ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení"

Transkript

1 ŘÍZENÍ je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení Základní pojmy rejd celkový rejd - úhel vychýlení kola od přímého směru - úhel od jedné do druhé krajní polohy kola (bývá 3 až 6 otáček volantu) převod řízení - poměr mezi úhlem otočení volantu a úhlem otočení kol směrová stabilita - schopnost udržet směr jízdy daný řízením i při působení menších vnějších sil nedotáčivost - automobil vyžaduje větší natočení kol než je poloměr zatáčky přetáčivost - automobil vyžaduje menší natočení kol než je poloměr zatáčky Toto je ovlivněno polohou těžiště mezi nápravami a deformací pneumatik v zatáčce. Části řízení volant sloupek řízení hřídel volantu - je lomená s kloubem popřípadě s deformačním členem převodovka řízení - násobí ovládací sílu od volantu a převádí otáčivý pohyb volantu na pohyb rejdového mechanismu rejdový mechanismus - soustava pák, táhel a tyčí s kulovými čepy, které umožňují prostorový pohyb mechanismu, ten je vyvozen od převodovky řízení a vlivem pružení mezi karosérií a nápravou 1

2 Druhy řízení Řízené jsou přední nápravy - tím přední část automobilu opisuje největší oblouk a řidič na tuto část vidí (zadní nápravy jsou řízená výjimečně). Jedná se o systém řízení s rejdovými čepy, kdy se každé kolo natáčí samostatně. (opakem je řízení, kdy by se natáčela celá tzv. rejdová náprava u automobilů je však toto nepoužitelné) Podle konstrukce převodovky řízení rozlišujeme následující druhy řízení: Řízení maticové Používané dříve u osobních automobilů (Š110), dnes u větších osobních a u nákladních automobilů, ale s kuličkovým šroubem a s posilovačem. Na hřídeli volantu je šroub který posouvá matici, ta potom pootáčí hlavní pákou řízení. Řízení šnekové Používané dříve především u nákladních automobilů (Robur, Tatra, Praga V3S, Avia). Na hřídeli volantu je šnek, který pootáčí ozubeným segmentem, nebo posouvá čep, nebo posouvá kladku, ty potom pootáčí hlavní pákou řízení. Řízení hřebenové Dnes u většiny osobních automobilů (dříve již např. Trabant, Š120). Na hřídeli volantu je ozubený pastorek, který posouvá hřebenem na řídící tyči. Konstrukce je jednoduchá, řízení přesné, je možno doplnit posilovačem. Animace: 2

3 Řízení s posilovačem (servořízení) Dnes je běžný hydraulický nebo elektrický systém, kterým je vybaveno řízení hřebenové nebo maticové s kuličkovým šroubem. Úkolem je znásobit sílu vyvozenou na volant řidičem. Hydraulický systém se skládá z hydrogenerátoru (čerpadla) poháněného elektromotorem, rozvaděče reagujícího na velikost kroutícího momentu od volantu a hydraulického válce s pístem. Posilovací účinek nesmí být konstantní. Při větším momentu od volantu větší, (otáčení při stojícím vozidle) při malém momentu malý nebo žádný (jízda vyšší rychlostí). Geometrie řízení = geometrie přední nápravy Udává polohu kola vůči vozovce. Je dána několika úhly. Správná geometrie zajišťuje stálé odvalování kol po vozovce - tím snižuje opotřebení, zlepšuje směrovou stabilitu řízení, zabraňuje rozkmitání kol, samovolně vrací kola do přímého směru => nesprávná geometrie zhoršuje bezpečnost a hospodárnost provozu. veličiny geometrie : - sbíhavost kol - rozdíl vzdáleností okrajů ráfků ve výšce středů kol - odklon kola - β - příklon rejdového čepu - α 3

4 - záklon rejdového čepu - γ BRZDY umožňují snížit rychlost a zastavit automobil U automobilů se používají především brzdy mechanické - třecí, ovládané hydraulicky nebo stlačeným vzduchem. bubnová brzda s vnitřními čelistmi - s hydraulickým válečkem - možné řešení ručního ovládání - s klíčem a vzduchovým válcem parkovací brzdy kotoučová brzda Kotoučové brzdy jsou jednodušší, ale obtížněji se u nich vyvozuje mechanicky síla při parkování. Návrat čelistí u bubnových brzd zajišťuje tažná vratná pružina, u kotoučových síla deformovaného těsnicího kroužku, který zároveň vymezuje klidovou vůli. - dvoupístová a jednopístová s plovoucím třmenem 4

