Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/ ROP STŘEDNÍ ČECHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/49.01066 ROP STŘEDNÍ ČECHY"

Transkript

1 Městys Cerhenice čtvrtletník léto 2013 Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/ ROP STŘEDNÍ ČECHY R ( ) zhovor R ( ) zhledů: se starostou Markem Semerádem o rozvoji i problémech městyse Dlouhodobě zastáváte řadu funkcí, z nichž ani jedna se nedá nazvat nenáročnou. Jak se vám daří vše skloubit? Daří, ale nejvíce to bohužel odnáší moje rodina. Nicméně všichni jistě vědí, že mou prvořadou funkcí je funkce starosty Cerhenic. Zde jsem se narodil, žiji zde s celou svou rodinou, zkrátka je to pro mě místo, které je mým skutečným domovem. A pravý domov má člověk v životě jen jeden. Proto je pro mě práce pro Cerhenice a jejich obyvatele nejen zaměstnáním, ale i tím, co dělám opravdu rád. Pro Cerhenice i okolní obce, třeba Cerhýnky? To se rozumí samo sebou. Cerhýnky rozhodně nezanedbáváme, plánujeme další rozvoj této obce. Aktuálně máme stanovené cíle do roku 2015, kdy chceme Cerhýnky kompletně odkanalizovat. V tomto pololetí se dodělávaly přípojky ještě k několika domům, v současné době je v Cerhýnkách dokončeno zhruba čtyřicet přípojek. Rekonstrukce místních komunikací Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/ ROP STŘEDNÍ ČECHY ))) str. 2 )

2 Starosta Marek Semerád s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem, který ze svého fondu přispěl 200 tisíci korunami na vybavení cerhenické školy. ( str. 1 ((( V Cerhýnkách chceme věnovat zvýšenou pozornost čistotě obce a podobným záležitostem, na které občané poukazovali. Proto jsme pro Cerhýnky zaměstnali pracovníka Josefa Jecha ml. Stará se o sekání trávy, údržbu chodníků apod. Co letos čeká Cerhenice? Největší akcí je výstavba vodovodu. Termín byl kvůli zdržení na straně Státního fondu životního prostředí posunut do března To by měl být vodovod skutečně kolaudován. Druhou investiční akcí je dokončení fotbalového hřiště. Je velmi pěkné a chtěl bych zdůraznit, že jeho užívání je pro obyvatele Cerhenic a spádových obcí zdarma. Pro ostatní uživatele platí stanovený ceník. Trochu proti nám hrálo počasí, byla dlouhá zima, pak povodně a pak zase sucho. Takže trávě se příliš nedařilo i kvůli (úspěšně) reklamovaným problémům na závlahovém systému. Koupili jsme traktůrek na sekání a správce hřiště se mu opravdu pilně věnuje. Udělali jsme všechna opatření k tomu, aby hřiště bylo zcela v pořádku. Další akcí je výstavba komunikací v ulicích Školská, Zámecká a U Staré školy. Obyvatelé se nás nezřídka dotazují, proč se dělaly zrovna tyto komunikace. Je to proto, že právě na tyto silnice jsme mohli získat dotace. Při vyhodnocování žádostí o dotace hrálo totiž hlavní roli, zda komunikace vedou k nějakému významnému bodu obce, např. úřadu, škole, zdravotnímu středisku. A komunikace, které do žádosti zařadily Cerhenice, vedou. Narozdíl třeba od komunikací, na které žádala sousední Velim. Nicméně chtěl bych závazně prohlásit, že po vybudování vodovodu hodláme v roce 2015 a 2016 opravit i ostatní komunikace. Vodovod je poslední inženýrská síť, která tomu ještě brání. Dále se městys dohodl se Středočeským krajem na budoucím bezúplatném převodu pozemků v ulici 1. máje, kde bychom chtěli pokračovat v budování chodníků, které vedou podél krajské silnice. Tím už se dostávám k investicím, které by měl u nás v Cerhenicích provádět kraj. V první řadě se jedná o opravu průtahu. Nová komunikace povede napříč Cerhenicemi, Ratenicemi a Velimí, od silnice I/12 až k přípojce na dálnici. Momentálně kraj vybírá generálního zhotovitele stavby. Druhou krajskou investicí budou bezpečností a environmentální úpravy dopravy, jež budou spočívat ve vybudování radarů a několika světelných přechodů. V tomto ohledu by Cerhenice měly mít do roku 2014 co do komunikací opravdu velký náskok. Dále plánujeme vybudování nového dětského hřiště v parku Květoslavy Šátkové. Chceme také zateplit budovu úřadu městyse a mateřské školy a změnit systém vytápění z elektřiny na vytápění tepelným čerpadlem. Dále bychom ve spolupráci se Středočeským krajem rádi vybudovali v našem městysi ekologické centrum, které by sloužilo školám a školkám z širokého okolí. Při této příležitosti by se opravila síň Blanky Waleské. Pokračuje budování elektrické nabíjecí stanice na náměstí Míru před síní Blanky Waleské. Se starostou Plaňan plánujeme uzavření silnice mezi Radimkem a Plaňanami, přičemž by tato komunikace měla sloužit jen pro pěší a na vrcholu na hranici katastrálních území Cerhenic, Radimku a Plaňan by měla vyrůst rozhledna. Rádi bychom na ni získali evropskou dotaci. Pokračuje budování informačního centra vedle staré pošty. Díky dotaci Středočeského kraje bude sloužit návštěvníkům i občanům našeho městyse nejen k informacím o Bitvě u Kolína a navíc opravíme budovu bývalé restaurace U Brůžka. Měli bychom samozřejmě zájem na spoustě dalších investičních akcí, ale jsme omezení rozpočtem. Kvůli špatné ekonomické politice vlády výrazně klesly příjmy obcí. Nicméně přesto se Cerhenice rozvíjí velmi pěkně. Máte vůbec také největší potíže? Jistěže máme, v každé obci je něco, co její vedení i obyvatele trápí. U nás je to na prvním místě stále cerhenický zámek. Tedy soukromý objekt. S majiteli se stále snažíme jednat, a to ve dvou rovinách. První je naše žaloba, aby nám prodali polovinu pozemku pod tzv. konírnou a polovinu pozemku pod bývalou klubovnou mládeže. Protože jinak s nimi nemůžeme dělat vůbec nic. Tento spor se táhne už 20 let. Proto jsem se jako starosta rozhodl k podání žaloby, aby snad věci konečně nabraly spád. Druhou rovinou problému jsou úvahy o koupi zámku. Jistý spolumajitel navrhoval kupní cenu osm milionů. To ovšem logicky není v silách našeho městyse zaplatit. Nepovedlo se nám najít ani žádný dotační titul, který by nám s koupí památky pomohl. Navíc koupě zámku je jedna věc a případné další využití a opravy další. Tedy další nemalé výdaje, které obecní kasa sama rozhodně neutáhne. Řešíme také potíže s rekonstrukcí schodiště ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Církev za podpory městyse a hlavně Středočeského kraje kostel postupně opravuje, ale schodiště je stále ve špatném stavu. Chceme se na něj zaměřit a během příštího roku, věřím, konečně opravit. Dalším, bohužel také tradičním problémem je cukrovar. Opět se jedná o soukromý objekt. Pravidelně s majitelem pozemku jednáme a hledáme řešení, které by areál zrevitalizovalo. Musím majiteli poděkovat, že se zachoval solidně, ))) str. 3 ) (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 2 3)

