Trysky s rozst ikem dutého kužele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trysky s rozst ikem dutého kužele"

Transkript

1 Trysky s rozst ikem dutého kužele Trysky s rozst ikem dutého kužele absorpce požární ochrana chemické procesy dezinfekce ost ik ltr chlazení horké páry granulace chlazení úprava plynu zvlh ování vzduchu rozprašování oleje skráp ní jízdáren srážení p ny odstra ování prašnosti ochrana cisteren zvlh ování textilu zvlh ování zboží chlazení vody a mnohem více

2 Trysky s rozst ikem dutého kužele Axiální trysky s rozst ikem dutého kužele Všude, kde záleží na jemném, rovnom rném rozst iku ve form dutého kužele, nap p i chlazení a išt ní plyn, p i absorp ních procesech, p i odstra ování prachu a zvlh ování zboží, p i rozprašování oleje a zvlh ování vzduchu, nabízí axiální trysky s rozst ikem dutého kužele vysokou ú innost Spirálovité drážky ve vestav ném t lísku zp sobují cílené rozložení kapaliny P i obzvláš úzkém kapkovém spektru se povrch kapek rozprašovaného média siln zv tší Tím se vytvo í p íznivé podmínky pro procesy látkových vým n vytvá í velmi jemné kapky malé vnit ní pr ezy maximální úhel rozst iku xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele zaru ují díky své geometrii rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele xcentrickým zp sobem nátoku je kapalina rozto ena Tím vzniká velmi rovnom rné rozd lení kapaliny p i úhlu paprsku až do 130 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele jsou samo isticí a velmi spolehlivé také p i špatné kvalit vody P íklady použití t chto trysek je zvlh ování vzduchu v klimatiza ní technice nebo išt ní plyn ve výrobních technologiích a procesech ochrany životního prost edí hrubší kapky než u axiálních trysek s rozst ikem dutého kužele velké vnit ní pr ezy jsou možné velké úhly rozst ik až 130 samo isticí efekt, nedochází k ucpávání Ukazatel rozd lení etnosti Kumulované rozd lení objemu 22

3 Trysky s rozst ikem dutého kužele Axiální trysky s rozst ikem dutého kužele Série # [l/min] Napojení Použití/ konstrukce Strana 212 0,015 0,46 R 1 /4 IN 2999 (p i p = 7 bar) G 1 /4 A ISO 228 ezinfekce, zvlh ování vzduchu, granulace, zvlh ování zboží, zvlh ování textilu, rozprašování oleje, absorpce Obzvláš jemné, mlhovité rozprašování ,08 0,32 G 1 /8 ISO 228 Chlazení a išt ní vzduchu a plyn, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, rozprašovací sušení, chlazení horké páry ,40 10,40 G 3 /8 ISO 228 2TR 0,16 1,57 Montáž pomocí p evle né matice P ímé zvlh ování vzduchu, chlazení a išt ní vzduchu a plyn, odstra ování prašnosti, ost ik ltr Jemné, rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele 27 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Série # [l/min] Napojení Použití/ konstrukce Strana ,40 2 G 3 /8 ISO 228 Zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny, chlazení Trysky se neucpávají, protože nemají šroubovitou vložku

4 Trysky s rozst ikem dutého kužele xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Série # [l/min] Napojení Použití/ konstrukce Strana 308 G 3 /8 ISO 228 Odstra ování p ny, odstra ování prašnosti Regulovatelný objemový pr tok s bajonetovým rychlouzáv rem ,40 Montáž pomocí bajonetového rychlouzáv ru Zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny, chlazení Rychlá a správn orientovaná montáž trysky pomocí bajonetového rychlouzáv ru Automatické nasm rování ost iku asov úsporná alternativa proti závitovému provedení G 3/ 8 ISO 228 pop rychlouzáv r Zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny Zvláš jemné rozprašování s úzkým kapkovým spektrem ,60 33,50 G 1 /2 ISO 228 G 3 /4 ISO 228 Požární ochrana, ochrana cisteren, srážení p ny Trysky se neucpávají, protože nemají šroubovitou vložku Ramp ottom ,00 227,00 118,00 160,00 G 1 ISO 228 G 1 1 /4 ISO 228 G 1 1 /2 ISO 228 G 1 1 /4 ISO 228 Chlazení a išt ní plyn, chlazení vody, odstra ování prašnosti, chemické procesy elší životnosti je dosaženo díky patentovanému zešikmenému vnit nímu prostoru vírníku Cenov výhodné plastové provedení

