rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi"

Transkript

1 Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, Lovosice IČ: , Tel.: web: rosteme se svými dětmi

2 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 4 REGISTRACE 4 SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ORGÁNY SDRUŽENÍ 4 POSLÁNÍ 5 CÍLE 5 ČINNOST SDRUŽENÍ 6 PRAVIDELNÉ AKTIVITY 7 PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 11 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ 13 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 15 ZAMĚSTNANCI 15 LEKTOŘI KURZŮ 15 PRACOVNÍCI PORADEN 17 DOBROVOLNÍCI 19 NÁVŠTĚVNOST 20 MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY 20 TŘEBENICE 20 RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE 20 FINANČNÍ ZPRÁVA 26 ROZVAHA 26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 26 DÁRCI 28 NADACE 28 INSTITUCE 28 FIREMNÍ DÁRCI 28 FYZICKÉ OSOBY 28 CÍLE A VIZE PRO ROK TIRÁŽ 30 KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY 5 DOTACE A GRANTY 22 Obsah 2

3 ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Mozaika o.s. za rok. Rok byl pro naše sdružení velmi důležitý. Dokázali jsme zrealizovat několik větších projektů, díky nimž jsme rozšířili působnost naší činnosti. Realizací projektu Podpora rodin podpořeného MPSV jsme mohli nabídnout rodinám nové vzdělávací a poradenské služby. Podpora Nadačního fondu Veolia přispěla k rozšíření aktivit s rodinami s dětmi s postižením, v Malých Žernosekách jsme vytvořili naučnou stezku jako součást ekologických programů. Velmi si vážíme Vaši náklonnosti a podpory a budeme i nadále pokračovat v realizaci naší vize - porovozovat v Lovosicích a Malých Žernosekách příjemné a rodině přátelské místo setkávání a poznání. Děkujeme za podporu našim klientům a také za svěřenou důvěru všem našim příznivcům a dárcům. Klára Pospíšilová Bc. Markéta Veselá ÚVOD 3

4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ REGISTRACE Občanské sdružení Mozaika bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne SÍDLO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Lovosice, Přívozní 1036/9 ORGÁNY SDRUŽENÍ valná hromada, správní rada nebo, předseda a místopředseda správní rady, revizor. ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Bc. Markéta Veselá, Ing. Lucie Zemanová, Kateřina Bázlerová, Mgr. Šárka Pailová, Jana Dreieckerová, Ing. Jana Kovaříková, Ing. Irena Tomášková, Mgr. Ivana Vondrová, Mgr. Helena Mourečková, Martina Reichlová, Klára Pospíšilová, Mgr. Kateřina Hlaváčová, Michaela Dvořáková, Mgr. Alena Ptáčková, Mgr. Lucie Haklová, Jan Ptáček, Ing. Jaromír Tomášek, Jitka Hartmanová, Petra Maternová SPRÁVNÍ RADA Členové SR před VH 4. září Mgr. Alena Ptáčková - předsedkyně sdružení Ing. Tomášková Irena - místopředsedkyně sdružení Člen SR: Ivana Vondrová, Kateřina Hlaváčová, Mgr. Markéta Veselá, Mgr. Lucie Haklová, Martina Reichlová Členové SR po VH 4. září 1012 Ing. Irena Tomášková - předsedkyně sdružení Ing. Jana Kovaříková - místopředsedkyně sdružení Člen SR: Mgr. Helena Mourečková, Ing. Lucie Zemanová, Klára Pospíšilová. REVIZOR Revizor je volen valnou hromadou a nesmí být současně členem žádného jiného orgánu sdružení ani být se sdružením v pracovněprávním poměru. Více ve stanovách organizace. Všeobecná ustanovení 4

