice M. Soumara. Odtud po přejetí hlavní silnice bude cyklostezka pokračovat pod hotelem Na Staré koleji do údolí podzámeckého parku, kudy se dostaneme krásně k fotbalovému hřišti s umělým povrchem. Odtud dále podél vodárny na konec parku a k zahrádkám Pod Kosinkou. U kynologického cvičiště se cesta rozdělí jedna větev půjde spodem až do ulice Pickova, druhá větev potom na křižovatku ulice Čeňka Prause. Cyklostezka je budována zejména s ohledem na to, aby se mohli občané, zejména pak děti, bezpečně dostat ze Starých do Nových Benátek a do sportovního areálu zimního i letního stadionu. Provoz motorových vozidel zde bude zakázán. Komise pro dopravu a bezpečnost po dvou letech mírné zlepšení veřejné autobusové dopravy na Benátecku Dopravní obslužnost je záležitost kraje. Kraj má na starosti koncepci, rozvoj a financování. Obce mohou návrhy kraje připomínkovat a finačně vypomoci u spojů ostatní dopravní obslužnosti. Krajská integrace dopravy se v tomto volebním období zadrhla a nikam se neposunula. Na území kraje souběžně existují dva vzájemně nezávislé systémy integrace: Středočeská integrovaná doprava (SID) a Pražská integrovaná doprava (PID). SID jezdí na území celého kraje vyjma Mladoboleslavska, Mělnicka a Slánska. V rámci PID jsou provozovány spoje 300 (přímé spojení s Prahou) a 400 (z vesnic do přestupních uzlů). PID zajíždí i na Mladoboleslavsko (Skorkov, Sojovice, Mečeříž), pouze spoje 400 do Brandýsa n. L. a odtud do Prahy linky 300. Z výše uvedeného vyplývá, že Benátky nad Jizerou nejsou ani v jednom systému, mají tedy pouze PAD (pravidelnou autobusovou dopravu). Integrace dopravy je záležitost politická a do budoucna se uvažuje o spolupráci Středočeského kraje a Hl. města Prahy o společném postupu při integraci dopravy. Pokud tedy bude politická vůle, lze předpokládat postupné propojení SID a PID a zapojení i bílých míst (jako např. Benátky nad Jizerou) do nově vzniklé Metropolitní integrované dopravy (MID). Na návrzích systému MID se již pracuje. Město i lokální dopravce (Transcentrum) tyto snahy a vizi MID podporují, víc v tom ale udělat nemohou. Po Rathových drastických škrtech, kdy jsme na Benátecku přišli např. o více jak 50 % víkendové dopravy, se nyní situace stabilizovala a Město Benátky, které na dopravní obslužnost významně přispívá, prostřednictvím Komise pro dopravu a bezpečnost se snaží vyjednat s dopravcem alespoň dílčí zlepšení v rámci Status Quo, čili v rámci možného a reálného. Otevřením mostu přes Labe mezi Starou Boleslaví a Brandýsem n. Labem došlo od k významnému zlepšení spojení mezi Benáteckem a dvojměstím Brandýs n. L. Stará Boleslav. U zastávkových autobusů do/z Prahy (staví v Brandýse n. L., nám.) došlo ke zkrácení jízdní doby o 10, resp. 20 minut (u těch spojů co se točily ve Staré Boleslavi). Rychlejší autobusy (Mnichovo Hradiště Praha) staví ve Staré Boleslavi, Školní a v Brandýse U soudu. Významnou změnou (též od 2. 9.) je zastavování všech autobusů linky (Mnichovo Hradiště-Praha), které jedou po staré silnici (č. 610) ve Kbele. Třešničkou na dortu, která není zásluhou ani Komise, ani dopravce, je zavedení brzkého ranního sobotního spoje ve 4:45 z Benátek do Mladé Boleslavi (tento spoj zavádí a platí kraj). O dalších pozitivních změnách s dopravcem jednáme. Reálné by měly být od prosince při celostátní změně jízdních řádů. Navrhujeme dílčí úpravy řešitelné např. časový rozestup spojů v dopoledním sedle z Benátek do MB (mezi 9. až 11. hodinou), dále chceme, aby do Benátek nově v neděli zajížděl spoj na trase Bělá p. B. Praha, který stejně jede, akorát Benátky míjí. Nahradili bychom tak zrušený nedělní spoj, který jezdil v 18:15 do Prahy. Získali bychom jedno (ztracené) nedělní spojení ve směru MB Benátky Praha. Navýšení počtu spojů je v současnosti nereálné (např. obnova flamendráku), možné jsou pouze časové posuny. Další necháváme na vás, cestující veřejnosti a rodičích dojíždějících studentů. Mírné časové úpravy jsou možné např. u linky z Benátek do Lysé n. L. v návaznosti na vlaky a školní rozvrh. Zvažuje se např. posunutí odjezdu z Lysé ze14:20 na 14:40. Tady by se případné úpravy dělaly na základě ankety, přání a stížností studentů či rodičů. Pokud máte nějaké návrhy a připomínky, prosím, zašlete je, ať o nich víme. Nenavrhujte nové spoje, to je nereálné, možné jsou pouze časové posuny a přesuny (místo ráno může jet spoj odpoledne, čili výměna jeden za jeden). O tom, zda je návrh reálný, rozhodne dopravce, který musí zvážit pracovní vytíženost řidičů (odpočinek, návaznosti, obraty), konkurenci, připomínky (stížnosti) obcí a cestujících na trase. Ing. Jan Tichý, předseda dopravní komise Kontakt: Ing. Jan Tichý Daniel Kučera Neznámá z fotografie v srpnovém čísle Zpravodaje Benátecka Pod názvem Neznáte ji někdo??? zveřejnil v minulém čísle Zpravodaje Benátecka Městský úřad Benátky nad Jizerou žádost o identifikaci mladé ženy, zachycené na fotografii se dvěma příslušnicemi Rudé armády v květnu Podařilo se žena na fotografii se poznala, dodnes žije v Benátkách nad Jizerou a přesto, že od té doby uplynulo 67 let, poznali ji i mnozí další. Paní Květě bylo v té době patnáct let, žila s rodiči v Benátkách nad Jizerou, studovala grafickou školu v Praze a získávala zkušenosti ve Fotoateliéru svého tatínka. Do ateliéru si dvě příslušnice Rudé armády 10. května 1945 přišly pořídit fotografii a přítomnou patnáctiletou dcerku majitele Fotoateliéru požádaly, aby se s nimi vyfotografovala. Nikdy předtím, ani potom tyto ženy z fotografie již neviděla až nyní na zveřejněné fotografii. emje Zpravodaj Benátecka 4

5 Občané píší na radnici Zápach ze skládky ( ) V noci z na byl v ulici Mladská opět nesnesitelný zápach, který má svůj původ na nedaleké skládce. Jelikož se nejedná o jednodenní záležitost, ale dlouhodobý problém, chci se Vás zeptat, jak hodláte danou situaci řešit - ne, jak ji řešíte, protože to je očividně nedostačující. Zároveň se chci zeptat, na základě jakých měření nebo metod, jste schopni říci, že je vše v naprostém pořádku. Na závěr bych ještě rád vyvrátil Váš argument typu jedná se o zápach z neznámého zdroje nebo ze zemědělské činnosti. Zápach se totiž vyskytuje v nepravidelných intervalech po dobu celého roku a je to stejný zápach, jaký je cítit na silnici v okolí skládky. O d p o v ě ď: Jedná se o tzv. skládkový plyn, který je jímán a energeticky využíván (spalován pro výrobu elektrické energie). Technicky není možné zajistit 100% jímání a dochází tudíž k únikům, které mohou být v případě nepříznivých klimatických podmínek cítit, avšak bez negativního vlivu na zdraví člověka. Požádali jsme o vyjádření k Vašemu dotazu vedení AVE CZ: Pokud by byl zápach cítit dopoledne, tak je to teoreticky možné, ale večer a přes noc v žádném případě. Technika měření je daná zákonem č. 86 a vyhláškou MŽP č Pachové posouzení skládky provádíme podle zákona akreditovanou firmou a zjištěné hodnoty jsou v souladu s vyhláškou MŽP č V opačném případě bychom skládku nemohli provozovat! Dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je zakázáno ukládat na skládky nebo využívat na povrch terénu odpady, které zapáchají. Dodržování všech zákonů a vyhlášek je přísně kontrolováno ČIŽP. cyklisté na chodníku ( ) Měl bych jeden dotaz: ono město udělalo z benáteckých chodníků cyklostezky? Jak jinak si totiž mám vysvětlit obrovský nárůst jízd cyklistů po chodnících, hlavně v Pražské ulici mezi školou a Bruchem a v obchodní pasáži v ul. 5. května. Někteří cyklisté jsou ještě tak neomalení, že si vynucují, aby jim chodci uhnuli a dokážou vyrazit z průjezdu u Bruchu přímo na chodník v Pražské ul., aniž by brali ohled na chodce. Bude někdo tuto situaci nějak řešit? O d p o v í d á: Roman Bárta Podobný dotaz již zde byl zodpovězen. Jízda po chodníku cyklisty není povolena. Někdy je na chodnících umožněn pohyb i cyklistům, to musí být ovšem barevně vyznačen jízdní pruh + označen svislým DZ., což v Benátkách nad Jizerou není. Tuto situaci může řešit pouze Policie ČR. Policii na vzniklou situaci upozorníme. Bývalá hala Gigasportu a hala v Mtc ( ) Víte, jaká firma bude sídlit v bývalé hale Gigasportu na průmyslové zóně a v hale MTC na Pražské ulici? O d p o v í d á: Marek Mařík Nemáme žádné informace o tom, kdo má zájem o odkoupení objektu Gigasportu v průmyslové zóně září 2012 Zprávy Z Benátecké radnice Lavičky ( ) Děkuji za lavičky na sídlišti a chtěla bych se zeptat, jestli je v plánu stavět víceúčelové hřiště vedle Billy? Ještě bych chtěla poděkovat za údržbu cyklostezky, pravidelně (myslím, že v pátek) tam potkávám Technické služby města Benátky nad Jizerou. Už jsem projela několik cyklostezek (na bruslích) v okolí, ale ta naše benátecká je vždy v nejlepším pořádku. O d p o v í d á: Marek Mařík Máme zhotovenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na stavbu víceúčelového hřiště u Billy. V plánu je postavit toto Dětské hřiště na náměstí 17. listopadu v Benátkách nad Jizerou II hřiště v tomto volebním období. Děkujeme za ocenění snahy města (prostřednictvím Technických služeb) o udržování cyklostezky v co nejlepším stavu. Zámecké slavnosti ( ) Proč už druhý rok nebude na Zámeckých slavnostech ohnivá šou? Ty předešlé měly velký ohlas jak u dětí, tak dospělých. O d p o v í d á: Monika Šumichrastová Ohňová show patří mezi nebezpečné atrakce, při kterých může dojít k újmě na zdraví i majetku. Vzhledem k tomu, že docházelo k poškozování dlažby na nádvoří zámku a v neposlední řadě mnohdy i k poškození ošacení návštěvníků, bylo od těchto vystoupení ustoupeno. náměstí 17. listopadu ( ) Pokládám již po třetí stejný dotaz. Slibili jste, potom co se dokončí hrací prvky a hřiště, že obnovíte zeleň. Pořád se tak nestalo... Bude to někdy? Jak často je frekventován vývoz košů z kanálů? Skoro pořád eviduji ucpaný kanál, který neodtéká při prudším dešti. O d p o v í d á: Miroslav Kochman Výsadba bude provedena na podzim, až bude sadba. Na pravidelný vývoz košů z kanálů upozorníme správce komunikací, kterým jsou Technické služby města Benátky nad Jizerou. nová výroba v areálu carba ( ) Právě jsem se dozvěděla o plánované výrobě v našem městě. S hrůzou jsem poslouchala, jak to bude zdraví škodlivé atd. Kdy a kde se koná veřejná beseda na toto téma??? Prosím pouze, aby jste se vyhnuli nezřetelným a nejasným odpovědím, trvzením, že provoz je zcela bezpečný, filtry jsou dokonalé atd. Pracovníci v tomto provozu musejí 1x za rok na velmi důkladnou zdravotní prohlídku. V dnešní době internetu si každý může najít informace, jak moc je naftalín nebezpečný, nehledě na velmi silný zápach při výrobě. Domnívám se, že námi zvolení zastupitelé mají povinnost se o město starat a dbát, abychom se mohli jít projít bez roušky, abychom mohli otevřít okna a naše děti nebyly nemocné. Doufám, že se občané probudí a budou požadovat jasné vysvětlení, tak jako já. O d p o v í d á: Miroslav Kochman Technologii, o které se zmiňujete, připravuje firma Tyrolit zavést v Carborundu. Jedná se o technologii výroby porézních kotoučů za použití naftalenu, která stále funguje a podle informace majitelů dále fungovat bude v mateřské továrně Tyrolit v rakouském Schwazu. V současné době není tento nový provoz v Benátkách povolen a výroba touto metodou neprobíhá. Aktuálně probíhá na Středočeském krajském úřadě posouzení vlivu tohoto projektu na životní prostředí (EIA), které je veřejné a může se k němu vyjádřit úplně každý občan. Veškeré dokumenty a informace ohledně záměru jsou uvedeny na adrese cenia.cz/eia pod kódem STC Pokud Vás tato problematika zajímá, jsou na MěÚ Odbor správy majetku tyto dokumenty k dispozici také v tištěné podobě. Celá EIA bude ukončena veřejným projednáním, které tak jako všechny dokumenty zveřejní Středočeský krajský úřad, který bude také vydávat případný souhlas a povolení z hlediska vlivu na životní prostředí. V případě, že se chcete vyjádřit, bude právě na veřejném projednání možnost. Termín veřejného projednání bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Benátky n. J. i na úřední desce Středočeského krajského úřadu. Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou zaujalo k tomuto záměru negativní rozhodnutí, které bude v rámci EIA předáno na Středočeský krajský úřad. Svoz odpadů ( ) Chtěla jsem se zeptat, proč v minulém týdnu v ulici Mělnická neproběhl svoz odpadů? Nebylo nikde nic hlášeno, že by odpad neměl být vyvážen. O d p o v í d á: Miroslav Kochman Po konzultaci se svozovou společností AVE bylo zjištěno, že s ohledem na uzavírku ulice M. Soumara došlo k posunu času svozu z odpoledního na ranní, který bude trvat až do odvolání. Omlouváme se společně s firmou AVE za vzniklé potíže a nedostatečnou informovanost. Prosím tedy, připravujte si své popelnicové nádoby na ranní svoz. Ohňostroje ( ) Zajímalo by mě, zda je možné pořádat ohňostrojové akce v husté zástavbě bez souhlasu města. V poslední době se tyto akce velmi často opakují poblíž Husova náměstí. O d p o v í d á: Miroslav Kochman Všeobecně lze takovéto konání posuzovat jako rušení nočního klidu. V pátek a v sobotu je možné pořádat akce tohoto typu do 24:00, v ostatní dny pak do 22:00 hodin. V případě, že dochází ke konání takovýchto akcí mimo uvedené časy je možno jej hlásit jako přestupek na Policii ČR. Fotografie na této dvoustraně: MěÚ, emje

