Univerzita Karlova v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze

2

3 O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/ /2016 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

4 Univerzita Karlova v Praze, Informační, poradenské a sociální centrum UK, 2015

5 5 OBSAH Úvod... 7 Adresy fakult, webové odkazy a kontaktní osoby pro U3V... 9 Přehled kurzů U3V na celé UK Katolická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Ústřední knihovna UK EDIS Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy (IPSC UK)...263

6

7 7 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám publikaci Katalog programů (kurzů) Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově v Praze v akademickém roce 2015/2016. V akademickém roce 2015/2016 bude U3V probíhat na většině fakult Univerzity Karlovy a dále také v Ústřední knihovně UK EDIS. U3V je součástí nabídky celoživotního vzdělávání na UK. Programy U3V patří do kategorie zájmových. Jejich absolvováním není získána kvalifikace. Poskytují seniorům možnost, aby se na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v mnoha oblastech vědy. Posluchačem U3V se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku. Na některých fakultách věková podmínka neplatí, pokud je zájemcem držitel průkazu ZTP; přesnou informaci podávají kontaktní osoby na jednotlivých fakultách. U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou. Pokud není v konkrétním popisu uvedeno jinak, u většiny programů není vyžadována předchozí praxe ve vybraném oboru. Platby za U3V jsou osvobozeny od DPH. Přenášky a exkurze jsou na většině fakult organizovány samostatně, přímo pro účastníky U3V. Na několika fakultách, např. HTF, FHS, PřF, však existuje zajímavá možnost účastnit se vybraných přednášek společně se studenty akreditovaných studijních oborů. Další zajímavostí je kurz PřF, který je určen pouze pro seniory s vnoučaty, pravnoučaty, školního věku. Většina programů je organizována jako tzv. uzavřené. Posluchači spolu začínají i končí. Několik víceletých programů je organizováno jiným způsobem. Probíhají opakovaně a posluchači se mohou hlásit každý rok, jak do prvního, tak do dalších ročníků. Osvědčení dostanou po splnění celé docházky. Pokud mají posluchači zájem, je osvědčení předáváno při slavnostním zakončení v Karolinu. Některé fakulty nabízejí cykly přednášek a setkání také pro absolventy U3V. Na organizaci aktivit pro absolventy kurzů se často organizačně podílejí sami účastníci nebo absolventi kurzů. Objevují se dotazy frekventantů U3V na možnost získat v důchodovém věku kvalifikaci, řádný diplom, studiem na UK. K tomu je třeba říci, že studium v akreditovaných oborech na UK není omezeno věkem. Studovat tedy může každý, kdo podá přihlášku a, jak je většinou požadováno, složí přijímací zkoušky do některého z akreditovaných oborů. V současné době je na většině oborů studium rozděleno na tříleté bakalářské obory a dvouleté navazující magisterské studium. Pětileté studium zůstává na Právnické, Lékařských fakultách a u některých oborů na

8 8 Úvod Pedagogické fakultě UK. Informace o aktuálně otevíraných oborech řádného studia jsou aktualizovány vždy v listopadu a jsou k dispozici zde: UK-6408.html V úvodu tohoto katalogu najdete přehlednou tabulku všech programů a také adresy fakult a přehled kontaktních osob pro U3V na jednotlivých fakultách a webových odkazů na stránky U3V jednotlivých fakult. Kontaktní osoby zajišťují agendu kurzů Univerzity třetího věku. Přihlášky do kurzů se většinou podávají přímo u těchto kontaktních osob na fakultách, písemně, telefonicky, osobně nebo em. Na webových stránkách některých fakult jsou k dispozici formuláře přihlášek. Informace o aktuálních změnách a úpravách proběhlých po datu vydání tohoto katalogu poskytují webové stránky jednotlivých fakult a kontaktní osoby na fakultách. Informace obecnějšího charakteru lze získat v Informačním, poradenském a sociálním centru (IPSC) a na webových stránkách UK. Přejeme Vám, aby Vás nabídka kurzů i v tomto akademickém roce zaujala. Pracovníci IPSC UK, březen 2015

