BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014

2 Mariánský sloup na náměstí (Foto: A. Orlita)

3 Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Buchlovice, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 Pořadí kandidujících subjektů Název subjektu počet hlasů poměr hlasů v % ZVUK ,62 SDRUŽENÍ NEZ. KAN. BUCHLOVICE ,67 ČSSD ,03 KDU-ČSL ,56 ANO ,42 KSČM ,67 Složení zastupitelstva podle počtu dosažených hlasů Jméno a příjmení volební subjekt počet hlasů Ladislav Karásek, Ing. ZVUK Jiří Černý, Ing. ZVUK Bořek Žižlavský SNKB 539 Pavla Večeřová, Mgr. KDU-ČSL 402 Petr Dvořan KDU-ČSL 360 Bedřich Marek ZVUK Martin Tomešek, Ing. SNKB 329 Alois Jaroš, MVDr. ZVUK Oldřich Hudec SNKB 302 Zdeněk Zálešák, Ing. KSČM 281 Vítězslav Preclík, Ing. ČSSD 273 Hana Andrlová ČSSD 260 Antonín Strýček KDU-ČSL 254 Petr Cileček ČSSD 252 Pavel Mitáš, Ing. ANO Z celkového počtu zapsaných voličů se voleb zúčastnilo voličů. Volební účast činila 63,04 %. Výsledky 2. rozhodujícího kola senátních voleb, konaného ve dnech 17. a 18. října 2014 Jméno a příjmení volební subjekt poměr hlasů v % Ivo Valenta SsČR 58,22 Pavel Botek, Ing. KDU-ČSL 41,77 Volební účast činila 21,81 % oprávněných voličů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 1

4 Informace městyse Buchlovice Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice č. 58/2014 ze dne Rada městyse Buchlovice: schválila pronájem části pozemku městyse Buchlovice p.č. 378/14 (jiná plocha, ostatní plocha) o velikosti 27 m 2 v k.ú. Buchlovice, starosta ing. Jiří Černý seznámil ostatní členy rady s průběhem realizace projektu revitalizace zeleně ve Smraďavce a v centrální části Buchlovic. Vzhledem k nastalým komplikacím při realizaci projektu (časový skluz) proběhla schůzka mezi starostou městyse a zástupcem provádějící firmy OK GARDEN s.r.o. Praha. Rada po fyzické inventarizaci provedených prací schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne mezi městysem a firmou OK GARDEN o ukončení dalších prací s tím, že městys firmě uhradí finanční částku za skutečně kvalitně provedené práce ve výši ,75 Kč bez DPH a zároveň požádá o posunutí termínu přislíbené dotace Státního fondu životního prostředí ČR do , projednala žádost o směnu části pozemku p.č. 2914/1 ve vlastnictví městyse Buchlovice za stejnou výměru oddělenou z pozemků p.č. 2914/4 a 2899/16 v majetku žadatele z Drslavic s tím, že uvedenou směnu doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit, zaregistrovala žádost o začlenění pozemků p.č. 3181/3 (zahrada) a 1037 (orná půda) do nového územního plánu jako pozemky stavební žadatele z Buchlovic. Požadavek bude předložen budoucímu zpracovateli nového územního plánu městyse, schválila prodloužení nájemní smlouvy č. 1/2006 vč. pozdějších dodatků o nájmu veřejného prostranství parkoviště u tržnice a WC pro žadatele z Buchlovic za stávajících podmínek na období od do , tj. na 2 roky, schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory autokemp Smraďavka, pro žadatele Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o. s. na období 2 let, tj. od do , a to za stávajících podmínek, schválila znění smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Pazderová na částku 500 Kč bez DPH, HD GEO, s.r.o., Slavičín s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého podepsáním této smlouvy, schválila znění smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Buchlovice, příp. NN, Vašek na částku Kč, HD GEO, s.r.o., Slavičín s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého podepsáním této smlouvy, vzala na vědomí oznámení MUDr. Ivana Šplíchala, GYNORD BaB s.r.o. Boršice o změně jednatele firmy GYNORD BaB s.r.o. v měsíci září 2014, vzala na vědomí oznámení o konání shromáždění občanů na náměstí v Buchlovicích, v rámci předvolební kampaně týkající se voleb do Senátu ČR. Pořadatelem a oznamovatelem akce je Okresní organizace KDU-ČSL, Uherské Hradiště, projednala pachtovní smlouvu, uzavíranou podle 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na pronájem pozemků v majetku městyse Buchlovice (seznam pozemků v příloze smlouvy) mezi městysem Buchlovice a LUKROM plus s.r.o., Lípa, a schválila její zveřejnění obvyklým způsobem, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 2

