O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a:"

Transkript

1 Publikované práce O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Stebel, A. & Plášek, V. (2001): Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part of Upper Silesia Distribution and ecology.- Natura Silesiae Superioris, Katowice, 5: Zmrhalová, M., Plášek, V., Buryová, B., Kučera, J. et Váňa, J. (2003): Mechorosty karových území Vysokých sudet v České republice. - Abstrakt referátu, Sborník z konferencie s medzinárodnou účasťou prírodovedných pracovníkov muzeí a prírodovedných pracovníkov muzeí v prírode , Liptovský Mikuláš, p.23. Kučera, J., Buryová, B., Plášek, V., Váňa, J. et Zmrhalová, M. (2003): Mechorosty krkonošských a jesenických karů. Zbiór abstraktów, referatów i posterów, Geoekologiczne problemy Karkonoszy - Geoekologické problémy Krkonoš , Szklarska Poręba, p.16. Váňa, J., Zmrhalová, M., Buryová, B., Kučera, J. et Plášek, V. (2003): Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR. - Abstrakt posteru, Zbiór abstraktów, referatów i posterów, Geoekologiczne problemy Karkonoszy - Geoekologické problémy Krkonoš , Szklarska Poręba, p. 28. Plášek, V. (2004): The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians distribution and ekology.- In: Stebel, A. & Ochyra, R. [eds.]: Bryological Studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p Plášek, V., Buryová, B. & Zmrhalová, M. (2004): Příspěvek k bryoflóře masívu Prosečného v Chodských vrších.- Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie přírodovědných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode, , Liptovský Mikuláš, p Wierzcholska, S. & Plášek, V. (2005): Rzadkie i zagrożone gatunki mchów Gór Bialskich (Sudety Wschodnie).- In: Jackowiak, B. & Celka, Z. (red.): Taksonomia, Chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej.- Materialy konferencji naukowej, Poznań, p Wierzcholska, S. & Plášek, V. (2005): Preliminary Red List of Mosses of Góry Bialskie Mts. (East Sudetes) in Poland.- Colloque International de bryologie 2005/International Meeting of Bryology Vierves-sur-Viroin, Belgie, pp Wierzcholska, S. & Plášek, V. (2005): Bryophytes récoltées/ Bryophytes collected during the International Meeting of Bryology Colloque International de bryologie 2005/International Meeting of Bryology Viervessur-Viroin, Belgie, p. 74.

2 Zmrhalová, M., Plášek, V., Kučera, J., Shaw, B. & Váňa, J. (2005): Bryophytes of the High Sudetes (the Czech Republic).- Colloque International de bryologie 2005/International Meeting of Bryology Vierves-sur-Viroin, Belgie, pp Stebel, A., Wierzcholska, S., Plášek, V. & Staniaszek, M. (2005): New localities of Orthodontium linare (Orthodontiaceae, Bryopsida) in the south-western Poland.- Acta Botanica Silesiaca, Wroclaw, 2: Wierzcholska, S. & Plášek, V. (2005): Rzadkie i zagrożone gatunki mchów Gór Bialskich (Sudety Wschodnie). In: Jackowiak, B. & Celka, Z. (red.): Taksonomia, Chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej.- Materialy konferencji naukowej, Poznań, p Hájková, P., Hájek, M. & Plášek, V. (2006): Amblyodon delbatus (Hedw.) Beauv. In: Blockeel, T. L., Chlebicki, A., Hájková, P., Hájek, M., Hradílek, Z., Kürschner, H., Ochyra, R., Parolly, G., Plášek, V., Quandt, D., Townsend, C. C. & Vanderpoorten, A.: New national and regional bryophyte records, 12.- J. Bryol., 28(1): Bárta, D., Dolný, A., Harabiš, F. & Plášek, V. (2006): Dragonflies (Odonata) of coal sludge sedimentation ponds and mine subsidence pools: the paradoxes of life in waters of mining areas. In: The 17th Internat. Symp. of Odonatology (17th ISO) Hong Kong, Wetland Park, China, p.13. Plášek, V., Zmrhalová, M., Kubešová, S., Szczepański, M. & Loskotová, E. (2006): Příspěvek k bryoflóře Tematínských vrchů. In: Rajcová, E. [ed.](2006): Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov. Trenčín, 100 pp. Wierzcholska, S & Plášek, V. (2006): The Bialskie Mts. (Eastern Sudetes, Poland), an extraordinary bryological area.- Biodiv. Res. Conserv., 3-4: Plášek, V. (2006): Výskyt mechu Buxbaumia viridis v NPR Stužica (NP Poloniny).- Bull. Slov. Bot. Spoločn., roč. 28, Hájková P., Plášek V., Hájek M., Shaw B. & Hradílek Z. (2007): Records In Natcheva R. (compiler). New bryophyte records in the Balkans: 2.- Phytol. Balcan. 13 (2) O d b o r n é č l á n k y - d o m á c í p e r i o d i k a: Plášek, V. (1996): Herbář bývalé opavské reálky součástí sbírek Slezského zemského muzea v Opavě.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 45:246.

3 Plášek, V. (1997): Vidnavský kaolínový důl - zajímavá bryologická lokalita.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 46: Plášek, V. (1997): The occurrence of the gemmae in liverwort Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 46: Plášek, V. (1997): Příspěvek k bryoflóře vápencových skalek v údolí Říčky u Ochozu (Česká republika).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 46: Plášek, V. (1998): Výsledky bryofloristického výzkumu PP Jeskyně Na Pomezí a NPP Jeskyně Na Špičáku.- Acta Facultatis Rerum Naturalium, Universitas Ostraviensis, 4-5: Plášek, V. & Hrabovský, S. (1998): Bryophyta a Tracheophyta Švédské skály u Oder.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: Plášek, V., ed. (1998): Seznam mechorostů sbíraných během bryologicko - lichenologických dnů v Huslenkách, okr. Vsetín (duben 1998). - Bryonora, Praha, 22:9-12. Plášek, V. (1998): Zajímavé norské mechorosty součástí sbírek Slezského zemského muzea v Opavě.- Čas. Slez. Muz. (A), 47: Plášek, V. & Zmrhalová, M. (1999): Příspěvek k bryoflóře Rychlebských hor a Vidnavska (SZ Slezsko).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 48: Plášek, V., Kučera J., & Duda, J. (2000): The bryoflora of the Hluchová valley in Slezské Beskydy Mts. (Czech Republic).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: Plášek, V. (2000): Ohrožené a vzácné mechorosty Slezských Beskyd - I.- Acta Facultatis Rerum Naturalium, Universitas Ostraviensis, 6-7:7-15. Plášek, V., ed. (2000): Seznam mechorostů zaznamenaných v průběhu bryolichenologických dnů ve Slezských Beskydech.- Bryonora, Praha, 25: Plášek, V. & Hrabovský, S. (2000): Bryophyta a Tracheophyta zaznamenané na lokalitě Častochovské kamenné moře u Spálova (okr. Nový Jičín).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49:28. Plášek, V. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50(supl.): 1-3. Plášek, V. & Vacínová, I. (2001): Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50(supl.):