5 FERODO Je třecí materiál pro obložení brzd a třecích spojek. Výrobní směs se běžně skládá z 15 až 40 surovin, které možno rozdělit do 5. skupin. 1) Vlákenná výztuž - zastává funkci soudržného systému, používají se tři skupiny výztuží: anorganická - skleněná nebo čedičová vlákna organická - vlákna polymerních hmot (polyester), nebo vlákna uhlíková - kevlar kovová - výztuž z nekalitelné oceli 2) Ostřiva - přímo určují součinitel tření výrobku, opět tři skupiny: kovové částice - hliníková zrna pro malé rychlosti oxidy kovů - hliníku nebo chromu silikáty - moderní třecí materiály vyšších kvalit i cen, např. zirkonsilikát 3) Maziva - vylučují se v průběhu brždění a zabraňují "zakousnutí" brzd: nízkoteplotní - grafity vysokoteplotní - měděné nebo mosazné částice (piliny, drátky) 4) Pojiva - stmelují složky směsi v jeden celek: pryskyřice - klasické formaldehydové a epoxidové ustupují pod ekologickým tlakem materiálům na vodní bázi kaučuky V současnosti se ustupuje od lepeného obložení, a to z ekologických a recyklačních důvodů. hydraulicky ovládané brzdy s podtlakovým posilovačem Používají osobní automobily. Tlak v systému vyvíjí a reguluje řidič, kterému pomáhá podtlakový posilovač, který využívá podtlaku ze sacího potrubí spalovacího motoru. Na předních kolech se dnes montují brzdy kotoučové, na zadních kolech brzdy bubnové nebo kotoučové. schéma a popis hydraulického systému: tandemový hlavní brzdový válec: 5

6 vzduchem ovládané brzdy Používají nákladní automobily a autobusy, neboť vyvinou větší brzdnou sílu a jsou lépe, částečně automaticky regulovatelné. K jejich provozu je však nutné zařízení pro stlačení vzduchu kompresor. Existuje více odlišných konstrukcí brzdových vzduchových soustav. Jednou z nich je tříokruhová brzdová soustava se zátěžovou regulací a dvouhadicovým systémem pro přípojné vozidlo ( přívěs, návěs ) I. OKRUH ovládá brzdy přípojného vozidla II. OKRUH ovládá zadní brzdy III.OKRUH ovládá přední brzdy parkovací brzda je ovládána ručním ventilem, kterým se vypustí vzduch z pružinových brzdových válců => brzdí silná pružina (systém není na obr.) brzdič (poz. 8): Zajišťuje automatické doplňování pohotovostních vzduchojemů (I, II, III) na správný tlak stlačeným vzduchem ze zásobního vzduchojemu (A). Po sešlápnutí brzdového pedálu řidičem brzdič pouští stlačený vzduch ze vzduchojemů do brzdových válců (poz. 14, 15). Zajistí také, aby přípojné vozidlo začalo brzdit jako první. Tlak vzduchu ve válcích brzdič reguluje podle velikosti síly na pedál. Po odlehčení pedálu zajistí vypouštění vzduchu z brzdových válců. zátěžový regulátor (poz. 9) : Reguluje tlak v brzdových válcích zadních kol v závislosti na zatížení vozidla, aby při částečném zatížení nedocházelo k blokování zadních kol. 6

7 jednokomorový brzdový válec (poz. 15): Je použit pro přední brzdy. Pístnice působí na páku brzdového klíče. pružinový brzdový válec ( poz. 14): Je použit pro zadní brzdy. Slouží pro provozní a pro parkovací brždění. Má dvě vzduchová komory. Komora A slouží pro stlačení parkovací pružiny a tím k odbrždění zaparkovaného vozidla, potom vzduch přivedený do komory B zajišťuje provozní brždění. Pokud v komoře A není přetlak vzduchu, pružina v komoře C stlačí píst a tím brzda samočinně zabrzdí. brzdováná soustava přípojného vozidla s dlouhadicovým připojením 1. hadice (potrubí) poz. 9 je plnící a doplňuje se jím vzduch do vzduchojemů na přípojném vozidle. 2. hadice (potrubí) poz. 10 je ovládací. Při nárůstu tlaku v této hadici od brzdiče na tažném vozidle se otevřou ovládací ventily (poz. 2) a ty pustí vzduch ze vzduchojemů do brzd. Při poklesu tlaku se otevřou vyfukovací ventily (poz 5) a vzduch z válců se jimi vypustí do atmosféry. samočinné zabrždění : při přerušení plnicí připojovací hadice v ní poklesne tlak, na to zareaguje rozvaděč (poz. 1) a přes dvoucestný ventil (poz 4) pustí vzduch ze vzduchojemu do válců. 7

