Úvod Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Pohyb v Ovládacím panelu myši HP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Pohyb v Ovládacím panelu myši HP"

Transkript

1 Úvod Blahopřejeme vám k nákupu myši HP. Tato myš je nejnovejší z široké rady pocítacových periferií vyrábených spolecností HP. Poskytne vám nejvyšší možnou úroven pohodlí a soucasne maximální funkcnost. Klepnutím na následující odkazy zobrazíte další informace o príslušných tématech: Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Ovládací panel myši HP je jednoduchý, lec dumyslný program, který vám umožní nakonfigurovat myš podle vašich potreb. Klepnutím na následující odkaz zobrazíte další informace o príslušném tématu: Pohyb v Ovládacím panelu myši HP

2 Uvítání Vítá vás nápověda k Ovládacímu panelu myši HP. V této příručce jsou popsány funkce myši a způsob jejich konfigurace pomocí softwaru Ovládací panel myši HP. Úvod Bezpečnostní pokyny Instalace a odinstalování Ovládacího panelu myši HP Pohyb v Ovládacím panelu myši HP Konfigurace myši HP Rešení potíží Baterie Copyright 2011 HP Corporation. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah této příručky je majetkem společnosti HP a nesmí být reprodukován v žádné papírové ani elektronické podobě. Veškeré názvy a ochranné známky jsou majetkem společnosti HP a mohou být registrovány.

3 Instalace a odinstalování Ovládacího panelu myši HP V této sekci je popsán postup instalace a odinstalování softwaru Ovládací panel myši HP. Klepnutím na níže uvedené odkazy zobrazíte další informace: Instalace Ovládacího panelu myši HP Odinstalování Ovládacího panelu myši HP

4 Instalace Ovládacího panelu myši HP Instalace Ovládacího panelu myši HP do počítače: Vložte do jednotky CD nebo DVD dodaný disk CD se softwarem HP Mouse Control Center. Spustí se Installation Wizard (Průvodce instalací). Zobrazí se úvodní obrazovka. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další).Přečtěte si Licenční smlouvu s Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Pokud s jejím zněním souhlasíte, zvolte možnost I accept the terms in the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další).

5 Můžete zadat umístění instalace softwaru nebo klepnout na tlačítko Next (Další) a nainstalovat software do navržené složky. Spustte instalaci klepnutím na tlačítko Install (Instalovat).

6 Spustí se instalace. Po dokončení instalace se zobrazí dialogové okno s potvrzením úspěšné instalace. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).

7 Automaticky se spustí Pairing Wizard (Průvodce párováním). Před spárováním myši s počítačem vytáhněte nebo vyjměte kryt baterií z myši a zvolte možnost OK. Po odstranění krytu máte na dokončení instalace 10 minut. Zkontrolujte, zda je vypínač na spodní straně myši v poloze on ( zapnuto ). Posuňte myš do vzdálenosti 1 stopy (30 centimetrů) od počítače a zahajte párování.

8 Pokud počítač najde pouze jednu myš, automaticky s ní zahájí párování. Pokud najde více než jednu myš, vyberte tu správnou podle Mouse ID (ID myši) (které je vytištěno na štítku na spodní straně myši). Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Počítač se spáruje s myší.

9 Po spárování myši a počítače klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Windows 7 zjistí myš, automaticky vyhledá ovladače a vaše myš bude připravena k použití.

10 Odinstalování Ovládacího panelu myši HP Odinstalování Ovládacího panelu myši HP: Otevřete nabídku Start > All Programs (Všechny programy) > Hewlett-Packard > HP Mouse. V podnabídce vyberte příkaz Uninstall (Odinstalovat). Zobrazí se dialogové okno požadující potvrzení akce. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) spustíte odinstalování. Nyní je vaše myš HP nainstalována.