5 Axiální trysky s rozst ikem dutého kužele Série 212 Velmi jemné, mlhovité rozprašování ve form dutého kužele dezinfekce, zvlh ování vzduchu, granulace, zvlh ování zboží, zvlh ování texilu, rozprašování oleje, absorbce Mat 11 Mat 17 Mat 11 (14104/Ms) Mat 17 (14571) materiálu /Ms G 1 /4 A ISO 228 kód R 1 /4 IN 2999 p i p = 7 bar = = 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 20,0 100 mm 200 mm AC AC AC 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,15 0,013 0,019 0,027 0,015 0,023 0,033 0,018 0,027 0,039 0,025 0,039 0, AC AC 0,25 0,35 0,40 0,60 0,90 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 0,30 0,60 0,107 0,166 0,262 0,048 0,063 0,080 0,101 0,131 0,202 0,320 0,040 0,062 0,082 0,103 0,130 0,168 0,261 0,390 0,047 0,073 0,097 0,122 0,154 0,199 0,310 0,460 0,057 0,088 0,116 0,146 0,184 0,238 0,370 0,550 0,080 0,124 0,164 0,206 0,260 0,336 0,522 0 = pr m r otvoru = nejužší pr ez * odávané jen s kódem ** odávané jen s kódem AC P íklad objednání: + íslo materiálu + kód = objednací íslo AC = AC Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r zných montážních možností Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole p íslušenství Integrované sítko, které je sou ástí dodávky, zabra uje ucpání trysky a tím jí zajistí dlouhou životnost Materiály íslo materiálu tryska držák sítka sítko 11 4 mosaz monel P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 * 25

6 Axiální trysky s rozst ikem dutého kužele Série 214 / 216 Jemné, rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele chlazení a išt ní vzduchu a plyn, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, sušení, chlazení horké páry G1/8 ISO 228 G 3/8 ISO 228 Série 214 hmotnost (mosaz): 27 g Série 216 hmotnost (mosaz): 60 g materiálu mosaz G ISO 228 p i p = 3 bar = = 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0 250 mm mm /8 0,08 0,10 0,13 0,18 0, / /8 1, ,00 4,00 3,50 4,00 6,00 = pr m r otvoru = nejužší pr ez 4,30 0,23 0,28 0,71 1,20 1,77 2,83 3,54 4,45 6,00 0,16 0,32 0,40 1,70 4,00 6,30 8,50 0,20 0,39 0,49 1,22 2,08 3,06 4,90 6,12 7,72 10,40 0,25 0,51 2,69 3,95 6,32 7,91 9,96 13,40 0,36 0,72 0,89 3,80 5,59 8, ,09 19,00 0,51 1,01 1,26 1,99 3,16 5,38 7,91 12,65 15,81 19,92 26, P íklad objednání: + íslo materiálu = objednací íslo = Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r zných montážních možností Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole p íslušenství 26 P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V 2 = V 1 *

