číslo 7 8 červenec srpen liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 7 8 červenec srpen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana 8 a 9 Ze sportu strana 10 Křížovka strana 11 Dětský koutek strana 12 a 13 Občanská poradna strana 14 Byt či nebyt strana 20 Politické okénko Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? Když jsme loni přihlašovali obnovu parku nad ulicí Raisovou do celostátní soutěže o Park roku pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně, bylo to vlastně tak trochu na zkoušku. Chtěli jsme si totiž otestovat, jak soutěž probíhá a jak v ní co nejlépe uspět. Naším trumfem v rukávu byl totiž jiný park pod ulicí Slunečnou a Plachty, který se v té době právě dokončoval. Nicméně obnova našeho historického lesoparku s rozhlednou i vodním prvkem porotu zaujala a získali jsme ocenění Cena děkana lednické zahradnické fakulty MZLU. Park pod Plachtami, jak jsme si jej postupně zvykli nazývat, má ovšem jednu výhodu. Zatímco rekonstrukcí parků se v České republice realizuje každoročně několik, založení nového parku v místě, které mělo být původně zastavěno paneláky, to už je docela výjimečné. Ani náš park se nerodil snadno. Je součástí většího území sportovně rekreačního areálu a asi málokdo si dnes pamatuje, jak místo před patnácti lety vypadalo. Po stavbě sídliště, kanálů a kolektoru zbyly zdevastované zahrádky, všude trčely ze země betony a dráty, v místě nynější BMX dráhy byla obrovská černá skládka. Územní plán z roku 1994 navrhoval mezi domy postavit velikou školu a kolem ulice Chironova i Plachty další paneláky. Mezi nimi se vinul uzoučký proužek zeleně s modrým oválkem vodním prvkem. Zlomem v uvažování, jak v tomto území postupovat dál, se stal plánovací workshop, který naše radnice uspořádala v roce Dvoudenní pracovní setkání, kterého se zúčastnilo téměř 80 dospělých a mnohem více dětí ze ZŠ Svážná, se jmenovalo Jak proměnit sídliště v domov a přineslo spoustu podnětných myšlenek. Jedna z nich se týkala právě území pod Slunečnou. Lidé si nepřáli další výstavbu, protože v našem hustě zastavěném sídlišti postrádali zeleň a bezpečné sportovní a rekreační zázemí pro děti. A tak jsme se do toho pustili: vznikla urbanistická studie, podle které postupujeme dodnes. Čtyři roky trvalo, než se podařilo změnit územní plán. Postupně byl terén modelován do tvaru fotbalového hřiště a basebalového hřiště a BMX dráhy. V roce 2005 pak byla vybudována páteřní síť mlatových cest, o rok později byl vyasfaltován 800 metrový okruh. V roce 2007 vzniklo hřiště s majákem a veřejné osvětlení. Poslední etapu park s jezírkem, jsme občanům představili Příroda je soběstačná. Démokritos z Abdér již v roce 2009, ale jeho samotná realizace proběhla až po roce Díky postupným krokům tady ovšem lidé mohli sportovat a rekreovat se dávno před dokončením všech plánů. V druhé polovině června byly do parku umístěny nové informační tabule, díky nimž se návštěvníci mohou seznámit s historií místa, kompozicí parku a poznat rostliny i dřeviny. Dozvědí se rovněž něco o koloběhu energie v přírodě, životě v jezírku a principu jeho napájení dešťovou vodou ze střech okolních domů. Na tabulích je i QR kód, přes který se mohou majitelé chytrých telefonů propojit na web a získat další podrobné informace o projektu. Zajímavostí parku je nejen jezírko s lávkou, ale také květnaté louky v jeho okolí. Jedná se o návrat k pestřejším bylinným porostům, které lépe než trávníky snášejí sucho, ale hlavně od května do září potěší oko návštěvníka krásnými pestrými květy. Inspirací pro toto řešení se stal ostrůvek vegetace, která samovolně vznikla (pokračování na str. 6)