9 9 ADRESY FAKULT, WEBOVÉ ODKAZY A KONTAKTNÍ OSOBY PRO U3V Katolická teologická fakulta UK Thákurova 3, Praha Bc. Eva Roškotová Telefon: Husitská teologická fakulta UK Pacovská 350/4, Praha 4 Krč, UK HTF, studijní oddělení Telefon: Právnická fakulta UK Nám. Curieových 7, Praha 1, Věra Šoulová, studijní referentka, místnost č. 349 Telefon: lékařská fakulta UK Kateřinská 32, Praha 2, Ing. Barbora Kasalová Telefon: lékařská fakulta UK V Úvalu 84, Praha 5 Motol, Jitka Štulíková Telefon.:

10 10 Adresy fakult, webové odkazy a kontaktní osoby pro U3V 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 Vinohrady, html kurz Filosofické základy lékařské etiky: kurz Zdravý životní styl člověka: I. Machuldová Zdeňka Červenková Telefon: Telefon: Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň, Vanda Stříbrná Telefon: Filozofická fakulta UK Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, Bc. Daniela Dolejší Telefon: Přírodovědecká fakulta UK Albertov 6, Praha 2, https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v Bc. Veronika Tesaříková Telefon: Matematicko-fyzikální fakulta UK Ke Karlovu 3, Praha 2, Lucie Šimůnková Telefon: Pedagogická fakulta UK M. D. Rettigové 4, Praha 1, https://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=904

11 Adresy fakult, webové odkazy a kontaktní osoby pro U3V 11 Terezie Šturmová Telefon: Fakulta sociálních věd UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, Martina Hykešová Telefon: Fakulta tělesné výchovy a sportu J. Martího 31, Praha 6, PaedDr. Květa Prajerová, CSc. Telefon: Fakulta humanitních studií UK U Kříže 8, Praha 5 Jinonice, Miroslava Havelková Telefon: nebo Ústřední knihovna UK EDIS Senovážné nám. 26, Praha 1, Kontaktní osoby se liší podle jednotlivých kurzů, viz podrobnosti v katalogu. PhDr. Marcela Vašíčková, Bc. Jan Jersák, Mgr. Miriam Tůmová Telefon: Informační, poradenské a sociální centrum UK Celetná 13, Praha 1, Mgr. Silvie Nedvědová Telefon: (850)

12 12 PŘEHLED KURZŮ U3V NA CELÉ UK Fakulta Katolická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta 1. lékařská fakulta 2. lékařská fakulta 3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Filozofická fakulta Název kurzu Základy katolického náboženství Teologie pro laiky Délka kurzu Podání přihlášky 2 semestry do Dialog generací podle rozvrhu do Angličtina pro Univerzitu třetího věku 2 semestry do Svět za formování železné opony 1 semestr do Uvedení do latinského jazyka a římských reálií 2 semestry do Poplatek, zápisné 500 Kč za kurz 500 Kč za 1 akademický rok (za kompletní program U3V) Ve stínu druhé světové války 1 semestr do Vzdělávací exkurze U3V 1x za semestr do asi 870 Kč Právo Biologie člověka (1. r.), Biologické principy péče o zdraví (2. r.) Význam prevence v medicíně Filosofické základy lékařské etiky Zdravý životní styl člověka Člověk ve zdraví a nemoci dvouletý kurz Akademie třetího věku 2 semestry, 2 hodiny týdně 2 roky 1x týdně 4 semestry 2 hodiny týdně 2 semestry 2 hodiny 1x za 14 dnů 3 semestry vždy LS 1x týdně říjen 2015 červen semestry 2 hodiny 1x za 14 dnů od do naplnění do , do naplnění listopad Klub aktivního stáří 2 semestry Archeologie starověké Itálie 2. ročník Být ve svém životě vítězem 2 semestry 1 semestr, ZS od do od do Kč za kurz 500 Kč za kurz 500 Kč za 1 akademický rok 150 Kč za kurz 150 Kč za semestr 300 Kč za 1 akademický rok 200 Kč za akademický rok 100 Kč za akademický rok 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr

13 Přehled kurzů U3V na celé UK 13 Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání přihlášky Poplatek, zápisné Co nevíme o sociálních problémech I. a II. 2 semestry od do Kč za semestr Česko-baltské vztahy od 10. do 19. století 1 semestr, ZS od do Kč za semestr Čeština dnes: jazyková situace a vědecký popis I. a II. 2 semestry od do Kč za semestr Dějiny starého Egypta 2. ročník 2 semestry od do Kč za semestr Etnologie mezioborové pohledy 1 semestr, ZS od do Kč za semestr Evropa v době kamenné a bronzové II. ročník 2 semestry od do Kč za semestr Jak se žilo a pracovalo v 19. a 20. století v českých zemích, II. ročník 2 semestry od do Kč za semestr Jedinec rodina společnost (Úvod k regionálním a osobním dějinám) 1. ročník 2 semestry od do Kč za semestr Kapitoly z dějin českého překladu 1 semestr, LS od do Kč za semestr Filozofická fakulta Knihovny a média I. a II. 2 semestry od do Kč za semestr Kondiční cvičení pro seniory I. a II. 2 semestry od do Kč za semestr Konverzační jazykový kurz Angličtina, 2 skupiny 1 semestr, LS od do Kč za semestr Konverzační jazykový kurz Francouzština 1 semestr, ZS od do Kč za semestr Konverzační jazykový kurz Latina 1 semestr, LS od do Kč za semestr Konverzační jazykový kurz Němčina, 2 skupiny 1 semestr, ZS od do Kč za semestr Konverzační jazykový kurz Ruština 1 semestr, LS od do Kč za semestr Misie a misionáři v století 1 semestr, ZS od do Kč za semestr Pán je herec? O hercích a herectví z různých stran 1 semestr, LS od do Kč za semestr Poklady českého a evropského výtvarného umění 1. ročník 2 semestry od do Kč za semestr Poruchy psychického vývoje seminář 1 semestr, LS od do Kč za semestr

14 14 Přehled kurzů U3V na celé UK Fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Název kurzu Praktická cvičení z paleografie a historické chronologie pro genealogy a regionální historiky 3 Praktický kurz českého znakového jazyka 2. ročník Přelomové události světových dějin 2. ročník Příběhy ze života seminář Psychologické hry seminář Psychologické zajímavosti seminář pro pokročilé Psychologie pro všední den 2. ročník Psychologie pro všední den 3. ročník Psychologie pro život 1. ročník Shakespeare a kultura anglické renesance Smrt jako historický fenomén 2 a 3 Trénování paměti seminář Ukrajina křižovatky politických a kulturních dějin 19. a 20. století Velké postavy antického světa 2b Řím 2. ročník Vybrané kapitoly z česko-italských vztahů Výchova věc společná II, Vybrané otázky pedagogické teorie a praxe Významné osobnosti hudby první poloviny 20. století II Vzdělávání a učení (se) ve třetím věku Země a lidé: Osudy Byzantské a Osmanské říše a Turecka ve víru staletí 2. ročník Délka kurzu 1 semestr, LS 2 semestry 2 semestry 1 semestr, ZS 1 semestr, LS 1 semestr, ZS 3 semestry 3 semestry 2 semestry 1 semestr, ZS 3 semestry 1 semestr, ZS 1 semestr, LS 2 semestry 1 semestr, ZS 2 semestry 2 semestry 1 semestr, ZS 2 semestry Podání přihlášky od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do Poplatek, zápisné 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr 600 Kč za semestr Geografie a demografie 2 semestry do Kč za kurz

15 Přehled kurzů U3V na celé UK 15 Fakulta Přírodovědecká fakulta Matematickofyzikální fakulta Pedagogická fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání přihlášky Poplatek, zápisné Geotechnické příčiny poruch na stavbách 1 semestr, LS do Kč za kurz Chemie zajímavá a užitečná věda 2 semestry do Kč za kurz Mineralogie 2 semestry do Kč za kurz Mineralogie vybraných rudních ložisek v ČR 1 semestr, LS do Kč za kurz Mořská fauna Středomoří 1 semestr, LS do Kč za kurz Mykologie 1 semestr, LS do Kč za kurz Paleontologie 2 semestry do Kč za kurz Rostlinná buňka 1 semestr, ZS do Kč za kurz Svět buňky 1 semestr, LS do Kč za kurz Svět hornin 2 semestry do Kč za kurz Svět rostlin 2 semestry do Kč za kurz Voda v ČR úvod do hydrologie 2 semestry do Kč za kurz Vodní ekosystémy 1 semestr, LS do Kč za kurz Dějiny matematiky ve starém Egyptě a Mezopotámii 2 semestry Finanční matematika 2 semestry Fyzika pro nefyziky 2 semestry Geometrie všude kolem nás 2 semestry Matematika pro každý den 2 semestry Problémy znečištění ovzduší 2 semestry Vesmír na Internetu I novinky z výzkumu sluneční soustavy 2 semestry Základy práce na počítači 2 semestry Česká filosofie v evropském kontextu Chemie náš život, naše budoucnost, nikoli zkáza Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání Praktický hudební místopis České republiky II Zoologie a botanika v exkurzní praxi 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 500 (200) Kč za kurz 2 semestry do Kč za kurz 2 semestry do Kč za kurz 2 semestry kurz zaplněn 500 Kč za semestr 1 semestr, LS do Kč za kurz 4 semestry do Kč za rok

