rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi"

Transkript

1 Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, Lovosice IČ: , Tel.: web: rosteme se svými dětmi

2 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 4 REGISTRACE 4 SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ORGÁNY SDRUŽENÍ 4 POSLÁNÍ 5 CÍLE 5 ČINNOST SDRUŽENÍ 6 PRAVIDELNÉ AKTIVITY 7 PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 11 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ 13 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 15 ZAMĚSTNANCI 15 LEKTOŘI KURZŮ 15 PRACOVNÍCI PORADEN 17 DOBROVOLNÍCI 19 NÁVŠTĚVNOST 20 MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY 20 TŘEBENICE 20 RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE 20 FINANČNÍ ZPRÁVA 26 ROZVAHA 26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 26 DÁRCI 28 NADACE 28 INSTITUCE 28 FIREMNÍ DÁRCI 28 FYZICKÉ OSOBY 28 CÍLE A VIZE PRO ROK TIRÁŽ 30 KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY 5 DOTACE A GRANTY 22 Obsah 2

3 ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Mozaika o.s. za rok. Rok byl pro naše sdružení velmi důležitý. Dokázali jsme zrealizovat několik větších projektů, díky nimž jsme rozšířili působnost naší činnosti. Realizací projektu Podpora rodin podpořeného MPSV jsme mohli nabídnout rodinám nové vzdělávací a poradenské služby. Podpora Nadačního fondu Veolia přispěla k rozšíření aktivit s rodinami s dětmi s postižením, v Malých Žernosekách jsme vytvořili naučnou stezku jako součást ekologických programů. Velmi si vážíme Vaši náklonnosti a podpory a budeme i nadále pokračovat v realizaci naší vize - porovozovat v Lovosicích a Malých Žernosekách příjemné a rodině přátelské místo setkávání a poznání. Děkujeme za podporu našim klientům a také za svěřenou důvěru všem našim příznivcům a dárcům. Klára Pospíšilová Bc. Markéta Veselá ÚVOD 3

4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ REGISTRACE Občanské sdružení Mozaika bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Lovosice, Přívozní 1036/9 ORGÁNY SDRUŽENÍ valná hromada, správní rada nebo, předseda a místopředseda správní rady, revizor. ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Bc. Markéta Veselá, Ing. Lucie Zemanová, Kateřina Bázlerová, Mgr. Šárka Pailová, Jana Dreieckerová, Ing. Jana Kovaříková, Ing. Irena Tomášková, Mgr. Ivana Vondrová, Mgr. Helena Mourečková, Martina Reichlová, Klára Pospíšilová, Mgr. Kateřina Hlaváčová, Michaela Dvořáková, Mgr. Alena Ptáčková, Mgr. Lucie Haklová, Jan Ptáček, Ing. Jaromír Tomášek, Jitka Hartmanová, Petra Maternová SPRÁVNÍ RADA Členové SR před VH 4. září Mgr. Alena Ptáčková - předsedkyně sdružení Ing. Tomášková Irena - místopředsedkyně sdružení Člen SR: Ivana Vondrová, Kateřina Hlaváčová, Mgr. Markéta Veselá, Mgr. Lucie Haklová, Martina Reichlová Členové SR po VH 4. září 1012 Ing. Irena Tomášková - předsedkyně sdružení Ing. Jana Kovaříková - místopředsedkyně sdružení Člen SR: Mgr. Helena Mourečková, Ing. Lucie Zemanová, Klára Pospíšilová. REVIZOR Revizor je volen valnou hromadou a nesmí být současně členem žádného jiného orgánu sdružení ani být se sdružením v pracovněprávním poměru. Více ve stanovách organizace. Všeobecná ustanovení 4

