Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/ ROP STŘEDNÍ ČECHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/49.01066 ROP STŘEDNÍ ČECHY"

Transkript

1 Městys Cerhenice čtvrtletník léto 2013 Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/ ROP STŘEDNÍ ČECHY R ( ) zhovor R ( ) zhledů: se starostou Markem Semerádem o rozvoji i problémech městyse Dlouhodobě zastáváte řadu funkcí, z nichž ani jedna se nedá nazvat nenáročnou. Jak se vám daří vše skloubit? Daří, ale nejvíce to bohužel odnáší moje rodina. Nicméně všichni jistě vědí, že mou prvořadou funkcí je funkce starosty Cerhenic. Zde jsem se narodil, žiji zde s celou svou rodinou, zkrátka je to pro mě místo, které je mým skutečným domovem. A pravý domov má člověk v životě jen jeden. Proto je pro mě práce pro Cerhenice a jejich obyvatele nejen zaměstnáním, ale i tím, co dělám opravdu rád. Pro Cerhenice i okolní obce, třeba Cerhýnky? To se rozumí samo sebou. Cerhýnky rozhodně nezanedbáváme, plánujeme další rozvoj této obce. Aktuálně máme stanovené cíle do roku 2015, kdy chceme Cerhýnky kompletně odkanalizovat. V tomto pololetí se dodělávaly přípojky ještě k několika domům, v současné době je v Cerhýnkách dokončeno zhruba čtyřicet přípojek. Rekonstrukce místních komunikací Cerhenice registrační číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/ ROP STŘEDNÍ ČECHY ))) str. 2 )

2 Starosta Marek Semerád s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem, který ze svého fondu přispěl 200 tisíci korunami na vybavení cerhenické školy. ( str. 1 ((( V Cerhýnkách chceme věnovat zvýšenou pozornost čistotě obce a podobným záležitostem, na které občané poukazovali. Proto jsme pro Cerhýnky zaměstnali pracovníka Josefa Jecha ml. Stará se o sekání trávy, údržbu chodníků apod. Co letos čeká Cerhenice? Největší akcí je výstavba vodovodu. Termín byl kvůli zdržení na straně Státního fondu životního prostředí posunut do března To by měl být vodovod skutečně kolaudován. Druhou investiční akcí je dokončení fotbalového hřiště. Je velmi pěkné a chtěl bych zdůraznit, že jeho užívání je pro obyvatele Cerhenic a spádových obcí zdarma. Pro ostatní uživatele platí stanovený ceník. Trochu proti nám hrálo počasí, byla dlouhá zima, pak povodně a pak zase sucho. Takže trávě se příliš nedařilo i kvůli (úspěšně) reklamovaným problémům na závlahovém systému. Koupili jsme traktůrek na sekání a správce hřiště se mu opravdu pilně věnuje. Udělali jsme všechna opatření k tomu, aby hřiště bylo zcela v pořádku. Další akcí je výstavba komunikací v ulicích Školská, Zámecká a U Staré školy. Obyvatelé se nás nezřídka dotazují, proč se dělaly zrovna tyto komunikace. Je to proto, že právě na tyto silnice jsme mohli získat dotace. Při vyhodnocování žádostí o dotace hrálo totiž hlavní roli, zda komunikace vedou k nějakému významnému bodu obce, např. úřadu, škole, zdravotnímu středisku. A komunikace, které do žádosti zařadily Cerhenice, vedou. Narozdíl třeba od komunikací, na které žádala sousední Velim. Nicméně chtěl bych závazně prohlásit, že po vybudování vodovodu hodláme v roce 2015 a 2016 opravit i ostatní komunikace. Vodovod je poslední inženýrská síť, která tomu ještě brání. Dále se městys dohodl se Středočeským krajem na budoucím bezúplatném převodu pozemků v ulici 1. máje, kde bychom chtěli pokračovat v budování chodníků, které vedou podél krajské silnice. Tím už se dostávám k investicím, které by měl u nás v Cerhenicích provádět kraj. V první řadě se jedná o opravu průtahu. Nová komunikace povede napříč Cerhenicemi, Ratenicemi a Velimí, od silnice I/12 až k přípojce na dálnici. Momentálně kraj vybírá generálního zhotovitele stavby. Druhou krajskou investicí budou bezpečností a environmentální úpravy dopravy, jež budou spočívat ve vybudování radarů a několika světelných přechodů. V tomto ohledu by Cerhenice měly mít do roku 2014 co do komunikací opravdu velký náskok. Dále plánujeme vybudování nového dětského hřiště v parku Květoslavy Šátkové. Chceme také zateplit budovu úřadu městyse a mateřské školy a změnit systém vytápění z elektřiny na vytápění tepelným čerpadlem. Dále bychom ve spolupráci se Středočeským krajem rádi vybudovali v našem městysi ekologické centrum, které by sloužilo školám a školkám z širokého okolí. Při této příležitosti by se opravila síň Blanky Waleské. Pokračuje budování elektrické nabíjecí stanice na náměstí Míru před síní Blanky Waleské. Se starostou Plaňan plánujeme uzavření silnice mezi Radimkem a Plaňanami, přičemž by tato komunikace měla sloužit jen pro pěší a na vrcholu na hranici katastrálních území Cerhenic, Radimku a Plaňan by měla vyrůst rozhledna. Rádi bychom na ni získali evropskou dotaci. Pokračuje budování informačního centra vedle staré pošty. Díky dotaci Středočeského kraje bude sloužit návštěvníkům i občanům našeho městyse nejen k informacím o Bitvě u Kolína a navíc opravíme budovu bývalé restaurace U Brůžka. Měli bychom samozřejmě zájem na spoustě dalších investičních akcí, ale jsme omezení rozpočtem. Kvůli špatné ekonomické politice vlády výrazně klesly příjmy obcí. Nicméně přesto se Cerhenice rozvíjí velmi pěkně. Máte vůbec také největší potíže? Jistěže máme, v každé obci je něco, co její vedení i obyvatele trápí. U nás je to na prvním místě stále cerhenický zámek. Tedy soukromý objekt. S majiteli se stále snažíme jednat, a to ve dvou rovinách. První je naše žaloba, aby nám prodali polovinu pozemku pod tzv. konírnou a polovinu pozemku pod bývalou klubovnou mládeže. Protože jinak s nimi nemůžeme dělat vůbec nic. Tento spor se táhne už 20 let. Proto jsem se jako starosta rozhodl k podání žaloby, aby snad věci konečně nabraly spád. Druhou rovinou problému jsou úvahy o koupi zámku. Jistý spolumajitel navrhoval kupní cenu osm milionů. To ovšem logicky není v silách našeho městyse zaplatit. Nepovedlo se nám najít ani žádný dotační titul, který by nám s koupí památky pomohl. Navíc koupě zámku je jedna věc a případné další využití a opravy další. Tedy další nemalé výdaje, které obecní kasa sama rozhodně neutáhne. Řešíme také potíže s rekonstrukcí schodiště ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Církev za podpory městyse a hlavně Středočeského kraje kostel postupně opravuje, ale schodiště je stále ve špatném stavu. Chceme se na něj zaměřit a během příštího roku, věřím, konečně opravit. Dalším, bohužel také tradičním problémem je cukrovar. Opět se jedná o soukromý objekt. Pravidelně s majitelem pozemku jednáme a hledáme řešení, které by areál zrevitalizovalo. Musím majiteli poděkovat, že se zachoval solidně, ))) str. 3 ) (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 2 3)