7 Axiální trysky s rozst ikem dutého kužele uchycení p evle nou maticí Série 2TR Trysky s rozst ikem dutého kužele pro montáž pomocí p evle né matice Jemné, rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele p ímé zvlh ování vzduchu, chlazení a išt ní vzduchu nebo plyn, odstra ování prašnosti, ost ik ltr Materiál: pouzdro POM Vložka: (keramika), hmotnost: 3 g V [l/min] p i p = 3 bar = = 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 250 mm mm 2TR 245 C8 2TR 275 C6 2TR 305 C6 2TR 345 C6 2TR 365 C6 2TR 405 C6 2TR 445 C6 2TR 485 C6 alová erná oranžová zelená žlutá modrá ervená hn dá 0,55 0,80 0,90 0,95 1,10 1,20 1,30 0,16 0,23 0,34 0,68 0,89 1,11 0,16 0,22 0,32 0,48 0,96 1,26 1,57 0,20 0,27 0,39 0,59 0,78 1,17 1,55 1,94 0,25 0,35 0,51 0,76 1,01 1,52 2,02 0,30 0,41 0,60 0,90 1,19 1,79 2,37 2,96 0,36 0,49 0,72 1,07 1,42 2,14 2,83 3,54 = pr m r otvoru = nejužší pr ez Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r zných montážních možností Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole p íslušenství Instala ní možnosti viz vazbová stránka P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 * 27

8 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Mosazné provedení Série 302 / 308 Rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele Trysky se neucpávají, protože nemají šroubovitou vložku zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny, chlazení Série 302 Materiál: (mosaz) hmotnost: 90 g íslo mat 30 mosaz = = 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 250 mm mm , ,50 0,31 0, ,90 2,90 1,12 2,74 3,54 4,19 5, ,60 4,00 1,57 2,23 3,86 4,98 5,89 7, ,00 = pr m r otvoru = nejužší pr ez 1,70 3,50 3,60 4,80 0,31 1,12 1,57 2,25 3,55 0,99 2,23 3,18 5,02 4,50 7,10 1,71 1,71 2,74 3,86 5,51 8,70 2,21 2,21 3,54 4,98 7,12 11,23 2,62 2,62 4,19 5,89 8,42 13,28 3,13 3,13 5,01 7,04 10,06 15, Regulovatelné excentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Objemový pr tok je nastavitelný dle pot eby P i sníženém objemovém pr toku se úhel paprsku zúží odstra ování prašnosti p i išt ní silnic, srážení p ny v papírenském pr myslu Série 308 íslo mat 30 mosaz Vmax [l/min] = = 0,3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 250 mm mm , ,0 2,0 4,0 0,54 1,22 2,23 2,21 4,98 3,13 7,04 = pr m r otvoru = nejužší pr ez P íklad objednání: + íslo materiálu = objednací íslo = P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 *

9 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Plastové provedení Série 302 Rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele Trysky se neucpávají, protože nemají šroubovitou vložku zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny Typ 30232X30248X motnost: 13 g Typ 30252X30299X motnost: 18 g G 3/8 ISO 228 íslo materiálu 5 PVF 51 PA 53 PP = = 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 250 mm mm ,50 3,80 4,90 1,20 2,10 2,10 2,60 2,60 4,50 9, ,50 1,95 0,31 0,99 1,71 2,21 2,62 3,13 2,30 1,12 2,74 3,54 4,19 5,01 0,90 1,30 1,30 2,60 2,60 2,40 3,20 3,40 4,30 5,20 6,40 8,60 0,20 0,25 0,31 0,80 1,12 1,25 1,57 4,00 6,25 8,00 1 0,28 0,35 0,71 1,13 1,77 2,23 3,45 5,66 8,84 11,31 17,68 0,40 1,60 8, ,00 2 0,49 0,61 1,22 1,96 2,45 2,74 3,06 3,86 6,12 9,80 15,31 19,60 30,62 0,79 2,53 3,16 3,54 3,95 4,98 7,91 12,65 19,67 25,30 39,53 0,75 0,94 1,87 2,99 3,74 4,19 4,68 5,89 9,35 14,97 23,39 29,93 46,77 0,89 1,12 3,58 4,47 5,01 5,59 7, ,89 27,95 35,78 55, ,35 1,85 3,65 5,20 9, ,80 1,10 1,30 1,60 1,60 2,40 3,20 3,00 3,40 4,10 4,30 5,20 6,40 8,60 0,20 0,31 0,80 1,25 1,57 4,00 6,25 8,00 1 0,28 0,71 0,99 1,13 1,77 2,23 2,83 3,54 4,45 5,66 8,84 11,31 17,68 0,40 1,60 4,00 6,30 8, ,00 2 0,49 1,22 1,71 1,96 2,45 3,06 3,86 4,90 6,12 7,72 9,80 15,31 19,60 30,62 2,21 2,53 3,16 3,95 4,98 6,32 7,91 9,96 12,65 19,76 25,30 39,53 0,75 1,87 2,62 2,99 3,74 4,68 5,89 7,48 9,35 11,79 14,97 23,39 29,93 46,77 0,89 3,13 3,58 4,47 5,59 7,04 8, ,09 17,89 27,95 35,78 55, = pr m r otvoru = nejužší pr ez P íklad objednání: + íslo materiálu = objednací íslo = Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r zných montážních možností Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole p íslušenství P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 * 29

