ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/ /16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: Městec Králové, dne Obec Běrunice Hlavní č.p Běrunice ROZHODNUTÍ č. 16 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Obec Běrunice, IČO , Hlavní č.p. 176, Běrunice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky pro č.p. 5, 6, 7, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 42, 44, 55, 61, 76, 78, 93, 94, 103, 115, 123, 124, 126, 133, 141, 142, 147, 156, 157, 160, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186, 189, 194, 195, 198, 199, 200, Běrunice pro č.p. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43, 44, 45 a pro parc.č. 3 st.p., 100 st.p. - Běruničky výstavba vodovodních přípojek v obci Běrunice a místní část Běruničky, 1488,5 m potrubí, materiál PE 100RC D 32, D 50, D 63, D 90 SDR 11, zásobování jednotlivých nemovitostí pitnou vodou, napojení na vyprojektované vodovodní řady (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172

2 Č.j /16/Výst/VITA str. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 208 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 209 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 213 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 9/1, parc. č. 12/1 (zahrada), parc. č. 12/2 (zahrada), parc. č. 13/2 (zahrada), parc. č. 28/3 (zahrada), parc. č. 145/17 (zahrada), parc. č. 145/20 (zahrada), parc. č. 145/21 (zahrada), parc. č. 145/22 (zahrada), parc. č. 145/23 (zahrada), parc. č. 180/15 (ostatní plocha), parc. č. 202/3 (orná půda), parc. č. 392/54 (zahrada), parc. č. 467/1 (ostatní plocha), parc. č. 467/4 (ostatní plocha), parc. č. 467/14 (ostatní plocha), parc. č. 467/18 (ostatní plocha), parc. č. 467/19 (ostatní plocha), parc. č. 492/1, parc. č. 512/3, parc. č. 559/1 (ostatní plocha), parc. č. 559/2 (ostatní plocha), parc. č. 560 (zahrada), parc. č. 581 v katastrálním území Běrunice, st. p. 2/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7/3 (ostatní plocha), parc. č. 7/4 (ostatní plocha), parc. č. 7/5 (ostatní plocha), parc. č. 7/6 (ostatní plocha), parc. č. 7/7 (ostatní plocha), parc. č. 7/8 (ostatní plocha), parc. č. 7/14 (ostatní plocha), parc. č. 12 (zahrada), parc. č. 27/4 (ostatní plocha), parc. č. 30/19 (orná půda), parc. č. 55/32 (orná půda), parc. č. 73/10 (zahrada), parc. č. 201/1 (ostatní plocha), parc. č. 201/4 (ostatní plocha), parc. č. 209/1 (ostatní plocha), parc. č. 209/2 (ostatní plocha), parc. č. 219 (ostatní plocha) v katastrálním území Běruničky. Druh a účel umisťované stavby: - Jedná se o stavbu vodovodních přípojek v obci Běrunice a místní části Běruničky, materiál PE 100RC D 32, D 50, D 63, D 90 SDR 11, jejímž účelem je zajištění zásobování jednotlivých nemovitostí pitnou vodou. Umístění stavby na pozemku: - Pozemky jsou rovinaté a mírně svažité. Vlastní umístění stavby bude na pozemku st. p. 3/7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 208 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 209 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 213 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/1 (ostatní plocha), parc. č. 9/1, parc. č. 12/1 (zahrada), parc. č. 12/2 (zahrada), parc. č. 13/2 (zahrada), parc. č. 28/3 (zahrada), parc. č. 145/17 (zahrada), parc. č. 145/20 (zahrada), parc. č. 145/21 (zahrada),