5 Starosta městyse ing. Jiří Černý informoval další členy rady o přípravě realizace projektu Zahrada pro nás, my pro zahradu návrh zahrady MŠ Buchlovice v přírodním stylu. Otevírání obálek proběhlo Do výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu), které provádí IS Projekt, s.r.o. Uherský Brod, se přihlásily celkem 4 firmy: Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., Veselí n. Moravou, Benjamín s.r.o., Buchlovice, Florstyl s.r.o., Kunovice a Garden Moravia s.r.o., Dolní Němčí. Rada vzala informaci na vědomí. O dalším průběhu výběrového řízení bude rada informována. Kulturní kalendář listopad, prosinec Beseda o včelařství s promítáním úspěšného filmu VÍC NEŽ JEN MED Chřibští včelaříci, Miroslav Smatana, tel Československé kulturní centrum Vernisáž výstavy Svaté obrázky, kancionály Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Muzeum Podhradí Buchlovice Prasečí hody Petr Špalek, tel , Hospůdka u Špalka Rozsvěcování vánočního stromu Městys Buchlovice a Československé kulturní centrum Náměstí Svobody Vánoční dílny Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice, Mgr. Alena Mikulíková, Sál restaurace U Páva Připravuje se výstava prosba Na konci listopadu proběhne v Muzeu Podhradí vernisáž výstavy Kancionály a svaté obrázky. Máte-li doma, či někde na půdě staré svaté obrázky, stará vydání modlitebních knížek nebo kancionálů, budeme rádi, když je zapůjčíte k vystavení. Kontakty: Pavla Večeřová, Československé kulturní centrum Buchlovice (tel , nebo Bořek Žižlavský, Úřad městyse Buchlovice (tel , Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 3

6 Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 1/2014 ze dne Zastupitelstvo městyse Buchlovice: schválilo zvolení jednoho místostarosty, schválilo pětičlennou Radu městyse Buchlovice, určilo, že pro výkony funkcí starosty a místostarosty městyse budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, schválilo veřejný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady zvednutím ruky, zvolilo starostou městyse Buchlovice ing. Jiřího Černého, místostarostou městyse Buchlovice Bořka Žižlavského, zvolilo neuvolněné členy Rady městyse Buchlovice ing. Ladislava Karáska, ing. Martina Tomeška a ing. Zdeňka Zálešáka, zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné, zvolilo předsedou finančního výboru Oldřicha Hudce, zvolilo předsedou kontrolního výboru MVDr. Aloise Jaroše, stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: člen rady Kč, předseda výboru nebo komise Kč, člen výboru nebo komise 300 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540 Kč, předseda a členové komisí Rady městyse Buchlovice obdrží měsíční odměnu v případě, že se komise sejde 1 měsíčně na jednání, ze kterého bude pořízen zápis a bude předán Radě městyse Buchlovice, stanovilo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce, stanovilo, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce, schválilo delegaci zástupců městyse Buchlovice ing. Jiřího Černého starostu a Bořka Žižlavského místostarostu na valné hromady, členské schůze do obchodních společností a pověřilo je zastupováním městyse v orgánech těchto společností: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, IČO: , OTR, s.r.o., Masarykova 273, Buchlovice, IČO: , Lesní družstvo Osvětimany, Osvětimany 268, IČO: , dále delegovalo zástupcem městyse Buchlovice pro obchodní společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ing. Vítězslava Preclíka a zástupcem městyse Buchlovice pro Lesní družstvo Osvětimany ing. Martina Tomeška. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 4