5 POSLÁNÍ Mozaika o.s. byla založena skupinou rodičů v V Lovosicích v roce Hlavním posláním organizace se stala podpora rodinného života, rodinných hodnot, zdravého vývoje dětí, integrace osob pečujících o malé děti do společnosti. Toto poslání naplňuje skrze nabídku poradenských, volnočasových, vzdělávacích služeb určených široké veřejnosti. CÍLE Mezi hlavní cíle organizace patří: 1. podporovat prorodinné aktivity určené zejména rodinám s dětmi, mladým lidem zakládající rodiny s důrazem na aktivní využití volného času. 2. posilovat a podporovat rodinné hodnoty, úlohy rodičů a mateřské a otcovské role ve společnosti. 3. podporovat zdravý vývoj dětí. 4. na principu komunitní práce vytvářet prostor pro aktivní zapojení veřejnosti a obyvatelů lokality, ve které organizace působí. 5. podporovat integraci sociálně vyloučených či znevýhodněných osob. 6. podporovat vzdělávání členů sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání se zaměřením na získávání dovedností pro uplatnění na trhu práce. KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY Občanské sdružení Mozaika nabízí své služby rodinám s dětmi, široké veřejnosti, osobám sociálně vyloučeným, převážně z Lovosic a okolních obcí. Poslání 5

6 ČINNOST SDRUŽENÍ Občanské sdružení Mozaika realizuje své aktivity v Lovosicích, Malých Žernosekách a Třebenicích. MATEŘSKÉ CENTRUM TŘEBENICE Kroužek "Šikovné ručičky" probíhal pro tyto věkové skupiny společně. V evidenci bylo 49 dětí, jednotlivý kroužek navštěvovalo vždy dětí. Cvičení probíhalo ZŠ Třebenice, tímto děkujeme za příjemnou spolupráci. V roce probíhaly v MC Třebenice tyto kroužky jedenkrát týdně: "Cvičení s písničkou" jedna skupinka 0-3 roky a druhá 3-6 let. MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY V roce probíhal v Mateřském centru Malé Žernoseky vždy jednou týdně pohybový a výtvarný kroužek. V tuto dobu byla také navštěvována dětská herna. Kroužek navštěvovalo vždy 9-15 dětí s doprovodem. RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE V roce bylo pravidelnými uživateli služeb a daších nabízených aktivit centrem celkem 200 rodin s dětmi. ČINNOST SDRUŽENÍ 6

7 PRAVIDELNÉ AKTIVITY VOLNÁ HERNA Návštěvníci rodinného centra využívali po celý rok vhodně vybavenou hernu (bezpečnost, hračky) a prostory jídelny. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Klienti centra využívali služby hlídání dětí Tato služba umožňuje rodičům vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, zajít si k lékaři nebo si třeba jen zařídit nákupy. Hlídání probíhalo po domluvě s klienty, jednorázové či pravidelné. CVIČÍME S BATOLATY PRO RADOST Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný vliv na posílení svalstva dítěte. V rámci lekce s kojenci se maminky naučí správně manipulovat s děťátkem, jsou také zařazeny diskuse na aktuální témata, která maminky dětí tohoto věku nejčastěji zajímají. V rámci všech pohybových cvičení je vždy respektován psychomotorický vývoj dítěte. TANČÍME A ZPÍVÁME Pohybově taneční kroužek (pro děti od 1,5 roku do 4 let). Lekce vedou děti k aktivnímu pohybu, v kombinaci ČINNOST SDRUŽENÍ 7

