Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace"

Transkript

1 Pavel Bezděčka Vybrané myrmekologické publikace BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců a inventarizace jejich hnízd. Metodická příručka Akce Formica č.1. Příručka ochrany přírody, Prachatice, 31 pp. BEZDĚČKA P. 1983: Ochrana lesních mravenců. Vertebratologické zprávy, Brno, BEZDĚČKA P. 1983: O vyrušování a ničení lesních mravenců. Nika, Praha, 4: BEZDĚČKA P. 1983: Lesní mravenci na lokalitě Alfredka. Naší přírodou, Praha, 2: BEZDĚČKA P. 1983: Lesní mravenci v číslech. Naší přírodou, Praha, 9: 3 4. BEZDĚČKA P. 1983: Výzkum, ochrana a využití lesních mravenců v Evropě. Naší přírodou, Praha, 7: 7 8. BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 1. Postavení lesních mravenců v lesním společenstvu. Lesnická práce, Praha, 3: BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 2. Význam lesních mravenců. Lesnická práce, Praha, 4: BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 3. Biologie lesních mravenců. Lesnická práce, Praha, 5: BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 4. Hnízda lesních mravenců. Lesnická práce, Praha, 7: BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 5. Druhy lesních mravenců a jejich rozšíření. Lesnická práce, Praha, 9: BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 6. Ochrana lesních mravenců. Lesnická práce, Praha, 10: BEZDĚČKA P. 1984: K ochraně dalších druhů mravenců, 1.část. Nika, Praha, 6: BEZDĚČKA P. 1984: K ochraně dalších druhů mravenců, 2.část. Nika, Praha, 9: BEZDĚČKA P. 1985: Lesní mravenci. 7. Historie a současnost výzkumu lesních mravenců. Lesnická práce, Praha, 3: HRUŠKA J. & BEZDĚČKA P. 1985: Využití mravenců rodu Formica v integrované ochraně lesa. Sborník z mezinárodní konference Biologické a biotechnické metody ochrany lesa, Tábor,

2 BEZDĚČKA P. 1987: Mravenci. pp , In: Starý B. (ed.): Užitečný hmyz v ochraně lesa. SZN, Praha, 101 pp. BEZDĚČKA P. 1988: Ants.- pp , in Starý B. (ed.): Atlas of Insects Beneficial to Forest Trees, vol.2. Elsevier, Amsterdam, 100 pp. BEZDĚČKA P. 1989: Mravenci. pp In: Rybář P. (ed.): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Kruh, Hradec Králové, 326 pp. BEZDĚČKA P. & SKOUPÝ V. 1989a: Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) Vinařické hory. Muzeum a současnost, Roztoky, Muz.ser. natur., 3: BEZDĚČKA P. 1990: Ameisen. pp , In: Starý B. (ed.): Atlas nützlichen Forstinsekten. F. Enke Verlag, Stuttgart, 103 pp. BEZDĚČKA P. 1990: Epizootické houby rodu Aegeritella Bal.et Wis. (Hyphomycetales, Blastosoprae) na mravencích v Československu. Česká mykologie, Praha, 44, 3: BEZDĚČKA P. 1990: Nové nálezy gynandromorfních mravenců v ČSFR. Živa, Praha, 3: 123. BEZDĚČKA P. 1990: Ameisen. pp , In: Starý B. (ed.): Atlas nützlichen Forstinsekten. Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 103 pp. BEZDĚČKA P. 1991: Etika je když Zpravodaj západočes. pob. Čs. spol. ent., Series carabidologica, 1: 5 6. BEZDĚČKA P. 1992: Mravce. pp In.: P. Kuča (ed.): CHKO Biele a Bílé Karpaty. Ekológia, Bratislava, 380 pp. BEZDĚČKA P. 1993: Mravenci indikátor změn Mohelnské stepi. Veronica, Brno, 1: BEZDĚČKA P. 1995: Hymenoptera: Formicidae. pp In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 93 (1995), 406 pp. BEZDĚČKA P., LAUTERER P. & PRŮDEK P. 1995: Claviger longicornis Műller, 1818 (Coleoptera, Pselaphidae: Clavigerinae) confirmed occurence in Moravia (Czech Republic). Acta Muz. Scienc. Natur. Brno, 79, 1994 (95), 1 2: BEZDĚČKA P. 1996: První příspěvek k poznání mravenců jihovýchodní Moravy (Hymenoptera: Formicidae). Sborník Přírodov. klubu v Uh.Hradišti, 1: BEZDĚČKA P. 1996: Mravenci Slovenska (Hymenoptera: Formicidae). Entomofauna Carpathica, 8: BEZDĚČKA P. 1998: Otakar Fiala významný regionální myrmekolog. Sborník Přírodov.