5 POSLÁNÍ Mozaika o.s. byla založena skupinou rodičů v V Lovosicích v roce Hlavním posláním organizace se stala podpora rodinného života, rodinných hodnot, zdravého vývoje dětí, integrace osob pečujících o malé děti do společnosti. Toto poslání naplňuje skrze nabídku poradenských, volnočasových, vzdělávacích služeb určených široké veřejnosti. CÍLE Mezi hlavní cíle organizace patří: 1. podporovat prorodinné aktivity určené zejména rodinám s dětmi, mladým lidem zakládající rodiny s důrazem na aktivní využití volného času. 2. posilovat a podporovat rodinné hodnoty, úlohy rodičů a mateřské a otcovské role ve společnosti. 3. podporovat zdravý vývoj dětí. 4. na principu komunitní práce vytvářet prostor pro aktivní zapojení veřejnosti a obyvatelů lokality, ve které organizace působí. 5. podporovat integraci sociálně vyloučených či znevýhodněných osob. 6. podporovat vzdělávání členů sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání se zaměřením na získávání dovedností pro uplatnění na trhu práce. KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY Občanské sdružení Mozaika nabízí své služby rodinám s dětmi, široké veřejnosti, osobám sociálně vyloučeným, převážně z Lovosic a okolních obcí. Poslání 5

6 ČINNOST SDRUŽENÍ Občanské sdružení Mozaika realizuje své aktivity v Lovosicích, Malých Žernosekách a Třebenicích. MATEŘSKÉ CENTRUM TŘEBENICE Kroužek "Šikovné ručičky" probíhal pro tyto věkové skupiny společně. V evidenci bylo 49 dětí, jednotlivý kroužek navštěvovalo vždy dětí. Cvičení probíhalo ZŠ Třebenice, tímto děkujeme za příjemnou spolupráci. V roce probíhaly v MC Třebenice tyto kroužky jedenkrát týdně: "Cvičení s písničkou" jedna skupinka 0-3 roky a druhá 3-6 let. MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY V roce probíhal v Mateřském centru Malé Žernoseky vždy jednou týdně pohybový a výtvarný kroužek. V tuto dobu byla také navštěvována dětská herna. Kroužek navštěvovalo vždy 9-15 dětí s doprovodem. RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE V roce bylo pravidelnými uživateli služeb a daších nabízených aktivit centrem celkem 200 rodin s dětmi. ČINNOST SDRUŽENÍ 6

7 PRAVIDELNÉ AKTIVITY VOLNÁ HERNA Návštěvníci rodinného centra využívali po celý rok vhodně vybavenou hernu (bezpečnost, hračky) a prostory jídelny. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Klienti centra využívali služby hlídání dětí Tato služba umožňuje rodičům vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, zajít si k lékaři nebo si třeba jen zařídit nákupy. Hlídání probíhalo po domluvě s klienty, jednorázové či pravidelné. CVIČÍME S BATOLATY PRO RADOST Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný vliv na posílení svalstva dítěte. V rámci lekce s kojenci se maminky naučí správně manipulovat s děťátkem, jsou také zařazeny diskuse na aktuální témata, která maminky dětí tohoto věku nejčastěji zajímají. V rámci všech pohybových cvičení je vždy respektován psychomotorický vývoj dítěte. TANČÍME A ZPÍVÁME Pohybově taneční kroužek (pro děti od 1,5 roku do 4 let). Lekce vedou děti k aktivnímu pohybu, v kombinaci ČINNOST SDRUŽENÍ 7

