BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014

2 Mariánský sloup na náměstí (Foto: A. Orlita)

3 Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Buchlovice, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 Pořadí kandidujících subjektů Název subjektu počet hlasů poměr hlasů v % ZVUK ,62 SDRUŽENÍ NEZ. KAN. BUCHLOVICE ,67 ČSSD ,03 KDU-ČSL ,56 ANO ,42 KSČM ,67 Složení zastupitelstva podle počtu dosažených hlasů Jméno a příjmení volební subjekt počet hlasů Ladislav Karásek, Ing. ZVUK Jiří Černý, Ing. ZVUK Bořek Žižlavský SNKB 539 Pavla Večeřová, Mgr. KDU-ČSL 402 Petr Dvořan KDU-ČSL 360 Bedřich Marek ZVUK Martin Tomešek, Ing. SNKB 329 Alois Jaroš, MVDr. ZVUK Oldřich Hudec SNKB 302 Zdeněk Zálešák, Ing. KSČM 281 Vítězslav Preclík, Ing. ČSSD 273 Hana Andrlová ČSSD 260 Antonín Strýček KDU-ČSL 254 Petr Cileček ČSSD 252 Pavel Mitáš, Ing. ANO Z celkového počtu zapsaných voličů se voleb zúčastnilo voličů. Volební účast činila 63,04 %. Výsledky 2. rozhodujícího kola senátních voleb, konaného ve dnech 17. a 18. října 2014 Jméno a příjmení volební subjekt poměr hlasů v % Ivo Valenta SsČR 58,22 Pavel Botek, Ing. KDU-ČSL 41,77 Volební účast činila 21,81 % oprávněných voličů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 1

4 Informace městyse Buchlovice Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice č. 58/2014 ze dne Rada městyse Buchlovice: schválila pronájem části pozemku městyse Buchlovice p.č. 378/14 (jiná plocha, ostatní plocha) o velikosti 27 m 2 v k.ú. Buchlovice, starosta ing. Jiří Černý seznámil ostatní členy rady s průběhem realizace projektu revitalizace zeleně ve Smraďavce a v centrální části Buchlovic. Vzhledem k nastalým komplikacím při realizaci projektu (časový skluz) proběhla schůzka mezi starostou městyse a zástupcem provádějící firmy OK GARDEN s.r.o. Praha. Rada po fyzické inventarizaci provedených prací schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne mezi městysem a firmou OK GARDEN o ukončení dalších prací s tím, že městys firmě uhradí finanční částku za skutečně kvalitně provedené práce ve výši ,75 Kč bez DPH a zároveň požádá o posunutí termínu přislíbené dotace Státního fondu životního prostředí ČR do , projednala žádost o směnu části pozemku p.č. 2914/1 ve vlastnictví městyse Buchlovice za stejnou výměru oddělenou z pozemků p.č. 2914/4 a 2899/16 v majetku žadatele z Drslavic s tím, že uvedenou směnu doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit, zaregistrovala žádost o začlenění pozemků p.č. 3181/3 (zahrada) a 1037 (orná půda) do nového územního plánu jako pozemky stavební žadatele z Buchlovic. Požadavek bude předložen budoucímu zpracovateli nového územního plánu městyse, schválila prodloužení nájemní smlouvy č. 1/2006 vč. pozdějších dodatků o nájmu veřejného prostranství parkoviště u tržnice a WC pro žadatele z Buchlovic za stávajících podmínek na období od do , tj. na 2 roky, schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory autokemp Smraďavka, pro žadatele Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o. s. na období 2 let, tj. od do , a to za stávajících podmínek, schválila znění smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Pazderová na částku 500 Kč bez DPH, HD GEO, s.r.o., Slavičín s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého podepsáním této smlouvy, schválila znění smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Buchlovice, příp. NN, Vašek na částku Kč, HD GEO, s.r.o., Slavičín s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého podepsáním této smlouvy, vzala na vědomí oznámení MUDr. Ivana Šplíchala, GYNORD BaB s.r.o. Boršice o změně jednatele firmy GYNORD BaB s.r.o. v měsíci září 2014, vzala na vědomí oznámení o konání shromáždění občanů na náměstí v Buchlovicích, v rámci předvolební kampaně týkající se voleb do Senátu ČR. Pořadatelem a oznamovatelem akce je Okresní organizace KDU-ČSL, Uherské Hradiště, projednala pachtovní smlouvu, uzavíranou podle 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na pronájem pozemků v majetku městyse Buchlovice (seznam pozemků v příloze smlouvy) mezi městysem Buchlovice a LUKROM plus s.r.o., Lípa, a schválila její zveřejnění obvyklým způsobem, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 2