7 Je po volbách Volby jsou největší svátek demokracie. Zvlášť to platí o těch komunálních. Protože se ukáže, jací jsme. Jak dovedeme ocenit práci těch, kteří řídili radnici v uplynulém období, a co teď většinou chceme. Ale také, co z toho je možné uskutečnit. Takto rozumně rozhodujeme, kteří zastupitelé budou odpovídat za své volební sliby a program, a kdo je bude kontrolovat z opozice. Volby mají dvě stejně důležitá dějství. V prvním se odevzdají a sečtou hlasy a vyhlásí se výsledky. Pak ovšem následuje jednání mezi pověřenými zástupci zvolených stran a rozhodnutí, kdo a jak bude řídit třeba městys Buchlovice v následujících letech. Je stejně tak důležité, co dokáže vyjednat schopná opozice. Jak říkával moudrý lidovec Msgr. P. Jan Šrámek: Dohodli jsme se, že se dohodneme. Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva, kde se všechny dohody a rozhodnutí potvrzují řádným hlasováním, musí mít nejen zákonem předepsaný program a pravidla jednání, ale musí mít také důstojný průběh. To samozřejmě záleží hlavně na chování všech přítomných. Je to vizitka jejich osobní slušnosti. Chování a jednání některých členů nového zastupitelstva Buchlovic a několika výtržníků z řad publika 5. listopadu 2014 v zasedací síni naší radnice ovšem působilo spíše jako pokus o programový převrat v poměru sil: 8 pro koalici, 7 pro opozici. Vzhledem k tomu, že z jednání byl pořízen zvukový záznam, může si kdokoliv tento fakt ověřit. Přesvědčit se, že chvílemi převládala nerozumná nenávist a neplatila žádná pravidla. Někteří opoziční zastupitelé se už ani nehlásili o slovo a podávali návrhy odporující zákonům i prosté logice a z publika dokonce vyskakovali jedinci, kteří všem skákali do řeči. Padala silná slova, urážky a obviňování z kriminálních činů. Nejhorší sprostoty snášel člen zastupitelstva, který na začátku řídil jednání, a po něm zastupitel, který se z dobrých důvodů rozhodl, že nehodlá kandidovat na funkci starosty. Někteří zastupitelé a diváci se mylně domnívali, že když kandidoval z 1. místa a získal nejvíc hlasů, musí být buďto starostou, nebo se vzdát mandátu a nebýt ničím. Divné je, že nás přitom v sále sedělo tolik, ale většinou jsme jenom mlčky ohromeně zírali. Kdo je tak starý jako já, může se jen stěží vyhnout srovnání popisovaných excesů s poměry, které u nás vládly do konce roku 1989, ale musím se přiznat, že ještě víc mi to připomínalo dokumentární filmy o fašistických kraválech. Je nesporné, že i komunální politika je souhrn prostředků, které se použijí k dosažení cíle. Musí být i v Buchlovicích, kde se všichni známe, veřejná angažovanost špiněna praktikami, které se teď používají v celostátní politice? A máme k tomu jenom mlčet, nebo tady už platí, že na hrubý pytel patří hrubá záplata? PhDr. Jaroslav Zapletal Vyšel nový kalendář Buchlovice 2015 Před polovinou měsíce listopadu vyšel nový stolní kalendář Buchlovice Kalendář, stejně jako loni, doprovází několik desítek barevných fotografií buchlovických autorů s tématikou buchlovických památek, společenských akcí, přírody atd. Kalendář navíc informuje o svozech odpadů a upozorňuje na některé kulturní akce příštího roku, jejichž termíny jsou již známé. Nový kalendář Buchlovice 2015 je k dostání v Turistickém informačním centru za 80 Kč. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 5