8 s rytmikou pohybu (říkanky), poslechové a pohybové vyjádření hudby. Děti cvičí v prostoru, na zemi a s jednoduchými hudebními nástroji. Lekce mají pozitivní vliv na motorický vývoj dítěte a ovlivňují i vývoj myšlení a řeči. Tyto lekce probíhají jednou týdně, s počtem dětí ve skupince maximálně 7. Cvičení s dětmi od 2 do 4 let Cvičení jsou založena na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Mají významný vliv na posílení svalstva dítěte. Lekce se skládá z těchto částí: přivítání říkadlem, písničky s tanečky, říkadla s pohybovým doprovodem, kruhová stanoviště, zklidnění, relaxace, rozloučení. MALUJEME A TVOŘÍME Aktivita je určena pro děti v předškolním věku (0 4 let), zejména děti, které dosud nedocházejí do školky. Děti se za pomoci lektora a dospělého doprovodu seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály, učí se používat nejrozličnější výtvarné techniky (pracovat s keramikou, modelovat atp.), rozvíjet schopnost začínajícího výtvarného myšlení a originálně, se sobě vlastní tvořivostí, přistupovat ke společnému tématu. ČINNOST SDRUŽENÍ 8

9 Témata jednotlivých lekcí výtvarné dílny jsou odvozena od ročního období, svátků, slavností a dalších událostí během roku a jsou zpracována dle tématického plánu výtvarné dílny. Nejmladší děti pracují společně se svými rodiči, motivace směřuje především k hravým výtvarným činnostem formou nejrozličnějších zážitkových metod. CVIČENÍ PRO RADOST (OD 2 DO 7 LET) Cvičení pro radost je připraveno pro děti od 2 do 7 let a je založeno na kombinaci pohybové, rytmické a verbální složky. Cílem je všestranný pohybový rozvoj dítěte. Tyto lekce probíhají jednou týdně, v jedné skupině je 6-20 dětí s rodiči (dle typu kroužku). Lekce se skládá z těchto částí: uvítání, povídání o tématu, společná činnost (rozcvička), výtvarná činnost, rozloučení. Tyto lekce probíhají jednou týdně, počet dětí ve skupince je maximálně 10 (plus rodiče). ČINNOST SDRUŽENÍ 9

10 ŠIKOVNÉ RUČIČKY Kroužek probíhal jednou týdně v Třebenicích, v učebně ZŠ. Jedná se o odbodu kroužku Malujeme a tvoříve, který probíhá v centru v Lovosicích. CVIČENÍ S PÍSNIČKOU Kroužek probíhal dvakrát týdně v Třebenicích, v herně základní školy v a je rozdělen na dvě věkové kategorie dětí, od 0 do 3 let věku a od 3 do 6 let věku. Náplní "Cvičení s písničkou" je zdravý a přirozený pohyb, cviky jsou protahovací, zdravotní, ale i hravé, veselé, řádící. Cvičí se overbaly, obručemi, kruhy, padákem a dalšími pomůckami. PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ S TVŮRČÍ KERAMICKOU DÍLNOU V roce pokračovala pravidelná setkávání rodin se zdravotně postiženým dítětem a sourozenci. Tato setkání probíhají již od roku V rámci těchto setkávání je rodinám nabídnuta odlehčovací aktivita pro jejich handicapované i zdravé děti v podobě tvůrčí keramické dílny. Dětem se věnují speciální pedagogové a dobrovolníci. Rodiče v této době mohou relaxovat, sdílet zkušenousti, starosti i radosti, k dispozici je rodinám i odborník v oblasti péče, výchově a vzdělávání dětí s postižením. ČINNOST SDRUŽENÍ 10

11 PRO RODIČE A DOSPĚLÉ ANGLIČTINA MÍRNĚ POKROČILÍ Lekce angličtiny určené studentům s částečnou znalostí angličtiny, lekce se konaly jednou týdně. JÓGA Pravidelné lekce jógy určené široké veřejnosti, lekce probíhaly jednou týdně. PORADENSKÁ ČINNOST V roce byly poskytovány poradenské služby v těchto oblastech: FINANČNÍ PORADNA Poradenství v oblasti rodinných financí a majetku, úvěrů, nebezpečích ukrývajících se ve smluvních ujednáních, poradenství jak postupovat v případě zadlužení, exekuce, zvyšování finanční gramotnosti. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Základní poradenství, pomoc v orientaci v životní situaci, kontakty na pomáhající organizace a příslušné úřady. SPECIÁLNÉ PEDAGOGICKÁ Poradenství v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, dětí se ČINNOST SDRUŽENÍ 11