3 ( str. 2 ((( Vážení spoluobčané, když byly byty Na Palouku zaplavené, a umožnil nám zbourat část bývalého cukerního skladu. Stejně tak jsme už snad dospěli ke společné řeči, co se týče výstavby bytů Za Štěpnicí. Dále bych chtěl zmínit jednání s Českými drahami o tom, aby se v Cerhenicích vybudovala protihluková stěna, jež by snížila hlukovou zátěž u domů, které jsou v bezprostřední blízkosti železnice. Nyní se jednání posunula kupředu. Je samozřejmě i celá řada problémů, na kterých průběžně pracujeme, například údržba kanalizace, kterou řešíme s VAK Nymburk, jednání s firmou VODOS o napojení k přivaděči atd. Chtěl byste závěrem něco vzkázat obyvatelům Cerhenic? Rád bych se všem občanům omluvil za to, že investiční boom v našem městysi jim dočasně přináší určitá omezení a problémy zvláště třeba při deponiích asfaltu apod. Prosím o trpělivost a pochopení, při takto rozsáhlé investiční výstavbě se nedá vše zvládnout ku spokojenosti úplně všech obyvatel, byť se o to ze všech sil snažíme. na základě toho, že v našem městysi již určitý čas probíhá výstavba veřejného vodovodu, který by měl posunout kvalitu našeho každodenního života o určitý stupeň výše, rád bych Vás tímto dopisem informoval o průběhu této výstavby. Práce probíhají v podstatě dle harmonogramu, který vypracovala společnost Zepris s. r. o. zhotovitel stavby, i když se na jejich průběhu a mírném zpoždění podepsaly povodně, které postihly Českou republiku. Přesto jsme se nijak od výše zmíněného harmonogramu neodchýlili a drobné změny jsou jen v postupu prací s ohledem na ulice, tzn. že se občas některá ulice z důvodů technicko-technologických dočasně vynechá a naopak. Přestože není snadné dodržet při pokládání vodovodu všechny normy a postupy, protože se občas vyskytne v plánované trase neočekávané archeologické či technické nálezy, snažíme se práce sladit s každodenním životem našeho městyse a v co nejmenší míře narušovat vaše každodenní povinnosti, potřeby a soukromí. Je celkem zřejmé, že občas musí dojít k určitým excesům a za ty se Vám velice omlouvám. Ke stavebním pracím bych chtěl uvést, že je dodržována hloubka položení vodovodního potrubí, která sleduje niveletu terénu. Práce jsou roz děleny na cca 2 fáze, přičemž: 1. fáze je výstavba vodovodu v Cerhenicích a 2. fáze je výstavba přivaděče vody s vodojemem. Na veřejném vodovodu v Cerhenicích jsou provedeny práce v délce cca m. Na přivaděči jsou práce provedeny zhruba v délce 490 m a připravuje se výstavba vodojemu. Firma Zepris s. r. o. z hlediska technologie provádí standardní postupy jak kladení vodovodního potrubí, tak i umísťování hydrantů a vodovodních šoupat. Chtěl bych vyjádřit tímto dopisem ještě jednou dík občanům za jejich trpělivost při provádění prací a požádat o dodržování dopravního značení tak, aby zhotovitel mohl zdárně a rychle realizovat stavbu. S pozdravem Váš starosta

4 Zprávy ze zasedání ZM Cerhenice ze dne č. j. 07/2013 )) Schválení zemních prací odbagrování a vyčištění vodního koryta Káča v lokalitě Za Štěpnicí dle cenové nabídky ve výši , Kč od firmy V. Š., Poděbrady )) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S (změna parkovacích míst) s firmou Silmex s. r. o., České Budějovice (zakázka: Rekonstrukce místních komunikací městys Cerhenice ) )) Informace o slavnostním otevření sportovního areálu Cerhenice )) Schválení zajištění propagačních materiálů (knihy, vlaječky, vlajka...) a kulturní program k 90. výročí založení TJ Olympie Cerhenice )) Schválení zájemců ze strany studentů o letní brigádu při městysi Cerhenice )) Informace o realizaci elektronické aukce konané dne pro městys Cerhenice na zemní plyn )) Bere na vědomí dopis od spolumajitelů č. p. 1 na odkoupení ½ nemovitostí pozemku st. ½ a č. p. 49 )) Schvaluje objednávku č. 28/2013 )) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu dokončení stavby) u zakázky Výstavba veřejného vodovodu Cerhenice )) Bere na vědomí informaci o výstavbě protihlukové stěny ulice Antonína Hampla )) Bere na vědomí ukončení DPP s termínem do )) Bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ Cerhenice o přijetí dotace z fondu hejtmana Stř. kraje ( , Kč na vybavení sborovny a MŠ) )) Schvaluje snížení nájmu ve výši 30 % u bytu č. 7 v CHB č. p. 500 )) Schvaluje závěrečný účet městyse Cerhenice za rok 2012 )) Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Cerhenice za rok 2013 )) Schvaluje nový ceník pečovatelské služby )) Schvaluje nové Smlouvy o nájmu chráněného bytu v č. p. 500, ul. Školská, včetně nových evidenčních listů )) Bere na vědomí stížnost obyvatelů obecních bytů v lokalitě Na Palouku a pověřuje místostarostu jejím vyřízením )) Schvaluje pro nájemce bytů v č. 1 a 3 v č. p. 504, 505 a 506 v lokalitě Na Palouku z důvodu záplavy neplacení dvou měsíčních nájmů )) Schvaluje, že od do z důvodu vysoušení postižených prostor záplavou bude provedeno vyúčtování nákladů (elektřina, vodné a stočné, plyn) na městys Cerhenice )) Schvaluje pro nájemce bytu č. 1 v č. p. 507 v lokalitě Na Palouku z důvodu záplav neplacení jednoho měsíčního nájmu Z úvodního setkání občanů s projektem e-aukce pro domácnosti, kde byly poskytnuty informace o celém projektu. e-aukce přinesly úsporu 30 % Rozhodnutí uspořádat elektronické aukce na dodavatele energií bylo moudré. Cerhenice jsou první obcí na Kolínsku, která se pustila do elektronických aukcí. A ukázalo se, že to bylo ze strany starosty Marka Semeráda rozhodnutí moudré. Hned první akce přinesla až nad očekávání dobrý výsledek. Elektronická aukce na dodavatele energií pro budovy městyse (škola, školka, úřad městyse) vynesla úsporu zhruba 30 %. Elektronickým aukcím jsme po výborných zkušenostech Říčan věřili, věděli jsme, že přinesou úsporu, ale že hned napoprvé až takto vysokou, to jsme ani nečekali, pochvaluje si starosta Marek Semerád. Městys hledal prostřednictvím elektronické aukce levnějšího dodavatele plynu i elektřiny. U každé komodity jsme ušetřili cca 30 procent, což při přibližně půlmilionovém rozpočtu představuje úsporu zhruba 170 tisíc korun, upřesnil starosta. Cerhenice tuto možnost úspory nevyužily jen pro obecní budovy, ale nabídly ji také jednotlivých rodinám. Přihlásilo se kolem pěti desítek domácností, upřesnila Linda Fialová, obchodní managerka společnosti, která e-aukce pro městys zajišťuje. Další e-aukce se uskutečnila 30. července. V druhé polovině srpna si pak lidé budou moci na kontaktním místě, tedy na úřadu městyse, vyzvednout smlouvy s novými, levnějšími dodavateli. Kdo z již přihlášených nestihl do potřebného termínu dodat podklady nebo kdo si vstup do e-aukce rozmyslí ještě v budoucnu, měl by mít stále šanci. V e-aukcích chceme pokračovat, říká starosta Semerád a vybízí obyvatele, aby to zkusili. I na případu obecního majetku je vidět, že to funguje, dodává. Ostatně větší zájem lze očekávat až po prvních aukcích, tedy poté, co lidé uvidí konkrétní výsledek třeba zrovna u svých sousedů. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 4 5)