8 s rytmikou pohybu (říkanky), poslechové a pohybové vyjádření hudby. Děti cvičí v prostoru, na zemi a s jednoduchými hudebními nástroji. Lekce mají pozitivní vliv na motorický vývoj dítěte a ovlivňují i vývoj myšlení a řeči. Tyto lekce probíhají jednou týdně, s počtem dětí ve skupince maximálně 7. Cvičení s dětmi od 2 do 4 let Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný vliv na posílení svalstva dítěte. Lekce se skládá z těchto částí: přivítání říkadlem, písničky s tanečky, říkadla s pohybovým doprovodem, kruhová stanoviště, zklidnění, relaxace, rozloučení. MALUJEME A TVOŘÍME Aktivita je určena pro děti v předškolním věku (0 4 let), zejména děti, které dosud nedocházejí do školky. Děti se za pomoci lektora a dospělého doprovodu seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály, učí se používat nejrozličnější výtvarné techniky (pracovat s keramikou, modelovat atp.), rozvíjet schopnost začínajícího výtvarného myšlení a originálně, se sobě vlastní tvořivostí, přistupovat ke společnému tématu. ČINNOST SDRUŽENÍ 8

9 Témata jednotlivých lekcí výtvarné dílny jsou odvozena od ročního období, svátků, slavností a dalších událostí během roku a jsou zpracována dle tématického plánu výtvarné dílny. Nejmladší děti pracují společně se svými rodiči, motivace směřuje především k hravým výtvarným činnostem formou nejrozličnějších zážitkových metod. CVIČENÍ PRO RADOST (OD 2 DO 7 LET) Cvičení pro radost je připraveno pro děti od 2 do 7 let a je založeno na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Cílem je všestranný pohybový rozvoj dítěte. Tyto lekce probíhají jednou týdně, v jedné skupině je 6-20 dětí s rodiči (dle typu kroužku). Lekce se skládá z těchto částí: uvítání, povídání o tématu, společná činnost (rozcvička), výtvarná činnost, rozloučení. Tyto lekce probíhají jednou týdně, počet dětí ve skupince je maximálně 10 (plus rodiče). ČINNOST SDRUŽENÍ 9

10 ŠIKOVNÉ RUČIČKY Kroužek probíhal jednou týdně v Třebenicích, v učebně ZŠ. Jedná se o odbodu kroužku Malujeme a tvoříve, který probíhá v centru v Lovosicích. CVIČENÍ S PÍSNIČKOU Kroužek probíhal dvakrát týdně v Třebenicích, v herně základní školy v a je rozdělen na dvě věkové kategorie dětí, od 0 do 3 let věku a od 3 do 6 let věku. Náplní "Cvičení s písničkou" je zdravý a přirozený pohyb, cviky jsou protahovací, zdravotní, ale i hravé, veselé, řádící. Cvičí se overbaly, obručemi, kruhy, padákem a dalšími pomůckami. PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ S TVŮRČÍ KERAMICKOU DÍLNOU V roce pokračovala pravidelná setkávání rodin se zdravotně postiženým dítětem a sourozenci. Tato setkání probíhají již od roku V rámci těchto setkávání je rodinám nabídnuta odlehčovací aktivita pro jejich handicapované i zdravé děti v podobě tvůrčí keramické dílny. Dětem se věnují speciální pedagogové a dobrovolníci. Rodiče v této době mohou relaxovat, sdílet zkušenousti, starosti i radosti, k dispozici je rodinám i odborník v oblasti péče, výchově a vzdělávání dětí s postižením. ČINNOST SDRUŽENÍ 10

11 PRO RODIČE A DOSPĚLÉ ANGLIČTINA MÍRNĚ POKROČILÍ Lekce angličtiny určené studentům s částečnou znalostí angličtiny, lekce se konaly jednou týdně. JÓGA Pravidelné lekce jógy určené široké veřejnosti, lekce probíhaly jednou týdně. PORADENSKÁ ČINNOST V roce byly poskytovány poradenské služby v těchto oblastech: FINANČNÍ PORADNA Poradenství v oblasti rodinných financí a majetku, úvěrů, nebezpečích ukrývajících se ve smluvních ujednáních, poradenství jak postupovat v případě zadlužení, exekuce, zvyšování finanční gramotnosti. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Základní poradenství, pomoc v orientaci v životní situaci, kontakty na pomáhající organizace a příslušné úřady. SPECIÁLNÉ PEDAGOGICKÁ Poradenství v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, dětí se ČINNOST SDRUŽENÍ 11