3 ( str. 2 ((( Vážení spoluobčané, když byly byty Na Palouku zaplavené, a umožnil nám zbourat část bývalého cukerního skladu. Stejně tak jsme už snad dospěli ke společné řeči, co se týče výstavby bytů Za Štěpnicí. Dále bych chtěl zmínit jednání s Českými drahami o tom, aby se v Cerhenicích vybudovala protihluková stěna, jež by snížila hlukovou zátěž u domů, které jsou v bezprostřední blízkosti železnice. Nyní se jednání posunula kupředu. Je samozřejmě i celá řada problémů, na kterých průběžně pracujeme, například údržba kanalizace, kterou řešíme s VAK Nymburk, jednání s firmou VODOS o napojení k přivaděči atd. Chtěl byste závěrem něco vzkázat obyvatelům Cerhenic? Rád bych se všem občanům omluvil za to, že investiční boom v našem městysi jim dočasně přináší určitá omezení a problémy zvláště třeba při deponiích asfaltu apod. Prosím o trpělivost a pochopení, při takto rozsáhlé investiční výstavbě se nedá vše zvládnout ku spokojenosti úplně všech obyvatel, byť se o to ze všech sil snažíme. na základě toho, že v našem městysi již určitý čas probíhá výstavba veřejného vodovodu, který by měl posunout kvalitu našeho každodenního života o určitý stupeň výše, rád bych Vás tímto dopisem informoval o průběhu této výstavby. Práce probíhají v podstatě dle harmonogramu, který vypracovala společnost Zepris s. r. o. zhotovitel stavby, i když se na jejich průběhu a mírném zpoždění podepsaly povodně, které postihly Českou republiku. Přesto jsme se nijak od výše zmíněného harmonogramu neodchýlili a drobné změny jsou jen v postupu prací s ohledem na ulice, tzn. že se občas některá ulice z důvodů technicko-technologických dočasně vynechá a naopak. Přestože není snadné dodržet při pokládání vodovodu všechny normy a postupy, protože se občas vyskytne v plánované trase neočekávané archeologické či technické nálezy, snažíme se práce sladit s každodenním životem našeho městyse a v co nejmenší míře narušovat vaše každodenní povinnosti, potřeby a soukromí. Je celkem zřejmé, že občas musí dojít k určitým excesům a za ty se Vám velice omlouvám. Ke stavebním pracím bych chtěl uvést, že je dodržována hloubka položení vodovodního potrubí, která sleduje niveletu terénu. Práce jsou roz děleny na cca 2 fáze, přičemž: 1. fáze je výstavba vodovodu v Cerhenicích a 2. fáze je výstavba přivaděče vody s vodojemem. Na veřejném vodovodu v Cerhenicích jsou provedeny práce v délce cca m. Na přivaděči jsou práce provedeny zhruba v délce 490 m a připravuje se výstavba vodojemu. Firma Zepris s. r. o. z hlediska technologie provádí standardní postupy jak kladení vodovodního potrubí, tak i umísťování hydrantů a vodovodních šoupat. Chtěl bych vyjádřit tímto dopisem ještě jednou dík občanům za jejich trpělivost při provádění prací a požádat o dodržování dopravního značení tak, aby zhotovitel mohl zdárně a rychle realizovat stavbu. S pozdravem Váš starosta

4 Zprávy ze zasedání ZM Cerhenice ze dne č. j. 07/2013 )) Schválení zemních prací odbagrování a vyčištění vodního koryta Káča v lokalitě Za Štěpnicí dle cenové nabídky ve výši , Kč od firmy V. Š., Poděbrady )) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S (změna parkovacích míst) s firmou Silmex s. r. o., České Budějovice (zakázka: Rekonstrukce místních komunikací městys Cerhenice ) )) Informace o slavnostním otevření sportovního areálu Cerhenice )) Schválení zajištění propagačních materiálů (knihy, vlaječky, vlajka...) a kulturní program k 90. výročí založení TJ Olympie Cerhenice )) Schválení zájemců ze strany studentů o letní brigádu při městysi Cerhenice )) Informace o realizaci elektronické aukce konané dne pro městys Cerhenice na zemní plyn )) Bere na vědomí dopis od spolumajitelů č. p. 1 na odkoupení ½ nemovitostí pozemku st. ½ a č. p. 49 )) Schvaluje objednávku č. 28/2013 )) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu dokončení stavby) u zakázky Výstavba veřejného vodovodu Cerhenice )) Bere na vědomí informaci o výstavbě protihlukové stěny ulice Antonína Hampla )) Bere na vědomí ukončení DPP s termínem do )) Bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ Cerhenice o přijetí dotace z fondu hejtmana Stř. kraje ( , Kč na vybavení sborovny a MŠ) )) Schvaluje snížení nájmu ve výši 30 % u bytu č. 7 v CHB č. p. 500 )) Schvaluje závěrečný účet městyse Cerhenice za rok 2012 )) Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Cerhenice za rok 2013 )) Schvaluje nový ceník pečovatelské služby )) Schvaluje nové Smlouvy o nájmu chráněného bytu v č. p. 500, ul. Školská, včetně nových evidenčních listů )) Bere na vědomí stížnost obyvatelů obecních bytů v lokalitě Na Palouku a pověřuje místostarostu jejím vyřízením )) Schvaluje pro nájemce bytů v č. 1 a 3 v č. p. 504, 505 a 506 v lokalitě Na Palouku z důvodu záplavy neplacení dvou měsíčních nájmů )) Schvaluje, že od do z důvodu vysoušení postižených prostor záplavou bude provedeno vyúčtování nákladů (elektřina, vodné a stočné, plyn) na městys Cerhenice )) Schvaluje pro nájemce bytu č. 1 v č. p. 507 v lokalitě Na Palouku z důvodu záplav neplacení jednoho měsíčního nájmu Z úvodního setkání občanů s projektem e-aukce pro domácnosti, kde byly poskytnuty informace o celém projektu. e-aukce přinesly úsporu 30 % Rozhodnutí uspořádat elektronické aukce na dodavatele energií bylo moudré. Cerhenice jsou první obcí na Kolínsku, která se pustila do elektronických aukcí. A ukázalo se, že to bylo ze strany starosty Marka Semeráda rozhodnutí moudré. Hned první akce přinesla až nad očekávání dobrý výsledek. Elektronická aukce na dodavatele energií pro budovy městyse (škola, školka, úřad městyse) vynesla úsporu zhruba 30 %. Elektronickým aukcím jsme po výborných zkušenostech Říčan věřili, věděli jsme, že přinesou úsporu, ale že hned napoprvé až takto vysokou, to jsme ani nečekali, pochvaluje si starosta Marek Semerád. Městys hledal prostřednictvím elektronické aukce levnějšího dodavatele plynu i elektřiny. U každé komodity jsme ušetřili cca 30 procent, což při přibližně půlmilionovém rozpočtu představuje úsporu zhruba 170 tisíc korun, upřesnil starosta. Cerhenice tuto možnost úspory nevyužily jen pro obecní budovy, ale nabídly ji také jednotlivých rodinám. Přihlásilo se kolem pěti desítek domácností, upřesnila Linda Fialová, obchodní managerka společnosti, která e-aukce pro městys zajišťuje. Další e-aukce se uskutečnila 30. července. V druhé polovině srpna si pak lidé budou moci na kontaktním místě, tedy na úřadu městyse, vyzvednout smlouvy s novými, levnějšími dodavateli. Kdo z již přihlášených nestihl do potřebného termínu dodat podklady nebo kdo si vstup do e-aukce rozmyslí ještě v budoucnu, měl by mít stále šanci. V e-aukcích chceme pokračovat, říká starosta Semerád a vybízí obyvatele, aby to zkusili. I na případu obecního majetku je vidět, že to funguje, dodává. Ostatně větší zájem lze očekávat až po prvních aukcích, tedy poté, co lidé uvidí konkrétní výsledek třeba zrovna u svých sousedů. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 4 5)