3 Č.j /16/Výst/VITA str. 3 parc. č. 145/22 (zahrada), parc. č. 145/23 (zahrada), parc. č. 180/15 (ostatní plocha), parc. č. 202/3 (orná půda), parc. č. 392/54 (zahrada), parc. č. 467/1 (ostatní plocha), parc. č. 467/4 (ostatní plocha), parc. č. 467/14 (ostatní plocha), parc. č. 467/18 (ostatní plocha), parc. č. 467/19 (ostatní plocha), parc. č. 492/1, parc. č. 512/3, parc. č. 559/1 (ostatní plocha), parc. č. 559/2 (ostatní plocha), parc. č. 560 (zahrada), parc. č. 581 v katastrálním území Běrunice, st. p. 2/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7/3 (ostatní plocha), parc. č. 7/4 (ostatní plocha), parc. č. 7/5 (ostatní plocha), parc. č. 7/6 (ostatní plocha), parc. č. 7/7 (ostatní plocha), parc. č. 7/8 (ostatní plocha), parc. č. 7/14 (ostatní plocha), parc. č. 12 (zahrada), parc. č. 27/4 (ostatní plocha), parc. č. 30/19 (orná půda), parc. č. 55/32 (orná půda), parc. č. 73/10 (zahrada), parc. č. 201/1 (ostatní plocha), parc. č. 201/4 (ostatní plocha), parc. č. 209/1 (ostatní plocha), parc. č. 209/2 (ostatní plocha), parc. č. 219 (ostatní plocha) v katastrálním území Běruničky. Stavba nebude zasahovat na jiné sousední pozemky a vzhledem k charakteru objektu není předpoklad žádných negativních účinků na okolní stavby. Určení prostorového řešení stavby: - Jedná se o stavbu vodovodních přípojek, materiál PE 100RC D 32, D 50, D 63, D 90 SDR 11, 1488,5 m potrubí, v obci Běrunice a k.ú. Běrunice a Běruničky. Na staveništi se nenacházejí žádná cizí zařízení. Poloha veřejných rozvodů inženýrských sítí vedoucích v místní komunikaci na základě poskytnutých podkladů jejich správců bude respektována a při realizaci stavby ani jejím budoucím provozem nebude ohrožen jejich provoz. - Napojení na inženýrské sítě: Jednotlivé přípojky budou napojeny na hlavní vodovodní řady. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Výstavbou ani jejím provozem nedojde žádným způsobem k negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanismů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby investor zajistí úpravu pozemku v okolí stavby. I. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Navrhovaná stavba bude umístěna a realizována jak je zakresleno v ověřeném situačním výkresu v měř. 1: 750 a 1:500, jenž je součástí projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Falta, ČKAIT , v němž je vyznačen rozsah a umístění navrhované stavby, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 2. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními je zodpovědný navrhovatel. II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

4 Č.j /16/Výst/VITA str Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zák.č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi. 3. Zhotovitel stavby je povinen podle 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení. 4. Staveniště bude odpovídat požadavkům ust. 24e vyhl.č. 501/2006 Sb.,ve znění poz. předpisů, a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak,aby vzhledem k provozu v budově a k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50dB,nebudou proto prováděny v době od do 7.00 hodin.v případě zásahu do veřejných ploch neb o komunikací je nutno předem požádat o souhlas jejího vlastníka a správce. Rovněž tak případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. 5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí. 6. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky nebo správce stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou, o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům nebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem. 7. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověření dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popř. jejich kopie); při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být dle 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 8. Stavba bude provedena podle podmínek jednotlivých vlastníků nebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí o tom být neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení. 9. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy požadavky vyplývající z technické zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby. 10. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo stavebzejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad míru přípustnou obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby, včetně terénu (sousední pozemek nebo stavbu) do předchozího nebo náležitého stavu. 11. S odpadem vznikajícím při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství ( mj. obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě apod.) 12. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, znečištění komunikace je třeba neprodleně odstraňovat.

5 Č.j /16/Výst/VITA str Během provádění zemních prací budou respektovány podmínky k výkonu archeologického dozoru, případně záchranného archeologického výzkumu ve smyslu 22 zákona č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči. Případné archeologické nálezy musí být neprodleně hlášeny Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci. 14. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou a oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Stavebník oznámí v souladu s 152 odst. 3 stav. zákona stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 15. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby: - závěrečná kontrolní prohlídka stavby Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit. 16. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 17. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními je zodpovědný navrhovatel. III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 2. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří náležitosti dle 122 stavebního zákona a 12 vyhl. č. 526/2006 Sb. Ve smyslu 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a předloženy příslušné doklady zápis o odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci nebo uložení stavebních odpadů, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých na stavbě, geodetické zaměření dokončených staveb, tlaková zkouška rozvodů vody, dokumentace skutečného provedení stavby pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému územnímu rozhodnutí. Účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Běrunice, Hlavní č.p. 176, Běrunice Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stanoviska sdělili: - MěÚ Poděbrady, DŽP, odd. ŽP dne č.j /DZZ/2015/MTo - MěÚ Poděbrady, DŽP, odd. dopr. dne č.j /DZD/2015/SGL - MěÚ Poděbrady, DŽP, odd. dopr. dne č.j /DZD/2015/SGL - MěÚ Poděbrady, DŽP, odd. dopr. dne č.j /DZD/2015/SGL - MěÚ Poděbrady, DŽP, odd. dopr. dne č.j /DZD/2015/SGL - MěÚ Poděbrady, odbor výst. a úz.p. dne č.j /VUP/2015/LTo - MěÚ Poděbrady, odbor spr. činn. dne č.j /SC/2015/JKr