16 16 Přehled kurzů U3V na celé UK Fakulta Fakulta sociálních věd Název kurzu Délka kurzu Podání přihlášky Poplatek, zápisné Balkánští diktátoři XX. století 1 semestr, ZS do Kč Bohové, válečníci, mírotvorci a spisovatelé detektivek (Historie, 1 semestr, ZS do Kč politika a kultura Skandinávie) Český hraný film v letech semestr, LS do Kč Filmový seminář 1 semestr, ZS do Kč Filmový seminář 1 semestr, LS do Kč Historie a současnost našeho rozhlasového vysílání 1 semestr, ZS do Kč Historie fotografie I. 1 semestr, ZS do Kč Historie fotografie II., osobnosti 1 semestr, LS do Kč Keltské kořeny a národní zájmy v současné Evropě 1 semestr, ZS do Kč Kurz práce s PC základní 1 semestr, ZS do Kč Kurz práce s PC pokročilý 1 semestr, LS do Kč Média a technické obrazy 1 semestr, ZS do Kč Média zblízka 1 semestr, ZS do Kč Média zblízka 1 semestr, LS do Kč Místa paměti, národní mýty a legendy 1 semestr, LS do Kč Na základě čeho si skládáme pocit identity 1 semestr, ZS do Kč Počítačové hry v dnešní společnosti 1 semestr, ZS do Kč Seminář výtvarného umění, ZS 1 semestr, ZS do Kč Seminář výtvarného umění, LS 1 semestr, LS do Kč Současná čeština v praxi a médiích, ZS 1 semestr, ZS do Kč Současná čeština v praxi a médiích, LS 1 semestr, LS do Kč Teorie a praxe rozhlasové publicistické tvorby 1 semestr, LS do Kč Tiskové agentury včera a dnes 1 semestr, LS do Kč Tvůrčí dílny digitální fotografie, ZS 1 semestr, ZS do Kč Tvůrčí dílny digitální fotografie II, LS 1 semestr, LS do Kč Války v bývalé Jugoslávii: vybrané aspekty kolektivního násilí 1 semestr, LS do Kč

17 Přehled kurzů U3V na celé UK 17 Fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Název kurzu Velkolepé století, Osmanská nadvláda na Balkáně ve druhé polovině minulého tisíciletí Základy klasické černobílé fotografie Základy klasické černobílé fotografie II Teorie a praxe v tělovýchově seniorů Budoucnost demokracie: občanská participace a politika stará a nová Cesty k filosofii I, II Česká otázka v evropském kontextu I. a II. Člověk a náboženství I, II Délka kurzu Podání přihlášky Poplatek, zápisné 1 semestr, LS do Kč 1 semestr, ZS do Kč 1 semestr, LS do Kč 4 semestry do naplnění 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry do , do do , do do , do do , do Člověk jako osoba 1 semestr, LS do Duchovní dějiny české od Masaryka ke komu? 1 semestr, LS do Etapy (výtvarné) moderny 1 semestr, ZS do Etika a život 1 semestr, ZS do Evoluční psychologie 1 semestr, ZS do Evropská slovesná kultura I až IV 4 semestry do , do Kapitoly z kulturní antropologie 1 semestr, ZS do Každodenní život ve středověkém městě 1 semestr, ZS do Kognitivní psychologie 1 semestr, LS do Kořeny evropské tradice I, II Kořeny evropské tradice III, IV 2 semestry 2 semestry do , do do , do Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr

18 18 Přehled kurzů U3V na celé UK Fakulta Fakulta humanitních studií Název kurzu Délka kurzu Podání přihlášky Lidská sexualita 1 semestr, LS do Mezikulturní psychologie 1 semestr, ZS do Moc, peníze a právo I, II Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie I Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie II Moderní společnost a sociologické teorie Oikoumenou časem a prostorem I. a III. ZS, II. a IV LS Postrurální světy: antropologie současné vesnice 2 semestry do , do semestr, ZS do semestr, LS do semestr, LS do semestry do , do semestr, LS do Psychologie osobnosti 1 semestr, LS do Rusko proti Evropě: kapitoly z ruských kulturních dějin od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi Sociální ekologie I a II 1 semestr, ZS do semestry do , do Sociologie institucí 1 semestr, LS do Sociologie vědění 1 semestr, ZS do Srovnávací kognitivní psychologie 1 semestr, ZS do Tendence poválečného výtvarného umění Tendence poválečného výtvarného umění 1 semestr, ZS do semestr, LS do Úvod do antropologie 1 semestr, LS do Úvod do ekonomie 1 semestr, ZS do Úvod do etnologie I, II Úvod do feministických teorií I a II 2 semestry 2 semestry do , do do , do Poplatek, zápisné 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr

19 Přehled kurzů U3V na celé UK 19 Fakulta Fakulta humanitních studií Ústřední knihovna UK EDIS Název kurzu Délka kurzu Podání přihlášky Úvod do genderových studií 1 semestr, LS do Úvod do historie 1 semestr, LS do Úvod do psycholingvistiky 1 semestr, LS do Úvod do psychologie 1 semestr, ZS do Úvod do sociologie 1 semestr, ZS do Vybrané problémy českých dějin I. Vybrané problémy českých dějin II. Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin 2 semestry 1 semestr, ZS i LS 2 semestry do , do do , do do , do Vývojová psychologie 1 semestr, ZS do Vývojová psychologie školního věku a dospělosti Významní představitelé sociologického myšlení Aktivita seniorů v EU Senioři a informační společnost Senioři a duševní zdraví Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? Já unijní Evropan Toulky italskou frontou aneb po stopách našich předků za první světové války Vybrané kapitoly z dějin divadla 1 semestr, LS do semestr, ZS do semestry 1 semestr ZS a LS 1 semestr ZS a LS 1 semestr ZS a LS 1 semestr ZS viz dále v katalogu viz dále v katalogu viz dále v katalogu viz dále v katalogu viz dále v katalogu Poplatek, zápisné 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr 300 Kč za semestr bez poplatku bez poplatku bez poplatku bez poplatku bez poplatku

20 20 KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Garant za fakultu: Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Základy katolického náboženství Teologie pro laiky Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Pracoviště: Děkanát KTF Požadavky: zájemci, kteří dosáhli věku 18 let 8 dní celkem, ve dvou semestrech Frekvence: přibližně jednou měsíčně dle sylabu Výukový den: sobota, (termíny viz sylabus) Termín: Místo konání: Pastorační středisko kostel sv. Vojtěcha, Praha 6-Dejvice, Kolejní ul. Poplatek: 500 Kč za kurz Zakončení: Certifikace: doklad o absolvování Děkanát KTF, Thákurova 3, Praha 6 Způsob podání přihlášky: Termín podání přihlášky: do Bc. Eva Roškotová Telefon: Poznámka: Obsah kurzu: Kurz poskytuje seznámení s naukou církve formulovanou Druhým vatikánským koncilem a seznámení s Biblí a jejím výkladem v církvi.

21 21 HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Garant za fakultu: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Dialog generací ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Pracoviště: Husitská teologická fakulta UK Požadavky: penzijní věk individuálně dle rozvrhu Frekvence: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu Výukový den: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu Termín: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu Místo konání: Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4 Poplatek: 500 Kč za rok (za kompletní program U3V) Zakončení: dle zakončení vybraných přednášek Certifikace: osvědčení UK při absolvování nejméně 4 předmětů včetně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek U3V UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Pha 4, Způsob podání přihlášky: Písemně s čitelným uvedením jména a adresy nebo mailem na: Termín podání přihlášky: do UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, Telefon: Poznámka: Pro studenty U3V využívající program Dialog generací jsou přístupné i další speciální exkurze a přednášky pro U3V na UK HTF. Obsah kurzu: Dialog generací je forma výuky společná pro studenty řádného studia a seniory zároveň. Studenti U3V si mohou vybrat jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů na UK HTF s výjimkou jazyků (přednášky) nebo navštěvovat předměty po dohodě s vyučujícími (semináře).