3 klubu v Uh.Hradišti, 2: BEZDĚČKA P. 1998: Faunistické zprávy z Moravy 5 (Hymenoptera: Formicidae). Sborník Přírodov. klubu v Uh.Hradišti, 2: BEZDĚČKA P. 1998: Mravenci Přírodního parku Velký Kosíř. Přírodověd. studie Muzea Prostějovska 1., Prostějov, BEZDĚČKA P. 1999: Vývoj komplexu hnízd Formica lugubris Zett. v Jeseníkách. FORMICA, zprav. pro aplik. výzkum a ochranu les. mrav., Liberec, 2: BEZDĚČKA P. 1999: Parazitické houby na mravencích rodu Formica. FORMICA, zprav. pro aplik. výzkum a ochranu les. mrav., Liberec, 2: BEZDĚČKA P. 1999: Mravenci (Formicidae) Národního parku Podyjí. Thayensia, Znojmo, 2: BEZDĚČKA P. 1999: Mapování lesních mravenců výzva. Bílé Karpaty, Časopis moravskoslovenského pomezí, Veselí n.m., 3: 23. BEZDĚČKA P. 2000: Schránky měkkýšů jako příležitostné úkryty mravenců. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: BEZDĚČKA P. 2000: Naši mravenci rodu Formica. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P. 2000: Zpráva o mapování lesních mravenců v Bílých Karpatech. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P. 2000: Komplex mravenišť u Babolek. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P. 2000: Návrh změny právní ochrany mravenců rodu Formica. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P. 2000: Česká jména mravenců rodu Formica. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P. 2000: Evidence hnízd lesních mravenců. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P. 2000: Kolonie a komplexy hnízd lesních mravenců. FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: BEZDĚČKA P., KOČÁREK P. & ŠUHAJ J. 2000: Rozšíření cvrčíka Myrmecophila acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. Klapalekiana, Praha, 36: ŠUMPICH J., KŮRKA A., TAJOVSKÝ K., HLAVÁČ V., TOMAN A., BEZDĚČKA P., PIŽL V., DUCHÁČ V., DVOŘÁK I., ČECH L., DUDYCHA M. 2000: Výsledky zoologických průzkumů