6 Zprávy Z Benátecké radnice / ZákLadnÍ ŠkOLy - ZákLadnÍ ŠkOLa HUSOvO náměstí volby do Zastupitelstva Středočeského kraje volby do Senátu parlamentu Čr dle zákona č. 224/2012 Sb. o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu se konají v pátek 12. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu 13. října 2012 od hodin do hodin. Právo volit do zastupitelstva kraje má: státní občan České republiky který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje (dále jen volič ) nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje Hlasovat ve volbách do zastupitelstva kraje však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva): který je ve výkonu trestu odnětí svobody který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení) Ve volbách do zastupitelstva kraje nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. Voličem do Senátu je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hlasovat ve volbách do Senátu však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva) v těchto případech : zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen karanténa ) zbavení způsobilosti k právním úkonům V Benátkách nad Jizerou bude volby zajišťovat 6 okrskových volebních komisí. Starosta města do zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v Benátkách nad Jizerou. Členem okrskové volební komise může být: pouze státní občan České republiky který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena Benátky nad Jizerou náleží do volebního obvodu, v němž byly vyhlášeny volby do Senátu a proto bude obec zajišťovat jak volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, tak i volby do Senátu. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že v 1 kole voleb do Senátu žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Případné hlasování v tomto případě bude zahájen šestý den po ukončení v prvním kole, tzn. případné druhé kolo voleb proběhne ve dnech 19. a 20. října Školní rok 2012/2013 je zahájen Letní prázdniny jsou již minulostí. Začíná školní rok 2012/2013. Základní škola Husovo náměstí i Základní škola Pražská přivítala nové žáky prvňáčky, do posledního školního roku v základní škole vstoupili žáci devátých tříd. O tradiční informace o tom, co nového je v benáteckých základních školách jsem požádala ředitele těchto škol. ZŠ HUSOvO náměstí Ředitel: Mgr. radek d o s t á l O prázdninovém životě Základní školy Husovo náměstí byli naši čtenáři informováni již v srpnovém čísle Zpravodaje Benátecka. Přečíst si mohli také informace o počtu tříd a žáků, pedagogickém sboru, školní družině v novém školním roce, Pana ředitele se proto zeptám na to, zda plány a předpoklady z poloviny letních prázdnin se uskutečnily? Myslím, že ano. Snahou letošních prázdnin byla modernizace hlavního vchodu do školy. Takže nové rozvody, osvětlení, vitríny a hlavně malování. Při této příležitosti jsme dokončili datové rozvody po celé budově. Součástí školy je i Školní jídelna, jsou i tam připraveny nějaké novinky, probíhaly o prázdninách tady jiné něž obvyklé prázdninové práce? Ve školní jídelně máme od loňského školního roku ze ¾ vyměněn personál (odchod do důchodu, jiné zaměstnání). Myslím, že kvalita zůstala zachována. Jinak pouze drobné změny, které ovšem budou vidět na první pohled. Jídelna je v místech, kde malba hodně trpěla, částečně obložena. Od ledna roku 2013 budeme pravděpodobně stravovat i přespolní strávníky. Jaké je přání ředitele ZŠ Husovo náměstí do školního roku 2012/2013? Klid na práci bez kontrol, které stejně ničemu neprospívají. V minulém školním roce jsme byli poctěni kontrolou NKÚ (dotace půdní vestavba hlavně město), FÚ (opět čerpání evropských peněz) a na konci školního roku v období výletů i ČŠI. Zkrátka, loňský rok bylo veselo. Těším se na rekonstrukci Plajchu, která, když všechno dobře dopadne, začne ještě v letošním roce. Připravila: emje Základní škola Husovo náměstí, třída 1. A Zpravodaj Benátecka 6

7 ZákLadnÍ ŠkOLy / ZŠ HUSOvO náměstí, ZŠ pražská ZŠ pražská Základní škola Husovo náměstí, třída 1. A Základní škola Husovo náměstí, třída 1. B Základní škola Husovo náměstí, třída 1. B Ředitel: Mgr. Jiří n o v o t n ý V čase letních prázdnin ustává rušný vyučovací provoz v areálu základních škol a nastává doba oprav, udržovacích prací, úklidu, příprav na další školní rok Naši čtenáři jsou informováni, že v areálu ZŠ Pražská probíhala o letošních prázdninách rekonstrukce hřiště s umělým povrchem. Výměnou oken, rekonstrukcí střešního pláště a úpravou fasády prošla budova školní jídelny. Jaké další práce se v průběhu prázdnin v prostorách školy uskutečnily a co nového je pro školáky připraveno? Jako tradičně panoval v naší škole čilý stavební ruch. Školní hřiště bylo kompletně zrekonstruováno větší plocha, nový povrch a oplocení. Školní jídelna dostala novou střechu, okna a fasádu. Uvnitř jídelny byl opraven strop, kuchyně i jídelna byly vymalovány. Ve staré budově byly téměř všechny třídy vymalovány. V nové se malovalo ve třech třídách, začali jsme s postupnou výměnou osvětlení tříd a kompletní rekonstrukcí prošla učebna sloužící k projekci. Jsem rád, že díky pochopení zřizovatele můžeme každoročně zvyšovat materiální úroveň školy. Kolik tříd a školáků je ve školním roce 2012/2013 ve vaší škole? Kolik je z celkového počtu tříd a žáků v prvních a devátých třídách? Je změna v kapacitě Školní družiny? V novém roce bude mít škola 18 tříd s přibližně 440 žáky, což je oproti minulému nárůst 20 dětí. Školní družina má ve třech odděleních 75 dětí (plná kapacita). V 9. ročníku bude končit 44 žáků, do 1. tříd nastupuje 56 dětí. Kolik pedagogů a dalších Základní škola Pražská, třída 1. A zaměstnanců zajišťuje provoz školy v novém školním roce, jsou nějaké změny oproti minulému školnímu roku? Vzdělávání zajišťuje 26 učitelů a 3 vychovatelky. Do školy nastupují nově učitelky Vv, Hv, přírodopisu a jedna vychovatelka. 11 provozních zaměstnanců zajišťuje chod školy a jídelny. Jaké je přání ředitele školy do nového školního roku? Zdraví všem, to ostatní vždycky nějak zvládneme. První den nového školního roku je slavnostním i pro představitele našeho města přichází vždy v tento den přivítat spolu s vedením školy nové školáčky. V prvních třídách ZŠ Husovo náměstí vítal prvňáčky místostarosta města RNDr. Pavel Štifter a tajemník MěÚ Marek Mařík. Slavnostní chvíle prvního dne nového školního roku v ZŠ Pražská jsou zahájeny ve venkovním prostředí školního areálu. Prvňáčků se ujímají deváťáci a je to kamarádství na celý školní rok. Již tradičně je tady přítomen starosta města Jaroslav Král. Prvňáčky pak jejich kamarádi z devátých tříd doprovází do tříd prvních... Připravila: emje Základní škola Husovo náměstí, třída 1. A 7 7. září 2012 Základní škola Pražská, třída 1. A Fotografie na této dvoustraně: MěÚ, Lenka Hýblová