5 Povodně 2013 Bohužel i rok s třináctkou na konci přinesl lidem pohromu v podobě povodní a ani náš městys nebyl ušetřen. Především bych chtěl poděkovat všem, kteří v době povodní pomohli. A to hasičům, kteří odvedli skutečně vynikající práci, a ukazuje se, že investice do hasičského sboru, které jsme v posledních deseti letech za mého působení ve funkci starosty vynaložili, nebyly rozhodně marné. Hasiči odvádí vynikající práci a musím říct, že jsou to skutečně muži na svém místě, řekl starosta Marek Semerád. Chtěl bych poděkovat také všem občanům, kteří neváhali a přišli pomoct, když jsme řešili povodňovou situaci v lokalitě bytů Na Palouku, uvedl. Snažíme se z proběhnuvších událostí poučit, aby se podobné věci v budoucnu neopakovaly, vysvětlil starosta důvody zemních prácí, jichž se zhostila firma Štolc z Poděbrad, a to v lokalitě U Štěpnice u potoku Káča. Zde se prohlubuje koryto a řeší se i nefunkční dešťová kanalizace. Právě zde totiž voda špatně odtéká, což bylo jednou z příčin vyplavení domů Na Palouku. Oslovili jsme firmu pana Kadlečka, aby nám pomohla situaci Na Palouku vyřešit. Povodňové problémy přišly proto, že výrazně stoupla hladina spodní vody, a to v celých Cerhenicích, takže se to budeme snažit řešit komplexně. U dvou domů byly vykopány sondy, na jejichž základě stanovíme další postup prací, doplnil Marek Semerád s tím, že městys má svůj majetek pojištěný, takže Česká pojišťovna již vyplatila pojistné. Škody byly v řádu statisíců. Pokryje je pojistné a příspěvek Středočeského kraje, který dostávají všechna města a obce, jež záplavy postihly. V našem městysi si záplavy vyžádaly i oběť nejtragičtější. Lidský život. Zaplatil jím mladý muž z Východočeského kraje při své práci, když se vypravil pomoci do zaplavených oblastí. K tragédii došlo 3. června v areálu bytů Na Palouku. Muž šel do zatopené trafostanice, po zásahu elektrickým proudem byl na místě mrtev, uvedla mluvčí středočeské záchranky Tereza Janečková. Poděkování Vážený pane starosto, veliké poděkování za velikou pomoc při povodních i po povodních, za jejich péči, pomoc, starostlivost a tím všechno spojeno. A to si dovolím jmenovitě, byli tu jenom pro nás i přesto, že jsou pracovně vytíženi. Přesto pomáhali i 24 hodin. )) PhDr. et Bc. Marek Semerád )) p. Lenka Mlynářová )) p. Marie Malá )) p. Hanuš (starší) )) p. Hanuš (mladší) )) p. Kulhánek a zároveň paní z denního stacionáře, bohužel jméno a příjmení neznáme. A samozřejmě veliké děkujeme rovněž hasičům a dobrovolníkům. Děkujeme z Palouku 506, rodina Čadkova