4 v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věcí přír., 14: BEZDĚČKA P. 2001: Mravenec Formicoxenus nitidulus, nájemník lesních mravenců. Formica, zpravodaj pro aplikov. výzk. a ochr. les. mravenců, Liberec, 4: BEZDĚČKA P. 2001: Mravenčí hosté. Formica, zpravodaj pro aplikov. výzk. a ochr. les. mravenců, Liberec, 4: ŠEDIVÝ J. & BEZDĚČKA P. 2001: Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera) (Bibliography of Hymenoptera of the Czech Republic). Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 6, 81 pp. WERNER P. & BEZDĚČKA P. 2001: Seznam mravenců České republiky (Checklist of Ants of the Czech Republic). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 6: ŠEDIVÝ J. & BEZDĚČKA P. 2002: Doplněk Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: BEZDĚČKA P. 2003: Mravenec lužní, živý klenot jižní Moravy. National Geographic, 11: 71. BEZDĚČKA P. 2003: Mravenec lužní, živý klenot jižní Moravy. National Geographic, 11: 71. BEZDĚČKA P. 2004: Návrh kategorizace jednotlivých druhů mravenců ČR. Sborník ze semináře Myrmekologické dny 2004, Jihlava, 6 pp. BEZDĚČKA P. 2005: Mravenci Jeseníků (Hymenoptera: Formicidae). Campanula, sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky, Jeseník, pp. BEZDĚČKA P. 2005: Analýza recentních a historických aktivních opatření na ochranu blanokřídlého hmyzu v České republice. pp In: Kumstátová T., Nová P. & Marhoul P.: Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice. AOPK, Praha, 432 pp. BEZDĚČKA P. 2005: Formicoidea (Mravenci). pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of the threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.). AOPK ČR, Praha, 760 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Ochrana mravenců v České republice (Schutz der Ameisen in der Tschechischen Republic). Formica Nova, Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců, 10: 7 8. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Kraslicku. Příroda Kraslicka, I: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Schutz der Ameisen in der Tschechischen Republik. Přednáška + abstrakt. Mezinárodní odborné setkání na ochranu lesních mravenců v

5 Německu, České republice a v Polsku. Akademie für Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, září 2007, Hochschule Zittau-Görlitz., Zittau. Abstrakty. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Výzkum a ochrana mravenců Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris a Formica foreli (Hymenmoptera: Formicidae) (Die Erforschung und der Schutz der Ameisenvorkommen von Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris a Formica foreli (Hymenmoptera: Formicidae). Formica Nova, Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců, 10: 9 l0. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny (Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian-Moravian Highlands). Acta Rerum Naturalium, 3: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Forschung und Schutz der Ameisen Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris und Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae). Přednáška + abstrakt. Mezinárodní odborné setkání na ochranu lesních mravenců v Německu, České republice a v Polsku. Akademie für Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, září 2007, Hochschule Zittau-Görlitz., Zittau. Abstrakty. BEZDĚČKOVÁ K., BEZDĚČKA P. & SKOUMALOVÁ I. 2007: Postavení mravence rašelinného Formica picea (Nylander, 1846) (Hymenoptera: Formicidae) v rašelinných myrmekocenózách. Poster + abstrakt, 34. konference ČaSEtS, , Nitra (SK). Program a abstrakty: 48. BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci. pp In: Reiter A. (ed.): Přírodovědné zajímavosti Znojemska. Jihomoravské muzeum Znojmo, 199 pp. BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci Formicidae (Ants Formicidae). pp In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathians Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp. BEZDĚČKA P. 2008: Myrmekofauna přírodní rezervace Rovná hora a její změny (Hymenoptera: Formicidae). Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1 2: BEZDĚČKA P. 2008: Myrmekofauna přírodní památky Terasy a její změny (Hymenoptera: Formicidae). Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1 2: BEZDĚČKA P. 2008: Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny (Hymenoptera: Formicidae). Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1 2: BEZDĚČKA P. 2008: Mravenec Formica lugubris Zetterstedt, pp. 22. In.: Kučera A. et al. Horské smrčiny (Světem šumavské přírody). NP a CHKO Šumava, 26 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku. Bezděz, Vlastivědný sborník Českolipska 17: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. pp. 28. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds), Zoologické dny

