rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi"

Transkript

1 Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, Lovosice IČ: , Tel.: web: rosteme se svými dětmi

2 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 4 REGISTRACE 4 SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ORGÁNY SDRUŽENÍ 4 POSLÁNÍ 5 CÍLE 5 ČINNOST SDRUŽENÍ 6 PRAVIDELNÉ AKTIVITY 7 PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 11 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ 13 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 15 ZAMĚSTNANCI 15 LEKTOŘI KURZŮ 15 PRACOVNÍCI PORADEN 17 DOBROVOLNÍCI 19 NÁVŠTĚVNOST 20 MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY 20 TŘEBENICE 20 RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE 20 FINANČNÍ ZPRÁVA 26 ROZVAHA 26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 26 DÁRCI 28 NADACE 28 INSTITUCE 28 FIREMNÍ DÁRCI 28 FYZICKÉ OSOBY 28 CÍLE A VIZE PRO ROK TIRÁŽ 30 KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY 5 DOTACE A GRANTY 22 Obsah 2

3 ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Mozaika o.s. za rok. Rok byl pro naše sdružení velmi důležitý. Dokázali jsme zrealizovat několik větších projektů, díky nimž jsme rozšířili působnost naší činnosti. Realizací projektu Podpora rodin podpořeného MPSV jsme mohli nabídnout rodinám nové vzdělávací a poradenské služby. Podpora Nadačního fondu Veolia přispěla k rozšíření aktivit s rodinami s dětmi s postižením, v Malých Žernosekách jsme vytvořili naučnou stezku jako součást ekologických programů. Velmi si vážíme Vaši náklonnosti a podpory a budeme i nadále pokračovat v realizaci naší vize - porovozovat v Lovosicích a Malých Žernosekách příjemné a rodině přátelské místo setkávání a poznání. Děkujeme za podporu našim klientům a také za svěřenou důvěru všem našim příznivcům a dárcům. Klára Pospíšilová Bc. Markéta Veselá ÚVOD 3

4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ REGISTRACE Občanské sdružení Mozaika bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Lovosice, Přívozní 1036/9 ORGÁNY SDRUŽENÍ valná hromada, správní rada nebo, předseda a místopředseda správní rady, revizor. ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Bc. Markéta Veselá, Ing. Lucie Zemanová, Kateřina Bázlerová, Mgr. Šárka Pailová, Jana Dreieckerová, Ing. Jana Kovaříková, Ing. Irena Tomášková, Mgr. Ivana Vondrová, Mgr. Helena Mourečková, Martina Reichlová, Klára Pospíšilová, Mgr. Kateřina Hlaváčová, Michaela Dvořáková, Mgr. Alena Ptáčková, Mgr. Lucie Haklová, Jan Ptáček, Ing. Jaromír Tomášek, Jitka Hartmanová, Petra Maternová SPRÁVNÍ RADA Členové SR před VH 4. září Mgr. Alena Ptáčková - předsedkyně sdružení Ing. Tomášková Irena - místopředsedkyně sdružení Člen SR: Ivana Vondrová, Kateřina Hlaváčová, Mgr. Markéta Veselá, Mgr. Lucie Haklová, Martina Reichlová Členové SR po VH 4. září 1012 Ing. Irena Tomášková - předsedkyně sdružení Ing. Jana Kovaříková - místopředsedkyně sdružení Člen SR: Mgr. Helena Mourečková, Ing. Lucie Zemanová, Klára Pospíšilová. REVIZOR Revizor je volen valnou hromadou a nesmí být současně členem žádného jiného orgánu sdružení ani být se sdružením v pracovněprávním poměru. Více ve stanovách organizace. Všeobecná ustanovení 4