6 Č.j /16/Výst/VITA str. 6 - KŘ Policie ČR-DI Nymburk dne č. j. KRPS /ČJ ZU - KSÚS Stř. kraje, p.o. Praha dne zn. 3886/15/KSUS/KTH/RYG - VaK Nymburk, a.s. dne zn. 1905/ RWE Distribuční služby, s.r.o. dne zn ČEZ Distribuce a.s., Děčín dne zn ČEZ ICT Services, a.s. dne zn CETIN a.s. Praha dne č.j /15 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. otisk úředního razítka Ing. Alena Křížová vedoucí stavebního úřadu Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

7 Č.j /16/Výst/VITA str. 7 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: účastníci (doručenky) Obec Běrunice, IDDS: z6waw2z účastníkům územního řízení dle 85 odst. 1 a 85 odst. 2 stavebního zákona na zákl. 144 zák.č. 500/2004 Sb., (správní řád) pro řízení s velkým počtem účastníků řízení se doručuje veřejnou vyhláškou účastníci řízení dle 85 odst. 1 jsou zastupováni obcí Běrunice na základě smluvního vztahu dotčené orgány Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3 Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy, IDDS: 3qrbxg3 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk, IDDS: 2dtai5u Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby - úřad územního plánování, IDDS: 3qrbxg3 ostatní Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 spisovna spis SÚ

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/06203/15 00297/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/01053/11 04258/11/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/156156/2012 ST2/Svo MMHK/195754/2012 ST2/Svo Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ Č. j.: SÚ/2873/15 Spis. značka: SÚ 2142/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/07120/2015/VÚP/Č MěÚ BnJ/00933/2016/VÚP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 18605/2016 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/38415/2016/VaL 9.4.2015 VYŘIZUJE: Lenka Váňová TELEFON:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice.

Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice. Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice.cz Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú. 3725111 / 0100 IČ : 00241318

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/0188/2011/Hd

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 zn: 62/13/VYS/Bla V Sušici dne: 7.9.2015 č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4887/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1445/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby Benešova 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Tom/33805/2011 Nýřany, dne 12.3.2012 Č.J.: OV-Tom/5904/2012 Vyřizuje: Tomanová Telefon: 377 832 321 Fax: 377

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0002832/VÝST/2012/JPi

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/227/2015/padm SÚ/5064/2014/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: 323

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 58415/2015/Ma 6499/2016-MURI/OSÚ/00029 Marková 323 618

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 8/2013/MPo Č.J.: LIT 8790/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.5.2013 Podsedníková, oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Č.j. 032321/2012 str. 2

Č.j. 032321/2012 str. 2 Č.j. 032321/2012 str. 2 110 systém SATURN. V případě, že nebude použito opláštěné potrubí PE 100, požadujeme plynovodní přípojky z PE d n 25 v celé délce uložit do flexibilního ochranného potrubí žluté

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 87231/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 40767/2014 VYS/JIDO odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01EQUP4* Datum: 23.9.2014 ROZHODNUTÍ

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 22944/2012/Vř 32741/2012-MURI/OSÚ/00496

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby J. Šípka 486, 273 03 Stochov Spis.zn. Č.j. Vyřizuje: Telefon: MESV/2381/2012/Zí MESV 2626/2012/Zí Zíková Lenka 312 651 222 Stochov, dne : 5.10.2012 Stavební

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE odbor stavebního úřadu a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE odbor stavebního úřadu a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE odbor stavebního úřadu a životního prostředí náměstí 5. května č.p. 48, 411 17 Libochovice e-mail: stavebni@libochovice.cz; tel.: 416 725 843; mobil: 606 785 711 Spis.zn.: 1397/12/OSÚŽP/SÚ//SÚ/VYDR

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Spis. zn.: 11106/OST/10 Pol V Rokycanech:14.2.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 1318/OST/11 Jaroslav Polák

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 Č. jedn. : 150/39257/2014 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov odbor stavební a územního plánování NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/36336/2008/Du Dufková Jana 359 808 220 jana.dufkova@mu-sokolov.cz DATUM: 16.

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ č. 34. Obec Kněžičky - Chodníky I.

ROZHODNUTÍ č. 34. Obec Kněžičky - Chodníky I. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/05927/15 00892/16/Výst/VITA Vyřizuje: Švomová Tel: 325 643 403 Městec Králové,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 830/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 136/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p email: novotny@bucovice.cz Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ú ř a d M ě s t y s u K ř i v o k l á t S t a v e b n í o d b o r Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát telefon: 313 558 982, 313 558 276 Spis. zn.: SO 328.3-0957/2012/Sa-56 Křivoklát dne: 20.6.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/788/11/Po Mnichovice : 18.7.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více