2 LÍSKÁČEK 7 8/ ze života naší čtvrti Kameňáková brigáda & Den v Lesoparku Pod horú jatelinka, žala ju Katerinka. Žala žala nažala si, prišli na ňu dva juhási, neslo se za brzkého sobotního rána lesem na Kamenném vrchu. Podobné tematické písně pěli ku potěše vlastní i jiných krojovaní sekáči, kteří přišli 21. června v rámci tzv. Kameňákové brigády pomoci pokosit koniklecové louky v populární rezervaci. Tuto každoroční akci, jež se letos dočkala úctyhodného třicátého ročníku, pořádá ekologický spolek Rezekvítek, který o území dlouhodobě pečuje. Mezi účastníky, jichž dorazilo vzdor nekřesťanské hodině překvapivé množství, nechyběli ani někteří členové místního zastupitelstva včetně pana místostarosty Jana Privarčáka a paní starostky Jany Drápalové. Za doprovodu houslí i basy chopili se zájemci kos a hezky postaru jali se kosit. Na koho kosa nezbyla, hrabal, a za tři hodiny byl vymezený úsek hotov. Ještě zbylo dost času na bohatou snídani a přátelský rozhovor se starými i novými známými. Od deváté hodiny nastoupily ke slovu křovinořezy v rukou zaměstnanců Rezekvítku; hrábí se pro změnu zhostili členové různých přírodovědných a skautských oddílů s Rezekvítkem spřátelených, ale i několik nadšenců z řad veřejnosti. Často a ráda sem chodím na procházku, tak jsem chtěla pro tohle místo taky něco udělat, vysvětlila svou motivaci jedna z účastnic bydlící poblíž. Kolem třetí hodiny byla již díky nezištnému nadšení i mimořádnému nasazení všech přítomných z většiny území nežádoucí tráva odklizena a práci plynule vystřídala zábava. Začala totiž akce Den v Lesoparku, zábavné odpoledne pro děti i dospělé pořádané městskou částí. Na lesních terasách nad ulicí Raisovou rozbilo tábor hned několik organizací věnující se práci s dětmi: o. s. Ratolest, TOM Horolezčata, CVČ Lyska, MC Sedmikráska a Rezekvítek nachystaly pro děti rozličné aktivity a soutěže, během nichž mohli malí návštěvníci prověřit své schopnosti i bystrost svých smyslů. Na místě vznikl též velký plakát s mapou chráněného území, na nějž mohly děti nalepit své vzkazy Kameňáku. Jejich výčet dokázal, že vrch se těší velké popularitě i mezi těmi nejmenšími. Není divu, vždyť si jich tam denně chodí hrát desítky. Na počest třicátého výročí kosící brigády připravil Rezekvítek i malou výstavu fotografií z její bohaté historie, která ukázala, že bez pravidelné péče by toto území skutečně bylo dnes k nepoznání. Navečer program završil koncert bluegrassové kapely Benefit, během nějž si děti mohly na velkém ohni opéct vysoutěžené špekáčky, dospělí potěšit žaludek pro změnu pochutinami z přistaveného stánku a všichni společně si užít závěr vydařeného a produktivního dne. Za Rezekvítek Martin Vyhnal Poznámka redakce: Více fotografií z akce naleznete na facebookových stránkách Kultura Nový Lískovec. Ahoj Lískáčku, již desátým rokem bydlíme na Slunečné ve 12. patře a některé přírodní úkazy, které nám jsou nabízeny jako na dlani, jsou opravdu fantastické. 11. června, kdy jsme navečer očekávali tu předem všude zmiňovanou BOUŘKU, která se nakonec (jako ve většině případů) nedostavila, jsem seděla s telefonem na parapetu a fotila ty krásné bouřkové mraky, které zakrývaly oranžovou, zapadajícím sluncem prozářenou oblohu. Dokonce se mi podařil zachytit i blesk, který se v tmavých mracích opravdu vyjímal. Hned jsem věděla, že to musím poslat do Lískáčku, aby obyvatelé Nového Lískovce viděli, jak je krásné bydlet v této městské části. Co vše příroda v tomto koutu Brna nabízí a jak je krásné, když po celodenním pracovním a rodinném shonu si sednete se skleničkou vína na balkon a jen tak, bezmyšlenkovitě koukáte na tu nádheru. Zdraví Prokůpci :-)