12 specifickými potřebami, dětí s poruchami učení a chování, partnerské poradenství apod. PORADENSTVÍ V OBLASTI PSYCHOTORICKÉHO VÝVOJE DĚTÍ a rehabilitaci dětí, manipulace s kojencem a masáže dětí. LAKTAČNÍ PORADNA Poradenství zahrnující techniky kojení, psychologickou podporu v případě problémů s kojením a výživu dětí do 1 roku. PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poradenství v oblasti problémů v manželství, v rodinných vztazích včetně domácího násilí, alkohol a drogová závislost, problémy s výchovou dětí, poruchy chování u dětí, vývojové poruchy atd. LOGOPEDICKÁ KONZULTACE Možnost individuálních konzultací pro rodiče s jakýmikoliv pochybnostmi o vývoji řeči jejich dětí. Poradnu vede speciální pedagog, logoped. PORADNA O AROMATERAPII Poradenství z oblasti aromaterapie a používání rostlinných olejů. ČINNOST SDRUŽENÍ 12

13 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ MALÉ ŽERNOSEKY narozeniny MC v Malých Žernosekách dopolední dílna 1.6. oslava Mezinárodního dne dětí aneb dopoledne s překvapením Oslava 2. narozenin v Malých Žernosekách - Sváťovo dividlo pohádka Míša Kulička Jarní pletení z pedigu Sadování v Malých Žernosekách pokračuje 4.4. Odpolední Velikonoční dílna pro malé i větší děti Skotačíme v přírodě! Herna v přírodě V Malých Žernosekách rozdáváme vysvědčení! Léto s angličtinou letní příměstský tábor Dýňování LOVOSICE Bleší trh 5. a Velikonoční prázdniny v RC Mozaika hlídání dětí s programem Kurz zdravého rodičovství, Téma: Výživa dítěte a první pomoc narozeniny RC Mozaika Keramická dílna pro děti a dospělé Česko-německý víkend pro rodiny Opárno, ČR Červnová keramická dílna pro děti a dospělé ČINNOST SDRUŽENÍ 13

14 Česko-německý letní tábor pro děti od 7 do 12 let Sutom a okolí Jede jede mašinka na koníčky vraný Den čokolády v RC Mozaika 30. a Prkna, která znamenají svět aneb velká letní komedie! Den hudby Výroba šperků z korálků a polodrahokamů Seminář Dětská onemocnění a očkování bleší trh Vítání podzimu Dýňování Keramická dílna nejen pro rodiče a děti Seminář Psychomotorický vývoj dítěte Seminář Něžná náruč a manipulace s kojencem od do Česko-německý víkend pro rodiny Coswig, SRN Cesta anděla aneb možná přijde i Mikuláš Korálkování - Andělé z korálků a výroba šperků Seminář Alternativní pedagogické směry Vánoční ozdoby z korálků Vánoční posezení ČINNOST SDRUŽENÍ 14

15 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Mozaika o.s. a spolupracující externí pracovníci a dobrovolníci. Každý kurz (lekce) měl svého garanta a lektora, u aktivit byli přítomni lektor a asistent lektora nebo lektor a dobrovolník. ZAMĚSTNANCI Občanské sdružení Mozaika o.s. nezaměstnávalo v roce žádné pracovníky na plný pracovní úvazek. Na zkrácené pracovní úvazeky (0,5 a 0,2) byly v rámci projektu dotovaného MPSV ČR Podpora rodin zaměstnány 2 pracovnice, pečující o děti do 15 let. Byla to Ing. Irena Tomášková a Ing. Jana Kovaříková. Další personální zajištění organizace bylo řešeno uzavíráním dohod o provedení práce. LEKTOŘI KURZŮ Vzdělání, rekvalifikace a akreditované kurzy: Lektor č. 1 Ing. Irena Tomášková Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, lektor plavání a poradkyně v oblasti aromaterapie. Lektor č. 2 Mgr. Alena Ptáčková Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 15

