minuta (min) sekunda (s)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "minuta (min) sekunda (s)"

Transkript

1 MĚŘENÍ ČASU Čas je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje, nebo okamžik (umístění dané události) v časové škále. V dávných dobách používali lidé k měření času pouze: - střídání dne a noci - fáze Měsíce - koloběh ročních období V roce 1967 byla stanovena jako základní jednotka času sekunda. Čas značka t jednotka [t] = 1 s (sekunda) další jednotky min (minuta), h (hodina), d (den) Převody jednotek času: den (d) hodina (h) minuta (min) sekunda (s) milisekunda (ms) : 24 : 60 : 60 : 1000 Větší mimosoustavové jednotky než den se používají např. v kalendáři. Nejsou však již definovány jednoznačně: - týden je 7 kalendářních dní, vzhledem k přechodu přechodu na letní čas se jeho velikost může lišit o ± 1 hodinu - měsíc je 28 až 31 kalendářních dní - (kalendářní) rok (značka r nebo y, yr z anglického year) je 365 dní (366 dní, je-li rok přestupný) Pro měření času používali lidé nejrůznější zařízení: - sluneční hodiny jedny z nejstarších, asi od roku př.n.l., využívají délku a směr stínu - vodní hodiny nádoby s otvory, kterými vytékala voda, jsou z Egypta z roku př.n.l. - lampy ubývající shořelý olej - svíčky - přesýpací hodiny středověk - kyvadlové hodiny 1657 sestrojeny hol. Huygensem, nevýhoda časem se zastaví dnes: - digitální (číslicové) hodiny - stopky mají dvě kruhové stupnice - metronom

2 Fyzikální veličina čas označení, jednotky, měřidla 6. třída - Čas Veličina čas Značíme t Základní jednotka 1 sekunda (s) Odvozené jednotky 1 minuta (min) 1 min = 60 s 1 hodina (h) 1 h = 60 min, 1h = 3600 s 1 den 24 h 1 rok 365 dní nebo 366 dní Měřidla času hodiny Jak zapisujeme naměřenou hodnotu času t = 34 s označení hodnota měření jednotky Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně. Příklady na převody jednotek 1,5 h = 60 min + 30 min = 90 min 30 min = s = 1800 s 6 min 16 s = s + 16 s = 376 s 1 h 8 min = 3600 s s = s 1 h = 60 min + 20 min = 80 min h = 40 min = s = s 147 min = 2 h 27 min s = 1 h 660 s = 1 h 11 min 50 min = h = 0,825 h 156 s = 2 min 36 s 0,2 min = 0,2. 60 s = 12 s 40 s = min = min = min Měřidla Stopky Zmáčknutím tlačítka pustíme, potom zastavíme. Přesnost je možná až na setinu sekundy. Sluneční hodiny Tyčka slunečních hodin musí být nastavena tak, aby ukazovala k hvězdné polárce. Stín ukazuje čas. Kapesní hodinky Ručičkové nebo digitální.

3 6. třída - Čas Kyvadlové hodiny Kývání kyvadla odměřuje čas. Kyvadlo pohání ozubené kolo. Pohyb kola převádíme na pohyb ručiček. Metronom Využívá se při hře na hudební k odměřování stejných dob. nástroje. Slouží Rádiově řízené hodiny Hodiny řízené dálkově vysílání rádiového signálu. Otázky: 1) Jak označujeme veličinu čas? 2) Které jednotky času znáš a jaké jsou mezi nimi vztahy? 3) Jak zapisujeme čas? Co v zápise nesmí chybět a proč? 4) Vyjádři desetinným číslem v hodinách: 4 h 30 min; 45 min; 1 h 15 min; 105 min; 12 min 5) Převeď na sekundy: a) 0,1 min b) 0,5 min c) 5 min 6) Převeď na minuty: a) 1,5 h b) 2 h 7) Převeď na hodiny: a) 120 min b) 300 min 8) Vyjádři v minutách a sekundách: a) 98 s b) 200 s d) 2 min 20 s e) 10 min f) 0,5 h c) 0,4 h d) 300 s c) 50 min d) 30 min c) 470 s d) 826 s 9) Porovnej časové údaje ve dvojici a urči který čas je větší: a) 1,5 h... 1 h 50 min b) h min c) 2 h min d) 30 min... 0,3 h e) 85 s... 1,5 min g) 1 h 10 min h) 2 h 4 min 52 s e) 150 s f) 1 h 24 min e) s f) s e) 154 s f) s