3 3 LÍSKÁČEK 7 8/2014 informace z radnice ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO- -NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75A, BRNO POZOR změna v pálení listí a jiného suchého materiálu V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 21/2011 v platném znění kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně je na území Nového Lískovce povoleno spalování suchých rostlinných materiálů od do v pátek od 14 do 18 hodin Nesmí se spalovat plasty, pneumatiky, dehtová lepenka, papír, textil, ani další odpad z domácností a chovu drobného zvířectva. Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot. Veškeré odpady včetně odpadů ze zahrad je možné odevzdávat bezplatně na všech sběrných dvorech v městě Brně. V Novém Lískovci se sběrný dvůr nachází na ulici Oblá (při výjezdu na ulici Jihlavskou). Otevírací doba sběrného střediska je od úterý do soboty 9 13 a hodin. TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, e mail: redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do zářijového 21. srpna 2014, do říjnového 18. září Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Redakční rada místního zpravodaje Lískáček na svém červnovém zasedání schválila podmínky pro zveřejnění předvolební inzerce v zářijovém čísle pro komunální volby v MČ Nový Lískovec. Všechny subjekty, které kandidují do zastupitelstva místní části Nový Lískovec, mají nárok na zveřejnění svých předvolebních informací v rozsahu 1/4 černobílé strany zdarma. Inzerce většího rozsahu a inzerce barevná bude účtována dle zveřejněného ceníku pro uveřejňování reklamy - inzerce do místního zastupitelstva za cenu pro místní inzerenty, kdy uhradí inzerent rozdíl mezi běžnou cenou černobílé inzerce 1/4 strana A4 a cenou rozsáhlejší inzerce, v případě barevné inzerce hradí inzerent plnou cenu. Předvolební inzerce do brněnského zastupitelstva bude fakturována za cenu pro inzerenty, kteří nejsou z Nového Lískovce. Městská část ve spolupráci s Rezekvítkem bude v průběhu srpna zajišťovat ořezání keřů kolem plotu přírodní rezervace na ulici Travní tak, aby nedocházelo k prorůstání keřů plotem a přerůstání do cesty. Keře nebudou vykáceny, ale pouze vyřezány asi 1,5 metrů od plotu. Zásah je v souladu s plánem péče o přírodní rezervaci. Komu dobře aneb koho hájí někteří zastupitelé Ve středu se projednávala žádost nájemníků z domu Oblá 14 o zařazení do privatizace. Na pořad zastupitelstva se dostala v době, kdy v rámci předvolebního populismu obcházejí lidé ze sdružení ONL i jiné domy a přesvědčují nájemníky, jak je pro ně privatizace výhodná a že pro ně všechno zařídí. Protože jsme očekávali velký zájem občanů, připravili jsme víc židlí. Diskuse byla zajímavá a všem, kdo by ji chtěli celou sledovat, připomínám, že na webu městské části je dostupný zvukový záznam ze ZMČ. Ráda bych se přesto se s občany Nového Lískovce podělila o pár postřehů z tohoto jednání. Samotnou mne překvapilo, že mezi vystupujícími občany převažovali ti, kteří privatizaci nepodporují. Seniorka z Kamínek 27 se přišla hlavně ujistit, že se domy na Kamínkách privatizovat nebudou. Ona a další staří lidé se totiž obávají, že si jejich byty někdo koupí a oni o ně přijdou. Další seniorka se podivila, jak je možné, že když městská část domy na Kamínkách prodávat nechce, nějací lidé tam organizují schůze, na kterých už nabízejí úvěry na koupi bytů. V reakci na tato vystoupení mne zastupitel Dzurja vyzval, abych nepřipouštěla diskusi o jiných domech, když se projednává Oblá 14. Asi se mu to špatně poslouchalo. Když se pak jedna z přítomných občanek přihlásila o slovo podruhé, pro udělení slova nehlasoval. Většina jednání se ale nesla ve věcném duchu, zastupitelé vystoupili s názory i argumenty. Privatizace