TLC dražby. a.s., rejstříku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TLC dražby. a.s., rejstříku"

Transkript

1 TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P ,, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6281 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ DOBROVOLNÉ DRAŽBY Na základě 20 zák. č. 26/20000 Sb., o veřejných dražbách, ve zněníí pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné dražby Dražebník: Dražební společnost TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ: , IČ: , jednající Ing. Vlastimilemm Smejkalem,, předsedou představenstva Navrhovatel: Mgr. Romana Andělová, advokátka se sídlem Roubalova 13, Brno, PSČ: , insolvenční správkyně dlužníka Compass DKD Czech s.r.o., Brno, Minská 302/58, PSČ: , 0 IČ: Dlužník: Compasss DKD Czech s.r.o., Brno, Minská 302/58, PSČ: , IČ: Místo zahájení dražby: Hotel AVANTI Brno Střední 61, Brno Salonek 49 12'46.17"N,16 36'16.64" "E Datum zahájení dražby: Čas zahájení dražby: 9:30 hod Zveřejnění dražební vyhlášky: : úřední deska obecního úřadu cz veřejně přístupné místo v objektu konání dražby Označení předmětu dražby: Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku, a to: - pozemek p.č. 565/ /2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1655 m 2, - pozemek p.č. 566/ /2 zahrada o výměře 108 m 2, - budova č.p. 928 způsob využití bytový dům postavená na pozemku p.č. 565/2, Dobrovolná dražba TLC dražby a.s. číslo dražby: DD/10/2012

2 vše v obci Brno, katastrální území Černovice, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č pro obec Brno a katastrální území Černovice. Popis a stav předmětu dražby: Předmět dražby zahrnuje bytový dům obsahující 3 bytové jednotky, garáž, volnou půdu, kterou lze přičlenit k bytu ve 3. NP, a malou společnou zahradu. Vlastní bytový dům byl postaven v roce 1940 a jedná se o řadový, plně podsklepený objekt se 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou, zakončenou jednostrannou valbou. Dům obsahuje v suterénu garáž a skladové prostory, v 1. NP hlavní vstup a byt 1+1, ve 2. a 3. NP byty 2+1, půda je bez využití. Za dobu užívání byl jen základně udržován. Před cca 15 roky byla provedena částečná oprava domu, spočívající především v opravě společných částí. Byla provedena výměna oken v uliční frontě, oprava fasád, oprava střechy s výměnou krytiny a oprava chodby. Vlastní byty zůstaly v původním stavu a vybavení. Bez oprav jsou i sklepní prostory. Nosnou konstrukci domu tvoří betonová spodní stavba. Stropy nad sklepem jsou betonové, žebříkové. Nadzemní podlaží jsou zděná s betonovými průvlaky a pravděpodobně betonovými stropy. Střecha je tvořena dřevěným vaznicovým krovem s jednostrannou valbou a betonovou krytinou, s oplechováním z pozinkovaného plechu. Fasády jsou dvouvrstvé, v uliční části s keramickým soklem. Vnitřní omítky jsou štukové. Vnitřní obklady jsou jen částečně v kuchyních a koupelnách, WC je bez obkladu, vše původní z roku Schodiště je betonové s teracovým povrchem. Dveře jsou hladké a prosklené, převážně původní. Podlahy jsou původní, v obytných místnostech vlýsky, v ostatních PVC a dlažby. Topení je jen lokální plynové, v zásadě vždy jen 1x pro celý byt, ve 3. NP i lokální na tuhá paliva. Stav jednotlivých bytů je značně zanedbaný a vyžaduje v zásadě výměnu všech prvků krátkodobé životnosti. Ve špatném stavu je i suterén, ve kterém se projevuje vzlínání vlhkosti, omítky jsou zpuchřelé, v některých částech se již objevuje i poškození betonových obvodových konstrukcí. Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, tj. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty, zpevněné plochy a podobně. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny podle dostupných informací. Práva a omezení váznoucí na předmětu dražby: K předmětu dražby jsou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, k.ú Černovice, na LV č zapsána tato předkupní práva, zástavní práva a omezení: Předkupní práva s věcněprávními účinky: Předkupní právo ve prospěch společnosti Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Nusle, Praha 4, IČ: Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Předkupní právo ve prospěch společnosti Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Nusle, Praha 4, IČ: Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni

3 Dne byl ohledně těchto předkupních práv podán příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na jejich výmaz a lze tedy důvodně předpokládat, že tato předkupní práva budou ke dni konání dražby již z listu vlastnictví č pro obec Brno a katastrální území Černovice vymazána. Pokud k výmazu těchto předkupních práv z jakéhokoli důvodu ke dni konání dražby nedojde, dražebník upozorňuje, že tato předkupní práva přechodem vlastnického práva na vydražitele v souladu s ust. 17 odst. 7 poslední věty zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu zanikají. Zástavní práva: Zástavní právo exekutorské, ve prospěch Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3, Vinohrady, Praha 3, IČ , k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč (+ příslušenství a náklady soudního řízení). Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 030 EX 3047/ Exekutorský úřad Brno-město ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo exekutorské, ve prospěch společnosti VM TRANS s.r.o., Rohozec 127, Kutná Hora 1, IČ , k zajištění pohledávky ve výši 1.725,50 EUR (+ příslušenství a náklady soudního řízení). Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 041 EX 711/ Exekutorský úřad Sokolov ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo exekutorské, ve prospěch společnosti SPEDITION UND HANDEL VAN DER WOLF spol. s r.o., Dělnická 1055, Valdické Předměstí, Jičín 1, IČ , k zajištění pohledávky ve výši ,86 Kč (plus příslušenství a náklady soudního řízení). Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 97 EX 4642/ Exekutorský úřad Brnoměsto ze dne Právní moc ke dni Zástavní právo smluvní, ve prospěch Bc. Petr Bareš, Holubova 209/3, Brno-sever Lesná, Brno 38, RČ /3816, k zajištění pohledávky ve výši ,- EUR, budoucí pohledávky do výše ,- EUR vznik do a budoucí pohledávky do výše ,- EUR vznik do Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listin Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne Zástavní právo smluvní, ve prospěch Bc. Petr Bareš, Holubova 209/3, Brno-sever Lesná, Brno 38, RČ /3816, k zajištění pohledávky ve výši ,- EUR, budoucí pohledávky do výše ,- EUR vzniklé do a budoucí pohledávky do výše ,- EUR vzniklé do Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listin Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne Tato zástavní práva však přechodem vlastnictví k předmětu dražby dle ustanovení 299 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu zanikají. Ostatní práva a omezení: Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Husova 8a, Brno, k povinné společnosti Compass DKD Czech s.r.o., Minská 302/58, Žabovřesky, Brno 16, IČ: Na základě listiny Usnesení soudu o nařízení exekuce 80 EXE 1109/ Městský soud v Brně ze dne