8 ZákLadnÍ ŠkOLy - ZŠ pražská / MateŘSká ŠkOLa / ZpravOdaJStvÍ Základní škola Pražská, třída 1. A Základní škola Pražská, třída 1. B pisu ke školnímu roku 2012/13 se dostavilo 148 uchazečů a volných míst bylo pouze 78. Místa byla obsazena dětmi dle věku a trvalého pobytu v Benátkách nad Jizerou. S velkou lítostí musím podotknout, že nebyla uspokojena téměř polovina zájemců. Jak byl využíván prázdninový provoz městské MŠ? Prázdninový provoz byl využit v plném nasazení. V červenci zajišťovala provoz MŠ Pampeliška, v srpnu MŠ Jizerka. Děti naplnily 2 třídy a o chod školek se postaraly 4 učitelky a 2 pracovnice provozu. Kromě využití nápadů a plného nasazení p. učitelek, byly plnohodnotně využity zahrady MŠ. Prázdninové měsíce jsou časem, kdy i v prostorách mateřských škol probíhají opravy, údržbářské práce, rekonstrukce Jaký byl po této stránce průběh letošních prázdnin? Součástí MŠ je i školní jídelna v ulici Platanová a na třídě Osvobozených politických vězňů. Jak tam probíhaly prázdniny? O strávníky v MŠ se nám letošní prázdniny po dobu obou měsíců postarala školní jídelna Osvob. polit. vězňů, a to z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení ve všech třídách na MŠ Poupátko. Další rekonstrukce probíhá na MŠ Růženka, kde došlo ke kompletní výměně všech oken a celkové rekonstrukci budovy. Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce bude MŠ Růženka zpřístupněna tak, aby práce mohly být dokončeny bez následků úrazu. Firma ZETA Benátky s.r.o., která má rekonstrukci na starost, nám sponzorsky věnovala nové koberce do obou tříd, a za to jim velmi děkujeme! Poslední týden v srpnu začaly všechny p. učitelky připravovat a zdobit třídy mateřských škol, aby příchod k 3. září do školek byl pro nové i dosavadní dětičky příjemný a veselý. Jaký program je pro děti ve školním roce 2012/2013 připraven? Jsou v něm zařazeny nějaké novinky? Program pro děti je jako každý rok připraven tak, aby se seznámily a obohatily o nové poznatky z besed, rozhovorů, výuky angličtiny a poznaly místa, kam se neměly možnost podívat, např. výlety a ozdravný pobyt. A co se týče novinek? Vzhledem k tvořivosti, hravosti a zájmu o nové si jistě připravily p. učitelky překvapení, o kterém se dozví maminka s tatínkem až doma. 05. Jsou oproti minulému školnímu roku změny v personálním zajištění provozu MŠ? Ano, došlo k personální změně na MŠ Pampeliška z důvodu odchodu pracovnice provozu. Jinak je celý tým v plném pracovním nasazení na svých místech! 06. Jaké je Vaše přání pro nový školní rok? Z celého srdce bych si přála, aby nový školní rok vnesl do dětiček, učitelek a především rodičů, pohodu, klid a radost z naší práce a důvěru v to, že vše co děláme, děláme z lásky a s úctou ke všem i k sobě samým. Paní Jana Pucandlová, ředitelka MŠ města Benátky nad Jizerou, dělá svoji práci z láskou a úctou. Patří jí za to upřímné poděkování. Připravila: emje Základní škola Pražská, třída 1. B Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Ředitelka: Jana p u c a n d l o v á Prázdniny skončíly i Mateřské škole města Benátky nad Jizerou. V zajišťování péče o děti se o prázdninových měsících vystřídala MŠ Jizerka a Pampeliška. Od 3. září jsou v provozu opět třídy ve všech místech města. Ředitelka MŠ města Jana Pucandlová poskytla Zpravodaji Benátecka informace o školním roce 2012/2013 v MŠ. Mateřská škola města Benátky nad Jizerou se skládá z MŠ Poupátko 3 třídy, Mateřídouška 1 třída, Jizerka 2 třídy, Pavilon 1 třída, Růženka 2 třídy a nejmladší Pampeliška 2 třídy. Jaká je celková kapacita všech tříd a jak je tato kapacita v novém školním roce využita? Jaký je zájem rodičů o umístění dětí do tříd MŠ města Benátky nad Jizerou? Můžete uspokojit všechny zájemce? Kapacita mateřské školy města Benátky nad Jizerou je 288 dětí. Co se týče zájmu o místa v MŠ, můžu konstatovat, že byl opravdu velký. K zá- keramika U Matouše srdečně zve všechny zájemce k zápisu do kurzů pro školní rok 2012/2013, který proběhne každý všední den od v době od hod. na adrese Obodřecká 94, Benátky nad Jizerou. O t e v ř e n y b u d o u t y t o k u r z y: Kurz keramiky pro předškolní děti od 4 let Kurz keramiky pro školní děti Kurz keramiky pro dospělé začátečníky i pokročilé Kurz výtvarných technik pro děti Kurz AJ pro předškolní děti Kurz AJ pro školní děti Kurz AJ jako příprava na osmiletá gymnázia Kurz AJ pro dospělé Kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky Všechny kurzy budou probíhat pod vedením zkušených lektorů v příjemném prostředí Ateliéru U Matouše a v Mateřském centru. Na nový keramický rok se těší PaedDr. Jana Rejzlová Zpravodaj Benátecka 8

9 ZpravOdaJStvÍ MěCKP vii. letní seniorské hry v Měckp Pro VII. letní sportovní hry bylo stanoveno datum Už od rána u nás vrcholily přípravy na VELKÉ SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ. Hlavně, aby nás to počasí moc nevypeklo. Máme všechno připraveno na soutěžení venku, ale v případě nutnosti bychom museli přemístit účastníky do nového společenského sálu. Díky za něj, je to taková jistota. Hosté se po obědě začínají pomalu scházet a usedat k soutěžním stolům. Pozvání přijali i tři klienti z terénu, kteří uvítali, že mohou pozdravit a zase po delší době uvidět některé ze svých bývalých sousedů, spolužáků, či kamarádů. Ještě chvilku počkáme na další důležitou návštěvu, která tvoří každoročně nedílnou součást našich her. Jedná se o děti z DD Krnsko. Poslední úpravy stolů, dolaďujeme občerstvení a můžeme to odstartovat Děti z Dětského domova Horní Krnsko jsou vždy vítanými hosty VII. LSH v MěCKP jsou zahájeny zapálením pochodně, proslovem paní ředitelky Jaroslavy Hlaváčkové, pana starosty Jaroslava Krále a nově též fanfárou na lesní roh, kterou bravurně vystřihla a obdiv získala jedna z našich zdravotních sestřiček Pavla Živná. Kolegyně děvčata k soutěžním stolům vybídla aktivizační pracovnice Monika Megličová a soutěžní klání může začít, máme celkem 4 stoly soutěžících, z nichž 3 tvoří naši klienti-senioři a 1 je obsazen staršími dětmi z DD Krnsko. Ptáte-li se, v čem naši soutěžící měřili síly, tak zde jsou disciplíny: Skládáme puzzle na čas každý stůl dostal 2 skládačky zvířat, zvítězilo družstvo, které složilo obě skládačky jako první Vyjmenujte co nejvíce pozemních přepravních prostředků, které můžeme využívat, zvítězilo družstvo, které vyjmenovalo co nejvíce prostředků Přebalujeme Adámka - každý stůl zvolil dva reprezentanty a ti na čas přebalovali a oblékali našeho Adámka Kimova hra soutěžící na 1 minutu zhlédli 10 předmětů, které se poté zakryly a který stůl uhodl nejvíce předmětů, zvítězil Zpiváme písničku o zvířátku - každý stůl si vzpomněl a zazpíval písničku, kde se vyskytovalo zvířátko Zleva: Jaroslav Král, starosta, Marek Mařík, tajemník MěÚ, Pavla Živná hra na lesnici; dole zleva: klientky Zdeňka Kalkušová, Miloslava Minaříková 9 7. září 2012 V zajetí soutěží Tři rány na cíl každý stůl si zvolil 3 reprezentanty a ti házeli na cíl kdo trefil naši postavičku zahradníka, obdržel bod Sportovní klání po celé odpoledne písněmi a hudbou doprovázel Roman Pavlík. Bylo úžasné sledovat, jak se všichni soutěžící snažili, touha po vítězství, když to nejde, tak nevadí, hlavně se nevzdat Konečné výsledky byly hodně vyrovnané, rozdíl pár bodíků mezi I. a IV. místem dával tušit, že naši klienti-senioři se nenechají zahanbit mladší generací. Každý soutěžící zaslouženě obdržel balíček z předmětů, které do soutěže věnovala Drogerie TETA a také Lékárna VIOLA. Touto cestou velice děkujeme. V čase, kdy probíhala hlavní soutěž, byl pro menší děti z DD Krnsko připraven zcela odlišný program. Hlavním úkolem bylo vysbírat co nejvíce čokoládových penízků z travnatého prostoru za budovou. Poté skákání v pytli, nafukování balonků na čas, případně skládání puzzle. Společnou disciplínou byl hod na postavičku zahradníka. Předěly mezi jednotlivými soutěžemi vyplňovala hudba p. Pavlíka, který dolaďoval příjemnou atmosféru. Ke kávičce něco na zub, domácí zákusek nikdy nezklame. Děvčata, která napekla ať už slané či sladké dobroty pro naše klienty-seniory, ale i pro děti, zaslouží velký dík. A vůbec všem kolegyním, které pomohly při organizaci této akce, patří mnoho poděkování. Podpora celého kolektivu a jeho pomoc při realizaci takovýchto akcí jsou naprosto nepostradatelné. Děkujeme Vám. Jaroslava Hlaváčková, ředitelka MěCKP Monika Megličová, aktivizační pracovník druhá návštěva psího útulku v Lysé nad Labem Jedno čtvrteční odpoledne v polovině července jsme zase naložily kufr u auta a vydaly se navštívit pejsky v útulku v Lysé nad Labem. Už jsme se moc těšily. Hlavně paní Netrvalová, milovnice pejsků, která už od jara na pejsky myslela a nakoupila pro ně plno dobrot, konzerv a granulí. Přivítal nás štěkot, jakoby ti pejsci hned poznali, že jsme dorazili s plnými kapsami dobrot. Paní Netrvalová, vyzbrojená nakrájenými kostičkami salámu a jinými dobrůtkami, spravedlivě podělila každého pejska. Útulek navštívila i naše nová kolegyně A. Poláková, která přivezla pelíšek a dobrůtky. Celkem jsme vybrali Kč, granule, plyšáky, nějaký ten pelíšek, či deka a dobroty. Velké poděkování patří Chcete nás? B. Ferdové, M. Mazouchové, J. Hlaváčkové, P. Živné a dalším kolegyním, které mohly přispět. Bylo docela milé zjistit, že z pejsků, které jsme v útulku v prosinci viděly, nebylo památky ani po jednom z nich. Všichni našli svůj nový domov v lidských příbytcích. Tak nezbývá, než i těm ostatním pejskům, co na své pánečky čekají, popřát hodně štěstí... Monika Megličová, aktivizační pracovník Fotografie na této dvoustraně: Lenka Hýblová, MěCKP