4 Plášek, V. (2001): Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde (Bryophyta) in the Czech Republic distribution and ecology.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: Plášek, V. (2001): The bryoflora of Bukovec wet meadows (Western Carpathians, Czech Republic).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: 42. Plášek, V. (2001): Orthodicranum tauricum (Sapeg.) Z. Smirn. (Bryophyta) in the Czech Republic distribution and ecology.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: Kučera, J., Buryová, B., Plášek, V., Soldán, Z. et Zmrhalová, M. (2001): Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Novém Městě nad Metují.- Bryonora, Praha, 28: Plášek, V. (2001): Threatened Bryophytes of Slezské Beskydy Mts., Czech Republic. In: Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou biologie a ekologie PřF OU: Změny životního prostředí a jejich bioindikace, , Bartošovice.- Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Biologia a Ekologia 8 (200): In: Abstracts and programme of 4 th European Conference on the Conservation of bryophytes, Průhonice , p. 21 Plášek, V. (2001): Epixylický mech Buxbaumia viridis jako bioindikátor? In: Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou biologie a ekologie PřF OU: Změny životního prostředí a jejich bioindikace, , Bartošovice.- Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Biologia a Ekologia 8 (2001): Zmrhalová, M., Buryová, B., Kučera, J., Plášek, V., Vacínová, I. et Váňa, J. (2001): Threatened bryophytes of the High Sudetes (Krkonoše, Hrubý Jeseník).- In: Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou biologie a ekologie PřF OU: Změny životního prostředí a jejich bioindikace, , Bartošovice.- Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Biologia a Ekologia 8 (200): 187. In: Abstracts and programme of 4 th European Conference on the Conservation of bryophytes, Průhonice , p. 26. Plášek, V. & Stebel, A. (2002): Bryophytes of the Čantoryjský hřbet range /Czantoria range/ and its foothills (Western Carpathians Czech Republic, Poland).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: Hradílek, Z. & Plášek, V. (2002): Mechorosty přírodní rezervace Lhotka u Přerova.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: Kučera, J., Zmrhalová, M., Buryová, B., Jansová, I., Plášek, V. et Váňa, J. (2002): Bryofloristický výzkum ve Vysokých Sudetech jak na to?- In: Flóry,

5 atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice, srpna 2002, p Jansová, I., Zmrhalová, M., Buryová, B., Kučera, J., Plášek, V. et Váňa, J. (2002): Populační ekologie vzácných a ohrožených druhů bryoflóry Vysokých Sudet.- In: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice, srpna 2002, p. 95. Zmrhalová, M., Váňa, J., Buryová, B., Jansová, I., Kučera, J. et Plášek, V. (2002): Mechorosty vybraných center biodiverzity v Hrubém Jeseníku a Krkonoších historie a současnost.- In: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice, srpna 2002, p Kučera, J., Müller, F., Buryová, B., Voříšková, L., Hradílek, Z., Plášek, V., Zmrhalová, M., Staniaszek, M., Wierzcholska, S., Košnar, J. & Novotný, I. (2003): Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologickolichenologické sekce v Krásné Lípě (NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce).- Bryonora, Praha, 31: Plášek, V., Buryová, B., Kučera, J., Váňa, J. & Zmrhalová, M. (2003): Co víme o mechorostech Vysokých Sudet?- In: Plášek, V. [ed.]: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II., Sborník referátů z 2. mezinárodní konference konané v Bartošovicích, Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 10: Buryová, B., Plášek, V., Zmrhalová, M., Kučera, J. & Váňa, J. (2003): Bioindikační hodnota mechorostů a změny v bryoflóře Vysokých Sudet.- In: Plášek, V. [ed.]: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II., Sborník referátů z 2. mezinárodní konference konané v Bartošovicích, Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 10: Stebel, A., Klama, H., Wierzcholska, S. & Plášek, V. (2003): Porella platyphylla (L.) Pfeiff. (Hepaticophyta, Porellaceae) in Bialowieża Primeval Forest (Poland).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 52: Plášek, V., Kučera, J., Zmrhalová, M. [eds.] (2004): Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Rychlebských horách.- Bryonora, Praha, 33: Kučera, J., Zmrhalová, M., Buryová, B., Košnar, J., Plášek, V. & Váňa, J. (2004): Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53:1-47. Kučera, J., Zmrhalová, M., Buryová, B., Plášek, V. & Váňa, J. (2004): Bryoflora of the Úpská jáma cirque and adjacent localities of the Eastern Krkonoše Mts.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53:

6 Kučera, J., Buryová, B., Plášek, V., Váňa, J. & Zmrhalová, M. (2004): Bryophyte of the glacial cirques in the Giant Mountains and Hrubý Jeseník Mts. (the Czech Republic). In: Štursa, J., Mazurski, K.R., Palucki, A. & Potocka, J. [eds.]: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba.- Opera Corcontica, 41: Zmrhalová, M., Kučera, J., Plášek, V., Váňa, J. & Shaw, B. (2004): Metodika bryologického výzkumu Vysokých Sudet.- Sborník referátů z konference k 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Karlova Studánka a Malá Morávka , pp Váňa, J., Zmrhalová, M., Kučera, J., Plášek, V. & Shaw, B. (2004): Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR.- Sborník referátů z konference k 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Karlova Studánka a Malá Morávka , pp Kučera J., Müller F. & Plášek V. [eds.] (2005): Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v CHKO Křivoklátsko. Bryonora 35: Plášek, V. (2005): Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54:1-10. Plášek, V. (2005): Mechorosty Přírodní památky Prameny Zrzávky (Hostašovice, Moravskoslezský kraj).- Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 15: Sedláčková, M. & Plášek, V. [eds.] (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: Plášek, V. & Wierzcholska, S. (2005): Mechorosty NPR Pulčín - Hradisko (Javorníky, Česká republika).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: Plášek, V., Stebel, A. & Wierzcholska, S. (2005): Mechorosty zaznamenané v průběhu 18. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v Beskydech.- Bryonora, Praha, 36: Plášek, V. & Mudrová, R. (2006): Orthotrichum scanicum Grönvall (Orthotrichaceae, Musci), rediscovered in the Czech Republic.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: Zmrhalová, M., Plášek, V., Kučera, J., Shaw, B. & Váňa, J. (2006): Bryophytes of the high sudetes mountain range. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostraviensis Nr. 163: Harabiš, F., Dolný, A. & Plášek, V. (2006): Could the fen rise in a place of a strip mine lake?. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostraviensis Nr. 163:

7 Wierzcholska, S. & Plášek, V. (2006): Phorophyte preferences of epiphytic mosses within the Orthotrichaceae family in the Góry Bialskie Mts. (SW Poland). In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostraviensis Nr. 163: Motyka, O. & Plášek, V. (2006): Small witnesses of air quality improvement.- Environmental changes and biological assessment III. Scripta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostraviensis Nr. 163, Novotný, I., Košnar, J., Kubešová, S...., Plášek, V. & Hanychová, M. (2007): Mechorosty zaznamenanné během 14. jarního setkání Bryologicko lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině.- Bryonora, 39: Plášek, V., Wierzcholska, S. & Mikulášková, E. (2007): Occurrence of the vegetative propagules in the moss Orthotrichum stramineum Hornsch. - a new piece of knowledge.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: Učební texty: Plášek, V. (2005): Základy Bryologie (Systém, fylogeneze a ekologie mechorostů).- Učební text Ostravské univerzity, 79 pp, ISBN: Knihy: Plášek, V. (2004): Mechorosty Hlučínska. In: Koutecká, V. a kol. Příroda Hlučínska, Město Hlučín, 96 pp. Plášek, V. (2005) : Mechorosty.- In: Ševčík, J., Pečinka, A. & Plášek, V.: Rostliny Národní přírodní památky Landek. Biologicko-ekologický klub, Ostrava, 48 pp. Editace - s b o r n í k y : Plášek, V. [ed.] (2001): Ochrana vzácných a ohrožených druhů rostlin, živočichů a jejich biotopů na severní Moravě a ve Slezsku. Suplementum věnované výsledkům projektu NATURA Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50(supl.):93p. Plášek, V. [ed.] (2003): Dřevokazné houby.- Sborník referátů ze 3. mezinárodního mykologického sympózia konaného v Ostravě, Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Vol. 9 (No.210/2003), 183p.

8 Plášek, V. [ed.] (2003): Změny životního prostředí a jejich bioindikace II.- Sborník referátů z 2. mezinárodní konference konané v Bartošovicích, Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Vol. 10 (No.211/2003), 182p. + supplement. Kočárek, P., Plášek, V. & Malachová, K. [eds.] (2006): Environmental Changes and Biological Assessment III.- Scripta Fac Rerum Natur. Univ. Ostraviensis Nr. 163, 354 pp. Recenze: Plášek, V. (1996): Nové knihy (Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Vydavatelství Enigma. Praha stran, mapa).-čas. Slez. Muz. Opava (A), 45:278. Plášek, V. (2004): Nové knihy (Balner, V., Graca, M. & Ševčík, J.: Houby Národní přírodní památky Landek. 32 str., BEK občanské sdružení, Ostrava, 2003).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53:74. Plášek, V. (2005): Nové knihy (Koutecká, V.: Příroda Hlučínska, 96 str., Město Hlučín, 2004).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54:62. Plášek, V. & Cimalová, Š. (2007): Nové knihy (Mlíkovský, J. & Stýblo, P.: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 496 str., ČSOP, Praha, 2006).- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56:90. Personalia: Plášek, V. (2005): K osmdesátinám RNDr. Josefa Dudy, CSc.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: Rukopisné práce Bakalářská práce: Plášek, V. (1994): Přírodní poměry území zvoleného pro bryofloristický výzkum. ms. depon in. knih. kat. botaniky PřF UP Olomouc. Diplomová práce: Plášek, V. (1996): Bryofloristický výzkum území ležícího severně od města Jeseníku. ms. depon in: knih. kat. botaniky PřF UP Olomouc.

9 Disertační práce: Plášek, V. (2002): Mechorosty Slezských Beskyd a jejich ekologie. Doktorská disertační práce. Depon in: knih. kat. botaniky PřF UP Olomouc. Grantové projekty Grant Ministerstva kultury ČR č. KZ97P01OMG074: Bryofloristický výzkum Slezských Beskyd GA ČR č. 206/01/0411: Syntéza bryologických dat z vybraných center biodiverzity dvou pohoří Vysokých Sudet (Krkonoše, Hrubý Jeseník) Grant Ministerstva kultury ČR č. RK01P03OMG046: Tvorba databáze a následné vyhodnocení botanických sbírek Slezského zemského muzea v Opavě z hlediska změn prostředí Grant VaV č. 610/4/01 Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť významných z hlediska legislativy ES zpracovávaná část: Metody monitoringu druhu Buxbaumia viridis IGA Ostravské Univerzity, č : Prezentace botanické zahrady OU Ostrava prostřednictvím INDEX SEMINUM IGA Ostravské Univerzity, č : Inventarizace botanických sbírek a založení odborného herbária na PřF OU Ostrava GA ČR č. 206/07/0811: Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu analýza klíčových faktorů

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Monitoring na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc Vlastimil Kostkan, tamtéž

Monitoring na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc Vlastimil Kostkan, tamtéž Monitoring na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc Vlastimil Kostkan, tamtéž Cíl práce: Vytvořit přehled o ochranářsky zajímavém monitoringu na akademickém pracovišti Dílčí cíle: - Monitoring ohrožených biotopů

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2,

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2, KLAPKA P. 2004: Krajinné mikrochory Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2010

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2010 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2010 Název projektu: Monitoring flóry a vegetace vybraných lokalit východočeského regionu Specifikace řešitelského týmu: Odpovědný řešitel:

Více

úř Č Ú úř é úř úř ř ř ř úř šť Í úř é úř úř ř š ú ř é š ř é ú ř ř ž ž ř ú š š ú ř ř ú ř ž š ř ž Í ú ř é ž Ž é ř é Ž ř š ř š é ř Ž ú é ž ž ž é ž ž ž é ř š ž é ř ž ú Č é ž ž ř é úř é Č ř é é ř úř úř úř é

Více

š é é š é é Ť Ž Š é é é š é š Ž é Ť Ť š é š š š ž Ť š š š é é é ž š Ť š é ž š Ťš é Ž ž ž ž Ť š é Ť ž Ž ť ž Ť ž ď Ť š é š č é é Ťš ž é Ť é ň ň ž é č š Ťš é Ťš č Í éíš š č é Í ž Š é Í š ž č š Ť ž é ž š é

Více

Ú Í č č ď ú ů ů ě ú ě č ě Í ě Ž š ž ž úč Ř Í É ď ěň č ů š ě ď š ě ě ž ě č ě ů ů č č ě ěž č ů č ě č ů ě š ů Č ě ě č ě š ě ž ě ě ě š ď ě č úč ú ČÚ Č úč úč ž č úč úč ě Ť č č č ě úč úč úč Í Ž č č ě ě ě ů š

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

Svatava K u b e š o v á Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ Brno,

Svatava K u b e š o v á Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ Brno, Bryonora 51 (2013) 61 NOVÁ BRYOLOGICKÁ LITERATURA XXVII. New bryological literature, XXVII Svatava K u b e š o v á Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ-627 00 Brno, skubesova@mzm.cz

Více

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace Pavel Bezděčka Vybrané myrmekologické publikace BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců a

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Ý Í Á Š Á Č ÉŠ Š Š Í Č ó ú š š š š Ť Čš š é š Ť ó é š š ú š Ú é š Š é š š ž š é š š ů é ů Éš š é š Š Č ď š š Ý ó Š ď ó Č Ú é š é š š Š ž ů Í é š ž ů ž ů ď š Í éš ď Č Ú Ý ž ů ž ů š ž ů Í ó ž ů Í š žá ů

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Ž Á Á é čá č č é ě é ě é áť Ž š é á é Ž č á á á ž ě ě ě Ť Ť Ž š á š é Ť é é ě ě é č č Ď á Ť é é áť á ě ě Ů č č Ž á é Í ě Ž é á ě ě é Ž ě Ž ě é Ž á é š é ě ě ŽÍ Ť ě š č ě Ž ě á é Ž Ť é á ě ŮŽ č ě š á ě

Více

š ř ř ú š ú ř Ý š ď ř ř ú ř Ý ř ř ř ď ú š ú ď ř š ř Č Ú úň ř ř ř ú ú ú ř š Ř ř ň ň ú š ú ú ř ř š Ř ú š š ú š š ř š ú š ď ř ú ř ň ř Ý ř Ý ú ú Ý ú š ú š ř ř ř ď ř ř ř ř š ř ú ř ď ř ř š ř ň ř ď Ž Á š ú ú

Více

Í Ž ž š ž Í š š ň š š ž Ť š ž ž Ť ď Ť ž ž ť É ď Í ď Ó ď Ň ď Í Í Í Í É ť Ó Á Í Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ň Á ž É Ú Ó É ď Ť Í Á Ó Í ď Í š Í ž ň ž ž ž ž š Í Ť Ď Ž š Ž Ť Ť Ť Ž Ť Ť Ž ž Ťž ž ř Ž Ť Í Í Áž š ž Í Ť Í š Ť Í ť

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

Á Í ň Í é ň Ý ď ž Ť Á š é ý Š é š é š ý é ž ý ž é š é é š é ň Ď Á Á Á Í š ň ý ý ž é é ž š š é é ú š é ž š é ž é ý ž é ň š ž ň š é é é ň ý ú š é š é ž ý š é é Í Í š ž é š š š ň š š š ú š é é é š ž é ž ž

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Ť Č ť Š ě ě Ž Í ď ž ěů ě ě Č ú ě Ú É ů ě Ž Ž ó ě š ž ě Ť ď ě ž š ž Ž ě š ě ě š ů ě š ě ž š ě ž ž ě ě ě ě ě ě ů ě Č ů Š ě Ť ě ů ť ž š ě Ž ň ě ň ě ň ě ě ůž Ť Á ěů Á š ě ž Ť š ě ž Ť ě ě š ě ě Ť Č Š ě Í ě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

š é Č č č č Š č Ž ž Ě é š š é Ž é ť é Ť š Í é é Ť š Ť é š Ů Ť Ř é Ť Ž Ť č ť é Ó š é ž ž Š ž š š š Ů č Ť č Č š č š š š Ť Ť é š ž ž ť ž ď Í ž š é Ž Ž š é ž č ž éšť ž Ť č š Ť š Ů Ť Ó Ť č š é é š é č č ž š

Více

2. Dobiáš, L. a kol.: Riziko genotoxických faktorů v provozech hutnictví železa, Pracovní lékařství 50, 1998, s.43-44.

2. Dobiáš, L. a kol.: Riziko genotoxických faktorů v provozech hutnictví železa, Pracovní lékařství 50, 1998, s.43-44. Seznam vybraných prací za posledních 5 let se vztahem k dané problematice: 1. Dobiáš, L., Williams, R., W., Walsh, D., Watts, R., R., Kůsová, J., Havránková, J., Vít, M., Volf, J., Rakusová, R., Lewtas,

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

Ň ř é é Č é š ř é ř Ř ř ž Í žá žá ú ř š ř É žá žá Á ŽÁ Í Á š ž ž é š é é žá é ř é é ř ž ú Ú é ř é é Á ó é žó ž š Č ř é é š ř Ů é ž ž ž ř ř ž é ř ž ř ó ř ř žň ř ř é ř Ů ž ó Ů ž ú é é š ž ř š š š Ž Í žá

Více

ě Í ú É Á ě Ž ě ě š ů ě ě š ů ž ť ě ě ů š ž ě ě ú Š Ž ž ě ě ů ů ě ů ť ě ž ě Ů ž ž ě ě ž ž ů ť ě š ě ě ž š ě ě ů ě ů š ě ě ž ě ů ě ě ů Íš ě ú ž ě ú ž ě ě š ů ě ě š ě ň ě ě ě ě ť Š Ž Ž ě ě ť ó ť ě ů ě ť