16 třídy, zdravotník zotavovacích akcí, laktační poradce. Lektor č. 3 Mgr. Kateřina Hlaváčová Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi. Lektor č. 4 - Mgr. Lucie Haklová Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupně. Lektor č. 5 Mgr. Jitka Hellerová Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň Lektor č. 6 Bc. Markéta Veselá Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, akreditované kurzy: Mediace mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, Sportovní a rekondiční masáže, Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Lektor č. 7 Mgr. Ivana Vondrová Vysokoškolské vzdělání pedagogické, obor integrované studium speciální pedagogikyučitelství na speciálních školách státní zkouška z logopedie, psychologie a výtvarné výchovy. Lektor č. 8 Mgr. Andrea Červenková PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 16

17 Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 9 Mgr. Šárka Pailová Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku, práci s dětmi s poruchou autistického spektra, alternativní komunikace, apod. Certifikát Metody Bazální stimulace. Lektor č. 10 Ing. Lucie Zemanová Vysokoškolské vzdělání v oboru analytická chemie - chromatografie HPLC, pedagogické minimum, Kurs první pomoci, seminář - Manažerské dovednosti v marketingu, seminář - Obchodní dovednosti, soukromé doučování matematiky, chemie a anglického jazyka Lektor č. 11 Věra Sailerová Středoškolské vzdělání pedagogického směru. Učitelka v mateřské škole. Lektor č. 12 Mgr. Monika Žaludová Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 13 Mgr. Andrea Bližíková Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 14 Klára Pospíšilová Středoškolské vzdělání, mnohaletá praxe v práci s dětmi. Lektoři workshopů a seminářů externí zkušení lektoři s praxí, pracující v daném oboru. PRACOVNÍCI PORADEN Poradna sociálně právní Bc. Markéta Veselá Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 17

18 akreditované kurzy: Mediace mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Poradna Speciálně pedagogická Mgr. Andrea Červenková Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku. Laktační poradna Mgr. Alena Ptáčková Certifikovaná laktační poradkyně. Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. třídy, zdravotník zotavovacích akcí. Finanční poradenství Ing. Bc. Jana Kovaříková Vysokoškolské vzdělání ekonomické a právní. Mnohaletá praxe ve veřejné správě. Psychologická poradna a terapie Mgr. Kateřina Hlaváčová Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi. Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí Ing. Irena Tomášková Vysokoškolské vzdělání, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, absolvent kurzu Odchylky psychomotorického vývoje, lektor plavání a poradkyně v oblasti aromaterapie. Logopedické konzultace Mgr. Pavelková Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na spoeciální pedagogiku, poruchy řeči. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 18

19 DOBROVOLNÍCI Velká část organizačních záležitostí a část personálního zajištění akcí byla řešena v roce formou dobrovolnické služby. Mozaika o.s. v daném období spolupracovala s 20 dobrovolníky. Většinou z řad spolupracujících žen na mateřské a rodičovské dovolené. Počet odpracovaných dobrovolnických hodin byl cca PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 19

20 NÁVŠTĚVNOST MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY listopad prosinec 15 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem Mateřské centrum v Malých Žernosekách bylo otevřeno jednou týdně, vždy v úterý dopoledne. Návštěvnost pravidelných tvůrčích dílen a kroužků v Malých Žernosekách. měsíc únor průměrná týdenní návštěvnost 14 dětí s doprovodem TŘEBENICE Centrum v Třebenicích bylo otevřeno dvakrát v týdnu v herně základní školy. V evidenci bylo 49 dětí, jednotlivé kroužky navštěvovalo vždy dětí. RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE březen duben květen červen červenec, srpen září říjen 13 dětí s doprovodem 13 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem 12 dětí s doprovodem 9 dětí s doprovodem 12 dětí s doprovodem Rodinné centrum v Lovosicích je otevřeno pět dní v týdnu, od pondělí do pátku. Návštěvnost pravidelných tvůrčích dílen a kroužků v Rodinném centru Mozaika o.s. v Lovosicích. měsíc leden únor průměrná týdenní návštěvnost 38 dětí s doprovodem 40 dětí s doprovodem NÁVŠTĚVNOST 20