bytů je za současných městem nastavených, cenových podmínek, pro nájemníky skutečně výhodná a nikdo se nemůže divit, že o ni usilují. Ceny byly ale nastaveny v době, kdy regulované nájemné nestačilo na opravy zanedbaného bytového fondu. Prodat část bytů a peníze za prodej použít na opravy těch zbývajících, jak to udělalo Brno, byla logická a rozumná věc. I díky těmto penězům naši nájemníci bydlí v modernizovaných domech a šetří za teplo. Jenže prodávat takové domy za 40% obvyklé ceny je pro obec a její občany jednoznačně nevýhodné a na tom se shodla většina zastupitelů. Pro privatizaci domu Oblá 14 nakonec hlasovali pouze dva zastupitelé, pan Dzurja a pan Schmied, oba původně zvolení za ONL. Pan Schmied je nyní členem ČSSD. Když nehájí zájmy seniorů, kteří se privatizace obávají, ani zájmy ostatních občanů, kteří bydlí ve svém, je třeba se ptát, komu svým hlasováním prospěl. Nebo je to jenom náhoda, že někteří žadatelé o privatizaci budou na kandidátce ČSSD v podzimních komunálních volbách? Ing. Jana Drápalová Brno mění způsob třídění plastů Město Brno zavádí od letošního jara jednodušší systém třídění odpadů. Lidé mohou do žlutých a klecových kontejnerů nově vhazovat veškeré použité plastové obaly a nápojové kartony. Brněnský magistrát a společnost SAKO Brno, která ve městě zajišťuje svoz a druhotné zpracování odpadů, k této změně přistoupili jak na základě podnětů veřejnosti, tak z důvodu nových poptávek po dalších druzích vytříděných plastů ze strany zpracovatelů v jihomoravském regionu. Co přináší tato změna lidem v Brně? Nově je možné do žlutých a klecových nádob vhazovat veškeré plastové obaly. To znamená, že kromě PET lahví do těchto kontejnerů patří navíc igelitové tašky, sáčky a fólie, nebo třeba vymyté plastové kelímky od potravin a plastové nádoby od čisticích prostředků, pracích prášků a aviváží. Stejně jako doposud mohou lidé do žlutých nádob třídit také nápojové kartony. Přesný výčet najdou lidé na žlutých a oranžových samolepkách přímo na kontejnerech. Společnost SAKO Brno se na změny v třídění plastů připravovala již od začátku letošního roku. Ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil k tomu dodává: V těchto týdnech proběhne rozsáhlá komunikační kampaň, která bude veřejnost o změnách v třídění plastů informovat. Nejpodrobnější informace o třídění odpadů a jeho využití v Brně najdou lidé například na našich internetových stránkách nebo na letácích, které budou od června k dispozici na všech pobočkách magistrátu a na úřadech brněnských místních částí. Jak správně třídit odpady v Brně V Brně najdete téměř kontejnerů na plasty a nápojové kartony. Vhazovat do nich můžete: PET lahve a plastové nádoby, sáčky, tašky a fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od nápojů a potravin, další obaly znázorněné na žlutých a oranžových samolepkách na kontejnerech. Kontakt na společnost SAKO Brno, a. s. Ing. Jana Švestková, tisková mluvčí SAKO Brno, a. s. tel.:

4 LÍSKÁČEK 7 8/ informace z radnice Vyjádření předsedy FV Vážení spoluobčané Nového Lískovce, dovolte mi, abych vám v úvodu popřál hodně odpočinku, který jste si jistě přáli před plánovanou dovolenou v letních měsících a zároveň mě omluvte za tento článek. K jeho napsání jsem byl donucen situací, která provází konání Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec, a to zejména ze strany zastupitele pana Dzurji. Nejsem člověk, který má ve zvyku psát články a vyzdvihovat svoji práci pro Nový Lískovec. Snažil jsem se svojí prací jako člen Zastupitelstva, předseda finančního výboru či člen Rady MČ spolupodílet na zlepšování života všech občanů Nového Lískovce. Nyní se však vyjádřit musím. Je pravda, že