22 22 Husitská teologická fakulta Garant za fakultu: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Angličtina pro Univerzitu třetího věku Mgr. Hana Ptáčková Pracoviště: UK HTF Požadavky: aktivní spolupráce s vyučujícím 2 semestry Frekvence: 1 x 2 hodiny týdně Výukový den: úterý, hod Termín konání: zimní a letní semestr 2015/2016 Místo konání: UK HTF učebna dle rozvrhu Poplatek: 500 Kč za rok (za kompletní program U3V) Zakončení: test Certifikace: Osvědčení UK při absolvování nejméně dalších 3 předmětů včetně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek U3V UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Pha 4, Způsob podání přihlášky: písemně s čitelným uvedením jména a adresy nebo mailem na: Termín podání přihlášky: do UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, Telefon: Poznámka: Přesný termín výuky je předběžný, může být pozměněn dle dohody přihlášených studentů s vyučujícím. Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců. Obsah kurzu: Náplní kursu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Inter mediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj. základní slovní zásobu, skladbu anglické věty, základní časy. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.

23 Husitská teologická fakulta 23 Garant za fakultu: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Svět za formování železné opony ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Pracoviště: UK HTF Požadavky: žádné 1 semestr Frekvence: 1 x 2,5 hodiny týdně Výukový den: úterý Termín konání: letní semestr 2016 Místo konání: UK HTF aula Poplatek: 500 Kč za rok (za kompletní program U3V) Zakončení: na základě většinové docházky Certifikace: osvědčení UK při absolvování nejméně dalších tří předmětů UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Pha 4, Způsob podání přihlášky: písemně s čitelným uvedením jména a adresy nebo mailem na: Termín podání přihlášky: do UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, Telefon: Poznámka: Obsah kurzu: Jedná se o cyklus přednášek, které jsou tematicky zaměřeny v širokém kulturně-historickém spektru na období přelomu 30. a 40. let dvacátého století a jsou vedeny pedagogy UK HTF i externími spolupracovníky na základě jejich odborného zaměření pro jednotlivá témata.

24 24 Husitská teologická fakulta Garant za fakultu: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Uvedení do latinského jazyka a římských reálií Mgr. Lucie Kopecká Pracoviště: UK HTF Požadavky: aktivní spolupráce s vyučujícím 2 semestry Frekvence: 1 x 2 hodiny týdně Výukový den: úterý, hod Termín konání: zimní a letní semestr 2015/2016 Místo konání: UK HTF učebna dle rozvrhu Poplatek: 500 Kč za rok (za kompletní program U3V) Zakončení: test Certifikace: Osvědčení UK při absolvování nejméně dalších 3 předmětů včetně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek U3V UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Pha 4, Způsob podání přihlášky: písemně s čitelným uvedením jména a adresy nebo mailem na: Termín podání přihlášky: do UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, Telefon: Poznámka: Přesný termín výuky je předběžný, může být pozměněn dle dohody přihlášených studentů s vyučujícím. Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců. Obsah kurzu: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin. Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazy-

25 Husitská teologická fakulta 25 ka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

26 26 Husitská teologická fakulta Garant za fakultu: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Ve stínu druhé světové války ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Pracoviště: UK HTF Požadavky: žádné 1 semestr Frekvence: 1 x 2,5 hodiny týdně Výukový den: úterý Termín konání: letní semestr 2015 Místo konání: UK HTF aula Poplatek: 500 Kč za rok (za kompletní program U3V) Zakončení: na základě většinové docházky Certifikace: osvědčení UK při absolvování nejméně dalších tří předmětů UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Pha 4, Způsob podání přihlášky: písemně s čitelným uvedením jména a adresy nebo mailem na: Termín podání přihlášky: do UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, Telefon: Poznámka: Obsah kurzu: Jedná se o cyklus přednášek, které jsou tematicky zaměřeny v širokém kulturně-historickém spektru na období přelomu 30. a 40. let dvacátého století a jsou vedeny pedagogy UK HTF i externími spolupracovníky na základě jejich odborného zaměření pro jednotlivá témata.

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení (se zaměřením na

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ročník 9 vychází 31. března 2000 budov olomoucké jezuitské univerzity, jejímž

ročník 9 vychází 31. března 2000 budov olomoucké jezuitské univerzity, jejímž NOVINOVÁ ZÁSILKA PLACENO PŘEVODEM 706008 l UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP l UP Žurnál UP

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více