12 specifickými potřebami, dětí s poruchami učení a chování, partnerské poradenství apod. PORADENSTVÍ V OBLASTI PSYCHOTORICKÉHO VÝVOJE DĚTÍ a rehabilitaci dětí, manipulace s kojencem a masáže dětí. LAKTAČNÍ PORADNA Poradenství zahrnující techniky kojení, psychologickou podporu v případě problémů s kojením a výživu dětí do 1 roku. PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poradenství v oblasti problémů v manželství, v rodinných vztazích včetně domácího násilí, alkohol a drogová závislost, problémy s výchovou dětí, poruchy chování u dětí, vývojové poruchy atd. LOGOPEDICKÁ KONZULTACE Možnost individuálních konzultací pro rodiče s jakýmikoliv pochybnostmi o vývoji řeči jejich dětí. Poradnu vede speciální pedagog, logoped. PORADNA O AROMATERAPII Poradenství z oblasti aromaterapie a používání rostlinných olejů. ČINNOST SDRUŽENÍ 12

13 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ MALÉ ŽERNOSEKY narozeniny MC v Malých Žernosekách dopolední dílna 1.6. oslava Mezinárodního dne dětí aneb dopoledne s překvapením Oslava 2. narozenin v Malých Žernosekách - Sváťovo dividlo pohádka Míša Kulička Jarní pletení z pedigu Sadování v Malých Žernosekách pokračuje 4.4. Odpolední Velikonoční dílna pro malé i větší děti Skotačíme v přírodě! Herna v přírodě V Malých Žernosekách rozdáváme vysvědčení! Léto s angličtinou letní příměstský tábor Dýňování LOVOSICE Bleší trh 5. a Velikonoční prázdniny v RC Mozaika hlídání dětí s programem Kurz zdravého rodičovství, Téma: Výživa dítěte a první pomoc narozeniny RC Mozaika Keramická dílna pro děti a dospělé Česko-německý víkend pro rodiny Opárno, ČR Červnová keramická dílna pro děti a dospělé ČINNOST SDRUŽENÍ 13

14 Česko-německý letní tábor pro děti od 7 do 12 let Sutom a okolí Jede jede mašinka na koníčky vraný Den čokolády v RC Mozaika 30. a Prkna, která znamenají svět aneb velká letní komedie! Den hudby Výroba šperků z korálků a polodrahokamů Seminář Dětská onemocnění a očkování bleší trh Vítání podzimu Dýňování Keramická dílna nejen pro rodiče a děti Seminář Psychomotorický vývoj dítěte Seminář Něžná náruč a manipulace s kojencem od do Česko-německý víkend pro rodiny Coswig, SRN Cesta anděla aneb možná přijde i Mikuláš Korálkování - Andělé z korálků a výroba šperků Seminář Alternativní pedagogické směry Vánoční ozdoby z korálků Vánoční posezení ČINNOST SDRUŽENÍ 14

15 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Mozaika o.s. a spolupracující externí pracovníci a dobrovolníci. Každý kurz (lekce) měl svého garanta a lektora, u aktivit byli přítomni lektor a asistent lektora nebo lektor a dobrovolník. ZAMĚSTNANCI Občanské sdružení Mozaika o.s. nezaměstnávalo v roce žádné pracovníky na plný pracovní úvazek. Na zkrácené pracovní úvazeky (0,5 a 0,2) byly v rámci projektu dotovaného MPSV ČR Podpora rodin zaměstnány 2 pracovnice, pečující o děti do 15 let. Byla to Ing. Irena Tomášková a Ing. Jana Kovaříková. Další personální zajištění organizace bylo řešeno uzavíráním dohod o provedení práce. LEKTOŘI KURZŮ Vzdělání, rekvalifikace a akreditované kurzy: Lektor č. 1 Ing. Irena Tomášková Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, lektor plavání a poradkyně v oblasti aromaterapie. Lektor č. 2 Mgr. Alena Ptáčková Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 15

