Ochrana osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobních údajů"

Transkript

1 Ochrana osobních údajů Vytisknout Uložit PDF Aktualizováno: 11 leden 2012 Klub tučňáků Disney (dále jen Klub tučňáků ) provozuje a předkládá uživatelům ve všech lokalitách společnost Disney Online Studios Canada Inc. (dříve známá jako Club Penguin Entertainment Inc.) se sídlem v Dickson Avenue v Kelowně, Britská Kolumbie, Kanada VIY 9X1. Tato Ochrana osobních údajů se týká informací získaných Klubem tučňáků. Naším cílem je poskytovat legraci, zábavu a bezpečné webové stránky všem lidem bez ohledu na jejich věk. Věnujeme se zabezpečení všech osobních údajů získaných na webové stránce Klubu tučňáků. Zajišťujeme, že naše ochrana osobních údajů a naše zacházení s informacemi odpovídá Zákonu Spojených států amerických o onlinové ochraně osobních údajů dětí, platné legislativě Evropské unie o ochraně údajů, kanadské federální a provinciální legislativě o ochraně osobních údajů, všem platným zákonům o ochraně osobních údajů a veškeré další příslušné legislativě. Abychom pomohli zajistit svým návštěvníkům nepřekonatelný onlinový zážitek, poskytujeme vám tuto Ochranu osobních údajů, kde se popisuje zacházení s informacemi používané v rámci webové stránky Klubu tučňáků (local.sandbox.www.clubpenguin.com) včetně toho, jak získáváme, používáme a zpřístupňujeme osobní údaje. 1. Informace, které získáváme Když se chce dítě registrovat, vyžadujeme souhlas rodiče. Jak je popsáno v této Ochraně osobních údajů, přímo od dětských uživatelů v průběhu procesu registrace získáváme tyto údaje: ovou adresu rodiče, název účtu dítěte a heslo dítěte. Když si dětský registrovaný člen Klubu tučňáků koupí placené členství, můžeme získat další osobní identifikovatelné údaje od rodiče člena. V té době je možné získat následující typy osobních údajů: celé jméno rodiče, ovou adresu a fakturační údaje kreditní karty (nebo jiného způsobu provádění plateb) včetně doručovací adresy. Webová stránka Klubu tučňáků nepodmiňuje účast dítěte v onlinové aktivitě tím, že musí poskytnout víc osobní údajů, než je pro tuto aktivitu nezbytně nutné. Webová stránka Klubu tučňáků vyžaduje k registraci dětského uživatele umožňující účast ve virtuálních světech, hraní her a prohlížení obsahu poskytnutí platné ové adresy rodiče. ovou adresu rodiče použijeme k tomu, abychom rodiči zaslali zprávu, která může být použita k aktivaci účtu Klubu tučňáků, abychom ho informovali o našem zacházení s osobními údaji a abychom mu poslali sdělení buďto o rodičovském a dětském Klubu tučňáků nebo o funkcích naší webové stránky včetně pravidelného zpravodaje Klubu tučňáků a také k dalším účelům popsaným v této Ochraně osobních údajů. Tato ová adresa je spárována se jménem uživatele účtu. Na základě předchozího souhlasu rodiče můžeme použít tuto ovou adresu také k zaslání reklamních sdělení pro rodiče, která se týkají Klubu tučňáků anebo produktů a služeb společností náležejících k Walt Disney Family of Companies. Rodič může kdykoli zrušit své povolení k zasílání reklamních sdělení, která se týkají Klubu tučňáků anebo společností náležejících k Walt Disney Family of Companies, a to tak, že bude kontaktovat zákaznickou podporu na adrese a může odhlásit zasílání reklamních ů Klubu tučňáků anebo společností náležejících k Walt Disney Family of Companies kliknutím na příslušný odkaz v těchto ech. Můžeme také požádat o jméno uživatele a ovou adresu v případě, že uživatel předkládá formulář prostřednictvím části webové stránky Klubu tučňáků nazvané Kontaktujte nás. ové adresy získáváme výhradně za účelem, abychom mohli přímo jednorázově odpovědět 1 / 5