6 V parku Květoslavy Šátkové vyroste dětský ráj v keltském stylu Pod názvem zahradní hřiště plánuje městys velké úpravy v parku Květoslavy Šátkové. Vyrůst by zde mělo hřiště se zaměřením na přírodní tématiku sloužící pro seznámení dětí předškolního věku s pěstitelskou a chovatelskou činností a budování jejich vztahu k přírodě. Hned u vchodu dětské návštěvníky přivítá vstupní keltská brána, skutečně replika dřevěné vstupní brány jako odkaz na keltská opida v okolí. Tvořit ji budou dvě věžové zastřešené konstrukce z dřevěných kůlů rozepřené vodorovným podepřeným dřevěným kůlem a vlastní dvoukřídlovou bránou z půlkuláčů. Uvnitř opida děti naleznou tolik atrakcí a zajímavostí, že by to mohlo Cerhenickým závidět i kdekteré větší město. V přístřešku na ně budou čekat domácí zvířata, ale i zvířata divoká chovaná v zajetí. Zdejší zahrádku budou tvořit samostatné záhony ohraničené proutěnou nebo trámovou konstrukcí a děti zde uvidí i si samy vyzkouší pěstování zeleniny bez chemických přípravků, ponechání plevele na záhonech jako přirozené ochrany zeminy před odpařováním vody atd. Oblíbeným bude jistě i přestavitelný labyrint, konstrukce tvořená dřevěnými rámy, na kterých budou na dřevěných otočných dubových tyčích zavěšeny flexibilní otočné desky, takže bude možné vytvářet labyrinty různých úrovní obtížnosti na ploše téměř 60 čtverečních metrů. V opidu vznikne i Cerhenická koza. Co že to je? Vlastně obdoba Trojského koně. Dřevěný herní prvek připomínající kozu samonosná dutá konstrukce s dřevěnými koly a imitací hlavy s rohy. A samozřejmě se s ním bude možné pohybovat po areálu. Prvek klade hlavní důraz na přijatelné objasnění MEMŮ (z generace na generaci předávané elementy kultury), vysvětluje starosta Marek Semerád. Zájemci tu naleznou také zázemí pro keramickou dílnu pro práci s jílovitou hlínou s možností vytvořit jednoduché stavební prvky, třeba nepálená cihly. Nedaleko pak vyroste jezevčinec. Jím se nemyslí chovná stanice malých chlupáčů, ale konstrukce z dřevěných kůlů tvořící tunel 800 krát 800 mm dlouhý zhruba dva metry zasypaný zeminou. Tunel bude součástí trasy areálového chodníku. Ten příchozí zavede mimo jiné i do pralesa, který se bude rozprostírat na ploše 200 čtverečních metrů. Bude to skutečně divoce rostoucí neudržovaný porost s polomy, vývraty, pařezy a třeba i hnijícími kmeny. Z pralesa budou moci děti vykouknout třeba u žabího jezírka nebo u stanoviště poznávání dřevin. Chybět nebude totem zdobený zvířecími a rostlinnými motivy, který bude zároveň sloužit jako vertikální prvek slunečných hodin. Na přilehlém terénu bude z kamenů vytvořen ciferník, aby vrhaný stín od totemu ukazoval čas na kamenném ciferníku. Nejen na něj, ale i na celý areál se děti budou moci podívat pěkně z výšky, tedy z plánované vyhlídky. Jedná se o kůlovou konstrukci se dvěma plošinami a dřevěným schodištěm, popsal starosta Semerád s tím, že středem konstrukce povede kůl, na kterém bude na vrcholu umístěna vrtule malé větrné elektrárny. Vyrobená elektrická energie bude použita pro chod čerpadla v žabím jezírku. Z výšky koruny stromů tak děti uvidí třeba i památkově chráněný strom javor babyka (Acer campestre), který se nachází zhruba 30 metrů od vyhlídky. V dalším objektu, který bude sloužit také jako sklad nářadí, se budou moci příchozí schovat před nepřízní počasí a za pěkného počasí tu dokonce i přespat pod širákem po opečení buřtíků na kruhovém ohništi ohraničeném plochými kameny a posezení na opracovaných půlkách borových kmenů. A to bude uprostřed přírody všem jistě chutnat, když k tomu ještě opodál z divoké zahrady budou cvrlikat ptáci a v létě se ozývat cvrčci. Divokou zahradu budou tvořit volně rostoucí seskupení keřů jako šípek, černý bez, akát, trnka, plané jablko apod. Poslouží dětem k objasnění funkce volně rostoucích rostlin jako ochrana pro drobné živočichy a ptactvo při hnízdění, popsal starosta. Výroba, montáž a provedení jednotlivých herních prvků a staveb bude samozřejmě realizováno firmou, která má k tomuto potřebná oprávnění, atypické prvky budou samostatně certifikovány akreditovanou laboratoří pro použití v předškolních zařízeních. Celé zahradní hřiště, či chcete-li zahradní školka, se bude rozprostírat na ploše téměř šest a půl tisíce čtverečních metrů. rozmístění jednotlivých si můžete prohlédnout přímo ve výkresu projektu: SO-01 Vstupní keltská brána SO-02 Přístřešek (domácí zvířata) SO-03 Zahrádka SO-04 Přestavitelný labyrint SO-05 Cerhenická koza SO-06 Přístřešek keramika SO-07 Jezevčinec SO-08 Prales SO-09 Žabí jezírko SO-10 Ochrana lesa (poznávání dřevin) SO-11 Totem + sluneční hodiny SO-12 Vyhlídka SO-13 Přístřešek SO-14 Ohniště SO-15 Divoká zahrada SO-16 Mobiliář SO-17 Areálové chodníky SO-18 Areálový vodovodní rozvod SO-19 Areálový rozvod elektro SO-20 Terénní úpravy SO-21 Zeleň (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 6 7)

7 ZEM. SO-21 ZEM. SO-08 SO-15 SO-10 SO-12 SO-06 SO-17 SO-21 SO-07 SO SO-14 SO-04 SO-16 SO-09 SO-17 SO-11 SO-21 SO-3.3 SO-05 SO-01 SO-3.2 SO-3.1 SO-16 SO SO-21 SO-18 SO BET.PANELY 886 CHODNÍK stručně: 1061 )) Starosta Marek Semerád chválí pracovní četu za údržbu hřiště, úklid obce apod. Mateřská škola, školní jídelna a budova úřadu městyse se dočkají zateplení Městys plánuje zateplení mateřské školky, školní jídelny a úřadu. Na všechny objekty byl už zpracovaný energetický audit, na jehož základě se stavební firma pustí do zateplení obvodového pláště, ostění, parapetů, nadpraží oken, dveří, zateplení soklu atd. Výsledkem by měly být nejen nižší náklady na vytápění, ale i vyšší komfort pro děti i personál. Stavební firma se bude při bouracích a vrtacích pracích snažit omezit hlučnost a prašnost a zároveň tyto práce organizovat tak, aby co nejméně narušovaly svoje okolí. )) Městys najali 13 brigádníků z řad studentů na údržbu obce. Zájem byl větší, ale nemohli jsme vyjít vstříc všem. Je to náš sociální program, jak vytvořit možnost brigády, kterých se obecně nedostává, a studenti si o prázdninách mohli přivydělat, uvedl starosta Marek Semerád. )) Zastupitelstvo rozhodlo, že městys nebude žádat o dotaci na rekonstrukci požární nádrže v Cerhenicích, protože ji pronajal s jednoroční výpovědní dobou na 25 let panu Zámišovi. Ten se zavázal, že zde provede úpravy.

8 Městys opravil čtyři ulice Městys zrekonstruoval čtyři místní komunikace, a to ulice Františka Horela (pod ZŠ), Školská (pod obecním úřadem), U Staré Školy a Zámecká. Na základě projektové dokumentace zpracované firmou AZ PROJECT Kolín práce prováděla ve výběrovém řízení vybraná vítězná firma SILMEX s. r. o., České Budějovice. Staveniště bylo firmě předáno jako celek již koncem listopadu 2012, ale kvůli nevhodným klimatickým podmínkám pro tento druh stavby byl začátek zemních prací i celá realizace akce po dohodě přesunuta na rok 2013 s tou podmínkou, že termín dokončení a předání hotového díla se nemění, řekl starosta Marek Semerád. Práce tak začaly v dubnu a do konce června bylo hotovo a zkolaudováno. Postup prací byl poněkud zpomalen ještě vytrvalými dešti zpočátku měsíce června, ale přesto byl dohodnutý zkrácený termín ze strany zhotovitele dodržen a stavba byla předána bez viditelných vad a nedodělků dne Drobné terénní úpravy včetně vyklizení staveniště bylo provedeno do , dodal technický dozor investora Jaroslav Musil. Městys Cerhenice požádal o poskytnutí finanční dotace pro tuto stavbu krajský úřad z Regionálního operačního programu, uvedl starosta Semerád. Celková nabídková a odsouhlasená cena za stavbu činí včetně daně korun. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 8 9)