6 České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference února 2008, 244 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica na území České republiky (The present state of populations of Coptoformica ants in the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 5: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: SOS Coptoformica. pp In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds), Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 4. stretnutie, zborník z konferencie, Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok, , 34 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí. pp In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds), Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 4. stretnutie, zborník z konferencie, Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok, , 34 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Otazníky kolem Formica picea Nylander, pp In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds), Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 4. stretnutie, zborník z konferencie, Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok, , 34 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci Českomoravské vrchoviny (The ants of the Bohemian-Moravian Highlands. Acta rerum Naturalium 5: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Hnízdění mravence rašelinného - Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). Poster + abstrakt, 35. konference ČaSEtS, , České Budějovice. Program a abstrakty: 45. DVOŘÁK L., BOGUSCH P., MALENOVSKÝ I., BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., HOLÝ K., LÍŠKA P., MACEK J., ROLLER L., ŘÍHA M., SMETANA V., STRAKA J. & ŠÍMA P. 2008: Hymenoptera of Hády Hill, near the city of Brno (Czech Republic), collected during the Third Czech-Slovak Hymenoptera meeting. Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae 93: BEZDĚČKA P. 2009: Historie výzkumu mravenců (Hymenoptera: Formicidae) v Jeseníkách. pp In: Dýma M. (ed.): IX. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2009, Sborník referátů z Přírodovědného semináře na téma Živá příroda na Jesenicku historie zoologických výzkumů, 96 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenec Formica lugubris v České republice. pp. 9. In: Holuša J. & Dvořák L. (eds): Sborník z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, Frýdek-Místek, června 2009, 20 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v ČR. pp In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference února pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mountain species of Formica ants in the Czech Republic. pp. 43. In: CEWiM 2009, Fraueninsel Chiemsee, Abstracts and Participants, 61 pp.

7 BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Vzpomínka na myrmekologa Karla Samšiňáka. (To the memory of myrmekologist Karel Samšiňák). Acta Rerum Naturalium 6: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 2. Mravenec podhorní Formica lugubris. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 2: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 3. Mravenec pastvinný Formica exsecta. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 3: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 4. Mravenec pařezový Formica truncorum. Přibyslavský čtvrtletník, 4: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: The first record of Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic (První nález Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) v České republice). Klapalekiana 45: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Problematické popisy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) publikované českými autory. pp. 11. In: Holuša J. & Dvořák L. (eds): Sborník z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, Frýdek-Místek, června 2009, 20 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v České republice. pp. 34. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference února 2009, 251 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Research and protection of the most endangered Formica species (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic. pp In: Book of abstracts, 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague 2009, 248 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Destription of ants (Hamenoptera: Formicidae) published by Czech myrmecologists. pp. 43. In: CEWiM 2009, Fraueninsel Chiemsee, Abstracts and Participants, 61 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Zemřel Zdeněk Šesták ( ) (Zdeněk Šesták died ( ). Acta Rerum Naturalium 6: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Pseudopolygynie u Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni, 26. november 2009 Bratislava, BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný (Formica picea) v Českém lese. Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 6: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Největší polykalická kolonie Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae) v České republice (The largest polycalic colony of Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium, 7: BEZDĚČKA P. 2010: Umbrella species of ants in floodplain forest and main management

8 measures for their biotopes. pp In. Machar I. (ed.): Biodeversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). Universita Palackého v Olomouci, 227 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: First record of Pyramica baudueri (Emery, 4875) (Hymenoptera: Formicidae) from Bulgaria. Myrmecological News 13: 1 2. [On-line earlier 2009] BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci (Ants in the collections of the Regional Museum in Olomouc). Acta Rerum Naturalium 8: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska (Ants in the collections of the Museum of Kroměřížska district). Acta Rerum Naturalium 8: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech 1 (Faunistic records from western Bohemia 1), Myrmica vandeli Bondroit, Západočeské entomologické listy, 1: 22. Online: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7 8: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Formica pressilabris v České republice. pp In: Bryja J. & Zasadil P. (eds): Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference února 2010, 277 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci (Formicidae) Bílých a Bielych Karpat (Ants (Formicidae) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). pp In: Trávníček D. & Šušovolá J. (eds): Západné Karpaty spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, VI Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: 150 let české myrmekologie se zvláštním zřetelem na faunistický výzkum ČR. Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, , Mikulov. In: DVOŘÁK L. & STRAKA J.(eds), 2010: Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov, června 2010: 1 2. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Ohrožené druhy mravenců rodu Formica Českomoravské vrchoviny. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 3 4. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Myrmekologická rezervace u Mohelna Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 4. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 6. Mravenec černolesklý Lasius fuliginosus. Přibyslavský čtvrtletník 2(2010): BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Orlického muzea v Chocni. Acta rerum naturalium 9: (v tisku)