Více

úř Ř ř ů ě ř ů ě úř ř č É ž ž ž ž ř č Ž ř ě ů é ř ů é ů ž ř č É é ů č ě Ů é č č ř ě é ě č ř É ě č Ě ř ě ě ů Ě ů é č ž ř ž ř šž ř ž é ž ř ž š ě ř šž ž č ř ů ř ě ž ě é ř ž Ě ř é č ě ě ů éž š ě ě Ě ů ě ú

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 3 4 U k á z k a k n i h

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Konecny, Weber, Hunt Ze dne / Verze 29. října 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 2 Reference / Strana EM strategický směrný dokument

Více

ž é é Ž ů ů ŽÁ Í ŘÁ Ř Í Ú ž Ž é Ž é ť é é žé Í ž ž ů ď ů ž ž ů ž Ž é é ž é ž ď Ž ž é é ť Žď ž ž Ž ž ú ů é é Ž ď é ď é é Ž ď é é ž ž ďď Ť ž é Ž é ž ď é ů Ž é Ž Ž Ž é é é Ž ž ž ů ž Ž ž ň é Ž Ž ž é é ů ď

Více

Ý Á Í č š Ž Ž ž č č č ž č č Ž č ň č š š č č č č Ž š č ž š š Ž š š č Í žš š ž č č č č š š č Í č Ž ž Ž č ž Ž š Í š š č š č š č Ž č č č Á č š č č ž č č š Š š š č Ó č č š Ž č Ď ž š č č š ž ž š č č č š š ž

Více

é á úř Ř ř á Í á čá úř úř á úř ř š á á á č ú á řá á é š ř á á č é ú Í ř ž Ž á žá á á é á á ř á á á á áš šú ú ř ř á ú ř á áš č á á á řá Ů á č á ř á Ú é ř ř ť é ó é č é á ř ž š á ř Í é éú ř é ř é á č é ú

Více

á Ď ž é á ž á ň á á Ť á Ť é é á é ň á é á Ť é ň á á ň é á ň á Ť é á á ž á á Ť é á ň é áť á ň á ž áň Ť Í Ť Ť é Ť ž ňá é ž á é ň é ň ť á á á á é é ť Š á é ž é ň Ž é Í ž é á ň ž á á ň é á ž á á Í ž á é ž

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Í Ž š ř š š ř é é Ž ř ů ů ů ž Ů é š é ř é Ž Š š é Š ůž Ž š Ž ů é ř Í é é ž ž š Í ú ů é š é ř š é Š é ř é ř é é ř ř é ř é Ž ť Í ř ž Í Ó Í Š ř é ř šř Í ť ť Íť Í š š ú ř š š š Ž é ů ř é ň ň Ž Í Ž Á Š ř Š

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

Ž Ý ř ý ý é á ý á ř ý ů ý Í ář á ý ř ý ů ý ř ů á ř é ř ř á Í ř Ž ý ý ř é Í á Í Í ý é ř Ž ý Í á Ýý ý ň Š é ř ť ý á á á á ř ý ý é á á é é ů ř é á ř é ř á ř ř á á ů ý Ž é é é ý ý ý á á ř é ř á ř á ó á Ř ř

Více

Š É Á ÁŠ Š Č ŽÁ Í ŘÁ ó ě ž Č ďě Č ě ě ě ů ě ě ů ě Ú ě ž Č ě ý Ž ž ů ž ž ý ý ě ý ů ž ý ú ů ú ž ů ě ť ž ě ů ú ů ú ž ě ě ý ž ě ě ů Ž ž ž ě ě ý ž ů ž ě ě ž ý ý ž ý ý ž Ž ý ý ý ý ů ě Š ě ů ů Č ý Í ú ž ý ý ž

Více

ÚŘ Č Ý Č Ú Ú ť Ů Ú Č Š Ý Ý Ř É Ť Č Č Ú Ú Ú é š ž Ú é Ť é Č Ú é Ů Ú é š Ú Ť Ť é Í š é š š Ť ť Í éí š Ú Ť Ú Ú Ů Ť é ť Ú ť Ú Š ť Č Ú é Ú é ž š é Ť Ú Ú ť é Ž é é Ť é Ť Ť Ú Ú é é Í é Í Ť Ú ť Í Í Ť é Ť Í Ú Ť

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

ž ě í č í ě š í é í ů š č í Í ž í áš í ů ě í í á ížá í á Í ížá Í Ž í á í á á Í ů í í ě Á É Ř Í Ů á É ě á ň ž íž í Í í é ž é ě é ž í í é ň ě č é ťí í ě ž ě é é ž í í á é é ď Ť ě š í Ý íž é ě é í ú ž ď é

Více

ú ž ž Ž ž ú Ž ú Ž ů ž š ž ž ž š ž š ž ž ž ů š š ž Ž š š ú š ž Í š ž ž ů š ž ů Ž š š Ž ž š Ž ž Ž ť Ž Ž ž š ž ů ž ž ú š š ž ů š ž Ž ů ů š ž š š š ž š ž šť ů ú ť Ž ú ž ú ú ž ů š ú ů ú ž ž ú ů ž ú ž š ú ú

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Slezského zemského muzea. v roce 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Slezského zemského muzea. v roce 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Slezského zemského muzea v roce 2006 1 Název zpracovatele: Slezské zemské muzeum Sídlo společnosti: Tyršova 1 746 01 Opava IČ: 00100595 Telefon: 553 622 999 Fax: 553 622 999 E-mail:

Více

Ě Ý ÚŘ úř č ř Ř Á ÁŠ č ě úř úř úř ř š č ú ř ě ě š ř ů č é ú ř ř ž Ž ž ě Ž Č ě é Ž ě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě š č ě ě ě ř č č č č č č č ř ř ň š ž ž ú š ě ě č č ú č ř č š š ě č č ř ě ž ř ě ř é š ó č Í ř

Více

š Ž šť É Ě Á Á Í Č Č š Ž Ž Š Č Č Č Č ó ó Í Č Ó Í š š Š ú š š š Í Š ú ň Ž š š š Ž š ž š Ú Í Ž Ž Ž Ú š š Š Š Í ž Ú ž ť Í Ž Í ú ž ú ž Ž š š š ší ťť Ť Á ž š Ž Ž Ž š š ž Ž ž ú Š Í Ě Á Á Í Ě Ů ď š ž ň Ú ž š