8 Elektronické systémy v systémech brždění - / jen pro ty co mají zájem / ABS - Protiblokovací systém Zabraňuje zablokování kol při brždění. Přes vysoký brzdný účinek je zachována stabilita stopy a řiditelnost vozidla. (kola se stále otáčejí a nezablokují se). ASR - Regulace prokluzu kol Zabraňuje protáčení kol (např. na písku, mokrém povrchu apod.) a stabilizuje vozidlo během jízdy zásahem do brždění a řízení motoru. Jeho předpokladem je systém ABS a elektronicky ovládaná akcelerace. Systém navíc plní funkci elektronické uzávěrky diferenciálu EDS a současně reguluje velikost točivého momentu motoru. EPS - Elektronický stabilizační program Prakticky je to protismykový program, který rozpozná nebezpečí smyku a vyrovnává vybočení automobilu z jízdní dráhy tím, že automaticky přibržďuje určité kolo dle potřeby. EDS - Elektronická uzávěrka diferenciálu Umožňuje rozjezd automobilu při rozdílné adhezi jednotlivých hnacích kol tím, že prokluzující kolo zabrzdí. EBV - Elektronické rozdělení brzdné síly Zabraňuje přebrždění zadních kol před tím, než začne účinkovat ABS a nebo, když není ABS funkční. MSR - Regulace točivého momentu motoru Zabraňuje zablokování kol při brždění motorem, nebo při prudkém uvolnění plynového pedálu při zařazeném rychlostním stupni. BAS - Elektronicky řízený podtlakový posilovač brzd Většina řidičů reaguje při brždění rychle, ale dostatečně nesešlápne brzdový pedál a tím není brzdný účinek tak veliký. Proto automobilka Mercedes-Benz vyvinula tento posilovač, který spolupracuje se snímačem pohybu brzdového pedálu a jeho řídící jednotka vyhodnocuje rychlost sešlápnutí. Je-li rychlost veliká, je tedy stav kritický a aktivuje posilovač brzd tak, aby byl brzdný účinek co největší. EMS - Elektronické řízení výkonu motoru škrtící klapku. Spolupracuje se systémy ASR a MSR. Ovládá vstřikovací čerpadlo anebo ALB - Samočinná zátěžová regulace brzdné síly Systém funguje tak, že rozděluje brzdnou sílu mezi jednotlivé nápravy podle zatížení vozidla, ale nedokáže nahradit ABS a tak pouze spolu vytvářejí optimální brzdný účinek. EPAS - Elektronický posilovač řízení Má řídící jednotku, která dává signál jak má být velký posilovací účinek. Při stojícím vozidle na je posilovací účinek vysoký a při velké rychlosti malý 8

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Náplně množství motorového oleje, množství chladicí kapaliny, (případně brzdové kapaliny), náplně do ostřikovačů,

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA. Číslo KÚ v CIS STK 0.1.1 0.1.2.1. čitelnost. 0.1.2.2

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA. Číslo KÚ v CIS STK 0.1.1 0.1.2.1. čitelnost. 0.1.2.2 PODRONÝ POPIS ZÁVD 0. IDENTIFIKE VOZIDL Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. Číslo KÚ v IS STK Podrobný popis závady se stupněm hodnocení 0.1 Tabulka registrační značky (je-li

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) Pohled na pneu není-li podhuštěná, poškozená + přítomnost cizích těles ve vzorku, hloubku drážek

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA v1.1 listopad 2009, za AUTOŠKOLU HANUŠOVÁ vypracoval Jan Hübner ml., zdroje: OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA - otázky a odpovědi ke zkoušce pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Viano. TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE.

Viano. TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE. Viano. TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE. Viano 3 Via no. Svoboda pohybu. Obsah To, že velikost je relativní, víme už od dob Alberta Einsteina. Že může být velikost také komfortní, účinná a šetrná k životnímu

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34 Nové Vito. Kombi. Obsah Vito kombi 4 Interiér 10 Flexibilita 10 Komfort a funkčnost 12 Vito CREW 14 Technika 16 Motory a BlueEFFICIENCY 16 Podvozek a pohon všech kol 4x4 18 Technické údaje 30 Údaje o motoru

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Vario. Jedno pro všechny obory.

Vario. Jedno pro všechny obory. Vario. Vario. Jedno pro všechny obory. Vario 4 Skříňový vůz 8 Valník 10 Sklápěč 12 Interiér 14 Komfort a funkčnost 14 Technika 16 Motory a podvozek 16 Bezpečnost a pohon všech kol 18 Výbavy 20 Řešení pro

Více

ŠKODA FAVORIT SPORTOVNÍ ÚPRAVY

ŠKODA FAVORIT SPORTOVNÍ ÚPRAVY ŠKODA FAVORIT SPORTOVNÍ ÚPRAVY Integrovaná Střední škola technická Mělník (K učilišti 2566 276 01 Mělník ) Datum : 15.4 2010 Třída :2PT Vypracoval: Marek Kubr Hodnocení: ~ 1 ~ OBSAH Úvod 3 Jedinečné designy

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. 1.POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU. Kontrola dokladů potřebných k provozu vozidla (osvědčení o registraci vozidla + zelená karta) včetně

Více

Fendt 900 Vario t t t t

Fendt 900 Vario t t t t 2014 Fendt 900 Vario 2 Nový Fendt 900 Vario 3 Umí více. Pracuje lépe. Traktor Fendt 900 Vario je již od svého prvního představení v roce 1995 synonymem kvality pro velké zemědělské podniky a profesionály

Více

432E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada

432E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada 432E Rýpadlo-nakladač Vznětový motor Cat 3054C DIT (standardní) Celkový výkon (dle SAE J1995) při 2200 ot/min Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Vznětový motor Cat 3054C DIT (volitelné vybavení)

Více