ne vždy se mi všechno líbilo a se vším jsem byl spokojený. Z toho je zřejmé, že jsme se také dostali s koaličními partnery občas do sporů. Musím však podotknout, že se jednalo o věcné spory, které jsme si civilizovaně vyříkali. Často i paní starostka či další koaliční partneři uznali naše argumenty, domluvili jsme se na rozumných kompromisech, které pak byly ve prospěch Nového Lískovce. Ovšem konfrontační tón, který zvolil výše uvedený zastupitel, přesáhl únosnou míru. Jeho časté, pokud nechci přímo říci lži, tak polopravdy a demagogické argumenty nebo účelově vyjímané věty, které pronáší na ZMČ, ať již úmyslně nebo z titulu neznalosti dalších souvislostí, mne donutily k tomuto článku. Kdo má zájem a silnou náturu, nechť si poslechne zvukový záznam Zastupitelstva MČ. Píši zejména proto, že očekávám jeho útok na svou práci v ZMČ, jelikož jsem veřejně odmítl písemně odpovědět na jeho dotaz, jaký ekonomický přínos měl Finanční výbor ZMČ Brno-Nový Lískovec na hospodaření MČ. Mohl jsem sice napsat, že FV schválil převedení rozpočtových prostředků např. na zateplení mateřských škol, na regeneraci obecních domů, volných zdrojů na příslušné terminované vklady a ušetřil tolik a tolik peněz. Případně, že jsme schválili projekt, který nám pomůže zvýšit úroveň života občanů Nového Lískovce, který má nárok na dotace z EÚ a díky této dotaci, kterou jsme obdrželi, jsme nespotřebovali tolik zdrojů z našeho rozpočtu. Ale bylo by to korektní vůči Výboru pro rozvoj MČ nebo příslušným odborům úřadu MČ Brno-Nový Lískovec, které se také na tom podílely? Sám si odpovím: ne. Navíc je nutné také podotknout, že FV MČ je vedle kontrolního výboru výborem, který je podle zákona o obcích každé zastupitelstvo povinno zřídit bez ohledu na to, jestli má pro obec nějaký finanční přínos. (To však není případ našeho finančního výboru.) Na základě tohoto zdůvodnění jsem upozornil pana zastupitele, že nejsem jeho zaměstnancem, aby mne úkoloval. Finanční výbor je zřízený zastupitelstvem a tomu je podřízen, a pokud požaduje nějaké informace, které si mimochodem může sám v rámci své funkce zastupitele opatřit na úřadu, tak ať navrhne usnesení, kterým mne Zastupitelstvo MČ Brno- -Nový Lískovec uloží tuto zprávu zpracovat. Nic takového však nenavrhl a sepsal na cár papíru svou dedukci, že FV pro MČ nic nepřinesl. Také je úsměvné, že jsme zároveň dostali dopis od výboru sdružení Občanů Nového Lískovce, díky kterým byl zvolen do Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec, že se od tohoto člena a jeho způsobu chování a jednání distancují. Ještě jednou se spoluobčanům omlouvám za článek, který jsem byl svým způsoben donucený napsat a slibuji, že to bylo moje poslední vyjádření k osobě zastupitele Dzurji. Ing. Libor Benátský, člen RADY MČ Brno-Nový Lískovec za ODS Tým Nového Lískovce získal 3. místo na Mistrovství Brna v petanque I letos se naše městská část zúčastnila Mistrovství Brna v petanque, které se konalo v neděli 15. června v Řečkovicích. Obsadili jsme všechny kategorie, tým radnice, muži, ženy i junioři. Nejúspěšnější z nás byli junioři, tým ve složení Štefan Mračna, Jan Šmerda, Radek Šmerda ve své kategorii zvítězil, ženy obsadily druhé místo, týmy mužů a radnice vybojovaly ve velké a kvalitní konkurenci místa čtvrtá. Celkově jsme získali bronzovou příčku, takže tým Nového Lískovce rozhodně ostudu naší městské části neudělal. Všem reprezentantům městské části děkuji a doufám, že je výsledek povzbudí k dalšímu pravidelnému tréninku. Příběh skály, dějství první V neděli 22. června se konala první ze sérií akcí na podporu zachování krásného místa uprostřed sídliště. Návštěvníci se mohli zúčastnit jednak botanické exkurze