10 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Plastové provedení s bajonetem Série 302 Proti závitóvému provedení je toto asov úsporná alternativa Rychlá a jistá montáž Automatické nasm rování ost iku zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny motnost: 12 g íslo materiálu PA POM kód bajonetový rychlouzavírací systém = = 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 250 mm mm K 4,90 2,05 0,90 1,27 1,80 2,20 2,85 3,37 4, K 3,80 1,95 0,99 1,71 2,21 2,62 3, K 4,90 2,30 1,12 2,74 3,54 4,19 5, K K K K 3,80 3,80 5, K K K K 2,10 2,10 2,80 2,80 1,05 1,55 2,10 2,95 1,30 2,40 2,75 0,20 0,80 0,31 0,80 0,28 0,71 1,13 2,23 0,71 0,99 1,13 0,40 1,60 1,60 0,49 1,22 1,96 3,86 1,22 1,71 1,96 2,53 4,98 2,21 2,53 0,75 1,87 2,99 5,89 1,87 2,62 2,99 0,89 3,58 7,04 3,13 3,58 = pr m r otvoru = nejužší pr ez P íklad objednání: + íslo materiálu + kód = objednací íslo K = K Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r zných montážních možností Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole p íslušenství Jednoduchá montáž oto ením ruky Nainstalované na trubce 210 P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 *

11 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Série 350 Vysoce výkonné excentrické trysky k zvl ování vzduchu Velmi úzké spektrum kapek a rovnom rné rozptýlení kapaliny na celkové ploše rozst iku zvlh ování vzduchu v isti kách vzduchu, odstra ování prašnosti, ost ik ltr, srážení p ny motnost: 37 g íslo mat 56 POM p max: 20 bar = = 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 250 mm mm , ,32 2,23 3,86 4,98 5,89 7, = pr m r otvoru = nejužší pr ez P íklad objednání: + íslo materiálu = objednací íslo = ,5 55 R 3/4" Rychlomontážní svorka obj : je tvo ena z: nerezové upínací objímky polyuretanového t sn ní Pr m r ohrung otvoru ins Rohr: trubky: ø 18 ø mm 18 mm P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 * 211