5 Povodně 2013 Bohužel i rok s třináctkou na konci přinesl lidem pohromu v podobě povodní a ani náš městys nebyl ušetřen. Především bych chtěl poděkovat všem, kteří v době povodní pomohli. A to hasičům, kteří odvedli skutečně vynikající práci, a ukazuje se, že investice do hasičského sboru, které jsme v posledních deseti letech za mého působení ve funkci starosty vynaložili, nebyly rozhodně marné. Hasiči odvádí vynikající práci a musím říct, že jsou to skutečně muži na svém místě, řekl starosta Marek Semerád. Chtěl bych poděkovat také všem občanům, kteří neváhali a přišli pomoct, když jsme řešili povodňovou situaci v lokalitě bytů Na Palouku, uvedl. Snažíme se z proběhnuvších událostí poučit, aby se podobné věci v budoucnu neopakovaly, vysvětlil starosta důvody zemních prácí, jichž se zhostila firma Štolc z Poděbrad, a to v lokalitě U Štěpnice u potoku Káča. Zde se prohlubuje koryto a řeší se i nefunkční dešťová kanalizace. Právě zde totiž voda špatně odtéká, což bylo jednou z příčin vyplavení domů Na Palouku. Oslovili jsme firmu pana Kadlečka, aby nám pomohla situaci Na Palouku vyřešit. Povodňové problémy přišly proto, že výrazně stoupla hladina spodní vody, a to v celých Cerhenicích, takže se to budeme snažit řešit komplexně. U dvou domů byly vykopány sondy, na jejichž základě stanovíme další postup prací, doplnil Marek Semerád s tím, že městys má svůj majetek pojištěný, takže Česká pojišťovna již vyplatila pojistné. Škody byly v řádu statisíců. Pokryje je pojistné a příspěvek Středočeského kraje, který dostávají všechna města a obce, jež záplavy postihly. V našem městysi si záplavy vyžádaly i oběť nejtragičtější. Lidský život. Zaplatil jím mladý muž z Východočeského kraje při své práci, když se vypravil pomoci do zaplavených oblastí. K tragédii došlo 3. června v areálu bytů Na Palouku. Muž šel do zatopené trafostanice, po zásahu elektrickým proudem byl na místě mrtev, uvedla mluvčí středočeské záchranky Tereza Janečková. Poděkování Vážený pane starosto, veliké poděkování za velikou pomoc při povodních i po povodních, za jejich péči, pomoc, starostlivost a tím všechno spojeno. A to si dovolím jmenovitě, byli tu jenom pro nás i přesto, že jsou pracovně vytíženi. Přesto pomáhali i 24 hodin. )) PhDr. et Bc. Marek Semerád )) p. Lenka Mlynářová )) p. Marie Malá )) p. Hanuš (starší) )) p. Hanuš (mladší) )) p. Kulhánek a zároveň paní z denního stacionáře, bohužel jméno a příjmení neznáme. A samozřejmě veliké děkujeme rovněž hasičům a dobrovolníkům. Děkujeme z Palouku 506, rodina Čadkova

6 V parku Květoslavy Šátkové vyroste dětský ráj v keltském stylu Pod názvem zahradní hřiště plánuje městys velké úpravy v parku Květoslavy Šátkové. Vyrůst by zde mělo hřiště se zaměřením na přírodní tématiku sloužící pro seznámení dětí předškolního věku s pěstitelskou a chovatelskou činností a budování jejich vztahu k přírodě. Hned u vchodu dětské návštěvníky přivítá vstupní keltská brána, skutečně replika dřevěné vstupní brány jako odkaz na keltská opida v okolí. Tvořit ji budou dvě věžové zastřešené konstrukce z dřevěných kůlů rozepřené vodorovným podepřeným dřevěným kůlem a vlastní dvoukřídlovou bránou z půlkuláčů. Uvnitř opida děti naleznou tolik atrakcí a zajímavostí, že by to mohlo Cerhenickým závidět i kdekteré větší město. V přístřešku na ně budou čekat domácí zvířata, ale i zvířata divoká chovaná v zajetí. Zdejší zahrádku budou tvořit samostatné záhony ohraničené proutěnou nebo trámovou konstrukcí a děti zde uvidí i si samy vyzkouší pěstování zeleniny bez chemických přípravků, ponechání plevele na záhonech jako přirozené ochrany zeminy před odpařováním vody atd. Oblíbeným bude jistě i přestavitelný labyrint, konstrukce tvořená dřevěnými rámy, na kterých budou na dřevěných otočných dubových tyčích zavěšeny flexibilní otočné desky, takže bude možné vytvářet labyrinty různých úrovní obtížnosti na ploše téměř 60 čtverečních metrů. V opidu vznikne i Cerhenická koza. Co že to je? Vlastně obdoba Trojského koně. Dřevěný herní prvek připomínající kozu samonosná dutá konstrukce s dřevěnými koly a imitací hlavy s rohy. A samozřejmě se s ním bude možné pohybovat po areálu. Prvek klade hlavní důraz na přijatelné objasnění MEMŮ (z generace na generaci předávané elementy kultury), vysvětluje starosta Marek Semerád. Zájemci tu naleznou také zázemí pro keramickou dílnu pro práci s jílovitou hlínou s možností vytvořit jednoduché stavební prvky, třeba nepálená cihly. Nedaleko pak vyroste jezevčinec. Jím se nemyslí chovná stanice malých chlupáčů, ale konstrukce z dřevěných kůlů tvořící tunel 800 krát 800 mm dlouhý zhruba dva metry zasypaný zeminou. Tunel bude součástí trasy areálového chodníku. Ten příchozí zavede mimo jiné i do pralesa, který se bude rozprostírat na ploše 200 čtverečních metrů. Bude to skutečně divoce rostoucí neudržovaný porost s polomy, vývraty, pařezy a třeba i hnijícími kmeny. Z pralesa budou moci děti vykouknout třeba u žabího jezírka nebo u stanoviště poznávání dřevin. Chybět nebude totem zdobený zvířecími a rostlinnými motivy, který bude zároveň sloužit jako vertikální prvek slunečných hodin. Na přilehlém terénu bude z kamenů vytvořen ciferník, aby vrhaný stín od totemu ukazoval čas na kamenném ciferníku. Nejen na něj, ale i na celý areál se děti budou moci podívat pěkně z výšky, tedy z plánované vyhlídky. Jedná se o kůlovou konstrukci se dvěma plošinami a dřevěným schodištěm, popsal starosta Semerád s tím, že středem konstrukce povede kůl, na kterém bude na vrcholu umístěna vrtule malé větrné elektrárny. Vyrobená elektrická energie bude použita pro chod čerpadla v žabím jezírku. Z výšky koruny stromů tak děti uvidí třeba i památkově chráněný strom javor babyka (Acer campestre), který se nachází zhruba 30 metrů od vyhlídky. V dalším objektu, který bude sloužit také jako sklad nářadí, se budou moci příchozí schovat před nepřízní počasí a za pěkného počasí tu dokonce i přespat pod širákem po opečení buřtíků na kruhovém ohništi ohraničeném plochými kameny a posezení na opracovaných půlkách borových kmenů. A to bude uprostřed přírody všem jistě chutnat, když k tomu ještě opodál z divoké zahrady budou cvrlikat ptáci a v létě se ozývat cvrčci. Divokou zahradu budou tvořit volně rostoucí seskupení keřů jako šípek, černý bez, akát, trnka, plané jablko apod. Poslouží dětem k objasnění funkce volně rostoucích rostlin jako ochrana pro drobné živočichy a ptactvo při hnízdění, popsal starosta. Výroba, montáž a provedení jednotlivých herních prvků a staveb bude samozřejmě realizováno firmou, která má k tomuto potřebná oprávnění, atypické prvky budou samostatně certifikovány akreditovanou laboratoří pro použití v předškolních zařízeních. Celé zahradní hřiště, či chcete-li zahradní školka, se bude rozprostírat na ploše téměř šest a půl tisíce čtverečních metrů. rozmístění jednotlivých si můžete prohlédnout přímo ve výkresu projektu: SO-01 Vstupní keltská brána SO-02 Přístřešek (domácí zvířata) SO-03 Zahrádka SO-04 Přestavitelný labyrint SO-05 Cerhenická koza SO-06 Přístřešek keramika SO-07 Jezevčinec SO-08 Prales SO-09 Žabí jezírko SO-10 Ochrana lesa (poznávání dřevin) SO-11 Totem + sluneční hodiny SO-12 Vyhlídka SO-13 Přístřešek SO-14 Ohniště SO-15 Divoká zahrada SO-16 Mobiliář SO-17 Areálové chodníky SO-18 Areálový vodovodní rozvod SO-19 Areálový rozvod elektro SO-20 Terénní úpravy SO-21 Zeleň (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 6 7)