2 na konkrétní dotaz. U některých našich onlinových aktivit, jako jsou např. ankety, průzkumy, hry nebo soutěže, můžeme požádat uživatele, aby nám poskytli údaje, které neumožňují osobní identifikaci. Jedná se např. o zemi trvalého bydliště nebo oblíbenou barvu uživatele. Svým uživatelům umožňujeme onlinové chatování prostřednictvím naší webové stránky, ale zde jsme učinili opatření, aby si uživatelé nemohli prostřednictvím této funkce sdělovat osobní údaje. Tato opatření zahrnují filtry a živé moderování. Nicméně, pokud používáte funkci chatování v rámci této webové stránky a prozradíte osobní identifikovatelné údaje, měli byste si být vědomi, že tyto informace mohou číst, sbírat a používat i další uživatelé. Rozhodně vám doporučujeme neodhalovat při chatování osobní údaje (jako je skutečné jméno, ová adresa, telefonní číslo atd.) uživatele nebo nějaké třetí strany. Nejsme odpovědni za osobně identifikovatelné údaje, které na základě vlastního rozhodnutí poskytnete prostřednictvím funkce chatování. Můžeme také nabídnout blogy nebo jiná veřejná fóra (definovaná v podmínkách používání, jimiž se řídí webová stránka (dále jen podmínky používání )) a další funkce, díky kterým nám můžete poskytnout své příspěvky (definované v podmínkách používání), ale i zde jsme učinili opatření, včetně živého moderování, aby si uživatelé nemohli prostřednictvím těchto veřejných fór sdělovat osobní údaje. Pokud používáte veřejné fórum na této webové stránce a prozradíte osobní identifikovatelné údaje, měli byste si být vědomi, že tyto informace mohou číst, sbírat a používat i další uživatelé. Nejsme odpovědni za osobně identifikovatelné údaje, které na základě vlastního rozhodnutí poskytnete prostřednictvím těchto veřejných fór. Kromě toho můžeme u návštěvníků naší stránky pasivně získávat určité neosobní identifikovatelné počítačové údaje, jako je používaný typ operačního systému počítače (např. Windows XP nebo Mac OS), IP adresa uživatele, webový prohlížeč (např. Firefox, Internet Explorer), jak často navštěvují hosté různé části našich stránek a informace o poskytovateli internetových služeb, což nám umožní udělat naše stránky zajímavější a užitečnější jak pro vás tak i za různými účely souvisejícími s naším podnikáním. Můžeme nebo jedna z našich smluvních stran může naším jménem získávat tyto neosobní identifikovatelné údaje prostřednictvím použitých softwarových technologií, jako jsou unikátní identifikátory nebo cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umísťujeme do prohlížečů počítačů návštěvníků, kvůli uložení jejich preferencí. Můžete chtít, aby vás počítač při každém poslání cookies varoval nebo je můžete úplně vypnout. Dá se to provést nastavením prohlížeče (jako Firefox nebo Internet Explorer). Uvědomte si prosím, že je většina prohlížečů automaticky nastavena tak, aby cookies akceptovaly. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se podívejte do nabídky nápovědy svého prohlížeče, jak správně změnit své cookies. Když cookies úplně vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, díky nimž je interakce s webovými stránkami plynulejší, a některé z našich služeb nemusí správně fungovat. Získáváme také finanční údaje uvedené v 5. části této Ochrany osobních údajů. Tyto finanční informace používáme při zpracování plateb Klubu tučňáků a za účelem zabránění podvodům. Finanční údaje, které zadáte při placení členství, nejsou ukládány Klubem tučňáků, ale uchovává je náš smluvní zpracovatel plateb, který jedná za nás, kvůli zpracování plateb Klubu tučňáků a za účelem zabránění podvodům. Pokud nám nejsou poskytnuty osobní informace, může dojít k tomu, že Klub tučňáků neschválí členství v Klubu tučňáků a nebude moci poskytnout přístup ke konkrétnímu obsahu a funkcím na webové stránce Klubu tučňáků nebo poskytnout případně požadované informace, produkty nebo služby. 2. Jak používáme, zpřístupňujeme a ukládáme získané osobní údaje Kromě účelů popsaných v 1. části můžeme aktivně získávat a používat ové adresy a jména uživatelů ke zjišťování, jak se stránka používá, také proto, abychom zajistili, že uživatelé dodržují 2 / 5