8 Z představení knihy o buchlovickém kroji Jak jsme vás už v minulém čísle zpravodaje informovali, městys Buchlovice vydal novou knihu autorů Ludmily Tarcalové, Pavly Večeřové a Bořka Žižlavského, nazvanou Buchlovický kroj v proměnách času. Představení knihy se uskutečnilo v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice 2. října v podvečerních hodinách. Součástí programu byla autogramiáda autorů. Tato reprezentační publikace o 190 stranách je k dostání za 299 Kč v buchlovickém Turistickém informačním centru a na několika místech v Uherském Hradišti. Neměla by chybět v žádné buchlovické knihovničce. Foto Zdeněk Skalička BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 6

9 Studánky prezentace a křest knih Kříže, kapličky, boží muka vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší krajiny. Pamatujeme to, co Ty pamatovat nemůžeš. To, že tu stojíme je na tomto místě hodno úcty. Okolní krajina by bez nás nebyla úplná. (Janík, K.) Tyto drobné sakrální stavby stojí v krajině odedávna a mají připomínat určité události. Další nezbytnou součástí krajiny jsou studánky. Členové expedice Chřiby na svých toulkách nalezli 220 studánek a pramenů v povodí osmnácti chřibských toků. Většina studánek má svá pojmenování a váží se k nim pověsti a zkazky. Autoři publikace Bořek Žižlavský a Jiří Blaha Chřiby studánky vyprávějí příběhy vydali již dva díly. Zúčastnila jsem se křtu a prezentace obou. První díl byl křtěn na Smraďavce, druhý na ranči v Kostelanech. Členové kroměřížské sekce Expedice Chřiby ve spolupráci s lesní správou Buchlovice asi 1,3 km od penzionu Bunč směrem na Brdo po červené značce vyčistili velmi starou roubenou studánku Metúdku. Turistovi studánku připomíná dřevěná poklona - obrázek Cyrila a Metoděje. Nedaleko kdysi vedla cesta k Roštínu. Studánku využívali pocestní. U ní se možná zastavil a občerstvil i sv. Metoděj, když nabíral sílu po svá putování Moravou. Po křtu 2. dílu knihy o studánkách se účastníci vydali ke Klimešově studánce. Pramení pod kopcem Kameňákem nad Kudlovickým potokem u Kostelan. Poblíž studánky stojí kamenný smírčí kříž, jakási dochovaná památka z období třicetileté války. Na jeho místě měl být zabit místní hajný švédskými vojáky, když tudy táhli a plenili Moravu. Autoři se členy expedice nasbírali velké množství přímého materiálu, literatury, pověstí, svědectví pamětníků a fotografií. Pro zajímavost a zpestření svými verši publikace obohatila i básnířka Ester Vratislavská, historička kyjovského muzea. Turista či návštěvník Chřibů, který bude procházet krásnou a jedinečnou krajinou, studánky vyhledá, nabere si do hrníčku a občerství se průzračnou vodou. Zaposlouchá se do zpěvu ptáků a šumění stromů. Uvědomí si, jak je důležité chránit to nejdražší přírodní bohatství vodu. Eva Hřibová Foto Ivo Hubík BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 7

10 Stránka Chřibských včelařů a včelaříků listopad v hodin POZVÁNKA DO KINA SÁL ČSKC BUCHLOVICE (stará škola u kostela) Pravidelnému čtenáři buchlovického zpravodaje určitě neunikla výzva z minulého čísla. Buchlovští včelaři připravili neformální besedu o včelařství a včelaření s promítáním nejúspěšnějšího švýcarského dokumentárního filmu všech dob, který byl vyznamenán četnými filmovými cenami senzační snímek film o velkých souvislostech a o lidech VÍC NEŽ JEN MED (More than Honey). Na besedu jsou zváni všichni jak aktivní příznivci včel, včelařství a včelaření, tak zejména ti, co ještě váhají kinokavárna to sice není, ale nějaké to medové občerstvení bude. Když vymřou včely, vymřou do čtyř let také lidé. řekl údajně Albert Einstein. O příčinách vymírání včel se ještě vedou dohady. Jedno je ale jisté, jde o víc než o pár kusů mrtvého hmyzu a o podstatně víc než o pouhý med. Více než třetina našich potravin závisí na opylení včelami. Odpovědi na tyto otázky hledá Markus Imhoof ve svém filmu u lidí, kteří žijí s včelami a z jejich produktů na obrovských mandlových plantážích v Kalifornii, u švýcarského včelaře v horách, u berlínského vědce zkoumajícího včelí mozek, čínské obchodnice s pylem a také u zabijáckých včel v arizonské poušti. Film pojednává o životě, o lidech a včelách, o píli a chamtivosti, o superorganismech a inteligenci roje. Po zhlédnutí tohoto filmu jsem uznal sílu a kvalitu českého modelu organizace včelařství. Za Chřibské včelaře a včelaříky Miroslav Smatana BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 8