vedené Ing. Jaroslavem Záhorou z Mendlovy univerzity a také mohli navštívit bývalou výměníkovou stanici, která již roky neslouží svému účelu. Lidí měli také možnost podepsat petici za změnu územního plánu, aby zde nemohla v budoucnu vyrůst komerční vybavenost a celá lokalita tak mohl nadále sloužit lidem k rekreaci a potěšení. Kdo se zúčastnil, nelitoval. Na skále totiž roste úžasné společenství rostlin, které se přizpůsobily suchu a chudé půdě. Našimi favority se staly třešeň mahalebka, která svými kořeny dokáže vytáhnout vodu z velké hloubky a i v největších vedrech je krásně zelená a ochlazuje a zvlhčuje vzduch na sídlišti, proto jí odpustíme, že malé třešinky padají a intenzivně barví chodník. Druhým favoritem je nenápadná kytička šedivka šedá, skromná a otužilá, která zde také roste. Na webu městské části najdete podrobnosti o celé akci i o rostlinách a stromech na naší skále. Zároveň vás zveme na další dějství příběhu skály, které se bude konat v sobotu 30. srpna. Pozvánka je v tomto čísle. Ing. Záhora se starostkou Ing. Janou Drápalovou u šedivky šedé Úprava přechodu pro chodce a zastávky na ulici Lesní V červenci, ještě před uzavřením Pisáreckého tunelu by měla proběhnout dlouho očekávaná úprava přechodu u zastávky Lesní, rozšířením chodníku na straně do Lískovce se zamezí předjíždění stojícího trolejbusu a tím se sníží riziko pro chodce na přechodu, že je řidič, přejíždějící nezákonně přes zebru přehlédne a srazí. Zároveň zastupitelstvo MČ schválilo rozpočtové opatření a umístění přístřešku na zastávce. Ing. Jana Drápalová Jana Drápalová, autor fotky Josef Ptáček Letní noc v rytmu Karibiku Vyhlídková terasa hotelu Myslivna od 17 hod. Přijďte si společně s kamarády užít horkou letní noc plnou karibských rytmů v podání DJ CHABIHO. Těšit se můžete na míchané nápoje, ohnivou barmanskou show, grilované speciality, dobroty z naší udírny a vystoupení travesti show skupiny FRYNA GIRLS. Vstup je zdarma! Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, e mail: tel.:

5 5 LÍSKÁČEK 7 8/2014 informace z radnice Kolektivní systém ASEKOL uděluje: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 Úřad městské části Brno-Nový Lískovec Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 1 934,35 kg elektrozařízení konkrétně 0 kusů televizí + 0 kusů PC monitorů tj. 0,00 kg, dále 1 934,35 kg ostatních drobných elektrozařízení. Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí: Úřad městské části Brno-Nový Lískovec TV Monitory Ostatní EEZ Celkem Množství sebraných za rok ks 0 ks 1 934,35 kg 1 934,35 kg Úspora elektrická energie (MWh) 0,00 0,00 46,91 46,91 Úspora ropy (l) 0,00 0, , ,50 Úspora primárních surovin (t) 0,00 0,00 0,87 0,87 Úspora vody (m 3 ) 0,00 0,00 179,12 179,12 Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 0,00 0,00 37,14 37,14 Snížení produkce skleníkových plynů (t CO 2 ekv) 0,00 0,00 8,63 8,63 Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru: jednoho kusu televize (resp. monitoru) dojde k úspoře 794 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí. jednoho kusu notebooku se vyprodukuje o 91,5 kg méně nebezpečných odpadů. Stejné množství nebezpečného odpadu za rok vyprodukuje 22 domácností. jednoho kilogramu drobného elektra nedojde k vypuštění více než čtyř kilogramů emisí oxidu uhličitého (4,46 kg CO 2 ekv.). Recyklace tak významně přispívá k čistotě ovzduší. sta kusů mobilních telefonů je uspořeno 475 kwh. Stejné množství elektrické energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě téměř celý rok (11 měsíců a 12 dní). Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 1 934,35 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 1 934,35 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 46,91 MWh elektřiny, 3 332,50 litrů ropy, 179,12 m 3 vody a 0,87 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 8,63 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 37,14 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Za společnost ASEKOL, s. r. o., s pozdravem a úctou Mgr. Jan Vrba, jednatel Právě probíhá 2. fáze projektu: Rodiče, zmapujme dětem Česko Termín: Pojďme se aktivně zapojit a zmapovat pro rodiny s dětmi právě naše okolí. Máte nějaký zajímavý tip na dětské hřiště, restauraci, ubytování, lékařskou ordinaci nebo jakékoli jiné zařízení s dětským koutkem? Zadejte jej na portál ekoutky.cz. Možná, že s dětmi chodíte obdivovat sousední řezbářovu zahrádku? I tento tip můžete na portál zadat do sekce Rady a tipy rodičů. Navštěvujete s dětmi zařízení přátelská k dětem, ale všechna jste již v databázi našli? Nevadí, udělte komentář k čistotě a kvalitě vybavení dětského koutku nebo ke způsobu, jakým se zaměstnanci chovají k dětem. Staňte se součástí portálu ekoutky.cz a získejte hodnotné odměny. Již po zadání jediného záznamu získáte certifikát a zůstanete zveřejněni v sekci Podíleli se. Navíc získáte slevu na kvalitní přírodní a bio kosmetiku (i dětskou), ale hlavně obdržíte internetovou knížku Jak naučit dítě bruslit, vypracovanou dle instrukcí bývalého pražského hokejového trenéra. Ti nejaktivnější rodiče mohou ještě navíc získat mnoho dalších zajímavých odměn. Podrobné informace naleznete na a pokud chcete tuto akci podpořit ve své provozovně nebo vyvěsit na nástěnku v ZŠ / MŠ, můžete si stáhnout leták: Zadávat záznamy o baby-friendly zařízeních můžete také během léta. Záznamy zadané po se budou započítávat do 2. fáze projektu s novými odměnami. Zapojte se! Mějte také ten krásný hřejivý pocit, že jste pomohli vytvořit jedinečnou databázi a ulehčit tak sobě i ostatním rodičům hledání vhodného zázemí pro trávení času s dětmi. Nápad byl můj, ale realizace je naše společná. Děkuji. Hana Lacyková portál ekoutky.cz ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.:

6 LÍSKÁČEK 7 8/ téma měsíce Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? (dokončení ze str. 1) v místě dnešního jezírka. Jeho část zůstala při budování parku záměrně ponechána. Barevné společenstvo rostlin navíc doprovází i pestré společenstvo živočichů od motýlů, brouků a jiných bezobratlých přes různé ptačí druhy až po některé savce. Co roste na Kamenném vrchu a proč? Jak již název sídliště Kamenný Vrch napovídá, jde o suchý kopec s kamenitým podkladem. Pro výsadbu v těchto podmínkách byly vybrány odolné a především suchovzdorné dřeviny. Najdete zde druhy různého geografického původu, celkový přírodně působící charakter parku je však dodržen z výsadeb byly vyloučeny všechny nápadně atypické zahradní formy. Z dob zahrádkářských kolonií zůstalo na území parku kromě ořešáků i několik smrků a skupina vzrostlých borovic. Ty byly doplněny nejvíce suchovzdornými druhy jehličnanů borovicí černou a smrkem omorikou. Po obvodu parku jsou nepravidelně rozmístěny různě velké skupiny keřů, jejichž společnou vlastností jsou barevné plody a jejich dekorativní efekt se projevuje především v podzimních měsících, ale plody jsou zároveň i potravou pro ptactvo. Co je trnité či plstnaté, je zároveň nejvíce suchovzdorné. Všimněte si, jak se dřevinným druhům s těmito vlastnostmi v parku daří. Krásné přírůstky mají trnité hlohyně a ještě lépe se daří šedoplstnatým rakytníkům. Jedním z hlavních principů přírodně-krajinářského stylu, tzv. anglických parků, je vazba parku s okolní krajinou. Park pod Plachtami se otevírá do krajiny a propojuje prvky parkové úpravy s prvky krajinnými. Natočení