12 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Série 304 / 306 / 307 Rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele Trysky se neucpávají, protože nemají šroubovitou vložku požární ochrana v kulovém zásobníku, ochrana cisteren, srážení p ny Série 304 motnost (mosaz): 250 g Série 306/307 motnost (mosaz): 410 g íslo mat 30 mosaz G ISO 228 = = 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 250 mm mm /2 1/2 3/4 3/4 5,10 8,90 9,00 13,50 5,10 6,00 9,00 10,00 2,80 4,75 9,00 13,25 3,96 6,72 12,73 18,74 5,60 9,50 18,00 26,50 6,86 11,64 22,05 32,46 8,85 15,02 28,46 41,90 10,47 17,77 33,68 49,58 12,52 21,24 40,25 59, /2 1/2 3/4 3/ ,00 19,00 7,00 7,30 8,60 5,30 8,50 13,25 16,75 12,02 18,74 23,69 10,60 17,00 26,50 33,50 12,98 20,82 32,46 41,03 16,76 26,88 41,90 52,97 19,83 31,80 49,58 62,67 23,70 38,01 59,25 74, = pr m r otvoru = nejužší pr ez P íklad objednání: + íslo materiálu = objednací íslo = Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r zných montážních možností Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole p íslušenství Vn jší chlazení jako požární ochrana kulových zásobník Podrobné informace naleznete v brožu e Lechler požární ochrana 212 P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 *

13 xcentrické trysky s rozst ikem dutého kužele Série 373 Ramp ottom / 309 Jemné, rovnom rné rozprašování ve form dutého kužele také p i nízkých tlacích chlazení a išt ní plyn, chlazení vody, odstra ování prašnosti, chemické procesy Série 373 Ramp ottom ez Provedení Ramp ottom má delší životnost díky patentovanému zešikmenému vnit nímu prostoru vírníku G ISO 228 G 1 G1 1 /4 G1 1 /2 L Rozm ry ,3 7,9 7,9 SW motnost (bronz) [g] Série 373 Ramp ottom Cenov výhodné plastové provedení, odolné v i teplot a ot ru Série: 309 motnost: 142 g íslo materiálu 32 bronz G 1 ISO 228 kód G 1 1 /4 ISO 228 G 1 1 /2 ISO 228 = = 0,3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 mm 1000 mm AN 1 24,40 31,50 44,50 63,00 99, AN AQ AQ AS AS 12,90 16, ,20 23,60 Plastové provedení: (Materiál PVF) 20, (Materiál PVF) 24, , ,90 45, ,00 59,00 80,00 100,00 114,00 59,00 80,00 56,60 83,40 113, ,40 113,00 80,00 118,00 160,00 200,00 227,00 118,00 160,00 126,00 187,00 253,00 316,00 359,00 187,00 253,00 179,00 264,00 358,00 447,00 508,00 264,00 358, = pr m r otvoru P íklad objednání: Typ + íslo materiálu + kód = objednací íslo AN = AN P epo ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V 1 * 213

Trysky s rozst ikem plného kužele

Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele absorpce požární ochrana chemické technologie srážení plynného chlóru odvzdušn ní kapaliny velkoplošné rozprašování skráp ní výplní úprava

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G Vybavení: Ruční stříkací pistole Pistole Easy Press VT hadice 10 m VT hadice Pracovní nástavec 850 mm Systém proti překroucení hadic (AVS) Volitelný

Více

Špičkové trysky snižující ztráty. Zemědělské trysky a příslušenství Katalog 2011

Špičkové trysky snižující ztráty. Zemědělské trysky a příslušenství Katalog 2011 Špičkové trysky snižující ztráty Zemědělské trysky a příslušenství Katalog 2011 Přehled použití zemědělských trysek Lechler Přehled použití v plošných kulturách ID/IDN IDK/IDKN AD ST DF Typ paprsku Doporučený

Více

Základní třída K 2.300

Základní třída K 2.300 Základní třída K 2.300 Mobilní & kompaktní: všestranný stroj pro příležitostné použití. Dokonalý při malých nečistotách (např. na zahradní nábytek, jízdní kola, vozidla a malé plochy kolem domu). Ideální

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Katalog 51-CS. Přední výrobce součástí přesných aplikačních technologií, řídicích systémů a poskytovatel data managementu. www.teejet.