11 Jak nakládat s topidly a komíny Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, pevná paliva či elektrické spotřebiče) a komíny. Kromě technických závad na nich má významný podíl i lidská neopatrnost či neznalost. Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění komínů a rovněž při užívání topidel si často počínají neopatrně. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v této oblasti je např. umístění hořlavých látek příliš blízko topidla. Svou roli hraje i fakt, že někteří občané, přešli z plynového nebo elektrického vytápění opět na topení pevnými látkami (dřevo, uhlí), aniž by tomu přizpůsobili komín. Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně nebo spáry v komíně. Častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin hoření. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry. Další informace se dočtete na: Charitativní koncert Buchlovice pomáhají Již třetí Charitativní koncert Buchlovice pomáhají se v neděli 12. října opět uskutečnil s cílem pomoci dívčímu sirotčince Girls Orphanage at Badulla na Srí Lance. Letošní patron koncertu pan Vladimír Doskočil, herec Slováckého divadla, předal Charitě šek tentokrát s částkou korun. Úřad městyse Buchlovice přislíbil tuto částku dorovnat do dvacítky. Misijní klubko opět připravilo pro návštěvníky pěkné odpoledne. V rámci koncertu vystoupila spousta účinkujících - Chrámový sbor při kostele sv. Martina v Buchlovicích, místní schóla, kvarteto zobcových fléten, recitátoři, sólistky na hoboj, saxofon a housle Lenka Slivková, Dominika Špalková a Aneta Šimonová, CM Pentla, CM Rubáš se sólistkou Barborou Tymrovou, dívčí sborek Děcek z Buchlovic s Mladou muzikou a sólistkou Pavlínou Šedovou, Buchlovjánek a FS Buchlovice. Velký dík patří Stanislavu Halodovi, který doprovodil na keyboard hned několik hudebních čísel. V přestávce koncertu bylo připraveno tradiční Misijní štrúdlování, na kterém se podílely jak členové a příznivci Misijního klubka, tak maminky a babičky dětí z Buchlovjánku. Za všechny děti, kterým tento počin bude k dobru, je třeba vyslovit velký dík všem, kteří přispěli ať už pořadatelskou činností, svým vystoupením, finančně či jakkoliv jinak! BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 9

12 Charitativní koncert BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

13 Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

14 Výstava o I. světové válce byla zahájena Slavnostní vernisáží v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice, v páteční podvečer 17. října, byla otevřena nová výstava Spolku podporovatelů historie Buchlovic (SPHB) za spoluúčasti městyse Buchlovice, nazvaná Buchlovjané v 1. světové válce. Začátek vernisáže patřil řízným pochodům v podání dechové hudby Buchlovjané, po kterém již začal hlavní program v poschodí muzea. Součástí programu byla předválečná scénka z buchlovického prostředí v podání členů Divadelní společnosti J. K. Tyla Buchlovice a přátel SPHB (Leopold Berchtold Vladimír Procházka, hospodský ze Záložny Viktor Sovič Arnošt Strýček, učitel Antonín Skála Luboš Černoch, posel Antonín Nožička). Průvodními slovy provázeli Pavla Večeřová, Bořek Žižlavský a Kamil Maděra. V dobových uniformách se představili nejen členové pořádající spolku, ale i příslušníci Střeleckého spolku Kroměříž a 3. pěšího pluku. O pravé vojenské občerstvení (guláš a pivo) se postarali Marek Pientok a Josef Gerža. Výstava fotografií, dokumentů a třírozměrných předmětů nabízí základní informace o příči- nách, vzniku, průběhu a konci války, rozšířené o bezprostřední dění v Buchlovicích. Převážná část expozice se ale věnuje buchlovickým hrdinům, jež prošli útrapami války, ev. zemřeli, i těm, kteří bojovali v zahraničním odboji, v legiích za samostatnost Československa. Výstavu doplňují italské politické karikatury odpovědných válečných strůjců císařů Viléma a Františka Josefa a autentické válečné kresby malíře Rudolfa Kratochvíla. -bž-, foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