altánku směruje pohled návštěvníků přes jezírko, které je kompozičním těžištěm celého parku, na věž kostela v Troubsku. Lávka přes jezírko je umístěna ve směru přirozené pěší trasy, na které leží i schodišťová cesta z ulice Plachty. Zalomení lávky a způsob kladení prken nutí procházejícího zpomalit chůzi a sledovat, co se kolem něj děje. Stejnou funkci má i štěrk na přístupové cestě. Znamená: teď postupujte pomalu a dívejte se kolem sebe! Tento princip je často využívaný v čínském a japonském zahradním umění. V klidném zákoutí s výhledem se nachází kruhové odpočívadlo. Dětská hřiště jsou umístěna do pobytové části parku v dostatečné vzdálenosti od přírodní zóny i obytných domů a k jejich odhlučnění přispívají i keřové skupiny. Na jižní straně pak sousedí s parkem areál sportovišť. Jezírko jako přírodní biotop Vodní nádrž je napájena srážkami jímanými ze střech panelových domů na ulici Slunečná. Podzemní přívodní potrubí křižuje těleso kolektoru a poté přechází v otevřené koryto ústící do jezírka. Výstavba jezírka je pilotním projektem pro využívání dešťových srážek. Přestože je srážková voda jako užitková velmi čistá, většinou mizí přímo v kanále. Objekt jezírka umožňuje tuto vodu ze střech panelových domů využít pro přírodní biotop, přispívá tím ke zkvalitnění mikroklimatu místa a napomáhá snižovat jednorázové nápory na kanalizaci. Při stálé provozní hladině činí objem zadržované vody 630 m 3, během přívalových srážek může dosáhnout až 890 m 3. Zadržená voda v nádrži se pak postupně uvolňuje do srážkové kanalizace. V případě nedostatku vody lze hladinu potřebnou pro správné fungování přírodního biotopu doplnit z hlubokého vrtu poblíž nádrže. Vodní nádrž v Parku pod Plachtami tak využívá principů přirozených ekosystémů. Zdrojem vody jsou dešťové srážky jímané ze střech panelových domů, voda je navíc při vtoku do nádrže filtrovaná přes průceznou hrázku. Nečistí ji technické zařízení, ale kořeny rostlin, které byly vysázeny do pobřežní zóny, na vodní hladinu i do vody. Časem se rozrostou a vytvoří hustou vegetaci. Rostliny odnímají z vody živiny vyprodukované organismy a využívají je na stavbu vlastního těla. K bezobratlým živočichům pravděpodobně časem přibudou i někteří obojživelníci. Pokud bude v jezírku život, nehrozí invaze komárů, kterých se lidé v blízkosti vodních nádrží obávají. Hned první léto po založení jezírka se za cizího přispění objevily ve vodě střevličky východní. Jde o rychle se množící druh ryb zavlečený do našich zemí z jihovýchodní Asie. Aby se zabránilo jejich přemnožení, byli do nádrže dosazeni jejich predátoři candáti a štiky. Skutečným problémem pro jezírko jsou však kaprovité ryby, které rozrývají písčité dno a likvidují ostatní drobné živočichy. Proto je voda, i když je čistá, většinou zakalená. Právě o redukci těchto drobných kaprovitých rybek by se měly postarat vysazené štiky. Ještě mnohem víc informací se dozvíte při osobní návštěvě parku. 24. června ho navštívila také soutěžní porota složená z odborníků. V extrémním suchu sice trávníky nevypadaly nic moc, kousek nepokosené květnaté louky však byl nádherný. I nově zasazené stromy na svou budoucí nádheru teprve čekají. Náš park už nyní potřebuje hlavně čas, pravidelnou údržbu a ohleduplnost návštěvníků. V září se dozvíme, zda porotu zaujal natolik, že ho ocení některou z hlavních cen. Jana Drápalová

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

120. výročí založení Nového Lískovce

120. výročí založení Nového Lískovce číslo 10 říjen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Výsledky voleb do zastupitelstva 3 8 Informace z radnice

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více