11 Pohyb v Ovládacím panelu myši HP Rozhraní Ovládací panel myši HP je jendoduché a názorné, takže v něm snadno najdete potřebné informace a přizpůsobíte jednotlivé funkce myši. Klepnutím na ikonu Discover (Informace) zobrazíte Uživatelskou příručku, dostanete se k podpoře online, registraci výrobků a k HP Home and Home Office Store (obchodu společnosti HP pro domácnosti a domácí kanceláře). Klepnutím na ikonu Configure (Konfigurace) zobrazíte nastavení myši. Klepnutím na ikonu Enjoy (Aktuality) zobrazíte aktuální nabídky od společnosti HP.

12 Konfigurace myši HP Ruzná nastavení myši jsou označena kartami u horního okraje okna. Klepnutím na kartu zobrazíte okno s nastavením. Po změně nastavení můžete klepnout na tlačítko Apply (Použít) a uložit změny, nebo klepnutím na tlačítko OK uložit změny a ukončit program, anebo můžete klepnout na tlačítko Cancel (Storno) a ukončit práci bez uložení změn. Pro spuštění Pairing Wizard (Průvodce párováním) zvolte možnost Pairing Wizard (Průvodce párováním). Další informace: Tlačítka Kolečko Myš O aplikaci

13 Tlačítka Obe tlačítka myši můžete nakonfigurovat na kartě Buttons (Tlačítka). V seznamu Select Button (Vybrat tlačítko) je uveden seznam dostupných tlacítek. Pokud je tlačítko k dispozici, zobrazí se přepínače se seznamem akcí, které lze přířadit tlačítku vybranému v seznamu Select Button (Vybrat tlačítko). Po klepnutí na název tlačítka v seznamu Select Button (Vybrat tlačítko) se zobrazí funkce, které lze danému tlačítku přířadit. Obnovení výchozích nastavení Klepnutím na tlačítko na této kartě obnovíte původní výchozí nastavení tlačítek. Další informace: Levé a pravé tlacítko Kolečko Tlačítko na levé straně Tlačítko na pravé strane

14 Levé a pravé tlacítko Ve výchozím nastavení je levé tlačítko myši nastaveno na funkci klepnutí levým tlačítkem. Pravé tlačítko myši je nastaveno na funkci klepnutí pravým tlačítkem. Pokud chcete tyto dvě funkce vyměnit, zaškrtněte políčko Swap Buttons (Přepnout tlačítka). Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny. Další informace: Levé a pravé tlacítko Kolečko Tlačítko na levé straně Tlačítko na pravé strane

15 Zpět Stisknutím tlačítka Zpět zobrazíte v prohlížeči poslední navštívenou stránku. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny. Dopředu Stisknutím tlačítka Dopředu zobrazíte v prohlížeči stránku, kterou jste navštívili před stisknutím tlačítka Zpět. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny. Jiné Zvolíte-li možnost Other (Jiné), můžete nastavit tlačítko na spuštění některé z dalších předdefinovaných funkcí. Zobrazí se rozevírací nabídka. Vyberte aplikaci se seznamu. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny.

16 Kolečko Ve výchozím nastavení je kolečko myši při stisknutí nastaveno na funkci prostředního tlačítka. Požadovanou funkci, kterou chcete kolečku priradit, vyberte v seznamu. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny. Další informace: Levé a pravé tlacítko Kolečko Tlačítko na levé straně Tlačítko na pravé strane

17 Tlačítko na levé straně Myš HP mouse má tlačítko na levé straně myši. Ve výchozím nastavení je tlačítko nastaveno na funkci pohybu Zpět. Stisknutím tlačítka Zpět zobrazíte v prohlížeči poslední navštívenou stránku. Tlačítko lze naprogramovat na jinou funkci. Požadovanou funkci, kterou chcete tlačítku přířadit, vyberte v seznamu. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny. Další informace: Levé a pravé tlacítko Kolečko Tlačítko na levé straně Tlačítko na pravé strane

18 Tlačítko na pravé strane Myš HP mouse má tlačítko na pravé straně myši. Ve výchozím nastavení je tlacítko nastaveno na funkci pohybu Dopredu. Stisknutím tlačítka Dopredu zobrazíte v prohlížeči stránku, kterou jste navštívili před stisknutím tlačítka Zpět. Tlačítko je možné naprogramovat na jinou funkci. Požadovanou funkci, kterou chcete tlačítku přířadit, vyberte v seznamu. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny. Další informace: Levé a pravé tlacítko Kolečko Tlačítko na levé straně Tlačítko na pravé strane

