zdroj obrázku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdroj obrázku: http://printablecolouringpages.co.uk/?s=easter+story"

Transkript

1 2015 zdroj obrázku:

2 Milé sestry, milí bratři, Vstupujeme do postní doby, která otvírá možnost k soustředění, přemýšlení a ztišení. Máme možnost zamyslet se nad svými životy, nad svou vírou a také možná nad smyslem mnoha věcí, které se nám a kolem nás dějí. Využijme tento Pánem nám daný čas. Zastavme se, ztišme se a děkujme za to, že v dnešní rychlé době jsme tento dar, dar postu, dostali. Přejeme vám pokojný postní čas, který vyvrcholí nedělí vzkříšení, při které společně radostně zazpíváme: "Chválu Bohu vzdejme, víru zachovejme! Radujme se srdečně, z Ježíše, zde i věčně, jej oslavujme." (píseň Kristus Pán vstal z mrtvých) Vaše staršovstvo Byl krásný jarní den. Všude ve vzduchu přísliby nového života. Obloha jako vymetená; tráva svěží a zelená, dokonce i ty bodláky u cesty kvetly. Prostě den, jaký mám rád, den, pro který stojí za to žít. Stál jsem nehnutě u svého přístřeší a díval se dolů na cestu. Dělám to často, když zrovna nemám žádnou práci. A někdy je to dost nuda. V době zimních plískanic projede nanejvýš jednou za den nějaká karavana. Ale teď, když se blíží svátky, proudí to všechno ráz na ráz, člověk z té nádhery ani nespustí oči. Včera tu projížděla římská eskorta: vojáci v naleštěných uniformách a s vycíděnými zbraněmi, jak na přehlídce. Ale někde z jejich pohybů, z jejich držení těla nebo z čeho bylo znát, že to nejsou jen přehlídkoví manekýni, že zrovna tihle vojáci vědí, co je to fronta a co je to bitevní vřava. A uprostřed nich - vysoký římský důstojník. Vojensky strohý - a přece bylo vidět, že to není jen tak někdo. Nemusel ani promluvit, a byl na něm vidět ten nadhled vůči všemu tady kolem: vůči těm zástupům, které mu uhýbaly z cesty, a vůči tomu městu, které měl u nohou a kterým pohrdal. A dneska tudy projížděl další průvod: a to už nebyla vojenská přehlídka, to byl spíš karneval orientální nádhery. Bez vojáků, ale plný dvořanů a orientálního přepychu. A uprostřed nich zase někdo, kdo se tvářil, jako by mu to město, kam vjíždí, leželo u nohou, jako kdyby mu právem patřilo, tak jako kdysi jeho

3 otci. A všichni ti dvořané mu vždycky na daný pokyn provolávali: Sláva! Hosanna Herode, synu Herodesův, sláva tomu, kdo vládne Galileou a Pereou! Tvé rodné město tě vítá jako svého! Ale i kromě těchto zlatých hřebů a pečlivě režírovaných vrcholů dne se teď pořád něco dělo a bylo na co se koukat. Protože - pořád někdo chodil: zástupy, které zpívaly zbožné písně, očima někde v nebi, jako že tahle přízemní politika je nezajímá. A zase jiné zástupy, Galilejských, ty se tvářily většinou zasmušile, jako že politika je zajímá a hole, které svírají v rukou, nejsou jen na ozdobu. A tu a tam další posily římských vojáků. Ty se tvářily prostě věcně a nepřístupně. Pro případ, že by se mělo něco dít. Jako by Pilát měl nějaké informace. Takhle jsem stál ve vlahém letním vzduchu: jako připoutaný ke svému příbytku, a přece očima na té cestě. S trochou závisti, že mě se ta podívaná netýká. Trochu jsem si pohrával s představou, jak bych se asi tam dole, v tom průvodu vyjímal já... A pak se to stalo. Přicházela zrovna další skupina poutníků; ale tentokrát taková nesourodá. Byli v ní takoví ti zbožní, ti s očima upřenýma k nebi, co máte pochybnosti, jestli se nohama vůbec dotýkají země. A taky různí bezdomovci a žebráci; a taky pár učenců; a byli tam i zarostlí Galilejci, co jste jim pod pláštěm přímo viděli meč; ani nemuseli nic říkat, a už jste věděli, co jsou zač. A pak se jeden z té skupiny zastavil a - ukázal přímo na mě. Přímo z té silnice až sem nahoru do vsi. A dva z těch zarostlých chlapů se hned odpojili a přímo ke mně, a už to šlo ráz na ráz. Najednou jsem byl přímo uprostřed nich, uprostřed dění. Lidé mi metali na cestu palmové ratolesti, stlali mi cestu svými plášti, abych si nezaprášil ty svoje křivé nohy. Všichni provolávali slávu! A já jsem hýkal radostí. Já se královsky bavil. Neboť jsem pochopil: ten, který si mě nechal přivést, se právě královsky vysmívá všem těm nablýskaným