Katalog 51-CS. Přední výrobce součástí přesných aplikačních technologií, řídicích systémů a poskytovatel data managementu. www.teejet. Katalog 51-CS Přední výrobce součástí přesných aplikačních technologií, řídicích systémů a poskytovatel data managementu. www.teejet.com OBSAH Průvodce výběrem Průvodce výběrem trysek TeeJet pro plošné

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Termostatický směšovací ventil TVM

Termostatický směšovací ventil TVM Použití TVM je samočinný směšovací ventil, který vytváří vodní proud o konstantní teplotě a používá se pro dodávku vody v požadované a bezpečné teplotě. Obr. 1 doporučené schéma zapojení okruhu teplé užitkové

Více

Bez ohřevu HD 13/12-4 ST

Bez ohřevu HD 13/12-4 ST Bez ohřevu HD 13/12-4 ST Kompaktní stacionární vysokotlaké čističe Kärcher s až 6-ti odběrnými místy lze individuálně konfigurovat podle potřeb zákazníků. Jednou z jejich významných předností je nízké

Více

Základní třída K 2.200 Balcony

Základní třída K 2.200 Balcony Základní třída K 2.200 Balcony Všestranně použitelný šikovný úklidový stroj pro balkóny. Ideální na čištění květináčů, čištění balkónového nábytku apod. Lepší a rychlejší úklid než i s tím nejlepším kartáčem

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Upozornění: Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních

Více

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / Platinum

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / Platinum kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / Platinum 2 205 Svěrné spojky Cobraring tlaková řada PN 30* Spojky série Cobraring jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž

Více

Střední třída K 4 Classic *EU

Střední třída K 4 Classic *EU Střední třída K 4 Classic *EU Vysokotlaký čistič K4 pro příležitostné použití a středně silné nečistoty, např. na malých automobilech, zahradních plotech nebo jízdních kolech. Tento vysokotlaký čistič

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 Vysokotlaký čistič Kärcher K3 a lehké nečistoty říkají sbohem. Tento vysokotlaký čistič, který je vybaven pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 8/2007 PRESTO 1000 MÍS 1000 M 1000 TC 1000 E 1000 A Technická data průtok vody při 300 kpa Množství vody na spláchnutí Připojení : 90 l/min (viz graf) : 9

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09 Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem,

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro komerční používání. S integrovaným bubnem na navíjení hadice, 15 m dlouhou VT hadicí a rotační tryskou, která je součástí

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA Novinka 2009 2010 NAROS spol.s r.o. ZLÍN tel./fax +420 577 213 175 VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA 1 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ K TÉMATU VAKUOVÉHO UPÍNÁNÍ CO JE VAKUUM? Vakuum je stav v prostoru,

Více

Připojení zařizovacích předmětů

Připojení zařizovacích předmětů Obsah Vtokové trubky s manžetou..................................................... 156 Zápachové uzávěrky pro pisoáry................................................. 156 Sprchové opaní soupravy....................................................

Více

Třída Premium K 7 Premium *EU

Třída Premium K 7 Premium *EU Třída Premium K 7 Premium *EU Ať už silně znečištěné cesty, bazény, jízdní kola nebo automobily vysokotlaký čistič K7 Premium s vodou chlazeným motorem si s nečistotami hravě poradí. S navíjecím bubnem

Více

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody PSC9705 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P45 Datum vydání 970/005CZ Rev. Řada P45 Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění Ú vod Regulátory řady

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok. Vybavení: Ruční stříkací pistole

Více

Sortiment - technické kartáče

Sortiment - technické kartáče LE Sortiment - technické kartáče Všeobecné informace Sortiment technických kartáčů zahrnuje výrobky firmy LESSMANN GmbH - SRN. Renomovaný výrobce profesionálních drátěných kartáčů je držitelem certifikátu

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná ULTRA DRAIN Vysokopevnostní vsakovací systém Vysokopevnostní vsakovací systém pro odvádění podzemních vod z komunikací, tunelů, drážních těles, letišť a tam kde jsou kladeny na odvodnění nejvyšší požadavky

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Návrh Bánkiho turbíny

Návrh Bánkiho turbíny Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh Bánkiho turbíny Petr Brzezina, Karel Kaszperydes, David Szuscik Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková

Více

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l Stroje na čištění schodů BD 17/5 C Kompaktní čistič schodů s technologií kotoučů a sítovým pohonem pro čištění, šamponování, leštění a krystalizaci různých malých ploch jako např. stupů nebo okenních parapetů.