9 BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách (The black bog ant (Formica picea) in Central Bohemia). Bohemia centralis, Praha, 30: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 5 mravenec luční Formica pratensis. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 1: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 7 mravenec žlutý Lasius flavus. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 3: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Je mravenec rašelinný glaciálním reliktem? pp In: Bryja J. & Zasadil P. (eds): Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference února 2010, 277 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Nízká úroveň vnitrodruhové agrese u mravence rašelinného Formica picea (Nylander, 1846). pp. 20. In: Kršková L. & Olexová L. (eds): 37. etologická konferencia Smolenice, November 2010 program a abstrakty, 96 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Stanovištní nároky mravence rašelinného Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). Přednáška + abstrakt, Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, , Mikulov. In: DVOŘÁK L. & STRAKA J.(eds), 2010: Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov, června 2010: 3. Bezděčková K. & Bezděčka P. 2010: Formica pressilabris (Hymenoptera: Formicidae) confirmed occurrence in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci jako bioindikátory. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 4. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenec rašelinný (Formica picea) na Českomoravské vrchovině. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 4. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Nové nálezy mravence rašelinného Formica picea na Českomoravské vrchovině (New findings of the black bog ant Formica picea in the Bohemian-Moravian Highlands (the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 9: (v tisku) MACEK J., STRAKA J., BOGUSCH P., DVOŘÁK L., BEZDĚČKA P., & TYRNER P. 2010: Blanokřídlí České republiky I., žahadloví. Academia Praha, 524 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. Přednáška + abstrakt, Zoologické dny 2011, , Praha. Sborník abstraktů z konference: 35. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Největší známé komplexy Formica rufa. Přednáška + abstrakt, Zoologické dny 2011, , Praha. Sborník abstraktů z konference: 36.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Klára Bezděčková (formerly Tichá) List of publications

Klára Bezděčková (formerly Tichá) List of publications Klára Bezděčková (formerly Tichá) List of publications TICHÁ K. 1992: Monogynie Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) u vzorku populací z ČSFR. Diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, 194.

Více

2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str.

2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str. Klára Bezděčková (dříve Tichá), seznam publikací k 31.12.2011 1992 TICHÁ K. 1992: Monogynie Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) u vzorku populací z ČSFR. Diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita,

Více

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2010

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2010 Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2010 BEZDĚČKA P. 1982a: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982b: Biologie lesních mravenců a

Více

2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str.

2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str. Klára Bezděčková (dříve Tichá), seznam publikací k 31.12.2012 1992 TICHÁ K. 1992: Monogynie Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) u vzorku populací z ČSFR. Diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita,

Více

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31. 12. 2012

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31. 12. 2012 Pavel Bezděčka seznam publikací k 31. 12. 2012 1982 BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců

Více

Pavel Bezděčka seznam publikací k

Pavel Bezděčka seznam publikací k Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2011 1982 BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců

Více

České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae)

České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Formica (2012) 14: 1 12 ISSN 1805-1219, formica.lesnimravenci.cz 1 České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera:

Více

Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách

Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách Bohemia centralis, Praha, 30: 115 120, 2010 Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách The black bog ant (Formica picea) in Central Bohemia Klára Bezděčková a Pavel Bezděčka Muzeum Vysočiny

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 5 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 5 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 7 2.2.1.

Více

Mravenci Českomoravské vrchoviny

Mravenci Českomoravské vrchoviny Acta rerum naturalium 5: 243 252, 2008 ISSN 1801-5972 Mravenci Českomoravské vrchoviny The ants of the Bohemian-Moravian Highlands KLÁRA BEZDĚČKOVÁ, PAVEL BEZDĚČKA Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám.