21 březen duben květen červen červenec, srpen září říjen listopad prosinec 35 dětí s doprovodem 40 dětí s doprovodem 31 dětí s doprovodem 32 dětí s doprovodem zavřeno pouze jednorázové akce 49 dětí s doprovodem 41 dětí s doprovodem 34 dětí s doprovodem 34 dětí s doprovodem Jednorázové volnočasové aktivity Během roku bylo uspořádáno celkem 31 jednorázových volnočasových aktivit. Průměrná návštěvnost každé akce byla 20 dětí s doprovodem jedné či dvou osob. Poradenské služby Psychosociální aktivity Psychologické poradenství a terapie - 18 konzultací. Speciálně pedagogické poradenství - 44 konzultací. Laktační poradenství 37 konzultací. Konzultační/informační aktivity Sociálně právní poradenství - 13 konzultací. Psychologické poradenství - 18 konzultací. Finanční poradenství Rodinné finance - 13 konzultací. Logopedické konzultace 85 konzultací. Vzdělávací aktivity - Kurz zdravého rodičovství Seminář Počet účastníků Výživa dítěte a první pomoc 14 Dětská onemocnění a očkování 20 Psychomotorický vývoj 18 Manipulace s dítětem dle Evy Kiedroň 12 Něžná náruč dle Evy Kiedroň II. 12 Seznámení s metodami nových pedagogických směrů (Alternativní pedagogické směry - Montessori, Waldorf) 15 NÁVŠTĚVNOST 21

22 DOTACE A GRANTY V roce se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty: Název projektu PODPORA RODIN, poskytovateli dotací na tento projekt byly Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ( Kč), Ústecký kraj ( Kč) a Město Lovosice ( Kč), dalšími zdroji financování projektu byly příspěvky od uživatelů a vlastní zdroje realizátora projektu. Obsahem projektu byla podpora zvyšování rodičovských kompetencí v rámci cyklu seminářů Kurzu zdravého rodiřovství, poradenství v rámci psychosociálních aktivit (psychologické, sociálně právní, laktační) a informační aktivitity, poradenství (poradna zvyšování finanční gramotnosti, psychologické poradenství, speciálně pedagogické a poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí. Tento projekt pokračuje i v roce 2013, došlo zde k rozšíření aktivit. Název projektu SEJDEME SE V SADU, projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Výstupem projektu je vytvoření přírodního areálu s naučnou stezkou a interaktivními prvky v Malých DOTACE A GRANTY 22

23 Žernosekách. Areál je využíván pro realizaci ekologických programů pro žáky MŠ, ZŠ a veřejnost. Na daný projekt navázal rozšiřující projekt Podpora života na venkově, jehož realizace probíhá v roce Název projektu RODINY NA CESTĚ BEZ HRANIC, projekt byl podpořen v rámci příhraniční spolupráce z Fondu malých projektů programu (Cíl 3, Euroregion Labe). Výše poskytnutých finančních prostředků byla V rámci projektu došlo k navázání přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností mezi Mozaika o.s. a saskou partnerskou organizací JuCo Soziale Arbeit ggmbh. Hlavními aktivitami projektu bylo uspořádání 2 prodloužených víkendových setkání pro rodiny s dětmi (jeden v Německu a jeden v ČR) a společný česko-německý letní dětský tábor. Účastníky těchto aktivit byly společně české a německé rodiny s dětmi. Došlo k propojení obou kultur, navázání nových přeshraničních vztahů, posílení spolupráce mezi zapojenými institucemi atd. Na tento projekt navazuje projekt Rodiny na cestě II realizovaný v roce Název projektu TERAPIE POMÁHÁ!, poskytovatelem grantu (daru) je Nadační fond Veolia. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo vybudování speciálního relaxačního koutu, DOTACE A GRANTY 23