10 ZpravOdaJStvÍ / HiStOrie návštěva v Městském centru komplexní péče Dne nás navštívila kandidátka za TOP 9 na hejtmanku Středočeského kraje do podzimních voleb 2012 Mgr. Helena Langšádlová. V současnosti zastává funkci mimo jiné místopředsedkyni Rozpočtového výboru v Poslanecké sněmovně PČR. Mgr. se zajímala o život a spokojenost našich klientů a aktivizační programy. Z vyprávění jsme se dozvěděli, že je vdaná a má dva dospělé syny. Příjemné setkání se konalo v novém společenském sále a bylo zakončeno prohlídkou našeho zařízení. Jaroslava Hlaváčková ředitelka MěCKP Knihovna novinky v propagačních materiálech informačního centra Rádi bychom Vám představili nové upomínkové předměty, které jsme připravili pro naše návštěvníky: turistické klíčenky Benátek nad Jizerou Prodejní cena je 23 Kč knihovna vám nabízí tyto služby výpůjčky knih a časopisů internet, možnost samostatné práce na PC přehled o volných pracovních místech na stránkách MPSV odesílání dokumentů faxem nebo elektronickou poštou skenování, barevný tisk a úprava fotografií do formátu A3 laminaci a další služby pro v OZn Í d OBa MĚSt S ké knihovny Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Pondělí Pondělí Úterý Úterý Čtvrtek Čtvrtek internet a služby pro veřejnost Po Út, Čt St zavřeno Pá knižní novinky V á ž e n í č t e n á ř i, v tomto vydání Zpravodaje Benátecka bychom chtěli z nových knih fondu MěK Benátky nad Jizerou představit detektivní román české autorky Kláry Janečkové. Klára Janečková (nar. 1979) pracuje jako školní psycholog na ZŠ v Bystřici pod Hostýnem. Profesionálnímu psaní se věnuje od roku Je členkou Syndikátu novinářů ČR, v tisku pravidelně publikuje odborné články z oblasti psychologie, dále povídky a reportáže. Spolupracuje také s firmou Lego Duplo. Ve fondu MěK Benátky nad Jizerou jsou zařazeny i předchozí romány této spisovatelky, jako např. Ďábelská tvář, Osudová posedlost, Unesená Děj Temnoty se začíná odehrávat v parku v srdci Amsterodamu, kde je nalezena polomrtvá mladá žena s těžkým poraněním hlavy a mnoha ranami na těle. Lékařům se podaří tuto oběť brutálního útoku zachránit. Ale po zjištění, že se jedná o cizinku pocházející z východní Evropy, bez dokladů, financí a zájmu nějakých příbuzných, se vedení nemocnice snaží o rychlé propuštění této vyčerpané, zmatené a vyděšené pacientky, která si z doby před příjezdem sanitky nevzpomíná vůbec na nic. Případ má vyřešit detektiv Jan Hertog, který je pověstný vysokým pracovním nasazením. Když policista zjistí, že se úřady potřebují ženy ihned zbavit, rozhodne se vzít vystrašenou neznámou k sobě domů. Tak má jedinou šanci cizinku ochránit a pokračovat v pátrání. Nejdůležitější v první řadě je, aby se Anně Duvalové z České republiky, jak se později zjistí její totožnost, vrátila paměť a energie. Po několika měsících se v Holandsku objevuje milující manžel, takže by se život Anny za pomoci partnera mohl vrátit zpět do původních kolejí A doporučit můžeme i další nové tituly: Dva životy (Táňa Keleová-Vasilková), Deset let s Václavem Havlem (Ladislav Špaček), Strážce srdce (Francoise Sagan), Rodina (Martina Cole), Pohřbená oběť (John Sanford) atd. Přejeme příjemné babí léto. MěK Muzeum Benátky nad Jizerou Golf v historii času výstava plakátů, reprintů a grafik Nikdo neví, jak to vlastně začalo. Snad kdysi dávno, znudění pastevci na anglických planinách krátili si čas trefováním kamínků do zaječích nor. Tou zahnutou, obrácenou stranou hole, o kterou se opírali. Ani původ slova golf není dodnes jasný. Jedni praví, že vznikl ze starého skotského gouf, tedy něco ve smyslu praštit nebo trefit, druzí pak, že je odvozen z holandského kolf, což znamená hůl a ještě další mají za to, že jde o akronym z anglického Gentlemen Only, Ladies Forbidden (česky: Jen pro pány, dámám vstup zakázán). Golf byl totiž skutečně dlouhá léta výhradně mužskou záležitostí. Od je v muzeu v Benátkách nad Jizerou k vidění výstava s názvem GOLF V HISTORII ČASU. Benátecké muzeum ji uspořádalo ve spolupráci s Martinem Motlochem, který se dlouhodobě věnuje sbírání starých materiálů s golfem souvisejících. Na výstavě reprintů starobylých golfových plakátů, ilustrací a inzerátů z doby jsou k vidění grafické rekonstrukce a retuše dobových anglických či amerických reklam, které přibližují krásu a svět zlaté éry golfu a jeho rozmach počátkem 20. století, kdy tento sport získal všeobecnou popularitu, oblibu i respekt. Na rozdíl od anglosaského světa se v českých zemích golfová tradice dohledává poměrně špatně a jen díky nemnoha nadšencům se úplně nevytratila. Socialismus golf rychle zatratil a označil za buržoazní přežitek, a proto objevit někde na půdě staré golfové hole, míčky či golfové katalogy lze jen velmi obtížně. I proto má tato výstava zvláštní kouzlo jedinečnosti a vkusu. Kde jinde totiž uvidíte sto let staré golfové hole, míčky z roku 1915 nebo formičky na pískové tee? Nikde! Přijďte se tedy podívat do benáteckého muzea a vezměte s sebou i své přátele. Otevřeno je každý den krom pondělí, od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Výstava potrvá do Starobylá krása Muzeum Benátky připravilo speciální výstavu pokladů z depozitářů, ve které jsou vidění artefakty z dob minulých a dávných. Výstava nese název STAROBYLÁ KRÁSA a seznámit se na ní můžete se starým kuchyňským náčiním, tehdejším vybavením panských komor, nebo starobylými zemědělskými nástroji. Uvidíte sbírku cínového nádobí pocházející z doby století nebo loveckou dvojku, která patřila slavnému majiteli benáteckého panství Thun Hohensteinovi. Výstava je doplněna o sbírku starých hudebních nástrojů a fonorgafu a stěny zdobí obrazy benáteckých malířů - Čeňka Melky, Josefa Vika a dalších. Doposud nebylo možné tyto předměty nikde vidět, neboť byly zasunuty v muzejních šuplících a archivech, kam nemá přístup nikdo kromě několika vyvolených. Nyní má veřejnost jedinečnou možnost nahlédnout do okénka historie a přiblížit se době, která s tou naší má už jen málo společného. Nevíte-li co byl okřín, na co se používala pernice, nebo jak vypadal starý dřevěný záchod, dozvíte se právě zde. Výstava potrvá od do a vidět ji můžete každý den kromě pondělí, mezi 9:00 12:00 a 13:00 17:00 ve výstavní síni benáteckého muzea v druhém patře zámku. Historie Benátky nad Jizerou a železnice Čtenáři se patrně nad titulkem tohoto článku pozastaví. Copak Benátky mají nebo snad někdy měly železniční spojení s okolním světem? Stojí snad v Benátkách nějaké nádraží? Na obě otázky lze odpovědět negativně, avšak s výhradami. Mohlo tomu být zcela jinak a do jisté míry tomu i jinak bylo. Nechme však slovních hříček a přejděme k faktům. Nebýt neochoty některých benáteckých majitelů pozemků, mohla přes katastr města vést už vůbec první železniční trať protínající mladoboleslavský region. Původní trasa linky Kralupy Turnov měla totiž skutečně Zpravodaj Benátecka 10