7 ZEM. SO-21 ZEM. SO-08 SO-15 SO-10 SO-12 SO-06 SO-17 SO-21 SO-07 SO SO-14 SO-04 SO-16 SO-09 SO-17 SO-11 SO-21 SO-3.3 SO-05 SO-01 SO-3.2 SO-3.1 SO-16 SO SO-21 SO-18 SO BET.PANELY 886 CHODNÍK stručně: 1061 )) Starosta Marek Semerád chválí pracovní četu za údržbu hřiště, úklid obce apod. Mateřská škola, školní jídelna a budova úřadu městyse se dočkají zateplení Městys plánuje zateplení mateřské školky, školní jídelny a úřadu. Na všechny objekty byl už zpracovaný energetický audit, na jehož základě se stavební firma pustí do zateplení obvodového pláště, ostění, parapetů, nadpraží oken, dveří, zateplení soklu atd. Výsledkem by měly být nejen nižší náklady na vytápění, ale i vyšší komfort pro děti i personál. Stavební firma se bude při bouracích a vrtacích pracích snažit omezit hlučnost a prašnost a zároveň tyto práce organizovat tak, aby co nejméně narušovaly svoje okolí. )) Městys najali 13 brigádníků z řad studentů na údržbu obce. Zájem byl větší, ale nemohli jsme vyjít vstříc všem. Je to náš sociální program, jak vytvořit možnost brigády, kterých se obecně nedostává, a studenti si o prázdninách mohli přivydělat, uvedl starosta Marek Semerád. )) Zastupitelstvo rozhodlo, že městys nebude žádat o dotaci na rekonstrukci požární nádrže v Cerhenicích, protože ji pronajal s jednoroční výpovědní dobou na 25 let panu Zámišovi. Ten se zavázal, že zde provede úpravy.

8 Městys opravil čtyři ulice Městys zrekonstruoval čtyři místní komunikace, a to ulice Františka Horela (pod ZŠ), Školská (pod obecním úřadem), U Staré Školy a Zámecká. Na základě projektové dokumentace zpracované firmou AZ PROJECT Kolín práce prováděla ve výběrovém řízení vybraná vítězná firma SILMEX s. r. o., České Budějovice. Staveniště bylo firmě předáno jako celek již koncem listopadu 2012, ale kvůli nevhodným klimatickým podmínkám pro tento druh stavby byl začátek zemních prací i celá realizace akce po dohodě přesunuta na rok 2013 s tou podmínkou, že termín dokončení a předání hotového díla se nemění, řekl starosta Marek Semerád. Práce tak začaly v dubnu a do konce června bylo hotovo a zkolaudováno. Postup prací byl poněkud zpomalen ještě vytrvalými dešti zpočátku měsíce června, ale přesto byl dohodnutý zkrácený termín ze strany zhotovitele dodržen a stavba byla předána bez viditelných vad a nedodělků dne Drobné terénní úpravy včetně vyklizení staveniště bylo provedeno do , dodal technický dozor investora Jaroslav Musil. Městys Cerhenice požádal o poskytnutí finanční dotace pro tuto stavbu krajský úřad z Regionálního operačního programu, uvedl starosta Semerád. Celková nabídková a odsouhlasená cena za stavbu činí včetně daně korun. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 8 9)

