HD DVR hodinky (odolné proti vlhkosti) Manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HD DVR hodinky (odolné proti vlhkosti) Manuál"

Transkript

1 HD DVR hodinky (odolné proti vlhkosti) Manuál 1. Přehled Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní. 1: USB rozhraní 2: Mikrofon 3: Kamera 4: Operační tlačítko 5: Nastavení času 6: Tlačítko módu 7: Indikátor stavu 8: Dekorativní kruh

2 Důležité prohlášení: Tento výrobek odolá malému množství vody a prachu, které pronikne dovnitř. Při návrhu a výrobě byl tento výrobek zhotoven tak, že by měl vydržet třicet metrů pod vodní hladinou. To však neznamená, že byste měli tento výrobek používat jako potápěčské hodinky. Tyto hodinky nemohou vydržet tlak vody a fungovat správně pod vodní hladinou. Vodotěsnost těchto hodinek slouží pouze k tomu, aby vydržely proniknutí malého množství tekutin nebo nečistot dovnitř, aniž by byly poškozeny. Proto není dovolenou používat je pod vodou. V případě takového nesprávného použití zaniká záruka. Abyste zajistili správnou ochranu proti vlhkosti, musíte dodržovat následující: - Pečlivě rozlišovat mezi knoflíkem USB portu, a knoflíky mikrofonu. Pečlivě si prohlédněte tento obrázek, abyste si díly nepletli a zajistili tak lepší ochranu před vodou a prachem. - A: MIC1 a B: MIC2 jsou knoflíky mikrofonu. Mají stejnou výšku. C: USB knoflík je o něco vyšší. - A: MIC 1 je kovový knoflík s malou dírkou uprostřed. Viz obrázek níže. Dírka slouží k přenosu zvuku. Za dobrých podmínek se doporučuje nechat tento knoflík pro přenos zvuku do mikrofonu, aby mohlo zařízení nahrávat současně video a zvuk. - B: MIC2 je utěsněný kovový knoflík bez přenosové dírky. Uprostřed něj je vode odolné těsnění. V nepříznivém prostředí se doporučuje používat tento knoflík, abyste zamezili průniku vody nebo prachu do otvorů mikrofonu. Když používáte tento knoflík, vnější zvuk se nedostane do mikrofonu, takže zařízení nebude nahrávat současně zvuk a video. - C: USB knoflík je utěsněný kovový knoflík bez otvoru. Nachází se v něm vodě odolné těsnění. V jakémkoliv prostředí je třeba utáhnout knoflík, abyste zabránili průniku prachu nebo tekutin do výrobku. - Když je používáte, musíten tyto knoflíky utáhnout. Poznámka: Zkontrolujte pečlivě těsnění USB knoflíku a knoflíku MIC2. Pokud nesedí, nepoužívejte je jako vodotěsné knoflíky a ihned je vyměňte za jiné vodotěsné knoflíky.

3 2. Úvod Toto jsou první HD-DV hodinky, jejichž pomocí můžete natáčet video vysokým rozlišením, pořizovat vysoce kvalitní fotografie, nahrávat vysoce kvalitní zvuk. Mají jednoduché ovládání, elegantní design, malé rozměry a snadno se přenáší. Jedná se o nezbytný doplněk pro obchod, vzdělávání, bezpečnost, média, právo, turistiku, zdravotnictví, běžný život a mnoho dalšího.