16 třídy, zdravotník zotavovacích akcí, laktační poradce. Lektor č. 3 Mgr. Kateřina Hlaváčová Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi. Lektor č. 4 - Mgr. Lucie Haklová Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupně. Lektor č. 5 Mgr. Jitka Hellerová Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň Lektor č. 6 Bc. Markéta Veselá Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, akreditované kurzy: Mediace mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, Sportovní a rekondiční masáže, Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Lektor č. 7 Mgr. Ivana Vondrová Vysokoškolské vzdělání pedagogické, obor integrované studium speciální pedagogikyučitelství na speciálních školách státní zkouška z logopedie, psychologie a výtvarné výchovy. Lektor č. 8 Mgr. Andrea Červenková PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 16

17 Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 9 Mgr. Šárka Pailová Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku, práci s dětmi s poruchou autistického spektra, alternativní komunikace, apod. Certifikát Metody Bazální stimulace. Lektor č. 10 Ing. Lucie Zemanová Vysokoškolské vzdělání v oboru analytická chemie - chromatografie HPLC, pedagogické minimum, Kurs první pomoci, seminář - Manažerské dovednosti v marketingu, seminář - Obchodní dovednosti, soukromé doučování matematiky, chemie a anglického jazyka Lektor č. 11 Věra Sailerová Středoškolské vzdělání pedagogického směru. Učitelka v mateřské škole. Lektor č. 12 Mgr. Monika Žaludová Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 13 Mgr. Andrea Bližíková Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na speciální pedagogiku. Lektor č. 14 Klára Pospíšilová Středoškolské vzdělání, mnohaletá praxe v práci s dětmi. Lektoři workshopů a seminářů externí zkušení lektoři s praxí, pracující v daném oboru. PRACOVNÍCI PORADEN Poradna sociálně právní Bc. Markéta Veselá Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a pastorace, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 17

18 akreditované kurzy: Mediace mimosoudní řešení sporů, Telefonická krizová intervence, manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících profesí. Poradna Speciálně pedagogická Mgr. Andrea Červenková Vysokoškolské vzdělání pedagogické v oboru učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku. Laktační poradna Mgr. Alena Ptáčková Certifikovaná laktační poradkyně. Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy, speciální pedagog - etoped, trenér plavání 3. třídy, zdravotník zotavovacích akcí. Finanční poradenství Ing. Bc. Jana Kovaříková Vysokoškolské vzdělání ekonomické a právní. Mnohaletá praxe ve veřejné správě. Psychologická poradna a terapie Mgr. Kateřina Hlaváčová Vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychoterapeutický výcvik v satiterapii, kurz Základy psychoterapie a psychohygieny ve forenzní praxi. Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí Ing. Irena Tomášková Vysokoškolské vzdělání, certifikovaný lektor pedagogiky Montessori, lektor mateřského centra a pohybové výchovy dětí od narození do 6 let, absolvent kurzu Odchylky psychomotorického vývoje, lektor plavání a poradkyně v oblasti aromaterapie. Logopedické konzultace Mgr. Pavelková Vysokoškolské vzdělání pedagogické se zaměřením na spoeciální pedagogiku, poruchy řeči. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 18

19 DOBROVOLNÍCI Velká část organizačních záležitostí a část personálního zajištění akcí byla řešena v roce formou dobrovolnické služby. Mozaika o.s. v daném období spolupracovala s 20 dobrovolníky. Většinou z řad spolupracujících žen na mateřské a rodičovské dovolené. Počet odpracovaných dobrovolnických hodin byl cca PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 19