19 Kolečko Nastavení kolečka myši mužete konfigurovat na kartě Kolečko. V sekci Scrolling Speed (Rychlost posouvání) můžete nastavit rychlost posouvání okna při vertikálním posouvání kolečkem. V sekci Horizontal Scrolling (Horizontální posouvání) můžete nastavit rychlost posouvání okna při naklánění kolečka doleva nebo doprava.

20 Rychlost posouvání Zvolte požadovanou rychlost posouvání pomocí možností prepínače Scrolling Speed (Rychlost posouvání): Scroll (Posouvání): Zvolte tuto možnost a vyberte rychlost v rozbalovacím seznamu. Scroll one screen per notch (Posunout o jednu obrazovku na krok): Zvolte tuto možnost, pokud chcete při každém pohybu kolečkem nahoru nebo dolů o jeden krok posunout zobrazení o celou obrazovku nahoru nebo dolů. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny.

21 Horizontální posouvání Posunutím jezdce doleva nebo doprava snížíte nebo zvýšíte rychlost horizontálního posouvání. Klepnutím na tlačítko uložíte všechny změny.

22 Myš Nastavení myši můžete konfigurovat na kartě Myš. V sekci Pointer Speed (Rychlost ukazatele) můžete ovládat rychlost pohybu ukazatele po obrazovce. V sekci Mouse Resolution (Rozlišení myši) najdete informace o nastavení rozlišení myši. VIndikátor Batteries Status (Stav baterií) zobrazuje aktuální úroveň nabití baterií myši.

23 Rozlišení myši Co znamená rozlišení nebo citlivost pokud jde o nastavení myši? Rozlišení je termín, který se vztahuje k obrazovce nebo displeji pocítace, a uvádí pocet pixelu v horizontálním a vertikálním smeru. Cím vyšší je rozlišení, tím podrobnejší je zobrazení. U myši oznacuje rozlišení pocet bodu na obrazovce, o který se kurzor posune pri pohybu myší o jeden palec. Z tohoto duvodu se rozlišení myši obvykle uvádí v jednotce dpi (dots per inch - pocet bodu na palec). Nastavení rozlišení urcuje pocet signálu odeslaných pocítacovému cipu na každý palec, o který se myš pohne. Pri vyšším rozlišení je odesláno více signálu. Výsledkem je lepší ovládání kurzoru a plynulejší pohyb. Cím vyšší je nastavení dpi, tím lépe budete ovládat pohyb kurzoru. Pri používání nekterých aplikací, napr. softwaru pro práci s obrázky nebo v nekterých hrách, je žádoucí ovládat pohyb kurzoru lépe. U takových aplikací použijte vyšší nastavení rozlišení. U jiných aplikací, napr. v textovém procesoru nebo webovém prohlížeci, muže být výhodnejší použít nižší rozlišení. Chcete-li nastavit rozlišení, na tri sekundy stisknete soucasne levé, pravé a prostrední tlacítko myši. Rozlišení se zmení z výchozí hodnoty na následující vyšší rozlišení. Pokud znovu stisknete tato tri tlacítka myši, rozlišení se zmení na následující dostupnou hodnotu. Pokaždé, když stisknete tlacítka na dobu trí sekund, se rozlišení zmení na další dostupnou hodnotu. V prípade 5tlacítkové myši HP jsou k dispozici následující rozlišení: 800 DPI, 1000 DPI, 1200 DPI (výchozí hodnota) a 1600 DPI. Pri zmene rozlišení kolecko zabliká následujícím zpusobem: 800 DPI: jedno bliknutí 1000 DPI: dve bliknutí 1200 DPI: tri bliknutí 1600 DPI: ctyri bliknutí V prípade 3tlacítkové myši HP jsou k dispozici následující rozlišení: 500 DPI, 1000 DPI (výchozí hodnota), 1250 DPI a 1500 DPI. Pri zmene rozlišení kolecko zabliká následujícím zpusobem: 500 DPI: jedno bliknutí 1000 DPI: dve bliknutí 1250 DPI: tri bliknutí 1500 DPI: ctyri bliknutí