5 Starosta městyse ing. Jiří Černý informoval další členy rady o přípravě realizace projektu Zahrada pro nás, my pro zahradu návrh zahrady MŠ Buchlovice v přírodním stylu. Otevírání obálek proběhlo Do výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu), které provádí IS Projekt, s.r.o. Uherský Brod, se přihlásily celkem 4 firmy: Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., Veselí n. Moravou, Benjamín s.r.o., Buchlovice, Florstyl s.r.o., Kunovice a Garden Moravia s.r.o., Dolní Němčí. Rada vzala informaci na vědomí. O dalším průběhu výběrového řízení bude rada informována. Kulturní kalendář listopad, prosinec Beseda o včelařství s promítáním úspěšného filmu VÍC NEŽ JEN MED Chřibští včelaříci, Miroslav Smatana, tel Československé kulturní centrum Vernisáž výstavy Svaté obrázky, kancionály Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Muzeum Podhradí Buchlovice Prasečí hody Petr Špalek, tel , Hospůdka u Špalka Rozsvěcování vánočního stromu Městys Buchlovice a Československé kulturní centrum Náměstí Svobody Vánoční dílny Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice, Mgr. Alena Mikulíková, Sál restaurace U Páva Připravuje se výstava prosba Na konci listopadu proběhne v Muzeu Podhradí vernisáž výstavy Kancionály a svaté obrázky. Máte-li doma, či někde na půdě staré svaté obrázky, stará vydání modlitebních knížek nebo kancionálů, budeme rádi, když je zapůjčíte k vystavení. Kontakty: Pavla Večeřová, Československé kulturní centrum Buchlovice (tel , nebo Bořek Žižlavský, Úřad městyse Buchlovice (tel , Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 3

6 Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 1/2014 ze dne Zastupitelstvo městyse Buchlovice: schválilo zvolení jednoho místostarosty, schválilo pětičlennou Radu městyse Buchlovice, určilo, že pro výkony funkcí starosty a místostarosty městyse budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, schválilo veřejný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady zvednutím ruky, zvolilo starostou městyse Buchlovice ing. Jiřího Černého, místostarostou městyse Buchlovice Bořka Žižlavského, zvolilo neuvolněné členy Rady městyse Buchlovice ing. Ladislava Karáska, ing. Martina Tomeška a ing. Zdeňka Zálešáka, zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné, zvolilo předsedou finančního výboru Oldřicha Hudce, zvolilo předsedou kontrolního výboru MVDr. Aloise Jaroše, stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: člen rady Kč, předseda výboru nebo komise Kč, člen výboru nebo komise 300 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540 Kč, předseda a členové komisí Rady městyse Buchlovice obdrží měsíční odměnu v případě, že se komise sejde 1 měsíčně na jednání, ze kterého bude pořízen zápis a bude předán Radě městyse Buchlovice, stanovilo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce, stanovilo, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce, schválilo delegaci zástupců městyse Buchlovice ing. Jiřího Černého starostu a Bořka Žižlavského místostarostu na valné hromady, členské schůze do obchodních společností a pověřilo je zastupováním městyse v orgánech těchto společností: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, IČO: , OTR, s.r.o., Masarykova 273, Buchlovice, IČO: , Lesní družstvo Osvětimany, Osvětimany 268, IČO: , dále delegovalo zástupcem městyse Buchlovice pro obchodní společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ing. Vítězslava Preclíka a zástupcem městyse Buchlovice pro Lesní družstvo Osvětimany ing. Martina Tomeška. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 4