Více

SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA V NPR RANŠPURK A JEJICH FLUKTUACE

SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA V NPR RANŠPURK A JEJICH FLUKTUACE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 16 Číslo 2, 2005 SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA

Více

Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice

Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice Acta rerum naturalium 5: 253 258, 2008 ISSN 1801-5972 Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice The present state of populations of Coptoformica ants in the Czech Republic

Více

Skleněné pohárky z dutého skla ČTVRTLETNÍK MUZEA VYSOČINY JIHLAVA 6. ROČNÍK, ČÍSLO 1/2016

Skleněné pohárky z dutého skla ČTVRTLETNÍK MUZEA VYSOČINY JIHLAVA 6. ROČNÍK, ČÍSLO 1/2016 6. ROČNÍK, ČÍSLO 1/2016 ČTVRTLETNÍK MUZEA VYSOČINY JIHLAVA Jedná se o stříbřité číše se zlaceným vnitřkem Skleněné pohárky z dutého skla V letošní nákupní komisi Muzea Vysočiny v Jihlavě byl do sbírek

Více

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Acta rerum naturalium 3: 23 28, 2007 ISSN 1803-1587 Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae)

Více

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Západočeské entomologické listy (2012), 3: 44 48 ISSN 1804-3062 Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Libor Dvořák 1 & Pavel Bezděčka 2 1 Městské

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 4 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 4 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 6 2.2.1.

Více

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, p. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, p. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, p. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 6 2.1 Vědeckovýzkumná činnost 6 2.2 Tvorba a správa sbírkového fondu 12

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 3 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 5 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 5 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 6

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH. Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH. Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance of early post fire successional stages for bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata) Authors:

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku

Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 9. setkání sborník z konference CHKO Labské pískovce a Českolipsko 13. - 16. června 2013 HOLÝ K. et BLAŽEJ L. (eds), 2013: Blanokřídlí v českých zemích a na

Více

Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko

Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 577 582, 2006 Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran 1, Jarmila Kubíková

Více

Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese In memory of myrmekologist Petr Miles

Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese In memory of myrmekologist Petr Miles Formica ( 2011) 13: 1 5 ISSN 1805-1219, http://lesnimravenci.cz/ 1 Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese In memory of myrmekologist Petr Miles Pavel Bezděčka 1), Klára Bezděčková 1), Jakub Šimurda 2) 1)

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 6 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 6 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 8 2.2.1.

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 207-213 ISBN: 80-85031- 39-6 Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow

Více

Libor Dvořák, seznam publikací k

Libor Dvořák, seznam publikací k Libor Dvořák, seznam publikací k 31.12. 2011 DVOŘÁK L. 1996: Drobné zoologické zprávy. Arnika, 41: 8. DVOŘÁK L. 1996: Poznámka k hibernaci motýlů (Lepidoptera). Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích,

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník)

Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58: 243-249, 2009 Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník) Monika Mazalová, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka

Více

Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice

Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice Západočeské entomologické listy (2013), 4: 61 65 ISSN 1804-3062 Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice Stanislav Benedikt

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Houba Ascocalyx abietina v dotazech a odpovědích. Ing. Václav Nárovec, CSc. VÚLHM Výzkumná stanice Opočno

Houba Ascocalyx abietina v dotazech a odpovědích. Ing. Václav Nárovec, CSc. VÚLHM Výzkumná stanice Opočno Houba Ascocalyx abietina v dotazech a odpovědích Ing. Václav Nárovec, CSc. VÚLHM Výzkumná stanice Opočno Předkládaný příspěvek navazuje na předchozí sdělení (viz LP č. 6/2001), věnované okolnostem nálezu

Více

Distribution of Cerastium alsinifolium in the Czech Republic

Distribution of Cerastium alsinifolium in the Czech Republic Distribution of Cerastium alsinifolium in the Czech Republic Author of the map: Jiří Danihelka, Přemysl Tájek Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Cerastium