9 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích Cerhenice se koncem roku 1690 staly majetkem rodu Sternbergů, kteří sídlili v Zásmukách. Manželka Františka Filipa Leopoldina nechala v roce 1734 postavit Na Beránku kostelík sv. Jana Nepomuckého. Kostelík byl vysvěcen v roce 1735 poděbradským děkanem Antonínem Gottfriedem Molinarim. Má obdélníkovou plochostropou loď a trojboký presbytář. Je bez velké věže, loď zdobí pouze malá vížka. Na vstupním průčelí je umístěn znak rodu Sternbergů i rodu Stahrenberků, ze kterého pocházela hraběnka Leopoldina. Vnitřní vybavení je z let 18. století. Hlavní oltář z roku 1753 s obrazem patrona kostela sv. Jana Nepomuckého (odcizen v 90. letech 20. století a nahrazen sochou světce daru P. Jiřího Kusého, faráře v Praze Nuslích a rodáka z Peček), se sochami sv. Václava a sv. Leopolda. Postranní oltáře z roku 1736, nad kterými jsou zavěšeny ze dřeva vyřezávané barokní kartuše s reliéfy: na evangelní straně Nanebevzetí Panny Marie s postranními kartušemi klanění svatých apoštolů klanějících se P. Marii; na epištolní straně sv. Jan Nepomucký zpovídající královnu, po stranách dvě menší kartuše s reliéfy mučení sv. Jana a svržení těla sv. Jana z mostu. Nad středními kartušemi v paprscích mariánský znak a symbol jazyka. Uprostřed oltářních stolů v zasklené skříňce socha Panny Marie a Božského Srdce Páně. Jak šel čas, i na zdejším kostelíku se projevovaly povětrnostní podmínky a stárnutí všeho, co je ve světě pomíjivé. Jedna z oprav, prováděná v roce 1923, však uškodila vzhledu kostela. Byly odstraněny krásné barokní ozdoby a nahrazeny jednoduchou fasádou. Kostel byl značně poškozen bombardováním v roce 1945, a proto byly stěny staženy ocelovými pruty. V roce 1970 byla opravována fasáda, v roce 2007 vyměněna střešní krytina. Od roku 2011 probíhá rozsáhlá celková úprava interiéru i exte riéru. Tak rozsáhlá oprava by nebyla možná bez podpory dotace Středočeského kraje, podpořené starostou městyse Cerhenice Dr. Markem Semerádem. Kostel byl znovu staticky zajištěn, opraven strop, vnitřní i vnější fasády, provedeno odvodnění kostela. V interiéru byly pořízeny dvě nové oltářní mensy k bočním oltářům (původní se rozpadly) a restaurovány sochy do zasklených skříněk. Byla rovněž obnovena elektroinstalace a elektronické zabezpečení kostela. Kartuše byly ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a čekají na celkové restaurování, podmíněné potřebnou dotací, zprostředkované orgánem památkové péče. Trochu ještě problematický k termínu slavnostního otevření je stav přístupového schodiště ke kostelu. K zlepšení jeho stavu i následné údržby jistě přispělo i odstranění starých a nemocných kaštanů podél schodiště. Možná, že se na mě budou zlobit ochránci přírody, ale takové stromy mají místo někde úplně jinde, ale ne v blízkosti podobných staveb. Pokud se bude dbát na tento názor, odpadnou pak zcela nesmyslné boje o záchranu zeleně v blízkosti ohrožených staveb a rozhodování, co je cennější. Slavnostní otevření obnoveného kostela sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích je připravováno na sobotu 19. října 2013, slavnostní bohoslužbou v 10 hodin. P. Josef Nerad, farář Pečky

10 Zkušební okruh oslavil 50 let Zkušební železniční okruh Výzkumného ústavu železničního oslavil kulatiny. Lokomotivy, vagóny a další drážní technika se tu testují už neuvěřitelných padesát let. Velký zkušební okruh bez poruch slouží k testování a prověřování nových lokomotiv a vagónů již od roku Během této dlouhé doby prošel zajímavou historií, po jeho kolejích projelo mnoho drážních vozidel a v jeho útrobách stojí nebo stály jedinečné prototypy lokomotiv. Avšak věřím, že nejlepší léta má okruh teprve před sebou, říká generální ředitel a předseda představenstva VUZ Antonín Blažek. Řada významných hostů a gratulantů se sjela na oslavy, jež se stylově nesly v duchu doby vzniku okruhu, dokonce i s hudbou této éry. A co by to bylo za oslavu, kdyby na ní chyběl narozeninový dort, v tomto případě jak jinak než ve tvaru okruhu. A samozřejmě také možnost projížďky. Přítomní měli například ojedinělou možnost projet se rychlostí 230 km/h, tedy rychlostí, kterou lze v Česku uskutečnit jen na tomto zkušebním okruhu. Řítilo se tak Pendolino, které řídil osobně přednosta zkušebního okruhu Miloš Klofanda a po přistání sklidil od pasažérů velké a zcela zasloužené díky....při příležitosti výročí okruhu jsme položili panu přednostovi několik otázek: Z historie okruhu: Mezinárodní konference ministrů železnic a dopravy států tehdejší RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) v roce 1959 rozhodla o vybudování zkušebního okruhu, a to pod hlavičkou Československých státních drah. Místo v Cerhenicích ale samozřejmě mohl stát úplně jinde, do úvahy padaly také lokality Vrůtky, Vraňany, Jíkev, Nýřany a Diviaky. Vyhrály ale Cerhenice. Ojedinělé zkušebním centru zahájilo provoz 5. června Lokalita Cerhenice byla vybrána proto, že splňovala všechny požadované parametry pro výstavbu zkušebních železničních okruhů. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 10 11)

11 Jaké vlaky se nyní na okruhu testují? Máme zde zákazníky z celé Evropy, od Španělska přes Francii, Německo, Polsko, Itálii, Švýcarsko, Chorvatsko, Slovensko a samozřejmě největší tuzemský výrobce vozidel Škoda Transportation. Dva francouzští zákazníci u nás zkouší příměstské jednotky, z Německa tu máme elektrické lokomotivy na rychlost 160 km/h, druhý německý zákazník zde zkouší patrové jednotky pro příměstskou dopravu. Pro Škodu Transportation se dokončují zkoušky na vícesystémové lokomotivě E109 a probíhají zde delší zkoušky na jednopodlažních jednotkách. Oba projekty jsou určené pro České dráhy. Co pro vás oslavy a kulaté výročí znamenaly, jak je hodnotíte? Samozřejmě jsem byl rád, že jsem mohl být u toho. I proto, že za poslední čtyři roky zkušební centrum prošlo celkovou modernizací zhruba za půl miliardy korun. Obnášela tři etapy. První byla výstavba nové napájecí stanice za účelem posílení trakčního výkonu pro naše zákazníky, druhou etapou byla výstavba kompletního nového trakčního vedení včetně stožárů u velkého zkušebního okruhu a třetí etapou pak dokončení rekonstrukce svršku velkého zkušebního okruhu z kilometru 6,8 do kilo metru nula. Sám zde na okruhu působím sedmým rokem, jsem zde jedním ze služebně nejmladších, i když na železnici pracuji už 39 let. Padesát let je dlouhá doba, na oslavu se sjela celá řada významných hostů a našich zákazníků, měli možnost zúčastnit se zkušebních jízd již zmíněnou jednotkou Pendolino, kterou jsme měli zapůjčenou od Českých drah, a druhou jednotkou RailJet, kterou zapůjčily rakouské železnice (jde o aktuálně mediálně známé jednotky, o které mají zájem České dráhy a měly by jezdit na trase Praha Vídeň, pozn. red). Jaká je spolupráce zkušebního centra s okolními obcemi? Velký okruh zasahuje na několik katastrů nejen na cerhenický, ale také na katastry Velim, Poděbrady, Vrbová Lhota, Ratenice či Sokoleč. Se všemi vycházíme dobře, spolupracujeme, snažíme se, aby nás okolí vnímalo kladně. Jsme zde významným zaměstnavatelem, který naším zaměstnancům poskytuje zajímavou práci, za kterou mají odpovídající mzdové ohodnocení i další benefity. Celkem zaměstnáváme na tři desítky lidí. Zaměstnance, kteří zajišťují provozování drážní dopravy a obslužnost a další odborné činnosti, například požadované kontroly a prohlídky infrastruktury, máme zajištěny outsourcingem. Stavbou roku se stal dětský pavilon Nový dětský pavilon v kolínské nemocnici se stal kolínskou Stavbou roku Zvítězil tak nad dlouho očekávaným obchvatem Kolín. Slavnostní ocenění převzal náměstek středočeského hejtmana Marek Semerád jako zástupce kraje, který byl investorem stavby. Krajská dotace činila více než 90 % z celkové částky 234 milionů korun. O vítězství dětského pavilonu rozhodla nejen kvalita provedení, ale i velmi prospěšný účel této stavby, uvedl Marek Semerád. O udělení této prestižní ceny rozhodovala 30 členná porota, která vybírala z 36 nominovaných stavebních děl z Kolínska. Pavilon se stavěl 14 měsíců a otevřen byl vloni v říjnu. Jeho realizací se podařilo soustředit téměř veškerou péči o nejmenší pacienty na jedno místo v nemocnici. Organizátory celé procedury udílení cen jsou Obchodní grémium Kolín, Město Kolín a Střední odborná škola stavební a SOU stavební v Kolíně.