5 POSLÁNÍ Mozaika o.s. byla založena skupinou rodičů v V Lovosicích v roce Hlavním posláním organizace se stala podpora rodinného života, rodinných hodnot, zdravého vývoje dětí, integrace osob pečujících o malé děti do společnosti. Toto poslání naplňuje skrze nabídku poradenských, volnočasových, vzdělávacích služeb určených široké veřejnosti. CÍLE Mezi hlavní cíle organizace patří: 1. podporovat prorodinné aktivity určené zejména rodinám s dětmi, mladým lidem zakládající rodiny s důrazem na aktivní využití volného času. 2. posilovat a podporovat rodinné hodnoty, úlohy rodičů a mateřské a otcovské role ve společnosti. 3. podporovat zdravý vývoj dětí. 4. na principu komunitní práce vytvářet prostor pro aktivní zapojení veřejnosti a obyvatelů lokality, ve které organizace působí. 5. podporovat integraci sociálně vyloučených či znevýhodněných osob. 6. podporovat vzdělávání členů sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání se zaměřením na získávání dovedností pro uplatnění na trhu práce. KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY Občanské sdružení Mozaika nabízí své služby rodinám s dětmi, široké veřejnosti, osobám sociálně vyloučeným, převážně z Lovosic a okolních obcí. Poslání 5

6 ČINNOST SDRUŽENÍ Občanské sdružení Mozaika realizuje své aktivity v Lovosicích, Malých Žernosekách a Třebenicích. MATEŘSKÉ CENTRUM TŘEBENICE Kroužek "Šikovné ručičky" probíhal pro tyto věkové skupiny společně. V evidenci bylo 49 dětí, jednotlivý kroužek navštěvovalo vždy dětí. Cvičení probíhalo ZŠ Třebenice, tímto děkujeme za příjemnou spolupráci. V roce probíhaly v MC Třebenice tyto kroužky jedenkrát týdně: "Cvičení s písničkou" jedna skupinka 0-3 roky a druhá 3-6 let. MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY V roce probíhal v Mateřském centru Malé Žernoseky vždy jednou týdně pohybový a výtvarný kroužek. V tuto dobu byla také navštěvována dětská herna. Kroužek navštěvovalo vždy 9-15 dětí s doprovodem. RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE V roce bylo pravidelnými uživateli služeb a daších nabízených aktivit centrem celkem 200 rodin s dětmi. ČINNOST SDRUŽENÍ 6

7 PRAVIDELNÉ AKTIVITY VOLNÁ HERNA Návštěvníci rodinného centra využívali po celý rok vhodně vybavenou hernu (bezpečnost, hračky) a prostory jídelny. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Klienti centra využívali služby hlídání dětí Tato služba umožňuje rodičům vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, zajít si k lékaři nebo si třeba jen zařídit nákupy. Hlídání probíhalo po domluvě s klienty, jednorázové či pravidelné. CVIČÍME S BATOLATY PRO RADOST Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný vliv na posílení svalstva dítěte. V rámci lekce s kojenci se maminky naučí správně manipulovat s děťátkem, jsou také zařazeny diskuse na aktuální témata, která maminky dětí tohoto věku nejčastěji zajímají. V rámci všech pohybových cvičení je vždy respektován psychomotorický vývoj dítěte. TANČÍME A ZPÍVÁME Pohybově taneční kroužek (pro děti od 1,5 roku do 4 let). Lekce vedou děti k aktivnímu pohybu, v kombinaci ČINNOST SDRUŽENÍ 7

8 s rytmikou pohybu (říkanky), poslechové a pohybové vyjádření hudby. Děti cvičí v prostoru, na zemi a s jednoduchými hudebními nástroji. Lekce mají pozitivní vliv na motorický vývoj dítěte a ovlivňují i vývoj myšlení a řeči. Tyto lekce probíhají jednou týdně, s počtem dětí ve skupince maximálně 7. Cvičení s dětmi od 2 do 4 let Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný vliv na posílení svalstva dítěte. Lekce se skládá z těchto částí: přivítání říkadlem, písničky s tanečky, říkadla s pohybovým doprovodem, kruhová stanoviště, zklidnění, relaxace, rozloučení. MALUJEME A TVOŘÍME Aktivita je určena pro děti v předškolním věku (0 4 let), zejména děti, které dosud nedocházejí do školky. Děti se za pomoci lektora a dospělého doprovodu seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály, učí se používat nejrozličnější výtvarné techniky (pracovat s keramikou, modelovat atp.), rozvíjet schopnost začínajícího výtvarného myšlení a originálně, se sobě vlastní tvořivostí, přistupovat ke společnému tématu. ČINNOST SDRUŽENÍ 8