20 NÁVŠTĚVNOST MATEŘSKÉ CENTRUM MALÉ ŽERNOSEKY listopad prosinec 15 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem Mateřské centrum v Malých Žernosekách bylo otevřeno jednou týdně, vždy v úterý dopoledne. Návštěvnost pravidelných tvůrčích dílen a kroužků v Malých Žernosekách. měsíc únor průměrná týdenní návštěvnost 14 dětí s doprovodem TŘEBENICE Centrum v Třebenicích bylo otevřeno dvakrát v týdnu v herně základní školy. V evidenci bylo 49 dětí, jednotlivé kroužky navštěvovalo vždy dětí. RODINNÉ CENTRUM LOVOSICE březen duben květen červen červenec, srpen září říjen 13 dětí s doprovodem 13 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem 14 dětí s doprovodem 12 dětí s doprovodem 9 dětí s doprovodem 12 dětí s doprovodem Rodinné centrum v Lovosicích je otevřeno pět dní v týdnu, od pondělí do pátku. Návštěvnost pravidelných tvůrčích dílen a kroužků v Rodinném centru Mozaika o.s. v Lovosicích. měsíc leden únor průměrná týdenní návštěvnost 38 dětí s doprovodem 40 dětí s doprovodem NÁVŠTĚVNOST 20

21 březen duben květen červen červenec, srpen září říjen listopad prosinec 35 dětí s doprovodem 40 dětí s doprovodem 31 dětí s doprovodem 32 dětí s doprovodem zavřeno pouze jednorázové akce 49 dětí s doprovodem 41 dětí s doprovodem 34 dětí s doprovodem 34 dětí s doprovodem Jednorázové volnočasové aktivity Během roku bylo uspořádáno celkem 31 jednorázových volnočasových aktivit. Průměrná návštěvnost každé akce byla 20 dětí s doprovodem jedné či dvou osob. Poradenské služby Psychosociální aktivity Psychologické poradenství a terapie - 18 konzultací. Speciálně pedagogické poradenství - 44 konzultací. Laktační poradenství 37 konzultací. Konzultační/informační aktivity Sociálně právní poradenství - 13 konzultací. Psychologické poradenství - 18 konzultací. Finanční poradenství Rodinné finance - 13 konzultací. Logopedické konzultace 85 konzultací. Vzdělávací aktivity - Kurz zdravého rodičovství Seminář Počet účastníků Výživa dítěte a první pomoc 14 Dětská onemocnění a očkování 20 Psychomotorický vývoj 18 Manipulace s dítětem dle Evy Kiedroň 12 Něžná náruč dle Evy Kiedroň II. 12 Seznámení s metodami nových pedagogických směrů (Alternativní pedagogické směry - Montessori, Waldorf) 15 NÁVŠTĚVNOST 21

22 DOTACE A GRANTY V roce se nám podařilo získat dotace a granty na následující projekty: Název projektu PODPORA RODIN, poskytovateli dotací na tento projekt byly Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ( Kč), Ústecký kraj ( Kč) a Město Lovosice ( Kč), dalšími zdroji financování projektu byly příspěvky od uživatelů a vlastní zdroje realizátora projektu. Obsahem projektu byla podpora zvyšování rodičovských kompetencí v rámci cyklu seminářů Kurzu zdravého rodiřovství, poradenství v rámci psychosociálních aktivit (psychologické, sociálně právní, laktační) a informační aktivitity, poradenství (poradna zvyšování finanční gramotnosti, psychologické poradenství, speciálně pedagogické a poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí. Tento projekt pokračuje i v roce 2013, došlo zde k rozšíření aktivit. Název projektu SEJDEME SE V SADU, projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Výstupem projektu je vytvoření přírodního areálu s naučnou stezkou a interaktivními prvky v Malých DOTACE A GRANTY 22