24 místnosti v prostorách Rodinného centra v Lovosicích vhodně vybaveného pro potřeby zdravotně postižených dětí. Dále byly pořízeny vhodné pomůcky na tvůrčí činnost, hygienu a stolování postižených dětí, tak aby jim usnadňovaly a zpřístupňovaly nabízené aktivity občanského sdružení. Projekt byl v roce zahájen a kompletně dokončen v dubnu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí několik jednorázových volnočasových aktivit s tématikou vážící se vždy k danému období. Jednalo se o tyto akce: Expedice Opárno, Den čokolády, Den hudby a Cesta anděla. Název projektu POZNÁVAT, SPORTOVAT, VZDĚLÁVAT SE!, poskytovatelem grantu (daru) bylo Město Lovosice. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí jednorázové volnočasové aktivity. Jednalo se o tyto akce: Hurá na výlet, aneb Jedeme na koníky, Vítání podzimu, Vánoční dílničky. Název projektu NESEĎME DOMA!, poskytovatelem grantu (daru) bylo Město Lovosice. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu DOTACE A GRANTY 24

25 Název projektu PLAVEME PRO RADOST, poskytovatelem grantu (daru) byl Ústecký kraj. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí pravidelnou volnočasovou aktivitu, spojenou s výukou základů plavání. Jednalo se o pravidelný kurz seznamování se s vodním prostředím pro rodiny s dětmi od 18 měsíců do 9 let. Cílem projektu nebyly sportovní výkony, ale radost z pohybu a podpora přirozeného a fyziologického vývoje dětí, bezpečnosti dětí u vody, a také podpory budování aktivního a kladného vztahu rodič dítě DOTACE A GRANTY 25

26 FINANČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek celkem Vlastní zdroje celkem Dlouhodobý hmotný majetek Výsledek hospodaření běžného období Oprávky k dlouhodobému majetku Výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek celkem Cizí zdroje celkem Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem Jiná pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM Spotřebované nákupy celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Spotřební materiál Ostatní výnosy celkem Materiál - revitalizace Přijaté příspěvky celkem Potraviny a materiál projekt Rodiny na cestě Přijaté příspěvky od členů celkem Spotřeba energie, vodné a stočné, teplo a TUV Přijaté dary celkem Služby celkem Přijaté dary nadací a nadačních fondů Nájemné Dar od města Lovosice FINANČNÍ ZPRÁVA 26

27 Opravy a údržba prostor a vybavení Příspěvek od obce Malé Žernoseky Cestovné Ostatní dary Náklady na reprezentaci Provozní dotace celkem Tisk informačních materiálů a propagace Dotace MPSV ČR Spoje (poštovné, telefony, internet) Dotace MAS České středohoří - SZIF Vzdělávání pracovníků a klientů Dotace města Lovosice Služby - projekt Rodiny na cestě Dotace Ústeckého kraje Ostatní služby Dotace Euroregion Elbe/Labe - odhad Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné pojištění Ostatní sociální náklady 250 Daně a poplatky celkem 200 Ostatní náklady celkem Odpisy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Kč FINANČNÍ ZPRÁVA 27