12 Stavba vodovodu odhalila keltskou polozemnici Od loňského roku probíhá v městysi Cerhenice budování obecního vodovodu. V rámci zastavěných ploch (intravilánu) s plochou blížící se 1 km 2 má být položeno zhruba 10 km potrubního řadu. Stávající zástavba se rozprostírá v zajímavě členěném a pro zemědělství vhodném terénu, proto je téměř vyloučené, aby stavební práce neporušily dosud neznámé prostory pravěkých až raně středověkých lidských aktivit, tj. zejména sídlišť a pohřebišť. Přes skutečnost, že způsob stavebních prací na liniových výkopech vesměs není pro archeologický průzkum příznivý, potvrdila letošní činnost archeologů, že i namátkové sledování takové stavby má svoje opodstatnění a nezastupitelný význam pro ochranu a uchování kulturního dědictví lidstva. Počátkem druhé poloviny dubna letošního roku zahlédl archeolog kolínského muzea v mezeře mezi dvěma ocelovými paženími výkopu v ulici Na Kopě část výplně sídlištního objektu. (Krátce potom je stavební firma začala dávat těsně k sobě). Po dohodě s vedoucím stavby a vytažením bezpečnostního pažení byl kolínskými archeology proveden dvouhodinový záchranný výzkum (základní dokumentaci a orientační průzkum). Zjistilo se, že stavba porušila výplň tzv. polozemnice (částečně do země zahloubené jedno duché stavby obydlí nebo výrobního objektu) z doby mladšího keltského osídlení našich zemí. Jde o první bezpečný doklad osídlení tohoto stáří v rámci katastru Cerhenic. Konkrétní představu o charakteru nového nálezu/objevu lze získat z připojených obrázků. Bohu žel obsah výplní sídlištních objektů (chat) obvykle neob sahuje tak jako i v našem případě chronologicky citlivé předměty a navíc šlo vyjmout vzorky jen z malé části výplně. Proto lze objekt datovat jen do období zhruba 100 let, konkrétně 2. poč. 1. století před naším letopočtem. Venkovní učebna u síně Blanky Waleské Krásné sklepní prostory pod síní Blanky Waleské by chtělo vedení městyse zahrnout do projektu, který plánuje rekonstrukci celé budovy a vytvoření Eko Centra. Po rekonstrukci by v objektu měly vzniknout nové učebny a místo současného dětského hřiště, které bude přesunuto na jiné vhodnější místo na náměstí Míru, vyroste venkovní učebna, u níž najdou domov trvale handicapovaní živočichové, kteří už se nemohou vrátit do volné přírody. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 12 13)

13 Kondolence Dovolte mi vyjádřit za městys Cerhenice upřímnou soustrast rodině nedávno náhle zesnulého pana Vladimíra Sixty z Radimku. Marek Semerád, starosta Starosta pana Sixtu krátce před smrtí navštívil ve snaze o obnovu rybníčku v Radimku. Pan Sixta jako pamětník poskytl neocenitelné informace včetně ukázky fotografie z roku 1945, která dokládá tehdejší stav vodní plochy. Sdělil, že zdejší rybníček se naposledy odbahňoval v roce 1936, jistý pan Folbegr z Cerhenic to provedl na náklady obce Radimek a přitom použil jedinou mechanizaci kolečko. Věřím, že až se nám tůň v Radimku podaří obnovit, bude se pan Sixta z nebe usmívat, řekl starosta Marek Semerád. Agentura ochrany přírody a krajiny aktuálně potvrdila, že rozšíření tůně je možné. Pietní akt u památníku k 256. výročí Bitvy u Kolína V polovině června navštívil starosta Marek Semerád z pozice náměstka středočeského hejtmana památník Bitvy u Kolína v Křečhoři. Městys Cerhenice je zároveň administrátorem projektu o této významné události. Spolu s ředitelem kolínského muzea Vladimírem Rišlinkem jsme u památníku položili květiny k uctění památky obětem této bitvy, komentoval Marek Semerád výročí bitvy, během které se 18. června roku 1757 střetlo Pruské vojsko vedené králem Fridrichem II. s vojskem Rakousko-uherské armády císařovny Marie Terezie vedené polním maršálem Leopoldem Daunem. V sousedství památníku byla v roce 2010 odhalena kostnice. Do společného hrobu zde byly pietně uloženy kosti z hromadného hrobu neznámých vojáků padlých v bitvě u Kolína, nalezeného v roce 2006 na katastru obce Křečhoř, doplnil Semerád. Pietní akt za oběti války Starosta Marek Semerád spolu se zástupci městyse uctili položením květin památku obětí války u pomníků v Cerhenicích a Cerhýnkách. Pietního aktu se zúčastnilo i několik obyvatel.