11 HiStOrie / ZpravOdaJStvÍ První lokomotiva do cukrovaru vést přes tehdejší Nové Benátky a Horky, z uvedeného důvodu však byla posléze odkloněna směrem na Chrástecký dvůr (dnes zastávka Zdětín) a Chotětov, přes něž první vlaky od zprovoznění trati v roce 1864 skutečně projížděly. Změna trasy se neblaze projevila již o několik let později, při zásadní přestavbě pivovaru a zejména při stavbě cukrovaru ve Starých Benátkách. Majitel obou továren Leopold Bohumil Thun-Hohenstein měl k dispozici pro dopravu surovin i hotových výrobků pouze nekvalitní a prašné silnice a málo efektivní koňské povozy. Již krátce po výstavbě cukrovaru, kdy navíc selhal záměr obstarat dovoz i odvoz pomocí silničních lokomotiv, se proto podnikavý hrabě rozhodl pro výstavbu železniční vlečky ke stanici Chrástecký dvůr. Trasování nové trati proběhlo na přelomu let , načež byly v květnu 1878 zahájeny stavební práce firmou stavitele Muziky z Prahy. I na dnešní poměry probíhaly velice rychle, když uvážíme, že k dispozici nebyla prakticky žádná technika a vše se provádělo ručně. Dělníci museli navíc zvládnout i obtížné přemostění Jizery, kde skalnaté podloží značně ztěžovalo zatloukání pilotů. Přesto již 31. srpna 1878 mohla proběhnout zkušební jízda a 21. září byla trať oficiálně zprovozněna. Slavnostní zahajovací jízdu obstaral osobní vlak přistavený společností Turnovsko-kralupské dráhy, následovala opulentní recepce na benáteckém zámku. V následujících letech se po trati proháněly pouze nákladní vlaky tažené lokomotivou Kristinou, pojmenovanou na počest hraběnky Kristiny z Thunu. Z Chrásteckého dvora přivážely převážně cukrovou řepu, popř. i další suroviny potřebné pro cukrovarnický provoz, zpět pak cukr v nejrůznějších podobách. Na konec 19. století se datuje několik pokusů zavést na trati osobní dopravu, většinou formou připojení osobního vozu k nákladnímu vlaku, vždy však šlo pouze o krátkodobé a nepříliš úspěšné aktivity. Památkou na ně dlouho zůstala dřevěná zastávka pod zámeckým parkem. Proto dnes musíme do Benátek i z Benátek jezdit autobusem či vlastním autem. Může se to v blízké době změnit? V médiích již několikrát probleskla zpráva o chystaném záměru propojit rychlodráhou Prahu a Mladou Boleslav přes Milovice, Lysou a Benátky. Budou někdy na tento chvályhodný plán síly a peníze? PhDr. Luděk Beneš Klub pro seniory program klubu pro seniory náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou II ZáŘÍ 2012 čtvrtek GriLOvaČka zahájení poprázdninového provozu úterý cvičení pro seniory čtvrtek výlet na zámek v Mnichově Hradišti úterý cvičení pro seniory čtvrtek Hrátky s pamětí úterý cvičení pro seniory čtvrtek posezení se seniory ve společenském sále města Záložna ZáŘÍ 2012 úterý cvičení pro seniory čtvrtek psychologie ii. s Mgr. G. Šimkovou úterý cvičení pro seniory čtvrtek ZavŘenO Z důvodu přípravy volební MÍStnOSti Svoz do klubu pro seniory nahlásit do podatelny MěÚ den předem do hodin na tel. č Mateřské centrum v novém školním roce Železniční trať pod zámeckým parkem Poměrně nadějně se jevil projekt, u jehož zrodu stáli v roce 1902 říšský poslanec a majitel velkostatku v Hřivně Karel Prášek, majitel mlýnu Káčov u Kochánek Jan Koštíř a starosta Nových Benátek Josef Valtr. Cílem jejich přípravného výboru bylo realizovat železniční napojení Starých Benátek na trasu z Nymburka do Lysé nad Labem. Zásadní odpor tehdejšího majitele benáteckého panství Ferdinanda Kinského i mnoha dalších pozemkových vlastníků však ambiciózní záměr brzy zhatil. Oprášen byl o dva roky později, kdy byla původně proponovaná trasa prodloužena přes Brandýs nad Labem až do Prahy. Záměr tehdy získal podporu u samotného Františka Křižíka, jenž přislíbil, že novou trať bude elektrifikovat. Iniciátoři záměru doufali v podporu armády, která připravovala zřízení vojenského prostoru Milovice-Mladá, dočkali se pravého opaku. Příslušní armádní činitelé vystupovali od počátku proti zřízení trati, jež by narušila utajenou činnost vojenských oddílů, a tak celý projekt rychle pohřbili září 2012 MC se pro své pravidelné návštěvníky i nováčky otevře v týdnu od 10. září, nabídka každodenního programu vypadá takto: PONDĚLÍ Klub Mondík pro děti 3-6 let bez rodičů; program s prvky Montessori pedagogiky ÚTERÝ Babyton, pohádka a výtvarná dílnička pro děti od 1,5 roku STŘEDA Dopoledne s prvky Montessori pedagogiky ČTVRTEK Hudební škola Yamaha PÁTEK Dopoledne s cvičením a říkankami pro rodiče s dětmi od 4 měsíců Podrobnosti k programu na Od září také plánujeme pokračování v plavání v klubu delfín v Mladé Boleslavi, termíny budou včas zveřejněny na webu. výhled na říjen: O víkendu října proběhne seminář na téma Montessori doma, Fotografie na této dvoustraně: Měk, Muzeum Benátky nad Jizerou

12 ZpravOdaJStvÍ dále plánujeme podzimní a zimní setkání se smyslovou a kosmickou výchovou či geometrií. Těšíme se na setkání s Vámi! Další informace zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na www. mcbenatky.estranky.cz. Kontakt: Daniela Chaloupková Klub dětí a mládeže Z áří v BenáteckéM klubu dětí a MLádeŽe Milada Trnková, DiS., Jaroslava Mincbergerová tel.: , pátek tvořivé studio - Sada šperků z FiMO hmoty Přijďte si vyrobit krásný dámský doplněk - sadu šperků z polymerové hmoty FIMO, vytvořenou technikou kaleidoskopu. Přihlášky do Cena: 150 Kč Středa Oblastní kolo soutěže v deskových hrách Přijďte si zasoutěžit v hraní oblíbených deskových her Activity a Smart games. Čekají na vás drobné ceny a na ty nejlepší postup do krajského kola Mistrovství České republiky v deskových hrách. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Vstupné: zdarma Klub Loděnice BnJ Sobota indiánský den Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi plné her, zábavy a vyrábění. Kdo chce vidět a vyzkoušet si jak žili indiáni, tak si nesmí nechat tuto akci ujít. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí a 2-3 děti) pondělí Útulný domov - Originální těžítka Vytvořte si originální doplněk do vašeho bytu kamenné těžítko. Na hladké kameny budeme malovat akrylovými barvami. Cena jednoho kusu je 50 Kč. Přihlášky do Vstupné: zdarma Středa keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předloh nebo vlastních návrhů. Druhá hodina glazování je zdarma. V ceně je materiál a 2x výpal. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč připravujeme na říjen 2012 Turistická základna Bezdědice pátek víkend v Bezdědicích neděle Zveme všechny děti na víkend do Bezdědic, kde na vás bude čekat spousta her, zábavy a vyrábění. Vlastní doprava. Info: Jaroslava Mincbergerová, tel Cena: děti do 12 let 650 Kč, děti nad 12 let 750 Kč, děti ze ZÚ 550 Kč KDM Benátky nad Jizerou Středa keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předloh nebo vlastních návrhů. Druhá hodina glazování je zdarma. V ceně je materiál a 2x výpal. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Navazujeme také užší spolupráci s MC a právě v prostorách Mateřského centra bude probíhat od ODPOLEDNÍ PROGRAM S PRVKY MONTESSORI pro děti ve věku 3-6 let (pondělí ). Zážitek je jednou z nejdůležitějších součástí života dětí a proto se společně pustíme do zkoumání a prožívání všemožných témat. Na tomto programu můžeme případným zájemcům nabídnout ještě několik posledních volných míst od září. Oba programy jsou určeny pro děti bez rodičů. Na říjen máme naplánován ve spolupráci s MC víkendový seminář Montessori DOMA a v příštím čísle vás pozveme na každoroční Drakiádu. Veškeré informace lze nalézt na Těšíme se na další společné prožívání s vašimi dětmi! tým Mondíku Mateřské centrum Benátky nám. 17. listopadu 493 U internátu vás zve na dvoudenní seminář Montessori doma sobota a neděle na semináři se dozvíte: vývojové fáze a potřeby dítěte ve věku 0-3 a 3-6 let význam připraveného prostředí aneb jak uspořádat dětský pokoj jak a co lze vyrobit z Montessori pomůcek doma jak motivovat a zapojovat děti do běžných domácích činností jak na praktický život, smyslovou a kosmickou výchovu v domácím prostředí jak podpořit děti v počátcích psaní, čtení a počítání práce s třísložkovými kartami a učení pomocí třífázové lekce informační zdroje k Montessori a domácí výrobě pomůcek burza nápadů a sdílení zkušeností s Montessori využitím doma Samozřejmostí je možnost aktivního zapojení účastníků a praktické ukázky pomůcek. Časový rozvrh: sobota: 9.00 prezence, (oběd: ) neděle: (oběd ) Seminář povedou lektorky Mgr. Monika válková a Mgr. Jiřina Botošová z o. s. Mondík (www.mondik.cz). přihlášky do na u: nebo na tel: Účastnický poplatek: 850 Kč, pro členky a účastníky programů Montessori v MC Benátky: 600 Kč. S přihláškou uhraďte nevratnou zálohu 200 Kč (osobně v MC Benátky nebo na účet č: / uveďte své jméno a datum kurzu. Mondík o. s. Mondík na podzim Od září se po prázdninové pauze opět rozjede klub Mondík. A jaká je naše podzimní nabídka? V pátek začneme po prázdninové pauze v LESNÍM KLUBU MON- DÍK kouzlit se starým kufrem, kde budeme každý pátek hledat inspiraci pro naše putování do okolí v Okrouhlíku. Rády bychom poskytly dětem hodně prostoru pro zkoumání a tvoření. Kapacita 15 dětí na měsíce září-říjen je již zcela naplněna, přihlášky lze vyplňovat na měsíce listopad prosinec. Centrum Jungle Benátecká Jungle už má skoro tři měsíce otevřeno! Uspořádali jsme dva příměstské tábory, oslavili narozeniny, pravidelně hlídáme cca 10 dětí a chystáme se na kurzy. Na začátku srpna jsme pořádali druhý příměstský tábor na téma olympijských her. Díky velice kladným ohlasům po tom prvním, jsme měli úplně plno a nakonec jsme museli i některé dětí odmítnout. Program byl z části podobný jako u červencového tábora, ale nějaké změny jsme přeci jen udělali, protože jsme tam měli děti, které se účastnily obou turnusů. Nechali jsme velké hity, tj. půl dne u koní, půl dne u vody, závo- Zpravodaj Benátecka 12