9 Témata jednotlivých lekcí výtvarné dílny jsou odvozena od ročního období, svátků, slavností a dalších událostí během roku a jsou zpracována dle tématického plánu výtvarné dílny. Nejmladší děti pracují společně se svými rodiči, motivace směřuje především k hravým výtvarným činnostem formou nejrozličnějších zážitkových metod. CVIČENÍ PRO RADOST (OD 2 DO 7 LET) Cvičení pro radost je připraveno pro děti od 2 do 7 let a je založeno na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Cílem je všestranný pohybový rozvoj dítěte. Tyto lekce probíhají jednou týdně, v jedné skupině je 6-20 dětí s rodiči (dle typu kroužku). Lekce se skládá z těchto částí: uvítání, povídání o tématu, společná činnost (rozcvička), výtvarná činnost, rozloučení. Tyto lekce probíhají jednou týdně, počet dětí ve skupince je maximálně 10 (plus rodiče). ČINNOST SDRUŽENÍ 9

10 ŠIKOVNÉ RUČIČKY Kroužek probíhal jednou týdně v Třebenicích, v učebně ZŠ. Jedná se o odbodu kroužku Malujeme a tvoříve, který probíhá v centru v Lovosicích. CVIČENÍ S PÍSNIČKOU Kroužek probíhal dvakrát týdně v Třebenicích, v herně základní školy v a je rozdělen na dvě věkové kategorie dětí, od 0 do 3 let věku a od 3 do 6 let věku. Náplní "Cvičení s písničkou" je zdravý a přirozený pohyb, cviky jsou protahovací, zdravotní, ale i hravé, veselé, řádící. Cvičí se overbaly, obručemi, kruhy, padákem a dalšími pomůckami. PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ S TVŮRČÍ KERAMICKOU DÍLNOU V roce pokračovala pravidelná setkávání rodin se zdravotně postiženým dítětem a sourozenci. Tato setkání probíhají již od roku V rámci těchto setkávání je rodinám nabídnuta odlehčovací aktivita pro jejich handicapované i zdravé děti v podobě tvůrčí keramické dílny. Dětem se věnují speciální pedagogové a dobrovolníci. Rodiče v této době mohou relaxovat, sdílet zkušenousti, starosti i radosti, k dispozici je rodinám i odborník v oblasti péče, výchově a vzdělávání dětí s postižením. ČINNOST SDRUŽENÍ 10

11 PRO RODIČE A DOSPĚLÉ ANGLIČTINA MÍRNĚ POKROČILÍ Lekce angličtiny určené studentům s částečnou znalostí angličtiny, lekce se konaly jednou týdně. JÓGA Pravidelné lekce jógy určené široké veřejnosti, lekce probíhaly jednou týdně. PORADENSKÁ ČINNOST V roce byly poskytovány poradenské služby v těchto oblastech: FINANČNÍ PORADNA Poradenství v oblasti rodinných financí a majetku, úvěrů, nebezpečích ukrývajících se ve smluvních ujednáních, poradenství jak postupovat v případě zadlužení, exekuce, zvyšování finanční gramotnosti. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Základní poradenství, pomoc v orientaci v životní situaci, kontakty na pomáhající organizace a příslušné úřady. SPECIÁLNÉ PEDAGOGICKÁ Poradenství v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, dětí se ČINNOST SDRUŽENÍ 11

12 specifickými potřebami, dětí s poruchami učení a chování, partnerské poradenství apod. PORADENSTVÍ V OBLASTI PSYCHOTORICKÉHO VÝVOJE DĚTÍ a rehabilitaci dětí, manipulace s kojencem a masáže dětí. LAKTAČNÍ PORADNA Poradenství zahrnující techniky kojení, psychologickou podporu v případě problémů s kojením a výživu dětí do 1 roku. PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poradenství v oblasti problémů v manželství, v rodinných vztazích včetně domácího násilí, alkohol a drogová závislost, problémy s výchovou dětí, poruchy chování u dětí, vývojové poruchy atd. LOGOPEDICKÁ KONZULTACE Možnost individuálních konzultací pro rodiče s jakýmikoliv pochybnostmi o vývoji řeči jejich dětí. Poradnu vede speciální pedagog, logoped. PORADNA O AROMATERAPII Poradenství z oblasti aromaterapie a používání rostlinných olejů. ČINNOST SDRUŽENÍ 12