23 Žernosekách. Areál je využíván pro realizaci ekologických programů pro žáky MŠ, ZŠ a veřejnost. Na daný projekt navázal rozšiřující projekt Podpora života na venkově, jehož realizace probíhá v roce Název projektu RODINY NA CESTĚ BEZ HRANIC, projekt byl podpořen v rámci příhraniční spolupráce z Fondu malých projektů programu (Cíl 3, Euroregion Labe). Výše poskytnutých finančních prostředků byla V rámci projektu došlo k navázání přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností mezi Mozaika o.s. a saskou partnerskou organizací JuCo Soziale Arbeit ggmbh. Hlavními aktivitami projektu bylo uspořádání 2 prodloužených víkendových setkání pro rodiny s dětmi (jeden v Německu a jeden v ČR) a společný česko-německý letní dětský tábor. Účastníky těchto aktivit byly společně české a německé rodiny s dětmi. Došlo k propojení obou kultur, navázání nových přeshraničních vztahů, posílení spolupráce mezi zapojenými institucemi atd. Na tento projekt navazuje projekt Rodiny na cestě II realizovaný v roce Název projektu TERAPIE POMÁHÁ!, poskytovatelem grantu (daru) je Nadační fond Veolia. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo vybudování speciálního relaxačního koutu, DOTACE A GRANTY 23

24 místnosti v prostorách Rodinného centra v Lovosicích vhodně vybaveného pro potřeby zdravotně postižených dětí. Dále byly pořízeny vhodné pomůcky na tvůrčí činnost, hygienu a stolování postižených dětí, tak aby jim usnadňovaly a zpřístupňovaly nabízené aktivity občanského sdružení. Projekt byl v roce zahájen a kompletně dokončen v dubnu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí několik jednorázových volnočasových aktivit s tématikou vážící se vždy k danému období. Jednalo se o tyto akce: Expedice Opárno, Den čokolády, Den hudby a Cesta anděla. Název projektu POZNÁVAT, SPORTOVAT, VZDĚLÁVAT SE!, poskytovatelem grantu (daru) bylo Město Lovosice. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí jednorázové volnočasové aktivity. Jednalo se o tyto akce: Hurá na výlet, aneb Jedeme na koníky, Vítání podzimu, Vánoční dílničky. Název projektu NESEĎME DOMA!, poskytovatelem grantu (daru) bylo Město Lovosice. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu DOTACE A GRANTY 24

25 Název projektu PLAVEME PRO RADOST, poskytovatelem grantu (daru) byl Ústecký kraj. Výše poskytnutých finančních prostředků byla Kč. Cílem projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi z Lovosic a okolí pravidelnou volnočasovou aktivitu, spojenou s výukou základů plavání. Jednalo se o pravidelný kurz seznamování se s vodním prostředím pro rodiny s dětmi od 18 měsíců do 9 let. Cílem projektu nebyly sportovní výkony, ale radost z pohybu a podpora přirozeného a fyziologického vývoje dětí, bezpečnosti dětí u vody, a také podpory budování aktivního a kladného vztahu rodič dítě DOTACE A GRANTY 25

26 FINANČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek celkem Vlastní zdroje celkem Dlouhodobý hmotný majetek Výsledek hospodaření běžného období Oprávky k dlouhodobému majetku Výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek celkem Cizí zdroje celkem Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem Jiná pasiva celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM Spotřebované nákupy celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Spotřební materiál Ostatní výnosy celkem Materiál - revitalizace Přijaté příspěvky celkem Potraviny a materiál projekt Rodiny na cestě Přijaté příspěvky od členů celkem Spotřeba energie, vodné a stočné, teplo a TUV Přijaté dary celkem Služby celkem Přijaté dary nadací a nadačních fondů Nájemné Dar od města Lovosice FINANČNÍ ZPRÁVA 26