24 Párování Wi-Fi HP Wi-Fi Mobile Mouse a váš počítač spolu komunikují pomocí bezdrátové technologie , takže se nevyžaduje žádný samostatný přijímač USB. Abyste umožnili komunikaci mezi myší a svým počítačem, musíte je spárovat (propojit). Před párováním vaší myši a vašeho počítače zkontrolujte, zda je ve vašem počítači povolen/zapnut vysílač Wi-Fi. POZNÁMKA: Mnoho přenosných počítačů má spínač nebo tlačítko, kterým se vysílač Wi-Fi zapíná/ vypíná. Pro první spárování (propojení) myši s počítačem: 1. Nainstalujte software, který je součástí balení myši. Na konci instalačního procesu vás provede kroky pro párování myši a počítače. Pro spárování (propojení) myši s počítačem po úvodní instalaci softwaru: 1. Pokud jste již nainstalovali software myši, spusťte pomocí zkratky na ploše software HP Mouse Control Center. 2. Klikněte na ikonu Configure (Konfigurace) a následně klikněte na tlačítko Pairing Wizard (Průvodce párováním). 3. Vypínač na spodní straně myši posuňte do polohy on (zapnuto). 4. Stiskněte a uvolněte tlačítko Connect (Připojení) na spodní straně myši. 5. Postupujte dle kroků průvodce párováním.

25 O aplikaci Klepnutím na tlačítko Turn Off Tray Icon (Vypnout ikonu v hlavním panelu) odstraníte ikonu softwaru Ovládací panel myši HP z hlavního panelu. Klepnutím na rozbalovací seznam Select Language (Vybrat jazyk) zobrazíte seznam dostupných jazyků.

26 Baterie Stav baterie se zobrazuje v ikoně v hlavním panelu nebo na kartě HP Mouse Control Center (Myš v Ovládacím panelu myši HP). Úplné nabití je označeno zelenou ikonou baterie v hlavním panelu černou ikonou baterie.. Vybitá baterie je označena Když indikátor stavu baterie ukazuje, ž e jsou baterie téměř vybité, vyměňte je, abyste mohli myš nadále používat. POZNÁMKA: Doporučujeme používat ve výrobku pouze vysokokapacitní alkalické baterie.

27 Výměna baterií Chcete-li vyměnit baterie v myši: 1. Vyhledejte otevírací západku na spodní straně myši a posuňte ji do otevřené polohy. 2. Obraťte myš a zvedněte kryt. 3. Nové baterie vložte do prostoru dle nákresu na obrázku. 4. Zavřete kryt (umístěte jazýček do příslušného otvoru). 5. Kryt zamáčkněte na místo, až uslyšíte cvaknutí. 6. Obraťte myš a přesuňte západku do zavřené polohy (možná budete muset použít ostrý hrot).

28 Technologie cidla myši Myš HP používá optickou nebo laserovou technologii. Optická myš využívá ke sledování pohybu světlo LED diody. Laserová myš je obvykle mnohem citlivější než optická myš. Laserová myš rovněž funguje na površích, na kterých optická myš funguje s obtížemi, např. na černém nebo lesklém povrchu.