13 ZpravOdaJStvÍ / dopisy Hraní na beach volejbalovém hřišti Další důležitá událost začíná právě v těchto dnech, kdy se v Jungli rozjíždějí různě zaměřené kurzy. Netušili jsme, jestli o kurzy u nás bude zájem, protože v Benátkách toho funguje opravdu dost, ale jsme mile překvapeni, že některé kurzy byly vyprodané téměř hned! Rodiče u nás mají jistotu, že i když bude jejich dítě nemocné, peníze jim nepropadnou, můžou je využít na volné hraní v Jungli. Od doby, kdy jsme otevřeli, nabízíme také hlídání dětí, rodiče využívají jak pravidelného, tak jednorázového hlídání. Dětem se u nás líbí a u Drahušky Konvalinkové jsou v těch nejlepších rukou. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na viděnou, za kolektiv Jungle Mgr. Vanda Štěpánková Dopisy Jízda na raftu dy na kolech, a změna byla v tom, že jsme šli hrát beach volejbal a jeden půl den jsme strávili přímo u Jungle, kdy děti hrály bowling, ping-pong, různé hry s balonem, švihadlem apod. Měli jsme zahájení i ukončení, také na přespání došlo, v Jungli přes noc zůstalo 18 dětí! A všechny to zvládly. Dohromady se obou táborů zúčastnilo 57 dětí. Děkujeme rodičům za důvěru a doufáme, že se někdy uvidíme. Stejně tak patří velký dík těm, kteří nám pomáhali pravidelně Ireně Pavelkové, Ondrovi Štěpánkovi, Báře Doušové, Lucii Konvalinkové, Vojtovi Sahulovi a těm, kteří nám pomohli s jejich sporty Vláďovi a Šárce Němečkovým za skvěle připravený beach volejbal a slečnám kolem Lenky Matunové za možnost jezdit u nich na koni. Rozjíždějí se také oslavy narozenin, ať při uzavřeném centru, kdy je celá Jungle otevřená jen pro oslavence a jeho hosty, nebo při otevřeném centru, kdy je pro slavící vyzdobená narozeninová místnost a děti pak můžou řádit v centru. Závody na kolech Společné prázdninové foto rodinám v krizi pomáhají jednotlivci i firmy Již devátým rokem pomáhají lidé z Mladoboleslavska rodinám s dětmi v krizi. Sociální poradna Mladá Boleslav pořádá průběžnou celoroční sbírku potřeb pro děti, jejichž rodiče se ocitli ve finanční tísni. Přijímá se oblečení, kočárky, postýlky, hračky, sportovní potřeby, a vše další pro děti. Dále je možné přinést jakékoli funkční potřeby pro domácnost (například nádobí, lůžkoviny, záclony), po dohodě i menší kusy nábytku, koberce či elektroniku. Věci jsou průběžně distribuovány potřebným rodinám, přičemž přednost mají rodiny, kde je dítě ohroženo ústavní výchovou. Opakovaně jsme pomohli zabezpečit rodiny po požáru bytu. Do sbírky se zapojují také školy a podnikatelské subjekty z regionu, v Benátkách nad Jizerou je to provozovna JK Fashion - second hand na adrese 5. května 28. Pokud tedy chcete přispět i vy a nemáte cestu do Mladé Boleslavi (Sociální poradnu najdete na adrese Erbenova 790, příjem věcí je každou středu od 15 do 17 hodin), můžete oblečení a hračky pro děti donést do tohoto sekond handu. Všem dárcům tímto srdečně děkujeme. Martina Brzobohatá, vedoucí Sociální poradny Mladá Boleslav, tel.: Hostitelský program afs AFS Mezikulturní programy o.s. hostí ročně v celé České republice desítky zahraničních středoškoláků, kteří bydlí v hostitelských rodinách a chodí na české střední školy. Jednou z mnoha hostitelských rodin, které pravidelně otevírají svůj domov studentům z celého světa, jsou Kousalovi z Jičína. Přečtěte si bilanci Jany Kousalové, která uvažuje nad tím, co je na hoštění tak atraktivní, že tuto zkušenost vyhledává každoročně vedle desítek rodin v ČR několik tisíc rodin po celém světě. co rodině dá a vezme? Každým rokem hostí na rodin po celém světě zahraničního studenta účastníka některého z programů AFS. Výjimkou není ani Česká republika, kde tráví školní rok či pololetí v hostitelských rodinách a na středních školách několik desítek studentů z celého světa. Jejich počet neustále roste. Co vede rodinu k rozhodnutí poskytnout domov studentovi AFS, často dokonce opakovaně? Naše rodina je jednou z nich, v letošním roce poskytujeme domov už pátému studentovi a na výše uvedenou otázku je pořád těžké odpovědět. Nabízejících se odpovědí je hodně. Nejenže díky hoštění obohatíte svůj každodenní život tím, že se o něj podělíte s mladým člověkem z jiné země a kultury, ale poznáte tak i cizí zemi, aniž byste do ní museli cestovat. Současně poznáte vy i vaše děti jiné zvyky a cizí jazyk. Máte i možnost představit Českou republiku a její kulturu mladému člověku, který má zájem mnoho se dozvědět. Díky hostitelskému programu pomůžete studentovi dospět v samostatného a uvědomělého dospělého člověka. A snad to nejcennější - se svým hoštěným studentem a často i jeho rodinou můžete navázat dlouholeté přátelství a získat tak i nového člena rodiny. volná postel výměnou za výlety a nové kulinářské objevy Tohle všechno je opravdu možné, ale ten nejdůležitější důvod, proč se stát hostitelskou rodinou, je asi ten, že jste lidé otevření a zvídaví, nespokojení se stereotypem, a tak pro větší vzrůšo si vezmete domů tu Brazilku, tu Španěla, pak Němce, Thajku nebo Chilana. Zbytek rodiny se vám vždycky nějak podaří přesvědčit, když se zasněným pohledem vyprávíte o karnevalu v Riu, který se s Brazilkou zdá být na dosah. Nebo že Fotografie na této dvoustraně: Mondík o. s., Lucie Konvalinková, Vanda Štěpánková září 2012

14 dopisy už je na čase přestat vydávat peníze za drahé jazykové kurzy, všichni se naučíme španělsky s Chilanem. Nenaučíte. Chilan se naopak naučí za tři měsíce česky tak, že už nepotřebujete ani angličtinu, kterou beztak jak vy, tak on moc nevládnete. Ale jsou tu jiné nesporné výhody. Když se Španěla (Němce,...) zeptáte, jestli chce v neděli po obědě na výlet, radostně povyskočí a oproti otráveným obličejům vašich vlastních dětí si jde zabalit batůžek. Občas se taky přihodí, že studenti rádi vaří, a taková thajská polévka nebo omeleta á la Chile jsou milým zpestřením jídelníčku, nehledě na to, že v ušetřeném čase si můžete třeba přečíst kus knihy. Na druhé straně si musíte ujasnit, že studenta přijímáte se vším všudy, jako člena rodiny, avšak se zcela jiným kulturním zázemím nebude chovat jako vaše vlastní děti, budete se muset obrnit trpělivostí pro vysvětlování, proč tohle se u nás dělá jinak než u nich, pak taky asertivitou, když studentovi odmítáte poskytnout víc jak dvě hodiny vlastního počítače denně. Ale odměnou vám může být to, že sedíte u jednoho stolu se svým novým synem či dcerou, čtete každý jeden díl českých novin a vzájemně se trumfujete v tom, co všechno v tom plátku píšou. A k tomu všemu nepotřebujete skoro nic. Stačí volná postel, otevřené srdce, trocha tolerance a ochota pochopit, nebo alespoň vyslechnout odlišné zvyky a názory. Jana Kousalová díky za lidský a citlivý přístup Bylo to lidsky hřejivé, moc si vážíme Vaší pomoci a práce, děkujeme!. Ano, toto poděkování pochopí ten, který prožil s blízkým člověkem poslední dny v životě a neobešel se bez pomoci druhých. Děkujeme kolektivu zdravotních sester z Domácí ošetřovatelské péče Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou, které nám obětavě a kdykoliv na požádání pomáhaly v péči o naši maminku a babičku paní Bohuslavu Štýbrovou. Tato slova ani nemohou vyjádřit ocenění jejich profesionality a nevšední ochoty, se kterou jsme se setkali. Ještě jednou díky za lidský a citlivý přístup k takto nemocným pacientům. Jana Sejkorová, dcera s rodinou Jde v životě ještě o víc? Co ovlivňuje naše životy nejvíce, je otázka stará a nemá jednoznačné vysvětlení. Někteří tvrdí, že ekonomie ovlivňuje naše duchovno, jiní zastávají názor, že právě duchovno má rozhodující vliv na kvalitu našeho života. Pokud vás zajímá ten druhý pohled, nabízíme pozvání k prozkoumání, jak vlastně křesťanství může ovlivnit naše životy. Jak ovlivnilo v minulosti, je víc než zřejmé např. z toho, že všude kolem nás jsou architektonická díla křesťanské stavby, v literatuře je známo, že nejvíce čtenou knihou je Bible, soubor 66 knih Starého a Nového zákona, dějiny českého národa jsou ovlivněny křesťanstvím, na předních místech soutěže Největší Čech se umístily významné křesťanské osobnosti, atd. Otázka víry je záležitostí každého člověka i společnosti jako celku. Jsou však dostatečné nabídky k prozkoumání předmětu a obsahu křesťanské víry? Církev bratrská v Benátkách by ráda vyšla vstříc právě těm, kdo mají zájem získat informace o jádru křesťanství pomocí rozšířených na celém světě Kurzů Alfa. Jde o více než deset setkání k nejzákladnějším tématům velice přátelskou formou, pozváním na středeční večery, počínaje v 19:30 v modlitebně Církve bratrské, Dražická 388. Téma prvního setkání je uvedeno v nadpisu tohoto článku, z dalších vybírám např. Kdo je Ježíš?, Jak získat víru?, Proč a jak číst Bibli? a další témata. Týden před zahájením prvního Alfa večera (12. 9.) se na stejném místě uskuteční přednáška Davida Nováka na téma Otázky, na které jste se báli nebo nechtěli zeptat. Tuto přednášku nabízíme jako ochutnávku před vlastním kurzem Alfa, který bude začínat vždy v 19:30. Ukončení programu nejpozději v 21:30. Na programu bude přednáška, občerstvení, možnost rozhovoru u stolu a případně možnost zakoupení literatury. P ř i h l á s i t se je možno dopředu na tel anebo Nejpozději však na místě, v Církvi bratrské po přednášce. Srdečně zveme! Ing. Stanislav Stebel, kazatel Církve bratrské poslední tři volné byty! Novostavba bytového domu vyrostla na nádherném jižním prosluněném svahu na okraji města Benátek, s překrásným výhledem na zámek. Tato luxusní lokalita činí z těchto bytů jednu z nejkrásnějších a nejklidnějších obytných zón v Benátkách nad Jizerou, která poskytne majitelům bytových jednotek možnost nerušeného odpočinku a relaxace. K prodeji zbývají poslední 3 bytové jednotky velikostních kategorií 2+kk až 4+kk a podzemními garážemi. Díky vysokému standardu bytů vybavených moderními technologiemi nabízíme budoucím uživatelům luxusní bydlení v krásné přírodě v blízkosti Prahy. Bytové jednotky mají různé podlahové plochy doplněné jednou prostornou sklepní plochou a dostatečným počtem parkovacích stání. Pro měsíc září připravujeme akci: při rezervování bytu do dostanete od nás ,- na kuchyňskou linku. Další informace naleznete na: Nebo kdykoli volejte na: Bc. Ondřej Cibulka, První Chodská stavební dokud si něco pamatuji Josef donát vzpomíná Letos vyšla útlá knížka zdětínského rodáka, novináře Josefa Donáta, která se jmenuje DOKUD SI NĚCO PAMATUJI. Je k dostání v benáteckém informačním středisku. Vybrali jsme z ní pár ukázek člověka, který jak sám říká, byl v první třetině života kulturním a osvětovým pracovníkem, v druhé údržbářem v uhelných skladech i zemědělským technikem, a ve třetí novinářem. Žurnalistou zůstal i v důchodcovském věku, navzdory nedávným osmdesátinám. Jeho někdejší kolega malíř Vladimír Kmárek měl na svém domku u vrátek cedulku, že jen krátká návštěva potěší. Josef Donát k tomu dodal, že jen útlá knížka se dá snadno přečíst na jeden zátah. A tak také v textu hodně škrtal V zářijovém čísle uvádíme první ukázky, věnované fotbalu a Junáku Josef Donát při letošním křtu své knížky FOTBAL. Od malička jsem měl rád fotbal, s otcem jsme na něj chodili do nedalekých Benátek nad Jizerou, kde jsem viděl svůj klub za protektorátu hrát dokonce divizi. Pamatuji se na jeho pražské hráče: internacionála Daučíka, brankáře Bureše, Brdka, na slavné benátecké křídlo Čápa, který byl zetěm pána, který nám šil obleky, protože v mém dětství byl oděvní průmysl ještě v nedbalkách. A sledoval jsem další hráče, mému věku se pak přibližoval brankář Jiří Richter, syn z místního železářství, kterého někteří fandové považovali za frajírka, protože chytal v rukavicích. Ale on byl začínající chirurg, chránil si prsty a gólmany v rukavicích znal asi lépe než místní fandové. Obdivoval jsem i gólmana Šikýře z Kochánek a byl jsem rád, když se v benáteckém dresu objevili i mí spolužáci Standa Hanek či Vašek Noháč. Ti byli na rozdíl ode mne velmi dobrými hráči. Ve Zdětíně jsme fotbal mydlili ponejvíce na sokolském letním cvičišti, které bylo asi 5 minut od nás. Tam byl hráčem číslo jedna Míla Brynych, který se stal v dospělosti hráčem slavné Aston Villy Mladá Boleslav. Tomuto mužstvu, a zejména jeho následovníkům, jsem později jako Boleslavák samozřejmě moc fandil. Zdětínská klukovská fotbalová utkání Zpravodaj Benátecka 14