Více

Ý č Č Ú Ř Ž Ž ž č š Í Í š č Ž ů ě ů č Ž ů ě ť š ň ě Č ú č Í Í č Ž ě š č Ž č č ě š ě Ž ěž ě š Ó č ě ě ě ě Í ů ě š ěš ú Ť š č Ž ú ů ě ě ě ž ň Í ě Ž ě ů ů š Ž ú úč ů Ž š š č Ž ů ž ě š ú ě ňů ž č ě ě š č ž

Více

ě úř é š ž ř é ě é š Č ř é š č é ž ě ě é š Í ě ě úř é ď ž ť úř ř š č ú ř ě ě š ř ů ě é ú ř ř Ž Ž žá ě ě ě é ž č ě ě é š éř ř ě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě š č ě ě ě ř ú é š é š č č č ě é ěč ě ř ů č ř ž ě

Více

Ú č á í í í ý á ý á ý ň í á é ě á ý á č ř í á í č á á á ř ý ř ý á ř ř ě é ý ů ě ř ý í ž á í é ý ř ž é á á Š í í ž é Ž ě í í ářů ý í ý á č ý í á á é í ý á é ě é í í í ěá č ú ý čá í é á ž é é ě é á í ž ú

Více

ř ů ř ú Á Ž é ž ú š ř é ž ř ř ó šř é ž š Í ž ř ž š ž Ž ň ž ó ó ř Ž ó ř ř ř é ř ř é š ř ž é ž ů é ř ůž Ž ř é é ž é ů ř ž Ž ř ž š š ř Í š ř š Á Ž Ď ř ř Í š é é ž é ž ř š é ž ž é š š ř Í ž é Ž Ť Í ž Í ž ř

Více

Á ú Ú ú Í Ů ť Í Ů Í Ú Ů Ě Č Ů Č Í Ů Ů Ě Ď Ú Ě ť Ě Ď Ě ť ť Ý Ý Ý ť ř ú Í Ů Ů Ů ť Ů Í ď Í ť ň Í ú ť Ů ť ú Í Í Ď ť Š Ů ň Ý ň Ů Ů Ů ť ť ť Ů Ď Ů Ů Ů Ů ň Ů Ď Ů ř ř ř ň ú Í Ů Ů Í Ů ř Ů Í Ý ď Ů Ů Ů ď ř Ů Ů Ů ň

Více

ý Á Á Á Š É Ř č ř ý é ě ř ř é Ú ý é ď ě é ř č ě ž ř ěř ý ý č č š ř ě ř é žš ž é ž ř ě ý ě č ý ě č é š ž ž é ř ůž č č ě ř ě ý ů ě ý ž é ý ž č ů ě ř ž č ů ř š ž š ů ěř ý ů é ň Ž ž č ů ř é ůž ě č ý č č é

Více

ŘÍ Ň ÍÍ Č Á Ů Ř Ň Š Š Á Á č Č úř Ť ň ř ý č č é č ě ůé č š ě é úč ř ý čů ž ě ý ř é é č ř š ý ř ě é š š č š č š é é š ž ů Í š č č é č ř ř ř ů ř ř ů ř ž é ž č š č č ř š č č é ý Ž é úř ě ř ň č č š é š č ý

Více

Í č Í Á ř Š í ý ý ů ý ý ů é ý ý ý ů ý ř Ž č í é ú í í é č í š í í čí č í čí ý í ý čí ý é é ó ř é é é í í ý ý ý ů ý é ý í í í í í é í í í í é Í í č í í í ů é í é ď í ř ř ý í í ý ý ů ř ř ř Í é ť í ří ý č

Více

ú é š ř ř ě é ř Č Č ě ě ě é ř ě Ý ú ě é ř ř ú š ěř ě ú Č é š ě š ě é š ř é ř é ď é é š ů ě ě é é ě ů ř ě ě é é ě ů ěř ě ě Ů ě Ů

ú é š ř ř ě é ř Č Č ě ě ě é ř ě Ý ú ě é ř ř ú š ěř ě ú Č é š ě š ě é š ř é ř é ď é é š ů ě ě é é ě ů ř ě ě é é ě ů ěř ě ě Ů ě Ů Á Í ě ě ů ř ů ř š ó š ř ě ěř š ř š ř Č Ó Ř Č ň é ě ř ů ň š ř é š ř ě é Č ě ěř ř Č ě ěř ú é š ř ř ě é ř Č Č ě ě ě é ř ě Ý ú ě é ř ř ú š ěř ě ú Č é š ě š ě é š ř é ř é ď é é š ů ě ě é é ě ů ř ě ě é é ě ů

Více

ť ý ř í ú í í í í í í é ó ř ří ů ť ď ý ř í ř í š ě í éž í Ž Í í ěř í ří ěř ý ří í í ř í ř í í í ř í ř í í úř š í ú í ž ř í í í í ř í ř í í í ú ř í í í é ř í í í ň ú í ř í ř í é Č ř í ř í ú í ý ů ý Ů Í

Více

í ň é í í í úř ň í č ů č í é č í ř é í Í í ř í í č é í ů é ř ů é ř í ť í ů í ří ř í é č í íť é ú ý ř ř č ů ň ýé í í č í ř č č é č í č š ř í ř í č ř Ť ří č ý č ří č č č é ř í ří é č ř í č ří ýší č ť č í

Více

Ě Ý úř Ý ÚŘ ř ů ž ř á á ř ů ř á á ě Š Ř Á Á Í ě ý ť ř ř ť ž ř á ť ř ě ě ř ý á č á ě ě ě á ů á ě ě ř ť á á á á úř á č ú á á řá á é ě ř ů ě ř ý á á á č á řá ě ě ŠÍ ř Ů č ý ě Č á é á á á á Š ř ů á č á Š ř

Více

ž Á Ř ž Á ř ž é ř ů Ú ř ý ý Č šť ř é Č šť ř Ú ř ý ř ř š š ý ž Ů é ž ý ř ý ř é ž ž ž ý ý ž é Ž ž šť ý ž é š š ý ř é ú ý é ú ů ů ř ž ž é ž Ú é ř ý ý ř ž é ř é ž ý š ř ň é ř ř ř ú ř ř ž é é ň š ž ň é é ř

Více

ž Ú é ř č ý Ů ú č ů ř ř é ě é ř ř é ř ř š é ý ů š é é ú ý š ě é š ž š ž é š ýč ž ý ý ř ý ú ž ú é š šř Ů ň ý ř ř č é ř ě ě š é ě š é éť ě š é č ř úř ů ú ů č ý ý Ú é Ú ěř ř Ú č ř ů ú ý úř Ú é ě ý úř ě é

