číslo 7 8 červenec srpen liskovec.cz e mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 7 8 červenec srpen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana 8 a 9 Ze sportu strana 10 Křížovka strana 11 Dětský koutek strana 12 a 13 Občanská poradna strana 14 Byt či nebyt strana 20 Politické okénko Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? Když jsme loni přihlašovali obnovu parku nad ulicí Raisovou do celostátní soutěže o Park roku pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, bylo to vlastně tak trochu na zkoušku. Chtěli jsme si totiž otestovat, jak soutěž probíhá a jak v ní co nejlépe uspět. Naším trumfem v rukávu byl totiž jiný park pod ulicí Slunečnou a Plachty, který se v té době právě dokončoval. Nicméně obnova našeho historického lesoparku s rozhlednou i vodním prvkem porotu zaujala a získali jsme ocenění Cena děkana lednické zahradnické fakulty MZLU. Park pod Plachtami, jak jsme si jej postupně zvykli nazývat, má ovšem jednu výhodu. Zatímco rekonstrukcí parků se v České republice realizuje každoročně několik, založení nového parku v místě, které mělo být původně zastavěno paneláky, to už je docela výjimečné. Ani náš park se nerodil snadno. Je součástí většího území sportovně rekreačního areálu a asi málokdo si dnes pamatuje, jak místo před patnácti lety vypadalo. Po stavbě sídliště, kanálů a kolektoru zbyly zdevastované zahrádky, všude trčely ze země betony a dráty, v místě nynější BMX dráhy byla obrovská černá skládka. Územní plán z roku 1994 navrhoval mezi domy postavit velikou školu a kolem ulice Chironova i Plachty další paneláky. Mezi nimi se vinul uzoučký proužek zeleně s modrým oválkem vodním prvkem. Zlomem v uvažování, jak v tomto území postupovat dál, se stal plánovací workshop, který naše radnice uspořádala v roce Dvoudenní pracovní setkání, kterého se zúčastnilo téměř 80 dospělých a mnohem více dětí ze ZŠ Svážná, se jmenovalo Jak proměnit sídliště v domov a přineslo spoustu podnětných myšlenek. Jedna z nich se týkala právě území pod Slunečnou. Lidé si nepřáli další výstavbu, protože v našem hustě zastavěném sídlišti postrádali zeleň a bezpečné sportovní a rekreační zázemí pro děti. A tak jsme se do toho pustili: vznikla urbanistická studie, podle které postupujeme dodnes. Čtyři roky trvalo, než se podařilo změnit územní plán. Postupně byl terén modelován do tvaru fotbalového hřiště a basebalového hřiště a BMX dráhy. V roce 2005 pak byla vybudována páteřní síť mlatových cest, o rok později byl vyasfaltován 800 metrový okruh. V roce 2007 vzniklo hřiště s majákem a veřejné osvětlení. Poslední etapu park s jezírkem, jsme občanům představili Příroda je soběstačná. Démokritos z Abdér již v roce 2009, ale jeho samotná realizace proběhla až po roce Díky postupným krokům tady ovšem lidé mohli sportovat a rekreovat se dávno před dokončením všech plánů. V druhé polovině června byly do parku umístěny nové informační tabule, díky nimž se návštěvníci mohou seznámit s historií místa, kompozicí parku a poznat rostliny i dřeviny. Dozvědí se rovněž něco o koloběhu energie v přírodě, životě v jezírku a principu jeho napájení dešťovou vodou ze střech okolních domů. Na tabulích je i QR kód, přes který se mohou majitelé chytrých telefonů propojit na web a získat další podrobné informace o projektu. Zajímavostí parku je nejen jezírko s lávkou, ale také květnaté louky v jeho okolí. Jedná se o návrat k pestřejším bylinným porostům, které lépe než trávníky snášejí sucho, ale hlavně od května do září potěší oko návštěvníka krásnými pestrými květy. Inspirací pro toto řešení se stal ostrůvek vegetace, která samovolně vznikla (pokračování na str. 6)

2 LÍSKÁČEK 7 8/ ze života naší čtvrti Kameňáková brigáda & Den v Lesoparku Pod horú jatelinka, žala ju Katerinka. Žala žala nažala si, prišli na ňu dva juhási, neslo se za brzkého sobotního rána lesem na Kamenném vrchu. Podobné tematické písně pěli ku potěše vlastní i jiných krojovaní sekáči, kteří přišli 21. června v rámci tzv. Kameňákové brigády pomoci pokosit koniklecové louky v populární rezervaci. Tuto každoroční akci, jež se letos dočkala úctyhodného třicátého ročníku, pořádá ekologický spolek Rezekvítek, který o území dlouhodobě pečuje. Mezi účastníky, jichž dorazilo vzdor nekřesťanské hodině překvapivé množství, nechyběli ani někteří členové místního zastupitelstva včetně pana místostarosty Jana Privarčáka a paní starostky Jany Drápalové. Za doprovodu houslí i basy chopili se zájemci kos a hezky postaru jali se kosit. Na koho kosa nezbyla, hrabal, a za tři hodiny byl vymezený úsek hotov. Ještě zbylo dost času na bohatou snídani a přátelský rozhovor se starými i novými známými. Od deváté hodiny nastoupily ke slovu křovinořezy v rukou zaměstnanců Rezekvítku; hrábí se pro změnu zhostili členové různých přírodovědných a skautských oddílů s Rezekvítkem spřátelených, ale i několik nadšenců z řad veřejnosti. Často a ráda sem chodím na procházku, tak jsem chtěla pro tohle místo taky něco udělat, vysvětlila svou motivaci jedna z účastnic bydlící poblíž. Kolem třetí hodiny byla již díky nezištnému nadšení i mimořádnému nasazení všech přítomných z většiny území nežádoucí tráva odklizena a práci plynule vystřídala zábava. Začala totiž akce Den v Lesoparku, zábavné odpoledne pro děti i dospělé pořádané městskou částí. Na lesních terasách nad ulicí Raisovou rozbilo tábor hned několik organizací věnující se práci s dětmi: o. s. Ratolest, TOM Horolezčata, CVČ Lyska, MC Sedmikráska a Rezekvítek nachystaly pro děti rozličné aktivity a soutěže, během nichž mohli malí návštěvníci prověřit své schopnosti i bystrost svých smyslů. Na místě vznikl též velký plakát s mapou chráněného území, na nějž mohly děti nalepit své vzkazy Kameňáku. Jejich výčet dokázal, že vrch se těší velké popularitě i mezi těmi nejmenšími. Není divu, vždyť si jich tam denně chodí hrát desítky. Na počest třicátého výročí kosící brigády připravil Rezekvítek i malou výstavu fotografií z její bohaté historie, která ukázala, že bez pravidelné péče by toto území skutečně bylo dnes k nepoznání. Navečer program završil koncert bluegrassové kapely Benefit, během nějž si děti mohly na velkém ohni opéct vysoutěžené špekáčky, dospělí potěšit žaludek pro změnu pochutinami z přistaveného stánku a všichni společně si užít závěr vydařeného a produktivního dne. Za Rezekvítek Martin Vyhnal Poznámka redakce: Více fotografií z akce naleznete na facebookových stránkách Kultura Nový Lískovec. Ahoj Lískáčku, již desátým rokem bydlíme na Slunečné ve 12. patře a některé přírodní úkazy, které nám jsou nabízeny jako na dlani, jsou opravdu fantastické. 11. června, kdy jsme navečer očekávali tu předem všude zmiňovanou BOUŘKU, která se nakonec (jako ve většině případů) nedostavila, jsem seděla s telefonem na parapetu a fotila ty krásné bouřkové mraky, které zakrývaly oranžovou, zapadajícím sluncem prozářenou oblohu. Dokonce se mi podařil zachytit i blesk, který se v tmavých mracích opravdu vyjímal. Hned jsem věděla, že to musím poslat do Lískáčku, aby obyvatelé Nového Lískovce viděli, jak je krásné bydlet v této městské části. Co vše příroda v tomto koutu Brna nabízí a jak je krásné, když po celodenním pracovním a rodinném shonu si sednete se skleničkou vína na balkon a jen tak, bezmyšlenkovitě koukáte na tu nádheru. Zdraví Prokůpci :-)

3 3 LÍSKÁČEK 7 8/2014 informace z radnice ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO- -NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75A, BRNO POZOR změna v pálení listí a jiného suchého materiálu V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 21/2011 v platném znění kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně je na území Nového Lískovce povoleno spalování suchých rostlinných materiálů od do v pátek od 14 do 18 hodin Nesmí se spalovat plasty, pneumatiky, dehtová lepenka, papír, textil, ani další odpad z domácností a chovu drobného zvířectva. Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot. Veškeré odpady včetně odpadů ze zahrad je možné odevzdávat bezplatně na všech sběrných dvorech v městě Brně. V Novém Lískovci se sběrný dvůr nachází na ulici Oblá (při výjezdu na ulici Jihlavskou). Otevírací doba sběrného střediska je od úterý do soboty 9 13 a hodin. TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, e mail: redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do zářijového 21. srpna 2014, do říjnového 18. září Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Redakční rada místního zpravodaje Lískáček na svém červnovém zasedání schválila podmínky pro zveřejnění předvolební inzerce v zářijovém čísle pro komunální volby v MČ Nový Lískovec. Všechny subjekty, které kandidují do zastupitelstva místní části Nový Lískovec, mají nárok na zveřejnění svých předvolebních informací v rozsahu 1/4 černobílé strany zdarma. Inzerce většího rozsahu a inzerce barevná bude účtována dle zveřejněného ceníku pro uveřejňování reklamy - inzerce do místního zastupitelstva za cenu pro místní inzerenty, kdy uhradí inzerent rozdíl mezi běžnou cenou černobílé inzerce 1/4 strana A4 a cenou rozsáhlejší inzerce, v případě barevné inzerce hradí inzerent plnou cenu. Předvolební inzerce do brněnského zastupitelstva bude fakturována za cenu pro inzerenty, kteří nejsou z Nového Lískovce. Městská část ve spolupráci s Rezekvítkem bude v průběhu srpna zajišťovat ořezání keřů kolem plotu přírodní rezervace na ulici Travní tak, aby nedocházelo k prorůstání keřů plotem a přerůstání do cesty. Keře nebudou vykáceny, ale pouze vyřezány asi 1,5 metrů od plotu. Zásah je v souladu s plánem péče o přírodní rezervaci. Komu dobře aneb koho hájí někteří zastupitelé Ve středu se projednávala žádost nájemníků z domu Oblá 14 o zařazení do privatizace. Na pořad zastupitelstva se dostala v době, kdy v rámci předvolebního populismu obcházejí lidé ze sdružení ONL i jiné domy a přesvědčují nájemníky, jak je pro ně privatizace výhodná a že pro ně všechno zařídí. Protože jsme očekávali velký zájem občanů, připravili jsme víc židlí. Diskuse byla zajímavá a všem, kdo by ji chtěli celou sledovat, připomínám, že na webu městské části je dostupný zvukový záznam ze ZMČ. Ráda bych se přesto se s občany Nového Lískovce podělila o pár postřehů z tohoto jednání. Samotnou mne překvapilo, že mezi vystupujícími občany převažovali ti, kteří privatizaci nepodporují. Seniorka z Kamínek 27 se přišla hlavně ujistit, že se domy na Kamínkách privatizovat nebudou. Ona a další staří lidé se totiž obávají, že si jejich byty někdo koupí a oni o ně přijdou. Další seniorka se podivila, jak je možné, že když městská část domy na Kamínkách prodávat nechce, nějací lidé tam organizují schůze, na kterých už nabízejí úvěry na koupi bytů. V reakci na tato vystoupení mne zastupitel Dzurja vyzval, abych nepřipouštěla diskusi o jiných domech, když se projednává Oblá 14. Asi se mu to špatně poslouchalo. Když se pak jedna z přítomných občanek přihlásila o slovo podruhé, pro udělení slova nehlasoval. Většina jednání se ale nesla ve věcném duchu, zastupitelé vystoupili s názory i argumenty. Privatizace bytů je za současných městem nastavených, cenových podmínek, pro nájemníky skutečně výhodná a nikdo se nemůže divit, že o ni usilují. Ceny byly ale nastaveny v době, kdy regulované nájemné nestačilo na opravy zanedbaného bytového fondu. Prodat část bytů a peníze za prodej použít na opravy těch zbývajících, jak to udělalo Brno, byla logická a rozumná věc. I díky těmto penězům naši nájemníci bydlí v modernizovaných domech a šetří za teplo. Jenže prodávat takové domy za 40% obvyklé ceny je pro obec a její občany jednoznačně nevýhodné a na tom se shodla většina zastupitelů. Pro privatizaci domu Oblá 14 nakonec hlasovali pouze dva zastupitelé, pan Dzurja a pan Schmied, oba původně zvolení za ONL. Pan Schmied je nyní členem ČSSD. Když nehájí zájmy seniorů, kteří se privatizace obávají, ani zájmy ostatních občanů, kteří bydlí ve svém, je třeba se ptát, komu svým hlasováním prospěl. Nebo je to jenom náhoda, že někteří žadatelé o privatizaci budou na kandidátce ČSSD v podzimních komunálních volbách? Ing. Jana Drápalová Brno mění způsob třídění plastů Město Brno zavádí od letošního jara jednodušší systém třídění odpadů. Lidé mohou do žlutých a klecových kontejnerů nově vhazovat veškeré použité plastové obaly a nápojové kartony. Brněnský magistrát a společnost SAKO Brno, která ve městě zajišťuje svoz a druhotné zpracování odpadů, k této změně přistoupili jak na základě podnětů veřejnosti, tak z důvodu nových poptávek po dalších druzích vytříděných plastů ze strany zpracovatelů v jihomoravském regionu. Co přináší tato změna lidem v Brně? Nově je možné do žlutých a klecových nádob vhazovat veškeré plastové obaly. To znamená, že kromě PET lahví do těchto kontejnerů patří navíc igelitové tašky, sáčky a fólie, nebo třeba vymyté plastové kelímky od potravin a plastové nádoby od čisticích prostředků, pracích prášků a aviváží. Stejně jako doposud mohou lidé do žlutých nádob třídit také nápojové kartony. Přesný výčet najdou lidé na žlutých a oranžových samolepkách přímo na kontejnerech. Společnost SAKO Brno se na změny v třídění plastů připravovala již od začátku letošního roku. Ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil k tomu dodává: V těchto týdnech proběhne rozsáhlá komunikační kampaň, která bude veřejnost o změnách v třídění plastů informovat. Nejpodrobnější informace o třídění odpadů a jeho využití v Brně najdou lidé například na našich internetových stránkách nebo na letácích, které budou od června k dispozici na všech pobočkách magistrátu a na úřadech brněnských místních částí. Jak správně třídit odpady v Brně V Brně najdete téměř kontejnerů na plasty a nápojové kartony. Vhazovat do nich můžete: PET lahve a plastové nádoby, sáčky, tašky a fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od nápojů a potravin, další obaly znázorněné na žlutých a oranžových samolepkách na kontejnerech. Kontakt na společnost SAKO Brno, a. s. Ing. Jana Švestková, tisková mluvčí SAKO Brno, a. s. tel.:

4 LÍSKÁČEK 7 8/ informace z radnice Vyjádření předsedy FV Vážení spoluobčané Nového Lískovce, dovolte mi, abych vám v úvodu popřál hodně odpočinku, který jste si jistě přáli před plánovanou dovolenou v letních měsících a zároveň mě omluvte za tento článek. K jeho napsání jsem byl donucen situací, která provází konání Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec, a to zejména ze strany zastupitele pana Dzurji. Nejsem člověk, který má ve zvyku psát články a vyzdvihovat svoji práci pro Nový Lískovec. Snažil jsem se svojí prací jako člen Zastupitelstva, předseda finančního výboru či člen Rady MČ spolupodílet na zlepšování života všech občanů Nového Lískovce. Nyní se však vyjádřit musím. Je pravda, že ne vždy se mi všechno líbilo a se vším jsem byl spokojený. Z toho je zřejmé, že jsme se také dostali s koaličními partnery občas do sporů. Musím však podotknout, že se jednalo o věcné spory, které jsme si civilizovaně vyříkali. Často i paní starostka či další koaliční partneři uznali naše argumenty, domluvili jsme se na rozumných kompromisech, které pak byly ve prospěch Nového Lískovce. Ovšem konfrontační tón, který zvolil výše uvedený zastupitel, přesáhl únosnou míru. Jeho časté, pokud nechci přímo říci lži, tak polopravdy a demagogické argumenty nebo účelově vyjímané věty, které pronáší na ZMČ, ať již úmyslně nebo z titulu neznalosti dalších souvislostí, mne donutily k tomuto článku. Kdo má zájem a silnou náturu, nechť si poslechne zvukový záznam Zastupitelstva MČ. Píši zejména proto, že očekávám jeho útok na svou práci v ZMČ, jelikož jsem veřejně odmítl písemně odpovědět na jeho dotaz, jaký ekonomický přínos měl Finanční výbor ZMČ Brno-Nový Lískovec na hospodaření MČ. Mohl jsem sice napsat, že FV schválil převedení rozpočtových prostředků např. na zateplení mateřských škol, na regeneraci obecních domů, volných zdrojů na příslušné terminované vklady a ušetřil tolik a tolik peněz. Případně, že jsme schválili projekt, který nám pomůže zvýšit úroveň života občanů Nového Lískovce, který má nárok na dotace z EÚ a díky této dotaci, kterou jsme obdrželi, jsme nespotřebovali tolik zdrojů z našeho rozpočtu. Ale bylo by to korektní vůči Výboru pro rozvoj MČ nebo příslušným odborům úřadu MČ Brno-Nový Lískovec, které se také na tom podílely? Sám si odpovím: ne. Navíc je nutné také podotknout, že FV MČ je vedle kontrolního výboru výborem, který je podle zákona o obcích každé zastupitelstvo povinno zřídit bez ohledu na to, jestli má pro obec nějaký finanční přínos. (To však není případ našeho finančního výboru.) Na základě tohoto zdůvodnění jsem upozornil pana zastupitele, že nejsem jeho zaměstnancem, aby mne úkoloval. Finanční výbor je zřízený zastupitelstvem a tomu je podřízen, a pokud požaduje nějaké informace, které si mimochodem může sám v rámci své funkce zastupitele opatřit na úřadu, tak ať navrhne usnesení, kterým mne Zastupitelstvo MČ Brno- -Nový Lískovec uloží tuto zprávu zpracovat. Nic takového však nenavrhl a sepsal na cár papíru svou dedukci, že FV pro MČ nic nepřinesl. Také je úsměvné, že jsme zároveň dostali dopis od výboru sdružení Občanů Nového Lískovce, díky kterým byl zvolen do Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec, že se od tohoto člena a jeho způsobu chování a jednání distancují. Ještě jednou se spoluobčanům omlouvám za článek, který jsem byl svým způsoben donucený napsat a slibuji, že to bylo moje poslední vyjádření k osobě zastupitele Dzurji. Ing. Libor Benátský, člen RADY MČ Brno-Nový Lískovec za ODS Tým Nového Lískovce získal 3. místo na Mistrovství Brna v petanque I letos se naše městská část zúčastnila Mistrovství Brna v petanque, které se konalo v neděli 15. června v Řečkovicích. Obsadili jsme všechny kategorie, tým radnice, muži, ženy i junioři. Nejúspěšnější z nás byli junioři, tým ve složení Štefan Mračna, Jan Šmerda, Radek Šmerda ve své kategorii zvítězil, ženy obsadily druhé místo, týmy mužů a radnice vybojovaly ve velké a kvalitní konkurenci místa čtvrtá. Celkově jsme získali bronzovou příčku, takže tým Nového Lískovce rozhodně ostudu naší městské části neudělal. Všem reprezentantům městské části děkuji a doufám, že je výsledek povzbudí k dalšímu pravidelnému tréninku. Příběh skály, dějství první V neděli 22. června se konala první ze sérií akcí na podporu zachování krásného místa uprostřed sídliště. Návštěvníci se mohli zúčastnit jednak botanické exkurze vedené Ing. Jaroslavem Záhorou z Mendlovy univerzity a také mohli navštívit bývalou výměníkovou stanici, která již roky neslouží svému účelu. Lidí měli také možnost podepsat petici za změnu územního plánu, aby zde nemohla v budoucnu vyrůst komerční vybavenost a celá lokalita tak mohl nadále sloužit lidem k rekreaci a potěšení. Kdo se zúčastnil, nelitoval. Na skále totiž roste úžasné společenství rostlin, které se přizpůsobily suchu a chudé půdě. Našimi favority se staly třešeň mahalebka, která svými kořeny dokáže vytáhnout vodu z velké hloubky a i v největších vedrech je krásně zelená a ochlazuje a zvlhčuje vzduch na sídlišti, proto jí odpustíme, že malé třešinky padají a intenzivně barví chodník. Druhým favoritem je nenápadná kytička šedivka šedá, skromná a otužilá, která zde také roste. Na webu městské části najdete podrobnosti o celé akci i o rostlinách a stromech na naší skále. Zároveň vás zveme na další dějství příběhu skály, které se bude konat v sobotu 30. srpna. Pozvánka je v tomto čísle. Ing. Záhora se starostkou Ing. Janou Drápalovou u šedivky šedé Úprava přechodu pro chodce a zastávky na ulici Lesní V červenci, ještě před uzavřením Pisáreckého tunelu by měla proběhnout dlouho očekávaná úprava přechodu u zastávky Lesní, rozšířením chodníku na straně do Lískovce se zamezí předjíždění stojícího trolejbusu a tím se sníží riziko pro chodce na přechodu, že je řidič, přejíždějící nezákonně přes zebru přehlédne a srazí. Zároveň zastupitelstvo MČ schválilo rozpočtové opatření a umístění přístřešku na zastávce. Ing. Jana Drápalová Jana Drápalová, autor fotky Josef Ptáček Letní noc v rytmu Karibiku Vyhlídková terasa hotelu Myslivna od 17 hod. Přijďte si společně s kamarády užít horkou letní noc plnou karibských rytmů v podání DJ CHABIHO. Těšit se můžete na míchané nápoje, ohnivou barmanskou show, grilované speciality, dobroty z naší udírny a vystoupení travesti show skupiny FRYNA GIRLS. Vstup je zdarma! Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, e mail: tel.:

5 5 LÍSKÁČEK 7 8/2014 informace z radnice Kolektivní systém ASEKOL uděluje: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 Úřad městské části Brno-Nový Lískovec Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 1 934,35 kg elektrozařízení konkrétně 0 kusů televizí + 0 kusů PC monitorů tj. 0,00 kg, dále 1 934,35 kg ostatních drobných elektrozařízení. Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí: Úřad městské části Brno-Nový Lískovec TV Monitory Ostatní EEZ Celkem Množství sebraných za rok ks 0 ks 1 934,35 kg 1 934,35 kg Úspora elektrická energie (MWh) 0,00 0,00 46,91 46,91 Úspora ropy (l) 0,00 0, , ,50 Úspora primárních surovin (t) 0,00 0,00 0,87 0,87 Úspora vody (m 3 ) 0,00 0,00 179,12 179,12 Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 0,00 0,00 37,14 37,14 Snížení produkce skleníkových plynů (t CO 2 ekv) 0,00 0,00 8,63 8,63 Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru: jednoho kusu televize (resp. monitoru) dojde k úspoře 794 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí. jednoho kusu notebooku se vyprodukuje o 91,5 kg méně nebezpečných odpadů. Stejné množství nebezpečného odpadu za rok vyprodukuje 22 domácností. jednoho kilogramu drobného elektra nedojde k vypuštění více než čtyř kilogramů emisí oxidu uhličitého (4,46 kg CO 2 ekv.). Recyklace tak významně přispívá k čistotě ovzduší. sta kusů mobilních telefonů je uspořeno 475 kwh. Stejné množství elektrické energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě téměř celý rok (11 měsíců a 12 dní). Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 1 934,35 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 1 934,35 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 46,91 MWh elektřiny, 3 332,50 litrů ropy, 179,12 m 3 vody a 0,87 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 8,63 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 37,14 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Za společnost ASEKOL, s. r. o., s pozdravem a úctou Mgr. Jan Vrba, jednatel Právě probíhá 2. fáze projektu: Rodiče, zmapujme dětem Česko Termín: Pojďme se aktivně zapojit a zmapovat pro rodiny s dětmi právě naše okolí. Máte nějaký zajímavý tip na dětské hřiště, restauraci, ubytování, lékařskou ordinaci nebo jakékoli jiné zařízení s dětským koutkem? Zadejte jej na portál ekoutky.cz. Možná, že s dětmi chodíte obdivovat sousední řezbářovu zahrádku? I tento tip můžete na portál zadat do sekce Rady a tipy rodičů. Navštěvujete s dětmi zařízení přátelská k dětem, ale všechna jste již v databázi našli? Nevadí, udělte komentář k čistotě a kvalitě vybavení dětského koutku nebo ke způsobu, jakým se zaměstnanci chovají k dětem. Staňte se součástí portálu ekoutky.cz a získejte hodnotné odměny. Již po zadání jediného záznamu získáte certifikát a zůstanete zveřejněni v sekci Podíleli se. Navíc získáte slevu na kvalitní přírodní a bio kosmetiku (i dětskou), ale hlavně obdržíte internetovou knížku Jak naučit dítě bruslit, vypracovanou dle instrukcí bývalého pražského hokejového trenéra. Ti nejaktivnější rodiče mohou ještě navíc získat mnoho dalších zajímavých odměn. Podrobné informace naleznete na a pokud chcete tuto akci podpořit ve své provozovně nebo vyvěsit na nástěnku v ZŠ / MŠ, můžete si stáhnout leták: Zadávat záznamy o baby-friendly zařízeních můžete také během léta. Záznamy zadané po se budou započítávat do 2. fáze projektu s novými odměnami. Zapojte se! Mějte také ten krásný hřejivý pocit, že jste pomohli vytvořit jedinečnou databázi a ulehčit tak sobě i ostatním rodičům hledání vhodného zázemí pro trávení času s dětmi. Nápad byl můj, ale realizace je naše společná. Děkuji. Hana Lacyková portál ekoutky.cz ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.:

6 LÍSKÁČEK 7 8/ téma měsíce Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? (dokončení ze str. 1) v místě dnešního jezírka. Jeho část zůstala při budování parku záměrně ponechána. Barevné společenstvo rostlin navíc doprovází i pestré společenstvo živočichů od motýlů, brouků a jiných bezobratlých přes různé ptačí druhy až po některé savce. Co roste na Kamenném vrchu a proč? Jak již název sídliště Kamenný Vrch napovídá, jde o suchý kopec s kamenitým podkladem. Pro výsadbu v těchto podmínkách byly vybrány odolné a především suchovzdorné dřeviny. Najdete zde druhy různého geografického původu, celkový přírodně působící charakter parku je však dodržen z výsadeb byly vyloučeny všechny nápadně atypické zahradní formy. Z dob zahrádkářských kolonií zůstalo na území parku kromě ořešáků i několik smrků a skupina vzrostlých borovic. Ty byly doplněny nejvíce suchovzdornými druhy jehličnanů borovicí černou a smrkem omorikou. Po obvodu parku jsou nepravidelně rozmístěny různě velké skupiny keřů, jejichž společnou vlastností jsou barevné plody a jejich dekorativní efekt se projevuje především v podzimních měsících, ale plody jsou zároveň i potravou pro ptactvo. Co je trnité či plstnaté, je zároveň nejvíce suchovzdorné. Všimněte si, jak se dřevinným druhům s těmito vlastnostmi v parku daří. Krásné přírůstky mají trnité hlohyně a ještě lépe se daří šedoplstnatým rakytníkům. Jedním z hlavních principů přírodně-krajinářského stylu, tzv. anglických parků, je vazba parku s okolní krajinou. Park pod Plachtami se otevírá do krajiny a propojuje prvky parkové úpravy s prvky krajinnými. Natočení altánku směruje pohled návštěvníků přes jezírko, které je kompozičním těžištěm celého parku, na věž kostela v Troubsku. Lávka přes jezírko je umístěna ve směru přirozené pěší trasy, na které leží i schodišťová cesta z ulice Plachty. Zalomení lávky a způsob kladení prken nutí procházejícího zpomalit chůzi a sledovat, co se kolem něj děje. Stejnou funkci má i štěrk na přístupové cestě. Znamená: teď postupujte pomalu a dívejte se kolem sebe! Tento princip je často využívaný v čínském a japonském zahradním umění. V klidném zákoutí s výhledem se nachází kruhové odpočívadlo. Dětská hřiště jsou umístěna do pobytové části parku v dostatečné vzdálenosti od přírodní zóny i obytných domů a k jejich odhlučnění přispívají i keřové skupiny. Na jižní straně pak sousedí s parkem areál sportovišť. Jezírko jako přírodní biotop Vodní nádrž je napájena srážkami jímanými ze střech panelových domů na ulici Slunečná. Podzemní přívodní potrubí křižuje těleso kolektoru a poté přechází v otevřené koryto ústící do jezírka. Výstavba jezírka je pilotním projektem pro využívání dešťových srážek. Přestože je srážková voda jako užitková velmi čistá, většinou mizí přímo v kanále. Objekt jezírka umožňuje tuto vodu ze střech panelových domů využít pro přírodní biotop, přispívá tím ke zkvalitnění mikroklimatu místa a napomáhá snižovat jednorázové nápory na kanalizaci. Při stálé provozní hladině činí objem zadržované vody 630 m 3, během přívalových srážek může dosáhnout až 890 m 3. Zadržená voda v nádrži se pak postupně uvolňuje do srážkové kanalizace. V případě nedostatku vody lze hladinu potřebnou pro správné fungování přírodního biotopu doplnit z hlubokého vrtu poblíž nádrže. Vodní nádrž v Parku pod Plachtami tak využívá principů přirozených ekosystémů. Zdrojem vody jsou dešťové srážky jímané ze střech panelových domů, voda je navíc při vtoku do nádrže filtrovaná přes průceznou hrázku. Nečistí ji technické zařízení, ale kořeny rostlin, které byly vysázeny do pobřežní zóny, na vodní hladinu i do vody. Časem se rozrostou a vytvoří hustou vegetaci. Rostliny odnímají z vody živiny vyprodukované organismy a využívají je na stavbu vlastního těla. K bezobratlým živočichům pravděpodobně časem přibudou i někteří obojživelníci. Pokud bude v jezírku život, nehrozí invaze komárů, kterých se lidé v blízkosti vodních nádrží obávají. Hned první léto po založení jezírka se za cizího přispění objevily ve vodě střevličky východní. Jde o rychle se množící druh ryb zavlečený do našich zemí z jihovýchodní Asie. Aby se zabránilo jejich přemnožení, byli do nádrže dosazeni jejich predátoři candáti a štiky. Skutečným problémem pro jezírko jsou však kaprovité ryby, které rozrývají písčité dno a likvidují ostatní drobné živočichy. Proto je voda, i když je čistá, většinou zakalená. Právě o redukci těchto drobných kaprovitých rybek by se měly postarat vysazené štiky. Ještě mnohem víc informací se dozvíte při osobní návštěvě parku. 24. června ho navštívila také soutěžní porota složená z odborníků. V extrémním suchu sice trávníky nevypadaly nic moc, kousek nepokosené květnaté louky však byl nádherný. I nově zasazené stromy na svou budoucí nádheru teprve čekají. Náš park už nyní potřebuje hlavně čas, pravidelnou údržbu a ohleduplnost návštěvníků. V září se dozvíme, zda porotu zaujal natolik, že ho ocení některou z hlavních cen. Jana Drápalová

7 7 LÍSKÁČEK 7 8/2014 aktuálně Setkání s jubilanty Dne 19. června proběhlo pod taktovkou Komise pro kulturu RMČ na radnici městské části Brno-Nový Lískovec slavnostní setkání představitelů obce, tedy paní starostky Jany Drápalové a pana místostarosty Jana Privarčáka s jubilujícími občany městské části. Jako první gratulanti v program vystoupily děti z mateřské školky Vážka pod vedením paní ředitelky Bc. Yvony Šebestové a paní zástupkyně Hany Novákové. Děti předvedly všem přítomným velice pěkně připravený program. Poté následovala osobní gratulace od paní starostky a pana místostarosty. Jubilanti obdrželi bonboniéru a kytičku. A pak už následovala neformální diskuse o rozvoji a dění v městské části. Pohled seniorů na dění v obci je pro mne vždy velmi inspirativní. Součástí slavnostního odpoledne bylo rovněž vyhlášení soutěže Namaluj si pohádku, jenž navázala na již proběhnuvší Den dětí. Vítěznými malíři byli: Daniela Kurcová 7 let, Tadeáš Hladký 6 let, Leontýna Hladká 4 roky a Nela Musilová 10 let. Děti obdržely z rukou paní starostky a pana místostarosty věcné ceny a diplomy. V tento slavnostní den oslavili svá jubilea následující občané městské části: Brabcová Marie 92 let, Ing. Heinrich Jaroslav 90 let, Zimola Stanislav 87 let, Brunclíková Věra 86 let, Klímová Anna 86 let, Kratochvíl Otakar 85 let, Drkalová Marie 80 let, Jochová Ludmila 80 let, Zimolová Libuše 80 let, RNDr. Procházka Josef 75 let, Růžičková Anna 75 let, Souček Antonín 75 let, Beneš Pavel 70 let, Benešová Ivana 70 let, Bernard Josef 70 let, Pešáková Ludmila 70 let, Šťastná Marta 70 let, Mgr. Tylčová Libuše 70 let, Tylč Pavel 70 let, Kučerová Zdenka 70 let. Všem jubilantům ještě jednou za celou městskou část moc blahopřejeme!!! Za Komisi pro kulturu Jan Privarčák, foto: Josef Schmied STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel

8 LÍSKÁČEK 7 8/ ze sportu Ohlédnutí za jarním turnajem ve stolním tenisu Mistryně světa na návštěvě ve škole Na ZŠ Svážná bývá tradičně připomínáno, že existuje sport a že existují lidé, kteří se v něm umí prosadit. Proto jsme rádi uvítali milou návštěvu Boxeři ukončili sezonu O víkendu 26. a 27. dubna 2014 proběhl za podpory městské části Nový Lískovec turnaj ve stolním tenisu s tradičním označením Memoriál Františka Pospíšila, který pořádala Komise pro mládež a sport MČ Nový Lískovec ve spolupráci s naším klubem. Podle zavedeného schématu byla v herně na Oblé 52 první část sobotního programu věnována turnajům mládeže; odpoledne se utkali hráči zaregistrovaní v České asociaci stolního tenisu nebo na soupiskách dlouhodobých brněnských rekreačních soutěží. V neděli pak proběhl turnaj žen a neregistrovaných mužů, kterých se jako vždy mohla zúčastnit veřejnost. Díky dostatečnému počtu přítomných dvojic jsme nevynechali ani následný závěrečný turnaj smíšených čtyřher. Právě tzv. mixy ovládl pár, který s koncem letošní sezony končí v žákovské kategorii, turnaj žen zase nejlépe zvládla jeho nejmladší účastnice. Nejvyrovnanější finálový zápas s dramatickým obratem z průběžného stavu 1:2 až na konečných 3:2 bylo tentokrát možné zhlédnout v kategorii registrovaných mužů. Všech 53 zúčastněných bojovalo o co nejdelší setrvání v turnaji, a tak byli po zásluze odměněni alespoň něčím drobnějším na chuť; ti nejlepší si pak domů mohli odnést i pohár a věcné ceny. Každý z hráčů měl zároveň možnost v průběhu využít připraveného občerstvení. 1. liga Odloženým desátým kolem byla uzavřena 1. liga v němž hostoval BC Dynamo Nový Lískovec-Svitavy v utkání s SKB KO Brno a odešel poražen výsledkem 4:12. Z jednotlivých výsledků: ve váze do 56 kg zvítězil Rustem Shalikshanov WP nad Martinem Polákem, do 60 kg neměli domácí soupeře, do 64 kg prohrál Patrik Gábor s domácím Polákem WP stejně jako Michal Kolář s Veselým rovněž WP, pro váhu do 75 kg neměli domácí soupeře, do 81 kg zvítězil Jan Hlavsa nad Mazálkem WP, do 91 kg prohrál Marek Koukal s Kuběnou TKO a nad 91 kg prohrál Lukáš Zapletal s Kocsisem WP. Oblastní soutěž Před posledním kolem Jihomoravské oblastní soutěže, které se koná si vedou dobře v kategorii školní mládeže a v kategorii kadetů, když v obou kategoriích jsou průběžně na 3. místě. Vyšší váhové kategorie oddíl neobsazuje. Miroslav Kubánek a Jiří Faber Hayk Arzumanian je stálou oporou družstva v nejlehčí váze. Foto: Jiří Faber Celkové výsledky turnaje: Mladší žáci: 1. L. Havránek, 2. L. Krejčíř, 3. K. Šenková Starší žáci + dorost: 1. P. Dočekal, 2. M. Šenk, 3. P. Ouroda Muži registrovaní: 1. J. Staněk, 2. V. Šmarda, 3. D. Král Muži neregistrovaní: 1. J. Štefl, 2. P. Horáček, 3. P. Pokorný Ženy: 1. K. Šenková, 2. T. Škňouřilová, 3. J. Hrdinová Smíšená čtyřhra: 1. T. Škňouřilová + R. Tomek ml., 2. K. Šenková + L. Havránek, 3. B. Urbánková + P. Horáček Všem patří poděkování za účast a zájem vyzkoušet své dovednosti v našem sportovním odvětví! Zároveň si dovolím vás předběžně pozvat na další turnaj ve stolním tenisu pod záštitou KMS MČ Nový Lískovec, který proběhne v prosinci Pro bližší informace sledujte vývěsky na zastávkách MHD nebo webové stránky SKST Nový Lískovec skstnl.blgz.cz. T. Holík, místopředseda SKST Nový Lískovec ze sportovního světa a tou byla Šárka Strachová (Záhrobská). Šárka se stala mistryní světa v alpském lyžování, konkrétně slalomu, k tomu přidala bronz na ZOH v Kanadě a letos v únoru byla vlajkonošem České výpravy na olympijských hrách v Soči. 15. května jsme jako spolupořadatelé s Asociací amatérských sportů realizovali soutěž pod názvem Sportovní talent. Jednalo se o regionální kolo této soutěže, které se účastnily vybrané školy Jihomoravského kraje a v konkurenci soutěžících jsme se neztratili ani my, když jsme ovládli jednu ze čtyř kategorií. Z celého sportovního zápolení pořizovala dokument i Česká televize, takže zájemci se mohou podívat na archiv ČT 4 sport ze dne na Sport v regionech. Jistě je to příjemná propagace školy, ale i městské části. A ještě připomenutí mých slov z úvodu, které patří především všem mladým. Sportovat se dá opravdu i vlastním tělem, bez použití herních konzol a monitorů. Zkuste to a některé z vás třeba budeme taky v budoucnu zvát jako úspěšné reprezentanty na podobné soutěže, jakou jsme v květnu zvládli na ZŠ Svážná. Mgr. Petr Punčochář, ředitel ZŠ Svážná Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