9 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích Cerhenice se koncem roku 1690 staly majetkem rodu Sternbergů, kteří sídlili v Zásmukách. Manželka Františka Filipa Leopoldina nechala v roce 1734 postavit Na Beránku kostelík sv. Jana Nepomuckého. Kostelík byl vysvěcen v roce 1735 poděbradským děkanem Antonínem Gottfriedem Molinarim. Má obdélníkovou plochostropou loď a trojboký presbytář. Je bez velké věže, loď zdobí pouze malá vížka. Na vstupním průčelí je umístěn znak rodu Sternbergů i rodu Stahrenberků, ze kterého pocházela hraběnka Leopoldina. Vnitřní vybavení je z let 18. století. Hlavní oltář z roku 1753 s obrazem patrona kostela sv. Jana Nepomuckého (odcizen v 90. letech 20. století a nahrazen sochou světce daru P. Jiřího Kusého, faráře v Praze Nuslích a rodáka z Peček), se sochami sv. Václava a sv. Leopolda. Postranní oltáře z roku 1736, nad kterými jsou zavěšeny ze dřeva vyřezávané barokní kartuše s reliéfy: na evangelní straně Nanebevzetí Panny Marie s postranními kartušemi klanění svatých apoštolů klanějících se P. Marii; na epištolní straně sv. Jan Nepomucký zpovídající královnu, po stranách dvě menší kartuše s reliéfy mučení sv. Jana a svržení těla sv. Jana z mostu. Nad středními kartušemi v paprscích mariánský znak a symbol jazyka. Uprostřed oltářních stolů v zasklené skříňce socha Panny Marie a Božského Srdce Páně. Jak šel čas, i na zdejším kostelíku se projevovaly povětrnostní podmínky a stárnutí všeho, co je ve světě pomíjivé. Jedna z oprav, prováděná v roce 1923, však uškodila vzhledu kostela. Byly odstraněny krásné barokní ozdoby a nahrazeny jednoduchou fasádou. Kostel byl značně poškozen bombardováním v roce 1945, a proto byly stěny staženy ocelovými pruty. V roce 1970 byla opravována fasáda, v roce 2007 vyměněna střešní krytina. Od roku 2011 probíhá rozsáhlá celková úprava interiéru i exte riéru. Tak rozsáhlá oprava by nebyla možná bez podpory dotace Středočeského kraje, podpořené starostou městyse Cerhenice Dr. Markem Semerádem. Kostel byl znovu staticky zajištěn, opraven strop, vnitřní i vnější fasády, provedeno odvodnění kostela. V interiéru byly pořízeny dvě nové oltářní mensy k bočním oltářům (původní se rozpadly) a restaurovány sochy do zasklených skříněk. Byla rovněž obnovena elektroinstalace a elektronické zabezpečení kostela. Kartuše byly ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a čekají na celkové restaurování, podmíněné potřebnou dotací, zprostředkované orgánem památkové péče. Trochu ještě problematický k termínu slavnostního otevření je stav přístupového schodiště ke kostelu. K zlepšení jeho stavu i následné údržby jistě přispělo i odstranění starých a nemocných kaštanů podél schodiště. Možná, že se na mě budou zlobit ochránci přírody, ale takové stromy mají místo někde úplně jinde, ale ne v blízkosti podobných staveb. Pokud se bude dbát na tento názor, odpadnou pak zcela nesmyslné boje o záchranu zeleně v blízkosti ohrožených staveb a rozhodování, co je cennější. Slavnostní otevření obnoveného kostela sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích je připravováno na sobotu 19. října 2013, slavnostní bohoslužbou v 10 hodin. P. Josef Nerad, farář Pečky

10 Zkušební okruh oslavil 50 let Zkušební železniční okruh Výzkumného ústavu železničního oslavil kulatiny. Lokomotivy, vagóny a další drážní technika se tu testují už neuvěřitelných padesát let. Velký zkušební okruh bez poruch slouží k testování a prověřování nových lokomotiv a vagónů již od roku Během této dlouhé doby prošel zajímavou historií, po jeho kolejích projelo mnoho drážních vozidel a v jeho útrobách stojí nebo stály jedinečné prototypy lokomotiv. Avšak věřím, že nejlepší léta má okruh teprve před sebou, říká generální ředitel a předseda představenstva VUZ Antonín Blažek. Řada významných hostů a gratulantů se sjela na oslavy, jež se stylově nesly v duchu doby vzniku okruhu, dokonce i s hudbou této éry. A co by to bylo za oslavu, kdyby na ní chyběl narozeninový dort, v tomto případě jak jinak než ve tvaru okruhu. A samozřejmě také možnost projížďky. Přítomní měli například ojedinělou možnost projet se rychlostí 230 km/h, tedy rychlostí, kterou lze v Česku uskutečnit jen na tomto zkušebním okruhu. Řítilo se tak Pendolino, které řídil osobně přednosta zkušebního okruhu Miloš Klofanda a po přistání sklidil od pasažérů velké a zcela zasloužené díky....při příležitosti výročí okruhu jsme položili panu přednostovi několik otázek: Z historie okruhu: Mezinárodní konference ministrů železnic a dopravy států tehdejší RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) v roce 1959 rozhodla o vybudování zkušebního okruhu, a to pod hlavičkou Československých státních drah. Místo v Cerhenicích ale samozřejmě mohl stát úplně jinde, do úvahy padaly také lokality Vrůtky, Vraňany, Jíkev, Nýřany a Diviaky. Vyhrály ale Cerhenice. Ojedinělé zkušebním centru zahájilo provoz 5. června Lokalita Cerhenice byla vybrána proto, že splňovala všechny požadované parametry pro výstavbu zkušebních železničních okruhů. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 10 11)

11 Jaké vlaky se nyní na okruhu testují? Máme zde zákazníky z celé Evropy, od Španělska přes Francii, Německo, Polsko, Itálii, Švýcarsko, Chorvatsko, Slovensko a samozřejmě největší tuzemský výrobce vozidel Škoda Transportation. Dva francouzští zákazníci u nás zkouší příměstské jednotky, z Německa tu máme elektrické lokomotivy na rychlost 160 km/h, druhý německý zákazník zde zkouší patrové jednotky pro příměstskou dopravu. Pro Škodu Transportation se dokončují zkoušky na vícesystémové lokomotivě E109 a probíhají zde delší zkoušky na jednopodlažních jednotkách. Oba projekty jsou určené pro České dráhy. Co pro vás oslavy a kulaté výročí znamenaly, jak je hodnotíte? Samozřejmě jsem byl rád, že jsem mohl být u toho. I proto, že za poslední čtyři roky zkušební centrum prošlo celkovou modernizací zhruba za půl miliardy korun. Obnášela tři etapy. První byla výstavba nové napájecí stanice za účelem posílení trakčního výkonu pro naše zákazníky, druhou etapou byla výstavba kompletního nového trakčního vedení včetně stožárů u velkého zkušebního okruhu a třetí etapou pak dokončení rekonstrukce svršku velkého zkušebního okruhu z kilometru 6,8 do kilo metru nula. Sám zde na okruhu působím sedmým rokem, jsem zde jedním ze služebně nejmladších, i když na železnici pracuji už 39 let. Padesát let je dlouhá doba, na oslavu se sjela celá řada významných hostů a našich zákazníků, měli možnost zúčastnit se zkušebních jízd již zmíněnou jednotkou Pendolino, kterou jsme měli zapůjčenou od Českých drah, a druhou jednotkou RailJet, kterou zapůjčily rakouské železnice (jde o aktuálně mediálně známé jednotky, o které mají zájem České dráhy a měly by jezdit na trase Praha Vídeň, pozn. red). Jaká je spolupráce zkušebního centra s okolními obcemi? Velký okruh zasahuje na několik katastrů nejen na cerhenický, ale také na katastry Velim, Poděbrady, Vrbová Lhota, Ratenice či Sokoleč. Se všemi vycházíme dobře, spolupracujeme, snažíme se, aby nás okolí vnímalo kladně. Jsme zde významným zaměstnavatelem, který naším zaměstnancům poskytuje zajímavou práci, za kterou mají odpovídající mzdové ohodnocení i další benefity. Celkem zaměstnáváme na tři desítky lidí. Zaměstnance, kteří zajišťují provozování drážní dopravy a obslužnost a další odborné činnosti, například požadované kontroly a prohlídky infrastruktury, máme zajištěny outsourcingem. Stavbou roku se stal dětský pavilon Nový dětský pavilon v kolínské nemocnici se stal kolínskou Stavbou roku Zvítězil tak nad dlouho očekávaným obchvatem Kolín. Slavnostní ocenění převzal náměstek středočeského hejtmana Marek Semerád jako zástupce kraje, který byl investorem stavby. Krajská dotace činila více než 90 % z celkové částky 234 milionů korun. O vítězství dětského pavilonu rozhodla nejen kvalita provedení, ale i velmi prospěšný účel této stavby, uvedl Marek Semerád. O udělení této prestižní ceny rozhodovala 30 členná porota, která vybírala z 36 nominovaných stavebních děl z Kolínska. Pavilon se stavěl 14 měsíců a otevřen byl vloni v říjnu. Jeho realizací se podařilo soustředit téměř veškerou péči o nejmenší pacienty na jedno místo v nemocnici. Organizátory celé procedury udílení cen jsou Obchodní grémium Kolín, Město Kolín a Střední odborná škola stavební a SOU stavební v Kolíně.