28 DÁRCI Chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně, materiálně nebo osobní pomocí jak při rekonstrukci a vybavení RC Mozaika, tak i podporou provozních nákladů a činnosti. NADACE Nadační fond Veolia, Nadace Agrofert Holding, Euroregion Labe/Elbe fond malých projektů Cíl 3 Evropská unie. INSTITUCE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci podpory rodiny a ochrany práv dětí, Místní akční skupina České středohoří, Státní zemědělský a intervenční fond Ústí nad Labem, Město Lovosice, Ústecký kraj, Základní školy v Lovosicích, obec Malé žernoseky, obec Třebenice. FIREMNÍ DÁRCI Lafarge Cement a.s., SAG-CZ Brozany, Reader&Falge, Elmo Schoř. FYZICKÉ OSOBY Ing. Petr Liška, Mgr. Helena Mourečková, Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, rodina Bělonožníkova, rodina Pospíšilova a Vobořilova, rodina Tomáškova, rodina Ptáčkova, rodina Veselých, rodina Kovaříkova, rodina Bázlerova, Eliška Jakubcová a další... DÁRCI 28

29 CÍLE A VIZE PRO ROK 2013 V roce jsme pokračovali na cestě při plnění vize našeho sdružení a další naše přání se nám podařilo přenést v realitu. Naše aktivity směrovaly k vytvoření prostoru, který by se stal příjemným místem pro setkávání všech generací a skupin. Místem, kde se každý bude cítit vítán, ceněn a bude se sem vždy rád vracet. Věříme, že se nám tento cíl podařilo naplnit a i v příštím roce bychom chtěli v započatých aktivitách pokračovat a rozvíjet je. Se zapojením široké veřejnosti a okolních obcí chceme nabízet služby a aktivity určené zejménapro rodiny, rodiny s dětmi, znevýhodněné skupiny Ve spolupráci s Unií center, níž je Mozaika členem, s regionálními neziskovými organizacemi, s městem Lovosice a obcí Malé Žernoseky bychom rádi pokračovali v aktivní spolupráci a společně řešili současné problémy obyvatel našeho regionu. Budeme nadále pokračovat v aktivitách podporující sladění rodinného a pracovního života (hlídání dětí, miniškolička), realizace vzdělávacích programů pro rodiče a další osoby pečující o děti do 15 let). Co se týče konkrétních cílů, rádi bychom zrekonstruovali další prostory, kde bychom vytvořili jídelní kout s nabídkou zdravé výživy, zrekonstruovali předzahrádku centra a zrealizovali výstavbu malého multifunkčního dětského hřiště, bezbariérového vstupu a WC. Budeme si velmi vážit vaší podpory při realizaci našich cílů, navštivte naše centrum i v příštím roce 2013, těšíme se na Vaši návštěvu! CÍLE A VIZE PRO ROK

30 TIRÁŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA Redakce: Mgr. Alena Ptáčková, Klára Pospíšilová Ing. Jana Kovaříková, Mgr. Helena Mourečková Mozaika, o.s, TIRÁŽ 30

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Rodinné centrum o.s. Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Obsah Úvod...2 Cíle...3 Environmentální výchova...16 Přehled jednorázových akcí...17 Naši lidé...19 Firemní dobrovolnictví...23

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2. OBSAH 1. Hlavní strana 2. Obsah 3. Úvodní slovo 4. O nás 5. Mateřské centrum 6. Sociální centrum 7. Baby klub 8. Programy pro rodiny s dětmi v NRP 9. Vzdělávání zaměstnanců 10. Propagace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014 I odpočinek může být zážitkem Slovo předsedkyně Milí přátelé, je to již 2 roky, co jsme mohli oslavit existenci o. s. Povzbuzení. Od nelehkých začátků s hledáním vhodných

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení pro přátele, rodiče a děti s poruchou autistického spektra, Plzeň, Západočeský kraj Irena Vítovcová, předsedkyně sdružení, mobil: +420 777 700 666 Mgr. Hana

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2008 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 1 Obsah Výroční zpráva 2008... 1 Obsah...

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 5 Poslání organizace 6 Cíle organizace 6 Komu jsou služby určeny 6 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity organizace

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

závěrečná zpráva o činnosti

závěrečná zpráva o činnosti závěrečná zpráva o činnosti Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk 785 01 Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Výroční zpráva za rok 26 Úsměvy občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 635 Brno Tisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více