4 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení Městského soudu v Brně č.j. 75 EXE 1443/2010. Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 041 EX 711/ Exekutorský úřad Sokolov ze dne Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Zahradní 328/42, Loket, Loket, k povinné společnosti Compass DKD Czech s.r.o., Minská 302/58, Žabovřesky, Brno 16, IČ: Na základě listiny Usnesení soudu o nařízení exekuce 75 EXE 1443/ Městský soud v Brně ze dne Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Dlouhá 194/3, Ostrava, Ostrava, k povinné společnosti Compass DKD Czech s.r.o., Minská 302/58, Žabovřesky, Brno 16, IČ: Na základě listiny Usnesení soudu o nařízení exekuce 103 EXE 1035/ Městský soud v Brně ze dne Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) dlužníka Compass DKD Czech s.r.o., Minská 302/58, Žabovřesky, Brno 16, IČ: Na základě listiny Usnesení insolvenčního soudu o úpadku KSBR 26 INS 5914/2010-A-28 Krajský soud v Brně ze dne Právní moc ke dni Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Karlovo náměstí 288/17, Praha, Praha 2, k povinné společnosti Compass DKD Czech s.r.o., Minská 302/58, Žabovřesky, Brno 16, IČ: Na základě listiny Usnesení soudu o nařízení exekuce 64 EXE 2393/ Městský soud v Brně ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení Městského soudu v Brně č.j. 64 EXE 2393/ ze dne Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 099 EX 3214/ Exekutorský úřad Praha 1 ze dne Tato ostatní práva a omezení však přechodem vlastnictví k předmětu dražby dle ustanovení 299 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu zanikají. Cena předmětu dražby zjištěná znaleckým posudkem: Odhad ceny předmětu dražby vypracoval znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti, obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové, Ing. Ludmila Tomaštíková ke dni na základě dostupných informací v souladu s 13 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /2012 znaleckého deníku. Odhadovaná cena předmětu dražby činí 7, ,- Kč. Datum, čas a místo prohlídky předmětu dražby: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny: 1. termín dne: ve 10:00 hod. 2. termín dne: ve 10:00 hod. Místo prohlídky se stanovuje Brno, Řehořova 928/16, Brno - Černovice Nejnižší podání: 6, ,- Kč (slovy: šest milionů devět set devadesát tisíc korun českých) Minimální příhoz: ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

5 Dražební jistota: ,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) Způsob složení dražební jistoty: Dražební jistota musí být uhrazena buďto bankovním převodem na účet dražebníka č.ú /5500, nebo hotovostním vkladem na účet dražebníka č.ú /5500, nebo v hotovosti k rukám dražebníka před zahájením dražby v místě jejího konání. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese a končí zahájením dražby. V případě úhrady dražební jistoty bankovním převodem by tato částka měla být připsána ve prospěch účtu dražebníka nejméně 24 hodin před zahájením dražby. Platební příkaz s razítkem banky neprokazuje uhrazení dražební jistoty. Variabilní symbol platby je , specifický symbol je IČ - složitelem je právnická osoba, nebo rodné číslo bez části za lomítkem složitelem je fyzická osoba. Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doručit originál bankovní záruky - záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do výše požadované dražební jistoty. Bankovní záruka musí být platná minimálně 160 dní od konání dražby. Dražebník bude v záručním listě označen následovně: Dražební společnost TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ , IČ: Bankovní záruka musí být vystavena v českém jazyce či musí být superlegalizována překladem do českého jazyka a měla by být předána dražebníkovi nejpozději v pracovní den předcházejícího dne zahájení dražby v sídle dražebníka od 8:00 do 16:00 hod. Složení dražební jistoty platební kartou nebo šekem se nepřipouští. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, doklad o úhradě v hotovosti vystavený dražebníkem apod.), případně může složit dražební jistotu na místě konání dražby v hotovosti k rukám dražebníka. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit jako banka na území ČR. Předkupní práva Účastníci dražby, kteří uplatňují předkupní právo k předmětu dražby, jsou povinni dražebníkovi toto právo doložit originálem či ověřeným opisem listin, na základě kterých předkupní právo vzniklo, a to do zahájení dražby. Identifikace účastníka dražby: Účastník dražby je povinen prokázat před zahájením dražby svoji totožnost, a to tímto způsobem: Fyzické osoby: Fyzická osoba se prokazuje platným průkazem totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, apod.) Právnické osoby: Právnická osoba se prokazuje originálem platného výpisu z Obchodního rejstříku ne starším 1 měsíce, případně jeho úředně ověřenou fotokopií, příp. originálem jiné listiny osvědčující právní subjektivitu právnické osoby. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, apod.). Zástupce účastníka dražby: Zástupce účastníka dražby se prokazuje také platnou plnou mocí, jejíž podpisy musí být úředně ověřeny. Poté se zapíše do listiny Zápis účastníků do dražby a bude mu přiděleno dražební číslo. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, který účastník uvedl v listině Zápis účastníků do dražby, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Účastník dražby je povinen kromě výše uvedeného splnit náležitosti stanovené 3 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