12 Stavba vodovodu odhalila keltskou polozemnici Od loňského roku probíhá v městysi Cerhenice budování obecního vodovodu. V rámci zastavěných ploch (intravilánu) s plochou blížící se 1 km 2 má být položeno zhruba 10 km potrubního řadu. Stávající zástavba se rozprostírá v zajímavě členěném a pro zemědělství vhodném terénu, proto je téměř vyloučené, aby stavební práce neporušily dosud neznámé prostory pravěkých až raně středověkých lidských aktivit, tj. zejména sídlišť a pohřebišť. Přes skutečnost, že způsob stavebních prací na liniových výkopech vesměs není pro archeologický průzkum příznivý, potvrdila letošní činnost archeologů, že i namátkové sledování takové stavby má svoje opodstatnění a nezastupitelný význam pro ochranu a uchování kulturního dědictví lidstva. Počátkem druhé poloviny dubna letošního roku zahlédl archeolog kolínského muzea v mezeře mezi dvěma ocelovými paženími výkopu v ulici Na Kopě část výplně sídlištního objektu. (Krátce potom je stavební firma začala dávat těsně k sobě). Po dohodě s vedoucím stavby a vytažením bezpečnostního pažení byl kolínskými archeology proveden dvouhodinový záchranný výzkum (základní dokumentaci a orientační průzkum). Zjistilo se, že stavba porušila výplň tzv. polozemnice (částečně do země zahloubené jedno duché stavby obydlí nebo výrobního objektu) z doby mladšího keltského osídlení našich zemí. Jde o první bezpečný doklad osídlení tohoto stáří v rámci katastru Cerhenic. Konkrétní představu o charakteru nového nálezu/objevu lze získat z připojených obrázků. Bohu žel obsah výplní sídlištních objektů (chat) obvykle neob sahuje tak jako i v našem případě chronologicky citlivé předměty a navíc šlo vyjmout vzorky jen z malé části výplně. Proto lze objekt datovat jen do období zhruba 100 let, konkrétně 2. poč. 1. století před naším letopočtem. Venkovní učebna u síně Blanky Waleské Krásné sklepní prostory pod síní Blanky Waleské by chtělo vedení městyse zahrnout do projektu, který plánuje rekonstrukci celé budovy a vytvoření Eko Centra. Po rekonstrukci by v objektu měly vzniknout nové učebny a místo současného dětského hřiště, které bude přesunuto na jiné vhodnější místo na náměstí Míru, vyroste venkovní učebna, u níž najdou domov trvale handicapovaní živočichové, kteří už se nemohou vrátit do volné přírody. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 12 13)

13 Kondolence Dovolte mi vyjádřit za městys Cerhenice upřímnou soustrast rodině nedávno náhle zesnulého pana Vladimíra Sixty z Radimku. Marek Semerád, starosta Starosta pana Sixtu krátce před smrtí navštívil ve snaze o obnovu rybníčku v Radimku. Pan Sixta jako pamětník poskytl neocenitelné informace včetně ukázky fotografie z roku 1945, která dokládá tehdejší stav vodní plochy. Sdělil, že zdejší rybníček se naposledy odbahňoval v roce 1936, jistý pan Folbegr z Cerhenic to provedl na náklady obce Radimek a přitom použil jedinou mechanizaci kolečko. Věřím, že až se nám tůň v Radimku podaří obnovit, bude se pan Sixta z nebe usmívat, řekl starosta Marek Semerád. Agentura ochrany přírody a krajiny aktuálně potvrdila, že rozšíření tůně je možné. Pietní akt u památníku k 256. výročí Bitvy u Kolína V polovině června navštívil starosta Marek Semerád z pozice náměstka středočeského hejtmana památník Bitvy u Kolína v Křečhoři. Městys Cerhenice je zároveň administrátorem projektu o této významné události. Spolu s ředitelem kolínského muzea Vladimírem Rišlinkem jsme u památníku položili květiny k uctění památky obětem této bitvy, komentoval Marek Semerád výročí bitvy, během které se 18. června roku 1757 střetlo Pruské vojsko vedené králem Fridrichem II. s vojskem Rakousko-uherské armády císařovny Marie Terezie vedené polním maršálem Leopoldem Daunem. V sousedství památníku byla v roce 2010 odhalena kostnice. Do společného hrobu zde byly pietně uloženy kosti z hromadného hrobu neznámých vojáků padlých v bitvě u Kolína, nalezeného v roce 2006 na katastru obce Křečhoř, doplnil Semerád. Pietní akt za oběti války Starosta Marek Semerád spolu se zástupci městyse uctili položením květin památku obětí války u pomníků v Cerhenicích a Cerhýnkách. Pietního aktu se zúčastnilo i několik obyvatel.

14 Beseda o nové knížce pověstí V příjemném prostředí stacionáře v Cerhenicích se konala přednáška a beseda o nové knize Václava Zieglera s názvem Pověsti z Peček a okolí. Setkání se zúčastnil také starosta Marek Semerád. Autor nové knihy, který se literárně věnuje především svému rodnému kraji, se ve svém referátu tentokrát zaměřil především na historii Cerhenic a přednášku doplnil promítáním obrázků. V nové publikaci sestavil unikátní soubor pověstí tak, jak je zaznamenával po mnoho let. Pověsti z dávných dob předávané mezi lidmi po generace hovoří k současným lidem a vykládají přitom krásnou, byť trochu nadnesenou, historii určitého místa, poznamenal autor. Bez historie nejsme nic. Kdo nezná historii svého kraje, své vlasti, tak neví, odkud jde a kam směřuje. Kroky neznalého člověka jsou pusté a prázdné. Važme si nejen toho, co kdysi bylo zapsáno, ale i toho, co se ústním předáváním z generace na generaci změnilo v pověst, doplnil spisovatelova slova náměstek Marek Semerád. Kniha Pověsti z Peček a okolí obsahuje celkem devatenáct pověstí. Každý z příběhů má racionální jádro. V mnohých vystupují skutečné historické osobnosti či děje, jsou u nich zaznamenána jazykovědná fakta. V knize ale najdeme také informace o tom, jak žili naše předkové, čeho se báli a co ctili. Čtení knihy pověstí z našeho kraje může být pro nás vhodnou inspirací. Můžeme se poučit nebo alespoň zamyslet nad událostmi, které se odehrávaly v dávných dobách a o kterých si lidé dodnes mezi sebou povídají, doplnil Marek Semerád. V nové knize najdeme například pověsti O založení Peček, O lupičích v Tatcích nebo O hradě Kotkově a další. Knihu je možné si zakoupit v knihkupectvích a v infocentrech na Kolínsku. VIII. čarodějnický slet Opět nastala filipojakubská noc a s ní slet čarodějnic. Letos již poosmé se na sabatu v Cerhenicích sešli věhlasné čarodějnice a záhadní čarodějové. Startovali jsme od mateřské školky, kde chvílemi přes špičaté klobouky nebylo vidět. Čarodějnice Malfuzína nás vedla čarovnou naučnou stezkou, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o čarodějnickém řemesle. Naučili jsme se zaříkávadla, zkusili jsme si uvařit lektvary či jsme si zatančili čarodějnický tanec. Malfuzína nás dovedla až na Petrovy kameny (park Květoslavy Šátkové), kde se letos odehrával čarodějnický sabat. Průvodkyní nám byla čarodějnice Kunhuta, která nám představila, jaké soutěže jsou pro nás připraveny. Malé čarodějnice a malí čarodějové se pustili do plnění jednotlivých úkolů, aby získali odměnu od hlavní čarodějnice Kunhuty. Učili jsme se létat na koštěti, házeli jsme na cíl, skákali v pytli či malovali čarodějnici. Velevážená čarodějnická porota vybrala tři nejoriginálnější čarodějnice a tři nejnápaditější čaroděje, kteří byli oceněni drobnou odměnou. Společně jsme si zatančili kolem ohně, upálili malé čarodějnice a už jsme se vrhli na opékání vuřtíků. Všichni, kteří se letos vydali na Petrovy kameny, dostali památeční odznáček. Doufáme, že jste si užili čarodějnický podvečer a určitě s námi poletíte za rok zase. Děkujeme městysi Cerhenice za financování a za pomoc při organizaci, dále děkujeme dobrovolným hasičům, kteří se ujali kontroly nad ohněm. Velký dík patří i všem ostatním, kteří přiložili ruce k dílu. mk