14 Beseda o nové knížce pověstí V příjemném prostředí stacionáře v Cerhenicích se konala přednáška a beseda o nové knize Václava Zieglera s názvem Pověsti z Peček a okolí. Setkání se zúčastnil také starosta Marek Semerád. Autor nové knihy, který se literárně věnuje především svému rodnému kraji, se ve svém referátu tentokrát zaměřil především na historii Cerhenic a přednášku doplnil promítáním obrázků. V nové publikaci sestavil unikátní soubor pověstí tak, jak je zaznamenával po mnoho let. Pověsti z dávných dob předávané mezi lidmi po generace hovoří k současným lidem a vykládají přitom krásnou, byť trochu nadnesenou, historii určitého místa, poznamenal autor. Bez historie nejsme nic. Kdo nezná historii svého kraje, své vlasti, tak neví, odkud jde a kam směřuje. Kroky neznalého člověka jsou pusté a prázdné. Važme si nejen toho, co kdysi bylo zapsáno, ale i toho, co se ústním předáváním z generace na generaci změnilo v pověst, doplnil spisovatelova slova náměstek Marek Semerád. Kniha Pověsti z Peček a okolí obsahuje celkem devatenáct pověstí. Každý z příběhů má racionální jádro. V mnohých vystupují skutečné historické osobnosti či děje, jsou u nich zaznamenána jazykovědná fakta. V knize ale najdeme také informace o tom, jak žili naše předkové, čeho se báli a co ctili. Čtení knihy pověstí z našeho kraje může být pro nás vhodnou inspirací. Můžeme se poučit nebo alespoň zamyslet nad událostmi, které se odehrávaly v dávných dobách a o kterých si lidé dodnes mezi sebou povídají, doplnil Marek Semerád. V nové knize najdeme například pověsti O založení Peček, O lupičích v Tatcích nebo O hradě Kotkově a další. Knihu je možné si zakoupit v knihkupectvích a v infocentrech na Kolínsku. VIII. čarodějnický slet Opět nastala filipojakubská noc a s ní slet čarodějnic. Letos již poosmé se na sabatu v Cerhenicích sešli věhlasné čarodějnice a záhadní čarodějové. Startovali jsme od mateřské školky, kde chvílemi přes špičaté klobouky nebylo vidět. Čarodějnice Malfuzína nás vedla čarovnou naučnou stezkou, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o čarodějnickém řemesle. Naučili jsme se zaříkávadla, zkusili jsme si uvařit lektvary či jsme si zatančili čarodějnický tanec. Malfuzína nás dovedla až na Petrovy kameny (park Květoslavy Šátkové), kde se letos odehrával čarodějnický sabat. Průvodkyní nám byla čarodějnice Kunhuta, která nám představila, jaké soutěže jsou pro nás připraveny. Malé čarodějnice a malí čarodějové se pustili do plnění jednotlivých úkolů, aby získali odměnu od hlavní čarodějnice Kunhuty. Učili jsme se létat na koštěti, házeli jsme na cíl, skákali v pytli či malovali čarodějnici. Velevážená čarodějnická porota vybrala tři nejoriginálnější čarodějnice a tři nejnápaditější čaroděje, kteří byli oceněni drobnou odměnou. Společně jsme si zatančili kolem ohně, upálili malé čarodějnice a už jsme se vrhli na opékání vuřtíků. Všichni, kteří se letos vydali na Petrovy kameny, dostali památeční odznáček. Doufáme, že jste si užili čarodějnický podvečer a určitě s námi poletíte za rok zase. Děkujeme městysi Cerhenice za financování a za pomoc při organizaci, dále děkujeme dobrovolným hasičům, kteří se ujali kontroly nad ohněm. Velký dík patří i všem ostatním, kteří přiložili ruce k dílu. mk

15 Pouťová zábava se vydařila S československými hity bavila velký počet návštěvníků pouťové zábavy skupina Broky Františka Kanečka a zahraniční hudbu od Beatles až po Nirvanu představila skupina MA-ŇÁ-ŇA. Zpívalo se, tančilo a veselilo se až do pozdních nočních hodin. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 14 15)

16 Výlet po s...t.. o..p.á.c..h.. h.i.s. to.ri.e Žáci 7., 8. a 9. ročníku se na sklonku školního roku pod vedením PhDr. Marka Semeráda vydali na naučnou vycházku na Pičhoru. První zastávka byla na hřbitově v Dobřichově, kde je pohřben nejdéle sloužící starosta v Cerhenicích František Horel. Dále studenti navštívili dobřichovský kostel Nejsvětější Trojice, kde je nejen o historii kostela poučil ředitel kolínského muzea Mgr. Vladimír Rišlink. Další zastávkou už bylo jedno z nejvýznamnějších žárových pohřebišť Pičhora. Pohřebiště bylo objeveno v roce 1896 dělníky při těžbě štěrku a písku pro stavbu silnice. Výzkum na lokalitě provedl Jan Waněk, ředitel lichtenštejnského velkostatku v Radimi pod dohledem J. L. Píče. Jim se podařilo do roku 1906 objevit 160 žárových hrobů, z nichž 82 bylo v hliněných popelnicích a šest v bronzových nádobách. Jako ne zrovna hezké zpestření této procházky viděli studenti již ustupující povodeň v Dobřichově, která byla způsobena jinak nenápadnou říčkou Výrovkou.

17 Cerhenický fotbal očima místostarosty Aleše Koblihy: (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 16 17) Již necítím být tak úplně kompetentní hovořit o Cerhenickém fotbale z pohledu klubu jako organizace. Již jsem svou funkci ve vedení oddílu předal jiným. Můj pohled je pohled očima diváka, příležitostného hráče a zástupce vedení městyse, jakožto hlavního partnera fotbalu v Cerhenicích. Uplynulou sezonu jsme odehráli v azylu na hřištích v Sokolči a Vrbové Lhotě. Družstvo žáčků pod vedením pánů Čerycha a Nykodýma se účastnilo soutěže okresního přeboru mladších žáků. Vzhledem k situaci, která dnes ve společnosti panuje, si jejich práce osobně velmi cením, protože dnešní děti již o fotbal, ani o sport obecně nejeví příliš velký zájem. Přes všechny nepříznivé okolnosti, mezi které patří především kritický nedostatek malých fotbalistů, se jim podařilo sezonu úspěšně dokončit. Umístili se sice na posledním 11. místě se ziskem 3 bodů, ale naplnili hlavní cíl svojí práce umožnit dětem, které zájem mají, věnovat se svému oblíbenému sportu. Bohužel pro nový ročník se nepodařilo sehnat dostatečný počet hráčů, ani ve spolupráci s okolními kluby, a tak v letošní sezoně bude žákovské mužstvo v soutěži chybět. Podle slov vedení klubu však na malé fotbalisty, kteří mají zájem se fotbalu věnovat, čekají i v této situaci běžné herní tréninky a případně alespoň nějaká přátelská utkání. Rezervní družstvo dospělých, tedy Olympie Cerhenice B, v uplynulé sezoně čeřilo opět vody okresní soutěže IV. Třídy B pod vedením pánů Josefů Semeráda a Žižky. Celek složený především z bývalého dorostu, doplněný staršími a příležitostnými hráči, se v uplynulé sezoně spíše sehrával a stabilizoval. I přes konečné umístění na 10. místě se ziskem 25 bodů lze říci, že v některých utkáních podali hráči velmi dobré výkony. Žel bohu bylo jich málo, protože hlavním problémem tohoto mužstva jsou velké herní výkyvy. Je pravda, že vzhledem k rozsáhlé marodce A mužstva a kolizi termínů utkání bylo někdy zapotřebí odehrát utkání i v neúplném počtu hráčů, ale právě tato utkání prokázala charakter a sílu B mužstva. Do příští sezony snad právě pro tyto skutečnosti bylo B mužstvo opět přihlášeno. Družstvo dospělých Olympie Cerhenice A pod vedením pánů Čupa a Žižky ml. opět usilovalo o co nejlepší umístění v okresní soutěži III. třídy B. Začátek sezony, tedy podzim, byl v našem podání velmi dobrý. Především díky bodům získaným v první polovině sezony se mužstvo v soutěži udrželo a skončilo v závěru soutěže na 9. místě se ziskem 32 bodů. Nutno ovšem přiznat, že za nízkým bodovým ziskem v jarní části sezony byla především již zmiňovaná marodka, která zapříčinila, že v závěru sezony chybělo A mužstvu až 10 stabilních členů. Nezbývá než věřit, že do nové sezony vykročíme stejně dobře jako do té uplynulé a že naše mužstva budou především hrát kvalitní fotbal. Za všechny malé i velké fotbalisty jsem rád, že v současné době jsou po technické a materiální stránce v Cerhenicích pro tento sport vytvořeny takové podmínky, že se všichni mohou plně soustředit pouze na svůj sportovní výkon. A na závěr další příjemná zpráva nadcházející sezonu již odehrajeme v Cerhenicích na nově zrekonstruovaném hřišti. Celý sportovní areál byl slavnostně otevřen dne při příležitosti oslav 90. výročí založení fotbalového oddílu Olympie Cerhenice. V rámci areálu bylo vybudováno nové víceúčelové hřiště, které bude sloužit nejen pro tréninky fotbalového oddílu při nepříznivém počasí, ale především pro všestranné sportovní vyžití všech obyvatel Cerhenic.