15 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

16 Hájovna pod Buchlovem se proměnila v lesnické muzeum Lesy České republiky, s.p. slavnostně otevřely 24. října 2014 nové centrum environmentálního vzdělávání a lesní pedagogiky včetně malého muzea lesnictví a myslivosti Chřibů, které sídlí v objektu bývalé hájovny pod hradem Buchlovem. Opravu objektu za více než 5 miliónů Kč financovaly Lesy ČR z vlastních finančních prostředků, z Programu 2020 zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Vybavení muzea exponáty a audiovizuální technikou byly hrazeny z prostředků projektu Antostál oživujeme lesnícke tradicie, finančně podpořeného EU v rámci Programu příhraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Objekt dnešního centra a muzea sloužil dříve jako hájovna sídlo lesnického revíru (posledními stálými obyvateli hájovny byli členové rodiny revírníka Jana Karáska, kteří zde žili mezi léty ). Podle dostupných údajů se dokončení výstavby hájovny klade do roku Koncem 19. století obývali hájovnu nadlesní Ferdinand Dušek a poté Hubert Pelikán. Hlavní historické exponáty se nacházejí v tzv. fořtově kanceláři, která je vybavena obdobně jako ve třicátých letech minulého století. Návštěvníci v objektu uvidí exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní. Lesy ČR počítají s tím, že muzeum postupně doplní o další zajímavé předměty. Objekt se především stane místem pořádání populárně-naučných aktivit v rámci tzv. lesní pedagogiky pro děti všech stupňů škol. V sousedství centra je budováno menší Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů. Součástí programu otevření muzea byla i ukázka sokolnických dovedností na louce pod hradem a přednáška o lovecké hudbě v proměnách času. Prohlídky muzea pro veřejnost je možné na základě předchozí domluvy konkrétního termínu dojednat se zástupcem lesního správce Lesní správy Buchlovice, ing. Pavlem Zůbkem (tel.: , Z tiskové zprávy Lesů ČR Foto -bž- a archiv SPHB Hájovna s Berchtoldy v roce 1906 Nadlesní Ferdinand Dušek (kol. roku 1900) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

18 Folklorní studio Buchlovice v Moldávii část 3 Festival Bukovinská setkání Tento festival se každoročně pořádá ve více městech států Bukoviny (v letošním jubilejním 25. ročníku tento festival postupně hostilo Polsko, Moldávie, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko a Slovenské Turčianské Teplice). Nutno podotknout, že členové mužského sboru FS při této příležitosti oprášili i své pomalu zapomenuté taneční umění. Táhlé lyrické písně i ty rytmičtější, tance Podšable, Kloboukový, verbuňky to všechno mělo v Moldávii úspěch a mezi 23 soubory z pěti zemí jsme se rozhodně neztratili. Dokonce si nás moldavská televize vybrala pro přímý vstup v propagačním festivalovém sedmiminutovém šotu, který se opakoval ještě následující den ráno. Muzikanti ve složení Lojzík Zatloukal prim, Jan Maděrič basa, Jirka Záblatzký kontry, Pavel Popelka gajdy a příležitostně i Jirka Bukvic se svým cimbálem hráli často nejen spolu, ale i s muzikanty z mnoha jiných zemí a obohatili nás spoustou dobré muziky. V rámci festivalu jsme vystoupili v Kyšinevě, Straseni a Ialoveni. V sobotu byl během dne volnější festivalový program, v rámci kterého jsme mohli navštívit Národní etnografické muzeum. I zde jsme byli váženými hosty, kteří nemuseli platit vstupné, a na rozdíl od jiných nám byly přiděleny dvě milé průvodkyně. Možná to bylo i tím, že jsme sebou měli PhDr. Pavla Popelku, ředitele muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Zajímavá byla zejména velká expozice moldavské krojované svatby, vyobrazená na figurínách v životní velikosti, a také expozice krojů z různých zemí. Česká republika je zde zastoupena krojem z Chodska. Ve sklepních prostorách muzea jsou pak expozice věnované přírodě, zdejší krajině a vzdálenější historii Moldávie. Zaujala mne zde především obrovská kostra prehistorického živočicha, která vévodila jedné větší místnosti a vedle které byl člověk docela titěrný. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