4 Jednotky času 6. třída - Čas Příklad 1: Závod v běhu na 10 km začal ve 14 h 10 min 10 s. Vítěz proběh cílem ve 14 h 45 min 37 s. Jakou dobu běžel? Musíme zijistit, jaký je rozdíl časů: 14 h 45 min 37 s - 14 h 10 min 10 s 35 min 27 s Vítěz běžel po dobu 35 min 10 s. Příklad 2: Vítěz maratónského běhu proběhl trať za 2 h 12 min 11 s. O kolik horší čas měl závodník s časem 2 h 17 min 9 s. 2 h 17 min 9 s - 2 h 12 min 11 s POZOR! U času má 1 min 60 s, proto je nutné počítat opatrně. Pokud chceme odečíst 11 s od 9 s, musíme si půjčit jednu minutu a převést si ji na sekundy... rozdíl času tedy přepíšeme následnovně 2 h 16 min 69 s - 2 h 12 min 11 s 4 min 58 s Závodník s časem 2 h 17 min 9 s měl horší čas o 4 min 58 s. Příklad 3: Martin přišel domů v 9 h 43 min. Vašek přišel domů o 1 h 39 minut později. V kolik hodin přišel domů Vašek? 9 h 43 min + 1 h 39 min 10 h 82 min Vypočítaný čas ještě převedeme, protože 82 minut je 1 h 22 min. 10 h 82 min = 11 h 22 min Vašek přišel domů v 11 h 22 min. Otázky: 1) Cestující jel z Prahy do Brna. Rychlík vyjel z Prahy ve 13 h 39 min a přijel do Brna v 16 h 51 min. Jakou dobu strávil cestující ve vlaku? 2) Karolína přijela do práce v 7 h 35 min. Jana přijela do práce o 43 minut dříve. Kdy přijela do práce Jana? 3) Děti šly do kina na film, který začínal ve 14 h 20 minut. Film byl dlouhý 1 h 46 minut. V kolik hodin film skončí? 4) V cyklistických závodech vítěz dojel do cíle za 5 min 27 s. Čtvrtý závodník přijel o 57 s později. Jaký čas měl čtvrtý závodník? 5) Závod v plavání začal v 15 h 49 min 27 s. Vítěz doplaval v 15 h 54 min 14 s. Jak dloho plaval vítěz závodu?