9 9 LÍSKÁČEK 7 8/2014 ze sportu Soutěž na lezeckém balvanu Závody žactva ve volném lezení na balvanu v areálu Plachty byly připravovány Turistickým oddílem mládeže Horolezčata a kulturní komisí ÚMČ Nový Lískovec na 18. května. V tento den však pršelo velmi vytrvale a silně, a tak bylo rozhodnuto přeložit celé závodění na 1. června. To už se počasí vydařilo a dařilo se závodníkům. Diváci měli možnost sledovat jednotlivé výkony doprovázené odborným komentářem. Na rozdíl od minulých ročníků, kdy komentátor využíval megafon, byla tentokráte akce dobře ozvučena. Zájemci si mohli vypůjčit pro závodění lezecké boty. Akci fotodokumentoval Josef Ptáček. Závody finančně podpořila MČ Nový Lískovec a Hudy Sport. Ceny předal pan místostarosta Ing. Privarčák, který nad závodem převzal záštitu. V jednotlivých kategoriích byli nejlepší: Nejmladší žactvo: Valerie Pařilová, Natálie Pařilová, Lenka Kozubíková Mladší žactvo: Anna Odvářková, Jan Privarčák, Abdullah Amanbekov Organizovaní lezci: Kristýna Vaňková, Jan Rezek, Patrik Krýže Příští závody žactva na lezeckém balvanu se uskuteční 28. září od 9.30 hod. Miloš Stejskal Hráči Buldoků mají stříbro z Extraligy mladšího dorostu Velký úspěch zaznamenali v letošním rozšířeném ročníku Extraligy mladšího dorostu hráči Buldoků, kteří hrají ve společném týmu s vrstevníky z Jihlavy, kdy skončili na krásném druhém místě po té, co ve finále podlehli týmu Mostu. Druhé místo je o to cennější, že se hrálo v novém formátu soutěže, které se zúčastnilo 27 týmů z celé ČR. Kluci nejdříve vyhráli Kvalifikační skupinu Východ, následně postoupili do Nadstavby, kde skončili na druhém místě, ze kterého vstoupili do Play off. Tam nejdříve vyřadili tým Hradce Králové 3:0 na zápasy (tady výborně zachytal Michal Marek), aby je zastavil až ve finále o hokejisty posilněný Most. Pro hráče Buldoků jde o historický úspěch, protože dosavadním maximem bylo 6. místo ve finále Mistrovství ČR starších žáků před čtyřmi roky v Karviné. Navíc Bárťa Nevím byl vyhlášen nejslušnějším hráčem celého Play off a Filip Emmer, kapitán týmu, byl nejproduktivnějším hráčem svého celku. Jeho výborné výkony jej vynesly až do nominace na Mistrovství světa juniorů v Bratislavě, které se uskutečnilo Radek Šmerda Filip Emmer má z hokejbalového MS juniorů stříbro Ve dnech se uskutečnilo v Bratislavě MS juniorů v hokejbalu (sedmý nejrozšířenější mužský sport v ČR dle počtu registrovaných členů) kategorií U16, U18 a U20. HBK Bulldogs Brno měl zastoupení v kategorii U18 v podobě účasti Filipa Emmera. Česká reprezentace získala v kategorii U16 bronz, v kategorii U18 stříbro (dosud nejlépe na MS bronz) a v kategorii U20 opět stříbro. Filip Emmer nastupoval na levém křídle čtvrté formace a nakonec dle oficiálních statistik turnaje dosáhl 5 gólů a 2 asistencí a měl v tabulce plus minus kladných 7 bodů. Za příkladnou reprezentaci brněnského hokejbalu a našeho klubu mu děkujeme a blahopřejeme! J. Emmer Filip Emmer má z hokejbalového MS juniorů stříbro.

10 LÍSKÁČEK 7 8/ křížovka AUTOR CITÁTU V TAJENCE: ALBERT EINSTEIN KONCERTNÍ SÍŇ 1. DÍL TAJENKY ŠPANĚLSKÁ EXKRÁLOVNA ŘECKÉ PÍSMENO OKRAJOVÝ (LÉKAŘSKY) BALKÁNSKÝ PALÁC HLAVA KLÁŠTERA SUMERSKÉ MĚSTO PULS BLOUDIT SÍDLO V SÚDÁNU 3. DÍL TAJENKY PÁLENKA Z MLÉKA SÍDLO V KONGU ROH LÁTKA Z LÝKA ASIAT DRUH NOVIN CITOSLOV. ÚDIVU OTEC (KNIŽNĚ) ROZPA RO VATI POKOJ ÚDER DÁVAT POUTA PROVÁDĚČ APRETURY ÁRIE (SLOVEN.) RUSKÁ ČEPICE DRUH NÁBO ŽENSTVÍ DRUH KARTY OKOLO MENŠÍ MNOŽSTVÍ KARETNÍ HRA KOČOVNÍK DĚTSKÝ POZDRAV HŮL PASTÝŘE ŘEMENÍ U CEPU NOUZE ŠPLHAVÝ PTÁK OBAPOLNĚ (ZASTAR.) NECHTĚNÁ INT. POŠTA TATÍNEK ELIPSA ŠVAGR (NÁŘEČNĚ) OSTROVY INDONÉSIE MLHA TLUPA HOUNĚ DÉLKOVÁ MÍRA VELKÝ KOPEC SPZ BRNA -VENKOVA DOBRÝ NÁPOJ ŽENSKÉ JMÉNO ZNAČKA ABVOLTU VÝROBEK VĚDA DOKUMENT VODNÍ PTÁK NÁSTROJ K DUSÁNÍ SIDERIT DRNKACÍ NÁSTROJ PŘADNÁ ROSTLINA DĚLAT KUKAČKU OTROK SEM (NĚMECKY) ZPĚVAVÝ PTÁK DOMÁCKY ANEŽKA VLÁČET SPZ AUT ZNOJMA POŘÁDEK ČÁST KOŠILE U ŠRÁKY TIHLE ČASTO ODVÉST STANOVIŠTĚ (ZASTAR,) ZNAČKA INDIA LASEROVÝ PŘÍSTROJ KONÁNÍ (BÁSN.) VESNICE MILÁ RANNÍ NÁPOJ KOUPACÍ NÁDOBA PLAVIDLA PLEMENO ETIKETA DÁVAT RADU ŠKROBENÍ BIBLICKÁ POSTAVA NĚMECKÝ SOUHLAS POTAJÍ (ŘÍDCE) SPOJKA DRUH PSA PÁDOVÁ OTÁZKA FRANCOVKA VÝCHOD (KNIŽNĚ) ÚŘAD (LIDOVĚ) ZNAČKA AMERICIA OSOBNÍ ZÁJMENO ŘEKA V BRAZÍLII ČESKÝ SBORMISTR 2. DÍL TAJENKY NAPOLOVIC TROJICE ASIAT TEMNOTA POMŮCKA: ALOR, APA, ATAR, ENA, HER, LIDAR, MÁTL, OBAPOL, ONEMA, TAR, UR

11 11 LÍSKÁČEK 7 8/2014 dětský koutek Domaluj zvířátko (spoj tečky ve správném pořadí a obrázek vymaluj) Najdi motýlkovi cestu ke květině Sudoku: Domaluj obrázky stejně, jako luštíš číselné sudoku Ze žákovské knížky Ani se nezeptala a usnula v hodině. Běhá po chodbě nedovolenou rychlostí. Během vyučování často odbíhá na záchod a klouže se po zábradlí. Při jednom dojezdu uhodil pana ředitele do tváře pěstí. Dělá tousty o hodině toustovačem, který přinesl a vše snědl sám. Bezdůvodně kuká při hodině matematiky. Bije paní učitelku ukazovátkem. Bije spolužačku deštníkem, ač není jeho. Byl poslán namočit houbu, ovšem vrátil se s mokrou hlavou a suchou houbou. Cpal spolužáka do popelnice. Dává pozor, jestli dávám pozor a když nedávám pozor, tak nedává pozor! Drží dveře a myslí si, že jsem jeho spolužák. Otec: Mě to dělá taky. Doporučuji využít středověké metody výchovy. Hrála fotbal s jablkem, když jí bylo zabaveno hrála vybíjenou s rohlíkem. Den otevřených dveří na Lysce 8. září hod. Hřiště Delfínek a Lyska Co vás čeká: Ukázky prací nabízených kroužků Točení na hrnčířském kruhu Malování na obličej Ochutnávka některých cirkusových disciplín Zápis do kroužků A další Těšíme se na vás!!! Děkujeme MČ Nový Lískovec za podporu Vylušti rébusy: Hádanky Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. Na hlavě má korunu, místo domu hrad, s žezlem v ruce na trůnu, vysedává rád. Kameňák se baví Zahájení školního roku na KV2 (park pod ulicí Plachty) Neděle 7. září Exhibice klubů a organizací: Softball Fotbal FK Nový Lískovec Lezení - TOM Horolezčata CVČ Lyska MC Sedmikráska Klub Pétanque Ratolest o.s. KAPELA k poslechu a tanci Táborák s opékáním špekáčků Srdečně zve Komise pro kulturu RMČ Brno-Nový Lískovec mlha král

12 LÍSKÁČEK 7 8/ občanská poradna Z druhé strany ulice Polepšovny a problémy se sociálkou aneb s čím se vlastně naši klienti potýkají. Každý z nás již někdy slyšel slova jako sociálka nebo pasťák. Ne každý se však orientuje v tom, co se pod těmito slovy vlastně skrývá. Když dětem a mladistvým řekneme, že jsme sociální pracovníci, mnohdy zažíváme nedůvěru, protože jsme pro ně ti ze sociálky. Rodiče se sociálních pracovníků bojí, protože je mají za ty, kteří jim mohou odebrat děti. Na děti zase funguje slovo pasťák jako dříve polednice. Pojďme si posvítit na to, jak je to ve skutečnosti. Takzvaná sociálka je ve skutečnosti orgán sociálně právní-ochrany dětí (dále jen OSPOD). Jak již název napovídá, jeho úkolem není komplikovat dětem a jejich rodičům životy, ale právě ochraňovat děti a nezletilé mladistvé. Vzhledem k tomu, že zájmy rodičů a pohledy na věc mohou být např. u rozvodových řízení rozdílné, OSPOD je zde proto, aby zastupoval zájmy dítěte. Touto logikou se řídí i kroky, které jsou vnímány jako restriktivní od stanovení dohledu nad rodinou až po navržení ústavní nebo ochranné výchovy. K těmto krokům se pracovník (v praxi spíše pracovnice) OSPOD uchyluje pouze tehdy, když nazná, že vývoj dítěte v jeho přirozené rodině může být ohrožující. Smyslem by nemělo být trestání ani dítěte ani rodičů. Jak se tedy může dítě, potažmo rodina, dostat do hledáčku OSPOD? Ve skutečnosti velmi jednoduše. Dítě chodí za školu, mladistvý byl přistižen, jak krade v obchodě, nadýchal policii při zátahu v místní hospodě nebo se nechal vyhecovat partou a rozbil zastávku. Tyto jevy, ač mohou být vnímány jako protispolečenské, jsou také docela běžnou součástí procesu dospívání, období vzdoru a testování hranic. Úkolem sociálních pracovníků není, aby se nic z toho už nikdy nestalo, ale aby děti a mladiství tímto obdobím prošli bez újmy. Mít problémy se sociálkou tedy není výhradně záležitostí sociálních případů a neznamená to být jednou nohou v pasťáku. Co vlastně jsou ty pasťáky a polepšovny? Ve skutečnosti je institucí, kam se mohou děti a mladiství s poruchami chování dostat, hned několik. První institucí, která se práci s tzv. problémovými dětmi a mladistvými věnuje, je středisko výchovné péče. Klienti do tohoto zařízení docházejí na pravidelné schůzky za pedagogickými pracovníky a psychology, ale mohou zde být umístěni i na delší pobyt. V zásadě se ale stále pohybují ve svém přirozeném prostředí, chodí do stejné školy a bydlí se svými rodiči. Další institucí je diagnostický ústav. Ten slouží ke komplexní diagnostice výchovných obtíží a směřování dítěte do jiné instituce dětský domov v případě nefunkční rodiny, výchovný ústav v případě závažných poruch chování nebo zpět do rodiny. Délka pobytu v tomto zařízení je stanovena na maximálně osm týdnů. V současné době však situaci komplikuje samotný zákon. Umístění dítěte z diagnostického ústavu do další instituce totiž musí nařídit soud. Soudy však nemají dostatečnou kapacitu a jsou administrativně zahlceny. V praxi tedy děti zůstávají v diagnostických ústavech o mnoho déle (třeba i půl roku) a čekají na rozhodnutí soudu. Instituce, která nejlépe vystihuje to, co si většina lidí představí pod pojmem pasťák, je již zmíněný výchovný ústav. Jedná se o pobytové zařízení, ve kterém dítě nebo mladistvý bydlí, tráví čas i chodí do školy. Na rozdíl od dětských domovů se školou je pobyt v tomto zařízení podmíněn vážnými výchovnými problémy. Na to, zda se v ústavech pouze koncentrují patologické jevy a lidé se zde pouze naučí, co předtím neuměli nebo jestli tyto ústavy chrání společnost a vyházejí z nich mladí lidé schopní začlenit se do společnosti, odpovědět s jistotou nedokážu. Pouze doufám, že tento krátký a značně zjednodušující text pomůže těm, kteří se o problematiku hlouběji nezajímají, pochopit, jak v ČR funguje systém sociálně-právní ochrany dětí a do jakých institucí se mohou dostat tzv. problémové děti. Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník Pomáhat a chránit Pomáhat a chránit jsou dvě slova, která snad všichni v České republice vědí kam zařadit. I přihodilo se naší škole na vodáckém kurzu, že dvojice chlapců nalezla u jednoho z mnoha bufetů na Vltavě peněženku s nemalým obnosem a osobními doklady. Slušnost chlapců velela vše nahlásit svému vyučujícímu, což se také stalo. Velice jsem chlapce pochválil a po vzoru slavného pedagoga Igora Hnízda jsem se rozhodl, že na tomto případu jim ukážu, jak v takovéto situaci postupovat. Dle dokladů jsme zjistili jméno mladé slečny z Paroubkova Ústí a zvučným hlasem jsem jméno vyvolal mezi více než stovkou vodáků, kteří se krmili vyhlášenými steaky. Nastalo ticho, nemlaskalo se, necinkaly sklenice, ztichlo ptactvo. Kýžené jméno však nebylo k zastižení. Popřál jsem dobrou chuť a stravování pokračovalo. Pane učiteli, necháme si ji? padla otázka spíše z neúspěchu hledání, než z radosti, že se našly peníze. Naopak chlapci, teď vám ukáži, jak následuje varianta B. Doklady jsem bezpečně uložil do barelu a večer, když jsme se vrátili do kempu v Českém Krumlově, jsem ze svého osobního telefonu vytočil nejbezpečnější číslo v republice 158. Tak chlapci, teď poslouchejte, co budu říkat. A pamatujte si to, co vše musíte sdělit. A tak jsem se dozvěděl na druhém konci pomyslného drátu, že se mi za chvíli ozvou zpět. Netrvalo dlouho a skryté číslo hlásilo, že není třeba nikam chodit na služebnu, ale že si pro doklady ráno přijedou, protože toho do půlnoci mají hodně. A asi toho měli hodně i druhý den, protože od rána jsme s chlapci očekávali automobil s majáčkem a pro všechny uklidňujícím heslem. Všechny batohy a stany již zmizely v útrobách autobusu a se smutkem jsme museli konstatovat, že poledne nemůže znamenat ráno a vyrazili jsme do nejmilejšího města, našeho Brna. Chlapci, nebuďte smutní. Když ani policie nepomůže, pomůže vám učitel. Asi toho měli opravdu hodně, protože ten večer zahajovalo mistrovství světa ve fotbale. A tak jsem vše zabalil do malého balíčku, doložil krátký informativní dopis a vše zaslal poštou na adresu slečny zapomnětlivé. Samozřejmě, že ne doporučeně, protože neměla doklad k jeho vyzvednutí a také vím, že jsem porušil několik zákazů o posílání oběživa atd. Ale nebyly to drogy, ani výbušniny a důvěru v doručení jsem hledal u České pošty. Týden se nic nedělo, i když jsem přiložil do dopisu i své telefonní číslo, to které jsem poskytl i policii. Za týden přišel dopis. Byl plný díků, vysvětlení a doporučení. Psala nám totiž maminka naší slečny a omlouvala se, že se neozvala telefonem, protože je neslyšící. To mi vzalo dech a přidala doporučení. Vaši žáci jsou skvělí a můžete být na ně právem hrdý a přidala malý finanční obnos a poprosila mne o jeho předání. Tak jsem i učinil a chlapce ještě jednou pochválil. Přidal jsem jim ještě radu, že když už není ochrany a pomoci, tak stále existuje slušnost, která vám pomůže dotáhnout věci do úspěšného konce. A kluci mají navíc i dobré srdce. Za slušné kluky sepsal Mgr. Petr Punčochář, ředitel ZŠ Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel

13 13 LÍSKÁČEK 7 8/2014 občanská poradna Příliš levné, příliš drahé a občas úplně zbytečné Už moje babička říkávala, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. Pojmenovávala tím skutečnost, že když je něco příliš levné, přestane to brzy fungovat. Jenže dnešní doba je typická naprostým zpochybněním bývalých jistot, osvědčená úsloví předků občas platí a občas také ne, takže si pak vyberte. Nicméně jsem si při přípravě tohoto článku vzpomněla i na další její výroky, že nic není zadarmo a když ano, tak je to podezřelé... a že jednou z mála spravedlností na světě je stáří a nikdo se mu neubrání, ať dělá, co dělá... Ano, ano, moje babička byla velmi moudrá žena:-) Příliš levné parfémy Na internetu lze dnes zakoupit téměř cokoli, včetně luxusního zboží, jakým jsou značkové parfémy. Řada lidí tuto možnost využívá zejména kvůli cenám, které jsou na internetu obvykle nižší než v kamenných obchodech. Nevýhodou je nejen fakt, že v případě nákupu na dálku si k parfému nemůžete přivonět, ale i riziko, že místo originální vůně dostanete padělek. Při koupi přes internet zákazník vybírá podle univerzálního obrázku a informací o výrobku, které mu poskytne prodejce. Nemá příležitost si konkrétní výrobek prohlédnout a vyhodnotit, zda se nejedná o padělek. Neseriózní obchodníci tuto skutečnost zneužívají. Služba pro mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz časopisu dtest upozorňuje na společnost NORMUS s.r.o. provozující stránku kde si řada spotřebitelů objednala nabízené výrobky a až po převzetí zjistila, že se jedná o padělek originálního parfému. Jak lze vůbec rozeznat padělek značkového parfému od originálu? Padělaná bývají výhradně velká balení parfému, zejména o objemu 100 ml. Padělky bývají nabízeny za výhodnou cenu, kterou se prodejci snaží upravit tak, aby byla výhodnější než v parfumériích, ale ne o moc, aby to nebylo podezřelé. Padělek mohou prozradit například příliš dlouhá či krátká hadička rozprašovače nebo podezřelý celofánový obal. Vyplatí se i porovnání oficiálních fotografií a dodaného parfému někdy jsou rozdíly viditelné. Padělek se obvykle pozná podle vůně, ne však vždy, protože může vonět stejně jako originál, ovšem po krátké chvíli vůně vyvane. Mezi často padělané značky patří Chanel (má jednoduché, snadno padělatelné flakonky a krabičky a výrobky této značky jsou oblíbené a drahé), Dior, Lacoste, či Hugo Boss. Máte-li jakékoliv podezření, raději výhodné koupi značkového parfému odolejte. Co ale dělat, pokud už zjistíte, že vám byl dodán padělek? Máte nárok na výměnu za nový výrobek, který je v souladu s jakostí uvedenou v kupní smlouvě (tedy s popisem produktu na internetových stránkách prodejce). Pokud to není možné, máte právo na odstoupení od smlouvy tedy na vrácení peněz. Nevyřídí-li prodejce reklamaci v zákonné 30denní lhůtě, lze na něj podat podnět České obchodní inspekci pro nevyřízení reklamace. Pokud jste si jisti, že vám byl dodán padělek a obchodník dle referencí dalších zákazníků nekomunikuje, doporučujeme podat i trestní oznámení na policii nebo státním zastupitelství. Lze totiž předpokládat, že poškozených spotřebitelů bude více. Příliš drahé baterie Vyšší cena rovná se vyšší kvalita? V případě tužkových baterií není tento předpoklad na místě. Mezi alkalickými bateriemi od různých výrobců jsou značné cenové rozdíly. Za výrobky renomovaných značek zaplatíme i více než 30 korun za kus, zatímco pořizovací cena baterií privátních značek řetězců je až pětkrát nižší, necelých 6 korun za kus. Rozdíly v cenách baterií však neodpovídají rozdílům ve výdrži. Zkoušky ukázaly, že výkonnost jednotlivých výrobků střední třídy se neliší natolik, aby to ospravedlnilo vysoké pořizovací náklady některých z nich. Reklamní tvrzení o vysoké výdrži baterií předních značek je tudíž třeba brát s rezervou. Nejlevnější výrobky v testu předčily většinu těch dražších. Laboratorní měření simulovala použití baterií ve dvou typických situacích. Test středně vysokého kontinuálního odběru proudu napodoboval použití baterií v hračce s elektromotorem, jako je třeba auto na dálkové ovládání. Druhá zkouška simulovala použití baterií ve fotoblesku, tedy opakovaný krátkodobý, ale poměrně velký odběr proudu. Výsledky ukázaly zajímavé srovnání, zejména s přihlédnutím k cenám hodnocených baterií. Nejlépe si z testovaných výrobků vedl drahý model předního výrobce, Varta High Energy, který ve zkoušce kontinuální spotřeby vydržel 8 hodin a 20 minut. Pokud ale přihlédneme k ceně, je jasné, že za vítěze testu se utrácet nevyplatí. Baterie privátních značek řetězců za ním nijak dramaticky nezaostávaly. Překonaly většinu výrobků známých firem, přitom jsou mnohem levnější. Například v pořadí druhý model Aerocell z Lidlu měl výdrž 8 hodin a 11 minut, oproti bateriím Varta je však pětkrát levnější. Baterie Philips Power Alkaline, které v testu skončily na posledním místě, vykázaly ve zkoušce kolísavé spotřeby poloviční výkon oproti modelům privátních značek řetězců. Stojí však téměř 4 více. Dar-nedar Dostali jste k nákupu dárek a posléze odstupujete od koupě z důvodu vad? Odstoupení vás může vyjít pěkně draho, pakliže už dárek nemáte. Obchodníci totiž vyžadují vracení dárků, a není-li to možné, srazí si z kupní ceny částku, za kterou darovanou věc běžně prodávají. Na to však nemají právo. Podnikatelé se v rámci konkurenčního boje předhánějí ve slevových akcích a nápaditosti dárků a různých bonusů, jimiž odměňují své zákazníky. Slibované výhody a dárky nemalou měrou ovlivňují rozhodování spotřebitelů. Mnohdy je obchodníci dávají bez ptaní rovnou do tašky a pouze to spotřebiteli oznámí. Zákazníci si nabízené dárky vzít mohou, ale nemusí. Žádný obchodník si nedovolí jim je vnucovat. O to překvapivější je tvrzení některých prodejců, že při rušení kupní smlouvy musí spotřebitelé dárky vrátit. Představte si, že si koupíte kávovar a jako dárek k němu dostanete balení kvalitní kávy. Během prvního roku používání výrobku se potýkáte se stále stejnou vadou, kterou se prodejci nedaří přes opakované pokusy odstranit. Rozhodnete se proto využít práva na odstoupení od smlouvy a vadný kávovar vrátit. Prodejce se však i po tak dlouhé době začne dožadovat vrácení daru, v opačném případě hrozí stržením jeho hodnoty z vracené kupní ceny. Samozřejmě podotkne, že při výměně za nový kus vám tato starost odpadne. Požadavek na vrácení dárku při reklamaci řešené odstoupením od smlouvy působí zvlášť absurdně v případě reklamních předmětů jako je tričko s logem obchodu. Ustanovení obchodních podmínek hlásající povinnost vrátit dar po zrušení kupní smlouvy představuje nepřípustné omezování práv spotřebitelů ze záruky. Přinejmenším má za cíl odradit spotřebitele od uplatňování práva na odstoupení od smlouvy. Ale nenechte se zviklat. Je-li právo spotřebitele od smlouvy odstoupit logickým důsledkem nedodržené kvality a vlastností prodaného zboží, za což obchodník odpovídá, nemá tento právo se vrácení dárků dožadovat. Jiný případ ale je, když využijete práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, typicky v případě nákupu po internetu, kdy se můžete rovněž setkat s podmínkou vrácení dárků. Zde záleží na úvaze každého zákazníka, zda se rozhodne smlouvu zrušit nebo si zboží spolu s dárky ponechat. Podle toho by měl i s nabytými dárky zacházet. Nebylo by spravedlivé těžit z výhod, které s sebou nákup nese, pokud se spotřebitel z vlastní vůle z kupní smlouvy vyváže, aniž by obchodník jakkoliv porušil své povinnosti. Krémy proti vráskám Reklamní slogany propagující krémy proti vráskám slibují zajistit mladě vyhlížející pokožku bez výrazných známek stárnutí. Stejně jako jinde, i v kosmetice existuje nepsané pravidlo, že za značku se platí. Znamená vyšší cena výrobku také lepší kvalitu? Za většinu testovaných krémů proti vráskám zaplatíte od dvou do pěti set korun, u některých se však cena přehoupne hodně přes tisíc korun. Vyplatí se to? Jaká je jejich skutečná účinnost? Spotřebitelský časopis dtest nechal otestovat 14 denních krémů proti vráskám a zjistil, že většina z nich nepředčí běžné hydratační krémy. Každý testovaný výrobek hodnotilo 30 dobrovolnic ve věku od 31 do 70 let, v každé skupině byly ženy se stejným stavem vrásek, kuřačky i nekuřačky. Dobrovolnice používaly testované krémy pravidelně dvakrát denně po dobu čtyř týdnů. Ženy neznaly značku krému, který měly hodnotit. Pro změření stavu vrásek podstoupila každá účastnice před započetím testu a po jeho ukončení vyšetření metodou FOITS, kdy se na pokožku promítá světlo, jehož částice jsou po odrazu zachyceny citlivou kamerou. Ta dokáže na základě odrazu vypočítat přesnou strukturu povrchu pokožky a ve 3D zobrazení dokonale zviditelnit vrásky. Zkoumala se i schopnost testovaných krémů hydratovat pokožku. Dostatečně hydratovaná pokožka je totiž důležitá v boji proti vráskám, nejen v prevenci vzniku, ale také při jejich redukci. Zhruba po měsíci používání krémů proti vráskám ženy ve většině případů nebyly přesvědčeny o jejich účinku. Ukázalo se, že žádný krém proti vráskám nedokáže zázraky a žádný tak nezískal velmi dobrou známku. Test denních krémů ale ukázal, že utrácet tisíce za krémy proti vráskám je zbytečné. Dva testované produkty měly v boji proti vráskám obstojné výsledky, ostatní krémy si však v redukci vrásek vedly prakticky stejně jako běžné hydratační krémy. Nejúčinnější výrobek v testu byl ten nejlevnější Cien Day Cream Q10 za 60 korun dostupný v prodejnách Lidl. Stejných výsledků jako vítězný produkt dosáhl v redukci vrásek i druhý v pořadí Eucerin Hyaluron- -filler za 500 korun. Hydratuje o něco hůře, zato je ale vhodný pro alergiky. Ostatních 12 testovaných krémů s vráskami bojovalo zhruba stejně jako obyčejné hydratační krémy. Kateřina Bačová