7 Je po volbách Volby jsou největší svátek demokracie. Zvlášť to platí o těch komunálních. Protože se ukáže, jací jsme. Jak dovedeme ocenit práci těch, kteří řídili radnici v uplynulém období, a co teď většinou chceme. Ale také, co z toho je možné uskutečnit. Takto rozumně rozhodujeme, kteří zastupitelé budou odpovídat za své volební sliby a program, a kdo je bude kontrolovat z opozice. Volby mají dvě stejně důležitá dějství. V prvním se odevzdají a sečtou hlasy a vyhlásí se výsledky. Pak ovšem následuje jednání mezi pověřenými zástupci zvolených stran a rozhodnutí, kdo a jak bude řídit třeba městys Buchlovice v následujících letech. Je stejně tak důležité, co dokáže vyjednat schopná opozice. Jak říkával moudrý lidovec Msgr. P. Jan Šrámek: Dohodli jsme se, že se dohodneme. Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva, kde se všechny dohody a rozhodnutí potvrzují řádným hlasováním, musí mít nejen zákonem předepsaný program a pravidla jednání, ale musí mít také důstojný průběh. To samozřejmě záleží hlavně na chování všech přítomných. Je to vizitka jejich osobní slušnosti. Chování a jednání některých členů nového zastupitelstva Buchlovic a několika výtržníků z řad publika 5. listopadu 2014 v zasedací síni naší radnice ovšem působilo spíše jako pokus o programový převrat v poměru sil: 8 pro koalici, 7 pro opozici. Vzhledem k tomu, že z jednání byl pořízen zvukový záznam, může si kdokoliv tento fakt ověřit. Přesvědčit se, že chvílemi převládala nerozumná nenávist a neplatila žádná pravidla. Někteří opoziční zastupitelé se už ani nehlásili o slovo a podávali návrhy odporující zákonům i prosté logice a z publika dokonce vyskakovali jedinci, kteří všem skákali do řeči. Padala silná slova, urážky a obviňování z kriminálních činů. Nejhorší sprostoty snášel člen zastupitelstva, který na začátku řídil jednání, a po něm zastupitel, který se z dobrých důvodů rozhodl, že nehodlá kandidovat na funkci starosty. Někteří zastupitelé a diváci se mylně domnívali, že když kandidoval z 1. místa a získal nejvíc hlasů, musí být buďto starostou, nebo se vzdát mandátu a nebýt ničím. Divné je, že nás přitom v sále sedělo tolik, ale většinou jsme jenom mlčky ohromeně zírali. Kdo je tak starý jako já, může se jen stěží vyhnout srovnání popisovaných excesů s poměry, které u nás vládly do konce roku 1989, ale musím se přiznat, že ještě víc mi to připomínalo dokumentární filmy o fašistických kraválech. Je nesporné, že i komunální politika je souhrn prostředků, které se použijí k dosažení cíle. Musí být i v Buchlovicích, kde se všichni známe, veřejná angažovanost špiněna praktikami, které se teď používají v celostátní politice? A máme k tomu jenom mlčet, nebo tady už platí, že na hrubý pytel patří hrubá záplata? PhDr. Jaroslav Zapletal Vyšel nový kalendář Buchlovice 2015 Před polovinou měsíce listopadu vyšel nový stolní kalendář Buchlovice Kalendář, stejně jako loni, doprovází několik desítek barevných fotografií buchlovických autorů s tématikou buchlovických památek, společenských akcí, přírody atd. Kalendář navíc informuje o svozech odpadů a upozorňuje na některé kulturní akce příštího roku, jejichž termíny jsou již známé. Nový kalendář Buchlovice 2015 je k dostání v Turistickém informačním centru za 80 Kč. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 5