15 Pouťová zábava se vydařila S československými hity bavila velký počet návštěvníků pouťové zábavy skupina Broky Františka Kanečka a zahraniční hudbu od Beatles až po Nirvanu představila skupina MA-ŇÁ-ŇA. Zpívalo se, tančilo a veselilo se až do pozdních nočních hodin. (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 14 15)

16 Výlet po s...t.. o..p.á.c..h.. h.i.s. to.ri.e Žáci 7., 8. a 9. ročníku se na sklonku školního roku pod vedením PhDr. Marka Semeráda vydali na naučnou vycházku na Pičhoru. První zastávka byla na hřbitově v Dobřichově, kde je pohřben nejdéle sloužící starosta v Cerhenicích František Horel. Dále studenti navštívili dobřichovský kostel Nejsvětější Trojice, kde je nejen o historii kostela poučil ředitel kolínského muzea Mgr. Vladimír Rišlink. Další zastávkou už bylo jedno z nejvýznamnějších žárových pohřebišť Pičhora. Pohřebiště bylo objeveno v roce 1896 dělníky při těžbě štěrku a písku pro stavbu silnice. Výzkum na lokalitě provedl Jan Waněk, ředitel lichtenštejnského velkostatku v Radimi pod dohledem J. L. Píče. Jim se podařilo do roku 1906 objevit 160 žárových hrobů, z nichž 82 bylo v hliněných popelnicích a šest v bronzových nádobách. Jako ne zrovna hezké zpestření této procházky viděli studenti již ustupující povodeň v Dobřichově, která byla způsobena jinak nenápadnou říčkou Výrovkou.

17 Cerhenický fotbal očima místostarosty Aleše Koblihy: (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 16 17) Již necítím být tak úplně kompetentní hovořit o Cerhenickém fotbale z pohledu klubu jako organizace. Již jsem svou funkci ve vedení oddílu předal jiným. Můj pohled je pohled očima diváka, příležitostného hráče a zástupce vedení městyse, jakožto hlavního partnera fotbalu v Cerhenicích. Uplynulou sezonu jsme odehráli v azylu na hřištích v Sokolči a Vrbové Lhotě. Družstvo žáčků pod vedením pánů Čerycha a Nykodýma se účastnilo soutěže okresního přeboru mladších žáků. Vzhledem k situaci, která dnes ve společnosti panuje, si jejich práce osobně velmi cením, protože dnešní děti již o fotbal, ani o sport obecně nejeví příliš velký zájem. Přes všechny nepříznivé okolnosti, mezi které patří především kritický nedostatek malých fotbalistů, se jim podařilo sezonu úspěšně dokončit. Umístili se sice na posledním 11. místě se ziskem 3 bodů, ale naplnili hlavní cíl svojí práce umožnit dětem, které zájem mají, věnovat se svému oblíbenému sportu. Bohužel pro nový ročník se nepodařilo sehnat dostatečný počet hráčů, ani ve spolupráci s okolními kluby, a tak v letošní sezoně bude žákovské mužstvo v soutěži chybět. Podle slov vedení klubu však na malé fotbalisty, kteří mají zájem se fotbalu věnovat, čekají i v této situaci běžné herní tréninky a případně alespoň nějaká přátelská utkání. Rezervní družstvo dospělých, tedy Olympie Cerhenice B, v uplynulé sezoně čeřilo opět vody okresní soutěže IV. Třídy B pod vedením pánů Josefů Semeráda a Žižky. Celek složený především z bývalého dorostu, doplněný staršími a příležitostnými hráči, se v uplynulé sezoně spíše sehrával a stabilizoval. I přes konečné umístění na 10. místě se ziskem 25 bodů lze říci, že v některých utkáních podali hráči velmi dobré výkony. Žel bohu bylo jich málo, protože hlavním problémem tohoto mužstva jsou velké herní výkyvy. Je pravda, že vzhledem k rozsáhlé marodce A mužstva a kolizi termínů utkání bylo někdy zapotřebí odehrát utkání i v neúplném počtu hráčů, ale právě tato utkání prokázala charakter a sílu B mužstva. Do příští sezony snad právě pro tyto skutečnosti bylo B mužstvo opět přihlášeno. Družstvo dospělých Olympie Cerhenice A pod vedením pánů Čupa a Žižky ml. opět usilovalo o co nejlepší umístění v okresní soutěži III. třídy B. Začátek sezony, tedy podzim, byl v našem podání velmi dobrý. Především díky bodům získaným v první polovině sezony se mužstvo v soutěži udrželo a skončilo v závěru soutěže na 9. místě se ziskem 32 bodů. Nutno ovšem přiznat, že za nízkým bodovým ziskem v jarní části sezony byla především již zmiňovaná marodka, která zapříčinila, že v závěru sezony chybělo A mužstvu až 10 stabilních členů. Nezbývá než věřit, že do nové sezony vykročíme stejně dobře jako do té uplynulé a že naše mužstva budou především hrát kvalitní fotbal. Za všechny malé i velké fotbalisty jsem rád, že v současné době jsou po technické a materiální stránce v Cerhenicích pro tento sport vytvořeny takové podmínky, že se všichni mohou plně soustředit pouze na svůj sportovní výkon. A na závěr další příjemná zpráva nadcházející sezonu již odehrajeme v Cerhenicích na nově zrekonstruovaném hřišti. Celý sportovní areál byl slavnostně otevřen dne při příležitosti oslav 90. výročí založení fotbalového oddílu Olympie Cerhenice. V rámci areálu bylo vybudováno nové víceúčelové hřiště, které bude sloužit nejen pro tréninky fotbalového oddílu při nepříznivém počasí, ale především pro všestranné sportovní vyžití všech obyvatel Cerhenic.