Více

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BR 40/10C ADV BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením

Více

Použitý olej - druhá strana mince

Použitý olej - druhá strana mince Úvod Použitý olej - druhá strana mince Dodávání systémů pro výdej čistého oleje je pouze jednou částí naší činnosti. Rádi bychom Vám také ukázali, jak lze použitý olej z motoru, převodovky a dalších míst

Více

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320 Návod k obsluze Rýhovací stroj DC 320 Obsah 1. Identifikace... 3 2. Specifikace... 3 3. Zakázané činnosti... 3 4. Technické parametry... 3 5. Popis stroje... 4 6. Provozní návody... 5 6.1 Příprava stroje

Více

Trapézové šrouby a matice

Trapézové šrouby a matice Strana Informace o produktu.2 Trapézové šrouby a matice Šrouby ocelové.4 Šrouby nerezové.6 Matice válcové ocelové.7 Matice válcové bronzové.8 Matice 6-ti hranné ocelové.9 Matice s přírubou bronzové.10

Více

Odtoky pro WC a pisoáry. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro WC a pisoáry. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky pro WC a pisoáry Odvodňovací technika V4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro WC a pisoáry, podle DIN 1380 a DIN 19541. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF Použití Rozdělovač topných okruhů FHF se používá k řízení průtoku vody v systémech podlahového vytápění. K tomuto rozdělovači jsou připojeny všechny

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ILISIN 11/2014 1. Informace o výrobcích Použití a popis Tyto sprchové

Více

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory EI plechy Toroidní jádro Hrníčkové jádro Porovnání EI a toroidních transformátorů Schématické značky Rozdělení transformátorů

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE ND, 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. Pneufit Msv, GFK 4-14 mm 0-18 barů +80 C 256

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. Pneufit Msv, GFK 4-14 mm 0-18 barů +80 C 256 Obsah Armatura Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana Pneufit Msv, GFK 4-14 mm 0-1 barů +0 C 256 Pneufit C & M PBT, Msv 3-16 mm 0-10 barů +60 C 264 GFK = Skelný nylon Msv = Poniklovaná mosaz PBT

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s 4 213 VI60.. VI60..L VI60..T CVTIX TM 2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s vnitřním závitovým připojením VI60.. VI60..L VI60..T Tělo kulového ventilu z mosazi UNS

Více

SPZ4. DCDC/ACDC zdroj. Výstupní proud do 3 A Vstupní napětí do 55 V Nastavitelné výstupní napětí. 26. listopadu 2014 w w w. p a p o u c h.

SPZ4. DCDC/ACDC zdroj. Výstupní proud do 3 A Vstupní napětí do 55 V Nastavitelné výstupní napětí. 26. listopadu 2014 w w w. p a p o u c h. DCDC/ACDC zdroj Výstupní proud do 3 A Vstupní napětí do 55 V Nastavitelné výstupní napětí 26. listopadu 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0762 Katalogový list Vytvořen: 20.3.2012 Poslední aktualizace: 26.11.2014

Více

K 3 Premium Home T150

K 3 Premium Home T150 Vysokotlaký čistič K 3 Premium se sadou Home Kit je ideální stroj pro příležitostné použití a lehká znečištění okolo domu. Např. mytí automobilů, zahradních plotů nebo jízdních kol. Výkonný vysokotlaká

Více

Dveřní zavírače s kluznou lištou TS 92 TS 91 DORMA CONTUR DESIGN

Dveřní zavírače s kluznou lištou TS 92 TS 91 DORMA CONTUR DESIGN Dveřní zavírače s kluznou lištou DORMA TS 92 TS 91 CONTUR DESIGN reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 DORMA TS 91 Dveřní zavírače s kluznou lištou Univerzální dveřní zavírače pro standardní dveře