8 Z představení knihy o buchlovickém kroji Jak jsme vás už v minulém čísle zpravodaje informovali, městys Buchlovice vydal novou knihu autorů Ludmily Tarcalové, Pavly Večeřové a Bořka Žižlavského, nazvanou Buchlovický kroj v proměnách času. Představení knihy se uskutečnilo v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice 2. října v podvečerních hodinách. Součástí programu byla autogramiáda autorů. Tato reprezentační publikace o 190 stranách je k dostání za 299 Kč v buchlovickém Turistickém informačním centru a na několika místech v Uherském Hradišti. Neměla by chybět v žádné buchlovické knihovničce. Foto Zdeněk Skalička BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 6

9 Studánky prezentace a křest knih Kříže, kapličky, boží muka vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší krajiny. Pamatujeme to, co Ty pamatovat nemůžeš. To, že tu stojíme je na tomto místě hodno úcty. Okolní krajina by bez nás nebyla úplná. (Janík, K.) Tyto drobné sakrální stavby stojí v krajině odedávna a mají připomínat určité události. Další nezbytnou součástí krajiny jsou studánky. Členové expedice Chřiby na svých toulkách nalezli 220 studánek a pramenů v povodí osmnácti chřibských toků. Většina studánek má svá pojmenování a váží se k nim pověsti a zkazky. Autoři publikace Bořek Žižlavský a Jiří Blaha Chřiby studánky vyprávějí příběhy vydali již dva díly. Zúčastnila jsem se křtu a prezentace obou. První díl byl křtěn na Smraďavce, druhý na ranči v Kostelanech. Členové kroměřížské sekce Expedice Chřiby ve spolupráci s lesní správou Buchlovice asi 1,3 km od penzionu Bunč směrem na Brdo po červené značce vyčistili velmi starou roubenou studánku Metúdku. Turistovi studánku připomíná dřevěná poklona - obrázek Cyrila a Metoděje. Nedaleko kdysi vedla cesta k Roštínu. Studánku využívali pocestní. U ní se možná zastavil a občerstvil i sv. Metoděj, když nabíral sílu po svá putování Moravou. Po křtu 2. dílu knihy o studánkách se účastníci vydali ke Klimešově studánce. Pramení pod kopcem Kameňákem nad Kudlovickým potokem u Kostelan. Poblíž studánky stojí kamenný smírčí kříž, jakási dochovaná památka z období třicetileté války. Na jeho místě měl být zabit místní hajný švédskými vojáky, když tudy táhli a plenili Moravu. Autoři se členy expedice nasbírali velké množství přímého materiálu, literatury, pověstí, svědectví pamětníků a fotografií. Pro zajímavost a zpestření svými verši publikace obohatila i básnířka Ester Vratislavská, historička kyjovského muzea. Turista či návštěvník Chřibů, který bude procházet krásnou a jedinečnou krajinou, studánky vyhledá, nabere si do hrníčku a občerství se průzračnou vodou. Zaposlouchá se do zpěvu ptáků a šumění stromů. Uvědomí si, jak je důležité chránit to nejdražší přírodní bohatství vodu. Eva Hřibová Foto Ivo Hubík BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 7