29 Rešení potíží Otázka: Během procesu instalace softwaru se mi zobrazuje chybové hlášení, že můj operační systém není podporován. Odpověď: Aby komunikoval s HP Wi-Fi Mobile Mouse, musí váš počítač pracovat pod operačním systémem Windows 7. Navíc musí být Wi-Fi adaptér počítače certifikován pro systém Windows 7. Otázka: Průvodce párováním mou myš nenašel. Odpověď: Před párováním myši s počítačem zkontrolujte, zda je zapnut Wi-Fi vašeho počítače. Mnoho přenosných počítačů má spínač nebo tlačítko, které funkci Wi-Fi zapíná nebo vypíná. Otázka: Mám potíže s párováním myši HP Wi-Fi Mobile Mouse s počítačem nebo se myš po spárování chová chybně. Odpověď: Vzhledem k tomu, že počítač komunikuje s myší pomocí bezdrátové komunikace, použijte prosím aplikaci Windows Update nebo zkontrolujte webové stránky výrobce vašeho zařízení Wi-Fi a zkontrolujte, zda máte ve svém počítači nejnovější adaptér bezdrátové sítě. Otázka: Během procesu párování zobrazuje průvodce více než jednu myš. Jak zjistím, kterou mám vybrat? Odpověď: Svou konkrétní myš identifikujete pomocí Mouse ID (ID myši), které najdete v její spodní části. Otázka: Moje myš je vypnutá, přesto ji průvodce párováním našel. Odpověď: Systém počítače uchovává vyrovnávací paměť dříve zjištěných myší. Platnost této vyrovnávací paměti vyprší. Trvá to však až 5 minut v závislosti na bezdrátovém adaptéru vašeho počítače. Otázka: Když vypnu a následně opět zapnu svou myš, trvá mému počítači velmi dlouho než ji opět najde. Odpověď: Když dojde k vypnutí a následnému zapnutí myši, musí počítač provést proces odpojení myši, po kterém následuje proces připojení myši. Dokončení obou těchto procesů trvá 5 až 10 sekund.

30 Otázka: Ukazatel myši se nepohybuje. Co mám delat? Odpoved: Zkontrolujte, zda jste správně provedli všechna nastavení. Pokud byl již software nainstalován, odinstalujte ho, restartujte počítač a software znovu nainstalujte. Vyčistěte čočku myši bavlněným tampónem. K čištění čočky myši nepoužívejte žádné jiné materiály ani rozpouštedla, protože by mohlo dojít k poškození čočky. Protože se jedná o optické zařízení, je důležité, aby bylo používáno na vhodném povrchu. Pokud používáte myš na vysoce reflexním povrchu, může být zdrojem potíží právě povrch. Použijte podložku myši nebo použijte myš na neutrálněji zbarveném povrchu. Otázka: Ukazatel myši se pohybuje zvláštním způsobem. Co mám dělat? Odpověď: Může to být způsobeno nečistotami v okolí čočky nebo na čočce, které ruší optický signál. Vyčistěte čočku myši bavlněným tampónem. K čištění čočky myši nepoužívejte žádné jiné materiály ani rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození čočky. Pokud potřebujete další pomoc s výše uvedenými problémy nebo máte jakékoli jiné dotazy, obraťte se na zástupce technické podpory. Navštivte stránku

31 Bezpečnostní pokyny Chybné používání myši může vyvolat fyzické nepohodlí a zranění. Abyste se vyhnuli takovým problémům, dodržujte následující pokyny: Seďte na židli zpříma, s lokty po stranách těla. Nastavte si výšku židle tak, abyste měli paže ohnuté vůči stolu pod úhlem 90 stupňů. Myš umístěte před sebe, vedle klávesnice. Neohýbejte záda a nehrbte se nad stolem. Je důležité, abyste měli uvolněná zápě stí, paže a ramena. V případě potřeby používejte opěrku zápěstí nebo dlaní, abyste zmírnili napětí kloubů při psaní nebo používání myši, zvláště pokud tak činíte po dlouhou dobu. Jestliže pocítíte jakékoli známky znecitlivění, křečí, otékání nebo tuhnutí zápěstí, paží, krku nebo ramen, obraťte se na svého praktického lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Další informace naleznete na

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Vložení baterií (4.2) 3. Připojení (4.3) 4. Navázání bezdrátového spojení (4.4) 5. Instalace v systému Windows

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém Přenosný navigační systém CN-GP50N Provozní pokyny Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Bezpečnostní informace v dokumentu Důležité informace. Copyright

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Multifunkční laserové zařízení