15 dopisy / ZpravOdaJStvÍ byla plná improvizací. Neměli jsme dresy a bylo pod naši úroveň nosit k tomu pověstné sokolské červené košile. Tak jsme občas dali dohromady jiné světlé košile či trička a některá z maminek je doma obarvila třeba na modro. Podobně jsme uměli udělat z obyčejných punčoch i stulpny a ze starých školních sešitů holenní chrániče. Boty byly různé, nejčastěji tehdy módní trampky. Problém s míčem jsme neměli asi dva nebo tři se mezi námi našly. Jeden jsem měl i já, byl koupen v obchodu v boleslavské Pražské bráně. To jsem si ohlídal, aby míč byl z chromové kůže. Mou povinností přitom bylo umět míč opravit, protože byl sešit z pásků, které nebyly zvyklé na naše celodenní zápasy, a tak bylo nutno merunu občas doslova přešít. Tak jsem se naučil být sedlářem, mít k tomu šídlo, režnou niť, žengličku a poradit si také se šněrováním meruny a její gumovou duší, která se občas musela i zalepit. Spravovala se jak píchlá duše u jízdního kola. Několikrát náš míč propíchly vidle pána, který bydlel hned vedle cvičiště a byl vztekem bez sebe, když mu míč spadl na zahradu do záhonku. Odnést jej zpět na hřiště patřilo k největšímu dobrodružství této fotbalové éry. Problémem mého dětství ve Zdětíně ovšem bylo, že tam ještě neexistovalo opravdové fotbalové hřiště. Postavili jej teprve, když už jsem byl dospělý, a představte si, hned za plotem domu čp 144, kde jsem se narodil. To už jsem ale ve Zdětíně nežil. BENÁTECKÝM JUNÁKEM. Když v roce 1945 skončila válka to už jsme bydleli na Dražicích v Ovčíně, přihlásil jsem se hned ke skautům. Byl jsem v 5. oddíle spolu s dražickým kamarádem Jardou Štěrbou. Junáci vždycky sháněli pro svou činnost nějakou klubovnu; my měli tu první na náměstí v pověstném kafemlejnku, druhou pak v rohu zámeckého parku. Tam jsme již měli pěkné vůdcovské křeslo z březových větví. Nevím, jak se tam Jindrovi Němečkovi jako našemu vůdci sedělo, protože on měl postavu, které se říká kost a kůže. Třetí klubovnu jsem zažil ve Venézii, tedy baráku na břehu Jizery poblíž mostu přes Staré a Nové Benátky. Ty klubovny byly pro skauty moc důležité, scházeli jsme se v nich celoročně. Já jsem se vždycky nejvíce těšil na skautský prázdninový tábor. A ten úplně první v roce 1946 jsme prožili v Topělci u Písku na řece Otavě. Byl takový, jako jsem jej znal z Foglarových knížek, z Mladého hlasatele či časopisu Junák. Byli jsme tam tehdy s jedním pražským skautským oddílem, který měl klubovnu v Holešovicích. Když jsme společně přijeli na louku, kde měl u Otavy stát tábor, byla tam u železničních kolejí jen hromada prken, takzvaných krajinek, a v prvním týdnu jsme vlastně náš tábor hlavně stavěli. Plachty stanů patřily myslím bývalé německé armádě. První stavbou byla kuchyň, kde se trouba na pečení buchet přizpůsobila z nějakého staršího zařízení. Získal jej náš pražský vůdce tábora, který byl v civilu kotlář. Byli jsme vysloveně chlapecký oddíl, ale vařila nám jeho žena, které jsme říkali Teta. Jako syn truhláře jsem měl výhodu, práci s pilou jsem docela ovládal, a tak jsem pomáhal i u jiných podsad. Nejčastější naší činností byla projížďka po řece Otavě na malých člunech, kterým se říkalo maňásky. Dnes už je na vodách nevidíte. Různé skautské hry se vůbec ponejvíce odehrávaly na řece nebo u ní. Byl to můj nejkrásnější skautský tábor v životě. Druhý tábor jsem prožil v Ústí nad Labem u hradu Střekov, a ten se víc podobal nějakému armádnímu cvičení. Hlavní vedoucí byl někdejší voják, často jsme za pochodu zpívali, ponejvíce cestou nikoliv k Labi, ale ke krytému bazénu lázní doktora Vrbenského. Každý z nás si v takovém vykachličkovaném bazénu zaplaval poprvé v životě. Další vzpomínky Josefa Donáta příště Základní organizace Český zahrádkářský svaz Benátky nad Jizerou zahajuje ve své moštárně od 1. září 2012 MOŠTOVÁNÍ OVOCE vždy v sobotu od 9 hodin a v pondělí od 16 hodin cena za 1 kg ovoce 5 kč / členové 4 kč. Nádoby na vylisovaný mošt a na odpad sebou. telefon: , , Fotografie na str. 14: Bc. Ondřej Cibulka, Josef Donát září 2012

16 ZpravOdaJStvÍ SpOLeČenSká nabídka l ,16:00, Zápis do kurzů pro školní rok 2012/2013, který proběhne každý všední den od od 16-18hod., pořádá: Keramický ateliér u Matouše l 10.9., zahájení činnosti v novém roce, více informací na webových stránkách www. mcbenatky.estranky.cz, pořádá: Mateřské centrum l , odjezd ve 12:00 od Čapků se zastávkou Na Burse, výlet do Černínského paláce, pořádá: Spolek rodáků l , 19:30, Muzeum Benátky, koncert souboru Quartetto con flauto, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, tvořivé studio sada šperků z FiMO hmoty, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 14:00, dráha kolečkového bruslení v sídlišti, Sokolení, pořádá: TJ Sokol l , 12:00, sál záložna, Benátecký střevíc (X. ročník), pořádá: Občanské sdružení Romano lav l , 14:00 16:00, Klub dětí a mládeže, Oblastní kolo soutěže v deskových hrách, pořádá: Klub dětí a mládeže l , sraz v 9:00 u Penny Marketu, cyklovýlet do okolí, pořádá: TJ Sokol l , 14:00 17:00, Loděnice na Urbanovce, indiánský den, pořádá: Klub dětí a mládeže l 23.9., 9:00 15:00, Podzimní bazárek dětského a těhotenského oblečení a potřeb pro děti, pořádá: Mateřské centrum l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Útulný domov originální těžítka, pořádá: Klub dětí a mládeže l 25.9.,15:00, zámecký areál, Běh zámeckým parkem, pořádá: ZŠ Husovo náměstí l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 15:00, sál Záložna, Setkání se seniory, pořádá: Město Benátky l , 16:00, areál zámku, posezení s burčákem, pořádá: Město Benátky l říjen, kynologické cvičiště, Zkoušky dle nzř, pořádá: Český kynologický svaz l , 10:00 11:00, prostranství Na Burse před Zlatnictvím Šulc, Ukončení motocyklové sezóny, pořádá: Veteran car club l , 19:30, Modlitebna Církve bratrské v Dražické ulici, koncert: Seicento e settecento, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže Filmové léto kinematografu bratří Čadíků Ve dnech srpna proběhlo na Husově náměstí v Benátkách nad Jizerou již podruhé Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků. Promítány byly filmy: V Peřině, Nevinnost, Lidice a Fimfárum Do třetice všeho dobrého. Za všechny 4 promítací dny bylo na dobrovolném vstupném vybráno Kč ,-, které bude věnováno na projekt Rádia Impuls Pošli to dál konkrétně Martinu Zelinkovi na nákup zdvihací plošiny, který od narození trpí svalovou dystrofií typu Duchenne /Becker. -měú- Předměřic. Založili ansámbl (flétna, housle, violoncello,cembalo-klavír), který se po prvních studijních pokusech a úspěších na soutěžích i koncertních podiích trvale zařadil mezi renomovaná komorní sdružení. Repertoár vychází z nástrojového obsazení dvou melodických nástrojů - flétny a houslí, doprovázených bassem continuem v podobě violoncella a cembala. Těžištěm se proto stal hudební materiál baroka a klasicismu. V Benátkách kromě manželů Slivanských bude hrát violistka Viktorie Večerová, violoncellista Vladimír Sůva a na cembalo Monika Pecikiewiczová. Pro koncert v novobenáteckém zámku soubor připravil skladby vrcholného baroka (Heinrich Ignaz Franz Biber), pozdního baroka (Antonio Vivaldi) a dvě z doby klasicismu (Joseph Haydn a Antonín Rejcha). Úvodní koncert nové sezony začíná v úterý 11. září v hod. v chodbě musea na zámku. Lubomír Filipec Hudba barokních Benátek v říjnových Benátkách Nejde o ani o Staré, ani o Nové Benátky, jde o Venezii, jež byla před třemi sty lety hlavním městem světa hudby. Tuto hudbu nám do Benátek přijedou zahrát dva renomovaní moravští hudebníci, hráč na zobcové flétny Jan Kvapil a loutnista Jan Čižmář. Oba patří k předním organizátorům hudebního života v Olomouci a v Brně, přede vším jsou to mistři svých nástrojů. Přijedou s programem Seicento e settecento s podtitulem Komorní hudba barokních Benátek. Seicento e settecento znamená 17. a 18. století, kdy hudba tohoto slohového období dosáhla svého naplnění i svých vrcholů. Z autorů více než tuctu skladeb, jež nám Jan Kvapil s Janem Čižmářem zahrají, uvedu jen ty neznámější, Girolama Frescobaldiho, Dario Castella, Antonia Vivaldiho, Orlanda di Lassa nebo Benedetta Marcella. Uslyšíme hudbu od přechodu renesance k baroku (Orlando di Lasso) na konci 16. století až do vrcholného pozdního baroka u Antonia Vivaldiho v již galantním století osmnáctém. Tento koncert začíná v novobenáteckém zaměstě v modlitebně Církve bratrské v Dražické ulici v úterý 9. října v hod. Lubomír Filipec OTÁZKY NA KTERÉ JSTE SE BÁLI NEBO NECHTĚLI ZEPTAT Společné přemýšlení o smyslu života, o křesťanské víře, církvi a náboženství, o Boží dobrotě a utrpení atd. Večer, kde v bezpečném prostředí můžete klást nebezpečné otázky a kde položená otázka není důkazem hlouposti či ignorance. Průvodcem programu bude D. Novák, M.Th. Kruh přátel umění koncertní sezona kpu zahajuje v museu Letošní koncertní sezonu Kruhu přátel umění zahájí 11. září komorní soubor Quartetto con flauto. U zrodu tohoto komorního souboru stáli houslistka Ada Slivanská a flétnista Václav Slivanský ze sousedních ve středu 12. září v 19:30 hod. v prostorách Sboru Církve bratrské v Benátkách n. J. (Dražická 388, naproti Mateřské škole Růženka) David Novák vyučuje filozofii na dvou školách a je kazatelem Církve bratrské. Zpravodaj Benátecka 16