4 3. Fungování a. popis částí: a.1 Indikátor: část (7) je indikátor stavu. Červené světlo je indikátor módu videa. Modré světlo je indikátor módu fotografování. Modré a červené světlo jsou indikátory audio módu. a.2 Popis tlačítek: Část (4) je operační tlačítko. Stiskněte jej pro zapnutí, vypnutí, start, stop, nahrávání videa, fotografování, nahrávání zvuku. Část (6) je tlačítko módu. Stiskněte jej pro změnu módu mezi nahráváním videa, fotografováním a nahrávání audia. a.3 Socket: USB socket (1) se používá pro propojení počítače s počítačem nebo nabíječnou. jedná se o rozhraní pro přenos dat a nabíjení. a.4 Mikrofon a kamera: Mikrofon (2) slouží k získání zvukového signálu, kamera (3) slouží k získání obrazového signálu. a.5 Nastavení času: Slouží k nastavení času hodinek. b. Zapnutí/vypnutí: Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (4). Rozsvítí se modré světlo a zařízení se začne spouštět. Po dokončení spuštění se modré světlo vypne a rozsvítí se červené. Zařízení vstoupí do módu nahrávání videa. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko, všechna světla se vypnou. Přístroj automaticky uloží aktuální soubor a vypne se. Poznámka: Nemačkejte během spouštění přístroje žádné tlačítko. Přístroj na to nebude nijak reagovat. c. Změna módu: Módy můžete měnit pomocí stisku tlačítka módu mezi nahráváním videa, fotografováním, nahráváním zvuku. Poznámka: neměňte mód zařízení, když nahráváte. d. Nahrávání videa: V módu videa zařízení vstoupí do stavu standby. Nyní svítí červené světlo. Stiskněte tlačítko (4) pro nahrávání. Červené světlo začne pomalu blikat. Abyste ušetřili energii, indikační světlo se automaticky vypne po pěti sekundách nahrávání, pokud přístroj stále nahrává. Pokud chcete potvrdit stav zařízení nebo zadat novou operaci, stiskněte jednou libovolné tlačítko, abyste viděli stav indikátoru. Když začne blikat červené světlo, stiskněte znovu tlačítko pro zastavení nahrávání a uložení souboru. Poté se červené světlo vrátí do módu ON. Abyste zajistili bezpečnost a velikost souboru, systém automaticky uloží soubor každých padesát minut a pokračuje v nahrávání. Poznámka: Ujistěte se, že je přítomno postačující osvětlení a kamera není ničím zablokovaná. Kameru držte stabilně. Natáčený objekt by neměl být dál než 50 cm od kamery. Abyste zajistili dobrý zvuk, neblokujte otvor mikrofonu. e. Fotografování: V módu fotografování zařízení vstoupí do standby módu pro pořizování fotografií. Nyní svítí modré světlo. Stiskněte tlačítko (4). Modré světlo jednou blikne, dokončí pořízení fotografie a uloží ji. Poté se vrátí do stavu standby. Tato funkce sestává z tří po sobě jdoucích fotografování. Poznámka: Ujistěte se, že je přítomno postačující osvětlení a kamera není ničím zablokovaná. Kameru držte stabilně. Fotografovaný objekt by neměl být dál než 50 cm od kamery.

5 f. Nahrávání zvuku: V audio módu vstoupí přístroj do módu standby. Nyní svítí současně červené a modré světlo. Stiskněte tlačítko (4) pro spuštění nahrávání zvuku. Modré světlo pomalu zabliká. Abyste ušetřili energii, indikační světlo se automaticky vypne po pěti sekundách nahrávání, pokud přístroj stále nahrává. Pokud chcete potvrdit stav zařízení nebo zadat novou operaci, stiskněte jednou libovolné tlačítko, abyste viděli stav indikátoru. Když začne blikat červené světlo, stiskněte znovu tlačítko pro zastavení nahrávání a uložení souboru. Poté se červené světlo vrátí do módu ON. Poznámka: Abyste zajistili dobrý záznam zvuku, neblokujte ničím otvor mikrofonu. g. PC kamera: Když je přístroj zapnutý, můžete jej propojit pomocí USB rozhraní k počítači a poté můžete vstoupit do módu PC Camera (webkamera). V tomto módu lze vaši kameru použít jako PC kameru pro online videochat, fotografování, atd. Poznámka: Podle konfigurace systému a rozdílů nemusí počítač ihned detekovat funkci přístroje jako kamery, ale detekuje jej jako přídavný disk. V takovém případě kameru odpojte a znovu připojte. Připojte data kabel nejprve k přístroji a poté k počítači. h. Odnímatelný disk: Ve vypnutém stavu připojte přístroj k počítači a vstupte do sekce s disky. Tentokrát počítač zobrazí ikonu odnímatelného disku. Složka bude následující: *:\_REC\100MEDIA. Během přenosu dat mezi kamerou a počítačem bude modré světlo rychle blikat. Když potřebujete přístroj odpojit, učiňte tak jako s jinými USB zařízeními a čekejte, dokud systém neoznámí, že je možné bezpečně odpojit zařízení. Poznámka: Podle konfigurace systému může být doba identifikace disku různá. Buďte trpěliví, během této doby kameru raději nijak nepoužívejte, aby došlo snáze k jejímu rozpoznání. Pokud nebude po delší dobu identifikována, pokuste se ji opětovně připojit. Pokud stále nebyla rozpoznána, zkontrolujte, zda není problém s vaším operačním systémem, ovladači nebo USB kabelem. Odinstalujte normálním způsobem hardware, abyste zabránili poškození počítače nebo zařízení. Připojte datový kabel nejprve k přístroji a poté druhou stranu k počítači.