Více

Č ů Ž ů ů ř Š ř Ž ť ř Č ř ř ú ř ř úř Ž ů Š Ž Ž ř ú ů Č ů Ž ř ť ř ů ú ú ú ů Ž ů ó ů ť ř ú ů ů Č ů ř ť ú ř Ž ř ř ř ř ř Ž ů ů ť Ž Ž Ž ú Ž Š ů ů Č ů É ú ů ů Ž ř ů ř ů ů Ž ů Í ř ž ř ů ř Š ř Í ů ů Ž ó Á ů ů

Více

Ú ť ň š ý Š š ú ú š ý š Ý š Í š š š ý ý ť š ď ž ť Ýý ý š Ď Í š ž ý ň Š Ž ý ý Í š š Ť šš ý ý š š ž Í Š ň Í Ň ž š ž Í šť š Í ž ý ý š ý šš Ž ž ž ž ý ý ý ý Č š ú ž ý ší š ž Í ň Í ý š š Ž ň ý š š ž Í ž Í Č

Více

č č é č ě é á ý ě ýš á é é č š Ž é š é Í č ě ě ě á é ý ě á é ě á ě ý ě ý č ůž á á ě á č ě ý ě é čá é ý á č ó č á š á á Ž é č á Č Ž á č ě ě ý á č Í č é š á č á č ě á ě é č ě ě áč á é ú ý áů ě ý č č ů é

Více

Ý úř ř č é ř ř Š Č ř č é č ř ř ú ů ů ř š Č Ý ř ř Ť ř ř Č ř č Í ú ř ř č ř ř ú ů ů ř ů ř é ř é č úč ř é úč ř úř č č ž č ř úř č ř č ř č ť é č é č é č ř č č Š ů č Ž é úč é é ř č ž č š š é é ř č č Ť ž č Ž č

Více

Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti lesního biomu na území Biosférické rezervace Krkonoše

Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti lesního biomu na území Biosférické rezervace Krkonoše SCHWARZ O. 2007: Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti lesního biomu na území Biosférické rezervace Krkonoše. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy

Více

ř é č ř ě ě š ř ů š é č Č ě ř ř é ž ň ž ť é ř é ě ě ř ň ř č ú ř é š é č ó č ě ř é ř Ě Ě Ř Á ř ě ě ř é ř ě ě řé é é č ř ž ě žé é é ě é ž ř ě ě ř é é é š é ě č ě ž ě ř é éž š é č ř ě ě é é é é ř Ř š é č

Více

Ý ú Ť š é á š š á Ř Á ÁŠ Í ú é ú ú š ý á ú á á á š ů á á žá á ú é ž š é š é é ó ú ý á Š š á Š áš šú ú Í á ú á á é ý ý ž š ý ýš ú é é š é é á š š é á ž ž é ý ů ý ů é á á á á ý á ý ň á é ý é á ů á ů ú á

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol. 40 Bryonora 50 (2012) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XX. Interesting bryofloristic records, XX Zbyněk H r a d í l e k (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů

Více

é ú š ř ý Č šť ř é ř ž Č ý ť ž ý š š Č š Č Ě Í ú ý Š ž š éř ř š éř Č šť éř š éř ž š éř é ž Č Ř Ý š Ě Í Ž Í Š Ě Í ú ž š Í ř š Í ž žý š ř Í ž ř š Í ú š Í ý é ř ř š š é é ú ž š ř š š ř ř š Í ž ú š š ř ď ú

Více

á í ť Ť Ú ř í ý á úř ó í č ú ý ó ří Č č ří ň Úé ý úř ů č Ýé ť á óíř í Í ě ě á ý úť í ě ří š ý Á Íí Íú á ě í é ří Áí í á č ř í á ě í íí á ří Íí éá ě á í řá ě í ě š ř ů ó í ě é č Ž É ě ě Ž ě č ú Ž Ý Ř ě

Více

ů ý é ď ž é ý Ž é é ř ř ž é ř ý Í ý ý ř ý š ý š š ň é Ý ň é ý Ž ř ř Ž é é ř ú é ú ý ýš é ř ú é ú ý ýš é é Ž ř Ž ý ů ý ř ý ů ý ř ů ýš ů ř ý ř š ř é ž ý é é ř ýš ý ů ž ž é ů ý Ž ý ř ů ú ž ý é é ř ýš ý ů

Více

Č í í ýúř í á íá ě ý á č ířá í é ž í š č á ě ť í é ž ř é ří Č í ť ž í Š č í á ž í ří ý č íří í é ě č á á É Ž Ý Ě Í ť č í á í ší ž ý ě í ý ě á ř í Ť é é Ž Ý ť řá Ý á í ř é áž ž ž éč á í č í é ž ří ž š á

Více

ř š ě é ě Í ě ř é ř ý Ť é ě ýš ř ý ř ý ě Í š ě š é ř š é ú é é š ě Š ě ě ý Ř Ý š Ž ý ý Ť š ů ř žě ý Á É é ž ý ě ý ý é ě ě ř ž ě ů ě ř ř é ž ú ž ě ř é é ě ě é ě ž é ž é ě é ú ž ó É Ž ý ů ě ž ú ž ýš ě é

Více

ú ž ó ř č Č Á š ř ř ř ž ř ž ř Ú č Š Ě ř č ř ř ž ů ř ř ů ž ř ř ů ř ž ž ř ř š ř ř ř ž č ž ř č úč ř š ó ž ř ř žš ž Ž ň ř č úč ž ř ř ř šť ž č ř ř Č Č É É ř č ř ř ž ř ř ř č Ý ž Ý ŘÁ ř ř ď č ř ř ď ř ř ž ž ř

Více

ž úř ř ě ř ý ž ř ř ě ř ň ř ý Č ř ý ž ěř ý ř ž ň ý ě ň ř ř ž ř ř ě ú ž ž ě ě š ř ů ý ě ě ž ž ě ě š ř ů ž ž ž ó ž Ž É Á ŘÍ ž ř ě ž ž ž ů ě ž É Á Ž ž ž ř š ě ř Ě Á ň ň ň ň Ý ř ě ř Ě ů ě ý ě ú Ň Ů Č Ž ůž ůž