3 podmínky používání stránky. Navíc můžeme používat ovou adresu a jméno uživatele, abychom uživateli dočasně nebo trvale zakázali přístup na webovou stránku Klubu tučňáků, pokud uživatel porušuje zásady etického chování těchto stránek. ové adresy a jména uživatelů můžeme také používat, abychom rodičům umožnili kontrolovat osobní identifikovatelné údaje, které děti poskytly webové stránce Klubu tučňáků, a informovali je o takových záležitostech, jako je jakákoli změna Ochrany osobních údajů této stránky, ke které může v budoucnosti dojít. Tyto údaje můžeme také používat v souhrnné formě pro analýzu používání stránky nebo k nabídce produktů, programů nebo služeb. Údaje můžeme zpřístupnit v případech, kdy to požaduje zákon, například na základě soudního příkazu nebo předvolání nebo kdy je zpřístupňujeme zpracovatelům dat, kteří jednají za nás (poskytovatelům služeb nebo jiným společnostem skupiny, kteří poskytují podporu při provozování naší stránky a kteří nepoužívají nebo nezpřístupňují tyto údaje za žádným jiným účelem). V rozsahu povoleném zákonem můžeme také zpřístupnit osobní identifikovatelné údaje na základě požadavku úřadu prosazujícího zákon nebo jiného veřejného úřadu (včetně škol a služeb dětem) nebo pokud máme pocit, že toto zpřístupnění může zabránit navádění ke zločinu, usnadnit vyšetřování související s bezpečností veřejnosti nebo chránit bezpečnost dítěte používajícího naši webovou stránku, chránit zabezpečení nebo neporušenost naší webové stránky nebo nám umožní učinit předběžná opatření vůči vzniku závazku. Pokud prodáme celé nebo část našeho podnikání nebo prodáme či převedeme naše aktiva či se budeme jiným způsobem podílet na fúzi nebo na převodu podnikání, můžeme v rozsahu povoleném platným zákonem předat osobní identifikovatelné údaje třetí straně jako součást této transakce. 3. Získávání informací pro stránky třetích stran a sponzory Společnostem třetích stran neumožňujeme ucházet se o naše uživatele nebo jim zasílat reklamu. Naším záměrem je nedopustit, aby se v Klubu tučňáků objevoval jakýkoli druh přímé reklamy. 4. Zabezpečení Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Nastavili jsme příslušné fyzické, elektronické a řídící postupy, které zabezpečují a pomáhají zabránit neoprávněnému přístupu, zachovat bezpečnost údajů a správně používat informace získané online. Když zadáte citlivé údaje jako je číslo vaší kreditní karty nebo naši členskou přihlášku, zašifrujeme tyto údaje pomocí technologie SSL (secure socket layer). Působíme na celém světě a vaše osobní informace můžeme převádět jednotlivým společnostem náležejícím do skupiny společností Walt Disney Family of Companies nebo třetím stranám v lokalitách po celém světě za účely popsanými v této ochraně osobních údajů. Kromě toho se při používání nebo zpřístupnění osobních údajů přenášených z Evropské unie nebo Švýcarska do Spojených států řídíme Zásadami bezpečného přístavu tak, jak byly vysvětleny ministerstvem obchodu USA, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, přebíráme jiné prostředky podle příslušného práva Evropské unie k zajištění přiměřených bezpečnostních opatření, nebo si opatříme váš souhlas. Hlavní požadavky Zásad bezpečného přístavu rovněž uplatňujeme při přenosu osobních údajů z Austrálie. 5. Finanční údaje Jak je uvedeno v 1. části, jestliže se zaregistrované dítě rozhodne pro placené členství, budeme při placení požadovat celé jméno rodiče, ovou adresu a fakturační údaje kreditní karty včetně doručovací adresy. Tyto údaje nejsou ukládány Klubem tučňáků, ale uchovává je náš 3 / 5