14 LÍSKÁČEK 7 8/ byt či nebyt Jaký je realitní trh v Novém Lískovci? O tom nám napoví rozhovor s Václavem Vilchesem, makléřem, spolupracujícím s Akademií realit. Je Nový Lískovec vyhledávaná lokalita ke koupi bytu? Většina mých klientů se často potýká s velkým dilematem ohledně lokality. A to s tím, zda si vybrat klidné prostředí se spoustou zeleně, nebo centrum s dobrým spojením. Nový Lískovec poskytuje příjemný kompromis mezi oběma protipóly. Trolejbusy poskytují spolehlivou dostupnost do centra města a do přírody se dá dojít z jakéhokoliv koutu Lískovce do deseti minut. Navíc jeho poloha poskytuje dobré spojení na dálnici D1. Co za byty se dá koupit v Novém Lískovci? Jižní a západní části Lískovce jsou zastavěny převážně revitalizovanými panelovými domy, severně položená původní část zase rodinnými domy. Domy standardizovat nemohu a byty jsou zde typu 1+kk, 2+kk 3+1 a 4+1. Ty větší mají přes 80 m 2 a mívají neprůchozí pokoje, což je nesporná výhoda pro investici na pronájem. Jak jsou podle Vás spokojeni jeho obyvatelé? Všechny aspekty lokality se přímo odráží ve spokojenosti obyvatel a nepřímo v tržních hodnotách nemovitostí. Je tu několik školek, škol i obchodních center, nemluvě o blízké Fakultní nemocnici. Velký význam nese i otevření nedalekého OC Campus Square v roce 2008, kde se na více než m 2 nachází přes 50 obchodů a Tesco. Další nárůst kupních cen jsme zaznamenali především v posledních dvou letech po dokončení poslední etapy Parku pod Plachtami. Nyní se zde mimo venkovní dětské prolézačky a hřiště nachází i centrum Fit4All s kurty, kavárnou, posilovnou a dětským koutkem. Tyto záležitosti mají takový význam na cenu? Jistě. Tento nákladný zákrok zvedl průměrné tržní ceny nemovitostí v ulicích Oblá, Svážná, Slunečná, Koniklecová a Plachty až o 10 % oproti roku Radnice tímto příjemně zhodnotila majetek rezidentů Nového Lískovce. Původně na ploše, kde nyní stojí park, měly stát bytové domy, čímž by se sice navýšil počet bytů a obyvatel, avšak mělo by to negativní dopad na tržní ceny nemovitostí v okolí. Můžeme tedy tento tah z realitního hlediska prohlásit za velmi vydařený. Je něco pravdy na tom, že občané vyrůstající v Novém Lískovci tam i zůstanou? Zkušenost napovídá, že rezidenti Nového Lískovce migrují v rámci této lokality. Všem, kteří přemýšlí o přemístění z menšího do většího a naopak, jsem vždy rád tuto životní situaci pomáhal řešit. Vždy jsem všem rád tuto životní situaci pomáhal řešit. A co Vaše realitní kancelář? Prodáváte tu hodně nemovitostí? Akademie realit je jedna z větších realitních společností působících mimo jiné v Novém Lískovci, pravidelně se zúčastníme i zabíjaček v sousedním Starém Lískovci, bude-li se za rok konat, jste všichni opět zváni. Momentálně nabízíme několik větších bytů na ulicích Oblá a Svážná a podílíme se na zajímavém rezidenčním projektu bytového domu na ulici Rybnická, s trochou štěstí je zde pro Vás ještě nějaký byt volný. Ptala se Ludmila Adlerová Nový Lískovec je žádaná lokalita... Dobrý den, už cca 15 let se pohybuji na českém realitním trhu, především však v Brně a jeho okolí. Mohu se tak podělit i o osobní zkušenosti s vývojem cen nemovitostí v tomto regionu. Když se zaměříme na posledních deset let, zaznamenal realitní trh z počátku poměrně strmý růst cen, který se zastavil s příchodem celosvětové krize v roce Po té došlo k poklesu řádově v desítkách až stovkách tisíc korun, podle typu nemovitosti, její dispozice, stavu a umístění v dané lokalitě. Pokles cen (zejména u bytů) byl více znatelný až v roce V dalších letech se ceny nepropadaly tak výrazně a začaly se spíše stabilizovat. V současné době již mají ceny znovu mírnou rostoucí tendenci (opět podle lokality, atd.) a v budoucnu, podle analytiků, tomu nebude zřejmě jinak. I přes zmíněné historické cenové zhoupnutí se z dlouhodobého hlediska investovat do nemovitostí rozhodně vyplatí. V delším časovém měřítku se tedy vaše investice vždy zhodnotí. Výše popsaný průběh obdobně zaznamenala i městská část Nový Lískovec. Ta však i přes tato fakta patří v posledních letech k velmi vyhledávaným brněnským lokalitám. Zřejmě to bude mimo jiné díky výborné dostupnosti z centra, veškeré možné občanské vybavenosti v těsném dosahu (zdravotnická, školská a kulturní zařízení, obchody a nákupní centra, různé firmy a gastronomická zařízení, zeleň + přírodní rezervace relaxační zóna, místní úřady, atd. atd.). Čím dál tím více nově vznikajících společenství vlastníků, mnohdy ještě v kombinaci s družstevníky, se pouští do dílčích, či celkových rekonstrukcí a mnoho bytových domů tak prochází, nebo již prošlo revitalizací. S postupem času také více lidí třídí odpad a dbá na pořádek společných prostor. Toto postupné uvědomění a pozitivní klima plus velká podpora rozvoje tohoto regionu místní městskou částí, dělá Nový Lískovec velmi dobrým místem k bydlení a spokojenému životu. Pokud se tedy v nabídce naší realitní kanceláře objeví třeba byt v rámci této lokality, jsme velmi potěšeni a víme, že se nám tato nemovitost bude velice dobře a rychle obchodovat, stejně jako v dalších nejžádanějších částech města Brna v tomto segmentu, jakými jsou např. Kohoutovice, Komín, nebo Lesná. Hezké a příjemné bydlení přeje Radek Kuchař, OPENREALITY & partners, s.r.o. /

15 15 LÍSKÁČEK 7 8/2014 ze školství Buněční detektivové V pondělí 19. května si žáci pátých tříd zahráli na buněčné detektivy ve výukovém programu, který uspořádal Bioskop vědecké výukové centrum MU. Děti se zde formou diskuze dozvěděly zajímavosti o rostlinných i živočišných buňkách, výtvarně si je ztvárnily, pod vedením lektorů nahlédly do mikroskopů a vyzkoušely si jednoduché pokusy. Náplň programu byla velmi podnětná a zajímavá, v některých dětech probudila chuť poznávat a experimentovat. PaedDr. Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky 5 Na výstavě Naše Cesta V úterý se žáci z 5.A ZŠ Kamínky vypravili na interaktivní výstavu Naše Cesta. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet spoustu situací, na které naráží lidé s omezenou hybností nebo se smyslovým omezením. Seznámili se s některými pomůckami a nástroji, které tito lidé používají v běžném životě, prohlédli si speciálně vybavený byt, otestovali si dovednosti při hrách a sportech, kterými se baví tělesně postižení. Výstava se dětem velmi líbila, obohatila je o nové informace, zážitky a zkušenosti a přispěla k porozumění života lidí s tělesným postižením. PaedDr. Zdeňka Bučková Pohádková škola v přírodě Opravdu jako v pohádce jsme si připadali na naší škole v přírodě. Hráli jsme si na Zlatovlásku, plnili Jiříkovy úkoly, navštívili zámek ve Žďáře nad Sázavou, ocitli se v království vláčků, prodírali se hlubokými lesy, prošli stezku odvahy a vypravili se za nádhernými sochami Michala Olšiaka nedaleko Vlachovic na Vysočině, kde jsme byli ubytováni. Každá pohádka jednou skončí, i ta naše skončila, a my se už těšíme na další. Žáci 4.A, 5.A, 1.D Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdenka Bučková ZŠ Kamínky Prvňáčci ze ZŠ Kamínky 5 si hráli na vědce V měsíci květnu navštívily třídy I.A, I.B a I.C Bioskop laboratoř vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Pro děti byl připraven velmi zajímavý program. Na chvíli se všichni proměnili ve vědce a dozvěděli se, jak vodoměrky běží po povrchu vody, jak je možné, že mýdlové bubliny jsou dokonale kulaté a jak fungují prostředky na mytí nádobí. Výuka se dětem moc líbila a výukovému centru moc děkujeme. J. Chytilová, B. Minářová, L. Brabcová, třídní učitelky ZŠ Kamínky 5

16 Rozloučení s předškoláky aneb Poslední zvonění ve třídě Broučků Dne probíhala ve třídě Broučků tradičně besídka pro rodiče. Poté následoval LÍSKÁČEK 7 8/ ze školství program pro předškoláky, aby se řádně rozloučili s mateřskou školou, ve které strávili nemalou část svého dětství. I přes nepřízeň počasí jsme se vydali do lanového centra kde si děti užily plno zábavy v hracím koutku s kuličkami. Při zpáteční cestě si děti smlsly na zmrzlině, kterou si sami vybraly. Po návratu do mateřské školy čekalo na děti dobrodružství v podobě stezky odvahy. Děti si vzaly své baterky a vydaly se do podzemí. Pak následovalo občerstvení, balonková diskotéka a výroba masek. Děti padly únavou a štěstím. Co závěrem dodat: Hurá na prázdniny! a v září šťastný start do první třídy. MŠ Pomněnky, učitelky z třídy Broučků. Adrenalin v přírodě Počátkem května jsme se my, žáci 6.A a naší jediné 7. třídy ZŠ Kamínky, ocitli díky adaptačnímu pobytu ve světě dobrodružství a zážitků, ve světě nejrůznějších dětských fantazií. Náš pobyt byl realizován v CHKO Jeseníky v překrásné čisté krajině nedaleko Rýmařova, kde jsme se kromě adrenalinových zážitků plně nadýchali čistého horského vzduchu, který je jistě velmi důležitý pro náš dospívající organismus. Horské středisko, kde jsme pobývali, vlastní skutečně adrenalinový park s jedním z nejvyšších lanových center v ČR. Nejen díky tomu jsme během dne zažívali mnohá dobrodružství a realizovali rozličné aktivity, jako např. lukostřelbu, zdolávání nízko a vysoko zavěšených lan, ale také skákací bungee trampolínu, lezecké stěny, či zejména mezi hochy velmi prožívanou střílečku, tzv. armygame. Tyto sportovní aktivity se střídaly s blokem her na rozvoj týmu a důvěry, během nichž jsme se často dostávali do situací, které byly pro nás nové a inspirativní. V podvečerních hodinách jsme se vždy vyřádili ve vnitřním vyhřívaném bazénu, pobavili při hudbě na diskotéce či strávili příjemné chvíle při opékání buřtů. Nezapomenutelné zážitky z výletu ve volné přírodě, které jsme se snažili vnímat všemi smysly, zůstanou určitě nadlouho v naší paměti. A kdo ví, možná, že je v budoucnu ještě rozšíříme? I. Floriánová, H. Hanousková, Třídní učitelky ZŠ Kamínky Zahradní slavnost na ZŠ Brno, Svážná 9 Konec školního roku je vždy netrpělivě očekáván všemi zúčastněnými. Vhodným místem k rozloučení se se školním rokem se stalo vnitřní atrium naší školy, kde se již popáté uskutečnila Zahradní slavnost. Opět se jednalo o neformální setkání pedagogických pracovníků školy s rodiči dětí a příznivci naší školy. Po kulturním vystoupení žáků ZUŠ-Lídl Music a uvítání všech přítomných panem ředitelem se v přátelské atmosféře u dobrého jídla probíraly běžné radosti a starosti, které přináší život. O malé děti, pro které neměli rodiče hlídání, se postarali naši velcí a zodpovědní žáci. I přes právě probíhající stavební úpravy naší školy se dostavilo velké množství rodičů, a bylo vidět, že se slavnost těší velké oblibě. Mgr. Ilona Čechová