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

á á ř ř Č ř áč ť á ř č á á á á á ý á á ř é ř č ý Š č á žá ý ů Č á ř á ů é ř ž č ě ř é ř á á é ř ř ú á ř é Ž ý ý á á ž á ř ě Č Ů á á ř ý ý é áš á ěř é á Ž áš é á ěř á áš á ř ž á á é ř á ě ě á č é á Š ě

Více

Ó Ě É Á Á Á Ě É É Ř Á Ú Í ř Ě Ž ř ž Ž ý Ž ř ň é ý ý Č é é ň ú ý ý Ž ř š é ř š é ý Ú é ů ý ú ý ý ý é ý ý ý ý é é š ř ů ř ů é é Ž ú ř ý ů Č é Ž ý é ý é é ý é šť Ž é š é Ž ý ý ř ů ž Š ý ý é ř ý ý ů Š ž é

Více

Ě ŠŤ Í Á Ě šť É é ěú š Ů š é ě š Š š Š é ě Ů ú é š ě ě ě ý Ů Ů é Ů é Š ě ě ě ě ě Šť š ě šť ě š ěú ě é ě é ý Ů ě š é ě Žý Ů š ě é ě ě š ů ý Ů é é é ě ě ěň ě é ě ě šť Č é šť ň š ě é ý é é šť ě ŠÍ Č ě é ě

Více

ě ý úř úř á š Ť Ú á Á Í Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í É Ř Á Ř ú ú š úě Ú ě á á á á ě ý ř á ě á ý á ú ř ě ý Úř úř úř ř š ý á Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř á á řá ě ě š ř ů á řá ú á á ú ě ř á žá ř é ú á é á ě ú ý ů ý

Více

Í Í É ř ě á é ď á á Č ě č úč ř ě é á ď Š Č Č Í ú ó É ť ě úě ě ý ř é ý á é ě é ó Žá óň Í á č ě ýá é ě á ě ý ď ú é š ě ý ý ů č é č á ě á ě é é č á é é ř š ž Ž Ž é á ě á ě ň é á č á ě é ý ů šť ř ň á š ě ý

Více

ť Á ř ř ó Č ř ě ů ě Ž ň Č Č ň Č ú ř é ž ž Č ú Č Č ř ě ř ž ř é ě Ř Ě ř é ú ě ť ě ž ů ť Á Ý Á Á ě ž ě ě ů ů ů Ů ř ů ř Č žň ř ů é ě é ř ž ž é ě ř é ž é ů ů ě ř ů ř ů ě ž Šř é ž é ř Ů é ř é ž ř Ú ě Ů ě ž ú

Více

Ú á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á á š ě á é á ú ý Úř á á ě ý á Úř ž á Č é á á ě ě š ř ů á ř š ř ž ý á áš ř ž á á á ě ě š ř ů ě š á ý š ě ý ě é ř á éž Ř á é é ě é á á á ě ů ž áž ě ú ý é á úř ý á š ě ě é é ř ř

Více

Í Ř Ý ť Ť ď Ý Ř Ť Ť Ť É Ť Š Ť Ť Á Ó Á ň Ě Ť Ů ť ť Ť Í ť Í É Ů Í Ó Ů Ů Ť Ď ď Š Ť ň Í Ť ř Ť Í ď Ť Ů Í Á Ů ť Ť Í Ó ň Ť Ť Ť Ý ň Í Ť Ť Í ř ú Ú Í Ý Ť Í Ý Í Ť ť Ú ť ť ť Í Š Í Í Š Š ť Í Š Š ť Ť Í Í Í Ť Á Ť Ť Í

Více

š š ň í ž š í ě íš ó ě í š š á ě Á š š š ď á ý áž č é ó ž ř í ř ř ó š ě Ž é á ř ž í ž ě ď ú ď š íš ř ř ě ří ý ď í ý č á ř ů ž ř ď č ú ý š ď č á ě í é á ř š č ž á š íš íš šíš š ěž ř č ř ř óš ď ď ý ý šč

Více

ě ě á á áš á á žá á ě ě é áí é ó ě Š žá ě ěí ě š ů á á Žá ě Š á ě ě š ů ě á ů áš á áš Ú áš á žá ú ě á ě ě ý á žá ě ě ž ů ů ž ž ť ý á ý á ú ě š ě ý ů ý é áš á žá ý é áš ú ů ú Ž ě éů ě ě ů Ž á á á ú ě Žá

Více

é ů ó á ří č Č é ů ó č á ěř Č í Á Ě í í í Ú í ý í í ř Š ř á á ý í ě Á Á Í Í Á Ř É Á ó á č í é Ů č Č á ř é á í í ř é á ří í í ě ů í ý í á ř á á č ž ěž Í Á Ě Á Í í ú í č ý í í ř Š á ěž ř ě č ž š ř í á í

Více

ý ří á í á í ší ř é č ě ř áš ě á í ů ý á á í ě í Č ň ý čř ů ú ď ř í í Í ď č í ě á ď ř ý ř ó ě á í é ó ť é É í í ť í í ř á ď í ří ř ě í á á ř ť Řý í í É í í ď ť í č í ň á ř ý í í á ř ř ří ě ř ý č ří á á

Více

Š Ě š ě ř ý Ř š ě é Ú ř é ě é š ě š ě ř ř ž ř š ě é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ž ěř é ě š š ř ý ů ž ěř é é ž ř ě é úř š ě š ě ž ř ř ě ý ř úř š ě Í ě é ř ž é š ě ě ů é ě ě ř Ž ř ř ů é ě é ž ř ř š ň š ě ý

Více

Ý Š ě č č č č ú Ž Š š č č ě úč Ž ě č ě ě š ů Úč Úč š ě Ž Ž Ž ě ě ů ě ě ě š č č č š š ž č š č ů č š ž ě ě ě Š ě ú č č ů č ě Ž ě ě č ě Ž ů ů ě č ě ž č č ě Ž ž ů ě ě č ů š ě ě Ž š ě ě ě ě č š č č č ě č ě

Více

ú ž ý Č Č ř č Č Á š ř ě ř ý ř ř ě ř Ž ř ž ř Ú Š Ě ř č ř ý ř ž ě ů ý ř ř ý ť Ž ý ř ř ý ů ř ž ř ě ř ě ýš ý ý ř ř Ž č Ž ý ř č ť č ř š ó ř ř žš ě Ž Ž ě ě ř ě č úč Ž ý ý ě ý ě ř ě ý ě ř ý ř š Ž ý č ř ý ř Č

Více