6 i. Nabíjení: Připojte přístroj k USB rozhraní počítače nebo nabíječce. Během nabíjení bude pomalu blikat červené světlo. Když je baterie plně dobitá, červené světlo přestane blikat. Poznámka: Přístroj obsahuje vestavěnou vysokokapacitní lithium polymerovou baterii. Baterie v sobě nemá efekt paměti. Lze ji používat a nabíjet kdykoliv. Pro prvních pět nabití ji však prosím plně nabijte poté, poté, co se zcela vybije. Je to z důvodu aktivace maximální kapacity a zachování standardní doby výdrže. Abyste maximalizovali kapacitu baterie, nechte ji nabíjet 30 minut až 1 hodinu poté, co indikátor svítí. Kabel připojte nejprve k přístroji a poté k nabíjení. j. Nastavení času: Kamera poskytuje možnost zobrazení času nahrávání video souboru. Můžete nastavit čas a jeho zobrazení dle svých požadavků. Čas se zobrazuje ve formátu rok.měsíc.den hodina.minuta.sekunda. Nastavení probíhá následovně: a. Vypněte kameru připojte ji k počítači otevřete složku disku v kameře klikněte pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru kmenové složky zařízení dejte vytvořit nový textový dokument pojmenujte tento soubor "time" a dejte pozor, aby měl příponu ".txt" dokončete nastavení souboru času. b. Otevřete textový dokument "time", vložte nastavení času. Údaj je ve formátu rok.měsíc.den hodina.minuta.sekunda/skrýt nebo zobrazit". Nastavení vypadají následovně: Čas je zobrazený ve videu: Y Čas ve videu není zobrazen: N Údaj výše je čas, který chcete nastavit. Dávejte pozor na mezeru mezi datem a časem. Y a N znamenají, zda se bude údaj zobrazovat ve videu. Y znamená ano, N ne. c. Soubor s nastavením času byl zkopírován do kmenové složky, odpojte zařízení od počítače, zapněte jej a dokončete nastavení času. d. Nastavení času bude uloženo uvnitř kamery.

7

8 k. Řešení problémů: Když je nedostačující datové úložiště, začnou po dobu pěti sekund blikat červené a modré světlo. Poté se automaticky uloží aktuální soubory a přístroj se vypne. Pokud chcete pokračovat nahrávání, zkopírujte nezbytné soubory do vašeho počítače a smazejte staré soubory v úložišti, abyste získali dostatek volného místa. Když je nedostačující baterie, začnou po dobu pěti sekund blikat červené a modré světlo. Poté se automaticky uloží aktuální soubory a přístroj se vypne. Pokud chcete pokračovat nahrávání, dobijte baterii. Pokud přestane kamera z jakéhokoliv důvodu reagovat, stiskněte současně tlačítka 4 a 6, abyste ji restartovali.

9 4. Parametry Položka Formát videa Kódování videa Parametry AVI M-JPEG Rozlišení videa 720 x 480 Přehrávač médií Formát fotografií K operačnímu systému připojený software nebo přehrávače Mainstream či Kmplayer JPG Poměr obrazu 4:3 Podporovaný systém Windows me/2000/xp/2003/vista, Mac OS10.4 (nejisté, záleží na modelu počítače) Napětí Typ rozhraní Podpora úložiště Typ baterie DC 5V Mini 4 pin USB Nand flash Vysoko kapacitní lithium polymerová 5. Varování: Použití: Dodržujte prosím zákony. Tento výrobek by neměl být používán k nelegální činnosti. Za jeho použití je plně zodpovědný uživatel. Baterie: Pokud se chystáte natáčet po delší době, plně nabijte baterii. Ochrana souborů: Tento výrobek není profesionální úložiště. Nezaručuje integritu a bezpečnost uložených souborů. Všechny vaše důležité dokumenty si prosím pravidelně zálohujte do svého počítače nebo jiného úložiště. Kvalita videa: Tento výrobek není profesionální nahrávací zařízení. Nezaručuje, že nahrané záznamy budou mít profesionální kvalitu. Pracovní teplota: 0-40 C. Pro prodloužení životnosti používejte při pokojové teplotě. Jas při natáčení: Nevystavujte kameru přímo silnému světlu jako například slunci, abyste zabránili poškození optických částí přístroje. Čištění: Nepoužívejte přístroj v příliš prašném prostředí, abyste zabránili znečištění objektivu nebo jiných částí kamery.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny a blíže popsány

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. Návod k obsluze 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více