18 Počasí účastníky Fit Cupu neodradilo

19 Ačkoli letošnímu ročníku Fit cupu v Cerhenicích, tedy běhu na pět a deset kilometrů, vůbec nepřálo počasí, na start se postavilo na pětačtyřicet závodníků včetně dětí, dokonce i tříletého mrňouska. Účastníci se sjeli z nejrůznějších koutů regionu i celé republiky, například z Prahy, Mladé Boleslavi, Pardubic či Ostravy. Běžel i starosta Marek Semerád. Vítězkou běhu žen na pět kilometrů se stala pětatřicetiletá Helena Poborská z Prahy s časem 20:00,2. Desítku mužů vyhrál dvaadvacetiletý Milan Janoušek z Kolína s časem 32:45,2. V dětském běhu si pro vavříny prvních míst ve svých kategoriích přišli Michal Mastný z Cerhenic, Veronika Milerová z Luštěnic a úplně nejmladší účastník Mirek Zelenka z Cerhýnek. Akce se povedla, účastníků bylo dost a my už se těšíme na další ročník, který bychom chtěli ozvláštnit atrakcemi pro děti typu kolotočů, plánuje starosta Semerád, který doběhl na 21. místě. Je to, pravda, umístění sice nic moc, ale vcelku jsem spokojený, protože jsem uběhl podobný čas jako předloni, kdy jsem běžel naposledy. Při svém pracovním vytížení nemám na běhání a trénink moc času. Ale konec konců není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, usmíval se starosta. Atletické závody Děti z Cerhenic se zúčastnily závodů v atletice, které pořádala 12. května Sokolská župa Tyršova v Kolíně. Na atletickém stadionu M. Tučka naši závodníci změřili síly v atletickém čtyřboji, jenž se skládal ze sprintu na krátkou vzdálenost, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostního běhu. Městys Cerhenice reprezentovali: Vojta Barták, Adam Link, Jan Novotný, Daniel Gvizd, Pavel Zápotocký. V kategorii starší žáci, se umístil Adam Link na třetím místě. Dorostenec Pavel Zápotocký vybojoval první příčku a s přehledem kraloval všem disciplínám. Děkujeme všem závodníkům a doufáme, že u sportu zůstanou a budou i nadále reprezentovat a šířit dobré jméno městyse Cerhenice. Aleš Kobliha místostarosta městyse ) kompletní výsledky na str. 20 ))) (léto 2013 cerhenické rozhledy strana 18 19)

20 celkové pořadí / startovní číslo jméno ročník club / bydliště time Kategorie muži m ženy m mládež 1 18 Janoušek Milan 1991 Kolín 32:45, Miler Jiří 1975 Luštěnice 34:14, Pomezný Lukáš 1994 Atletika Písek 35:15, Kupidlovský Daniel 1976 Praha 5, Stodůlky 35:43, Franc Matouš 1996 Kolín 35:44,5 6 3 Vichera Pavel 1978 Nymburk 36:34, Herda Jan 1983 Dobřichov 37:21, Skála Radek 1969 Český Brod 38:49, Šolc Luděk 1961 Mladá Boleslav 39:59, Mukařovský Aleš 1972 Český Brod 40:34, Zvoník Jiří 1980 Natě 14 41:28, Kubišta Petr 1965 Nová Ves 44:13, Sedlák Jiří 1958 Přelouč 44:29, Dvořák Ladislav 1962 Ostrava 44:46, Barták Zdeněk 1988 Sadská 47:23, Kysilka Vratislav 1978 Mlýnská 1490/2, Kolín 47:49, Horáček Jiří 1964 Kolín 48:58, Vyskočil Jaromír 1946 Kolín 49:44, Janeček Aleš 1973 Cerhenice 50:37, Sova Jan 1965 MP Praha club 52:16, Semerád Marek 1978 Cerhenice 52:40, Horina Miroslav 1954 Praha 54:09, Pšenička Jiří 1946 Pardubice 60:23, Koloc Pavel 1965 Jažlovická 1332/8, Praha 4 63:51, Krejsa Václav 1952 Praha 76:53,5 31 Hál Pavel 1972 Žitomířská 337, Český Brod DNF 1 36 Poborská Helena 1978 Praha 20:00, Kubištová Radka 1971 Nová Ves 23:48, Stará Tereza 1997 Cerhýnky 24:48, Křídlová Vlastimila 1975 Cerhenice 25:08, Mikšovská Petra 1973 Opolany 25:12, Moravcová Martina 1977 Cerhenice 28:40,4 1 8 Mastný Michal 2000 Cerhenice 1:18, Bartáková Ivana 2000 Sadská 1:19,5 3 6 Poborská Eliška 2003 SK, Jeseniova 1:26, Zápotocký Tomáš 2000 Cerhenice 1:38, Milerová Veronika 2005 Luštěnice 33, Bulíř Stanislav 2004 Poděbrady 36, Milerová Aneta 2005 Kostelec nad Černými lesy 40, Janeček Adam , Kobliha Adam 2007 Cerhenice 42, Kun Vojtěch 2008 Cerhenice 54,5 7 5 Milerová Natálie 2008 Kostelec nad Černými lesy 55, Škopek Filip 2007 Cerhenice 55, Zelenka Mirek 2010 Cerhýnky 1:03,5 CERHENICKÉ ROZHLEDY: čtvrtletník městyse Cerhenice, vydává úřad městyse Cerhenice, tel.: ; redakční rada: Aleš Kobliha, Lukáš Dukay, Jiřina Hoblová; grafická úprava: MgA. Andrea Michálková; foto: Martin Dukay; náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a foto grafie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 CERHENICKÉ ROZHLEDY Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 Rozhovor se starostou Markem Semerádem: o škole, práci zastupitelstva i kulturních akcích Základní a mateřská škola Cerhenice se nově rozdělí na

Více

Dlaždiči v Poděbradech mají o zábavu postaráno

Dlaždiči v Poděbradech mají o zábavu postaráno w Na ostrově už to zase žije Barvy léta se blíží Dunovský jezdí v Suzance a vyhrává Ročník 20 číslo 7 7. července 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Poděbradské noviny si vzaly pod drobnohled stav

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci

R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci R( )zhledy M ě s t ys Ce r h e n i ce č t v r t l e t n í k ř í j e n 2 0 0 8 Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice Mateřská škola zahájila nový školní rok naplněná na stanovenou kapacitu

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. foto: mask

Z RCA DLO Z RCA DLO. foto: mask Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 13 27. června 2008 ČERVENEC MĚSÍČNÍ Z RCA DLO Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

DVOUMÌSÍÈNÍK ÈÍSLO 3 ROÈNÍK II 9. ČERVNA 2008 ZDARMA TECHNICKÉ SLUŽBY PROVEDLY REVIZI

DVOUMÌSÍÈNÍK ÈÍSLO 3 ROÈNÍK II 9. ČERVNA 2008 ZDARMA TECHNICKÉ SLUŽBY PROVEDLY REVIZI Radnièní zpravodaj DVOUMÌSÍÈNÍK ÈÍSLO 3 ROÈNÍK II 9. ČERVNA 2008 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, naše město má za sebou významnou premiéru. V polovině května se v něm uskutečnilo rozsáhlé česko-německé

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více