17 17 LÍSKÁČEK 7 8/2014 ze školství Edukativní skupiny Dám aktovku na záda a je ze mě školáček To je závěr říkanky, která se možná právě ozývá z oddělení předškoláků v mateřských školách. Děti se chystají opustit důvěrně známé prostředí a udělat první krůček na cestě ke vzdělání. Co tomu předchází? Často těšení, mnohdy i rozhodování rodičů. Je ten náš drobeček připraven? Zvládne to? Abychom rodičům, ale především dětem, tuto dobu ulehčili, vedeme kroužek pro předškoláky přímo v naší základní škole. Scházíme se na Svážné po celý rok a seznamujeme děti s prostředím školy i třídy. Snažíme se, aby se staly samostatnými a spokojenými předškoláky. Všemi lekcemi Edukativních skupinek provází děti paní učitelky prvního stupně a školní speciální pedagožka. Samozřejmě za účasti maminek a tatínků. Bez jejich pomoci by to nešlo. Společně plní první úkoly ve školní lavici i na tabuli, procvičují správné držení tužky, hrají si s budoucími spolužáky. Děti se postupně zbavují ostychu. Nedělá jim potíže si povídat s paní učitelkou nebo si pohrát na interaktivní tabuli. Většina se za chvíli cítí ve škole jako doma. Rodiče oceňují možnost vidět své dítko při práci ve skupině vrstevníků. Společně strávený čas se vrátí klidným začátkem školního roku a věříme, že i úspěšným nástupem do školy. Letošní rok s šikovnými a pracovitými dětmi uplynul jako voda. Těšíme se, že se s nimi budeme na Svážné dál potkávat. Takže báječné prázdniny a na viděnou 1. září, předškoláci! Mgr. Lenka Slámová, ZŠ Svážná ANGLIČTINA NA SVÁŽNÉ Školní rok 2013/2014 je u konce a my už můžeme pouze rekapitulovat, co jsme za tu dobu zvládli, naučili se a zažili. Hned na začátku jsme oslavili Den evropských jazyků anglickým divadlem a navnadili se precizní angličtinou herců k pokračování ve studiu tohoto světového jazyka. Po pečlivé přípravě proběhlo na 1. stupni školní kolo konverzační soutěže a ti nejlepší nás reprezentovali v kláních mimo školu. Byly to soutěže: English Star na jazykové základní škole na Bakalově nábřeží, Sportuj, uč se a dobudeš svět na anglické ZŠ na Mendlově náměstí nebo tradiční English Jungle na ZŠ J. A. Komenského. Soutěžení se nejlépe vydařilo Vojtěchu Bazalovi ze 2. A, který vybojoval v obrovské konkurenci 2. místo v English Jungle. Na 2. stupni anglicky nejúspěšněji konverzovali T. Sasínek z 8.A, M. Kyzlink a S. Křížová z 9.A. Velká pochvala putovala k E. Skubeňové ze 7.B, která naši školu reprezentovala v soutěži EKO Gymnázia Brno Sto slov o české hudbě, kde musela H2O Svážná na Vltavě vodácký kurz Vltava je nejen národní řekou, ale také nejznámější a nejvyhledávanější vodáckou řekou v Česku. Sportovní zážitek, který plavba přináší, je navíc umocněn okolní krajinou bohatou na historické, kulturní a technické památky - Český Krumlov, památka UNESCO, dále také Hrad Rožmberk, klášter ve Zlaté Koruně a další památky a zajímavosti. Naše škola se již tradičně v červnu vydala na Vltavu s cílem zažít jeden z nejkrásnějších vodáckých zážitků. Náš sjížděný úsek řeky Vltavy byl Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov a končili jsme ve Zlaté Koruně s cca 10 sjízdnými jezy. Ubytování a strava byly také vodácké tedy stany a vařiče. Nutno dodat, že se naši žáci už předem na tento způsob výletu těšili a měsíc před odjezdem domlouvali stany a vařiče. Nezažili jsme vše, co takový vodácký kurz může nabídnout, protože nás čekalo nádherné počasí plné sluníčka a tropické noci se spaním pod širákem. Zima tedy nebyla a ani déšť nás letos nepotkal. Nicméně cvaknutí se na jezu a nějaký ten břehulák byl i letos, ale spíš jako vysvobození od teplot kolem 30 C. Z úsměvů a nadšení žáků lze vyčíst, že to stálo za to, a my se těšíme na příští rok! Letošní voda byla super! Díky za zážitky i vaši snahu! A taky děkujeme všem externím účastníkům za pomoc při organizaci a péči o naše žáky ze ZŠ Svážná! Ahóój příští rok!! PhDr. Pavel Vyhňák vytvořit originální článek v anglickém jazyce na dané téma. Všem odvážným soutěžícím ještě jednou gratulujeme. Vyvrcholením anglického snažení byl květnový výjezd 21 žáků 2. stupně na studijní a poznávací zájezd do Francie a Anglie. Nejdříve jsme obdivovali krásy Paříže a poté pokračovali do Londýna, kde nás čekaly nejen památky, ale každý večer naši hostitelé, anglické rodiny. Do Brna jsme přijeli obohaceni o spoustu zážitků, nových zkušeností a samozřejmě s větší chutí do dalšího učení angličtiny. Anglický jazyk se jako povinný vyučovací předmět dosud na Svážné vyučoval od 2. třídy. Jelikož jsme moderní škola a chceme naplňovat trendy současné doby, zavádíme angličtinu od nového školního roku 2014/2015 již od 1. ročníku, kde se naši nejmladší žáci seznámí s novým jazykem hravou formou. Happy holidays! A ať se nám ten příští rok zase podaří. Mgr. Kateřina Báčová Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky a pracovní desky na míru Vrba

18 LÍSKÁČEK 7 8/ tipy pro volný čas Nabídka kroužků pro školní rok 2014/2015 RUKODĚLNÉ AKTIVITY Kulinářský kroužek vaření pro všechny, kteří mají rádi dobroty a zajímají je kulinářské speciality. Tea dílna výtvarné tvoření Textilní ateliér pro dívky, které se zajímají o módu, zkouší šít, objevujeme textil a používáme jej jako výtvarný materiál, barvíme, batikujeme, šijeme a vyrábíme si doplňky a šperky HUDBA Flétna hra pro začátečníky i pokročilé. Individuální výuka. Klávesy hra na klávesy pro začátečníky i pokročilé. Individuální výuka. Kytara hra pro začátečníky i pokročilé. Individuální výuka, termín dle domluvy s lektorem. STOLNÍ HRY Šachy Od 7 let. Pro začátečníky i pokročilé. PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Obláček výtvarné tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let. Úterý a čtvrtek hod. Cena: 500 Kč/10 vstupů. První vstup zdarma. Maceška pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let, spojené s výtvarným tvořením a pohybovými hrami a vycházkami do okolí. FILM, VIDEO, FOTOGRAFIE, DIVADLO, CIRKUS Divadelně filmový kroužek pro všechny, kteří mají rádi divadlo a výtvarné projekty za použití výrazových médií, videa, fotografie, animace a performance. Fotografický ateliér základy focení a digitální fotografie. Cirkus LeGrando cirkusové disciplíny, kouzlení a fakírské umění pro všechny, kteří rádi objevují nové věci. VÝTVARKA a KERAMIKA Tvoření pro nejmenší hravá dílna pro tvořivé děti, kde se seznámí s nejrůznějšími technikami malování a keramiky. Keramický ateliér 1 Keramický ateliér 2 Keramika pro nejmenší Více informací na Přihlašovat se můžete již nyní. Závěr školního roku na Lysce Na konci května proběhla v SVČ Lužánkypracoviště Lyska vernisáž mladých a začínajících umělců Arterie, která byla zároveň slavnostním zakončením školního roku 2013/2014. Na vernisáži byly vystaveny práce dětí z keramických ateliérů a z výtvarného kroužku. V doprovodném programu nám pak předvedly akrobatické cirkusové kousky na žebříkách a na šálách děti z kroužku Cirkusu LeGrando a o krásný hudební zážitek se postaraly děti z kroužku Hra na Klávesy. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili a všem kteří se přišli podívat. Doufáme, že se s mnohými z vás potkáme i v příštím školním roce! Přejeme pěkné a pohodové prázdniny. Za Lysku MgA. Milda Rožteková PRAVIDELNÝ PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA SED- MIKRÁSKA BRNO O.S. Více o pravidelných a dalších aktivitách na: DOSPĚLÍ S DĚTMI: Kurz Baby masáží (6 týdnů 6 měs.) masáže miminek a základy aromaterapie, reflexní terapie aj. Poupátka (5 8 měs.), (9 měs. 1 rok), (1 1,5 roku) cvičení maminek s miminky podporující zdravý psychomotorický vývoj dítěte, rozvoj řečových, sociálních a dal. dovedností za pomoci říkadel, písniček, pohybových her apod. Hudební hrátky (18 měs. 2 roky), (2 3 roky), (3 4 roky) hudebně edukativní program vedený diplomovanou pedagožkou hudební konzervatoře. Kvítka (úterní sk. 1 2 r., 2 3 r., středeční sk. 1 1,5 r., 1,5 2 r., 2 3 r.) pohybově edukativní program podporující zdravý psychomotorický vývoj dětí, rytmické cítění, řečové dovednosti, soc. adaptaci ve skupině za použití motivačních pomůcek. Pozor probíhá i v odpoledním čase (pondělí sk. 1 3 roky)! DĚTI: Logohrátky (3 5 let) logopedický kroužek zaměřený na dechová, artikulační, grafomotorická, zraková, sluchová aj. cv. Než půjdu do školy (5 7 let) příprava dětí bez přítomnosti rodičů na úspěšný vstup do 1. třídy (rozvíjíme mj. prostorovou a pravolevou orientaci, grafomotorické a paměťové dovednosti ). Dramaťáček KUDY TUDY DO POHÁDKY (4 8 let) dramatický kroužek zaměřený především na osobnostní rozvoj dítěte, jeho kreativitu, představivost, fantazii a pohybové dovednosti. English with Puppy (3 7 let) anglický jazyk pro předškoláčky vedený hravou a zábavnou formou. V hodinách nás doprovází štěňátko Patch. Možnost převodu dítěte do kroužku z MŠ Pomněnky! Taneční hrátky pro malé kamarádky (3 5 let) prvky taneční průpravy a základy tanečních krůčků, rozvoj pohybových dovedností, vnímání rytmu a v neposlední řadě radost ze společného tancování ve společnosti kamarádek. Sebeobrana pro děti (5 12 let) prevence a řešení konfliktů a krizových situací, nácvik základních forem úderů, kopů aj. DOSPĚLÍ: Tai-chi (sk. pokročilí, mírně pokročilí, začátečníci) učíme se uvolnit napětí v těle, relaxaci, správnému dýchání, trpělivosti a vytrvalosti, zlepšíme držení a koordinaci těla, procvičíme všechny svaly, klouby a šlachy s cílem zvýšení jejich ohebnosti a síly. Jóga nejenom pro ženy příjemné protažení těla a zklidnění myšlenek a emocí, v hodinách jógy zlepšíme pohyblivost těla a posílíme imunitní systém, odstraníme stres, nervozitu a napětí. Meditačně-relaxační večery pro ženy SAHADŽA JÓGA ženské energie. Zdravotní cvičení cvičení pro tělo i duši za přítomnosti malých ratolestí od 1 roku. Angličtina pro dospělé s možností hlídání dětí pro všechny stupně pokročilosti, skupinové i individuální lekce (termíny výuky dle domluvy s lektorkou v čase který Vám bude vyhovovat!). Němčina pro dospělé kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí NJ procvičit, upevnit, pokročit nebo s ním teprve začít! Sedmikrásná tvoření pro jemná stvoření háčkování, pletení, šití, výroba drobných šperků aj. Služba psychologické poradny individuální poradenství pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, čas dle domluvy, nutná rezervace, bezplatně v rozsahu hodin daných projektem, podporované z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, další hodiny za zvýhodněnou cenu. Služba laktační poradny individuální poradenství vč. docházkové služby laktační poradkyně do domácnosti, čas dle domluvy, nutná rezervace, dotovaná cena služby v rámci projektu podporovaného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Činnost Kontaktního a informačního centra (po pá: hod.) zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi. Informace o dalších aktivitách našich partnerů jako je např. zumba, rodinné bohoslužby CB-Betanie, rodinné konstelace, individuální poradenství... naleznete na Přihlášky a ostatní informace o všech akcích v MC Sedmikráska: Oblá 51, Brno nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. Zoo Brno Poznej zoo i z druhé strany Zoo Brno zahajuje náborovou kampaň pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Všichni ti, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a chtějí nezištně pomáhat, se mohou registrovat a pokud splní daná kritéria, mohou být v budoucnu zapojeni do programu Poznej zoo z druhé strany. Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá a záleží také na tom, jakou aktivitu si zájemce vybere a kolik času jí bude chtít věnovat. Mohou to být například práce při údržbě zeleně, úklid nebo přímo pomocné práce při ošetřování zvířat. Jednou z oblastí, kde lze pomáhat je pořádání akcí pro veřejnost v rámci zoologické zahrady, zajištování pořádkové služby nebo pomoc při organizaci a zajišťování vzdělávacích aktivit a kroužků při Zoo Brno. Dobrovolnictví je přínosem pro upevňování mezilidských vztahů, přináší nové zkušenosti, přátele a dobrý pocit z vykonané prospěšné služby. Velmi rozšířené je například ve Spojených státech amerických, kde je systém volontérů na velmi vysoké úrovni. My s touto nabídkou přicházíme nyní a věříme, že se postupně vytvoří dobrovolnická základna, která bude svou prací prospěšná zoologické zahradě a přinese uspokojení i dobrovolníkům samotným. Často se na nás lidé obraceli se žádostí, že by chtěli pomáhat, a proto jsme připravili podmínky pro tuto činnost tak, aby byla náležitě právně ošetřena a vytvořili jsme pracovní skupinu, která bude mít dobrovolníky na starosti., řekl ředitel Martin Hovorka. První etapy náboru proběhnou v těchto termínech: I. ve středu 9. 7., II. ve středu , III. ve středu