13 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ MALÉ ŽERNOSEKY narozeniny MC v Malých Žernosekách dopolední dílna 1.6. oslava Mezinárodního dne dětí aneb dopoledne s překvapením Oslava 2. narozenin v Malých Žernosekách - Sváťovo dividlo pohádka Míša Kulička Jarní pletení z pedigu Sadování v Malých Žernosekách pokračuje 4.4. Odpolední Velikonoční dílna pro malé i větší děti Skotačíme v přírodě! Herna v přírodě V Malých Žernosekách rozdáváme vysvědčení! Léto s angličtinou letní příměstský tábor Dýňování LOVOSICE Bleší trh 5. a Velikonoční prázdniny v RC Mozaika hlídání dětí s programem Kurz zdravého rodičovství, Téma: Výživa dítěte a první pomoc narozeniny RC Mozaika Keramická dílna pro děti a dospělé Česko-německý víkend pro rodiny Opárno, ČR Červnová keramická dílna pro děti a dospělé ČINNOST SDRUŽENÍ 13

14 Česko-německý letní tábor pro děti od 7 do 12 let Sutom a okolí Jede jede mašinka na koníčky vraný Den čokolády v RC Mozaika 30. a Prkna, která znamenají svět aneb velká letní komedie! Den hudby Výroba šperků z korálků a polodrahokamů Seminář Dětská onemocnění a očkování bleší trh Vítání podzimu Dýňování Keramická dílna nejen pro rodiče a děti Seminář Psychomotorický vývoj dítěte Seminář Něžná náruč a manipulace s kojencem od do Česko-německý víkend pro rodiny Coswig, SRN Cesta anděla aneb možná přijde i Mikuláš Korálkování - Andělé z korálků a výroba šperků Seminář Alternativní pedagogické směry Vánoční ozdoby z korálků Vánoční posezení ČINNOST SDRUŽENÍ 14

15 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Mozaika o.s. a spolupracující externí pracovníci a dobrovolníci. Každý kurz (lekce) měl svého garanta a lektora, u aktivit byli přítomni lektor a asistent lektora nebo lektor a dobrovolník. ZAMĚSTNANCI Občanské sdružení Mozaika o.s. nezaměstnávalo v roce žádné pracovníky na plný pracovní úvazek. Na zkrácené pracovní úvazeky (0,5 a 0,2) byly v rámci projektu dotovaného MPSV ČR Podpora rodin zaměstnány 2 pracovnice, pečující o děti do 15 let. Byla to Ing. Irena Tomášková a Ing. Jana Kovaříková. Další personální zajištění organizace bylo řešeno uzavíráním dohod o provedení práce. LEKTOŘI KURZŮ Vzdělání, rekvalifikace a akreditované kurzy: Lektor č. 1 Ing. Irena Tomášková Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, lektor plavání a poradkyně v oblasti aromaterapie. Lektor č. 2 Mgr. Alena Ptáčková Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 15

16 třídy, zdravotník zotavovacích akcí, laktační poradce. Lektor č. 3 Mgr. Kateřina Hlaváčová Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi. Lektor č. 4 - Mgr. Lucie Haklová Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupně. Lektor č. 5 Mgr. Jitka Hellerová Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň Lektor č. 6 Bc. Markéta Veselá Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, akreditované kurzy: Mediace mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, Sportovní a rekondiční masáže, Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Lektor č. 7 Mgr. Ivana Vondrová Vysokoškolské vzdělání pedagogické, obor integrované studium speciální pedagogikyučitelství na speciálních školách státní zkouška z logopedie, psychologie a výtvarné výchovy. Lektor č. 8 Mgr. Andrea Červenková PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 16

17 Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 9 Mgr. Šárka Pailová Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku, práci s dětmi s poruchou autistického spektra, alternativní komunikace, apod. Certifikát Metody Bazální stimulace. Lektor č. 10 Ing. Lucie Zemanová Vysokoškolské vzdělání v oboru analytická chemie - chromatografie HPLC, pedagogické minimum, Kurs první pomoci, seminář - Manažerské dovednosti v marketingu, seminář - Obchodní dovednosti, soukromé doučování matematiky, chemie a anglického jazyka Lektor č. 11 Věra Sailerová Středoškolské vzdělání pedagogického směru. Učitelka v mateřské škole. Lektor č. 12 Mgr. Monika Žaludová Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 13 Mgr. Andrea Bližíková Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 14 Klára Pospíšilová Středoškolské vzdělání, mnohaletá praxe v práci s dětmi. Lektoři workshopů a seminářů externí zkušení lektoři s praxí, pracující v daném oboru. PRACOVNÍCI PORADEN Poradna sociálně právní Bc. Markéta Veselá Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 17