Více

WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION

WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE) OF EASTERN PART OF HUSTOPEČE BIOREGION Košulič O., Hula V. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bakalářská práce VLIV VEGETACE NA TEPLOTU A VLHKOST HNÍZD MRAVENCE Formica p o lyctena Vypracoval: Adam Véle

Více

Nedožité devadesátiny Ing. Stanislava Nenadála (1925 2008) (přírodovědec, pedagog, spisovatel, publicista)

Nedožité devadesátiny Ing. Stanislava Nenadála (1925 2008) (přírodovědec, pedagog, spisovatel, publicista) Acta rerum naturalium 18: 1 8, 2015 ISSN 2336-7113 (Online), ISSN 1801-5972 (Print) Nedožité devadesátiny Ing. Stanislava Nenadála (1925 2008) (přírodovědec, pedagog, spisovatel, publicista) JANA FUKSOVÁ

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2010

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2010 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2010 Název projektu: Monitoring flóry a vegetace vybraných lokalit východočeského regionu Specifikace řešitelského týmu: Odpovědný řešitel:

Více

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ Jan Čeřovský IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY Založena 1948 1200 členských organizací

Více

Monitoring na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc Vlastimil Kostkan, tamtéž

Monitoring na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc Vlastimil Kostkan, tamtéž Monitoring na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc Vlastimil Kostkan, tamtéž Cíl práce: Vytvořit přehled o ochranářsky zajímavém monitoringu na akademickém pracovišti Dílčí cíle: - Monitoring ohrožených biotopů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

A contribution to the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic

A contribution to the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic Silva Gabreta vol. 18 (2) p. 95 99 Vimperk, 2012 A contribution to the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic Pavel Pech Faculty of Science, University

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Stanislav Benedikt, seznam publikací k

Stanislav Benedikt, seznam publikací k Stanislav Benedikt, seznam publikací k 31.12.2010 BENEDIKT S. 1985a: Předběžná zpráva o střevlících (Coleoptera, Carabidae) slanisek z území ČSSR. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické

Více

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a:

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Publikované práce O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Stebel, A. & Plášek, V. (2001): Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part

Více

Disney 2014. www.deichmann.com. každý model. 699.-Kč. 1 711 775 1 711 776 vel. 31 36

Disney 2014. www.deichmann.com. každý model. 699.-Kč. 1 711 775 1 711 776 vel. 31 36 Disney 2014 www.deichmann.com 699.-Kč 1 711 775 1 711 776 vel. 31 36 Disney 2014 799.- 899.Kč Kč 1 530 765 vel. 31 38 1 500 711 vel. 31 36 1 530 764 vel. 31 38 Protože jsou zkrátka skvělé. 799.Kč 1 502

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s.

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Mgr. Tomáš Kopecký biologie, chemie, ekologie, entomologie Ing. Filip Pavel ekologie a entomologie lesa Projekty, průzkumy, zprávy z průzkumů

Více

Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: michaltkoc@gmail.com 2)

Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: michaltkoc@gmail.com 2) Published December 28, 2012 Klapalekiana, 48: 269 274, 2012 ISSN 1210-6100 New records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Slovakia Nové nálezy stlačenkovitých

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční doprava

Více

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Formicidae, Apinae, Vespinae, Polistinae) VKP Salátův kopec a okolí 2010 Klára & Pavel Bezděčkovi 1. Úvod Informace o sloţení společenstev

Více

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio)

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) v rámci aktivity: C Konkrétní ochranářské aktivity C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranek Daphne ČR Institut

Více

Vespoidea: Formicidae (mravencovití)

Vespoidea: Formicidae (mravencovití) ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 16.xi.2007 Supplementum 11, pp. 133-164 ISSN 0231-8571 Vespoidea: Formicidae (mravencovití) Petr WERNER 1) & Michal WIEZIK 2) 1) Gabinova 823, CZ-152