10 Stránka Chřibských včelařů a včelaříků listopad v hodin POZVÁNKA DO KINA SÁL ČSKC BUCHLOVICE (stará škola u kostela) Pravidelnému čtenáři buchlovického zpravodaje určitě neunikla výzva z minulého čísla. Buchlovští včelaři připravili neformální besedu o včelařství a včelaření s promítáním nejúspěšnějšího švýcarského dokumentárního filmu všech dob, který byl vyznamenán četnými filmovými cenami senzační snímek film o velkých souvislostech a o lidech VÍC NEŽ JEN MED (More than Honey). Na besedu jsou zváni všichni jak aktivní příznivci včel, včelařství a včelaření, tak zejména ti, co ještě váhají kinokavárna to sice není, ale nějaké to medové občerstvení bude. Když vymřou včely, vymřou do čtyř let také lidé. řekl údajně Albert Einstein. O příčinách vymírání včel se ještě vedou dohady. Jedno je ale jisté, jde o víc než o pár kusů mrtvého hmyzu a o podstatně víc než o pouhý med. Více než třetina našich potravin závisí na opylení včelami. Odpovědi na tyto otázky hledá Markus Imhoof ve svém filmu u lidí, kteří žijí s včelami a z jejich produktů na obrovských mandlových plantážích v Kalifornii, u švýcarského včelaře v horách, u berlínského vědce zkoumajícího včelí mozek, čínské obchodnice s pylem a také u zabijáckých včel v arizonské poušti. Film pojednává o životě, o lidech a včelách, o píli a chamtivosti, o superorganismech a inteligenci roje. Po zhlédnutí tohoto filmu jsem uznal sílu a kvalitu českého modelu organizace včelařství. Za Chřibské včelaře a včelaříky Miroslav Smatana BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 8

11 Jak nakládat s topidly a komíny Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, pevná paliva či elektrické spotřebiče) a komíny. Kromě technických závad na nich má významný podíl i lidská neopatrnost či neznalost. Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění komínů a rovněž při užívání topidel si často počínají neopatrně. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v této oblasti je např. umístění hořlavých látek příliš blízko topidla. Svou roli hraje i fakt, že někteří občané, přešli z plynového nebo elektrického vytápění opět na topení pevnými látkami (dřevo, uhlí), aniž by tomu přizpůsobili komín. Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně nebo spáry v komíně. Častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin hoření. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry. Další informace se dočtete na: Charitativní koncert Buchlovice pomáhají Již třetí Charitativní koncert Buchlovice pomáhají se v neděli 12. října opět uskutečnil s cílem pomoci dívčímu sirotčince Girls Orphanage at Badulla na Srí Lance. Letošní patron koncertu pan Vladimír Doskočil, herec Slováckého divadla, předal Charitě šek tentokrát s částkou korun. Úřad městyse Buchlovice přislíbil tuto částku dorovnat do dvacítky. Misijní klubko opět připravilo pro návštěvníky pěkné odpoledne. V rámci koncertu vystoupila spousta účinkujících - Chrámový sbor při kostele sv. Martina v Buchlovicích, místní schóla, kvarteto zobcových fléten, recitátoři, sólistky na hoboj, saxofon a housle Lenka Slivková, Dominika Špalková a Aneta Šimonová, CM Pentla, CM Rubáš se sólistkou Barborou Tymrovou, dívčí sborek Děcek z Buchlovic s Mladou muzikou a sólistkou Pavlínou Šedovou, Buchlovjánek a FS Buchlovice. Velký dík patří Stanislavu Halodovi, který doprovodil na keyboard hned několik hudebních čísel. V přestávce koncertu bylo připraveno tradiční Misijní štrúdlování, na kterém se podílely jak členové a příznivci Misijního klubka, tak maminky a babičky dětí z Buchlovjánku. Za všechny děti, kterým tento počin bude k dobru, je třeba vyslovit velký dík všem, kteří přispěli ať už pořadatelskou činností, svým vystoupením, finančně či jakkoliv jinak! BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 9