18 akreditované kurzy: Mediace mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Poradna Speciálně pedagogická Mgr. Andrea Červenková Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku. Laktační poradna Mgr. Alena Ptáčková Certifikovaná laktační poradkyně. Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. třídy, zdravotník zotavovacích akcí. Finanční poradenství Ing. Bc. Jana Kovaříková Vysokoškolské vzdělání ekonomické a právní. Mnohaletá praxe ve veřejné správě. Psychologická poradna a terapie Mgr. Kateřina Hlaváčová Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi. Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí Ing. Irena Tomášková Vysokoškolské vzdělání, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, absolvent kurzu Odchylky psychomotorického vývoje, lektor plavání a poradkyně v oblasti aromaterapie. Logopedické konzultace Mgr. Pavelková Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na spoeciální pedagogiku, poruchy řeči. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 18

19 DOBROVOLNÍCI Velká část organizačních záležitostí a část personálního zajištění akcí byla řešena v roce formou dobrovolnické služby. Mozaika o.s. v daném období spolupracovala s 20 dobrovolníky. Většinou z řad spolupracujících žen na mateřské a rodičovské dovolené. Počet odpracovaných dobrovolnických hodin byl cca PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 19

20 NÁVŠTĚVNOST MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY listopad prosinec 15 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem Mateřské centrum v Malých Žernosekách bylo otevřeno jednou týdně, vždy v úterý dopoledne. Návštěvnost pravidelných tvůrčích dílen a kroužků v Malých Žernosekách. měsíc únor průměrná týdenní návštěvnost 14 dětí s doprovodem TŘEBENICE Centrum v Třebenicích bylo otevřeno dvakrát v týdnu v herně základní školy. V evidenci bylo 49 dětí, jednotlivé kroužky navštěvovalo vždy dětí. RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE březen duben květen červen červenec, srpen září říjen 13 dětí s doprovodem 13 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem 12 dětí s doprovodem 9 dětí s doprovodem 12 dětí s doprovodem Rodinné centrum v Lovosicích je otevřeno pět dní v týdnu, od pondělí do pátku. Návštěvnost pravidelných tvůrčích dílen a kroužků v Rodinném centru Mozaika o.s. v Lovosicích. měsíc leden únor průměrná týdenní návštěvnost 38 dětí s doprovodem 40 dětí s doprovodem NÁVŠTĚVNOST 20

21 březen duben květen červen červenec, srpen září říjen listopad prosinec 35 dětí s doprovodem 40 dětí s doprovodem 31 dětí s doprovodem 32 dětí s doprovodem zavřeno pouze jednorázové akce 49 dětí s doprovodem 41 dětí s doprovodem 34 dětí s doprovodem 34 dětí s doprovodem Jednorázové volnočasové aktivity Během roku bylo uspořádáno celkem 31 jednorázových volnočasových aktivit. Průměrná návštěvnost každé akce byla 20 dětí s doprovodem jedné či dvou osob. Poradenské služby Psychosociální aktivity Psychologické poradenství a terapie - 18 konzultací. Speciálně pedagogické poradenství - 44 konzultací. Laktační poradenství 37 konzultací. Konzultační/informační aktivity Sociálně právní poradenství - 13 konzultací. Psychologické poradenství - 18 konzultací. Finanční poradenství Rodinné finance - 13 konzultací. Logopedické konzultace 85 konzultací. Vzdělávací aktivity - Kurz zdravého rodičovství Seminář Počet účastníků Výživa dítěte a první pomoc 14 Dětská onemocnění a očkování 20 Psychomotorický vývoj 18 Manipulace s dítětem dle Evy Kiedroň 12 Něžná náruč dle Evy Kiedroň II. 12 Seznámení s metodami nových pedagogických směrů (Alternativní pedagogické směry - Montessori, Waldorf) 15 NÁVŠTĚVNOST 21