4 římským uniformám i té napudrované orientální nádheře i všem těm zarostlým fanatikům z hor, co umí jenom vraždit. Ten, který si mě nechal přivést, nezvolil pro svůj příchod triumfální vůz, ani pozlacená nosítka, ani statného hřebce. Nýbrž právě jen mě. Nepotřebuje vypadat důležitě. A nebojí se vypadat směšně. Ale nějak se mu podařilo, že směšně v tu chvíli nevypadá on, nýbrž spíše ti, co tu projížděli prve. Co dbali tak úzkostlivě na každý detail svého příjezdu. Prožíval jsem svých deset minut slávy. Vstoupil jsem do historie, na vlastních nohách, a troufnu si říct, že lépe, než Pilát do kréda. A chtělo se mně křičet: Podívejte se lidi! Jsem jenom starý vypelichaný osel. Tvrdohlavé a tupé zvíře. Všichni si myslí; že tady nejsem k ničemu. Ale já, já na svém hřbetě přináším Spasitele. Já si těch deset minut připadal jako církev. Jako předobraz té pravé, Kristovy církve v dějinách. Sama o sobě nikdy nic moc: vypelichaná, tvrdohlavá, neschopná za cokoli bojovat. Ale přináší světu Krista. Co se v tom Jeruzalémě stalo pak, to už nevím. Mě zase vrátili domů a po zbytek svátků jsem okusoval bodláčí. Jiří Mrázek podle Mk 11,1-11 Modlitba (podle knihy Modlitby) Vzkříšený Pane, jednou jsi jako zaprášený host. který trpělivě naslouchá, jindy jako ten, kterému nezabrání zamčené dveře, by se postavil uprostřed nás a žehnal nám slovy Pokoj vám, pak zas jako ten, kdo láme chléb a nalévá víno, abychom měli účast na novém životě. Děkujeme Vzkříšený Pane, že jsi mezi námi. Amen

5 Akce YMCA 7.3. Pamatuj vzpomínková akce k uctění památky obětí holocaustu společný zpěv jindřichohradeckých pěveckých sborů bude v 10 hodin na náměstí Míru od 16 hodin promítání filmu O zlém snu v kostele CČSH (býv. židovská synagoga v Kostelní ul.) Autobusový výlet Kavárničky do Českého Krumlova Brigáda na Vlčici Vlčický triatlon družstev YMCA odpoledne na Vajgaře Přihlášky na letní tábory YMCA a informace o letních akcích pořádaných ústředím ČCE (rekreace, kurzy a letní tábory) jsou na nástěnkách v kostele a ve farní kanceláři. loňský víkend bez rodičů

6 Víte, že existuje nový webový portál: který nabízí témata k výletům po církevních památkách a také možnosti ubytování na farách a církevních zařízeních po celé ČR? Doporučujeme. sederová večeře ve sborové místnosti

7 Výzva Staršovstvo prosí všechny členy sboru a jeho příznivce, aby v kanceláři zkontrolovali své údaje (telefon, , datum narození apod.) Stává se nám, že nemáme údaje kompletní, nebo je máme zastaralé a pak se v případě potřeby nemůžeme s vámi spojit, hlásí se nepřesně narozeniny, chybí aktuální údaje pro potvrzení o přijetí daru apod. Děkujeme. Aktuální pozvánky a další informace o životě sboru najdete na webových stránkách: jindrichuv-hradec.evangnet.cz Prosba o pomoc V poslední době velice přibývá nemocných leukémií. Většinou jedinou léčbou tohoto onemocnění je transplantace kostní dřeně. Registr dárců kostní dřeně je v takovém případě jiskřičkou naděje pro uzdravení. Najít vhodného dárce není jednoduché, je potřeba porovnat tisíce vzorků a ani pak nemusí být nalezena shoda. Pomozte proto prosím, milí, mladí přátelé rozšířit registr dárců kostní dřeně. Požadavkem je věk 18 až 35 let a dojít na hematologické oddělení si nechat odebrat krev na vyšetření. Často by starší člověk rád daroval kostní dřeň, když se nemoc vyskytne v jeho blízkosti, ale většinou to nejde. Myslím, že když člověk za trochu své odvahy a osobního nepohodlí dokáže někoho druhého zachránit, je to vyváženo nádherným pocitem a doživotní vděčností uzdraveného a nejen to! Cokoliv učiníte jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili Za naději pro všechny nemocné bratry a sestry děkuje Helena Krejčová Kontakt: Sbor Českobratrské evangelické církve v Jindřichově Hradci Bratrská 129/IV, Jindřichův Hradec Telefony: (fara), (farář David Balcar), (pastorační pracovnice Blanka Nová) Webové stránky: Účet č.: / 0300