21 Dobrých lidí je všude dost a písně spojují Na konec povídání o Moldávii jsem si nechal různá poděkování a zajímavá setkání. To, že pojedeme do této nepříliš probádané destinace, vymyslel náš kamarád, bývalý senátor a člen MS Josef Vaculík. Jménem všech účastníků zájezdu pak chci poděkovat zejména Ing. Evě Reinöhlové, která pracuje na českém velvyslanectví v Kišiněvě a která nám zajistila mnohé z našeho mimořádného programu. Také nás hned v úvodních fázích příprav tohoto putování přesvědčila, že i v době, kdy se v sousední Ukrajině rozhořel konflikt, je v Moldávii bezpečně a klid. Možná i kvůli ní bylo setkání na české ambasádě s naším velvyslancem Ing. Jaromírem Kvapilem velmi neformální. Zpívalo se dlouho a dokonce došlo i na tanec! Nutno také podotknout, že naše cestovní náklady na festival Bukovinská setkání byly spolufinancovány Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Říká se, že dobrých lidí je všude dost a písně spojují. Charakteristiku současné Moldávie vystihl jedinou větou vinař Pjotr, který při naší návštěvě u něj pronesl: Nikdy jsem nikde nebyl a svět neznám. Ale vím, že přestože je Moldávie chudá, je u nás dobře! Zmínit musím ještě setkání s moldavským národním umělcem Tudorem Ungureanu. Dal se s námi do řeči, protože ho velmi zaujaly moravské gajdy a chtěl je koupit. Poté, co nás všechny pozval domů, jsme pochopili měl velkou sbírku různých nástrojů a k tomu sen zbudovat malé muzeum. Uměl hrát snad na všechno od klavíru, přes strunné nástroje, různé fujarky, flétny a jiné dechové nástroje, až po ty podobné našim dudám. Strávili jsme spolu mnoho hodin, vzal nás také na lesní mýtinu s posezením u svého kamaráda nadlesního. Jen tak pro radost jsme vytáhli nástroje včetně cimbálu, zazpívali, zahráli, pobesedovali, ugrilovali jsme ryby, které pro nás Tudor připravil. A ještě když jsme odjížděli z Moldávie domů, neodpustil si přijet za námi na lesní křižovatku, aby se rozloučil. Kamarádi ještě jsem vám chtěl naposledy zahrát na tuto píšťalu, tu jsem minule zapomněl. To musíte slyšet! Jiří Raštica, foto FS Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