17 ZpravOdaJStvÍ / policie STRABAG Stavba mostu v Benátkách nad Jizerou ev. č P r ů b ě h s t a v b y Stavba mostu ev. č byla zahájena v únoru tohoto roku a pokračuje podle schváleného harmonogramu. Vzhledem k podmínkám stavby (provádění za nepřerušeného provozu na silnici R10) a použité technologii je bohužel nutné úplné uzavření silnice II/272 a částečné omezení provozu na R10. Tato dopravní omezení potrvají prakticky až do zprovoznění stavby, které je plánováno na konec října Přesné datum přejímky a zprovoznění mostu, ukončení uzavírek, provedení zatěžovací zkoušky a mostních prohlídek, bude známo na konci příštího měsíce. V l a s t n í s t a v b a Jedná se o dvoupolovou železobetonovou spřaženou konstrukci s jedním středovým pilířem. Hlavním problémem, který komplikuje a termínově prodlužuje výstavbu, je nutnost rozdělit práce do etap, aby mohl být zachován nepřerušený provoz na komunikaci R10. Z technického hlediska stojí za zmínku nasazení speciálních jeřábů při osazení ocelových částí nosné konstrukce s nosností 160 t. V současné době je dokončena vlastní nosná konstrukce a připravena pro betonáž říms. Provádí se úpravy terénu pod mostní konstrukcí, odláždění svahů a odvodnění Z a j í m a v o s t í mostu je ocelové zábradlí s výpletem z nerezového lana podle architektonického návrhu ing. Michala Kolátora. Taková konstrukce zábradlí je v ČR ojedinělá. V současné době je dokončena vlastní nosná konstrukce a připravena pro betonáž říms. Provádí se úpravy terénu pod mostní konstrukcí, odláždění svahů a odvodnění. Během následujícího měsíce a půl zbývá osadit mostní závěry, dokončit odvodnění mostu, provést povrchové úpravy betonových částí mostu, izolace a konstrukce vozovky, úpravy komunikace II/272 v předpolích mostu, osazení zábradlí, svodidel a dopravní značení. Ing. Jakub Svoboda (technický ředitel Oblasti Východ) a Ing. Jozef Krížek (stavbyvedoucí) Dopolední kontrola potěšila řidiče Ráno 23. srpna čekalo na řidiče, jedoucí po silnici z Horního Bousova do Kněžmosta, milé překvapení. Na této komunikaci proběhla již druhým rokem preventivní akce Řídím - piju nealko Cílem této celorepublikové akce je snížit počty řidičů, kteří za volat usedají pod vlivem alkoholu a zároveň jim představit alternativu k běžnému pivu, jehož požívání před jízdou je za hranicí zákona. Dopravní policisté tak mezi osmou a desátou hodinou zastavili téměř padesát řidičů, které po silniční kontrole čekala odměna. Každý řidič, který podstoupil dechovou zkouškou s negativním výsledkem, obdržel od hostesky zastupující Český svaz pivovarů a sladoven nealkoholické pivo, alcotestr a informační materiály, které souvisí s bezpečnou jízdou i ochranou majetku. Upír zase sál Několik dní odstavený kamion u Benátek nad Jizerou přilákal zloděje. Od nedělního večera tak pátrají policisté po pachateli krádeže šesti set litrů nafty v hodnotě jednadvaceti tisíc korun. Zloděj násilně otevřel víčka obou nádrží vozu a pak odsál naftu. Za trestný čin krádež mu hrozí až dva roky odnětí svobody Sousedské spory skončí u soudu Dobrovičtí policisté již o víkendu sdělili podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody třicetiletému muži. Muž se měl přít se svou třiašedesátiletou sousedkou. Nejprve došlo jen ke slovní rozepři, poté však muž přeskočil plot na pozemek ženina domu a vyhrožoval napadením. K ženě se dokonce přibližoval s rukou sevřenou v pěst. K napadení nakonec nedošlo, protože útočníka okřikl manžel napadané ženy a muž z pozemku domu odešel. Vyhrocená sousedská rozepře může skončit až udělením trestu odnětí svobody v délce tří let. Naturista překvapil na náměstí Sdělení podezření z trestného činu výtržnictví si v úterý vyslechl šestačtyřicetiletý muž z Liberce. Muž se krátce před devátou hodinou ráno vysvlékl z šatů u poštovního úřadu v Dobrovici a začal se nahý procházet kolem kašny na náměstí. Kašnu posléze využil jako veřejnou toaletu. Několikaminutovou procházku ukončili až policisté, kteří muže zahalili a zadrželi. Po několika hodinách v policejní cele a sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví byl muž propuštěn na svobodu. Za chování, které nedokázal policistům dost dobře vysvětlit, mu hrozí až dva roky ve vězení. Povedená návštěva Dvě ženy v Mladé Boleslavi čekalo po odchodu návštěvy nemilé překvapení. Již koncem června si do bytu jedné z žen pozvaly večer dva muže ve věku sedmačtyřiceti a sedmatřiceti let. Z obou mužů se vyklubali obyčejní zloději, kteří využili nestřežených okamžiků a oběma ženám ukradli mobilní telefony, finanční hotovost v korunách i eurech a platební karty. Odcizené telefony však ještě před ochodem mužů, nalezla jedna z žen uschované v ponožce jednoho z mužů. Po odevzdání telefonů oba muži urychleně byt opustili. Po obou mužích pak pátrali policisté. V úterý staršímu z dvojice mužů sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež. Ve čtvrtek si podezření ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku vyslechl i mladší muž. Za krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až dva roky odnětí svobody. Vysál naftu V noci z úterý na středu odcizil neznámý zloděj téměř dvě stě litrů nafty. Vysál palivovou nádrž vibračního válce, který byl odstavený na polní cestě za obcí Hrušov. Kromě škody šest tisíc na odcizené naftě, způsobil zloděj škodu další dva tisíce na poškozené nádrži. Tři roky neplatí Soudem uložená vyživovací povinnost netrápí dvaačtyřicetiletého muže z Brodců nad Jizerou. Od roku 2009 neplatí výživné na své nezaopatřené dítě. Smutné je, že se nejedná o nikterak závratnou sumu, kterou se má na úhradě potřeb dítěte podílet. Tisíc korun však neplatí a celkem tak na výživném dluží pětatřicet tisíc korun. Policisté z Benátek nad Jizerou muži ve čtvrtek sdělili podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. (Pokračování na str. 21) Fotografie na této dvoustraně: Lenka Hýblová, emje, KPU září 2012

18 inzerce Zpravodaj Benátecka 18

19 inzerce Nová ŠKODA RAPID, to je HIT! To musíte mít! ŠKODA Rapid - první model v novém designu. Nejmladší modelová řada ŠKODA AUTO přesvědčí při kompaktních rozměrech (délka 4,48 metru, šířka 1,7 metru) svou nabídkou prostoru. Chytře navržený kompaktní vůz nabízí místo pro pět cestujících a jejich zavazadla. Samozřejmostí u české značky jsou další chytrá řešení, vynikající poměr ceny a užitné hodnoty a rozsáhlá bezpečnostní výbava. Nabídka pohonných jednotek pro nový kompaktní model se skládá z pětice benzinových motorů a dvojice vznětových agregátů. autosalon a autoservis karlín Korybutova 441/2, Praha 8, tel , , Odtahová služba tel autobazar tel , autosalon Benátky nad Jizerou Mladská 713, Benátky nad Jizerou, tel./fax: září 2012

20 inzerce R Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. se sídlem v Benátkách nad Jizerou přijme zaměstnance na pozici: OPERÁTOR VÝROBY POŽADUJEME: SŠ/ SOU technického směru manuální zručnost ochota pracovat v nepřetržitém provozu (popř. ve třísměnném provozu) časová flexibilita trpělivost, pečlivost, přesnost, spolehlivost NABÍZÍME: Stabilní pracovní prostředí v nadnárodní společnosti přístup k nejnovějším technologiím v oboru možnost dalšího karierního růstu a osobního rozvoje odpovídající mzdové ohodnocení 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity Nástup průběžně dle požadavků výroby. Nejbližší termín výběrového řízení bude vybraným uchazečům sdělen telefonicky. KONTAKT: CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.,tovární ul., Benátky nad Jizerou, , Mgr. Michaela Vernerová, tel.: , , Společnost TYROLIT CEE k.s. hledá pracovníka na pozici SERVISNÍ TECHNIK SEŘIZOVAČ STROJŮ Požadavky: Středoškolské vzdělání technického směru Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka Řidičský průkaz skupiny B Zkušenosti se seřizováním strojů (seřizovač, automechanik) s praxí min. 3 roky Znalost hydrauliky a pneumatiky vítána Ochota učit se novým věcem Ochota občas cestovat Manuální zručnost Bydliště v blízkém okolí Benátek nad Jizerou Benefity: Stabilní pracovní prostředí v nadnárodní společnosti Přístup k nejnovějším technologiím v oboru Možnost dalšího karierního růstu a osobního rozvoje Odpovídající mzdové ohodnocení 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Kontakt: TYROLIT CEE k.s., Tovární 363, Benátky nad Jizerou, , Mgr. Michaela Vernerová, tel.: , , Zpravodaj Benátecka 20

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

326 710 711 JAN HOLUB

326 710 711 JAN HOLUB ZMĚNY K 31. SRPNU 2014 Transcentrum bus, s.r.o., člen skupiny Arriva infolinka 326 710 711 JAN HOLUB www.facebook.com/transcentrumbus strana 1 z 8 Popis provedených změn v jízdních řádech dopravce Transcentrum

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 518/19R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

LODM ČR 2013 DOPRAVA

LODM ČR 2013 DOPRAVA LODM ČR 2013 DOPRAVA Abyste se mohli dostat nejen na Vaše sportovní aktivity, ale i na slavnostní ceremoniály či abyste mohli povzbudit Vaše kamarády v jiných sportovních odvětvích, připravili jsme pro

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov. Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz Adr.: Jiří Lorenc ETS, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více