8 Velikonoční kalendář sboru Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci Velikonoční svátky 2.4. Zelený čtvrtek kavárnička se nekoná čtení pašijí podle Jana sederová (židovská paschální) večeře 3.4. Velký pátek 9.30 bohoslužby s Večeří Páně bohoslužby s Večeří Páně 5.4. Neděle vzkříšení 8.00 bohoslužby s Večeří Páně v Kamenici n.l bohoslužby s Večeří Páně v Žirovnici 9.30 bohoslužby s Večeří Páně v J.Hradci koncert pěv. sboru Jakoubek (kaple Máří Magdaleny) sederová večeře ve sborové místnosti 2015 Jarní kalendárium Po bohoslužbách výroční sborové shromáždění Promítání dokumentárních filmů z cyklu Jeden svět tématem jsou totalitní politické systémy film Putinovy hry film Úžasný Azerbajdžán Presbyterní konference v Českých Budějovicích Téma: Americký sen nebo evropská noční můra? a přednáška Muslimové ve Spojených státech amerických Host: Karel Černý (Fakulta humanitních studií UK) Seniorátní dny mládeže v Soběslavi Téma Islám. Host Pavel Hošek rodinné bohoslužby Víkend bez rodičů Tentokrát v jednom městě... Vítáme všechny děti z nedělky či náboženství od první třídy výše. Pojeďte s námi za dobrodružstvím a rodiče nechejte doma! večerní bohoslužby s Večeří Páně 3.5. Evangelická Neděle seniorátní setkání všech generací v Písku Svatodušní Neděle bohoslužby s Večeří Páně, konfirmace Noc kostelů jindřichohradecké kostely budou otevřeny po celý večer sborová Vlčice sborová voda

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

S b o r o v ý p r o g r a m. k o l i k á t ý? 4 0!

S b o r o v ý p r o g r a m. k o l i k á t ý? 4 0! FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ v Praze 6 - Stfie ovicích, námûstí Pfied Bateriemi 22, 162 00 Praha 6 E V A N G E L Í K 4 0 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. (Titovi 2,11)

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve prosinec 2014 8. ročník / 12. číslo Den Páně přijde (2P 3,10a) Z kázání svatého biskupa Augustina Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Mám ruce na tleskání a nohy abych šel, abych všem tu zprávu o Pánu pověděl. Mám uši

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červenec, srpen 2014 8. ročník / 7. a 8. číslo Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014

měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014 měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014 Pravidelný sborový program VÍTEJTE! Neděle 9.30 14.30 bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné, třetí neděli

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Děti v Českém bratru. Obsah 2015/1

Děti v Českém bratru. Obsah 2015/1 1 2015 Bratr Kálef Horácký seniorát ČCE Bratr Kálef má nové internetové stránky! Sledujete je pravidelně? www.kalef.evangnet.cz A víte, že je také na facebooku? Lajkněte ho! Jméno má jednoduché: Bratr

Více

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 9/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 9. září - 14. neděle po trojici Čtení: Ž 125; Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-10.14-17; Mk 7, 24-37 Láska nikdy nezanikne.

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!

BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! CÍRKEV, KTERÁ SPOJUJE LIDI DOHROMADY 06/11 BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! Jak už jsem psal ve svém posledním úvodníku (Mozaika 02/11): bez víry to prostě nejde! Apoštol Pavel to věděl, a proto napsal Timoteovi:

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Naše společnost je mnohem demokratičtější, než byla ta v Ježíšově době, ale fascinace tím nahoře zdá se být stále přítomná: Z mého syna je někdo, pyšně vypráví jeden. Byl jsem na audienci u samotného XY,

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více