12 Charitativní koncert BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

13 Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

14 Výstava o I. světové válce byla zahájena Slavnostní vernisáží v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice, v páteční podvečer 17. října, byla otevřena nová výstava Spolku podporovatelů historie Buchlovic (SPHB) za spoluúčasti městyse Buchlovice, nazvaná Buchlovjané v 1. světové válce. Začátek vernisáže patřil řízným pochodům v podání dechové hudby Buchlovjané, po kterém již začal hlavní program v poschodí muzea. Součástí programu byla předválečná scénka z buchlovického prostředí v podání členů Divadelní společnosti J. K. Tyla Buchlovice a přátel SPHB (Leopold Berchtold Vladimír Procházka, hospodský ze Záložny Viktor Sovič Arnošt Strýček, učitel Antonín Skála Luboš Černoch, posel Antonín Nožička). Průvodními slovy provázeli Pavla Večeřová, Bořek Žižlavský a Kamil Maděra. V dobových uniformách se představili nejen členové pořádající spolku, ale i příslušníci Střeleckého spolku Kroměříž a 3. pěšího pluku. O pravé vojenské občerstvení (guláš a pivo) se postarali Marek Pientok a Josef Gerža. Výstava fotografií, dokumentů a třírozměrných předmětů nabízí základní informace o příči- nách, vzniku, průběhu a konci války, rozšířené o bezprostřední dění v Buchlovicích. Převážná část expozice se ale věnuje buchlovickým hrdinům, jež prošli útrapami války, ev. zemřeli, i těm, kteří bojovali v zahraničním odboji, v legiích za samostatnost Československa. Výstavu doplňují italské politické karikatury odpovědných válečných strůjců císařů Viléma a Františka Josefa a autentické válečné kresby malíře Rudolfa Kratochvíla. -bž-, foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

15 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

16 Hájovna pod Buchlovem se proměnila v lesnické muzeum Lesy České republiky, s.p. slavnostně otevřely 24. října 2014 nové centrum environmentálního vzdělávání a lesní pedagogiky včetně malého muzea lesnictví a myslivosti Chřibů, které sídlí v objektu bývalé hájovny pod hradem Buchlovem. Opravu objektu za více než 5 miliónů Kč financovaly Lesy ČR z vlastních finančních prostředků, z Programu 2020 zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Vybavení muzea exponáty a audiovizuální technikou byly hrazeny z prostředků projektu Antostál oživujeme lesnícke tradicie, finančně podpořeného EU v rámci Programu příhraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Objekt dnešního centra a muzea sloužil dříve jako hájovna sídlo lesnického revíru (posledními stálými obyvateli hájovny byli členové rodiny revírníka Jana Karáska, kteří zde žili mezi léty ). Podle dostupných údajů se dokončení výstavby hájovny klade do roku Koncem 19. století obývali hájovnu nadlesní Ferdinand Dušek a poté Hubert Pelikán. Hlavní historické exponáty se nacházejí v tzv. fořtově kanceláři, která je vybavena obdobně jako ve třicátých letech minulého století. Návštěvníci v objektu uvidí exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní. Lesy ČR počítají s tím, že muzeum postupně doplní o další zajímavé předměty. Objekt se především stane místem pořádání populárně-naučných aktivit v rámci tzv. lesní pedagogiky pro děti všech stupňů škol. V sousedství centra je budováno menší Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů. Součástí programu otevření muzea byla i ukázka sokolnických dovedností na louce pod hradem a přednáška o lovecké hudbě v proměnách času. Prohlídky muzea pro veřejnost je možné na základě předchozí domluvy konkrétního termínu dojednat se zástupcem lesního správce Lesní správy Buchlovice, ing. Pavlem Zůbkem (tel.: , Z tiskové zprávy Lesů ČR Foto -bž- a archiv SPHB Hájovna s Berchtoldy v roce 1906 Nadlesní Ferdinand Dušek (kol. roku 1900) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