22 Na Kršlách Část buchlovských lesů za Holým kopcem směrem k hlavní silnici se nazývá na Kršlách. Dříve mně v hlavě vězelo, co slovo Kršle znamená. V jednom časopisu jsem se dočetla, že slovo krleš je staroslovansky zkomolené řecké náboženské úsloví Kyrie eleison. Tak jsem se rozhodla, že napíšu, jak asi mohl název této části lesa vzniknout. Mohlo to tak být, ale i nemuselo Více než před tisíci léty zde žili staří Slované a ona událost se stala v době přítomnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Staří Slované žili tehdy po celých českých zemích. Prý to byli pěkní lidé. Kaštanoví a tmavovlasí, přitom modroocí a přirozeně světlé pleti. Ženy i muži prý byli vysokých postav. Ženy měly dlouhé vlasy, které si zaplétaly do copů, a starší ženy si je obtáčely kolem hlavy. Nosily opléčka, jakési dlouhé košile s jedním ramínkem od jednoho ramene ke druhému. (Opléčka ještě pamatuji, nosily je stařenky.) Na nich košile s rukávy a plátěné suknice pod kolena. Na hlavách nosily bílé plátěné šátky. Muži i ženy nosili na nohou kožené opánky, přivázané šňůrkami k lýtkům. Muži byli silní a svalnatí. Oblékali přilehlé nohavice, košile z režného plátna a široké kožené opasky. Měli dlouhé vlasy, na spáncích spletené v malé copánky. Jejich šat byl podobný kroji nynějších podtatranských horalů. V zimě se odívali do kožešin, většinou ovčích, ale i medvědích a jiných srstnatých zvířat, co tu žila. Jedli maso z již tehdy pěstovaných zvířat i z těch, které ulovili. Jedli chlebové placky, jež pekli v pecích a kaši, kterou sladili medem. Pili medovinu. Byli pracovití, ale nebyli agresivní. Svou svobodu si dokázali ubránit. Také byli úspěšní země- Cesta loukami Kršlí k Hrobům BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

23 Louky Kršlí s hradem Buchlovem a Modlou od stupavských Stoliček dělci a řemeslníci. Dobře vyklučená a obdělaná pole jim dobře rodila a pečlivě opatrovaný dobytek jim dával dobrý užitek. Pěstovali koně, skot, krávy, ovce i kozy a uměli zpracovat mléko na sýr, máslo a tvaroh. V lesích lovili zvěř. Tkali konopné a lněné plátno, vydělávali kožešiny zvířat. Byli dobrými hrnčíři, s jejichž výrobky se setkáváme v našich muzeích. Vyráběli kvalitní zbraně přilby, kopí a sekyry. Slované byli dobří a stateční bojovníci. Prosluli jejich lučištníci a bojovníci se sekyrami. Odolávali nájezdům Avarů a jiných mongolských kmenů i Germánům. Měli své pohanské bohy, k nimž přinášeli oběti. Klaněli se Svantovítu, Perunovi. Morana byla bohyní smrti a zimy, Vesna bohyní jara, Velen bůh stád. Lada byla bohyní úrody. Později pokorně přijali víru pravého boha od věrozvěstů, jež jim přinesli i písmo. Tak se také možná stalo, že na vyklučené pasece pod Holým kopcem pokřtili věrozvěsti Slovany z okolí dnešního Buchlova. A chodili na toto místo sloužit křesťanskou pobožnost. Vzdání cti a díky bohu, i když byla pobožnost sloužena ve slovanském jazyce, bylo společné zvolání řeckého původu, totiž Kyrie eleison. Lidé si zvolání poté přizpůsobili na pouhopouhé krleš. Když se člověk po Kršlách prochází dnes a má alespoň trošku fantazie, může v ranním oparu uvidět majestátné postavy sv. Cyrila a Metoděje, kteří žehnají blízkým Slovanům, jejichž množství klečí před nimi. Oděni v režné plátno vzdávají úctu Bohu a prosí ho o požehnání voláním krleš, krleš, krleš. Od té doby uplynulo v řekách už hodně vody a uletělo hodně let. Lesní a lučinatá poloha však dodnes nese pojmenování Kršle, Na Kršlách. Zdenka Maršálková Foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy. Pranostiky na únor:

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy. Pranostiky na únor: Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 22. únor 2012 Zámecké listy Pranostiky na únor: Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Kulturní události v obci

Kulturní události v obci čtvrtletník září 2009 vydává Obec Šabina IČ: 00573159 reg.č. MK ČR E 17783 Kulturní události v obci Šabina oslavila v letním období 700 let od první písemné zmínky o obci bohatým kulturním programem, a

Více

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8 Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 27. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 18.00 hodin Usnesení IV/55 ZO určilo ověřovatele zápisu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 03.11.2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy (dále též jako zastupitelstvo

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více