5 Jízdní řád 6. třída - Čas Zápis času v jízdním řádu Časové údaje se zapisují buď s mezerou nebo tečkou nebo dvojtečkou. Například čas 9 h 27 min může mít v jízdním řádu tvar 9:27, nebo 9.27 nebo Vyhledávání v jízdním řádu Spoj 1 Spoj 3 Spoj 5 X X X Praha,,Háje odj 5:30 6:10 6:40 Praha,,Horčičkova 5:32 6:12 6:42 Praha,,Jakobiho 5:35 6:15 6:45 Praha,,Sídliště Petrovice 5:36 6:16 6:46 Praha,,Betonárka;x 5:37 6:17 6:47 Praha,,Na Blanici 5:38 6:18 6:48 Praha,,Na Vrchách;MHD 5:39 6:19 6:49 Praha,,Picassova;MHD 5:40 6:20 6:51 Praha,,Nové náměstí 5:41 6:21 6:52 Praha,,Uhříněves;MHD 5:43 6:23 6:54 Praha,,Uhříněveský hřbitov;x MHD 5:44 6:24 6:55 Říčany,,prům.areál Černokostelecká 5:49 6:29 7:00 Říčany,,K žel.st.;mhd 5:51 6:31 7:03 Říčany,,U nem. 5:53 6:33 7:05 Říčany,,Rychta 5:54 6:34 7:06 Tehovec,Vojkov 5:56 6:36 7:08 Tehovec,,Mototechna;x 5:57 6:37 7:10 Mukařov Mukařov,,odb.Tehovec 5:58 6:38 7:12 Tehovec 6:00 6:40 7:14 Svojetice,,K Tehovci;x 6:02 6:42 7:16 Svojetice;MHD 6:03 6:43 7:17 Svojetice,,Na vyhlídce 6:05 6:45 7:19 Struhařov,,U hřiště 6:06 6:46 7:21 Struhařov,,Habr 6:07 6:47 7:22 Ondřejov,Třemblat,rozc.Myšlín;x 6:08 6:48 7:23 Ondřejov,Třemblat,náves;x 6:10 6:50 7:25 Ondřejov,Třemblat 6:11 6:51 7:26 Zvánovice 6:13 6:53 7:28 Ondřejov,Třemblat,rozc.Zvánovice Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice;x 6:16 6:56 7:32 Ondřejov,,U pily 6:18 6:58 7:34 Ondřejov,,nám. 6:20 7:00 7:37 Ondřejov,,hřbitov;x 6:22 7:02 7:39 Chocerady příj 6:27 7:07 7:45 Příklad 1: Jana jezdí do práce do Ondřejova, jezdí ze zastávky Struhařov, U hřiště na zastávku Odřejov, U pily. Pracovní doba začína v 7:30. Který spoj Jana použije a jak dlouho bude trvat cesta autobusem? Musíme najít spoj tak, aby dojel do Ondřejova před začátkem pracovní doby. Možný autobus příjíždí v 6:58. Dohledáme údaj o odjezdu ze Struhařova, U hřiště... odjezd je v 6:46. Vypočítáme dobu cesty: 6 h 58 min - 6 h 46 min 12 min Jana jezdí autobusem v 6:46 ze Struhařova a cesta trvá 12 minut. Příklad 2: Pan Mokrý bydlí v Praze Uhříněvsi a nejblíže má zastávku autobusu Praha, Nové náměstí. Je objednán na vyšetření do nemocnice do Říčan na 7:15. Který autobus použije a jak dlouho mu bude trvat cesta? Najdeme spoj tak aby dojel do zastávky Říčany, U nemocnice před časem 7:15. Jedná se o autobus s dojezdem v 7:05. Ze zastávky Praha, Nové náměstí odjíždí v 6:52. Doba cesty: 7 h 5 min - 6 h 52 min Pro výpočet si musíme půjčit jednu hodinu a převést na minuty, píšeme tedy 6 h 65 min - 6 h 52 min 13 min Pan Mokrý pojede autobusem 6:52 ze zastávky Praha, Nové náměstí a cesta mu bude trvat 13 minut.

6 6. třída - Čas Otázky (použij vzorový jízdní řád): 1) Paní Nováková bydlí v Třemblatech a potřebuje být na stanici Praha, Háje v 9:45. V kolik hodin musí odjet autobusem ze stanice Ondřejov, Třemblat a jak dlouho pojede autobusem? 2) František je objenán k zubaři do Říčan v 11 hodin. Jezdí ze zastávky Zvánovice. Kdy mu jede autobus a v kolik hodin bude v Říčanech, K žel. st.? 3) David a Marek šli do kina v Praze. Kino skončilo a chlapci dojeli na stanici Praha, Háje v 17:58. V kolik hodin jim jede autobus do Tehovce, v kolik hodin přijedou a jak dlouho pojedou autobusem? 4) Pan Nový jede ze Svojetic na školení do Prahy. Cesta po Praze mu bude trvat asi 25 minut. Školení začíná v 9:00. Jaký spoj použije? 5) Marta potřebuje být v Praze, Háje ve 13 hodin. Jezdí ze stanice Ondřejov, nám. V kolik hodin jí jede autobus? 6) Paní Losenická jede na vnučkou do Chocerad. Jezdí z Mukařova. Chce přijet do Chocerad kolem třetí hodiny odpoledne. Jaký spoj použije a jak dloho pojede autobusem? 7) Pan Rychlý cestuje na návštěvu do nemocnice na Vojkově. Návštěvní hodiny začínají ve 14 hodin. Pan Rychlý jezdí ze zastávky Ondřejov, hřbitov. Jaký spoj použije pro svoji cestu?

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

12. ročník celostátní soutěže Komenský a my

12. ročník celostátní soutěže Komenský a my 12. ročník celostátní soutěže Komenský a my Autor: Jana Lubojacká Název práce: Lidé a čas Kategorie C Postupný ročník: V5.A Věk: 17 let Gymnázium Hranice Zborovská 293 Hranice 753 01 Pedagog: PhDr. Věra

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více