18 Folklorní studio Buchlovice v Moldávii část 3 Festival Bukovinská setkání Tento festival se každoročně pořádá ve více městech států Bukoviny (v letošním jubilejním 25. ročníku tento festival postupně hostilo Polsko, Moldávie, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko a Slovenské Turčianské Teplice). Nutno podotknout, že členové mužského sboru FS při této příležitosti oprášili i své pomalu zapomenuté taneční umění. Táhlé lyrické písně i ty rytmičtější, tance Podšable, Kloboukový, verbuňky to všechno mělo v Moldávii úspěch a mezi 23 soubory z pěti zemí jsme se rozhodně neztratili. Dokonce si nás moldavská televize vybrala pro přímý vstup v propagačním festivalovém sedmiminutovém šotu, který se opakoval ještě následující den ráno. Muzikanti ve složení Lojzík Zatloukal prim, Jan Maděrič basa, Jirka Záblatzký kontry, Pavel Popelka gajdy a příležitostně i Jirka Bukvic se svým cimbálem hráli často nejen spolu, ale i s muzikanty z mnoha jiných zemí a obohatili nás spoustou dobré muziky. V rámci festivalu jsme vystoupili v Kyšinevě, Straseni a Ialoveni. V sobotu byl během dne volnější festivalový program, v rámci kterého jsme mohli navštívit Národní etnografické muzeum. I zde jsme byli váženými hosty, kteří nemuseli platit vstupné, a na rozdíl od jiných nám byly přiděleny dvě milé průvodkyně. Možná to bylo i tím, že jsme sebou měli PhDr. Pavla Popelku, ředitele muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Zajímavá byla zejména velká expozice moldavské krojované svatby, vyobrazená na figurínách v životní velikosti, a také expozice krojů z různých zemí. Česká republika je zde zastoupena krojem z Chodska. Ve sklepních prostorách muzea jsou pak expozice věnované přírodě, zdejší krajině a vzdálenější historii Moldávie. Zaujala mne zde především obrovská kostra prehistorického živočicha, která vévodila jedné větší místnosti a vedle které byl člověk docela titěrný. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

21 Dobrých lidí je všude dost a písně spojují Na konec povídání o Moldávii jsem si nechal různá poděkování a zajímavá setkání. To, že pojedeme do této nepříliš probádané destinace, vymyslel náš kamarád, bývalý senátor a člen MS Josef Vaculík. Jménem všech účastníků zájezdu pak chci poděkovat zejména Ing. Evě Reinöhlové, která pracuje na českém velvyslanectví v Kišiněvě a která nám zajistila mnohé z našeho mimořádného programu. Také nás hned v úvodních fázích příprav tohoto putování přesvědčila, že i v době, kdy se v sousední Ukrajině rozhořel konflikt, je v Moldávii bezpečně a klid. Možná i kvůli ní bylo setkání na české ambasádě s naším velvyslancem Ing. Jaromírem Kvapilem velmi neformální. Zpívalo se dlouho a dokonce došlo i na tanec! Nutno také podotknout, že naše cestovní náklady na festival Bukovinská setkání byly spolufinancovány Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Říká se, že dobrých lidí je všude dost a písně spojují. Charakteristiku současné Moldávie vystihl jedinou větou vinař Pjotr, který při naší návštěvě u něj pronesl: Nikdy jsem nikde nebyl a svět neznám. Ale vím, že přestože je Moldávie chudá, je u nás dobře! Zmínit musím ještě setkání s moldavským národním umělcem Tudorem Ungureanu. Dal se s námi do řeči, protože ho velmi zaujaly moravské gajdy a chtěl je koupit. Poté, co nás všechny pozval domů, jsme pochopili měl velkou sbírku různých nástrojů a k tomu sen zbudovat malé muzeum. Uměl hrát snad na všechno od klavíru, přes strunné nástroje, různé fujarky, flétny a jiné dechové nástroje, až po ty podobné našim dudám. Strávili jsme spolu mnoho hodin, vzal nás také na lesní mýtinu s posezením u svého kamaráda nadlesního. Jen tak pro radost jsme vytáhli nástroje včetně cimbálu, zazpívali, zahráli, pobesedovali, ugrilovali jsme ryby, které pro nás Tudor připravil. A ještě když jsme odjížděli z Moldávie domů, neodpustil si přijet za námi na lesní křižovatku, aby se rozloučil. Kamarádi ještě jsem vám chtěl naposledy zahrát na tuto píšťalu, tu jsem minule zapomněl. To musíte slyšet! Jiří Raštica, foto FS Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