Multifunkční laserové zařízení Multifunkční laserové zařízení Stručná referenční příručka Kopírování Zhotovení pohotové kopie skleněnou 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 4 Pokud jste umístili dokument na sklo skeneru,

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Deep Focus 3.1 Copyright 2009 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu Deep Focus 3.1... 7 Nastavení pro automatizované snímání... 9 Manuální

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7 Upgrade ze systému Windows Vista na systém V závislosti na hardwaru a stávající edici systému Windows Vista můžete během instalace systému použít možnost Upgrade a upgradovat tak ze systému Windows Vista

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část II: Certifikát, OTP kód, SMS kód a práce s Tokeny Obsah: I. Úvod... 2 II. Certifikát a práce s Certifikačním Tokenem... 2 A. Certifikační

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

KLÁVESNICE A OPTICKÁ MYŠ TRUST 280KS

KLÁVESNICE A OPTICKÁ MYŠ TRUST 280KS Úvod Postup při prvním použití Kapitola 1. Vložení akumulátorů (3.1) 2. Výběr kanálu (3.2) 3. Připojení (3.3)! 4. Dobíjení akumulátorů v myši (3.4) 5. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.5) 6.

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx Konfigurační a programovací interface Obsah Obsah... Úvod... Popis DTX700... Instalace a spuštění... Základní ovládání... 4 Popis

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

NOOK Color. Návod k použití

NOOK Color. Návod k použití NOOK Color Návod k použití Nabíjení čtečky NOOK 1 Před první použitím je nutné čtečku plně nabít. Zapojte čtečku do zásuvky pomocí přiloženého napájecího adaptéru a USB kabelu. Čtečku NOOK můžete používat,

Více

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Informace o výrobku A B C D E F G H I J A: Konektor pro sluchátka a reproduktory B: Konektor pro mikrofon C: Indikátor napájení D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF

Více

RUČNÍ SCANNER. Uživatelský Manuál

RUČNÍ SCANNER. Uživatelský Manuál RUČNÍ SCANNER Uživatelský Manuál 1. Hlavní vlastnosti Barevné skenování do JPG/PDF Výběr rozlišení 900/600/300 dpi Ukládání souboru JPG/PDF přímo na paměťovou kartu mikrosd Podporované paměťové karty mikrosd

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Průvodce registrací 602LAN SUITE 2004

Průvodce registrací 602LAN SUITE 2004 Průvodce registrací 602LAN SUITE 2004 Obsah OBSAH... 1 REGISTRACE 3 UŽIVATELSKÉ VERZE ZDARMA... 2 REGISTRACE NA POČÍTAČI, KTERÝ JE PŘIPOJEN K INTERNETU... 2 REGISTRACE NA POČÍTAČI, KTERÝ NENÍ PŘIPOJEN

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

Connection and action overview. DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact

Connection and action overview. DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact Connection and action overview DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact 4 Tip: Před použitím zařízení TIS-Compact Portable Set, zkontrolujte nastavení přípustných odchylek a konfiguraci

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ Minix NEO X6 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO X6 Minix NEO X6 je revoluční media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali 450. S

Více

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2540 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 2540 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Nastavení bezdrátového připojení...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Obsah. Používání dálkového ovladače Beo4, 3. Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4

Obsah. Používání dálkového ovladače Beo4, 3. Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4 Beo4 Příručka Obsah Používání dálkového ovladače Beo4, 3 Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4 Přizpůsobení dálkového ovladače Beo4, 5 Přidání

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Mobridge. Rozhraní umožňující připojit Bluetooth zařízení k řídící jednotce vozidel, která jsou vybavena optickou sběrnicí MOST. Uživatelská příručka

Mobridge. Rozhraní umožňující připojit Bluetooth zařízení k řídící jednotce vozidel, která jsou vybavena optickou sběrnicí MOST. Uživatelská příručka Mobridge Rozhraní umožňující připojit Bluetooth zařízení k řídící jednotce vozidel, která jsou vybavena optickou sběrnicí MOST Uživatelská příručka Úvodní slovo Rozhraní Mobridge představuje nejnovější

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více