Více

Přidělená dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2010

Přidělená dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2010 Ústecký kraj Chomutov Společně proti kriminalitě 1328.1 49 000 Chomutov Bezpečné chování seniorů 1328.2 120 000 Celkem 169 000 Most Městský kamerový dohledový systém - INVESTICE 1339.1 600 000 Most Zvýšení

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

SOUČASNÉ POZNÁNÍ BIOLOGIE A EKOLOGIE LESNÍCH MRAVENCŮ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)

SOUČASNÉ POZNÁNÍ BIOLOGIE A EKOLOGIE LESNÍCH MRAVENCŮ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) Adam Véle, Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta,univerzita Palackého Olomouc; Jaroslav Holuša, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., pracoviště Frýdek-Místek

Více

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu. PP Pahorek u Vržanova

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu. PP Pahorek u Vržanova Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Formicidae, Apinae, Vespinae, Polistinae) PP Pahorek u Vržanova 2010 Klára & Pavel Bezděčkovi 1. Úvod Informace o sloţení společenstev

Více

Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko

Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 85 89, 2006 Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko Leeches (Hirudinea) of Kokořínsko Protected Landscape Area Vladimír Košel 1) a Luboš Beran 2) 1) Katedra zoológie, Prírodovedecká

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 384 971 930, fax.: +420 384 971 939 calla@calla.cz, http://www.calla.cz IČO: 62536761, DIČ: CZ 62536761 Biologický průzkum

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Protože teď je čas na nové trendy.

Protože teď je čas na nové trendy. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZ3-4LE9-7MEW-WLPS Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 5. 10. 2014. Minimální

Více

(Coleoptera: Curculionidae) V České Republice

(Coleoptera: Curculionidae) V České Republice THAYENSIA (ZNOJMO) 2015, 12: 139 144. ISSN 1212-3560 Nosatec Ceutorhynchus Moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) V České Republice Weevil Ceutorhynchus Moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) In The

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Populační ekologie, stanovištní nároky a generativní reprodukce kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR (Adenophora liliifolia,

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus milensis

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Průzkumy Vílanecké střelnice

Průzkumy Vílanecké střelnice Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Průzkumy Vílanecké střelnice Závěrečná zpráva projektu č. 131417 Foto: Jan Dvořák Jan Dvořák, Klára Bezděčková

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic

Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic Author of the map: Jiří Zázvorka Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution map of Tragus racemosus published

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 265 269, 2011 ISSN 1210-6100 FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Diptera: Chironomidae Hayesomyia tripunctata (Goetghebuer, 1922). Bohemia centr.:

Více

150 let české myrmekologie se zvláštním zřetelem na faunistický výzkum ČR

150 let české myrmekologie se zvláštním zřetelem na faunistický výzkum ČR 150 let české myrmekologie se zvláštním zřetelem na faunistický výzkum ČR PAVEL BEZDĚČKA & KLÁRA BEZDĚČKOVÁ Přírodovědné oddělení, Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 55, CZ-58601, Jihlava, e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz,

Více

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Author of the map: Jitka Štěpánková Map produced on: 12-05-2016 Database records used for producing the distribution map of Aposeris foetida published

Více

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 Chráněná území Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 3 úrovně globální evropská (EU) národní První chráněná území na světě: 4 území s horkými prameny v Arkansas/USA (1832): Hot Springs National Park Nejstarší

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator)

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Czech Republic today Alois Pavlíčko, Butterflies Conservation Society Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Cooperation with NGOs (SOM / BCS -

Více

Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy)

Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 199 203, 2015 ISBN 978-80-87266-23-6 Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy) Window gnats (Diptera: Anisopodidae)

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

Odborné články [2007/2008]: 3 32 (in English and Czech).

Odborné články [2007/2008]: 3 32 (in English and Czech). Odborné články 2009 - Mlejnek R., Ouhrabka V. & Růžička V. 2009: Poseidon the pseudokarst system in the sandstones of the Czech Republic: geomorphological structure and biogeographical importance. In Proceedings

Více