22 DOTACE A GRANTY V roce se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty: Název projektu PODPORA RODIN, poskytovateli dotací na tento projekt byly Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ( Kč), Ústecký kraj ( Kč) a Město Lovosice ( Kč), dalšími zdroji financování projektu byly příspěvky od uživatelů a vlastní zdroje realizátora projektu. Obsahem projektu byla podpora zvyšování rodičovských kompetencí v rámci cyklu seminářů Kurzu zdravého rodiřovství, poradenství v rámci psychosociálních aktivit (psychologické, sociálně právní, laktační) a informační aktivitity, poradenství (poradna zvyšování finanční gramotnosti, psychologické poradenství, speciálně pedagogické a poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí. Tento projekt pokračuje i v roce 2013, došlo zde k rozšíření aktivit. Název projektu SEJDEME SE V SADU, projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Výstupem projektu je vytvoření přírodního areálu s naučnou stezkou a interaktivními prvky v Malých DOTACE A GRANTY 22

23 Žernosekách. Areál je využíván pro realizaci ekologických programů pro žáky MŠ, ZŠ a veřejnost. Na daný projekt navázal rozšiřující projekt Podpora života na venkově, jehož realizace probíhá v roce Název projektu RODINY NA CESTĚ BEZ HRANIC, projekt byl podpořen v rámci příhraniční spolupráce z Fondu malých projektů programu (Cíl 3, Euroregion Labe). Výše poskytnutých finančních prostředků byla V rámci projektu došlo k navázání přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností mezi Mozaika o.s. a saskou partnerskou organizací JuCo Soziale Arbeit ggmbh. Hlavními aktivitami projektu bylo uspořádání 2 prodloužených víkendových setkání pro rodiny s dětmi (jeden v Německu a jeden v ČR) a společný česko-německý letní dětský tábor. Účastníky těchto aktivit byly společně české a německé rodiny s dětmi. Došlo k propojení obou kultur, navázání nových přeshraničních vztahů, posílení spolupráce mezi zapojenými institucemi atd. Na tento projekt navazuje projekt Rodiny na cestě II realizovaný v roce Název projektu TERAPIE POMÁHÁ!, poskytovatelem grantu (daru) je Nadační fond Veolia. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo vybudování speciálního relaxačního koutu, DOTACE A GRANTY 23

24 místnosti v prostorách Rodinného centra v Lovosicích vhodně vybaveného pro potřeby zdravotně postižených dětí. Dále byly pořízeny vhodné pomůcky na tvůrčí činnost, hygienu a stolování postižených dětí, tak aby jim usnadňovaly a zpřístupňovaly nabízené aktivity občanského sdružení. Projekt byl v roce zahájen a kompletně dokončen v dubnu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí několik jednorázových volnočasových aktivit s tématikou vážící se vždy k danému období. Jednalo se o tyto akce: Expedice Opárno, Den čokolády, Den hudby a Cesta anděla. Název projektu POZNÁVAT, SPORTOVAT, VZDĚLÁVAT SE!, poskytovatelem grantu (daru) bylo Město Lovosice. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí jednorázové volnočasové aktivity. Jednalo se o tyto akce: Hurá na výlet, aneb Jedeme na koníky, Vítání podzimu, Vánoční dílničky. Název projektu NESEĎME DOMA!, poskytovatelem grantu (daru) bylo Město Lovosice. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu DOTACE A GRANTY 24

25 Název projektu PLAVEME PRO RADOST, poskytovatelem grantu (daru) byl Ústecký kraj. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí pravidelnou volnočasovou aktivitu, spojenou s výukou základů plavání. Jednalo se o pravidelný kurz seznamování se s vodním prostředím pro rodiny s dětmi od 18 měsíců do 9 let. Cílem projektu nebyly sportovní výkony, ale radost z pohybu a podpora přirozeného a fyziologického vývoje dětí, bezpečnosti dětí u vody, a také podpory budování aktivního a kladného vztahu rodič dítě DOTACE A GRANTY 25

26 FINANČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek celkem Vlastní zdroje celkem Dlouhodobý hmotný majetek Výsledek hospodaření běžného období Oprávky k dlouhodobému majetku Výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek celkem Cizí zdroje celkem Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem Jiná pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM Spotřebované nákupy celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Spotřební materiál Ostatní výnosy celkem Materiál - revitalizace Přijaté příspěvky celkem Potraviny a materiál projekt Rodiny na cestě Přijaté příspěvky od členů celkem Spotřeba energie, vodné a stočné, teplo a TUV Přijaté dary celkem Služby celkem Přijaté dary nadací a nadačních fondů Nájemné Dar od města Lovosice FINANČNÍ ZPRÁVA 26