19 19 LÍSKÁČEK 7 8/2014 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: H. Boyd: Čtvrtky v parku E. Hakl: Hovězí kostky S. King: Doktor Spánek N. Ključarjeva: Rusko vagon třetí třídy S. Spencer: Nekonečná láska Novinky pro děti: I. Březinová: Adélka a Zlobidýlko S. Gardner: Operace Králíček S. Havelka: Se Čtyřlístkem kolem světa V. Roth: Aliance A. T. Smith: Bruno ve městě Žebříček pro dospělé: J. Nesbo: Sněhulák M. H. Clark: Pravdu znát nemusíš E. L. James: Padesát odstínů šedi V. Tokareva: Pták štěstí J. Benková: Slečna nebezpečná Žebříček pro děti: J. Davis: Garfield si válí šunku Šmoulové na plovárně D. Bussell: Malá baletka M. Groening: Nervy v kýblu bublin V. Thomas: Čarodějka Winnie a nový počítač TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám nebo pronajmu garážové stání na ulici Plachty v Novém Lískovci. Tel.: Jako rodina koupíme byt 3+1 s balkónem někde v Novém Lískovci nebo v jeho blízkosti Rodina hledá byt 3+1 až 4+1 se sklepem a balkónem v okolí Alberta v Novém Lískovci Koupím byt v osobním nebo družstevním vlastnictví v této lokalitě za účelem investice. Rychlé, spolehlivě, hotovost! Nekontaktovat RK Holub. Prodám nafukovací bazén zn. Tampa, průměr 3,6 m s pískovou filtrací. Nepoužitý, v záruce. PC 5800 Kč, NC 2800 Kč. Tel Koupím byt v Novém Lískovci. 2 nebo 3+1.Tel.: Nabízím pronájem garáže na ulici Petra Křivky, cena 1400 Kč/měsíc, tel Vyměním obecní byt 2+1 na ulici Kamínky za větší v Novém Lískovci a blízkém okolí. Tel.: Prodám garáž ve společných garážích na ul. Petra Křivky, zamykatelná, el. proud, 16 m 2, tel Polohovací čalouněné dvě sedačky dám zdarma za odvoz. Tel.: , Nabízím dlouhodobý pronájem volné garáže na ul. P. Křivky za 1100 Kč/měs. Tel Která žena nebo dívka ztratila u školky Kamarád na ulici Čtvrtě řetízek s přívěskem, ať volá , nejlépe v odpoledních hodinách. Sylva Dvořáková RÝŽE PO INDICKU Suroviny: 1 sklenice Moravanky, 1 cibule, 1 červená paprika, 1 oranžová paprika (žlutá), 1 konzerva tuňáka ve vlastní šťávě, 2 sáčky rýže, sůl, 1 lžička kari koření, drcený kmín. Postup: Do osolené vroucí vody dáme vařit rýži podle návodu - asi 16 min. Mezitím zpěníme na pánvi najemno nakrájenou cibuli. Jakmile je sklovitá, přisypeme na proužky nakrájené papriky, okořeníme kari kořením a drceným kmínem. Po chvíli, až je paprika napůl měkká, přidáme scezený obsah Moravanky, můžeme i pokrájet okurky podle chuti. Kdo nemá rád ostré, použije Moravanku bez feferonky. Opět chvíli dusíme, nakonec přisypeme okapaného a na kousky nakrájeného tuňáka. Uvařenou rýži přisypeme do pánve, pořádně vše promícháme a dosolíme. Ihned podáváme. BABSKÉ RADY Skvrny od krve. Skvrny vyperte co možná nejdříve ve studené vodě s mýdlem nebo pracím práškem. Dokud není skvrna pryč, tak teplota vody nesmí překročit 35 C, jinak se bílkovina srazí a skvrna se stane neodstranitelnou. Zaschlou skvrnu nechte 24 hodin odmočit ve studené vodě a pak jí vyperte v chladném roztoku z přídavkem enzymatického pracího prostředku nebo jádrového mýdla. Taky docela pomáhá skvrnu posolit, lehce promnout, nechat chvíli působit a pak teprve vyprat ve studené vodě. Jak zjistit pevnost nátěru. Ať už natíráte zeď nebo lakujete nábytek, nejprve si zjistěte, jestli jako podklad může zůstat starý nátěr. Pokud si nejste jisti, zda budete muset původní barvu odstranit, nařízněte nejprve ostrým nožem do povrchu mřížku, která vytvoří několik čtverečků o velikosti 1 2 mm. Přes mřížku přilepte lepící pásku a odtrhněte. Pokud většina čtverečků zůstane na pásce, je vhodné původní nátěr odstranit. Jestliže barva pevně drží, může zůstat. Jen ji před tím, než nanesete novou vrstvu, očistěte a nerovnosti obruste smirkem. Voňavá mikrovlnka. Mikrovlnou troubu po každém použití vytřete vlhkým hadříkem. Nežádoucích pachů uvnitř se zbavíte tím, když do přístroje postavíte mísu (talíř) s horkou vodou a plátkem citrónu. Troubu zapněte a ohřívejte do té doby, než se utvoří pára. Pak vnitřek vytřete do sucha. Zdroj: Toprecepty.cz Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a počet vydání:

20 LÍSKÁČEK 7 8/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Čas neúprosně běží a jsou tu již prázdniny a doba dovolených, ale také kvapem blížící se komunální volby, kde i my všichni máme možnost si zvolit své zástupce do vedení naší městské části pro další čtyřleté funkční období. A právě již koncem srpna je třeba předložit kandidátní listiny volebních subjektů i pro komunální volby. V letošním únorovém vydání Lískáčku jsem se na tomto místě obrátil na ty z vás, kteří mají zájem se zapojit aktivně do dění v naší městské části, aby tak učinili. Musím tímto konstatovat, že výzva měla svoji odezvu a s potěšením je třeba uvést, že zejména mladí spoluobčané se zapojili do činnosti členů volebních okrskových komisí. Co je však ještě důležitější a v současné době nanejvýš aktuální je zvážit své působení v místním zastupitelstvu. Pro dobrou práci v jakémkoliv orgánu a pro zastupitelstva městských částí to platí dvojnásobně, je nanejvýš vhodné, aby rozložení volebních subjektů bylo pokud možno vyvážené. Nikdy není dobré, aby jedna skupina měla možnost rozhodovat o veškeré činnosti. Je proto vždy přínosem pro řízení obcí, aby proti utvářeným koalicím vystupovala poměrně silná a konstruktivní opozice. Z tohoto důvodu není problém, aby ti z vás, kteří mají obdobné názory na řízení obce v souladu s naším volebním programem a tomu odpovídajícím heslem S lidmi pro lidi!, aby se jako občané bez politické příslušnosti, tzv. sympatizanti, zapojili do komunální politiky na naší kandidátce. Každého rádi přivítáme a zejména těm začínajícím předáme naše poznatky a mnohé zkušenosti z dosavadní činnosti ve prospěch naší městské části. Proto vyzývám především mladou generaci, aby se zapojila do této činnosti, protože právě tato generace bude mít možnost spolurozhodovat o tom, jak bude vypadat jejich budoucí život v naší městské části. JUDr. Petr Všetečka Místní organizace v Novém Lískovci Dovolte mi, abych nejprve popřál všem krásné léto, co nejvíce bez starostí. Do podzimu je možná daleko, ale čas běží hodně rychle a místní organizace, které se chtějí zapojit do podzimních komunálních voleb musí být připraveny nabídnout obyvatelům a voličům svůj program a nabídku, co pro ně mohou udělat. Naše místní organizace české strany socálně demokratické je právě ta, která má na prvním místě člověka a ne jen nějaké ideje. Podporujeme mladé rodiny, od narození dítěte, zajištění veškeré dostupné péče, jeho vzdělávání předškolní i školní. Podporu a zachování lidské úrovně a důstojnosti i při dočasném omezení ekonomické nebo jiné úrovně a také plnohodnotný život a možnosti zajištěného stáří. Toto všecno neznamená zvyšování daní nebo omezování svobody a demokracie, ale naopak, co nejvíce se má vrátit přímo k lidem. Ve formě přímých služeb, dostupné péče a plné podpory každému. Nikoliv podivných projektů ve kterých jen všechno kamsi mizí. To je program, se kterým se jako předseda naší místní organizace stotožňuji. A jsme také připraveni rozhodně řešit situaci s parkováním v naší městské části. Zvýšit úroveň bydlení, dostupnosti služeb, dopravy a zlepšování našeho okolí. Prostředí ve kterém žijeme se musí zvelebovat a ne tady jen bourat, kopat a stavět další patrové domy. Je potřeba řešit situaci s převody obecních bytů, všem zájemcům a nájemníkům. Snažíme se bránit rozprodávání obecních pozemků, ke kterému dochází i v naší, rozlohou velmi malé městské části. Také zlepšení dopravy a její úrovně a dostupnosti. Zvýšení bezpečnosti, jak v dopravě, tak i venku na ulici, kam chodíme z práce, na nákup nebo na procházku. Věřím, že svobodné rozhodování je to nejlepší a že v podzimních volbách si Vy sami vyberete co nejlépe a že spolu budeme zlepšovat budoucnost, pro nás i naše děti. Tak krásné léto, veselé prázniny a dovolené. Josef Schmied, cssdnl.cz O čem je politika v Novém Lískovci? Na červnovém zasedání se rozhodovalo o usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec doporučuje ZMB schválit přeřazení domu na ul. Oblá 14, Brno ze seznamu domů nedoporučených k prodeji do seznamu domů doporučených k prodeji. V diskusi dostali (náhodou?) největší prostor občanky, které v domě o němž bylo rozhodováno vůbec nebydlí! Pani Drápalová rozsáhle vysvětlovala, proč to nejde! Její sdružení má absolutní většinu (10 zastupitelů v 19 členném zastupitelstvu). K odhlasování jakéhokoliv usnesení, koaliční ODS vůbec nepotřebuje! Jak to dopadlo? Nikdo ze sdružení paní Drápalové ani z ODS usnesení nepodpořil! Stejně tak pan JUDr.Všetečka (KSČM) a paní Božena Jonášová (ČSSD)! Nájemníci Oblé 14 odcházeli nepříjemně překvapeni. Ti, kterým dali v r svůj hlas při komunálních volbách, nehájili jejich zájem! Toto p o l i t i c k é rozhodnutí, může zásadně ovlivnit jejich rozhodování v blížících se podzimních komunálních volbách! Vyjma paní Vladimíry Křivánkové (nehlasovala-bydlí na Oblé 14) nikdo z těch, co usnesení nepodpořili, nebydlí v obecním nájemním bytě! Jak by mohli chápat pocity a potřeby nájemníků obecních bytů? Mají nájemníci Oblé 14, Svážné 3, Kamínků atd. šanci koupit si pronajímaný byt? Ano, když při komunálních volbách (10. až 11. října 2014) nezapomenou na bezmoc, kterou cítili (25. června 2014) po hlasování současného zastupitelstva! Je žádoucí, aby si Nový Lískovec ponechal určité množství obecních bytů pro zabezpečení bydlení sociálně potřebným občanům. Potřebujeme však pro tyto účely všech 863 obecních bytů, které jsou aktuálně pronajímány nájemníkům? A co cenzura v Lískáčku? Víte kdo navrhl škodlivé usnesení, že necenzurované články do rubriky Politické okénko v Lískáčku mohou od roku 2011 psát pouze zastupitelé? Pan Schmied. Jeho návrh rádi podpořili zastupitelé sdružení paní Drápalové, ODS, ČSSD a KSČM! Přesto pan Schmied napsal: Zlepšení včasného přístupu k informacím pro naše obyvatele, je naším cílem i naším volebním programem. Co to znamená? 114 aktivních občanů, kteří byli na kandidátkách politických subjektů, ale zastupitelský mandát nezískali, dnes nemůže přispívat bez cenzury do Lískáčku - zamezili jim informovat občany. Bez cenzury Redakční rady Lískáčku nemůže nikdo (kromě zastupitelů) vyjádřit svůj názor. Je to v pořádku? Posuďte sami. Ing. Vladimír Dzurja, Ph.D Lískáček versus liskáček Vážení občané, jistě si mnozí z Vás pamatují na období, kdy se našemu místnímu zpravodaji říkalo hanlivě liskáček. Proč? Inu proto, že se nejednalo ani tak o informativní zpravodaj, ale spíše o vzájemné napadání a výměnu osobních názorů většinou 2 3 zastupitelů mezi sebou. Prostě házení špíny jeden na druhého. Tímto došlo výrazným způsobem k nechuti obyvatel Nového Lískovce vůbec Lískáček číst, nemluvě o tom, že se dle mého názoru zbytečně vyhazovaly peníze za tyto stránky či dvoustránky. Právě toto riziko, že se tak může stát, mě vedlo naposledy při hlasování o zřízení tzv. Politického okénka k tomu, abych hlasoval jednoznačně ne. Nekonstruktivní, spíše destruktivní kritika a šíření pomluv nejen v Lískáčku, to je něco, co se jak vidět dostává z vysoké politiky i k nám do Lískovce. Machinace se zastupitelskými mandáty a přestupy do jiných oblíbenějších seskupení se stává standardem. Neměl jsem původně v úmyslu vůbec do Politického okénka reagovat, ovšem pak jsem si řekl, že zareaguji a pokusím se být nakonec alespoň trochu pozitivní. Třeba svým optimizmem, že všechno není tak úplně špatné, jak se tady dost často dočítáme, Vás přesvědčím, že stojí za to pro Lískovec aktivně pracovat. Že má smysl, účastnit se ať již veřejných projednání o rozvoji MČ, či třeba jen komunitních akcí např. pro děti a rodiče apod. Pokud se nenajdou lidi, kteří chtějí aktivně fungovat, a v Lískovci žít, a ne jen kritizovat a přespávat, pak se z něj opravdu stane jen noclehárna. Každý z nás zastupitelů sliboval, jak bude hájit zájmy občanů a obce. Podílet se aktivně na tom, aby obec žila a rozvíjela se. To je velmi silný závazek a je dobré si to občas připomínat. Proto bych velmi rád vyzval všechny zastupitele či případné politické subjekty: prosím buďme konstruktivní. Přicházejme s nápady, jak věci řešit pro lidi a neřešit jen sami sebe. Všechna rozhodnutí zastupitelstva jsou veřejná. Zásadním věcem vždy předchází veřejné projednání. Dokonce pravidelně osobně vkládám zvukový záznam ze zasedání, jak o tom rozhodlo ZMČ. Tedy je možné si poslechnout, jaké věci a jak se řešili, to je ovšem, ale jak se říká s křížkem po funuse. Návštěvnost zasedání je špatná, přijdou 1 2 občané, pokud se ovšem nejedná např. o prodej bytů. Městská část se snaží být transparentní. Je připraven tzv. rozklikávací rozpočet ke zveřejnění na webu, připravujeme více informací právě pro nájemníky obecních bytů. Hleďme tedy spíše kupředu, myslím, že nikomu z nás není jedno, v jakém prostředí budeme žít my a naše děti. Někoho pošpinit je velice jednoduché, to umí i kterýkoliv hulvát, ale udělat něco pro lidi a Lískovec, to považuji za věc hodnou zastupitele naší městské části. Jan Privarčák, místostarosta, za Tři oříšky pro Lískovec

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, s blížícím se létem se vylepšuje počasí, ubývá oblečení, ale neubývá pracovních povinností. Nastává doba údržby veřejných prostranství,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název nápadu: DEN V HORNÍ ŠKOLE Kategorie: (A dospělí, B děti a mladiství do 15 let) Identifikace všech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Únor 2009 1 Kolektivní systém EKOLAMP je nezisková společnost zajišťující sběr,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více