6 Způsob úhrady ceny dosažené vydražením, nabytí vlastnického práva Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením dle 29 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, je-li cena dosažená vydražením nižší než ,- Kč ihned po skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,- Kč a nižší než ,- Kč do deseti dnů po skončení dražby a je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,- Kč do devadesáti dnů od skončení dražby, a to bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú /5500. Specifický symbol platby je rodné číslo u fyzických osob, IČ u právnických osob. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Podmínky předání předmětu dražby vydražiteli: Protože se jedná o nemovitosti, předá bývalý vlastník (navrhovatel) předmět dražby vydražiteli za přítomnosti dražebníka bez zbytečného odkladu. O předání sepíše dražebník Protokol o předání předmětu dražby. Náklady spojené s předáním předmětu dražby, odpovědnost za škodu: Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých zaviněním na straně bývalého vlastníka či dražebníka nebo které vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Daň z převodu nemovitosti: Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitosti, kdy základem daně je cena dosažená vydražením. Zmaření dražby: Nebude-li vydražitelem uhrazena cena dosažená vydražením v uvedené lhůtě, dochází ke zmaření dražby. V důsledku toho nedojde k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele, nebude vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví a nebude předán předmět dražby. Účast vydražitele, který způsobil zmaření dražby, v případné opakované dražbě není možná. Dražební jistota složená vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, se použije na úhradu nákladů zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem. Výše odměny vybírané od vydražitele Dražba č. DD/10/2012 dražebníka Dražební společnost TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ , IČ: , bude pro vydražitele provedena bezúplatně.

7 Stejnopis uložený u dražebníka: Stejnopis dražební vyhlášky podepsaný navrhovatelem i dražebníkem s jejich úředně ověřenými podpisy bude uložen u dražebníka. Závěrečná ustanovení: Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této Dražební vyhlášce neuvedená, se řídí příslušným ustanovením zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. V Brně dne Navrhovatel... Dražebník

8 TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ , IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6281 DODATEK Č. 1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE O KONÁNÍ DOBROVOLNÉ DRAŽBY DD/10/2012 Na základě 21 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník upravuje informace o právech a omezeních váznoucích na předmětu dražby Dražebník: Dražební společnost TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ: , IČ: , jednající Ing. Vlastimilem Smejkalem, předsedou představenstva Navrhovatel: Mgr. Romana Andělová, advokátka se sídlem Roubalova 13, Brno, PSČ: , insolvenční správkyně dlužníka Compass DKD Czech s.r.o., Brno, Minská 302/58, PSČ: , IČ: Dlužník: Compass DKD Czech s.r.o., Brno, Minská 302/58, PSČ: , IČ: Označení předmětu dražby: Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku, a to: - pozemek p.č. 565/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m 2, - pozemek p.č. 566/2 zahrada o výměře 108 m 2, - budova č.p. 928 způsob využití bytový dům postavená na pozemku p.č. 565/2, vše v obci Brno, katastrální území Černovice, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č pro obec Brno a katastrální území Černovice. Dražebník tímto dodatkem dražební vyhlášky upravuje informace o právech a omezeních váznoucích na předmětu dražby takto: Z dražební vyhlášky č. DD/10/2012 se vypouští část Předkupní práva s věcněprávními účinky, neboť ke dni konání dražby byla předkupní práva Předkupní právo ve prospěch společnosti Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Nusle, Praha 4, IČ: Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Předkupní právo ve prospěch společnosti Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Nusle, Praha 4, IČ: Parcela 565/2, parcela 566/2, Stavba Černovice č.p Na základě listiny Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni

9 vymazána z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, k.ú Černovice, LV č V ostatních částech zůstává dražební vyhláška DD/10/2012 beze změny. V Brně dne Navrhovatel... Dražebník

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více