4 smluvní zpracovatel plateb za účelem zpracování plateb Klubu tučňáků a za účelem zabránění podvodům. Tyto údaje jsou zabezpečeny přiměřeným způsobem a nebudou používány k jiným účelům. Navíc náš zpracovatel plateb souhlasil s tím, že zachová osobní a finanční údaje, které získal z webové stránky Klubu tučňáků, důvěrné, zabezpečené a neporušené a použije je pouze v našem zastoupení. Náš peněžní ústav je vázán všemi platnými zákony o ochraně soukromých údajů související s poskytováním finančních služeb. 6. Přístup k informacím, námitky proti získávání a zachovávání informací Pokud budete chtít získat přístup k osobním identifikovatelným údajům, které jsme získali od vás a vašeho dítěte online, opravit faktické chyby v těchto údajích, požádat o vymazání těchto údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje již nezískávali a nezachovávali, kontaktujte nás prosím způsobem, který je uveden v 7. části. Vymazání údajů může vést k uzavření účtu Klubu tučňáků anebo k ukončení členství. Nezapomeňte uvést svou ovou adresu a telefonní číslo, na němž vás můžeme zastihnout. Abychom chránili vaše soukromé údaje a soukromé údaje vašeho dítěte, učiníme přiměřené kroky vedoucí k ověření vaší totožnosti, dříve než vám umožníme přístup k osobním údajům, které jsme o vás a vašem dítěti získali a které uchováváme Změny znění této Ochrany osobních údajů Tuto Ochranu osobních údajů můžeme příležitostně změnit, abychom do ní zapracovali nové technologie, postupy v oboru, regulatorní požadavky nebo za jiným účelem. Upozorníme vás, jestliže dojde k materiálním změnám, a, pokud to vyžaduje příslušný platný zákon, vyžádáme si váš souhlas. 8. Kontaktujte nás Pokud máte dotazy nebo nám chcete poslat připomínky ohledně této Ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím s otázkami nebo připomínkami na adresu nebo nám pište na adresu: Club Penguin c/o Disney Online Studios Canada Inc. Péče o ochranu soukromých údajů Suite Dickson Ave. Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1 KANADA Můžete nám také zatelefonovat na číslo (USA a Kanada) nebo (Chcete-li nás zatelefonovat a není vám 18 let a více, musíte mít svolení rodiče nebo opatrovníka.) Buďte prosím ujištěni, že veškeré osobní údaje, které nám v rámci komunikace prostřednictvím výše uvedené ové a poštovní adresy a telefonního čísla poskytnete, nebudou použity pro posílání reklamních materiálů, pokud si je sami nevyžádáte. 9. Závěrečné upozornění rodičům Internet nabízí dětem celý svět příležitostí. Vaše rady a angažovanost jsou důležité a dětem pomáhají zajistit bezpečný a nepřekonatelný onlinový zážitek. Doporučujeme vám navštívit stránku GetNetWise.org a společně projít část nazvanou Bezpečnost dětí. Vaše úsilí vštípit 4 / 5

5 vašim dětem odpovědné zacházení s informacemi je pomůže nasměrovat na stránky odpovídající jejich věku a výrazně napomůže k tomu, že vaše děti získají z internetu pouze obohacující zážitky. 10. Datum nabytí platnosti Výše uvedená ochrana osobních údajů platí od 11 leden, 2012 a týká se i všech údajů, které Klub tučňáků získal před tímto datem. Vyhrazujeme si právo změnit ochranu osobních údajů dle svého vlastního uvážení. Uživatelé Klubu tučňáků budou o jakékoli takové změně informováni vyvěšením nové Ochrany osobních údajů na webové stránce Klubu tučňáků s jasně označeným datem platnosti této změny Ochrany osobních údajů. V souladu se zákonem nebude používat osobní identifikovatelné údaje způsoby, které se věcně liší od způsobů popsaných v této Ochraně osobních údajů, aniž bychom upozornili na takové zacházení a nezískali souhlas s jiným zacházením. Pokud provedeme věcné změny této Ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat zde, em nebo pomocí oznámení na naší domovské stránce. Klub tučňáků je uživatelem licence programu TRUSTe Children s Online Privacy Seal Program. Pokud se domníváte, že jsme neodpověděli na váš dotaz nebo že váš dotaz nebyl uspokojivě odpovězen, kontaktujte prosím TRUSTe na adrese /watchdog_complaint.php. 5 / 5

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů HANABOSO respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna

Více

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí

Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí Poslední aktualizace září 2011 Ve společnosti Hilton Worldwide se snažíme o poskytování mimořádných produktů, služeb a zážitků po celém světě.

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace.

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Ochrana dat 1. TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SOUSTŘEĎUJEME Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Informace osobní identifikace se vztahují k osobě např.

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP nebo ujednání ) definují a upravují smluvní vztah mezi stranami

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd.

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. 15.08.2015 Verze 1.22 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto podmínky (dále podmínky ) upravují používání her (jak je vymezeno níže) vaší osobou (dále

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více