27 Opravy a údržba prostor a vybavení Příspěvek od obce Malé Žernoseky Cestovné Ostatní dary Náklady na reprezentaci Provozní dotace celkem Tisk informačních materiálů a propagace Dotace MPSV ČR Spoje (poštovné, telefony, internet) Dotace MAS České středohoří - SZIF Vzdělávání pracovníků a klientů Dotace města Lovosice Služby - projekt Rodiny na cestě Dotace Ústeckého kraje Ostatní služby Dotace Euroregion Elbe/Labe - odhad Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné pojištění Ostatní sociální náklady 250 Daně a poplatky celkem 200 Ostatní náklady celkem Odpisy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Kč FINANČNÍ ZPRÁVA 27

28 DÁRCI Chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně, materiálně nebo osobní pomocí jak při rekonstrukci a vybavení RC Mozaika, tak i podporou provozních nákladů a činnosti. NADACE Nadační fond Veolia, Nadace Agrofert Holding, Euroregion Labe/Elbe fond malých projektů Cíl 3 Evropská unie. INSTITUCE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci podpory rodiny a ochrany práv dětí, Místní akční skupina České středohoří, Státní zemědělský a intervenční fond Ústí nad Labem, Město Lovosice, Ústecký kraj, Základní školy v Lovosicích, obec Malé žernoseky, obec Třebenice. FIREMNÍ DÁRCI Lafarge Cement a.s., SAG-CZ Brozany, Reader&Falge, Elmo Schoř. FYZICKÉ OSOBY Ing. Petr Liška, Mgr. Helena Mourečková, Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, rodina Bělonožníkova, rodina Pospíšilova a Vobořilova, rodina Tomáškova, rodina Ptáčkova, rodina Veselých, rodina Kovaříkova, rodina Bázlerova, Eliška Jakubcová a další... DÁRCI 28

29 CÍLE A VIZE PRO ROK 2013 V roce jsme pokračovali na cestě při plnění vize našeho sdružení a další naše přání se nám podařilo přenést v realitu. Naše aktivity směrovaly k vytvoření prostoru, který by se stal příjemným místem pro setkávání všech generací a skupin. Místem, kde se každý bude cítit vítán, ceněn a bude se sem vždy rád vracet. Věříme, že se nám tento cíl podařilo naplnit a i v příštím roce bychom chtěli v započatých aktivitách pokračovat a rozvíjet je. Se zapojením široké veřejnosti a okolních obcí chceme nabízet služby a aktivity určené zejménapro rodiny, rodiny s dětmi, znevýhodněné skupiny Ve spolupráci s Unií center, níž je Mozaika členem, s regionálními neziskovými organizacemi, s městem Lovosice a obcí Malé Žernoseky bychom rádi pokračovali v aktivní spolupráci a společně řešili současné problémy obyvatel našeho regionu. Budeme nadále pokračovat v aktivitách podporující sladění rodinného a pracovního života (hlídání dětí, miniškolička), realizace vzdělávacích programů pro rodiče a další osoby pečující o děti do 15 let). Co se týče konkrétních cílů, rádi bychom zrekonstruovali další prostory, kde bychom vytvořili jídelní kout s nabídkou zdravé výživy, zrekonstruovali předzahrádku centra a zrealizovali výstavbu malého multifunkčního dětského hřiště, bezbariérového vstupu a WC. Budeme si velmi vážit vaší podpory při realizaci našich cílů, navštivte naše centrum i v příštím roce 2013, těšíme se na Vaši návštěvu! CÍLE A VIZE PRO ROK

30 TIRÁŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA Redakce: Mgr. Alena Ptáčková, Klára Pospíšilová Ing. Jana Kovaříková, Mgr. Helena Mourečková Mozaika, o.s, TIRÁŽ 30

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2012 OBSAH: 1.,2. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 3.,4. Rok 2012 5. Orgány sdružení, zaměstnanci 6. Programová nabídka 7. 8. Akce pro celou rodinu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ 1. Úvodem 1. 2. Úvodem Vývoj str. 4 str. 5 Milý čtenáři, když jsem v roce 2007 ze zvědavosti navštívila astrologa, předpověděl mi na rok 2010 velký

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více