22 Na Kršlách Část buchlovských lesů za Holým kopcem směrem k hlavní silnici se nazývá na Kršlách. Dříve mně v hlavě vězelo, co slovo Kršle znamená. V jednom časopisu jsem se dočetla, že slovo krleš je staroslovansky zkomolené řecké náboženské úsloví Kyrie eleison. Tak jsem se rozhodla, že napíšu, jak asi mohl název této části lesa vzniknout. Mohlo to tak být, ale i nemuselo Více než před tisíci léty zde žili staří Slované a ona událost se stala v době přítomnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Staří Slované žili tehdy po celých českých zemích. Prý to byli pěkní lidé. Kaštanoví a tmavovlasí, přitom modroocí a přirozeně světlé pleti. Ženy i muži prý byli vysokých postav. Ženy měly dlouhé vlasy, které si zaplétaly do copů, a starší ženy si je obtáčely kolem hlavy. Nosily opléčka, jakési dlouhé košile s jedním ramínkem od jednoho ramene ke druhému. (Opléčka ještě pamatuji, nosily je stařenky.) Na nich košile s rukávy a plátěné suknice pod kolena. Na hlavách nosily bílé plátěné šátky. Muži i ženy nosili na nohou kožené opánky, přivázané šňůrkami k lýtkům. Muži byli silní a svalnatí. Oblékali přilehlé nohavice, košile z režného plátna a široké kožené opasky. Měli dlouhé vlasy, na spáncích spletené v malé copánky. Jejich šat byl podobný kroji nynějších podtatranských horalů. V zimě se odívali do kožešin, většinou ovčích, ale i medvědích a jiných srstnatých zvířat, co tu žila. Jedli maso z již tehdy pěstovaných zvířat i z těch, které ulovili. Jedli chlebové placky, jež pekli v pecích a kaši, kterou sladili medem. Pili medovinu. Byli pracovití, ale nebyli agresivní. Svou svobodu si dokázali ubránit. Také byli úspěšní země- Cesta loukami Kršlí k Hrobům BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

23 Louky Kršlí s hradem Buchlovem a Modlou od stupavských Stoliček dělci a řemeslníci. Dobře vyklučená a obdělaná pole jim dobře rodila a pečlivě opatrovaný dobytek jim dával dobrý užitek. Pěstovali koně, skot, krávy, ovce i kozy a uměli zpracovat mléko na sýr, máslo a tvaroh. V lesích lovili zvěř. Tkali konopné a lněné plátno, vydělávali kožešiny zvířat. Byli dobrými hrnčíři, s jejichž výrobky se setkáváme v našich muzeích. Vyráběli kvalitní zbraně přilby, kopí a sekyry. Slované byli dobří a stateční bojovníci. Prosluli jejich lučištníci a bojovníci se sekyrami. Odolávali nájezdům Avarů a jiných mongolských kmenů i Germánům. Měli své pohanské bohy, k nimž přinášeli oběti. Klaněli se Svantovítu, Perunovi. Morana byla bohyní smrti a zimy, Vesna bohyní jara, Velen bůh stád. Lada byla bohyní úrody. Později pokorně přijali víru pravého boha od věrozvěstů, jež jim přinesli i písmo. Tak se také možná stalo, že na vyklučené pasece pod Holým kopcem pokřtili věrozvěsti Slovany z okolí dnešního Buchlova. A chodili na toto místo sloužit křesťanskou pobožnost. Vzdání cti a díky bohu, i když byla pobožnost sloužena ve slovanském jazyce, bylo společné zvolání řeckého původu, totiž Kyrie eleison. Lidé si zvolání poté přizpůsobili na pouhopouhé krleš. Když se člověk po Kršlách prochází dnes a má alespoň trošku fantazie, může v ranním oparu uvidět majestátné postavy sv. Cyrila a Metoděje, kteří žehnají blízkým Slovanům, jejichž množství klečí před nimi. Oděni v režné plátno vzdávají úctu Bohu a prosí ho o požehnání voláním krleš, krleš, krleš. Od té doby uplynulo v řekách už hodně vody a uletělo hodně let. Lesní a lučinatá poloha však dodnes nese pojmenování Kršle, Na Kršlách. Zdenka Maršálková Foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více