27 Opravy a údržba prostor a vybavení Příspěvek od obce Malé Žernoseky Cestovné Ostatní dary Náklady na reprezentaci Provozní dotace celkem Tisk informačních materiálů a propagace Dotace MPSV ČR Spoje (poštovné, telefony, internet) Dotace MAS České středohoří - SZIF Vzdělávání pracovníků a klientů Dotace města Lovosice Služby - projekt Rodiny na cestě Dotace Ústeckého kraje Ostatní služby Dotace Euroregion Elbe/Labe - odhad Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné pojištění Ostatní sociální náklady 250 Daně a poplatky celkem 200 Ostatní náklady celkem Odpisy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Kč FINANČNÍ ZPRÁVA 27

28 DÁRCI Chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně, materiálně nebo osobní pomocí jak při rekonstrukci a vybavení RC Mozaika, tak i podporou provozních nákladů a činnosti. NADACE Nadační fond Veolia, Nadace Agrofert Holding, Euroregion Labe/Elbe fond malých projektů Cíl 3 Evropská unie. INSTITUCE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci podpory rodiny a ochrany práv dětí, Místní akční skupina České středohoří, Státní zemědělský a intervenční fond Ústí nad Labem, Město Lovosice, Ústecký kraj, Základní školy v Lovosicích, obec Malé žernoseky, obec Třebenice. FIREMNÍ DÁRCI Lafarge Cement a.s., SAG-CZ Brozany, Reader&Falge, Elmo Schoř. FYZICKÉ OSOBY Ing. Petr Liška, Mgr. Helena Mourečková, Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, rodina Bělonožníkova, rodina Pospíšilova a Vobořilova, rodina Tomáškova, rodina Ptáčkova, rodina Veselých, rodina Kovaříkova, rodina Bázlerova, Eliška Jakubcová a další... DÁRCI 28

29 CÍLE A VIZE PRO ROK 2013 V roce jsme pokračovali na cestě při plnění vize našeho sdružení a další naše přání se nám podařilo přenést v realitu. Naše aktivity směrovaly k vytvoření prostoru, který by se stal příjemným místem pro setkávání všech generací a skupin. Místem, kde se každý bude cítit vítán, ceněn a bude se sem vždy rád vracet. Věříme, že se nám tento cíl podařilo naplnit a i v příštím roce bychom chtěli v započatých aktivitách pokračovat a rozvíjet je. Se zapojením široké veřejnosti a okolních obcí chceme nabízet služby a aktivity určené zejménapro rodiny, rodiny s dětmi, znevýhodněné skupiny Ve spolupráci s Unií center, níž je Mozaika členem, s regionálními neziskovými organizacemi, s městem Lovosice a obcí Malé Žernoseky bychom rádi pokračovali v aktivní spolupráci a společně řešili současné problémy obyvatel našeho regionu. Budeme nadále pokračovat v aktivitách podporující sladění rodinného a pracovního života (hlídání dětí, miniškolička), realizace vzdělávacích programů pro rodiče a další osoby pečující o děti do 15 let). Co se týče konkrétních cílů, rádi bychom zrekonstruovali další prostory, kde bychom vytvořili jídelní kout s nabídkou zdravé výživy, zrekonstruovali předzahrádku centra a zrealizovali výstavbu malého multifunkčního dětského hřiště, bezbariérového vstupu a WC. Budeme si velmi vážit vaší podpory při realizaci našich cílů, navštivte naše centrum i v příštím roce 2013, těšíme se na Vaši návštěvu! CÍLE A VIZE PRO ROK

30 TIRÁŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA Redakce: Mgr. Alena Ptáčková, Klára Pospíšilová Ing. Jana Kovaříková, Mgr. Helena Mourečková Mozaika, o.s, TIRÁŽ 30

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Rodinné centrum o.s. Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Obsah Úvod...2 Cíle...3 Environmentální výchova...16 Přehled jednorázových akcí...17 Naši lidé...19 Firemní dobrovolnictví...23

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více