Více

Trubky a izolace. Tvarovatelné nerezové trubky. Úsporné řešení pro vaše topení

Trubky a izolace. Tvarovatelné nerezové trubky. Úsporné řešení pro vaše topení Trubky a izolace Tvarovatelné nerezové trubky Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz TRUBKY PRO ROZVODY PLYNU

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

Specifikace 1) kapalina 1,4mm 1,7mm 2,0mm 2) pracovní tlak 2-3,5 bar 3) vzduchový výkon 380 l/m 4) výkon 200 220 M/min

Specifikace 1) kapalina 1,4mm 1,7mm 2,0mm 2) pracovní tlak 2-3,5 bar 3) vzduchový výkon 380 l/m 4) výkon 200 220 M/min Specifikace 1) kapalina 1,4mm 1,7mm 2,0mm 2) pracovní tlak 2-3,5 bar 3) vzduchový výkon 380 l/m 4) výkon 200 220 M/min 5)tlak 1HP 6) vzduchová spojka ¼ NPS (M) 7) váha 1kg 8) nádobka 0,6 l Pistole se vyznačuje:

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 4002

Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 4002 Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 4002 3 funkce v jednom stroji.kärcher tepovač SE 4002 k čištění koberců a tvrdých ploch na principu nástřiku a extrakce. Vyjmutím nádoby na čistou vodu se změní stroj

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně GHV Trading, spol. s r.o Edisonova 3, Brno CZ 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 SK +421 255 640 293 Email: ghv@ghvtrading.cz Topná tělesa a regulace teploty

Více

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky Ruční řezáky trubek Ruční řezáky trubek RIDGID pro rychlé, bezotřepové dělení ocelových trubek do. Vedení chrání pohybové závity a dlouhá rukojeť umožňuje rychlé

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JUKOMAT Longlife JUKO LF ¾ 2 Uschovejte pro další použití! Předejte provozovateli.

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K OKLADKA ROZDZIALU 0-K SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVLÁDÁNÍ STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVL. STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE TVRDÁ HORNÍ ČELIST ZADNÍ VÝKO TAŽNÁ ATICE KLÍNOVÉ POUZDRO

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ Utěsňování strojních součástí se provádí pro zamezení úniku pracovní látky,

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Výbava fasádní markýzy

Výbava fasádní markýzy Výbava fasádní markýzy Typ 201 Typ 207 Typ 209 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka propojená

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Jednotlivé součásti 1. nástěnný držák čerpadlové slupiny (solární stanice) 2. izolace - zádní díl 3. regulace - řídící jednotka 4. izolace - přední

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Katalog příslušenství pro komunální techniku

Katalog příslušenství pro komunální techniku Katalog příslušenství pro komunální techniku Kontakt: EURO BAGGING s.r.o. Tel. 566 543 930 Průmyslová 2082 Fax. 566 542 009 594 01 Velké Meziříčí Víceúčelový nosič s bočním posunem Použití: víceúčelový

Více

Použití. Výhody stavebnicový systém pro montáž snímačů ze sortimentu ZPA Nová Paka, a.s. ale i ostatních výrobců (normalizované. Technické parametry

Použití. Výhody stavebnicový systém pro montáž snímačů ze sortimentu ZPA Nová Paka, a.s. ale i ostatních výrobců (normalizované. Technické parametry str. /6 Použití Příslušenství odporových a termoelektrických snímačů teploty je učeno k montáži snímačů teploty vyřáběných v ZPA Nová Paka, a.s., ale i snímačů teploty jiných výrobců. Jímky (str. až 8)

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO FILLY-HW 3 / 4-1 1 / 4 Uschovejte pro budoucí použití Účel použití : Ochranný filtr

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více