18 Počasí účastníky Fit Cupu neodradilo

19 Ačkoli letošnímu ročníku Fit cupu v Cerhenicích, tedy běhu na pět a deset kilometrů, vůbec nepřálo počasí, na start se postavilo na pětačtyřicet závodníků včetně dětí, dokonce i tříletého mrňouska. Účastníci se sjeli z nejrůznějších koutů regionu i celé republiky, například z Prahy, Mladé Boleslavi, Pardubic či Ostravy. Běžel i starosta Marek Semerád. Vítězkou běhu žen na pět kilometrů se stala pětatřicetiletá Helena Poborská z Prahy s časem 20:00,2. Desítku mužů vyhrál dvaadvacetiletý Milan Janoušek z Kolína s časem 32:45,2. V dětském běhu si pro vavříny prvních míst ve svých kategoriích přišli Michal Mastný z Cerhenic, Veronika Milerová z Luštěnic a úplně nejmladší účastník Mirek Zelenka z Cerhýnek. Akce se povedla, účastníků bylo dost a my už se těšíme na další ročník, který bychom chtěli ozvláštnit atrakcemi pro děti typu kolotočů, plánuje starosta Semerád, který doběhl na 21. místě. Je to, pravda, umístění sice nic moc, ale vcelku jsem spokojený, protože jsem uběhl podobný čas jako předloni, kdy jsem běžel naposledy. Při svém pracovním vytížení nemám na běhání a trénink moc času. Ale konec konců není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, usmíval se starosta. Atletické závody Děti z Cerhenic se zúčastnily závodů v atletice, které pořádala 12. května Sokolská župa Tyršova v Kolíně. Na atletickém stadionu M. Tučka naši závodníci změřili síly v atletickém čtyřboji, jenž se skládal ze sprintu na krátkou vzdálenost, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostního běhu. Městys Cerhenice reprezentovali: Vojta Barták, Adam Link, Jan Novotný, Daniel Gvizd, Pavel Zápotocký. V kategorii starší žáci, se umístil Adam Link na třetím místě. Dorostenec Pavel Zápotocký vybojoval první příčku a s přehledem kraloval všem disciplínám. Děkujeme všem závodníkům a doufáme, že u sportu zůstanou a budou i nadále reprezentovat a šířit dobré jméno městyse Cerhenice. Aleš Kobliha místostarosta městyse ) kompletní výsledky na str. 20 ))) (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 18 19)

20 celkové pořadí / startovní číslo jméno ročník club / bydliště time Kategorie muži m ženy m mládež 1 18 Janoušek Milan 1991 Kolín 32:45, Miler Jiří 1975 Luštěnice 34:14, Pomezný Lukáš 1994 Atletika Písek 35:15, Kupidlovský Daniel 1976 Praha 5, Stodůlky 35:43, Franc Matouš 1996 Kolín 35:44,5 6 3 Vichera Pavel 1978 Nymburk 36:34, Herda Jan 1983 Dobřichov 37:21, Skála Radek 1969 Český Brod 38:49, Šolc Luděk 1961 Mladá Boleslav 39:59, Mukařovský Aleš 1972 Český Brod 40:34, Zvoník Jiří 1980 Natě 14 41:28, Kubišta Petr 1965 Nová Ves 44:13, Sedlák Jiří 1958 Přelouč 44:29, Dvořák Ladislav 1962 Ostrava 44:46, Barták Zdeněk 1988 Sadská 47:23, Kysilka Vratislav 1978 Mlýnská 1490/2, Kolín 47:49, Horáček Jiří 1964 Kolín 48:58, Vyskočil Jaromír 1946 Kolín 49:44, Janeček Aleš 1973 Cerhenice 50:37, Sova Jan 1965 MP Praha club 52:16, Semerád Marek 1978 Cerhenice 52:40, Horina Miroslav 1954 Praha 54:09, Pšenička Jiří 1946 Pardubice 60:23, Koloc Pavel 1965 Jažlovická 1332/8, Praha 4 63:51, Krejsa Václav 1952 Praha 76:53,5 31 Hál Pavel 1972 Žitomířská 337, Český Brod DNF 1 36 Poborská Helena 1978 Praha 20:00, Kubištová Radka 1971 Nová Ves 23:48, Stará Tereza 1997 Cerhýnky 24:48, Křídlová Vlastimila 1975 Cerhenice 25:08, Mikšovská Petra 1973 Opolany 25:12, Moravcová Martina 1977 Cerhenice 28:40,4 1 8 Mastný Michal 2000 Cerhenice 1:18, Bartáková Ivana 2000 Sadská 1:19,5 3 6 Poborská Eliška 2003 SK, Jeseniova 1:26, Zápotocký Tomáš 2000 Cerhenice 1:38, Milerová Veronika 2005 Luštěnice 33, Bulíř Stanislav 2004 Poděbrady 36, Milerová Aneta 2005 Kostelec nad Černými lesy 40, Janeček Adam , Kobliha Adam 2007 Cerhenice 42, Kun Vojtěch 2008 Cerhenice 54,5 7 5 Milerová Natálie 2008 Kostelec nad Černými lesy 55, Škopek Filip 2007 Cerhenice 55, Zelenka Mirek 2010 Cerhýnky 1:03,5 CERHENICKÉ ROZHLEDY: čtvrtletník městyse Cerhenice, vydává úřad městyse Cerhenice, tel.: ; redakční rada: Aleš Kobliha, Lukáš Dukay, Jiřina Hoblová; grafická úprava: MgA. Andrea Michálková; foto: Martin Dukay; náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a foto grafie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více